You are on page 1of 2

Tipologia sistemelor informatice

Dpdv al nivelului ierarhic caruia se adreseaza, sistemele informatice dezvoltate la nivelul unei organizatii se
impart in urmatoarele categorii:
1.
2.
3.
4.

Sisteme informatice functionale
Sisteme informatice integrate
Sisteme informatice specializate
Sisteme informatice strategice

Sistemele informatice functionale se dezvolta de obicei la nivelul managementului operational si vizeaza
realizarea de aplicatii, subsisteme sau sisteme informationale pt activitatile economice care se regasesc in cele 5
functiuni ale organizatiei. Astfel se pot proiecta, implementa si exploata sisteme informationale destinate
activitatilor de natura contabila si financiara, activitati de recrutare, selectie, promovare si de management al
carierei specific resurselor umane, precum si la nivelul activitatilor comerciale(aprovizionare, marketing,
vanzari) si la nivelul activitatilor de productie(lansarea in fabricatie, urmarirea productiei, evident defectelor si a
rebuturilor etc.)
Caracteristica principal a sistemelor informatice functionale este data de faptul ca proiectarea lor se face intr-o
maniera insulara, in sensul ca procedurile informationale folosite nu tin cont de interdependentele existente intre
activitatile din sisteme functionale diferite.
Ex: un sistem informational de gestiune a stocurilor dezvoltat in cadrul functiunii comerciale va contine
informatii similare cu cele prelucrate de un sistem informational destinat gestiunii contabile a acestor stocuri.
Acest paralelism este principalul factor care provoaca distorsiuni in buna functionare a acestor sisteme.
Dupa cum se observa, principalul fenomen care le caracterizeaza este cel de redundant, astfel ca o exploatare
eficienta a lor obliga utilizatorii sau administratorii de sisteme sa faca update-uri paralele in fiecare sistem.
Aceasta exploatare dificila a sistemelor informtice functionale face ca utilitatea lor sa fie limitata doar la
obtinerea unor rapoarte sau situatii informationale destinate, de regula, unui singur compartiment din
organizatie.
Necesitatea eliminarii paralelismului existent intre fisierele de date care stau la baza functionarii sistemelor
informatice functionale a dus la dezvoltarea acestora intr-o viziune integrata. Astfel, sistemele informatce
integrate permit efectuarea de prelucrari de date prin intermediul unor baze de date comune. Acestea sunt
gestionate secvential sau simultan de mai multe aplicatii/sisteme informationale in regim multi-user si intr-o
viziune integrate.
Aparitia sistemelor informatice integrate a permis dezvoltarea de procedure informtice care sa abordeze si sa
prelucreze simultan mai multe sau chiar toate activitatile economice de baza din cadrul organizatiei. Astfel au
aparut sisteme informatice de tip ERP, de tip lanturi de distributie sau de tip CRM(managementul relatilor cu
clientii.
Pt validarea autenticitatii informatiilor primare sau a celor rezultate din prelucrari, acest tip de sisteme sunt
asistate de proceduri care permit folosirea semnaturii electronice.
Sistemele informatice integrate sunt destinate preponderant managementului mediuli din cadrul organizatiei.

Astfel au aparut sistemele informatice specilizate. Ca exemple din aceasta categorie putem da sistemele informatice care asigura bugetarea multianuala si. .Deoarece acest tip de sisteme au drept scop doar generarea si furnizarea in timp util de informatii destinate sustinerii proceselor decizionale.pe de alta parte. o buna fndamentare a strategiei organizatei si . Astfel au apart sistemele informatice strategice. Tot din acesta categorie fac parte si sistemele informatice care stau la az fundamentarii pe termen lung a planurilor de costuri si cheltuieli pe care urmeaza sa le faca organizatia. implicit. Deoarece activitatea pe termen lung a oricarei organizatii trebuie sa urmareasca atingerea unor obiective strategice. prognoza pe termen lung cu o probabilitate acceptabila a evolutiei veniturilor organizatiei. planuri cunoscute ca “master plan”. Ele mai sunt cunoscute si sub denumire de SIAC si sunt destinate intr-o proportie covarsitoare managementului superior al organizatiei. a aparut necesitatea completrii acestor sisteme cu noi procedure informatice orientate spre rezolvarea problemelor de natura decizionala. a aparut necesitatea unor noi procedure informatice care sa asigure. pe de o parte. o implementare corecta a acestora. Acestea au o utilitate mare in managementul proceselor investitionale si sunt o cerinta obligatorie pt sustinerea cererilor de finantare neramursabila prin programele operationale regionale.