You are on page 1of 47

.

păstrării şi transportării probelor. 2. 1 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr. Secţia de prelevare şi colectare a probelor este subdiviziune a CSP teritorial şi activează în corespundere cu planul instituţiei şi coordonat cu CSP cu laboratoare de performanţa. 67. . Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.Anexa nr. drepturile şi obligaţiunile colaboratorilor. nr. 10XVI din 03. asigurarea trasabilităţii probelor. situaţii epidemiologice şi la solicitare pentru investigaţii microbiologice. 4. 2009. regulamentele şi normativele sanitare.05. 1438 din 17. 384 din 12.2014 REGULAMENTUL-TIP al Secţiei de prelevare şi colectare a probelor în cadrul Centrului de Sănătate Publică teritorial antrenat în implementarea proiectului pilot I. secţiilor operative reieşind din specificul obiectelor de supraveghere a teritoriului deservit şi prezentarea în CSP cu laboratoare de performanţă pentru coordonarea şi stabilirea orarului optim de prezentare a probelor în laborator. Dispoziţii generale. procedurile operaţionale standarde aprobate şi de prezentul Regulament. 6.06. art. Depozitarea probelor colectate în condiţii prevăzute de documente normative în vigoare cu respectarea cerinţelor de calitate şi de siguranţa la etapa preanalitică până la preluarea probelor de responsabilul de transportare a probelor în laboratoarele de performanţa. Programului de dezvoltare a reţelei de laboratoare în cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice din Republica Moldova (în continuare Program). Elaborarea în comun cu specialiştii secţiilor operative a programelor de prelevare pentru obiectele de supraveghere din teritoriul deservit. în situaţii de urgenţă.14. 2010. 3. 668 din 10. instrucţiunile şi recomandările metodice aprobate în modul stabilit. sanitaro-igienice şi radiologice. Nr. procedurile sistemului de management calităţii.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial. Regulamentului Centrului de Sănătate Publică teritorial (CSP) şi determină principiile de organizare şi desfăşurare a activităţii Secţiei de prelevare şi colectare a probelor. În activitatea sa Secţia de prelevare şi colectare a probelor se călăuzeşte de actele normative ale Ministerului Sănătăţii. 455). II. 7. colectare şi depozitare a probelor planificate. Elaborarea planului de colectare a probelor la nivel teritorial conform necesităţilor IMSP teritoriale.12. 183). agenţilor economici. 78-80. art. Sarcinile şi funcţiile de bază a Secţiei de prelevare şi colectare a probelor. standardele naţionale. Regulamentul CSP. aprobat prin Ordinul MS nr. Organizarea şi efectuarea procesului de prelevare. transportare. Manualul Calităţii al CSP. 1. Hotărârii Guvernului nr. 5.02. asigurarea financiară şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale. interstatale şi internaţionale în domeniul prelevării.2010 ((Monitorul Oficial.

Angajarea în funcţie şi eliberarea se aprobă de medic-şef al CSP teritorial. Planul anual al Secţiei este parte componentă a planului CSP teritorial şi se coordonează cu CSP cu laboratoare de performanţa. transportare. Regulamentului CSP şi prezentul Regulament. Dispoziţiile şi indicaţiile şefului Secţiei emise în limitele competenţei lui. VI. Activitatea Secţiei se efectuează în corespundere cu planul anual al CSP teritorial şi programul de investigare a probelor în comun cu subdiviziunile CSP teritorial conform necesităţilor de supraveghere de stat a sănătăţii publice. Structura şi statele a Secţiei de prelevare şi colectare a probelor 11. colectare şi depozitare probelor conform documentelor normative în vigoare şi procedurilor interne aprobate. IV. 18. Asigurarea activităţii Secţiei de prelevare şi colectare a probelor conform programului de lucru al instituţiei. evaluare şi furnizarea rezultatelor testărilor obţinute din laboratoare de performanţa conform procedurilor interne stabilite. 12.8. Crearea condiţiilor de munca în Secţia de prelevare şi colectare a probelor este problema prioritară a administraţiei CSP teritorial şi Comitetului sindical şi a şefului Secţiei de colectare în limitele obligaţiunilor funcţionale. Analiza şi generalizarea activităţii Secţiei de prelevare şi colectare a probelor. 9. În statele Secţiei de prelevare şi colectare a probelor sînt prevăzute: 1 specialist cu studii superioare de specialitate. graficul prezentării se stabilesc şi se aprobă reieşind din sarcina şi capacitatea laboratorului de performanţa. Obligaţiunile. aprobat de medic şef. 14. sunt strict obligatorii spre executare pentru toţi subalternii. Statele Secţiei de prelevare şi colectare a probelor sunt formate prin reprofilarea funcţiilor personalului din laboratoare sau prin angajarea altor persoane competente în domeniu de prelevarea şi păstrarea probelor de laborator.medicbacteriolog/medic laborant/laborant cu studii superioare cu un stagiu nu mai puţin de 5 ani. III. 16. . drepturile şi responsabilităţile personalului Secţiei de prelevare şi colectare a probelor 21. Munca si salarizarea. 17. Planificarea activităţii Secţiei de prelevare şi colectare a probelor 15. Secţie de prelevare şi colectare a probelor este condusă de şef secţie . care va indeplini funţia de şef secţie. 2-3 funcţii de laborant/asistent al medicului în dependenţa de numărul populaţiei deservite şi 1 funcţie de infirmiera. 20. 19. numit şi destituit din funcţie prin ordinul medicului şef a CSP teritorial în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Remunerarea salariaţilor Secţiei de prelevare şi colectare a probelor se efectuează conform legislaţiei în vigoare din surse bugetare şi extrabugetare. Organizarea procesului de primire. 10. 13. periodicitatea colectării. V.Volumul probelor. Programul de lucru a colaboratorilor este stabilit de administraţia CSP teritorial în comun cu Comitetului sindical. Asigurarea calităţii la etapa de prelevare.

răspunderea pentru eliberarea informaţiei statistice şi de serviciu fără permisiunea conducerii instituţiei. protejarea bunurilor materiale din instituţie. .spaţiu pentru depozitarea materialului biologic (sunt divizate spaţii pentru păstrarea probelor cu scop profilactic şi cu scop diagnostic pentru a evita contaminarea. Secţia de prelevare şi colectare a probelor determină necesităţile pentru asigurare cu utilaj pentru păstrarea probelor. sortarea. transportarea şi colectarea probelor. Respectarea disciplinei în muncă. Documentarea. transportării. genţi frigorifice etc. necesare pentru prelevarea. Secţia de prelevare şi colectare a probelor se amplasează în încăperile specializate a laboratorului şi este asigurată cu următoarele spaţii: .22.. truse şi alte consumabile în corespundere cu DN în vigoare. Secţiei de prelevare şi colectare a probelor asigură folosirea eficientă şi raţională a resurselor de personal. . regulamentului de ordine interioară aprobat. 26. biologice şi antiincendiare. colectare şi păstrarea probelor conform procedurilor aprobate. cerinţelor protecţiei muncii şi securităţii tehnice. conform anexei. SM SR EN ISO 15189:2011 şi îmbunătăţirea continuă a acestuia precum şi aplicarea în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate. imparţialitate. utilajului şi veselei de laborator. 30. Baza tehnico-materială a Secţiei de prelevare şi colectare a probelor asigură condiţii optime pentru efectuarea prelevării. 24. Menţinerea climatului moral-psihologic. Baza tehnico-materială a Secţiei de prelevare şi colectare a probelor 28.spaţiu/spaţii amenajate pentru prelevarea probelor clinice (microbiologice. rebutarea) şi depozitarea probelor de produse alimentare şi a obiectelor mediului ambiant şi altor produse. medii de transport. 29. Asigurarea calităţii la etapa de prelevare. veselă pentru prelevarea probelor.spaţiu pentru primirea. 27. radiologice). 33. radioprotecţiei. virusologice). recipiente pentru prelevarea probelor. 23. Secţia de prelevare şi colectare a probelor asigură respectarea prevederilor metrologiei legale privind utilizarea mijloacelor de măsurare prin verificarea metrologică periodică a utilajului. transportare. chimice. implementarea şi menţinerea unui sistem de management conform cerinţelor standardelor SM SR EN ISO CEI 17025:2006. securităţii tehnice şi antiincendiare. chimice.camera (depozit) pentru păstrarea veselei de laborator. probe recoltate pe medii de transport). VII. independenţă. 25. Respectarea principiilor de confidenţialitate şi etică profesională. contractului colectiv de muncă. . colectării şi depozitării a probelor cu respectarea securităţii biologice. reactive chimice.spaţiu pentru primirea (codificarea. Spaţiile Secţiei de prelevare şi colectare a probelor sunt amenajate cu frigidere. Organizarea şi efectuarea evidenţei bunurilor materiale de persoane responsabile. Cunoaşterea practicilor de prelevare. consumabelor etc. parazitologice. care se procură conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 32. etichetarea şi preprocesarea probelor clinice. preprocesare şi depozitare a probelor de laborator (testări microbiologice. 31. . termostate. . centrifugă.

