You are on page 1of 9

NATO

aceste state au fost: Belgia. RFG a devenit membra NATO. Islanda. Norvegia. dacă ar fi necesar. Inițial. Portugalia.  Alianța s-a format din state independente. La 18 februarie 1952. să raspundă tuturor formelor probabile de agresiune îndreptată împotriva ei sau a statelor membre. prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat la Washington la 4 aprilie 1949. Marea Britanie. Luxemburg. capabilă să descurajeze și. interesate în mentinerea pacii si apararea propriei independen țe prin solidaritate politică și printr-o forță militară defensivă corespunzătoare. Danemarca. Canada. . Fran ța. Actualmente cuprinde 28 state din Europa și America de Nord. Italia. au aderat la tratat Grecia si Turcia. Olanda si SUA. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (abreviat NATO în engleză și OTAN în franceză și spaniolă) este o alianță politico-militară stabilită în 1949. iar la 6 mai 1955.

daca se va produce un asemenea atac armat. fiecare dintre ele. pentru a restaura si a mentine securitatea zonei Nord-Atlantice. La constituirea ei. individual si concertat cu celelalte parti. În schimb. inclusiv folosirea fortei armate. in consecinta. ideea de baza a alianței. în articolul 5 al Tratatului se specifica: „ Partile convin ca un atac armat impotriva uneia sau a mai multora dintre ele in Europa sau in America de Nord va fi considerat ca un atac impotriva tuturor si.”  Această frază s-a referit la început la cazul în care URSS ar fi lansat un atac împotriva alia țiilor europeni ai Statelor Unite. Totuși temuta invazie sovietică din Europa nu a mai venit. exercitand dreptul sau individual sau colectiv la autoaparare. era aceea a realizării unei apărări comune. men ținută timp de peste 50 de ani. . prin luarea in consecinta. va da asistenta Partii sau Partilor atacate. a acelor masuri ce vor fi considerate necesare. credibile și eficiente. în urma căruia SUA ar fi trebuit să trateze Uniunea Sovietică ca și cum ar fi fost atacată ea însăși. fraza a fost folosită pentru prima dată în istoria tratatului la 12 septembrie 2001 drept răspuns la Atentatele din 11 septembrie 2001. În acest sens. recunoscut de articolul 51 al Cartei Natiunilor Unite.

Olanda (4 aprilie 1949). Lituania (29 martie 2004) . Albania (1 aprilie 2009) . Polonia (12 martie 1992) .Islanda (4 aprilie 1949). Romania (29 martie 2004) . Cehia (12 martie 1992) .SUA (4 aprilie 1949).Turcia (18 februarue 1952) .Bulgaria (29 martie 2004) .Spania (30 mai 1982).Franta (4 aprilie 1949).Luxemburg (4 aprilie 1949).Canada(4 aprilie 1949).Grecia (18 februarue 1952) . Slovenia (29 martie 2004) .Regatul Unit (4 aprilie 1949). Slovacia (29 martie 2004) . Ungaria (12 martie 1992) .Italia (4 aprilie 1949). Croatia (1 aprilie 2009). Letonia (29 martie 2004) .Tari membre: Belgia (4 aprilie 1949) .Germania (9 mai 1955).Portugalia (4 aprilie 1949). Estonia (29 martie 2004) .Danemarca (4 aprilie 1949).Norvegia (4 aprilie 1949).

