You are on page 1of 8

7/S2

Zaklopka za zaπtitu od
poæara, cilindriËna
tip PPZ-C-K90

6/S2

Za Ëist i ugodan zrak

jednom iskorišteni topivi element mora se zamijeniti novim.toplinsko (v. K90 ili K120 ispitane su i imaju odgovarajuće certifikate(vidi sliku na str. čime je omogućena indikacija kod onih zaklopki koje nemaju ugrađene krajnje kontakte. Rade se u različitim klasama vatrootpornosti. Time je omogućena daljinska signalizacija krajnjih položaja  Nazivne veličine [mm] Nazivne veličine [mm] Ø D L 100 125 160 200 250 400 280 300 315 355 400 500 630 500 . na samoj zaklopci . OPASKA: . kao i na druga mjesta. 4). Na kućištu PPZ-C-a krajnji položaji ručke za pogon lamele označeni su natpisima OTVORENO. tip PPZ-C-K90 Zaklopke za zaštitu od požara (PPZ-C) namijenjene su za automatsko zatvaranje protoka zraka u dovodnim i odvodnim kanalima klimatizacije i ventilacije pri nastanku požara. kao npr. Na takva mjesta potrebno je ugraditi samo eksplozijski sigurnosne zaklopke za zaštitu od požara koje imaju i odgovoarajući certifikat. Materijal: Kućište zaklopke je od pocinčanog čeličnog lima. odnosno ZATVORENO. u instalaciju ventilacije koja služi za odvođenje smjese zraka i eksplozivnih plinova. Toplinski osigurač ugrađen je u svaku izvedbu PPZ.ručno. Osovina zaporne lamele je od nehrđajućeg čelika. Toplinski osigurač može biti kombiniran i s električnim prekidačem. Način povezivanja zaklopki za zaštitu od požara u CENTRALNI PROTUPOŽARNI SUSTAV (motrenje-javljanje-upravljanjekomuniciranje) utvrđuje se projektnim rješenjem. tab. originalnim. što omogućuje laku provjeru njegove ispravnosti.(simbol R u tab. te namjerno električno aktiviranje u svrhu periodičke provjere ispravnosti (motorna i elektromagnetna izvedba). AKTIVIRANJE ZAKLOPKE može biti: . Sklop za toplinsko aktiviranje (lakotopiva legura) može se demontirati s vanjske strane zaklopke. na str.Zaklopke za zaštitu od požara. odnosno u zidove od lakog građevinskog materijala. . OTPORNOST PREMA POŽARU Zaklopke prema ovom prospektu izrađuju se za klasu otpornosti prema požaru K60. Prikladne su za ugradnju u betonske otvore u zidu ili stropu. INDIKACIJA POLOŽAJA ZAPORNE LAMELE Kod svih izvedbi PPZ-a moguća je ugradnja jednog ili dva krajnja kontakta za označavanje položaja zaporne lamele. 3). Takav se tip toplinsko-električkog prekidača koristi kod PPZ s elektromotornim pogonom. a ležajevi od mjedi. a brtva zaporne lamele i ekspandirajuća traka su od negorivog materijala.3). zaporna lamela je od specijalnog toplinski izolirajućeg bezazbestnog materijala. jedini uvjet je da os bude vodoravna.daljinsko. niti u instalacije za odvođenje piljevine i prašine. Položaj ugradje neovisan je o smjeru strujanja zraka. putem rastalnog toplinskog osigurača koji automatski aktivira opružni mehanizam za zatvaranje zaporne lamele kod porasta temperature na 70 ±2°C. već prema zahtjevima u primjeni. popravak nije dopuπten. Zaklopke za zaštitu od požara prikazane u ovom separatu ne smiju se ugrađivati u eksplozijom ugrožene prostorije. automatsko posredstvom vatrodojavnog sustava (dimni ili temperaturni javljač). na str. zaporne lamele svake zaklopke. aktiviranje je potrebno radi periodičke provjere ispravnosti PPZ-a od strane ovlaštene osobe (ruËna i elektromagnetna izvedba).

