You are on page 1of 66

ZADARSKA NADBISKUPIJA 

E

UHARISTIJSKI 
KONGRES 

 
                      LITURGIJSKI VODIČ 

ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE!

uharistija  
središte kršćanskog života  

1.  Kad  je  Isus  htio  pokazati  vrijednost  Božjeg  kraljevstva  o  kojem  je 
propovijedao, onda je rekao kako je ono poput blaga koje je sakriveno 
u  njiviʺ  (Mt  13,  44).  Započinjem  ovo  klanjanje  tom  slikom  koja  nam 
može poslužiti za razumijevanje blaga koje mnogi kršćani dovoljno ne 
poznaju. A vrijedno je da toga budu svjesni. Blago na koje mislim jest 
sveta  misa  na  kojoj  nedjeljom  i  blagdanima,  a  i  radnim  danima  rado 
sudjelujemo. Ali, moramo to priznati, ne poznajemo dovoljno njezinu 
širinu i dubinu, veličinu i uzvišenost. A ona je izvor i vrhunac života i 
poslanja Crkve, pa nam je potrebno, ne samo vraćati se izvorima svetih 
tajna, nego hraniti se tom hranom i produbljivati i naše znanje o njoj. 
Jer,  s  pravom  se  veli  kako  je  božanska  hrana  koju  primamo  naša 
ʺpoputbinaʺ.  Nešto  slično  kao  što  je  prorok  Ilija  dobivao  hranu  na 
svom putovanju kako bi kroz 40 dana i 40 noći izdržao i stigao do gore 
Horeba.  Ova  euharistijska  godina  lijepa  je  prigoda  da  produbimo 
svijest o neizmjernom blagu što ga je Krist povjerio svojoj Crkvi.  
Nisu nam nužni, a ni potrebni neki izvanredni zahvati. Dovoljno je ne 
zadovoljiti  se  osrednošću  naše  duhovnosti,  pa  oživiti  i  osmisliti 
nedjeljna  liturgijska  slavlja,  te  osnažiti  i  oplemeniti  redovito 
euharistijsko  klanjanje  izvan  mise.  Ako  to  dostojno  učinimo,  pomoći 
ćemo sebi i onima s kojima živimo i skupa putujemo.  
Tijekom  ovih  molitvenih  susreta  na  prve  petke  u  našoj  prvostolnici 
pokušat  ću  skupa  s  vama  razmišljati  o  ovom  nebeskom  blagu  koje 
posjedujemo.  Trudit  ću  se  odgovoriti i na  ono  obično  pitanje  što je  to 
sveta misa i kakvo je njezino ustrojstvo? Pokušat ćemo poći redom od 
ʹU  ime  Oca..ʹ  do  ʹIdite  u  miruʹ  kako  bismo  upoznali  ljepotu  i  dubinu 
toga  najkrasnijega  i  najsvetijega  obreda  što  ga  ljudi  imaju  na  zemlji. 
Tko  će  nam  u  tome  pomagati  i  gdje  ćemo  tražite  izvore  informacija? 
Odmah  velim  kako  će  nam  biti  tri  glavna  izvora  u  obrazlaganju  ove 
teme: Prvi izvor je Isus Krist koji je slavio prvu misu one nezaboravne 
večeri u Gornjoj dvorani na Sionu. A on najbolje zna što je sv. Misa jer 

GODINA EUHARISTIJE

ju  je  predao  nama.  I  odredio  da  se  to  čini  njemu  na  spomen!  Drugi 
izvor  su  njegovi  apostoli  koji  su,  nadahnuti  Duhom  Svetim,  napisali 
knjige Novog zavjeta pa ćemo se služiti njima kad budemo objašnjavali 
nauku  o  sv.  misi.  A  treći  izvor  će  biti:  učiteljstvo  Crkve  (papa  i 
biskupi) koje vodi Duh Sveti 
 
*** 
 
2. Crkva je stoljećima vjerovala i ispovijedala da je euharistija središte i 
vrhunac  kršćanskog  života,  pa  ljubomorno  čuvala  i  branila  ovaj 
predragocjeni  dar.  I  dok  su  kroz  povijest  mnoge  kulture  nestajale, 
filozofski  i  politički  sustavi  se  smjenjivali,  u  Crkvi  je,  nešto  ostalo 
netaknuto i nepromjenjivo: njezina vjera u Kristovu stvarnu prisutnost 
u  euharistiji,  kao  i  vršenje  spomen  ‐  čina  u  vjernosti  onome  ʺšto  je 
primila  od  Gospodinaʺ  (1  Kor  11,  23).  Velika  je  to  i  nedokučiva  tajna 
pred kojom s Tomom ponavljamo: ʺNe shvaćamo, ne gledamo, alʹ  po 
jakoj vjeri znamo, što van reda biva tu!ʺ  
Premda  je  to  tajna  koja  nadilazi  naše  sposobnosti  shvaćanja, 
pokušajmo pitati apostola Pavla Što je to sv. misa? On će nam ponoviti 
ono što je prvi put pisao svojim dragim Korinćanima u 11. poglavlju za 
koje vele da je najstariji kršćanski dokument o sv. misi. Jer, napisan je 
prije svih evanđelja, još u 55. godini poslije Krista. Tamo apostol Pavao 
piše: ʺKad god blagujete ovaj kruh, (misli se na sv. Pričest) i kad pijete 
čašu,  smrt  Gospodnju  naviještate,  dok  on  ne  dođeʺ  (1  Kor 11,  26).  Da 
bismo  bolje  razumjeli  ovaj  Pavlov  tekst  poslušajmo  što  nakon 
podizanja svećenik moli u misi: ʺGospodine, mi sluge tvoje, i tvoj sveti 
narod  slaveći  spomen  blažene  muke  Krista  tvoga  Sina,  njegova 
uskrsnuća  od  mrtvih  i  uzašašća  u  nebesku  slavu,  prinosimo  tvojem 
veličanstvu od svega što si nam dao i darovao; žrtvu čistu, žrtvu svetu, 
žrtvu  savršenu,  sveti  kruh  života  i  kalež  vječnog  spasenjaʺ  (I. 
Euharistijska  molitva).  I  u  ovoj  molitvi  mise,  koju  se  anamnezom 
naziva (spominjanje), uz spominjanje smrti govori se i o uskrsnuće od 
mrtvih  i  uzašašće  u  nebesku  slavu.  Zato  i  velimo  da  je  sv.  misa  ne 
samo  doživljaj  Kristove  smrti,  nego  i  njegova  uskrsnuća  i  slavnog 
uzašašća na nebo.  

  postavlja  se  opravdano  pitanje  kako  je  u  misi  nazočna  Isusova  smrt ako je on stvarno umro prije 2.   ***  3. uskrisava i na nebo uzlazi? Ne! Krist je samo  jednoć  umro. uključit će dugme i čuti moj glas.  Zašto?  Zato  jer  smo  mi  ljudi  smrtni  i  prolazni.000 godina?! Znači li to da u svakoj  misi Krist ponovo umire. Drugi mogu preko magnetofona čuti samo moj glas.    Među  njima  je  velika  provalija  i  jasno  razgraničenje.  Sve  naše  prolazi.  ali  mene  tamo  nema.  on  već  pripada  prošlosti. stvarno je uvijek nazočan  pod  prilikama  kruha  i  vina. istini. A Krist je Bog.  u  Bogu. a onda uskrsnuo i uzašao na nebu.  dvije  životne  filozofije.  uskrsnuo  živ  iz  groba  i  na  nebo  uzašao. ne za jelo koje prolazi.  kako  to  može  biti?  Kad  završim  ovaj  svoj  nagovor. prolaznosti i  vječnosti.  uskrsnuće  i  uzašašće  postaje  u  sv.  njegov  život.  smrt  i  uskrsnuće  staviti  u  obred  svete  mise.  Jelo  koje  prolazi  i  jelo  što  ostaje  za  život  vječni  predstavljaju  dva  oprečna  sustava.  Normalno  da  ljudi  postavljaju  pitanje.  Očima  vjere  shvaćamo  i  prihvaćamo  da  je  prava  sreća  u  onome  što  ne  prolazi: u  duhu. u  vjeri  i  nadi. U uskrsnuću i besmrtnosti. nego za  jelo  koje  ostaje  za  život  vječniʺ  (Iv  6. vjere i nevjere.  vidljivo i nevidljivo.  misi  nazočno. No.  Krist  koji  je  muku  pretrpio.  njegova  smrt. reći ću kako je to pomalo slično magnetofonu  koji uključimo da hvata propovijed.  Kad  je  Mojsije  na  Sinaju  prvi  put  susreo  4  . On nije prolazan. Tamo je.  u  plemenitosti.  I  ne  može  postati  nazočan  poslije  deset  dana.  No.  međutim.  27). Njegova smrt i njegov život  sadrže u sebi vječnost i to je razlog zašto Bog može Kristovu vječnost. svijet duha i materije. Pa kad netko želi ponovno čuti što  sam to govorio.  Ali. ʺStarajte se.  To  su  dva  kraljevstva:  ovog  i  onoga  svijeta. naime.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! Sve ovo Isus je predvidio i najavio u svom ʺeuharistijskom govoruʺ u  sinagogi u Kafarnaumu. okupljenom svijetu govorio o  svome  tijelu  i  predstavio  se  kao  ʺkruh  živi  koji  je  s  neba  sišaoʺ  i  koji  ima trajnost za vječni život. Bog je jedini  neprolazan  i  vječan. u ovoj usporedbi  je i velika razlika.  dva  mentaliteta. Na ono što ne može ostarjeti i propasti.  U  svetoj  misi.  Premda  je  svaka usporedba šepava. Stoga vjernik gleda u prvom redu na  ono što ne prolazi.  On  i  nas  po  euharistiji  čini  dionicima  svoje  vječnosti.

