You are on page 1of 59

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R

)

Editat de CET–R
IUNIE 2015
COPYRIGHT 2015, CET-R – Certificat de înregistrare a mărcii nr. 128020/09.04.2013
Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea integrală sau parţială a acestei publicaţii periodice, prin mijloace
scrise sau electronice, fără aprobarea conducerii Corpului Experţilor Tehnici din România.

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 128 - iunie 2015

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Pag:
Info CET-R – evenimente în trim. I si II 2015 la care au fost invitaţi și au participat
reprezentanţi ai CET-R:
- Drumul spre performanță - O nouă promoție de deținători ai certificatelor de „Expert Tehnic
Independent Extrajudiciar și Consultant AGIR“, 13.02.2015, articol publicat în "Univers
Ingineresc"-bilunar de opinie și informare al AGIR, Director fondator dr.ing. Mihai Mihăiță, nr.
4(578) / 16-28 februarie 2015

1

- Atelier de lucru cu tema "Înregistrarea sistematică a imobilelor, izvorul procedurilor pentru toate
tipurile de lucrări de specialitate, inclusiv suportul pentru fundamentarea expertizelor tehnice judiciare
din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei", organizat de AEF, 21.02.2015, Timișoara

3

- Conferința Națională ANEVAR, care a avut loc în aula Costin Murgescu a Institutului Bancar
Român, 20.03.2015, București

4

- Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurări (imobile, auto,bunuri) şi Pensii, ediţia a X-a,
organizată de UNSICAR, 31.03.2015, București

6

- Şedinţa Camerei Deputaţilor, Comisia pentru transporturi și infrastructură din Parlamentul
României

6

- Adunarea Generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România din 4 martie 2015 și Adunarea
Generală Extraordinară a Uniunii Profesiilor Liberale din România din 13 mai 2015, având ca punct
principal al ordinii de zi dezbaterea în Parlamentul României noul Cod Fiscal și al Codului de
Procedură Fiscală, aplicabile din 2016
- A VII-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Performanţa Energetică a Clădirilor şi Instalaţiilor
Aferente, organizată de AIIR, care a avut loc în 28-29 mai 2015 la Facultatea de Inginerie a
Instalaţiilor din Bucureşti
- Conferinţa “Calitatea în construcţii”, organizată de revista ARENA Construcţiilor, care a avut
loc în data de 18 Iunie 2015, Bucureşti, Hotel Caro
Info CET-R organizatoric :
- Reorganizarea Filialei Braşov a CET-R (30.01.2015)
- Reorganizarea Filialei Vâlcea a CET-R (13.03.2015)
Studiul dinamicii autovehiculelor implicate în accidente rutiere
Autori: Drd. ing. Rădulescu Marian-Eduard, Drd. ing. Stoica Ramona-Monica,
Drd. ing. Ene George, Drd. ing. Dinu Irinel,
Drd. ing. Simionescu Marius, Prof. dr. ing. Copae Ion
Interpretare tehnică și concluzii în Raportul de expertiză tehnică judiciară, având obiectiv identificarea
cauzelor care au condus la o coliziune într-o cursa auto ilegală. Exemplu de analiză la faţa locului
Autor: ing.expert judiciar auto Anton Lucaciu

7

8
10
12

14

30

INDICII DE ACTUALIZARE A PREȚULUI
clădirilor şi construcţiilor speciale la data de 31.12.2014 (pe trim. IV 2014)

48

INDICII DE ACTUALIZARE A PREȚULUI
clădirilor şi construcţiilor speciale la data de 31.03.2015 (pe trim. I 2015)

52

Iunie 2015

Colectiv redacţie:
ing. Puticiu Virgil Alexiu Dimitrie
tehnoredactare : ing. Dobra Mariana

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 128 - iunie 2015

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Drumul spre performanță - O nouă promoție de deținători ai certificatelor de
„Expert Tehnic Independent Extrajudiciar și Consultant AGIR“, 13.02.2015, articol
publicat în "Univers Ingineresc"-bilunar de opinie și informare al AGIR, Director
fondator dr. ing. Mihai Mihăiță, nr. 4(578) / 16-28 februarie 2015
La 13 februarie 2015, preşedintele AGIR, Mihai Mihăiţă, preşedintele CET-R, Virgil
Puticiu, şi preşedintele SETEC, Dragoş Popa, cu sprijinul celor doi vicepreşedinţi SETEC,
conf. univ. dr. ing. Ligia Petrescu şi ing. dipl. Florin Cetăţeanu, au înmânat, la sediul central
al AGIR, certificatele de „Expert Tehnic Independent Extrajudiciar şi Consultant AGIR“
celor 27 de noi absolvenţi ai cursului de specialitate. Totodată, au fost înmânate diplomele de
participare la noul curs de perfecţionare pentru experţii tehnici, denumit „Business
intelligence pentru experţii tehnici extrajudiciari şi consultanţi AGIR“, un curs care îşi
propune să implementeze modalităţi moderne de expertiză tehnică, de la preluarea şi până la
susţinerea şi predarea raportului de specialitate.
Cu prilejul festivităţii, s-a subliniat că necesitatea acestor cursuri a apărut ca urmare a
solicitărilor unor beneficiari, persoane fizice sau juridice, care doresc o informare clară,
corectă asupra stărilor de fapt referitoare la fenomene tehnice, echipamente, utilaje, activităţi
ce au influenţat, influenţează şi vor influenţa funcţionalitatea unor sisteme tehnice, indiferent
de domeniul acestora.
Societatea Experţilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanţi - SETEC, din cadrul AGIR,
organizează cursurile încă din anul 2003, în prezent desfăşurându-si activitatea peste 200 de
absolvenţi, experţi tehnici extrajudiciari şi consultanţi, în diferite specialităţi inginereşti.
Cursurile au fost realizate în colaborare cu Asociaţia Experţilor Europeni Agreaţi - AEXEA,
fiind, în acea perioadă, poate primele de acest gen la nivel continental. În pregătirea de
specialitate, s-a pus accent pe respectarea Codului de etică al inginerului, a Codului deontologic
al expertului tehnic şi consultant AGIR, pe cerinţa pregătirii continue a experţilor tehnici pe plan
naţional şi european şi, nu în ultimul rand, pe profesionalism individual şi de echipă.
Cursul de Expert Tehnic Extrajudiciar şi Consultant AGIR a fost organizat de SETEC,
din cadrul AGIR, împreună cu Corpul Experţilor Tehnici din România - CET-R, în perioada
27 septembrie - 22 noiembrie 2014, la sediul AGIR din bd. Dacia nr. 26, sector 1, Bucureşti,
sala Vasilescu Karpen.
Cursul a fost structurat pe trei module: juridic, economic şi tehnic, cu următorul cuprins:
- Expertiza tehnică şi acreditarea experţilor
- Regimul juridic al dreptului de proprietate publică
- Reglementarea legală a expertizei tehnice
- Eficienţa economică
- Noţiuni de contabilitate
- Informaţia obtinuţă din interpretarea datelor contabile
- Balanţa şi Bilanţul
- Criterii şi indicatori utilizaţi la analiza şi interpretarea datelor din evidenţa contabilă
- Raportul de expertiza tehnică
- Studiul de fezabilitate
- Managementul riscului
- Comunicare interactivă
- Calitatea expertizei şi expertiza calităţii
- Codul etic şi deontologic al expertului tehnic extrajudiciar şi consultant
- Gestionarea documentaţiei specifice
- Asigurare: necesitatea asigurării pentru răspundere profesională
Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 128 - iunie 2015

1

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 128 - iunie 2015

2

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Atelier de lucru cu tema "Înregistrarea sistematică a imobilelor, izvorul procedurilor pentru toate
tipurile de lucrări de specialitate, inclusiv suportul pentru fundamentarea expertizelor tehnice
judiciare din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei", organizat de AEF, 21.02.2015, Timișoara
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Curtea de Apel din Timișoara și Asociaţia
Evaluatorilor Funciari din ROMÂNIA - „AEF” ROMÂNIA, a organizat în data de 21 februarie 2015,
ora 1000, în AULA MAGNA a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I” din Timișoara, Calea Aradului nr. 119, Atelierul de lucru cu tema:
„Înregistrarea sistematică a imobilelor, izvorul procedurilor pentru toate tipurile de lucrări de specialitate,
inclusiv suportul pentru fundamentarea expertizelor tehnice judiciare
din domeniul topografiei, cadastrului şi geodeziei”
Ora 1000-1010: Cuvânt de deschidere eveniment
USAMVB în calitate de gazdă - Prof.univ.dr.ing. Paul PÂRŞAN, Rector USAMVB
ANCPI- Marius Arthur URSU, Director General
CAT - Judecător Erica NISTOR, Președinte
și
AEF - Dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN, Președinte
Ora 1010-1040: Impactul realizării cadastrului sistematic asupra activității de realizare a expertizelor
tehnice judiciare, precum și a activității desfășurată de evaluatori sau alți specialiști în domeniul
cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu contribuţie semnificativă asupra pronunţării unor hotărâri
judecătoreşti referitoare la imobile care să fie în concordanţă cu situaţia cadastral-juridică reală.
Prezintă: Marius Arthur URSU, Director General ANCPI
Ora 1040-1055: Importanța pregătirii și formării continue în profesie, condiție sine qua non în înfăptuirea
binelui public.
Prelegere susținută de către Judecător Prof.univ.dr. Lidia BARAC, Curtea de Apel Timișoara
Ora 1055-1100: Aşteptările Judecătorilor din partea experţilor, la înfăptuirea actului de justiţie, din
perspectiva Noului Cod Civil.
Prezintă: Judecător Cristian PUP, Curtea de Apel Timișoara, coordonator de proiect din partea Instanței
Ora 1100-1115: Festivitatea de semnare, prezentare și oficializare a obiectivelor „PROTOCOLULUI DE
COLABORARE” dintre Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Curtea de Apel
Timișoara şi Asociația Evaluatorilor Funciari din România.
Ora 1145 -1215: Aprecieri privind parcursul proiectului din partea partenerilor
- Centrul „PIFCA” Timișoara – inițiator și fondator al proiectului Dr. ing. dipl. Mihai
RACOVICEAN, Președinte;
ANCPI – Director General, Marius Arthur URSU – fondator al proiectului;
Subprefect - Zoltan MAROSSY– fondator al proiectului;
- CJ Timiș prin comisia de relaţii interne şi externe – referent Agneta KARDOS-secretar tehnic;
USAMVB – Rector, Prof.univ.dr.ing. Paul PÎRŞAN,partener;
UPT - Responsabil proiect din partea UPT, Conf. univ.dr. ing. Sorin HERBAN, partener
Asociația Precet Ministries, Vicepreședinte, Gigel Dumitru OLARIU, partener
Ora 1215-1230: Ceremonia de decernare a diplomelor de merit acordate celor care au inițiat proiectul și
entităților și pesoanelor care în decursul celor 10 ani, au contribuit în mod concret la reușită:

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 128 - iunie 2015

3

Nicolae Cinteză – Director Direcţia de supraveghere Banca Naţională a României (prin telespeaker) .03.iunie 2015 4 .Florentin Şuşnea – Prim-vicepreşedinte CAFR . Filip Stoica. adresându-se participanţilor la Conferinţa Naţională a ANEVAR în legătură cu competenţele şi calitatea în evaluări. Vâţă Gheorghe. care au rostit un cuvânt de salut conducerii şi membrilor ANEVAR participanţi la lucrările Conferinţei: . membri ANEVAR :Vasile Papuc. Foto 1: Preşedintele în exerciţiu al ANEVAR.Vasile Iuga – Countring Managing Partner Pwc România .ROMÂNIA (CET-R) Conferința Națională ANEVAR. La lucrările Conferinţei au participat invitaţi ai unor autorităţi ale Statului. Oprea Dorin. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.Virgil Alexiu Puticiu – Preşedinte CET-R .Gheorghe Bădescu – Preşedinte fondator al ANEVAR Au mai participat ca invitaţi Preşedinti ai unor Filiale CET-R.UNPIR .Florin Danescu – Preşedinte executiv Asociaţia română a băncilor .Gabriel Radu – Preşedinte Camera. 128 . ec. Rotaru Nicu.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . 20. Daniel Manaţe. Bîzgu Dănuţ.Lenuţa Martiniuc – Consilier Ministerul Justiţiei . București Lucrările Conferinţei au fost conduse de un prezidiu alcătuit din membrii conducerii ANEVAR: Adrian Vascu-Preşedinte.Cornel Florea . Dana Ababei. Adrian Ioan Popa-Bochiş.Emilian Radu – Preşedinte UPLR . ai unor instituţii bancare şi ai unor asociaţii profesionale care fac parte din UPLR.Georgeta Petre – Director Direcţia de legislaţie şi reglementări contabile Ministerul Finanţelor Publice . care a avut loc în aula Costin Murgescu a Institutului Bancar Român. Adrian Vascu. Enescu Constantin. Niţescu Dan.Speranţa Munteanu – reprezentant CAPMD şi UNPIR . Pascal Mircea. consilul şi biroul permanent CAFR .2015.

prezidiul. Foto 3: La lucrările Conferinţei au participat invitaţi ai unor autorităţi ale Statului.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . în plan îndepărtat.ROMÂNIA (CET-R) Foto 2: Lucrările Conferinţei Naţionale a ANEVAR s-au bucurat de o numeroasă participare. atât a propriilor membri. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 128 . care au rostit un cuvânt de salut conducerii şi membrilor ANEVAR participanţi la lucrările Conferinţei (vidi prim-plan ).iunie 2015 5 . cât şi a numeroşilor invitaţi. ai unor instituţii bancare şi ai unor asociaţii profesionale care fac parte din UPLR.

L. Tema evenimentului a fost CONSUMATORUL.livrarea accesului consumatorilor la protecţie adecvată prin asigurare . CONSUMATORUL. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.dr. auto. Marriott Bucureşti. Comisia pentru transporturi și infrastructură din Parlamentul României În data de 31 martie 2015 în Camera Deputaţilor. 128 .ing. La lucrările Conferinţei a mai participat.iunie 2015 6 . În cadrul dezbaterilor din cadrul Conferinţei au fost abordate următoarele subiecte: . avand în vedere că interesele şi nevoile de protecţie ale acestuia reprezintă o prioritate pentru UNSICAR.ROMÂNIA (CET-R) Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurări (imobile. Mariana Dobra. din partea CET-R.activitatea brokerilor . la Conferinţa Naţională a Brokerilor de Asigurări şi Pensii. ediţia a X-a. București Preşedintele Asociaţiei CET-R a fost invitat de către D-ul Bogdan Andriescu. organizarea și funcționarea Corpului Experţilor şi Evaluatorilor Tehnici Auto din România (CEETAR).2015.03. membru al Filialei Bucureşti a CET-R. La aceste dezbateri. 31 martie 2015. ediţia a X-a.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . care. precum şi în organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională continuă a experţilor tehnici şi evaluatorilor auto. organizată de UNSICAR. La lucrări au participat Preşedintele CET-R ing. Puticiu Virgil Alexiu şi conf. prin expunerile de motive au combătut înfiinţarea CEETAR ca o asociaţie profesională care se pretinde a fi un “for” tutelar în domeniile calităţii şi siguranţei în exploatare a autovehiculelor rutiere. bunuri) şi Pensii. 31.tendinţe şi evoluţii în piaţa europeană de brokeraj de asigurare Şedinţa Camerei Deputaţilor.W. circulaţie ruiteră. Comisia pentru transporturi și infrastructură din Parlamentul României.pârghiile ce pot fi utilizate de brokeri pentru reprezentarea clienţilor în faţa asiguratorilor -impactul noilor reglementări ASF din perspectiva costurilor pentru brokeri şi pentru consumatori . au fost invitaţi să participe 2 delegaţi ai CET-R pentru a susţine punctul de vedere. asistent manager ing. specialitatea autovehicule. a asigurărilor auto în efectuarea expertizelor tehnice auto.cum este afectat consumatorul de modificările legislative din piaţa de asigurări . Petrescu Alexandru.x85/2015) pentru constituirea. CONSUMATORUL. în şedinţa de lucru s-a supus dezbaterii propunerea legislativă privind Proiectul de lege (P. Preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România. la Hotel J. Evenimentul a avut loc marţi.experienţa consumatorilor în procesul de despăgubire .

