You are on page 1of 15

THNH HUN 11

Ngy 06 Thng 09 Nm 1992


Anh s lm chng t cho Ngi trc mt mi ngi.
V cc iu anh thy v nghe (sch CVT 22/5)
Vng ! iu chng ti nghe, bit c,
Chng ti s thut li cho hu th.
Nhng li ca ngi Giav v uy lc ca Ngi.
Nhng s l Ngi lm ra. (Thnh vnh 8/3-4)

Vo mt bui sng ngy 6-9-92. Ti nh ngi anh ch em trong


cng on vi s tham d ca anh Giuse, Lm inh Bnh nh, ch
Dzung ngi c yt kin c Gio Hong Gioan Phaolo II khi ch
mang nhng bng t. Ghi nhng bui cu nguyn sang La M.
*Anh Giuse: (Thay mt cng on cu nguyn)
Nhn danh Cha v Con v Thnh Thn. Ly Thin Cha ca chng
con. Chng con xin cm t Ngi ht lng chng con, v Ngi khng
nghe li ming chng con, trc mt ch v Thn Thnh, chng con s
n ca cho Ngi. Hng v Thnh in Ngi chng con phc ly
Ly Cha ! xin Cha tha th ti li chng con, chng con trng cy
vo lng nhn t thng xt ca Cha. Xin Cha thng tha th mi li
lm ca chng con. Nu iu chng con xin p Cha, xin Cha sai Thn
Kh ca Cha dy bo tt c anh ch em chng con y.
Trc ht, xin Cha ban li dy bo cho t n (ch Dzung) ca Cha
cng tc vi chng con trong vic loan bo tt c nhng cng vic ca
Cha n ti Thnh in VaticanXin Cha dy bo t n ca Cha bit
vic phi lm v chng con cng nguyn xin Cha, ban li dy bo, tt c
nhng ngi anh ch em ca chng con y, m chng con ang hng
dn i lm vic phng v Cha.
Sau y chng con cng nguyn xin Cha cho v mc t ca Cha c
ng li cng Cha
*Lm nh: (cu nguyn) Ly Cha rt nhn t, con l mc t ca Cha.
Cha an bi hm nay con gia nhng ngi anh ch em, con ci ca
Cha nh i din Cha, hin din gia nhng anh ch em ny. Xin Cha
rt nhn t nghe li chng con cu nguyn trong bu khng kh ny, cho
chng con c hng li Cha dy d trc tip, chng con c bit
ng li. V chng con nhn bit trong cng vic ny, Cha t ra nhng
Chn l c gi kn t lu. Gi y chng con c Cha biu l cho

bit, chng con xin Cha nhm li chng con. Xin Cha chc lnh cho
chng con, mi ngi chng con, nn dng c loan truyn Tin Mng ca
Cha. Xin Cha lm cho nhng vic Cha lm y chng c ngi ta
nhn nhn nh Chn l, cho nhng ai chng i khi cha suy nim
k, khi cha mc kch, khi cha d kin vic ny. Th xin Cha cng ban
n cho h c d kin vic ny, th xin Cha cng ban cho h c c
s khn ngoan ca Cha bit s phi, s h, s tht v s di.
chng con lm p Cha trong mi s
Ly Cha ! Th gii by gi bit bao nhiu l nhng vn ni ln,
lm ri lon c tin ca chng con, lm cho nhiu ngi trong chng
con nghi ng, c khi dng dng vi s th knh Cha. Chng con rt au
lng trc thm trng ny. H dng dng vi Cha, h ni rng: h
khng cn Cha na. l nhng lt gm chng con xin nhn ly nh
m thu qua tm hn ca chng con.
V mt Chn l r rng nh vy m ngi ta cng ph nhn, gi
cng ng ngi khng cn nhn nhn Thin Tnh ca Con Cha, c
Kit Cha sai xung trn gian ny; c nhiu ngi chng li quyn gio
hun ca v i din ca Cha trn trn th, h cy vo ti tr ring ca
h. Ri nhng b phi, nh Hi gio, Chnh thng gio, Tin lnh tuy
cng c danh ngha th knh Cha, nhng trong thc t, cng gy ra
rt nhiu cn tr, cho nc ca Con Cha tr n.
Gi Cha bit s xt xa ca nhng con ci tho hiu ca Cha. Chng
con xin dng ln Cha (Lm nh nghn ngo khng ni ln li mt lc
lu) Xin v cng nghip ca Con Cha, m lm cho c tin sng li trong
cc tm hn, sng li trong th gii, nht l sng li gia chng con,
nhng mc t ca Cha (Lm nh khc nghn ngo v cng on chng
ti cng xc ng) chng con c hng dn n chin ca Cha
ng ng ng li. cui cng chng con t ti hnh phc v cng
Cha ha cho nhng y t trung tn ca Cha.

