You are on page 1of 2

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


HOTRRE nr. _____
din______________________2016
Chiinu
privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea
i completarea unor acte legislative
--------------------------------------------------------------------------

Guvernul HOTRTE:
Se aprob i se prezint Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea
i completarea unor acte legislative.

Prim-ministru

Pavel FILIP

Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei

Octavian CALMC

Ministrul finanelor

Octavian ARMAU

Ministrul justiiei

Vladimir CEBOTARI


______
____________2016 .

:

.

:
-,