  smrt  i  uskrsnuće. To nekako razumijemo.  euharistijski  Krist  je  živi  Bog  među  živim  ljudima.  Isto  vrijedi  i  za  svetu  misu.  Ali.  božanstvu  kako  bi  se  očitovalo  osobito  predanje  a  i  sjedinjenje s njim. Obnavlja se na nekrvni način milost križa  i  otkupljenja.  Kad  je  prvi  put  pričestio svoje apostole na Posljednjoj večeri rekao je: ʺUzmite i jedite.  čuo  je  kako  mu  glas  poručuje:  ʺIzuj  obuću  svoju.  Braćo  i  sestre. namamo često dovoljnog saznanja što  je to žrtva.  slika  ili  sveta  relikvija  koju  se  časti  i  cjeliva.  liturgijska riječ koju su koristile sve religije pa i židovska. Od toga svetog i svečanog trenutka obnavlja se isto  pod svakom svetom Misom. Uzmite i pijte ovo je krv moja novoga zavjeta koja se  za vas prolijevaʺ. Mojsije je to učinio i pao na koljena da se pokloni  Jahvi.  Ili  pak  kad  smo  u  ratu  onda  su  pozvani  svi  žrtvovati  se  za  slobodu  svoje  domovine. svet i presvet. Svjesni  tog velikog otajstva naše vjere.  Teče  i  struji  novi  Božji  život  koji  nam  je  Krist  zaslužio  . U svjetovnom i profanom životu ona je vezana uz ono kad  majka  bdije  čitavu  noć  uz  bolesno  dijete  ili  pak  kad  otac  žrtvuje  godišnji  odmor  kako  bi  pomogao  školovanje  svoje  kćeri.  Mi  ispovijedamo  i  vjerujemo da je euharistijski Krist središte našeg kršćanskog života. pa žrtvu povezujemo s odricanjem  koje  činimo  kako  bismo  postigli  neki  veći  cilj. na kojoj se na nekrvan način obnavlja Isusova muka.  žrtva  u  svojim  početcima  nije  imala  svjetovno  obilježje.  obuću  svoje  ljudskosti i ograničenosti jer pred tobom je Sveti nad Svetima.   I  na  koncu  dok  razmišljamo  o  svetoj  misi  kao  spomen‐činu  Isusove  Posljednje večere.  jer  mjesto  na  kojem stojiš sveto jeʺ. On   nije  neki  simbol. Istina.  pokušajmo  još  na  kraju  istaknuti  to  otajstvo  kao  Kristovu žrtvu na križu. U tom vidu  žrtva u vjerskom pogledu označava da se stvar.  brate  i  sestro.  Ne.  ovo je moje tijelo.5  GODINA EUHARISTIJE Boga.  ***  4.  štovatelji  Presvetog  Sakramenta.  poklanja  Bogu.  Ona  je  bila  čisto  bogoslužna. mi smo malo prije skladno i s odanošću  pjevali tri puta svet.  Mesija  i  Spasitelj  koji  nas  tijelom  svojim  liječi  i  hrani  za  život  vječni. koju se posebice cijeni.  Izuj.

 nalazi se u sv.  Gospodin  je  blizu.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! svojom mukom.  Nešto  slično  je  i  s  euharistijom. Ali. naviještamo. Nije. misi na otajstven način.  6  .  Gospodine. studenog 2014. Tvoje uskrsnuće slavimo.   Zahvalni smo Bogu Ocu što je njegov Sin umro za nas.  Jer.  Ne daj nam Bože okasniti. dakle. nadbiskup        Katedrala.  Prolazi  svijet  i  njegova  slava.  Nama  putnicima  u  ovom  prolaznome  svijetu  potrebna  je  neprolazna  hrana. naime.  Vjerujući kako je svaka misna pretvorba predokus Božjeg Kraljevstva i  navještaj  njegovog  konačnog  dolaska  ʺjednog  danaʺ.  Još ima vremena  dok  smo  na  putu. On leži na oltaru kao žrtvovano i  uvijek živo ʺJanje Božje koje oduzima grijehe svijetaʺ (Iv 1. samim time  mi još nismo spašeni. smrću i uskrsnućem.  Krist  je  umro  i  uskrsnuo  da  nas  spasi.  Ali. 7. 29).  Nemamo  ovdje  trajnog  prebivališta. To je ona  ista  žrtva  s  križa  koja  nam  se  daje  za  poputbinu.  Treba  lijek  i  popiti  ako  hoćemo  ozdraviti.  ja  moram  tu  Kristovu žrtvu uzeti i ona mora postati dio mene kako bih bio spašen.  i  naše  će  putovanje  jednom  završiti.  Kristova žrtva.  mi  svaki  puta  nakon  podizanja  jednoglasno  molimo  i  pjevamo:  Tvoju  smrt. dovoljno što postoji lijek protiv raka.  Putujemo u kuću Očevu. Tvoj slavni dolazak  iščekujemo! Dođi Gospodine Isuse!    † Želimir Puljić.

GODINA EUHARISTIJE 7                      M ISNO   SLAVLJE  .

Narod svoj hrani pšenicom    siti ga me   ‐ dom naj Žan Morović     ‐ bo ‐         iz pe ‐ ći ‐ ne.    ‐ ‐  stari zadarski nap. go ‐ ve.     Ulazna pjesma    Ps 81 (80). 17    £. Ps 148(147) Nek svi hvale ime Gospodnje      1. vi.    .ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 8  UVODNI OBREDI    Kada  se  narod  skupi.    ‐ ‐ na ‐ ma.  ‐ go   vi ‐ si u če ‐ te nje ‐ sa. Hvalite Gospodina s ne ‐ be Nje Hvalite ga svi Anđeli    hvalite ga hvalite ga sve     ljom.  predsjedatelj  sa  suslaviteljima  te  službenicima  pristupa k oltaru.   Za to se vrijeme izvodi ulazna pjesma.

 stojeći  se znamenuju.     Kad završi ulazna pjesma.           3.    okrenut  prema  narodu  i  šireći  ruke  pozdravi ga:  .    Svi odgovore:  Amen.         Postavi ih zauvijek i dovijeka.GODINA EUHARISTIJE 9  2.   hvalite ga sve čete izna nebesa.   hvalte ga sve zvijezde sjajne. predsjedatelj.        Nato  predsjedatelj.  kod  sjedala.        Hvalite ga svi Anđeli njegovi.   morske nemani i sve dubine morske. iskaže mu sa službenicima dužnu počast.         Oganj i grad.         Hvalite ga sunče i mjeseče.      Hvalite Gospodina sa zemlje. Zatim sa službenicima ide k sjedalu.   zakon dade što ne prolazi nikada.           4. poljubi ga i  okadi.            Došavši k oltaru. koncelebranti i vjernici. a predsjedatelj govori:    U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. magla i snijeg.      Neka hvale ime Gospodnje   jer on zapovijedi i stvoriše se.   vjetar koji izvršuje zapovijed njegovu.

