You are on page 1of 4

Tanase Todoran, martir si erou al neamului si credinței strămoșești

Calendarul creștin ortodox, celebrează, printre alți sfinți, și pe Sfinții Martiri și
Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și
Vasile din Telciu, care s-au jertfit pentru apărarea neamului si credinței strămoșești. La data de 11
aprilie 2006, Înalt Preasfințitul Bartolomeu al Clujului a înaintat propunerea de canonizare a
Mărturisitorului Atanasie Todoran și a celor jertfiți împreună cu el, iar în 23-24 octombrie 2007,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea acestora în rândul sfinților cu ziua
de pomenire în 12 noiembrie.
În contextul înființării a două regimente grănicerești, la Orlați și Năsăud, în anul 1762,
rezultate din dorința austriecilor de a spori apărarea granițelor Imperiului Austro-Ungar de o
eventuală invazie a turcilor, s-au afirmat prin eroismul lor, Atanasie Todoran și cei care au luptat
împreună cu el. Despre motivele înființării regimentului din Năsăud istoricul local Virgil Șotropa
spune că atunci ,,când curtea din Viena luă hotărârea să extindă grani ţa militară sudică a monarhiei austroungare şi asupra marginilor sudestice ale Ardealuilui, o făcu în ferma convingere că românii ardeleni
nedreptățiți și asupriți de atâtea secole, dacă vor ajunge acum la o stare socială mai suportabilă, au să fie
credincioşi şi buni soldaţi, ceea ce s-a şi adeverit. Privitor la districtul nostru năsăudean cu militarizarea se
intenţionau încă alte două scopuri, adică întâiul, de-a curma certurile neîmpăcate şi nemărginite dintre
românii districtuali şi oraşul Bistriţa, iar al doilea, pentru a statornici religia unită, care chiar şi după 1750
era încă puţin agreată în ţinutul nostru”. Înființarea regimentului se pare că a fost înfăptuit din

ordinul lui Adolf Nicolau Buccow, care din 10 martie 1971 a fost numit comandant general al
trupelor din Ardeal. Regimentul era alcătuit din oameni liberi sau răscumpărați din iobăgie, de
confesiune Greco-Catolică, care în schimbul obligațiilor militare erau scutiți de o serie de
sarcini de stat. Românii cereau în schimbul serviciilor lor abolirea iobăgiei, păstrarea
suveranității teritoriale a orașului și egalitate între națiuni.
În mai, 1773, finalizându-se organizarea regimentului, generalul Buccow, împreună cu
episcopul greco-catolic, Petru Pavel Aron, pe platoul Mocirla de lângă comuna Salva, au venit să
primească jurământul grănicerilor și să sfințească steagul celor două batalioande de infanterie și
a celor opt companii de cavalerie. Mulți dintre ofițeri își exprimau deschis disprețul față de
datinile religioase ale grănicerilor, ceea ce a dus la o revoltă a acestora. În același timp, revolta
grănicerilor a fost amplificată și de faptul că magistratul bistrițean, la predarea, în administrația
militară, a locuitorilor, i-a clasificat pe aceștia ca fiind iobagi. Grănicerii, în acest context, au

Date biografice despre el sunt puține. următoarea cuvântare : „De doi ani suntem cătane. de pe Valea Sălăuței. facem slujbe cătăneşti. du-te acolo și stai liniștit și nu ne tulbura pe noi în credința noastră». Teodor Tanco consemnează faptul că Tănase Todoran slujise timp de 11 ani la împăratul habsburg Leopold I. Era fruntaș în comună. cunoscător de carte. contrar dorinței lor. Se cunoaște că era din satul Bichigiu. îs minciuni goale de azi până mâine!”. bătrân de 104 ani. consemnează în lucrările lor. conform istoricului Virgil Șotropa. Se spune că știa bine limba cancelariei și reglementările juridice în problemele militare. până atunci nu. în fața generalilor și a episcopului greco-catolic. Astfel. întrucât. acesta a fost nevoit să dezerteze. când cele două batalioane de infanterie și cele opt companii de cavalerie se aflau pe movila Mocirla. apoi le ridicară. Istoricul Carl Gollner și episcopul Macarie Drăgoi. ca nu cumva aceasta să năvălescă asupra lui”. se pare că datorită faptului că eliberarea lui s-a amânat. acesta „…s-a dus la episcop și i-a spus: « Fătul meu. a ieșit călare săteanul. Dar. de unde ești?» Acela i-a răspuns: «De la Blaj». copii noştri vor merge până la marginile pământului să-şi verse sângele. dar pentru ce? Ca să fim robi. să n-avem nici un drept. copii noştri să fie tot proşti.cerut comandanților de regiment să apeleze la împărăteasa Maria Tereza pentru a le câștiga confirmarea libertăților politice. După aceea l-a luat pe vlădica de mână și l-a condus prin mulțimea tulburată. iar în cazul în care unul dintre ei se preocupa de drepturile lor politice. ori vor învăţa ceva. dar au fost însă trântiți și bătuți și generalulu și episcopulu au scăpat de acolo” Atanasie Todoran s-a remarcat prin curajul său. adică grăniceri şi carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă că suntem oameni liberi. că după cuvântarea lui Tănase Todoran. colector de contribuție în comunele de pe Valea Bichigiului și Sălăuței. credibilitatea acestui episod este infirmată de Barițiu care susține „Episcopulu Aronu. ca şi sfânta lege să ne-o ciufulească tisturile! Jos cu armele! Alungați păgânii din hotarele noastre! Auziţi creştini români. unde-s întărite drepturile noastre. e nimic. atât batalioanele de infanterie cât și cele de cavalerie își aruncară armele la pământ. să fie încarcerat. ori ba? Aşa nu vom purta armele. Ne-au scris iobagi. odată cu capul! Ce dă gubernia şi cancelaria din Beciu. comandanții au dat ordine ofițerilor să îi supravegheze pe grăniceri. recomandând ofițerilor să părăsească imediat teritoriul regimentului. Tănase Todoran din Bichigiu și a rostit. Aceasta cuvântare a avut efect. Aici. numai atunci vom sluji când vom vedea carte de la înalta împărăteasă. dăm dare. Dar. Un astfel de tratament stârnea nemulțumire în rândurile grănicerești. primarii și jurații comunelor se încercară să împace spiritele. «Dacă ești de la Blaj și împărătesa ți-a dat domeniu. .

