You are on page 1of 3

Isslott

Soprano
Haldis Riber

Inger -Kristine Riber

2
b4
& b b4

J 45

P min veg eg sg eit is - slott.

med riss-lan-de fon

b5
& b b 4

43

te - ner

der

det

fr

var


n
bru - san - de

foss.

13

3
b
&b b


Eg

le - na

n b

med

at

en - de

og luk

ka

augo

24

3
b
& b b b

go.

sg

eg

hul-dra med ro-va un-der

A
34
1.

bb
b
&

2.

doss.

doss.

- Eg hyr -de

fos-se-gri-men spe - la

til

hul-dra ho

be -

B
42

~~
~~~~

bb
b
&
la

ah ha ha

1.

sg


eg

hul-dra med

2.

51

b
&b b

ro - va un - der

doss.

doss.

Eit

ev - en - tyr -

56

bb
b
&

ri - ke

s
godt IKRIBER
det nnst
Copyright

sli

ke

Isslott
Choir
Haldis Riber

Inger -Kristine Riber

bb 4
& b4

5
4

3
4

3
4

? b 44
bb

5
4

13

7
bb
& b

og

luk

ka

augo

go.

7
? bb
b

26

3
bb
& b

1.

sg

eg

2.

hul-dra med ro-va un-der doss.

3
?b
bb

A
36

Eg hyr -de fos-se-gri-men spe - la

til hul-dra ho

be

3
bb
& b

3
? bb
b

Copyright IKRIBER

la

ah ha ha

B
44

~~~~~

? bb
n

~ ~
~~~~~ ~~~~~

bb
n

b
&

Choir
48
1.

bb
& b

sg

eg

hul - dra med

?b
b b

ro - va un - der doss.

2.

doss.

Eit

55

bb
& b

ev - en - tyr - ri - ke

? bb
b

godt det nnst

sli - ke