You are on page 1of 626

STATUS

A rch i-D io eceseo s

m m n n s
IN E U N T E ANNO

1880 .

GORITIAE 1879.
Typia Mailing.

SERIES ANTISTITUM
Aquilejensium et Goritiensium

S eries A n tis titu m A q u ile je n s iu m ,
A n n i asterisco * notati certe determinari nequeunt.

Ad
N. anno annum
1 63*
90*
2
3
4
5
6 314 ■ • •
7
8 347 • . •

1. E p is c o p i.
S. Herm agoras, Germanus
S. Hilarius seu Helarus, Aquilejensis
Chrysogonus I. Graecus
Chrysogonus II. Graecus
Agapitus
Theodorus
Benedictus
Fortunatianus, Afer
2. A rc h ie p is c o p i.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

369* 389*
389* 407*
407* • • •
434* . . .

444
451
454
485*
500*
521*
529

.

.

447
454*
485

515

.

.

S. Valerianus, Gallus
S. Chromatius, Aquilejensis
Augustinus, Beneventanus
Adelphus seu Delfinus, Altinas
Maximus
Januarius, e Pola in Istria
Secundus, Salicus
S Nicetas, Grmcus
Marcellianus, Grmcus
Marcellinus, Romanus
Stephanus, Mediolanensis
Macedonius

IV
N.

Ad
Ab
anno annum

21
22
23
24

557
569
571
586

25 607
26
27 628
28
29
30

569
571
586
607
. . .
• • •

3. P a t r i a r c h a e .
Schism atici

O rthodoxi

Paulinus I.seu Paulus Rom.
Probinns, Beneventanus.
Elias, Grajcus
Severus, Ravennas
Aquilejae
Joannes I. Aquilejensis
Marcianus, Piranensis
Fortunatus
Felix
Joannes II.
Joannes III.

• • .

711
717
737*
776
802
81 1 ,

811*

.

• • •

847*
850*
871*
874*
901*

698
711
717*
762*
776

847*
850*
871*
875*
901*
928

« •

In in su la Grado
607 Candidian.
Ariminensis
612 Epiphanius e
Castro Umago in
Istri a.
613 Cyprianus
Polanus
628 Prim ogenius
A retin.
648 Maximus
Dalmata
668 Stephanus
P arentinus
673 Agatho, Justinopolitan.
685 Christoph.
Polanus.

Orthodoxi, Sehism. sublato, Aquilejae.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Petrus I. Polanus
Serenus
Calistus
Sigvaldus, Forojuliensis
S. Paulinus II. Forojulieusis
Ursus I. qui et Urbanus
Maxentius
Audreas, Forojuliensis
Venantius, Italus
Teutimarus, Germanus
Lupo seu Lupus I.
Valpertus
Fridericns I.
Leo, Forojuliensis

V
N.

45|
46
47!
48'
49
50
51
52
53
54
55
56

S?
58
59
60
61

Ursus II.
Lupo seu Lupus II.
Hengelfredus, Germanus
Rodoaldus, Germanus
Joannes IV. Ravennas
Popo vel Wolfgaugus, Germanus
Eberardus, Germanus
Goteboldus, Germanus
R aveugerus seu R avenger, Germanus
Sigeardus e Comitibus de Pleien, Germanus
Heurieus, Germanus
Fridericus II. Slavus
Uldaricus I. e Ducibus Carinthiae qui et
Volricus, Voldaricus
Gerardus, Forojuliensis
P eregrinus I. e Ducibus Carinthiae
Uldaricus II. e Comitibus de Treven
Gotefredus
P eregrinu s II.
Volcherus de Laubrechtskirchen, Germanus
Bertoldus ab Andechs
Gregorius de Montelongo, Campanus


Sedes vacabat
Raim undus Turriauus, Mediolanensis
P etrus II. Gera, Ferentinas
Ottobonus de Razzis, Placentinus
Gastonus Turriauus, Mediolanensis
P a g an n s Turriauus, Mediolanensis


Sedes vacabat
B.Bertrandus e Comitibus S.cti Genesii, Gallus
Nicolaus, Joannis Regis Bohemiae filius
Ludovicus Turriauus
Manquardus de Randeck, A ugustanus
Philippus de Alenconio, Gallus
Joannes V. e Marchionibus Moravi®
Antonius I. Cajetanus, Romanus
Antonius II. de P o rto g ru a ro = A n to n iu s III.
da Ponte, Venetus
Ludovicus II. Teckius, H un garus

„ Sedes vacabat
Ludovicus III, Card. Searampus Mediarota,
Patavinus 1439. — Alexander, e ducibus
Massovi®, Polonus

VI
Ad

Ah
N. anno
annum

1465
81 1471*
82 1491
83 1493
84 1498
85 1517
86 1546
87 1592
88 1616
891 622
901628
911629
921656
93 1657
94 1699
95 1734

1471
1491
1493
1497
1517
1546
1592
1616
1622
1628
1629
1656
1657
1699
1734
1751


„ Sedes vacabat
Marcus I. Card. Barbus, Venetus
Hermolaus I. Barbarus, Venetus
Nicolaus II. Donatus, Venetus
Dominicus Card. Grimanus, Venetus
Marinus Card. Grimanus, Venetus
Joannes VI. Grimanus, Venetus
Franciscus Barbarus, Venetus
Hermolaus II. Barbarus, Venetus
Antonius IV. Grimanus, Venetus
Augustinus II. Gradonicus, Venetus
Marcus II. Gradonicus, Venetus
Hieronymus Gradonicus, Venetus
Joannes \ I I . Card. Delfinus, Venetus
Dionysius Delfinus, Venetus
Daniel Card. Delfinus, Venetus

Series Antistitum Goritiensium.
I. A r c h i e p i s c o p i S. R . I. P r i n c i p e s .
1752 1774
1774 1784
II.

Carolus Michael e Comit, ab Attems, Gorit.
Rudolphus Joseph, e Comit, ab E d lin g, Gorit.

E p isc o p i G o ritie n se s seu G ra d iscan i.

1788 1816
1819 1830

Franciscus Philipp, e Comit, ab Inzaghi, Styr.
Josephus W allaud, Carniolus
III.

A rch iep isco p i.

M e tro p o lita e in re g n o Illy rico .
11830 1834
11835 1854
[1855

Josephus Wallaud, idem qui supra
Franciscus Xav. Luschin, Princeps, Carinth.
Andreas Golluiayr, Princeps, Carniolus.

Ordinarius:
Celsissimus, Excellentissimus et Reverendissimus

D o m in u s D o m in u s

D e i e t A p o s to lic a e S e d is G r a t i a

Princeps-Archiepiscopus,
Solio Pontificio A ssistens,

Cies, Austr, Ordìsis Leopoldi M agna Cruce decoratus,
Sacr. C. R. Ap. Majestati a Consiliis intimis,

METROPOLITA,
S. S. THEOLOGLE DOCIOR etc.

N atus Radmannsdorfi in Carniolia die
28. Novembris 1797; Sacerdos ordinatus
Labaci die 23. Septembris 1821; Altissi­
ma Resolutione de die 18. Novembris 1854
Arcliiepiscopus Goritiensis designatus; a
Sancta Sede Apostolica die 23. M artii 1855
confirm atus; 3. Junii Labaci consecratus
et 4. ejusdem Pallio decoratus; 24. Junii
Sedis Archiepiscopalis solemnem posses­
sionem adiit.

2

EPISCOPI

SUFFRAGANEI

HUJUS METROPOLEOS.
ECCLESIAE TERGESTINAE et JUSTINOPOLITANAE
cu m anim ab u s 306,982
Ill.mus et R.mus Dominus

G e o r g i u s

Dobrila,

C. R. Ordinis Coronae ferreae Eques II. Classis
Ss. Theologiae Doctor etc.
Natus Antinianae in Istria die 16. Aprilis 1812; Sacerdos ordina­
tus 11. Sept. 1837; Episcopus Parentino-Polensis suprema Resolutione de
die 12. Octobris 1857 designatus et 21. Decembris ejusd. an. a Sancta
Sede confirmatus; Goritiae 2. Maji 1858 consecratus, 16. Maji Sedis epi­
scopalis Parentinae et 13. Junii ej. a Polensis possessionem solemnem
adiit. Resolut. supr. de die 29. Maji 1875 pro Sede Ep. Terg. Just. desi­
gnatus et die 5. Julii 1875 a S. Sede confirmatus, 26. Sept. 1875. Sedis
episc. Terg. et 17. Oct. e.a. Just. sol. poss. adiit.

ECCLESIAE LABACENSIS
cu m a n im ab u s 556.672
Cel.mus ct 11.mus Dominus

Joannes Clirysostomus Pogačar,
C. R. Ordinis Leopoldini Commendator,
Ss. Theologiae Doctor etc.
Natus in Verba Par. Breznic Carn. die 22. Januarii 1811; Sacerdos
ordinatus 27. Julii 1834 ; Prine. Episcopus Labacensis suprema Resolu­
tione de die 30. Maji 1875 designatus; die 10. Augusti 1875 a Sancta
Sede confirmatus; Labaci die 5. Septembris 1875 consecratus, eadem
die possessionem Sedis episcopalis adiit.

3

ECCLESIAE PA R EN TIN A E et POLENSIS
cu m a n im ab u s 86.356
Ill.mus et R.mus Dominus

Joannes Nep. Glavina,
Ss. Theologiae Doctor etc.
Natus in Borst in Istria die 13. Aprilis 1828; Sacerdos ordinatus
17. Augusti 1852; Episcopus Parentino-Polensis suprema Resolutione dd.
19. Julii 1878 designatus ; die 13. Septembris 1878 a S. Sede confirma­
tus; Goritiae die 6. Octobris 1878 consecratus, 27. ejusdem mensis Sedis
episcopalis Parentinae atque 24. Novembris Sedis episcopalis Polensis
possessionem solemnem adiit.

ECCLESIAE VEGLENSIS
cu m a n im ab u s 48.350
v a c a t.

PRINCEPS - EPISCOPUS
LABACENSIS RESIGNATARIUS IN CIVITATE
K R A IN B U R G E N S I.
Cel.mus et R.mus Dominus

Bartholomaeus

Widmer,

Ss. Theologiae Doctor etc.
Natus Krainburgi die 11. Augusti 1802; Sacerdos ordinatus 12.
Aug. 1827 ; Episcopus Labacensis suprema Resolutione de die 6. Nov.
1859 designatus; die 23. Mart. a Sancta Sede confirmatus; Vindobonae
die 17. Junii 1860 consecratus; 1. Julii 1860 solemnem possessionem
Sedis episcopalis adiit, ac demum resignatione sponte oblata et a Summo
Pontifice Pio IX. 30. Sept. 1872 acceptata, Episcopatu cessit 10. Julii

1875.

4

CAPITULUM THERESIANUM
ECCLESIAE METROPOLITANAE.

C a n o n ic i e f fe c tiv i e t P r o t o n o t a r i i A p o s to lic i
ad in s ta r p a rtic ip a n tiu m .
D ig n itarii.
P. T. D. Codelli Augustinu3 L. B. de Fahnenfeld, Praeposi­
tus m itratus, Caes. Aust. Ordinis Francisci J o s e ­
phi Commendator, etc.; J. P. Codelli L. B. de F a h ­
nenfeld.
« « « Mercina Franciscus, Decanus Capituli, J. P. Com.
a Montecuculi.
« « « Castellani Dominicus, Doct. Ss. Theol., Can Theol.,
Par. Ecclae. Metr. et Dee. distr. Gorit., Praeses
Judicii archiep. quoad matrimoniales et alias causas
eccl., J u r. Patr. Caes.
C an o n ici.
« «
«
«
«
«
« «

« Tuni Josephus, Can. Poenitent.; Collationis liberae.
« Abram Joannes, c. r. Cap. aul. tic., Collat. liberae.
« Bensa Stephanus, Director C ancellarne Archiepiscopalis; J. P. Caes.
« Legisha Andr., J. P. Caes.
C an o n ici h o n o ra rii.

Cels.mus ac Rev.mus D. D. Della Bona
Joan. Juc., Princeps-Episcopus Tridentinus Doct. Ss. Theologiae,
C. R. Capellanus Aulicus titul., eques C. R. Ord.
Coronae Fer. III. Cl.
P. T. D. Tirindelli Petrus, Par. et Dee. Flumicelli.
« « « Dottori Joannes, Cone, et Confes. Ronchis.
« « « Cumar Joannes, Par. et Dee. Ampletii
«
« « Zorn Aloysius, Ss. Theol. Doct., Dir. Sem.
«
« « Kociančič Stepli., Prof. Stud. Bibi. V. F. Commis.
Archiep. ad examina in Instituto domestico Theol.,
nec non VII. et VIII. Classis Gymnas, in Conven­
tu Francise. Castagnavizzae.
«
« « Kafol Stepli., Cancellarius arch.

5

C O N S IS T O R IU M A R C H IE P IS C O P A L E .
PRAESES.
Ceis.mus, Exc.mus ac Rev.mus Archiep. et Princeps.
C o n s il i a r ii C o n s is t o r i a le s effectivi.
P. T. D. Codelli Augustinus L. Bar. de Fahnenfeld, Praep.
ut supra.
« « « Mercina Franciscus, Decan. Cap. ut supra.
« « « Castellani Dominicus, Can. Schol. ut supra.
« « « Tuni Josephus, Can. Poenit. ut supra.
« « « Abram Joannes, Can. ut supra.
« « « Bensa Stephanus, Can. ut supra.
« « « Legisha Andr. Can. ut supra.
« « « Kafol Steph., Cancell. arch. et Revisor ration. eccl.
« « « Zangerle Aloysius, Profess. stud. Bibi. N. F. emer.
« « « Kociančič Steph., Prof. ut infra.
« « « Zorn Aloys., Doct. Theol. ut infra.
« « « Cumar Joannes, Can. honor, ut infra.
« « « Marschall Gottfried., c. r. Cap. aul., Ss. Theol. Doot.
JU D IC IU M E C C L E S IA S T IC U M .
Dioecesanum et Metropoliticuni quoad matrimoniales et alias
causas ecclesiasticas.
P raeses.
P. T. D. Castellani Dominicus, Can. Schol. ut supra.
P.
«
«
«

C o n s ilia r ii.
T. D. Bensa Stephanus, Canon, ut supra.
« « Zorn Aloys., Ss. Theol. Doct. Prof. Theol. Dogm.
« « Yalussi E ug. Carol. Ss. Theol. Doct. Prof. Th. mor.
« « Flapp Joan., S. Th. D.r, Prof. hist. ecc. et ju r. can.

Cous. S u b st.
P.T.D. Kafol Stepli.,Can. hou., Caliceli, arch. et lievis. rat. eccl.
D e fen so r M atrim o n ii.
Cl. D. Eques de Doliac Carolus, Juris utriusque Doctor.
S ecretariu s.
D. Kravanja Mathias, Secr. Ord.
In matrimonialibus et aliis causis ecclesiasticis provo­
catur in secunda Instantia ad Delegatum Apost. P.
T. Archiepiscopum Viennensem, et in lenia Instan ­
tia ad Del. Ap. P.T. Episcopum Tridentmum,

c

C a n c e l l a r l a Officii A r c h ie p is c o p a li» .
P. T. D. Bensa Stephanus, Can., Officialis, Direct. Cancell.
« « « Kafol Steph., Cancellar, arch., Can. hon. etc. ut supra.
D. Kravanja Mathias, Secret. Ord.
«
Jordan Andreas, Cancellista et Cap. Arch.
Duo Cursores.
S T U D IU M T H E O L O G IC U M
in Archiepiscopali Clericorum Seminario Centr. Litorali.
D i r e c t o r s t u d i i T h eo lo g ici.
Cel.mus, Ex.mus ac Rev.mus Archiep. et Princeps.
V i c e - D i r e c t o r s t u d i i T h eo lo g ici.
P. T. D. Zorn Aloysius, Ss. Theol. Doct. idem qui supra.
Professores.
P. T. D. Kociančič St., Pr. studii Bibi. V.F. et LL. 0 0 . Can. hon.
R. D. Respet Andreas, Prof. Theologiae pastoralis.
P. T. D. Zorn Aloysius, Ss. Theol. Doct., Prof. Theol. fuud.
et dogmaticae, c. r. Cap. aul. tit., Can. hon.
R. D. Valussi Eug. Car., Ss. Theol. Doct., Prof Theol. mor,
« « Gaberjevčič Jos., Ss. Theol. Doct. Prof. stud. Bibi. N. F.
« <x Flapp Joan., Ss. Th. Doct., Prof. Hist. eccl. et Ju r. eccl.
« « Marušič Jos., Catech. C. R. schol. cap. pueli, et praep.
docet catech. et paedag. iu Sem. centr.
E x a m in a to re s P ro sy n o d ales.
P.
«
«
R.
P.
R.
«
«

T. D. Castellani Dom., Can. ut supra.
« « Zangerle Aloysius, Prof. emer. ut supra.
« « Kociančič Steph., Prof. ut supra.
D. Respet Andr., Prof. ut supra.
T. D. Zoru Aloysius, Doct. Ss. Theol, ut supra.
D. Valussi Eug. Car., Prof. ut supra.
« Gaberjevčič Jos., Prof. ut supra.
« Flapp Joan., Prof. ut supra.

L Decanatus Gorilieiisis.
Parochia decanatis ad Eccl. Metrop.
SS. I I I L A I U I E T T A T I A M MM.
cum Eccl. fll. Ss. Spiritus in arce; S. Antonii C., Itnmnc. Cone. B. M. V.,
S. Joannia de Deo in nosocomio civ. et S. Crucis in coem.

(Jur. Patr. C. R Fuud. Gameral. cum. aniro. 5970).
? • T. D. Castellani Domiu.,Can., Parochus Decanus ut supr.
D. Pire Matthaeus, Vicar. choralis et parochialis.

cum anim 3150).7 D. Semin. Andrei). Fund. D. puer. cum anim. S. Peternel Ig n atius. R o c h i Curatia. Vicariatus. Schol. Zoratti Franciscus. 2016). A d S. vacat Parochus. P. Fund. « Grbec Ioannes Coop. I G N A T I I Parochia. (Jur. I n Suburbio P I A Z Z U T T A . B Sion Leonardus ju n . puer. Curatus. Parochia Ss. Relig. E xalt. Joannis Bapt. fil. Monial.. Andrene Ap. Strekl Bartholomaeus. schol. « Machatschek Francise.Sacrista choralis et parochialis „ „ „ « » » » « » » » » Ad S. In Suburbio S. puell. Coop. (Fil. Crucis in palatio Archiep. S. li.. Sacerdotes INSTITUTIONI publicae addicti: D. Baubela Carolus. 5529). Patr. Špirit. Lenardig Fridericus. Ca rol Cap. Parochus.. Relig. 1216) (Posla Goril. ad instar partecip. Benef. Milost Martinus. cap. Annae in Grafenberg. Protonotarius apost. Ecclesia Monialium Ursulinarum.. V iti e Modesti Mm. et Exhort. Relig. « « « « « Kodermatz Franciscus. A d S. « Tom sig Franc. cum anim. (Jur. (Jur. Ecc. Vicariu 3 . Grusovin Josephus. Coop. et Cap. cum Eccl. mag. Metrop. Prof. A n d r e n e [Št. D. D. S. Gymn. cum anim. (cum anim. Alpi Dominicus. iu C. et Catech. Centazzo Angelus. D. « Marušič Audreas. S. Conventus. « Kravanja Mathias. /80). „ Grusovin Antoniu3. cum sacello S. Cat. T. Patr. „ Rubbia V in cen tius.) D. Ursulae et Dir. Capell. S. Fund. Patr. Rencinger. Surdo-Mut. et Adm.. Vičar. F r s u l a e . D. schol. in Sem. Coop. Antonii C. S. . Relig. Confess. D. Eccl. civ. „ Bolter Michael.

V ic a ria tu s a Parocho Salcani depend entes. in C.) P. Theol. Sacerdos deficiens. Pertout Laurentius. (cum anim. cum Eccl. Cap. fll.. in C. Slephani Proto-martyr. ad temp. 1451) (P. (P. Laurentii M.S. ad hon. « Zavadlal Jos. « Kranjec Ant. Cat. R. « Vecchiet Joannes. Instit.. schol. et Par. Relig. M artini Ep. Salcan. cum Eccl. norm. quiescens. ad hon. Doct. Vie.8 P. Prof.. Patr. « Schober Joannes. cap. D. Dir. « Doljak Valentinu8. civ. castr. Rei. P e u m a . . Sacerd. pueror. Gymnasio Gorit. Sac. Parochus. Sacerdotes deficientes Goritiae degentes. F o d s a b o t i n u m S. Oblokar Michael. pens. « Tušar Gregorius. (P. Cubie. quiesc. Scholae realis sup. « Sessich Antonius. 316). Vicarius. et Catech. cum. Mašera Jos. Fund. Magister. subs. D. C. Consist.. R. S. S. Sacerd. Cat. Sac. Rochi C.. schol. pens.. Mag. Snrdo-Mutor. hon. extra Urbem et Consil. (cum anim. « Košar Franc. Pachor Steph. C. T. Prof. Conf. Godnič Jos. Gorit. (Jur. cap. « Vuk Josephus. « Tomsig Alovsius.) D. (cum anim. vacat Subsidiarius. pens. Podreka Franc. D. T. et puer. Mauri. Silvestri Pp. cruce aurea «pro meritis» insignitus. D. C. 1040). Labacensis. Past. R. Cub. Costa Franciscus. (P.» D. D. S. ad tempus SALCANUM (Solkan). ad tempus. Stubelj Vincentius. fll. puel. A d S. et scholae subsid. emer. « Kragl Ant. Parochia S. et Coop. Jos. quiesc. Franc. emer. Prof.Gymn. Pauletič Andr.. Salcan. (cum anim 322).) D. Goni). Sac. SS. « Nanutti Antoninus. quiesc. Manemiss. (P. in Gorišček. ad tempus.. anim. e tE x h . G a r g a r u m . Nicolai P p.S. Vicarius. Sacerd. Vicarius pens. 898). Prof. Sac. quieso.. Dioec. Rei.) D. « Jerizh Jacobus.. et scholae subsid. S. Gorit. Vie. Philos. Podsenicae. «Eques Ord. der. extra Urbem.

D. B. Decanatns S.565 II. Parochus Decanus. 1352) {P._______________ Summa anim. v -(cum anim. a Cel. (cum auim.Gorit. M. (Jur. S. Magd. J u g Antonius. D. Sac. fll. « « « « L o k v a (Lokve). M. Fuud.) Leban Franciscus. Relig.) Farfoglia Joannes. V ica riatu s. 27.D. 829) (P. Consist. M. Salcan. distr. Cermel Josephus. cum Cap. Vicarius.) P. Joannis Bapt. D. Velikonja Joannes. Gorit. a Coronini in arce Kronberg. D. S. Salcan.mo. Schauli Josephus. Bajc Josephus. Francisci Xav. Patr. S. (oum anim. ac R. Gorit. Cath. Salcan. dep. Stud.) B. Josephi et S.) Božič Antonina. Č epo v a n u m . Curatus provisorius. in coem. Čepov. (cum anim. cum Ecd. Fund. S. (cum anim. (Jur. Dee. Vicarius. D. in K ronberg. 26) (P. K r o n b e r g .mo Ordinario. D Kobal Petrus. ad temp. T. 683) (P. Sacerd. Crucis. ad Nives in Podlaka. P etri dependentes. M o n t i s S a n c ti. Cons. 8. cum anim. Exc. Curatia S. Petri Parochia ad S. . Vicarius. 666) (P. M. 1021) (P.) Rutar Thomas. V. Joannisv B apt. 1430) (P. Vicarius quiesc. ad honor. Ss. 1044) (P. Margaritae V. D. V. T r i b u s a s u p e r i o r . a Parocho s. Salcan. B . Antonii C. S. M . Mar. cum anim. V e r t o j b a . pens. B a t a (B ate). Vicarius. 1116) (P. Insp. S. in Loka. Patr.) D. (cum anim. Joannis Bapt. Čepov. Albert Franciscus. V. Conf. Conf. Coop.) R utar Laurentius. Salcan. quiesc.) Grča Blasius. Trinitatis et sacello Com. Vice-Director et Conf. (cum anim. R a v n i c a . et Cons. V. Kravanja Joannes. P E T R I prope Goritiam. Vicarius. Schol. Sanctuarium li. S.

Parochia S. Merzina Georgius. Capell. Patr. Vacat Vicarius. Patr. a Parocho Pervačinae. anim.172 III. Cameral. M erna) D. Mernae. Paroch.. Famil. R. in Nekovo. C. S. cum anim. quiesc. Vicariat. Fund. Georgii M. 755) (P. S. don. cum anim. S. Bukovica) D. cum anim. L aurentii M. S. Bukovica) D. a Paroch. (Jur. S Josephi in arce Can. vacat Coop. Peršič Franc. M artini. in Krestenica. fil. Decanatus Canalis. Parochus. Vic. Viti M. Bukovica) D. V. a Tacco. (Jur.B ilje . V O G E R S K O . Kolavčič Joannes. S. Concept. in monte Grado. Paroch. Silvestri in Orehovlje. D. cum Eccl. in Zalošče. M E R N A (M iren). « Faganelj Steph. 1977). Eq. Parochus. Catharinae V. pens. Ducalis a Blacas. Antonii Ab. a Strassoldo. Assumptae. S. Gorit. (Jur. Parodi. cum anim. Vicarius. S o v o d n je . fil. fil. A ugustini Ep.. (Jur. V. V. Vacat. el Fortunali M m. Coop. S. Curatus pens. S. S. in Peč. Sušek Franc. V i c a r i u s . L aurentii M. Floreani L. Bar. C A N A L I S (Kaual). Cap. Barbarae. publ. cum Eccl. (cum. « Braida Casparus. in Rupa et S. cum Eccl. Ss. Parochia decanalis B . cum anim. Patr. Decanat. Annae in coem. « Pipan Jos. 660) (P. Parochus. (cum anim. R A N C IA N TJM (Renče). P E R V A ČINA. Wolf Joannes..) D. Immac. M. Dornberg). M . cum Eccl. dep. de Bosizio. pens. 1601). . S. Rochi et S. Lib. pens. [fermai/. Coop. 604) (T. F iegel Joannes. Paroch. « V u g a Michaél.. et Cap. 1716) (P. R. 1394) (P. Bukovieae et S. Nicolai Ep. B . J u sti M. A ntonii C.. Tacco et S. S... Fund. B. 1850) (P. fil S. Par. M. in Verk. in Monte G rado. C. Coop. (P. « Pečenko Andr. M. Patr. eastr. D. Marci Ev. Dornberg).. Andreae A p. Patr. cum Cap. Coni. « Mosetizh Jos. Vicariatus S. (cum anim. B. G r a d i s c u t t a (Gradišče). Civek Augustinus. ___________ ________________ Summ a anim. Petri 11. Cameral. dep. (Jur. S.

Kanal). Dl striet. S. Tomažič Ferd. M artini E p. P l a v e . Ukmar Ant. S.. cum Eccl. Joan. D. Mag. Paroch. Delkin Franciscus. D. B. Trinitatis. ad Nives. Dečan. 1065) (P. cum Eccl. fil S. M. 757) (P. 1434) (T. Vičar.. Cencič Michael. V. (cum anim. K anal). Zenonis Ep. 260) (P. pens. Vicarius. Andrene Ap. Vacat Coop. C. Bapt. D e s k le . Mick. S. et Scholae subs. (cum anim.(P. Arch. Maria Celje). T. D. S r e d n j e . et S. K anal). Vičar. K anal).) (P. Vuga Andr. « Rožič Franciscus. D. (oum anim. (cum anim. fil. cum Eccl. D. et Consil. Consist. D. Mag. mag. S. Jacobi Ap. Vičar. 345. in Prelesje. Petri et Pauli. A v č e (Auza). 1052) (P. S. (cum auim. Mag. Vicarius et schol. (cum anim. P. Coop. M. 2 . subsid. Georgii M. Čerin Thomas. fil. Vidic Franc. Kanal). M atthaei Ap. M. fil. Coop. Inspect. cum Eccl.. fil. Kravanja Andreas. Vicarius. S. « Kragelj Joannes. in Paljeva. Kanal). fil. Strukl Gregorius. (cum anim. V ica riatu s a Parocho Canalis dependentes. cum Eccl. Vicarius. S. Vicarius et schol. D. Wolfgangi Ep. Kanal). in Kamenca. D. in Goljevica et S. G o r e n j e p o l j e . I d r i a C a n a lis (Lig. Ss.. « Pachor Andreas. ad honor. Schol. S. 641) ("P. D. Vicarius pens. Cantiani M. K anal). Achatii M. • S. Quirini Ep. S. cum Eccl. et scholae subsid. R o n c i n a (Ročinj).

P rim i et Feliciani M m. Lubini. Vicarius. (cum anim. D. Vicarius prov. Caporet..______________ Summa anim. fil. K a l . S. « Pipan Ant. Z a p o t o k . 317) (T. Marci Ev. S. S. K anal. (cum anim. Brictii Ep. Gabriel. subs. V. Tulm in.) D. Avče-Kanal. Ss. Paroch. Antonii Pat. Inspect. cum Eccl. Georgii M. S. « Vuga Joannes. pensionatus V ičar ia tu s a Parocho T u im in i d e p e n d e n t e s L i h u s i n a . Tomšič Joseph. in Kamno (cum anim. Coem. Stephani Protomartyr.. S. Sac. 1128) (P. Cepovan. in V ertača. Arch. Mag. Mag. 1117) (P. S. Canalis 13. cum Eccl. (cum anim. Terpin Ant. Žnidarčič Andreas.) D. cum.) D. cum anim. S. Spiritus. S. S. Avče-Kanal. et sacello S. 514) . S. et Consil. J u g Joannes. Schol. Vicarius et scholae subs.) D. P etri et Pauli Ap. Avče-Kanal.12 l e v p a . L aurentii M. Coop. S. Par. Uldarici Ep. Ss. 972) (P..) D. Vicarius. B a n jš ic e . G ertrudis V. Dečan. (cum anim.) D. Smrekar Franciscus. subsid. Capell. Petri et Pauli. decan. Consist. T U L M IN U M (Tomin). S. cum Eccl. Vicarius. Z atm ini. T.. « Penzin Carolus. (Jur. M. Coop. fil. D. L o k o v e c . ad honor. Ss.) P. Assum pt. Patr. in arce Tulm. Vicarius. (cum anim.670 I I Decanatus Tuimini. Thomae Ap. Skočir Josephus. P. Fuud. Mag. Relig. « Bresausig Valentinus. fil. Skert Andreas.. Kragelj Jos. Spiritus. (cum anim. K anal. 4555) (T. Volariae. Vicarius. L o m . Coop. 877) (P.. in Coem.) D. (cum anim. Marinič Franc. Michačlis Arch. district. Vicarius et sehol. 1442) (P. et Schol. 1414) (P. Polubini. Decan.

T u lm in ) D. Relig. et scholae Mag. V. Parochia S. Mariae Magd. Kuštrin Joannes. Curatus provis. vacat Subs. 712) (P. Mag. S. et schol. Leonardi C. Parochus. Georgii M. Fund. Fund. in Modreja. Vicarius et schol. M. Ilovar Franc. V ičar ia tu s depen den tes a Parocho S. Patr. Curatus prov. Relig. Carli Aloysius. B . Curatia S. 499) (P. Relig. Admin. E v. P ulm ini) D. fil. Joan. (Jur. Ju sti M. Danielis P. P e č i n e (Pekina).. in tempi. in Selo et S. Hermagorae et Fortunati Mm.) D. S. Parochia cum Eccl.. Mathiae in R avna. 'praesent. cum anim. Bapt. Coop. Annae in Magogt. Patr. Tulmin. Viška gora).. T u lm in ) D. Provisor et scholae subsid. V iti (Št. T ulm in. cum Eccl. par. Fund. Jacohi maj. Fund. Golja Josephus sen. S. Volče) A d S. Viti.13 D rc ž e n c a . (cum anim. R o č a (-e). 1890) (P. Mag. I d r i a ( B a č a e ) . (Jur. Coop. Ss. « Zarl Antonius. V. Patr. D. Relig. Hvalica Ant. 536) (P. (Jur. (Jur. Vicarius et schol. 1645) (P. Joan. B. S. Coop. in M engora. S. Urbančič Andr... Tulmin.) T r i b u š a i n f e r . « Cumar Carolus. cum anim. . fil. Mag. (cum anim. Fund. P o n i k v e (Paniqua). cum Eccl. T u lm in ) D.. Patr. D. cum anim. Mag. cum anim. L U C IA E (Na Mostu).) D. (cum anim.. V. subs. Praescnt. Curatia S. Caporettum). M. Golja Josephus jun. Curatia S. 409) (P. Patr. (Jur. cum anim. subs. Fund. « Kum ar Joannes. in Koseč. fil. ( J u r.. Patr. Relig. Vicarius et schol. M. Relig. Lužnik Franc. H. cum anim. V O L Z A N A (V o lče). B. Pervajne Mart. Mag. 1477) (P. Parochia. Parochus. et scholae Mag. A I) M O N T E M S. 1106) (P. in Coem. subsid. 802) (P.

R U T H A E TH ETJTO NICAE (nemške Rovte). S. « Fon Jacobus. cum Eccl.970 lDe c m t n s CircMnae. Osivaldi Reg. Fund. S. C IR C H IN A (Cirkno. Fund. Lam berti E p. B . Grahov. Coop. 592. S. I'. Patr. . cum anim. S. Relig. 725. Tulm. cum anim. Grahovo). Jodoci in Trebence. Belak Joannes. M . (Jur. par. Parodi. Schol. Grah.) D. 700. Beuk Joannes. in Loja. Parochus. Juvančič Laurentius. Vicarius. Ttdm. Decan . decan. Consist. cum anim. Luciae in Logarska et S. Spiritus in Labine.) (P. 1377. Patr. G ra h o v o . D. Annue cum Eccl. Administrator. Patr. vet. P etri Ap. Leonardi G. S. I. Paroch. (Jur. Dugulin Joannes. Tulm. et scholae subs. dist. Kirchheim). Vicarius. Par. Tulm. Tulmini 20. Červ Franciscus.14 P O D M E L E C . S. Rnthae tlieut. eccl. Bodnielec (cum anim. S. Epiphania Domini. Andrene Ap. S. (cum anim. (Jur. Administ. in coem. in Bača cum coemet. Coop. Fund. Grah. O b lo k e . Grahovo). Par. V ic a ria tu s dependentes a Par.. Patr. M. F und. iu Zakriž.) (P. Pauli Ap. Mag.) (P. S. Par. et Consil. in Straža. « Frimšar Josephus. (cum anim. a P ar. dep. fll. Nicolai Ep. Assumpt. fll. Relig. Circh. 8. Dečan. Bart. ad honor. S. in Planina. D. C. (Jur. Tulmin. V. Tultn. Vicarius. T.) D. Relig. Pirich Michael. D. ( Deutschgereutli). Joannis Bapt. 2784) (P. Summa anim. Georgii M. ). S te rž iš č e . Relig. Kokelj Georgius. Insp. « Bratina Antonius. cum anim. 414.) P.) (P. Jeram Joscphus. 1889. Coop.) (P. Coop.) (P. in K neža. D. D. S. til 8. cum Eccl. P O B B E R D O . A nnae Vičar. ('. S.) D.

convicar. M. eum Eccl. Patr. Circhina). . ldria). (Jur. Thomae Ap.) (P. Circhina). Coop. B . Insp. distr et Cons. Joannis Bapt. (cum anim. Decanus.793 UD eca ia tis Anipleiii. D. Parochus. 522. Nicolai in Jazne. Vv. Uldarici Ep. Harmel Adolphus. Patr. Circhina). B. Fund. Curatia S. cum anim. Ursulae et Soc. Relig. in ag ro . A m pi. Sitar Franciscus. 255. S.) (P. (cum auim. Fund. Fund.) (P. Circhina).) (P. S. J a g e r s é e . 260. T. 1065. cum Cap. V. K a v n a .. A M P L E T 1 U M (B ovec. Paroch. Patr. Jereb Joackim. Curatus provisorius. cum anim.) (P. in Kal. Catharinae V. s. 811. S. S. Selak Antonius. (Jur. Patr. Par.15 V ica riatu s a Parocho C irchinae dependentes. 1’oljice. W ester Joannes. Summa auim. Georgii in Lazio. Relig. Starman Steph. D. eum Eccl. cum anim. D. D. S.) P. Dečan. hou. Lazar Antonius. Circhina). (cum anim. vacat Vicarius B U K O V O . vacat Coop. cum anim. Fund. Curatus provisorius. (Jur. Paroch. O r e h e k . Flitsch). Vicarius. 894. Relig cum anim. in Plužna.Georgii M. 303. Vldarici Ep. cum Eccl. Čirohinae 7. D. (Jur. Cons. Parochus. Š E B I I E L J E . C. S. V. S.) (P. Relig. C. M. Cumar Joau.) (P. C. Mm. S.) (P. S. 899. Cau. Vicarius. Nicolai Ep. Joan. Paroch. Circhina). S. D. D.) (P. fll. Assumpt. Circhina). M. 3237. Jarec Joannes. Soholar. D. O talež. Vicarius. (Collationis liberae. T rin ita tis. (cum auim. C. Ss. Curatia Ss. Ubaldi E p. Cantiani in Reka. Leonardi.. Bapt. S. D. N o v a k e .

