You are on page 1of 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Gonţa Alexandru
Disciplina de învăţămînt: educaţia fizică
Clasa: a VIII-a
Data: 01.2016
Locul desfăşurării: sala sportivă, L/T „Ştefan cel Mare”, or. Şoldăneşti
Durata lecţiei: 45 minute
Subiectul lecţiei: Rostogolirea înainte şi înapoi din diferite poziţii iniţiale în diverse
poziţii finale. Stînd pe mîni cu balansul unui picior şi împingere cu celălalt.
Răsturnarea laterală. Podul din stînd.
Tipul lecţiei: de formare a deprinderilor, şi capacităţilor motrice de bază
Inventarul şi utilajul folosit: saltele de gimnastică, baston de gimnastică, scara de
gimnastică
Subcompetenţe: să valorifice cunoştinţele, privind rezolvarea situaţiei standarte, să-şi
dezvolte coordonarea mişcărilor, să menţină mobilitatea în articulaţii, orientarea în
spaţiu
Obiectivele lecţiei: la finele lecţiei elevii vor fi capabili.
O1 să perfecţioneze calităţile motrice, orientarea în spaţiu
O2 perfecţionarea calităţilor motrice, ţinuta corectă
O3 să dezvolte la elevi coordonarea mişcărilor, să menţină mobilitatea în articulaţii
O4 să realizeze în condiţii de eficienţă mobilitatea în articulaţii, îndeplinirea procedeului
elementar corect
Strategii didactice: conversaţia, expunerea, demonstrarea, exerciţiul, problematizarea,
munca individuală

i.Obiectivul lecţiei Etapa pregătitoare. Demonstrarea 5-6 rep. Alergare cu acceleraţie. braţele jos 5. P. Anunţarea subiectului lecţiei Captarea atenţiei Exerciţii de atenţie în formaţie pe loc. dreapta 4. 3-4 min. P. mînile pe şolduri. forfecări de braţe 2. braţul stîng sus. cu aruncarea în urmă a gambei. Braţele întinse din coate Degetele pe umeri Întoarcere spre piciorul cu care păşim Picioarele întinse din genunchi Braţele întinse înainte . mînilor pe umeri 1-4 rotirea coatelor înainte 5-8 rotirea I-II înapoi 3. braţele în lacăt întins înainte. Expunerea Obiecţii eelvilor ce încalcă disciplina 2-3 min. Demonstrarea Executarea 6-10 sec.i. Raportul elevului de serviciu. Explicaţie Pasul să fie deplin şi accentuat Procedeul cu repetare în caz. braţele întinse înainte. braţele întinse înainte degetele împreună. Salutul profesorului şi răspunsul elevilor. P. braţele la spate 6-10 sec. alipirea piciorului drept 3. La fiecare pas întoarcerea braţelor spre stînga. degetele împreună. 10-12 min Etapa pregătitoare. drept înainte 4. Opriri pe neaşteptate la semnalul profesorului. La fiecare pas aplecare şi atingerea vîrful a piciorului cu braţele 5.i. Apelul. P. cu umărul drept. 1. cu ridicarea înaltă a femurului. La fiecare pas balansare cu piciorul drept la mîna stîngă şi invers Dozarea efortului fizic Metodologia de predarea învăţare-evaluare Indicaţii organizatoricometodice 1-2 min. pas cu stîngul înapoi 6. Explicarea 6-10 sec.i. 10-12 min Etapa pregătitoare. stîngul înainte Mers şi felurile de mers Alergare în coloană. braţele în lacăt jos. alipirea piciorului drept 7. Exericţii de dezvoltare fizică generală în mişcare pentru toate grupurilor de muşchi 1.id. P. Deplasare cu umărul stîng înainte. Etapele şi durata lecţiei Să demonstreze corect exerciţiile de captare a atenţiei Să îndeplinească fără reţinere toate sarcinile Să execute exerciţiile în mişcare cu amplitudine optimă Conţinuturi didactice Aranajarea elevilor într-un rînd pe o linie. pas cu stîngul înainte 2. Explicarea 6-10 sec. cu ochii închişi Braţele corespunzătoare pe verticală şi orizontală Demonstrare şi explicare Corpul drept. braţul drept sus 8. 10-12 min Elevii vor fi capabili să menţină disciplina în cadrul lecţiei 10-12 min Etapa pregătitoare.

