You are on page 1of 18

Fundamentele managementului

organizației
Planul tematic:
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1. Conceptul,evoluţia şi şcolile managementului
2. Organizaţia şi managerii
3. Mediul organizaţiei
4. Cultura organizațională
5. Procesul decizional în management
6. Comunicarea în management
7. Funcţia de planificare
8. Funcţia de organizare
9. Funcţia de motivare
10. Funcţia de control
11. Puterea, influenţa şi leaderismul în management
12. Conflictul în cadrul organizației

. Ion Verboncu “Fundamentele Managementului Organizatiei “. Căprărescu G.Хедоури Ф.  Мескон М. Economica  Дафт Ричард Л. ed. Burduş E. – СанктПетербург. .. Bucureşti.”Managementul Organizaţiei”. – Москва.Literatura recomandată  Zorlenţan T.Альберт М. изд.”Основы менеджемента”.”Менеджмент”...  Ovidiu Nicolescu.”Питер”2013.

”manus”. pilotare. Managementul este o activitate umană cu caracter universal (se regăsește în sfera comercială și necomercială).Etimologia – lat. engl. Managementul este arta de a . .to manage/ to direct/to guide/to conduct/to administer. manevrare.mînă.

. organizare.Ce este managementul? • Managementul – atingerea eficientă şi eficace a scopurilor organizaţionale prin aplicarea funcţiilor de planificare. motivare şi control.

Managementul ştiinţific .Dale 1.Evoluţia managementului după E. Începutul managementului ştiinţific 3. Conducerea empirică 2.

H. Katz.Frank 1868-1924 şi Lillian Gilbreth 1876-1972). D.P. Rice. Max Weber 1864-1920).H.P. Maslow 1908-1970. Drucker. A. McGregor)  Şcoala sistemică – D. Dale.Taylor 18561915.1949. J.Fayol 1841-1925. M. Follet 1868-1933.Gantt 1861-1919. H.  Şcoala relaţiilor umane(E. Melese  Şcoala situaţională . Ford (1863-1947) -managementul administrativ (H. E.Mayo 1880.Şcoli ale managementului  Şcoala clasică universală -managementul ştiinţific (Fr. Simon .

9. 6. 14. Diviziunea muncii Autoritate și responsabilitate Disciplina Unitatea de comanda Unitatea de direcţie Subordonarea intereselor personale celor generale Remunerarea Centralizarea Ierarhia Ordinea Echitatea Stabilitatea personalului Iniţiativa Spiritul de echipă . 13. 2. 8. 11. 5. 7. 12. 3. 4. 10.Principiile managementului elaborate de Henry Fayol 1.

Principalele activităţi ale întreprinderii evidenţiate de Henri Fayol Manageri Managerială Tehnica Comercială Financiară Securitate Contabilitate Planificare Organizare Comanda Coordonare Control .

Elementele birocraţiei Max Weber după  Existenţa unui set de reguli şi norme precise privind sarcinile. garantează siguranţa şi prevederea comportamentului managerilor. . comportamentul la serviciu care asigură uniformitatea executării sarcinilor de către angajaţi. drepturile.

Abordarea sistemică (mijl.50-prezent) Organizaţia este un sistem social complex.an. deschis. care se caracterizează prin:  Entropie  Sinergism  Interdependenţa subsistemelor .

Managerii:roluri şi tipuri . Organizaţia şi managerii 1. Noţiuni generale despre organizaţie 2.Tema 2.

un grup de persoane acţiunile cărora sunt conştient coordonate în vederea atingerii anumitor scopuri. .Organizaţia .

Tipuri de organizații  Comerciale  Necomerciale Legale Nelegale o Formale o Neformale Simple Complexe .

stabilite cu cheltuieli şi greşeli minimale. doing right things.a face lucrurile corect .  Eficienţa .doing things right. .alegerea unor scopuri corecte în jurul cărora se desfăşoară activitatea organizaţiei (a face lucruri corecte).  Eficienţa(efficiency) atingerea scopurilor.Managementul este responsabil pentru eficacitate şi eficienţă înaltă o  Eficacitatea (effectiveness) .

Cine este managerul? Managerul . .membru al organizaţiei care desfăşoară activitatea de management (planificare. control). motivare. organizare.

șef catedră. rector. șef de sector. decan facultate . manager financiar. manager tehnic. prorector. vice-director. biscuiți). . maistru.Denumirea posturilor la diferite nivele de management Director/manager general. director executiv. manager filială. Șef de secție (ex. Manager/director producere. manager aprovizionare. manager comercial. șef de schimb .

întocmirea graficelor. soluţionarea conflictelor şi altor probleme Distribuitor de resurse Decizii de alocare a resurselor.întîlnirea oaspeţilor. Antreprenor Căutarea ideilor noi.repatizarea deciziilor şi indicaţiilor Orator/emitent Informarea subiecţilor externi.comunicarea cu subalternii Verigă de legătură Menţinerea contactelor în cadrul în afară organizaţiei Monitor/receptor Căutarea şi primirea informaţiei.reprezentarea intereselor departamentelor .Rolurile manageriale după Henry Mintzberg Categoria Interpersonal e Informaţional e Decizionale Rolul Activitatea Reprezentare Participarea la ceremoniii.semnarea actelor juridice Leader Dirijarea si motivarea sublaternilor.iniţierea proiectelor noi Regulator Înlăturarea abaterilor.prelucrarea dărilor de seamă Diseminator Transmiterea informaţiei subalternilor.bugetelor Negociator Participarea la negocieri.discursuri.

Importanţa abilităţilor pentru nivelurile manageriale Nivel superior CONCEPTUALE INTERPERSONAL E TEHNICE Nivel mediu Nivel inferior .