P. la care a participat şi Preşedintele CET-R. 128 .L.L. cu ocazia invitării de către acesta la Preşedenţie a reprezentanţilor antreprenoriatului din economia românească. constatând intenția guvernanților de modificare a actelor normative în vigoare. Ultima oră: Hotărârea adoptată în Adunarea Generală a UPLR a fost transmisă Preşedintelui României KLAUS IOHANNIS.00. dovadă că în 13.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . s-a implicat.02.R a fost făcută la solicitarea Colegiului Farmaciştilor din România. Vascu Adrian. punctul de vedere adoptat va fi transmis la Guvern şi MF.2015 şi care.ROMÂNIA (CET-R) Adunarea Generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România din 4 martie 2015 și Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Profesiilor Liberale din România din 13 mai 2015. aplicabile din 2016 UPLR. La această dezbatere a participat şi Preşedintele CET-R. în luarea de cuvânt.2015. Convocarea Adunării Generale a U. a asociaţiilor profesionale.05. a transmis hotărârea adoptată în Adunarea Generală a U. membre UPLR.P.R din 13. având ca punct principal al ordinii de zi dezbaterea în Parlamentul României noul Cod Fiscal și al Codului de Procedură Fiscală. noul Cod fiscal şi efectele cu referire la soarta practicienilor de profesii liberale.05. orele 11. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. astfel încât profesiile liberale să fie obligate să renunțe la statutul lor şi să fie transformate în profesii dependente şi a avut tema “Adoptarea unei rezoluții a Adunării Generale cu privire la proiectul de modificare a regimului fiscal și de impozitare a profesiilor liberale și stabilirea unor măsuri concrete de contracarare” . din acest moment intră în dezbatere publică şi care produc efecte şi în activităţile practicienilor de profesii liberale. luând act de noul Cod Fiscal şi al Codului de Procedură Fiscală.2015. care.iunie 2015 7 . introduse pe ordinea de zi a Guvernului României din 18. iar implicarea UPLR în promovarea intereselor asociaţiilor profesionale membre justifică prezenţa CET-R în această asociaţie profesională UPLR. ocazie cu care Preşedintele a subliniat faptul că Administraţia Prezidenţială este preocupată de stimularea iniţiativei private. UPLR a fost reprezentată de vicepreşedintele acesteia ec. la sediul ANEVAR s-a dezbătut cu Preşedinţii asociaţiilor profesionale. aplicabile din 2016.

iunie 2015 8 . Franţa. de realizare a unor cladiri nZEB sau pasive. Cătălin Lungu. Anglia. China şi România. standarde europene de proiectare sau determinare a consumurilor de energie şi multe altele. Republica Moldova şi China. surselor regenerabile. Cadre didactice. stau la baza calităţii vieţii şi a confortului în spaţiile ocupate.ROMÂNIA (CET-R) A VII-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Performanţa Energetică a Clădirilor şi Instalaţiilor Aferente. Programul Conferinţei a inclus prezentările unor proiecte naţionale sau internaţionale de cercetare. Republica Moldova.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . Ordinul Auditorilor Energetici din România OAER şi Societatea Termotehnicienilor din România îmbogăţesc platforma ştiinţifică de comunicare internaţională prin care inginerii de instalaţii şi construcţii. Cu un potenţial de economisire a energiei de până la 50%. Belgia. Coerenţa acestei acţiuni se poate obţine însă doar urmand strategii proactive de reabilitare energetică. prezenţi din toată tara. construirea. Director RCEPB. eficientizarea energetică a clădirilor constituie una dintre soluţiile imediate de reducere a gradului de dependenţă de importul de combustibili. inclusiv studenţii primesc informaţii tehnice corecte.Facultatea de Ingineria Instalaţiilor din cadrul UTCB. adaptate condiţiilor naţionale. Foto 1: Deschiderea celei de a VII-a ediţii a Conferinţei Internaţionale RCEPB 2015 a fost făcută de Prof. de formare a forţei de muncă indiferent de nivelul de calificare. organizată de AIIR. nu în ultimul rand. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. din România. 128 . au audiat prezentările celor 15 specialişti care au prezentat materiale. care a avut loc în 28-29 mai 2015 la Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor din Bucureşti Organizând RCEPB. auditorii energetici şi alte categorii de specialişti. care au prezentat lucrări ştiinţifice în legătură cu tehnologiile performante în domeniu. Preşedintele AIIR Valahia. organizator şi moderator . Deciziile specialiştilor din sectorul clădirilor privind planificarea. ingineri specialişti şi experţi tehnici în domeniu. proiectarea. renovarea şi utilizarea mediului construit influenţează puternic consumul energetic al societăţii noastre.asociat dr. de transparenţa decizională şi de implementarea rapidă a directivelor europene.ing. specializaţi în domeniile clădirilor verzi sau pasive. emisiile cu efect de seră sau dependenţa de importurile de energie şi. de implementare a unor strategii privind formarea forţei de muncă în domeniul construcţiilor. utile şi foarte recente din domeniul PERFORMANŢEI / EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR ŞI INSTALAŢIILOR AFERENTE. în strategii energetice sau în tehnologii performante utilizate în clădirile nZEB. Belgia. arhitecţii. Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România AIIR. Franţa. care a făcut prezentările participanţilor din Anglia. împreună cu Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor UTCB.

iunie 2015 9 . Xiaodong Wang şi cadre didactice din cadrul FII – UTCB. Andy Lewry. ingineri specialişti şi experţi tehnici în domeniu. prof. Belgia: prof. China: prof.dr.dr. au audiat prezentările celor 15 specialişti care au prezentat materiale.ing.ing.ing. prof. printre invitaţii VIP s-a numărat şi Preşedintele CET-R ing.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . Puticiu Virgil Alexiu Dimitrie. Sorin Burchiu-Decanul Facultăţii de Instalaţii din UTCB si Vicepreseinte al AIIR. Bertrand Montmoreau. Republica Moldova: prof. directori din cadrul unor autorităţi de Stat. Yves Fautrelle. Paul Brejon. Franţa: prof.ROMÂNIA (CET-R) Foto 2: Cadre didactice.dr. prof. Walter Bosschaerts.ing. Fawaz Massouh.ing. 128 .dr.ing. din Anglia: dr. prezenţi din toată tara. Theodor Mateescu. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. fiind totodata si gazde.dr.ing. preşedinti ai unor asociaţii profesionale. Moldova. ingineri şi experti specialişti din România .ing. Foto 3: La lucrările Conferinţei Internaţionale Performanţa Energetică a Clădirilor şi Instalaţiilor Aferente au participat şi au adresat un cuvant de salut. dr.ing.ing. Anton Anton-Presedintele Senatului UTCB. dr.dr.dr.

proiectare și expertizare. în condiţiile în care preţurile ofertate. dar pentru a exista un criteriu de selecţie. preşedintele Comisiei Tehnice de Urbanism a Bucureştiului au pus problema imposibilităţii Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. organizată de revista ARENA Construcţiilor. În legătură cu agenda evenimentului. s-a propus necesitatea realizării unei baze de date reale a preţurilor de achiziţie pentru diversele tipuri de construcţii. pe criteriul corect calitate/preț. mult sub valoarea de piaţă. precum și anumite observaţii cu privire la strategia naţională de achiziţii publice. INCD URBAN-INCERC – Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor * Claudiu Georgescu.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . având obiect: 1. expert Iliescu Lucian.ROMÂNIA (CET-R) Conferinţa “Calitatea în construcţii”. 128 . preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România și D-ul arh. Sorin Gabrea. au prezentat materiale. inspector general. membru al Filialei Constanţa a CET-R. Sorin Gabrea. din care se reţine faptul că preţul cel mai mic ofertat nu asigură și exigenţele calitative. nu pot asigura calitatea în construcţii. având ca principal subiect „Modificări aduse noii legi a calității în construcţii * Controlul și certificarea calității construcțiilor”. directorul general al Direcţiei Generale Tehnice in Construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării * Bogdan Dobrin. care nu se referă doar la faţa văzută (finisaje). Hotel Caro Evenimentul a adus în atenția specialiștilor problemele legate de calitatea construcțiilor și a prezentat preocupările specialiștilor din cadrul autorităților și asociațiilor profesionale din domeniul construcțiilor și noul mod de selectare a actorilor participanţi la realizarea investiţiilor.Claudiu Georgescu. Președintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din România * Doina Federovici.iunie 2015 10 . S-a subliniat problema imposibilităţii realizării construcţiilor la exigenţele calitative a execuţiei construcţiilor. cu remarcabile realizări în domeniul proiectării în construcţii și a expertizei în construcţii. director general Sema Park New Project * Dragoş Cincă. de multe ori. dar și la stabilitatea. Inspectoratul de Stat în Construcţii * Horia Petran. deziderat major în execuţia și recepţia construcţiilor. preşedintele Comisiei Tehnice de Urbanism a Bucureştiului * Răzvan Gaiţă. execuţie. care a avut loc în data de 18 Iunie 2015. de regulă selectate pe criteriul preţ-calitate. preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din Romania  arh. D-ul arh. președintele Autoritătii Naţionale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achiziţiilor Publice * Nelu Stelea. senator PSD 2. au prezentat materiale:  arh. preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România  ing. Din partea Asociaţiei CET-R a fost delegat să participe ing. etc. Controlul și certificarea calității construcțiilor * Cristian Stamatiade. Şerban Ţigănaş. Noile cerinţe privind calitatea construcțiilor * Şerban Ţigănaş. Referitor la achiziţiile publice s-a pus problema renunţării la alegerea celui mai mic preţ în cadrul achiziţiilor publice. care să permită analiza corectă și nepărtinitoare a ofertelor (prețuri pentru consultanță. rezistenţa și durata normată în exploatare. managing partner Flamingo Park Au prezentat interes luările de cuvânt în legătură cu modificările aprobate şi modificările propuse de Ministerul Dezvoltării pentru creşterea calităţii construcţiilor. preşedintele Comisiei Tehnice de Urbanism a Bucureştiului. preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România * Sorin Gabrea. Bucureşti.). Şerban Ţigănaş.

în 2 situaţii.iunie 2015 11 . acestea au fost fost supuse discuţiei interactive. Cu referire la autorizarea lucrărilor în construcţii. a discutat cu doamna Valeria Enache. într-una din pauze. prevăzute în Legea nr.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . acesta opiniază că modificările propuse a fi aduse Legii nr. 50/1991 nu vor rezolva problemele existente. 10/2001 şi Legii nr.prevederea se referă la partea supraterană a construcţiilor și are în vedere asigurarea condiţiilor de gabarit pentru montarea schelei pentru finisarea și reparaţiile la faţadele dinspre proprietăţile învecinate . spre a fi supusă analizei de către conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii. arhitectul) să fie implicaţi prin prevederile legale ale competenţelor în Controlul calităţii în construcţii. În subsidiar. care va avea în vedere limita de proprietate de sub CTN Foto: Aspecte din timpul Conferinţei Urmare a expunerilor prezentate de specialişti în cadrul Conferinţei. reprezentantul CET-R ing.ROMÂNIA (CET-R) realizării calităţii în construcţii fără ca șeful de proiect (de regulă. referitor la prevederea noului Cod civil faţă de reglementarea de a amplasa construcţiile noi la o distanţă de minim 60 cm faţă de limita de grăniţuire (hotar). în domeniul realizării Calităţii în construcţii. S-a propus cooptarea unor juriști specializaţi în construcţii și consultarea specialiștilor care fac parte din Asociaţiile profesionale din domeniul construcţiilor. precum și a unor jurişti specializaţi în acest domeniu. respectiv autorizarea în construcţii. rezultând o serie de probleme reale privind necesitatea modificării legislaţiei în domeniul Achiziţiilor publice și. inspector șef regional în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. propunându-se reanalizarea actualelor modificări aduse Legii nr. 50/1991. actuala formă a modificărilor aduse acestor legi.substructura va fi tratată în funcţie de prevederile din proiectele de execuţie. care reunesc în rândurile lor specialiști în domeniul construcţiilor. 128 . este că această speţă urmează a fi transmisă. Iliescu Lucian. care guvernează calitatea în construcţii. fiind contestată la Președenţia României. și anume: . 10/2001 și a Legii nr. căreia i se solicită să nu le promulge în faza în care în Camerele legislative ale Parlamentului României noile prevederi nu corespund cerinţelor actuale. de către specialiști din cadrul autorităţilor de Stat – Ministere implicate și ai Asociaţiilor profesionale. 10/2001. realizată în baza unei expertize tehnice. implicit. Opinia personală exprimată de D-na inspector șef regional Valeria Enache. 50/1991. Această dicuţie a fost motivată de faptul că multe speţe care fac obiectul cauzelor din instanţe au ca obiect încălcarea acestei prevederi. pentru modificarea Legii nr. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.

ing. Adunarea Generală extraordinară a experţilor tehnici judiciari şi extrajudiciari din Brașov.P.2014 la Tulcea.Iovanaș Radu vicepreședinte Utilajul și tehnologia sudării ing. Lucian ing. geodezie ing.2015) Urmare a ședinţei ordinare a Biroului Executiv al Consiliului Naţional al CET-R. mașini și aparate electrice. avandu-l Președinte pe D-ul ing. E.ROMÂNIA (CET-R) INFO CET-R ORGANIZATORIC I.P. Vintilescu Iulian -vicepreședinte în Biroul Executiv al Consiliului Naţional al CET-R . din specialităţi profesionale heterogene. Tomescu Traian. în aula Universitaţii „Transilvania” din Brașov. Președintele Filialei AGIR Brașov.. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. Invitat de onoare la această ședinţa de lucru a fost D-ul ing. care s-a desfășurat în data de 19.M.I. evaluare evaluare E. evaluare E. cadastru. în detrimentul membrilor experţi din aceste Filiale.. membru topografie. E. ing.I. Membrii vechiului Birou Director.01. care au devenit și membri ai Filialei Brașov a CET-R. evaluare E. E.B.Crișan Gabriela președinte TCM. E..Olaru Ion membru Electrotehnică.11. 128 .P.I. Puticiu Virgil Alexiu și ing. au fost demiși din funcţiile pe care le deţineau și excluşi din Asociaţia CET-R.B...01. E.B..09. Dupa reactivarea conducerii Filialei CET-R Vaslui în data de 15.I. de către Președinţii acestora. E.I.Liurca Bogdan Mircea membru TCM. Otelea Toma. E.2015 a avut loc..I. VE ing. evaluare E. Componenţa Biroului Director al Filialei „Ţara Bârsei” Brașov a CET-R este următoarea: Nume si prenume Functia Specializarea ing.Rusu T.M.I. E. în urma căreia a fost restructurată Filiala „Ţara Bârsei” Brașov a CET-R. Reorganizarea Filialei Brașov a CET-R (30.Filipan Emil membru TCM.B. având 20 de membri.Ardeleanu Ion membru Electronică.M. abandonate prin nerespectarea prevederilor statutare.iunie 2015 12 . evaluare E. evaluare evaluare E. coordonată de Preşedintele CET-R ing. care au abandonat activitatea Filialei Brașov a CET-R din anul 2011.M.. ing.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . s-a hotărat reorganizarea activitaţii acestor Filiale prin implicarea directă a membrilor Biroului Executiv al Consiliului Naţional al CET-R. La această Adunare Generală extraordinară. au participat 24 de experţi tehnici judiciari și extrajudiciari.P.Costache Silvia secretar Auto.M.I.2014.. în data de 31. având ca punct principal al ordinii de zi reactivarea activităţii unor Filiale CET-R.B.P.I.

Chiş Adriana. Udrea Ion. în detrimentul membrilor experţi din aceste Filiale. Componenţa Biroului Director al Filialei Vâlcea a CET-R este următoarea: . Vochescu Cristian. avându-l Preşedinte pe D-ul ing. Năstase Doina – preşedinte . au participat 9 experţi tehnici judiciari . Tănase Ramona . ing.09.membri Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. ing. de către Preşedintii acestora. ing. abandonate prin nerespectarea prevederilor statutare.ing. Pascal Mircea-membru în Biroul Executiv al Consiliului Naţional al CET-R . Manole Gheorghe.ing. ing.2015 a avut loc în sala de şedinte a Tribunalului Râmnicu Vâlcea. coordonată de Preşedintele Filialei Teleorman a CET-R ing.03. care au abandonat activitatea Filialei Vâlcea a CET-R. Chiş Marius – vicepreşedinte .sing. în data de 13. din specialităţi profesionale heterogene. 128 . care s-a desfăşurat în data de 19. s-a hotărât reorganizarea activităţii acestor Filiale prin implicarea directă a membrilor Biroului Executiv al Consiliului Naţional al CET-R. La aceasta Adunare Generală extraordinară. Horincar Dorel – secretar . în urma căreia a fost restructurată Filiala Vâlcea a CET-R. ing. Kiselevschi Sorin.ROMÂNIA (CET-R) II. au fost demişi din funcţiile pe care le deţineau şi excluşi din Asociaţia CET-R.03. Dupa reactivarea conducerii Filialei CET-R Braşov în data de 30. avand ca punct principal al ordinii de zi reactivarea activităţii unor Filiale CET-R. Reorganizarea Filialei Vâlcea a CET-R (13.ing.2014 la Tulcea.2015) Urmare a şedintei ordinare a Biroului Executiv al Consiliului Naţional al CET-R. Adunarea Generală extraordinară a experţilor tehnici judiciari şi extrajudiciari din Vâlcea.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .2015.iunie 2015 13 . care au devenit şi membri ai Filialei Vâlcea a CET-R. Păun Florin. Membrii vechiului Birou Director.01.

precum și coordonatele centrelor de greutate CG1 și CG2.7 m. Fig.43 m. analiza și reconstrucția accidentelor rutiere apelează la softuri specializate. Date inițiale cunoscute: mase m1=m2=1354 kg (inclusiv ambii șoferi). În plus.62m. în frecvență și în timpfrecvență.39 m. înclinările finale 1 și 2. dr. în care au fost implicate două autoturisme identice BMW 520. 19].63 m. în momentul impactului intră în funcțiune sistemul ABS al autoturismului A1 (în fig.78 m. distanța centrului de greutate față de puntea din față 1.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . 23]. ing. Rădulescu Marian-Eduard .25 m. ing. 21.iunie 2015 14 . distanțele S1 și S2 etc. se cunosc vitezele inițiale ale automobilelor: v1=0 km/h (deci A1 este oprit) și v2=70 km/h.05.1 sunt urme de frânare). De asemenea. 23]. ultima fiind abordată pentru prima dată în această lucrare. acestea devenind din ce în ce mai complexe și tot mai apropiate de practică [7.Filiala CET-R Bucureşti Drd.1 cu A1 și A2 (turismele 1 și 2). 10.3 grade și 2=-179. Copae Ion La ora actuală studiul accidentelor rutiere beneficiază de tot mai multe abordări teoretice. autorii își propun să abordeze dinamica unui accident rutier folosind programul specializat PC-Crash [7. unele elemente ale acesteia fiind redate în fig. calculele sunt efectuate folosind programul specializat PC-Crash. 3. coeficient de restituire e=0.1: vitezele finale V1 și V2. respectiv sistemul de ecuații (1) pentru translații: Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. Jy=1970 kgm2. ing.ROMÂNIA (CET-R) STUDIUL DINAMICII AUTOVEHICULELOR IMPLICATE ÎN ACCIDENTE RUTIERE Autori: Drd. coeficient de aderență =0. dimensiuni automobile: lungime 4. Dinu Irinel Drd. 9. ecartament 1.0. Dinamica celor două autoturisme este descrisă de ecuațiile lui Euler. ing. În aceste condiții se cere studiul dinamicii celor două autoturisme. ing. distanța S0=12. momente de inerție mecanice: Jx=1577 kgm2.8. primele două tipuri de analiză se regăsesc și în literatura de specialitate. lățime 1. ing.1 Se cunosc pozițiile inițiale ale celor două autoturisme: înclinările 1=90. În cadrul prezentei lucrări.51 grade. notate în fig. Pentru studiu se va considera un accident rutier prezentat chiar de programul PC-Crash. 128 . de aceea acesta va fi denumit și BMW ABS. De asemenea. iar prelucrarea rezultatelor și reprezentările grafice apelează la programul Matlab. coeficient de frecare tangențială dintre vehicule =1. teste și încercări experimentale [2. Așa cum s-a menționat. Simionescu Marius Prof. ampatament 2. înălțime 1. Ene George Drd. În acest scop se va apela la analiza în timp. Jz=1970 kgm2. Stoica Ramona-Monica Drd.

46 m (fig. (2) momentele exterioare În continuare se prezintă rezultatele obținute pe baza programului PC-Crash. forțele exterioare F() . aceste expresii fiind folosite și de programul PC-Crash:  J xx  ( J z  J y )yz   M x   J yy  ( J x  J z )xz   M y   J zz  ( J y  J x )xy   M z În aceste expresii intervin accelerațiile liniare M() .2 se redă momentul de contact dintre cele două automobile (când s-a parcurs distanța S0 din fig. la timpul t =0.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .ROMÂNIA (CET-R) mx   Fx max   Fx   my   Fy  ma y   Fy   mz   Fz maz   Fz (1) și sistemul de ecuații (2) pentru rotații.1).657 s. Faptul că vehiculul 1 (BMW ABS) începe deplasarea la timpul t =0. și accelerațiile unghiulare () . În fig.71 s se constată din fig.iunie 2015 15 . Fig.4a. Astfel.3 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 128 . în fig.71 s. la timpul t =0.3 se evidențiază momentul la care începe să se deplaseze și vehiculul 1. vitezele unghiulare () a() . unde spațiul parcurs începe să crească de la valoarea nulă. ajungând în final la valoarea S1=8.2 Fig.1).

