You are on page 1of 1

LI NI U

t nc ta ang trong thi k pht trin vi mc tiu phn u nm 2020 tr thnh mt


nc cng nghip. Ngnh Xy dng lun ng vai tr ht sc quan trng trong s nghip cng
nghip ha, hin i ha t nc. p ng c cc yu cu ngy cng cao ca x hi, chng
ta cn mt ngun nhn lc tr l cc k s xy dng c phm cht v nng lc, tinh thn cng
hin tip bc cc th h i trc, xy dng t nc ngy cng vn minh v hin i hn.
Sau thi gian hc tp ti trng i hc Xy Dng, nh s ch bo, dy d tn tnh ca cc
thy c trong trng ni chung v cc thy c trong khoa Xy Dng Dn Dng v Cng Nghip
ni ring, em tch ly c nhiu kin thc b ch trang b cho cng vic ca mt k s trong
tng lai.
n tt nghip l kt qu ca s c gng trong sut 4,5 nm hc tp v tm hiu kin thc
ti trng, l s nh gi tng kt cng tc hc tp trong sut thi gian qua ca mi sinh vin.
Trong thi gian lm n tt nghip, em c s gip tn tnh ca cc thy c gio trong
khoa, c bit l s gip , hng dn nhit tnh ca cc thy:
Th.S V MNH TNG Ging vin b mn Cng trnh b tng ct thp
ThS. KIU TH CHINH Ging vin b mn Cng ngh v qun l xy dng
Em xin chn thnh cm n cc thy h tr ngun ti liu, hng dn v ng vin em
c th hon thnh n tt nghip ny.
Trong phm vi n tt nghip ca mnh, em c gng trnh by cc phn vic thit k
v thi cng cng trnh: Khch sn Bo Long.
Ni dung ca n gm 3 phn:
Phn 1: Kin trc

(10%)

Phn 2: Kt cu

(45%)

Phn 3: Thi cng

(45%)

Do thi gian lm n v trnh l thuyt cng nh kinh nghim thc t cn c hn ch nn


chc chn khng trnh khi thiu st. Em knh mong cc thy c trong B mn gp v ch bo
em c th hon thin kin thc chuyn mn hn./
H Ni, ngy 10 thng 1 nm 2016
Sinh vin thc hin
ng Phc Nghim