Ly M Maria ! M au kh rt nhiu v chng con. Chng con


cng xin dng li cu nguyn ny ln, xin M bu c cng Cha tha
th cho chng con. Ri ban n xung cho tt c tm hn cc mc t cao
thp ca Con M, ht lng hng say, d phi i trn chng gai, v lm
sng danh cho con M. Xin M nhm li chng con.
Ly Thnh C Giuse l ng bu c cho Gio hi, bn mng ca
Gio hi VN chng con. Thnh C Giuse l gia trng ca Thnh gia,
xin ngi dng quyn nng rt mnh th ca ngi, bu c cng Cha tha
ti cho chng con v ban cho chng con lun lun ng vai tr xng
ng nhng ngi gia trng trong gio x, trong tu vin, trong cc
cng on, c lm cho Cha Gisu ln ln trong cc tm hn.
Chng con xin tt c nhng n ny v cng nghip Cha Gisu
chu cht v sng li v chng con Amen !
Chng con cm t Cha li sai Thn Kh xung dy d chng con,
chng con xin sn sng n li Cha dy
***THN KH C KIT:
Bnh an cho mc t con ch i, du yu ca Cha Ta !
Bnh an cho cc con !
Trong cc con, hn trong cc con, t nhiu nhng mun ? Nhng
mun hng lng v vi Cha Ta, th trong cc con y. nh hng
c, nh hng c cha ? Trn hnh trnh tr v qu tht ?
Thnh l Misa ni n th, li kinh nht tng hng ngy ? Cha, cha
hnh trnh cng vi Cha Ta v qu tht. Ta nhc li cha ,
khim khuyt hy cn khim khuyt.
Ai trong cc con, chng tng nghe li thuyt ging ca v mc t
trong n th. Nghe g ? nghe g ? qua li thuyt ging ca v mc t
trong n th ? Phm ai mun theo Ta hy chi b mnh, hy b
mnh i, mi theo Cha Ta ng.

(Sng sm Ch nht hm nay, Lm ch l ging v bi Tin Mng ny


v vy Thn Kh Cha hi chng ti)
Phn thng ca Cha Ta lun sn dnh cho ai trong cc con, chi b
mnh, t b cha m, anh em, ca ci tin bc. Chc tc danh vng ni
th gian ny, th trn hnh trnh v qu tri, Cha Ta s song hnh vi cc
con
Nh th, nh th th cng cha y. Hung h g, hung h
g. L cc con ch bng kinh nht tng, ni ming cc con trong n
th, ri khi ra khi n thnhng lo toan v ci n ci mc,
chc tc li quyn.
Cc con hy nghe y: i vi Cha Ta cha , nu khng hnh ng
cng vi hnh ng ca Cha Ta !...Hy hnh ng i hi cc con, hi th
gian ti li ! ng tuyn xng c tin, ng c kinh nht tng bng
u mi chp li cc con na ; mt hy hnh ng i, cng nh sm
hi. Hy b i, hy b i kiu cch sm hi ca cc con: trong n th
hay ti gia c, nhng khi tr v vi th gian, vi thc ti vi lo toan, v
ci n ci mcHy b i, hy b i s sm hi y, m hy sm hi c
th biu l bng hnh ng.
ng khp kn lng tin ca cc con qua li kinh nht tng, m b i
s hnh ng: TIN, CY, MN tht ni ca ming, m khng hnh
ng, ch li chi ?
Cng th, cng th sm hi n nn ni chp li m khng thc tm
ti vn mang. Ta nhc li: S sm hi ca cc con, cng nh lng tuyn
xng c Tin ca cc con ng khp kn, ng khp kn ni n th.
Mt hy hnh ng i, hy hnh ng i.
Cc con hy hnh ng bng c Tin ca cc con i. Kinh nht tng
cc con c ni ca ming ca cc con l g ? Trong giy khc ny y,
cc con hy soi ri tm linh cc con, nhng li kinh nht tng cc con
c, cc con hnh ng cha ?

Thng ngi c mi bn mi, thng xc by mi.