Salva. Mai apoi a trecut Carpații în Moldova unde l-a slujit ca ostaș pe Mihai Racoviță. Când a fost eliberat s-a întors în Bichigiu. spre a face cercetări asupra celor petrecute în mai 1763. unde bătrânul Tănase Todoran a înfruntat autoritățile pentru a apăra drepturile românilor din ținut. 12 noiembrie 1973. s-a creat o comisie aulică. s-a refugiat în Munții Țibleșului în Maramureș și în Țara Chioarului. Pictura de Nichifor I. În anul 1750 s-a întors în Ardeal. trecerea la uniatism prin militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului. Aceasta condamna pe Tănase Todoran. În anii 1761-1762 a tratat.Urmărit de oamenii împărăției. împreună cu alți români. Sentința s-a pronunțat pe data de 12 noiembrie 1763. a lui Dănilă din Bichigiu. El urma sa fie frânt cu roata. Pentru eroismul său a fost răsplătit de domnitor prin ridicarea la rangul de răzeș domnesc. a Sălăuței și a Someșului Mare. unde a fost prins și închis în Turnul Dogarilor din Cetatea Bistriței. Platoul Mocirla. la moarte. La câteva zile după revolta de pe platoul Mocirla de lângă comuna Salva. cu guvernul de la Viena. Momentul uciderii lui Atanasie Todoran Execuția prin înfrangere cu roata a eroului Tănase Todoran. Someșan 1972 . că nu vor fi obligați să renunțe la credința ortodoxă. pentru că a reținut pe oameni de la unire și de la înrolarea în statul militar grăniceresc. La Viena au primit asigurări că românii din ținutul Năsăudului vor beneficia de anumite avantaje după militarizare.

Plâns şi azi de lumea toată.... Moş Tănase Todoran... care s-a îmbolnăvit și a murit... Un bătrân a-ncălecat........ Tradiția a păstrat în cântece și poezii cuvintele pe care Tănase Todoran a lui Dănilă din Bichigiu le-a rostit în timpul groaznicelor torturi... Acest lucru demonstrează că faptele eroice ale lui Tănase Todoran și a celor jertfiți odată cu el.... ca un model de solidaritate.Sub un deal cu stejăriş. De asemenea. Lângă Salva pe ”mocirlă” Şi codru-i plânge de milă.. . Nenfricatu Bichigean. iar când a fost tras pe roată avea peste 100 de ani. Iese-n faţa lor călare Şi rosteşte-o cuvântare: Sfatu-aceste-i mincinos Slobozâţi puştile jos Şi-apoi iar le ridicaţi Şi spre domni să le-ndreptaţi. Şi pe mulţi îi judecară Fiecare cum să piară... De la-nalta-mpărăţie O venit o comnisâie. El s-o sfârşit tras pe roată. Slobazâţi puştile jos. ... au rămas în memoria urmașilor până în zilele noastre. că era o persoană ageră.. Lângă Salva pe-un podis... se mai zice că nu avea o statură înaltă...” „Cântă păsărlele-n Toate primăverile Ș-așa cântă an de an De jalea lui Todoran Tras pe roată de dușmani Nu s-o supus la tirani Fosta Todoran bărbat O plecat ca delegat În Viena la-mpărat La Terezia Maria Ca să curme iobăgia Când Todoran o-nturnat O venit tiranii-n sat Și pe rătu cel întins Pe Mocirlă lume-o strâns Să depună jurământ Să fim robi pe-a nost pământ Iar Todoran om cu minte O ieșit atunci în frunte Grănicerii să-l asculte Bravilor românilor Eu jur cu mâna pe piept Că tiranii nu spun drept Că eu multe am aflat În Viena la-mpărt Eu vă zic nu vă predați La dușmani nu vă lăsați Că dușmanu-așa te vrea Să fii rob în țara ta Iar dușmanii ca răsplată I-au frânt oasele pe roată Până-n clipa ce-o murit Grănicerii o sfătuit Nu vă dați românilor Să fiți robi dușmanilor” .. s-a aflat despre Tănase Todoran că avea un băiat... Într-o zi de primavară Grănicerii se-adunară. patriotism și credință.. Jurământul să-l depună C-apoi toate or merge strună Steagul când l-o aplecat. Nenfricatul bichigean Ani el număra o sută Şi-aceea de mult trecută. În mormânt de m-or băga Nu mă las de legea mea Asta-i legea lui Hristos...Din mărturiile câtorva bichigeni. Numa moşu Todoran.