    Nakon kratke šutnje svi se zajedno ispovijedaju:    I  spovijedam se Bogu svemogućemu i vama.     Potom  slijedi  pokajnički  čin. i vas braćo. moj grijeh. kažu:  moj grijeh.  da sagriješih vrlo mnogo mišlju.    Narod odgovori:    I s duhom tvojim. Bogu našemu. djelom   i propustom:  i udarajući se u prsa. riječju.  ljubav  Boga  i  zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.  10  .    Zatim nastave:  zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu.    B  raćo i sestre.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! Milost  Gospodina  našega  Isusa  Kriste. braćo. moj preveliki grijeh.  Predsjedatelj  pozove  vjernike  na  pokajanje.  otpustio nam grijehe naše   i priveo nas u život vječni. priznajmo svoje grijehe  da mognemo proslaviti sveta otajstva.      Slijedi svećenikovo odrješenje:    S  milovao nam se svemogući Bog.  sve anđele i svete. da se molite  za me Gospodinu.    Predsjedatelj  ili  drugi  podesan  službenik  može  vrlo  kratko  uvesti  vjernike u misu dana.

di .                     Pjevači/Svi Kri .    Slijede zazivi Gospodine.di .spo .                                  GK Pjevači/Svi Go spo .GODINA EUHARISTIJE 11   Narod odgovori:  Amen. smiluj se.ste smi - luj se.ne smi - luj se.                                    Svi Go spo di ne smi   Zatim se pjeva pjesan:    Slava Bogu na visini.ne smi - luj se. Pjevači                             Go . .     - lujse.

be .hva .di .nja .no .li .mlji mir       Hva .ne Bo .di .ne Si .če Sve       Kra .lju .že Ja .gan .se Si . O - čev.spo .            Za .ke sla .ski -    gu - ći.je.mo lju .sli .spo .go                ti Pjevači se.đe .mo ti ra .lju - mo    ne .lje.žji I .že O .ste.če Bo .di .vlja .ma te.ro . do - Bla .                 Go .ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! Pjevači                                       I na ze .                                                 Svi Go .di ve .mo te.je - mo Pjevači     Sla .ne Kri .vi .ne je .   .spo .mo bre Pjevači  Svi 12  Go .ni Pjevači  te.             Svi   vo . Svi Kla . .di .di .su .ve tvo .ne Bo .že  Bo .li .

  .              Pjevači Ti si je .šnji            Svi Kri .ni svet.di .du .šu mo .se nam se.cu            se.vi .vi Bo .ta             Pjevači Ko .ste.spo .maš grije.mi na .zi .tim              sla .din.zi .ga O - Pjevači Ti si je .maš                  smi - luj nam Ko .ni Sve .li . u svije                        I .diš ta  s_de .di .     Svi - ca.he svije .luj Svi pri . Jer  ti si je .ji sje .ji o - du .         grije .he Svi        smi .sne O .su .ji o . Du - hom          A - - men.GODINA EUHARISTIJE 13                   Ko .di .tvu. Sa Sve .ni Go .

  Koji živiš.    Narod odgovori:  Amen      14  .    Svi  zajedno  sa  predsjedateljem  neko  vrijeme  mole  u  šutnji.  Tada  predsjedatelj raširenih ruku moli zbornu molitvu:    Zborna      G  ospodine Isuse Kriste.  Daj da tako slavimo svete tajne Tvoga tijela i krvi  da vazda uživamo plod tvog otkupljenja.  u divnom otajstvu ostavio si nam  spomen svoje muke.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! Kada svrši pjesan. predsjedatelj sklopljenih ruku kaže:    Pomolimo se.

  Svi  koji  prigrliše  vjeru  bijahu  združeni  i  sve  im  bijaše  zajedničko. ČITANJE   Dj 2.  u  zajedništvu. lomljenju kruha i molitvama. 42‐47                    Čitanje Djela apostolskih                                                                                                               Braća  bijahu  postojani  u  nauku  apostolskom.  u  kućama  bi  lomili  kruh  te  u  radosti  i  prostodušnosti  srca  zajednički  uzimali  hranu  hvaleći  Boga  i  uživajući  naklonost  svega  naroda. Svaki bi dan  jednodušno  i  postojano  hrlili  u  Hram.15 GODINA EUHARISTIJE SLUŽBA RIJEČI  (Dekanatski kongresi)      1.    Riječ Gospodnja  .  Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili  mnoga  čudesa  i  znamenja.  Gospodin  je  pak  danomice  zajednici  pridruživao  spasenike.  Sva  bi  imanja  i  dobra  prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao.

Go ‐ spo ‐din     jim. pa ze   bo  din je na ‐ ma   zla se ne ‐ ‐      stir le ‐ ‐ prav moj.    jer on je sa     ‐ ‐ ‐ 2. ‐ .  je pa ‐ stir moj. i krijepi radi du ‐ šu svo ‐ ga 3. ja    sku ‐ od ‐ dje mo ‐ vam ‐ ra. mo i ‐ ‐ me ‐ sa me ‐ ju. Žan     ha ‐ ne on me vo u ‐ smr ‐ ti li ‐ ca pro tvo 1. Na vrutke me ti Stazama pravim ‐ ‐ 3. ni. Pa da mi je i dolinom Tvoj štap i pa ‐          Ps 23 1. zla se ne bojim jer utje ‐ ‐ ti ha si su   mnom.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 16  OTPJEVNI PSALAM Ps 23        £. Gospo Na polja   I. mnom. ni u čem ja on mi o ‐ ne da ‐ je 2. nim ‐ ‐ ‐ di lja ći. na.

 ČITANJE  1 Kor 10.   jedno smo tijelo mi mnogi.      Riječ Gospodnja  .17 GODINA EUHARISTIJE 2. 16‐17      Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima      Braćo!     Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo   nije li zajedništvo Krvi Kristove?  Kruh koji lomimo   nije li zajedništvo tijela Kristova?  Budući daje jedan kruh.  ta svi smo dionici jednoga kruha.

    ? Čitanje svetog evanđelja po Ivanu    U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu:     »Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. nemate života u sebi!     Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju. kažem vam:     ako ne jedete tijela Sina Čovječjega     i ne pijete krvi njegove.  tko bude jeo od ovoga kruha.  Iv 6. 51  Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.     Tijelo je moje jelo istinsko.     Kruh koji ću ja dati tijelo je moje     – za život svijeta.     krv je moja piće istinsko. govori Gospodin.     u meni ostaje i ja u njemu.     Kao što je mene poslao živi Otac   18  .«  Židovi se nato među sobom prepirahu:     »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?«   Reče im stoga Isus:    »Zaista. 51‐58  Tijelo je moje jelo istinsko.     Tko jede moje tijelo i pije moju krv.  EVANĐELJE     Iv 6.     i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. živjet će uvijeke.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! Pjesma prije Evanđelja  Aleluja.     Tko bude jeo od ovoga kruha. zaista.     ima život vječni. krv je moja piće istinsko. živjet će uvijeke.

   tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni.   Tko jede ovaj kruh.   ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. živjet će uvijeke.«  Riječ Gospodnja.19               GODINA EUHARISTIJE i ja živim po Ocu.   Ovo je kruh koji je s neba sišao.    .

  jer  je  pred  tobom  dalek  put!ʺ  Ustao  je.  išao  je  četrdeset  dana  i  četrdeset noći sve do Božje gore Horeba.  kad  gle  ‐  kraj  njegova  uzglavlja  na  kamenu pečen kruh i vrč vode. 4‐8                      Čitanje Prve Knjige o Kraljevima      U one dane: ode Ilija dan hoda u pustinju.  jer  nisam  bolji  od otaca svojih.    .      Riječ Gospodnja. pa opet legao.  jeo  i  pio. Ali gle. ČITANJE          1Kr 19. anđeo ga taknu  i reče mu: ʺUstani i jedi.  dotače  ga  i  reče:  ʺUstani  i  jedi. Stigavši onamo  sjede  pod  jednu  žuku.ʺ    On  pogleda. Jeo je i pio.  Okrijepljen  tom  hranom.  Gospodine!  Uzmi  dušu  moju.  zaželje  umrijeti  i  reče:  ʺVeć  mi  je  svega  dosta.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 20  SLUŽBA RIJEČI  (Nadbiskupijski kongres)      1.ʺ Zatim leže i zaspa.  Ali  se  anđeo  Gospodnji  javi  i  drugi  put.

