You are on page 1of 15

-abil, -ibil, -ubil, -bil proprietatea de fi capabil şi disponibil pentru a realiza ceva: o calitate, un

defect, o funcţionalitate adaptabil, afabil, amabil, arabil, capabil / incapabil, carosabil, casabil /
in…, combustibil / ne…, comestibil / ne…, comensurabil / (ne..., in...), compatibil / in...,
coruptibil / in…, credibil / in…, durabil, fezabil, exigibil, explozibil, gonflabil, lavabil, lizibil
(citibil) / ilizibil, manevrabil / ne..., obtenabil, operabil /ne..., penibil, perfectibil, posibil / im…,
potabil / ne…, predictibil / im…, previzibil / im…, promovabil, realizabil / ne…, recomandabil /
ne…, redutabil, regenerabil / ne…, repetabil, sensibil / in…, stabil / in…, teribil, valabil / ne…,
vizibil / in..., potabil / ne… , posibil / im...l, adaptabil, operabil, rizibil (un text sau o persoană
care provoacă râsul, prin deficienţele, erorile pe care le prezintă), sensibil / in…., sesizabil / in…,
solubil / insolubil, vandabil / (nevandabil, greu vandabil), rentabil / nerentabil, profitabil /
neprofitabil, predictibil / im..., previzibil / im..., reînnoibil / ne…. = regenerabil / ne…,
epuizabil / in… Dar: contabil nu este ceva ce poate fi numărat, ci un funcţionar care ţine evidenţa
valorilor întreprinderii ● probabil nu înseamnă ceea ce poate fi probat, ci ceea ce se va întâmpla,
cu o probabilitate mare / improbabil ● valabil este atributul de a fi în vigoare, de a acţiona (cu
referire la ceva imaterial, ca prevederile unui document, un drept, o aserţiune, o informaţie
ştiinţifică etc.) / nevalabil

-ace caracteristici dure ale personalităţii eficace, perspicace, rapace, tenace

-àie proces spontan intens şi care implică resurse importante (colocv.) apăraie, bătaie, droaie,
hărmălaie, vâlvătaie

-al, uneori -ţial, -ţional < încadrarea într-o categorie tipologică, funcţională sau calitativă,
apartenenţa la o anumită sferă > abisal, accidental, astral, austral / boreal, autumnal (autumnal,
hibernal, estival, dar: primăvăratec ), caporal, central / periferic, colateral, conceptual referitor la
concepte ≠ concepţional referitor la concepţie fecundarea embrionului), criminal, dual, esenţial,
estival, experimental / teoretic, fundamental, general 1. mil. grade militare aferente eşaloanelor
de comandă a unor mari unităţi, 2. fil. referitor la totalitatea (sau marea majoritate)a obiectelor,
fiinţelor, conceptelor etc. /(la 2) particular, specific, specializat), hibernal, infinitezimal, lateral,
mareşal. matinal, medical, meridional, moral, mortal, muzeal, natural / artificial, normal /a..., ,
punctual care respectă cu exactitate momentele de timp programate pentru întâlniri sau alte
activităţi în comun ≠ punctiform, real / (imaginar în matematică, … , virtual în informatică, în
optică … , ipotetic în ştiinţă, … / ficţiune în literatură, rural / urban, superficial / profund,
temporal cu referire la timp, trivial, tropical, zecimal, informaţional / informatic, rural / urban,
central / periferic, corporal, facial, intelectual, terminal, temporal, tradiţional / (inovativ, modern,
modernist)

-an, -ean, -ian < 1.caracterizare ocupaţională, poziţională sau comportamentală bădăran,
curtezan, huligan, răsăritean, orăşean, politician, practician / teoretician, ţăran, 2. provenienţa
geografică v. >