tip PPZ-C-K90 S toplinskim.s + + Po ms M24 ms Otvaranje Ručno + Oznaka pogona Daljinsko Toplinsko R Izvedbe zaklopki PPZ-C S toplinskim i ručnim aktiviranjem Pogon zaklopke Zatvaranje Aktiviranje kk kk kk . zatvoreno + O R R-o + + O R R-z + + O kk R R-s + + O kk R E 220 + + + O R E 220 .Zaklopke za zaštitu od požara. otvoreno Pokazivač položaja.priključenje mora biti preko sigurnosno izoliranog transformatora .krajnji kontakt u položaju zatvoreno . 24 V .s + + Po ms M 220 ms M 24 . 220 V .o + + + O R E 220 .ručno otvaranje zaklopke .elektromotorni pogon.mikrosklopka ugrađena u elektromotorni pogon Zadræavamo pravo konstrukcijskih izmjena  .z + + + O kk R E 220 .elektromotorni pogon.krajnji kontakti u oba položaja . ručnim i daljinskim aktiviranjem s povlačnim elektromagnetom S toplinskim i daljinskim aktiviranjem i s elektromotornim pogonom s povratnom oprugom O R o z s E220 M220 M24 * Po kk ms Pokazivač položaja.opruga zapornog mehanizma .krajnji kontakt .krajnji kontakt u položaju otvoreno .povratna opruga elektromotornog pogona .s + + + O kk R kk M 220 .elektromagnet. 220 V .

120 min.K 90 ØD . K60 .u oba položaja: s Aktiviranje / zatvaranje zaporne lamele: .M 220 .toplinsko / opruga zapornog mehanizma: R .60 min.s Pokazivač položaja zaporne lamele: .u zatvorenom položaju: z .toplinsko i daljinsko / elektromotorni pogon: M 220 M 24 Nazivni promjer: Ø D Certifikati  .toplinsko i elektromagnetsko / elektromagnetni pogon: E 220 .krajnji kontakt . K120 PPZC .u otvorenom položaju: o . tip PPZ-C-K90 (d B) Otpor i buka Primjer oznake za narudžbu cilindrične zaklopke za zaštitu od požara Klasa otpornosti prema požaru: . K90 .90 min.Zaklopke za zaštitu od požara.

ili ručno. Ručno aktiviranje namijenjeno je prvenstveno periodičkoj provjeri ispravnosti zaklopke od strane ovlaštene osobe. sustav vatrodojave. nazivne veličine. tip PPZ-C-K90 -2 PPZ-C .razvodni ormar. Pregled funkcioniranja zaklopke vidljiv je iz tablice.K90 ØD . I = 6 A. Aktiviranje može biti od strane rastalnog toplinskog osigurača (70 ±2 °C). 3 i 4 ovog separata. Zadræavamo pravo konstrukcijskih izmjena 3 Završne stezaljke. Indikacija položaja zaporne lamele izvedena je signalizacijom pomoću krajnjih kontakata. 5  . Legenda: 1 Zaklopka za zaštitu od požara. 4 Mjesto signalizacije položaja zaklopke . centralni upravljački sustav.svjetlosna signalizacija ili digitalni ulaz u centralni upravljački sustav. Proizvod je u skladu sa zahtjevima važećih propisa i normi. 2 Krajnji kontakti za signalizaciju otvorenog i zatvorenog položaja zaklopke.-2 Zaklopke za zaštitu od požara. otpor i buka. Shema spajanja zaklopke . načini ugradnje i način označavanja dati su na str.R Ovaj tip PPZC namijenjen je za automatsko zatvaranje protoka zraka u cilindriËnim otvorima ili kanalima sustava ventilacije u slučaju nastanka požara. U = 230 V AC.izvedba s toplinskim i ručnim aktiviranjem Opaska: Položaji krajnjih kontakata prikazani su kod otvorene zaklopke. Signalizacija položaja zaklopke .

5 Signalizacija položaja zaklopke . ED = 10%. 6 Aktiviranje zaklopke iz sustava vatrodojave. Aktiviranje zaklopke vrši se pomoću mehaničkog toplinskog okidača. centralni upravljački sustav. Zaklopka se zatvara snagom zaporne opruge. 7 Ručno aktiviranje zaklopke. koji se aktivira kada temperatura zraka u kanalu dostigne 70±2°C. dimni ili termički javljač požara. Opaska: Položaji krajnjih kontakata prikazani su kod otvorene zaklopke. Legenda: 1 Zaklopka za zaštitu od požara. tip PPZ-C. I = 1. I = 6 A. U = 230 V AC. 4 Mjesto signalizacije položaja zaklopke .K90 ØD . a otvara ručno.-2 Zaklopke za zaštitu od požara.6 A. sustav vatrodojave.razvodni ormar. namijenjena je automatskom zatvaranju protoka zraka u slučaju nastanka požara. P = 352 VA.E220 Protupožarna zaklopka. tipkalo ili impulsni kontakt. tip PPZ-C-K90 -2 PPZ-C .izvedba s povlačnim elektromagnetom 3 Završne stezaljke.svjetlosna signalizacija ili digitalni ulaz u centralni upravljački sustav.  . 2 Krajnji kontakti za signalizaciju otvorenog i zatvorenog položaja zaklopke. Ručno aktiviranje zaklopke namijenjeno je periodičkoj provjeri ispravnosti zaklopke prema važećim propisima od strane ovlaštene osobe. 8 Povlačni elektromagnet. Shema spajanja zaklopke . U = 230 V AC.

U = 24 V AC/DC. 3 i 4 ovog separata. P = 7W (otvaranje). U = 230 V AC.sklopka ili isklopni kontakt Elektromotorni pogon s povratnom oprugom i krajnjim kontaktima. s kabelima 6 x 0. Zadræavamo pravo konstrukcijskih izmjena Tip motora: 1. U = 24 V AC/DC. 10 VA (za dimenzioniranje) 3. Elektromotor je izveden s povratnom oprugom. koja pri nestanku el. Pregled funkcioniranja zaklopke vidljiv je iz tablice. Mjesto signalizacije položaja zaklopke .) BF230 T. 7 VA (za dimenzioniranje) 8 Termoelektrični prekidač s test tipkom Tf1 Osjetnik temperature s vanjske strane kanala Tf2 Osjetnik temperature s unutarnje strane kanala  . a povratna opruga zatvara zaklopku. pomoću koljenaste ručke(isporuËene uz EM-pogon).dimni ili termički javljač požara Ručno aktiviranje zaklopke . Legenda: 1 2 3 4 5 6 7 Zaklopka za zaštitu od požara Završne stezaljke (Nisu u okviru isporuke zaklopke). sustav vatrodojave.) BF24 T. Proizvod je u skladu sa zahtjevima važećih propisa i normi.75 mm2.termoelektrični ogrančivač kombiniran s test tipkom koji pri porastu vanjske ili unutarnje temperature kanala na 72 °C trajno prekida napajanje el. 7 VA (za dimenzioniranje) 4. Pouzdano radi u temperaturnom području od -30 do +75°C što omogućuje vatrogasnoj službi višekratno zatvaranje i otvaranje zaklopke u tijeku gašenja požara. tip PPZ-C-K90 -2 PPZ-C .) BLF230 T. centralni upravljački sustav Signalizacija položaja zaklopke . 3 W (držanje).5 W (držanje). P = 5W (otvaranje). U = 230 V AC.-2 Zaklopke za zaštitu od požara. struje zatvara zaklopku. otpor i buka.K90 ØD . Indikacija položaja zaporne lamele izvedena je signalizacijom pomoću mikrosklopki ugrađenih u elektromotorni pogon. . energijom.tipka omogućuje provjeru ispravnosti zaklopke. Aktviranje može biti od strane rastalnog toplinskog osigurača (70 ±2 °C) ili daljinsko. P = 8W (otvaranje). energijom. test . 2. 3 W (držanje). a povratna opruga zatvara zaklopku.5 VA (za dimenzioniranje) 2. Aktiviranje zaklopke iz sustava vatrodojave . Elektromotor se može pokretati i ručno.vanjski termički ograničivač koji pri porastu vanjske temperature kanala na 72 °C trajno prekida napajanje el. U elektromotor može biti ugrađen: .razvodni ormar. P = 5W (otvaranje).) BLF24 T.M220 Ovaj tip PPZ-C namijenjen je za automatsko zatvaranje protoka zraka u okruglim otvorima ili kanalima sustava ventilacije u slučaju nastanka požara. načini ugradnje i način označavanja dati su na str. 12. Shema spajanja zaklopke .75 mm2 i 2 x 0.izvedba s elektromotornim pogonom Opaska: Položaji krajnjih kontakata prikazani su kod zatvorene zaklopke. nazivne veličine.svjetlosna signalizacija ili digitalni ulaz u centralni upravljački sustav. 2 W (držanje). duljine 1 m.

: +385 1 33 62 513 Fax: + 385 1 33 62 905 www.Hr-10430 Samobor. CROATIA Gradna 78A Tel.klimaoprema.hr info@klimaoprema.hr .