Fig.71 s. După cum se remarcă. 128 .5.4 În fig.1). aspect ce se va constata și la alte mărimi și care conduce la necesitatea analizei în frecvență și în timp-frecvență a dinamicii accidentului rutier. Din fig. prima la timpul t =0. Oscilațiile vitezelor din fig.4 se observă că spațiul parcurs de automobilul 2 (BMW 520) este S2=22.71 s.44 km/h și V2=0.6 s.4b se remarcă vitezele inițiale date ale automobilelor (v1=0 km/h și v2=70 km/h). din fig. există 29 coliziuni între automobile. precum și cele finale calculate ale acestora (V1=0.53 km/h).4b se remarcă faptul că din momentul începerii deplasării automobilului BMW ABS (vehiculul țintă). planul de contact.4 se mai constată că pozițiile finale ale automobilelor sunt la momentul de timp t =2. Fig. din fig. vitezele celor două automobile variază cu oscilații.06 m (fig.iunie 2015 16 .CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . deci de la t =0. De asemenea.4b sugerează existența mai multor coliziuni între cele două automobile.71 s). De asemenea.5 se mai observă centrul de impact pentru prima coliziune (la timpul t=0.5 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. ceea ce se confirmă în fig.ROMÂNIA (CET-R) Din fig. precum și conul de frecare în acest caz.

7 prezintă coordonatele centrului de impact (punctului de impact POI) și unghiul planului de contact dintre vehicule. precum și vitezele de început și de sfârșit ale acestora pentru cele două automobile.53 s până la t =2. la autoturismul BMW 520 (vehiculul glonț 2) viteza de început este v2=65.09 km/h. iar viteza de sfârșit V1=34.6 se prezintă timpii la care au loc cele 29 ciocniri (pe axele absciselor).3 grade. rezultă că V2=v2-V2=34. După cum se constată din fig. rezultă că V1=V1-v1=34.5. din fig.6a se observă că în cazul primei ciocniri (la t =0.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . iar viteza de sfârșit V2=31. Spre exemplu. cu atât accidentul se consideră mai grav.53 s. Așa după cum se știe.45 km/h. iar ultima la t =2. mărimea V constituie unul din criteriile de apreciere a severității coliziunilor.6 Pentru cele 29 ciocniri. de la t =2. la autoturismul BMW ABS (vehiculul țintă 1) viteza de început este v1=0 km/h. graficele din partea stângă a fig. Similar.36 km/h. Fig. din fig. De asemenea. Graficele din fig. ambele evidențiate în fig.92 s.iunie 2015 17 .7 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. din fig.6b se observă că în cazul primei ciocniri (la t =0. Fig.36 km/h. Graficele din partea dreaptă a fig. cu cât valoarea acesteia este mai mare. 128 .6 s (pozițiile finale) nu mai au loc ciocniri.6 mai arată că a doua coliziune este la timpul t =0. unghiul planului de contact pentru prima ciocnire este de 90.6 se mai constată că pe timpul ciocnirilor viteza de sfârșit a acestora este mai mare ca cea de început la automobilul țintă 1 (V1>v1) și invers la vehiculul glonț 2 (V2<v2).71 s).36 km/h.7c.ROMÂNIA (CET-R) În fig.71 s).7 redau valorile brațului de calcul al momentului cinetic pentru cele două automobile.

ajungând la valorile finale de 59 cm ce constituie deformațiile remanente. la prima ciocnire este cea mai mare valoare a mărimii V. există relații de legătură dintre deformațiile automobilelor.68 km/h (fig. În sensul de mai sus. De asemenea.8e). În continuare deformațiile cresc ca urmare a ciocnirilor multiple menționate anterior (proces oscilatoriu).ROMÂNIA (CET-R) În fig. În graficele din partea stângă se prezintă atât energia cinetică pe toată durata accidentului.iunie 2015 18 . mărimile EES și energia de deformare totală Ed: EES1  2Ed 2Ed . precum și raportul dintre acestea. iar la următoarele coliziuni scade mult (detaliul din fig.8a. din același motiv sunt egale și mărimile V și EES. Graficele din partea dreaptă a fig. trebuie menționată relația existentă între deformațiile automobilelor 1 și 2.8 redau valorile deformațiilor medii ale celor două automobile. După cum se constată. de 34.36 km/h. După cum se constată din fig.8 se prezintă valorile mărimilor V. La a doua ciocnire.8d). Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 128 . acestea fiind de același tip BMW 520. După cum se constată.8b). masele acestora și mărimile EES: EES1 m2 x1  EES2 m1 x2 (3) Fig. caroseriile revenindu-și cu 3 cm. masele acestora. EES și deformațiilor medii ale celor două automobile. EES2  x  x  m1  2  1 m2  1  1  x1   x2  (4) În fig. tot la prima ciocnire mărimea EES (Equivalent Energy Speed) are valoarea cea mai mare.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . deformațiile sunt aproximativ aceleași la cele două automobile. de 32.9 se prezintă energia de deformare totală și energia cinetică a celor două automobile.8 De asemenea. deformațiile scad ca efect al restituirii (elasticității) până la valoarea de 44 cm. la prima ciocnire deformațiile medii sunt de 47 cm. la celelalte coliziuni scăzând mult (fig. cât și valorile aferente celor 29 ciocniri.

După cum se constată din fig. astfel că la ultima (aferentă deformației remanente) are o valoare mai mare.71 s. Din fig. se confirmă începerea deplasării vehiculului 1 (BMW ABS) începând cu timpul t =0. Din fig.71 s) valoarea percuției este de 12923. după care la celelalte 28 ciocniri are o valoare mult mai mică.9b se constată că energia de deformare totală la prima ciocnire este de 111.9a. În fig. Aceasta înseamnă că la prima ciocnire automobilul 2 (în mișcare) lovește vehiculul 1 (cel oprit). valoare care scade până la prima ciocnire (unde este 223. Din grafic se constată că la prima ciocnire 49.2 Ns la un unghi de -180 grade.10a și fig. se observă că raportul crește spre finalul ciocnirilor. La a doua ciocnire și următoarele percuția are valori mult mai mici. precum și expresiile (a) și (b) ale percuției P. În aceste grafice sunt redate și valorile inițiale și finale ale impulsurilor pentru prima ciocnire (la t =0.17 kJ la sfârșitul primei ciocniri (la începutul ciocnirii fiind nulă). De asemenea. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.10b. în graficele din partea stângă se prezintă și valorile energiei la a doua ciocnire. la care energia cinetică începe să crească până la 61. Fig.9d se prezintă raportul dintre energia de deformare totală și suma energiilor cinetice ale celor două automobile.10c pentru ultimele 28 ciocniri.11.71 s).11 se prezintă valorile impulsului de la începutul și de la sfârșitul ciocnirilor. notate cu h() și respectiv H() .5%. respectiv de 180 grade față de -180 grade.59 kJ. 128 .96 kJ.9 În fig. de 21. Din fig.4b.10 se prezintă valorile și direcția percuției ( P  H  mV ).iunie 2015 19 .CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . obținându-se astfel procesul oscilatoriu sesizat anterior în fig. la prima ciocnire (la t =0. pentru vehiculul lovit 1 impulsul de la sfârșitul coliziunilor este mai mare decât cel de la începutul acestora (deci H1  h1 ). precum și principala direcție a forței (PDOF) conform reglementărilor SAE ( H  mV reprezintă impulsul). În timpul primei ciocniri energia cinetică scade brusc și mult până la 50.9% din energia cinetică a ambelor vehicule este consumată în deformațiile acestora.9c se observă că energia cinetică inițială a automobilului 2 (ce are viteza 70 km/h) este de 255. ca în detaliul din fig. După cum se constată din graficele prezentate în fig.10b se constată că direcția percuției la a doua ciocnire este inversă comparativ cu prima.76 kJ) deoarece șoferul a acționat frâna.29 kJ la sfârșitul coliziunii. iar la a doua ciocnire se întâmplă invers. În fig. pe când la vehiculul care lovește 2 este invers (adică H2  h2 ). De asemenea.ROMÂNIA (CET-R) După cum se constată din fig.

mai ales la prima ciocnire. Valorile foarte mari ale forței percutante. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 128 . aceea de a neglija celelalte forțe pe timpul ciocnirilor.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .10 Fig.12 se prezintă valorile forței percutante în cazul celor 29 de ciocniri.iunie 2015 20 .11 În fig. calculate cu expresiile (a) și (b) din grafice.ROMÂNIA (CET-R) Fig. confirmă ipoteza adoptată de cele mai multe ori.

În consecință.1 kN/m.12 În fig. este la prima ciocnire (la t =0. Coeficienții de rigiditate k se stabilesc pe baza energiei de deformare Ed și deformației x pentru fiecare automobil: 2E (5) k d x2 După cum se constată din fig. Fig. În continuare.iunie 2015 21 . deci accelerațiile și decelerațiile acestora pe direcțiile celor trei axe.13 se prezintă rigiditățile structurilor celor două autoturisme.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .13 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. După cum se constată din fig.71 s). coeficienții de rigiditate scad spre valori mult mai mici. 128 . de 505. prin valorile coeficienților de rigiditate. din ultima relație a expresiilor (1) rezultă că forțele exterioare pe direcție verticală sunt nule (Fz=0). În fig. valoarea cea mai mare a coeficientului de rigiditate. accelerațiile verticale ale celor două automobile sunt nule (az=0).14 se prezintă variațiile vitezelor automobilelor.ROMÂNIA (CET-R) Fig. care sunt calculați de programul PC-Crash.15.13. așa cum se constată din fig.14. așa cum se constată din graficele inferioare.

acest caracter se datorește în principal ciocnirilor repetate. 128 . caracter de altfel cunoscut din literatura de specialitate. Dacă se compară însă rezultatele din fig. Concomitent. din fig. valoarea maximă a decelerației fiind redusă (-1.14a se mai observă că automobilului țintă 1 îi crește brusc decelerația laterală (pe direcția y) datorită intrării în funcțiune a ABS în momentul primei ciocniri.14 Din fig.14b se constată că decelerația longitudinală (pe direcția x) a automobilului glonț 2 crește brusc chiar de la început.14 și fig.14b se mai observă că decelerația pe direcție transversală are oscilații datorită coliziunilor repetate. se constată că accelerațiile pe direcție longitudinală ax din cazul fără ABS (fig. Așadar. Fig. acest aspect este vizibil în fig.16a) nu prezintă oscilații ca în cazul cu ABS (fig.1 la automobilul 2. Pe baza primelor două relații din expresiile (1) se obțin forțele exterioare Fx și Fy din fig. aceasta având un caracter oscilatoriu și ca urmare este cauzată de ciocnirile repetate menționate anterior.16.8 m/s2). ceea ce înseamnă că acestea sunt cauzate de caracterul oscilatoriu al funcționării ABS.iunie 2015 22 . Din fig. automobilului 1 i se imprimă și o accelerație pe direcție longitudinală (ax crește de la valoarea nulă). ceea ce înseamnă că șoferul automobilului 2 a observat automobilul 1 și a frânat.ROMÂNIA (CET-R) Fig. Mai trebuie arătat încă un aspect referitor la caracterul oscilatoriu al accelerațiilor.15 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. precum și a următoarelor (deoarece accelerațiile nu schimbă de semn). Faptul că nu există urme de frânare în fig. Similar.5.15 pentru cele două automobile.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . automobilul 1 este deplasat spre stânga și înainte pe timpul primei ciocniri.14b.14a). ceea ce se confirmă și din fig. înseamnă că frânarea nu a fost violentă. Toate cele trei categorii de forțe exterioare au caracterul de variație dat de cel al accelerațiilor. Așa cum s-a menționat.

17 se prezintă forțele de frânare la roțile automobilelor în cazul funcționării ABS la vehiculul țintă 1. ceea ce confirmă faptul că șoferul acestuia a frânat de la început.18 arată că forțele de frânare ale automobilului 2 sunt aproximativ constante și au valori nenule chiar de la timpul t=0. iar în fig.17 În plus.16 Pentru a confirma acest aspect. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.18.17 și fig. pe lângă cel cauzat de ciocnirile repetate. Fig. 128 .ROMÂNIA (CET-R) Fig. așa cum se constată din graficele superioare din fig. Într-adevăr.17 și fig.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . graficele inferioare din fig.18 în cazul nefuncționării ABS la acesta. caracterul oscilatoriu se datorește și funcționării ABS.iunie 2015 23 . în fig.

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. iar în fig.iunie 2015 24 . evident datorită coliziunii din lateral al primului. Fig.19 arată că forțele laterale ale automobilului țintă 1 sunt mult mai mari decât cele ale vehiculului glonț 2. din graficele inferioare se remarcă foarte bine caracterul oscilatoriu al forțelor laterale ale automobilului 2.18 În fig. De asemenea.ROMÂNIA (CET-R) Fig. graficele din fig.19 se prezintă forțele laterale de la roțile celor două automobile.19 După cum era de așteptat.20 se prezintă forțele normale (verticale) de la roțile automobilelor.21 unghiurile de rotație în jurul celor trei axe și viteza unghiulară de girație. În fig.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . 128 .

Graficele superioare din fig. cu relațiile (2) se pot stabili momentele exterioare după cele trei axe ca în fig. din care se constată că Mx=0 și My=0.21 Graficele din fig. Ca urmare. confirmând că nu există mișcări de tangaj și de ruliu.21 arată că nu există mișcări de ruliu și de tangaj. automobilului țintă 1 micșorândui-se unghiul de înclinare față de 2 (fig.20 Fig. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .1).iunie 2015 25 .20 arată că nicio roată a celor două automobile nu a pierdut contactul cu calea de rulare (atunci când Fz=0). 128 . Din graficele inferioare se constată că există mișcare de girație.ROMÂNIA (CET-R) Fig. deci x=0 și y=0.22.

5. în fig. rezultă că frecvența de eșantionare este în acest caz s=200 Hz (dublul frecvenței maxime conform acestei teoreme). imaginea Fourier a acesteia se obţine prin aplicarea transformatei directe Fourier:  Y ( j)  F [ y(t )]   y(t)e2t d t (6) în care  reprezintă frecvenţa. În practica analizei în frecvență se rețin doar componentele armonice care au un aport energetic ridicat.ROMÂNIA (CET-R) Fig.23d ar trebui reținute primele 100 armonici Fourier din relația (7). 6. Spre exemplu.23 se prezintă compararea valorilor obținute prin calcul ale momentului de girație Mz al autoturismului BMW 520 (cel din fig.22b) cu valorile rezultate prin adoptarea unui anumit număr de armonici Fourier (7). Relațiile (6) și (7) arată că o serie dinamică oarecare are teoretic un număr infinit de componente armonice Fourier. seria dinamică se poate scrie sub forma seriei Fourier:  1 y(n)  a0  ak cos(kt )  bk sin(kt ) 2 k 1  (7) în care termenul liber reprezintă media seriei dinamice discrete y(n). 18].22 Pe baza celor prezentate se poate concluziona că analiza în timp a dinamicii autovehiculelor implicate în accidente rutiere a evidențiat existența unor fenomene oscilatorii la diferite mărimi aferente fenomenului de ciocnire. caz în care eroarea este de 1. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . Analiza în frecvență monospectrală folosește transformata Fourier clasică [4. pentru o mărime continuă oarecare y(t). 128 . În domeniul discret (caracter pe care îl au datele). După cum se cunoaște. 11.8%. nu și analiza polispectrală. atunci conform fig. iar j  1 . de exemplu. 12. În literatura de specialitate puține lucrări abordează analiza în frecvență și acestea doar analiza monospectrală clasică Fourier [13]. iar k ordinul armonicii Fourier. pe când la analiza în timp-frecvență nu se apelează deloc.iunie 2015 26 . Dacă. deci a unei analize în frecvență și a unei analize în timp-frecvență. acest aspect conduce la necesitatea efectuării și a unei analize spectrale a accidentului rutier. Conform teoremei lui Nyquist [4]. care depistează componentele armonice cu aport energetic ridicat din seriile dinamice ale mărimilor specifice dinamicii unui accident rutier. se impune o eroare de sub 3% de reconstituirea seriei dinamice din calcul. peste o valoare impusă din considerente de precizie de calcul.

această analiză permite poziţionarea în timp a diferitelor componente armonice.23 Având stabilită frecvența de eșantionare se poate aplica analiza în timp-frecvență pentru acest caz. Gabor. 128 .iunie 2015 27 . Flandrin. Fig. numai reprezentarea în timp-frecvență poate depista dispunerea în timp a componentelor armonice cu aport energetic ridicat (cu amplitudinile cele mai mari . transformate liniare: transformata Fourier pe termen scurt.22b). ZaoAtlas-Mark. Așa cum se observă din fig.fig. periodograma. Bertrand. Unterberger. Gabor etc.26 Nm/Hz) este cea aferentă componentei armonice cu frecvența de 55 Hz. inclusiv a celor cu aport energetic ridicat din seriile dinamice vizate. 17]: reprezentări non-transformate: spectrograma. Conform fig. transformata S. După cum se constată din fig.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . Se confirmă astfel că la prima ciocnire există cel mai mare transfer energetic pentru deformarea caroseriilor. 8. 6. această armonică se regăsește la timpul t =0. Rihaczek. Margenau-Hill etc. transformate biliniare din clasa Cohen: Wigner-Ville. 5. Spre exemplu. valoarea maximă a amplitudinii Fourier (2.9d). Zak.24b. Page-Levin. propusă de Stockwell..24b. Born-Jordan.24a și fig.24b analiza în timp-frecvență (transformata Stockwell) a momentului de girație Mz al autoturismului BMW 520 (cel din fig. iar în fig. Morlet. în fig.71 s la care are loc prima ciocnire. scalograma. adică cel mai mare raport dintre energia totală de deformare și energia cinetică a automobilelor (fig. Cele mai utilizate tehnici de analiză în timp-frecvenţă sunt următoarele [1.24a. Choi-Williams.24c)..24 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.24a se prezintă analiza în frecvență.ROMÂNIA (CET-R) Fig. transformate wavelet: Haar.

