You are on page 1of 13

BAHAGIAN A

[60 markah]
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang yang disediakan.
1 Rajah 1 menunjukkan carta organisasi bengkel
P
Q
R

Kump B

Kump C

Kump D

PT1 2014 KHB (ERT)

Kump A

Rajah 1
Nyatakan P, Q dan R dalam ruang yang disediakan.
Jawapan
a.
b.
c.

P
Q
R
[3 markah]

2 Pernyataan di bawah menerangkan faktor pemilihan reka bentuk.
P
Q
R

Produk yang dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna
Produk yang dihasilkan boleh bersaing dengan produk sedia ada di pasaran
Produk yang dihasilkan daripada bahan yang mudah diperolehi

Padankan faktor reka berikut dengan menulis P, Q dan R berdasarkan pernyataan yang betul di ruang
yang disediakan.
a) Kesesuaian bahan
b) Fungsi
c) Nilai Komersial
[3 markah]
3

Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran bagi 50 rak buku.
Jenis kos
Kos bahan
Kos upah
Kos overhed

Jumlah (RM)
2500
800
50

a. Kirakan kos pengeluaran bagi sebuah rak buku.

b. Jika keuntungan sebanyak RM 15 bagi setipa unit, berapakah harga jualan bagi setiap unit rak

1

Tandakan () pada peralatan yang menggunakan elektrik untuk menghasilkan tenaga kinetik.tersebut? c. 2 . Jawapan bagi Q dan T telah diberi. Berapakah jumlah keuntungan jika semua unit tersebut habis dijual? 4 Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis peralatan elektrik. Tulis urutan berdasarkan abjad pada ruang yang disediakan. Rajah 2 [3 markah] 6 Susun langkah menukar sesendal pili berbibir mengikut urutan yang betul. Labelkan bahagian yang bertanda berikut. a) b) c) PT1 2014 KHB (ERT) [3 markah] [3 markah] 5 Rajah 2 menunjukkan plaq 3 pin 13 Ampere.

Jawapan P telah diberi. R dan S.P Q R S T Buka nat pili dengan sepana boleh laras Tutup punca bekalan air Keluarkan pelompat dengan playar muncung tirus Pasang semula pelompat Tukarkan sesendal lama dengan sesendal baru Q T [3 markah] PT1 2014 KHB (ERT) 7 Rajah 3 menunjukkan bahagian tangki simbah. [3 markah] 9 Rajah 5 menunjukkan sebuah mesin jahit. Tandakan () pada alatan tangan yang betul untuk membuka plag buangan bagi membersihkannya. c. Rajah 3 Nyatakan nama bahagian Q. P Q R S : Pelampung : : : [3 markah] 8 Rajah 4 menunjukkan perangkap P. 3 . Rajah 4 a. b.

Bahagian R S T Fungsi [3 markah] PT1 2014 KHB (ERT) Rajah 5 Nyatakan fungsi bahagian yang bertanda R. b. c. 10 Rajah 6 menunjukkan jenis-jenis keratan batang untuk pembiakan secara keratan batang.a. S dan T pada mesin jahit tersebut. Rajah 6 Padankan contoh tumbuhan yang dibiak secara keratan batang berikut dengan jenis keratan batang diatas. 4 . Contoh tumbuhan a) Jejari hantu b) Angsana c) Bunga raya Keratan batang [3 markah] 11 Rajah 7 menunjukkan tiga jenis medium yang digunakan semasa penanaman.

___________________________________________________________________ [3 markah] 14 Rajah 9 menunjukkan sebahagian daripada sumber kuih tempatan. a. B atau C pada ruangan yang disediakan. Q dan R dalam ruang yang disediakan. ___________________________________________________________________ ii. 5 . i. PT1 2014 KHB (ERT) Label P Q R A B C Rajah 8 Tentukan keperluan makanan tersebut dengan menulis label A.Rajah 7 Tuliskan nama medium P. Jawapan [3 markah] 12 Rajah 8 menunjukkan beberapa jenis makanan yang perlu diambil dalam prinsip diet seimbang. Berikan dua makanan yang sesuai untuk dimasak menggunakan kaedah di atas. Pernyataan a) Dimakan dalam kuantiti yang banyak b) Dimakan dalam kuantiti sederhana c) Dimakan dalam kuantiti paling sedikit Jawapan [3 markah] 13 Penyataan berikut menerangkan kaedah memasak makanan. Memasak dengan memasukkan makanan ke dalam air mendidih dalam masa yang singkat. Apakah kaedah memasak tersebut? ____________________________________________________________________________ b.

a) b) c) Hasil makanan Cucur udang Kuih lapis Kuih lompang Jenis bater Bater pekat Bater pekat Bater cair Kaedah memasak Menggoreng minyak penuh Mengukus Mengukus () / () [3 markah] 17 Padankan jenis fabrik berikut dengan ciri-cirinya yang betul. Jawapan [3 markah] 15 Tandakan () pada pernyataan bater pekat yang betul dan () pada yang salah. Jenis fabrik Ciri -ciri 6 .A B Rajah 9 C Tentukan fungsi bahan tersebut menulis label A. Pernyataan a) Bater pekat merebak dengan cepat dan nipis jika dituangkan dengan sudu atau senduk b) Bater pekat boleh digunakan untuk menyadur makanan c) Contoh hasil makanan bater pekat ialah cucur udang dan skon titis PT1 2014 KHB (ERT) Pernyataan a) Digunakan sebagai inti kuih onde-onde b) Digunakan untuk menyadur atau diletakkan di atas permukaan kuih c) Digunakan untuk membuat bater penyadur Jawapan [3 markah] 16 Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah tentang makanan daripada bater. B atau C pada ruangan yang disediakan.