Nu cha ? nu cha th hy cn kp, hy cn kp cho cc con
hnh ng.
Cc con thy g ? cc con thy g ni Cha Ta, ni Ngi Hai Thnh T
? La yu thng ca Cha Ta m ngy vn chy. Mu, mu trong Nm
Du anh cng Nc trn thn th Ngi, chng m ngy tun
?...Ch v loi ngi mi ngy, mi khc qua i, ti li vn cht chng
ti li
Tm li hm nay trong giy khc ny y, Cha ch nh khuyn cc
con: Hy hnh ng sm hi c th bng hnh ng, tuyn xng Cha Ta
l Cha C To Dng mi loi mi vt. Hy hnh ng i ! hnh ng
i !
*Lm nh: Xin Thn Kh Cha ban cho n t (ch Dzung) Cha y
mt t li khuyn c bit nh anh Giuse cu nguyn vi Thn Kh
ca Cha. Xin Cha thng n t Cha y, ang sng bn ngoi quc
mi v VN ny. Gp hon cnh ny cng l c bit tt p, cng t ra
khao kht li Cha. Xin Cha ban cho em ny my li, t li dn d
cch ring cho ch ny.
***THN KH C KIT: (Dy ch Dzung cng nh l dy vi tt
c mi ngi chng ta)
Hi con ! D ni ny, d ni khc, v d u u trn th
gian ny, nu mun sng p lng Cha Ta th hy n, th hy ung
ly nhng Thnh Hun m Cha Ta va ban cho cng on. Cn mc
t.
(Thn Kh Cha ni vi Lm nh)
Ta cho mc t bit cng nh cc con y: Khng mt ai, khng mt
th to trn th gian ny bit c nh ca Cha Tanu Cha Ta

khng c ban cch ring cho s khn ngoan sng sut. Nhng trc tr,
nhng trc tr hin c trong tm linh ca mc t. D l Hng y Gio
ch, nu Cha Ta khng t ring cho s khn ngoan.
Phn con, Cha Ta, Thin nhn ca Cha Ta thu sut c nhng lo
u phin mun, v con thuyn ca Gio hi VN. ang trong ging t ba
o ?...S trn tr lo u ca cc con cng nh ca mc t y, Cha Ta,
Cha Ta thu sut. V s khn ngoan ca Cha Ta, s c ban cho ai
trong cc con, khng phn bit Hng y, Mc t, Tu s hay gio dn. M
ty vo la yu thng ca cc con t nhiu, m s khn ngoan ca Cha
Ta s ban xung v t khc, t khc cc con s hiu c.
*Lm nh: Tha Cha ! Con cn mt trn tr khc: Khi con nghe
cun bng ni v Dn Tc i Dng, con thy trong y, ni ra nhng
hnh pht khng khip ca Cha trn tri ging xung th gian, v s
honh hnh ca Satan qu ng nh vy. Cun bng ny c ph
bin kh rng, con thy cng c nhng iu ng nghi ng.
Con xin Cha nhn t cho Thn Kh Cha t cho con bit s thc v
Dn Tc i Dng nh th no m n honh hnh n nh vy ?
Chng con xin Cha nhn t sai Thn Kh Cha dy d chng con, t
cho chng con bit s thc v vn , v th hai na con xin Cha
nhn t ban cho hng Gim mc, Linh mc, Mc t VN ny nhng
Thnh Hun c bit cho chng con, chng con xin cm t Cha.
***THN KH C KIT: Nh Cha Ta va ni tip tc cu ri
cho th gian, tip tc cu ri cho loi nginhng iu con va hi,
nhng iu m mc t ch i con va nn ln:
Chnh Cha Ta cho php, chnh Cha Ta cho php Dn Tc i Dng
lm th ! chi ? dit s kiu cng ca cc con, dit s kiu ngo
ca loi ngi.

http://www.mediafire.com/listen/cwnd4jqfa07qb67/D7.+Th
%C3%B4ng+%C4%90i%E1%BB%87p+c%E1%BB%A7a+Ch
%C3%BAa+v%C3%A0+M%E1%BA%B9+Mmaria+1.mp3
http://www.mediafire.com/listen/61ngb4oaaou6ia1/D8.+Th
%C3%B4ng+%C4%90i%E1%BB%87p+c%E1%BB%A7a+Ch
%C3%BAa+v%C3%A0+M%E1%BA%B9+Maria+2.mp3