consistent. client. regulament. potenţă. fiinţă. centenar conferenţiar. proiectant. preferinţă. tranşant.. credinţă. petent. inferenţă. abuziv. perseverenţă. străduinţă. patent. impedanţă. conştiinţă. expedient. testament.. armament. monument. consecinţă.. reviriment.. concludent. Ştiinţă. creanţă. deferenţă. resentiment. ceva statuat. 1. apartament. itinerant. coincidenţă. ascendent / des…. aviar. plastifiant. descendență. influent. stringenţă. complezenţă. instanţă. licenţă. deformant. imanent. putinţă.. echipament v. impedanţă. indolenţă. captivant. consecvenţă. ecartament. stimulent. speranţă.. vacanţă. picant. obedienţă. binar. calmant.. traficant.. suferinţă. transparent.. potent / im…. anduranţă.. carenţă = deficienţă. performanţă. remanenţă. eminent ~ iminent. tandru. rezistent / ne…. tentant. sau factor de calitate. funcţionale sau relaţionale> distanţă. dar ingerinţa nu este putinţa de a ingera. prestanţă.. percutant.. insolent. interesant. -enţă . puternic > băieţandru. 2. restanţă. iritant. consultanţă. absorbant. în alternativă cu -al: agrar. plasament. cuaternar. amplasament. somnolenţă.. tratament. decenţă / in. indolent. pertinent. ci un amestec nepermis. ornament. abundenţă. care exercită o anumită acţiune sau activitate. potenţă / im. constituent. stăruinţă. insistenţă. aliment. diferenţă[1] ≠ indiferenţă. restanţă. aliniament.. insolenţă. transcendent. decent / in…. postament... convalescenţă. condescendenţă.. dependenţă / in…. rezistență. medicament. audienţă. ingerinţă (ingera = a înghiţi. ceva influent. permanent. anesteziant. sârguinţă. generică sau specifică. absolvent. moment. contingent. terasament. străduinţă. edulcorant. onorant / dez. izolant. pretendent. prudenţă / im. afluent. pansament. gregar comportament determinat de sentimentul de apartenenţă . elocvent. aparent. redondanţă. în treburile altcuiva.. solvent.. suferinţă. adolescent. reluctanţă. căinţă. conştiinţă. voinţă -ar <1. element. elocvenţă. cunoştinţă. importanţă. transhumanţă. caracterizare sintetică a unei stări. căinţă. atitudine. echipaj la -j. transparenţă. balanţă. student.-andru < ceva bărbătesc. conductanţă. gestionar. putinţă / ne. policandru. aparenţă. penetrant. ingredient. substanţă. nuanţă. comerciant. consecvenţă. eşapament. convergent / divergent.. perseverent. eficient. deficienţă. De departe nu orice verb sau adjectiv formează astfel de substantiv). repetent. valenţă. perdant / câştigător. luminiscenţă. competent. credinţă. convergenţă. persistenţă... consecinţă. somnolenţă.. ascendent (reper în studiile zodiacale). conciliant. liant. reticenţă.. convenit sau impus social (multe cuvinte răspund la ambele caracterizări) aberant. trenant. condescendenţă. a îngurgita. deranjant. secvenţă. dezolant. combatant. reticenţă. influenţă. bunăvoinţă / rea. . permanenţă. -ent < adj. cerinţă. diriginte. concurenţă. conservant. îngăduinţă. insolenţă. apetenţă.voinţă absenţă[2] / prezenţă. eficienţă. rezistenţă. intendent. eficienţă / ineficienţă. delincvență. vacant -anţă. expectorant.. -ant. aderent. caracterizare tipologică. -ènt. corespondenţă. experiment. cutezanţă. contingenţă. latent. clemenţă. penitenţă. -inţă <stare. coerenţă. bombardament. influenţă. existenţă / in. dement. terifiant. esenţă. cunoştinţă. antrenament. ardent. evident.. recunoştinţă / ne. scafandru -ànt. inductanţă. sentiment. bancar.

risipire. ierarhie 2. evadat. jenat. modul de comportament faţă de cineva sau faţă de o problemă ● tratarea metalelor prin călire sau detensionare. desemnat. tratarea unor alimente pentru mai buna conservare. diplomat (la origine: cineva care a obţinut o diplomă). acţiuni. prezentare. neutră sau apreciativă > biliard un apreciat joc cu bile. trădare. strunjire. cântat. torționar. iradiat. alergare. staţionar. aplicare. revocare. alinare. stindard termen vechi şi cu nuanţă puţin ostentativă pentru termenii actuali drapel = steag -are. potcovar.. programat. tratare a informaţiei etc. miliard multiplu 109. emitere. educare. localizat). cunoaştere. antrenat. exmatriculat. vizionar. poluare. regulamentar. tratare. traducere (traducţie. autorizat. secundar. patriotard persoană care afişează. plenar. fierar. patriarhie 3. misionar. traducţiune). morar. ocupaţii sau alte caracterizări ale acestora: v. antecedente. cu posibile excepţii. foarte apropiat de trataţie – ceea ce se oferă de mâncat-băut ● atitudinea. adj. transmitere. şcolar. culegere. lunar de pe lună sau asemănător cu luna ● eveniment ce se produce o dată pe lună. condamnat. terţiar. drumar. precizare (preciziune. strungar. nestructurată şi vag delimitată. strungar. legat / dezlegat. expulzat. structură ordonată după un criteriu – de putere. temporar. precizie este altceva). Exercitarea sau restricţionarea unei activităţi. mâncare. facere. asociere. atribuţii. judiciar în legătură cu desfăşurarea actelor de justiţie. desenat. ternar. -ire: < efectuarea unei activităţi. aducere. pădurar. edilitar . zidar -ard < caracterizare derivată. -itere: abatere. marinar. ostracizat. monarhie. patriarh -arhie 1. instituţie constituită pe baza poziţiei în structură eparhie. -it. V. uitare. preliminar. grădinar. -ere. a persoanelor ce exercită puterea in societate oligarhie -at. aprobare. justiţiar s. standard document oficial conţinând prevederi obligatorii la nivel de stat privind calitatea. apropiere. imobiliar. aterizare. şi –ire (2) Uneori sub forma -atere. libertăţi. însărcinat. cultivat. mângâiere. un fals patriotism. amputat. consacrat. editare. operat. lapidar cu pietre (lapida – a ucide prin aruncare cu pietre) ● scris pe scurt şi expresiv (cum erau inscripţiile de pe pietre). avocat. -ut < 1. aflat (într-un anumit loc. cumulard salariat prin cumul de funcţii. în baza unor pregătiri. comprimare. toboşar. prelucrare. competenţe. reprezintă participiul trecut pasiv al verbului din rădăcină: abilitat. literat. acreditat. aliniere. finalizat. substitutivă. şperţar. valoare etc. în mod ostentativ. meserii. conservare. ceasornicar. temerar. finisat. îndepărtare ~ în depărtare. -et. compromitere -arh Ocupant al primei poziţii într-o structură de putere ordonată ierarh.la un grup. economisire. stocare. . statuări. alunecare. extrudare. pentru un interval de timp limitat. tâmplar. acţiunea de a oferi ceva de mâncat-băut. şcolar. monarh. trecere. interșanjabilitatea sau alte aspecte. notar. prescriere. mulţime restrânsă. 2. restaurare. polizare. scriere. destituire. desfăşurarea unui proces. retragere. care luptă pentru a se face dreptate. adesea – şi rezultatul nemijlocit al acestora > acoperire. solar. educat. tractare.. stelar în legătură cu stelele – stelal. tratare faptul. ocupat / liber. subţiere.

