You are on page 1of 9

CE ESTE UNIUNEA EUROPEANA

- REFERAT –

SIRBU GABRIELA

au durat mii de ani şi au fost însoţite de progrese economice şi tehnologice. aceste încercări au implicat de obicei ocupaţia militară a naţiunilor. doar unei (organ comunitar. Dată fiind diversitatea lingvistică şi culturală a Europei. aşa cum s-a întâmplat cu Imperiul Roman în timpul aşa-numitei Pax Romana.pentru a-şi realize obiectivele .Ideea de Uniune Europeana Uniunea Europeana este o entitate politică. 2. necesitatea formării unei (ce a devenit mai târziu) Uniuni Europene a crescut. din cauza voinţei de a reconstrui Europa şi de a elimina posibilitatea unui nou război. Italia şi ţările din Benelux. ce este compusă din 27 ţări. Europa era dominată de celţi. ea fiind mai mai degraba un concept politic decat unul juridic. numită guvern central "federal. statutul de autoguvernare al statelor componente este stabilit prin constituţie şi nu poate fi schimbat prin hotărârea unilaterală a guvernului central) şi confederatie (confederaţia este o uniune de state independente sau de unităţi teritoriale autonome. dezvoltată în Europa. nu şi Uniunii Europeane Din acest motiv este acceptata explicaţia conform careia . ci le inglobeaza intr-un ansamblu mai larg. Aceste uniuni timpurii au fost create cu forţa. Într-o federaţie. Este considerată a fi o construcţie sui generis. conducând la instabilitate.completate cu formele de cooperare interguvernamentale prevazute de tratate. Una dintre primele propuneri pentru o unificare paşnică prin cooperare şi egalitatea statutului de membru a fost făcută de Victor Hugo în 1851. deoarece nu substitute Comunitatile europene. Franţa. Acum trei mii de ani. Imperiul Franc al lui Carol cel Mare şi Sfântul Imperiu Roman au unit zone întinse sub o singură administraţie pentru sute ani. iar mai târziu a fost cucerită şi condusă de Imperiul Roman. cum este Banca Central Europeana.Uniunea Europeana utilizeaza Comunitaţile europene . Acest lucru a fost posibil prin semnarea în aprilie 1951 a Tratatului de la . Uniunea Europeana nu dispune de pesonalitate juridica. însă. centrat în Mediterană. unele încercări.la aderare. Statele membre ale Uniunii Europene isi pot transfera competentele . supraordonată acestora. socială şi economică.Uniunea Europeana 1. prin care se determină condiţiile de asociere a statelor şi de funcţionare a acestora). În urma catastrofelor provocate de primul şi al doilea război mondial.Evoluţia istorica Tentative de unificare a naţiunilor europene au existat încă dinaintea apariţiei statelor naţionale moderne. situându-se între federaţie (o federaţie din limba latină fœdus este un stat format dintr-un număr de state care au transferat o mare parte din suveranitatea lor unei noi entităţi. înfiinţată pe baza unui acord internaţional. Acest sentiment a dus în cele din urmă la formarea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului de către Germania (de vest).

