You are on page 1of 1

TEMA PROIECT

Se studiaza solutia de amplasare a unui drum de legatura intre
punctele A si B figurate pe planul de situatie la scara 1:1000 cu
echidistanta de 1m.
Drumul va face legatura intre o cale de comunicatie existenta si
o platforma industriala.
Date de proiectare:
• viteza de proiectare Vp=30 + N [km/h]; (N este numarul de
ordine)
• panta în aliniament in profil transversal pa=2% ;
• panta de suprainaltare ps=6%;
• latimea partii carosabile B=7m;
• latimea trotuarului
lt=2m;
• latimea acostamentului
lac=1,5m.
Proiectul va contine:
• piese scrise:
 tema proiectului;
 memoriul tehnic justificativ;
 calculul elementelor curbelor circulare
 carnetul de pichetaj
 calculul liniei rosii si al racordarilor verticale
• piese desenate:
• planul de situatie cu traseul drumului completat cu partea
carosabila,
elementele geometrice ale curbelor circulare si pichetii;
• profil longitudinal scara 1:100 in ordonata si 1:1000 in abscisa;
• profil transversal tip de drum scara 1:50
• profile transversale caracteristice scara 1:100 (doua de
drum)