bătut. curăţat / murdărit. emfază. blagoslovit. definit. principat.) într-un domeniu > subst. încuiat / descuiat. îmbolnăvit / însănătoşit. mecenat. trecut. sfinţit. anonimat. ras. staţie. şcolit. transportat. o performanţă să aibă loc> adaptabilitate. subst. prevenit. -atru < referitor la medicină. hermeneutică interpretarea textelor vechi. renumit. deces. -iză < stare. litiază. născut. dializă. compatibilitate. climat. regat. sau perenă > analiză. revenit. pompat. concept. căsătorit. devenit.. decanat. stilat. de largă generalitate. masterat. un eveniment. numai –at: instituţionalizare. fericit. ipoteză. Dar şi participiu cu -s: ars. doctorat. salvat. anticariat. reparat / defectat. miză. umblat. rectorat. economisit. dus. făcut. acces. fratricid. venit. Dar: pentru domeniul maritim şi fluvial: nautică navigaţie. juridică. se interpune în mod intempestiv în derularea lor > abces. electroliză. secretariat. şi –ic -ază. -eutică < navigare.insolit. subliniat. lovit. soldat. matriarhat / patriarhat. astronautică = cosmonautică. oprit. numit. peroraţie. proces sau caracterizare definitorie. homicid. explorare (pr. sindicat. succes -cid ucigător insecticid. corect: sau „promovabilitatea va putea fi…%”. abătut. trataţie -autică. pareză. V. stază. bacalaureat. spălat. vindecat. teză -bilitate <indică posibilitatea ca o operaţie. selecţionat. surogat.purtat. la termenul sinucidere) . împuternicit. predictibilitate. comparabilitate. călătorit. apărut / dispărut. proces. homeostază. parteneriat. patronat. vindecare > psihiatru – medic specialist în patologia psihicului (spre deosebire de psiholog – specialist în ştiinţa psihicului) -àţie obturaţie. speriat. fungicid. promovabilitate (expresia „promovabilitatea realizată a fost de …% este eronată. sau „a fost realizat gradul de promovare…%”) -cefal referitor la ierarhie şi la putere autocefal concept prin care Biserica Ortodoxă Română îşi afirmă insubordonarea faţă de oricare alt centru al ortodoxiei -ces < ceva ce modifică mersul uzual al lucrurilor. aeronautică. revocat. probabilitate. proteză. radiat. hirotonisit. rezidenţiat. scutit. vaccinat. similar: exeget. sinteză. băut. tratat. perforaţie. uns … 2. operaţie. inedit. fig. genocid. -eză. suicid (variantă livrescă.

