You are on page 1of 6

Idejni projekat sušare rezane grañe komornog tipa

1.

2.

Izbor dimenzija paleta
Lišćari

Četinari

širina: B = (1.1 ÷ 1.4) m;
visina: H = (1.1 ÷ 1.4) m;
dužina:L = (2 ÷ 3) m.

širina: B = (1.1 ÷ 1.4) m;
visina: H = (1.1 ÷ 1.4) m;
dužina: L = (4 ÷ 6) m

Zapremina grañe u paleti
a) Zapremina palete

V = B ⋅ H ⋅ L (m3)
b) Prosečna debljina letvica
S = 10 + 0.3d (mm)
d – debljina grañe (mm)

c) Koeficijent zapunjenosti
k =

d
⋅ 100 (%)
S +d

d) Stvarna zapremina grañe u paleti
V g = V ⋅ k (m3)

3.

Režimi sušenja
Izabrati odgovarajući režim sušenja, kako za četinarsku, tako i za lišćarsku vrstu drveta.
Formirati režime zagrevanja, aktivne faze sušenja i završne obrade.

4.

Trajanje sušenja
a) vreme punjenja i pražnjenja komore
τ 1 = (5 ÷ 20) (h)

b) vreme zagrevanja
τ2 = τ z = nz ⋅ d

(h)

nz – normativ zagrevanja

c) vreme aktivne faze sušenja i završne obrade
Izračunati vreme aktivne faze i završne obrade τ3 (h) po metodi odreñenoj u
polaznim podacima.
1. Metod Cividini-a (dužina grañe >2 m, kvalitet sušenja II, reverzibilna
cirkulacija):

τ 3 = 22 ⋅ f 1 ⋅ f 2 ⋅ ... ⋅ f 10 (h)
ili
2. Po podacima “Vanicek”:

90 ÷ (x+1).Idejni projekat sušare rezane grañe komornog tipa τ3 = ∆u ⋅ k (h) vs vs – brzina sušenja za debljinu 25 mm (%/h) ∆u – razlika početne i konačne vlažnosti (%) k – korekcioni faktor za stvarnu debljinu grañe. 8.) 7. 12. . M (kom) VŠ Ukupno vreme sušenja T = nŠ ⋅ TŠ (dana) 10. 16m. 10. radi optimalnog iskorišćenja kapaciteta. ukoliko vrednost izlazi izvan dozvoljenog intervala vrši se ponovni proračun sve dok se ne ispuni dati uslov. T0 (dana) 24 Broj paleta u komori (ns) Usvojiti broj paleta po:  visini (3 ÷ 4)  širini (dubini) {punjenje vagonetima (2 ÷ 3). Vreme sušenja jedne šarže TŠ = 6. e) ukupno vreme sušenja Τ0 = τ 1 + τ 2 + τ 3 (h) 5. Potreban broj komora nk = Tuk (komora) nRD nRD-broj radnih dana godišnje (310) Usvaja se celi broj sušara. Za usvajanje celog broja neophodno je ispuniti uslov da interval iznosi (x). Ukupno potrebno vreme sušenja svih vrsta i dimenzija Tuk = Tl + Tč (dana) 11. (Dužina komore (unutrašnja mera) može biti: 6.10. 14. Broj šarži nŠ = 9. punjenje viljuš. (4 ÷ 5)}  dužini komore. Zapremina jedne šarže VŠ = ns ⋅ Vg (m3) 8.

na svakih 2 m dužine se usvaja po jedan ventilator. tp – početna (spoljna) temperatura. γz = 1800 kg/m3. Proračun potrošnje toplotne energije a) zagrevanje zidova (svih konstruktivnih elemenata) Qz = G z ⋅ c z ⋅ ( t z − t p ) (kJ) G z = Vz ⋅ γ z (kg) t sr + t p (°C) tz = 2 cz= 0. tsr .Idejni projekat sušare rezane grañe komornog tipa 12. c) godišnja potrošnja električne energije potrebne za pogon ventilatora R1. 2 = N uk ⋅ nŠ ⋅ τ (kWh) τ = τ 2 + τ 3 (h) d) potrošnja električne energije po m3 osušene grañe R= R1 + R2 (kWh/m3) M1 + M 2 13. b) ukupna snaga svih ventilatora N uk = N ⋅ nv (kW) nv – broj ventilatora. . 14. Prikazati sve delove sušare. Crtež komore Prikazati gabarite jedne komore (spoljašnje ukoliko je po proračunu dobijeno više komora) u dve projekcije u razmeri 1:80.srednja temperatura iz režima.75 (kJ/kg°C). detaljno iskotirati i sa crteža iščitavati podatke neophodne za tablicu u tački 14.a. Izbor broja i karakteristike ventilatora a) odreñivanje snage ventilatora (N) Usvajaju se ventilatori snage 3 kW.