63-25 Hz. se poate aplica și analiza în frecvență bispectrală. cel din fig.53 s).25b. De asemenea.4b). așa cum se observă. dar și în perioada de timp aferentă ultimelor ciocniri (t=2. ecuații și sisteme algebrice cu intervale. Conform fig.25 se mai constată că cel mai mare aport energetic le au componentele armonice din intervalul de frecvențe 0.71 s la care are loc prima ciocnire.24b rezultă că la prima ciocnire (t=0.25b analiza în timpfrecvență (transformata Stockwell) a vitezei de deplasare a autoturismului BMW 520 (cea din fig. De asemenea. prezintă analiza în frecvență. 6].24 se mai constată că cel mai mare aport energetic le au componentele armonice din intervalul de frecvențe 26-81 Hz.25b se constată că la a doua (la t=0. De asemenea. din fig. În plus. practica expertizelor tehnice confirmând existența unor incertitudini diferite asupra mărimilor și parametrilor ce definesc fenomenul de ciocnire. din fig. Fig. În plus.5 Hz. trebuie menționat că reconstrucția unui accident rutier trebuie să apeleze și la teoria incertitudinii [14].71 s) și la a doua ciocnire (t=0.92 s) există componente armonice cu aport energetic mare (în această ordine). Un al doilea exemplu.25a. din fig. În sfârșit. luarea în considerare a incertitudinilor conduce la o nouă abordare a analizei și reconstrucției accidentelor rutiere deoarece apelează și la analiza intervalelor.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . ecuații diferențiale cu intervale. din fig.25a. această armonică se regăsește la timpul t =0.9d. din fig.92 s) și la următoarele ciocniri nu există componente armonice cu aport energetic ridicat în seria dinamică a vitezei de deplasare. în acest caz s-a stabilit că frecvența de eșantionare este s=50 Hz.25 În mod similar pot fi analizate și alte mărimi aferente accidentului rutier. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. ce evidențiază caracterul neliniar al dinamicii accidentului rutier [5. valoarea maximă a amplitudinii Fourier este cea aferentă componentei armonice cu frecvența de 19. După cum se constată din fig. vectori și matrici cu intervale.iunie 2015 28 .63 Hz acționează pe tot timpul fenomenului studiat. iar în fig.25b se observă că armonica cu frecvența de 0. De asemenea.23-2. ultima confirmând creșterea raportului din fig. 128 .ROMÂNIA (CET-R) Astfel.

SAE. Kippenheim. Burg H.iunie 2015 29 . Tomasch E. CRC Press. Cracow. 2009 11. Bucureşti. Franck H. Franck D. Viewg&Teubner. Dinamica automobilelor.ROMÂNIA (CET-R) Bibliografie 1. Cazacu C. USA. Fourier Theory. Crash reconstruction research. Montfort University. Boca Raton. Colorado State University. USA. Liu B.. Prentice Hall. Ed. Editura Facla. SAE. Introducere în analiza spectrală şi de corelaţie. Tsongos N. Road and off-road vehicle system dynamics handbook. 1986 22. The Wavelet Transform. 2002 14. Moser A.Varrendale. Editura Academiei Tehnice Militare. 128 . Auger F. Huang M.. Copae I. 2000 19. Germany. CRC Press. L. 2014 16.. Automotive accident reconstruction. Neades J. Brest. 1996 2. Dinamica autovehiculelor. Rice. Brach R. 2010 5. 2006 7. John Wiley&Sons. Bucureşti. Institute of forensic Research Publishers. PC-Crash. Copae I. 2011 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. Brach M. http//orsc. Vehicle crash mechanics. Mea forensic.pdf. A Method for Time-Frequency Localisation. Mastinu G. A. Gârlaşu S. 1991 9. 2014 20. Poland. Grafakos.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . 2013 8. Editura ERICOM. Stewhart W. Mathematical methods for accident reconstruction. 2013 10. University of Technology. 2003 6. Ensieta.edu. Clarke B. Classical Fourier Analysis.Timişoara. 2008 13. Accident reconstruction guidelines. Developments in road vehicle crush analysis for forensic collision investigation. Varrendale. Boca Raton. Graz. Quinquis. Crash 3. Vehicle accident analysis and reconstruction methods.cn/liu/ ut. NHTSA. Representations temps-frequence. Technical manual. Fourier Analysis of Times Series. 2008 23. Time-frequency Toolbox for Use with Matlab. Boca Raton. Varat M. Struble D. Springer Verlag. Tehnică. 1995 18. Thesis. 2013 15. Lespezeanu I... Reconstrucția și expertiza accidentelor rutiere. USA. New-Jersey. Uncertainty Theory. 2011 3. 1982 12. 2013 4. CRC Press. Bucureşti. Wach W. Operating and technical manual. Teorie şi experimentări. 2011 17.. Handbook of accident reconstruction. Simulation of vehicle accidents using PC-Crash. Datentechnik S. Gaiginschi R. Daubechies I. 2004 21.London. Ploechl M.CRC Press.

Care au fost vitezele de deplasare ale autovehiculelor implicate. motiv pentru care a virat stânga.. în care au fost implicate trei autoturisme.conducea autoturismul Opel.. Stabilirea spaţiului parcurs de autovehicule din momentul apariţiei stării de pericol şi cine l-a generat ? 7. pentru simulări ale modului de producere a accidentului 4. să se precizeze dacă accidentul putea fi evitat. Care a fost cauza producerii accidentului de circulaţie şi cine a generat starea de pericol ? 4.. în vederea soluţionării accidentului rutier petrecut pe str. Constanţa. să se uite la curse de maşini .J. ocazie prin care s-a cercetat locul accidentului şi s-a efectuat examinarea particularităţilor segmentului de drum în zona în care s-a produs accidentul  S-a apelat la ajutorul programului de reconstrucţie a accidentelor. Declaraţiile părţilor implicate şi ale martorilor În dosar există următoarele declaraţii care au legatură cu modul de desfăşurare al accidentului : Conducătorul autoturismului Opel. moment în care s-a produs coliziunea Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. În situaţia în care s-a depăşit regimul legal de viteză de către vreun participant. pe str. de către cine şi dacă s-ar fi diminuat consecinţele Acţiuni întreprinse în vederea efectuării expertizei Pentru rezolvarea obiectivelor expertizei au fost analizate cu atenţie elementele probatorii consemnate de către Poliţie. aflaţi pe bancheta spate a autoturismului Opel. Expertiza a fost solicitată de Compartimentul Cercetări Penale. Stabilirea relaţiilor de timp în care s-au derulat momentele accidentului ? 8. 8568 seria 2772. cu intenţia de a ajunge pe str….1. spre un fel de parcare. plecând spre Constanţa. mergând în paralel şi ocupand ambele benzi de circulaţie.. eliberată de Ministerul Justiţiei. Dacă autoturismele conduse de inculpaţi au suferit modificări tehnice faţă de fabricant.. X din municipiul Y. Stabilirea normelor incalcate. autorizaţia nr.expert Anton Lucaciu Filiala CET-R Constanţa Generalităţi Expertiza a fost efectuată de ing. membru CET-R Filiala Constanța. I. Cauza dosarului În jurul orei 23:10. Care a fost dinamica producerii accidentului? 2. care au dus la producerea accidentului 10.  Deplasare la locul accidentului. Obiectivele expertizei: 1. Serviciul Rutier. Ca urmare a impactului au decedat doi minori. Stabilirea momentului apariţiei stării de pericol şi cine l-a generat ? 6.ROMÂNIA (CET-R) Interpretare tehnică și concluzii în Raportul de expertiză tehnică judiciară. circulaţie rutieră.ajungând pe str. Anton Lucaciu. a declarat : .CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . Care au fost posibilităţile reale de evitare a producerii accidentului şi cui reveneau acestea ? 5. expert tehnic judiciar. în dosarul. în zona Z s-a produs un accident de circulaţie în cadrul căruia un autoturism Seat. în premomentul apariţiei stării de pericol ? 3. Să se precizeze in mod expres dacă cel care conducea Seat-ul avea posibilităti reale de evitare a accidentului si in ce conditii ? 9. 128 .iunie 2015 30 . X din localitatea Y. ale motoarelor. care se deplasau cu viteză mare. care efectua viraj la stanga. având obiectiv identificarea cauzelor care au condus la o coliziune într-o cursa auto ilegală Exemplu de analiză la faţa locului Autor: ing. se întrecea într-o cursa ilegală cu autoturismul VW Golf şi în timpul cursei ilegale autoturismul Seat a intrat în impact cu un autoturism Opel. X a văzut că veneau două maşini din faţă. în specialitatea Autovehicule. gen tuning 11.P.

deplasându-se cu viteză constantă .asigurarea pentru efectuarea depăşirii a făcut-o fără a pătrunde pe contrasens .s-a întâlnit cu mai multi prieteni. a auzit din discuţii că au facut o «liniuță» un Passat şi un Audi. a declarat : . a avut intenţia de a-l depaşi.ROMÂNIA (CET-R) - a acţionat instinctiv în dreapta sa. X şi au stat de vorbă . în autoturismul Opel. care venea din capatul străzii şi care l-a lovit în partea laterală dreapta . pe scuarul străzii din zonă .a plecat din capatul parcării. pe carosabil.s-a pus în mişcare. X erau parcate cel puţin zece maşini. 128 . se aflau persoane şi zid şi singura modalitate de a nu intra în impact direct cu autoturismele ce veneau cu viteză. iar pe partea dreapta nu crede ca erau maşini oprite. în faţa sa.conducătorul auto Opel a tras stânga de volan. şi care a efectuat viraj spre stânga pentru a parca în scuar şi un Seat. cu autoturismele. cu autoturismele.autoturismul Opel i-a tăiat faţa autoturismului Seat. a tras puţin stânga pentru a se asigura.el a văzut acest autoturism oprit în zonă. condiţiile de trafic şi dinamica şi-a pierdut cunoştinţa şi s-a trezit la spital Conducatorul autoturismului Seat. în scuarul special amenajat pentru parcare. X şi au stat de vorbă .la un moment dat a văzut din faţă apropiindu-se două lumini. s-a produs coliziunea.înainte de a vedea farurile respective. pe partea lor. timp în care a ajuns în dreptul lui şi i-a ieşit in faţă . el s-a speriat şi a vrut să evite pe partea stângă .pe str. pentru a evita coliziunea cu autoturismul Seat Un martor. pe str. în vârsta de 22 ani. pe locurile din spate fiind doi minori .se afla cu autoturismul VW Golf.pe sensul opus de mers s-a aflat imediat după producerea accidentului. i-a văzut doar farurile şi nu poate spune dacă acesta intrase sau nu în depăşirea sa . a parcurs circa 200-300 m. pentru a evita maşina care venea din faţă.el stătea cu spatele către şosea.în premomentul accidentului a văzut ca un alt autoturism se deplasa în spatele său.în timp ce discuta cu un cunoscut. a văzut maşina în faţă şi s-a bagat înapoi pe bandă şi în momentul acela s-a întâmplat accidentul . loc în care s-a produs accidentul Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.nu a văzut dacă Seat-ul se întrecea cu o altă maşină . în acel timp petrecându-se accidentul . în faţa sa.se afla pe locul din faţa dreapta. avea o viteza între 40-50 km/h .în jurul orei 23 :10 – 23 :15 a plecat din locul respectiv. care veneau din faţă. X. în spatele unui autoturism Seat Leon. a declarat : .din momentul plecarii şi pană la momentul impactului a circulat numai pe banda sa de circulaţie.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . după care nu mai ţine minte nimic . cu intenţia de a se deplasa spre casă .în momentul coliziunii dintre cele două autoturisme din faţa sa. era de a vira stânga în momentul în care a virat stânga a intrat în coliziune cu autoturismul care circula pe sens opus nu îşi aminteşte ora. a declarat : . cu intenţia de a se deplasa la domiciliu.s-au deplasat pe str… fără a avea viteza mare. fără a putea preciza distanţa la care se aflau aceste faruri . moment în care mergea pe banda sa de circulaţie şi s-a trezit cu un autoturism Opel.. rezemat de o maşină şi a auzit ţipete.s-a întâlnit cu mai mulţi prieteni.dupa parerea sa autoturismul Seat circula cu o viteză de circa 100 km/h Un martor. de pe str.iunie 2015 31 . nu a apucat să franeze şi a intrat în coliziune cu acesta . adică pe sensul lor de circulaţie. a văzut parcarea din stânga lor. pe str. când s-a întors a văzut un Opel venind dinspre str…. a văzut prietenii lor în acea zona. în vârsta de 20 ani. fiind doar gardul din beton (deoarece era vopsit in alb) Un martor. a declarat : . precum farurile de la maşină. a declarat : . având o viteză în accelerare de aproximativ 45-50 km/h Conducatorul autoturismului VW. a parcurs cel mult 100 m.

dupa care au coborât din autoturism.în timp ce efectua viraj stânga. a declarat : .a plecat cu autoturismul Dacia Solenza. parcarea fiind plină de autoturisme . se aflau circa 30 maşini . adică în zona producerii accidentului .în jurul orelor 23 a observat un autoturism Seat care s-a pus în mişcare din zona în care se afla. cu numere de Bulgaria. pe banda sa de circulaţie şi a efectuat viraj stânga pentru a veni la ei să parcheze . iar pe partea dreaptă.a observat că din sens invers a venit un auto VW Golf 3 negru.crede că în acel moment a trecut şi auto VW Golf V .nu poate preciza dacă autoturismul VW Golf a intrat în depăşire pană la momentul accidentului sau concomitent . unde a parcat autoturismul pe partea stângă.înainte de producerea accidentului s-a desfăşurat cel puţin o cursă . s-au uitat spre locul de unde s-a auzit zgomotul şi a observat că autoturismul Seat intrase în coliziune cu un alt auto.în zonă era destul de aglomerat. fără zgomot .. X.nu poate aprecia cu ce viteză circulau autoturismele în cauză şi nici dacă înspre str… circulau două autovehicule Un martor. partea din dreapta spate a unui autoturism Opel. cca.. culoare închisă.a plecat cu viteza normală. de către auto Seat . Seat si VW Golf V. culoare neagră. cu viteza redusă. 5m de locul impactului . cu câte o bandă pe sens.după circa 10 min.afară era intuneric. X.ROMÂNIA (CET-R) - nu cunoaşte să se fi desfaşurat vreo cursă între autoturisme a auzit zgomotul producerii accidentului. în zona parcării . moment în care a fost lovit lateral. care circula cu viteză mare Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. .nu a participat la curse .acest autoturism a plecat normal.unul dintre şoferi s-a urcat la volanul autoturismului Seat. şi-a continuat deplasarea pană s-a oprit. a declarat : . . iar autoturismul Seat. iluminatul public era în funcţiune.în jurul orelor 23 :00 se afla pe str. culoare închisă . a declarat : .CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .acest auto nu a oprit la locul accidentului Un martor.în jurul orei 22 :45 a ajuns în zona Z. care circula pe str… dinspre capăt spre str…. a declarat : .se afla în zona de parcare a autoturismelor.strada are două sensuri de circulaţie. cu numere de Bulgaria. care a efectuat viraj stânga şi a parcat perpendicular. care a virat brusc stânga.cele două autoturisme.dupa impact auto Opel s-a învârtit pe partea carosabilă şi apoi s-a oprit şi lovit autoturismul VW Golf . cu faţa. din sensul opus de circulaţie s-a apropiat un autoturism marca Seat. nu se întreceau O martoră. se află trotuar . 128 . mergând spre str….. parcat nu a auzit niciun scârţâit de roţi al vreunui autoturism Un martor.a auzit o bubuitură.se afla pe str. a întors privirea şi a văzut cum un autoturism a fost aruncat în partea dreapta. pentru a vedea curse de maşini . cu viteza de aproximativ 50-60 km/h . s-a uitat în faţă şi a observat că un autoturism Seat a lovit cu partea frontală. cu partea faţă către axul drumului .iunie 2015 32 . carosabilul era uscat . aşteptandu-i pe cei din Opel . a observat autoturismul Opel Astra apropiindu-se. care a intrat în depăşirea Seat-ului. iar simultan pe lângă aceste două autoturisme a observat şi un autoturism VW Golf V.în spatele acestuia a venit şi un auto marca Opel.au ajuns înaintea autoturismului Opel Astra şi au parcat. pentru a vedea cursele de maşini . iar la circa 3-4 secunde a observat ca în aceeaşi direcţie rula un auto marca VW Golf 5. şi care intrase în coliziune cu autoturismul aruncat în dreapta. cu intenţia de a se deplasa către str…. care efectua viraj la stânga autoturismul Opel a fost proiectat în autoturismul său. direcţia de mers dinspre str…. de culoare albă.a auzit după cateva secunde o bubuitură puternică.

l-a mai vazut pe conducătorul autoturismului Seat. anagajat în cursă. X. culoare închisă. să se fi aflat în spatele autoturismului Seat . a declarat : .înainte de producerea accidentului nu a fost nicio cursă de maşini . a tras de volan brusc stânga. pentru a urmări curse ilegale de maşini .ROMÂNIA (CET-R) - acest autoturism Seat a apărut brusc şi şi-a dat seama că se produce un accident. a mai trecut un autoturism . a trecut de zona accidentului în viteză. iar celălalt autoturism era pe contrasens. observând cele două autoturisme. a declarat : . pe lânga autoturismele implicate în accident.în partea dreaptă a autoturismului Opel erau spectatori . sau ambele mașini care erau angajate în cursă . care fără să se asigure și fără să semnalizeze.iunie 2015 33 . culoare albă.a fost izbit violent de auto Seat.a văzut două maşini care veneau. a trecut pe lânga locul accidentului fără să oprească.se afla în parcarea de pe str. cu circa 10 min. au trecut cu viteza mare pe lânga ea.a observat că dinspre Peco circula un auto marca Opel cu viteza de aproximativ 30-40 km/h . care circula cu viteză. care se întrecea cu Seat-ul. fără a cunoaşte numărul sau marca . a declarat : .toate cele trei autoturisme aveau farurile aprinse . angajate într-o cursă.nu a văzut celălalt autoturism. un alt autoturism. pe banda în care era angajat în cursă. iar în spatele acestuia.conducătorul autoturismului Opel. adică pe contrasens . fapt pentru care s-a întors cu spatele în premomentul coliziunii după impact a observat că a trecut o altă maşină cu viteză.celălalt autoturism angajat în cursă. încercând să evite maşina care venea din contrasens.când au trecut pe lânga el. acesta i-a spus ca Seat-ul avea viteza şi a intrat în Opel Un martor. în alte seri Un martor. de fapt nici nu a vazut acea maşina.estimează viteza de deplasare a autoturismului Seat la o valoare de circa 60 km/h .din sens invers a observat un auto marca Seat.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .cele două autoturisme se aflau într-o cursă deoarece accelerau concomitent și unul circula pe contrasens . moment în care autoturismul Seat.imediat după producerea accidentului. X. în momentul în Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. apreciind o viteză de peste 120 km/h .estimează că autoturismul Seat se afla la o distanţă de 7-10 m de autoturismul Opel. ci i-a auzit zgomotul produs de trecerea sa maşina Opel. spre zona în care se aflau ei .se afla pe str. 128 .conducătorul autoturismului Opel a virat stânga. înainte de producerea accidentului . a declarat : . s-a învârtit de circa 5-6 ori. pe partea stângă a străzii . a efectuat schimbarea direcţiei de mers către stânga.a observat un autoturism Opel.cel de-al doilea autoturism.a mers pe str…. apoi s-a oprit într-un auto marca VW Golf . s-a oprit după ce s-a rotit de mai multe ori. participând și la alte curse de maşini. aproximativ pe scuarul unde erau oprite autoturismele autoturismul Seat s-a oprit pe banda aferentă sensului sau de circulaţie Un martor. ca urmare a coliziunii.autoturismul Opel nu a semnalizat efectuarea evitării accidentului și apreciază că acesta circula cu circa 30 km/h .a venit la locul accidentului după producerea acestuia şi a auzit discutându-se că autoturismul Seat se afla într-o cursă cu un autoturism VW Golf V şi când s-a întalnit cu conducătorul auto VW. Seat-ul era pe banda sa de mers. circula tot cu viteza. pe contrasens.. una fiind de culoare albă – autoturismul Seat iar cealaltă nu îi mai reţine culoarea şi marca .autoturismul Opel avea cursivitate în efectuarea virajului la stânga .. fără să oprească Un martor.autoturismul Opel s-a învârtit către înapoi . a intrat în coliziune cu acesta .