ascendent / descendent. Neamţ ~ nemţeàn. fie ei de profil tehnic. austriac. economico-financiar. ). Şi unele dintre adjectivele derivate din unele dintre punctele cardinale: răsăritean / apusean . cel care locuieşte în (sau provine din) o anumită localitate. cedent = cesionar. Suceava ~ suceveàn. sofiot. turc. student. poziţie relativă > părinte. croat. pripeală. umezeală.). armeàn. preşedinte (dar prezidenţial).: comportament respectuos şi atent). la ţesături. cipriot. mongol.de la caz la caz: londonez. care nu se mai foloseşte). danez (danemarchez). pentru care există termenii simultan şi concomitent).cu nuanţă negativă > cârpeală. crepuscul . sârb. peruzea -eag. distorsionând procesele economice şi sociale. moşneag. -iag.v. munteàn (muntenean). pariziàn. juridic sau altele) -cron < referitor la timp > sincron – în acelaşi ritm (nu în acelaşi timp. belgrădeàn. un anumit judeţ. -dinte <rol. la feminin sufixul pentru substantiv este. giurgiuveàn. Bacău ~ băcăoàn. vienez. italian ~ italiancă italienesc. răceală. pendinte. Galaţi ~ gălăţeàn. Oradea ~ orădeàn. pansea. subst. pribeag. meritocraţie. portughez = lusitan. ci de către specialişti. la vehicul-dent. structura longitudinală este urzeala -ean. opuscul. moleculă. grec. rus. deturnând – risipind resurse. o anumită regiune > : Bucureşti -. tătar. Numai la masculin. uneori -. oboseală. monagasc (din Monaco). gruzin.). Slatina ~ slătineàn. nesubordonaţi politic. Prahova ~ „prahoveàn… Excepţii: Roman ~ romaşcan (romanean). şi: -enţă -ea. ungur=maghiar (subst. -og < nuanţă de diminutiv afectiv > drumeag. Vaslui ~ vasluiàn. împărţeală. De observat transformarea frecventă a uneia sau unora dintre vocalele „a” sau „ă” premergătoare: Piatra ~ pietreàn. praghez. -craţie < referitor la ierarhie şi la putere > autocraţie (puterea acaparată de un dictator) = dictatură. toiag. pentru denumiri geografice străine -. generatoare sincrone şi motoare electrice sincrone şi asincrone (după cum au viteza de rotaţie exact egală sau submultiplu faţă de frecvenţa curentului alternativ – cele sincrone) -cul.bucureşteàn. ungar sau unguresc (adj. Harghita ~ harghiteàn. spaniol. bosniac. birocraţie (volum excesiv de date nesemnificative introduse. pisălog. plutocraţie.. corespondent. stocate şi prelucrate. Satu Mare ~ sătmăreàn. democraţie. -ian <1. francez ~ franţuzoàică (reminiscenţă de la franţuz. slăbănog -eală < apreciere prin încadrare într-o categorie tipologică. franţuzească. condescendent (numai fig. tehnocraţie (deţinerea unor funcţii importante ale puterii de stat nu de către politicieni. Buzău ~ buzoiàn. fereală. respondent. Arad ~ arădeàn.-crat. v. kosovar . madrilen sau madrilez…. kieveàn. -culă < diminutiv > minuscul. azer. gerontocraţie. moscovit (numai adjectivul). accent pe a: albăstrea..

motoretă. dar în alte construcţii lingvistice. cometă. rupestru. giruetă. îndrăzneţ. studenţesc ~ studenţeşte. ciudăţenie. nemţesc ~ nemţeşte. varietate.. colet. -tate: intelectualitate. tandreţe. -tură: adunătură. subretă. ţărănime. pachet. >: avionetă. De asemenea. verighetă. mândreţe. cultură şi derivatele: agricultură. comportamental sau ocupaţional > certăreţ. puericultură -etă < diminutiv fem. clarinet. neologism fr. caracterizare sau ilustrare tipică. şi masc. viticultură.cu nuanţă negativă > surzenie altminteri surditate. prin –eşte se marchează o limbă: pe franţuzeşte (colocv. definitorie. statuetă. petrecăreţ -eţe < subst. mulţime. a unei calităţi perene (adjectivul + sufixul -eţe devin substantiv) > bătrâneţe. în felul de a fi sau a se comporta al anumitor categorii sociale. tripletă. comic. carnet. cuşetă. diaree -enie < apreciere prin încadrare într-o categorie tipologică. dar şi: –ime: funcţionărime. caiet. călăreţ. pedestru. a unei însuşiri. prostime. marinăresc ~ marinăreşte. ştiinţific -estru < > ecvestru. tehnic. desuet. militar. eprubetă.: banchet. starletă (peior. ingineresc ~ inginereşte. studenţime. parchet -eţ < adj. milităresc ~ milităreşte. egretă. frumuseţe ( / urâţenie). trăsătură. caracterizare a unei persoane. aparatură. smerenie.-ee logoree. hipoacuzie. social. în principal – pozitive. ţărănesc ~ţărăneşte etc.a. dischetă. lăutăresc ~ lăutăreşte. cultural. ţipenie -esc. etnice sau socio-profesionale >.). arătură. tinereţe . tehnologic. albitură.m. adesea . dar sufix-ul -eşte marchează preluarea şi reflectarea unui model etic şi comportamental: românesc ~ româneşte ş. măreţ. cornet. tineresc ~ tinereşte. sportiv. camionetă.: ardelenesc ~ ardeleneşte. planetă. -at: electorat. constructiv. mochetă..) Numeroase cazuri cu aceeaşi semnificaţie. legătură. brunetă. largheţe (în sensul generozitate). brunet. cosmic. bicicletă. terestru -et < cumulativ > tineret. supleţe. tastatură. trotinetă. tâmpenie. gazetăresc ~ gazetăreşte. isteţ.. cotlet. şmecheresc ~ şmechereşte. sau subst. politic. cu specificarea că sufixul -esc marchează apartenenţa la categoria în cauză. fără –esc: artistic. -eşte: < în stilul. tinerime. drumeţ. blândeţe. maestru. operetă. duet.d. horticultură. sericicultură. cântăreţ. piscicultură.

