You are on page 1of 4

Az anorexiás beteg családja

Multigenerációs megközelítés
(Stierlin)
László Zsuzsa
Elmélet
Felhasználja Böszörményi Nagy Iván legfontosabb koncepcióit.
Pszichoanalitikus fogalmakat vezet be.
A családtagok kapcsolati viszonyait az individuációjuk szintje határozza meg.
A sikertelen vagy hibás individuáció típusai:
- szimbiotikus fúzió
- merev autisztikus izoláció
- a két véglet közötti oszcilláció egészséges középállapot nélkül
Az intergenerációs, szeparációs dinamikában két jellegzetes tranzakcionális mód
1. Kötés (binding)
- az ösztön-én szintjén (érzelmi kötés a gyerek dependenciaszükségletét kihasználva)
- az én szintjén: kognitív úton
- a felettes én szintjén (a lojalitás szintjén történő manipulálás = bűntudat)
2. Elűzés (expelling): a gyermek elhanyagolása, érzelmi elutasítása (eredménye érzelmi üresség a
másik emberrel kapcsolatban)
Küldetés (delegáció)
A szülők valamilyen feladatot rónak a gyermekre, amely az életpályáját felnőttként is
meghatározza.
Sokszor a szülők el nem ért vágyait testesítik meg.
Nem szükségszerűen patológiás (sok kreatív életpálya értelmezhető a segítségével).
Probléma akkor van, ha a misszió ellentétes a gyermek adottságaival, személyiségével vagy a
lehetőségekkel (pl. átlagos képességű gyerek – nagy teljesítmények).
Ellentmondásos küldetés (a lány legyen erényes, házias, ugyanakkor élje ki anyja titkos, elfojtott
szexuális vágyait).
Az anorexiás család mítoszai
 Adni jobb, mint kapni.
 Az önmegtagadás jobbá tesz.
 Az én vágyaim szükségleteim kevésbé fontosak, mint a családtagjaimé.
 Csak akkor érzem magam jól, ha a többiek jól vannak.
 A sors által összekovácsolt emberek vagyunk, mindent meg kell tennünk azért, hogy senki se
léphessen le a közös útról.
Eredmény
 Szigorú önkontroll (a szex és étkezés területén is!).
 Kiegyensúlyozottság, boldogság látszata a külvilág előtt, az érzések elrejtése.
 Konvencionalitás.

leszakadásához.  A hierarchia nem világos (a szülők megbénítják.  Önmagunkért és viselkedésünkért vállalni a felelősséget. fantáziáim.  Mindent megtesznek azért. Individuáció  Különbséget tenni az én érzéseim.  Az erővonalak indirekt módon rajzolódnak ki (az jut előnyhöz. ami nehézzé teszi a változást. saját igényeit a legjobban háttérbe szorítja → morális erő.  Impermeabilitás → a kívülről jövő impulzusok. hogy a helyzet ne vezessen a család valamelyik tagjának eltávolodásához.  Nő az összetartás.  Képesnek lenni belső ellentmondások szülte feszültségek kezelésére. a serdülő lány leválási kísérlete)  Nő az egymás iránti felelősség. a konstruktív kommunikáció hiánya miatt). ambiciózusság.  Az önfeláldozás fokozódása generációkon keresztül (a táplálék elutasításával a gyerek nyer). Fejlett igazságérzet → egyenlő arányban osztanak meg nemcsak tárgyi dolgokat. ami változást okozhat. Társadalmi elismertség. A házasság jellemzői  Stabilabb. a szerelem fontosságának elhalványodása. pl. A kivételezés megengedhetetlen → konfliktus forrás → a gyerekek ellentmondó üzeneteket kapnak: a viselkedés sokszor ellentmond a hangoztatott szabályoknak. feladataim és másokéi között.  Patológiás koalíciók alakulnak ki. újdonságok falba ütköznek. mint egy „modern” házasság (a hiedelemrendszer. Az anorexiás beteg gyerekkora  Terhesség alatt aggodalmaskodás (szülői felelőtlenség). fejlődést (az individuáció. Csak az önfeláldozás jelent presztízst). aki jobban feláldozza magát.  Megbomlik a harmónia. melyeket rövid idő alatt elfogadhatatlannak minősítenek. a konfliktusok elfogadása. . vágyaim. a hagyományos szerepek.   A szűkebb és tágabb környezet elvárásainak való megfelelés. a férfi/nő szerepmegosztás gyors kialakulása). mely ellentmond az egyenlőség alapszabályának. de érzelmeket is. a szülői funkciók előtérbe kerülése.  Konvencionális házasság (társadalmi elismertség. ami külszín alatti feszültségek forrása).  Rigidebb.  Célokat meghatározni és elérni olyankor is. amikor a környezet ezt nem helyesli. Az anorexiás beteg szüleinek házasságkötése  Párválasztás a lázadás és az elvárásoknak való megfelelés jegyében. szabotálják egymás lépéseit). jogaim.  Előbb nem konvencionális szerelmi kapcsolatok. az érzések kifejezésének hiánya ellenére is. Krízishelyzet az anorexiás családban (Minden olyan helyzet.