Assumpt. in Idersko. S. in Staroselo. a Curatia Sočue. Am pi.) (P. Vicarius.) (P. (cum anim. Lauret. Vie. 652) (P. ad honores. Magister.) vacat Vic. S. distr. Stephan. S. cum anim.16 V ica riatu s a P arochia A m p letii dependentes. in Svigna. cruce cum corona . C. C.. Ampi. S e r p e n ic a .) D.. C A P O R E T T U M (K o b a rid . S. Leban Andreas. Kurinčič Joann. 1184. Ampi. A ntonii Ab. Jekše Andreas.) (P. (cum anim. Ampi). Curatus provisorius. Vicarius. Relig. P ar. K a rfre it). J. M . Insp. Ss. D. in Susid . S. Antonii Pat. Vicariatus dcp. Bandel Blasius.) D. Čez-Soča. « Manzini Antonius. B . (cum anim.516. cum Eccl. D. T e r n o v o . Ss. « Feltrin Joan. Curatici S. 996. (Jur. Capor. S.) P. T. S. Coop. in Stermic Oberbrett) (cum anim. Fund. S. Vicarius. Michaèlis Arch. fil. Epiph. Hilarii et Tatiani Mm. Vicariatus a Parocho C aporetti dependentes. Andreae Ap. N. Thomae Ap. Nicolai Ep. 431. Protom cum Eccl. cum anim 2247.. Gregorčič Simon. VII. et Cons. Serpenica). B . Ampi. in colle. Relig. D. D. Cap. 798. Serp. fil. D. (cum a n im . et scholae Magist.Lapagna Georgius. F loriani M. Consist. Schol. M. Patr. L o g (M ittelb ret). Štrukelj Mich. Trinitatis. V. in colle ad Natisonem. et scholae subsid. Vicarius. D.) (P. (Jur. Soča. Parochus Decauus. Fund.) D. aurea „pro meritis11 decoratus.) (P. Trenta. Slokar Joannes. Dec.______________________________ Summa anim. Josephi. 1864.) (P. Patr. Leonardi in Staroselo. K r e d . V. (cum anim 354. S. Decanatis Capretti. cum Eccl.) (P. Coop. Caporettum). 8.

(P. Justi Grojače (Jur. S e d u la (Sedlo). Cern.) D.) vacat Vicarius. (Jur. fll. Capor. D. Michaelis. 1815) D. D. Ss.. O sek. Ss. et S.) D.. cum anim. cu m a n im . cum Eccl. Schol. Parochus. cum Eccl. cum Eccl. 634) (P.) D. pens. Parochia S. C. Viti M. a Par. Perdich Michael. M Decanatis Gernicae. R e lig . 0 . Vicariatm a nullo Par. Coop. L i v e k (Luico). Decan. Vicarius. Helenae in Podbela. M. Vicarius.) D. Ii.) D.. (cum anim. B. « Batič Josephus. dl. 597) (T. B. Iusp.. Cooperator. ad hon. Par. 540) (P. fll. Vic. cum Eccl. Čem. B R E G I N J (Bergogna). Prim i et Feliciani Mm. Vicarius. P etri. D. Fund.) T e r u o v o . Cerv Joan. Bergognae(cum anim. Stimma anim.827. Cnicis. M artini Ep. Cameral. Nicolai E p. Vicariatus B .) P. et Pauli in Ravna. C. Joan. Vicarius. V. Peternel Georgius. Luciae in coem. Fund. cum anim. fll. S. Silvestri Pp. Caporetti 6. C. T. SCHÓNPASS (Š e m p as). S. 829) (P. Consist. Vic. Valentinčič Stephanua. S. Č E R N I C A E (Č ern iče). Par. district. Cap. Parochia S. V. M. S. (Jur. Catharinae V. S. Capor. in colle Perat. (P. Černicae). Schonpass. Salean. et Consil. S. M. M. decanalis S. Jacobi A p. Ss. S. fll. (cum anim. et S. Jacobi in Oseljan. dependens cum Eccl. Capor.. « Poljšak Josephus. 1382). 943) (P. Sao. Cosmae et Damiani in Malovàe. 1086) (P. Čigon Carolus. d ep. Madon Blasius. ad Nives in colle. S. cum Eccl. Černicae. in Vitovlje. Dee. P ar. Parochus L o g i (Lonch). et S. Petri Ap. Vales Marcus.17 i B o r j a n a . Patr. 665) (P. Capor. Fuud. Leskovec Mart. Vicarius. C. Patr. V. Vitovlje. M argariUe in Silva. Cibič Antonius. Capor. a Par. S. (cum anim. (cum anim. Cam. Patr. ad Nives dep. (cum anim.

Curatus provis. H a id o v i u m (Ajdovšina. Petri in Dobravlje. Lipovž. Vic. Kamnje. Stud. Par. prov. Curatia S. in Vertovino et S.). Vippac. fil. cum anim. 928.) D. Schmutz Joan. 928) D. (Jur. Cur.957. Curatia Ss. Haid. Parochus. fll. Crucis in lvanigrad. S. B. Patr. Komen). 789) (P. in Vovčigrad. S. M. 1472) (P. Oaberščik Simon. « Zorn Hilarius. S. Haidovium). Ass. Michaelis Arch. 1712) (P. C RU CIS (Križ). Parochia cum Eccl. Tomaž). cum Eccl. D. (P. « Kočevar Josephus. (cum anim. Angelorum Custod. (Jur. II D ecantis Konieni. Rejc Joannes. V.. cum aDim. Sac. (cum anim. Patr. Haidov. _____________ Summa anim. K O M E N U M (Komen). Cernicae 13. B. Vicariatus dep. Fund. in Suta. quiesc. Par. Annae. Crucis. Vicarius. Famil. Rijavic Blasius. R. in Selo. Coop. Joannis Ap. B apt. (cum auim. (Jur. Patr. Fund. Sovdat Josephus. Černiča). Michačlis Arch. K A M N J E . Patr. Lolcavec. « Okorn Fidelis. S. « Poljšak Alphonsus. Vicarius A d S. fil. in Oboršlen. Coop. F loriant M . cum Eccl. Haidovium). Haidenschaft). Patr. Černiča). S. M V. Ž a b l j a M a j o r (Zabije). D. Vicariatus dep. A d S. Laurentii M. . Haid. Stepančič Franciscus. Parochia decanalis S. Parochus. Donati in Skrila. fil. Haidovium). Dečan. Patr. Communit. auira. cum Eccl. Parochia S. cum anim 3143) (P. Parochus.) D Logar Jacobus. 709) (P. Cam. T lio m a e (Št. C. cum anim.18 B A T U J E . Fund. cum anim.) (P. D. (Jur. Georgii M. peasionatus. Relig. S. Aegidii Ab. D Kerkoč Stephanus. (Jur. S. Vicarius. D. (Jur. 441) (P. Joan. 2061) (P. S. a Par. O tlica. a P arochia S.

Pelizon Valent. . Tončič Josephus. (cum anim. (cum. fil. S. Vicariatus a n u llo Parocho dependentes. Vuga Petrus. Fund. Marzolla Jacobus. Coop. et Scholae Mag. G o r j a n s k o . S. Komen). (cum anim. subs. Komen). P. Komen).19 P. Mag. Petri Ap. Mag. D. Curatia S. Vicarius et schol. D. « Ferfolja Andreas. « Golob Joseph. Coop. Dečan. Cousist. Matthaei Ap. cum Eccl. Arch. 659) (P. Možetič Stephanus. S. et Cons. Jacobi Ap. 709) (P. Komen). Mm. Paroeh. Hebat Franciscus. D. S. Vicarius. Patr. L ip a. Vicarius. G a b ro v ic a . P.. S. 477) (P. Michael. dist. Viti et Soc. (cum anim. (cum anim. (cum anim. S. P l i s k o v i c a . Vicarius. D. anim. Vicarius et scholae subs. 1119) (P. Vicarius. Daniel). 639) (P. Antonii Ab.T. Doliak Jacobus. D. D. D a n ie li s (Štanjel). Subsid.. 302) (P. Komen). 511) (P. K o b l j a g l a v a . 1116) (P. S. (Jur. Inspect. Daniel). (cum anim. S. Kodre Joannes.. V c li k i d o l . Makuc Antonius. Minhaclis Arch. Vuk Leop. Komen).. Ss. cum anim. V ojsèica. Komen). Hrušovicae. (cum anim. Vicarius. Vicariatus a Parocho in K om en dependentes.. A d S. Thomae Ap. 678) (P. Schol. Andrene Ap. D. ad honor. Slunder Joseph. Curatus prov. llelig. P. Vicarius. Š k e r b i n a . S.

B. subs.. cum Eccl. Romeni 16. Daniel. Patr. (P. B r a n i c a sup. (Collationis liberae. Suuinia anim. Annae in Razgorjei S. cum Eccl. Schol. ad hon. Vicarius. pens. in Tabor. S. Coop. Tomaž. Patr. M artini Ep. Fabiani Joannes. 1196) D. in Branica. Catharinae V. jun. S.. et scholae Mag. R E I F E N B E R G (Rihenberg). P. C. S. cum anim. Par. Uldarici Ep. et S. T. (cum anim. Nominis B . Vicentini Jac. fil. Kramer Philippus. Vičar. « Samic Josephus. Com. Antonii Pat. M . Brezovščik Andr. S. Ceket Franciscus. Parochus. Sac. Coop. Brezovščik Audreas.) D. cum Eccl.)P. Vic.. D.) D. S.) D. S A M A R IA (Šmarje). et Capellis S. Pancratii in arce lieif. Leonardi C. S. cum anim. Decan. C.884 I Decanatis Duini. Dnin. in arce Reif. T. fil. Mag. vacat I. mag. S.. Ca­ tharinae in Preserje. Dccanalìs S. S. et schol. Coop. fil. D. Princ.). (Jur. R. M. inf. sen. V. 8.20 Š t j a k . Martini in Bria. in Raša. Patr.) D. cum anim. Haidov. P aroch. et schol. « Batagelj Autonius. fil. . Coop. Pur. Dornberg.. S. ab Hohenlohe. D U IN U M (Devi n). M. in Tabor. 1242) (P. Cainer. Par. Parochia Ss. 638) (P. cum Eccl. « Gregorčič Simon. et Consil. S. Jacobi A p. G a b r i a (-je). Haidovium. 1261). Cousist ad hon. Par. Spiritus Duini et S. S. Spiritus in P edria. cum auim. Inspect. S. (Jur. Cantiani M. Joannis B apt. 2890) (P. 619) (P. Reif. S. « Ferfolja Jos. Subsid. (cum anim. ___________________________ « Kodelja JoBep h u s. (cum anim. (Jur. S. V. Fund. DORN B ER G . Annae in Arce. Consist. Decau. Danielis P roph.. Parochus. (P. Thomae in S. Filipič Joannes. distr* et Consil. Danici). subs. Coronini Kronberg. 324) (P. supr. M. Catharinae V.

Patr. vacat Vicarius.. S. S. Coop. Mag. Doberdob). ad Hohenlohe) a Parocho-Decano administr. Primožič Matth. Beneficium S. M a vbili j e.. (cum anim. Nabrežina). Mag. S. Vicarius pens. Silvestri in Novavas.. (Jur. M artini E p. Gergolet Joseph. pensionatus» .. 423) (P. Sfiligoj Ant. S. A ntonii Pat. A d S. Kum ar Joseph. D. Anastasiae M. (cum anim. 267) (P. 899) (P. Durjava Jos.. D o b e rd o b . fil. in Brestovica sup. (cum anim. Eccl. et scholae subsid. 631) (P. cum Eccl. Princ. Vicarius. J a m i j e. S. Jur. D. Rogelia Joannes. S. et schol. Vicarius. (cum anim. Vičar. (cum anim. Rochi C. Mag. cum Eccl. « Pahor Ant. Vičar. (cum anim. Mariae Magd. D. Nabrežina). Keber Antonius. Marušič Joan. C. K o s t a n j e v i c a . Doberdob). 533) (P. Slivnae. 570) fP. P e l a g i i (Šempolaj). Comun. Komen). Petri Ap. B M. N a b r e ž i n a . D. B r e s to v ic a . S. 1425) (P. D. 851) (P.) vacat Vicarius. M artini E p.21 D. Selae et S. Stepančič Andreas. D. O p a tje s e lo . Monfalcone).. (cum anim. Nicolai E p. Subsid. D. fil. (cum anim. Vicarius. Duinum. Nabrežina). Vicariatus a P a ro c h o D u in i d e p e n d e n te s. Vicarius. D. (cum anim. Josephi Sistianae. D.. T e m n i c a . et schol. cum Eccl. Vicarius. C. S.. S. Vicarius. Andreae A p. 885) (P. P atr. Mesar Andr. Laurentii M. V. II. Komen). S. fil.

distr. MONFALCONITM (Monfalcone). (cum anim. Tribusson Joan.. aurea cruce cum corona „pro meritis" insignitus.. Decanitis lontisfalcoìils. « Torre Aloys. P. Vicarius_________________________________ Summa anim. fil. Pelizon Josephus. Gabria (-je Mernae). Turriacum. M. Michaelis Arch.. in Cassegliano. cum anim. 1054). Patr. 1098) (P. A d S. S. T. V ica riatu s a Parocho S. Parochus. ad Sontium. Polazzo et Redipuglia.. (Jur. vacat II. cum anim. 9. Parochus « Ballabeu Josephus. Podreka Jos. C. Magist. Coop. D. Michaelis Arch. Patr. PETRI A p . S. Dečan. Schol. Par. Parochia. M a r t i n i E p. ab Hohenlohe.. Coop. Parochia S. Nicolai in Aris. 275) (P. schol. . fil. Princ. fil. fest. S. C. Merna). P etri dependentes. Uldarici in Samatorca. Ambrosii E p. 1621) (P. Pussig Jacob. S. N icolai Ep. et Consil. Fund. (Jur. Bressan Steph. D. D. I. D. et Cap. Patr. Sagrado). D. simpl. Decan. in Verh. P rosele). Bochi C. Duini. cum Eccl.22 ZGONIK.) D.. G58) (P. Coop. cuin Eccl. « Traversa Joan. Mighetti Carolila. C. (cum anim. V. S. S. Eonchi). Cassegl. D. Inspect. fil. V ica riatu s a nullo Paroeho dependentes. Lukežič Joannes. Coop. Antonii et Sacello Bistrignae. Sagrado. Commun. ad honor. et Subaid. cum Eccl. Coop.. Parochia decanatis S. Consist. Zanut. Paroch. « Utili Petrus. Mariae Rosarii. B. Sac. « Costantini Domiuic. III. (cum anim. Vicarius. (Jur. S. « Blasig Andreas. 3635) (P. (P..109. emer. II. S. vulgo Marcelliana. Relig. Monfalcone). et Catecheta. S. loci cum auim. Vicarius. et Dee. cum Eccl.

Parochia dccanalis Ss. 3990) (P. Vicarius. Relig.644 III. Nanut Joan. Sagrado). cum anim 396) (P. Fund. Vicarius. Bapt. P ie r i s . (cum anim. fil. Curata S. C antiani. cum anim. cum Eccl.. D. Cap. Relig. . S. Relig. * Concion Ant. P* Bizjak Jacobus. distr. 1030) (P. D. Ss. A d S.) P. Inspect. Sacellis S.. Crucis.. * Battaino Joan. Decan. S. Assumptae. S. Ronchi). vacat II. Andreae Ap. V ica riatu s P arochiae S. B. Capit. Ronchi). Coop. Patr. S. (cum auim. Ih Tamburliui Antonius. (cum anim. in Staranzano. vacat Coop. Cau. cum Eccl. Aedes C arccnm criminalium Gradiscac. Ronchi). Conc. T. pens. Dobbia. M. D. subs. Cap. et Sacello S. Curatus carcer. V. (cum anim.. fil. Cullot Carolus. Spiritus. Parochus. Parochus Dec.. Decanatas Grafliscae. et Conf. « Amorotti Franc. Montisf.. Sept.. D. Joannis B. Coop. Selz. cum Eccl. Pauli. fil B. Parochus. D. 471) (P. et Consil. et Dir. Bressan Joann. Ronchi). Schol. B e llia n u n ) . ^ (Jur. mag. Parochia S. Vicarius. ^ u m m a anim. R O N C H A E . Vetri ad vincula. Proti et Chrysogoni Mm. Sacerd. G R A D ISC A . Soleschiano. Capell. ( A M I A M M. Grad. L aurentii. Vermegliani. Dottori Joan. Dol et Sacello S. Schol. « Venturini Julius. ad hon. * Kodermatz Joan. P. S. 680) (P. 763) (P. Petri et Pauli Ap. (Jur. Patr.. honor. Marcovig Ant.. Viti. Trevisau Benedictus. Cousist. et Benef. Delrnio.. M V. « Cutini Joan. M ariae Magdalenae. T. Fund. Staranzani et schol. (Jur. Mag. Pat. cum anim.23 Fogli anum. Anderlig Jacobus. Catecheta Schol. Curatus. de I'osarelli Ferd. simpl. Silvestri et Familiae Blasig. Vermegliano. 12. Parochia. I. Fund. Coop. D. 357).

(P. B r u m a . Ss. R O M A N S IU M . V. Vicariatus Par. Nicolai Ep. Benefic. D. B . V. Gradisca). aao. cum Cap. 1674) (P. M. 2012). Margaritae de Cort. Spangher. simpl. Marizza Antonius.T. C. Vicarius. « Visintini Joannes. (cum anim. M.24 Vicariatila a Parocho Gradiscae dependentes. Fund. cum P.. Patr. Assum pt. D. B. aurea cruce cum corona „pro meritis11 insignitus. B. Vic. Capell. Spangher et scholae Vicariatus a Parocho R om ansii d ependentes. S.. Rovere Antonius. Mainizzae. cum Eccl. 600) (P. Laur. Tar. S. Gradis. M . Cooper. B. Parochus.) D. fil. Cameral. anira.) D. C. (Collationis liberae. C. et Benef. et « Zenarolla Jos. cum anim. cum Cap. Vittori. (Jur.. « Mullon Bartholomaeus. Coop. Par. Magister. Romansii). S. 309) (P. Petcosig Frane. M. D. Consist. et S. M . D. Valentini Presb. V e r s a . Petri et Pauli Villanovae et B. Capell. Paroch. cum capella Visit. Sagrado). Sagr. Spiritus. et «oholae Mag. 560) (P. Gampolongó). vacat Coop. S a g ra d iin i. Bapt. Boschi Joan. V.. Sion Leonardus. V. S.. V. R. F A R R A . Vicarius. Vicarius. « Vendramiui Joan. et Consil. T a p o l e a i iu n i . i (cum anim. Romans. M artini E p. D. 698) (T. (cum anira. S d r a u s s i n a . Bruchiotti Michael. S. 1600) (P. Grusovin Joan. Andreae A p. . A nnuntiat. S. Annae in Freifeld. Farrae (cum anim. Xav. Coop. B. M. (cum anim. Vicarius. Ceriani Josephus. ad hon Benefic.) D.

T. M. Par. . M arinič Stephanus. 921) (P. A d S. R. 152) (P. LUCINICUM. C. Gorit.. vacat Coop. Grad. 6. Sohol. (P. cum Sacello B. (cum anim . Coop. Lucin. Vic. Fioria ili (Št. D.193 XIII.) D..) vacat Vicarius. 10. Gorit. D. (cum anim.. (cum anim. Michaelis Arch. Visintini Leopoldus.). Tacco. 1338) (P. Cam. S. Annae L. Vicarius. Fuud. Coop. P atr.. D i c m t u Lucinici. vacat Coop. F urlan i Andreas. J u s ti M. Consist. pens. C aucig Joseph. S. donat. vacat Subsid. ad honor. Vicariatus a Parocho L u cin ici dependentes. Vicarius..) D. distr et Consil. Vilesse). Parochus. YILESSE. Vie. 1201). 1159) (P. Crucifixi in coem. Fund. V. Ss. P. S. Georgii M. ab Attems. Laurentii M. D. « Orzau Aut. Sacello S.25 Fratta. M. Farra). Ferjan). 2020). Stephani P rotomart. R._________________________________ Sum m a auim. C. (P. fil. Vicarius. pens. pens. « Pecorari Sebast. P arochia S. Par. « C argnel Josephus. Gregorčič Antonius. cum Sacello B. P atr. et scholae Mag. cum anim. Košuta F ranc. Dec. Ad cum S. Cameral. Parochia dec. D. cum Eccl. Dečan. (Jur. (S. (Jur. Rom am . « Q uaglia Aloys. Podgora.. Coni. in Campagna et Cap. V. Inspect. cum anim. Roclii C. B. (cum anim . Lorenzo di Mossa).

Corsi# Michael. fil. P ar. Kviško). S. Michaelis Archang. cum Eccl. Kviško). S. C. Subsid. B . Codelli. Spiritus. « Sfiligoj Ant. M . P ar. cum anim. B. pens. Bar. M. (cum anim . Parochia S. Cormons-Biljana). « B ertin Joannes. cum Sacello S. (cum. . 520) (P. de Codelli. B. Mossae. Cerv Antonius. Antonii C. fil. Q U ISC A (Kojsko). (P. anim . L. lì. D. C e ro u (Cerovo). D. (Ju r. Vicariatus S. cum Sacello S. P arocli. Corm. Josephi in Castelletto. Zorn Josephus. C. 855). Vioaritis. V. Vicariatus a P a ro d io B iljan ae dependentes. F abiani Aloysius. P ahor Joseph. S. G ent. Fiegei Andreas. B. Sacerd. in Privale et Sacello in Vallioella L. D. Leonardi C. Vicarius.B iljana). 1179) (P. S. Assumpt. Cameral.26 M O SSA . (cum anim .. « Goljevšček Franciscus. Fund. F loriani M. (Collationis liberae. F le a n a (Fojana) S. M. in Dobra (Ju r. (P. in Barbana. (cum anim. Vicarius. S. subject. Kviško). Parochus. V. Nicolai in Nebula Aust. D. S.. fil. V. K o z a n a . . in Cerovo inf. P atr. 1146) (P. Cormons-Tiiljam). cura anim. Coop. fil. L u cinico). Andrcac A p. Aegidii Ab. cum anim . D. 460) (P. Medana. N icolai E . D. T om agnin V incentius. 862) (P.) D. Parochus.. F. Vipulzamim (Vipolže). Hieronymi C. 1165). P atr. cum Ecel. Vicarius. « Kafol Franciscus. (cum anim . D. Crucis in Tabor. (P. Coop. Pavletič Josephus. C orm -B iljana) D. M. cura Eccl. Assumpt. Fam . S. cum Eccl. Vicarius. B IL JA jV A . 855) (P. Parochus.

Benef. camp. Sacello S. « Blažutič Joan. Viti et Soc. Capell. Relig. C uratus provis. K riško). Josephi in monte Brdica et S. B. Gradina (Gradno). Del Meatri. Kviško). F und. Joannis Bapt. vulgo del Soccorso. cum Eccl. Fund. Vic. Ad S. (Collat. Mariae Magd.. Coop. Judri. M. Coop. Parochia Decanalis S.) D. CORMONTIUM (Cormons). M V. B. 770) (P.. vulgo del Soccorso. Petri et Pauli in Nosno. vacat III. Ss. S. Consist. A d . V. Michaelis Ardi. « Savorgnani de Vincentius. Zucchiatti M artinus. Nativ. Prinčič Stephanus. 555) (P. M artin). in Verhovlje. Dečan. M. Lovrenec). Mm. ad honor. Parocliia cum Eccl. fil. Parochus. S. Decanatus Conoitii. fest. B. cum anim. S. Frisacco in Lože. et Benef. I). R evignas Joannes. Kviško). Curatia S. D. sohol.27 Vedrinianum (Vedrijan). Sum m a anim. P atr.. 1090) (P. 630) (P. Corm. C. Antonii Pat.0 340) (P. Zernitz Antonius. Ss. Immacul. (Jur. D. Leopoldi. Mariae Magd. Cam. V.) P. S.. V icarius pens. in Krasno et Ss. Vicarius. Parochia cum Eccl. Insp. pop. I. D. Bar. B. distr. Georgii M. Ju r. Mozetič F ranciscus. E p. liberae. Coop. B ilj. P atr. (cum anira. S. Ju ch Andreas. LAURENTII Nebulae (Št. cum anim. S. F atr. Parochus Decanus. Corni. Georgii M. (cum anim. MARTINI (Št.S. V. Ex-Dom. T. Ex Dominio. Kviško). « R otar Josephus. vacat Vicarius. Andreae in Verhovlje et S. atque eccl. « Sam ar Ant. Despons. Fabiani Ig n atiu s. (Jur. fll. D. Cap. S. ad Eccl. cum Eccl. fil. Adalberti * cum Eccl. pens. M. C. Crucifixi in Subida.. Capei. Subidae et Benef.865 IIV. (Jur. vacat II. S. Margaritae in Hrušovlje. publ. Catech. Patr. cutn anim. fil. Martinis. K o ž b a n a . et Cons. S. Lib. Concept. Lucinici 15. fil. Conti in Verhovlje. Quirini pr.. R. D. Mariae nec non capei. 5242) (P. Scholar. S . R eli". cum anim. Jacobi Ap. Fund. Parochus. fam. S.

Helenae in Veneo. anim . Eccl. Delconte Joanues. S. 559.. Antonii Pat.) (P. Corm. schol. S. fil. M. S. (cum. Foscae V. Arch. F und. Zej Josephus.) D. J a r i Jo an . Patr. Relig. Pereo Ant. R. cum. F und.a).. fil. Catharinae Sen. st Conf.. pens. F und. Sacerdos simpl. (Ju r. Parodi. M.) (P. 360). V icarius pens. Cap. Cameral. secr. dep. (Ju r. S. Mels-Color. (cura anim . Corm. C. R. Sororum Providentiae. pop. V icarius. Joseph C. Corm. Jassici. Corm. C. B R A Z Z A N U M .28 D.) D. 426. B . Utinensis. Cubicul. Vicarius.) D. Laurentii M. comparochiali S. in Coem.) D. Mariae in Goloberdo et S. Jassici et Sacello S. F abris Petrus. Vie. cum anim . S. Sororum Providentiae. Toros Antonius. (P. P. Coop.. T. « Vittori L aurent. . (cum anim. Vicariatus S. M arega Antonius. Vicar. P ar. in pago. cum anim. Stello et Florio. Vicariatus S. S. (P. D. Prot. Canterai. P atr. a Parochia B razzani cum Eccl. D o le n ja (Dolegr. D. a Par. Subsidiar.. S. A d S. Fain Petrus. Georgii M. 25). Paroch. « M acorig Claudius. Coop. Assum pt. S. Rochi Brazzani. M E D E A . Parochus.) (P. in colle cum Eccl. fil.. « « « S uppancig Jos. Corm. dep. M e r n ie u m (Mernik). 1324. (Ju r. fest. B o r g n a n u m . et Benef. « Zuttioui Sebast. Helenae cum Eccl.. Vicarius. S. Corm. V. cum Eccl.) vacat V icarius. Sac. Sac. (cum anim. M agister et Dir. P atr. V isiutini F ranc. 815. 584).) D. anim. et Cap. Ss. Viti et Modesti Mm. cum Feci. Parochus. Corm. fil. Bodigoj Antonius. Mariae Com. Stephan. et Conf. R u tta r s iiim (R uttars). Leonardi in Skrilo. et Cap.) (P.

Corni. V icarius et scholae Mag. Inspent. Benef. M .) D. vacat Benef. (Jur. in Russiz. a Par. S. Decan. Decan. cum anim . . Josephi in Spessa et Sacello priv. C. loci. Ss. cum anim. S. Benef. Subs. S. T. Parochus. Commun. Coop. 970) (P. MORARUM. M ariae major. Mariae Magd. 721) (P. M. ad coem. Cameral.448 IV. di Strada. 370) (P. Summ a anim . cum Eccl.. Antonii Ab. 1138. cum Cap. Ss. dep. Patr. Vicarius. V. M. Vicariatus S. Cormontii 13.29 Corona. Coop. Parochia S. publ. P atr. Nominis B . Sacell. Omnium Ss. 585) (P. V enturini Angelus. Visconum. Fain Dom inicus. S. Zangerle Franciscus. (Ju r. Joan. cum Eccl. D e m a tis Visci. S.. F ranzot Antonius. « Pasqualis Aloys. Fund. Mondini Joan. V. a P a r o c h ia C h io p ris. cum Eccl. (Jur. P atr. Zenonis. (Jur.. S.) D. fil. « Malizh Ant. Trinitatis ad Coem. loci. Cameral. CAPRIVA. II. diatr. Corni. Nardin Franc.. V. (cum anim. Communit. kndreae kp . Visco) B. B. kndreae A p. 275) (P. cum anim.. Michaelis Arch. fil. cum anim. fil. Annae.) B..) B. B. loci. Zenonis. Assumptae vulg. CHIOPRIS.. priv. Medeae. P atr. Nogaredum.) D. Falzari.) D.T. Desenibus et cap. Corni. Lusnik Frano. Cecotti et Coop. S. 530) (P. Sohol. n vacat. S. V ic a r ia tu s d ep . « Ziak Franciscus.) B. S. Parochus « Comar Joannes. Parochus. Parochus. D. (cum anim. Paroch. Trinitatis in pago. Commun. Goriup Steph. Vicarius. Parodi. Cecotti. Orat. (Jur.. Gradisca. R. R. in coemet. Corm. Bapt. 270) (P. cum Eccl. Ss. P atr. Parodi. Fund. C.) (P. (cum anim. MARIANUM. Gothardi E p. cum unim. V ISC U M . Gradisca.. Parochia S. Lauretanae fam. Corm.

ViscoJ. S. Vicarius. M. Cap. fll. Delpiccolo Joan. Beneficium B. quiescens. Crauglio. Chiasalotti Jacobus. cum anim . M. et S. cum anim . D. D. Colloredo. lì.30 et Consil. Mariae Virg. Visco).) D. Com. (Ju r. ad honor. Comuzzi P etrus. Par. til. M. 670) (P. in Vineis. Parochus. cum Eccl. C a v c n z a n o . Marci Ev. Camp. Campol. C. fll.. Leonardi Conf. A ssim p t. Steffaneo Immac. V. Magist. . Vicarius. S. cum anim . Coronationis B. 682) (P. Viti. Visintin Michael. D. fll. Concept. . Cap. S. Capell. Visco). vacat Coop. Aux. Paroch. L. 780) (P. P atr. JOÀNN1Z. a Strassoldo. cum Eccl. M. vacat Coop. Cantiani M. B. « vacat. Visco). V. loci. (cum auiin. aurea oruce cum co­ rona prò „raeritis“ insignitus. 585) (P. F ond. Parochus. . S. Cervin. V. festiv. D. nob. C. Coop. Par. V. S. Vicariatus Parochiae Ajelli. Ju r. a Strassoldo prov. in coem. P atr. Nicolai in coem. CAMPOLONGO. P atr. (cum anim . N icolai Ep. fam. Parochia S. 1650) (P. Com. P atr. U ldarici E p. (cum anim. Coop. A d S. « Salim beni A ugustus. Strassoldo (Ju r. S. nec non Cap. Michielli. Christ. Georgii M . et schol. 425) (P. in arce coin. M. vacat II. cum Eccl. cura anim. Sac. Grioni A ntonius. M. R. (Collationis liberae. Christophori M..) D. S. D. Communit. S T R ASSOLIM I.. Taroclius. vacat Capell. S. (Ju r. Bar. Parochus. Parochia S. Cam. Consist. cum Cap. C. 805) (P. Agnetis V. T ilgner A lbertus. et scholae Mag. Vecchi Joannes. cum Eccl. a Coop. Agnetis V. « Toso Josephus. Rosarii. AJELLITM. Coop. Canipolotigo).

. M. cum anim. pens. cum anim. Decan. Seliol. « Battauz Joannes.) D. cum anim. Fund. Denissa Valentinus. (Jur. Tirindelli P etrus. AQUILEJA. Par. (cum anim.) (P. Visci 7. V. (cum anim. Andreae Ap. M. P arodi. V. « Mantoessi Joannes.) P. Joannis B. . Coop. (Jur. Antonii in arce Valentinis. P atr. 874) (P. Relig. Campol. Aquii. Capell. L aurentii M. B. et Consil. A quii. Consist. S. Capell. Decanatis Flniicelli. aurea cruce cum corona pro „m eritis“ insignitus. 169) (P. V. Parochus. 3188) (P. Hcrmag. Petri et Pauli A p. et S. S. Relig. vacat Coop. Bapt. Coop. ad honor. Verzegnassi Joau.855 XVI. D.. Parodi. Assumptae cum Capell. T. Pupi. Parochia S. Campolongo). in Coemet. P atr. Decan. in Mortisins (Jur. S. Can. Archipresbyter... Pert. S.. Juliani. cum Eccl. D. Tliomae Ap. S. D. 290. Campolongo). Par. Dee. S. Ss. Rodavo Joau. et S. Adm inistrator. P atr. Aegidii Ab. Patr. cum Oratorio publ. GRADO. 3193) (P. Coop. Patr.31 PERTEOLE. Communit. et Fort. Administ. A n to n ii Ah. Altura.) P..) D. (Jur. Veliscig Antonius. Valentini et Oratorio publ. Summa anim. cum Eccl. P itto ritti Franc. B. hon. Mm. fil. cum anim. fil. cum Eccl. Grado). Grioni Petrus. Benef. « De Stefano Aloys. Barbarae V. D. F ium ic. T.. Fund. Par. M . 2005) (P... BELVEDERE. Sacerd. S. 492) (P. Antonii Pat. Fund. Inspector distr. Bapt. Fund. « Caneva Jacobus. Capell. Ss. fani. Coop. vacat. Parochia S. Cam. FLUM1CELLUM. Relig. fil. Coop. Pert. Ev. S. et S. P Iasii. Tullio (Jur. « Trevisani Joannes. fil. insula. D. Par. Cum Eccl. M. loci. Ii. Mare. Saciletto. cum anim. Parochus. et scholae Mag.

„ Zurman Carolus. Bresciani. cum Eccl. S. Parochus. n Menegazzi Fridericus. cum anim. et Benef. Princ. B. Camp..) D. Cerv. Bacciocehi. a Cassis. D. S. Parochus. s. cum Cap. Consist. Parochus. 189) (P. Donda Antonius. Rossi Joann. cum anim. Nicolai. Cauussio (de) Antonius. M. Marci Evang. Parodi. vacat Benef. V. Vicarius. Coop. quiescens ad tempus. Adm inistratur a Parocho Cerviu. in templo praesentatae. V. Stephani Protomartyris cum Ecel. n Miaui Jac. possident. 1197) (P. M .) D.. (Jur. Vellari. TERTIUM (Terzo). 695) (P. (Jur. M. Feriat Joan. Parochia S. Subsidiarius par. Assumpt. et Benef. cum anim. 3IUSCULU3I. Delzotto Lo visoni Jacobus. n Aviau Michael. (Jur. Fund. Patr. (Pradiciollo). B. Cruc. Sac. a Cassis. Fund. de Bollani. Cerv. Nob. Famil.. Com. Parochus et Consil.Braida Dominicus. D. „ Denissa Joseplius. Bresciani. . ad tempus. C. Coop. Patr. Parochia B . „ „ „ Serravalle Joannes. Vicariatus depend. Patr. 2302) (P. Sac. Braidot Josephus. Ad S. fam. (Jur. Cerv. (Jur. (Jur. Sac. Patr. Michaèlis Arch. Olivo Antonius. Parochus. „ „ (Jur. Bapt. lil. s. S. lil. Parochia Ss. Zenonis E p . cum anim 020) (P.) vacat. Princip.) T. ad hon.) D. B ennatti Felix. P atr. Coop. Cam. Cettul Petrus. Parochia S. Cervignano). 1442) (P. quiesc. M . SCODOVACA. D. R. cum. Com. cum anim. 1298) (P. (cum anim. Cap. Napol.. P. anim. Fiumicello). Coop. publ. Cervin. quiescens.. P atr.) D. cum anim. VILLA VICEA’TIA'A. M. B la sii E p. V. Berini Leonardus. FRATICELLU3I. „ Furiani Josephus. a Par. Parochia S. Par.. B. Silvestri Jos. D. N om inis B . Coop. Tertii. Cerv. Hieronymi et Cap. I.32 D. Relig. Coop. vacat II. CEIl VIAEAAU 31 (Cervignano). Parochus. Bacciocchi RUDA. Coop. simpl. Martini. 886) (P. Patr. Sac. Prino..

