You are on page 1of 1

Numele elevului

:

Data: ....................................

............................................................
Probă de evaluare formativă
Aria curriculară LIMBĂ ŞI COMUNICARE – Limba română – clasa a II- a
Conţinutul probei :

1. Uniţi cuvintele care au acelaşi înţeles:
- pădure
- necesitate
- cale
- arbore
- copac
- codru
- nevoie
- nea
- prieten
- elev
- zăpadă
- drum
- şcolar
- amic
2.

Uniţi cuvintele care au înţeles opus:
- prieten
- a sosi
- a se urca
- duşman
- a pleca
- a coborî
- vorbeşte
- vesel
- dragoste
- negru
- alb
- amar
- dulce
- tace
- trist
- ură

3. Subliniază din a doua coloană cuvintele care au înţeles asemănător cu cele din
prima coloană:
gureş
golaş, gălăgios, grăbit
ghiozdan
geantă, pupitru, cutie
dar
oră, cadou, noroc
prieten
duşman, înţeles, amic
4. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu acelaşi sens şi trancrie textul:
A venit primăvara. Băieţii veseli se joacă cu mingea. Maria agaţă coarda de
ramura bradului. Alina aleargă după fluturi.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu sens diferit şi trancrie textul:
Zilele calde au sosit. S-au dus nopţile lungi. A sosit primăvara. Căldura soarelui ne
bucură.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………