You are on page 1of 11

UNIVERZITET U TUZLI

Mašinski fakultet
Energetsko mašinstvo
Predmet: Mehanika fluida II

SEMINARSKI RAD
Tema: Simulacija strujanja tečnosti oko tijela u kvadratnom kanalu

Student:

Pregledao:

Boris Stjepić I-385/11

Mr. Izudin Delić, asistent
Tuzla, februar 2014 god.
SADRŽAJ

...........................4 4....zid.............. Uvod 2 .. Uvod.................................8 6.........3 2.11 1.....................kugla)....................................................................................................................................Seminarski rad: Simulacija strujanja 1...................izlaz.............................................................. Izrada i prikaz mreže............................................ Prikaz dobivenih rezultata...................... Iterativni postupak i prikaz rezultata........... Definisanje regija (ulaz............................... Zaključak............................................................................5 5.......... 4 3..

45  De s 3 . Slika 1. Za laminarno strujanje izabrana je brzina 1 m/s a za turbulentno strujanje brzina 2 m/s. koji trebamo riješiti u programsku paketu STAR CCM+ .Uz već zadate podatke potrebno je naći još nekoliko podataka koji će nam služiti u daljnjem proračunu i samoj simulaciji.Model je rađen u programskom paketu CATIA.45 m/s.Vrijednost brzine smo dobili na osnovu formule: De  4 A O Re  De  v Re m v  1. Model ubačen u STAR CCM+ Na osnovu Reynoldsovog kritičnog broja izračunat ćemu brzinu koja će nam služiti da odaberemo dvije brzine i to jednu za laminarno strujanje a jednu za turbulentno. Kritična brzina je 1.Seminarski rad: Simulacija strujanja Za programski zadatak iz oblasti Numerička mehanika fluida dobili smo konkretan problem (strujanje fluida oko tijala koje je postavljeno u kvadratnom kanalu) .

te nakon toga da izdefinišemo regione.izlaz. Definisanje regija (ulaz.kugla) Prvo što trebamo da uradimo jeste da učitamo model izrađen u softverskom paketu CATIA. 4 . Izrada i prikaz mreže Nakon što smo kreirali regione i podesili sve parametre na njima pristupamo izradi mreže. Slika 2. Kad kreiramo poliedralnu mrežu i izvršimo podešavanja pristupamo iterativnom postupku.zid. Prikaz regiona 3. Na sledećoj slici su prikazani definisani regioni. shodno našem problemu. Za naš slučaj izabrana je poliedralana mreža sa određenim karakteristikama.Seminarski rad: Simulacija strujanja 2.

možemo pristupiti iterativnom postupku riješavanja problema. Poliedralna mreža 4.Seminarski rad: Simulacija strujanja Slika 3. Rezultati za laminarno i turbulentno strujanje prikazani su na sledećim slikama kao i kretanje neke tačke u kanalu. Za naš slučaj izabrano je 150 iteracija. Iterativni postupak i prikaz rezultata Nakon što smo sve prethodne radnje izvršili. U našoj simulaciji imamo dva slučaja i to laminarno i turbulentno strujanje. 5 .

Seminarski rad: Simulacija strujanja Slika 4. Rezultati za turbulentno strujanje 6 . Rezultati za laminarno strujanje Slika 5.

Kretanje neke tačke u kanalu za turbulentno strujanje Na osnovu dijagrama vidimo razliku između laminarnog i turbulentnog strujanja i to u promjeni brzine. 7 . Kretanje neke tačke u kanalu za laminarno strujanje Slika 7.Seminarski rad: Simulacija strujanja Slika 6. Kod laminarnog strujanja brzina prije postaje ista nego kod turbulentnog strujanja tj potreban je veći broj iteracija da brzina postane ista sa malim ostupanjima.

Skalarni prikaz promjene brzine za laminarno strujanje Slika 9. Prikaz dobivenih rezultata Nakon izvršenih iteracija pristupamo prikazu rezultata za laminarno i turbulentno strujanje u nekoliko oblika. Odnosno u vektorskom i skalarnom obliku.Seminarski rad: Simulacija strujanja 5. Skalarni prikaz promjene brzine za turbulentno strujanje 8 . Prikaz promjene brzine u skalarnom obliku dat je na sledećim slikama: Slika 8.

Prikaz promjene brzine u vektorskom obliku dat je na sledećim slikama: Slika 10.Seminarski rad: Simulacija strujanja Na osnovu dobivenih rezultat vidimo kako se brzina znatno vise mijenja kod turbulentno strujanja pri nailaženju na prepreku tj kuglu nego kod laminarnog strujanja. Vektroski prikaz promjene brzine za turbulentno strujanje 9 . Vektorski prikaz promjene brzine za laminarno strujanje Slika 11.

10 . Skalarni prikaz promjene pritiska za laminarno strujanje Slika 13.Seminarski rad: Simulacija strujanja Prikaz promjene pritiska u skalarnom obliku dat je na sledećim slikama: Slika 12. Skalarni prikaz promjene pritiska za turbulentno strujanje Na osnovu slika vidimo da gdje je brzina maksimalana tu je pritisak minimalan i obrnuto. Najveći pritiski i brzine javljaju se oko kugle jer ona predstavlja jedan vid otpora.

Zaključak Na osnovu prikazanog zaključujemo da se najveće brzine javljaju oko kugle. rezultati su tačniji i mnogo više podataka dobivamo nego što je slučaj prilikom ispitivanja strujanja eksperimantalnim putem. Na ovom relativno laganom primjeru smo mogli uočiti sve prednosti. Odnosno zaključujemo da nisu svi vektori brzine istog smjera a razlog tome je pojava turbulencija usljed prelaska preko kugle. što možemo vidjeti na slikama. Ono što još možemo uočiti jeste da pri nastajanju vrtloga vektori brzine neposredno posle kugle imaju smjer suprotan od ostalih vektora brzine. numeričke simulacije strujanja. te zbog toga na tim mjestima su najmanji pritisci. Mnogo se brže dolazi do željenih rezultata. Pri turbulentnom strujanju se javljaju vrtlozi neposredno poslije kugle.Seminarski rad: Simulacija strujanja 6. 11 .