I ‐ zra ‐ re ‐ kne dom ne ‐ ka e ‐ lov: A ‐ ro ‐ nov: re ‐ knu: 2 Kamen koji odbaciše Gospodnje Ovo je dan što ga uči gra ‐ di je to Go ni te dje spo ‐ ‐ ‐    1. Neka rekne dom Neka Svi koji se Gospodina boje. postade ‐ kakvo čudo u oči ‐ kličimo i raduj ka ‐ men ma se mo za na nje ‐         ‐ ‐ ‐ lji. ʺVječna je ʺVječna je ʺVječna je lju ‐ bav lju ‐ bav lju ‐ bav nje nje nje ‐ ‐ ‐ 2. šim! mu!   .GODINA EUHARISTIJE 21 OTPJEVNI PSALAM     Ps 118    M. Lešćan                              £. Za ‐ hva ‐ ljuj ‐ te       hva ‐     ljuj ‐ te Go ‐ spo ‐ di ‐ nu jer je   Go ‐   spo                     do ‐ bar jer je vje ‐ čna lju ‐ bav  Ps 118    ‐ do ‐ bar.        di ‐ nu nje ‐ za ‐     jer   je  go ‐ va!            1. lo: din:  go ‐ va!ʺ go ‐ va!ʺ go ‐ va!ʺ ‐ ‐ glav ‐ ni.

     meni na spomen.ʺ   Tako i čašu po večeri govoreći:     ʺOva čaša novi je Savez u mojoj krvi. ČITANJE     1 Kor 11. 23‐26                         Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima      Braćo!     Ja od Gospodina primih što vama predadoh:   Gospodin Isus one noći kad bijaše predan   uze kruh.   zahvalivši razlomi i reče:     ʺOvo je tijelo moje ‐ za vas.ʺ   Doista.      Riječ Gospodnja. kad god jedete ovaj kruh   i pijete čašu.     Ovo činite kad god pijete.          .ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 22  2.   smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.     Ovo činite meni na spomen.

  Razgovarahu  međusobno  o  svemu  što  se  dogodilo.  ako ustrajemo. 11‐12a  Ako zajedno s Kristom umrijesmo.23 GODINA EUHARISTIJE Pjesma prije Evanđelja  Aleluja.  imenom  Kleofa.  A  mi  se  nadasmo  da  je  on  onaj  koji  ima  otkupiti  Izraela.  Ali prepoznati ga ‐ bijaše uskraćeno njihovim očima. koji bijaše prorok ‐ silan na djelu i na riječi  pred Bogom i svim narodom: kako su ga glavari svećenički  i  vijećnici  naši  predali  da  bude  osuđen  na  smrt  te  ga  razapeli.  A  zbuniše  nas  i  žene  neke  od  naših:  u  praskozorje bijahu na grobu. 13‐35  Po trpljenju k slavi!    ? Čitanje svetog Evanđelja po Luki      Onoga  istog  dana  ‐  prvog  u  tjednu  ‐  dvojica  su  Isusovih  učenika  putovala  u  selo  koje  se  zove  Emaus. približi im se Isus i pođe s njima. s njime ćemo zajedno i kraljevati.  I  dok  su  tako  razgovarali i raspravljali.  odgovori:  ʺZar si  ti jedini stranac  u Jeruzalemu te  ne znaš  što se u njemu dogodilo ovih dana?ʺ    A  on  će:  ʺŠto  to?ʺ  Odgovore  mu:  ʺPa  ono  s  Isusom  Nazarećaninom. s njime ćemo i živjeti. On ih  upita:  ʺŠto  to  putem  pretresate  među  sobom?ʺ  Oni  se  snuždeni  zaustave  te  mu  jedan  od  njih.  Ali  osim  svega  toga  ovo  je  već  treći  dan  što  se  to  dogodilo. ali nisu našle njegova tijela pa  .  udaljeno  od  Jeruzalema  šezdeset  stadija.    2 Tim 2.    EVANĐELJE Lk 24.

ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE!
dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da 
je  on  živ.  Odoše  nato  i  neki  naši  na  grob  i  nađoše  kako 
žene rekoše, ali njega ne vidješe.ʺ  
 
A on će im: ʺO bezumni i srca spora da vjerujete što 
god  su  proroci  navijestili!  Nije  li  trebalo  da  Krist  sve  to 
pretrpi te uđe u svoju slavu?ʺ  
 
Počevši  tada  od  Mojsija  i  svih  proroka,  protumači 
im  što  u  svim  Pismima  ima  o  njemu.  Uto  se  približe  selu 
kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: 
ʺOstani  s  nama  jer  zamalo  će  večer  i  dan  je  na  izmaku!ʺ  I 
uniđe da ostane s njima. 
 
Dok  bijaše  s  njima  za  stolom,  uze  kruh,  izreče 
blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga 
prepoznaše,  a  on  im  iščeznu  s  očiju.  Tada  rekoše  jedan 
drugome:  ʺNije  li  gorjelo  srce  u  nama  dok  nam  je  putem 
govorio, dok nam je otkrivao Pisma?ʺ  
 
U  isti  se  čas  digoše  i  vratiše  u  Jeruzalem.  Nađoše 
okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im 
rekoše:  ʺDoista  uskrsnu  Gospodin  i  ukaza  se  Šimunu!ʺ 
Nato  oni  pripovjede  ono  s  puta  i  kako  ga  prepoznaše  u 
lomljenju kruha. 
 
Riječ Gospodnja. 
 
 
 

24 

GODINA EUHARISTIJE

25

Nakon homilije, došavši do sjedala predsjedatelj pozove zajednicu 
ovim ili sličnim riječima: 

 

raćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru, 
kako su nam je predali sveti Oci: 

 
 

 jerujem u jednoga Boga. 
Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, 
svega vidljivoga i nevidljivoga. 
I u jednoga Gospodina Isusa Krista, 
jedinorođenoga Sina Božjega. 
Rođenog od Oca prije svih vjekova. 
Boga od Boga, svjetlo od svjetla, 
pravoga Boga od pravoga Boga. 
Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, 
po kome je sve stvoreno. 
Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja 
sišao s nebesa. 
 

Na ove riječi do postao čovjekom svi se naklone. 
 

I utjelovio se po Duhu Svetomu od Marije Djevice: 
i postao čovjekom. 
Raspet također za nas: 
Pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. 
I uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu. 
I uzašao na nebo: sjedi s desna Ocu. 
I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, 
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. 
I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; 

ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE!

26 

koji izlazi od Oca i Sina . 
Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; 
koji je govorio po prorocima. 
I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. 
Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. 
I isčekujem uskrsnuće mrtvih. 
I život budućega vijeka. Amen. 
 
 

 

  ™ Za redovnike i redovnice.di . Gospodine. ð. ð.ni    nas.GODINA EUHARISTIJE 27 SVEOPĆA MOLITVA VJERNIKA    Predsjedatelj. kruše živi!                  ð.      kru . Isus Krist nam se objavio kao kruh živi koji  s  neba  silazi  i  u  euharistiji  nam  se  za  hranu  daje.  ™ Za  papu  našega  Franju  i  nadbiskupa  našega  Želimira. stojeći kod sjedala.              . Go .spo . pozove vjernike na molitvu    B  raćo i sestre. ð. Hrani nas.  za  sve  svećenike  i  službenike  tvoje  Crkve:  obdari  ih  nesebičnim  služenjem  da  s  dostojanstvom  slave svete sakramente. molimo te.ne. molimo te.  Zazovimo ga zajedno kličući:  ð.še ži -  Ž. za sve posvećene osobe:  da  nahranjeni  na  gozbi  tvoga  tijela  i  krvi  radosno  svjedoče ljepotu Evanđelja. Hra . molimo te. Morović vi!   ™ Za Crkvu kojoj si povjerio slaviti spomenčin svoga  vazmenog otajstva: da u tvojoj gozbi uvijek pronalazi  izvor života i snagu svetosti.

 molimo te.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! ™ Za  sve  ljude  svijeta  koji  su  gladni  i  žedni:  neka  potaknuti  milošću  Duha  Svetoga  u  tebi  prepoznaju  kruh živi i vječni. molimo te. ð.  ™ Za  sve  nas  koji  smo  se  okupili  na  ovu  svetu  gozbu: da živimo istinskim životom tvojih učenika i  pričesnika.  ™ Za  našu  pokojnu  braću  i  sestre:  da  budu  sustolnici  tvoje vječne gozbe. ð. ð.          Predsjedatelj zaključi molitvu ovim riječima:    G  ospodine  Isuse  Kriste.    28  .  po  Duhu Svetom nas preobrazi na svoju sliku i daj da živimo  životom  što  ga  primamo  od  tebe. molimo te.  ti  nas  na  ovoj  gozbi  ljubavi  hraniš  svojom  riječju  i  svojim  tijelom.  Molimo  te.  koji  živiš  i  kraljuješ  u  vijeke vjekova.     Svi:   Amen.

pred nje ‐ go ‐ ve.GODINA EUHARISTIJE 29 EUHARISTIJSKA SLUŽBA    Nakon  toga počne  darovna  pjesma. nje ‐ go ‐ ve. Pje Pje Sla Pri ‐ ‐ ‐ ‐ vaj ‐ te vaj ‐ te va je no ‐ si ‐ Go Go i te Ð. 2.       spodi ‐ ‐ nu sva te iz dana u dan spa ‐ se ‐ nje sjaj u Sve ‐ ti ‐ štu Gospodinu u sjaju sve ‐ to ‐ sti zem ljo. 4. Na ‐ la i 3. 3. nje ‐ go ‐ vo. ubrus.  Za  to  vrijeme poslužnici stave  na  oltar tjelesnik. si ‐ 4. nje ‐ go ‐ vu. hvalite i ‐ me veli čan ‐ stvo ‐ ‐ žrtvu i uđite u dvo ‐ ro ‐ ve               vaj Go ‐ 1. kalež i misal.   . Pje ‐ vje ‐šćuj 2. po ‐ klo ‐ ni ‐ te se vu! no ‐ nje ‐ go ‐ vo! njim. Tomašić       i ‐ me Go ‐ spod ‐ nje.        spodinu pje ‐ smu spodinu. Da ‐ ro‐ve pri ‐ ne ‐ si ‐ te i žr ‐ tvom sla vi ‐ te Ps 96            1.    Darove prinesite                     £.