-fonie: < 1. în care se spune numai: rău de înălţime. petrolifer [3] -fil < iubitor. de obicei – vie. referitor la sunete fonic.-eu. dar dacă substantivul este masculin. oxigen . pedofil amator de perversiuni sexuale cu copii -filie < iubire. împiedicare > centrifug – pr. omnivor (se hrăneşte şi cu carne. fig. sprijinitor > / -fob. Repulsie.) ~ captivantă poate fi o frumuseţe umană. cu cauze organice sau psihice. hemofilie predispoziţie pentru hemoragii -fob < repulsie. microfonie 2. preferinţă > maximafilie pasiunea colecţionării de ilustrate de format mare. de frică obsedantă. anglofon. carnivor. frică de întuneric etc. derbedeu ~ derbedei -fag. pl. agăţată de o sfoară). Dar şi: esofag -fer < care produce anumite resurse > aurifer. în acest caz.). populaţie vorbitoare al unei anumite limbi francofon.f. Dacă prefixele pro. microfon. liceu ~ licee. anumite specii de păsări de pradă sunt răpitoare. şi filo-. -fon. -vor: < mâncător > antropofag. De la fobie. şi cu vegetale). preponderent – forma exterioară> diform. sufixul -fob este prohibit într-o serie de alte cazuri. şi anti-. hidrofug. Animalele care prind şi consumă hrană de origine animală.. columbofil cultivator de porumbei. antipatie faţă de ceva.şi anti. agorafobie = nelinişte şi repulsie în spaţii foarte largi. separeu ~ separeuri. 1. hispanofon… -form variantă la –morf (v. fig. fono-. delfini) ~ cetacee. s.. fructifer.sunt versatile. xenofob = antipatie. carbonifer. filiform. claustrofobie = nelinişte la claustrare (în spaţiu îngust închis). sinonim cu intensiv: energointensiv. decolteu ~ decolteuri. –e/e sau –euri: < forme diferite de plural la substantive de gen neutru (masculine la singular şi feminine la plural) > bideu ~ bideuri.: proces tehnologic energofag. puseu ~ puseuri. metalifer. ignifug. transfug -gen care generează anumite consecinţe patogen. 2. fonoabsorbant. intoleranţă faţă de străini. fotofobie = stare de rău la lumină puternică. rău de mare. planşeu ~ planşee. turcofon. antagonism > / -fil v. cetaceu (mamifere marine: balene. releu ~ relee. v. < referitor la formă. rusofon. zmeu ~ zmei (monstrul din poveşti pentru copii). punctiform -fug < combatere prin evitare. tot răpitoare (fig. sunt de pradă. zmeu ~ zmee (jucăria care zboară. Omul care exclude carnea din propria alimentaţie este vegetarian. ierbivor. stare patologică de nelinişte.

seismicitate. arctic / antarctic.. transpunând în mod sugestiv şi semnificativ pentru publicul larg aspectele de esenţă ale obiectelor şi fenomenelor -grafie ceva ce funcţionează cu înregistrare / scopie ceva ce funcţionează numai pe bază de constatare vizuală sau sonoră. transatlantic . v. matematic. consemnarea în scris a constatărilor făcute. aparat specializat. oscilograf / osciloscop. oceanic. în exprimare generică. interoperabilitate. productivitate. tomograf calculator ce realizează înregistrarea funcţionării organelor interne ale corpului. sufixului -il. modul de viaţă. fotografie. periculozitate. freatic. cosmic. generală pentru un domeniu. costume. 2. tomograf sistem computerizat de analiză medicală şi înregistrare a sistemelor şi aparatelor corpului omenesc. etnograf studiază originea. spastic. vulnerabilitate. electronic.. Dar: probabilitate nu înseamnă capacitatea de a proba. telefonic. din definiţia. nordic / sudic. -bil. perspicacitate. geologic. depozitării. promovabilitate. antic. de a realiza o calitate. telegenie – adecvare la prezentarea la televiziune -graf meseriaş. elasticitate. telescop: aici antonimul cu sufixul -graf a marcat o invenţie în alt domeniu. asigurând 1. o funcţionalitate – inclusiv unele dintre cele definite cu sufixele -abil. pe secţiuni transversale succesive. creativitate.): eficacitate. astronomic. -ibil. pneumatic. prolific / steril. estic / vestic. 2. sau manieră generală de comportament >. şi –tate: capacitatea şi disponibilitatea. până ce a ieșit din uz. informatic. seismic. climatic ~ climateric. după caz. valabilitate. fotograf. sensibilitate. telegraful. realizarea de imagini grafice. fezabilitate.înregistrări ale semnalelor electrice ale inimii. edificii. cultura şi obiceiurile popoarelor. mecanic. fără înregistrare >: radiografie / radioscopie. stetoscop. adaptabilitate. ekg electrocardiograf-.-genie < adecvare la >: fotogenie – adecvare la a fi fotografiat. eventual – inclusiv măsura cantitativă aferentă abilitate[4]. care şi-a păstrat numele şi domeniul. muzeograf realizează expozițiile din muzee. sănătate. manipulării mărfurilor). Se utilizează şi la multe dintre cuvintele cu sufix –ace (v. chimic. amabilitate. în secţiuni transversale succesive. specialist sau / şi. un loc important ocupându-l consemnarea creaţiilor artelor grafice: desene. ecologic. permisivitate. punând în evidenţă interacţiunile –ibilitate. logistic (specialitatea care se ocupă de optimizarea transportării. grupare tematică exemplificativă: acustic. ci măsura aşteptării ca un eveniment viitor sau repetabil să aibă loc -ic < caracterizare definitorie. economic. cartograf – hărţi geografice. tipograf. predictibilitate. securitate. stabilitate. manevrabilitate. credibilitate. electric. fiabilitate. dansuri. durabilitate. terapeutic. un defect. permeabilitate.