5-2ml pipete de uz unic de tip Pasteur eprubete pentru colectarea sîngelui cu EDTA (pentru plasma) şi cu sodiu citrat 3. d/o Denumirea echipamentului. Batometru prelucrabil 2-4 unit 10. Genţi frigorifice (cu elemente frigorifice) 5-10 unit 7. Vesela de laborator prelucrabilă: eprubete termostabile16x160 reieşind de numărul de probe planificat Pahare termostabile 50.Anexa la Regulament tip a Secţiei de prelevare şi colectare a probelor în cadrul CSP teritorial Set de bază de echipament şi consumabile necesar pentru funcţionare Secţiei de prelevare şi colectare a probelor în cadrul CSP teritorial Nr. dozatoare de 100-1000 ml 2 unit 18.0 ml Baghete de sticlă Baghete de sticlă oftalmilogice Lame Lamele pincetă cuţit foarfece Cuve emailate . Microscop 1 unit 12. dozatoare de 10-100 ml 2 unit 19. Areometru cu diapazonul 1. Cîntar de laborator 1-2 unit 9. Pentru prelevare. Set pentru prelevarea diferitor tipuri de produse alimentare 1-2 seturi 11. Minicentrifuga pentru tuburi tip Eppendorf 1 unit 6. Vesela de laborator de unică folosinţă. Genţi izotermice (sursa conectare 220/12V) 2-3 unit 8. Aspirator pentru prelevarea probelor de aer pentru 1-2 unit investigaţii microbiologice 2. Termometru extern monitorizare/documentare temperatura 1 unit congelator 15. Centrifuga 1 unit 5. Termometru extern monitorizare/documentare temperatura 10 unit genţi izotermice 16.40 1 22. nişa de ventilaţie 1 20. Hota microbiologica 1 21. Medii de transport: reieşind din numărul materialului biologic specific 24. I. capacitatea 100 -150 ml containere pentru colectarea maselor fecale tampoane sterile de unică folosinţă tuburi tip Eppendorf de 1. echipament individual de protecţie conform necesităţilor 23. Congelator de laborator (. Termostat 1-2 unit 4. Termostat cu răcire 1 unit 17.15-1. alt. colectare şi transportare probelor microbiologice.8% sau clot activator (pentru ser) 25.20C) 1 unit 14. consumabile: reieşind de numărul de probe planificat containere sterile din polietilen. Hota chimica. serologice si PCR 1. veselei de Cantitatea laborator. Termometru extern monitorizare/documentare temperatura 1 unit frigider 13. consumabilelor. Frigider de laborator (+ 4-8C) 2-3 unit 3.

radiologice 1.26. Frigider de laborator 1-2 3. Cîntar de laborator 1 4. Echipament pentru prelevarea probelor alimentare: Genţi frigorifice 2-4 6. etc. Alte necesităţi: produse biodistructive (peroxid de hidrogen. Reactivi pentru conservarea probelor: Cloroform In dependenta de numărul de probe planificat Acid azotic Sodiu hidroxid Cadmiu acetat Acid clorhidric Iodura de potasiu Mangan clorura Mangan sulfat .) reieşind din necesităţi Alcool etilic min 1 kg/lună Bumbac (vata). Echipament pentru prelevarea probelor de apa: Canistre din masa plastică 20-50 Butelii volum 3 l cu dop rodat 20-50 Batometru 1 5. Pentru prelevare.5 kg/luna pungi din polietilen de unică folosinţă 50-100 buc. tifon 0. Vesela: Vase din sticla cu capac de diferite volume p/u produse reieşind de numărul de probe alimentare planificat Vase din plastic cu capac destinate p/u produse alimentare Pungi polietilen Lăzi din plastic 7. II. Reactivi chimici: tiosulfat de sodiu Nitrat de sodiu cantitatea trebuie să fie calculată reieşind din numărul probelor de apă potabilă din apeducte planificate Cantitatea se va verifica reieşind din numărul investigaţiilor planificate Eter Ulei ricină Cleol Glicerină 27. colectare şi transportare probelor sanitaro-igienice. Aspirator pentru prelevarea probelor de aer cu sursa de 4 alimentare alternativa (acumulator incorporat) 2.

fungemii. micobacteriemii (sânge) Microscopia + + Hemocultura -/+ + + + Seroidentificare - -/+ + Confirmare - - + +37 termostat Tulpina izolata Container izotermic (18-24C) Ord MS 535 IM Diagnosticul microbiologic al infecţiilor intestinale din 24/08/2012 Ord MS 535 IM Diagnosticul microbiologic al infecţiilor intestinale din 24/08/2012 Ord MS 535 IM Diagnosticul microbiologic al +37 0C În ziua recoltării 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare +37 termostat n/a +37 C În ziua recoltării Tulpina izolata Container izotermic (18-24C) Tulpina izolata Container izotermic 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare 18-24C Nu mai târziu de 24 0 1 . -/+ + micete) Confirmarea.1 1.2014 Nomenclatorul-tip de încercări de laborator (microbiologice/parazitologice) pentru laboratoare CSP teritoriale antrenate în implementarea proiectului pilot Nivel laboratoarele CSP Nr.2. Endocardite subacute (sânge) Hemocultura (aerobi.Anexa nr.12. d/o 1 1. 1428 din 17. INVESTIGAŢII BACTERIOLOGICE 1. B A C T E R I E M I I Septicemii. anaerobi. 2 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr. Denumirea serviciului de laborator Teri De toria perfor l manţa 2 3 4 I. serotipia - DN prelevare/colectare Condiţii de păstrare Condiţii de transportare periodicitate Natio nal 5 - Ord MS 535 + Febră tifoidă.

7 + + + Ord MS 535 -/+ + + -/+ + + Ord MS 535 Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Serodiagnostic - -/+ + Ord MS 535 PCR - - + Tulpina izolata Container izotermic (18-24C) +2. epiglotită acută (exudate prelevate cu tamponul) Sinuzite (exudat aspirat). stocarea.streptococică. Giemsa.+80C RM ”Recoltarea. pleurite (sputa. Enterobacteriacea Candida ş. transportul. aspirat pleural) Microscopia + + + n/a 2 . albastru de metilen.13. faringite. exudat rinofaringian ). alte etiologii (stafilo.a. tuberculozică. aspirat bronşic). Pneumonii. Kaline. Otite (exudat cu tamponul) Bronşite (sputa. ZiehlNeelsen) Metoda expres (latex aglutinarea) Izolarea şi identificarea culturalbiochimică 3. 2. meningococică (Sânge. cu Haemophilus. INFECŢII ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL 2. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Instrucţiunile la truse 3 INFECŢII ALE TRACTUSULUI RESPIRATOR Rinite. angine. LCR.Proba biologică infecţiilor intestinale din 24/08/2012 - - + (18-24C) +37 termostat ore după identificare +37 0C În ziua recoltării +37 termostat +37 0C În ziua recoltării n/a +37 termostat +37 0C În ziua recoltării Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare În ziua recoltării 2.). laringite. Pseudomonas.1 Meningite bacteriene: 1. (LCR. exudat rinofaringian ) Hemocultura -/+ + + Ord MS 535 Microscopia (Gram.

3.8 Latex-aglutinarea -/+ + + Izolarea şi identificarea -/+ + + Ord MS 535 Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Confirmarea. plăci tuşite) Microscopia + + - Izolarea şi identificarea Latex aglutinarea -/+ + + - -/+ + Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) IM Investigarea bacteriologica si serologica la tusea convulsiva si parapertisis 1983 Investigarea bacteriologica si serologica la tusea convulsiva si parapertisis 1983 +2. serotipia - -/+ + Ord MS 535 Tulpina izolata Container izotermic (18-24C) PCR - - + RM ”Recoltarea.+80C frigider Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare În ziua recoltării n/a Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C 3 . transportul. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Instrucţiunile la truse Tusea convulsivă (tampon rinofaringian. stocarea.

nazal. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Instrucţiunile la truse Confirmarea. transportul.3. serotipia PCR - - + + RM ”Recoltarea.+8 C frigider n/a Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Latex aglutinarea - + + Ord MS 535 IM Diagnosticul de laborator al difteriei 1994 Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Imunodiagnostic ( ELISA) - + + Instrucţiunile la truse +2. transportul.a.9 Imunodiagnostic ( ELISA ) - + + Instrucţiunile la truse PCR - - + RM ”Recoltarea.+80C – 3-5 zile Confirmarea. conjunctival.+8 C frigider 4 . stocarea.+80C – 3-5 zile 0 În ziua recoltării +2.) Microscopia + + + Ord MS 535 IM Diagnosticul de laborator al difteriei 1994 Izolarea şi identificarea -/+ + + Ord MS 535 IM Diagnosticul de laborator al difteriei 1994 +2. vulvară ş. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Nu mai târziu de 24 ore după identificare 1-2 ori /săptămînă 0 Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C Nu mai târziu de 24 ore după identificare 1-2 ori /săptămînă În ziua recoltării +2. serotipia + Difteria (tampon din falsa membrană amigdalian. stocarea. de plagă.

4 + + Ord MS 535 +37 termostat +37 termostat Hemocultura - + + Ord MS 535 Confirmarea. flegmone.5 Endoftalmite (aspirat prin puncţie) Canaliculite. osteomielite. Epidedimite (Urina) Prostatite (Secret prostatic). Abcese. exudate prelevate prin puncţie. serotipia - - + Ord MS 535 5. INFECŢII ALE TRACTUSULUI URO-GENITAL Uretrita. Micetoame (Puroi. secreţii vaginale) Endocervicite (Scurgeri muco –purulente). INFECŢII OCULARE 4.4. carbuncule. dacriocistite (exudat. ulcerelor cutanate.1.5 Instrucţiunile la truse -/+ + + Tulpina izolata Container izotermic (18-24C) Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) n/a +37 C În ziua recoltării +37 0C În ziua recoltării Nu mai târziu de 24 ore după identificare 0 n/a Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C Test calitativ:in ziua recoltării Test cantitativ: nu mai mul de 2 ore Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării 6.16. Cistita. Endometrite (Aspirat endometric) Microscopia + + + Izolarea şi identificarea -/+ + + Ord MS 535 Latex aglutinarea 6. Supuraţii articulare. abcese.Conjunctivite şi keratite (exudat. cu tampoane sau prelevări biopsice) 5 . hidrosadenite. Vulvo-vaginite (Aspirat de serozităţi. flegmoane orbitale (puroi) Microscopia + + Izolarea şi identificarea /-+ + 5. raclat) 4.15. INFECŢII SUPURATIVE Supuraţii cutanate:furuncule. Pielonefrita. puroi) Blefarite. adenite supurate. Infecţii ale. plăgilor. chiuretaj.

sânge) Izolarea şi identificarea -/+ + + Ord MS 535 Container izotermic Container izotermic 6 . Dizenteria. Yersinioza. Segmente din intestin cu conţinut Microscopia + + + Izolarea şi identificarea -/+ + + Ord MS 535 Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Confirmarea. Alte salmoneloze. Toxiinfecţie alimentară. H. INFECŢII ALE TRACTUSULUI GASTRO –INTESTINAL 8. Escherichioza. Pylory. ganglioni limfatici.Examenul macroscopic Microscopia IF Izolarea şi identificarea Confirmare 7. Campylobacterioza. Dismicrobism intestinal (Mase fecale şi vomitive.1 Febra tifoidă. MATERIAL CADAVERIC Segmente din organe afectate. serotipia - + + Ord MS 535 Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Proba biologică - - + Ord MS 535 Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) n/a n/a Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C Test calitativ:in ziua recoltării Test cantitativ: nu mai mul de 2 ore Nu mai târziu de 24 ore după identificare n/a Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării Material clinic: +37 termostat Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării 8.1 + -/+ + + + + + + Ord MS 535 Material clinic: +37 Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) - - + Ord MS 535 Tulpina izolata Container izotermic (18-24C) 7.

Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării Material clinic.+80C frigider Material clinic. alte bio-materiale) Stabilirea factorilui etiologic prin + + + Ord MS 535 Material clinic. metoda bacteriologică şi IM Diagnosticul microbiologic al Tulpina izolata: serologică infecţiilor intestinale din 24/08/2012 Container izotermic (18-24C) (18-24C) Test calitativ:in ziua recoltării Test cantitativ: nu mai mul de 2 ore Material clinic. Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării 1-2 /săptămînă sau la necesitate În ziua recoltării Material clinic. Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Determinarea antibiorezistenţei -/+ + + Ord MS 535 Material clinic. Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării Material clinic.Serotiparea Determinarea antibiorezistenţei agentului Identificarea şi confirmarea ELISA PCR 8. Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării 7 . agentului IM Diagnosticul microbiologic al Tulpina izolata: infecţiilor intestinale din 24/08/2012 Container izotermic (18-24C) Maladii somatice complexe: complicaţii a maladiilor infecţioase bacteriene (Mase fecale.+80C – 3 zile - + + Ord MS 535 IM Diagnosticul microbiologic al infecţiilor intestinale din 24/08/2012 -/+ + + Ord MS 535 IM Diagnosticul microbiologic al infecţiilor intestinale din 24/08/2012 - + + Instrucţiunile la truse - - + RM ”Recoltarea. Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării Material clinic.enterocolita. gastoenterocolita. stocarea. Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) +2. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Instrucţiunile la truse Gastroenterita.Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Material clinic. transportul.2 8. Ser sanguin. colita acute (Mase fecale şi vomitive) Stabilirea factorului etiologic + + Ord MS 535 prin metoda cantitativă IM Diagnosticul microbiologic al infecţiilor intestinale din 24/08/2012 +2.3 IM Diagnosticul microbiologic al infecţiilor intestinale din 24/08/2012 (18-24C) Material clinic.

2014 Material clinic mediu de transport.2014 Instrucţiune la kit II.32.36-2006 Instrucţiune la kit frigider frigider zinic La necesitate 12/săptămînă - + + RM 01. Amprenta-săptămânal IM Diagnosticul microbiolgic al holerei 06. raclat perianal) Microscopia (Rabinovici) 8 . 2005 frigider zinic + + + Ord.4 1 2 3 4 5 -/+ + + Holera (Mase fecale şi vomitive.08.2014 PCR - - + - + + Ord.10. Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării Material clinic mediu de transport.517-2006 Ord.08. Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării IM Diagnosticul microbiolgic al holerei 06. Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) +2. Tulpina izolata: 18-24C În ziua recoltării În ziua recoltării Confirmarea - - + IM Diagnosticul microbiolgic al holerei 06.Determinarea antibiorezistenţei agentului 8.2-3.73-2002 lipsesc zilnic - + + Ord.36-2006 Instrucţiune la kit frigider La necesitate 12/săptămînă - + + + + Ord.+80C Material clinic mediu de transport.36-2006 lipsesc Raclatul-zilnic. DIAGNOSTICUL INVAZIILOR PARAZITARE Malaria (Sânge) Microscopie Toxoplasmoza (Sânge) ELISA-Ac Lamblioza (Mase fecale) Microscopie ELISA-Ag Criptosporidioza (mase fecale) Microscopie (Ziehl-Neelsen) Oxiuroza (Amprente. Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Material clinic mediu de transport.08. Prelevate din mediul ambiant) Izolarea şi identificarea primară -/+ + + Ord MS 535 IM Diagnosticul microbiologic al infecţiilor intestinale din 24/08/2012 Material clinic. Tulpina izolata: Container izotermic (18-24C) Material clinic.

36-2006 Instrucţiune la kit frigider frigider zinic 1-2/săptămână - + + frigider 1-2/săptămână frigider 1-2/săptămână Ord.36-2006 Frigider - + Ord.36-2006 Ord. amprentă perianală.36-2006 Instrucţiune la kit frigider frigider zinic La necesitate 12/săptămînă - + + - + + + Ord.6-9 10 Ascaridoza. DIAGNOSTICUL INFECŢII EXTREM DE PERICULOASE Bruceloza (Sânge.36-2006 Instrucţiune la kit frigider frigider zinic La necesitate 12/săptămînă - + + Ord.36-2006 Ord. Tricocefaloza. Fiulleborn. Ş. uneori bioptat muscular) Trichineloscopie ELISA-Ac Echinococoza (Sânge. bila) Microscopie Toxocaroza(Sânge) ELISA zilnic - + - + + Ord.36-2006 Instrucţiune la kit Western Blot + Ord.36-2006 frigider zilnic + + + Ord. Difilobotrioza (Mase fecale) Microscopia (Kalantarean. lichid hidatic) Microscopia ELISA-Ac Western Blot Opistorcoza (Mase fecale. Rabinovici) ELISA (în cisticercoză) + + + Ord. Ser. sânge) Microscopia (Kalantarean.36-2006 Instrucţiune la kit III. Biosubstrate) Serodiagnostic + + Izolarea + 9 . Himenolepidoza.36-2006 Ord. Fiulleborn) Teniaze (Mase fecale.a.1 Trichineloza (Sânge.36-2006 Instrucţiune la kit frigider La necesitate 12/săptămînă - 11 12 13 14 3.