és viselkedésmódok kialakítása.”  Bosszú (a szülők azt érzik. már nincs szó szeparációról. nézetek. A kérdések célja: a merev vélemények. mítoszok megkérdőjelezése.  A család visszanyeri egyensúlyát. táplálék kell. A családterápia módszere Kérdezni.  A család külső határainak nyitottabbá válása.  Csecsemőkorban anyai szorongás (háttérben ambivalens érzések – pl. szabályok. A családterápia célja centripetális családok esetében  Lehetővé tenni a nézeteltéréseket.  Szeparációs kísérletek a gyerek részéről. túlzott szeretet.nem szeret” kérdése (az anyai ambivalencia viselkedésbeli megnyilvánulásai miatt).testi megjelenés fontossága .autonómia keresése (az étel visszautasítása)  „Éhezek. Kérdéstípusok . kérdezni.  A hiedelmek. halálának lehetősége.  „Mit kezdünk a házasságunkkal?” Nem lesz kiről gondoskodni (az anorexia e kérdés megválaszolását késlelteti). újfajta gondolkodás.  Az individuáció bátorítása. veszélyesnek érzik.  A változástól való félelem szülte családi feszültség a tünetek miatt érzett feszültséggel helyettesítődik.  Autonómia + saját test feletti kontroll megszerzése (ellenállás a félelmet keltő vágyaknak) + a vágyott nagyobb figyelem elérése. Eredmény  Nő a kohézió. hogy képtelenek a szülői feladatukat megfelelően ellátni). Válasz: nem feltétel nélkül – igyekszik megfelelni  Pubertás: .a félelmet keltő vágyak okozta szorongás .”  „ Nem ez a fajta szeretet kell. fiút vártak).  Nem kell szembenézni az életciklusváltással együtt járó változásokkal. Fokozott törődés. ott ahol a külvilágot fenyegetőnek. aggodalom (a szeretet kifejezése az étel révén). Miért anorexia?  „Szeret . hiedelmek enyhítése.  Definiálni a kapcsolatokat és azoknak különböző jellegét. kérdezni! A kérdés információ nyerésére és bevitelére egyaránt ez szolgál.  Nagyszülők betegsége.

melyik szülőd meri vállalni azt. hogy a család még szorosabban együtt legyen? Hogyan tudná elérni. vagy mikor módosította a véleményét?).: Tegyük fel. ha valamit csak magának venne. A kohézió hangsúlyozására és elismerésére utaló kérdések (pl. hogy a nagyfiú elhagyta az otthont?).: Mi győzné meg önt arról. vélemények kialakulását célozzák. A külső és belső szabályok megkérdőjelezése (pl. együtt lennének még?). . mi akadályozza meg önöket abban.: Hogyan viselkedik a lánya. amikor ön depressziósnak látja?). jellegzetességek. jellemzők megváltoztathatóságára utaló kérdések az idő dimenziójának bevezetésével (pl. tulajdonságok megkülönböztetésére szolgáló kérdések (pl. ha nem mindenki értett ezzel egyet?). hogy egyen többet?).: Mikor határozta el a lánya. amikor ön azt mondja rá. hogy a családban nem születtek gyerekek. hogy makacs? Mit tesz a felesége akkor. hogyan viselkedik. amikor nem kihívó?) A megfogalmazott tulajdonságot viselkedés szintjén írjuk le (pl. vagy vádolnák egymást?). hogy elhatározzák. hogy még jobban figyeljenek egymásra?) A betegség misztikumára vonatkozó kérdések (pl. hogy elválnak. hogy nem fog többet enni?). intézne? Van-e a családban olyan nő. hogy a lánya nem kihívó? Mit tesz. Amikor a szülők nem tulajdonítanak kellő jelentőséget a lefogyásnak (Mit gondolnak.  A generációkon keresztül épülő és átadódó hiedelmek.: Ki érezné magát a leginkább önzőnek.: Hogyan változtatta meg a családi viszonyokat.  A családtagok individuációjának elősegítésében a származási családdal való kapcsolat átdolgozása nem mellőzhető. hogy a lányuk életveszélyes helyzetben van? Mit gondolsz. hogy fogják viselni a szüleid. megkérdőjelezik a múltbeli események jelentését. Kivel laknának a gyerekek?). A tulajdonságok. vagy a jövő elképzelésében segítenek (pl.: Tegyük fel. hogy a lányuk többet fog enni. Az erőforrásokat hangsúlyozó kérdések (pl. ha a férj makacs: Mikor mutatott legutóbb a férje kompromisszumkészséget. ha valamiben csak magára gondolna. Hipotetikus kérdések: új alternatívák.: Mikor kezdte a felesége elhanyagolni saját magát a gyerekekért és a saját édesanyjáért? Meddig fogja a felesége elhanyagolni a saját céljainak megvalósítását?). Az evésről is kérdéssel lehet levenni a hangsúlyt (pl. Következtetések  A családi rendszerben kialakuló diszfunkció jobban megérthető a korábbi generációk történetének ismeretében. ha meghalsz? Együtt bánkódnának. aki megvalósította elképzeléseit akkor is.: Mit tehetne ön azért. hogy észrevegyék.           A jellemzők. A kapcsolatok változására vonatkozó kérdéstípusok (pl. fontosságát (pl. mítoszok jelentős hatással vannak a nukleáris család egészséges vagy diszfunkcionális működésére. Mit gondolnak. ha azt mondják neki.: Mit gondolsz. hogy nem erőlteti tovább az evést? El tudják képzelni.