după cel de al şaselea val. Comisarii europeni ( numire si demiterea din funcţie a acestora) 1. Finlanda. Romania – 2007).( Bulgaria. între şase ţări europene ( Franta.Lituania. Belgia.Atribuţiile Comisiei Europene 1. Putem spune asadar ca Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare care a început în anul 1951. Polonia. Italia. si profesionale.1. Germania Luxemburg Tarile de Jos-1958).( Austria. avand sediul Berlaymont . Bruxelles.Structura.formata in preyent din 25 de comisar desemnati de guvernele statelor membre pe baza competentei lor generale. iar prezent Uniunea Europeana este compusă. (Grecia -1981 ). Germania Luxemburg Tarile de Jos ) si ca in decursul urmatorilor 50 de ani au avut loc cinci valuri de extindere.Structura. Letonia . Republica Ceha .1. a fost creată prin Tratatul de la Roma în 1957 şi implementată la 1 ianuarie 1958. Prima uniune vamală totală. Spania–1986). Belgia. independent de statele membre. denumită iniţial drept Comunitatea Economică Europeană (informal chiar şi Piaţa Comună). UE a evoluat dintr-un organ comercial într-un parteneriat economic şi politic. Comisarii europeni ( numire si demiterea din funcţie a acestora) Comisia Europeana este cea mai origininala dintre institutiile comunitare. Comisia europeană este organul executiv al Uniunii Europene. Ungaria-2004). (Cipru. Estonia. Comisia este un organ al Comunităţilor Europene. Malta . ( Portugalia. Slovenia. Slovacia. având rolul de a întocmi proiecte de legi şi de a monitoriza aplicarea acestora. din 27 de state membre ( Franta. Aceasta din urmă s-a transformat în Comunitatea Europeană care este în prezent "primul pilon" al Uniunii Europene. pe 7 februarie 1992.2. Suedia-1995). Definitivarea Uniunii Europene s-a făcut prin ratificarea de către ansamblul ţărilor membre ale Comunităţii Europene a Tratatului de la Maastricht (Olanda). Italia. (Danemarca Regatul Unit Irlanda -1973). care care a intrat in viguare in iulie 1952.Paris. Institutiile Uniunii Europene Comisia europeana 1.3 Funcţionarea Comisiei Europene si rolul acesteia in cadrul instituţiilor comunitare 1. Tratatul de la Nisa5 reglementeaza desemnarea Comisiei Europene astfel: 1) Consiliul European desemneaza o personalitate ce urmeaza a fi numit presedinte al comisieiParlamentul European aproband aceasta desemnare 2) Consiliul U E impreuna cu viitorul presedinte al comisiei desemneaza comisarii pe baza propunerilor venite din partea guvernelor naţionale .

d)Atributii asupra respectarii tratatelor-Comisia este imputernicita cu vegherea respectarii dreptului comunitar de catre statele membre si cele nemembre .E. Mandatul acestora este de 5 ani si sunt reeligilbili .E adopta cu impreuna cu Parlamentul sau singur acte normative Comisia are si o putere normativa subordonata Consiliului U. in interiorul uniunii ea reprezinta interesul comunitar in raport cu persoanele fizice si juridice Pe plan extern Comisia negociaza tratatele internationale negociate de Uniune . de asemenea poate emite si decizii individuale prin care intervine in diferite domenii. b) Atributii de organ executive al Uniunii Europene -comisia este organul executiv al U.E cu unanimitate de voturi ..3) comisarii impreuna cu presedintele sunt supusi apoi aprobarii Parlamentului European 4) Comisia Europeana in intregime este numita in funcţie de Consiliul U. Presedintele Comisiei are rol administrativ si protocolar el reprezentant comisia in fata celorlalte instituţii comunitare precum si in relatiile cu terţii b) Vicepresedinţii acestia sunt desemnati de catre presedinte 6 din randul comisarilor si sunt in numar de doi.2. directive. Consiliul U.Portugalia) este numit cu 6 luni inainte ce mandatul sau sa inceapa iar perioada mandatului sau este egala cu cea a Comisiei .Atribuţiile Comisiei Europene In sarcinile Comisiei Europene intra urmatoarele atributii. c) Atributii de reprezentare-aceasta reprezinta Uniunea Europeana in relatiile cu statele nemembre si organismele internationale. a) Atributii in procedura legislative pe baza propunerilor inaintate de Comisie.E care ii permite sa execute actele adoptate de Consiliu. decizii.E cel care pune in executare actele emise de Consiliu U.E cu majoritatea calificata Comisarii sunt cetaţeni ai statelor membre cate unul din fiecare stat membru numarul lor fiind stabilit de Consiliul U. singura institurie care are dreptul de a demite un comisar este Curtea Europeana de Justiţie in timp ce Comisia in intregime poate fi demise de parlamentul European prin moţiune de cenzura adoptata cu votul a doua treimi din voturile exprimate si in acelasi timp al majoritaţii membrilor . Conducerea Comisiei este astfel formata : a) Presedintele Comisiei (actual-José Manuel Durão Barroso. ei avand rol de suplinire a presedintelui atunci cand este nevoie 1. dispunand de o putere normative proprie putand adopta regulamente.