D. pens. Vice-Director. (cum anim. dep. Sedej Franeiscus. Gyinn. et B. In Arcliidioecesi Viennensi. In Dioecesi Tergestino-Justinopolitaiia. In Arcliidioecesi Utinensi. Sanctuarium B . Cap. Prof. 543) (P. 16) (P. S. Vicarius. » Močnik Antonius. a P ar. a Cel. Dee. B. dep.mo Ordinario. quiesc.870 Sacerdotes IN ALIIS DIOECESIBUS DEGENTES. V. Grado). Sac. Leban Josephus. Fiumicello). In Dioecesi Secoviensi. Sac. pens. Cantiani (cum anim. D. S. presb.. M. B. B. in Instit. Flumicelli 17. D. Bunz Franeiscus. Stagni Leonardus. ad S.mo E xc. Insula Mauricena. » Diak Antonius. Michelutti F ranc. Sac. Sac.33 Insula Barbana. Doct. quiescens._____________________________ Summa anim. B. M arci E v. Jarec Josephus. quiescens. Castr. Stic. D. » Polk Joannes. Theol. Ss. r. subi. In Arcliidioecesi Monacensi Clar. .. c. Pisini. pens. In Dioecesi Labacensi. Augustinum. Pilosio Ant. Gregorčič Antonius.

34 Car*oliixixm sive Seminarium Archiep. Cargo Angelus. Kodrič Franc. C u rsu s. Simon. A lum ni A r chi-Dioecesis Ooritiensis Theol. K um ar Ludov. K rajnc Franciscus. D. „ „ „ „ K odrič Joan. Can. „ D. Studiosi IV . „ 111 C u rsu s. . C u rsu s. Acol.. Acol. et Centrale pro Dioecesibus Litoralibus. Reai. Theol. Volarič A nton. „ „ Kadenaro Joseph. A lum ni Dioecesis Tergest ino-Justinopolitanae. D. Zie Nicolaus. Spir. suppl. D. D. R. D. R. Doct. Zorn Aloysius. „ Maligoj Jos. * D. Acol. Sac. D estradi S tephanus. Maran Barbanus. C u rsu s. „ „ Veliscig Domin. „ Vice-Pr. Comm issarius Archiepiscopalis penes C. Acol. Dir. Murovec Joannes.. Pipan Franciscus.... Praef. Kalin Aloysius. P. „ Pavletič Gotthard. « B olter Michael. 22. „ „ „ Kokošar Joannes. Ss. D. „ „ „ Bandeu Franciscus. nec non C.. „ „ Žnidarčič Andr. D. Ss. suppl. hon. P irih Iaoobus. super. Cursus* D. Theol. Pipan Aloys. Gorit. Kos. T. Sum m a Theol. C u rsu s. I I I . Klobovs Joan. Gymn.. Doct. „ P avletič F ranc. I I . l i . „ Kociper Joannes.. Castelliz Franciscus. et Oecon. Vice-Dir. Rector. D. „ D. schol. D. Gabrjevčič Jos. stud. I.

M ahulja M atthaeus. Stud. D. II. D. Sum m a Theolog.V e g le n s . I V . T erg. Cotelj Jo au n es. D. D Grškovič Auton. C u rsu s. D. „ » Velčič Jo an n .Acol. „ I I I . » Kraljič Joan. A lu m n i Dioecesis Veglensis. V olarič P etru s. 1 . stud. Dean A ntonius. Sum m a Theol. 5. Sum m a Theol. Sparožič Nicolaus. s tu d . A lu m n i Dioecesis Parentino-Polensis. I . „ D. D. stud. „ Žic-Klačic Josephus. A colyth. C u rsu s. I . C u rsu s. d Oršič M atthaeus. 1.il.35 I« Cursus* D. G rego Nicol. P are n t. C u rsu s. D. Andrijčic Anton. P etris A ntonius. Sum m a Theol. C u rsu s. 39.

Classis Gymnasii.. Franzoui Antonius Golja Franciscus Kralj Ignatius * Mungherii Joannes . R. Classis Gymnasii v s. M ahnič Antonius. . Stubelj Leopoldus ** Tabaj Andreas Verzegnassi Donatus ** Zbona Franciscus V. Sacerdos. Štrekelj Eduardus s.36 Andreanum sive Seminarium puerorum dioecesanum unitum cum Werdenbergico D irector. stipen­ dium au t duas partes stipendii solventes indicat. 6. Mreule Guglielmus s. Classis Gymnasii.Visintini Georgius . Classis Gymnasii. Clericus. ** Benedettig Joannes ** Jordan Eugenius * Pavlica Josephus * Poljšak Pilippus * Niedcrkorn Eduardus s. * Berlot Joannes * Fabijan Josephus Respet Franciscus * Zucco comes Ascanius V I. Berlot Antonius * Cleri F ranciscus Kocjančič Nicolaus ** Kosovel Josephus ** Pontou Carolus V II. Kadenaro Jos. Praefecti studiorum : D. Tram pusch Franciscus ** Žigon Franciscus I V . . Zambaui Robertus Sum m a 52. duo asterisci collationem archiepiscopalem significant. Classis Gymnasii. V II I. D. Classis Gymnasii -* Camuffo Josephus Golja Joannes s.* Uršič Antonius * Yidoz Antonius . Bisiak Antonius Fabijan Mathias Ivančič Mathias * Marinič Caesar * Stacul Carolus s. s. s. Nota. ut supra pag. Bobelka Franciscus Fon Josephus s. Asteriscus alum nos W erdenbergicos denotat . M arušič Josephus. —** B rum at Jacobus Cleri Aloysius * Kalin Josephus Kós Josephus Kosec Josephus K uščar Joannes M archesan Joannes N anut Joannes * de P regel Em ilius . Remic Joannes Sedej Joannes Ulian H erm euegildus I I I . Classis G ymnasii.Zamparo Alexander I I .

. « Berthold.. P . Junior. G uardianus. sarto r « Guido Medveščik.. « P h ilip p u s Belli. em eritus. Jacobus Stebi. « « * Camillus Č ernuta. Vice-Direct. \ • A n n u n tiatam cum instituto domest. « Stanislaus Skrabec. et VIII. F. Laic. Vice-Dir. anno 1649 PP. graec. « A ugelinus Melink. « W illibaldus Sever. Prov. Theologiae nec non VII. Philos.. « Albinus B regar. M . F rancisci Seraph. et Biblioth. Lect. et Vicarius. Crucis Croato-Carniol. Gymn. Lect. germ . Cone. REFORMATORUM Provinciae S. et Lect. sutor. Fridericus H oenigm ann. Prov. Prov. PP. Theol. « Eustachius Osimk. « M arianus Širca. sacrista. Fr. quibus anno 1785 sublatis. bibi. emer.37 Clerus R egularis Ordinis F F . Conventus Castagnavizzae prope Goritiam ad It. philos. valetud. sarto r .. slov. subsid. et croat. « Bartliolom aeus Vecerina. Carmelitis traditus est. Concionat.. em er. subsid. stud. a Mathia Comite a Turri in proprio fundo unacum Ecclesia extructus ac dotatus. e t scientiae Bel. C onradus Mesar. Franciscaui anno 1811 successerunt. F ischnaller. « Pacificus Fister. et propaed. A ugustinus Marčinko « H ieronym us Stole « Alphonsus F urlan Fr. Hist. Florianus G u tm an n . Min. Lect.. ital.. Cust. F. Exh. et Conf. F ratre s laici: Pr. « B ernardinus Pelican. Bruno S tru k el. Prov. « E u g en iu s H eglar. Secr.. Simon Sedlaček Fr.. ital. m ath. def. Lect. N. V. Lect. Exb. bibi. Ex-Min. stud. Lect. P.coquus B althasar Melchior. F ratres S tudentes: Pr.. O rganista. Class. theol. « C onstantinus Luser. Lect. Lect ling. lat. ling. M inorum S. Ex-Min. phys.

« Josephus Josek. Sept. ital. Sartor. Conf. 31. Conf. « « « « « « Sacerdotes: R aphael Oblak. CRUCIS PROPE IIAIDOVIUM ad II« V. liat. Vicarius. « « Josephus Kos. Alpbonsus K raschovitz.. F r.-M inister Frov. « Jerem ias Erzetič. nat. Conventus Goritiae ad IS« M . « « Michael Tomasetizh. slav. V. COJJVENT. H erm enegild. « « «c « F ratres laici: G ervasius Colombo. 1825. Conf. Conc. ital. Crispinus Volzacco. slav. H ortulanus. 29. « Gelasius Kobal Vicarius. Confessarius. A ugustinus Scudelari. P. 15. Oct. Gabriel P itula. I I I . jan ito r. Utiu. R. M inorum S. Francisci Seraphici CAPUCINORUM P r o v iu c ia e S ty ria n a e. Ex. Ecclesia cum Monasterio ex eleemosinis diversorum Nobilium Goritiensium a Capucinis Venetis anno 1591 aedificata. 1838. A ngelicus Neubauer. Ju n . anno vero 1609 exo­ rienti Provinciae Styrianae resignata est. M arcus C ristofoletti. G uardianus et Inst. Ecclesia cum Monasterio aedificata est sumptibus Comitis Friderici ab Attems anno 1637. Mart. in co elin u A ssu iu p t. Sacerdotes : P. . F ratres laici : F r. Y aleutinus Bezh. Laicor. G uardianus. AD S. E n g elb ertu s W iesinger. Mediol. P. coquus. Sabbas R utter. Lebič. Ubaldus B ergant. cui. « R aim undus P untschuch. Janitor. 1837. Cara.38 II. Sacerdotes societatis Jesu. collector. Inquis. Ordinis F F . A lexander Mamitz. et Conf. P. A lariae. Cur. Coquus. Constantius Frigerio.

curat. Infirm. « Juvenalis Pridal. Inspector. Sae. aegr. novit. Misericordiae Ordinis S. " „ Clem entina Traviam i. ja u itr. Conv. Joannes de Deo Sobel. et m agist. „ Ju lian a F errari. valetud. „ Scholastica Corguolau. Oecon. MONIA LES O rd in is S> U rsu la e.. „ Agnes Dorfel. Ord et Spir. vestisp. « F acundus Lipansky. prom. „ Clara Ambrosi. lab. Inspector. Infirm. « Adrianus Riegl. decoratus. M aria Josepha de F inetti. schol. et or­ dinis coronae Boruss. Subprior Conv. „ Rosalia Zelger. mag.30 IV . valetud. Ord. Prov. M. Superiorissa Angela Francisca Pellizzoni. P. „ Nepomucena B aschutti. « Bartholom aeus Sedlàòek. m ag. Elisabeth X averia Forster. Josepha 'l'eresia de Codelli. P. 1877. sacrist. Prior. Goritiae ad S. m ag. Gor. laie. pan. approb. et Cellarius. Procurator.. praef. I. » » n « « » » » « » n s » » » « » Aloysia Seraphina Sušnik. F F . Apoth.. m ag. Monasterium. sor. organoed. et Protoc. caut. II. . pubi. vestisp. Ursulae fundatum anno 1672 subsidiis plurium benefactornm. M aria U rsula Defeo. et m ag. Benedictus M atuschka. „ Jo au n a S akenreiter. C hirurg. aurea cruce inerit. m ag. „ Carolina Rupnik. „ A ugustina Loy. Joannis de Deo In N o so co m io c iv ili G oritiae« Conventus a Vito libero Barone Delmestri anno 1656 fundatus est. dipl. mul. Inf.. Graecii 1863. dom. „ Aloysia In g e rì. praef. « F ructuosus Mayer. Inf. ja n itri „ A ngela M enzingher.

coq. Coronini. Goritiae. sarcinatr. „ V eronica Y ogrig. 1. „ M argarita K rainc. „ Othilia P aulin. m ag. Sorores laicae: „ Dominica Delpin. Lazarina Purtscher. „ M arta Lak. lab. n Salesiav Schrej. sarcin. S. assist. gran. S. valetud. w s. novitia. „ Cóeìestina de Santi. Directrix S. „ Victoria Jam sik. cust. „ Isidora K lun. » Rosa Celešnik. Piccinini. In ptochotrophio civili et nosocomio mulier. novitia.sa S. Protasia Cristin Officio infirmis assist. m ag' „ PiaTETanrÈaTvaletud.40 M. infirm. Bartolomea Ferrai. m ul. A nna Theresia Gatti. s. Comitissae Mat. Alcant. Iheresia M irsky. Ischy A nnacleta F erjancig. m ag. Super. novitia „ Caecilia Bramo. peni. Ancill. assist. m ag. Aquilina Walcher „ Vita Marani „ B onaventura Candioler „ Theresia Petena 3. m ag. Maria Baptista Zecchini. assist. In O rphanotrophio puellarum Goritiae. Engelharda Berchtold „ Revocata Kanauz . In Inst. valetud. „ „ „ „ „ „ 2. et curae rei domesticae per turnum funguntur. Vincentii a Paulo. sacrist. Sorores Charitatis Congregationis S. „ Monica Erm acora. „ „ Pudentiana Mondrc Secunda Erler S. Sup. assist. coq. Joanna Nep. novitia. novitia v M agdalena Beckar. S. „ Angelica Cigoi. Maria Àlphonsa Hoenig. „ Cordula Rejic. M. „ P hilum ena Crossatto. Pfurtscheller H erm inia Belotti F austina G aberscik Hugolina Biber Salvatora Fischer Bianca Frissanko Petr. Ivolina Mersa Isidora Fuetsch Humiliana Schmalzel Zacharia Dissertori Lam berta Lieb Maria Jos. „ Mathildes M aganja.

» „ Virginia Zalateu. Nov. Stiessberger n „ Hieronima Sixt » „ Xaveria Hauptmann » „ Romana Sottovia » „ Ignatia Piringer » „ Cunegundis Mene » „ Caecilia Zengerling » „ Berchmanna Miiller » „ Emma Gschwendtner Maria „ „ „_ „ „ „ . » „ Urbana W agner „ „ Petronia Grundler n „ Joanna Oblak « „ Stephana Seidl.. Domus a Coma. Surdomutorum GorTllensi-Istriano Goritiae: S. anno 1866 Cormontii fundata. lab. pen. assist. Cajetani. et cust. » „ Domitilla Wagnest. schol. ! » „ Bernard. » „ Maria Catoni. mag. mag. mag. „ „ P atientia W einrichter Sorores Providentiae Cong. convict. Maria Aloys. mag. Maria Caecilia Piacentini. » „ Salesia Maria. schol. . submag. submag. Praef. Coqua. coquae et infimi. S. » „ Ludovica Doliac.j Mathildis Osso. Nov.. schol. pauperes dictae „de NTotre-Dame“ I. Vestisp. S.. Engstler. Soror Laica Catharina Gadenz. schol. » „ Lucia Rizzotti. Superior. S.41 Sorores schol.. » „ Ursula Zuccoli. cust. » „ Annunciata Felcher. » „ Fortunata Osso. » . Vicaria et schol. mul. Ernesta Strassoldo-Locatelli et aliis Benef. U. Maria Augustina W iethaupt. » „ Maximina Conti. sacrist. Sup. In Instituto educationis sublimioris puellarum. In Instituto prov. mag. assist. Nov. „ Francisca Colautti Baptista Giordani Aurelia Vogd Eintana Riedl Basilissa Spittlbauer Tatiana Schwarz Armella Meierle Fortunata Zampiero Berina Piringer.

5.. 4. in Dioec.42 Conspectus generalis Sacerdotes in cura animar. 6. . 12. Petri Canalis Tuimini Circhinae Ampletii Caporetti Černičae Romeni Duini Montisfalconis Gradisene Lucinici Cormontii Visci Flumicelli Summa Ex his vacant . S. 2 2 Conventus curati . 1 Conventus non curati • • • 1. 9. 11. Benefie. Beneficiorum N. roman. Eccl. Cleri saec. Decanatus Parochiae Cur. Goritiens. cooper. Benefie. 8. huj. 17 31 27811 9 11 10891 16 16 13670 18 26 20970 10 10 7793 7 5 8515 10 9 6827 12 15 13957 16 23 16884 9 13 9109 21 16 12707 9 16 10193 20 21 15865 26 24 13448 18 12 7855 10 24 17870 226 274 214465 2 2 S 4 3 Summa 238 281 Sacerdotes alia munia obeunt. . 15. 10. Num. et JEccl. 22 extra 2 n rt i) » n „ pensione donati et quiesc. 3. 16. 4 2 10 7 14 5— 4 1 5 1— 13 3 7 3 8 9 3 2 4 2 1 1 4 3 2— 2 6— 4 5 2 5 __ 4 1 11 7 2— 11 1 3 4— 4 11 4 1 C --8 6 1 10 1 7 7— 7 3 11 6— 2 1 10 11 — 2 3 12 72 13 107 17 111 10 5 2 26 2 Sanctuaria .rus animar. 2. 7. 13. . filial. loc. Vicariai. in „ 43 „ extra „ 6 n n 7 „ simplices cum 1 externista « 361 Summa totalis Sacerdotum: . 14. Archidioec. Subsid. cathol.

P. Jan. Ordin. Maji „ Merkel Antonius. Par. Anglicani 10. 1). pens . in Chiopris . Crucis 3 3 6 Sor. Ursulae Goritiae 26 9 5 40 25 5 12.vpens. „ „ Kavčič Antonius. Apr. 1878 Wolf Andreas. . 25 1 Goritiae 25 FF. 2. Oct. Goritiae 6 7 Soc. . schol. SACERDOTES <iui anno 1879 in Domino obdormierunt et p iis confratrum viventium suffragiis commendantur. Capuc. Goritiae 7 „ St. Goritiae 13 5 7 25 S. in Kanal. 25. „ Gontiščik Michael. Par. 22. Miser. Pauper. . D. Dec.. . 18. „ „ „ „ „ » Orlando Jos. Charit. laicael Novitiae Summa Religiosorum [3 Summa Conventus Sacerdotes) Clerici . T. B „ Comuzzi Antonius Cap. schism. „ . fest.Sor. Dee.Conspectus status personalis | rt Conventus Monialium Sor.Goritiae 25 PP. Vicar. . 18. Franc. 5 . 5 . pens. Gradisene 12. Coop. in Šmarje . . 111 . JESU Goritiae Universim 3 3 27 5 21 53 Sor. Acathol. Julii „ Lacedelli Simeon. 1 Sor. Provici. Par. Ord. relig. Par. Cormontii 9 1 3 13 Universim 85 10 8 Idi Degunt praeterea Goritiae : Graeci cath. Monialium et Congregationum.. 1879 Falzari Joannes. et Hebraei 269. . 10. 5. Par. PP.

ÌÌ „ pro Societate Leopoldina ... „ Fehr.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OBJECTUM Praesentationis epocha Copiae matricol. ab Offis dee... eccl. Julii 1 8 6 9 . dd. n Numerus animarum D istrictus us­ que ad 31. collat. 1 5 .44 R elationes periodicae et oblata . contingens aliaque notanda pro compilatione schematismi Dioec. 1. Missarum Congr.. R . Relatio super scholis. e fund... 7) Elemos... relig. . 10. n „ Seminario Arch. . Relationes de Conv. ad mentem lit.. parochial.. „ Rationes ecclesiarum anni praec. ad prop.-Wcrdenb. Oct. . fid. progr. * . Nov. lì „ pro Christianis in Oriente . Januar.. Maji „ pro s. adhaerentium etc. . Taxa pro Revisione rat.... a i adm.in Africa centr. et Apostatis.. N.. D ecanis O rdinariatui exhibenda... anni mense praeced. 2 4 . past.. Sepulcliro . super persol. 1 0 .

838 4 Jan. 865 23 21 Sept. 835 t l Oct. 870 31 23 Sept. 844 32 27.. 849 20 28 Aug. e Romans Batič Jos. Gor. Gor. 845 11 18 Oct. 854 15 Nov. 842 27 Aug. e Vernassino Bodigoi Ant.. 868 27 15 Sept. Natus Ordinatus ! sb presbyter |pj 18 Maji 813 27 Maji 806 13 Oct. e Schdnpass Baubela Carolus. 852 32 27. Ital. e G oritia Braida Domin. Aug. 868 12 3 Mar. 847 7 Mart. Sont. e R utars Bolter Michačl. Febr. 841 21 Mar. 820 30 Mar. Gor. Gor. 844 20 Dec. e fan. Thomae Bressan Steph. Yen. Gor. e Skerbina Caneva Jacobus. e Circhina Bizjak Jac. e Deskla Boschi Joannes. Cantiani Braidot Joan. e Ronchis Bertin Joan. 846 17 12. B. Gor. ex Honigstein Alpi Dominicus. 876 7 21 Sept. S. 808 5 Jul. Cognomen et locu s Nativitatis Abram Joan. 877 32 22 Sept. 854 24 21 Sept. Gor. e Cormons Božič A ntonius Gor. Gor. Gor. e Tapogliano Cargnel Jos. Gor. e Cormontio Bai7. 870 20 14 Feb. Mut. Gor. 835 24 21 Sept. e Tolmino Castellani Domin. Petr. Gor. 852 15 Nov. e Zaverh Bruchiotti Mich. 864 25 24 Sept. 834 10 Sept. 848 20 Jnn. Gor. e Villa Vicentina Bennati Felix. 837 17 Sept. Oct.. Ital. e Bruma Bandel Blasius. Gor. Gor.. e Versa Bresausig Valentinus e Goritia Brezovščik Andr. 842 23 19 Sept. e Kreda Centazzo Angelus e Goritia Ceriani Jos. 872 22 1 Sept. 829 9 Oct. Gor. 8181 22 Sept. Mauri Berini Leonard. ex Azzida B attauz Joan.. Carn. Venet. 841 31 21 Sept. 852 16 Maji 833 24 Jan. 857 7 21 Sept. 876 14 22 Sept. 810 11 Jun. e Lucinico Carli Aloysius Gor. 839 4 20 Nov. 818 26 Maji 845 30 Mar. 339 4 17 Dec. 868 23 31 Sept. e Viscone Canussio (del Ant.819 18 Apr. 851 4 21 Sept. e Zabije Cencič Michačl Gor. 806 5 Apr. 823 1. e Ronchi Blazutič Joan. e Oirchina Braida Casp. 843 28 Aug. 814 8 Jul. 826 8 Nov. Gor. 819 1. 841 22 2 Aug. e Cormons Bratina Ant. e Forlì Amorotti Franciscus. Gor. 872 16 31 Aug. 859 20 2l Sept. 840 14 23 Sept. 861 9 1 Sept. 835 25 24 Sept. e Gabrija Blasig And. e Kamnje Battaino Joannes. 866 7 24 Sept 84224 . Dioec. Aug. 845 2 Sept. e Mernico Ceket Franciscus Gor. e Schdnpass Ballaben Jos. e Podgora Batagelj Antonius. 860 23 30 Nov. Gor. e Podgora Bressani Joan.Index Personarum. Gor. Jan. Gorit. 844j 25 Oct. ex Joanniz Caucig Jos. Gor. 848 32 21 Sept. 828 10 25 Sept. 818 19 Jul. 831 32 20 Dec. 807 3 Mar. e Kau Brezovščik Andr. e Goritia Avian Michael. 836 9 1 Maji 868 6 7 Mar. 873 20 31 Febr. Maji 841 29 Oct. A nderlig Jac. 836 23 26 Aug. Gor. 862 9 28 Sept. Gor. Gor. e fan. 846 20 Jul. S. Gor. 844 9 Jun. 835 33 24 Sept. 861 22 24 Sept. e S. Gor. 814 4 Nov. e Tupelče A lbert Frane.813 2 Apr. 828 15 Jan. 842 32 22 Sept. Ital. 821 20. 837 20 Apr. e Gradisca Bunz Franc. Gor. e Crauglio Beuk Joan. Gor. e St. Gor. Maji 851 13 Maji 815 25 Jul. 876 26 21 Sept. 845 28 Aug. 810 8 Febr. Gor. 867 28 21 Sept. e Togliano Bensa Stephanus. Gor. Gor. 870 13 22 Sept. 803 4 Feb. 845 30. Jos.

Gor. Gor. e Tapogliano Comuzzi Ant. Gor. e Goritia Cumar Joan. 839 19 Sept. Nep. e Doberdob Ferfolja Jos. 846 30 Aug. 814 25 Jan. 807. 8291 27 Dec. e Bilia Delcoute Joannes. 8-10 31 24 Mar. 867 13 20 Dec. 833 22 Sept. e Kobdil Fabiani Ignatius. Ven. 852 29 14 Sept. Gor. Gor. e Goritia Doliak Valent. 8508 24 Oct. e Lucinico Denissa Valent. e Muzzana Denissa Josephus. e Goritia Feltri» Joannes. Gor.14 22 Jan. 85723 25 Jan. 808 19 Aug. e Bruma Corsig Mich. 828 28 31 Jul. 840 26 Mar. e Gargaro Fister P. 808 21 Sept. 824 21 Sept. 21 Sept. 872|20 25 Mar. 8 0 li 28 Sept. e Lauzzana Diak Antonius. 832 21 Sept. e Gojača Cerv Antonius.rus. Gor. 838 4 i!3o 4 Sept. Gor. 874 17 15 Apr. 846 32 22 Maj. 860 32 31 Jul. e Brezzano Delkin Franc. 808 21 Sept. Gor. 836 22 Dec. Gor. 834 11 13 Nov. e Circhina Cermel Jos. 845. e Podgora Della Bona Joannes Jacob.839. 844 12 Sept. 841 19 12 Nov. Gor. Gor. 822 18 Sept. 832 8 7 Jul. e Moraro Dottori Joan. 836 9 20 Jan. 840 26 11 Dec.v e Ronchi Dugulin Joann. Gor.20 26 Aug.. Bapt. 804 21 Sept. 8241 21 Sept. Ital. 878 16 9 Nov. Gor. e Cervignano Chiasalotti Jsc. 807 19 Sept. Gor. Gor. 836 26 11 Mar. Gor. Jun. e Vertojba Fain Petr. 842 15 Sept. 836 30 16 Jan. Gor. 843 26 1 Aug. e Monte S. 814 21 Sept. 834 43 9. B. 825 21 Sept. 825! 1 Aug. 31 Aug. 818. 853 37 . Gor. S.) A ugust. 846 24 Sept. 824) 23 Sept. 849 31 Aug. 848 15 10. Pacificus Carn. 830 4 15 Jan. e Quisca Cutini Joannes. Ital. 24 Sept. 867 23 24 Aug. Ruperti Fabiani Joan. Gor. e Kobdil F abris Pet. Gor. 855 28 17 Sept. 851 ! 9 22 Maji 8551 10 Aug.. Italus Óivek A ugustinus. 817. 853 lo 15 Jun. Gor. Dec. e Vertoiba Costantini Dominicus Venetus ex Utino Cullot Carol.46 Cognomen et lo cu s Nativitatis Cerin Thomas. et S. 851 28 Febr. Gor. Gor. 807. 858 17 31 Oct. 830 1 16 Jan. 860. 844! 15 Sept. 21 Sept. e Monte S.. e Oormons Faganelj Stephanus. 21. Mar. e Goritia Delpicolo Joannes. 825 21 Sept. e Tomischel Natus Ordinatus Presbyter —! SP Ai 21 Dec. Gor. Carn. 853 33 15 Feb. 847 23 27 Jul. 870 27 30 Mar. Gor. Viti Cerv Joan. Viti Cettul Petr. Gor. 854 32 17 Oct. 830 28 Aug. e Lestizza Comuzzi Petrus. 827 21 Sept. e Goritia Oumar Car. Gor. 865 29 11. e Dol.31 30 Jan. e Lucinico Destefano. 868 32 1 Aug. Gor. 842 8 20 Jan.. 27 Dec. Gor. 814' 30 Nov. 808 21 Sept. 873. Ital. 867 20 2 Juu. 875114 18 Apr. 818.. 850 28 26 Oct. 844 21. e Cormons Fiegl And. 814 21 Sept. 830 21 Sept. 854 22 16 Feb. Gor. 835. e Salcano Costa Franciscus Gor. e Lestizza Concion Ant. e Škerbina D uriava Jos. 848 19 Dec. 847130 21 Maj. Danielis Codelli L. e Mareano Farfoglia Joan. Gor. e Grahovo Cerv Francis. 829 4 Feb. e Cormons Falzari Joan. e Roncina Fabiani Aloys. Čigon Carolus. 845| 15 Nov. e Samatorca Donda Antonius. e Gargaro Doliak Jac. Nov. 874 11 27 Feb. 869 17 20 Jun. 868110 30 Jun. 809! 21 Sept. Viti Ferfolja Andreas. e Goritia Cornar Joannes. 838 4 2 Maj. 869 26 29 Nov. 22 Sept. 869 43 18 Jul. Gor. 844 10 14 Maj. e VojJčica F erlat Joan. e S. e Peuma Filipič Joan. e Visco Cibič Ant. 832 21 Sept. 811 21 Sept. Gor. e Mont. e Peuma Fiegl Joan. Mar. Gor. e Cormons Faini Dominicus. 820 18 Sept. 845 1 Sept. 83421 1 Maj. Gor. Gor. 873 19 13 Jul. 846 24 Jan.

Gor. Gor. 867 20 10. Gor. e Cigin Juk Joan. Gor. 876 24 23 Feb. Hvalica Ant. Gor. 812 43 15 Dec. e Capriva Grusovin Ant. 8411 19 Sept. Gor. 807 18 31 Aug. 822 22 Sept. e Renče Hoenigmann P. 800 19 Sept. e Solkan Juli And. Gor. Frid. Gor. Gor. 844 j 20 Oct. 819 8 29 Nov. Gor. Carn. 871 14 20 Oct. Gor. 841 16 24 Jan. Gor. 8231 22 Sept. Gor. 852! 10 Jan. 861 13 28 Sept. Griom Ant. 854 25 25 Feb. e Dornberg Gaberjevčič Joe. e Deskla Goriup Stepk. Gor. e S. 831 21 Sept. Gor. ex Idria H ebat Franc. 852 -fr? 27 Dec. 850 31 Aug. St. e Kanal Golob Josephus. e Vipulzano Kerkoč Stepk. Gor. 852 20 Aug. 871 9 17 Jan. Gor. Gor. 849 31 30 Maj. 854 6 12 Sept. 810 21 Sept. 848 29 2 Jan. e Čepovan Kafol Stepk. e Verk Kanalis Grbec Joaunes. Jarec Joannes. 863 6 13 Oct. 873 20 21 Oct. 870 15 8 Jul. e F arra Furlan Andr. Lab. 847' 24 Sept. 868 6 13 Aug. Gor. e Moste pr. 830 31 Mar. Gor. 7 Apr. 849 31 Aug. e Poče Jereb Joackim. e Volče Franzot Ant. 780 4 Oct. e Capriva Orioni Petrus Gor. 828 21 Sept. 870 26 20 Apr. Gor. 857 9 28 Sept. 863 18 3 Mar. 824 22 Sept. Gor. e Čepovan Kavčič Aut. e Goritia Ju g Antonius. 806 29 4 Jan. Rocbi Kodre Joann. 874 8 24 Feb. 873 19 8 Sept. 840' 0 Sept. 875 26 9 Aug. Daniel Grča Blasius. Carn. Gor. e Lipa Keber Ant. 842/ 27 25 Dec. 845 19 Sept. 825 21 Sept. 849. 870 9 21 Nov.. 868 6 8 Jan. Gor. 849 25 2 Jan.. 807 18 27 Jun. Gor. e S.. 828! 21 Sept. 876 15 10 Feb. Gor. 849 32 30 Jan 840. e Podmevec Jeram Jos. 829 21 Sept. e Komen Golia Jos. Jos. 8 12 21 Sept. e Podmevec Goljevšček Franc. e St. e Ilbflein Gregorčič Ant. 825 21 Sept. 848 1 Sept. e Ponikve Kočevar Jos. 30 Aug. Carn. Gor. 814 22 Sept. e Kern Gregorčič Ant. 853 16 Mar. Gor. 831 21 Sept. 823 21 Sept. Gor. 842| 15 Jul. 839 15 Jul. Gor. Crucis Kodelja Jos. 851 21 Mar. e Gradisca Kodermatz Joan. Gor. 846 37 23 Nov. 851 33 30 Oct. (jur. e Vrsno Gregorčič Simon. Sept. e Smast Libušinae Kafol Franc. 851 j 30 Aug. 847 j 24 Sept. 846 18 Sept. Gor. Gor. 812. e Gojače Kobal Petrus. 873 19 . 858 12 11 Aug. e Goritia Harmel Adolphus.. Gor. e Goritia Grusovin Jos. e Kobdil Jordan Andr. 808 15 22 Jun. e Deskla Kodermatz Franc. e Tolmino Jarc Jos. 869 19 7 Maj. e Prilesje Gaberščik Simon. e Vrsno Lib. 24 Sept. 877 14 30 Mar..47 Cognomen et Locus Nativitatis Flap Joannes. e Mittendorf. Gregorčič Simon Gor. Petri ad Sontium Furlani Jos. 18 Apr. S. 866 13 11 Dec. Gor. 823 28 Dec. 847 31 Aug. e Goritia Grusovin Joan. 853 F r 7-1 14 Mar. 849 43 5 Aug. 853 13 19 Feb. e fan. 795' 19 Sept. Natus Oruinatus Presbyter tb a a. 845 6 Jun. 829: 21 Sept. 85« 20. 851 4 30 Dec. 833 23 4 Dec. Carn. Gor. e Libušina. 829 21 Sept. 852 21 24 Dec. 851 27 Aug. 840 7 Apr. e Končinu Jlovar Franc. e Tulmino Golja Jos. 834 22 Sept. 874 7 27 Sept. 875 33 15 Oct. 879 16 27 Mar. e Vertoiba Jekše And. 853 27 Aug. Viti Vip. Carn.. 830 7 28 Apr. 851 30 20 Oct. e Solkan Gomiszbik Mich. Gor. Sept. 805 20 Aug. 872 13 25 Dec. 823 23 Sept. 839 15 Sept. 848 29 Aug. e Oormons Fon Jacobus. e Cirkno Jerizk Jac. Gor. e Caporetto Juvančič Laur. e Doberdob Godnič Josepkus. 838 14 22 Aug. Gor. Gor. e Libušina Gergolet Jos. 826 22 Sept. Gor.

