You are on page 1of 1

Do smrti se bori za istinu, i Bog de se boriti za tebe

Slobodna Dalmacija, 12. 12. 2009., prilog Spektar, str. 15, kraj lanka o mom sluaju:

NAKON 7 GODINA ISTINA JE IZALA NA VIDJELO

Sudovi koji su mi pravomodno dali za pravo


1. PRESUDA od 26. 5. 2014. je na linku:
http://www.scribd.com/doc/229545062/OTVORENO-PISMO-HOK-u-2-lipnja-2014-OPENLETTER-TO-THE-CBA-June-2-2014 - vidjeti str. 11-

13 /

Sud je presudio da je moje postupanje prema, kako to izrijekom u presudi stoji:


Hrvatskoj odvjetnikoj komori i Dijani Zoriid bilo zakonito, presudivi u moju
korist, ime je situacija postala kristalno jasna.

2. PRESUDA Visokog prekrajnog suda s nadnevkom 5. 3. 2015.


(poslana tek 19. 10. 2015., kojom je prethodna presuda od 26. 5.
2014. postala pravomodna je na linku: https://www.scribd.com/doc/287249043/Itre%C4%87i-sud-mi-dao-za-pravo-DRUGOSTUPANJSKA-PRESUDA-U-MOJU-KORIST

3. PRESUDA od 5. 10. 2015. kojom je SUD je DAO ZA PRAVO i (mojoj)


svjedokinji u gore navedenom postupku Marici Gagid koja je potvrdila
da se Dijana Zoriid odrekla nae majke i tako ju navela na suicid
(link:https://www.scribd.com/doc/284984197/Odvjetnica-Zori%C4%8Di%C4%87-ponovo-nasudu-izgubila-od-svjedokinje-Gagi%C4%87)