 Bože svega svijeta:  od tvoje darežljivosti primismo vino  što ti ga prinosimo.  ovaj plod zemlje i rada ruku čovječjih   postat će nam kruhom života.    Nakon toga. naklonjen.  bila danas naša žrtva pred tvojim licem takva  da ti se svidi. Gospodine.  30  .    Nakon toga predsjedatelj. Gospodine Bože. tiho govori:  Primi nas.    Zatim položi pliticu s kruhom na tjelesnik. Gospodine.    Zatim položi kalež na tjelesnik.    Đakon ili svećenik ulije vina i malo vode u kalež te tiho govori:  Otajstvo ove vode i vina  učinilo nas dionicima božanstva Isusa Krista. Gospodine. Bože svega svijeta:  od tvoje darežljivosti primismo kruh  što ti ga prinosimo.  koji se udostojao uzeti dijela u našem čovještvu.  ovaj plod trsa i rada ruku čovječjih   postat će nam piće duhovno.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! Predsjedatelj  stojeći  uz  oltar  uzme  pliticu  s  kruhom  i  držeći  je  malo  podignutu iznad oltara tiho govori:    Blagoslovljen si.  duhom ponizne i srcem skrušene. te držeći ga malo  iznad oltara tiho govori:    Blagoslovljen si. predsjedatelj od đakona uzme kalež.

    Na kraju narod usklikne:  Amen. opere ruke tiho govoreći:  Operi me.    Narod odgovori:  Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku  na hvalu i slavu svojega imena.  Tada  pokadi  suslavitelje  i  narod. licem prema:  narodu. prinosimo Ti jedan kruh. šireći i sklapajući ruke.  da moja i vaša žrtva  bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. kaže    M  olite.    Nakon toga.  Po Kristu.  Dok  đakon  kadi  predsjedatelja  svi  ustanu. od mnogo  zrnja i vino iz mnogo grozdova. Molimo Te.    Predsjedatelj nato. sa strane oltara. braćo i sestre.    Zatim predsjedatelj raširenih ruku moli darovnu molitvu:    Darovna    G  ospodine.  obdari svoju Crkvu jedinstvom i mirom što ih ovi darovi  tajanstveno označuju. od mog bezakonja  i od grijeha me mojeg očisti.  i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj Crkvi. Potom đakon pokadi predsjedatelja.31 GODINA EUHARISTIJE   Predsjedatelj okadi prinose i oltar. nasred oltara.  . Gospodine.

  Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu  Dostojno je i pravedno.  s prijestoljima i gospodstvima  i sa svom nebeskom vojskom  pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka:  32  . sveti Oče.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! PREDSLOVLJE O PRESVETOJ EUHARISTIJI I:   Krist u činu žrtve i sakramentu    ð.  Gospodine.  Njegovo nas žrtvovano tijelo u pričesti krijepi.    Gospodin s vama.  a krv prolivena od svih grijeha čisti.  naredio je obred sveudiljne žrtve.  prvi se prinio Tebi za spasenje svijeta  i nama zapovjedio da to činimo Njemu na spomen.  ð. pravi i vječni svećenik. Ø.  I s duhom tvojim  Gore srca  Imamo kod Gospodina.  pravo  i  spasonosno.  da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Ø. Ø.  po Kristu našem Gospodinu. svemogući vječni Bože.  U   istinu  je  dostojno  i  pravedno.    I stoga s anđelima i arkanđelima.    On.  ð.

na - su ne .sa ba .ji     mlja -              - -  Svi Ho . Pjevači                           Bog   -       Svi Ho .be   je - sa   - - i ze   sla - na u vi          Pjevači Bla .                     tvo   svet.nje.GODINA EUHARISTIJE 33 Pjevači        Svet.la       i .         Svi            u     - vljen ko . do .spod .me Go . ve.ot.go -         slo - - si u vi - si - -  ni.    Go    - - svet  -  spo Sa - -  - din Pu .sa - - - -  zi      -    - na ni.    .

    Sklopi ruke:  koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. sve posvećuješ. i držeći ih ispružene nad darovima govori:    toga te smjerno molimo.    34  .  koje ti donosimo za žrtveni prinos. Gospodina našega Isusa Krista. Gospodine.  i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi.  Gospodinu našem Isusu Kristu. napravi znak križa nad kruhom i kaležom  govoreći:    da postanu Tijelo i ? Krv  tvoga Sina.  i neprestano okupljaš svoj narod  da od istoka sunčanog do zapada  prinosi čistu žrtvu imenu tvome.  djelotvornom snagom Duha Svetoga  svemu daješ život.    U  SK   Sklopi ruke. Gospodine.  udostoj se tim istim Duhom   posvetiti ove darove.  S       Sklopi ruke.  jer po svome Sinu.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! TREĆA EUHARISTIJSKA MOLITVA GS   Predsjedatelj raširenih ruku govori:    istinu svet si.

      Uzme kruh i.  razlomi kruh. tebe blagoslovi.GODINA EUHARISTIJE 35 U slijedećim obrascima neka se Gospodnje riječi izgovaraju  jasno i razgovijetno. kako to iziskuje sama narav tih riječi.  tebi zahvali.  on uze kruh. spusti je na pliticu i   pokleknuvši pokloni se.    Zatim nastavi:       Isto tako. držeći ga malo iznad oltara nastavi:          O  ne noći kad je bio predan.          Pokaže posvećenu hostiju narodu.        Uzme kalež i. držeći ga malo iznad oltara nastavi:          uze kalež.  tebi zahvali. pošto večeraše. tebe blagoslovi  i dade učenicima svojim govoreći:              . i dade učenicima svojim   govoreći:       Malo se sagne          UZMITE I JEDITE OD OVOGA SVI:  OVO JE MOJE TIJELO  KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

    OVO ČINITE MENI NA SPOMEN. stavi ga na tjelesnik i pokleknuvši  pokloni se.    Pokaže kalež narodu.    sla ‐    vi ‐  mo. Go ‐ spo ‐ di ‐ ne    u ‐       skr ‐ snu ‐ će na ‐ vije ‐šta ‐ mo.   .                                 tvoj slav ‐ ni   do ‐ la ‐ zak i ‐ šće ‐ ku ‐ je ‐ mo.     GS  Zatim kaže:    Tajna vjere:  A narod nastavi poklikom:    Ø. Demović                                 Tvo ‐ ju ‐    je    smrt.      tvo M.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 36  Malo se sagne                  UZMITE I PIJTE IZ NJEGA SVI:  OVO JE KALEŽ MOJE KRVI  NOVOGA I VJEČNOGA SAVEZA  KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS I ZA SVE LJUDE  NA OTPUŠTENJE GRIJEHA.

 na prinos Crkve svoje.GODINA EUHARISTIJE 37 SK  Zatim svećenik raširenih ruku govori:  Z  ato.  te iščekujući njegov drugi dolazak  zahvalno ti prinosimo  ovu žrtvu živu i svetu.  s blaženim Josipom.  onu istu žrtvu  po kojoj si nam darovao pomirenje.  veličanstvenog uskrsnuća  i uzašašća u nebesku slavu.    1K                    2K  U  činio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe  da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima:  s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom. njezinim zaručnikom  s blaženim apostolima tvojim i slavnim  mučenicima  i sa svima svetima. Gospodine. Gospodine.              P  ogledaj.  ispuni njegovim Svetim Duhom  te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. slavimo spomen  spasonosne muke Sina tvoga.  Okrijepi nas Tijelom i Krvlju Sina tvoga.  Uzdamo se da će nas njihov zagovor  kod tebe uvijek pomagati.  .

 sveukupnim svećenstvom  i narodom što si ga sebi stekao. oboje podignu i  govore     38  .  Našu pokojnu braću i sestre  i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta  dobrostivo primi u svoje kraljevstvo.  Sklopi ruke  po Kristu. a đakon kalež.  Crkvu svoju na putu zemaljskom  utvrđuj u vjeri i ljubavi  zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom   i biskupom našim Želimirom.  U  sliši molbe ove svoje zajednice  koja.  po kojemu sva dobra svijetu daješ. Gospodine. našem Gospodinu.  gdje se i mi nadamo zajedno s njima  vječno uživati u tvojoj slavi. milostivo k sebi privedi. ovdje pred tobom stoji.  da ova žrtva našega pomirenja  bude za mir i na spasenje svega svijeta.  Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta  ti.    Predsjedatelj uzme pliticu s hostijom. tvojom milošću.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE!                                           M olimo te.  sa zborom biskupa. blagi Oče.