biologic. isteric. nemernic. ştiinţific / empiric. farmaceutic. tehnologic diagnostic. estetic. … stică nu face parte din sufix.): caracteristic. bombastic. plastic.) şi vocală + stic (adj.) anatomic. satiric. rustic. pedagogic.ştiinţific / empiric. scolastic. metric. practic. sarcastic. sarcastic. biologic. provenind din rădăcină: estic / vestic. logic. psihic. chimic. sonic. onomastic. aviatic. determinist / (probabilistic. gripat. spastic. componistic. anemic. static. climatic. din care.. hidrologic. electric. psihologic. heraldică (studiul istoric al regulilor de alcătuire şi interpretare a stemelor şi blazoanelor). matematic. dramatic. informatic (dar şi informațional). fizic. climatic. energic. sadic dar: /masochist. matematic. statistic. romantic. rahitic. epic. istoric (adj. supersonic. logistic. teoretic / practic. etic. olog. metalurgic. jurnalistic. atipic / tipic. faptic / ideatic.. eliptic. caustic. (dar sufixul –ic nu este singurul utilizat pentru orice purtător de defect sau maladie: ceacâr (cu ochii de culori diferite). economic. perifrastic cinematic. asimetric / simetric. gestică. istoric. medic flegmatic. chimic. tragic. cazuistic. astronomic. sangvinic. paşnic / războinic. tuberculos = ftizic. fantastic. mecanic. paralitic. energetic. comic. dinamic. elastic analitic. rustic. surd = hipoacuzic. fiziologic.. electronic. electronic. logic. hermeneutic (referitor la interpretarea textelor vechi). clasic. tehnic. cosmic. coleric.). clasic. reumatic. hidraulic. deontologic. . pneumatic. ergonomic. beletristic. amnezic. mecanic. distrofic. stângaci. cu vocală + stică (subst. impulsiv.. mirific (livr. epileptic. informatic. gestică. Nu se iau aici în considerare cuvintele la care construcţia vocală + stic. infirm. patologic. cinetic. meteorologic artistic. istoric (subst. geografic. caracteristic.. temeinic / superficial (fig.) persoană calificată şi care lucrează în specialitatea istorie ● informaţie sistematizată referitoare la un ansamblu de evenimente trecute succesive. daltonist. minunat). josnic. psihiatric. pneumatic. metalic. melancolic. pragmatic. specific. liric. faptic. pneumatic. grafic. electric. feeric. hipertensiv /hipo. stocastic).

pneumonie -il < posibile caracterizări calitative> at.: civil. cipriot. intim -in < caracterizare definitorie pentru un domeniu > aldin. untieră. -ibil. bombonieră. mirabil (livr. cabalin. concepte filozofice. -ibil etc. scrumieră. pueril. la masă. salatieră. chirurgie.-ie (accent pe i)<instituţionalizare> (v. frizerie. canin. minunat. patriot -ire 1. trăire -ism < curente. fotografie -ier. labil. geriatrie. stare sufletească fericire. < denumire sau caracterizare a unui obiect. mobilier. studenţime -im < caracterizare definitorie pentru un domeniu > maritim.. după un alt obiect sau activitate specifice > bananieră (despre o ţară). şi –aș. betonieră. sofiot. servil. marin. denumiri de origine geografică a unor persoane sau organizaţii. 2. util / in… Numeroase cuvinte cu sufixe –abil. umil. bovin. extraordinar). mulţumire. pepinieră. tinichigerie. steril / prolific. cu nuanţa de mulţime a elementelor mulţimii) > Junimea. caprin. politici. şcoli. literar-artistice. creştin. (v.: v. sarin -iot < 1. salin. tetieră (perniţa pentru sprijinit capul). –abil. activităţi socio-economice. cocotier. cuier. dificil / facil. adj. beţie. fanariot. 2. volieră (încăpere amenajată unde zboară păsări) -ie astenie. specialităţi > [5] . puştime. calităţi ale unor persoane> 1. 2. forestier. ţărănime -ime cumulativ tinerime. manieră. prostime. discipline. fructele). chitanţier. felin. şi –at) ciupercărie. stabil / in…. -ubil -ime < cumulativ. senil. mafiot. prăvălie. feminin / masculin. tinerime. fructieră (vas în care se servesc. cumulativ omenire. mulţime. studenţime. portieră. distilerie. legitim. croazieră (din sensul iniţial – cruciadă. a rămas numai aspectul de agrement). facturier. intemperie. -ieră subst.