Idejni projekat sušare rezane grañe komornog tipa Dimenzije H (m) L (m) d (m) F (m2) V (m3) Spoljašnji Unutrašnji Tavanica Temelj Vrata Σ b) zagrevanje opreme Qo = Go ⋅ L ⋅ co ⋅ ( t − t p ) (kJ) Go = 200 kg po 1m komore (masa opreme).354 kJ/kg°C cv = 4.koeficijent neravnomernosti (1.25 kJ/kg°C L – dužina komore c) zagrevanje drveta Q d = G d ⋅ c 0 ⋅ (t − t p ) + G v ⋅ c v ⋅ (t − t p ) Gd = Vš ⋅ ρ 0 (kg) Gv = V š ⋅ ρ 0 ⋅ U p ⋅ ψ (kg) c0 = 1. temelju i vratima  proračunati toplotne gubitke prema sledećoj formuli: Q g j = F ⋅ k j ⋅ ( t − t p ) ⋅ τ ⋅ 3. tavanici.6 (kJ) kj – koeficijent prolaska toplote (kJ) . d) razbijanje higroskopske ravnoteže Qh = 45 ⋅ Gv (kJ) e) isparavanje vode Qi = Gd ⋅ ( u p − uk ) ⋅ qi (kJ) qi = 2260 kJ/kg f) gubici toplote na zidovima.186 kJ/kg°C ψ .3). co = 1.

% Zagrevanje zidova Qz Zagrevanje opreme Qo Zagrevanje drveta Qd Razbijanje higroskopske ravnoteže Qh Isparavanje vode Qi Gubici toplote Qg UKUPNO Quk 100 15.Idejni projekat sušare rezane grañe komornog tipa kj (W/m2 °C) Spoljašnji zid 1.43 Vrata 0.55 Temelj 1.6 (kJ) lc – dužina parovoda t – maksimalna temperatura iz režima uvećana za (10 ÷ 20)ºC kc = 5 W/m°C (okvirna vrednost za usvojeni prečnik). 2. 3. c) gubitak toplote na parovodu Qc = k c ⋅ l c ⋅ ( t − t p ) ⋅ τ ⋅ 3. d) ukupna potrošnja toplote ∑ Q = Quk + Qc (kJ) (kJ) . δ = 4 mm – debljina zida cevi. d1 – spoljašnji i unutrašnji prečnik cevi. 6.03 Unutrašnji zid 3. 4. Proračun parovoda a) unutrašnji prečnik parovoda (d1) Usvaja se unutrašnji prečnik 125 mm. n Qg = ∑ Qg j j =1 Quk = Q z + Qo + Qd + Qh + Qi + Q g Pregled potrošnje toplotne energije kJ 1.37 Za unutrašnji zid i temelj usvojiti tp = 10ºC.43 Tavanica 2. 5. b) spoljašnji prečnik parovoda d 2 = d 1 + 2δ (m) d2.

5 ⋅ N komora +1 b) po 1 h sušenja G 'ps = G ps ⋅ P (kg/h) .Idejni projekat sušare rezane grañe komornog tipa 16. Potrošnja pare jedne komore a) po 1 kg isparene vode G pv = Qtv 2260 (kg/kgH2O) b) po 1 h sušenja G ps = Qts 2260 (kg/h) 18. Potrošnja pare za celu sušaru a) po 1 kg isparene vode G 'pv = G pv ⋅ P (kg/kgH2O) unutrašnjih P = 1 + 0.5 ⋅ N komora +1 (Za potrebe unutrašnjih komora potrebno je 50% pare u odnosu na spoljašnje komore. Potrošnja toplote za celu sušaru a) po 1 kg isparene vode Qtv' = Qtv ⋅ P (kJ/kgH2O) unutrašnjih P = 1 + 0. Potrošnja toplote jedne komore a) po 1 kg isparene vode Qtv = ∑Q Gd ( u p − uk ) (kJ/kgH2O) b) po 1 h sušenja Qts = ∑Q (kJ/h) τ 17.) b) po 1 h sušenja Qts' = Qts ⋅ P (kJ/h) 19.