Gor. 853 8 32 . 860 13 21 Sept. 835 4 31 Aug. 846 24 Feb. e Černiče Leban Jos. 831 11 Jul. e Gabria Mantoessi Joannes. e St. e Ponikve Lazar Ant. e Verhovlje Marinič Steph. Gor. Gor. Gor. 840 28 21 Sept. K ošar Franc. Gor. e Haidovio Leskovec Mart. 850 8 25 Nov. e Lokvica Marušič Jos. 815 10 Sep. S. Carn e Vipacco Lužnik Frauciscus. 842 5 Oct. 823 27 Jan. e Laze Kolavčič Joan. Gor. Carn.t. Cordovado Manzini Antonius. 873 11 21 Sept. 821 19 Feb. e Gor. 824 12 Apr. 851 7 22 Sept. 820 1 Apr. 845 24 Dec. e S. ex Idria Malič Ant. 851 16 Maji 826 11 Oct. e Pod laka Mahnič Aut. 841 29 Apr. 808 27 Feb. Gor. Gor. 840 29 6 Sept. 864 18 24 Sept. 841 5 21 Sept. Gor. 845 10 Sept. 828 17 Mart. 833 24 20 Dec. 827 15. 845 26 Aug. 849 19 21 Sept. Gor.. Gor. Gor. Gor. Ven. 845 29 23 Sept. 808 22 21 Sept. 807 18 Maj. 874 14 15 Jul. 871 K! 21 Sept. Gor. 870 9 29 Aug. Gor. 873 7 22 Nov. Ampetii Lapagna Georg. 824 20 Apr. Gor. 870 13 21 Sept. Gor. Gor. 864 15 24 Sept. 833 Ordinatus Presbyter 20. 850 21 20. 850 7 21 Sept. Macorig Claud. 845 19 21 Sept. 838 11 7 Mar.. e Ceroule Leuardig Fridericus. Audreae Marzolla Jac. 866 10 21 Sept. Tyrol.. 812 17 Jan. Sept. e Volče Machatschek Franc. 879 34 30 Aug. e Goritia Kociancič Steph. e Foliano M arega Ant. 847 29 Jan. Carn. e Preska Košuta Franc. e ltauziano L usnik Franc. Gor. 805 31 24 Sept. e Vojska L ogar Jac.. 866 16 22 Sept. e Kojsko Kurinčič Joan. e Cervignano Lukežič Joann. e Volzana Kramer Philippus. e Vippaco K ragl Ant. Gor. Gor. 818 12 Jan. Petri pr. Marcovig Ant. 868 12 21 Sept. e Banjšica K umar Joseph. 875 33 21 Sept. Gor. 833 25 Dec. Carn. Gor. 847 12 Sept. Gor. 829 8 Nov. e Verhovlje Marizza Ant. Sept. e Sedula Leban Andr. ex Ampletio Kravanja Matk. 832 23 Apr. 820 22 Oct. 849 6 21 Sept.Aug. 879 34 1 Sept. Andrene Marušič Joan. e Kronau Kravanja Andr. 857 13 23 Sept. 809 7 Dec. 800 19 Jul. Gor. 844 23 21 Sept. 832 19 Maji 853 1 Jul. Ital. Gor. Gor. Gor. Gor. e Podbiela Mašera Jos. 830 19 Oct. 850 20 27 Aug. Carn. 855 11 Aug. 835 32 19 Sept. Gor. Gor. 823 1 Maj. 874 17 21 Sept. 842 25 20 Aug. 874 36 22 Se . ex Idriae Bačae Legischa And... 872 16 23 Sept. e Caporetto K uštrin Joan. e fan. Daniel Makuc Ant. S. 816 8 22 Feb. e Codroipo 1. 852 25 Apr. Crucis Lovisoni Jac. S. e Čemiverh Liker Joan. e Schiinpass Kumar Ludovicus. 844 21 22 Sept. 848 27 Maj. ex Amplet. e fan. Gor. 856 25 26 Dec. e Brazzano Madon Blas. Ital. Gor.. 845 1 Feb. 856 6 27 Aug. 815 31 Jan. e Verhpolje K ravagna Joan.. 828 14 Jun. 830 24 Jul. e Lom Kragelj Jos. Gor. Carn. 824 27 Apr. 824 8 Jun. 841 17 30 Aug. Gor. e Sedula Kranjec Ant. Carn. 808 9 Maj. e Podmevec Lacedelli Simeon. 837 13 Oct. K um ar Joan. 851 21 Nov. e Livek Menegazzi Fridericus.. Carn. 856 11 Nov. Gor. Sept. e Fulmino Leban Franc. 841 31 Dec. e Gradisca Marušič Andr. 876 8 21 Sept. 850 9 31 Aug. 849 18 Dec.48 Cognomen et lo c u s N a tiv ita tis Natua Kodrič Joannes. 850 22 Jan.. e Bruma Marinič Franc. 815 20 Mar. Gor. 875 12 24 Sept. 819 16 Oct. 833 16 24 Sept. 837 18 21 Sept. 857 43 20 Aug. 853 28 29 Aug. e Sella Volzanae K ragl Joan. 816 14 Sep. Carn. e Ccrt. e Reifenberg Kokelj Georg. Gor. e fan. Gor.

Carn. e Salcano Okorn Fidel. 817 27 Jan. Gor.824 21 Sept. 802 24 Sept. Gor. 835 24 11 Jul. e Skerbina Pirich Mick. Gor. Pavletič Jos.. 793 19 Sept. e Hudilog. 821 21 Sept. Gor. 862!29 10 Dec. 850 32 18 Oct. 830 21 Sept. 814 •43 24 Apr. e Goritia Podreka Jos. 858 7 10 Mar. 8441 19 Sept. e Monte S. 809 20 Aug. Gor. Gor. Gor. e Sagrado Pipan Jos. e Sovodnje Pelizon Valent. 842 19 Sept. Gor. 805 25 Sept. e Pliskovica Miani Jac. Gor. Gor. 806 25 Sept. Gor. 82' 21 Sept. e Huda Mickelluti Franc. ex Idria Peternel Georgius. 833 10 28 Maj. 847 8 15 Dec.868 17 19 Jan.. 842 3 Feb. 840 23 30 Jul. e Jamlje Pachor Jos. Laur. Gor. 816 24 Sept.82i 21 Sept. Gor e Romans Oblokar Midi. e Merna Močnik Ant. S. 841 10 2 Oct. e Volzana Polk Joauaes. Ven. Perko Ant. Gor. e Goritia Pervajne M artinus. Gor. e Circkina Mullon Barth. Gor. 817 23 Sept. 833 21 Sept. 814 21 Sept. 819 24 Sept. e Dollia Tulm. Gor. Gor. 813 21 Sept. e Crauglio M ighetti Carol. Laur. Gor.813| 22 Sept . e Reifenberg Pecorari Sebast. Gor. S. 834 7 Sept. 815 24 Sept. 816 24 Sept. Gor. 848 31 1 Mar. e S. 871 26 10 Jun. 842 !27 5 Jul. Carn. Carn. Carn. e Sckwarzenb. 826!25 19 Mar. Gor. 842 !37 11 Nov. Gor. 811 23 Sept. 829! 18 Dec. Ven. e Novake Pilosio Ant. Gor. 847 6 Sept. Leonardi Podreka Franc. e Merna Mosetizh J os. ex Opačjeselo Pasqualis Aloy. 839 8 4 Apr. 842 lu 9 Dec. 1 Apr. 844 8 8 Nov. 818 28 Jan. 824 23 Sept. e Goritia Milost M artin. e S. And. e Goče Merzina Georg. e fan. Gor. 20 Aug. Pelizon Jos. 821 21 Sept. 833 18 12 Mar.831 25 24 Jan. 852^2 . 848 33 28 Jan. 852! 20 Sept. 840 21 Sept. 824 33 17 Feb. e Clnopris Nanut Joan. 823 23 Sept. Viti Paclior And. 848 27 Aug. 824 22 Sept. 790 13 Nov. 816 21 Sept. 842 12 2 Sept. Gor. 847 8 24 Apr. 826 22 Sept. 837 !26 2 Maj. 82-4 23 Sept. 876 . 854 19 2 Apr. e Carniopoli Olivo Ant. e Skerbina Pipan Ant. 8 5 0 '19 25 Mar. e Moraro Orlando Jos. e fan. Viti Pirc Mattk. Carn. e Sovodnje Penzin Carol.29 24 Sept. 811 3 Jan.£ Natus I 23 Mar.. e Schónpass Merzina Franc. e Goritia Ordinatus I tb presbyter |. e Gargaro Mondini Joan. e Podmevec Petcosig Franc. 840. Gor. e Teruova Pertout Laur. Gor. 801 25 Jan. 874 10 7 Sept.49 Cognomen et Loeus Nativitatis Merkel Ant. e Podgora Peršič Franc. e Goritia Peternel Iguatius. e Salcano Mosetizh Franc. 822 21 Sept. Gor. e St. 822 19 Sept. 817 24 Sept. 833 4 14 Apr.831 32 5 Mar. Eustack. Gor. Gor.803 21 Sept. Gor. 848 17 13 Sept. S. 879 S T 11 23 Aug. 832 7 23 Apr. e Strada di Castions Mozetič Stephanus Gor. 849 30 Aug. 849 22 : 8 Nov. 845!33 10 Mar. 806 20 Aug. Gor. Gor. 848 19 Dec. Mossae Osimk P. 868 13 28 Dec. 874 24 . Carn. e Goče Mesar Andreas.838 j 8 20 Dec. 867 12 . 804 19 Aug. 842 10 5 Jan. 849:29 10 Dec. e Visco Pauletič And. e Tulmino Perdick Mick. 842 22 16 Jan. e fan.814 24 Sept. 847 8 8 Dec. 802 13 Jan. 805 19 Aug. 846 22 21 Sept. Pahor Ant.819 11 27 Jun.21 14 Feb. e Goritia Orzan Ant. Gor. Gor. e Vertoiba N auutti Antoninus e Goritia Nardin Franc. 832 8 28 Jun. Audreae Pečenko Andr. 843 43 3 Nov. 842 28 21 Jul. 811 22 Sept. ex Opačjeselo Pachor Stepli. P itto riti Franc.

Martini Rubbia Vincentius e Goritia R uter Laurent. e Biliana Schm utz Joaunes. Gor. 848 27 23 Jul. 834 20 13 Jul. Rovere Ant. Gor. Apr. 858 18 19 Jun. 854 21 10 Oct. 811 24 Sept. 869 i 8 . 841 20 Feb. 87 G 18 11 Oct. Gor. S. 847 27 8 Mar. Gor. Gor. 847 9 7 Jul. 843 19 Sept. Gor. c Salò Sedej Franc. Gor. e Cormons Schauli Jos. e Samaria Savorgnani dei Vine. 877 14 17 Dec. Gor.. 844 6 Sept. 864 12 20 Mar. 845 6 Sept. 868 15 7 Sept. Gor. 853 26 Aug. e Sebrelja Respet Andr. e Viscone Sessich Ant. Petri Slokar Joaunes. 846 24 Jan. e Šmarje Poljšak Jos. 819 21 Sept. Mich. 808 21 Sept.853 27 Aug. 820 22 Sept. 828 2 Feb. Gor. 872 3 MS 8 Nov. e St. e S. e Medana Sfiligoi Antonius. lyt. Gor. e Levpa Stubelj Vincentius. e Kern R u tar Thomas. Gor. Gor. Oct. 829 21 Sept. e fano S. 866 12 19 Mar. 852 31 1 Jun. e Cividale Rejic Joannes. Viti Sam ar Ant.uciae Salimbeni de Augustus. e Fleana Samiz Jos. 875 17 3 Mar. 876 11 4 Oct. e Gorjansko Strukel Greg. e Morato Sion Leonard. 820 21 Sept. e Kamnje Šlunder Joseph. 819 10 Jun. e Temnica R otter Jos. 854 26 Aug. e Ronchi Starm an Steph. 815 28 Oct. 820 23 Sept. Schonpass Štrukelj Michačl. 847 21 5. 851 18 9 Mar. Gor. 845 18 Sept. Gor.. e Toplice S kert Andreas. 846 6 25 Mar. 834 9 11 Jun. e S. August. Gor. 816 24 Sept. 841 21 25 Jan. e Žabče Stagni Leonard. 869 7 7 Feb. 841! 18 Sept. e Verh Serravalle Joannes. Gor. 841 11 26 Sept. e Goritia Scudelari P. G or e Ampletio Soudat Jos. 831 21 Sept. I. 832 28 Aug. Gor. 843 30 Aug. e Cerovo P u ssig Jacobus. e Šmarje Posarelli (de) Ferd. 863 18 4 Oct. Natus Ordinatus Presbyter ao d 11 Jun. 859 18 18 Aug. Barth. Gor. 849 15 15 Aug. 821 23 Sept. 871 9 4 Maj. 839 7 1 Mar. Lombard. Gor. Mich. e Goritia Quaglia Aloysius Ab. Carn. e Temnica Stepančič Franc. Gor. Carn. e Circhina Revignas Jonn. Gor. 806 21 Sept. o St. 847 9 9 Dec. e Tnlmino Sm rekar Franc. Gor. 878 25 11 Aug. 870 30 11 Jan. 874 16 4 Mar. 855 19 23 Sept. ex Ontaniano Rožič Francis. 848 32 4 Aug. Gor. Gor. Gor. e Caporetto Schober Joan. 847 14 5 Aug . e Planina Sellak Joan. 803 21 Sept. 865 22 23 Jan. 877 33 5 Jan. 808 21 Sept. 853' 27 Aug.. jun. 843 21 Dec. e Unterfestniz Stepančič And. 841 23 Sept. 841 15 Jul. 869 [16 2 Jan. 804 20 Maj. 842 7 5 Aug. Gor e Nogaredo Rjavic Blasius Gor. 843 15 Jul. Gor. 820 21 Sept. Silvestri Jos. 819 4 Dec. 866 27 3 Feb..Cognomen et Locus Nativitatis Poljšak Alphonsus. e S. Gor. e Vippac. 852 22 Mart. 871 12 22 Jan. Gor. 842 26 15 Jun. 812 21 Sept. Gor. 821 21 Sept. 834 24 20 Oct. 810 20 Nov... Gor. Luciae Skočir Josephus. 814 22 Sept. 846 24 11 Jan. Carn. e Cirkno Selak Ant. 821 21 Sept. Daniel. Gor. Gor. e Cormons Sion Leotiard. 820 21 Sept. 826 22 Sept. Gor. Gor. 8501 29 Aug. 838 21 Sept. 817 24 Sept. 838 27 13 Jan. 843 15 Jul. Carn. e fan. 866 27 28 Jan. Gor. 824 21 Sept. e Temnica Strekel Barth. 843 1 Sept. e Peuma Prim šar Jos. 826 22 Sept. 827 21 Sept. Schonpass Rodaro Joannes. 834 18 22 Jul. e Ronchis Rogelia Joan. 836 25 19 Nov. 866 23 21 Aug. e Tergesto Stihgoi Ant. 842 8 13 Jun. 855 10 Aug. e Sodražica Prinčič Steph. Gor. e Monfalcone Prim ožič M atth. Gor. 876 32 4 Maj. 843 4 Mar. e S. Ven. e Moraro S ita r Franciscus Carn. 842 38 10.. e S.

812 10 Sept. Gor. e Veldes Wolf Andr. Gor. S. 846 6 Sept. e Kanale Vuk Jos. Gor. e Ronchi Tribusson Joannes. 854 31 9 Nov. Gor. Valentinčič Steph. e Placentia Tirindelli Pet. 859 20 28 Apr. 838 22 14 Apr. e Dolegna V enturini Angelus. Visintini Joan. S. e Goritia Toros Ant. Gor.51 Cognomen et Locus Nativitatis Suppancig Jos. e Faventia Vales Marcus. 871 17 11 Feb.. 871 22 19 Apr. Crucis Vuga Andreas Gor. Gor. 847 28 Nov. Gor. e Solkan Vuga P etrus Gor. 839 28 27 Nov. 835 28 Aug. 868 19 6 Jul. 852 29 28 Feb. e Strassoldo Verzegnassi Joan. Gor. 840 15 Jul. Bapt. 802 20 Sept. Gor. 824 21 Sept. e Idria Tuni Jos. 836 28 5 Oct. e fano S. 863 19 12 Sept. e Podberdo Zarl A n t . Gor. e S. e fan. S. Carn. 816 21 Sept. 861 19 16 Apr. 846 28 29 Aug. 829 4 10 Jul. 857 10 2 Jul. 859 10 25 Maj. e Brazzano Visintini Franc. 838 22 Sept. Gor. 828 28 22 Jul. 817 21 Sept. 860 5 13 Sept. Ital. e Verhpolje Urbančič And. V isintini Leop. 872 12 10 Apr. 841 31 27 Sept 842 6 Sept. 869 11 15 Jun. Carn. Gor. Barth. 867 30 2 Jul. e Ronchi Terpin Ant. 872 12 16 Jun. Gor. 843 18 Sept. Petri Vidic Franc. 829 21 Sept. 816 5 Aug. 839 8 13 Aug. 844 15 Sept. S. 844 18 Sept. e Labaco Visintin Jac. S. e Moraro Ukmar Ant. Mossae V isintin Mich. e Caporetto Utili P etru s. 872 7 18 Mar. e Goritia Tamburiini Ant. Ital. e fan. 809 20 Aug. 846 1 Sept. 871 31 25 Mar. e Morska Vuga Michael. 815 22 Sept. 825 8 21 Feb. e Suburb. 865 17 22 Dec. e K viško Tomsig Aloysius e Goritia Tomsig Franc. 839 24 Sept. 838 24 Sept. 869 8 17 Apr. Gor. Floriani Tilgner Alb. 869 30 8 Dec. e Talm asons Vecchi Joan. Rochi Vuk Leopoldus. Gor. Croata Dragensis Velikonja Joan. Carn. Carn. 849 1 Sept. 848 8 27 Jun. e Goritia Tomšič Jos. 876 10 27 Jun. 842 19 Sept. e Medea >5ušek Franc. 833 23 5 Jul. 850 22 6 Mar. Gor. 830 28 Aug. 844 18 Sept. 851 27 Aug. e Medea T revisan Bened. Gor. 864 30 3 Jan. 837 12 Feb. 813 25 Nov. 840 15 Sept. e Cervignano Tomanin Vinc. 805 19 Sept. e fan. 847 6 Sept. e S. 831 37 16 Aug. 816 21 Sept. e Gabria Toneig Joseph. 860 26 19 Apr.. Gor. Ven. 809 21 Sept. 827 21 Sept. e Tapoleano T reyisan Joannes. 807 25 Sept. Gor. 840 23 Sept. Gor. Mart. Gor.. 813 23 Sept. Gor. 866 24 14 Nov. Gor. e Medana Torre Aloys. e Gabria Vip.. 825 21 Sept. 802 28 Sept. 837 22 Sept. Gor. 843 9 4 Sept. 804 15 26 Nov. Kanale Vuga Joan. 842 19 Sept. e Merna W ester Joannes. Gor. 852 23 16 Jan. 846 23 25 Feb. e Flumine Natus O rdinatus P resbyter fa o3© Oh 14 Jan. 23 Oct. 816 24 Sept. e Monfalcone Toso Jos. e fau. 805 20 Aug.. 849 1 Sept. 875 13 20 Jun. 834 23 Sept. ex Idria Mangerie Aloys. Eug. 878 12 27 Sept. Gor. Laur. 830 4 3 Maj.. e Solkan Valussi Car. e fan. Laur. Gor. Gor. 840 43 26 Aug. 852 29 Aug. 869 22 8 Feb. e Goritia Tomažič Ferd Gor. 842 25 10 Sept. Gor. 820 23 Sept. 838 21 Sept. 833 11 13 27 Oct. e Podberdo Wolf Joan. Luciae Veliscig Antonius. 833 21 Sept. 867 30 3 Mar. e Perteole T raversa Joan. Gor. Gor. S. 822 21 Sept. Mart. Gor e Lucinico Tušar Gregorius. Carn. e Vilesse Vechiet Joan. 802 18 Sept. e Strassoldo V enturini Julius. Gor. 871 11 1 Apr. 861 11 7 Maji 856 21 Sept. Gor.. e Moraro Vecerina P. Gor. 835 5 . 848 6 Sept. Vittori Laurent.

e Medana Zurm an Carolus. e Goritia Ziak Franciscus. 861 28 Sept. Gor. 814 2 Dec. 879 34 . 851 24 Sept. 845 Nov. e Pervačina Zucchiati Mart. e Gor. 860 12 Sept. Gor. 849 27 Sept. 834 Mar.52 Cognomen et Locus N ativitatis Ziingerle Franc. 872 29 Sept. Gor. e Gorjansko Zei Josephus. Gor. Gor. 857 5 Sept. e Pervačina Zorn Joseph. 843 29 Sept. e Pervačina Zorn Hilarius. e Renče Natus 28 3 3 26 20 4 2 13 16 16 16 3 30 Nov. 837 Sept. Zernitsr Antonius. Gor. 871 8 Sept. e Goritia Zoratti Franciscus. 850 Jul. Gor. e Goritia Zorn Aloys. 873 29-JJ Sept. 822 Aug. 847 Feb.. 842 26 Mar. 816 Mar. Dec. 825 Jan. e Flumine Zavadlal Jos. 832 28 Sept. e Gradiškuta Žnidarčič Andr.. 848 7 Jan. 829 Nov. 854 Ordinatus presbyter 10 6 22 21 22 1 23 13 1 24 27 4 22 23 20 sb OS PL. Gor. 847 Oct. 826 Sept. e Medea Žnidarčič Andr. Ital. e Goritia Zenarolla Josephus. Zuttioni Sebast. 872 18 Sept. 835 25 Nov. 820 Mar. 852 27 Nov.

1758 Bveginj (Bergogna) 1784 e) 17 D eskla. c o n ­ fir m a n t.'e) 1754 1757 1757 :f) 1342 1755 1334 1772 iO c3 cu 29 14 18 27 29 30 18 38 9 17 16 19 11 21 28 20 13 20 24 31 26 25 23 25 19 20 22 8 11 19 27 23 10 31 14 a) P a r o c h i a m C i r c h i n a e q u a V ic a r ia tu m m u ltu m a n te a. . A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta e) A n n o 1 8 6 3 a d P a r . e le v . Annus Erect 1300 1545 a) 1485 450 1642 1470 1785 1640 1550 1510 1770 1631 1757 1764 1869 1574 1747 1188 1600 1346 (O 1694 1711 1785 1811 (d) . e lib r is B a p tiz a to r . A n t i q u i t a s e r e c t. 1771 Bavenzano . s ic u t e x in s c r ip tio n e c r o n o g r a fic a e v in c itu r . d o c u m .53 Nomen Station.) 1295 23 Gabrovica . A n d r e a e d ic a tu m . Campolongo 10 F ra tta . (i) 32 Gorjansko .1 Gargarum . e r e c t..) 1651 30 Folianum .) . q u o d vero d e in c e p s i n t e m p l u m r e a e d ific a tu m f u i t . e x i s te n tia m h u ju s P a r o c h ia e et adnex a r u m C a p e lla n ia r u m p r a e m ittit c) d) e) e) A d im m e m o r a b ili e x t it it S a c e llu m S . b) J lta s c a ta . Ite m . 1545 extitis s e d o c u m e n ta p r o b a n t. 1616 9 Depovanum. in d i­ E x i s t e n t i a a b i m m e m o r a b i l i s in e d o c u m e n tis a s s e r itu r . Dan. f) A d p a r o c h i a m e le v a ta . B razzan u m . “ analig Kanal) . B arbana 33 Crucis (S. . B a tu je . n o n e r u itu r .) B e lv e d e re . |(2 1445 30 Chiopris A ltura . . E r e c t i o n i s e p o c h a e c e r t i s d o c u -j m e n t e r u i n o n p o te s t. 1500 21 Flumicellum B r e sto v ic a . 15 Commenum (Komen) A ndreae S . 1762 d) 18 Černiča (-če) B e g lia n o 1836 23 Čez-Soča 31 Danielis (S. Annus l sb Curat. 1763 1480 f) 26 Dolenja B orean a 17 Dornberg 1785 28 Dreženca B orgnanum .) Laporettum (Kobar ) 1782 ^apriva 1605 h) 20 Gabria (-je Mernae) 3. Erect. q u i n a n n u s d e te r m Gradiskuta (-diščo) • . c) d) C e r tis e D o c u m e n t i s n o n e r u i t u r . (b) . l(i Doberdob . n a m Grado . 31 Circhina (Cirkno) la) A m ple ti u m . “) A n t i q u i s s i m a e e r e c t i o n i s . 1428 ^antiani IS. B u l l a P p . 1598 Bervineanum Gradina (Graduo) Gradisca a) U e c e n t. 1766 B ranica 2o Duinum (Devin) 1870 28 Farra . 16 Gabria (-je S. 26 Gorenjepolje ^erou (Cerovo) . A n n o 1 8 5 4 a d P a r o c h i a m e le v a ta . 1663 c) 7 Cormontium A q u ileja 31 Corona 1031 A vče :Auza) 11 Crauglio 1496 B an jšica 1771 12 Crucis (S. C e l e s tin i I I I . J a m q u a d iu e x is t. Curat : : N o v e m b r i s 1 1 9 2 d e s u p e r d a t a et i n A r c h iv io C a p itu la r i C iv ita tis A u s t r i a e ( C iv id a le ) a s s e r v a ta . 24 Fleana 1766 Bukovo 1842 g) 15 Floriani (S. c e r tis e d o c u m e n t . 1750 B rum a. .) Conv 585 Bata (Bate) . d ie 2 4 Grahova Momen Station.

. Peuma Pieris . n o n con­ 1 8 4 7 a d P a r o c h ia m e le v . Tertii Mavhinja (-e). . s e d d o c u m e n t. . Merna (Miren) Mernicum (Mernik) Mons Sanet. . Lucinicum Marianum . e r e c t. . Otelca . e x i s t e n t i a m h u j u s P a r o c h ia e e t a d n e x a r u m C a p p e lla n ia r u m p r a e m ittit. d) Anuns Erect. 1 8 5 9 a d P a r o c h ia m c) I n s t r u m .) Moss. . C u r a tia v e t. s ta t. . ' . 1832 1334 1786 1757 1785 |1797 . A n n u s e r e c t. d e s u n t . f) g) h) Anno 1 8 6 3 a d P a r . Mauricena Ins. Curat. B ig lia n a n i tr a n s la ta fu it. d e ­ s u p e r d a t a e t in . e r e c t. . d ie 3 4 N o v e m b r is 1 1 9 3 . coli. e le v . Martini S. Plava Piazzutta Pliskovica . . b) P a r o c h ia a n tiq u is s .) .) pr. . Jageršče Jamlje Joanniz Kal (Kau) Kamnje Kobiljaglava Kostanjevica Kozana Kožbana Kreda . Curat. Levpa . Anuus Erect. Laurentii (S. Novake Obloka .) . Medea. q u a e in d e ah a n n o 1537. Haidovium (Ajdovàina) Hilarii (S. C o e l e s t i n i I I I . . Mons S. Viti Monsfalconum Morarum .) Gorit. . Nogaredum . Medana . .64 Nomen Station. e re c tio n . . Anno 1 8 6 3 a d P a r o c h ia m e lc v .) Gorit. Musculum . f) Anno 1848 ad Parochiam elev.A u s tr ia e (C iv id a le ) a s s e r v a t a . e r e c ta . A r c l d o o C a p i­ t o l a r . Cars. . Anno e docum . Kronberg Laurentii (S. . Pečine (Pekina) Pelagii (hempolaj) Pčrteole Pervačina Petri (S. Mauri (S. Martini S. . Nabrežina . . n o n e x t a t . Podberda (-o) Podgora E s t n o v a e e re c tio n is . n o n p r o s ta t. . . . v e t u s t a e e d o c u m e n t . e) A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta . Gor. Martini S.) . Ignatii (S.) ad Sont. Orehek Osek . B u l l a P p . c) d) A n n o 1 8 6 3 a d P a r o c h i a m e le v a t a . Luciae (S. . Idria (Bačae) Idria (Canalis). Nomen Station. Mossa . . . ig n o ta e e p o c . Otalež .1871 J1570 a) 4726 1400 b) 1790 1725 (c) 1789 1810 1872 1671 1796 1846 1747 (d) 1797 1770 1800 1741 1756 1781 1787 1584 e) 1419 1626 f) 1784 g 1789 1525 1768 (h) a) b) A n . . Neb. C io ita tis . . Logje (Loncb) Lokovec Lokavec Lom Livek (Luico) Lokva . ti C3 Cu 8 26 28 10 28 9 13 22 29 26 32 21 29 15 14 21 15 17 15 18 13 21 31 10 9 22 8 23 11 7 19 14 25 a) A liq u a n d o e c c le s ia p a r o c h ì a l i s . Opačjeselo . Libušina Lipa Log (M ittelbrett). . Petri (S. in. 1751 (a) 166G 1552 1822 1540 (b) 1560 1557 c) 1550 1784 1810 1760 1762 1806 1643 1774 1876 1704 1765 d) 1789 1629 1342 1450 1425 1490 1756 1836 1871 1785 e) 1702 1739 f) 1768 c) A n n u s e r e c t. .

1772 P] 26 Strassoldum 30 1760 10 §ebrelja P anzianum (R enče) 1475 15 1755 Pavna . A n n o 1 8 6 7 . a d P a r o c h i a m e le v . P a tr. 9 M 28 Tulminum [Tomin] Puttarsium . cujus c] A n n o 1 8 4 6 .) . 32 1184 c] 25 Sdraussina .. 1839 24 Vilesse Sedula [Sedlo] . Erect. d e n u o e v e c ta . 1785 1540 32 Tribuša inf. Sede Patr. 15 Skerbina 19 1786 1786 9 Tapoleanum Pavnica 1756 1570 24 P oifenberg .Vojščica Volzana [Volče] . 1813 18 D o c u m e n t a e r e c t. 27 1787 21 Vedrignanum-drijan S a lca n u m . i n d i c a t a . . 1497. p e r p . 1785 1807 17 Vipulzanum [-polže] 26 Serpenica . p a t u l u m e st. 1683 22 m Sagradum . 1784 20 1550 Quisca (K viško) . J a m q u a d i u e x i s t e n s e C h r o n ic a C o r i t . 1755 1570 29 10 Viscum Sgonik 29 1618 b] 22 Visconum [d] S. i n c e n d i o a b s u m . in c e n d i o a b s u m t a f u e r i n t . Curat. p r i m a e e r e c t. 1703 17 Pom ansium . Sebast. Thomae (S. vocatione s. ut verus aut saltem probabilis annus (loc falsi) pier. 16 1750 <d) 24 Ternovo Schiinp. 32 Stiak . e t 1 8 6 3 a d P a r . e d o c u m e n t i s n o n e r u i t u r . vacante die 19. A n n u s e re c . Aquil. 1631 11 S. 1854 14 Tribuša sup. 1842. Optatur.55 Annus Erect. 1 8 3 6 . 14 Soča . a Petro Carolo Episcopo Ca :1] I n s t r u m e n t . 1747 21 1580 c] 20 Temnica Pochi (S. a n . 1500. A n r /. I V . P olica . n u l l u m Prillano et Vicario Patriarchae A a d e s t. n o n p r o s t a n t . 13 P uth ae th e u t. N om en S tation . 18G 0. Rochi extruere. e le v . a n . A q u il. com m em . 1500 30 Vogarska [-oj 1493 10 1757 19 D o c u m e n t a e r e c t. tunc temporis sotto-Torre bj D o c u m e n t u m e r e c t i o n i s n o n e x i dicti.a] M t a s e lib r o b a p t i z . Capellam sub in­ s tit. 7 Ternovo Amplet. concedit. 1600 1575 32 Villa-Vicentina . 1782 18 Poča . . 1 8 0 0 . Nascimbeni De­ canus habitantibus suburbii Gori. J e a n . fa c iu n t h u ju s P a ­ r o c h ia e . Z-a P od m ev ec . A n . 1851 8 Sovodnje 10 1756 . a n n i 1015. 15 Srednja 1863 11 1873 P onikve 13 Steržišče 1762 14 1772 P raticellum . Žablje . e] L it. 1482 Poncbae 1579 23 Tertium 1788 32 Ponzina (R očin) . ^D . 16 1788 (a) Podsabotinum . 13 ta fu e r e . ex documentis evictus huic Curiae Archiep. c u m d o c u m e n t a 1 0 . 13 Trenta 1787 16 1858 Puda . Zapptok 1769 12 A d P a r o c h i a m e r e c t. a d E x p o s itu r a m Quilejensis consecratum fuit. Nomen Station. stat. . innotescat. Tomaž. Viti [Foroj. tiensis. Annus Curat. 24 17 Vertojba Schonpass 1832 9 1402 Scodovacca ..] . [Solkan] 8 Velikidol f i 19 1224 Samaria [Šm arije] 1570 1630 g] 2o Versa .. Sept. 1700 1652 a] 12 Saciletto 31 Turriacum . i n v ie . a d P a r o c h i a m e v e h e ­ Altare majus mense Augusto ann b a tu r .

.

.

.

GORITIAE 1880 Typia Mailing.STATUS Personalis et localis Arclii-Dioeceseos 10 fi ITIEI SIS INEUNTE ANNO 1881. .

.

Graecus C hrysogonus II. • • 447 454* 485 • • • 515 • • • . S. N Ad anno aiuium i 63* 2 . e Pola in Istria Secundus. • . Aquilejensia Chrysogonus I. Gallus S. . S. E p isco p i. H ilarius seu H elarus. Graecus Marcelliuus. Graecus M arcellianus. A ntii asterisco * notati certe determinari nequeunt. Altinas Maximus Jan u ariu s. Mediolanensis Macedonius . Graecus A gapitus Theodorus Benedictus F ortunatianus. . 3 4 5 6 314 7 • • • 8 347 90* 1. 9 10 11 12 369* 389* 389* 407* 407* • • • 434* • • • 13 • • 14 15 16 17 18 19 20 444 451 454 485* 500* 521* 529 • . Afer 2. Beneventanus Adelphus seu Delfinus. Salicus S Nicetas. Romanus Stephanus. Germanus S. H erm agoras.SERIES ANTISTITUM Aquilejensium et Goritiensium Series Antistitum Aquilejensium. V alerianus. A rc h ie p isc o p i. Chrom atius. Aquilejensis A ugustinus.

Beneventanus. Forojulieusis Ursus I. Aquilejensis M arcianus. Leo. . Polanus Serenus Calistus Sigvaldus.. S chism atici O rthodoxi Paulinus I. P a t r i a r c h a e . Ravennas 569 571 586 607 Aquilejae Joannes I. Valpertus Fridericus I. Ariminensis 612 Epiphanius e Castro Um ago in Istria. Joannes III. 847* 850* 871* 874* 901* * • • . 685 Christoph. 30 1 In in su la G rado 607 Candidian. qui 'e t U rbanus Maxentius Audreas. 25 607 26 27 628 28 29 .seu P aulus Rom. 31 698 | 32 711 ! 33 717« 34 762« 35 776 36 37 811* 38 • • • 39 847* 40 850* 41 871* 42 875* 43 901" 44 | 928 711 717 737* 776 802 811. Piranensis F ortunatus Felix Joannes II. O r th o d o x i. A q u ileja e.IV Ad Ab N. . Italus Teutim arus. anno annum 21 22 23 24 557 569 571 586 3. S e h ism . . Elias. 613 C yprianus Polanus 628 Prim ogenius Aretin. P aulinus II. Grsecus Severus. Forojuliensis S. Germanus Lupo seu Lupus I. . 648 Maximus Dalm ata 668 Stephanus P arentinus 673 A gatho. Justinopolitan. • P etrus I. Polanus.. Probinus. su b la to . Forojulieusis Venantius. Forojuliensis .

45| 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7( 71 75 U rsus II. e Comitibus de Treven Gotefredus P ereg rin us II. Card. P ataviuus 1439. Forojuliensis P ereg rin us I. Mediolanensis P ag an n s T urrianus. e Ducibus Carinthi® Uldaricus II. Voldaricus G erardus. Gera. Germ anus H enricus. Gallus Nicolaus. Volcherus de Laubrechtskirchen. Germ anus E berardus. Rom anus Antonius II. Germ anus B ertoldus ab Andechs Gregoriu8 de M ontelongo. H uugarus „ „ Sedes vacabat Ludovicus III. Cam panus „ „ Sedes vacabat R aim undus T urrianus. P lacentinus Gastonus T urrianus. M ediolanensis „ „ Sedes vacabat B. Joauuis Regis Bohemiae filius Ludovicus T urrianus M anquardus de Randeck. Gallus Joannes V. Scaram pus M ediarota. Germ anus Rodoaldus. Lupo seu Lupus II. Germ anus Joannes IV. Germ anus R avengerus seu R avenger. e M archionibus Moravi® Antonius I. da Ponte. — Alexauder.V N. de P o rto g ru aro = A n to n iu s III. Venetus Ludovicus II.cti Genesii. e ducibus Massoviro.Bertrandus e Comitibus S. H engelfredus. Cajetanus. Polonus . Ravennas Popo vel W olfgangus. A ugustanus Philippus de Alenconio. e Ducibus C arinthiae qui et Volricus. Teckius. Germ anus Sigeardus e Comitibus de Pleien. F erentinas Ottobonus de Razzis. Mediolanensis P etru s II. Slavus Uldaricus I. G erm anus F ridericus II. Germ anus Goteboldus.

I. Venetus Dionysius Delfinus. 1752 1774 1774 1784 Carolus Michael e Comit. Archiepiscopi S. ab E dliug. II. 1830 1834 1835 1854 1855 Josephus W alland. Episcopi Goritienses seu Gradiscani. Carniolus. B arbarus. V enetus Hieronymus Gradonicus. V enetus F ranciscus B arbarus. Venetus Joannes VII. Venetus H erm olaus I. 1788 1816 1819 1830 F ranciscus Philipp. Princeps. Gorit. Ad Ab anno annum 1465 81 1471* 82 1491 83 1493 84:1498 85 1517 86 1546 87 1592 8 8 1616 891622 90 1628 91 1629 92 1656 93 1657 94 1699 95 1734 1471 1491 1493 1497 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1751 „ „ Sedes vacabat M arcus I. Josephus W alland. Grim anus. G rim anus. Principes. G radonicus. Venetus Scrics Antistitum Goritieiisiuin. Gradonicus. Venetus Joau n es VI. . Venetus H erm olaus II. Luschiu. V enetus Daniel Card. Card. Carinth. G rim anus. Andreas Gollm ayr. Delfinus. Card. ab Inzaghi. V enetus M arinus Card. B arbus. Delfinus. Venetus Antonius IV. Gorit. ab Attems. Archiepiscopi. Venetus A ugustinus II. G rim anus. Carniolus III. e Comit. e Comit. idem qui supra Franciscus Xav. Princeps. Venetus N icolaus II. B arbarus. D onatus. Rudolphus Joseph. I. Venetus M arcus II. Styr.VI N. M etropolitae in regno Illyrico. R. V enetus Dom inicus Card.