Urina. Lapte. diagnosticul si profilaxia febrei Q .a) Microscopia + IL Epidemiologiaclinica si supravegherea epidemiologica la leptospiroze. diagnosticul si profilaxia febrei Q .Tularemia (Aspirat din ganglioni. LCR. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” +2. 1999 Bioprobă + IM Epidemiologic tabloul clinic. 1997 Leptospiroza (Sânge.a.+80C – 3-5 zile În ziua recoltării IM Epidemiologic tabloul clinic.4. exsudat faringian sau conjunctival sputa ş. 3. Apa. diagnosticul si profilaxia febrei Q . - - Legioneloze:Febra Q (Sânge. Ser) Serodiagnostic + + + n/a Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic 18-24C În ziua recoltării n/a 10 .2 3. 1997 RHAI (depistarea Ag) + IL Epidemiologiaclinica si supravegherea epidemiologica la tularemie. 1999 Microscopia + IM Epidemiologic tabloul clinic. 1997 Izolarea şi identificarea + IL Epidemiologiaclinica si supravegherea epidemiologica la leptospiroze Confirmare şi serotipaj + IL Epidemiologiaclinica si supravegherea epidemiologica la leptospiroze Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării PCR 3. stocarea. 1999 .ş. . Sputa. ) Izolarea + IL Epidemiologiaclinica si supravegherea epidemiologica la tularemie.RM ”Recoltarea.3. transportul. 1997 Serodiagnostic + IL Epidemiologiaclinica si supravegherea epidemiologica la tularemie.

stocarea.3.+80C – 3-5 zile RFC - - + Instrucţiunile la truse +2. Sputa. Urina. 2014 Confirmare PCR - - + + Ghid practic Antrax. 2014 Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) Proba biologica + Pneumonie alveolară ş.8 Antraxul (Exudat din carbuncul. mase vomitive. Materii fecale. Lavaje ) RIF + Instrucţiunile la truse +2.+80C – 3-5 zile ELISA - - + Instrucţiunile la truse +2.(Sânge.+80C Rickettsiozele:Tifosul exantematic (Ser) RAR - - + Instrucţiunile la truse +2. Sputa. transportul. Material cadaveric) Microscopia + Ghid practic Antrax.+80C – 3-5 zile Minus 200C – timp îndelungat +2. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” +2.5. 2014 Ghid practic Antrax. 3. 2014 Izolarea şi identificarea - - + Ghid practic Antrax.6.a. conserve) Microscopia - Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării n/a Material clinic 18-24C În ziua recoltării 1 /săptămînă sau la necesitate 1 /săptămînă sau la necesitate În ziua recoltării 1 /săptămînă sau la necesitate 1 /săptămînă sau la necesitate 1 /săptămînă sau la necesitate 1 /săptămînă sau la necesitate Material clinic 11 .+80C – 3-5 zile ELISA - - + Instrucţiunile la truse PCR - - + RM ”Recoltarea. Ser. 3.7 3.+80C – 3-5 zile Minus 200C – timp îndelungat + IM Botulism Material clinic Botulism (Sange.+80C – 3-5 zile RHAI - - + Instrucţiunile la truse +2. urina.

Material cadaveric) Microscopia + IM Pesta Izolarea - - + IM Pesta Bioproba - - + IM Pesta PCR - - + IM Pesta RIF - - + IM Pesta PCR - - + RM ”Recoltarea.pneumoniae (Sputa.9 Izolarea - - + IM Botulism Neutralizarea botulotoxinei - - + IM Botulism Pesta (Punctatul din bubon. Spută. M. Sânge.hominis.+80C Material clinic 18-24C În ziua recoltării 3. Ser) Izolarea + Material clinic Container izotermic (18-24C) Serodiagnostic + + Material clinic Container izotermic (18-24C) ELISA + + Instrucţiune la kit +2.Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) Material clinic Container izotermic (18-24C) +2. şi preprocesarea materialului biologic pentru +2.+80C – 3-5 zile Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării În ziua recoltării Material clinic Container izotermic (18-24C) 3. transportul.+80C – 3-5 zile Material clinic 18-24C În ziua recoltării Material clinic 18-24C În ziua recoltării 1-2 /săptămînă sau la necesitate 1-2 /săptămînă sau la necesitate 12 .Urina.10 Mycoplasme: M. Exudat nazofaring. U. stocarea.urealiticum. urogenital.

+80C – 3-5 zile Minus 200C – timp îndelungat +2. capuse) ELISA - + 1-2 /săptămînă sau la necesitate În ziua recoltării 13 . transportul.14 Encefalita acariana (Ser. Instrucţiune la kit 3. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” +2. diagnosticul de laborator si profilaxia borelioyei Lyme IM Epidemiologia.+80C – 3-5 zile 1 /săptămînă sau la necesitate +2. transportul.13 West Nile ( Ser.+80C – 3-5 zile 1-2 /săptămînă sau la necesitate IM Epidemiologia. instrucţiune la kit +2. Instrucţiune la kit +2. instrucţiune la kit IM Diagnosticul de laborator al chlamidiozelor. 1987.+80C – 3-5 zile Minus 200C – timp îndelungat +2. capuse) ELISA 3. Instrucţiune la kit IM Epidemiologia. LCR. stocarea.+80C – 3-5 zile 1-2 /săptămînă sau la necesitate +2. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară”. tantari si capuse) ELISA - PCR - 3. LCR.+80C – 3-5 zile 1-2 /săptămînă sau la necesitate + Instrucţiunile la truse 1 /săptămînă sau la necesitate - + RM ”Recoltarea.diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară”.11 Chlamydioza (Ser) ELISA IM Diagnosticul de laborator al chlamidiozelor.+80C – 3-5 zile - + Instrucţiunile la truse +2. RM ”Recoltarea. diagnosticul de laborator si profilaxia borelioyei Lyme. stocarea.+80C – 3-5 zile Minus 200C – timp 1 /săptămînă sau la necesitate - + - - - + + Western Blot - - + PCR - - + - PCR 3. diagnosticul de laborator si profilaxia borelioyei Lyme.12 Borrelioza( Ser.

Руководство по вирусологическим исследованиям полиомиелита.+80C – 3-5 zile Minus 700C – timp Material clinic 18-24C În ziua recoltării IV. Женева. 2005 3. Sânge) Izolarea şi identificarea virusului -- - + Serodiagnostica în RN - - + 1. Женева. tantari) ELISA - PCR 3. ВОЗ.+80C – 3-5 zile Minus 700C – timp îndelungat Material clinic 18-24C În ziua recoltării +2. 2005 2.Рекомендации по надзору за вирусом полиомиелита в окружающей среде. 2003 1. transportul. stocarea. INVESTIGAŢII VIRUSOLOGICE 4. transportul.16 Tetanos (ser sanguin) ELISA + RM ”Recoltarea. stocarea.1 Poliomielita (Materii fecale. capuse.+80C – 3-5 zile Minus 200C – timp îndelungat 1 /săptămînă sau la necesitate +2. Женева. ВОЗ.PCR - - 3.+80C – 3-5 zile Minus 200C – timp îndelungat +2.+80C 1-2 /săptămînă sau la necesitate +2.Руководство по вирусологическим исследованиям 14 . rozatoare.15 Crimeia Congo ( Ser. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” + Instrucţiunile la truse - - + RM ”Recoltarea. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” - - + Instrucţiunile la truse îndelungat +2. ВОЗ.+80C – 3-5 zile 1 /săptămînă sau la necesitate +2.Руководство по эпидемиологическому надзору за энтеровирусами для поддержки программы ликвидации полиомиелита.

ВОЗ. ВОЗ. Coxsackie (Materii fecale.Руководство по эпидемиологическому надзору за энтеровирусами для поддержки программы ликвидации полиомиелита.2 4. Женева. biosubstrat. 2003 Infecţii cu virusurile ECHO. apă de suprafaţă. Sânge. Exudat vezicular) Determinarea antigenelor: + IM la recoltarea.Руководство по эпидемиологическому надзору за энтеровирусами для поддержки программы ликвидации полиомиелита. 2005 3. ВОЗ.+80C – 3-5 zile Material clinic virusurilor вирусологическим исследованиям Minus 700C – timp 18-24C полиомиелита. prelucrarea. ВОЗ. 2005 3.+80C – 3-5 zile Material clinic 0 HSV tip 1. 2003 Rotaviroze (Materii fecale) Determinarea Ag rotaviral + + Instrucţiunile la truse +2.97 MS RM Chişinău 1997 15 . LCR ş.04. 2005 îndelungat În ziua recoltării 2. Женева. CMV. Женева. +2.3 4.+80C – 3-5 zile 1 /săptămînă sau la 0 ELISA Minus 20 C – timp necesitate îndelungat Infecţia cu virusuri din familia Herpesviridae (LCR. 2005 îndelungat În ziua recoltării 2.Рекомендации по надзору за вирусом полиомиелита в окружающей среде. Женева.Руководство по +2.4 полиомиелита. apă potabilă) Izolarea şi identificarea + 1. Женева. EBV păstrarea şi transportul materialului Minus 70 C – timp 18-24C pentru examenul virusologic din îndelungat În ziua recoltării 04.Рекомендации по надзору за вирусом полиомиелита в окружающей среде. Obiecte ale mediului: apă reziduală.4. ВОЗ. Женева. ВОЗ. 2.+80C – 3-5 zile 1 /săptămînă sau la înLatex aglutinare Minus 200C – timp necesitate îndelungat Determinarea Ag rotaviral + + Instrucţiunile la truse +2.a.

