You are on page 1of 4

Prea Sfântă Maică şi Fecioară

Prea Sfântă Maică şi Fecioară
Nădejdea sufletului meu
Tu eşti a mea mijlocitoare
La milostivul Dumnezeu.
De n-ar avea în ceruri lumea
Rudenie de pe pământ
Atunci ar fi pustie viaţa
Asemenea unui mormânt.
De nu erai tu primăvară
A veacului înţelenit
Ar fi rămas de-a pururi iarnă
Şi Soarele n-ar fi zâmbit.
De n-ai fi revărsat tu zorii
Peste pământul adormit
Atuncea umbra cea de moarte
Ar fi rămas fără sfârşit.
Dar astăzi Preacurată Maică
Când toţi ne-am abătut la rău
De nu te vei ruga fierbinte
Ne părăseşte Fiul tău.
Trimite semn de pocăinţă
Norodului nedumerit
Şi adu iarăşi la credinţă
Pe sufletul cel ratacit.
Dezleagă Preacurată Maică
Cătuşele celor robiţi
Şi dăruieşte-le răbdare
Creştinilor năpăstuiţi.

Doamne. Slavă Ţie Doamne! .Ridica-voi ochii mei la ceruri Ridica-voi ochii mei la ceruri De unde va veni ajutorul meu Ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul şi pământul Ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul şi pământul Către Domnul paşii mei voi duce Şi legea Lui va fi îndreptarea mea Doamne. aliluia. aliluia. Doamne. Doamne. Doamne Glasul meu auzi când mă rog eu Ţie Întru Tine eu mi-am pus nădejdea Să nu mă depărtezi de la faţa Ta Aliluia. Doamne. Doamne Glasul meu auzi când mă rog eu Ţie Doamne.

Cu multă jale-n suflet La mine veţi veni Plângând veţi zice Doamne Dar nu voi auzi. Cu multă jale-n suflet La mine veţi striga Plângând veţi zice Doamne . Vă rog să-mi spuneţi oare De ce m-aţi părăsit? Ce nu v-am dat în lume De nu v-aţi mulţumit? Nu vreţi să vă cunoaşteţi Pe-al vostru Dumnezeu? Care vă ţine-n lume Şi vă dă harul Său Vă rog. fără de milă Nu vă voi asculta. Căci va ajunge vremea De mă veţi căuta Dar Eu.Iisus ne cheamă jalnic Iisus ne cheamă jalnic Cu glasul Său smerit Poporul meu drag spune De ce m-aţi părăsit? De ce m-aţi lăsat singur? Veniţi la mine iar Cu drag să mă petreceţi La Sfântul Meu altar. veniţi la mine Să nu întârziaţi Să vă rugaţi din suflet Cât pe pământ mai staţi.

.Dar nu voi asculta. Primiţi vor fi aceia În Sfânt locaşul Meu Care trăiesc în lume Uniţi cu Dumnezeu. Şi noi te rugăm Doamne Cât trăim pe pământ Să fim uniţi cu Tine În darul Tău cel sfânt.