You are on page 1of 4

Tehnologii de tratare și condiționare a deșeurilor lichide organice

provenite de la Cernavodă

Opțiuni de condiționare a deșeurilor lichide organice

Pentru condiționarea deșeurilor lichide organice cu tritiu trebuie să se țină
cont de următoarele obiective:

Aplicarea de procedee simple și necostositoare ;

Reducerea expunerii personalului în timpul condiținării

Asigurarea integrității containerului de transpotr și de depozitare;

Asigurarea protecției mediului înconjurător prin micșorarea dispersiei tritiului
din matrice sau container;

Imobilizarea deșeurilor lichide cu tritiu se face prin 3 metode:

Absorția și încorporarea în diferite matrici (ciment, gips, polimeri, ciment
aditivat);

Peliculizarea cu materiale impermeabile și containizarea pentru depozitare ;

Absorția pe absorbanți (tuf vulcanic, vermiculit, zeolit) care necesită
condiționare pentru depozitare;

Cea mai utilizată matrice de imobilizare a deșeurilor lichide organice cu tritiu slab
activ este cimentul. Deșeurile apoase care conțin tritiu sunt reținute în pasta de
ciment întărită ca: apă de hidratare a compușilor cimentului, ca apă absorbită în
gelul format în timpul hidratării cimentului și ca apă prezentă în porii din structura
cimentului întărit.
Cei mai utilizați absorbanți pentru reținerea deșeului lichid cu tritiu sunt:
 vermiculitul;
 silicagelul;
 tufurile vulcanice;
Cimentul este cea mai utilizată matrice de imobilizare deoarece acest tip de deșeu
pote conține și alti radionuclizi. Cimentul portland reprezintă o bună barieră contra
radionuclizilor conținuți și prezintă proprietăți favorabile pentru porcesare,
manipulare, transport și depozitare.
Cei mai importanți factori de condiționare a deșeurilor lichide cu tritiu sunt:

uleiul și emulgatorul Nutek 380A sunt amestecate în alt container. Dupa amestecare. • var (17 Kg. În acest procedeu.• Raportul deșeu-lichid cu tritiu/ciment. • Materialul de acoperire/impermeabilizarea blocurilor deșeu tritiat.5 Kg.2 L). Pentru un butoi de 200 de litrii. pentru îmbunătățirea gradului de reținere a tritiului. • Aditivii utilizați. Procedeul NUTEK La un butoi de 200 de litrii acest procedeu utilizează la solidificarea uleiurilor radioactive următoarele componente: • ciment Portland (164. Procedee comerciale de condiționare a deșeurilor radioactive lichide organice Condiționarea deșeurilor lichide organice se face prin 3 procedee comerciale: • Procedeul NUTEK. • apă (14 L). • ulei (72 L). această matrice are următoarea compoziție: . Procedeul ENVIROSTONE Acest procedeu utilizează un ciment de tip gips care conține un polimer și un emulgator special pentru înglobarea deșeului organic lichid. • Containerizarea blocurilor de deseu tritiat. • accelerator (silicat) Nutek 380B (7. cimentul este amestecat cu varul într-un container. • Procedeul ENVIROSTONE • Procedeul DCM. În final se adaugă acceleratorul Nutek 380B și se amestecă puțin după care amestecătorul este îndepărtat și containerul închis. uleiul si emulgatorul sunt trecute în primul container peste amestecul de var cu ciment și se continuă amestecarea până se obține o pastă omogenă.3 L). • emulgator Nutek 380A (62.).).

• ulei (101 L). Procedeul D. • apă (48 L). deșeul lichid și emulgatorul sunt amestecați aproximativ 2 minute pentru formarea emulsiei. Un tratament asemănător celor prezentate anterior a fost utilizat la Hanford pentru solidificarea a 400 de litrii de ulei de pompă. . Se amestecă timp de 5 minute uleiul.M.C. Rețeta de solidificare este următoarea: • 20% deșeu organic lichid. solvenți minerali. Silicatul de sodiu are rolul de accelerator si se adauga peste amestecul format. pentru omogenizarea amestecului. după care se adaugă cimentul Envirostone peste emulsie și se continuă amestecarea încă 2 minute. cimentul și apa după care se adaugă emulgatorul și se continuă amestecarea încă 5 minute. • 68% ciment.• ciment anhidrit tip Envirostone (102 Kg). • 8% fosfat. • emulgator Envirostone (11 L). • 4% emulgator. Spre deosedbire de procedeul anterior. după care se toarnă în containere. și solvenți de la reprocessare. unde se amestecă 1-2 minute după care amestecul este lasat să se întărească.