Consiliul Uniunii Europene este principalul organ legislativ al Uniunii.Notiune 2. Caracterul tehnic al comisiei necesita emiterea anuala a unui numar de 6000 de acte normative dintre care nu mai putin de 4000 sunt emise de un comisar sau altul pe baza de abilitare .3 Functionarea Comisiei Europene si rolul acesteia in cadrul insutiilor comunitare Comisia are sediul la Bruxelles si se intalneste saptamanal prezenta comisarilor la sedinta fiind obligatorie iar hotararile se iau in prezenta majoritatii membrilor . deoarece ei trebuie sa ia pozitie adesea in fata tendintei de influentare din partea statului care i-a desemnat. iar pentru a asigura independenta acestora tratatele impun anumite obligatii in sarcina acestora. împreună cu Parlamentul European ramura legislativă a Uniunii Europene . al Comunitatilor Europene).1.1.4. Fiecare comisar este asistat in activitatea sa de un cabinet format din functionari administrativi Sefii cabinetelor se intalnesc saptamanal pentru a discuta problemele ce necesita intrunirea comisiei si pentru a pregati lucrarile acesteia . denumit şi Consiliul de Miniştrii. Rolul Comisiei este acela de a realize interesul comunitar aflat adesea in contradictie cu interesul national al statelor membre 8 de a asigura respectarea prevederilor tratatelor. reprezintă. de a iniţia proiecte legislative şi de a pune în practică politicile comunitare Independenta comisarilor europeni este o problema de o importanta deosebita.3. cat si a statelor membre Consiliul Uniunii Europene 2.2. Deasemenea comisarii se pot intalni in afara cadrului deliberative din Comisie pt a discuta probleme urgente cu character deosebit .Functionarea Consiliului Uniunii Europene 2.Notiune Consiliul Uniunii Europene(inainte de Maastricht.1.Atributiile Consiliului Uniunii Europene 2.Structura Consiliului Uniunii Europene 2. .

Functionarea Consiliului Uniunii Europene Consiliu general se intalneste odata pe luna pentru a dezbate probleme legate de uniune . Este deci o parte componentă a puterii legislative. b) Consilii speciale acestea fiind specializate sau sectoriale atunci cand este compus din ministrii specializati intr-un domeniu sau altul ( agricultura. iar in 2007 Germania si Portugalia. comert ) Institutia este condusa de catre un presedinte desemnat prin rotatie la fiecare 6 luni10 dintre reprezentantii statelor membre intr-o ordine prestabilita 11 . Portugalia) de origine una din cele doua intalniri anuale ale sefilor de stat si de guvern intalnire denumita Consiliul European . condus din 1999 de Javier Solana Mandariaga ( fost secretar general al NATO) 2. a cărei structură se aseamănă cu cea a unui sistem bicameral. 2. Presedintele Consiliului U. Consiliul UE reprezintă statele membre în procesul legislativ. care este este o organizaţie internaţională. Presedintele Consiliului are misiune a de rezolva compromisurile dificile dintre statele membre si de asemenea el este cel care reprezinta Uninunea in relatiile externe. De asemenea nu trebuie să fie confundat cu Consiliul European. Consiliul de miniştri adoptă legile împreună cu Parlamentul European. . Consiliile speciale se reunesc fie odata cu consiliul general fi atunci cand se impune discutarea unor aspecte ce tin expres de un anumit domeniu .E organizeaza in tara(2007-Germania .E avend deci rol de organ executive Consiliul dispune si de un Secretariat general. industrie. complet independentă de UE. Membrii Consiliului actioneaza la instructiunile statelor membre acestia fiind imputerniciti de guvernele acestora cu dreptul d a participa mai multi membrii. Sediul acestuia fiind la Bruxelles. Consiliul se poate alcatui sub doua forme si anume : a) Consiliul general in acest caz acesta este compus din ministrii de externe ai statelor membre .astfel in 2005 au fost Luxemburgul si Marea Britanie in 2006-Austria si Finlanda .Consiliul Uniunii Europene nu este acelaşi lucru cu Consiliul Europei.Structura Consiliului Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene este format din reprezentantii guvernelor statelor membre .3. Consiliul Uniunii Europene este unul din organele cu putere de decizie ale UE. care este o instituţie diferită a Uniunii Europene. In politica externe el are rolul de a duce la indeplinire deciziile luate de Consiliul U.exprimand opinia acesteia in cadrul conferintelor internationale.insa numai unul are drept de vot . fiind alcătuit în funcţie de sfera politică respectivă din miniştrii de resort din guvernele naţionale.2 . chiar dacă foarte apropiată de aceasta.