.Peres. C.3. I. N. 128 .a observat când un autoturism Opel a efectuat viraj brusc stânga. pe partea dreaptă.Untaru.din zona în care se afla au plecat două autoturisme.Stoicescu. conducătorul autoturismului Seat facea o cursă ilegală cu un autoturism VW Golf. prin viraj stânga brusc.. Gh.Otelea.Potincu.după cum a observat autoturismul Seat nu a avut timp să frâneze din cauza manevrei neașteptate a autoturismului Opel . spre str.2.. iar autoturismul Seat a intrat în coliziune cu acesta . I. Cauzele și împrejurările producerii accidentului..Gaiginschi. situată la câteva sute de metri de locul accidentului . a declarat : .3. cu aspecte de la locul accidentului și cu autovehiculele implicate in eveniment.. T. Bibliografia 5. X. autoturismul Seat și un autoturism VW Golf se afla pe sensul opus de circulaţie. spre . Ca urmare a impactului dintre autoturismul Seat Leon și autoturismul Opel Astra. doi minori aflaţi pe bancheta spate a autoturismului Opel Astra. pe baza schiţei ȋntocmite și pe baza declaraţiior aflate ȋn dosar Accidentul de circulaţie a avut loc la data de .1.Naghy. Literatura de specialitate În vederea răspunsurilor la obiectivele expertizei a fost utilizată următoarea literatură de specialitate: [1] Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere și evaluarea mijloacelor de transport auto (suport de curs) – T. ţinând cont de direcţia de mers a autoturismului Seat..consideră că autoturismele nu se deplasau cu viteză mare 4. M.. Cel mai probabil. A. S-a ȋntocmit o planșă fotografică care contine 67 fotografii color.. În premomentul accidentului. și a virat stânga și autoturismul VW era staţionat.. pătrundere pe contrasens și trecere pe lânga cele două autoturisme implicate ȋn accident .Constantin [2] Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie – N. în accident fiind angajate autoturismul Seat Leon.iunie 2015 34 . Materialul probator: documentele din Dosarul cauzei 5. ȋn premomentul accidentului.autoturismul VW Golf a avut timpul necesar ca ȋn timpul producerii accidentului să evite coliziunea.autoturismul VW Golf a frânat și a reintrat pe banda sa de circulaţie... republicată şi regulamentul de aplicare al acesteia [6] Simulation of Vehicle Accidents using PC-Crash – Wojciech Wach [7] Model based detection and reconstruction of road traffic accidents (2010) – Marcus Hiemer 5.Seitz. autoturismul Seat circula dinspre . nu s-a mai efectuat un alt raport de expertiză tehnică..se afla pe str. autoturismul Opel circula dinspre str.. în dreptul unei hale albastre.. din mun.Stoleru [3] Expertiza tehnică a accidentelor rutiere – R.Nistor.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . autoturismul Opel Astra și autoturismul VW Golf.ROMÂNIA (CET-R) care acesta a efectuat virajul la stânga Un martor. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. au decedat. bara protecţie faţă a autoturismului VW Golf aflându-se în dreptul portierei stânga faţă sau sapte a autoturismului Seat . Părţile au numit experţi recomandaţi.2. pe strada X. stabilite pe baza Procesului Verbal. Lucrări anterioare Până la data întocmirii acestui raport de expertiză.Tabacu [5] Ordonanta de urgenţă a Guvernului României 195/2002.Salajan. Y. orele 23:10. ȋn spatele autoturismului Seat . Alte documente aflate ȋn dosar S-a ȋntocmit o schiţă a locului accidentului.Filip [4] Dinamica autovehiculelor pe roţi–M. 4. Gh. D..

2 Locul accidentului Fig. cu iluminat public Fig.din Procesul verbal întocmit de către organele de cercetare. 6.3 Locul accidentului Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr..marcajele sunt vizibile pe carosabil .. Analiza locului accidentului În vederea reconstituirii dinamicii accidentului s-au analizat cu atenţie fotografiile consemnate în planșa foto întocmită cu ocazia cercetării efectuate la locul accidentului.ROMÂNIA (CET-R) Răspunsuri pentru concluzii la obiectivele expertizei Pentru rezolvarea obiectivelor expertizei au fost analizate constatările identificate la locul accidentului vizual şi prin măsurători. imaginile obtinuţe prin Google Earth și s-a analizat locul accidentului (la data întocmirii raportului).pe partea dreaptă. Fig. uscat. datele consemnate de Poliţie în documentele specifice întocmite la faţa locului.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . este o parcare largă . schiţa locului accidentului...1. 128 .drumul este în aliniament .1 Locul producerii accidentului (imagine Google Earth) În urma analizei planșei foto. de schiţa întocmită și de constatarile efectuate la locul accidentului. rezultă că la data producerii accidentului zona accidentului era acoperită cu asfalt. tinând cont de Procesul verbal. ţinând cont de sensul de mers spre str. declaraţiile aflate în dosar şi fotografii şi constatări privind avariile autoturismelor. fără denivelări. se poate observa că : .iunie 2015 35 .

+dr. bară spate.ROMÂNIA (CET-R) 6.+dr. plafon deformat în zona stâlpului de mijloc Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. masca faţă. faţă + spate + geamuri. anvelopa stg. rezultă: Autoturismul Seat Leon .iunie 2015 36 .7 Fig.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . avarii sub capotă. luneta.8 Fig. capota faţă. faţă. aripa faţă stg.5 Fig. portiera dr. aripa stg. faţă și spate.6 Fig. airbag-uri faţă stg.9 Autoturismul Opel Astra .. stâlp mijloc dr..3 Analiza avariilor autovehiculelor Conform Procesului verbal întocmit de organele de cercetare și pe baza fotografiilor din planșa foto. parbriz. hayon. capota faţă. aripa dr. prag dr.2. roata dreaptă faţă (janta deformată). airbag-uri. 4 Schiţa locului accidentului 6.este puternic avariat la partea din faţă .. parbriz. faruri.faruri. faţă (deși din fotografii se observă că este presurizată) Fig. Schiţa accidentului Fig. 128 .bara faţă. roata dreapta spate (lipsa)..

cu aspect de sânge.. maximul de deformare fiind în zona stâlpului central – rezultă că în premomentul impactului.far stânga faţă. lăsată cel mai probabil de una dintre victimele din autoturismul Opel.bara faţă a autoturismului Opel este situată în zona în care încep urmele lăsate de Seat .. urmă care se termină sub autoturismul Seat. încep de pe banda de mers . lăsata de autoturismul Opel Astra.pe carosabil au fost consemnate probe materiale.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .urmele de zgâriere și lichide.14 Fig.13 Autoturismul VW Golf .. autoturismul Opel Astra se deplasa din sens opus autoturismului Seat și în momentul impactului se afla în viraj spre stânga Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr..autoturismul Opel Astra este lovit pe partea laterala dreapta. care a fost întinsă pe carosabil.. .avariile autoturismului Seat Leon sunt pe partea faţă – rezultă că autoturismul Seat a lovit cu faţa autoturismul Opel Astra . care constau în: proba 1 – urma de zgâriere și lichid.12 Fig. capotă motor Fig. la o distanţă de 42. 128 .(denumită în continuare „reper A”) și la o distanţă de 7.ROMÂNIA (CET-R) Fig.15 6. în premomentul producerii accidentului și a locului producerii accidentului Pentru stabilirea poziţiei autovehiculelor.4. proba 3 – urma de culoare neagră. 10 Fig.iunie 2015 37 . Stabilirea poziţiei ambelor vehicule.8 m faţă de trotuarul din stânga autoturismului Seat – rezultă că în premomentul și în momentul impactului. trebuie să se ţină cont de: .. în premomentul producerii accidentului. după ce a fost scoasă din autoturism . proba 2 – bară faţă a autoturismului Opel Astra.6 m faţă de clădirea . proba 4 – urma de culoare neagră. bară faţă. lăsată cel mai probabil tot de autoturismul Opel Astra și proba 5 – pata de culoare brun-roșcată.11 Fig.. autoturismul Seat se afla pe banda de mers . lăsate de către autoturismul Seat.. aceasta terminându-se sub roata faţă stânga.

autoturismul Seat se deplasa cu o viteza de 40-60 km/h.00 m – 42. avariile acestora fiind analizate doar din fotografiile din dosar .40 m (62. din schita locului accidentului) – rezulta ca autoturismul Opel Astra a fost „impins” pe o distanta de circa 19 m.iunie 2015 38 . ca urmare a impactului cu coltul stanga fata al autoturismului VW Golf. pe contrasens.ROMÂNIA (CET-R) - - - - - bara fata a autoturismului Opel a fost gasita in zona inceputului urmelor lasate de autoturismul Seat – rezulta ca primul impact a avut loc intre coltul dreapta al barei fata a autoturismului Opel si partea fata a autoturismului Seat – ca urmare a acestui impact cvasifrontal s-au declansat si airbag-urile frontale ale autoturismului Opel urmele lasate de autoturismul Opel Astra. motiv pentru care viteza sa de deplasare poate fi estimata la circa 30 . sunt de frecare-derapare (lasate de anvelopele rotilor). pe contrasens. si autoturismul Opel Astra circula pe sensul de mers . de culoare inchisa din celelalte declaratii aflate in dosar nu rezulta ca. in timpul rotirii autoturismului si incep de la o distanta de 50. pe contrasens.42 m Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr..40 km/h.. reiese ca majoritatea autovehiculelor aflate in parcare se aflau acolo pentru a asista sau pentru a participa la curse de masini desi majoritatea indiciilor arata ca in zona producerii accidentului aveau loc curse ilegale de autoturisme.60 m. folosind programul PC-Crash si tinand cont de faptul ca inaltimea autoturismului este de 1. paralel cu acesta.8 m fata de trotuarul din stanga (tinand cont de directia de deplasare a autoturismului Seat) de la locul estimat al impactului si pana la pozitia in care a ramas autoturismul Opel Astra. roata dreapta spate a autoturismului a fost smulsa partea spate a autoturismului Opel Astra a suferit deformari.conform declaratiilor din dosar.avariile la partea din fata a autoturismului Seat. autoturismul Seat se deplasa cu o viteza de 100 – 120 km/h sau ca autoturismul Seat circula cu o viteza foarte mare ... autoturismul Opel se deplasa cu o viteza de 30 . sunt mari.5 m fata de reperul A si la o distanta de 8. dupa impactul cu autoturismul Seat in urma impactului cu autoturismul Seat. in premomentul accidentului . in premomentul accidentului . care era stationat din declaratii reiese ca in premomentul accidentului. 128 .conform unora dintre declaratiile aflate in dosar.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .conform unora dintre declaratiile aflate in dosar. au fost masurati 19. in premomentul aparitiei starii de pericol ? Pentru stabilirea vitezei de deplasare a autovehiculelor trebuie sa se tina cont de urmatoarele aspecte : . autoturismul Opel Astra a suferit deformari mari in zona pragului dreapta – usi dreapta – stalp mijloc si tot ca urmare a impactului.13 m (fig. s-ar fi deplasat un alt autoturism tinand cont de declaratiile din dosar. In momentul in care cele doua autoturisme s-au apropiat unul de celalalt. se deplasa un autoturism VW Golf.40 km/h .autovehiculele implicate in accident nu au fost observate/analizate direct. 6..5.17) – se estimeaza o deformare a partii fata a autoturismului Seat de circa 0.. s-a efectuat o scalare a unei fotografii (efectuate perpendicular pe axa longitudinala a acestuia).46 m si ca distanta de la partea de jos a parbrizului si pana la partea din fata este de 1. Care au fost vitezele de deplasare ale autovehiculelor implicate. cu autoturismul VW Golf Tinand cont de cele precizate rezulta ca in premomentul producerii accidentului. cel mai probabil. expertul nu poate stabili cu precizie daca autoturismul Seat se afla implicat intr-o astfel cursa. langa autoturismul Seat. autoturismul Opel Astra a virat stanga.autoturismul Opel Astra se afla intr-un viraj spre stanga. pentru a evita impactul frontal cu un autoturism care se deplasa paralel cu autoturismul Seat. autoturismul Seat circula pe sensul de mers . paralel cu autoturismul Seat.

se poate aprecia o viteza pierduta prin deformare. viteza autoturismului Seat era de 120 km/h si viteza autoturismului Opel de 35 km/h (fig. pozitia 1) si doua urme care se afla de-o parte si alta a urmei de lichid. cea mai apropiata este cea in care. s-a apelat la programul PC-Crash.18 si 19) Fig.17 - - - pe carosbil au fost consemnate urme de zgariere si de lichid (vezi schita locului accidentului. care era stationat din simularile efectuate. facandu-se o simulare a impactului.ROMÂNIA (CET-R) Fig. autoturismul Seat a mai parcurs o distanta de 33. in lungime de 4.19 - autoturismul VW Golf stationat. 128 .4) dupa impact.9 m – 42. care a fost lovit de autoturismul Opel. cu partea din spate spate.18 Fig.6 m – din schita locului accidentului) deoarece deformarea autoturismului Seat nu a putut fi masurata cu precizie rezulta ca si viteza corespunzatoare energiei de deformare (EES) nu poate fi calculata cu precizie pe cale analitica. fara a se mai lua in considerare impactul dintre partea spate a autoturismului Opel Astra si coltul stanga fata al autoturismului VW Golf. a preluat o parte din energia autoturismului Opel Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.iunie 2015 39 . de circa 80-100 km/h pentru analiza si comparare.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .30 m (75.6 m (fig. tinand cont de deformarea apreciata.

in premomentul accidentului. nu pot fi calculate cu precizie pe cale analitica. necesar luarii unor decizii in conditiile aparitiei unei stari de pericol. Care a fost cauza producerii accidentului de circulatie si cine a generat starea de pericol ? Pentru a stabili cauzele producerii accidentului trebuie sa tinem cont de urmatoarele aspecte: . poate duce la accidente deosebit de grave pentru participantii la trafic . nicidecum asa cum au fost constatate in schita intocmita de organele de cercetare. era de circa 35 km/h. in premomentul accidentului. in premomentul accidentului. nu pot fi cuantificate si nici introduse in algoritmi de calcul – aceste reactii sunt diferite in functie de perceptia fiecarui conducator auto.iunie 2015 40 . prin viraj. pentru o viteza de deplasare a Seat-ului cu de 60 km/h (fig.participarea la concursuri neorganizate (ilegale) poate avea consecinte deosebit de grave. care venea spre el si a incercat sa evite impactul cu acesta . in premomentul producerii accidentului (ori pentru a depasi ori pentru a concura cu autoturismul Seat). de experienta in conducere.schimbarea directiei de mers. poate fi o cauza generatoare a accidentului .21). expertul nu poate stabili cu precizie pe baza declaratiilor. poate avea consecinte deosebit de grave.20 VSeat = 60 km/h Fig. era de circa 120 km/h si viteza autoturismului Opel. in timp ce pentru autoturismul Opel s-a pastrat viteza de 35 km/h – se observa ca pozitiile in care au ramas autoturismele dupa impact fiind cu totul altele. fara o asigurare temeinica.deplasarea cu viteza mult peste limita legala.21 VSeat = 80 km/h Tinand cont de cele precizate rezulta ca vitezele de deplasare ale celor doua autovehicule. 128 .reactiile conducatorilor auto in momentul in care apare o stare de pericol.ROMÂNIA (CET-R) Tot pentru analiza si conformitate.producerea accidentului a fost favorizata si de varsta redusa a celor implicati in accident (experienta relativ redusa in manevrarea autoturismului) Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. se reduce simtitor . Viteza permisa in zona producerii accidentului era de 50 km/h. motiv din care conducatorul autoturismului Opel a luat decizia de a vira brusc stanga – manevra de intrare pe contrasens a autoturismului VW Golf si de rulare in paralel cu autoturismul Seat. din cauza lipsei masurilor de siguranta atat pentru conducatorii auto cat si pentru spectatori . dar se poate aprecia ca viteza de deplasare a autoturismului Seat.conform unor declaratii aflate in dosarul cauzei. a fost acela ca pe sensul sau de deplasare circula un autoturism. 6. deoarece timpul de reactie. in premomentul accidentului . autoturismul VW Golf se afla pe contrasens. s-a efectuat o simulare a impactului. pozitia autoturismului Seat.7. de starea sa fizica si sufleteasca.motivul invocat de catre conducatorul autoturismului Opel.deoarece declaratiile martorilor si ale partilor implicate in accident sunt contradictorii. pentru ca a efectuat virajul la stanga. Fig. de gradul de atentie etc .20) si cu 80 km/h (fig.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .

se poate aprecia ca timpul de intarzieri involuntare la franare este de 1.efectuarea de concursuri neorganizate. in banda de mers a autoturismului Seat. posibilitatea de control a autoturismului fiind mult mai redusa si urmariile unui accident fiind mult mai mari . nu am avut timpul sa evit coliziunea…» . se va tine cont de urmatoarele aspecte : .bineinteles ca apare intrebarea de ce conducatorul autoturismului Opel nu a virat dreapta. care a intrat in viraj stanga.6.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . fara a lua masurile minime de siguranta necesare desfasurarii unei astfel de manifestatii.spatiul de franare total. a fost o cauză generatoare a accidentului. de modul in care se efectueaza franarea de catre conducătorul auto (energic. . manevra de virare spre stanga. reactiile conducatorilor auto in momentul in care apare o stare brusca de pericol. daca se tine cont de o parte a declaratiilor aflate in dosar si daca se tine cont de viteza de deplasare a autoturismului Seat. avand o banda cu o latime de 2.la o viteza legala de 50 km/h spatiul parcurs in timpul de intarzieri involuntare este de 13. este posibil ca pe partea dreapta sa fi fost pietoni.89 m. 128 .5 m – asa cum s-a aratat si in Cap.desi conducatorul autoturismului Seat a vazut autoturismul Opel oprit sau deplasandu-se cu viteza mica. el diferind. constituie o cauza a producerii accidentului – concursurile neorganizate constituie o stare permanenta de pericol. in timp ce spatiul de franare total.expertul nu poate stabili cu precizie daca cele doua autoturisme se aflau in competitie (intrecere) sau nu in premomentul producerii accidentului. pe banda de mers a autoturismului Opel .dacă se ţine cont de o parte a declaraţiilor din dosar. este posibil ca el sa fi vazut un loc de parcare pe stanga in care sa intre si a luat aceasta decizie in fractiuni de secunda. determinându-l pe conducătorul autoturismului Opel să efectueze viraj brusc la stânga – rezultă că prima stare de pericol a fost generată de către conducătorul autoturismului VW Golf. de atentia conducatorului auto asupra traficului. raportata la locul producerii accidentului. Care au fost posibilitatile reale de evitare a producerii accidentului si cui reveneau acestea? Pentru stabilirea posibilitatilor de evitare ale accidentului. etc. intr-o zona cu acces nelimitat tuturor participantilor la trafic. intrarea pe contrasens a autoturismului VW Golf (ori fără să se asigure ori pentru a concura cu autoturismul Seat). in timp ce la 120 km/h este de 36.8.conducatorul autoturismului Seat a declarat «… eu am vazut acest autoturism oprit in zona (nu sunt sigur daca era oprit sau in mers) timp in care am ajuns in dreptul lui si mi-a iesit in fata. nu pot fi cuantificate si nici introduse in algoritmi de calcul si din acest motiv reactia conducatorului autoturismului Opel de a vira stanga si nu dreapta. datorita declaratiilor contradictorii din dosar . prin intrarea și deplasarea sa pe contrasens. trafic redus pe timp de nopate deoarece este o zona de depozite).1 s (acest timp depinde de gradul de oboseala. nu poate fi analizata . a fost brusca si s-a datorat incercarii de evita un impact frontal cu autoturismul care venea pe contrasens.7.67 m . este o cauza a producerii accidentului – a treia stare de pericol a fost generata de conducatorul autoturismului Seat. la o viteza de 120 km/h este de circa 110 m. fara sa se asigure suficient .iunie 2015 41 .daca se tine cont de locatia aleasa (drum rectiliniu. in functie de sistemul de franare al autoturismului. a conducatorului autoturismului Opel.efectuarea virajului la stânga. nu poate fi evitata . de catre conducatorul autoturismului Opel este o cauza a producerii accidentului – a doua stare de pericol a fost generata de catre conducatorul autoturismului Opel. brusc și fără să se asigure.timpul de franare este compus din timpul de intarzieri involuntare la franare si timpul de franare propriuzisa – tinand cont ca accidentul a avut loc pe timp de noapte.orice stare de pericol care apare in timpul intarzierilor involuntare la franare. nu a intuit ca acesta urma sa efectueze o manevra de viraj spre stanga – rezulta ca aparitia autoturismului Opel in banda de mers a autoturismului Seat a fost brusca si neprevazuta . care se deplasa cu o viteza mare. se poate aprecia ca in zona producerii accidentului aveau loc curse neorganizate de autoturisme . din fata sa .conform unor declaratii din dosar.viteza foarte mare de deplasare. de conditiile de luminozitate etc) . a autoturismului Seat. de varsta. atat pentru cei care participa in calitate de conducatori auto cat si pentru cei care asista la aceste concursuri 6.ROMÂNIA (CET-R) Ţinând cont de cele precizate. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. la o viteza de 50 km/h este de circa 25 m. pe contrasens. rezultă următoarele cauze ale producerii accidentului: . mediu.

pe banda de mers a autoturismului Opel . la o viteză de 120 km/h este de circa 4 ori mai mare decât spaţiul de frânare total. acesta a parcurs o distanţă de circa 5 m (circumferinţa arcului de cerc corespunzător virajului) la o viteză de 35 km/h. republicat : Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers. timp în care autoturismul Opel a parcurs spaţiul de 5 m. republicat: Atunci când prin manevra de depășire se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie. fără o asigurare prealabilă .13.8. (1) din OUG 195/2002.(1) din OUG 195/2002.nu ar fi fost efectuate curse neorganizate pe un drum public.7 si 6. cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv și avizate de poliţia rutieră în cazul în care se demonstrează că a intrat pe contrasens (în depășire sau în cadrul unei curse). Pe drumurile publice. care au dus la producerea accidentului Normele incălcate au fost prezentate în Cap. de timpul de întârzieri involuntare la frânare – rezultă că spatiul de frânare total.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . rezultă că nu se poate face un calcul exact al posibilităţilor de evitare a impactului. Stabilirea normelor încălcate. încălcând astfel prevederile art.10.7.49. Limita maximă în localităţi este de 50 km/h conducătorul autoturismului Opel nu a respectat prevederile art. fără a se lua măsuri de siguranţă suplimentare .9.52. alin. republicat : Conducătorii de vehicul trebuie să respecte regimul de viteză și să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum.(1) din OUG 195. este de 0. când a văzut starea de pericol – deoarece această distanţă nu poate fi calculată. conducătorul autoturismului Seat a depășit viteza legală de 50 km/h.6.dacă cel care conducea autoturismul Opel nu ar fi virat stânga. se poate aprecia că urmarile accidentului ar fi fost cu totul altele la deplasarea autoturismului Seat cu viteza maxim permisă 6. 6. de către conducătorul autoturismului Seat în cazul în care se demonstrează că au participat la curse ilegale (neorganizate). nu au respectat prevederile art. 6.48 și art. dar contează la ce distanţă se află acesta de locul impactului.8.ROMÂNIA (CET-R) - - - - - - usor). 6.51 s. sub timpul de întârzieri involuntare la frânare al conducătorului autoturismului Seat. Să se precizeze în mod expres dacă cel care conducea Seat-ul avea posibilităţi reale de evitare a accidentului și în ce condiţii ? Răspunsul la această întrebare a fost dat în Cap. republicat : Este interzisă desfășurarea de concursuri. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. de ieșire dintr-un rând …. Stabilirea relaţiilor de timp în care s-au derulat momentele accidentului ? Răspunsul la această întrebare a fost dat în Cap. astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă. conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul ….11.6. 6.dacă cel care conducea autoturismul VW Golf nu ar fi intrat pe contrasens. conducătorul autoturismului VW Golf nu a respectat prevederile art. la o viteză de 50 km/h din momentul în care autoturismul Opel a început virajul la stânga.deși nu se poate calcula cu precizie posibilitatea de evitare a accidentului la o viteza legala de 50 km/h. conducătorii autoturismelor Seat și VW Golf. rezultă că accidentul putea fi evitat dacă : .54. alin. de pe banda sa de mers și până când a intrat pe banda autoturismului Seat (până în momentul impactului). alin(3) din OUG 195/2002. Sau de virare spre dreapta ori spre stânga ….este obligat să semnalizeze din timp și să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic Ţinând cont de cele precizate..6. Stabilirea spatiului parcurs de autovehicule din momentul aparitiei starii de pericol si cine l-a generat ? Răspunsul la această întrebare a fost dat în Cap.45.8. 128 . 6. antrenamente ori încercări cu vehicule ….iunie 2015 42 . Stabilirea momentului apariţiei stării de pericol și cine l-a generat ? Răspunsul la această întrebare a fost dat în Cap. prin frânare.12.8. alin.6.

14. Toti intentionau sa asiste ca spectatori la cursele de masini. de catre conducatorul autoturismului Seat... erau apreciate ca fiind motoare puternice. in jurul orei 23:10. declaraţiile conducătorilor auto si ale martorilor. proiectandu-l intr-un alt autoturism. ci doar prin testare in unitati specializate. din localitatea Y. spre .6... fara a avea viteza mare. cu privire la efectuarea in zona a curselor neorganizate. intai in coltul fata dreapta si apoi pe partea laterala dreapta.2014 Pentru stabilirea dinamicii accidentului. conducatorul autoturismului Opel vireaza brusc la stanga. circuland pe banda dinspre .7 si 6. in aceeasi directie cu Seat-ul.. Declaratiile celor implicati in accident si ale martorilor sunt contradictorii. Asa cum s-a aratat in Cap.. Face-liftul unui autovehicul nu influenteaza caracteristicile de putere si cuplu ci doar aspectul exterior al autovehiculului. una pe scaunul din fata si doi minori pe scaunul din spate..iunie 2015 43 . in zona respectiva aveau loc curse neorganizate de autoturisme.ROMÂNIA (CET-R) 6. ale motoarelor. probele observate in fotografiile de la locul accidentului si avariile celor doua autovehicule. pentru echiparile acelor autovehicule. Datorita aparitiei bruste in banda sa de mers. din fata. se face in general prin resoftarea calculatorului autoturismului si nu poate fi analizata printr-o simpla observare a autovehiculului. Care a fost dinamica producerii accidentului din data de 06. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. se aflau mai multe autoturisme stationate.8. Tunarea autoturismelor influenteaza caracterisiticile de putere si cuplu.. Pentru a evita impactul frontal cu acesta. 6. printre care autoturismul Seat si autoturismul VW Golf. In situatia in care s-a depasit regimul legal de viteza de catre vreun participant. caracteristicile tehnice ale autovehiculelor implicate... nu permitea nici macar testare acestuia in unitati specializate Tinand cont de cele prezentate rezulta ca expertul nu poate stabili daca autoturismul Seat a suferit modificari ale motorului. Conducatorul autoturismului Seat se pune in miscare... pe str. In autoturism se mai aflau inca trei persoane.. 6. Starea in care se afla autoturismul Seat. la un moment dat acesta observa ca pe sensul sa de deplasare.06. gen tuning. conducatorul autoturismului Seat nu mai poate evita accidentul si loveste autoturismul Opel. Atat motorul autoturismului Seat cat si motorul autoturismului VW Golf. care stationa in scuarul aflat in dreapta sa. In mod cert consecintele unui impact la o viteza de 50 km/h sunt mult mai mici decat consecintele unui impact la o viteza de 120 km/h... au fost luate în considerare consemnările din procesul verbal. 128 .15...... minorii aflati pe bancheta din spate sufera vatamari care a dus la decesul acestora. Conform indiciilor reiesite din declaratiile aflate in dosarul cauzei. pe sensul de mers dinspre str. nu se poate face un calcul analitic al posibilitatilor de evitare. In acest timp. Conform declaratiei conducatorului autoturismului Opel. gen tuning. sa se precizeze daca accidentul putea fi evitat. a pasagerului din dreapta sa si a altor martori. spre str.. Ca urmare a impactului.. circula autoturismul Opel. cei aflati in acea zona fiind ori participanti la aceste curse ori spectatori.. dupa impact. Autoturismele nu au fost observate direct de catre expert. se apropia un autoturism cu farurile aprinse. In data de .... fara a se mai asigura pe sensul opus de mers circula autoturismul Seat.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . de catre cine si daca s-ar fi diminuat consecintele. circuland in spatele acestuia.16. din motivele prezentate in acele capitole. Daca autoturismele conduse de inculpati au suferit modificari tehnice fata de fabricant. Conducatorul autoturismului VW Golf a declarat ca s-a pus si el in miscare.

autoturismul Opel Astra a virat stanga. intr-o zona cu acces nelimitat tuturor participantilor la trafic.ROMÂNIA (CET-R) 7.. determinandu-l pe conducatorul autoturismului Opel sa efectueze viraj brusc la stanga – rezulta ca prima stare de pericol a fost generata de catre conducatorul autoturismului VW Golf.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . a autoturismului Seat.Viteza foarte mare de deplasare.Daca se tine cont de o parte a declaratiilor din dosar.Locul impactului a fost situat pe banda de mers a autoturismului Seat .daca cel care conducea autoturismul Opel nu ar fi virat stanga.Viteza de deplasare a celor doua autovehicule. constituie o cauza a producerii accidentului – concursurile neorganizate constituie o stare permanenta de pericol. posibilitatea de control a autoturismului fiind mult mai redusa si urmariile unui accident fiind mult mai mari . 128 . se poate aprecia ca urmarile accidentului ar fi fost cu totul altele la deplasare autoturismului Seat cu viteza maxim permisa .desi nu se poate calcula cu precizie posibilitatea de evitare a accidentului la o viteza legala de 50 km/h..nu ar fi fost efectuate curse neorganizate pe un drum public. brusc si fara sa se asigure.Accidentul putea fi evitat daca : .. autoturismul Seat circula pe sensul de mers .Efectuarea de concursuri neorganizate. si autoturismul Opel Astra circula pe sensul de mers .. Concluzii . nu poate fi calculata cu precizie pe cale analitica. fara a lua masurile minime de siguranta necesare desfasurarii unei astfel de manifestatii. pentru a evita impactul frontal cu un autoturism care se deplasa paralel cu autoturismul Seat. pe contrasens . fara a se lua masuri de siguranta suplimentare . este o cauza a producerii accidentului – a treia stare de pericol a fost generata de conducatorul autoturismului Seat.. care se deplasa cu o viteza mare. intrarea pe contrasens a autoturismului VW Golf (ori fara sa se asigure ori pentru a concura cu autoturismul Seat). care a intrat in viraj stanga. in banda de mers a autoturismului Seat ..In premomentul producerii accidentului. fara o asigurare prealabila . pe banda de mers a autoturismului Opel .Efectuarea virajului la stanga.daca cel care conducea autoturismul VW Golf nu ar fi intrat pe contrasens. a fost o cauza generatoare a accidentului. dar se poate aprecia ca autoturismul Seat se deplasa cu o viteza de circa 120 km/h si autoturismul Opel cu o viteza de circa 35 km/h .. in premomentul accidentului.iunie 2015 44 ..17. atat pentru cei care participa in calitate de conducatori auto cat si pentru cei care asista la aceste concursuri ..6. de catre conducatorul autoturismului Opel este o cauza a producerii accidentului – a doua stare de pericol a fost generata de catre conducatorul autoturismului Opel. prin intrarea si deplasarea sa pe contrasens. pe contrasens.Dinamica accidentului a fost prezentata in Cap. raportata la locul producerii accidentului. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. pe banda de mers a autoturismului Opel . In momentul in care cele doua autoturisme s-au apropiat unul de celalalt.Consecintele unui impact la o viteza de 50 km/h sunt mult mai mici decat consecintele unui impact la o viteza de 120 km/h .

2014) și trim. de către evaluatorii tehnici şi se adaugă !!! uzurii fizice normale. IV 2014 (pȃnă la data de 31. produse de calamităţi (cutremure. elaborat de MLPAT-Direcţia generala de reglementări şi atestări tehnice. I 2015 (pȃnă la data de 31.3. 128 . II. Trebuie menţionat art.  Metoda indicilor – valoarea tehnică actualizată (folosind înregistrările contabile la data punerii în funcţiune) Valoarea indicilor de actualizare. de asemenea. sunt singurii care aleg metoda adecvată de expertizare şi evaluare. CET-R a considerat de importanţă majoră indexarea valorii indicilor respectivi şi ţinând seama de indicele pentru servicii comunicat de INS. inundaţii catastrofale.). pentru a obţine precizia. utilizate în condiţii normale de funcţionare.03. acest lucru reflectȃndu-se în starea tehnică a mijloacelor fixe respective. I.  Metoda costului de înlocuire (având la baza preţurile din cataloagele cu preţurile de deviz din cataloagele ediţia 1965) – Tab. care fac obiectul unor studii şi cercetări distincte şi se adaugă. Experţii tehnici judiciari. separat. în contextul fluctuaţiei raportului leu/euro. cităm din art. „Evaluatorii confruntaţi cu realitatea de pe teren sunt singurii în măsura să aprecieze valoarea reală a coeficienţilor de uzură fizică. normală. în mod obligatoriu. în funcţie de starea fizică a acesteia. se aplică şi unul din parametrii care influenţează valoarea unei construcţii. pentru clădirile şi construcţiile speciale pe trim. uragane.12.ROMÂNIA (CET-R) Precizări şi recomandări în legătură cu utilizarea INDICILOR DE ACTUALIZARE A PRETULUI CALCULAT PRIN METODA COSTURILOR . Indicii de actualizare se vor folosi în funcţie de metoda de evaluare a clădirilor utilizată de expertul specialist în construcţii şi evaluator:  Metoda costului standard (Anexele la Decret 256/1984 şi Decret Lege 61/1990) – Tab. la cursul BNR. judecători tehnici în speţele judiciare care-i implică. În acest sens.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . care se stabilesc. justificȃnd însă. efectele uzurii morale. alunecări de terenuri. incendii. că mijloacele fixe (construcţii) au fost apreciate ca stare fizică.1. cuprinsă în ghid  nu s-au considerat. în nici un fel. efectuate la timp şi în condiţii corespunzătoare. a obiectelor evaluate. abaterile apreciate în plus sau în minus de la valorile medii prevăzute în ghid”. COEFICIENTUL DE UZURǍ FIZICǍ NORMALǍ a mijloacelor fixe din grupa 1”Construcţii” şi.  nu s-au luat ȋn consideraţie efectele uzurii fizice accidentale.iunie 2015 45 . care se găseşte în cele 2 tabele.2015) Având în vedere că indicii de actualizare a preţului clădirilor şi construcţiilor speciale elaboraţi de INCERC şi aprobaţi de MDRT se elaborează trimestrial.5 din Normativ indicativ P135/1999. explozii. cu lucrările de întreţinere. etc.1. reparaţii curente şi reparaţii capitale. utilizată pentru construcţii de orice fel. I şi II. uzurii fizice normale cuprinse în ghid Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. se aplică în funcţie de metoda utilizată de expert şi sunt prezentaţi în Tabelele nr.8 alin.

