You are on page 1of 16

CHESTIONAR

FACTORI ȘI CRITERII DE ANALIZĂ
ÎN MANAGEMENTULUI INOVĂRII

Această cercetare are ca punct de plecare o realitate a zilelor noastre, și anume prezența noțiunii de inovare
în activitatea noastră de zi cu zi, la locul de muncă sau în timpul liber. Cercetarea urmărește măsura în care o
serie de factori determinanți ai inovării, pentru care literatura de specialitate propune o serie de recomandări
de bună practică, sunt prezenți și au importanță în procesul de evaluare a acțiunilor întreprinse de firmele din
România, în direcția îmbunătățirii rezultatelor în domeniul inovării, în funcție de domeniul de activitate
(producție de bunuri sau servicii) și branșa.
Condiții de limitare a participării:
 Pentru că inovarea este mai puțin prezentă în modul lor de operare, firmele, care au comerțul ca
domeniu principal de activitate, nu parti cipă la această cercetare.
 Pentru a putea vorbi despre procese stabile și practici bine fundamentate în domeniul inovării se vor
avea în vedere firme care au cel puțin 10 angajați.
 Domenii vizate:
1. Industria constructoare de maşini
2. Industria electrotehnică, mecanică fină şi utilaje, electronică
3. Industria IT şi de telecomunicaţii

I. Date identificare firmă:
Denumire firmă: Cegeka
Adresa: Bulevardul Ion Mihalache 15-17 Bucuresti

II. Date identificare persoană intervievată:
Nume:. Istrate Theodor
Poziţia în cadrul firmei: Inginer programator
Tel: 0724588776
e-mail: theo.istrate@gmail.com
MODALITATEA DE COMPLETARE:
Se va bifa cu ajutorul tastei ,,x” opţiunea sau opţiunile alese.

1

Numărul de angajaţi a) 10 – 49 x b) 50 . Care este ramura de activitate în care activează firma la care lucraţi? x 1. mecanică fină şi utilaje. Care este obiectul de activitate al firmei? Răspunsul dvs.2000 2000 . Care este domeniul de activitate principal al firmei dvs. Industria IT şi de telecomunicaţii 4. este în perioada înainte de 1990 x 1990 . € 7.III. este: consultanta si cercetare de marketing 3. Industria constructoare de maşini 2.? x Industrie Servicii 2.) 2 .000 € b) 60.000 .250 c) > 250 6. Industria electrotehnică. € c) 2 – 10 mil.2010 după 2010 5. Date specifice firmei 1. Produsele (bunurile materiale şi/sau serviciile) firmei dumneavoastră sunt destinate: a) pieţei locale (oraş. Anul înfiinţării firmei dvs. € x d) 10 – 50 mil. € e) > 50 mil. judeţ etc.2 mil. Cifra de afaceri anuală a) < 60. electronică 3.

la o serie de discuții formale și informale. 3 . credeți că nu aveți o părere avizată referitoare la aspectele analizate. de vedere. instruire sau schimbarea majoră a condițiilor de muncă Pătrunderea pe piețe noi. în direcția inovării. Marcați căsuța (căsuțele) care descrie (descriu) cel mai bine abordarea firmei dvs. Dovezile se pot referi la existența unor materiale scrise. în funcție de gradul de existență sau inexistență a unor dovezi referitoare la factorul analizat. Date care vizează activitatea de inovare din cadrul firmei 8. Vă rugăm să bifați în coloana corespunzătoare. profesională. vă rugăm să ne spuneți punctul dvs. Date care vizează importanța criteriilor în activitatea de inovare din cadrul firmei ATENŢIE: Chiar dacă prin natura activității dvs. v-ați întâlnit la locul de muncă sau în experiența dvs. instruire sau a condițiilor de muncă existente Îmbunătățirea activității de marketing existente x Introducerea de metode noi de management.x x x b) pieţei naţionale c) pieţei europene d) pieţei internaţionale IV. Acord puternic cu afirmația din stânga Echilibru între abordări Îmbunătățirea produselor existente x Acord puternic cu afirmația din dreapta Introducerea de produse noi Îmbunătățirea serviciilor existente x Introducerea de servicii noi Îmbunătățirea proceselor curente x Introducerea de procese noi Îmbunătățirea metodelor de management. ci doar informații cu care dvs. la fapte și întâmplări relevante cu care dvs. folosirea de canale noi de distribuție X IV. Nu există răspunsuri gre șite. ați luat sau nu contact. crearea de piețe sau a unei imagini total noi.

