You are on page 1of 3

Examen Oniga

1.Microprocesorul PicoBlaze are:
a)256 porturi de intrare si 256 porturi de iesire; b)Memorie scratch pad de 16 octeti
c)port serial duplex; d)64 registre de uz general
2.Microcontrolerul PicoBlaze este:
a)un microcontroller descries software care se poate implementa in circuitele FPGA produse de firma
Xilinx
b)un microcontroller hardware aflat in circuitele FPGA produse de firma Xilinx
c)un microcontroler din familia microcontroalelor PIC al firmei Microchip
d)un microcontroler descries software care se poate simula in circuitele FPGA produse de firma
Xilinx,dar nu poate fi sintetizat hardware
3)Ce este un bootloader:
a)este un program special rulat la pornirea sistemului,programul fiind stocat in memorii de tip ROM
b)un software intermediar intre programe de aplicatii si programe de system
c)este un program special care realizeaza initializarea componentelor calculatorului integrat in aplicatii
d)software inglobat in hardware
4.Implementarea sistemelor dedicate
a)se poate realize cu circuite ASIC ; b)se poate realize cu sisteme cu FPGA
c)nu se poate realize cu procesoare digitale de semnal; d)se poate realize cu sisteme cu microcontrolere
5.Ce este un system dedicat?
a)este un computer si un software care controleaza un dispozitiv
b)un program de calculator relativ fix
c)este un sistem pe baza de microprocessor construit pt a controla anumite functii particulare si care nu
este construit pentru a fi programat de utilizatorul final cum este la PC
d)este un system pe baza de microprocessor construit pt a controla anumite functii particulare si care este
construit pt a fi programat de utilizatorul final
6.Urmatoarele cerinte nu sunt importante in cazul unui system dedicat:
a)costurile de proiectare,fabricatie,deoarece ele sunt incluse in pretul final care in cazul unui produs de
varf se justifica
b)fiabilitate,siguranta in functionare decat in foarte putine cazuri cum ar fi aparatele pt mentinerea vietii
c)puterea consumata
d)dimensiunile fizice
7.Exemple de functii generale care nu sunt incluse in drivere sunt:
a)functia de activare intreruperi ; b)activare,dezactivare dispositive hardware
c)acces pentru citire,scriere la hardware ; d)initializare,configurare
8.Conform standardului de comunicare serial RS232 nivelele de tensiune pt 0 si 1 logic sunt:
a)0 logic:0 v respective 1 logic +5 v
b)0 logic:+5 v respective 1 logic 0 v
c)0 logic:+3 v ÷ 15 v respective 1 logic -3 v ÷ -15v
d)1 logic:+3 v ÷ 15 v respective o logic -3 v ÷ -15 v

Microcontrolerul PicoBlaze are urmatoarele caracteristici: a)este un microcontroler pe 18 biti iar instructiunile pe 10 biti b)este un microcontroler pe 18 biti iar instructiunile pe 18 biti c)este un microcontroler pe 8 biti iar adresele pe 10 biti d)este un microcontroler pe 8 biti iar adresele pe 18 biti 16.9.Ce este un firmware? a)un software proprietate intelectuala a unei firme.Nucleul (kernel) este componenta prezentata la toate SO avand urmatoarele functii principale: a)managementul driverelor .un system de operare embedded este: a)pachetul software Xilinx pentru proiectarea unui system dedicat complet b)un set de biblioteci software care administreaza resursele hardware si software ale sistemului astfel ca intregul system sa functioneze eficient si sigur c)un software intermediar intre programe de aplicatii si programe de system 18.dar nu poate fi sintetizat hardware b)un microcontroler descris software care se poate implementa in circuite FPGA produse de firma Xilinx c)un microcontroler hardware ce se afla in circuitele FPGA produse de firma Xilinx d)un microcontroler din familia de microcontrolere PIC ale firmei Microchip 15. d)managementul proceselor 14.deoarece poseda un ceas propriu b)un system care functioneaza cu respectarea restrictiilor de timp c)un system care raspunde dupa cel mai scurt timp posibil d)un system care raspunde dupa un timp <1 secunda numit real-time 17.3 puncte din oficiu 13.Microcontrolerul Microblaze este: a)un microcontroler descries software care se poate simula in circuite FPGA produse de firma Xilinx. b)managementul sistemului de I/O c)managementul memoriei.Setul de instructiuni a microcontrolerului PicoBlaze este caracterizat de: a)durata de executie a instructiunilor depinde de complexitatea acestora b)este foarte complex c)durata de executie a instructiunilor este constanta indifferent de instructiune si este de 2 perioade de clock 11. b)software inglobat in hardware c)un software intermediar intre programe de aplicatii si programe de system 12.Care dintre afirmatiile urmatoare nu este adevarata cu privire la comunicatia asincrona: a)Fiecare character este incadrat de un bit de Start sic el putin de un bit de Stop b)sincronizarea la nivel de bit:cu ajutorul semnalelor de ceas locale c)sincronizarea se face cu ajutorul semnalului de ceas transmis de linie separate 10.Un system real-time este: a)un system cu functionare independent.Un system dedicate are urmatoarele caracteristici: a)raspunsurile b si c b)are o arhitectura specifica aplicatiei cu diverse constrangeri dictate de aplicatia tinta c)functionare cu sisteme reactive si real-tme d)programabil de catre utilizator .

Distanţa de interconectare limitată RS-485-Standardul TIA/EIA-485-A (ISO 8482) .middieware si aplicatii b)component software care interactioneaza direct si controleaza component hardware c)un software intermediar intre programe de aplicatii si programe de system 20. republicat în 2003 .Simplifica conexiunile cu perifericele.are interfaţă serială sincronă USB – Universal Serial Bus .Utilizează transmisia diferenţială SPI -(Serial Peripheral Interface) Elaborată de firma Motorola şi adoptată de numeroşi producători .Publicat în 1998.19. Standarde elaborate pentru comunicarea între un calculator şi periferice Bluetooth -Permite comunicarea pe distanţe scurte între dispozitive mobile prin unde radio IEEE 802.Viteza de transmisie redusă .11-Set de standarde elaborate de grupul de lucru 11 al comitetului de standarde IEEE LAN/MAN Interfete seriale cu fir: RS-422-Standard elaborat pentru a elimina dezavantajele interfeţei RS-232: Imunitatea redusă la zgomote .Dezvoltată în anii 1980 de firma Robert Bosch pentru automobile .Ce este un driver? a)legatura dintre hardware si nivelurile de sisteme de operare .Interfaţă serială pentru aplicaţii în timp real . Asigura rate de transfer ridicate CAN -(Controller Area Network) .Enumerati minim 5 tipuri de interfete seriale cu fir si 3 fara fir si scrieti cel putin un rand despre fiecare Interfete fara fir: IrDA -Infrared Data Association.