11..1982 15.1990 01..2012 94 K8 Col.10.iunie 2015 46 .1993 15. Din tabel I. în funcţie de metoda folosită.1993 01.07.02.2010 85 K12 15.05. Pentru celelalte metode K1 = 1.11. 1 – Coeficientul parţial de actualizare 1 K1 2 01. VB este valoarea . K13 = K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x.2009 K7 Col. prin metodele costurilor determinate analitic. Col. K14= K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x. 9 HG 26/92 Pentru toate metodele 10 HG 412/92 Pentru toate metodele 11 HG 177/93.07.02.2010 87 K13 15... pentru metoda costurilor standard.2011 93 K15 15.05.2009 15.1965 15.01. K reprezintă indicele de actualizare prezentat în tabele.1973 K2 K3 K4 K5 01. 4 – HGR şi Ordine MLPAT 4.barem obţinută în funcţie de metoda costurilor folosită.01. 2 – Perioada Pentru toate metodele Pentru toate metodele Pentru toate metodele Pentru toate metodele Pentru toate metodele Formula pentru actualizarea valorii tehnice oricărui obiectiv de construcţii.ROMÂNIA (CET-R) Nota colectivului tehnic: tabelul de mai jos va fi reactualizat în consonanţă cu legislaţia actuală şi adecvată metodelor de evaluare. în tabelele de calcul.2011 90 K14 15..01. K14= K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x. K12 = K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x..1965 01. 179/93.1992 15. k reprezintă indicele de actualizare la zi calculat ca raport al cursului leu / € la data expertizei şi cursul leu / € la data comunicării indicelui de actualizare K. comunicat de BNR Amortismente şi creşterea preţului resurselor Pentru toate metodele 80 Anexele la D 256/84 şi DL 61/90 Pentru metoda costului standard 81 K8= K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7 Pentru toate metodele 82 84 k 9= K1xK2xK3xK4xK5xK6x.01.01.10.30-1.1993 Col. 206/93 Pentru toate metodele 73 Influenţa cursului leu/EURO.07... 5 15.2009 01..K8 K10 = K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9 K11 = K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x..2010 K11 15. 3 – Nr.1990 15.1973 3 2 01. la care indicii de actualizare se referă.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . 5 – Aplicabilitate 4 Ca urmare a indexării preţurilor din cataloagele elaborate înainte de anul 1973 5 Pentru metoda valorii de înlocuire K1= 1.03.. comunicate în Buletinul documentar „Expertiza tehnică” Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.2010 15. enumerate anterior este: VA = V B x K x k în care: VA este valoarea actualizată la data evaluării.02.1993 K6 Col. I HG 449/90 MLPAT 217/90 şi 4/D/90 15..01.1992 01.11.... 128 . Pentru toate metodele Pentru toate metodele K9 K10 01.08.02.03. coloanei din tabelul nr.70..

la o anumită dată.ROMÂNIA (CET-R) Domenii de utilizare:  prezentarea indicilor în cele 2 tabele oferă posibilitatea experţilor tehnici ingineri şi evaluatori. industriale şi agricole si evaluarea proprietatii imobiliare (EPI). Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. corectaţi cu indicele de actualizare la zi k. 128 . ȋn funcţie de datele la care se decontează categoriile de lucrări sau pot fi utilizaţi indicii de actualizare comunicaţi de INCERC şi actualizaţi de colectivul tehnic al CET-R. din diversele grupe de utilizări  actualizarea valorii clădirilor la elaborarea studiilor de fezabilitate  actualizarea valorii "execuţiei obiectelor de investiţii pentru lucrările de construcţii montaj şi instalaţii" de către unităţile/agenţi economici care participă la ofertarea la licitaţia pentru execuţia lucrărilor de construcţii Indicii de reactualizare nu se recomandă a fi utilizaţi pentru decontarea lucrărilor de construcţii-instalaţii. specialiști în construcţii civile.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . aflate în diferite faze de execuţie. să actualizeze valoarea pentru toate mijloacele fixe din grupa 1 "Clădiri” şi grupa 2 „Construcţii speciale" (conform HGR nr. 964/1998). dinamica lor presupunând o modificare.iunie 2015 47 .

* din materiale tradiţionale.700.161 4. transport CF.271 Obs. piatră sau înlocuitori. conform Decretului Lege nr.775.666 11584. valabile la 01. şoproane. IV 2014. pentru evaluarea locuinţelor Indicii de actualizare se aplică la preţurile istorice standard utilizate pentru evaluarea locuinţelor şi a anexelor gospodăreşti.4834 Pentru stabilirea costului actual al clădirilor cu destinaţia de locuinţe şi anexele la acestea. cu preţurile unitare calculate ȋn cataloagele de reevaluare a mijloacelor fixe.256/1984 (doar Decretul este abrogat). cu sau fără termosistem e. energie. cuprinzând şi TVA de 24%.2014 Indice de multiplicare la data de 30. pătule): * din beton.12. transport auto).09. indiferent de regimul de înălţime Curs valutar BNR (lei/Euro) în calcul la etapă Indice de bază pentru multiplicare la data de 31.4604 4. Structură de rezistenţă din zidărie de cărămidă. planşee din beton sau lemn P+(1÷4-7)E d.541. pentru obţinerea valorii tehnice prin metoda costului standard.4 la Decretul nr.5.3870 4. la intersecţii de pereţi). IV 2014 A VALORII CONSTRUCŢIILOR CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ.2012 Indice de multiplicare la data de 30. se aplica coeficienţii de uzură. chirpici. 1.03. privind uzura construcţiilor raportate la durata normată a acestora.4847 4. planşeu din beton sau lemn Parter c. OBŢINUTĂ PRIN METODA COSTULUI STANDARD. din anexele la Decret Lege 61/1960 şi 256/1984.a. DETERMINAŢI PE BAZA PREȚURILOR ISTORICE (1965-1981).61/1990 precum şi la Anexa nr.279 9. indicii de creştere a preţurilor la combustibili. 128 .995 1. piatră sau înlocuitori.3.1990. lemn etc.296.06. determinaţi pe baza prețurilor istorice (1965-1981).115.2013 Indice de multiplicare la data de 31. paiantă.1. în funcţie de structura de rezistenţă a acestora şi regimul de înălţime Indice de actualizare pentru construcţii de locuit cu structura de rezistenţă din b. 11.005 11700.2014 1.: La valoarea tehnică actualizată. piatră sau înlocuitori (cu/fără buiandrugi sau sȃmburi din beton armat.ROMÂNIA (CET-R) INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM.372 11.1990.12.4114 Indice de multiplicare la data de 31. INDICII DE ACTUALIZARE A COSTURILOR ISTORICE.892 11642. chirpici etc. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.4553 4. magazii.iunie 2015 48 . clădiri şi construcţii speciale Indicii de actualizare.12. Structură din zidărie de cărămidă sau înlocuitori-pereţi subţiri. conform cu prevederile Normativ P135/1999 art.327 9.000 1.353 10. întocmiţi pentru trim. Structură de rezistenţă din zidărie de cărămidă.945. zidărie cărămidă. Structură de rezistenţă din beton armat sau metal. publicate periodic de INS pentru servicii (salariul mediu brut pe ramura construcţii.4834 lei/euro.2014 1.816 11526. şarpantă din lemn f. respectă regulile metodologice aprobate de MLPAT şi sunt elaboraţi în corelare cu datele statistice.372 4. I pentru locuinţe cu: a.989 0.010 11505.297 8.316 8.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .1965. tencuite/netencuite. paiantă. sau metal.240 11713.01.678 11632.01. Tipuri de clădiri. art. cu fundaţii reduse. indiferent de regimul de înălţime b.8 alin. Structură bȃrne sau bile lemn. Anexe gospodăreşti (împrejmuiri. metal. VALABILE LA 01.09. se aplică următorii indici de actualizare: Tabelul nr.valabile la 1. Aceşti indici corespund unui curs BNR de 4.011 1.01.360.2013 Indice de multiplicare la data de 31.4287 4.2014 Indice de multiplicare la data de 30.007 0.

iunie 2015 18.07.903 25 Depozitare 1.375.942 16906.92 01.350 1.521 31382.308 17488. fizică.900 1.334 16.600 2.900 1.300 1.600 2.876 15A Locuinţe 1.590 2.distrib.90 15.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .694 21151.962 30684.564 21327.869.636 13.103 24018.486 17331.600 2.10 1/1/1965 15.295 17617.218 25255.350 19.180 161.01. comerţ 1.210 162.961.050 13.02.09 1/1/1965 15.564 22429.220 161.373 18025.gaze.500 1.0235 3.064. cultură şi artă 1.550 1.867.700 2.546 18341.900 1.757 14.500 1.92 01.792 13B Transp.871 19.550 1. tehn.855 17085.994 13.111 17457.605 2.269 21320.550 1.064 19235.049 24904.600 2.500 1.417 20.527 23429.590 2.470 163.prod.676 21610.08.11.300 1.251 21361.654 13.09 1/1/1965 15.71 16.300 1.03.230 164.281 21943.610 2.500 1.962 13.46 15D Administrative 1.982 19.768 12. IV 2014 A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965 Tabel II 01.529 16500.803 13.400 1. 1.108 23469.465 16932.500 1.292 20643.73 01.838 2 CONSTRUCŢII SPECIALE 21 Industriale 1.689.210 162.73 01.240 161.558.052.603 20367.423 17283.000 1.580 1.247 20756.410 21536.888 20.01.3314 3.487 1.771 22119.725 17761.118 22419.610 2.01.22 15B Învăţământ.450 1. civile 1.275 20621.160 164. termof.600 1.610 17791.3633 3.044 20958.600 2.006 13.354.600 2.893 13.149 20.600 2.822 21383.260 159.404.705 13.882 23851.221 1.ROMÂNIA (CET-R) INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM. cult.10 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 26 198 460 975 3.172 30961.019 20611.07.401 21119.242 19869.815 13.570 2.93 15. as.991 19.10.919.029 23305.600 1.650 2.908 17952.812 24 Transport şi telecomunicaţii 1.610 2.112.854 20341.610 2.65 01.595 1.181 20615. agrem.297 19044.001 17334.635 13.500 1.776 19381.401 24.240 159.350 1.210 1.968 24345. socială.600 2.800 1.330 21514.-telecom. Alte construcţii speciale Indice mediu pe ramură Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.821 16775.310 161. productive 1.600 1.460 29.400 1.827 17730..581 14.324.697 22 Agricole 1.549. ştiinţă.951 26 Transportul energiei electrice 1.767 17.755 21.560 23.02.338.053 22084.09 1/1/1965 15.075.93 01.767 22.445.610 2.610 2.62 15C Sănăt.687.729 20049.246 17971.9247 3.590 2.183 20184.919 21.10.02.714 27 28 29 x Alimentare cu apa si canalizare Transp.563 22960.90 15.396 14A Afaceri.-telecom.944 25676.144 24595.93 K1 PERIOADA 0 1 1 CONSTRUCŢII 15.586 23266.342 23776.136 17.05.550 1.01.240 167.459 16.502 23 Hidrotehnice 1.574.976 20129.546 21192.610 2.268 162.526 21565.434.926 12 Agricole 1. 128 .3035 2 4 9 10 11 73 75 81 83 85 87 11 Industriale 1.136 20671.645 14.500 153.147.676 13.630 2..93 15.250 135.400 1.673 18107.350 168.350 1.934 25029.240 160.267 13A Transp.510 14B Depozitare 1.080 21589. petr.100 1.022 21343.900 1.350 1.3314 2.800 1.286.813 29.330 167.757 13.550 1.100 1.240 173.911 17355.198 13..03.263 18232.015 18576.861 24415.850 12.41 49 .051 22.01.10 1/1/1965 15.220 162.832 20.076 24399.333 20802.300 1.673 13.450 1.246 21886.352 21331.

882 21. petr. 128 .534.160.842.064.299.902.439.49 27.4847 lei 11 Industriale 19.545.490.709.459.918.931.357.014.66 26.240 19.617.46 22.283.1427 2.618 27.347.128 23.119.192.2012 15.284 22 Agricole 20.199 26.896 22.082.573.491.139.1570 3.749.76 25.249.2012 K12 K13 K14 K15 3.22 27.360.794 27. ştiinţă.207.919 21.96 27.031.780.049 13B Transp.058.255.218.577 23.-telecom.10 1/1/1965 15.586 23.745.833.998.841 26 Transportul energiei 19.366 23.894.135 23.544.629 23.96 20.92 22.84 21.4604 lei 1€ = 4.33 19. tehn.790 24.2013 K16 K17 K18 K19 K20 3.131.39 27. productive 21. 26.107.44 19.30 24.416.37 35.15 18.68 23.390 23.347 14B Depozitare 22.526.549.68 18.49 24.017.443.579.91 23.709 21.299.789 24.87 23.769.46 20.689.369.-telecom..957.02. as.309.634 25.871.577 24.11.74 22.47 25.377.262.11.381 20.600. cultură şi artă 23.362.067. fizică.683.983.095.225.76 23.040 26.866.814..404.102 15C Sănăt.225.844.804.11 15.792.82 34.138.15 28.35 24.382 25 Depozitare 18.402 20.10 20.463.138.047.05 22.722 13A Transp.72 19.349.439.996.878.254 27.937 2 26.131.594 24.369 20.698.693 24.132.12 1/1/1965 15.770.549.923.809 27.802 23.834 22.34 23.759.553.781.prod.081.151.371 22.01 19.973 18.8720 89 91 93 1€ = 4.703.22 23.946.781 19.709.82 26.235.592.325 24.768.133 24.365.64 23.826.26 24.21 25.882..374 26.127 22.21 24.874.798.258.671.865 20.591 19.615.797.758 25.757.555 27.633 27.81 35.013 20.627.037 19.06 20.270.526.06.36 23.055.98 22.891 23 Hidrotehnice 22.583.12. 22.524.384.575.372.505.809.distrib.512.337.85 24.160 22.929 24. IV 2014 A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965 PERIOADA 0 1 1 CONSTRUCŢII 1/1/1965 15.515.967.807.468.424.250.739.842 23.11 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 15.353.30 25.625 23.495.54 24.21 18.481.03 19.42 24.022 20.77 26.24 28.313 23.3047 3.733.13 1/1/1965 30.578 22.75 20.98 electrice 20.671.138 19.994.159.33 23.90 23.756 26.085.33 23.896 12 Agricole 23.084.189.37 termof.5304 3.iunie 2015 50 .61 speciale Indice mediu pe ramură 23.193 27.344.014.815.02.359 19.403. agrem.783 24.351.62 26.19 canalizare Transp.298.431.gaze.059.543 19.806.19 26.804 26.795.850 19.191.583 27.297 27.020 24.424 27 28 29 x Alimentare cu apa si 23.713.51 23.645.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .428.56 18.30 19.267.41 22.15 CONSTRUCŢII SPECIALE 21 Industriale 18.273 23.36 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.2013 1/1/1965 31.617 15D Administrative 26.874 29.483 24.26 21.772.193.144.600 25.650 29.470.422.916.450.397.708.09.921.02. comerţ 25.091 19. Alte construcţii 18.636.12 23.334 18.833 15B Învăţământ.689 34.038 24 Transport şi telecomunicaţii 23.504.332.554 35.05.413. cult.ROMÂNIA (CET-R) Tabel II continuare INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM.2907 95 97 99 101 103 105 1/1/1965 15.325 14A Afaceri.27 20.054.983. civile 27.734.459 23.61 28.96 24.24 26.983 35.5552 3.336 20.75 19.384.977.421.445 23.67 19.289.149 24.33 19. socială.109.847.83 21.098.919 21.29 23.684.167.79 23.189 20.01 33.355 23.652.56 27.89 21.605 19.005 15A Locuinţe 33.666 34.046.951 25.204.

250.333.046 35.182 20.385.716.057 27.496.082.distrib.405.337.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .365 29.976 24.603. productive 23.358 20.564 25 Depozitare 20.546.571.829 21.692.665 19.731..433.487 25.459 28 Transp.384.571.938 13B Transp.127.562.2014 K21 K22 K23 1€ = 4.216.547 23.076.684 19.844 29.533.972 14B Depozitare 23.754.085 24.242 22 Agricole 21.119 2 CONSTRUCŢII SPECIALE 21 Industriale 19.412.864.360.402.304..685 26 Transportul energiei electrice 20.913 25.056. cult.03.837 25.354.471 23.817.021 35.4114 lei 1€ = 4.685 27.758.234 24.198. ştiinţă.012 23.622 22.434 23. comerţ 27.742 24.095. tehn. fizică. 128 .2014 1/1/1965 30.309 21.471 14A Afaceri.198.793.436 27.305 29.06.605.587.264 15D Administrative 27.3870 lei 1€ = 4.546.269 22. termof.216. IV 2014 A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965 PERIOADA 0 1 1 CONSTRUCŢII 1/1/1965 31.152 24.petr.937 20.985 25.711.651.174.313.658 27.685 20.286.580.761 20.837 24 Transport şi telecomunicaţii 24.556.817 20.ROMÂNIA (CET-R) Tabel II continuare INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM.100 23.797. socială.865 29 Alte construcţii speciale 19.007 23.731.-telecom.665 25.477.819 27.625 24.2014 11 Industriale 20.225.295.722 21.014.436.110.459 24.571.2014 1/1/1965 30.-telecom.000 27 Alimentare cu apa si canalizare 24.462.037.415.954 19.228.827 27.496.011 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.301 35.670.536.896.692 13A Transp.511 20.578.972.036.042 21.4834 lei 107 109 111 113 1/1/1965 31. 27.4553 lei 1€ = 4.685 27.iunie 2015 51 .042.682 20.956 25. civile 29.878 15C Sănăt.401.012 15A Locuinţe 35.prod.951 20.12.991.301 27. gaze. 24.521.555.129 19.836 24.639.447 23.759 24.682 12 Agricole 25.883 27.876.131 23 Hidrotehnice 23.778 23..681. agrem.343.275.09. as. cultură şi artă 25.203 15B Învăţământ.

816 11526. publicate periodic de INS pentru servicii (salariul mediu brut pe ramura construcţii.2014 0. paiantă.126.240 11713. Tipuri de clădiri.1965. indiferent de regimul de înălţime b.01. pentru obţinerea valorii tehnice prin metoda costului standard. planşee din beton sau lemn P+(1÷4-7)E d. * din materiale tradiţionale.072 Curs valutar BNR (lei/Euro) în calcul la etapă 4.892 11642. clădiri şi construcţii speciale Indicii de actualizare.: La valoarea tehnică actualizată.4287 4.12.000 Indice de multiplicare la data de 30. Structură de rezistenţă din zidărie de cărămidă. valabile la 01.4604 4. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. la intersecţii de pereţi).5.valabile la 1. întocmiţi pentru trim.1990.03. determinaţi pe baza prețurilor istorice (1965-1981).03. I 2015.1.005 Indice de multiplicare la data de 31. I 2015 A VALORII CONSTRUCŢIILOR CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ. sau metal. cuprinzând şi TVA de 24%.2013 1.4509 Pentru stabilirea costului actual al clădirilor cu destinaţia de locuinţe şi anexele la acestea. chirpici. zidărie cărămidă.1990. cu fundaţii reduse. piatră sau înlocuitori. 1. VALABILE LA 01.a.658 8.261 8.4847 4.01.4 la Decretul nr.955.09.01.369. cu preţurile unitare calculate ȋn cataloagele de reevaluare a mijloacelor fixe. DETERMINAŢI PE BAZA PREȚURILOR ISTORICE (1965-1981). conform cu prevederile Normativ P135/1999 art.2013 1. pentru evaluarea locuinţelor Indicii de actualizare se aplică la preţurile istorice standard utilizate pentru evaluarea locuinţelor şi a anexelor gospodăreşti. Structură bȃrne sau bile lemn.666 11584.007 Indice de multiplicar e la data de 31.2012 1. INDICII DE ACTUALIZARE A COSTURILOR ISTORICE. transport auto). Structură din zidărie de cărămidă sau înlocuitori-pereţi subţiri.61/1990 precum şi la Anexa nr.306.812 Obs.256/1984 (doar Decretul este abrogat). lemn etc.12.054 9. magazii.010 Indice de multiplicare la data de 31. şoproane.2015 1. indicii de creştere a preţurilor la combustibili.678 11632. piatră sau înlocuitori (cu/fără buiandrugi sau sȃmburi din beton armat.468 10.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . 128 .072 11.09. privind uzura construcţiilor raportate la durata normată a acestora. chirpici etc. Structură de rezistenţă din beton armat sau metal. art. în funcţie de structura de rezistenţă a acestora şi regimul de înălţime Indice de bază pentru multiplicare la data de 31. Structură de rezistenţă din zidărie de cărămidă. indiferent de regimul de înălţime 11505. piatră sau înlocuitori. 11.12.989 Indice de multiplicare la data de 30. conform Decretului Lege nr.549. Anexe gospodăreşti (împrejmuiri. din anexele la Decret Lege 61/1960 şi 256/1984.995 Indice de multiplicare la data de 30.372 11712.ROMÂNIA (CET-R) INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM. OBŢINUTĂ PRIN METODA COSTULUI STANDARD. şarpantă din lemn f. se aplică următorii indici de actualizare: Tabelul nr.001 Indice de actualizare pentru construcţii de locuit cu structura de rezistenţă din b. Aceşti indici corespund unui curs BNR de 4. metal.8 alin.4553 4.011 Indice de multiplicare la data de 31.4114 4.3.784. se aplica coeficienţii de uzură. paiantă. respectă regulile metodologice aprobate de MLPAT şi sunt elaboraţi în corelare cu datele statistice.623 9.2014 0.2014 1.06. planşeu din beton sau lemn Parter c. I pentru locuinţe cu: a. pătule): * din beton.161 11700. cu sau fără termosistem e.iunie 2015 52 .712.4509 lei/euro. energie. transport CF.4834 4.2014 1. tencuite/netencuite.3870 4.