care vizează schimbarea și îmbunătățirea proceselor din cadrul firmei. 5. Conștientizarea angajaților referitor la efectele datorate lipsei de inițiativă în furnizarea sau comentarea de idei. prin diferite canale de comunicare. 3. x x x x x x x x 4 x x x x x x .Foarte important Important Puțin important Nu este important Foarte important Important Puțin important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. LEADERSHIP 1. 4. cu finalitate. Deschiderea managementului pentru luarea de măsuri. 6. Menționarea în declaraţia de misiune a firmei a unor cuvinte de tipul: „noutate”. 2. „creativitate” sau „inovare”. Existența unei viziuni bine conturate care să vizeze extinderea afacerilor firmei și comunicarea acesteia angajaților. Angajamentul şi sprijinul venit din partea managementului de vârf pentru demersuri care vizează inovarea. Prezentarea de către top managementul firmei. și a celor mai bune practici din domeniu A. pe baza practicilor existente Nu este important 1. CONDIȚII Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs. Solicitarea sprijinului angajaților indiferent de pregătirea și poziția ierarhică a acestora în furnizarea de idei potențial utile pentru rezolvarea problemelor și valorificarea oportunităților cu care se confruntă firma. 7. a unor situații în care angajații altor firme au rezolvat cu succes o serie de probleme.

și a celor mai bune practici din domeniu x x . 10. comunicate angajaților. punctelor slabe și a oportunităților de dezvoltare cu angajații. în mod regulat. prin intermediul unor proceduri transparente și transpunerea concluziilor într-un plan de dezvoltare. pe baza practicilor existente Nu este important 1. 11. Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs. 9. STRATEGIE 8. Orientarea firmei spre crearea unor avantaje competitive recunoscute de piață. CONDIȚII B. Discutarea punctelor tari. Intenţia de inovare trebuie să fie formulată sub formă de obiective. Existența unei strategii a inovării care să evidențieze rolul fiecărui compartiment în demersul inovării.x x x x x x 5 Foarte important Important Puțin important Nu este important Foarte important Important Puțin important Importanța acordată în cadrul firmei dvs.

15. Acceptarea în mare măsură a greșelilor făcute de angajați din dorința de-a progresa și a învăța. Recompensarea succeselor sub diverse modalități (financiar și non financiar). Flexibilitatea managerilor în ceea ce priveşte timpul de muncă al personalului. greșeli din care firma are de învățat pentru viitor. Încurajarea comunicării ideilor între diferite niveluri ale firmei şi departamente. 22. 21. Încurajarea demersurilor orientate spre rezolvarea problemelor în detrimentul plasării responsabilității. 14.Evidențierea spiritului de echipă în detrimentul afirmării personale. fără o monitorizare excesivă a acestuia. Încurajarea asumării riscului. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 12. Atitudinea cooperantă și flexibilitatea conducerii în modul de rezolvare a problemelor. pe baza practicilor existente Nu este important 1. Credința că respectul și recunoașterea muncii depuse stau la baza relaţiilor create între angajați și compartimente. CONDIȚII C. Recunoașterea performanțelor individuale și de grup. Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs. 18. Căutarea și acceptarea diversității opiniilor și perspectivelor în interiorul firmei. 19. 20. 16. 17. și a celor mai bune practici din domeniu x x . 13.x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 Foarte important Important Puțin important Nu este important Foarte important Important Puțin important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. încercându-se atragerea angajaților în proiecte cu grad de noutate pentru firmă.

33. Firma caută să dezvolte competențe cheie. Dezvoltarea și actualizarea cunoștințelor angajaților în mod constant prin intermediul programelor de instruire. 24. RESURSE D. interpretarea.x x 7 x x x x x x x x 32. etc. Dezvoltarea abilităților de comunicare ale personalului tehnic în ceea ce privește prezentarea. și a celor mai bune practici din domeniu x x x x x x X x X . Promovarea persoanelor care contribuie la îmbunătățirea semnificativă a performanțelor firmei. 26. clienți. Lipsa interesului pentru o specializare excesivă a angajaţilor. atât pe inițiatorul idei. Foarte important Important Puțin important Nu este important Foarte important Important Puțin important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. 28. acționari. Urmărirea unei fluctuații de personal constante cuprinsă între 10 % și 20 %. diseminarea ideilor și concluziilor către manageri. Existența unui proces continuu de reevaluare si schimbare a cerințelor posturilor. antrenare și dezvoltarea talentelor. 30. 29. Identificarea persoanelor cu abilități creative încă din procesul de selecție a personalului. Practica firmei în a căuta în mod activ know-how și competențe în afara firmei prin x x x E. COMPETENȚE 31. Atribuirea stimulentelor financiare și non financiare vizează. Desfășurarea în cadrul firmei a unui proces sistematic de identificare a modului în care competențele cheie și tehnologiile firmei ar putea fi utilizate în moduri noi și/sau în piețe noi/adiacente. 27. Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs. pe baza practicilor existente Nu este important 2. 25. CAPITALUL UMAN 23. cât și pe membrii echipei de dezvoltare și implementare. angajați.

Flexibilitatea structurii organizatorice a firmei care să permită participarea angajaților în mai multe proiecte. Alocarea în mod clar a responsabilităților de colectare și evaluare a datelor referitoare la piață. 35. și a celor mai bune practici din domeniu Nu este important 2. RESURSE participarea la evenimente de profil. Colaborarea dintre angajați se extinde și în afara compartimentelor. luând naștere relații ierarhice temporare. tehnologie și concurență. Proiectele diferite atrag cu sine și structuri organizatorice diferite. 37. 39. x x x x x . 38. x Foarte important x x x x x x x x x x 8 Important x x 41. 42. Încurajarea practicării rotației posturilor. Adoptarea unei structuri organizatorice care să prezinte un număr relativ redus de nivele ierarhice din dorința creșterii operativității. 40. 36. Crearea de spații și dotarea acestora pentru facilitarea discuțiilor și generarea de idei.F. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 34. Existența unor persoane sau a unui compartiment cu sarcini clare care să vizeze aspecte care țin de activitatea de cercetaredezvoltare. Puțin important Nu este important Foarte important Important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. Încurajarea delegării de autoritate și a libertății de decizie. pe baza practicilor existente Puțin important Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs.

pe baza practicilor existente Nu este important 2. universități etc. 9 Foarte important Important Puțin important Nu este important Foarte important Important Puțin important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. institute. Analiza activității partenerilor de dezvoltare pentru a identifica pe baza unor proceduri evoluția acestora în domeniul inovării și stabilirea de parteneriate viitoare. care sunt menținute în mod deliberat de către firmă pentru a activa / accelera inovarea. institute. și a celor mai bune practici din domeniu x x x x x x x x x x x x . 48.H. 44. care urmăresc schimbul de idei cu entități din exterior (firme. 45.). 46. Capacitatea de identificare de surse financiare interne şi externe pentru a fi antrenate în procesul de cercetare-dezvoltare şi inovare. FINANȚARE 47. Implicarea firmei în organizarea unor evenimente interne sau externe. universități etc. Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs.) pentru a iniția proiecte de dezvoltare. Existența parteneriatelor și relațiilor de colaborare cu entități din exterior (firme. Colaborarea cu mai mulți parteneri pentru dezvoltarea de tehnologii-cheie cu scopul de a reduce eventualele deficiențe de competență. RELAȚII EXTERNE 43. Existența unui buget dedicat exclusiv activității de cercetare-dezvoltare. RESURSE G.