Po  Kristu   i   s Kri‐stom  i    u     Kristu.     te ‐bi      Bo ‐ gu    O  ‐ cu    svemo‐gu ‐će ‐mu      u    je ‐din‐stvu  Du‐ha  Sve‐to‐ga       svaka    čast                        i   sla ‐ va          u    sve  vije‐ke   vje ‐ ko ‐va.GODINA EUHARISTIJE 39 SK    ð. a  ‐ Don Vinko Sitarić  men.        Narod usklikne:      Ø.                 a  ‐   men.  A ‐ men.   .

  sveti se ime tvoje.  I otpusti nam duge naše   kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Gospodine.  daj milostivo mir u naše dane.  dođi kraljevstvo tvoje. od svih zala. predsjedatelj sklopljenih ruku govori:    S  pasonosnim zapovijedima potaknuti  i božanskim naukom poučeni  usuđujemo se govoriti:    Raširi ruke i zajedno s narodom nastavlja:     O  če naš.  nego izbavi nas od zla.  Kruh naš svagdanji daj nam danas.    Predsjedatelj sam nastavi raširenih ruku:  I  zbavi nas.  I ne uvedi nas u napast. koji jesi na nebesima.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! OBRED PRIČESTI    Odloživši kalež i pliticu.  budi volja tvoja. kako na nebu tako i na zemlji.  da s pomoću tvoga milosrđa  budemo svagda i slobodni od grijeha  i sigurni od sviju nereda:  čekajući blaženu nadu:  dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.    Sklopi ruke. molimo.  Narod zaključi molitvu poklikom:  40  .

 ti si rekao svojim   apostolima:  mir vam ostavljam.    Predsjedatelj šireći i sklapajući ruke doda:     Mir Gospodnji bio vazda s vama.    Zatim predsjedatelj raširenih ruku naglas govori:     G  ospodine Isuse Kriste.  molimo.    Sklopi ruke  Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.  I svi prema mjesnom običaju znakom zasvjedoče jedni drugima   mir i ljubav.  daruj joj mir i jedinstvo  kako je volja tvoja.  nego vjeru svoje Crkve.41 GODINA EUHARISTIJE         Jer tvo ‐je ‐  je     kra‐ljev‐stvo    i   sla ‐va          i     moć   u     vje ‐ko ‐ve.    Zatim đakon doda:   Pružite mir jedni drugima. ne gledaj naše grijehe. mir vam svoj dajem.  Za to se vrijeme pjeva:    .    Narod odgovori:  I s duhom tvojim.    Narod odgovori:  Amen.

 nam    ganj .če          ko .du .ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE!    Pjevači  Ja    - ganj .he smi Pjevači     42    svije -       ta  da ruj nam mir.  malo  je  podigne  iznad  plitice.maš grije .ganj če   Svi smi Pjevači    Ja - ko .zi .zi .du .ji  Svi    -  luj             Ja .he  svije            luj  -   ko .du .    žji          o .maš grije .žji                            Bo o .maš grije .če Bo ta     - se.ji o .zi .ji  Svi  žji - ta        nam se.he svije -    -                   Bo .   Predsjedatelj  uzme  hostiju.  te  licem  prema narodu glasno kaže:    .

    I zajedno s narodom jedanput kaže:  Gospodine.  evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. počne pričesna pjesma.43 GODINA EUHARISTIJE E vo Jaganjca Božjeg. nisam dostojan da uniđeš pod krov moj.    Dok predsjedatelj blaguje Tijelo Kristovo.  Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu.      .  nego samo reci riječ   i ozdravit će duša moja.

nja.      u zboru pravednika u zajed .ni      Ž. Hvalit ću Gospodina svim 2. 4.spod . po .lo . u - nje  mu. 3.sr .       mo .ga sa . dovijeka se sjeća svo . Morović   .cem dje .za.voj.ve .           i ri 1. Čudesima svojim 4. svo jim.ni .ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 44  Pričesna pjesma        £.ci nji . nek razmišljaju o njima svi ko .sta .ho .la spo . blag je Gospodin i mi . Tko     jede moje tijelo     go   o .ji ih lju be. spo   sr . Silna su 3.vi.je  - vo - ja Go  -       u    krv.   din. 2. Hranu dade štovate 1.sta .men lji .ma             svo jim Go .je i      me .ju   Ps 47 (46)  pi .dan.

 jedite    U   to       ‐ zmi ‐ te.GODINA EUHARISTIJE 45         Uzmite.     u ‐ zmi ‐ te            vam kr ‐ vi  di ‐ te           A. svete Krvi!     . štita gle Kristova: Tijela mu. kroz vjekove u Crkvi isto biva. Spasitelj reče to.        mo ‐ je. njegova riječ bi dosta: Tijelo i sveta Krv u taj čas namah posta! Danas.       e ‐ vo je     ‐   je.  međ nama sretni smo: imamo Krista živa! Kada nas žića put hoće da jadom smrvi. Canjuga  mo ‐ je vam tije ‐ lo    pij ‐ te svi.

Ja sam kruh živi koji je lagano .         PSALMIST (tenor solo) ‐ Iv 6. Marović       Maestoso £.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 46  Isus Krist. i ja ži ‐ ‐ ‐ ‐     si ‐ ša  ‐ o.    Krist I ‐ sus   I ‐ sus       Krist   Krist      kruh za ži ‐ vot svije ‐ ta. vje ‐ čni. O ‐ cu. Kao što je mene poslao       1. vi O ‐ tac   ‐ vjet   će ži ‐ vot vim po      u ‐ vije ‐ ke. Tko blaguje tijelo moje i pi ‐ je ži 3. kruh za život svijeta don Š.51    1.       kruh za ži ‐ vot svije ‐ ta. Tko bude jeo od ovoga kruha ži 2.         . I ‐sus  rit.     I ‐sus Krist. ima 3.legatissimo     s ne ‐ ba 2. krv mo ‐ ju.

47 GODINA EUHARISTIJE       1. nje ‐ mu.  Tada stojeći kod sedesa kaže:  Pomolimo se. Tko jede moje tijelo i pi ‐ je 3. po će       Nakon pričesti predsjedatelj  stavi posvećenu hostiju u pokaznicu. tako i onaj koji    1. tijelo je moje za 2. Kruh koji   ću 2.    I svi skupa s njime kratko vrijeme mole u šutnji. 3. osim ako se prije toga  već šutjelo.      Nato predsjedatelj raširenih ruku moli popričesnu molitvu:      . me ‐ ne   ‐ je bla ‐ gu       ži ‐ vot svije ‐ i ja u   ‐ je   ta. u meni osta        ja da ‐ ti krv mo ‐ ju. ži ‐ ‐ ‐ vjet me ‐ ni.

ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 48    Popričesna    ospodine. privedi nas   uživanju Tvoga božanstva u vječnosti.  Koji živiš.  G    Narod na kraju usklikne:  Amen.                          .   Molimo Te. pričest Tvoga dragocjenog tijela i krvi  predokus je buduće slave.

 za nas mnogo poniženi.   Z  dravo Tilo Isusovo.  Zdravo Tilo Isusovo. po svem svitu proslavljeno.GODINA EUHARISTIJE 49   Predsjedatelj tada odloži misnicu i uzme plašt bijele boje. svet.  Zdravʹ Isuse uzvišeni. na nebesa uzneseno.  Zdravo Tilo Isusovo. uzme pokaznicu te procesija krene uz  pjesmu.  Tvoje sveto upućenje.  Zdravo Tilo Isusovo.    . Predsjedatelj zatim stavi veo. od Divice porođeno. nam za hranu podiljeno. na oltaru posvećeno.  Zdravo Tilo Isusovo.    Za to se vrijeme pjeva:      Svet. mrtvo u grob sahranjeno. svet         Svet.  Zdravo Tilo Isusovo.       u ol      men ‐ tu  svet. za nas na križ pribijeno. vele slavno uskrišeno. nekʹ nam bude na spasenje. Stavi tamjanu  kadionicu i pokadi presveti sakramenat.  Zdravo Tilo Isusovo. svet.  Zdravo Tilo Isusovo. ‐     tar  svet ‐  sko  sve  i   pre ‐ svet    ‐ mu ‐   to   I ‐  sa ‐    HCK sus  ‐ kra ‐  mu.

