You are on page 1of 3

NGOI KHA FUN TO LEARN (VUI HC)

Nhm to sn chi b ch hc sinh cm thy thoi mi khi bc vo tun hc mi v gip hc


sinh nh li kin thc v tin hc, cng nh luyn cho hc sinh kh nng nghe ni ting Anh, t
Ting Anh Tin Hc ca trng THPT Bi Th Xun t chc hot ng ngoi kha Fun To
Learn (Vui Hc) vo gi cho c sng th 2 ngy 25/01/2016 va qua.
Mn m u tht hp dn vi 1 hot cnh v ngy Tt Vit Nam c th hin rt sinh ng bi
i vn ngh ca trng.

Hai MC duyn dng ca chng trnh.

Vng 1: cc em c tham gia vo tr chi Bong bng thng minh.

Vng 2: Gii ch.

Cc em hc sinh cng rt hng th vi t kha

Trao thng cho nhng hc sinh tr li ng cc cu hi

Mc d ch din ra trong vng 30 pht, nhng y l 1 hot ng ngoi kha rt vui nhn, thu ht
s tham gia ca ton th hc sinh trong trng.