1.Foarte important Important Puțin important Nu este important Foarte important Important Puțin important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. costurile și atractivitatea pe piață pentru înțelegerea și posibila utilizare a acestora. și a celor mai bune practici din domeniu I. pe baza practicilor existente Nu este important 3. X x x x x x x x x J. x 55. de exemplu. Utilizarea instrumentelor de business intelligence (de exemplu. 4. la cunoștințe recente din branșă. Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs. riscurile. Cunoașterea rolului pe care îl au diversele tehnologii în atingerea obiectivelor firmei. îndeosebi ai celor din compartimentul tehnic. prin audit tehnologic. Accesul angajaților. cu caracter tehnic. în ceea ce privește potențialul lor de dezvoltare. PROCESE 5. Clasificarea tehnologiilor care sunt relevante pentru afacere. Cunoașterea principalelor puncte tari și slabe ale tehnologiilor utilizate de angajați comparativ cu cele folosite de concurență. MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI DE TEHNOLOGII x 49. 51. oferite de către firmă. x 56. Interesul firmei pentru schimbările tehnologice recente din branșă prin prezența la târguri sau evenimente de profil. 2. Capabilitățile tehnice ale firmei și x x acumulările de cunoștințe ale angajaților sunt periodic analizate. scenariul de 10 x x . Compararea performanțelor produselor/serviciilor firmei cu performanțele produselor/ serviciilor similare existente pe piață. 50. 3. 52. 53. MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI DE PRODUSE ȘI SERVICII 54.

benchmarking-ul etc. x x 63.faze-porți”. K. x x 59.. care să le permită argumentarea propunerii și identificarea de resurse. analiza riscului şi alocarea resurselor. Existența unui proces sistematic de generare de idei (de exemplu. cu existența criteriilor de performanță pentru fiecare „poartă” pentru evaluare fazei și luării deciziei de continuare sau abandonare a proiectului.dezvoltare. x x 62. nu în scopul de a facilita compromisuri. x 61. PROCESE 57. x x 11 . Accesul persoanelor sau grupurilor care doresc să promoveze o abordare sau o tehnologie nouă la procedurile firmei. pe baza practicilor existente Puțin important Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs. Accent pe identificarea nevoilor și oferirea de soluții bazate pe o segmentare și o analiză a clienților în funcție de disponibilitatea acestora de a plăti pentru diferitele atribute ale produselor/ serviciilor.) x Foarte important Important Puțin important Foarte important Important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. Urmărirea creării unor echipe multidisciplinare de proiect. x x x 60. Gândirea procesului de dezvoltare de produse și servicii ca un proces de tip . PROCESUL DE DEZVOLTARE DE PRODUSE ȘI SERVICII NOI (I) 58. Accent pe configurarea specificațiilor de produs care sunt descrise ca intervale acceptabile și valori absolute. analiza tendințelor. și a celor mai bune practici din domeniu Nu este important x Nu este important 3. campanii de idei) și prioritizarea acestora pentru realizarea de produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite. Existența procedurilor pentru alegerea proiectelor noi.

prioritizare și selectare în cadrul firmei . x x 12 . atât intern. x 69. x x 66. Testarea produselor noi. și a celor mai bune practici din domeniu Nu este important x Nu este important 3. stabilirea și comunicarea calendarului cu etapele care vor fi parcurse și oferirea de feedback de-a lungul procesului. Confirmarea primirii ideii. PROCESE 64. Utilizarea de instrumente de generare a ideilor. x x X 68. Accent pe întâlnirile și atelierele de lucru dintre membrii echipei/departamentului de cercetaredezvoltare (tehnic) și cei din echipele /departamentele de vânzări și marketing.nu doar în departamentele de cercetare-dezvoltare sau marketing. Construirea unei baze de date cu metodele și instrumentele potrivite pentru rezolvarea de situații punctuale. PROCESUL DE DEZVOLTARE DE PRODUSE ȘI SERVICII NOI (II) 65. pe baza practicilor existente Puțin important Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs. K. cât și prin implicarea clienților.x Foarte important Important Puțin important Foarte important Important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. x x 67. x x 70. Transparența modului de evaluare a ideilor. Participarea directă a unui reprezentant al colectivului implicat în activitatea de cercetare-dezvoltare în derularea studiilor care vizează identificarea nevoilor și analiza comportamentelor clienților cu scopul de a identifica zonele promițătoare de tehnologie și dezvoltare a produsului. obținute și folosite de-a lungul timpului și disponibilitatea acesteia pentru a fi consultată de către angajați.