realism. socialism. sens critic peiorativ: intelectualist. stângism. -log. pietriş. feudalism. viforniţă. clasicism. literar-artistice. protecţionism. fovism. păinjeniş. realism. teribilism. constructivism. neologism. centralism. constructivism. astronom. politici. stufăriş -iş (2) figuri de stil privind modalităţi de abordare a unor dificultăţi . perfecţionist. egalitarism. cubism.clasicism. fovism. intervenţionism. nazism. autoritarism. avangardism. artist. medic. ortoped. cubism. chirurg. metalurg. mecanic. sufixul -ism unde adepţii unor curente şi politici devin -ist. stângism. relativism. terorism. inclusiv adepţii unora dintre curente. fascism. automatist. politicianism. luminiş. fizician etc. romantism. agronom. grohotiş. politicianist. obscurantism. formalism. sofism. enciclopedism. protecţionism. urechelniţă. materialist. concepte filozofice. socialism. activităţi socio-economice > cataclism. populist. comunism. şovinism. pe domenii şi specialităţi> mecanică. nazism. fascism. silogism.. rasism. politici > analist. şcoli. rasism. economie -lniţă. democratism. festivism. idealism. pacifism. turism. nazism. liberalism. verism -ică. izolaţionism. generalist. idealist. silogism. comunism. socialism. comunism. terorism. sofism. turism. truism. cu excepţii: clasic (clasicist). verism anarhism . neologism. -rniţă <>şurubelniţă. realism. -ist. protecţionism. unionism. capitalism. vârtelniţă -iş < cumulativ. -onomie <mod de abordare. -nom. terorism. colectivism. solipsism. rasism. secesionism. -ic. din care: -ologie. materialism. chimist. obstetrician. stângist) v. filolog. -ie (cu accent pe i). realist (dar: estetician. diverse altele < specialişti. marxism. stomatologie. şcoli. şi -ime. liberal (libealist) -ism < curente. truism. elitism. enciclopedism. fascism. populism. electronist. solipsism. -ian. loc de aglomerare dezordonată (v. enciclopedism. liberalism. semănătorism. romantism. militarism. segregaţionism. teribilism. romantic (romantist). cu nuanța de mulţime) > frunziş. individualism. matematician. relativism. militarism. oftalmolog = oculist. stângism. militarism.

diminutiv adj. oprelişte..) .cerinţe cu caracter imperativ.. ortoped medicul de sistem osos . mod de a acţiona. mândruţă. estimativ adj. auxiliar cu destinaţie dedicată. perdeluţă. tardiv adj.). despre o critică binevoitoare. solniţă. adv.. sedativ subst.. aditiv / multiplicativ adj.referitor la vorbire. festiv adj. sportiv subst. care orientează spre soluţii la deficienţele semnalate) . bundiţă... şurubelniţă. aproximativ adj. oenolog. demonstrativ adj. pieptiş. latitudine / longitudine..... preventiv / curativ adj. maladiv adj.. combativ (combatant v.. comunicativ adj. exploziv ≠ explozibil subst. rezumativ adj./ hipotensiv adj.. amplitudine. – se cere ca revendicările să fie soluţionate favorabil în interiorul unor termene... logo. panseluţă. -tudine < evaluare într-un sistem global (pr. plenitudine. adv. vindicativ – cu caracter de răzbunare -log. subst. şoferiţă. -uţă < 1... peiorativ adj..ped logoped – care tratează deficienţele de vorbire. porumbişte -itudine... explorativ adj. pedolog (specialist în ştiinţa solului) speolog... comportament > activ / pasiv adj.. fugitiv adj.. magnitudine. în construcţii sau în utilaje ● fig. -ant.. expresiv adj... rochiţă -iv < mod de a exista. adv.. stomatolog.. concesiv adj. stimulativ adj. hiper. comparativ adj.. explicativ adj. poieniţă. filolog. steluţă.. oftalmolog. fetiţă.(de-a) curmeziş. 2. 2. porumbiţă. botniţă. adv. ftiziolog (tuberculoză). permisiv adj. decrepitudine. calitativ / cantitativ adj. potecuţă.. revendicativ exprimând revendicări -. mirişte. cumulativ adv.) > altitudine.. clopotniţă. subst.. cognitiv / creativ adj. naiv adj. definitiv / provizoriu adj. arşiţă. fiziolog. adv. educativ adj. prin extensie – anumite discipline / specialităţi medicale cardiolog. fig. operativ adj... (pe) furiş. constatativ – constatator adj.. demagog. drăguţă.a.. urolog ş. hangiţă. adj.. constructiv adj. atitudine. vicisitudine -iţă. (din punctul de vedere al soluţiei mecanice de ansamblu. defensiv / ofensiv. doctoriţă. pieliţă. dermatolog.. intempestiv. entomolog. nativ adj. din alte domenii: paleontolog. dispozitiv subst... platitudine. -gie. . adj.. neurolog. pieziş -işte < caracteristica unui loc sau a unei stări> linişte. pajişte. ultimativ adj. diminutive feminine >: 1. corectitudine. similitudine.... -gog pedagog specialist în pedagogie (inclusiv practician al domeniului). logoree – vorbire incontinentă (deriz.... exemplificativ adj. adv.

