Santi Muñoz

20-4-2008

Pràctica MRU
Introducció
En aquesta pràctica comprovarem el MRU (moviment rectilini uniforme) amb un invent fet per la Sílvia Sabaté Elias, anomenat tub elies.

Material
-Tub elies -Cronometre

Procediment
1. S'agafa el tub elies i es gira, has d'anar apuntant què tarda en baixar la canica que esta dins cada 20 cm; has d'anar anotan els segons i els centimetres.

Resultats Taula de valors CMs
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

Temps (s)
2,78 6,28 9,16 12,26 15,82

Gràfica

E V= T =

100 = 6,32 cm/s 15,82 0,01 m = 0,0623 m/s 1 cm

6,23 cm/s =

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful