You are on page 1of 1

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Inspectoratul Școlar Jude țean Olt

Liceul Tehnologic Văleni vă invită

,,NIȘTE
ȚĂRANI”

Ediția a X – a, 23 Mai
2015
Parteneri : -Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală „Nişte
Ţărani”,
Primăria Văleni – Olt, C.E. ”P.S. Aurelian” Slatina

Proiect finanțat de : CONSILIUL LOCAL VĂLENI
LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI

Parteneri media :

Gazeta Oltului
Director Festival,

Dinu Săraru

OltArt

Prima Tv
Președinte Juriu,

Nae Cosmescu