+80C – 3-5 zile Material clinic 0 guidancefor sentinel influenza Minus 70 C – timp 18-24C surveillance in humans.2. 4.6 - Hepatite virale : A. Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza. transportul.2011 PCR + WHO Regional Office for Europe +2. Instrucţiune la kit PCR + RM ”Recoltarea. MS nr. +2. May 2011 îndelungat În ziua recoltării WHO Global Influenza Surveillance Network.04. SARS. G (Sânge) Determinarea markerilor hepatici conform algoritmului de diagnosticare . (Exudate nazofaringian şi faringian. CMV. D. 264 +2. adenoviroze şi cu virus RS.Determinarea anticorpilor IgM şi IgG: HSV 1. inclusiv Gripa aviară. păstrarea şi transportul materialului pentru examenul virusologic din 04.+80C – 3-5 zile Material clinic anticorpilor prin metode RIF şi guidancefor sentinel influenza Minus 700C – timp 18-24C ELISA surveillance in humans. Manual for the laboratory diagnosis and virological + + 16 .97 MS RM Chişinău 1997 Instrucţiunile la truse +2. Sânge) Detectarea antigenelor şi + WHO Regional Office for Europe +2. 2011 Ord.+80C – 1-2/săptămînă Ordinul nr.10. 211 Instrucţiuni metodice „Diagnosticul de laborator al hepatitelor virale” 2007. 824 din 31. EBV în RIF. E. prelucrarea. B. May 2011 îndelungat În ziua recoltării WHO Global Influenza Surveillance Network.+80C – 3-5 zile Minus 700C – timp îndelungat Material clinic 18-24C În ziua recoltării Ordinul nr. ELISA. Instrucţiune la kit Infecţii respiratorii: gripa.+80C – În ziua recoltării stocarea. ELISA - + Instrucţiunile la truse IM la recoltarea.5 4. paragripa. C. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Instrucţiuni metodice „Diagnosticul de laborator al hepatitelor virale” 2007.

instrucţiune la kit Standard ”Supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV”.10. Instrucţiune la kit PCR + RM ”Recoltarea.2011 Infecţia HIV/SIDA (Sânge) ELISA ( Ac/Ag. şi preprocesarea materialului biologic pentru +2.+80C 17 . 2011 Ord. Ac HIV1/2).+80C În ziua recoltării +2. RHAI - + + Imunobloting - - + PCR - - + Standard ”Supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV”. transportul. transportul.4. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Instrucţiunile la truse Variola (Conţinutul pustulelor. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Instrucţiunile la truse Rubeola. cruste. MS nr.7 4. stocarea. transportul. stocarea.+80C – În ziua recoltării +2. 824 din 31. 37 ”Cu privire la strategiile de eliminare a rujeolei şi rubeolei şi măsurile de supraveghere a acestor infecţii”. CD4/CD8. exsudat nazofaringian.9 surveillance of influenza.+80C – 1-2 /săptămînă sau la necesitate +2. instrucţiune la kit RM ”Recoltarea. urina) ELISA + Ordinul MS nr.+80C 1-2 /săptămînă sau la necesitate În ziua recoltării +2.+80C – 1-2 /săptămînă sau la necesitate +2. sânge) RIF + RID + ELISA + Instrucţiune la kit PCR - - + RM ”Recoltarea.8 4.+80C – 1-2 /săptămînă sau la necesitate +2. stocarea. exsudat faringian. Rujeola (Ser sangvin.

1 preparatele antimicrobiene şi farmaceutice Activitatea antimicrobiană a + 5. DIAGOSTICUL PROPRIETĂŢILOR ANTIMICROBIENE Determinarea rezistenţei la + + 5.11 diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Instrucţiunile la truse Oreion (Ser sangvin.4 probelor cu rezultat pozitiv şi echivoc VI.+80C RM ”Recoltarea.4. 2007 ”Cu privire la intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a oreionului”. transportul. exudat faringian) + Ordinul MS nr.2 preparatelor de dezinfecţie Confirmarea şi identificarea + + 5. şi preprocesarea materialului biologic pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară” Instrucţiunile la truse +2. stocarea.+80C 1-2 /săptămînă sau la necesitate În ziua recoltării V. Instrucţiune la kit + ELISA - - Parvovirus (Ser sangvin) - - ELISA - - + PCR - - + +2.10 4.432.3 tulpinilor izolate şi probelor cu rezultat pozitiv şi echivoc Confirmarea şi studierea + 5. INVESTIGAŢII SANITARO-MICROBIOLOGICE în mod ideal toate incercările sanitaromicrobiologice trebuie să fie efectuate în ziua recoltării probei 18 .+80C 1-2 /săptămînă sau la necesitate Instrucţiune la kit +2.

micete Enterob.8 IM nr.3. Proteus Clostridii sulfitreducătoare Levuri. Produse alimentare Produse alimentare.1. optimal 2-6 ore produsele congelate sau puternic congelate sub minus 180C produsele pasteurizate şi similare. p.inclusiv conserve NGMAFA Coliformi E. aureus - + + + + + + + + SM GOST R ISO 7218:2010. aeruginosa Enterococcus Microorganisme acidolactice Bifidumbacterium Yersinia Vibrio parahaemolyticus Campylobacter Listeria monocytogenes C. băuturi nealcoolice. inclusiv proaspete şi refrigerate 0 între 0 şi +2-4 C pînă la 24 ore din momentul recoltării. perfringens - + + Sterilitatea industrială Antibiotici în produse de origină animală (penicilină. coli S. 1. mostrele produselor neperisabile alterate între 0 şi +40C pînă la 24 ore din momentul recoltării. tetraciclină) Toxina botulinică Cronobacter sakazakii - + + + + - + + + cerinţe generale de temperatură pentru depozitarea şi transportarea produselor alimentare pe toţi indicatori: produsele neperisabile (incl. p.3. produse pentru alimentaţia copiilor. patogene incl. 06. botulinum - + + + + + + + + + + - + + + + + + + + - + + + + + + + + + C.2004.1. apă minerală.60 din 22.3 B. conserve) temperatura ambiantă(18-270C) produsele perisabile.04. optimal 2-6 ore 19 . Salmonella P. streptomicină. cereus Bacterii gen.

evitând congelarea în timp de iarnă. În cazul imposibilităţii transportării imediat a probelor. patogene (Salmonella. 2. apele reziduale Coliformi Coliformi termotoleranţi - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + SMV EN ISO 19458:2011.5 şi anexa B (informativă) Probele se transportă în genţi refrigeratoare. patogene (Salmonella.Enterotoxine stafilococi 1.3. Shigella) Apa bazinelor de suprafaţă NTG Coliformi E. cercetarea şi înregistrarea izbucnirilor de boli provocate de produse alimentare. sulfitreducătoare Enterococcus + Enterob. aprobate prin hotărîre medicului şef nr. coli Enterococcus Coli. Toxicoinfecţiile alimentare Apa potabilă - + (însă mînţ are prim ară) -/+ (echipa ment resprect iv) + + + IM privind informarea. 28 2.fagi Enterob. 2 din 26.2 2.2. p. 2. cu mijlocul de transport cel mai rapid la laboratorul corespunzător. anexa2 5±3 0C 8/12 ore 5±3 0C 12/18 ore 5±3 0C 12/18 ore 0 5±3 C 48/72 ore 0 5±3 C 24/72 ore 0 5±3 C 12/18 ore 5±3 0C 12/18 ore + + + + + + periodicitatea recoltării conform DN 5±3 0C 8/12 ore 0 5±3 C 12/18 ore 0 5±3 C 12/18 ore 5±3 0C 12/18 ore 0 5±3 C 48/72 ore 0 5±3 C 12/18 ore + + periodicitatea-recoltării conform DN 5±3 0C 12/18 ore 5±3 0C 12/18 ore 20 . Apa NTG Coliformi + E. p. la temperatura de 4-6 0C pe durata a 24 de ore maximal periodicitatea recoltării conform HG 934. coli + Coli-fagi Sporii C. ele pot fi păstrate în frigider.1. Shigella) Apa bazinelor de înot.01.2006.