 ti nam prosti.  srce ti se moje cijelo predaje. svijest mu prestaje. da te ljubim ja.  živi kruše što si život puka svog.  ovdje je i čovjek tajnom obavit.  Tebi fala. sve grišnike ti pomiluj.  Vjerujem u svemu Kristu Bogu svom.  Daj da vjera moja uvijek življe sja.  Dokraj žića budi najslađi mu kruh.  što pod prilikama tim se sakrivaš. Amen!      lanjam ti se smjerno.  Ti si vrutak od milosti.  I za sveto Tilo tvoje daj nam dila slave svoje.    Samo Bog na križu bješe oku skrit. tebi slava u vik vika.    Uspomeno smrti Spasa premilog.    Vid i opip. oba priznajem. ti pomozi sve kršćane.  da se ufam u te.  S razbojnikom isto skrušen vapijem. tajni Bože naš.  Daj da sveđ od tebe i moj živi duh.  alʹ za čvrstu vjeru dosta je što čuh. tebi dika.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! Za prislavne tvoje rane.    Rana kao Toma ja ti ne vidim.  istine nad ovom nema istinom.  Sine Božji nam se smiluj.  jer dok promatra te.  ipak Bogom svojim priznajem te s njim.  Vjerujem u oba. slatki Isuse.    K  50  . okus varaju se tu.

GODINA EUHARISTIJE 51 V eselo.  grije sve duše i srca sva. kliknimo.    Hostijo sveta.  S    On za hranu dušam slabim daje nam se sam.  Ti snagu daješ…    Sunce života.   i grud naša namah biva tajni Božji hram. braćo.    .   pjevajmo bijeloj Hostiji: u njoj je živi Bog. o čuvaj. Bože naš. naš prijatelj i brat. čuvar stalan vijek. toplina tvâ.  slatko milje i štit snažan.   sve patnje.  što ga vjernim kao hranu dijeli Isus Spas. boli.  ti vodiš nas u Očev dom.    Sveto tijelo i krv sveta duši nam je lijek. ljubavi vir  što dušamʹ našim donosiš mir. u tebi naš je spas.   svoj život njemu darujmo.    Budimo i mi zahvalni i vjerni Kristu svom. na radost puka svog. obitelj i svoj dom!    ruše života.   naša budućnost s tobom sja.  K    O divna tajno ljubavi znak.  Ti snagu daješ na putu tom.  Ti snagu daješ…      akramentu veličajnom pojmo u sav glas.  što svjetlom svojim razgoniš mrak. brani nas. radosti on s nama dijeli rad.    Spasitelj svijeta s nama je.

  dok pod svetim prilikama  Srce kuca: Ja sam s vama!    Svaka crkva Bogom živa  na oltaru Krista skriva. jer ti mene zoveš.  jer je Božje Janje s vama!  Ja sam s vama.    N  ebo gori. Kriste. Isus veli. sama sebe daješ nam za dar.  jer ti mene paziš: Ave Jesu!    52  .  i kroz tajnu javlja nama:  ja sam s vama! Ja sam s vama!  Ja sam s vama.…    Moja žrtva na oltaru  ništi grijehe u svom žaru.…      O dzivam se Isuse.  jer ti mene hoćeš: Ave Jesu!    Odzivam se Isuse.  pred njom bježi pakla tama.  štono. zemlja blista  slušajući Spasa Krista  kako javlja tisućama:  Ne bojte se! Ja sam s vama!  Ja sam s vama.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! S hvale harne duše naše plamte u sav žar.  s nama ostat žarko želi. jer ti mene tražiš.

 svijetli meni u toj noći.  M    Moj Isuse.    Moj Isuse. jer ti mene ljubiš. klanjamo Ti se. klanjamo Ti se. uzdižem Ti bolne oči.        Pogledaj me iz Hostije svete. klanjamo Ti se.  Sine.  jer ti mene žudiš: Ave Jesu!      oj Isuse. klanjamo Ti se.      I  suse.  jer ti mene krijepiš: Ave Jesu!    Odzivam se Isuse.  .  Duše.  da sve čuješ što mi želi duša moja. jer ti mene tješiš. klanjamo Ti se.  Prijestolje da sveto nađeš u njem svoje. otvaram Ti usta svoja.  Oče.  Zvijezdo moja.  ispuni mi srca vruću želju. o moj Spasitelju.GODINA EUHARISTIJE 53 Odzivam se Isuse.   da se sjetiš svoga križa.      O  Isuse.  Trojstvo.  Krvi. Raskriljujem Tebi ruke. klanjamo Ti se.    Moj Isuse.  Kruše. svoje muke. klanjamo Ti se. otkrivam Ti srce svoje.

   i on prođe sijuć tlima zrnje riječi Božijih. Djeva nam ga porodi.   ali sama vjera živa kazuje bezazlenim.    Kad je s braćom večerao.      sta moja uzdižite k preslavnomu Tijelu glas   i Krv dragu proslavite.    Kada  procesija  stigne  u  crkvu. srcu mi otvori.  Srce svoje.  pjevači  započnu  himan  Tebe  Boga  hvalimo.  da Te ljubim u sve vijeke. Amen.    54  .    Riječ ljubavi milo mi prozbori.    Gospod zbori i kruh biva svetim tijelom njegovim.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! da mi misli za Tobom polete. okom toga ne vidim.   a na kraju vjernicima divan spomen ostavi.  U    Dan je svima smrtnicima.   sav je zakon obdržao on u hrani vazmenoj   i ko hranu tad je dao sama sebe družbi svoj.   Čedo Majke plemenite. Spas na gozbi posljednjoj.   likom vina krv se skriva. što je proli za sve nas. ljudskog roda Kralj i Spas.  Predsjedatelj stavi presveti oltarski sakaramenat na oltar te stojeći dolje  pred oltarom zajedno s narodom pjeva himan do kraja.    Da ugledam Srca Tvoga plamen.

 sa sve ču   i     Svi svet.        pre ‐ stan ‐ ka: bez  Svet.          .  i Se ‐ Tebi nebe ‐ kli ‐  pri ‐ zna ‐ je ‐ mo.GODINA EUHARISTIJE 55 Tebe Boga hvalimo T Nadbiskup Svećenici               e ‐ be Bo ‐ ga Svi         Te ‐ be Sveć.    an ca Tebi Keru ‐ ‐ bi  đe ‐ li.     vla ‐ sti. lja       ra ‐ fi   zem ‐ sva                     Svi    Sveć. ‐ O          svi Tebe Gospo ‐ di ‐ nom     vje ‐ čnog Te ‐ bi    hva ‐ li ‐ mo.      po ‐ štu ‐ je.

 voj ‐ ska.  Si ‐ na.    be Svi     ‐  Te ‐ be Svi        Sveć.           i    tla vi  Tvo če    neizmjer      ‐ ‐ svije ot.      svet.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! Sveć.     su ‐ je Cr ‐ kva. O lja ‐ pro     Svi    Časnoga ‐ ‐   ‐ čna ‐ ka tu ‐ sveta uz  sti ‐ nog ‐ nog ‐ je ‐ di zbor.    ve ‐ li je. sto ‐ la           i  ‐ po di ca Tvo ‐ jeg ‐ a ro ‐ ka     svije                slav ‐ ni  ‐    stva sla ‐ ve        ‐   ba ‐ veličan  ‐ ‐     mu ‐ če ‐ ni   Sa  li    Te ‐ be po svem    ‐    Bog ‐ zem hva be Sveć. Gospo ‐ Svi           ‐ Puna su nebe ‐ sa Sveć. ‐  ta.     din       Te ‐ Te i   56  ‐ čan ‐    no ‐ ga  stva. .