În cadrul acestui mecanism. să înceapă convorbirile de aderare la Alianța Nord-Atlantică. măsuri și termene de realizare în vederea orientării.MAP).  La 29 martie 2004. Un an mai târziu. cu rol major în procesul de includere a noi membri în NATO. statele invitate au fost implicate treptat în activitățile Alianței. Slovenia. pentru acomodarea cu modul de lucru al NATO. la lucrările majorită ții structurilor aliate.  La Summit-ul NATO de la Praga (21-22 noiembrie 2002).  În aprilie 1999. în cadrul unei ceremonii desfășurate la Bruxelles la 26 martie 2003. România și-a elaborat propriul Plan național anual de pregătire pentru aderare (PNA). ca observatori. România a aderat la NATO. După semnarea Protocoalelor. Letonia. susținerii și evaluării eforturilor făcute în pregătirea pentru aderarea la Alianță. Estonia. program destinat cooperării euro-atlantice în materie de securitate. prin participarea. pe baza evaluării progreselor înregistrate de statele candidate. România a solicitat formal aderarea la NATO în 1993. România a fost primul stat care răspunde invitației lansate de NATO de a participa la Parteneriatul pentru Pace. care stabilește obiective. șefii de state și de guverne ai tărilor membre ale NATO au decis invitarea României. Lituania.  Ambasadorii statelor membre NATO au semnat Protocoalele de aderare la NATO pentru România și celelalte șase state invitate să adere. Slovacia. NATO a lansat Planul de acțiune în vederea admiterii de noi membri (Membership Action Plan . alături de alte șase state – Bulgaria. .

Harta NATO: .

Pactul de la Varșovia s-a dezintegrat. Bulgaria și România. Slovenia. s-au alăturat NATO în 1999 după ce au fost invitate. Ungaria. După căderea Cortinei de Fier în 1989. unde a pornit o campanie de 11 săptămâni împotriva statului Serbia și Muntenegru între 24 martie și 11 iunie 1999. Albaniei și Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei li s-a comunicat că nu îndeplinesc criteriile economice.  NATO și-a văzut primul angajament militar în Războiul din Kosovo. Franța. Ambele organizații au fost forțe oponente în războiul rece. . șapte țări au fost invitate spre a începe negocierile de aderare cu alian ța: Estonia. Croa ția a făcut o cerere abia în 2002.  Trei foste țări comuniste.ISTORIA NATO:  La 17 martie 1948 Benelux.  URSS și statele aliate ei au format Pactul de la Varșovia în 1955 pentru a contrabalansa NATO. Letonia. și Regatul Unit au semnat Tratatul de la Bruxelles care este o percuziune la înțelegerea NATO. La întâlnirea de vârf de la Praga (Republica Cehă) din 21 noiembrie-22 noiembrie 2002. politice și militare și că vor trebui să aștepte. la 8 iulie 1997. Slovacia. Țările invitate s-au alăturat NATO în 2004. Lituania. Republica Cehă și Polonia.

 La 13 septembrie 2001. centrala militară și cea a Puterilor Aliate ale Europei sunt localizate la sud de Bruxelles în ora șul Mons. un articol din carta sa prin care se înțelege că orice atac asupra unui stat-membru este considerat un atac împotriva întregii alian țe. Germania nu și-a folosit dreptul de veto. însă a spus că sus ținea vetoul. Belgia până la 16 octombrie 1967. a necesitat relocarea Centralei NATO din Paris.  La 10 februarie 2003 NATO a înfruntat o criză serioasă deoarece Fran ța și Belgia au împiedicat procedura de aprobare tacită în privin ța momentului la care s-ar lua măsuri protective pentru Turcia în cazul unui posibil război cu Irakul.  La 16 aprilie 2003. A fost prima oară în istoria organiza ției când a avut loc o misiune în afara zonei atlantice. În timp ce centrala politică este amplasată în Bruxelles. Ea a fost aprobată unanim de către to ți cei 19 ambasadori ai NATO. Decizia a venit după cererea Germaniei și Olandei. .și dezvolta propriul program de descurajare nucleară. pentru prima dată în istoria sa. Fran ța la Bruxelles. Canada a fost în original criticată pentru că i-a luat-o înainte ISAFei. Decizia lui Charles de Gaulle de a revoca comanda militară franceză în 1966 pentru a. Asta a venit ca un răspuns la Atacul terorist de la 11 septembrie 2001. cele două națiuni care conduceau ISAF la momentul în țelegerii. NATO a invocat. NATO a fost de acord să preia comanda For ței Interna ționale de Asisten ță pentru Securitate (ISAF) în Afganistan în august acela și an.

REALIZAT DE: Curea Paul-Andrei Iavorschi Florin .