Ta nhc li: Cha Ta khng mun mt th to no, do tnh yu ca Cha


Ta to dng phi h i.
Cha Ta cho php Dn Tc i Dng honh hnh, honh hnh trn
th gian ny, dit hy dit s kiu ngo, s kiu cng ca loi
ngi cc con
*Anh Giuse & Lm nh: T n Cha !
***THN KH C KIT: Hi con, mc t ch i ca Cha, Cha lun
bn con, lun truyn Thin Lc cho con, con s tr nn nhn chng
m lm chng cho Tin Mng Cu Ri ca Cha Ta chng nhng, chng
nhng trong hng Gio phm ca VN, m mt ngy, mt gi no con
s lm minh chng cho Cha Ta trn khp mt a cu !...
Thi, bnh an cho cc con !...
(Sau Lm nh cng cng on dng li cm t Cha v ht bi
Linh hn ti

V sau y mt on khc, m chng ti ghi c trong ngy. Khi


cng on ang c Lm nh chia s li Cha, th bt ng Thn Kh
Cha li xung dy bo chng ti
Lm nh mau mn chy n Thn Kh Cha v cu xin.
*Lm nh: Chng con sn sng nghe li Cha dy. Li Cha dy
chng con rt l ngon ngt, b ch cho chng con, li Cha hun dy
chng con, chng con sn sng n li Cha rt nhn t dy d chng
con, con ci ca Cha. Chng con sn sng nghe.
***THN KH C KIT: (Ra hiu Anh Giuse ti v ni)
Cha rt hi lng v con, v con vng lnh Cha trong vic cch ly
xc phm ny khi ni m Thn kh ca Cha Ta ban Thnh Hun cho
cc conNh con bit, Cha dn con khng cho xc phm ny bit
ng Thn Kh ca Cha Ta. V Cha Ta khng mun xc phm ny s b
h i, v hm mnh, v kiu ngo khi bit c Thn Kh Cha Ta ng tr.
Song le k t giy khc ny tr i, s thng ban cho s tng phc
ca con vi quyn nng cao c, vi uy quyn ti cao.
K t nay, con hy xc phm ny cng vi cng on con ci ca
Cha Ta, tip tc chia s, v hc hi Tin Mng Cu Ri ca Cha TaV
sau khi Thn Kh ca Cha Ta tr v vi Cha Ta, ngha l xut khi
xc phm ny, th vi quyn nng ca Cha Tacng c ny (my ghi
m) m cc con cho pht li, Thn Kh ca Cha Ta s khng lt c
vo tai ca xc phm ny na.
*Anh Giuse: T n Cha !
***THN KH C KIT: Cn giy khc ny y, trong s cc con
y Cha mun thng ban n Sng Tnh Yu ca Cha Ta cho cc con.

Tuy rng khng phi hu htNhng t nhiu trong cc con y, Cha


thy c cc cont nhiu, t nhiu miu du, t nhiu miu du ca
ngi n b ga vi hai trinh b vo n th Cha Ta khi xa.
(Thn Kh Cha hng nhn ch Dzung, ngi t nc ngoi v cng
tc chng trnh ca Cha. Ch mang nhng cun bng Tin Mng
Cu Ri qua ti Thnh in Vatican) Thn Kh Cha hi ch ?
Hi con ? Ta mun hi con ? Tnh yu m lu nay Cha ban y
cho con, Cha mun con p tr tnh yu y cho Cha Ta khng c g ni
ny, khng c g ni khc, m khp c th gian ny. Con hy chia st
tnh yu ca con. Tnh yu m Cha Ta thng ban y cho con ,
vi tt c nhng ngi anh em cc con. (ca ci)
*Ch Dzung: Con cm t Cha !
(Qu thc Cha ban cho ngi ch em ny, y mi s v
ngi ch em ny c dp i n 20 quc gia trn th gii. c bit c
ni ch l lng bc i, bit thng gip nhng ngi au khk t
sau khi ch gieo mnh t tng lu th 14 xung t. Cha cu ch, ch
khng cht, v t n nay, ch rt yu mn Thin Cha v M Maria.
Ch sng cho Cha v M Maria, lun lun ngh n nhng ngi au
kh gip h)
(Sau Thn Kh quay sang ch Yn Cch Mng Thng 8)
***THN KH C KIT: C con na hy trc din cng Cha. Con
bit g v ngi n b tin nhn ca con ? Ngi n b y dng tc
ca mnh quyn ln vi nc mt, v du thm xc vo chn Cha Ta.