. Svi    Ti sjediš Bo ‐ gu Vjerujemo da Svi    Tebe dakle molimo pomozi ste.    Ti ‐ ‐ tje ‐ ši ‐ te   ve Kri  sla       si ‐ O       to ‐ ga   kra ‐ lju Ti      vje ‐ ‐ Sveć.     I Sve Svi        Sveć.  ‐ otvorio si vjernima kra ‐ ljev stvo Sveć.        ‐ ‐                 zde ‐ sna  ‐        Ti svladavši o ‐ štri ‐ nu smr ‐ ti  Du  ‐ ko Ti da za naše spasenje po ‐ sta ‐ neš čo ‐ vje ‐ kom  lja          Svi       ‐      čev   O ‐ če ‐ voj.   ‐ do   svo ‐  vje ‐ čni Sin.GODINA EUHARISTIJE 57 Sveć. sla ‐ vi u    ‐ ne ‐ be ‐ sko.        nisi se straši ‐ o kri ‐ la Dje ‐ vi ‐ ce.    su ‐ ći ka o       jim slu ‐ ga  ‐ ma  dac.                 ćeš  ha.

     vje ‐ ko ‐ va.       ih sve u   sli ‐ vje ‐    va ‐ mo     i Te ‐ u vje ‐ ke sa ‐ ču ‐ va ‐ ti nas    ‐ luj  ke.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE!    ‐ Koje si otkupio dra Sveć.    bla ‐ go vje          i blagoslo         lju.              ‐ ‐  da se ubrojimo me ‐ vi daj nji     vla ‐ daj           vje ‐ čnoj      58  od    se  grije ‐ ha.    I Svi    Iz   sla ‐ go cije svoj Go ‐ spo ‐ di ‐ ne           da ‐ na  u ‐ ke Svi          Dostoj se Gospodine u dan o    Sveć.     Smiluj se na ‐ ma Go ‐ ‐ vaj      spo ‐ ‐ di ‐ ne  tvo ‐ je.  na ‐ ma.  be. .            smi  vi ba ‐ šti ‐ nu svo ‐ ju.    U   Svi Spasi puk Sveć. đu sve ‐ te      ‐ krv i uzdiži dan I hvalimo ime Tvo ‐ je    nom  ma u  Sveć.

     kako se u ‐ fa ‐ mo u Te ‐ be.         O da ne budem po ‐ sti ‐ đen do ‐ vje ‐ ka.voj    A  -   men.klo .ko . Bogu Sinu hvala s pjesmom radosnom. Amen.ni                   spo .     Bogu Ocu.vje . častimo ih dušom svom.   k Duhu Svetom nek se vinu glasi s dikom jednakom.    Divnoj dakle D                i .da u .ri za .njaj mo - sa .                      sta .GODINA EUHARISTIJE 59             Svi Nek bude milosrđe Tvoje Gospo ‐ di ‐ ne nad na ‐ ma           U Tebe se Gospo ‐ di ‐ ne u ‐ fam.no mi                vje .vnoj da .zna - nek  nje  - voj nek se  do  kla .kle taj .                   .kon žr .ni.ra du .tvi no . za to se vrijeme  pjeva himan Divnoj dakle.   Predsjedatelj po običaju pokadi presveti sakaramenat.voj     o GK    se smjer.   slavimo im veličinu.ni    pu .ši čo .

  đakon  iz  predsjedateljeve  ruke  uzme  pokaznicu  i  stavi  je  na  oltar. koji si nam u divnom Sakramentu   ostavio uspomenu Muke svoje. načini znak križa.  Kada  to  učini.  dok  predsjedatelj  kleči  pred oltarom pjevaju se Pohvale Imenu Božjem:  60  . poklekne te uz  pomoć  đakona  primi  pokaznicu  obadvijema  rukama  koje  su  pokrivene  plećnikom  i  držeći  je  uzdignutu.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! Predsjedatelj klečeći nakon toga proslijedi:  ð.  Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.  Zatim. Kruh s neba dao si njima. Koji svaku slast u sebi ima. služitelj pred predsjedateljem drži knjigu dok on  raširenih ruku nastavi molitvu:    B  ože.  okrene  se  prema  narodu  i  njome.    Ø.  ništa  ne  govoreći. uspne se do oltara.)    Ø.   tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi Tvoje   da vazda osjećamo u sebi   plod otkupljenja Tvojega.   podaj nam. molimo.)    Tada predsjedatelj ustane i zapjeva:  Pomolimo se. (Aleluja. (Aleluja.    Tada nakon kratke šutnje.  Predsjedatelj  i  đakon  zajedno  pokleknu. Amen      Nakon molitve predsjedatelj uzme plećnik.

 Utješitelj!   Blagoslovljena velika Bogorodica.   Za to vrijeme pjeva se Ne ostavi nas nigdar:      .đakon  ustane  i  s  poštovanjem  prenese Sakramenat u kapelu za pohranjivanje. presveta Djevica Marija!   Blagoslovljeno sveto i bezgrješno njezino začeće!   Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje!   Blagoslovljeno ime Marije.       Tada.  dok  predsjedatelj  kleči  pred  oltarom. djevice i majke!   Blagoslovljen sveti Josip. njezin prečisti zaručnik!   Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima!           A ‐ ‐ ‐ ‐ men.GODINA EUHARISTIJE 61 Pohvale Imenu Božjem B   lago   ‐ Blagoslovljeno Njegovo ‐ ‐  sve ‐ ‐  slo ‐   vljen bu   to I ‐ ‐    di Bog! ‐  me!   Blagoslovljen Isus Krist. pravi Bog i pravi čovjek!   Blagoslovljeno ime Isusovo!   Blagoslovljeno presveto srce Isusovo!   Blagoslovljena predragocjena krv Isusova!   Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu!   Blagoslovljen Duh Sveti.

     Zatim đakon sklopljenih ruku prema narodu kaže:  Idite u miru. Bo ‐ gu hva ‐ ‐ ‐     u ‐ ‐ mi ‐ ru. di.      slav slav ‐ ‐     sta ‐ vi nas nig ‐ dar.                   ÷.  ‐ Bu ‐ di       naš. I ‐ di ‐ te ð.   sus.  ja. la.    Narod odgovori:  Bogu hvala.  Za  to  vrijeme se pjeva pjesma Najčistija sliko Crkve            .   ‐  bla ‐ go ‐ slo ‐ vi čas: ‐    ‐ ‐ ‐   te ‐ lju.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 62  Ne ostavi nas nigdar N       e o         dar.     s na ‐ ma   Sla I no no ‐ ‐  i i  sva ‐ ki   vno me bu I ‐ ‐    me me Ma Ma Spa ‐ si  di sus.       Tada  predsjedatelj  s  asistencijom  na  uobičajen  način  ode  u  sakristiju. ja.   i slav ‐ ‐  ri ri ‐ ‐   me no I bu ‐ ‐  nas svag ‐       I ‐ sus.

Za . Do .VAJ NAS.či .ni 3.že mol .di .mo .sti .vat .ski i          VO .šu - Cr zda šti       -  po .to pu .či di .ko po .ja 2.u na . ti   - mo: se: ni: -       MA .GODINA EUHARISTIJE 63 Najčistija sliko Crkve Poklik Papina pohoda Zadru tekst i glazba: Žan Morović                         1. nja.  O.RI . Naj .že .nu              k te .  kve.mo uz Hr .                 sli .ba gla rod nam bra       ČU .JO!  .bi o .vi .DI NAS.

kr . Mo -     1.sit.ga    duj se! no . ka .stoj . za nas. a          lu - ja. ka .kr mo -     a       le -    - le ra bi . 2.lu -  duj se.       Kra . za nas!          - ja.ga   ne ba. 3.snu li. 4.na ka .   Kra . 3.   ja!   . do .ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 64  Kraljice neba     1.la re Bo .na ka . 4.lji . 2.ce Jer kog si Us . -           ne ba do .sit.stoj . no .lji jer kog us .ko je mo li - ce si snu li.ko je mo li            A     HCK -  le .lu -  ja.           lu - ra bi .o.la re Bo .o. a - le .

 smjerna ko nijedna.vo zvi .          ko i Duhu Svetom. 2. 5. smjerne čiste vodi. Daj nam sveto živjet. slijepu daj da vidi. A - men. Slava Bogu Ocu.          uz Isusa vijekom radovat se s tobom.žna. 4.ko Bo . Ti što začu pozdrav s usta Gabrijela:          mirom nas ukrijepi mijenjaj ime Evi. Majkom se pokaži. isti poklon trima. sigurno putovat. Amen         . rad nas što je posto dijete tvoje. 1.GODINA EUHARISTIJE 65 Zdravo zvizdo mora       stari otočki napjev (Ugljan)                    Maj .zdo mo . S krivca lance skini. 6.                         va - Dve . 7.ske zdra - vi - - vo!  čan   -           ska. molbe nam prikaži          onom.žja nje . višnjem Kristu dika. sve isprosi dare.          grijehu ti nas otmi.Zdra . Djevo osobita.          tjeraj naše jade.ri zda dje raj . 3.ra.

Želimir Puljić. MMXV. nadbiskup zadarski Žan Morović o.ŽIVI KRUH NAM ŽIVOT DAJE! 66                          Izdaje: Odgovara: Urednik. Jozo Milanović. ZADAR msgr. dr. OSB Žan Morović komada     . notografija i računalni slog: Uredništvo: TISAK: Naklada: Zadar. Bijankinija 2. NADBISKUPIJA ZADARSKA NADBISKUPSKI ORDINARIJAT LITURGIJSKO POVJERENSTVO J.