Foarte important Important Puțin important Nu este important Foarte important Important Puțin important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. furnizori. Desfășurarea unui proces sistematic de colectare. x x 76. și a celor mai bune practici din domeniu L. x x 78. x x 74. x x 77. intranetului. x 75. x x 72. Rotirea angajaților care dețin cunoștințe valoroase într-o varietate de echipe de proiect. PROCESE Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs. ziarelor şi revistelor specializate. pe baza practicilor existente Nu este important 3. Declanșarea proceselor de învăţare pe baza unor nevoi şi deficienţe bine definite. spaţiilor special amenajate. organizare și utilizarea în comun a tuturor datelor și informațiilor primite de la clienți. Preocuparea pentru identificarea lacunelor de cunoștințe și adoptarea de măsuri pentru diminuarea și eliminarea acestora. Evaluarea de final a fiecărui proiect x x 13 x . Documentarea și disponibilitatea cunoştinţelor obţinute din proiecte anterioare pentru angajați. Diseminarea cunoştinţelor în interiorul firmei cu ajutorul Internet-ului. PROCESUL DE ÎNVĂȚARE 71. concurență etc. Interesul și preocuparea pentru păstrarea cunoştinţelor angajaţilor care pleacă și transferarea acestora către succesori. arhivelor computerizate. x x 73.

Regăsirea cunoştinţelor dobândite de către angajați în produsele şi procesele firmei. R E ZU LTATE derulat în cadrul firmei pentru identificarea factorilor care conduc la succes sau insucces. Preocuparea firmei pentru evidențierea performanței în inovare în cadrul firmei și în aparițiile din mass-media. și a celor mai bune practici din domeniu Nu este important 4. x x 14 .Foarte important Important Puțin important Nu este important Foarte important Important Importanța acordată în cadrul firmei dvs. IMAGINE 82. cu evidențierea rolului inovării în obținerea rezultatelor. Existența unei strategii pentru protejarea proprietății intelectuale. x x N. x x 83. Existența unui sistem de indicatori care măsoară performanţa inovării la nivel individual și organizațional. x x 80. pe baza practicilor existente Puțin important Importanța care ar trebui să fie acordată pe baza experienței dvs. M.Compararea nivelului de performanţă a firmei în raport cu cel al concurenților. x x 81. EVALUARE ȘI MONITORIZARE 79.

MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI x DE PRODUSE ȘI SERVICII K. MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI x x x DE TEHNOLOGII J. FINANȚAREA x I. x A LEADERSHIP-UL x B. CONDIȚII Încercați să faceți mici diferențieri între factori. PROCESUL DE DEZVOLTARE DE PRODUSE ȘI SERVICII NOI 15 x . STRATEGIA C. CAPITALUL UMAN x E. PROCESE 2. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ D. RESURSE Foarte important Important Puțin important 1. cât de importanți sunt factorii de mai jos? 3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ G RELAȚIILE EXTERNE x H.V. Date care vizează importanța factorilor în activitatea de inovare din cadrul firmei Pentru afacerile din industria dvs. COMPETENȚELE x F..

REZULTATE L.4.com 16 . PROCESUL DE ÎNVĂȚARE x M. EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA x N IMAGINEA x Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat prin completarea acestui chestionar! Vă rog să completaţi şi să trimiteţi acest chestionar prin e-mail Domnului: Alexe Cătălin Instituţia: Universitatea Politehnica din Bucureşti Departamentul Management e-mail: cataalexe@yahoo.