You are on page 1of 2

Specie literară

În literatură, specia literară desemnează o categorie de
opere literare în cadrul fiecărui gen (epic, liric și dramatic).
Criteriile care determină clasificarea în specii literare sunt
dimensiunile operei, forma, sentimentul dominant și altele. În
cadrul fiecărei specii literare pot exista subdiviziuni. Ca și
genurile, speciile literare se pot adesea întrepătrunde sau
suprapune.

1. Speciile literare ale genului epic cuprind:
• în creația populară: legenda, balada, cântecele rituale,
basmul
• în creația cultă: fabula, poemul, epopeea, schița, nuvela,
romanul
2. Speciile literare ale genului liric utilizează prin excelență versul și
cuprind:
 în folclor: doina, cântecul, bocetul și strigăturile
 în poezia cultă: oda, imnul, satira, epigrama, elegia, romanța,
meditația, pastelul, sonetul, haiku

3. Speciile literare ale genului dramatic cuprind tragedia,
comedia, drama, tragicomedia, feeria, vodevilul, farsa,
sceneta \ scheciul, cantecul comic, melodrama

transmite sentimentele eului liric. Oda este o specie a poeziei lirice. Poemul este o specie a poeziei epice. drama mai puțin complicată decât la un roman. iar primele romane se adresau mai curând unui public feminin. însemnând cântecel. mai scurtă decât un roman și mai lungă decât o povestire. entuziasmul sau admirația față de persoane. cu o acțiune complexă ce se poate desfășura pe mai multe planuri. Ea are o narațiune ceva mai concentrată. urmate de un vers de nouă silabe și unul de zece silabe). accentul fiind pus mai mult pe definirea personajului decât pe acțiune. Este o narațiune în proză. În unele realizări. Specia literară apare odată cu burghezia. istoric. personaje mai puține. de întindere relativ mare. Pastelul este o creație lirică descriptivă. fiind caracterizate succint.Romanul este specia genului epic. prin intermediul unui peisaj. de fapte eroice. în care se povestesc fapte mărețe săvârșite de personaje însuflețite de sentimente nobile. cu o intrigă riguros construită. legendar etc. în proză. În versificație se folosesc strofele alceice (două versuri de unsprezece silabe. Începând cu secolul al treisprezecelea a ajuns să semnifice un poem cu formă fixă de paisprezece versuri care respectă o schemă de rimă foarte precisă și o structură logică . organizate într-o descriere tip tablou. filozofic. cu personaje numeroase a căror personalitate este bine individualizată și al căror destin este determinat de trăsăturile de caracter și întâmplările ce constituie subiectul operei.. un moment al zilei. un aspect din viața micilor viețuitoare etc. de mare întindere. mitologic. un colț de naturǎ. Nuvela prezintă fapte într-un singur conflict. în funcție de contribuția lor la desfășurarea acțiunii. Termenul sonet este derivat din cuvântul italian sonetto. concentrat. în care se exprimă elogiul. oda este înrudită cu imnul. idealuri etc. personajele nu sunt numeroase. Aceasta poate avea ca temă un anotimp. urmărind un conflict unic. Conține de obicei puține personaje care sunt însă construite pe câteva linii principale. cu caracter eroic. aparținând literaturii culte care. realizate prin figuri de stil. alcătuită din strofe cu aceeași formă și cu aceeași structură metrică. Într-un pastel dominante sunt imaginile artistice. Nuvela este o specie a genului epic în proză. cu un singur fir narativ. Modul de expunere folosit este descrierea.