Septembris 1821. Novembris 1854 Arcliiepiscopus Goritiensis designatus. Junii Sedis Archiepiscopali s solemnem posses­ sionem a d iit. Ap. E x c ellen tissim u s et R everend issim u s I>oixiinixs D om in u s Andreas Golkayr. Auntr. Martii 1855 confirmatus. 24. METROPOLITA. Sacr. 3. 24. Majestati a Consiliis intimis. a Sancta Sede Apostolica die 23. ejusdem Pallio decoratus. . Junii Labaci consecratus et 4. Ordinis Leopoldi Magna Ornee decoratus. C. Altissi­ ma Resolutione de die 18. Sacerdos jubilatus. s. Sacerdos ordinatus Labaci die 23. Junii 1880 Annos Epi­ scopatus 25 celebravit. t h e o l o g i a : DOCTOR etc. Novembris 1797 . Caes. s. R.Ordinarius: C elsissim us. Dei et Apostolicac Sedis Gratia Princeps-Archiepiscopus. Solio Pontificio A ssistens. Natus Radmannsdorfi in Carniolia die 28.

eadem die possessionem Sedis episcopalis adiit. Sept. C. Terg. et 17. Januarii 1811. Just.3 6 7 Cel.a. Breznic Carn. 1837. Natus in Verba Par. Julii 1834 .m us D om inus G e o r g i u s C. O rdinis Coronae ferreae Eques II. Aprilis 1812. a Sancta Sede confirmatus. R. Natus Antinianae in Istria die 16. Octobris 1857 designatus et 21. Julii 1875 a S. Prine.927 Ill. Theologiae D oetor etc. Dobrila. an. Decembris ejusd. episc. Septembris 1875 consecratus. Theologiae D oetor etc. die 10. Oct. Junii ej. Maji 1858 consecratus. Augusti 1875 a Sancta Sede confirmatus. Terg. Labaci die 5. adiit. 16. a. Ss. Maji 1875 pro Sede Ep. 26. 1875 Sedis. ECCLESIAE LABACENSIS c u m a n im a b u s 5 5 7 . Just. . supr. Sacerdos ordina­ tus 11. Goritiae 2. Classis Ss. Episcopus Parentino-Polensis suprema Resolutione de die 12. Maji 1875 designatus. de die 29. Maji Sedis epi­ scopalis Parentinae et 13. Sept. R. Resolut.m us D om inus Joannes Chrysostomus Pogačar. die 22.2 EPISCOPI SUFFRAGANEI HUJUS METROPOLEOS. Polensis possessionem solemnem adiit. Sacerdos ordinatus 27. e.m u s et R. Ordinis L eopoldini Commendator. Episcopus Labacensis suprema Resolu­ tione de die 30.mus et R. sol. Sede confirmatus. ECCLESIA TERGESTINAE et JUSTINOPOLITAN aE c u m a n im a b u s 311. desi­ gnatus et die 5. poss.

8 5 0 Ill. Theologiae Doctor etc. consecratus. 1827 .7 1 2 Ill.m u s et R . Glavina. Junii 1860 consecratus. Junii Sedis episcopalis soiemnem possessionem adiit. a Sancta Sede confirmatus. 1872 acceptata. etc.mus Dominus Franciscus Anianus Feretič. Episcopus Labacensis suprema Resolutione de die 6. Sacerdos ordinatus 29. ECCLESIAE VEGLENSIS c u m a n im a b u s 4 8 .3 ECCLESIAE PARENTINAE et POLENSIS cu m a n im a b u s 8 8 . Julii 1860 soiemnem possessionem Sedis episcopalis adiit. Ss. 1859 designatus. die 23. Novembris Sedis episcopalis Polensis possessionem solemuem adiit. Julii 1876. Augusti 1852. Cel. Vindobonae die 17.mus Dominus Bartholomaeus Widmer. ejusdem mensis Sedis episcopalis Parentinae atque 24. Goritiae die 6. 1. Decembris 1816. Natus in Borst in Istria die 13. die 13. Episcopatu cessit 10. Sede confirma­ tus. 27. Nov. Aug. Sacerdos ordinatus 17. Goritiae die 23. Ss. Aprilis 1828. Maji e. Sept. Natua Krainburgi die 11. Episcopus Veglensis suprema Resolutione dd. Theologiae Doctor. insign. Cruce aurea pro merit.mus et R. Octobris 1878 consecratus. 5 Decembris 1879 designa­ tus. . Julii 1878 designatus. ac demum resignatione sponte oblata et a Summo Pontifice Pio IX. Sacerdos ordinatus 12.mus et R. Episcopus Parentino-Polensis suprema Resolutione dd. die 4. PRINCEPS-EPISCOPUS LABACENSIS RESIGNATARIUS IN CIVITATE KRAINBURGENSI. Mart. Decembris 1839 . die Martii 1880 a S. Septembris 1878 a S. 19. Natus Verbenici in insula Veglensi die 16. a. Theologiae D octor etc. Ss. Augusti 1802. Sede confirm atus. 30.m us D om inus Joannes Nep.

mus D. Collat. pueli. « « « « « « « « « Tuni Josephus.4 CAPITULUM THERESIANUM ECCLESIAE METROPOLITANAE. Ss.. Theologiae Doct. jub. J .. Metr.. Par. Can..mus ac Rev. Poenitent. V. R. Doct. Theol.. « « « Mercina Franciscus. et Dee. « « « Castellani Dominicus.. « « « Kafol Steph. Ju r. « « « Cumar Joanues. Cancellarius arch. Cone. III. etc. P rinceps-Episcopus Tridentinus Ss. Ecclae. Par. Xav. P.. scoi. Tirindelli Petrus. J. Stud. et praep. a Montecuculi.. Dioeceseos Inspector supr.. P. et Dee. Cels. Can Theol. C a n o n ic i h o n o r a r i i . ad exam ina in Instituto domestico Theol. C atecheta C. distr. B. Ord. Archiep. c. P.. P. C. R. D.. c. Theol. Ss. r. Decanus Capituli . in Conven­ tu Francise. Juc. aul. D... Caes. . Flumicelli. Praeses Judicii archiep. Com. et Confes. tit. Della Bona Joau. Par. Doct.. Ronchis. Cl. « « « Petcosig Frane. Schol. aul. J. Romansii. Praeposi­ tus m itratus. eques C. R. P. nec non VII. quoad m atrim oniales et alias causas eccl. C a n o n ic i. Sac. Prof. I). D ig n ita rii. de Fahnenfeld. Caes. « « « M arušič Joseph. r. Cap. Castagnavizzae. « Zorn Aloysius. Codelli L. popul. Director Seminarii centr. T. P atr. F... Ampletii « « « Kociančič Steph. C an o n ici e ffe c tiv i e t P r o t o n o t a r i i A p o s to lic i a d i n s t a r p a r tic ip a n tiu m . P. Gorit. J . Theol. et Dee. Capell.. Par. Commis. cap. Doct. Caes. Ss.. Coronae Fer. titul.. « Bensa Stephanus. « Abram Joannes. Collatio­ nis liberae. et VIII. Director Cancellariae Archiepiscopalis. Classis Gymnas.. « « « Dottori Joannes. Capellanus Aulicus titul. T. Bibi. liberae.. Valussi E ugenius Car.

P. « « « T.. Theol. Eques de Doliac Carolus. . Can. Can. Ju ris utriusque Doctor.. Praep. P. Yalussi E ug. ecc. « « « Kociančič Steph.. Ss. « « « Marušič Jos. Carol. Cap.. Doct. P. Cancell. c. « « « Abram Joannes. Doct.emer. ut supra « « « Kafol Steph. « « « Bensa Stephanus. pueli. Viennensem. ut supra « « Flapp Joan. rat. Ap. D. Ss. Cap. T. S. Doct. Consiliarii Consistoriales effectivi. Prof. Can.. Cons. Kafol Steph. « « « Mercina Franciscus. T. Theol. « « « Z angerle Aloysius. eccl- Defensor Matrimonii. et Revis. Can. et Princeps. Canon. « « « M arschall Gottfried. Praep... « « « Castellani Dom. et in tertia In stan ­ tia ad Del. hist. stud. ut supra. Ss. D. Schol. ut infra. Cap. « « « Zorn Aloys. P. Ss. Secr. Catech. Poenit. Bibi. D. Praeses.. Doct. arch. et ju r. Subst. Ss. Ss. ut infra. Theol. honor. « « « Tuni Josephus. r. Exc. et Revisor ration. D. N. ecol. D. Doct. Ord. ut supra. r. Episcopum Trtdentinum.. sahol. Theol. Schol. F. Can. Theol. c. hon. « « « Cumar Joannes. P.r Prof. K ravanja Mathias. Can. ut su p ra « « Beusa S tephanus..D. Decan. Castellani Dominicus. Sccretarius. Can. Can. Archiepiscopum. In m atrim onialibus et aliis causis ecclesiasticis provo­ catur in secunda In stantia ad D elegatum Apost.5 CONSISTORIUM ARCHIEPISCOPALE PRAESES. Cl. Theol. Doct. T.mus.T. Consiliarii. Th. ut supra. ut supra. Cels. Valussi E ugenius Carolus. aul. « « Zorn Aloys. Profess. P. Dioecesanum et Metropoliticuni quoad matrimoniales et alias causas ecclesiasticas. ut supra. Can..T. D. ut supra. can. ut supra.m us ac Rev. ut supra. ut supra JUDICIUM ECCLESIASTICUM.. arch.mus Archiep. Cancell.

stud.mus. fil. Cameral. « « Gregorčič Aut. Can.. T. et Princeps. Ss. et praep. etc. D. Doct. mor.. idem qui su p ra. . Can. P. Litorali.. Vičar. Hist eccl. Gaberjevčič Jos.. « « Mahnič Antonius. « « « Kafol Steph. Ss.F. Doct. Theol. ut supra. Cone. choralis et parochialis. Professores. Theol.. P ro f suppl. Doct. Pr. « « Alpi Dominicus. Prof. « « Flapp Joan. docet catech. Prof. P atr. R. 1‘arochia decanalis ad Eccl.. « « Zorn Aloysius. et dogm aticae. pastoralis. Catech. P. Cancell. « T. « « Valussi Eug. Car. € « « « R.6 Oaneellaria Officii Archiepiscopalis. V. Duo Cursores. SS. P. Bensa Stephanus. Th. Zorn Aloysius. et Ju r. schol. arch. Can. eccl.. Spiritus in arce. R Fuud.. B. Cel. suppl. Castellani Domin. Theol. « « Zàngerle Aloysius. cum Eccl. Arch. Doct. cum. T. Theol. Ord. D.. et paedag. Prof. Castellani Dom.. Ss.. Crucis in coem. Gaberjevčič Jos. P. Parochus Decanus u ts u p r. T. centr. u t supra. 11ILAKII ET TATI ANI MM. Kociančič St. F. Prof. et S. « Flapp Joan. Doct. suppl. K ravanja Mathias. Theol. D. ut supra. hon. Vice-Director studii Theologici. « Jordan Andreas. L DBcanatus Qoritiensis. 0 0 . Prof. fund. Tbeol. D. D. ut supra. in Sem. Director studii Theologici. D. N. T.. P. Ex. cap.. et LL. anim. Prof. Cancellista et Cap. ut supra.. (Jur. Immac. D. C. Pr. Ss. STUDIUM THEOLOGICUM in Archiepiscopali Clericorum Seminario Centr. Theol. Metrop. D. 5970). Secret.m us ac Rev. ut supra. hon. Piro M atthaeus. P. S. Can. D.mus Archiep. V. studii Bibi. S. ut supra. Marušič Jos. Examinatores Prosynodales... Antonii O. Direct. D. Ss. Can. Doct. C. puell. Officialia. Ss. D.. T. Ss. Theol. Bibl.. ut supra. Prof. M.. emer. Cancellar. Joaunis de Deo in nosocomio civ.. « « Kociančič Steph.

Cat. Alpi Dominicus.. puell. Ss. Conventus. Cons. D. U rsulae et Dir.) D Gaberščik Simon. D. civ. Prof. D. Capell. S. D. « « « W olf Joannes. Fund. Viti e Modesti Mm. Parochus. In Suburbio Parochia PIAZZUTTA. Bolter Michael.. Confess. fil. « Marušič Andreas. SS. K ravanja M atbias. Milost M urtinus. (Fil. 2016). (cum anim . cum anim . (Jur. Eccl. Coop. P.7 D. Relig. Ecc. S. « « « « Kodermatz Francisous. Vičar. P atr. Zucchiatti M artinus. Sacerdotes INSTITUTIONI publicae addicti: D. in Sem. Fund. „ „ „ „ choralis et parochialis » » » „ » » „ „ „ » « r . Sion Leonardus ju n . Vicarius. P atr. 80). (Jur. et Catech. R encinger. Coop. S. m ag. et Exhort. puer. cum sacello S. Relig.. K o ch i Curatia. Ecclesia Monialium Ursulinarnm. Špirit. cum Eccl. ad instar partecip. R. Relig. Antonii C. cum anim . in C. Exalt. Annae in Grafenberg. « M achatschek Francise. T. Fund. Joannis Bapt. S. Semin. Crucis in palatio Archiep. Grusovin Josephus. S... Coop. cap. Monial. Parochus « Tom sig F ranc. Schol.. Zoratti Franciscus. schol. Andreae Ap. Baubela Carolus. Surdo-Mut. Andrež). Grusovin A ntonius. Ad S. . jub. L enardig Fridericus. Benef. cum anim 3150). puer. Consist. S. I n Suburbio H.. V icariatus. cum anim. Cubie. (Jur. D. 1215) (Poila Goril. A tld re a e [Št. Metrop. Sac. Coop. ad honores. et Cap. schol. Grbec Joannes. Relig. Parochus.'d S. Oarol. IGNATII Parochia. Ursulac. Gymn. Protonotarius apost. Cap. 5529). P atr.. Ad S. « Centazzo A ngelus.

puel. Parochia S. « Košar F ranc.. castr. et Par. Rei. cum. et scholae subsid.. ad temp. Vic. P ertout L aurentius. « Jerizh Jac. « Tušar G regorius. Sac. « K ranjec Ant. Sac. quiesc. Silvestri Pp. Patr. Gymnasio Gorit. Instit. et Catech. 898). pens. Prof. Theol. Pachor Steph. 1040). « Rubbia Vincentius. Cap. in C. D. Sacerdotes deficientes Goritiae degentes. quiesc. Vie. « K ragl Ant. ad tem pus. ad hon. Godnič Jos. subs. fll.) P.. Salcan. Mauemiss. Cubie. R. et puer.. cum Eccl. Podreka F ranc. Gorit. Magister. emer. Siephani Prolo-martyr. Dioec. Sac. (P. S. anim. Doct. C. D. vacat Subsidiarius. Parochus. T.) D. civ. S.. Dir. cap. Sacerd. Leban Andreas. Albert Franciscus. A d S.8. Podseuicae. « N anutti Antoninus.. Sac. Stubelj Vincentius. quiesc. S Laurentii M. Prof. norm. Surdo-Mutor. schol. « Vecchiet Joannes. Nicolai E p. Sacerd.. Philos. pens. R. ad tem pus. Vicarius. T. hon. pens. P auletič Andr..8 P. Conf.) D. Sacerd. Rei.. (cum anim 322). D. (cum anim. . 1451) (P. pens. (P. Cub. Past. Mag. Salcan. cruce aurea «pro meritis» insignitus. Mašera Jos. D. (Jur. G a rg a ru m . cum Eccl. Rochi C. Gorit). fll. cap. 319). Vicarius. Frane. quiesc. in C. Petima. D. et Coop. (P. ad tem pus SA LC A N U M (Solkan). Sacerdos deficiens. jub. extra Urbem. Cat. jub. pueror. R. Jos. (P. Prof. emer. «Eques Ord. Sac.. Prof. der. Urbem et Consil. Fund. S. C. « Vuk Josephus. (cum anim. G1. « Schober Joannes. Cat. Relig. et scholae subsid.) D.. Sac. Vicariatus a P a ro c h o S a lc a n i d ep en d en teB . P o d su b o tiliu ill S. « Tomsig Aloysius. « Zavadlal Jos. M a u ri. Vie.» D. pens. « Sessicb Antonius. extra. quiescens. Gorit. M artini E p. schol. e tE x h . SS. Labacensis. S. in Gorišček. Consist. « Oblokar Michael. (oum anim. pensionatus « Costa Franciscus. Scholae realis sup. Sac. Gymn. ad hon.

S.mo. a Cel. ad Nives in Podlaka. B. 666) (P. S. Bajc Josephus. J u g Antonius.) D. M. Vicarius.) D. Conf.) D. 829) (P. Bukovica) D. Decanatus S. Francisci Xav. Leban Franciscus. Salcan. Vicarius. Schol. Consist. Patr. Lokva (Lokve). D Kobal P etrus. 1021) (P. Čepov. distr. Čepov. in K ronberg. 1052) (P. in Loka. T. dep. Crucis. S.mo Ordinario. V erto. Magd. Curatia S. M o n tis S a n c ti. (cum anim . V icarius Kronberg. Gorit. Parochus Decanus. Fund. R utar L aurentius. Farfuglia Joannes.9 Bata (Bate). Božič A ntonius. cum auim. in coem (Jur. 1156) (P. l‘ETRI prope Goritiam. Exc. Sac. Trinitatis et sacello Coni. P etri d e p e n d e n te s. S. « Cerv Antonius. Vicarius. Grča Blasius. 26) (P. ad honor. Joannis Bapt. Ss. V. R utar Thomas.) D. M. S. quiesc. ac R. cum Eccl. Stud. ad temp. Sum m a anim. et Cons.) P. Mar. Čepovanum. Salcan. Antonii C (Jur. (cum anim. V. Vice Director et Conf. (cum anim. D. « Cermel Josephus. (cum anim. cum anim . Petri Parochia ad S. 27. M. (cum anim. Relig. Margaritae V. C uratus provisorius. Sanctuarium II. Gorit. M. Vicarius. 1377) [P. P atr. Tribuša superior. Salcan. S. a Coronini in arce Kronberg. Cath. S. 683) (P. « K ravanja Joannes. Salcan. 1430) (P. Coop. Joannis Bapt. Vicarius. ad temp.) D. Josephi el S. « V elikonja Joannes. . Schauli Josephus. a P a ro c h o s.) D.jh a . Vicariatus. Sac. Ravnica. Dec. (cum anim. Salcan. (cum anim.565 II. V. fil. cum Cap. M. Conf. S. V. Cons. B . quiesc. Joannisy Bapt.) D. Fund. Insp.

Immac. C. Gorit. Dornberg). Capell. a Parocho Pervačinae. Paroch. cum anim . D. Paroch. Patr. Bukovica) D. Coop. Ss. cum anim. (Jur.. Peršič Franc. Ilukovica) D. J u sti M. V. S. M. R. S Josephi in arce Can. anim . in Verh. pens. Hermag. V. dep. Vic. Antonii Ab. C uratus pens. dep. S. don. V. cum Eccl. V O G E R S K O . Marci Ev. 660) (T. (Jur. cum Eccl. Vicariatus S. Barbarae. Paroch. P etri 11.. in Monte G rado. cum Cap. Coop. M. D. a Strassoldo. B . M erzina G eorgius. « Vuga Miohaél. M E R N A (Miren). Parochia S. a Tacco. « Kodrič Joannes. jub. Fund. M artini.. DficaMtos Canalis. S. 1603). Decanat. « Pipan Jos. Parochus. M. Antonii C. in Zalošče. Mernae. C. P atr. S. Sum m a anim. Viti M.) D.036 III. cum Eccl. « Braida Casparus. M. in Nekovo. fil. Cap. S. pens. (Jur. in Rupa et S.. Ducalis a Blacas. Lukežič Joannes. C A N A L IS (Kanal). pens.. S o v o d n je . 1875) (P. Civek A ugustinus. Dornberg). Sušek F ranc. R A N C IA N U M (Renče). . Cameral. Patr. in m onte Grado. cum anim. Par. Cameral. 604) (V. Bar. Nicolai Ep. in Krestenica. B. A ugustini Ep. Parochus. « Pečenko Andr. Assumptae.. Vacat Vicarius. Georgii M. Annae in coem. cum anim. Lib. publ. S. de Bosizio. (Jur. Silvestri in Orebovlje. (cum anim. Parochia decanatis B . R. Bukovicae et S.10 Bilje. Tacco et S. Kolavčič Joannes. « Faganelj Stepli. Fund. Bukovica) D. Coop. et Cap. S. Patr. Com. Itochi et S. Vicariat. Laurentii M. 2008). Vacat. (cum anim. S. Vicarius. P atr. (Ju r. Andrene A p.. in Peč. cum anim. fil. Fiegel Joannes. (P. 1716) (P. S. Parochus. Coop. Paroch. Famil. 1394) (P. M erna) D. S. S. Sac. Floreani L. Laurentii M. Eq. 755) (P. B. (cum. S. a Paroch. fil. « Mosetizh Jos.. castr. Vicarius. S. Concept. et Fortunati M m. PER V A Č 1N A . G r a d is c u tta (Gradišče). fil. Catharinae V. cum Eccl.

(cum anim . S. Georgii M. S. in Kamenca. S. cum Eccl. Sac. Bapt. S. Quirini Ep. Vidic Franc. Mag. Kanal). K anal). et scholae subsid. « « (P.11 P. strict. 2 . Vicarius.) (P. (cum anim.. D. pens. K anal). Zenonis Ep. S trukl G regorius. fil. A r cit. D. Di- Vicariatus a P aro ch o C analis dependentes. Delkin Franciscus. Kanal-Avie). M. G o re n je p o lje . 267) (P. et Consil. mag. (cum anim. A chatii M. S. T. R o n c in a (Ročinj). Decau. in Goljevica et S. in Prelesje. fil. Paroch. D e sk le . Andreae Ap. « Pachor Andreas. S. S. D. D. M. 361. W olfgangi Ep. Jacobi Ap. A v če (Auza). 1069) (P. Schol. K um ar Ludovicua. B. cum Eccl. D. M. P la v e .. (cum anim .. S. D. Rožič Franciscus. Tomažič Ferd. et S. fil S. Cencič Michael.. cum Eccl. ad honor. U km ar Ant. ad Nives. D. cum Eccl. 643) (P . Maria Celje). V. V uga Andr. K ragelj Joannea. fil. Coop. Conaist. Trinitatis. fil. Kanal). 765) (P. fil. (cum anim . Mag. Joan. S. 1436) ("P. Kanal). C. V acat Coop. Inspect. in Paljeva. D. Vičar. I d r i a C a n a lis (Lig. V icarius et schol. Cantiani M. Čerin Thom as. Vičar. jub. 1060) (P. S re d n je . Petri e t Pauli. (cum anim . Matthaei Ap. V icarius pens. Mich. K anal). D. K anal).. Vičar. S. subsid. et Scholae subs. Mag. cum Eccl. cum Eccl. Vicarius. V icarius et schol. Coop. Ss. M artini E p. Vicarius. (cum anim .

T. in Kamno (cum anim . 1451) (P. L om . Arch. D. Mag. P atr. M arinič F ranc. Petri et Pauli. P rim i et Feliciani M m. Thomae Ap. Vicarius.) P. Coop. Vicarius. Kanal-Avče. M . Marci Ev. P etri et Pauli Ap. 1112) (P. (cum anim. Uldarici Ep. Gabriel. in arce Tulm. Z a p o to k . S k ert Andreas. J u g Joannes.) D. v (cum anim. (Ju r. S. in Coem. Decan. G ertrudis V. S. Par. Assumpt. cum Eccl. Spiritus.. V... Dečan. S. 1436) (P. 875) (P. et sacello S.) D. Kanal-Avče. Ss. ad honor. et Consil.. V icarius prov. S. Mag. Polubini . S. Ss. S. Capell. D. Coop. Kragelj Jos. Ss.12 L e v p a . Sm rekar F ranciscus. cum. 335) (P . K anal. Vicarius. Coop. Tomšič Joseph. pensionatus Vičar iatus a P aro cho T u im in i dep en d en tes Lihiišinn. Georgii M. S. 521) . Caporet.) D. L o k o v e c . Coem. T U L M IN U M (Tomin). district. P . D e c a n a t a s Tuimini. « V uga Joannes. Čanalis 13.. (cum anirn. S. subs. decan. cum Eccl. Antonii Pat. Relig. Kal. Paroch. Skočir Josephus. (cum anim. 1153) (P. K anal. K anal-Avče.803 I?. Inspect. fil.) D. (cum anim . Banjšice. Vicarius et scholae subs. Stephani Protomartyr. Mag1. « P ipan Ant. Volariae. S. Terpin Ant. (cum anim. fil. Spiritus. Cepovan. in Vertača. cum anim . « Penzin Carolus. Slokar Joannes. Tulm in. « B resausig V alentinus. Z atm ini.. Fund. Sac. et Schol. Lubini. fil. S. L aurentii M. cum Eccl.) D. 4632) (P. Šum m a anim. Consist. V icarius et schol. (cum anim . Vicarius.) D. Schol. Vicarius. Michačlis Arch. Brictii Ep. S. S. subsid. 985) (P.) D.

S. Urbančič Andr. D. Tulmin. 1646) (P. cum Eccl. Ju sti M. V icarius et schol. et scholae Mag.. Admin. K uštrin Joannes. V iti. Praesent. Bapt. Joan.13 D re ž e n c a . Hermagorae et Fortunati Mm. 712) (P. Fund.. D. et S. fil. Relig. V. vacat Subs.) D. Fund. Tulmin. Fund. I d r i a ( B a č a r ) . C uratus prov. Lužnik Freno. 1863) (P. (cum anim. Fund. LITCIA E (Na Mostu).) D. Relig. (Jur. C uratiafS.) D. Ilovar F ranc. cum anim. M.. P atr. Annae in M agost. « K um ar Joannes. Coop. Ev. B.) D. V.. Pulmini. 541) (P. in tempi. 409) (P. Caporcttum). T u lm in ) D. Parochia. Mag. Mathiae in R avna. in Koseč. Parochia S. Y O L Z A N A (Volče). Fund. in Selo Volče. subsid. et schol. Relig. « F eltrin Joannes. et scholae Mag. V icarius et schol. Coop. Mag. in Coem. Leonardi C. cum anim. Relig. fil. (Jur. Tulmin. Mag. Ss. V iti (St. in Mengora. P atr. Parochus. Pervajne Mart. Relig. (J u r. Provisor et scholae subsid. Golja Josephus sen. P e č in e (Pekina). Tulmin. (Ju r. Hvalica Ant. in Modreja. (Jur. C uratus provis. S. P atr. Tulm in. Patr. Vicariatus d e p e n d e n te s a P a ro c h o S. Patr. Curatia S. subs. V. (Ju r. Curatia S.) D. M. S. Carli Aloysius. Relig. Jacohi maj. Parochia cum Eccl. Danielis P. (cum anim.. Fund. Joan.. A I) M O N T E M S. M . Mariae Magd. 1475) (P. Golja Josephus ju u . Parochus. cum anim. Georgii M. 503) (P. cum anim. Vicarius et schol. S. 804) (P. (cum anim. P o n ik v e (Paniqua). cum Eccl.) A d S. S. 1120) (P. Mag. fil. 'praesent.. vacat Coop.. cum anim . P atr.) D. B . par. cum anim. Mag. T r ib u s a iilf e r. B. R oče. subs. Viška gora). .

P atr. A nnae Vičar. D.) D. I.) (P. (Jur. Beuk Joannes. Leonardi C. CIRCHINA (Cirkno.) (P. et Consil. Administ. Parochus. Annae cum Eccl. Consist. (cum anim . Coop. E piphania Domini. Spiritus in Labine. Tulm.) (P. .053 l Decanatus Circliiae. Insp. (Jur. R uthae tlieu t. cum anim . S. fil. Paroch.-Grahovo). Bodmelec (cum anim . F und. P atr. Fon Jacobus. decan. F und. Červ F ranciscus. Decan . Assumpt. D. Relig. 1391. cum anim . a P ar. cum Eccl. Ju v an čič L aurentius. Coop. D. in Zakriž. Jodoci in Trebence . D. in Planina. M. Coop. S. in Bača cum coemet. (cum anim . Tulm ini 21. A dm inistrator. Joannis Bapt. (Jur.) D. Prim šar Josephus. G. Fund. 700. et scholae subs.) (P. I '.-Grah.) P. P etri Ap. S. Obloke. Dečan. 8. Bart. Tulm. eccl. « Kos Simon. S. Relig. Relig. S. Relig. dep. V. Georgii M. S te rž iš č e . G ra h o v o . «C. cum anim.) (P. Par.. P O D B E R D O . 8.________________ Sum m a anim .-Grah. 589. 414. Tulm. Tulmin. Oswàldi Reg. « Pavletič Franciscus. D.) (P. Circh. Selak Joannes. cum Eccl. in Loja. Par. S. Vicariatus d ependentes a Par. S. (Deutschgereuth). S. Pauli Ap. D.14 P O D M E L E C . S. Jeram Josophus. Mag. in K neža. Kirchheim ). Lam berti E p . B . R U T IIA E T H E U T O N IC A E (nemške Rovte). « B ratina A ntonius. ad honor. P atr. fil. Par. Paroch. cum anim. dist. in coem. M. in Straža. (Ju r. Vicarius. 719. N icolai E p. S. T. Schol. par. Coop. 2784) (P. Vicarius. Andrene Ap. fil.-Grahovo). 1861. S. Vicarius. Tulm. Tulm. S. F und. P irich Michael. vet. P atr. Grahovo). Luciae in Logerska et S.

cum anim . P atr. D. D. S. Paroch. Curatus p r o v i s o r i u s . Cons. C.) (P. 887. T rin ita tis. 904. 270. et Cons. vacat Vicarius B U K O V O . fil. (Jur. M. S. C. Joan.. 303. S itar Franciscus. Vicarius. cum Uap. (cum anim . D. 813.) (P. K adeuaro Josephus. D. Vv. Circhina). P atr. S. Georgii in Lazic. Cum ar Joau. Circhina). B. Selak Antonius. Par. Vicarius. D. C uratus provisorius. D. P atr. S. M. Cantiani in Reka. Lazar Antonius. Curatia S. R elig. Decan. distr. T. Mm.Georgiì M . 261. Ursulac et Soc. Vicarius.) P. (cum anim. in Plužna. V. S. 534. Circhinae 7.) (P. F und. S. Ampi. (cum anim . Circhina). P o lj ice. Circhina). in Kal. V. Relig. Thomae A p. S. D. Decanus.C. cum anim. Ubaldi E p. W ester Joannes. (cum anim. Circhina). Flitsch).. S. vacat Coop. Starm an Steph.. Curatia Ss. Fund. Jereb Joachim . O ta le ž . Leonardi. cum Eccl. (Jur. . Š E B R E L J E . Uldarici E p.815 YL Decanatis AmpletiL A M P L E T IU M (Bovec. cum Eccl. S. Paroch. D. S. Relig cum anim . Parochus. R a v n a . 1069. Relig. Insp. Orehek. cum Eccl. (Jur.) (P. C. Bapt. Ss. Uldarici Ep. cum anim. Catharinac V. Circhina). Nicolai Ep. Coop. Fund.) (P. Paroch. B . Novake. 3254. P atr. s. hon. ________________ Sum m a anim. (Jur. Circhina). J a g e r š č e . Joannis Bapt.) (P. Can. Parochus. in a g ro .15 Vicariatus a Parocho C irchinae dependentes. Scholar. Nicolai in Jazne. H arm el Adolphus. A ssum pt. S. (Collationis liberae.) (P.) (P. cum anim . convicar. Fund. D. M . ldria).) (P.

Vicarius. D. (Jur. D. J.. Č ez-Soca. Ampi. S. in Stermic Oberbrett) t) (cum anim . Assumpt. (cum anim . . Trinitatis. Capor. D e c a i a t o s C a p r e t t i . « Manzini Antonius. Thomae Ap. S oéa. (cum anim .) (P. 5. in Idersko. V ic a ria tu s a Parocho C aporetti dependentes. Stephan. Vicariatus dep. Bandel Blasius. Jarec Joannes. V. Š trukelj Mich.) D. Vic. P atr. K ravanja Andreas. Relig. Temovo. S. cum anim. Kpiph. Ampi. L og (Mittelbret). N.) D.846 VII. Parochus D ecauus. 803.) (P. Michaelis Arch. Protom.. cum anim 2270. Serpenica). Relig. S. S. et scholae subsid. S. Ampi. cum Eccl. vacat Coop. D.) (P. 1199. Josephi. Ampi). Sa. et scholae M a g i s t ^ ______________ Sum m a anim .) P. T r e n ta . B . Nicolai E p. D. (cum anim . Insp. Vicarius. cum Eccl. 429. S. Dec.) D..) (P. B . in Susid . Vicarius. et Cons. aurea cruce cum corona „pro m eritis" decoratus. ad honores. Coop. M agister. S. Schol. D. (Jur. in colle ad Natisonem. Consist. fil. 1871. M . Karfreit).) (P. Fund. Fund. Curatus provisorius. G regorčič Simon. Ss. Vicarius. Jekše Andreas. Serp. T. P atr. K urinčič Joann. S. 357. Cap. C A P O R E T T U M (Kobarid.16 V ic a ria tu s a P arochia A m p letii dependentes. Antonii Ab.) (P. Vic. Lauret. (cum anim. Par. fil. Zarl Antonius. Hilarii et Tatiani Mm. Antonii Pat. 989. Curatici S. S. D. V. Serpenica. a Curatia Sočae. Ampi. cum Eccl.) (P. Andreae Ap. Floriani M.) D. (cum anim . C. Leonardi in Staroselo. distr. Caporcttum). in Svigna. L apagna G eorgius. in colle. in Staroselo. K re d . C. M. 661) (P.

Cern. Justi Grojače (Jur. V. et S. L iv e k (Luico).) D. Ss. Helenae in Podbela. S. S. in Vitovlje. cum Eccl. cum anim. P ar. D. (Jur. fil. fil. 634) (P. O sek . D. S. Cum ar Carolus. Capor. ad hon.) D.) D. in colle Perat. Luciae in coem. dep. 1852) D. Kokelj G eorgius. Vicarius. 933) (P.. Vicarius. M argaritae in Silva. T. R. Cibič Antonius. Capor. Leskovec Mart. Michaiilis. Perdich Michael. Capor. F und. decanatis S. Schónpass. dependens cum Eccl. (P. pens. Silvestri Pp. S. C. Cern. P rim i et Feliciani Mm. Par. Vicariatus B . C. Madon Blasius. Jacobi in Oseljan. C. F und. Cap. et Consil. M . Cam. (cum anim.) D.. Capor. (cum auim.. VIII. B. Coop. 601) (P. Fund. Cernicae. Dee. S. M. Vicariatus a nullo Par. Parochus L ogi (Lonch). cum auim . « Poljšak Josephus. fil. cum Eccl. . S. Jacobi Ap. Sac. Vicarius. (Jur. M. N icolai E p. district. Bergognae.17 B o v j a n a . 949) (P.) D. cum anim. S. Vicarius. fil. cum Eccl. Cosmae et Damiani in Malovàe. « Batič Josephus. V. et S. Par. (cum anim. B R E G 1 N J (Bergogna). S e d u la (Sedlo). Parochia S. Parochia S. 546) (P.) P. Joan. Parochus. Ss. P etri. V alentinčič Stephauus.) T e rn o v o . SC H O N PA SS (Šempas). 668) (P. Salcan. Vic. Dečan. Vic. Crucis. D. Cooperator. (P. S. C E R N IC A E (Černiče). Vales M arcus. 1067) (P. cum Eccl. Capor. M artini Ep.. P atr. Dscanatus Gernicae. cum Eccl. ad Nives dep. Petri Ap. Catharinae V. Ss. Relig. Schol. a Par. (cum anim.B. Viti M. 1380). Insp. V. Sum m a anim . (cum anim . Consist. Cernicae). Vitovlje. P atr. Caporetti 6. Vicarius. Cameral. et S. a Par. M. V icarius. S. fil. ad Nives in colle. C. P atr. (cum anim . Cigon Carolus.) D. P eternel G eorgius. et Pauli in Ravna.985.

