You are on page 1of 1

1.

În propoziția "Grei, dar plăcuți ani am petrecut noi împreună" adjectivele sunt:
b) grei, plăcuți
2. Adjectivele din propoziția "Valurile mohorâte și grele ale acestei neprietenoase
mări aveau un luciu metalic" determină substantivele:
a) valurile, mări, luciu
3. Adjectivele adânc, cenușiu, prevăzător sunt:
a) variabile cu 3 forme
4. În propoziția "Ar fi fost mai rațional să se organizeze mici expozi ții" adjectivul are
funcția sintactică de:
b) atribut adjectival
5. În enunțul "Ba sunt de toate, ziseră cele două, dar sunt alemămucăi" cuvintele
subliniate sunt:
c) articol demonstrativ, articol posesiv
6. În propoziția "Pădurea era foarte tristă și foarte pustie." adjectivele au func ția
sintactică de:
b) nume predicativ
și sunt la gradul de:
c) superlativ absolut
7. În propoziția "Secerișul fusese tot atât de greu ca și mai înainte." adjectivul este
la gradul:
c) comparativ de egalitate
8. Propoziția corectă e:
c) Aici se află colecția completă a tablourilor lui C. Ressu
9.În enunțul "Se făcea că el era într-o grădină frumoasă, frumoasă..." adjectivul
este la gradul:
c) superlativ absolut
10. În enunțul "Le-au spus străinilor celor necăjiți să mai a ștepte." adjectivul este:
b) în cazul D, atribut adjectival