You are on page 1of 2

Distanțe în spațiu

Evaluați elevii claselor a VIII-a la finalul unității de învățare Distanțe în
spațiu, folosind testul de mai jos. Acesta mai conține punctajul aferent
fiecărui item și variantele corecte de răspuns (pentru autoevaluare).
Noțiunile evaluate sunt cele referitoare la distanţa de la un punct la un plan;
distanţa de la un punct la o dreaptă; distanţa dintre două plane paralele;
calculul unor distanţe şi măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul
corpurilor studiate.
Am ales special acele noțiuni din capitol pe care elevii le întâlnesc cel mai
adesea atunci când rezolvă subiectele I și III de examen.
Un material bogat, constând în resurse video de predare, teste de exersare,
probleme de consolidare rezolvate în pași, teste fulger, teste multicapitol și
simulări, complementare acestui test de evaluare poate fi găsit pe platforma
ExamenulTau.ro.

Test - Distanțe în spațiu

(20 p) 1. Se îndoaie triunghiul echilateral

ABC

12 2 cm
de latură

după mediana

AM

până când

( ABM )  ( ACM ).
Distanța de la B la C după îndoire este de:

12 cm

6 cm

a)

4 3 cm

b)

c)

d)

ABCDA ' B ' C ' D '
(10p) 2. Cubul
este:

a
are latura

a
a)

a 3

a 2
b)

6 2 cm

c)

. Atunci distanța de la punctul

O
în mijlocul

AO  6 cm,

8 cm
de lungime

la planul

2a

(15 p) 3. Pe planul triunghiului dreptunghic
perpendiculara

(CDD ')

d)

ABC ,
MO

A'

. Dacă

BC
al ipotenuzei

, se ridică

d (M , C )
atunci

este egală cu:

Distanța de la vârful tetraedrului regulat a 3 2 a 6 3 a) a 2 2 b) a de muchie c) d) (15 p) 6. este mijlocul lui . 3. a).10 cm 12 cm a) b) 5 3 cm 5 2 cm c) d) ABCDEFA ' B ' C ' D ' E ' F ' (15 p) 4. Răspunsuri corecte: 1. 4. M ) este: 20 2 cm a) 20 3 cm b) la fața opusă este: a ABCDA ' B ' C ' D ' Distanța și d ( E . a). cu latura în care d ( A '. d) M ( BC ). 6. ( ACC ')) h înălțimea l are latura bazei 10 5 cm c) 30 cm d) Notă: Se acordă 10 p din oficiu. atunci este egală cu 3l 2 a) 3h 2 l 3 2 b) c) h 3 2 d) ABCD (15 p) 5. 5. a). b). a). Considerăm cubul 20 cm . Dacă prisma hexagonală regulată dreaptă . 2.