You are on page 1of 12

PATRIMONIUL ARHITECTURAL

AL
REPUBLICII MOLDOVA

Monumente arhitecturale 2.SUBIECTE 1. 5. Arhitectura de cult 3. 4. Arhitectura fortificată. Monumente de artă plastică monumentală. . Ansambluri şi situri arhitecturale.

Chişinău. Mănăstirile şi schiturile din Basarabia. Husar Al. Gonţa Gh. Ilviţchi Luminiţa. 2. Dumitriu-Chicu Silvia.. – Chişinău: Labirint. Situl Orheiul Vechi. 2010. Aspect comparativ arhitectural. . 2005. Bolocan Dumitru. 4. 2003. Cetatea Albă. 1999. 5. Monument de arhitectură.. Potenţialul turistic al Republicii Moldova.Chişinău. – Chişinău: Muzeum. Hotin. 1998. Tighina. Cetăţi de pe Nistru. Nesterov Tamara. . 3. Florea Serafim. Soroca. Geografia turismului.BIBLIOGRAFIE 1. . – Chişinău: Universul.

Valori şi tradiţii culturale în Moldova. . Arta plastică din Basarabia. 1998. Diaconescu Tamara. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Tîpova şi Horodişte. . . 2007.6. 2004.Chişinău. Saharna. 20002006.Chişinău. – Chişinău: ARC-Muzeum. 1998. Şlapac Mariana. Ciobanu Constantin Ion. Prut Internaţional. Stăvilă Tudor. 8. 10. 7. Iaşcenco Tudor. Monumente milenare. Cetăţi medievale moldoveneşti. Ţopa Tudor. Stăvilă Tudor. 9. Chişinău. Chişinău. 2000.

.Monumente arhitecturale Monumente arhitecturale – orice construcţii remarcabile prin interesul lor istoric.). social sau tehnic (clădiri. biserici etc. arheologic. ştiinţific. artistic.

biserica de iarnă "Sf. reconstruită de Petru Rareş la 1545 şi remodificată în 1821 de mitropolitul Gavriil BănulescuBodoni. Ansamblul mănăstirii include trei biserici: biserica de vară "Adormirea Maicii Domnului". Nicolaie". A fost un centru spiritual de cultură românească medievală. Gheorghe". înălţată în 1903. construită de către egumenul Teofilact şi biserica nouă de iarnă "Sf.MĂNĂSTIRILE Mănăstirea Căpriana Începuturile întemeierii mănăstirii "Căpriana" se trag din anul 1429. .

arhitect fiind V.Biserici Biserica de piatră Sfântul Nicolae din Chişinău este construită în anul 1901. Interiorul bisericii impresionează prin fastuozitate. . Este o construcţie originală cu ferestre dreptunghiulare. Ţâganco. purtând amprentele stilului pseudorus.

Schituri şi mănăstiri rupestre Construite în perioade diferite. părăsite şi din nou reîntemeiate.a. Unele din ele mai păstrează vestigii anterioare creştinismului (ceramică sau înhumări geto-dacice ş.) . schiturile şi mănăstirile rupestre basarabene demonstrează adesea suprapunerea diferitor faze cronologice de habitat uman.

Pe teritoriul actualei Republici Moldova s-au păstrat cetatea Tighina şi Cetatea Soroca. proprii cetăţilor construite în prima perioadă de folosire. ce intrau într-un sistem defensiv mai larg. Pentru cetăţile Soroca şi Tighina sunt caracteristice volume compacte şi dimensiuni relativ mici. ambele amplasate pe malul drept al Nistrului. . care mai cuprindea şi Cetatea Hotin şi Cetatea Albă. la o scară încă relativ redusă. situate astăzi pe teritoriul Ucrainei. reprezentând cetăţi de frontieră. a artileriei.Cetăţile Principalul tip de fortificaţie de pe teritoriul Moldovei medievale a fost cetatea.

Cetatea Soroca Cetatea Soroca a fost construită între 15431546 pe locul unei cetăţi de lemn din epoca lui Ştefan cel Mare de meşteri din Transilvania în frunte cu Iacob. . este situată în oraşul Soroca pe malul drept al Nistrului.

ştiinţific. artistic.).Ansambluri arhitecturale Ansambluri arhitecturale – grupuri omogene de construcţii urbane sau rurale. social sau tehnic şi suficient de coerente pentru a face obiectul unei delimitări topografice (fortificaţii. . complexe monastice etc. arheologic. remarcabile prin interesul lor istoric.

.Situri arhitecturale Situri arhitecturale – opere combinate ale omului şi naturii. parţial construite şi care constituie spaţii suficient de caracteristice şi omogene pentru a face obiectul unei delimitări topografice. artistic. social sau tehnic (complexe rurale sau urbane). ştiinţific. remarcabile prin interesul lor istoric. arheologic.