*Lm nh nhc: B Madalena !


***THN KH C KIT: Cha Ta nhn thy con, tinh thn ca
ngi n b . Vy th hi con ! hi con, thnh yu m Cha Ta rng
ban cho cc con. Cha cng mun rng cc con hy p tr li tnh yu
Cha Ta bng hnh ng thit thc, ni ny ni khc. Bt c u, bt c
u, th cc con, cc con. Ta nhc li: Hy chia s tnh yu m Cha Ta
ban y cho cc con. Cc con hy n vi nhng ngi anh em ca
cc con, hy lm vic y, hy lm vic , p tr tnh yu ca Cha
Ta. C th qua vic bc i b th cho anh em ca cc con, khng phn
bit mu da sc tc. Cc con nghe ? Cn na: ty vo th bc, ai yu
nhiu s c Cha Ta yu nhiu.
Cn li cc con y, cng hy sng, sng trong tinh thn, sng vi
tinh thn ca ngi n b ga. Hy chia s tnh yu m Cha Ta ban cho
cc con ty vo th bc, m cc con nhn lnh ni Cha Ta v iu ct li
ca n trong vic b th. Cc con hy nghe:
Trong vic b th, th iu ct li ca n: Cc con ng khua trng
nh phng laCc con b th cho anh em cc con, bng tay tri th
ng cho tay phi bit.
Th n na l g ? Trong vic b th, ng b th nhng ca ci
d tha ca cc con. Mt hy ly s tng thiu ca cc con m b
th, cho ngi anh em ty vo sc lc ca cc con, ty vo tnh yu
m Cha Ta ban cho cc con.
Phc cho cc con, nu cc con nghe bit v nht l thc thi li
truyn dy ca Cha Ta. V nu cc con ch nghe, bit, m khng thc
hnh c th v hnh ng, th chng khc no, chng khc no cc con
ch l ht ging ri vo t .

V tnh yu, v tnh yu Cha trao ban cho cc con, cc con hy thc
thi li Cha TaC th bng hnh ng. Phc cho cc con nu cc con
hnh ng, hnh ng ch ng ch nghe v bit.
V nghe v bit khng thi, th cng cha m ngi co bn
tic Tnh Yu ca Cha Ta trong ngy sau ht
Cc con c bit c, nu mui, mui m mt i v mn ca n ri
th n s tr nn lt, th chng ng dng c na. Ch cn cch nm
vo la . Cc con c hiu, cc con c nghe ?
Cng nh cy trn cnh, cnh kh ho, tc khc cnh s rng
xung s ho kh i, chng sinh hoa kt qu c na, th cng ch cn
cch nm vo la m thi. Bi v n khng sinh hoa kt tri c.
Ta cho cc con bit: Li ru Cha Ta sn ni gc cy, cnh no
khng sinh hoa kt tri, Thin Thn ca Cha Ta s cht b n i v nm
vo la Cc con c tai hy nghe !
(Sau Lm nh dng li cm t Cha v cu nguyn. V Anh
Giuse tip tc hng dn chia s li Cha. V nhng cng vic bc i,
b th gip ngi au kh v.v) Th bt thnh lnh Thn Kh Cha
li ging xung v phn:
***THN KH C KIT: Cc con, cc con va nghe li anh em ca
con, ni v s b th v xc phm ny, xc phm ny cng nghe c li
dn gii, v s b th ca ngi anh em con y.
Nhng y, Thn kh ca Cha Ta ly xc phm ny, lm minh
chng cho cc con hiu c vic b th nh th no.
Cc con c bit lc xc phm ny nghe li dn gii ca ngi anh
em, cc con c bit c thy c trong xc phm ny, c ngh g khng
? Xc phm ny hi tng li: Cch y, cch y bn nm nm. Ni

