You are on page 1of 2

iK richt een laserpen precies iussen mt n o:en.

ik markeer de pl ek Lraar het gel eide L,apen in mo e t slaan.


I
in iret filiaal
van de burger king op perron
is iemand bezig de vlr:er te schroDben.
de glazen deuren zijn open.
op een grnot scherm binnen staat een filmpje op repeat.
jonge mensen dansen op straat,
af en toe uordt inrSeznomcj op een;ezcht.
a1le Eezichten in het filmpje lijken op elkaar.
ik rioor de rubberen bezem door het sop
over de tegels beu:eEen.
op het gele klapbord staat een driehoek
met een vail end mannetj e erin.
tussen mij en het pictogram zt I5 meter koude 1ucht.
ik til

voorzichtig

mrn rechterbeen

om een stap naar achter te zetten.

op

iI
een uur geleden is een donxerblauu.r bestelbusje
aan de overkant van de straat geparkeerd.
er zLt iemand in.
de dakventilator draait langzaam rondo
bovenop de caoine staan 2 zwatte antennes.
III
i-n het linoleum op de vLoer zitten
van de sto el po ten.

putjes

ik proDeer een boterham met kaas te eten.


gen krumels. elke hap
minstens 2A keer kauulen.
vandaag 3 tabletten
innemen met uater.

in net medicijnbekertje.

ik slik en blrjf doodstil zitten.


ze fossen langztt1 op in mtn lichaam.
IU

clint klaagt over piJ n in


I

armen en benen.

ik heb blauue plekkent zegt -ie.

eq#

\*f

hi-i staat op en laat ztn 0roe,< zakken,


uij st naar zt n Do venbenen.
I er ulas i emand in mt n kamer gisternacht. I
het io goo ek vermeldt geen b{1ze'nd-e+Jre-d-en.

(DrtJ)

t -' l^. &\T{"^

\r!*,*, purt- bDU^"

cIi'nt maakt een onrustige indruk.


indien symptomen aanhoudenrrdosis risperdal aanpassen.

iemand dur"lt iets hards in


t point-bIank,
bitchr
I dit is een spel en

mt

^uo*
n nek.

zegt -ie.
jij doet mee. I

ik draai me om. hi.l zegt

".

t de volgende keer dat ik je aanraak


mag je een minuut lang niet betiegen.l
VI

in de noek van mtn kamer staat een man.


ik kan rp aI1een zien
a1s ik mrn hoofd een beetje uegdraai.
tikt

hij

met de punt van ztn schoenzool op de vloer.

elke keer al s ik eraan geurend raak,


verandert -ie de intervallen.
ik duu mr n handen tegen mr n oren
en fluister in mezelf:
tik houd van je. k haat je.
ik houd van je. ik haat je...l
UIi
aan de binnenkant van de ulc-deur staat in zwatte stift
tuij zijn niet de kinderen van god.
iedereen is patient zero. I
ik ki3k naar de blaur,le plekken op mr n benen.
t dit komt niet door een ziekte. t zeg ik.

er komt een sissend qeluid uit net ventilatierooser


alsof iemano hard langs zrn tanden blaast.
UT

achter

me.

I1

en als k jou aanraakt vraag ik.


hj grijnst en zegt:
I

dan oeginnen ue opnieu[^r.l

IX

t...,ik noud van je. ik haat je.t


haal de handen
ik stop met fluisteren.
van mln oren.
rals ik je recht aankijk ben je er niet. t zeq ik.
het tikken stopt.
de man buigt zLct naar v0ran.
ze hebben geen longent zegt -ie I gassen komen
via een ne'tuierk van kl eind bui s j es rJi rect terecht in hun ce11en.
I