M. « Zorn H ilarius.Sum m a anim . P atr. Vicarius. O tlic a . Stud. Curatia Ss.). Haidovium). Červ Joannes.. (Ju r. II. 1491) (P. Parochia S.18 BATUJE. Schm utz Joan. in Vovčigrad S. M c t i i t A Koieii. a P arochia S. Joannis Ap. C uratus. an im . (Jur. Vicariatus dep. pensionatus. Zabija Major (Zabije). in Oberšlen. S. Černiča). P ar. M. Coop. P atr. (cum anim . P atr. Tomaž). P atr. Par. Haid. Sovdat Josephus. S.) (P. S. Dečan. -------------------— ----------------------------p -----------------------------------------■---------. Lipovž. cum anim . Ass. « Okorn Fidelis. D ugulin Joannes. 925. Curatia S. D Kerkoč S tephanus. B. Haidovium). V. cum anim . (Ju r. in Selo. Parochus. Relig. C.) D. fil. P atr. Černiča). Cernicae 14. K A M N J E . fil. P atr. in Suta. 2065) (P. C om m unit. 719) D. (Ju r. Rijavic Blasius.055. S. (Ju r. Ad S. 930) D. cum anim 3149) (P. Vippac. Laurentii M. Vicarius. Aegidii Ab. D. quiesc. S. Parochia dccanalis S. cum Eccl. S. Parochus. Haidovium). (cum anim. Coop « Kočevar Josephus. Crucis in Ivanigrad. . B apt. « Poljšak Alphonsus. Stepančič Franciscus. V icarius Ad S. 451) (P. Georgii M . Bonati in Skrila. Sac. (cum anim . Fam il. Vic. 1739) (P. L o k a v e c . cum Eccl. (P. C uratus provis. cum anim . Kamnje. CRUCIS (Križ). B. Annae. Komen). a Par. H aid. (Ju r. Angelorum Custod. P arochus. 802) (P. fil. R. (P. in Yertovino et S. H a id o v iu m (A jd ovšina. Fund. D. Cam. F loriant M . MichaSlis Arch. fil. D. F und.) D L o g ar Jacobus. V. Michaelis Arch. Vicariatus dep. Joan. Haidov. Parochia cum Eccl. S. P etri in Dobravlje. Fund. T h o in a e (Št. Crucis. cum anim . cum Eccl. Ifaidcnschaft). KOMEN UM (Komen).

cum anim . Kodre Joannes. 467) D. fil. 515) (P. P atr. Ferfolja Andreas. Marzolla Jacobus. Slunder Joseph. Komen). Thomae Ap. (cum anim. (P. (cum anim. Viti et Soc. (cum anim. (P. Relig. Vojšcica. Vicarius. S. anim. S. Mm. Doliak Jacobus. S. Vicarius. V uga P etrus.. Coop. Vicarius. « P ahor Antonius. et Scholae Mag. 1125) D. Ss. (cum anim. Lipa. Mag. Komen). Inspect.19 P. A d S. Gabrovica. Škerbina. S. 713) D. Vuk Leop. S. Možetič Stephanus. 664) D. Curatia S. Gorjansko. (P. C uratus prov. Fund. Vicarius. (cum anim . S. Yelikidol. D. Komen). dist. Pliskoviea.. S. (P. Jacobi Ap. D. Vicarius. « Klobovs Joannes. S. Mag. oum Eccl. 304) (P. subs. Vicarius. Pelizon V alent. Subsid. Hrušovicae. (Jur. Komen). (cum anim . Daniel). ad honor. . H ebat Franciscus. D. Vičariatus a Parocho in Komen dependentes. A ntonii Ab. V icarius et scholae subs. Andreae Ap.. Arch. et Cons. Michaèlis Arch. 668) D.. D a n ie lis (Štanjel). (cum anim. 1137) (P. Makuc A ntonius. (cum. S. 645) (P. Vičar iatus a n u llo Parocho dependentes. (P. D. Kobljaglava. Matthaei Ap. T. Komen). Komen). D. Petri A p. V icarius et schol. Dečan. Parooh. D. Daniel). Michael. Coop. Consist. Komen). Schol.

BORK BERG. et Consil.. et Capellis S. D U IN U M (Devin). Tomaž. P atr. (Collationis liberae. Par. M. 1269). Joannis B apt. 640) (P.) D. Coronini K ronberg. S. 625) (P. Kramer Philippus. Consist. cum Eccl. 2899) (P.) D. subs. M . Fund. Komeni 16. 332) (P. . M. C. (P. et schol. cum auim. REIFENBERG (Rihenberg). « Kodelja Josephus. distret Consil. S. Vic. (Ju r. in arce Reif. in Rasa. inf. Summa anim. in Branica. S. Thomae in S. Ca­ tharinae in Preserje. cum anim . Patr. Vicentini Jac. Dnin. in Tabor. fll. S. « G regorčič Simon. Leonardi C. Coop. Spiritus Duini et S. mag. et schol. 1252) (P. S. S. Sac. Uldarici Ep. cum anim. Par. sen. S. Annae in Razgorjei S. Parochus. Dečan. Catharinae V. (Ju r. Coop. Oantiani M. « Samic Josephus. SAMARIA (Šmarje). S. (cum anim. (Jur. Spiritus in Pedria. V. Consist ad lion. vacat Subsid. 1205) D. Com. Martini in Bria. lleif. S. Dornbcrg.20 Štjak. Pancratii in arce Reif. fll. Schol. B. Dečan. ah Hohenlohe. D. S. cum anim .. (cum anim. T. R. (cum anim .. Annae in Arce. et S. Coop. supr. cum Eccl. Danielis P roph. F abiani Joannes. Haidovium. Vicarius. Daniel. Nominis l i . Brezovščik Andr. Ceket Franciscus. ju n . Decanalis S. P. T. S. Inspect. fll. Gabria (-je). Coop. S. Vičar.984 l Decanatis Duini. S. Far. Filipič Joannen. D. D. P aroch.. S. Daniel). M artini Ep. Haidov. vacat I. V. subs. in Tabor. Branica sup. Jacobi Ap. C. Par. Camer. ad hon. pens. Parochus.). fll.) P. M. Princ. P atr. cum Eccl. Mag.) D. Catharinae V.. (P. « B atagelj Autonius. Antonii Pat. Farochia Ss. Brezovščik Andreas. S. cum Eccl.

Doberdob). Duinutn. C. Komen). Mariae Magd. cum Eccl. Beneficium S. Monfalcone). S. Vicarius. fil. C. Silvestri in Novavas. (cum anim. D. V. K um ar Joseph. (cum anim. Jam lje. M artini E p. Comun. Komen). Petri Ap. S. Mesar Andr.. Sfiligoj Antonius. Andrcae A p. a « Rogelia Joannes. cum Eccl. Vičar. (cum anim . 851) (P. Mag. ad Hohenlohe) a Parocho-Decano adm inistr. Vicariatus a P a r o c h o D u in i d e p e n d e n te s. V icarius pensionatus. D. M. M arušič Joan. S. Vicarius. 267) (P. 1425) (P. Temnica. fll. Durjava Jos. Nabrežina). vacat Subsid. Eccl. Brestovica. Coop. D. et schol. Mavhinje. D. 425) (P. Patr. S. Ul. (cum anim. D. S. S. II. Prim ožič M atth. Doberdob. S. Vičar. Nabrežina. S. Ferfolja Joseph. D. 900) (P. (cum anim. Vicarius. cum Eccl. Nicolai Ep. 685) (P.. A ntonii Pat. Princ. Patr. B. Selae et S. Golob Josephus. M artini Ep.. Vicarius. Pelagii (Šempolaj).) vacat Vicarius. (cum anim .. Vicarius. Rochi C. (Jur. « Stepančič Andreas. Laurentii M. D. Josephi Sistianae. Anastasiae M. V icarius pens. A d S. Tončič Josephus. (cum anim. S.. Nabrežina). pensionatus.. . Vicarius. S. in Brestovica sup­ p u m anim . Kostanjevica. Opatjeselo. Vicarius. Nabrežina). Doberdob). Slivnae. K eber Antonius. 533) (P. 570) (P . 885) (P. (cum anim.21 D. D. Jur. D.

Monfalconc).. Magist. cum Eccl. <0 (cum anim. N icolai Fp. Polazzo et Redipuglia. simpl. 1621) (P. « Caneva Jacobus. (P. T. Dečan. P. Coop. Cassegl.178. B. fil. Fund. Consist. ab Hohenlohe. Nagrado). PETRI Ap. P ussig Jacob. S. 658) (P. Michaelis Arch. fil. C. S. Inspect. Vicariatus a Parocho S. Duini. in Verh. Tribusson Joan. P arocliia S. P. (Jur. (cum anim. 1064). Pelizon Josephus. D. ad hon. 275) (P. Sagrado. fest.. Podreka Jos. et Catecheta. D. Bochi C. D. Paroch. distr. Martini Ep. S. et Cap. aurea cruce cum corona „pro m eritis“ insignitus. Uldarici in Samatorca. cum Eccl. Parochus « Ballaben Josephus. Merna ).. et Dee. D. M. Commun. G. Par. Patr. Nicolai in Aris .) D. Torre Aloys. Gabria (-je Mernae). D. S. 1212) (P. vacat II. Schol. Coop. V. . Cons. Zanut. S. Vicarius Summa anim. Patr.22 ZGONIK. Princ. Coop. vulgo Marcelliana .. S. Decan. et Subsid. emer. Michaelis Arch. cura anim. Consist. Parochia decanalis S.. S. cum anim. Parochus. (Jur. Ronchi). Parochia. et Consil. Coop. « Costantini Dominicus. Ambrosii E p. in Cassegliano. ad honor. S. cum Eccl. D. cum Eccl. S. Vicarius. II. schol. « Utili Petrus. III. MONFALCONUM (Monfalcone). Relig. Coop. P roseli). C. A d S. M ighetti Carolus. 9. vadat. (cum anim. Vicarius. I. (Jur. Mariae Rosarii. G ergolet Josephus. loci cum anim. Vicariatus a n u llo P arocho dependentes. 3660) (P. fil. fil. T u r r ia c u m . Patr. D. ad Sontium. Sac. Blasig Andreas. P etri dependentes. T. Decaiatus ioatisfalconis. Antonii et Sacello Bistrignae.

Catecheta Schol. . Soleschiano. S. Cullot Carolus. M. Tatr. A nderlig Jacobus. Parochus. D. (cum anim.23 F o g lia n u m . 370). vacat II. pens. Parochia. Picris. Spiritus. ROIVCHAE. D. fil. Montisf. S. S. Andreae Ap. Ponchi). V.. Petri et Pauli Ap. Ronchi).. Parochia S. Assumptae. D. P atr. Proti et Chrysogoni Mm. Can. Staranzani et schol. ad hon. T. 900) (P. Ss. P etri ad vincula. M ariae Magdalenae. 800) (P. D. et Sacello S. distr. Ad S. P at. Capit... (cum anim. D. et Consil. 13. « Amorotti F ranc. Vicarius. Bcllianuin. Schol. Dobbia.058 III. * Concion Ant. Coop.. Cap. Vicariatus P arochiae S.. V. Curata S. T am buriini Antonius. (Jur. D. Relig. Cantiani. et Dir. eum#anim. m ag. « Koderm atz Joan. « V enturini Ju liu s. D. Coop. B. Delmio. Bressan Joann. Sacellis S. (cum anim. Parochus. D. Viti. et Sacello S. Decanatns Gradiscali. S. Fund. et Conf. Grad. Fund. Sagrado).) P. GRADISCA. Coosist. cum anim 400) (P. N anut Joan. Schol. cum Eccl. Vicarius. C uratus carcer. honor. Cone. Inspect. Laurentii. simpl. de Posarelli Ferd. T. Selz. D. Mag. Sacerd. vacat Coop. Silvestri et Familiae Blasig.. Capell. Trevisan Benedictus. (Jur. subs. Ponchi). Bizjak Jacobus.. Fund. cum Eccl. Vermegliano. cum Eccl. 3985) (P. Dečan.. fil. Relig. Relig. M arcovig Ant. Aedes Carccrum criminalium Gradiscae. I. fil. 480) (P. Bapt. CANTIANI M. cum anim. Coop. « B attaino Joan. B. Parochus Dee. M. (cum anim. Cap. (Jur.. et Benef. P. Crucis. Joannis B. in Staranzano. « Cutini Joan. Parochia decanatis Ss. Ponchi). Vicarius. Summ a anim. Curatus. D. Pauli. Dottori Joan. 1032) (P. V erm egliani. S. Dol. Sept.

. (cum anim. et Benef. (cum anim . B. Ss. Capell. Valentini Presb. Sagradò). Coop.) D. Vic. M. Sdrnussina. (Collationis liberae. 1657) (P. ad hon. vacat Coop. S. Parochus. Gradis.. Andrene A p. M. Rovere Antonius. (cum anim. sitnpl. V. S. cum anim. aurea cruce cum corona „pro m eritis11 insignitus.. Par. R. 1589) (P. D. cum capella Visit. Consist. 2018). Vicariatus a Parocho R om ansii dependentes. et Benefic. S. S a g ra d iu n . M . Spangher.T. 693) (P. V. Sagri) D. « Visintini Joannes. « Zenarolla Jos. Assumpt. Vicarius. Campolongo).24 Vicariatus a Parocho Gradiseae dependentes. Vicariatus Par. Nicolai E p. B ruchiotti Michael. D. B. (Jur. Margaritae de Cort. Sion Leonardus. D. Vicarius.. . Yicarius. cum Cap. V. et scholae Mag. T a p o le a n u iu . sac. Vicarius. A nnuntiat. Romansii). et Consil. Concept. Annae in Freifeld.) D. cum Eccl. Grusovin Joan. Xav. cum Cap. 570) (P. fil. Bruma. Tar. et S. Vittori. 308) (P. B . (cum anim . F und. B.. Martini E p. M . 610) (P. M. Par. Marizza Antonius. Benefic. Farrac (cum anim.D. Ceriaui Josephus. Cameral. S. Petri et Pauli Villanovae et B. Ji. « Mullon Bartholom aeus. Iinm. C. C. S. Versa. M. B. M. V. Gradisca). Laur. S pangher et scholae M agister. V. Boschi Joan. S. « Vendram ini Joan. Can. P atr. Spiritus. Maiuizzae et sac. C. (P. D. Capell. P. Cooper. FABRA. cum anim. Coop. V. Romans. Petcosig Franc. Bapt. ROMAA'SIUM.

et. (cum anim. jub. Consist. F urlan i Andreas. Sehol. Inspect. Romans. Farro). « Q uaglia Aloys. S. C. 145) (P. Tatr. distr. Vicariatus a Parocho L u cin ici dependentes. D. Podgora.. Coop. D. cum Sacello B. in Campagna et Cap. P atr. 'Parochia dec. V isintini Leopoldus. D. Crucifixi in coem. 1210). (cum anim. pens. Vicarius. (Ju r. D. Laurentii M. Tacco. B. Parochus. (cum anim . Vicarius. P. « Cargnel Josephus. S. S.). Sac. Vic. Fund. Grad. T. J u sti M.. V. ad honor. et Consil. M. scholae Mag. pens. cum anim.) vacat Yicarius. pens.25 Fratta. Vittori L aurentius. 10. 2055). cum Sacello B. (cum anim. Rochi C. ab Attems. cum Sacello S. (P.. pens. . fil. Michaèlis Arch. Dečan. donat. Dec. 1194) (P. 921) (P. Georgii M. Lorenzo di Mossa). cum Eccl. vacat Coop. R. Floriani (Št. (Jur. Ss. cum anim.. Vic. (S. « Orzau Ant. A d S. Com. Gorit. (P. Fund. Lucin. vacat Coop. S. Košuta Franc. Coop.) D. Ferjan).202 II1L DBcanalns Lucinici. A d S. R. Par. Gregorčič Antonius. LUCEVICUM. V. Cameral.. Stephani Vrotomart. Parocliia S. M. 1338) (P. Vicarius. ______________________________ Sum m a anim. Sac. M arinič S te p h an u s. vacat Subsid. D. C aucig Joseph. C. VILESSE. Par. Annae L. Vilesse). « Pecorari Sebast. Cam.. Gorit.) D.

Parochus.. Corm. M. Vicarius. « Goljevšček Franciscus. Codelli.-Biljana) D. B . N icolai E . M. . P atr. Bar. Acgidii Ab. Medana.B iljana). K o z a n a . pens.. Fund. Michaelis Archang. subjcct. Hieronymi C. Spiritus. C. Josephi in Castelletto. Cameral. C. A ndr eae Ap.) D. cum Sacello S. (Collationis liberae. cum Eccl. in Dobra (Ju r. Lacinico). V. Vicariatus S.26 MOSSA. ju n . in Privale et Sacello in Vallicella L. Parochus. C ero u (Cerovo). S. cum Eccl. Parochia S. S. Kviško). Nicolai in Nebula Aust. (oum anim. . B. M. (cum anim . S. cum anim. (P. Bressan Stephanus. F le a n a (Fojana) S. 854). L. BILJANA. QUISCA (Kojsko). D. Vicarius. P ar. S. Cormons-Biljana). in Cerovo inf. D. S. Yipulzanum (Vipolže). Antonii C. 514) (P. 460) (P. cum anim. (cum anim . B. (cum anim . Zorn Josephus. P atr. Vicarius. Fiegei Andreas. Leonardi C.. (Jur. Paroch. S. Kviško). fil. (P. Gorit. iu Barbana. Vicarius. Tom aguin V incentius. Corsig Michael. Cormons-Biljana). D. cum Sacello S. « Kafol F ranciscas. D. 875) (P. M. fil. F abiani Aloysius. 1170). Subsid. (P. P ar. Pavletič Josephus. de Codelli. Vicariatus a Parocho B iljan ae d ependentes. 1183) (P. Coop. cum Eccl. anim. D. fil. fil. Assumpt. B. Vicarius. Sacerd. V. V. (cum. Assumpt. « Sfiligoj Ant. Kviško). D. V. B. « Žnidarčič Andreas. cum Eccl. Parochus. Fam . Crucis in Tabor. Corni. Coop. S. 1137) (P. P ahor Joseph. F loriani M. D. Mossae. cum anim . 861) (P.

Žnidarčič Andr. Capell. R. Mariae Magd. S. D. K o ž b a n a . Mariae Magd. fil. (Collat. Nativ. /w f vacat III. Del Mestri. C. M artin). 634) (P. Kviško). Conti in Verhovlje. M V. Patr. V.. in Verhovlje. et Benef. Michaelis Arch. « Sam ar Ant.. CORMONTIUM (Cormons). Vicarius. Fund. (Jur. P atr. M. atque eccl. pop. Lib. S. Antonii Pat. Ss. Judri. Petri et Pauli in Nosno (cum anim. Frisacco in Lože. S. Scholar. publ. Ss. fam. Joannis Bapt. I. T. V.. Kviško). « Savorgnani de V incentius. (Jur. S. fil. M A R T IN I (Št.. Mi«. Immacul. Consist. 333) (P. R evignas Joannes. Dečan. Benef. Gradina (G radno). distr. cum anim. Parochia cum Eccl. Mozetič F ranciscus. Coop. V. D. Despons. Relig. 555) (P. Josephi in monte Brdica et S. C uratus provis.. B. Andreae in Verhovlje et S. S. Fund.. P rinčič S tephanus. fest. 5278) (P. D. Parochus. Ex Dominio. 1'atr. C. vulgo del Soccorso. vacat Vicarius. Ad S. Kviško). cum anim. fll. ad Eccl. Summ a anim. Georgii M. Zernitz Autonius. Coop. Sacello S. B. Georgii M. V icarius pens. Corni. Parochia cum Eccl. B ilj. liberae. Bar. Coop. camp. « Rotar Josephus. Parochus. cum Eccl. fil. Leopoldi. S. Cam. Fund. S. Relig. Ju ch Andreas. in Krasno et Ss. E p.958 XIV. Capei. Lucinici 15. Kviško). B. Ex-Dom. (cum anim . Insp.) D. S. Catech. ad honor. D. F abiani Ig n atiu s. cum Eccl.) P. S. vulgo del Soccorso. cum anim. Adalberti cum Eccl. Vic. Jacobi Ap. LAURENTII N elidae (Št. Crucifixi in Subida. Mariae nec non capei. B. vacat II. fil. schol. Subidae et Benef. Patr.27 Y e d r iiiia n u in (V edrijan). D ecm tus Cormonlil. M. Cap. Ad S. D. Parochus Decanus. et Cons. Martinis. 3 . Curatia S. M. 784) (P. S. 1090) (P. Margaritae in Hrušovlje. (Jur. « Blažutič Joan. Lovrenec). D. cum anim. Jur.. Parochia Decanalis S. pens. Quirini pr. Concept. Corm. Viti et Soc.

) (P. B R A Z Z A N U M . Fund.. S. Corm. et Benef. fil. 354). Poscae V. cum anim. Stephan. Relig. a Par.) D.) D. ltosarii Eduardi Macorig.. et Conf. Mels-Color. V icarius. Utinenais. Rochi Brazzani. fil. M. P ar. Pereo Ant. cuin Cap. fest. V icarius. et Cap. Helenae cum Eccl. R u t ta r s i u m (R uttare). (cum anim . Vicarius. S. dep. Sororum Providentiae. Visintini Frano. 446. (Ju r. Coop. Sac. « J u ri Jo an . Jassici et Sacello S. et Conf. « M acorig Claudius. in colle cum Eccl. Helenae in Venco. Eccl. « Zuttioni Sebast.) D. D. Sororum Providentiae. « Toros Antonius.) (P. Camera!. « Fabris P etrus. scliol. Sacerdos simpl. « T raversa Joannes. (Ju r. comparochiali S. Parodi. pens. 546. P atr. Ss. S.) (P. V. Corm. S. M e r n ic u m (M ernik). Sac. cum anim . Parochus. F und. anim . Bodigoj Antonius. S uppancig Jos. 783. dep. et Cap. (Jur. P atr. Joseph C. Arch. fil. cum Eccl. (cum anim . R. cum. Fund. (cum. Catharinac Sen. Cameral. D o le n ja (Dolegna). C. Laurentii M. anim . in Coem. pop. Assum pt. Prot. M arega Antonius.) (P. Cubicul.. S.) D. in pago. . C. P atr. secr. D. Sac. Corm. 30). M. Coop. S. V.28 D. F ain P etrus. (P. B.) D. Jassici. (cum anim . fil.. Mariae in Goloberdo et S. V icarius pens. B . M.) D. Corni. P. Stello et Florio. A d S. 1332. M E D E A . S. a Parochia B razzani cum Eccl. Sac. Vicariatus S.. Vic. M agister et Dir. cum Eccl. T. Corm. Georgii M. Leonardi in Skrilo. Vicariatus S. (P. Delconte Joannes. Subsidiar. Borgnanum. Zej Josephus. 588). Cap. Vicarius. jub. Parochus. Manae Com. Antonii Pat. Orioni P etrus. R. Vicar. Corm.. S. Parodi. jub. Corni. Viti et Modesti Mm. S.

(Jur. V ic a r ia tu s d ep . Trinitatis ad Coem. fil. Comi. (Ju r. Subs. Cecotti. B. Parochia S. in Russiz. Lauretanae fam. (cum anim . Inspect. Fund. in coemet. Nominis B . R. fil. VISC’UM . Corm. cum Cap. Gradisca. B. Mariae. Paroch. loci. cum anim. cum Eccl.) D. Parochus. Vicariatus S. Joan. . C A P R IV A . (cum anim. S. di Strada. 571) (P. S. 726) (P. Commun... a P a r o c h ia C h io p r is. V enturini A ngelus. Vicarius. V icarius et scholae Mag. dep. 1002) (P.. Visco) P .) D. Annae.. Desenibus et cap.416 Il Decanatis fisci. N o g a re d tim . Patr.) D. Medeae. Benef. 551) (P. „ vacat. Falzari. ad coem. P atr. Gothardi E p. Corm. S. Bapt. Ss. cum Eccl._____________________________________ Sum m a anim . Vicarius. cum anim.) D.) D. S. Paroch. « Malizh Ant.29 C o ro n a .) (P. Parochus.) D. (cum anim. Corni. cum anim. distr. major. Decan. Cameral. « Pasqualis Aloys. S. C H IO P R IS . Zenonis. D. Parochus. V. S. Josephi in Spessa et Sacello priv. P atr. loci. M ichaelis Arch. P atr. Cormontii 13. F ain D om inicus. Zangerle F ranciscus. Cameral. Parochia S. vacat Benef. M A R IA N U M . (Jur. R. Ss. C.) D Lusnik F rane. Orat. Schol. a Par. Mondini Joan. Communit. Trinitatis in pago. V. F ranzot A ntonius. M. V.. Antonii Ab. M . kndreae Ap. 270) (P. 1120. kndreae kp . « Ziak Franciscus. (Jur. Cecotti et Coop. Commun. Y is c o n u m . Parochus « Comar Joannes. Corni. Paroch. cum anim . cum Eccl. Benef.. fil. Omnium Ss. priv.T. Ss. (Jur. Coop. S. I.. Fund.. II. S. 370) (P. P atr. S.. Nardin F ranc. Assumptae vulg. cum Eccl. Sacell. Zenonis. cum anim . Mariae Magd. Gradisca. 275) (P. Decan. Goriup Steph. loci. M. C. M O R A R U M . pubi. Coop.

Grioui Antonius. nec non Cap. in arce com. Mariae Virg. nob. S. S. Vldarici E p. S. et scholae Mag. fil. D. Christophori M. Nicolai in coem. (cum anim. fil. Concept. Delpiccolo Joau. Parochus. Parochia S. Strassoldo (Ju r. . Fund. D. T ilgner Albertus. « Salimbeni A ugustus. P ar. V. Cam. Paroch. Tatr. Vicarius. quiescens. fil. Magist. Campolongo). Camp. Cap. Cervin. C. B. M. a Strassoldo. Coop. Com. R. aurea cruce cum co­ rona pro „m eritis“ insignitus. JOANN1Z. Visco). . 725) (P. V. Sac. cum anim. Campol. Rosarii. Nicolai Ep. M. Visco). 432) (r. fam. Aux. M. 666) (P. vacat Coop. (Collationis liberae. Patr. (Jnr. in Vineis.. Cavenzano. Leonardi Conf. Agnetis V. S. Vecchi Joannes. M. M. S. cum Eccl. Assumpt. STKASSOLDO. Consist. et S. (cum anim. Parochus. V isintin Michael. Capell.et Consil. Patr. Bar. Beneficium B. Chiasalotti Jacobus. cum anim . ad honor. V. Coop. vacat. Comuzzi Petrus. festiv. Coop. S. D. Coronationis B. cum Eccl. Agnetis V. Cantiani M . cum anim. cum Cap. V. D. Vicarius. 785) (P. Visco). Crauglio. Michielli. Viti. B . cum Eccl. M.) D. Com. vacat Capei 1. 586) (P. Christ. et schol. 680) (P. S. AJELLUM. L. Visco). A d S. « Toso Josephus. cum Eccl. loci. Parochus. Marci Ev.. C. Cap. vacat II. Steffaneo Immac. Par. Georgii M. (Jur. D. (cum anim . cum anim. Colloredo. in coem. Destefano Aloysius. Coop. fil. D. 1626) (P. . Parochia S.) D. Communit.. Parochus. S. Ju r. a Strassoldo CAMPOLOJÌGO. P atr. Vicariatus Parochiae Ajelli. C.

31 P E R T E O L E . Sac. (cum anim. Pert. et Consil. M ichelutti F rauciscus.677 IVI. S. et Fort. vacat. Parochus. D. Ev. Ss. cum anim. Mare. D. 3217) (P. Campolongo). Parochia S. Bapt. Pert. T. Archipresbyter. D. cum anim. Patr. Aquil. T. Campolongo). V. Valentini et Oratorio publ. Par. A l t u r a . Administ. Decan. Coop. B. Assumptae cum Capell.. Antonii Pat. S. loci. Verzegnassi Joan. M. Benef. Petri et Pauli A p... cum Eccl. « Battauz Joannes. Coop. til. (Jur. Grado). fam. Coop.. Mantoessi Joanues. Pur. Patr. cum anim. 882) (P. S. cum Eccl. Thomae Ap. Paroch. Communit. B la sii. Relig. aurea cruce cum corona pro „m eritis“ insignitus.. (cum anim. Parochia S. Serravalle Joannes. « Zurm an Carolus. ad honor. Cam. Paroch. Dee. FLUM IUELLUTH. Relig. vacat Coop. A n to n ii Ab. V. Consist. Par. Tirindelli P etrus.) D. pens. Andreae Ap.. Juliani. Aegidii Ab. M. Campol. vacat. Coop. Adm inistrator. Joannis B. Capell. V. et S. D. Decaiiatus Flumicelli. Fiumic. Fund.. et S. D. hon. (Jur. B . ju b .) (P. Par. Bapt. . Visci 7. S. in Coemet. Rodato Joan. Barbarae V. fil. P itto ritti Franc. Relig. Summa anim. fil. Aquil. S. D. Patr.) P. Fund. Patr. M . cum Eccl. Capell. fil. (Jur. Pupi. Parochus. O R A D O . S. 290. Schol. P atr. Veliscig Antonius. Inspector distr. et S. Mm.) P. Decan. insula. Antonii in arce Valentinis. Ss. Sacerd. B E L V E D E R E . B. A Q U IL E J A . Can. Fund. pens. S. « B ertin Joannes. Fund. cum anim. S. Tullio (Jur. 2101) (P. ^ w « Denissa Valeutinus. Sac.. S a c ile tto . 497) (P. in Mortisins (Jur. Coop. cum Eccl. Hermag.) D. cum anim. Laurentii M. Capell. M. 172) (P. et scholae Mag. cum Oratorio publ. 3268) (P.

Olivo Antonius. Cam. „ Aviau Michael. ad hon. (Jur. Delzotto Lovisoni Jacobus. M. B. Relig. Parochia S. M .. D. Crue. R. „ „ (Jur. Cervignano). cum anim 605) (P. M. 1275) (P. Meuegazzi Fridericus. P atr. (Jur. Napol. Coop. Vicarius. M. possident. Silvestri Jos. Parochus. 1200) (P. V. quiescens ad tempus. Nom inis B . vacat II. „ Denissa Josephus. Hieronymi et Cap. Patr.32 D. B lasii E p. Coop. Nicolai.. P atr. Sac. Cettul Petrus. cum. Consist. Canussio (de) Antonius. a Cassis. . Parochus. a Cassis. Famil. Patr. Nob. Cerv. Fund. Braida Dominicus. (Pradiciollo). cum Eccl. 8. Vellari. ad tempus. Bacciocclii. C. Donda Antonius. Sac. M a r tin i. Parochia Ss. 878) (P. P. Parochus. Vicariatus depend. vacat Beuef. (Jur. Ad S. V. Parochia S. Cap. Prine. S. Zenonis E p. (Jur. V. B. V IL L A V IC E N T IN A . Camp. Benuatti Felix. fil. cum anim. T ertii. „ F eriat Joan. quiescens. Coop. Fim iicello). Assumpt. Cerv. M U SC U LU M . Coop. Braidot Josephus. Com. Sac. cum anim. Parochia S. Bacciocchi R U D A . publ. Berini Leouardus. SCO DOVA CA. cum Cap.. Coop.. cum anim. 179) (P. de Bollani. T E R T IU M (Terzo). quieso. cum anim. Patr. D. A dm inistratur a Parocho Cervin. Com. in tempio praesentatae. s. D. Cerv. Parochus. Cervin. cum anim. P aro d ila l i. Stephani Protomartyris cum Eccl. Cerv. „ Furiani Josephus. 1455) (P.) D. Patr. (Jur. M.. et Benef.) T. et Benef. Patr. (Jur. fil. Fund.) D. Par. s. 2322) (P. Marci Evang. . Bresciani. Princ. C E R V IN E AN U M (Cervignano). a Par. anim. Veliscig Dominicus. Subsidiarius par. Michaelis A rdi. (cum anim. P R A T IC E L L U M . I. S. Princip.) D.) vacat. „ Miani Jac. Parochus. 677) (P.) D. fam. Bresciani. Paroch. Coop. Coop. D. vacat. Parochus et Consil.

Sac. Sanctuarium. Sac. a Cel. Stagni Leonardus. jub. Fiumicello). Bunz Franciscus. Pisini. M. V. Grado). Leban Josephus. in Instit. presb. D. In Dioecesi Tergestiuo-Justinopolitana. 555) (P. Vice-Director.33 Insula B a r b a n a . Flumicelli 18. a P ar. S. r. D. Augustinum. Pilosio Ant. Cantiani (cum anim. Sac. Dee. D. 16) (P. Sedej Franciscus. In Archidioecesi Utinensi. quiesc. „ Diak Antonius.038 Sacerdotes IN ALIIS DIOECESIBUS DEGENTES. » In Dioecesi Secoviensi. (cum anim. „ Močnik Antonius. Insula M a u r ic e n a . Castr.____________________________ Summa anim. S.mo E xc.mo Ordinario. defic. Trevisani Jo annes. ad S. D. Jarec Josephus. In Archidioecesi Viennensi. defic.. c. Vicarius. Prof. M arci E v. Gymn. dep. pens. pens. D. D. dep. et R. In Dioecesi Labacensi. B . . Cap. subi. D. Sac.

et Centrale pro Dioecesibus Litoralibus. Volarič Anton. Sac. Dir. Gabrjevčič Jos. Acol. super. suppl. et Oecon.. „ Kociper Joannes. „ „ Kosovel Josephus. Acol. Rector. Ponton Caroius. Acol. Vice-Dir. P. „ „ 1. A lum ni Archi-Dioecesis Goritiensis Theol. IV .. Reai. Praef.34 C arolinum sive Seminarium Archiep. C u rsu s. C u rsu s. Vice-Praef. C u rsu s. C u rsu s. Praef. Murovec Joannes.. Faidutti Aloys. R. Peteani Josephus. Sum m a Theol. A lum ni Dioecesis Tcrgcstino-Justinopolitanae. schol. Maran B arbanus. « Bolter Michael. stud. D. T. „ D. suppl. Cleri Franciscus. „ Pipan Franciscus. Žic Nicolaus. Comm issarius Archiepiscopalis penes C.. „ „ D. „ „ „ Bandeu Franciscus.. Ss. D. „ D. „ D. R. Ss. nec non C. D. 11. „ Pavletič Gotthard. Doct. Kocijančič Nicolaus. Pipan Aloys. C u rsu s. Kodrič Franc.. I I I . D. Gorit. Doct. Can. Spir. „ Pirih Iacobus. „ „ „ Berlot Antonius. 20. Studiosi IV . 111. Theol. D. . Božič P etrus. Lector. Acol. D. Gymn. E x tern.. Sac. Acol. Zora Aloysius. C u rsu s. Theol. Castelliz Franciscus „ Cargo Angelus „ Kokošar Joannes. D. D. „ K rajnc F ranciscus. Destradi Stephanus. D. Acol.

D. I I . I I . stud. „ Oršič M atthaeus. Grškovic M atthaeus. C u rsu s. C u rsu s. I. I. Stud. C u rsu s. D. Sum m a Theolog. D. Acol. D. Veglens. D. Sparožic Nicolaus. 7. . Acol. Kompare Joseph. stud. Kiraz Lucas. Vice-Praef. C u rsu s. A lum ni Dioecesis Paventino . Pindulic Dominicus. D. Sac.Polensis. C u rsu s. G rego Nicol. Mrakovčič Simon. D. C u rsu s. Praef. 3. Petris Antonius. Summa Theol.35 l i . D. D. C u rsu s. Sum m a Theol. D. D Grškovic Anton. C u rsu s. stud. IV . Terg. I. Acol. Acol. C u rsu s. IV . 37. A lu m n i Dioecesis Veglensis. Požar Anton. 17. I I I . „ D. Acol. Mahulja M atthaeus. P aren t. Cotelj Joaunes. Sum m a Theol.

