You are on page 1of 6

Priprema vazduha za

klimatizaciju

-Idealna relativna vlažnost vazduha koja najbolje

odgovara čoveku je od 45 do 55%

-U cilju postizanja odredjenih uslova njegovog sastava

vazduh se izlaže tretiranju u klima-komorama

Slovic Novica 7/2004


Šema klima-komore

Slika 1

Slovic Novica 7/2004


Vlaženje vazduha se vrši na
tri načina:

-potiskivanjem vode kroz brizgaljke u vazdušnu struju

-dovodjenjem vode I pare pod velikim pritiskom i

-dovodjenjem vode I komprimovanog vazduha

Slovic Novica 7/2004


Grejaci

Vrste fluidnih grejača prema konstrukciji:

-od livenih članaka

-od savijenih serpentinastih cevi

-od cevi u vidu registra

Slovic Novica 7/2004


Hladnjaci
Koriste se za:

-hladjenje i

-sušenje (dehidriranje) vazduha

Slovic Novica 7/2004


Hvala na pažnji