You are on page 1of 4

AMPA CEIP La Florida

Av. Disset, 2
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tels. 93 560 46 57
697 44 03 93
665 07 41 90 (menjador)
Horari:
els dimarts de 9.15 a 10 h
els dimecres de 15.15 a 16.45 h
a/e: ampalaflorida@gmail.com
www.ampaceiplaflorida.blogspot.com

ESCOLA OBERTA
Ara que s’apropen les vacances d’estiu l’AMPA us ofereix el servei
d’Escola Oberta a les instal·lacions del CEIP La Florida a través de
SENFO (Serveis d'educació no formal), empresa especialitzada en
el camp del lleure. Aquest servei va adreçat als alumnes d’educació
infantil i educació primària.

Les dates de realització són del 20 al 27 de juny i de l’1 al 12 de


setembre (festius el 8 i 11 de setembre), amb horari de 9 a 13
hores. Oferim servei de ludoteca de 8 a 9 hores per a aquells pares
i mares que així ho desitgin.

El dijous 15 de maig a les 17 hores realitzarem una reunió


informativa per tal d’ampliar-vos la informació i resoldre els
possibles dubtes que pugueu tenir.

La matriculació es durà a terme a l’AMPA en els següents horaris:

divendres 16 de maig, de 15 a 18 hores


dimarts 20 de maig, de 9 a 10 hores
dimecres 21 de maig, de 15 a 18 hores

El pagament es farà a la Caixa de Sabadell (número de compte


2059-0460-71-0000162147). S’haurà de fer constar el nom del
nen/a i el període juny i/o setembre. El preu està pendent de
confirmar.

Amb les següents pàgines podeu imprimir el full d’inscripció


necessari per la matriculació i la fitxa personal que heu de lliurar a
l’AMPA convenientment emplenada juntament amb la fotocòpia de
la targeta sanitaria del nen/a.

Esperem que sigui del vostre interès i utilitat aquest servei que us
oferim i us recordem que estem a la vostra disposició per atendre
qualsevol dubte o suggeriment que tingueu al respecte.
AMPA CEIP La Florida
Av. Disset, 2
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tels. 93 560 46 57
697 44 03 93
665 07 41 90 (menjador)
Horari:
els dimarts de 9.15 a 10 h
els dimecres de 15.15 a 16.45 h
a/e: ampalaflorida@gmail.com
www.ampaceiplaflorida.blogspot.com

Full dinscripció Escola oberta CEIP la Florida


Nom nen/a
Cognoms
Data de naixement
Nom i cognoms are o mare
DNI
Adreça

Telèfons de localització
e-mail

Període Acollida Menjador

del 20 al 27 de juny

de l’1 al 12 de setembre

Total ______________ euros

Número de compte bancari per pagament d’acollida i menjador (20 dígits)

________-________-____-______________________

Autoritzo el meu fill/a a participar en totes les activitats de l’Escola oberta del
CEIP La Florida.

Autoritzo a l’AMPA del CEIP la Florida a la cessió de les dades personals de


l’alumne d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

Santa Perpètua de Mogoda, a ____ de ____________ de _____

Signatura:
AMPA CEIP La Florida
Av. Disset, 2
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tels. 93 560 46 57
697 44 03 93
665 07 41 90 (menjador)
Horari:
els dimarts de 9.15 a 10 h
els dimecres de 15.15 a 16.45 h
a/e: ampalaflorida@gmail.com
www.ampaceiplaflorida.blogspot.com

Fitxa personal de l’alumne/a de l’Escola oberta


del CEIP la Florida

Nom nen/a
Cognoms

DADES MÈDIQUES
És al·lèrgic? Sí __ No __ A què? ______________________________
És asmàtic? Sí __ No __ Tractament __________________________
Pateix alguna malaltia? ____________________________________________
Pren alguna medicina? Sí __ No __
Quina? _________________________________________________________
Està vacunat contra el tètanus? Sí __ No __
Dates de vacunació _______________________________________________

DADES D’INTERÈS PRÀCTIC


Necessita una atenció especial? Sí __ No __
Quina? _________________________________________________________
Fa migdiada? Sí __ No __
En relació a la seva edat, és un nen/a que menja:
Poc ___ Molt ___ Normal ___
Altres especificacions de qualsevol mena que siguin d’interès

Autorització dels pares o tutors


Nom i cognoms __________________________________________________
DNI _____________ com a pare, mare, tutor o tutora del nen/a ____________
______________________________________ l’autoritzo a assistir a l’Escola
oberta del CEIP la Florida i dono permís perquè realitzi totes les activitats
organitzades.

Santa Perpètua de Mogoda, a ____ de ____________ de _____

Signatura