A8teriscus alum nos W erdenbergicos denotat . Clericus. Classis Gymnasii. Lutm an Antonius s. . ** Berlot Joannes * Fabijan Josephus V II. stipen­ dium au t duas partes stipendii solventes indicat. M arušič Josephus. Strekelj Eduardus s. ** ** s. Classis Gymnasii s. 4. P. M ahnič Antonius. Nardini Hadrianus P laniscig A ugustus s. Praefecti studiorum : R. Classis Gymnasii. ut supra pag. Beucer Franciscus Drius A ugustus G rudina Joanues s. ** Benedettig Joannes ** Jordan Eugenius * Pavlica Josephus * Niedcrkorn Eduardus s. T. Budau H enricus * Camuffo Josephus Golja Joannes K ragelj Valentiuus * Primos Isidorus II. Tram pusch Franciscus Vidoz Joannes ** Žigon Franciscus ** * * s. Bisiak Antonius Ivančič Mathias * Marinič Caesar * Stacul Carolus s. Classis Gymnasii s. B rum at Jacobus Cleri Aloyaius Kalin Josephus Kós Josephus Kuščar Joannes M archesan Joannes N anut Joannes de P regel Em ilius Remec Joannes Sedej Joannes Ulian H erm enegildus | IV . s. Classis Gymnasii s. D. Micheliini Joannes s. Marušič Valentiuus s. Classis Gymnasii. „ Kokošar Joannes. * s. Stubelj Leopoldus ** Tabaj Andreas VI. V. Bobelka Franciscus Fon Josephus * Golja Franciscus Kralj Ignatius * Uršič Antonius * Vidoz Antonius * Visintini Georgius s. Ponton Josephus Rojec Joannes * Stua G audcntins Zorziui Petrus Summa 52. Zamparo Alexander I I I . Nota. duo asterisci collationem archiepiscopalem significant. 6. ut supra pag. V II I.36 Andreanum sive Seminarium puerorum dioccesanum unitum cum Werdcnbergico D ir e c to r . Classis Gymnasii. D.

Lect. Prov. sutor.-. REFORMATORUM Provinciae S. « A ngeliuus M elink. Camillus C ernuta. stud. et croat. N. Franciscani anno 1811 successerunt. Exh. Prov. Fr. slov. Junior. quibus anno 1785 sublatis. F ratres S tudentes: Fr.. « W illibaldus Sever. « Pacificus Fister. « E u g eu iu s H eglar. M inorum S. Gymn. F rancisci Seraph.37 Clerus R egularis Ordinis F F . et Biblioth. philos. « E ustachius Osimk. Vice-Dir. G uardianus. Lect. et Conf. E xh.. F ridericus H oenigm ann.. Lect.. Concionat. Laic. Vice-Direct. ling.. lat. Lect ling. Theol. Conventus Castagnavizzae prope Goritiam ad II. bibi. rnath.. et Lect. et VIII. Ex-Min. ital. Ex-Min. theol. et scientiave Rei. Paulus Požlep. stud. « B artholom aeus Vecerina. F. Carmelitis traditus est. bab. Clemens H udovernik „ Ambrosius Ivanc „ Theodosius Skubala F ratre s laici: Fr. a Mathia Comite a Turri in proprio fundo unacum Ecclesia extructus ac dotatus. anno 1649 PP. ital. « B ernardinus P elican. Hist. Prov. coquus « Guido Medveščik. Def. « Philippus Belli. et propaed. sartor « B althasar Melchior. « Florianus G utm ann. « C onstantinus Luser.. Subsid. germ . Class. bibi. phys. Cone. et Lect. em eritus. et O rganista « M arianus Sirca. Lect. PP. V . valetud. M . Philos. graec. Prov. « Albinus B regar. Lect. « Stanislaus Skrabec. v Fr. sacrista « Jacobus Stebi. def.. em er. Theologiae nec non VII. Lect. F. A ugustinus M arčinko « H ieronym us Stole « Alphonsus F u rlan « C onradus Mesar. A n n u n tiatam cum instituto domest. em er. P . Vicarius. Crucis Croato-Carniol. V. Custos actualis.. P. Miu. sartor ..

slav. Ordinis F F . Ecclesia cum Monasterio aedificata est sumptibus Comitis Friderici ab Attems anno 1637. coquus. in co elu iu A ssu m p t. Laicor. AI) S. Conventus Goritiae ad l i . Sept. cui. Constantius Frigerio. « « Josephus Kos. Sacerdotes societatis Jcsu. « Sabbas R utter. Dionys. I I I . H erm enegild.38 11. ital. Conf. Semrov. anno vero 1609 exo­ rienti Provinciae Styrianae resignata est. . et Conf. C rispinus Volzacco. « « « « Sacerdotes : G regorius Jenič. « E n g elbertus W iesinger. Gelasius Kobal Vicarius. nat. Oct. G uardianus.-M inister Prov. Sartor. Ecclesia cum Monasterio ex eleemosinis diversorum Nobilium Goritiensium a Capucinis Venetis anno 1591 aedificata. G uardiauus et Inst. Ju n . Mart. jan ito r. Conf. F ratres laici : Fr. CONVENT. Fr anci sci Seraphicì CAPUCINORUM P r o v in c ia e S iy r ia n a e . Mediol. P. P. « Gabriel P itula. 29. « V aleu tin u s Bezh. lla r ia c . « R aitnundus P untschuck. A ngelicus Neubauer. Ex. Cur. R. ital. 1825. A ugustinus Scudelari. defitiens. Lebič. collector. « « « « « « Sacerdotes: Raphaei Oblak.. Gervasius Colombo. M inorum S. Utiu. H ortulanus. ili. Inquis. A lexander Mamitz. 15. Confessarius. « Jerem ias Erzetič. € « Michael Tomasetizh. slav. nat. Alpkonsus K raschovitz. 1838. Conf. 31. P. 1837. Conc. M arcus Cristofoletti. Coquus. P. Josephus Josek. Vicarius. Sigism undus Bohinec. F ratres laici: Fr. Cani. CRUCIS PROPE 1IAIDOVIUM ad 11. Janitor. V.

„ Ju lian a F errari. „ Clara Ambrosi. et m ag. valetud.39 IV . prom. aurea cruce merit. « Juvenalis Pridal. Ord. Sac. caut. „ Aloysia In g e rì. Gor. Ord et Spir... « F acundus L ipansky. organoed. « B artholom aeus Sedlàcek. ja n itr. schol. Inspector. „ Carolina R upnik. Ursulae fundatum anno M. U rsu la c.. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 1672 su b sid iis plurium b enefactornm . dipl. I. „ A ugustina Loy. sor. vestisp. aegr. „ Nepomucena B aschutti. Oecon. approb. vestisp. Joannis de Deo in N o socom io c iv ili G o r itla e . nosocom. Inf. Subprior Conv. Conv. „ Rosalia Zelger. C hirurg. praef. MONIALES O rd in is S . « G erardus Kouril Infirm. et Protoc. dom. mul. Prov. « Chrisologus Ptaček Inspector. laio. II. mag. „ C lem entina Travisini. lab. Apotli. decoratus. mag. m ag. mag. Misericordiae Ordinis S. « F ructuosus Mayer. M aria U rsula Defeo. lufirm . Conventus a Vito libero Barone Delmestri anno 1656 fundatus est. Maria Josepha de F iuetti. „ Scholastica C orgnolan. P. « Adrianus Riegl. et or­ dinis coronae Boruss. Superiorissa Angela Francisca Pellizzoni. sacrist. et m agist. Monasterium Goritiae ad S. „ Agnes Dorfel. et Insp. jan itr. II. novit. Inf. „ Angela M enzingher. cu rat. . Prior. Aloysia Seraphina Sušnik. Elisabeth Xaveria Forster. m ag. pan. Procurator. Josepha Teresia de Codelli. Joannes de Deo Sobel. F F . publ.. 1877. „ Jo au n a Sakenreiter. valetud. Graecii 1863. praef. Infirm . et Cellarius.

„ „ M argarita K rainc. Sup. „ „ Cordula Rejic. novitia. S. In Orphanotrophii puellarum Goritiae. assist. Directrix S. „ Officio infirmis assist. Bartolomea Ferrai. coq. 1. mušic. „ „ „ „ „ „ „ In ptochotrophio civili et nosocomio mulier. mul. Pfurtscheller Hugolina Biber Bianca Frissanko Petr. m ag. m ag. „ „ Caecilia Bramo. „ „ Theresia M irsky. „ „ Salesiav Schrej. Piccinini. 2. „ „ Monica E rm acora. m ag. sacrist.sa Isidora Fuetsch Lam berta Liei) Maria Jos. Maria Alphonsa H oenig. assist. saorist. valetud. M. m ul. „ Anna Theresia Gatti. Goritiae. novitia. „ „ Othilia Paulin. Sorores laicae: S. „ „ A ngelica Cigoi. m ag. Redemta Steffli. mag. „ „ V ictoria Jam sik. assist. „ „ M athildes M agauja. Ischy Ivolina Mersa Pudentiana Mondre S. valetud. assist. „ „ M arta Lak. „ Maria Baptista Zecchini. cust. infirm. sutr. m ag. Edelbertlia Perathoner Veragunda Galiehr Sixta Pedot. lab. „ „ Philum ena Crossatto. coq.40 M. assist. sarcin. „ „ M agdalena B eckar. S. gran. mušic. „ „ Pia Klam m a. „ Rosa Celešnik. Joanna Nep. „ „ „ „ „ „ „ H erm inia Belotti Gamaliela Seiffert Salvatora Fischer A nuacleta F erjancig. peni. Vinccntii a Panlo. S. B onaventura Candioler „ Theresia Petena „ Nicostrata Dessalcr „ Aquilina Walcher . Sorores Charitatis Congregationis S. „ „ Coelestina de Santi. Alcant. „ „ V eronica V ogrig. sarcin. „ Dominica Delpin. m ag. et curae rei domesticae per turnum funguntur. lab.

Sup. S. „ „ Annunciata Felcher. „ P atientia W einrichter Sorores Providentiae Cong. I n Instituto educationis sublimioris puellarum. „ „ Fortunata Osso. Maria Augustina W iethaupt. „ „ Laetitia F agotti. „ „ Josepha Doliac. Maria Aloys. Visintai„ „ Berchmanna Miiller ner. Domus a Coma. „ „ Virginia Zalateu. Superior. S. n „ Domitilla Wagnest. pen.41 Sorores schol. „ „ Urbana W agner „ „ Petronia Grundler „ „ Joanna Oblak „ „ Stephana Seidl. Stiessberger „ Basilissa Spittlbauer „ „ Hieronima Sixt „ Tatiana Schwarz „ „ Ignatia Piringer „ Armella Meierle „ „ Cunegundis Menne „ „ Caecilia Zengerling „ Fortunata Zampiero „ Joseph. Maria Tofolo. Coqua. Engstler. anno 1866 Cormontii fundata. In Instituto prov. Cajetani.1 „ „ Emma Gschwendtner „ Berina Piringer. „ „ Francisca Colautti . S. et cust. „ „ M argarita Trotter. soror laica. n „ B aptista Dossi. Annunziata Gerber II. „ Deomirza Tussi M W M B Bartholom ea Degiampietro. S. Surdomutorum Goritiensi-Istriano Goritiae: S. Superiorissa. Ernesta Strassoldo-Locatelli et aliis Benef. Maria Baptista Giordani „ Fintana Riedl „ „ Bernard. „ „ Mathildis Osso. Maria Caecilia Piacentini. „ „ Helena Zuccoli. pauperes dictae „de Notre-Damc“ I. . B n Salome D al-P ra.

o Cur. cathol. 3. in Dioec. 15. ci rum Eccl.42 Conspectus generalis 1. roman. 7. eL 0 m S 2’ | 7 13 17 34 27811 4 1 5 11036 12 13 13 — 3 16 16 13803 8— 9 18 25 21053 4— 2 10 7815 10 4— 3 7 8545 5 6985 6— 2 10 10 4 12 16 14055 5— 7 16 22 16984 11 — 9109 11 3 9 12 4 11 21 16 13058 10202 6— 17 8 10 15958 21 10 1 7 20 13416 7 3 11 26 24 7677 2 1 10 18 12 10 23 2 3 12 18038 107|17| 110 230 278 214465 28 7 4 7 3 3 2 1 1 2— 5 2 4 1 2— 4— 1 G 1 7— 6— 11 72 13 Sanctuaria . . Conventus non curati r-* vt 'S N. loc. S. . D ecan atu s Ni ozi> IS o s I Benefic. Conventus curati . 16. s Bene Benefic.. O > O. Petri Canalis Tuimini Circhinae Ampletii Caporetti Černičae Romeni Duini Montisfalconis Gradiscae Lucinici Cormontii Visci Flumicelli Summa Ex his vacant . 1 2 2 • • 2 c i 1 - 2 8 4 3 — Summa 242 285 19 Sacerdotes alia munia obeunt. 14. 10. 111 „ 5 n » » extra „ 8 „ simplices cum 1 externista 366 Summa totalis Sacerdotum : . 9. . 4. 6. 5. 2. huj. 12. Cleri saec. et Eccl. 10 4 2 5— 1— 4 • Sacerdotes in cura animar. 8. 2 n n » n n extra 47 „ pensione donati et quiesc.rus animar. Archici ioec. 11. filial. Goritiens. 13.

Praep. 21. Cormontii 4 1 15 Universim 86 11 3 :oo Degunt praeterea Goritiae : Graeci cath...T . Acathol.. Itoclii . „ „ „ Peternel Ignatius. . Cur. Franc. Doliak Valentiuus.. Sac.. laicaej Novitiae j Summa j Conventus SacerdotesJ Clerici Laici Summa j Ordin. Bar. Anglicani 10. def. schol.. 1880 P . pens.. D. Legischa Andreas. 5 . Cap. D. 111 .L. PP. Metr. Sac. . S. . „ „ „ Strokci Harth . Vic. 5. Monialium et Congregationum..D. et Hebraei 2G9.. Januar. Eccl. FF. Ord. SACERDOTES qui anno 1880 in Domino obdormierunt et piis confratrum viventium suffragiis commendantur.Goritiae 20 2 22 „ St... Goritiae 12 7 7 26 S. „ Maji „ „ Polk Joauues. Metr.. de Codelli Aug.. 13. St. Ursulae Goritiae 28 10 1 39 PP.. 23.. Crucis 5 3 8 Sor. P. . Goritiae 7 5 12 Sor. Miser. Capuc. | Sor. 29.. pens. Vie. schism.. „ „ „ Rejic Joannes. 22. 8. Charit. Februar. Can. Pauper. Andreae 27. Pro vid. relig.43 Conspectus status personalis Religiosorum Conventus Monialium Sor. JESU Goritiae Univergim 3 3 28 7 22 57 Sor. . „ 4 . Sept..T.. Goritiae 1 7 8 Goritiae 24 24 Soc.

. e fund. in Africa centr.. . Oct. parochial. „ Febr... „ Rationes ecclesiarum anni praec. Taxa pro Revisione rat. eccl. 24. ab adm... n „ pro Christianis in Oriente .. n „ Seminario Arch. R ... contingens aliaque notanda pro compilatione schematismi Dioec.-Werdenb.. N.. progr. 10. . et Apostatis. ad prop. ab Offis dee.. ad mentem lit. V Elemos. n Numerus animarum Districtus us­ que ad 31. past. rclig. 10. anni mense praeced. super persol. 15... „ . collat. Relatio super scholis. 1. fid.. Decanis O rdinariatui exhibenda.R elationes periodicae et oblata . Sepulchro .... Relationes de Conv. Maji „ pro s.. Nov. Julii 1 8 6 9 . Januar.. adhaerentium etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OBJECTUM Praeseutationis epocha Copiae matrico]. n „ pro Societate Leopoldina ... dd.. Missarum Congr.

Gor. A nderlig Jac. Natus Ordinatus | tb presbyter 1(2 18 Maji 813 22 Sept. e Vernassino Bodigoi Ant. 842 23 26 Maji 845 19 Sept. Petr. Gor. Mauri Berini Leonard. Gor. 840] 14 25 Jul. ex Honigstein Alpi Dominicus. e Togliano Bensa Stephanus. e G oritia Braida D o p irn G o r.45 Index Personarum. 844 18 Oct. 845'H 18 Apr. Gor. 841 17 Dec.. e Ronchi Blazutič Joan. Jan. e Kal BrezovSčik Andr. 843 15 Sept. e Versa Bresausig Valentinus e Goritia Brezovščik Andr. 810 2. Mut. e Žablje Cencič Michael Gor. e Circhina Bizjak Jac. 854 26 Aug. 818 24 Sept. 806 21 Sept. 844 32 20. Ital. Gor. 844 24 Sept.876|31 13 Maji 815 21 Sept. 823 21 Sept. Gor. 854 24 15 Jan. 821 22 Sept. e Ronchis Bertin Joan. Gor. 834 21 Sept. Gor. o Skerbina Caneva Jacobus. S. Maji 85l 27. Gor. 872 22 7 Mart. 818 25 Sept. 839 4 27 Maji 806 20 Nov.24 . Cognomen et Locus N ativ ita tis Abram Joan. 826 3 Mar.. e Gabrija Blasig And. Gor. Gor. e Deskla Boschi Joannes. e Cormons Božič A ntonius Gor. Cantinni Braidot Joan. Gor. Ven. 841 22 8 Jul. 837 22 Sept. 83533 5 Jul. Sont. 819 14 Feb. ex Azzida Battauz Joan. 848 31 Aug. ex Joanniz Caucig Jos. Carn. Gor. e Kamnje B attaino Joannes.^fcor. Gor. 841 31 2 Apr. 803 28 Sept. 820 23 Sept. Gor. 828 21 Sept. 876 7 15 Nov. 836 5 13 Oct. 865 23 27 Aug.25 3 Mar. e Romans Batič Jos. Gor. Gor. 339 4 4 Nov. 831 32 5 Apr. 835 28 Aug. 845 24 Sept. Ital. 837 23 Sept. 857 7 10 Sept. Venet. e Cormontio Baiz Jos. 835 24 11 Jun. Oct. 862 9 4 Jan. 876 14 16 Maji 833 22 Sept. 835. 828 10 4 Feb.&59 20 11 Oct. 846 24 Sept. e Gradisca Bunz Franc.. Gor. 818 24 Sept. e Schònpass Baubela Carolus. 838 21 Sept. 847 1 Sept. Gor. e Tolmino Castellani Domin. 836 23 8 Febr. Thomae Bressan Steph. e St. e Podgora Bressani Joan. Gor. Gor. e S. Febr. 849 20 8 Nov. 864 25 21 Mar. 877 32 15 Nov. e Kreda Centazzo Angelus e Goritia Ceriani Jos. e Schònpass Ballaben Jos. Gor.86126 24 Jan. 846 17 1. 860 23 20 Apr. 829 20 Dec. e Mernico Ceket Franciscus Gor. e Rutars Bolter Michael. 868 12 30 Mar. 842. e Oirchina Braida Casp. e Goritia Avian Michael. Maji 841 7 Mar.. 870 20 2 Sept. Gorit. 814 22 Sept. Aug. 851 4 9 Oct. e Lucinico Carli Aloysius Gor.870 13 20 Jul. 23 29 Oct. 808 21 Sept. B. Gor. o Cormons B ratina Ant. Gor. e Zaverh Bruchiotti Midi. Gor. 845 1 Sept. 844 2 Aug. 867 28 28 Aug. e Viscone Canussio (de) Ant. e Bruma Bandel Blasius. e Villa Vicentina Bennati Felix. 852 12. 842 31 Febr. 868 27 9 Jun. Aug. 861 !l 17 Sept. e Crauglio Beuk Joan.848]32 30 Mar.22 20 Dec. 842 32 19 Jul. e Tapogliano Cargnel Jos. Gor. 819 21 Sept. 807 21 Sept. 866 7 25 Oct. Gor. e Forlì A morotti Franciscus. Ital. 814 30 Nov. Gor. Gor. 810 31 Sept. 873 20 20 Jnn. 852 32 1. 872 16 28 Aug.. e Podgora Batagelj Antonius. 845 1 Maji 868 6 30. Sept. e fan. Dioec. e Tupelče A lb ert Frane. 813 21 Sept. Gor. 852 27. e fan. 870. S.

Gor. 839 30 Jun. Nep..836 9 24 Jan. e Quisca Cutini Joannes. Bapt.. Ven. Gor. e Bruma Corsig Mich. 808! 20 Jan. 845 1 Aug. 846 27 Feb. 878 13 31 Aug. 838 4 31 Aug. 830 16 Feb. e Cormons Fiegl And. Gor. 820! 22 Maj. e Doberdob Ferfolja Jos. 824 24 Oct. Gor. Gor. 814 11 Dec. 870 27 21 Sept. 873 21 Sept. Gor. 801 31 Jul. S. e Goritia Delpicolo Joannes. 830 43 26 Mar. Pacitìcus Carn. 808 16 Jan. 858 17 19 Dec. e Salcano Costa Franciscus Gor. e Ronchi Dugulin Joann. 853 33 19 Aug. Viti Cettul Petr. e Goritia Doliak Valent.869 is 18 Sept. Ruperti Fabiani Joan. e Goritia Cornar Joannes. 834 21 24 Sept. e Skerbina Duriava Jos. et S. 848 15 21. 835 20 4 Feb. 834 II 4 25 Jan. Gor. e Lucinico Destefano Aloysius. 860 30 16 Jan. 842 8 21 Sept. 851 18 Apr. 845 13 Aug. e Monte S. 827 22 Maji 855 9 Nov. Viti Ferfolja Andreas. 855 28 19 Sept. 836 26 27 Dec. 853 37 19 Sept. Mar. 807 26 Aug. 828 28 1 Aug. 811 11 Mar.. 852 30 Aug . e Mont. 857 23 21 Sept. e Circhina Čermel Jos. 853 10 21 Sept. 874 17 19 Sept. 809 1 Maj. Gor. Carli. e Goritia Feltrili Joannes.875 I l 12 Sept .814 2 Maj. e Kobdii Fabiani Ignatius. 873 19 1 Sept. 840 26 22 Sept. 840 18 Jul. e Cormons Faini Dominicus. Gor. 847 23 15 Sept. 867 17 23 Sept. e Goritia Cumar Joan. 832 25 Jan. e Gargaro Doliak Jac.836 30 21 Sept. Gor.) A ugust. Gor. 832 31 Oct. Ital. Gor. 844 10 15 Sept. 845 13 Jul. e Grahovo Qerv Francis. 818 14 Maj. Gor. 830 15 Feb. 807 24 Mar. 850 28 21 Sept. e Cormons Fon Jacobus.. 844 2 Jun. 868 32 30 Nov. 852 29 21 Sopt.46 Cognomen et Locus N a tiv ita tis Cerin Thomas. 20 Jun. Gor. Gor. 829 18 Apr. Gor. Gor. 877 14 . Gor.874 11 21 Sept . 836 31 Jul. 825 17 Oct. e Cervignano Chiasalotti Jac. Gor. e Cormons Farfoglia Joan. e Bilia Delconte Joannes. e Moraro Dottori Joan. e Roncina Fabiani Aloys. 825 9. 808 7 Jul. 807 15 Jan. Gor. e Peuma Filipič Joan. e Vertojba Fain Petr. 841 19 15 Nov. e Podgora Della Bona Joannes Jacob.829 17 Sept. e Dol. 810 31 22 Sept. 824 27 Jul. Gor. Gor. B. Čigon Carolus. 860 32 21 Sept. 851 9 10 Aug. 832 43 21 Sept. 843 26 24 Sept. 845 25 Mar.. 868 10 28 Sept. e Gargaro Fister P. Gor. o Luciriico Denissa Valent. 850 30 21 Sept.. Gor. 867 23 28 Aug. 844. Italus Civek A ugustinus. e Lauzzana Diak Antonius. e S. e Monte S. e Brezzano Delkin Franc. 867 20 27 Doc. Viti Cerv Joan.846 30 Mar. 804 13 Nov. 872 21 22 Dec. 822 21 Maj. Gor. 818 1 Au g . e Cormons Faganelj Stephanus. 814 4 Sept. e Vertoiba C ostantini Dominicus Venetus ex Utino Cullot Carol. 814 12 Nov. Gor. Mar.839 24 Aug. e Muzzana Denissa Josephus. 842 20 Dec. Gor. Gor. e Goritia Oumar Car. e Tapogliano Comuzzi Petrus. 825 26 Oct. Gor. 830 15 Jun. 824 10. e Lestizza Concion Ant. Dec. 869 9 28 Febr. 849 22 Jan. e Vojščica F erlat Joan. e Samatorca Donda Antonius. 21 Dec. Ital. 868 6 26 Aug. 854 22 21 Sept. 865 29 18 Sept. Gor. Gor. Gor. e Volče Natus O rdinatus 60 SS Presbyter C L. e Tomischel Flap Joannes. 833 30 Jan. Gor. e Peuma Fiegl Joan. Gor. 847 30 21 Sept. e Visco Cibič Ant. Gor. Gor. 846 29 Nov. e Kobdii Fabris Petrus. e Gojača Červ Antonius. 21 Sept. Danielis Codelli 'L. Gor. 848 15 Apr. Gor. 817 20 Jan. 854 32 21 Sept. 846 32 21 Sept.

872 13 27 Aug. Gor. 863 6 31 Mar. 828 5 Aug.0 Feb. Gor. Gor. e Čepovau Keber Ant. 866 29 21 Sept. Gor. e Renče Hoenigmann P. 855 Ordinatus Presbyter 15 Jul. Lab. e Cigin Juh Joan. 825 26 Oct. 867 7 21 Sept. Gor. 823 23 Nov. e Prilesje Gaberščik Simon. 834 28 Sept. 867 20 20. 849 25 10 Jau. 849 9 Apr. Jos. 850 21 Oct. 824 2 Jan. e Vrsno Gregorčič Simon. Gregorčič Simon Gor. Carn. Gor. Gor. Gor. 841 22 Jun. e Libušina. Gor. Frid. 829 27 Dec. 853 21 Feb.47 Cognomen et lo c u s N a tiv ita tis Natus Franzot Ant.. Kodrič Francise. 842 27 21 Sept. Gor. e fan. Gor... o Breginj Kafol Franc. Petri ad Sontium Furlani Jos. e Capriva Grusovin Ant. Jarec Joannes. Gor. 874 14 18 Sept. St. 851 27 Sept. Gor. 857 9 7 Apr. e Tolmino Jarc Jos. 806 28 Apr. 873 19 18. 868 6 24 Sept. e Vrsno Lib. 858 12 30 Aug. 875 26 31 Aug. Gor. 845 8 Jan. Gor. e Dornberg Gaberjevčič Jos. Hvalica Ant. e Smast Libušinae Kad e liaro Jos. e F arra Furlan Andr. Gor. 825 24 Dec. 847 8 Jul. 814 22 Aug.849 15 Dec. 830 7 24 Sept. 841 16 22 Sept. Grioni Ant. Daniel Grča Blasius. 854 6 16 Mar. e Mittendorf. 856 27 Mar. Sept. 823 30 Maj. 805 4 Dec. Viti Vip. 849 28 21 Sept. Gor. Gor. 831 28 Sept. Gor. 853 20 Aug. e Caporetto Juvančič Laur. 836 31 Aug. 829 2.. 846 17 Jan. 875 6 20 Oct. 852 15 Oct. 839 11 Dec. e S. 880 15 27 Aug. 829 19 Feb. e Verk Kanalis Grbec Joannes. Gor. 851 33 21 Sept. e Solkan Juh And. e Deskla Kodermatz Franc.. e Podmevec Jeram Jos. 831 12 Sept. 828 14 Mar. 876 26 21 Sept. Sept. e Solkan Goriup Steph. e Gojače Klobovs Joan. 839 29 Dec. e Capriva Grioni Petrus Gor. Carn. e Vertoiba Jekfie And. e Cirkno Jerizh Jac.. 846 7 Maj. Gor. e Libušina Gergolet Jos. Gor. e Goritia Grusovin Jos. 853 26 Apr. 853 22 21 Mar. Crucis Kodelja Jos. Gor. 851 24 Feb. Carn. Gor. Gor. Gor. 851 16 Feb. 842 4 Jan. 858 27 Jun. Gor. 816 24 Jan. e Kern Gregorčič Ant. 848 25 Dec. 849 32 7 Apr. 847 21 Nov. 833 23 31 Aug. e Podmevec Goljevšček Franc. 848 9 Aug. Rochi Kodre Joann. 832 11 Aug. 852 21 15 Sept. Gor. 870 15 18 Sept. e Poče Jereb Joachim. 853 13 15 Jul. 861 13 1 Sept. 812 25 Dec. e Kanal Golob Josephus. Nov. 867 18 19 21 Sept. Gor. e S. 871 9 22 Sept. 848 29 30 Aug. 868 15 19 Sept. Sept. 873 20 21 Sept. 819 8 6 Jun. e 'fulmino Golja Jos. e Moste pr. Gor. 795 29 Nov. 851 4 21 Sept. Gor. e Hoflein Gregorčič Ant. e Lak Kobal Petrus.. 846 37 22 Sept. 874 8 21 Sept. e Goritia Harmel Adolphus. 853 20 Oct. Gor. 869 19 28 Dec. e Komen Golia Jos. 826 20 Jan 840 18 Oct.. e Gradisca Kodermatz Joan. e Reifenbevg ‘10 Mar. e Doberdob Godnič Josephus.. 854 25 22 Sept. 823 2 Jan. 851 30 22 Sept. 876 16 21 Sept. 847 14. Carn. 823 30 Oct. Carn. e Kobdil Jordan Andr. 880 34 . 874 7 <i Sept. e Goritia Grusovin Joan. e Goritia Jug Antonius. Gor. 876 24 19 Sept. e Vipulzano Kerkoč Steph. Gor. e St. Carn. S. 838 14 19 Sept. 844 10. Gor. e Roncina Jlovar Franc. ex Idria Hebat Franc. 873 21 23 Sept. 840 3 Mar. Gor. e Cepovan Kafol Steph. Gor. Gor. Gor. 8t>3 18 31 Aug. Gor. e Ponikve Kočevar Jos. 866 13 29 Aug. 879 16 21 Sept. 870 9 24 Sept.

e Schonpass Kumar Ludovicus. e Vojska Logar Jac. Crucis Lovisoni Jac. 838 1 1 7 Mar. 841 5 21 Sept. Sept.. Gor. ex Ampletio Kravanja Math. 844 23 21 Sept. Kos Simon.. Gor. e Ponikve Lazar Ant. e Gor. Gor. 853 8 21 Sept. 846 24 Feb. S. Gor. 833 Ordinatus Presbyter 5C s eu Sept. Carn e Vipacco Lužnik Franciscus. e Sedula Kranjec Aut. 874 17 21 Sept. 806 19 Jul. Gor. 30 15 . 857 43 23 Sept. e fan. 840 28 21 Sept. 868 12 21 Sept. 846 29 6 Sept. 876 13 21 Sept. Sept. e Verhovlje Marizza Ant. Gor. 27 Feb.. 874 17 Jul. 873 7 2 2 Nov. e Vippaco K ragl Ant. S. Gor.. Gor. 829 8 Nov. 880 14 21 Sept. Gor. 835 32 19 Sept.. 856 11 Nov.48 Cognomen et Locus N ativitatis Kodrič Jonnnes. 849 6 21 Sept. 821 19 Feb. 865 31 2 4 Sept. e Caporetto K uštrin Joan. Gor. 850 20 2 7 Aug. 851 16 Maji 826 11 Oct. Ven. e Reifenberg Kokelj Georg. e Brezzano Madon Blas. 841 29 Apr. e Kronau Kravanja Andr. 850 9 31 Aug. o Kojsko Kurinčič Joan. 868 10 21 Sept. 815 31 Jan. Gor. 820 22 Oct. 833 16 2 4 Sept. 848 27 Maj. Petri pr. 824 26 Apr. Oarn. e Volzana Kramer Philippus. Ital. Andreae Marušič Joan. Aug. e Livek Menegazzi Fridericus. e Volče Mackatschek Franc. 828 17 Mart. 879 11 1 Sept. 879 10 Aug. Carn. Gor. e Cervignano Lukežič Joann. 833 24 2 0 Dec. e Laze Kolavčič Joan. Cordovado Manzini Antonius. 836 23 Apr. 827 15. e Haidovio Leskovec Mart. Gor. o Deutschruth Košar Franc. 845 29 2 3 Sept. e St. 866 16 2 2 Sept. 818 12 Jan. Daniel Makuc Ant. Carn. 855 11 Aug. 849 18 Dec. Kumar Joan. Gor. Gor. Gor. Gor. 847 29 Jan. Gor. Ciirn. e Lokvica Marušič Jos. 808 9 Maj. 853 28 2 9 Aug. e fan. 845 24 Dec.. 824 27 Apr. 851 21 Nov. e Sella Volzanae Kragl Joan. e Černiče Leban Jos. 812 17 Jan. 816 8 22 Feb. 849 19 21 Sept. 864 8 2 4 Sept. 851 7 2 2 Sept. e Koliano Marega Ant. 841 31 Dec. 831 11 Jul. Gor. Marcovig Ant. Macorig Claud. e Lom Kragelj Jos. 841 17 30 Aug. 837 18 21 Sept. 835 43 31 Aug. 847 12 Sept. Gor. e Gabria Mantoessi Joannes. 837 13 Oct. 824 12 Apr.. e fan. e Codroipo Natus 1. 874 36 22 Seat. Andreae Marzolla Jac. 833 25 Dec. 872 16 2 3 Sept. Gor. Gor. 845 19 21 Sept. e Ceroule Lenardig Fridcricus. 842 25 2 0 Aug. 875 12 24 Sept. 836 24 Jul. 850 7 21 Sept. Gor. e Verhovlje Marinič Steph. e Podbiclu Mašera Jos. Gor. Gor. ex Idriae Bačae Legischa And. 842 21 Oct. e Preska Košuta Franc. e Podmevec Lapagna Georg. 807 18 Maj. 861 32 20. e Goritia Kociancič Steph. 823 1 Maj. e Pulmino Leban Franc. 866 10 18 Sept. 871 13 21 Sept. e Gradisca Marušič Andr. 816 14 Sep. 845 16 Sept. Gor. e Bruma Marinič Franc. 851 5 Oct. 820 1 Apr. ex Idria Malič Ant. e Podlaka Mahnič Aut. Carn. 815 20 Mar. Carn. 815 10 Sep. 860 13 2 0 Aug. 824 8 Jun. Gor. e Ranziano Lusnik Franc. 819 16 Oct. ex Amplet.. 875 33 21 Sept. 873 16 21 Sept. 852 25 Apr. 850 21 20. Gor. Carn. Gor. 850 22 Jan. Carn. 876 8 21 Sept. Gor. Gor. Ital. 864 15 24 Sept. Gor. 823 27 Jan. Gor. e S. Gor. 844 21 2 2 Sept. 832 19 Maji 853 1 Jul. 828 14 Jun. e Banjšica Kumar Joseph. 845 1 Feb. 856 6 2 7 Aug. e Verhpolje K ravagua Joan. 850 8 2 5 Nov.. e černiverli Liker Joan. Gor. 845 26 Aug.. Gor. e Sedula Leban Andr. 809 7 Dec. Gor. Gor. 856 25 2 6 Dec. Gor. S. Gor. 870 9 2 9 Aug.