pe podea) 3. cu atingerea călcîilor de şipcă .b.Din sprijin ghemuit rostogolire înapoi în aşezat picioarele depărtate . P. ghemuit 4. Corpul se păstrează pe o linie dreaptă .i. P.Din poziţia culcat pe abdomen. II. picioarele împreună braţele jos 1. din culcat pe corpul aparatului .Din sprigin ghemuit rostogolirea înainte în spate ghemuit . Să-şi dezvolte capacitatea motrice Să dezvolte capacitatea de coordonare şi orientare în spaţiu Să-şi dezvolte capacităţile motrice Elevii vor fi capabili să perfecíoneze capacităţíle motrice.b. III. P. 3. ţínuta corectă Orientarea în spaţiu şi timp E. 4-6 rep.i. Explicarea 4-6 rep. P.i. 28-30 min.G.P. Demonstrarea În timpul înclinării braţul de sus se atinge de corp 4-6 rep.10-12 min Etapa pregătitoare. Fişe 5-6 rep.b. sprijin culcat (b.Din stînd pe un genunchi rostogolire înainte în poziţie ghemuită . patru colegi. întoarcerea capului spre dreapta 4. mînile pe sol . P. .Stînd pe mîni fără ajutor Demonstrarea 5-6 rep. P. Aplecarea capului în jos 2. Corpul drept Demonstrarea Mînile pe şolduri 4-6 rep.Stînd pe mîni la scara fixă. Executantul nu relaxează sistemul muscular în centura scapulară a spatelui şi a fişierilor. Tragem burta Problematizarea Încetişor ne dezlipim de şipcă 5-6 rep.F. 5-7 înclinarea trunchiului spre dreapta b.d. Explicare Rostogolirea de efectuat fără a atinge capul de sol 5-6 rep. Fişe Braţele şi picioarele întinse 5-6 rep.Din sprijin culcat rostogolire înainte în aşezat . Demonstrare 5-6 rep. Să îndeplinească corect mişcările şi lent Să dezvolte elasticitatea şi mobilitatea în articulaţii Etapa de bază.D. P. aceiaşi 1. Rostogolirea înainte şi înapoi din diferite poziţii iniţiale în diverse poziţii finale . poziţie ghemuit 2. întoarcerea capului spre stînga 2.Din stînd depărtat rostogolire înainte stînd ghemuit .P. P. aplecare înainte cu dreptul (stîngul) înapoi-sus. În timpul rostogolirii ne împingem puternic cu braţele pe sol Explicare 5-6 rep.s.i.Din stînd braţele sus. picioarele împreună mînile pe şolduri 1. picioarele la depărtarea umerilor mîna stîngă pe şold b.i. P.Stînd pe mîni alunecînd de pe capră. Individual 5-6 rep.b. P. braţele sus. IV. 3. Executarea 5-6 rep. cîte doi din ambele părţi ridică de desubt executantul în poziţie stînd pe mîni.i. P. 5-6 rep. pe loc I. p.Din aşezat picioarele depărtate rostogolire înapoi în ghemuit Stînd pe mîni cu balansul unui picior şi împingere cu celălalt Explicarea 4-6 rep. P. sus 1-3 înclinarea trunchiului 4. Demonstrare 5-6 rep. 5-6 rep. Fişe 5-6 rep.i.i. înclinarea capului pe spate 4.i.i. .

Argumentarea notei Metoda încurajării De a nu exagera extensia în coloana vertebrală. Fişe 5-6 rep. 5-6 rep. Explicare 5-6 rep.Răsturnarerea laterală Să-şi dezvolte capacităţile de orientare în spaţiu şi timp Să-şi menţină mobilitatea în articulaţii la un nivel sporit Să-şi menţină mobilitatea în articulaţii la un nivel înalt Etapa de închiere.Semirăsturnare laterală în stînd .Din stînd podul pe mîni podul cu ajutor şi fără .Podul la scara de gimnastică .Din pod întoarcere împrejur în sprijin ghemuit 5-6 rep. Individual şi în perechi 5-6 rep. 2. La executarea podului este necesar de a repartiza greutatea corpului de pe braţe .Stînd pe mîni cu sprijinul picioarele de scara de gimnastică .Pentru perfecţionare schimbăm poziţia iniţială de începere de executat de pe b. 5-6 rep.Trecerea greutăţii de pe ambele mîni pe una apoi pe alta prin legănare .4 min. 5-6 rep. Demonstrarea Explicarea Individual în perechi Bilanţul lecţiei a) aprecierea elevilor menţionarea elevilor stăruitoare b) lucrul pentru acasă c) alcătuirea unei combinaţii din elementele învăţate Trecem greutăţile de pe o mînă pe alta. de pe saltele Podul din stînd 5-6 rep. Să se orientieze în spaţiu . 5-6 rep.Idem. depărtarea şi apropierea picioarelor . Stăm cu faţa spre direcţia răsturnării 2-3 min.Din culcat pe spate . picioarele şi braţele întinse . de gimnastică înclinată de pe trambulină.Podul şi legănarea înainte şi înapoi cu braţele întinse .