72 ore 0 4-5 C 4/24 ore 4-5 0C 4/24 ore periodicitatea recoltării conform IM nr.2 4/24 ore periodicitatea recoltării conform DN în condiţii sterile containere frigorifice. Solul şi nămolul curativ Solul - + + + + + + + + + + + + + + 3.1. aeruginosa Enterob. Coli-fagi Staphylococi lecitinazo-pozitivi P. SMV EN ISO 19458:2011 anexa B GOST 17. p. 1439/316-17. aeruginosa 4.- + + + + + + + + - + + 3.aureus Streptococi Enterobacterii patogene P.4.72 ore 4-5 0C 4/24 . Aerul Aerul din încăperi NTG S. (container separat) timp de 2-4 ore 21 . sulfitreducătoare S.02 84. п 5. aeruginosa Mucegaiuri şi ciuperci g.02-84 GOST ISO 14698-1-2005. 4-5 0C p.2 (1-2/an) 4-5 0C 4/24 ore 4-5 0C 4/24 .1. p. NTG Coliformi Coli-fagi Enterobacterii patogene Enterococus fecalis Bacterii termofile Bacterii nitrifiante Nămolul curativ NTG Coliformi Enterococcus fecalis C. Shigella) Enterococcus fecalis 3. aureus P.2.4 5±3 0C 5±3 0C ambient/ 5±3 0C 5±3 0C 48/72 ore 12/18 ore 8/12 ore 12/18 ore 5±3 0C 12/18 ore periodicitatea recoltării conform GOST 17.4.4. 143-9/316-17. patogene (Salmonella. Candida - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4.2 şi tabela IM nr.72 ore 4-5 0C 4/24 ore 0 4-5 C 4/24 .4.

etc. aeruginosa (după ind. 5. cilindre. + + epidemiologice) 7. instrumentarul medical + + + temperatura ambiantă. în condiţii sterile (container separat) + + Sterilitatea materialului de sutură şi pansament. 6.1. Sterilitatea recipientelor şi instrumente lor prevăzute pentru recoltarea materialul clinic 6. instrumentarul Sterilitatea soluţiilor injectabile.5. de sutură. Veselă farmaceutică. dopuri. Forme medicamentoase Forme medicamentoase gata (nesterile) + + NTG + + Coliformi + + Micete.1. aeruginosa (după indicaţii + + epidemiologice) Proteus (după indicaţii + + epidemiologice) 6. picături oftalmice. alte articole auxiliare NTG + + Coliformi + + P.aureus + + + Flora patogenă + + Enterococcus + + durata transportării nu este stabilită (pe perioada termenului de sterilitate a produsului) temperatura ambiantă. 5. levuri + + P. 5. Materialului de pansament.3. pîlnii. în condiţii curate (container separat) durata transportării nu este stabilită (pe perioada termenului de sterilităte/valabilitate a produsului) 5±3 0C 2-6 ore 22 .2.2. Teste de salubritate (conform particularităţilor obiectelor sau situaţiei epidemiologice) NTG + + Coliformi + + + S.

levuri P. Investigaţii sanitaro-parazitologice Solul durata transportării nu trebuie se influenţează la viabilitatea microorganismelor posibili Investigare ovoscopică - + + IM 585-2011 frigider Investigare larvoscopică Investigare la chisturi de protozoare patogene Legume şi fructe Investigare ovoscopică Apa potabilă şi bazine de înot Investigare ovoscopică Investigare la chisturi de protozoare patogene Apa din bazine de suprafaţă Investigare ovoscopică Investigare la chisturi de - - + + IM 585-2011 IM 585-2011 frigider frigider Din focare de echinococoză timp de 24 ore. aeruginosa BGNN Yersinia Coli-fagi 9. Mijloace de parfumerie şi cosmetică.2 9. aureus + Micete.1 dată în săptămână Timp de 24 ore Timp de 24 ore + + IM 585-2011 frigider Timp de 24 ore - + + IM 585-2011 IM 585-2011 frigider frigider Timp de 24 ore Timp de 24 ore - + + IM 585-2011 IM 585-2011 frigider frigider Timp de 24 ore Timp de 24 ore - 23 .3 9. levuri + Sterilitate (cosmetica în fioli) + 9.Micete.1 9. În celelalte cazuri .4 + + + + + + + + + + 8. de igienă a cavităţii bucale Acţivitatea antimicrobiană + SM EN ISO 21148:2013 temperatura ambiantă propriu sau stabilită de producător NTG + Fam. Enterobacteriaceae + P. aeruginosa + S.

24 .9. în funcţie de costeficienţă şi nivel de implementare a metodelor şi tehnologiilor noi.5 9.7 9. CSP cu laboratoare de performanţă şi nivel naţional. 2) (-/+) investigaţiile de laborator se efectuează opţional.6 9.8 protozoare patogene Apa reziduală Investigare ovoscopică Investigare la chisturi de protozoare patogene Nămol Investigare ovoscopică Investigare la chisturi de protozoare patogene Reziduri zootehnice Investigare ovoscopică Lavaje de pe suprafeţe Investigare ovoscopică - + - + + IM 585-2011 IM 585-2011 frigider frigider Timp de 24 ore Timp de 24 ore - + - + + IM 585-2011 IM 585-2011 frigider frigider Timp de 24 ore Timp de 24 ore + + IM 585-2011 frigider Timp de 24 ore + - IM 585-2011 frigider Timp de 24 ore - Adnotare: 1) (-) investigaţii la CSP cu nivel teritorial şi CSP cu laboratoare de performanţe nu se efectuează. Se efectuează colectarea. păstrarea temporară şi transmiterea probelor la nivel teritorial sau naţional. 3) (+) investigaţii de laborator se efectuează obligator în cadrul CSP teritorial.

7. 4. 13. 6. 9. 10.12.3 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 28. 1438 din 17. 2. 22. 14. 31. 2014 Nomenclatorul investigaţiilor sanitaro-igienice. Siguranţa alimentară a) băuturi răcoritoare Determinarea indicilor organoleptici + + Determinarea dioxidului de carbon + + Determinarea acidităţii + + Determinarea substanţelor uscate + + Determinarea stabilităţii + + Determinarea benzoatului de sodiu(SF) + + Determinarea zaharinei(FC) + + Determinarea aspartamului(FC) + + Determinarea cofeinei (HPLC) + + Determinarea zaharinei (HPLC) + + Determinarea aspartamului (HPLC) + + Determinarea benzoatului de sodiu + + (HPLC) Determinarea acesulfamului(HPLC) + + Determinarea acidului sorbic(HPLC) + + b) bere Determinarea indicilor orgaloleptici + + Determinarea substanţelor uscate + + Determinarea acidităţii + + Determinarea culorii + + Determinarea dioxidului de carbon + + Determinarea stabilităţii + + c) Produse de panificatie Determinarea organolepticii + + + + + + Determinarea acidităţii + + + Determinarea umidităţii + + + Determinarea porozităţii d) Carne si derivate Determinarea fosfatilor (FC) + + + + + + Determinarea nitriţilor Determinarea organolepticii + + + + + + Determinarea umidităţii Determinarea clorurilor + + + Determinarea amidonului + + + . 15. 29. pentru laboratoarele CSP teritoriale antrenate în implementarea proiectului pilot Nr. Denumirea serviciului Nomenclatorul pentru laboratoarele CSP teritorial de performanţa naţional I. 8. 23. 16. d/o 1. 11. 25. 20. 30. 32. 5. factori fizici şi radiologici. 21.Anexa nr. 27. 12. 3. 24. 17. 19. 26. 18.

39. 69. 50. 37.33. Sănătatea mediului Apa potabilă. 36. 46. 59. 41. 34. Determinarea fenolului Determinarea prelucrării termice in + produse culinare e) raţii zilnice Determinarea substanţelor uscate solubile Determinarea substanţelor uscate insolubile Determinarea grăsimii după Soxlet Determinarea proteinelor după Kjeldhal Determinarea calciului Determinarea magneziului Determinarea vitaminei C în produse Determinarea vitaminei C în preparate j) sare iodată determinarea iodului g) substanţe heterogene Determinarea aflatoxinei B1 Determinarea vomitoxinei Determinarea zearalenonei Determinarea ochratoxinei A Determinarea aflatoxinei M1 Determinarea patulinei Determinarea histaminei Determinarea sumei B1+B2+G1+G2 Determinarea arseniului (FC) Determinarea staniului (FC) Determinarea mercurului (FC) Determinarea acidului sorbic (HPLC) Determinarea acidului benzoic (HPLC) Determinarea cuprului (FC) Determinarea cuprului (polarografie) Determinarea cuprului (SSA) Determinarea plumbului (SAA) Determinarea plumbului (polarografie) Determinarea cadmiului (SAA) Determinarea cadmiului (polarografie) Determinarea zincului (SAA) Determinarea zincului (polarografie) Determinarea nichelului (SAA) Determinarea fierului (SAA) Determinarea nitrozaminelor Determinarea benzapirenului II. 67. 65. 61. 60. 64. 35. 53. 38. 43. 48. reziduală Determinarea mirosului + Determinarea gustului + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . 52. 54. 47. 55. de suprafaţă. 56. 49. 70. 58. 57. 66. 45. 44. 62. 51. 42. 40. 68. 63.

