You are on page 1of 1

DECONT DE CHELTUIELI PENTRU DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE

Ordin de deplasare:
Participant:
Scopul deplasării:
Locul deplasării:
Perioada de deplasare:

1. Avans primit:

500euro?

2. Total cheltuieli ( a + b + c + d )
a) Transport

Nr.
crt.

Valoarea
Explicaţii

Fel

Numar

Data

Fel

Numar

Data

Total
b) Cazare

Nr.
crt.

Valoarea
Explicaţii

Total
c) Diurnă

Nr.
crt.

Explicaţii

Număr zile
de deplasare

Valoarea
Diurna / zi

Total
d) Alte cheltuieli

Nr.
crt.

Valoarea
Explicaţii

Fel

Numar

Data

Total
3. Sume de restituit / de primit ( 1 – 2 ):
CFP,

VERIFICAT,

ÎNTOCMIT,