You are on page 1of 7

MOTIVAREA ȘI CREȘTEREA

SATISFACȚIEI LA LOCUL DE
MUNCĂ
Student:
Nastasă Elena Bianca

iar o altă nevoie satisfăcută.Moralul unui angajat se referă la atitudinea faţă de muncă. Un moral ridicat conduce ladedicare cvasitotală şi la loialitate în favoarea organizaţiei. ca rezultat al locului de muncă. O necesitate care ar putea fi satisfăcută prin locul de muncă este recunoaşterea importanţeirolului şi contribuţiei într-o organizaţie (satisfacţia muncii).ca atitudine pozitivă în raporturile de muncă este rezultatul principal al satisfacerii nevoilor (prin locul de muncă sau ca rezultat al acestuia). este securitatea financiară. angajaţii părăsesc compania pentru a căuta alte locuri demuncă (în speranţa că vor afla acolo mai multă satisfacţie prin motivaţie). de dataaceasta. Un moral scăzut poate conduce la absenteism. la care se adaugă dorinţa de a lucracât mai bine. . faţă de superiori şi faţă deorganizaţia din care face parte. ratăscăzută a productivităţii şi. ca rezultat. Moralul ridicat . dezinteres faţă de muncă.

aspiraţiilor şi intereselor personalului dincadrul firmei cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor. pentru a-i determina ca. acţiunile şicomportamentele lor să contribuie la desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea obiectivelor firmei.MOTIVAREA PERSONALULUI  Motivarea  constă în corelarea necesităţilor. deciziile. competenţelo r şiresponsabilităţilor atribuite. e eforturile.  Motivaţiile sunt acele elemente – (in)formale. care se bazează. conştient sau inconştient pe anumite ipoteze privind condiţionarea motivaţională a performanţelor salariaţilor firmei). Tipul  de motivare  reprezintă ansamblul de motivaţii (delimitate în funcţie de anumite criterii) .folosite în mod repetat de manageri (într-o optică specifică. . de natură economică sau moralspirituală – pe care proprietarii şi managerii le administrează salariaţilor firmei satisfăcându-le anumite necesităţiindividuale şi de grup. prin atitudinile.

Succesul într-o organizație vine din măsura în care oamenii își pun în valoare capacitățile și consecințele. . De accea voi evidenția mai mult factorii care duc la motivarea personalului la locul de muncă.

Studiul de caz pe care m-am axat face referire la o companie privată. acolo aflându-se sediul principal. dar și în Bucure ști și în Pite ști în două centre comerciale. Această firmă își desfașoară activitatea în județul Neamț. ce are ca domeniu de activitate importarea și distribuirea unei game variate de accesorii pentru smartphone-uri. . SC KESSELRING SRL. înființată în anul 2012.

DIRECTOR MANAGER ASISTENT MANAGER CONTABILA MANIPULANT MĂRFURI OPERATOR PC OPERATOR PC OPERATOR PC ORGANIGRAMA INSTITUȚIEI OPERATOR PC .

.Factori ce duc la motivarea în muncă  susținerea din partea colegilor  încredere din partea superiorilor  libertatea de exprimare a opiniilor  atmosferă de lucru plăcută  respect  apreciere  comunicare.