72. 111. 89. 76. 102. 114. 86. 110. 113. 105. 96. 94. 88. 73. 82. 79. 108. 116. 74. 84. 85. 87. 93. 101. 75. 103. 95. 90.71. 78. 77. 107. 112. 99. 109. 98. 91. 104. Determinarea culorii Determinarea turbidităţii Determinarea pH-ului Determinarea durităţii totale Determinarea suspensiilor Determinarea amoniacului Determinarea nitriţilor Determinarea nitraţilor Determinarea clorurilor Determinarea sulfaţilor Determinarea polifosfaţilor Determinarea fosfaţilor Determinarea calciului Determinarea alcalinităţii Determinarea acidităţii Determinarea substanţelor oxidabile Determinarea sumei potasiu şi sodiu Determinarea reziduului fix Determinarea mineralizării Determinarea clorului rezidual Determinarea hidrogenului sulfurat Determinarea fluorului (potenţiometrie) Determinarea fluorului (FC) Determinarea molibdenului(FC) Determinarea magneziului Determinarea beriliului Determinarea manganului Determinarea boraţilor Determinarea seleniului Determinarea arseniului Determinarea cuprului Determinarea fierului Determinarea aluminiului(FC) Determinarea cromului Determinarea plumbului Determinarea zincului Determinarea nichelului Determinarea cianurilor Determinarea silicaţilor Determinarea bromului Determinarea iodului Determinarea bioxidului de carbon liber Determinarea grăsimilor Determinarea produselor petroliere Determinarea oxigenului dizolvat Determinarea consumului chimic de + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . 92. 97. 83. 106. 81. 115. 80. 100.

134. 144.117. 154. 142. 146. 124. 126. 150. 155. 141. 153. 151. 131. 129. 156. 139. 137. 136. 123. 119. 138. oxigen Determinarea detergenţilor Determinarea consumului biologic de oxigen Determinarea cloroformului (gazcromatografia) Determinarea clorului activ în substanţe clorigene Determinarea metalelor în apă prin metoda spectrofotometriei de absorbţie atomică Determinarea fierului Determinarea cuprului Determinarea zincului Determinarea plumbului Determinarea stronţiului Determinarea nichelului Determinarea cromului Determinarea manganului Determinarea cadmiului Determinarea cobaltului Determinarea argintului Determinarea molibdenului Determinarea calciului Determinarea arseniului Determinarea magneziului Determinarea beriliului Determinarea natriului Determinarea caliului Determinarea staniului Determinarea borului Determinarea aluminiului Determinarea vanadiului Solul Determinarea umidităţii Determinarea azotului amoniacal Determinarea azotului de nitriţi Determinarea azotului de nitraţi Determinarea pH-lui Determinarea clorurilor Determinarea sulfaţilor Determinarea produselor petroliere Determinarea cuprului (FC) Determinarea cuprului (SAA) Determinarea cromului (SAA) Determinarea zincului (SAA) Determinarea nichelului (SAA) Determinarea plumbului ( polarografie) - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . 147. 133. 149. 152. 148. 140. 145. 128. 121. 122. 118. 120. 143. 135. 132. 127. 125. 130.

Determinarea nitraţilor în produse vegetale + 170. Determinarea aluminiului + 182.III. Determinarea acroleinei + 186. Determinarea acidului acetic + 175. Determinarea pesticidelor organomercurice + 160. determinarea prin metoda fotocolorimetrică şi spectrofometrică + 171. Determinarea compuşilor organometalici şi metaloorganici +* + 169. Determinarea anilinei + 178. Determinarea acidului clorhidric + 174. Determinarea butilacetatului + 185. Determinarea compuşilor heterociclici: triazinice şi alţi compuşi heterociclici + 163. Determinarea compuşilor fluoruraţi + 166.şi ditiocarbamic + 161. Determinarea compuşilor cianurici + 167. tio. Determinarea compuşilor organici de cupru + 168. Determinarea acetonei + 173. Igiena pesticidelor Determinarea pesticidelor + 157. Determinarea cuprului + 189. Determinarea acidului sulfuric + 176. Determinarea ciclohexanolului + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . organoclorurate(POC) + 158. Determinarea cobaltului + 190. Determinarea amoniacului + 172. Sănătatea ocupaţională a). cetonelor. Determinarea acidului azotic + 177. Determinarea derivaţilor nitro. Determinarea pesticidelor organofosforice (POC) + 159. Determinarea hidrocarburelor. Determinarea alcoolului propilic + 180. Determinarea acizilor carbonici + 162. Determinarea alcoolului butilic + 181. Determinarea cromului + 188. Determinarea nitraţilor în produse conservate +* dacă se solicită numai efectuarea nitraţilor în proba (fără pesticide) IV. Determinarea derivaţilor acidului carbamic. Determinarea arseniului + 183. aldehidelor + 165.şi halogenaţi ai fenolului + 164. Determinarea bazelor + 184. Determinarea alcoolului metilic + 179. Determinarea acrilonitrilului + 187.

222. 230. 208. 197. 219. 225. 213. 209. 196. 204. 226. 215. 229. 192. 193. 211. 214. 232. 195. 218. 221. 217. 202.191. 224. 223. 198. 216. 201. 228. 200. 210. 234. 231. 206. 194. 220. 205. Determinarea colofoniului + Determinarea ciclohexanului + Determinarea bioxid de azot + Determinarea bioxid de sulf + Determinarea bioxid de siliciu + Determinarea dibutilftalatului + Determinarea dioctilftalatului + Determinarea etilacetatului + Determinarea aldehidei formice + Determinarea fenolului + Determinarea furfurolului + Determinarea clorului + Determinarea eterilor compuşi + Determinarea fierului + Determinarea fluorurii de hidrogen + Determinarea fosforului + Determinarea plumbului + Determinarea ozonului + Determinarea tricloretilenei + Determinarea tetracloretilenei + Determinarea tetraetil de plumb + Determinarea manganului + Determinarea toluenei + Determinarea xilenei + Determinarea uleiului industrial + Determinarea mercurului + Determinarea hidrogenului sulfurat + Determinarea zincului + Determinarea stirenei + Determinarea vanadiului + Determinarea nichelului + Determinarea volframului + Determinarea hexametilendiaminei + Determinarea cadmiului + Determinarea detergenţilor + b) determinarea prin metoda spectrofotometrică de absorbţie atomică Determinarea manganului + Determinarea fierului + Determinarea nichelului + Determinarea cuprului + Determinarea zincului + Determinarea plumbului + Determinarea cromului + Determinarea cobaltului + c) determinarea prin metoda gazcromatografică Determinarea acetonei + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . 233. 207. 199. 203. 227. 212.

267. 268. 246. determinarea prin metoda gazcromatografiei Determinarea aldehidei formice Determinarea stirenului Determinarea fenolului Determinarea alcoolului metilic Determinarea alcoolului etilic - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . materiale contact cu produse alimentare 1. 269. 245. 252. 244. produse chimice şi cosmetice. 239. materiale de construcţii. 236.235. 247. 238. 272. 265. Toxicologia polimerilor Articole industriale. 255. 257. 258. 250. 256. 248. 249. 270. 274. 253. 240. 254. 251. 259. 260. 266. 243. 264. 262. 242. Determinarea alcoolului metilic + Determinarea alcoolului etilic + Determinarea alcoolului propilic + Determinarea alcoolului butilic + Determinarea butilacetatului + Determinarea benzinei + Determinarea etilacetatului + Determinarea furfurolului + Determinarea fenolului + Determinarea eterului dietilic + Determinarea fluoretanului + Determinarea dicloretanului + Determinarea dibutilftalatului + Determinarea dioctilftalatului + Determinarea hidrocarburilor + Determinarea epiclorhidrinei + Determinarea benzolului + Determinarea xilenei + Determinarea stirenei + Determinarea uait – spirit + Determinarea oxidului de carbon + Determinarea clorurii de vinil + Determinarea percloretilenei + Determinarea tetracloretilenei + Determinarea cloroformului + Determinarea metanului + Determinarea hexanului + Determinarea gaz – lampantului + Determinarea clorbenzolului + Determinarea tetraclorurii de carbon + Determinarea vinilacetatului + Determinarea nicotinei + Determinarea benz(a)pirenului prin + metoda cromotografiei în gaz-lichid Determinarea benz(a)pirenului prin + metoda spectrofluorimetrica Determinarea pulberii prin metoda + gravimetrică V. 273. 261. 263. 271. 237. 241.

285. 3. 291. 298. 276. 5.determinarea prin metoda spectrofotometrică de absorbţie atomică Determinarea manganului Determinarea fierului Determinarea nichelului Determinarea cuprului Determinarea zincului Determinarea plumbului Determinarea cromului Determinarea cobaltului Determinarea cadmiului - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Nomenclatorul investigaţiilor factorilor fizici pentru laboratoare CSP antrenate în implementarea proiectului pilot Nr. 289. 282. ultraviolete.275. 293. 286. 288. 297. Denumirea serviciului Nomenclatorul pentru laboratoarele CSP teritorial de performanţa naţional 2 3 4 Intensitatea câmpului electric şi magnetic de frecvenţă industrială Intensitatea şi densitatea câmpului electromagnetic de radiofrecvenţe Intensitatea câmpului electric şi densitatea fluxului magnetic. generat de calculatoarele personale Intensitatea câmpului electrostatic SAR – specific absorbtion rate generat de telefoanele mobile Iradieri optice (infraroşii. 279. 6. 4. 295. 294. 296. 277. 292. 280. 287. 284. 278. 281. 2. d/o 1 1. Determinarea alcoolului propilic Determinarea alcoolului butilic Determinarea dibutilftalatului Determinarea dioctilftalatului Determinarea epiclorhidrinei Determinarea vinilacetatului Determinarea metilmetacrilat Determinarea acrilonitril Determinarea aldehidei acetice Determinarea clorură de vinil Determinarea caprolactam Determinarea butilacetatului Determinarea etilacetatului Determinarea furfurolului Determinarea tetracloretilenei 2. 290. LASER) + + + + + + + + - + - + . 283.

