You are on page 1of 2

Nghin cu thut ton Google gip bn kim tin qua mng hiu qu hn v t

c th hng cao hn
Cc nh nghin cu ca Google ang pht trin thut ton xp hng trang web
KHNG thng qua cc lin kt
C th ni hin ti tm kim trn Internet hnh thnh v ang th hin 1 trt t
th hng da trn cc thut ton tm kim cht ch, nhng iu khng m bo
cht lng ca 1 trang c xp hng ? l iu chc chn khi ngy cng nhiu
cng c, th thut, lch lut tc ng n vic ny.
Hin ti, mt nhm cc nh nghin cu ca Google ang pht trin 1 gii php thay
i iu , l cc thut ton sp xp kt qu da trn ni dung thc s m h
phn tch ch khng qua vic xem xt backlink hay cc yu t lin kt n trang
na.
Trong khi cc thut ton tm kim ca Google hin ti rt phc tp, h vn s dng
s lng cc lin kt (backlink) n mt website l 1 yu t chnh trong vic nh
gi cht lng ni dung. Cc lin kt n nhiu hn mt trang tt hn, nhiu hn,
ngun uy tn hn (cht lng trang lin quan) c xem l tt v n s xut hin
th hng tt hn khi ngi dng tm kim. l mt k thut t ra lm hng lng
chnh n (ch dng nh thi nh). Nhng nu c qu nhiu lin kt n mt trang
i khi n c th hng tt trong khi ni dung thng tin mang li thc s khng c
nhiu gi tr hu ch.

Mt nhm cc nh nghin cu ca Google nghin cu 1 gii php mi xp


hng cc trang gi l Knowledge-Based. H thng ny c th ni l hp dn nu n
thnh cng. V c bn, n cung cp tr v cc kt qu nhn nh bng vic thng
k s lng cc s kin khng chnh xc trong ni dung u vo, reports New
Scientist.

N lm iu bng vic so snh ni dung vi Googles Knowledge Vault, mt kho


d liu s kin tch bit hon ton vi Internet. The Vault c xem l kho d liu
ca cc s kin c tho thun mt cch rng ri trn Internet v c nh gi
bi cc nh nghin cu, cng nh tnh chn tht. Nu ni dung ca bn, trang web
ca bn cha thng tin tri ngc vi Vault th th hng ca bn t nhiu b nh
hng.
Tm hiu thm v tip th lin kt v
Kim tin trn mng vi affiliate