antropomorf – cu formă asemănătoare omului. persoană cu această caracteristică > paşnic / războinic. luminos / întunecos. numai cu -ar: solar (loc de plajă rezervat pentru nudişti) -oare < acţiune sau stare cu nuanţe de cumulativ sau continuitate > închisoare. preponderent – la structuri interioare. punctiform -nic < anumită caracteristică. „loc pentru fumat”). generos / parcimonios. gustos. funcţii sau operaţii. belicos (dar războinic). haios. omonim doi termeni sunt reciproc omonimi dacă sunt identici în formă şi au semnificaţii diferite. patinoar. viclean ● o maladie sau . / friguros ~ răcoros (numai pr. invidios. paronim -oar. datornic. insidios (care caută să înşele. morfologie studiul formelor inclusiv al structurilor de forme. strânsoare. savoare. darnic. la semnificaţie > nume codificat. vânătoare -or -oriu ~-tor < adjective. adoptat în special în sferele artelor şi literelor. temeinic. bătător (pentru covoare) -os[6] adj. marcând efectuarea unei anumite activităţi. strâmtoare. economicos.). filiform. vâltoare. deznodământ.-mânt aşezământ. teroare. mormânt. jurământ. vârstnic nim. bătăios. ninsoare. fastuos. diform cu formă exterioară grav modificată în rău. izomorf – de aceeaşi formă cu… . voluminos ~ ancombrant. învăţământ. sinonim doi termeni sunt reciproc sinonimi dacă sunt diferiţi ca formă şi au semnificaţii identice. anonim persoană al cărei nume nu este larg cunoscut. pământ. altminteri se afişează. prescurtat al unei organizaţii. discernământ. călduros (pr. frumos. -onim < privitor la nume. -uar < loc rezervat sau destinat pentru o anumită activitate >: fumoar (în vecinătatea sălilor de spectacol. static / cinematic / dinamic. unele substantive> cărucior. inclusiv substantivate. promontoriu. pseudonim nume fals. dar şi aspecte exterioare > amorf fără formă (structurală). pisoar. zoomorf cu formă de animale. scăzământ -morf < privitor la formă. prinsoare.). antonim doi termeni sunt reciproc antonimi dacă au semnificaţii opuse. şi fig. din ce în ce mai frecvent. trotuar (loc rezervat pentru pietoni).

vărui -ui. fecunditate. structură. rezultat. zgomotos . -ţional.). verzui -ual < mod de abordare. factura ~ factură. temeritate. rupe ~ ruptură. zgudui ~ zguduitură. bunătate / răutate. mănos ~ = fecund = fructuos / sterp ~ steril -tate < > absurditate. anvergură. < ansamblu de componente > adunătură. dar şi albăstriu. înţep a~ înţepătură. conceptual. murătură. retribui. spiritual. cultură (şi derivatele v. destitui. lectură. apuca (numai pr. veni (apa) ~ viitură. coti ~ cotitură. coase ~ cusătură. scurta ~ scurtătură (traseu spontan mai scurt decât cel uzual). facilitate. dantură. despărţitură. apartenenţa la o anumită sferă > circumstanţial.disfuncţionalitate care îşi manifestă cu întârziere simptomele). afumătură. industrial. fărâma ~ fărâmitură. amical -tură < 1. dificultate. ambrazură. ara ~ arătură. pletos. setos ≠ însetat. medical. friptură. uneori numai –al: < adjectiv indicând o caracterizare generală. senzual. manual (realizare folosind mâinile ● carte cu caracter didactic). fiertură. tradiţional. scriitură. semiprodus sau ingredient sau preparat alimentar > acritură. capta ~ captură. vecinătate -ţial. cresta ~ crestătură. tipăritură >„ -ui < > alcătui. nomenclatură 4. demers sau utilaj acupunctură.. plicticos. scobi ~ scobitură (loc scobit). tevatură. muşca ~ muşcătură. punctual. undui. tăia (pânză sau stofă pentru croitor – couper fr. învăţa ~ învăţătură. claviatură. zgâtia ~ zgârietură. 3. suda ~ sudură. târâtură. magistratură. intelectual. păsui. si –al. distribui. vămui. sfătui. rural. apertură. integritate. fractura ~ fractură. crea ~ creatură. superficial. restitui. sparge ~ spărtură. căldură. urmă lăsată de o acţiune definită de un verb > aduna ~ adunătură. cafeniu. v. -iu <nuanţă de culoare> albăstrui. jegos. informaţional. formal. mântui. vechitură. ocupaţional –: comercial . instituţional.< element funcţional definitoriu al unui proces. garnisi ~ garnitură (2 sensuri). demenţial. fundamental. siropos. târgui. prietenos / duşmănos ~ ostil. fisura ~ fisură. pietate. împrejmui. fumuriu. obicei prost). somnoros. aventura ~ aventură. > actual. calitate. albitură. fiscalitate. dictatură. uzinal. succesoral. untură. educaţional. semna ~ semnătură. aparatură. tochitură. 2. virtual .) ~ cupură. facultate. < produs. anual. băutură. căldură. trasa ~ trăsătură.) ~ apucătură (numai fig. spaţial. general. făţui. stivui. marţial. liberal. încrengătură. profesoral. conjunctură. frontal. legătură. înjurătură. tocătură. tăia ~ tăietură. dual. deschide ~ deschizătură. cantitate. de realizare. parţial.

contiguu. perpetuu. ubicuu . cu caracter de generalitate a sferei de manifestare > ambiguu. importantă.-uu < proprietate. continuu.