You are on page 1of 6

Faedah pengaliran

haba
Ahli kumpulan
1.firdaus
2. faiz
3.amar
4. asyraf

.

Bahan boleh mengalirkan haba .

ahan yang tidak boleh mengalirkan h .

.

SEKIAN TERIMA KASIH .