2) (-/+) investigaţiile de laborator se efectuează opţional. . Zgomot Vibraţia Infrasunet Ultrasunet Parametrii microclimatici Iluminatul Pulberi + + + + + + + + + + + + + + + + + Nomenclatorul investigaţiilor parametrilor radiologici pentru laboratoare CSP antrenate în implementarea proiectului pilot Nr. case locative. 3) (+) investigaţii de laborator se efectuează obligator în cadrul CSP teritorial. -Strontiu-90. 7. . edificii sociale Radiometria obiectelor mediului ambiant. Se efectuează colectarea. 9. -thoriu-232. păstrarea temporară şi transmiterea probelor la nivel teritorial sau naţional. 13.7. 5. 8. -potasiu-40. Dozimetria generală a radiaţiilor ionizante la locurile de muncă. A eff. 10. edificii sociale Măsurarea dozelor individuale ale personalului de categoria A a unitarilor radiologice. nucleare in teritoriu republicii + (în caz de prezenţa dozimetrului) de performanţa naţional 3 4 + + + + + + - + + + + + - + Adnotare: 1) (-) investigaţii la CSP cu nivel teritorial şi CSP cu laboratoare de performanţe nu se efectuează. 6. 2. Determinarea a concentraţiilor a radionuclizilor artificiali: -Cesiu-137. în funcţie de costeficienţă şi nivel de implementare a metodelor şi tehnologiilor noi. 4. 11. d/o 1 Nomenclatorul pentru laboratoarele CSP Denumirea serviciului teritorial 2 1. CSP cu laboratoare de performanţă şi nivel naţional.alţi radionuclizi artificiali Activitatea efectivă specifică a radionuclizilor naturali: -radiu-226. 3.RNN Determinarea debitului dozei echivalente gama Determinarea radonului in încăperi case locative. 12.

2. în spaţii adecvate. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator pe perioada anului 2014. de la data semnării contractului.4.2014 CONTRACT model Nr. prenumele) „Prestator”. pe de o parte.2. prenumele) „Beneficiar”. numele. denumit(ă) în continuare (funcţia.3. 4) Procesul-verbal de predare-primire.1..12. Data prestării serviciilor se consideră data indicată în Actul de prestare a serviciilor (protocolul de lucru). 2) Actul de prelevare a probelor – 1 ex. 1. antrenate în implementarea proiectului pilot. Prestarea Serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. Cantitatea şi sortimentul serviciilor sunt indicate în Specificaţia din anexa la prezentul Contract.1. pe de altă parte (ambii denumiţi în continuare „Părţi”). Încercările microbiologice. Obiectul contractului 1. în baza unui Acord adiţional la prezentul contract semnat de ambele „Părţi”. Beneficiarul se obligă. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei din anexa care este parte integrantă a prezentului Contract. 2..1 ex. Prestarea serviciilor va fi efectuată în baza practicii bune de laborator.5.Anexa nr. “___”_________20__ __________________________ (localitatea) Centrul de Sănătate Publică r. 3) Actul de prestare a serviciilor (protocolul de lucru) – 1 ex. __ pentru contractarea/subcontractarea serviciilor de laborator între Centrele de Sănătate Publică teritoriale şi Centrele de Sănătate Publică cu laboratoare de performanţa. sanitaro-igienice. 2. 1438 din 17.2.3. conform graficului încheiat între părţi în limitele programului de lucru aprobat de Prestator. 5) Rapoartele de încercări (buletin de analiză) privind încercările de laborator solicitate. să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator.Bălţi. radiologice se efectuează în laboratorul Prestatorului.. 2. denumit(ă) în continuare (funcţia. şi Centrul de Sănătate Publică _______________________ reprezentat(ă) prin medicul şef__________________________________. Cahul sau mun.. 1.__________________________ reprezentat(ă) prin medicul şef__________________________________. 4 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr. numele.___________ din __________________ . la rîndul său. 1. Măsurările controlului factorilor fizici şi radiologice se efectuează de către specialişti instruiţi ai Prestatorului la obiectul de supraveghere în teritoriul administrativ al CSP raional____________. au încheiat prezentul Contract referitor la achiziţionarea serviciilor din sfera sănătăţii publice. acreditate şi certificate conform Certificatului de Acreditare a CNEAS nr. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: 1) Factura de expeditie . 2. Termenele şi condiţiile de prestare 2.Servicii”. denumite în continuare . care poate fi mărită sau micşorată în dependenţă de necesităţile Beneficiarului.

timp de 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului. 4.2011. prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr. 3. care va fi parte componenta a prezentului contract. 7) să permită în caz de necesitate prezenţa reprezentanţilor Beneficiarului la îndeplinirea încercărilor solicitate. 3.1. 4) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Beneficiar.4 Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. 533 din 13. fiind indicat în Specificaţia din anexa la prezentul Contract şi ordinul de plată eliberat de Prestator în corespundere cu Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.. În baza prezentului Contract.1. precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. se efectuează de către reprezentanţii Prestatorului. Efectuarea măsurărilor radiologice şi a factorilor fizici la obiectivele din teritoriul deservit de către Beneficiar.2.1. în corespundere cu cerinţele prezentului Contract. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 4. prin telefon/fax despre disponibilitatea prestării Serviciilor. în decurs de 5 zile calendaristice. Suma totală a prezentului Contract. Obligaţiile părţilor 4. 2) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite. 3) să asigure achitarea Serviciilor prestate.2011 şi Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice. 4. 4) să asigure condiţii sigure pentru păstrarea şi conservarea (la necesitate) probelor. Preţul serviciilor poate fi modificat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 5. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 5) să asigure transportarea (cu transportul propriu) probelor de la Beneficiar pînă în laboratorul propriu. Beneficiarul se obligă: 1) să asigure prelevarea şi prezentarea probelor în conformitate cu planul aprobat între Beneficiar şi Prestator. însoţite de un act de prelevare cu indicarea nomenclatorului încercărilor solicitate. până la transportarea lor de către Prestator. Preţul Contractului şi condiţiile de plată 3.5. inclusiv TVA. în termenele stabilite. Rezilierea Contractului 5.2.12.3. 5. 1020 din 29.3.2. 2) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract.07. în termen de 10 zile de la recepţionarea documentelor de însoţire. 5. Prestorul se obligă: 1) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 1) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract. se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:___________________________________________ 3. . 3) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar. În baza prezentului Contract. conform planului aprobat. 2) să anunţe Beneficiarull după semnarea prezentului Contract. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti: 100% – după prestarea Serviciilor. 3) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor.3. respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. conform cerinţelor documentelor normative. să 6) să asigure Beneficiarul cu rapoarte de încercări în termen. 5.

Datele de identificare juridice. . Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare.3.4. 6. Dispoziţii finale 6.Ş. 6. 6./Fax: Denumirea Băncii: Adresa Băncii: Cod Bancar: Cont de decontare: Cod fiscal: Denumirea Băncii: Adresa Băncii: Cod Bancar: Cont de decontare: Cod fiscal: Semnăturile părţilor “ Prestatorul”: Centrul de Sănătate Publică ______________ “ Beneficiarul” Centrul de Sănătate Publică________ L.6. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 6. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. poştale şi de plată ale părţilor: “Furnizorul/Prestatorul”: Adresa: “ Beneficiarul”: Adresa: Tel. 6.4. toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. fiind valabil pînă la “__” _______________ 201__. L. În caz contrar. 5. pe durata îndeplinirii contractului.4) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. cîte un exemplar pentru Prestator şi Beneficiar./Fax: Tel.3 Părţile contractante au dreptul. De la data semnării prezentului Contract. 5. să convină asupra modificării clauzelor contractului. 6. avînd aceeaşi forţă juridică. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării lui de către Părţi şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.2. ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10zile lucrătoare de la primirea notificării. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.1. prin acord adiţional.Ş.

d/o Denumirea serviciilor Cod Cantitatea Preţ Suma totală. Contabil: _______________________ Înregistrat: Trezoreria nr.Ş.Ş. L. Lei MD Perioada prestării Conform graficului convenit de Părţi TOTAL Semnăturile părţilor “ Prestatorul”: Centrul de Sănătate Publică ______________ “ Beneficiarul” Centrul de Sănătate Publică________ L.________ din “__” _________ 201__ SPECIFICAŢIA SERVICIILOR Nr.Anexă la contractul nr._____________________ _______________________ “___”______________201__ .