You are on page 1of 5

Ronald Zambrano Chávez

M-6 UF4

PRÀCTICA 3
Determinació de la duresa
-Objectiu:
Determinar el contingut de ions Calci i Magnesi de
diferents mostres d’aigua.
-Materials:
 Suport.
 Nous .
 Pinces.
 Aigua destil·lada.
 Aigua de la aixeta de casa.
 Vasos de precipitats.
 Erlenmeyers de 250 ml .
 Embut.
 Bureta de 25 ml.
 Pipeta Pasteur.
 Calci. ( Ca )
 Magnesi. (Mg)

després afegint 2 ml de dissolució tampó pH10 .01M  Na OH 3M -Procediment: 1. Pesem 12. 4. 3. Fem la valoració del volum gastat de la bureta graduada i anoten la quantitat (20. Agafem un erlenmeyer i posem 50 ml de aigua de la aixeta de casa .Ronald Zambrano Chávez M-6 UF4  Balança  Murexida solida  Dissolució tampó de pH 10  Net en solució al 1%  EDTA 0. després afegint 3 gotes de (NET). Obrirem la clau de la bureta graduada i deixen que caigui el (EDTA) fins que canvi de color a blau.22g de(Na OH) i la dissolvent en 100 ml de H2O. Omplim la bureta graduada de 25 ml amb (EDTA) 2. 6. després afegint unes gotes ( (sosa) 3 molar ) fins que el pH sigui aproximadament igual . Agafem un erlenmeyer i posem 50 ml de aigua de la aixeta de casa .8 EDTA) 5.

𝑔 (𝑁𝑎𝑂𝐻) 1000𝑚𝑙 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑃𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉 𝑒𝑑𝑡𝑎 ∗ 𝑀 𝑒𝑑𝑡𝑎 ∗ 100. -Càlculs 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑒𝑙 (𝑁𝑎𝑂𝐻 ) 100𝑚𝑙 ∗ 40𝑔 3 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ∗ = 12. Fem la valoració del volum gastat de la bureta graduada i anoten la quantitat ( 12.8 ∗ 0.09 ∗ 1000 = 416. EDTA) . 9. Obrirem la clau de la bureta graduada i deixen que caigui el (EDTA) fins que canvi a color violat .09 ∗ 1000 = 𝑝𝑝𝑚 (𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) 𝑉𝑚𝑚 20.Ronald Zambrano Chávez M-6 UF4 a 12 i afegim una punta de espàtula de murexida per tal que la dissolució agafi un color rosat pàl·lid 7.37 𝑝𝑝𝑚 (𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) 50 𝑃𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑉 𝑒𝑑𝑡𝑎 ∗ 𝑀 𝑒𝑑𝑡𝑎 ∗ 100. 8.01 ∗ 100.09 ∗ 1000 = 𝑝𝑝𝑚 (𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) 𝑉𝑚𝑚 .

21 𝑝𝑝𝑚(𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) 1º 𝐴 = 13.Ronald Zambrano Chávez M-6 UF4 12 ∗ 0.21 𝑝𝑝𝑚 (𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) 50 𝐺𝑟𝑎𝑢𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 240.37 − 240.21 𝑝𝑝𝑚 (𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) 1º 𝑓 = 24.09 ∗ 1000 = 240.02º𝑓 10 𝑝𝑝𝑚(𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) 𝐺𝑟𝑎𝑢𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛𝑠 240.94 º 𝐴 17.21 = 176.16 𝐷 𝑀𝑔 -Conclusions: o Tots el reactius s´han de neutralitzar .01 ∗ 100.8 𝑝𝑝𝑚(𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑒𝑛 𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑠𝑖 416.

no s’han de cometre errors o Retornar els productes i materials als llocs indicats.Seguretat i eliminació de residus: o Treballar amb cura i rigor o A l’hora de fer la lectura.Ronald Zambrano Chávez M-6 UF4 . .