s-au temut ca acest lucru le va ameninta identitatea nationala si autoritatea guvernului. 3. regulamente) ce se impune statelor membre.E care obligatorie (directive. 2. a fost controversata de la inceput. De exemplu unele tari europene. . in justitie si de afaceri externe (Consiliul autorizeaza deschiderea negocierilor cu statele asociate in vederea aderarii) c) Atributii de aprobare a bugetului comunitar (al carui proiect este depus de catre comisie . o tara nu trebuie sa devalorizeze moneda fata de moneda altei tari membre UE cu cel putin 2 ani inainte de UEM. dobanda pe termen lung a unei tari sa nu fie cu 2 la suta mai mare decat media primelor trei tari cu dobanda cea mai mica 4. b)Atributii privind politica externa si de securitate comun. consiliile specializate se intalnesc in localitati de provincie pentru a schimba opinii de probleme concrete. insa daca se cade de accord cu unanimitate de voturi sedinta poate fi transmisa si la posturile de televiziune.sedinta desfasurandu-se cu usile inchis.4.5 mai mare decat media primelor 3 tari cu inflatia cea mai mica. deficitul bugetului unei tari sa nu depaseasca 3 la suta din PIB si datoria guvernului sa nu depaseasca 60 la suta. In ciuda acestor temeri multe state membre au incercat sa indeplineasca obiectivele economice necesare unei monezi unice: 1. institutiilor comunitare si de asemenea Consiliului U. rata de inflatie a unei tari sa nu fie cu 1. cum a fost Marea Britanie. in special pentru asigurarea functionarii uniunii economice si monetare Uniunea Monetara Incercarea Uniunii Europene de a crea o singura moneda pentru Europa. 2.atributie impartita cu Parlamentul European ) d) Atributii de coordonare a politicilor economice ale Uniunii Europene .Rolul legislative in Uniune apartine adopta acte normative cu forta juridica in primul rand Consiliul U.Lucrarile Consiliului sunt convocate de presedintele acestuia sau de unul dintre membrii sau de Comisia Europeana. Consiliul European discuta probleme legate de strategiile viitoare ale Uniunii. cum se spunea si in Tratatul Maastricht.E De asemenea acesta Consiliul poate revizui tratate comunitare si sa ia decizii de natura constitutionala( alegerea parlamentarilor europeni prin sufragiu universal) . Atributiile Consiliului Uniunii Europene a) Atributii legislative.

