You are on page 1of 2

Tin on chi tit KQXS Min Nam th 5 ngy 29-01, a ra con s sng gi nht

trong ngy da trn phn tch thng k x s min nam ln quay trc.
Cng nhn li kt qu x s Min Nam cc tnh ln quay trc
SXMN cp nht sm nht

Cc gii c bit Bnh Dng, Vnh Long, Tr Vinh ln lt v 78 95 - 79. Da vo nhn


nh cc con s chng ti a ra thng k XSMN nh sau:

KQXS ton quc chnh xc


Tin on chi tit XSMN hm nay.

c bit Bnh Dng: u 9 ui 6


c bit Tr Vinh: u 8 ui 5
c bit Vnh Long: u 7 ui 5
Ly KQXS Min Nam: Son: XSMN gi 8585
KQXSMB trc tip nhanh nht
Cc con s trn mang tnh cht tham kho. Chc cc bn chn c con s may mn.