You are on page 1of 19

 

CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS

‐Llegim i escrivim 8 ‐ 
FRASES D’ANIMALS 


 
        Més Recursos Educatius. 2013 

              glgl La gata té gatets.  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS Llegeix:                 El gos menja pinso.               El gall canta quiquiriqui. 2013  . 2            Més Recursos Educatius.

  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS Llegeix:               L’ós viu a la cova.               La formiga busca menjar. 2013  . 3            Més Recursos Educatius.               L’ocell canta una cançó.

 2013  .               L’ós viu a la cova. 4            Més Recursos Educatius.  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS Llegeix i dibuixa:             El gall canta quiquiriqui.               La formiga busca menjar.

 2013  .             El gos menja pinso.  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS Llegeix i dibuixa:               L’ocell canta una cançó.               La gata té gatets. 5            Més Recursos Educatius.

              El  gall canta quiquiriqui.  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS       El  gos menja pinso.                    La  gata té gatets.                 6            Més Recursos Educatius. 2013  .

                L’ocell canta una cançó.       7            Més Recursos Educatius.                 La formiga busca menjar. 2013  .  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS Copia:         L’ós viu a la cova.

         L’ocell canta una cançó. El gos menja pinso. 8            Més Recursos Educatius. L’ós viu a la cova. El gall canta quiquiriqui La gata té gatets.  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS Relaciona: La formiga busca menjar. 2013  .

  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS Llegeix És un lleó. El lleó té una cua.   El lleó viu a la sabana.   El lleó té quatre potes.   El lleó menja carn. 2013  .  El lleó té pèls.     9            Més Recursos Educatius.

 2013  .  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases.             10            Més Recursos Educatius.

 2013  .             11            Més Recursos Educatius.  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases.

 2013  .             12            Més Recursos Educatius.  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases.

  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases. 2013  .             13            Més Recursos Educatius.

            14            Més Recursos Educatius. 2013  .  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases.

            15            Més Recursos Educatius. 2013  .  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases.

            16            Més Recursos Educatius.  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases. 2013  .

 2013  .  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases.             17            Més Recursos Educatius.

  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases. 2013  .             18            Més Recursos Educatius.

  CATALÀ |  Llegim i escrivim 8 –FRASES D’ANIMALS : Escriu frases. 2013  .             19            Més Recursos Educatius.