Acest lucru de datoreaza in special din pricina a doua debateri care au fost aduse mai aproape odata cu propunerea integrarii tarilor din Europa de Est. Luxembourg. Germania. A creat un corp comun de legi. Suedia si Danemarca satisfaceau conditile pentru a se alatura adoptiei monedei unice dar s-au decis sa nu participe.Majoritatea tarilor au gasit a fi foarte greu satisfacerea tuturor criterilor. In ciuda acestor griji. UE a mai fost de acord in 1998 sa inceapa negocierile pentru statutul de membru cu Cipru. tarile din vest incepand sa investeasca in acestea iar UE dandu-le ajutor. practici si politici si un nivel de cooperarea intre membrii foarte mare. in timp ce eforturile de a controla deficitele guvernamentale foarte des au dus la cresterea taxelor. Tarile care au adoptat euro-ul au fost: Austria. periode de activitate au fost despartite de multi ani de somnolenta. Extinderea ar necesita o reevaluare a programelor UE. Grecia spera sa faca parte dar nu indeplinea conditiile necesare. Spania si Portugalia. in acelasi timp a suspendat cererea Turciei din pricina ingrijorarilor cu privire la drepturile omului si a opozitiei Greciei. A doua chestiune este supranationalismul impotriva interguvernalismului. Italia. Cea mai imediata provocare pe care UE trebuie sa o infrunte este succesul monedei unice. Tarile din Europa de Est aveau economiile mult mai putin dezvoltate decat cele din Europa de Vest. Cum termenul limita pentru UEM se apropia neintelegerile cu privire la conditile limita pentru a participa cresteau. Olanda. Statele mai bogate se temeau ca vor fi nevoite sa bage mai multi bani in fondurile UE in timp ce tarile mai sarace se temeau ca partea lor din fondurile alocate de UE pentru agricultura si dezvoltare regionala ar fi puternic afectate. . adica de a se concentra asupra integrarii actualilor membrii mai mult sau de a integrarii altor noi. dar in mare parte viitorul euro-ului depinde in cat de acceptabil se dovedeste a fi institutiilor financiare si pietelor lumii. Cu toate acestea UE a decis in mai 1998 sa adopte o moneda unica (euro) pentru 11 din cele 15 tari membre incepand cu 1 ianuarie 1999. Numarul tarilor membre a crescut la 15 si poate creste pana la 21 pana in 2010. UE si tari individuale au format legaturi si au semnat acorduri formale pentru cooperari politice si culturale. Estonia. Dar comertul dintre est si vest si-a dat drumul dupa 1990. Franta. Extinderea Uniunii Europene Pana in 1995 toate tarile ex-comuniste au cerut sa fie membre UE. care fac intrarea lor in UE dificila. Cu toate ca supranationalismul a fost acceptat guvernele nationle n-au vrut sa cedeze controlul organelor UE asupra unor domenii politice sensibile cum ar fi politica externa si sistemul judiciar. In 2002 Banca Centrala Europeana va incepe sa scoata monezile si bancnotele euro. in 1997 UE a fost de acord ca situatia economica si politica din tari ca: Cehia. Viitorul Uniunii Europene UE a parcurs un drum lung din 1951. Masurile de a reduce inflatia si dobanzile mari au dus la cresterea somajului. Prima este de a da prioritate “adancirii” sau “largirii” uniunii. Marea Britanie. Progresul sau insa n-a fost constant. Pe termen lung extinderea in est ar trebui sa imbunatateasca viitorul monedei prin extinderea pietei unice si prin stimularea cresterii economiei si a comertului. Ungaria si Slovenia este in asa fel incat negocierile pentru aderare pot sa inceapa iar statutul de membru sa vina dupa 2000. Insa UE era ingrijorata de stabilitatea institutilor europene in aceste tari si tranzitia lor la economia de piata. Aceasta hotarare a creat deasemenea si Banca Centrala Europeana care trebuie sa se ocupe de noua moneda si de politica monetara a UE. Irlanda. Polonia. Celelalte tari Est Europene au fost puse pe un indefinit stand-by. Finlanda. Belgia. La 1 ianuarie 1999 cele 11 tari au inceput sa foloseasca euro pentru transferuri electronice de bani si conturi dar in acelasi timp foloseau si moneda proprie pentru alte scopuri.