n th trong ngy Sabat Thnh L tan. Cng on dn Cha ra khi


n th tr v ni mnh c ng, th trc ca n th
(Lc ny Thn Kh Cha ng ln v nm xung, vi t th b b
di t. Thn Kh Cha va b v ni)
***THN KH C KIT: Cha Ta !...Cha Ta !...Cha Ta !...
(Ri Thn Kh Cha li ng ln va i v ni)
***THN KH C KIT: V ngi anh em ca con, ngi anh em
ca con
(Thn kh th tay vo ti mc ly tin nm xung t v pha sau,
sau Thn kh li nm xung b b vi n lm ng tin trn v lt
t chp ly. V rn r ni):
***THN KH C KIT: au nhi, m bu huyt ca Cha Ta
ra v hnh ng, hnh ng b th y ca con ci ca Ngi.
Khng ! ng b th, ng b th cho ngi anh em cc con nh th !
(Thn Kh Cha cho bit l: Khi ngi anh em xc phm ny ra
khi n th, th thy mt ngi khc b th, th tay vo ti ri mc tin
v nm xung t. Sau ngi n xin, ang nm b l di t vi
vng b li, chp vi ng tin , bi v s c ngi khc ly mt)
***THN KH C KIT: ng b th nh th, kiu cch b th nh
th cn rt nhiu th gian ny. Cc con c bit iu g xy ra khng ?
Sau khi ngi anh em ca con..Cha TaCha TaCha Ta !

Vi kiu cch b b th y ? p lng Cha Ta chng ?


Khng ! lm au nhi Thnh Tm Cha, lm au nhi Thnh
Tm ChaCc con hy nghe, hy nghe cho k y:
Trong vic b th ! Cch cho, cch cho qu hn ca cho. Ta nhc li,
cch cho qu hn ca cho, v hn cc con r v hn cc con bit.
Nhng trong giy pht ny y, cc con hy nga mt ln nhan Thnh
Cha Ta cu xin Ngi ban n tr gip cho cc con hiu thu v thc
hnh li ca Cha Ta.
Cha Ta phn, Cha Ta phn rng: Bay ong cho ai u no,
Cha Ta s ban li cho bay u y, v cn nhiu hn na, cn nhiu hn
na. V phc cho cc con, nu ai trong cc con bit c: Cho, cho i
tc l c Thin Cha l Cha ca Ta cho li nhiuCho i th phc
hn l nhn lnhCc con hy nh ly, ct li s b th l cch cho,
cch cho ch khng phi ca cho.
Cc con ngh rng dng ln cho Cha Ta trong n th !
(Vi ging ni bnh thng ca mt gio dn)
Cha i, Cha ! Con mua chn Thnh ny dng vo Thnh ng
xin Cha nhn ly.
Cha Ta cng hi lng v s cng c y. Nhng cc con hi ! Chng
trn vn u, chng ch g u, khi m trn ng cm chn Thnh y
n ni n th dng ln cho v mc t, m, m dc ng i, dc ng
i. Cha Ta, nhng ngi anh em ngho kh, c bn, rch nt ca cc
con, trn ng i m con gp, con ngonh mt quay lng li, th
Chn Thnh con dng vo n th, cng chng ch g u ? Hi cc con,
c nghe c bit chng ?
Phm mt vic g, hnh s mt vic g, mu nh mt vic g m
cc con nhn danh tnh yu m lm, th cng bi hu y Cha Ta s

thng ban cho cc con, chng nhng i ny m trong ngy sau


ht. Cha Ta s thng ban cho cc con. Cha Ta s cho cc con c
ng bn vi Cha Ta. Trong Thnh Tic Tnh Yu ni Thin Quc
Vnh Hng.
Tm li Thnh Hun ca Cha Ta, trong ngy hm nay nu cc con
bo rng: Th phng knh mn Cha Ta ht lng, ht sc, ht tr khn
ca cc con, nhng nu cc con khng biu l n ra bng hnh ng
thc tin, th li tung h chc tng ngi khen danh Cha Ta ch l s gi
di, lm u mi chp li m thi.
Ta nhc li, chng ai vo c nc tri, nu khng qua ng hp,
cc con hy nghe v nut ly li Cha Ta !
Hnh ng i cc con ! ng n nn sm hi bng u mi chp
li mt hy hnh ng i, hy ving thm nhng ngi anh em ca con
ang trn ging bnh, ang co ro v thiu o mc, ang i kht v
thiu cm n. Hy lm ha vi anh em ca chng con, hy thng yu
nhng k nghch cng chng con.
, sm hi, sm hi bng hnh ng l !
ng khp kn, ng khp kn s sm hi ca cc con trong n th
hay ti gia c ca chng con. Mt hy hnh ng ngay i, hy hnh
ng ngay i. Nhng g m Cha Ta ha l s trung tn, nhng vic Cha
Ta lml iu Thnh Thin !...
(Thn Kh Cha xut khi xc phm)
Cng on ht bi Cm t !