OSNOVNA ŠKOLA _____________

PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE GLAZBENE KULTURE

Razred: II. Učitelj mentor: __________ Učitelj pripravnik: __________ Datum izvođenja nastave: __________

Nastavna jedinica: Izvođenje glazbe – „Bratec Martin“ Tip sata: Obrada nove nastavne jedinice Nastavni sadržaji: • „Bratec Martin“ • Amilcare Ponchielli: „Ples satova“ Zadaci nastave: Obrazovni zadaci: • izvoditi dinamičke stupnjeve; • usvojiti pjesmu „Bratec Martin“; • odrediti i pratiti dinamiku skladbe „Ples satova“. Funkcionalni zadaci: • razvijanje muzikalnog sluha, odnosno slušnog shvaćanja, zapamćivanja i reproduciranja melodijskih elemenata glazbe; • njega i kultiviranje dječjeg glasa. Odgojni zadaci: • razvijati ljubav prema glazbi te putem glazbene umjetnosti oslobađati svoje unutarnje snage i sposobnosti. Nastavna sredstva i pomagala: ploča, kreda, nosač zvuka, udžbenik, nastavni listići Metode rada: slušanje glazbe, razgovor, pisanje, pjevanje Oblici rada: frontalni, individualni, grupni rad Korelacija: Priroda i društvo, hrvatski jezik, tjelesna i zdravstvena kultura

ARTIKULACIJA SATA: Uvodni dio: • slušanje glazbe – „Nivea aqua sounds of beauty“ • razgovor o doživljajima skladbe • razgovor o spavanju i buđenju Glavni dio: • Udžbenik str. 7. – čitanje teksta pjesmice „Bratec Martin“ • naizmjenično čitanje teksta u grupama (1. grupa – glasno / 2. grupa – tiho) • slušanje pjesme „Bratec Martin“ • naizmjenično pjevanje u grupama • slušanje skladbe „Ples satova“ • ispunjavanje nastavnih listića: određivanje skladatelja, izvođača, tempa i dinamike izvođenja skladbe Završni dio: • ponovljeno slušanje skladbe uz označavanje promjene glasnoće dogovorenim pokretima ruku • pjevanje pjesmice na engleskom jeziku – „Brother John“

SLUŠANJE SKLADBE: PLES SATOVA 1. Skladatelj: _____________________________________________________ 2. Izvođači: _____________________________________________________ 3. Upiši točan redoslijed tempa izvođenja: ___ polagano ___ brzo ___ umjereno brzo 4. Upiši točan redoslijed dinamike izvođenja: ___ glasno ___ umjereno glasno ___ tiho

SLUŠANJE SKLADBE: PLES SATOVA 1. Skladatelj: _____________________________________________________ 2. Izvođači: _____________________________________________________ 3. Upiši točan redoslijed tempa izvođenja: ___ polagano ___ brzo ___ umjereno brzo 4. Upiši točan redoslijed dinamike izvođenja: ___ glasno ___ umjereno glasno ___ tiho

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.