Jawapan [3 markah] 19 Tandakan () pada kaedah yang betul dan () pada kaedah yang salah untuk mengemas basi kelim belah kangkung. B atau C pada ruangan yang disediakan. Fabrik Linen  b. a) b) c) [3 markah] BAHAGIAN B [40 markah] Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang yang disediakan. Fabrik kapas  c. Fabrik benang sayat           Menyerap lembapan Diperoleh daripada pokok kapas Tahan suhu tinggi Berasal dari selulosa batang pokok fleks Teguh apabila kering Diperoleh daripada bulu kambing biri-biri [3 markah] atau atau A B C Rajah 10 Tentukan maksud tanda pola tersebut dengan menulis label A. Tuan.a. Pernyataan a) Letak pada ira lurus fabrik b) Letak pada lipatan fabrik c) Garisan pemadan PT1 2014 KHB (ERT) 18 Rajah 10 menunjukkan tiga tanda pada pola. tapi takkanlah sebanyak itu saja pisangnya! Nyatakan kelemahan sistem ini dalam memenuhi kehendak dan keperluan manusia. Kaedah a) Menjahit insang pari b) Menjahit silang pangkah c) Menjahit lilit kemas () / () [3 markah] 20 Rajah 11 menunjukkan penggunaan sistem barter pada zaman dahulu. boleh tak kita tukarkan pisang saya dengan ayam tuan? Boleh. 7 .

Tanggam A: _____________________________________________________________ 8 . (i ). [3 markah] Ruang Jawapan a) Nama tanggam.A B Rajah 12 a) Nyatakan nama tanggam A dan tanggam B [2 markah] PT1 2014 KHB (ERT) 1 Rajah 12 menunjukkan dua jenis tanggam. [5 markah] c) Senaraikan perbezaan antaratanggam A dan tanggam B. b) Nyatakan lima alatan tangan yang perlu digunakan bagi menghasilkan kedua-dua tanggam di atas.

________________________________________________________________________ (iii ). c) Lima alatan tangan yang digunakan bagi menghasilkan tanggam.(ii ). ________________________________________________________________________ (iv ). ________________________________________________________________________ Perbezaan antara tanggam A dan tanggam B. ________________________________________________________________________ (v ). (i ). ________________________________________________________________________ (ii ). ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PT1 2014 KHB (ERT) b) Tanggam B: _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2 Rajah 13 menunjukkan plag 3 pin 13 ampere. 9 .

PT1 2014 KHB (ERT) Rajah 13 Berdasarkan Rajah 13. [3 markah] c) Terangkan langkah-langkah membuat pendawaikan [5 markah] Ruang Jawapan 10 . [2 markah] b) Nyatakan tiga tamatan yang terdapat pada plag 3 pin 13 ampere. a) Senaraikan 2 ciri plag 3 pin 13 ampere.

11 .a) Dua ciri plag 3 pin 13 ampere. (i ). ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (ii ). ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3 Rajah 14 menunjukkan keratan batang bagi tanaman hiasan. ________________________________________________________________________ b) c) Tiga tamatan yang terdapat pada plag 3 pin 13 ampere. ________________________________________________________________________ PT1 2014 KHB (ERT) ________________________________________________________________________ Langkah-langkah membuat pendawaian pada tamatan plag 3 pin 13 ampere. ________________________________________________________________________ (iii ). (i ). ________________________________________________________________________ (ii ).

a) Nyatakan nama keratan P. [3 markah] b) Nyatakan cara menyediakan keratan batang tersebut.    Kelim ini rata dan terbuka Mata jahitannya tidak kelihatan dari sebelah luar pakaian atau artikel Lebar kedua-dua basi kelim adalah sama 12 . Q dan R P: ____________________________________________________________________________ Q: ____________________________________________________________________________ R: ____________________________________________________________________________ b) Cara menyediakan keratan batang i) ____________________________________________________________________________ ii) ____________________________________________________________________________ iii) ___________________________________________________________________________ c) Cara menyemai keratan batang i) _____________________________________________________________________________ ii) ____________________________________________________________________________ iii) ___________________________________________________________________________ iv) ____________________________________________________________________________ 4 Pernyataan di bawah menerangkan tentang sejenis kelim. [3 markah] Ruang Jawapan a) Keratan P. Q dan R. PT1 2014 KHB (ERT) Rajah 14 [3 markah] c) Nyatakan cara menyemai keratan batang tersebut.

apakah jenis pakaian yang menggunakan kelim jenis ini? [2 markah] Ruang Jawapan PT1 2014 KHB (ERT) a) Nama kelim b) Langkah-langkah menjahit kelim i) ii) iii) c) Jahitan yang digunakan untuk mengemas tepi basi kelim i) ii) iii) iv) d) Jenis pakaian yang menggunakan kelim jenis ini KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh. . [1 markah] b) Nyatakan langkah-langkah menjahit kelim tersebut. [4 markah] d) Pada pendapat anda. . 13 .a) Nyatakan nama kelim tersebut. Disemak oleh. (ROZIAH BT ISHAK) Guru mp KHB …………………………. Disahkan oleh. . …………………………. …………………………. [3 markah] c) Nyatakan jahitan yang boleh digunakan untuk mengemas tepi basi kelim.