295 17617. cult.676 21610.570 2.771 22119.338.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .900 1.460 29.869.90 15.181 20615.673 13.610 2.908 17952.434.342 23776.600 2.600 2.962 13.645 14.635 13.610 17791.600 2.03.73 01.240 161.767 22.01.401 24.855 17085.610 2.590 2.854 20341.654 13. as.064 19235.500 1. socială.900 1. tehn.01.308 17488.350 1.757 14.400 1.838 2 CONSTRUCŢII SPECIALE 21 Industriale 1.560 23.564 21327.673 18107.871 19.07.867.080 21589.240 167.242 19869.180 161.02.689.546 21192.396 14A Afaceri.051 22.375.02.3314 2. comerţ 1.861 24415.183 20184.46 15D Administrative 1.605 2.926 12 Agricole 1.10 1/1/1965 15.630 2.768 12. ştiinţă.015 18576.550 1.330 167.757 13.600 1.297 19044.246 17971.550 1..352 21331.903 25 Depozitare 1.404.263 18232.334 16.600 1.198 13.500 1.-telecom.93 15. 128 .300 1.767 17.08.218 25255.09 1/1/1965 15.93 01.580 1.590 2.725 17761.687.994 13.792 13B Transp.92 01.250 135.136 17.220 162.01.333 20802.951 26 Transportul energiei electrice 1.812 24 Transport şi telecomunicaţii 1.610 2.445.961. Alte construcţii speciale Indice mediu pe ramură Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.500 153. termof.3633 3.527 23429.350 19. 1.417 20.71 16.705 13.286.73 01.02.10 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 26 198 460 975 3.269 21320.888 20.220 161.001 17334.450 1.529 16500.103 24018.470 163.07. I 2015 A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965 Tabel II 01.136 20671.075.595 1..502 23 Hidrotehnice 1.919 21.210 162.10.260 159.310 161.019 20611.459 16.144 24595.324.590 2.934 25029.247 20756.251 21361.876 15A Locuinţe 1.729 20049.803 13.000 1.076 24399.01.300 1.500 1.549.510 14B Depozitare 1.03.893 13.610 2.550 1.350 1.373 18025.111 17457.550 1.813 29.610 2.210 162.486 17331. petr.210 1.991 19..832 20.586 23266.500 1.112.147.900 1.029 23305.350 1.558.919.022 21343.401 21119.ROMÂNIA (CET-R) INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM.246 21886.92 01.821 16775.600 2.563 22960.108 23469.41 53 .911 17355.423 17283.221 1.610 2.350 1.354.968 24345.600 2.650 2.714 27 28 29 x Alimentare cu apa si canalizare Transp.600 1.gaze.050 13.11.600 2.944 25676.550 1.052.01.600 2.600 2.distrib.636 13.546 18341.100 1.694 21151.65 01.09 1/1/1965 15.962 30684.410 21536.603 20367.90 15.330 21514.942 16906.3314 3.982 19.006 13.450 1.815 13.044 20958.240 173.93 15.3035 2 4 9 10 11 73 75 81 83 85 87 11 Industriale 1.400 1.172 30961.521 31382.10 1/1/1965 15.053 22084.800 1.487 1.240 159.500 1.160 164.22 15B Învăţământ.350 168. cultură şi artă 1.610 2.275 20621.62 15C Sănăt. agrem.800 1.300 1.267 13A Transp.230 164.822 21383.581 14.064.776 19381.93 K1 PERIOADA 0 1 1 CONSTRUCŢII 15.100 1.976 20129. productive 1.500 1. civile 1.05.882 23851.118 22419.700 2.9247 3.300 1.465 16932.prod.850 12.564 22429.574. fizică.697 22 Agricole 1.049 24904.10.400 1.09 1/1/1965 15.676 13.827 17730.900 1.0235 3.281 21943.240 160.iunie 2015 18.-telecom.268 162.292 20643.149 20.526 21565.755 21.

36 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.135 23.031.957.12.468.404.66 26.298.650 29.34 23. ştiinţă.313 23.874.ROMÂNIA (CET-R) Tabel II continuare INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM.49 27.014.625 23.299.795.72 19.19 26.865 20.739.2907 95 97 99 101 103 105 1/1/1965 15.600.30 25..703.781.22 27.421.098.896 12 Agricole 23.645.998.671.distrib.402 20.11.756 26.058.4604 lei 1€ = 4.481.807.160.505.047.769.445 23.583.844.371 22.109.772. I 2015 A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965 PERIOADA 0 1 1 CONSTRUCŢII 1/1/1965 15.33 19.671.92 22.067.524.05 22.951 25.834 22.384.138.270.24 26.918.83 21.61 speciale Indice mediu pe ramură 23.359 19.549.084.283.544.381 20.085.47 25.1570 3.683.059.013 20.132.403.159.81 35.684.809 27.5552 3.21 18.349.289.365.878.325 14A Afaceri.258.225.61 28.526.577 24.36 23.11 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 15.757.21 25.397.09.30 19.708.68 23.573.10 20.615.586 23.68 18.225.826.11 15.4847 lei 11 Industriale 19.798.592.299..372.919 21.780. petr.03 19.15 CONSTRUCŢII SPECIALE 21 Industriale 18.96 24.87 23.515.770.377.44 19.119.-telecom.02.360.633 27.362.01 33.815.439.284 22 Agricole 20.06.167.75 19.833. comerţ 25.792.424.344.267.131.095.46 20.512.422.428.05.29 23.896 22.977.054.745.309.749.127 22.35 24.76 25.605 19.882.02.41 22.022 20.049 13B Transp.578 22.495.374 26. fizică.353.22 23. as.490.652.107.882 21.138.332.709.973 18.82 34.866.46 22.27 20.138 19.iunie 2015 54 .967.891 23 Hidrotehnice 22.809.689 34.98 electrice 20.046.627. productive 21.90 23.443.207.51 23.424 27 28 29 x Alimentare cu apa si 23.618 27.2012 15.249. agrem.709 21.759.804 26.262.189 20.483 24.781 19.850 19..64 23.2013 K16 K17 K18 K19 K20 3.49 24.-telecom.12 1/1/1965 15.254 27. cultură şi artă 23.874 29.384.802 23.463.923.937 2 26.555 27.235.42 24.847.13 1/1/1965 30.5304 3.543 19.54 24.369.89 21.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .336 20.038 24 Transport şi telecomunicaţii 23.040 26.21 24.297 27.37 termof.549.15 18.629 23.334 18.240 19.02.983.102 15C Sănăt.2012 K12 K13 K14 K15 3.591 19.526.204.871.017.794 27.733. socială.382 25 Depozitare 18. 128 .842 23.413.347.357.594 24.79 23.325 24.160 22.698.30 24.946.842.709.369 20.783 24.250.26 24.33 23. Alte construcţii 18.390 23.39 27.96 20.916.144.193.689.439.575.617.10 1/1/1965 15.189.617 15D Administrative 26.192.33 23.577 23.prod.545.055. civile 27.56 18.1427 2.994.133 24.337.74 22.459.355 23.005 15A Locuinţe 33.3047 3.091 19.75 20.797.11.273 23.996. tehn.814.636.902.534.26 21.806.149 24.768.713.459 23.128 23.841 26 Transportul energiei 19.351.76 23.15 28.218.470.666 34.84 21. 22.983 35.600 25.983.064.8720 89 91 93 1€ = 4.634 25.082.98 22.416.734.583 27.722 13A Transp. 26.67 19.56 27.833 15B Învăţământ.193 27.131.255.037 19.139.504.77 26.347 14B Depozitare 22.790 24.758 25.96 27.491.82 26.919 21.2013 1/1/1965 31.33 19.579.37 35.151.014.894.19 canalizare Transp.85 24.62 26.789 24.929 24.91 23.12 23.804.06 20.931.450.693 24.199 26.081.01 19.921.431.24 28.366 23.191.020 24. cult.gaze.554 35.553.

722 21.225.991.128.434 23.913 25.264 24.972 27.021 35.182 20.2014 1/1/1965 30.286.477.517.521.269 22.228.402.244 14B Depozitare 23.639.085 24.720 23 Hidrotehnice 23.571.878 25.836 24.837 23.-telecom.587.971.3870 lei 107 109 1/1/1965 31.014.817.631 Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.651.042.03.533.129 19.731.12.203 35.131 21.793.681.174.056. agrem.685 27.658 27.distrib.275.876 14A Afaceri.864.100 23.412.401.547 23.471 23.639.433.242 29 Alte construcţii speciale 19.076. socială.436 27.837 25.652.petr.2014 1/1/1965 30.682 20.082.571.044 28 Transp.471 23.976 24.685 27...602.242 19.prod. productive 23. comerţ 27.250.754. termof.742 24.459 24..110.665 25.487 12 Agricole 25.487 25.937 20.759 24.536.037.438.295.985 25.384.562.685 20.827 27.313.938 29.496.817 20.711.622 22.670. 128 .326.042.095.829 21.iunie 2015 55 .580.665 19.06.309 21.761 20.360.669.03.042 21.956 25.727 15C Sănăt.511 20.556.391.305 29.198.692 25.152 24.425.625 24.036.216. I 2015 A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965 PERIOADA 0 1 1 CONSTRUCŢII 1/1/1965 31.685 20.216. gaze.564 25 Depozitare 20.343.415.301 27.605.819 27.4114 lei 1€ = 4.492 27 Alimentare cu apa si canalizare 24.684 19.119 27.ROMÂNIA (CET-R) Tabel II continuare INDICII DE ACTUALIZARE pe TRIM.692.731.259 13A Transp.571.876.844 29.375 2 CONSTRUCŢII SPECIALE 21 Industriale 19.972.337.858 22 Agricole 21.954 19. ştiinţă.000 21.014.127.4834 lei 1€ = 4.416 24 Transport şi telecomunicaţii 24.778 23.524 15A Locuinţe 35.758. as.011 20.682 20.120 13B Transp.09.797.012 23.583 15D Administrative 27.2014 1/1/1965 31.896.603. cult.447 23.4553 lei 1€ = 4. 24.304.951 20. tehn.301 35.571. cultură şi artă 25. 27.555.333.365 29.2015 1€ = 4.234 24.469 26 Transportul energiei electrice 20.459 24. civile 29.578.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .354.198.716.-telecom.546.405. fizică.571.401.196.012 23.057 27.046 35.412 15B Învăţământ.883 27.436.4509 lei 111 113 115 11 Industriale 20.496.384.564 24.007 23.2014 K21 K22 K23 1€ = 4.546.865 27.358 20.385.579.462.

. Palat C. cam. se face de către CET-R central.ROMÂNIA MEMBRU FONDATOR AL U. membri ai CET-R şi nu numai . Precizăm că materialele publicate în Buletinele documentare ale Corpului Experţilor Tehnici România sunt destinate documentării experţilor tehnici.com Cod fiscal: 426139. Aşa cum s-a stabilit şi votat în unanimitate în Adunarea Generală a CET-R din aprilie 2011.  prezentarea sau solicitarea de clarificări/precizări privitoare la aplicarea unor reglementări legislative în probleme/aspecte privind expertiza tehnică judiciară şi/sau extrajudiciară în situaţii în care apar puncte de vedere divergente între părţile interesate. atragerea de noi experţi membri. Cont: BCR – Agenţia Dinicu Golescu: RO30RNCB0076029423190001 BRD – Agenţia Dinicu Golescu: RO51BRDE410SV29156994100 NOTA REDACŢIEI: Vă precizăm că fiecare membru al CET-R este invitat să participe la realizarea Buletinului documentar “Expertiza tehnică” cu:  informaţii asupra activităţii proprii şi lucrărilor efectuate.10.: 021.R.310. 1/1992 B-dul Dinicu Golescu. în mod deosebit între experţii desemnaţi de instanţe şi experţii parte acceptaţi de instanţe în cauzele în litigiu. exclusiv către aceştia.R.38.1. cet_r@yahoo. sec.  propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de expertiză tehnică şi evaluare. Fax: 021. autoperfecţionare.com.ROMÂNIA (CET-R) CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . 128 .romania@gmail. difuzarea electronică şi nu numai a Buletinului documentar „Expertiza Tehnică”. sector 1.P.78. difuzarea se face de către preşedinţii de filiale. care confirmă calitatea de membru CET-R. Asociaţie profesională nonprofit. Cod poştal 010873 Tel. 56/T. pentru creşterea autorităţii preşedinţilor de filiale în cadrul asociaţiei.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . Nr. Pe această cale se urmăreşte implicarea şi stimularea experţilor tehnici judiciari în pregătirea profesională continuă.J.310. parter. editat de CET-R. iar către experţii din teritoriu.N. Acces A.F.iunie 2015 . înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 cu nr. membrilor cotizanţi la zi.L.79 E-mail: cet. Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. Bucureşti. precum şi punctualitatea la plata cotizaţiilor.10.

Utilaje şi tehnologia sudării.79 E-mail: cet. ca asociaţie profesională reprezentativă. drumuri şi poduri.  Societatea Pentru Protecţia Mediului Înconjurător.ROMÂNIA MEMBRU FONDATOR AL U.  Construcţii (Construcţii civile. obiecte de uz casnic.ROMÂNIA (CET-R) CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI . • CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA are evidenţa experţilor tehnici. 56/T. cadastru (lucrări de cadastru imobiliar. cu unităţi de cercetare şi proiectare. daune. Îmbunătăţiri funciare. baza de date formată din: C.  Centrul Naţional de Formare Management şi Asigurarea Calităţii. dinamica accidentelor. 1/1992 B-dul Dinicu Golescu. etc.  Institute de Cercetare şi Proiectare Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr.  Evaluarea proprietăţii imobiliare (Construcţii de orice fel. independentă. terenuri ce urmează a fi evaluate în vederea trecerii în utilitate publică. electrotehnice). cu alte organizaţii profesionale.iunie 2015 . colaborează cu următoarele asociaţii profesionale:  Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Construcţii feroviare. OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE Principalul obiectiv al CORPULUI EXPERTILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA îl reprezintă asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de expertiză tehnică de către membrii săi. specialităţile expertului şi date de contact. informaţii în legătură cu activităţile curente. (Evaluarea terenurilor agricole.. succesiunii şi partajării imobilielor. metode şi tehnici noi în efectuarea expertizelor. Consultanţa şi expertize tehnice judiciare şi extrajudiciare şi evaluarea în vederea tranzacţionarii.10.310.com.310.CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI .R. parter. Metalurgie. specializaţi în activitatea de efectuare de expertize tehnice pe specialităţi. PRINCIPALELE DOMENII DE ATESTARE PROFESIONALĂ A EXPERŢILOR TEHNICI. instituţii de învăţământ superior. Fax: 021. în care scop: • Asigură pregătirea continuă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a membrilor săi în specialităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea ca experţi. COLABORĂRI ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA.N. stabilirea limitei de proprietate. cam. Nr. Cont: BCR – Agenţia Dinicu Golescu: RO30RNCB0076029423190001 BRD – Agenţia Gara de Nord: RO51BRDE410SV29156994100 CINE SUNTEM CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA este o asociaţie profesională nonguvernamentală. Construcţii edilitare. Instalaţii pentru construcţii). • CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA urmăreşte ca membrii săi să respecte deontologia profesiei.V. constatarea stării fizice şi evaluări masini şi echipamente pentru industrie (Industrie alimentară şi frigotehnie.P. consultanţă. Electrotehnică. Electroenergetică.  Bunuri (Evaluări bunuri mobile. care reuneşte in rândurile sale experţi tehnici judiciari şi specialişti în diverse domenii profesionale.: 021.R. Corpul Expertilor Tehnici din România editează periodic buletinul documentar "Expertiza Tehnică” în care sunt transmise membrilor săi date tehnice necesare efectuării expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare. înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 cu nr.38. CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA este format din experţi tehnici judiciari si specialişti. grăniţuiri. sector 1.T.-ul.E. sec.10.  Asociaţia Consultanţilor în Management din România.  Agricultură Silvicultură). industriale şi agricole. terenuri cu şi fără construcţii.  Asociaţia Generală a Constructorilor din România. la nivel central şi teritorial.  Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România. pe specialităţi.L. evaluari şi asistenţă tehnico-economică. Procese pirogene şi incendii. MEMBRI C.F. cet_r@yahoo. Bucureşti.J. Asociaţie profesională nonprofit. cu o vastă experienţă şi o bună pregătire profesională. prevăzută ca obligaţie în statutul asociaţiei. Maşini unelte şi scule. cu Administraţia Centrală şi Locală.1. 128 .  Masuratori şi lucrări topografice.  Diagnosticare.  Evaluarea întreprinderii. măsurători cadastrale în vederea trecerii unor terenuri în utilitate publică).com Cod fiscal: 426139. Daune – urmare a alunecărilor de teren).romania@gmail. Cod poştal 010873 Tel.78. circulaţie rutieră. justiţie si administraţia publică. atestaţi de Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi recunoscuţi de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale. în acest scop CETR colaborează cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României.-R. Acces A. Palat C. Industrializarea lemnului. Petrol şi gaze)  Autovehicule.  Notari publici  Lichidatori  Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Asociatia Nationala pentru Retrocedarea Proprietatilor  Asociaţia Generală a Inginerilor din România. precum şi emiterea de noi reglementări în acest domeniu de activitate. Tehnologia construcţiilor de maşini. • Participă la completarea şi modificarea actelor normative în domeniul expertizei tehnice.