Gor. Gor. Gor. 8 Nov. Laur. e Goritia Peternel Ignatius. 850 32 Sept. Carn. Carn. Gor. 837 26 Sept. Carn. e Carniopoli Olivo Ant. Gor. o Pliskovica Miani Jac. e Sovodnje Pelizon Valent. 845 33 Dec. Pahor Ant. 839 8 Sept 849 29 Sept.49 Cognomen et Locus Nativitatis Merzina Franc. e Dollia Tulin. e Tulmino Perdich Mich.819 11 Aug. 833 4 Sept. 2 Maj. e St. e Ruda Michelluti Franc. Mossae Osimk P. 1 Mar. 833 18 Sept. 14 Apr. 880 34 Sept. e Schwarzenb. e Jamlje Pachor Jos. Carn. e Ternova Pertout Laur. 842 27 Jan. 28 Jan. e Goritia Pervajne M artinus. 27 Maj. 874 10 Sept. 11 Nov. e Goritia Milost M artin. 841 10 Jan. e Skerbina Pirich Mich. e St. P ittoriti Franc. Gor. 10 Mar 1 Apr. Viti Pachor And.868 17 Jan. 832 43 Sept. Andreae Pečenko Andr. Laur. 879 34 2-1 Sept. e Visco Pauletič And. Gor. 842 22 S e p t. Gor. Gor. Gor. 880 14 Sept. e Salcano Mosetizh Franc. e Sovodnje Penzin Carol. 24 Sept 24 Apr. 4 Apr. Viti Pirc Matth. e Goritia Podreka Jos.831 25 Jan.e Roinans Oblokar Mich. lo Jun. e Novake Pilosio Ant.. 847 8 Aug. Gor. 1 Oct. 848 17 Sept 842 28 Sept. e Merna Mosetizh J os. 10 Dec. Pavletič Franc. 28 Maj. e Moraro Orzan Ant. 858 7 Sept. 847 8 Sept. Gor. 833 10 Sept. e Circhina Mullon Bartli. 831 32 Sept. ex Idria Peternel Georgius.. 19 Jan. e Sagrado Pipan Aloysius. e Chiopris Nanut Joan. 848 31 Sept. e Strada di Castions Mozetič Stephanus Gor. o Monte S. e Skerbina Pipan Ant. 854 19 Sept. S. 5 Jul. 14 Feb. 832 -86 Sept. 7 Sept 19 Mar. Gor. e S. Gor. Gor. e Salcano Okorn Fidel. 848 31 Sept. 862 29 Sept. 824 33 Sept. 15 Dec.838 8 . 8 Nov. 12 Mar. 826 25 Sept. e St. Pelizon Jos. 847 8 Sept. Gor. 10 Dec. And. 842 37 Sept. Gor. 868 13 Jan. 21 Sept 809 817 852 824 824 826 833 840 830 815 802 821 848 816 821 813 822 806 800 805 817 793 848 811 811 824 821 856 857 847 849 802 816 822 819 823 814 814 818 842 811 804 844 801 857 842 816 803 805 824 822 813 20 24 20 21 23 22 21 21 21 24 13 21 19 21 21 21 21 20 25 25 27 19 27 23 22 22 21 18 18 6 30 24 24 21 24 23 24 21 28 19 3 19 19 25 18 3 24 21 19 23 19 22 io « D- Aug. Carn.. e fan. 840 23 Sept. 874 24 Sept. 2 Apr. 23 Apr. Gor. e S. Ven. Ven. S. 9 Dec. 11 Jul. Gor. 2 Oct. Gor. Gor. S. 849 22 Sept. e Gargaro Mondini Joan. Gor. e Crauglio M ighetti Carol. Gor. 10 Mar. 16 Jan. e Vertoiba N anutti Antoninus e Goritia Nardin Franc.850 19 Sept. Gor. 842 12 Sept. e Merna Močnik Ant. Andreae Pavletič Gotthardus. Gor. 25 Mar. Gor. Carn. 880 34 Feb. 27 Jun. e Reifenberg Pecorari Sebast. 834 13 4« Aug. Andreae Pavletič Jos.. ex Opačjeselo Pachor Steph. 867 12 Sept. 20 Aug. e Goče Merzina Georg. Eustach. 5 Maj. 2 Sept 13 Sept 21 Jul. 17 Feb. 5 Jan 23 Aug 18 Oct. e Podgora Peršič Franc. 842 10 Sept. 24 Jan. 7 Sept 28 Jun. 28 Dec. Gor. 842 10 Sept. Gor. Gor. Leonardi Podreka Franc. e Skerbina Pipan Jos. Gor. e Volzana Ordinatus presbyter Natus 3 Nov. Perko Ant. ex Opačjeselo Pasquali» Aloy. Gor. 846 22 Sept. . 8 Dec. Gor. Gor. Gor. 871 26 Aug. Gor. e fan. e fan. Gor. 844 8 Sept. 24 Apr. Gor. [876 19 Sept. e Goče Mesar Andreas. 30 Jul. e Hudilog. Gor. 840 29 Sept. e Podmevec Petcosig Franc. 835 24 Aug.

816 15 Jun. e Cirkno Selak Ant. e Ronchi Starm an Stepli. 814 1 Mar. 850 3 Mar. 853 11 Oct. 847 i \ 20 Nov. Gor. Silvestri Jos. Gor. Gor. Apr. 821 4 Aug. 832 18 Aug. e Sebrelja Revignas Joau. 875 17 4 Mar. Gor. Luciae Salimbeni de Augustus. Poljšak Alphonsus. Gor. e Toplico Skert Andreas.. Rovere Ant. jun. 842 8 24 Sept. Martini Rubbia Vincentius e Goritia Ruter Laurent. 847 27 21 Sept. 826 23 Sept. Gor. 851 18 21 Sept. Gor. 838 27 21 Sept. Gor. Mich. 845 11 Jan. 820 5. 828 9 Mar. e Cividale Rejic Joannes. 843 4 Mar. 866 27 2 Feb. 865 22 10 Aug. 808 22 Jul. e Ronchis Rogelia Joan. 852 4 Oct. 804 13 Jan. 876 31 24 Sept. e Kamnje Šlunder Joseph. e S. Natus 20 Dec. Ven. e Cerovo P ussig Jacobus. 871 9 28 Oct. 852 31 24 Sept. Lombard. 808 20 Oct. Daniel. 820 26 Sept. 803 11 Jun. Gor. e Morato Sion Leonard. e Planina Sellak Joan. Luciae Skočir Josephus. Gor. Gor. 852 43 27 Aug. ex Ontaniano Rožič Francis. Gor. 848 27 23 Sept. 869 7 19 Sept. 866 23 21 Sept. 841 Ordinatus Presbyter tS D CS CU 18 Dec. Gor. e Temnica R otter Jos. Gor. e Žabče Stagni Leonard. 829 11 Jun. 820 11 Jan. e St. 854 21 21 Sept. Gor. 877 33 22 Sept. Gor. Mich. e Morato S itar Frauciscus Carn. 842 8 21 Sept. Gor.. 845 22 Jan. e Biliana Schmutz Joannes. 821 9 Dec. Gor. Gor. 820 5 A ug. 868 15 6 Sept. 834 24 22 Mart. 843 19 Mar. e Goritia Quaglia Aloysius Ab. e Sodražica Prinčič Stepb. e Vippac. Gor. e Caporetto Schober Joan. 819 8 Mar. 843 8 Nov. 810 10. Gor. e S. 847 14 27 Aug. August. e Viscone Sessich Ant.853 3 Maj. 869 >T t .. 846 7 Feb. 843 3 1 Sept. Gor. 878 25 21 Sept. e Goritia Scudelari P. Gor. 864 12 15 Jul. e Kern R utar Thomas. Petri Slokar Joannes. c Salo Sedej Franc. 812 19 Nov. 841 23 Jan. 844 4 Maj. 847 9 6 Sept. Gor. e Medana Sflligoi Antonius. e Temnica Stepančič Franc. o St. 859(18 22 Sept. e Cormons Sion Leonard. 871 12 20 Feb. 817 13 Jun. S.. Gor. -872. 826 15 Aug.. Carn. e Samaria Savorgnaui de Vinc. 855 19 21 Sept. 827 10 Oct. Carn. 866 12 21 Sept. 839(43 22 Sept. Barth. e fan. Gor. Gor. 836125 & 28 Aug. 848 32 21 Sept. 829 1 Jun. Seheupass Štrukelj Michael. Gor. Viti Samar Ant. 847 21 26 Aug. e Gorjansko Strukel Greg. e Peuma Primšar Jos. 811 25 Jan. 844(11 18 Sept. Gor. Gor e Nogaredo Rjavic Blasius Gor. 876 18 29 Aug. 874 12 22 Sept. e Temnica Strekel Barth. 841 21 20 Maj. 820 23 Jul. Schonpass Rodaro Joannes. e Šmarje Poljšak Jos. e Goritiae. 877 14 23 Sept. e S. e Šmarje Posarelli (de) Ferd. 869 rt#-*1* 18 Sept. Gor. e Tulmino Smrekar Franc. e Ampletio Soudat Jos. e fauo S. 806 13 Jul. 824 7 Jul. 842 26 21 Sept. 834 18 10 Jun. 834 9 30 Aug. 819 21 Dec. 841 26 Mar.50 Cognomen et Locus N a tiv ita tis Polk Joan. Gor. Carn. Gor. Gor. 842 38 26 Aug. 843 7 Sept. e Levpa Stubelj Vincentius. e S. 870 30 21 Sept. Gor. 855 11 Aug. 858 18 23 Sept. 849 15 21 Sept. Gor. Gor. Gor. 866 27 21 Sept. 838 25 Mar. 819 5 Aug. 846 24 24 Jan. 834 20 15 Jul. Aloy. 843 3 Feb. 841 28 Jan. 831 19 Jun. 845 2 Jan. 854 5 Jan. Carn. e Verh Serravalle Joannes. It. e Cormons Schauli Jos. Oct. 863 43 15 Jul. e Unterfestuiz Stepančič And. e Tergesto Sflligoi Ant. 843 21 Aug. e S. 853 17 Dec. e Monfalcone Primožič Matth. e Fleana Samiz Jos. j u 21 Sept. Gor.. 878 11 4 Dec.

Croata Dragensis Velikonja Joan. Gor. 802 22 Jul. 820 27 Jun. Gor. e Flumine Natus 14 Jan. e Medana Torre Aloys.. Gor. 824 28 Feb. Gor. e Strassoldo Venturini Julius. 849 10 Apr. 880 32 21 Sept. 848 19 Apr. e Goritia Toros Ant. Gor. Ital. e fari. e Verhpolje Urbančič And. e Suburb. 847 25 Mar. Laur. e Goritia Tomažič Ferd Gor. e Veldes W olf Joan. 838 26 Aug. 860 26 18 Sept. 816 13 Aug. 842 6 Jul. 869 8 1 Sept. Vittori Laurent. 805 3 Maj. 839 8 19 Sept. 868 13 6 Sept. e Tapoleano Trevisan Joannes. 860 4 24 Sept. Mossae Visintin Midi. e Placentia Tirindelli Pet. e Medea isušek Franc. Gor. 816 10 Sept. 833 23 1 Sept. 863 na „ 18 Sept. e S. 838 12 Sept. Mart. Gor. 813 4 Sept. Gor. ex Idria Ziingerle Aloys. 836 28 21 Sept . Gor. Gor. e fano S. e Solkan Vuga P etrus Gor. 816 29 Aug. 836 28 Apr. e Moraro Vecerina P. e fan. 864 f5-^ 18 Sept. e Kanale Vuk Jos. Gor. 871 22 23 Sept.. 875 16 10 Sept. e Vilesse Vcchiet Joan. 809 5 Jul. Eug. Gor. e Podberdo Zarl A n t. Ital.. e Idria Tuni Jos. e Moraro Ukmar Ant. e Ronchi Terpin Ant. e Medea Trevisan Bened. Carn. Gor. e Labaco Visintin Jnc. e Gabria Vip. Kanale Vuga Joan. 848 8 25 Sept. S. Floriani Tilgner Alb. 880 98 -< 45 28 Aug. 839 22 Sept. Gor. 843 8 Dec. Bapt. e Strassoldo Verzegnassi Joan. 872112 15 Sept. Crucis Vuga Andreas Gor. e Merna W ester Joannes. 802 21 Feb. 835 25 Maj.30 20 Sept. Gor. 869 28 21 Sept. 838 22 18 Sept. Gor. 844 3 Mar. 841 34. 869 11 28 Nov. e Caporetto Utili Petrus. 871 33 21 Sept. 21 Sept. 872 12 19 Sept. Visintini Leop. 827 16 Jan. 842 1 Apr. e Monfalcone Toso Jos. 864 30 23 Sept. 828 28. e Morska Vuga Michael. Gor Dolegna Venturini Angelus. 867. 871 Ul 28 Aug. Gor. Rochi Vuk Leopold us. e Talmasons Vecchi Joan. 852 g» 23 21 Sept. Mart. 846 23 6 Sept. 815 27 Nov. 850 22 5 Aug. e Perteole Traversa Joan. Gor.. Petri Vidic Franc. Gor e Lucinico Tušar Gregorius.857110 20 Aug. 849 18 Mar. 825 6 Mar.51 Cognomen et Locus Nativitatis Suppancig Jos. S. 807 16 Aug. e Cervignado Tomanin Vinc. 867 30 25 22 Sept. Gor. e Brazzano Visintini Franc. 844 15 Jun. Gor. Carn.. 837 13 Sept.6 9 Nov. 840 14 Nov. 842 23 Oct. 838 16 Apr.M 24 Sept. e Solkan Valussi Car. Carn. S. 861 24 Sept. Carn.. 835 . Gor. Ven. e Gabria Toncig Joseph. Gor. Gor. e fan. 825 22 Sept. 840 2 Jul. e fan. Valentinčič Steph. e S. 834 19 Apr. 852 20 Jun. 865 17 6 Sept. Gor. e Faventia Vales Marcuš. 812 Ordinatus Presbyter a. Gor. e Ronchi Tribusson Joannes. 839 3 Jan. Laur. 868 21 21 Sept. 805 27 Oct. 876 +0-42 21 Sept. 837 7 Maji 856 27 Sept. Luciae Veliscig Antonius. 859 Se-44 15 Jul. 866 2* 7*o 28 Sept. 829 26 Oct.. Gor. 809 5 Oct. 813 14 Apr. S. 869 30 18 Sept. e Dolegna Veliscig Dominicus. 846 10 Feb. Gor. 840 22 Dec. 831 37 23 Sept. 830 4 20 Aug. 859 7 29 Aug. Gor. 871 17 12 Feb. Gor. e Goritia Tamburiini Ant. 833 11 19 Sept. 843 9 21 Sept. 861 25 21 Sept. Gor. 872 7 1 Sept. 817 27 Sept. Gor. 851 27 Jun. 802 10 Jul. 8 . 846 28 25 Nov. 829j 4 23 Sept. 842 25 2 1 15 Sept. 833 2 Jul. 878 +2 27 Aug. e K viško Tomsig Aloysius e Goritia Tomsig Franc. Barth. S. S. Gor. e fan. 844 8 Feb 822 25 Feb. Gor. 846 16 Jun. 854 31 18 Sept.*3 6 Sept. 847 17 Apr. Carn. e Goritia Tomšič Jos. Visintiui Joan.

e Medana Zurman Carolus.. e Gor. e Pervačina Zucchiati Mart. 860 27 Sept. 851 24 Sept. Zernitz Antonius. 829 Nov. e Goritia Ziak Franciseus. 879 26 . Zuttioni Sebast. e Gradiškuta Žnidarčič Andr. Gor. 843 29 Sept. e Pervačina Zorn Hilarius. 854 Ordinatus presbyter 10 6 22 21 22 1 23 13 1 24 27 4 22 23 20 sb C3 Oc Dec. Gor. e Medea Žnidarčič Andr.52 Cognom en e t lo c u s N a tiv ita tis Mangerie Franc. Gor. e Pervačina Zorn Joseph. 825 Jan. 857 4 Sept. 822 Aug. 873 31 Sept. 834 Mar. 871 8 Sept. 842 26 Mar. 848 7 Jan. 845 Nov. Gor. 837 Sept. 814 Dec. 852 7 Nov. 847 Feb. 847 Oct. 850 Jul. e Gorjansko Zei Josephus. Ital. Gor. 820 Mar. 872 18 Sept. Gor. e Goritia Zoratti Franciseus. 832 28 Sept. 872 29 Sept. 849 27 Sept. 816 Mar. e Goritia Zorn Aloys. e Renče Natus 28 3 3 26 20 4 2 13 16 16 16 3 30 2 25 Nov. 826 Sept. 835 Nov. 861 28 Sept. e Goritia Zenarolla Josephus. Gor. Gor.. e Flumine Zavadlal Jos.

. e r e c t. . Cerou (Cerovo) . 585 e Cepovanum. 30 Chiopris 3! Circhina (Cirkno) 15 Commenum (Komen) ib) 1663 c) 7 Cormontium 31 Corona 1031 11 Crauglio 1496 12 Crucis (S. Cervineanum Annus Erect. B u l l a P p . Biljana Boreana Borgnanum . Batuje .) Conv. .) 1758 1784 e) 17 Des kl a. 1428 23 Gabrovica . . Altura . . c) A d im m e m o r a b ili e x t i tit S a c e llu m S . Begliano Belvedere . 10 Doberdob 1763 1480 f) 2 6 Dolenja 17 Dornberg . . Cavenzano . n a m Grado . in d i­ E x i s t e n t i a a b i m m e m o r a b i l i s in e d o c u m e n tis a s s e r itu r . . . e le v . Curat Ajello . . 1295 16 Gabria -je S. Ampletium . . iO. . Canti ani ( S . g ) A d p a r o c h i a m e le v a ta . c o n ­ f) fir m a n t. e x is t e n t i a m h u j u s P a r o c h ia e e t a d n e x a r u m C a p e llu n ia r u m p r a e m ittit. . .) Caporettum (Kobarid) Capri va . C e l e s tin i I I I . Andreae kS. c) d) C e r tis e D o c u m e n t i s n o n e r u i t u r .) 1782 1605 h) 29 Gabria (-je Mernae) 30 Gargarum . . . Dan. 1870 28 Farra . Brestovica . Bukovo Campolongo Canalis Kanal. c e r tis e d o c u m e n t. d) Annus Erect 1300 1545 a' 1485 450 1642 1470 1785 1640 1550 1510 1770 1631 b) 1757 1764 1869 1574 1747 1188 1600 1346 e lib r is B a p tiz a to r . . . f) J a m q u a d i u e x i s t . s ic u t e x in s c r ip tio n e c ro n o y r a fic a e v in c itu r . (0' 1694 1711 1785 1811 (d) e) 1754 1757 1757 f) 1342 1755 1334 1772 sh -03 29 14 18 27 29 30 18 38 9 17 16 19 11 21 28 20 13 20 24 31 26 25 23 25 19 20 22 8 11 19 27 23 10 31 14 a) P a r o c h i a m C ir c liin a e q u a V i c a ­ r ia ta v i m u ltu m a n te a. 1771 33 Crucis (S. Ite m .) 3o Folianum . . 1651 10 F ratta . 1500 21 Flumicellum 1750 24 Fleana 1766 1842 g) 15 Floriani (S. q u i n a n n u s d e te r m . d ie 2 4 Grahova Nomen Station. . Gradina (Gradno) Gradisca a) l i e c e n t . h) A n n o 1 8 5 4 a d P a r o c h i a m e le v a ta i) E r e c t i o n i s e p o c h a e c e r tis d o c u ■ m e n i e r u i n o n p o te s t. . 1545 e xt itis s e d o c u m e n t a p r o b a n t . j ci Curat. A n d r e a e d ic a tu m . . . . A n t i q u i t a s e r e c t. . A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta e) e) A n n o 18G 3 a d P a r . q u o d vero d e in c e p s i n t e m p l u m r e a e d ific a tu m f u i t . n o n e r u itu r . . . 1785 28 Dreženca 1766 20 Duinum (Devin) .53 Nomen Station. 1616 1762 d) 18 Černiča (-če) 23 Cez-Soča 1836 31 Danielis (S.) . Breginj Vergogna) Bilje . . d o c u m . 1445 N u v e m b r is 1 1 9 2 d e s u p e r d a ta et i n A r c h i v i o C a p i t u l a r i C i v ita tis A u s t r i a e ( C iv id a le ) a s s e r v a ta . . . 1771 26 Gorenjepolje (i) 1598 32 Gorjansko . Aquileja Avče Auza) Banjšica Barbana Bata (Bate) . . Br u ma . . . Branica Brazzanum . b) jE ta s c a ta . Gradiskuta (-dišče) b) A n t i q u i s s i m a e e r e c t i o n i s .

54 Nomen Station. . s ed d o c u m e n t. 12 Petri (S. C i v i t a t i s . rt Curat. Viti 3' i Monsfalconum 12 Morarum 18 Mossa . 20 Nogaredum . . Tertii Mavhinja (-e) Mauricena Ins. a. e r e c tio n . Anno Anuns Erect. . E s t n o v a e e r e c tio n is . Laurentii (S. Curat.) pr. Log (M ittelbrett). Cars. e x i s t e n t i a m h u j u s P a r o c h ia e e t a d n e x a r u m C a p p e lla n ia r u m p r a e m ittit. 1832 1334 1786 1757 1785 1797 1871 1570 a) 1726 1400 b) 1790 1725 (c) 1789 1810 1872 1671 1796 1846 1747 (d) 1797 1770 1800 1741 1756 1781 1787 1584 e) 1295 1626 f) 1784 g 1789 1525 1768 (h) ti. 17 Peuma 9 Pieris . 12 Otalež . d ie 2 4 N o v e m b r is 1192. v e t u s t a e e d o c u m e n t . . Haidovium (Ajdovàina) Hilarii (S.) Gorit. non con­ . . Anno 1848 a d P a r o c h ia m e le o . Anno 1862 a d P a r o c h ia m e le v . . . . e r e c t. . B u l l a P p . a) b) c) d) e) f) g) h) Annus Erect. . e r e c t. 16 Pelagii (bempolaj) 17 Pérteole 12 Pervaòina . . 8 26 28 10 28 9 13 22 29 26 32 21 29 15 14 21 15 17 15 18 13 21 31 10 9 22 8 23 11 7 19 14 25 A liq u a n d o e c c le s ia p a r o c h i a l i s . 11 Merna (Miren) 7 Mernicum (Mernik) 15 Mous Sanct. 25 Orehek 27 Osek . s ta t. c) d) A n n o 1 8 6 2 a d P a r o c h ia m e le v a ta .) . 21 Mons S. . 21 Nabrežina . q u a e in d e ah a n n o 1527. I n s t r u m . 27 Novake 16 Obloka 9 Opačjeselo . . . Luciae (S. n o n p r o s ta t. i g n o t a e e p o c . 27 Podberda (-o) 22 Podgora 32 21 33 »— ------. in coli. . . .) . 1754 (a) 1660 1552 1822 1540 (b) 1560 1557 c) 1550 1784 1810 1760 1762 1806 1643 1774 1876 1704 1765 d) 1789 1629 1342 1450 1425 1490 1756 1836 1871 1785 e) 1702 1739 f) 1768 A n n u s e r e c t.----- A n . Martini S. B ig lia n a m tr a n s la ta fu it.) ad Sont.) Neb. 1 8 5 7 a d P a r o c h i a v i e le v a ta . b) P a r o c h ia a n tiq u is s . 18 Petri (S. . . 1 8 5 9 a d P a r » c h ia m e r e c ta . . Jageràèe Jamlje Joauniz Kal (Kau) . 12 Otelca . . Kamnje Kobiljaglava Kostanjevica Kozana Kožbana Kreda . e) t) Anno 1847 a d P a r o c h ia m e le v . d e ­ s u p e r d a ta et in A r c h iv o C a p it u l a r . .) Moss. 1 8 6 3 a d P a r . Livek (Luico) Lokva . . 19 Pečine (Pekina) . Gor. Logje (Lonch) Lokovec Lokavec Lom . Marianum . e le v . . 6 Medana 13 Medea. .) Gorit. Idria (Bačae) Idria (Canalis) Iguatii (S. i 25 Piazzutta 29 Pliskovica . . Levpa . . C o e l e s t i n i I I I . Anno ti) rt a) A n n u s e r e c t. 19 Musculum . . Libuàina Lipa . 18 Mauri (S.A u s t r i a e ( G iv id e l­ le ) a s s e r v a ta . e docum . n o n e x t a t . G u r a t i a v e t. Nomen Station. Kronberg Laurentii (S. . 13 Plava . Martini S. . Lucinicum . . . . Martini S. d e s u n t .

J a m q u a d i u e x i s t e n s e C h r o n ic a G o r i t . ut verus aut saltem probabilis annus (loc falsi) pier. P a t r . . A n n u s erec. innotescat. e le v . A n . 1 8 6 0 . 1854 9 [e] 1700 28 Tulminum [Tomin] 1652 a] 12 31 Turriacum . Sede Patr. . Nascimbeni De­ canus habitantibus suburbii Gori. i n c e n d i o a b s u m t a f u e r i n t . Tomaž) 1782 18 1787 13 Trenta 1858 16 1540 32 Tribuša inf. Erect. vacante die 19. Sept. ta fu e r e . Optatur. e d o c u m e n tis n o n e r u i t u r . 1683 22 [f] 1787 24 Vedrignanum-drij an 27 1224 8 Velikidol 19 & 1630 g] 2o Versa . . [Solkan] Samaria [Šmarij e] Schònpass . 1788 16 1851 8 Sovodnje 1756 10 1863 15 Srednja . a n n i 1015. J o a n . . CU Curat. Scodovacca . d e n u o e v e c ta . a Petro Carolo Episcopo Ca prillano et Vicario Patriarchae A. a d P a r . tiensis. a d P a r o c h i a m e le v . vocatione s. Thomae (S. . . [e] Zapotok 12 1769 A d P a r o c h i a m e r e c t. Ronchae Ronzina (Ročin) . Quisca (Kviško) . N B. Ruda . . . A u y . e t 1 8 6 3 . PodmeVec . Ranzianum (Renče) Ravna . p a t u l u m e s t. Aquil. . c u m d o c u m e n t a 1 0 . Viti [Foroj. CcU (a) 14 Soča . cujus c] A n n o 1 8 4 6 . n o n p r o s t a n t . . . stat. i n d i c a t a . 1785 13 14 Tribuša sup.. . Ruttarsi um . . Žablje . Sgonik a] bi cj d] e] f] g] hj Annus cj Nomen Station. a n . a n . fa c iu n t h u ju s P a ­ 1SOO. . . 1500. 1550 20 1772 b] 26 Strassoldum 1760 30 1475 10 Sebrelja 1755 15 1786 15 Skerbina 1786 19 1756 9 Tapoleanum 1570 24 1580 c] 20 Temnica 1747 21 7 Ternovo A m plet. i n c e n d i o a b s u m ­ Vojščica 13 Volzana [Volče] . concedit. Roclii extruere. . 30 1500 10 Vogarska [-o] 1493 19 1757 D o c u m e n t a e r e c t. Capellam sub in­ s tit. Sedula [Sedlo] Serpenica . Ponikve Praticellum . a d P a r o c h i a m e v e h e ­ Altare majus mense Augusto anni b a tu r . A n n o 1 8 6 7 . Ruthae theut. Annus so J? 3 Erect. tunc temporis sotto-Torre bj D o c u m e n t u m e r e c t i o n i s n o n e x i dicti. Podsabotinum Polica . 1 8 3 6 . n u l l u m a d e s t.dj I n s t r u m e n t . r o c h ia e .a] A i t a s e lib r o b a p t i z . Saciletto Sagradum . ex documentis evictus huic Curiae Archiep. Sdraussina . 1873 11 1762 13 Steržišče 1772 14 1784 32 Stiak . i n v ie .) . 1 843. . 24 1570 1402 17 Vertojba 9 1832 1575 32 Villa-Vicentina .. 18 1813 D o c u m e n t a e r e c t. Sebast. Curat. Salcanum. Ravnica Reifenberg .55 Nomen Station. a d E x p o s itu r a m quilejensis consecratum fuit. . Romansium . . . p r i m a e e r e c t. 1703 17 1579 23 Tertium 1788 32 1631 11 S. e] L i t .] . Rochi (S. com m em . 1497. (d) 1750 16 1482 24 Ternovo Schònp. . * . 1600 32 1839 24 Vilesse 1184 c] 25 1785 17 Vipulzanum [-polže] 1807 26 16 Viscum 1755 20 1570 1618 h] 22 Visconum 29 [d] S. p e r p . . Roča . I V . A q u i l .

.

.

.

STATUS Personalis et localis A iclii-D ioecescos BORITIBHSIS INEUNTE . GORITIAE 1881 Typi» Hilarianis.ANNO 1882 . .

.

Salicus S Nicetas. Aquilejensis Augustinus. e Pola in Istria Secundus. • • • 444 451 454 485* 500* 521* 529 447 454* 485 • • • 515 • • • . . Gallus S. S. .SERIES ANTISTITUM Aquilejensium et Goritiensium Series Antistitum Aquilejensium. • S. 434* . Germanus S. . Graecus Chrysogonus II. . Valerianus. . anno annum 1 63* 2 . . Chromatius. Mediolanensis Macedonius . Altinas Maximus Januarius. Aquilejensis Chrysogonus I. Romanus Stephanus. Beneventanus Adelphus seu Delfinus. Graecus Marcellianus. Graecus Agapitus Theodorus Benedictus Fortunatianus. Graecus Marcellinus. . A rc h ie p is c o p i. Ad N. 3 4 5 6 314 7 8 347 90* . 1. Hermagoras. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 369* 389* 389* 407* 407* . Hilarius seu Helarus. Afer 2. A n n i asterisco * notati certe determinari nequeunt. . • . . E p isco p i.

.. 25 607 26 27 628 28 29 30 Orthodoxi S chism atici ...seu Paulus Rom. 21 22 23 24 Ab Ad anno annum 557 569 571 586 569 571 580 607 3. 698 711 717* 762* 776 . 613 Cyprianus Polanus 628 Primogenius Aretin. 847* 850* 871* 874* 901* • • • .. PauliDus I. • 811* • • • 847* 850* 871* 875* 901* 928 711 717 737* 776 802 811* • • . Patriarchae... . Probinus. Aquilejensis Marcianus. Piranensis Fortunatus Felix Joannes II. Ravennas Aquilejae Joannes I. Aquilejae..IV N. qui et Urbanus Maxentius Audreas.. Forojuliensis . 685 Christoph. Justinopolitan.. Beneventanus. Polanus. Italus Teutimarus. Schism. Pauliuus II. Ariminensis 612 Epiphanius e Castro Umago in Istria. • • I n insu la Grado 607 Candidian. Forojuliensi8 S. Forojuliensis Venantius. • 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 • Petrus I. Germanus Lupo seu Lupus I. Joannes III. Valpertus Fridericus I. 648 Maximus Dalmata 668 Stephanus P arentinus 673 Agatho. Elias. . • • O rthodoxi. sublato. . Grrecus Severus.......... Leo. Polanus Serenus Calistus Sigvaldus. Forojuliensis Ursus I..

Gallus J oannes V. A u gu stan u s Philippus de Alenconio. G erm anus Goteboldus. Germanus E berardus. Gallus Nicolaus. Mediolanensis „ „ Sedes vacabat B. Hengelfredus. H u n g a ru s „ „ Sedes vacabat Ludovicus III. da Ponte. e Ducibus Carinthise Uldaricus II.V N. C am panus „ „ Sedes vacabat R aim undus T urrianus. Germanus Rodoaldus. Scaram pus Mediarota. Rom anus Antonius II. Lupo seu Lupus II. Germ anus F ridericus II. G erm anus Jo an n e s IV. Ferentinas Ottobonus de Razzis. Slavus Uldaricus I. Germ anus Henricus. 45| 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Ursus II. e ducibus Massovi®. Forojuliensis P eregrinus I. e Comitibus de Treven Gotefredus P e re g rin u s II. Gera. de P o rto g ru a r o = A n to n iu s III.cti Genesii. e Marchionibus Moravise Antonius I. Germ anus Bertoldus ab Andechs G regorius de Montelongo. Ravennas Popo vel W olfgangus. Teckius. e Ducibus Cariuthiae qui et Volricus. — Alexander. P atavinus 1439. Volcherus de Laubrechtskirchen. Card. Joann is Regis Bohemi® filius Ludovicus T urrian us M anquardus de Randeck. Cajetanus. Mediolanensis P etru s II. Veuetus Ludovicus II. Germ anus R av eng eru s seu R avenger. Voldaricus Gerardus. Polonus . P lacentinus Gastonus Turrianus. G erm anus Sigeardus e Comitibus de Pleien. Mediolanensis P a g a n n s T urrianus.Bertrandus e Comitibus S.

Delfinus. Venetus Nicolaus II. ab E d lin g . e Comit. Venetus A ugustinus II. E piscopi Goritienses seu Gradiscani. Venetus Hermolaus I. Carniolus. Princeps. Gorit' II. 1830 1834 1835 1854 1855 Josephus W allaud. M etropolitae in regno Illyrico. Venetus Marcus II. Carinth. Venetus Marinus Card. idem qui supra Frauciscus Xav. Gradonicus. Barbarus. e Comit. ab Attems. A rchiepiscopi S. Venetus Hieronymus Gradonicus. . Gorit Rudolphus Joseph. Venetus Dionysius Delfinus. Princeps. Grim anus. I. Venetus Dominicus Card. Donatus. Venetus Series Antistitum (xoritieiisium. Principes. Venetus Franciscus B arbarus. Luschin. Gradonicus. Barbus. 1752 11774 1774 1784 Carolus Michael e Comit. Delfinus. Card. Venetus Jo ann es \ II. Grimanus. Barbarus. Grim anus.VI N. Grim anus. Styr. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Ad Ab anno annum 1465 1471* 1491 1493 1498 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1471 1491 1493 1497 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1751 „ „ Sedes vacabat Marcus I. Venetus Joannes VI. Venetus Herm olaus II. R. 1788 1816 1819 1830 Franciscus Philipp. ab luzagh i. Archiepiscopi. Venetus Antonius IV. Carniolus III. Andreas Gollmayr. Josephus W allaud. I. Card. Venetus Daniel Card.

S. A ustr. a Sancta Sede Apostolica die 23. Solio Pontificio A ssistens. Junii Labaci consecratus et 4. 24. R. C. Novembris 1854 Arcliiepiscopus Goritiensis designatus. Excellentissimus et Reverendissimus D o m in u s D om in u s Andreas Gollmayr. Novembris 1797 . 24. S. Junii Sedis Archiepiscopalis solemnem posses­ sionem a d iit. Caes. Dei et Apostolicae Sedis Gratia Princeps-Archiepiscopus. . Sacerdos jubilatus.Ordinarius : Celsissimus. Septembris 1821. ejusdem Pallio decoratus. N atus Radmannsdorfl in Carniolia die 28. Ordinis Leopoldi Magna Cruce decoratus. Ap. Majestati a Consiliis intimis. Martii 1855 confirmatus. 3. Altissi­ ma Resolutione de die 18. Saer. METROPOLITA. Sacerdos ordinatus Labaci die 23. THEOLOGL® DOCTOR etc. Junii 1880 Annos Epi­ scopatus 25 celebravit.

Sept. ECCLESIAE LABACENSIS c u m a n im a b u s 5 7 0 . Ss. C. Terg.9 8 7 Ill. Episcopus Parentino-Polensis suprema Resolutione de die 12. . Just. Sacerdos ordinatus 27. Septembris 1875 consecratus.2 EPISCOPI STJFFRA G A N E I HUJUS METROPOLEOS. Terg. die 10. Episcopus Labacensis suprema Resolu­ tione de die 30. an. Theologiae D octor etc. Maji 1875 pro Sede Ep.mus e t R . a. desi­ gnatus et die 5. Octobris 1857 designatus et 21. Oct. 1837. R. 1875 Sedis.9 6 0 Cei. a Sancta Sede confirmatus. R. Natus Antinianae in Istria die 16. O rdinis Coronae ferreae Eques II. et 17. Classis Ss. poss. Decembris ejusd. 16. Sede confirmatus. die 22. eadem die possessionem Sedis episcopalis adiit. Julii 1834 . Brezuic Carn. Polensis possessionem solemnem adiit. Maji 1875 designatus. episc. Resolut. O rdinis L eopoldin i Commendator. Just. 26.m us D om inus G e o r g i u s Dobrila.m u s e t R . Augusti 1875 a Sancta Sede confirmatus. e. ECCLESIA TERGESTINA et JUSTINOPOLITANA e u m a n im a b u s 3 0 0 . Julii 1875 a S. sol. Junii ej. supr. Sacerdos ordina­ tus 11. Natus in Verba Par. Theologiae D octor etc. Prine. adiit. Aprilis 1812. Maji Sedis epi­ scopalis Parentinae et 13. Maji 1858 consecratus. Sept. Januarii 1811.a. Goritiae 2. C. Labari die 5. de die 29.inus D om inus Joannes Chrysostomus Pogačar.

1. Natus in Bor3t in Istria die 13.mus et R. 30. Julii 1860 solemnem possessionem Sedis episcopalis adiit. die 27.mus Dominus Bartholomaeus Widmer.ECCLESIAE PAREN TIN A E et POLENSIS c u m a n im a b u s 8 8 . Episcopus Purentino-Polonsis suprema Resolutione dd. Theologiae Doctor etc. Decembris 1839 . Aprilis 1828 . die 4. Maji e. Februarii 1880 a S. Augusti 1852. 5. Octobris 1878 consecratus. a Sancta Sede confirmatus. Natus Krainburgi die 11. 27. Augusti 1802. Cruce aurea pro merit.1 5 9 I11. Nov. ECCLESIAE VEGLENSIS c u m a n im a b u s 4 9 . Episcopatu cessit 10. Novembris Sedis episcopalis Polensis possessionem solemoem adiit. Junii Sedis episcopalis solemnem possessionem adiit Cei. die 23. Episcopus I. Vindobonae die 17. Sacerdos ordinatus 12. Ss. Goritiae die 6. Sacerdos ordinatus 17. consecratus. Episcopus Veglensis suprema Re­ solutione dd.m us Dominus Franciscus Anianus Feretic. etc. Julii 1878 designatus . Se­ de confirmatus. Junii 1800 consecratus. Natus Verbenici in insula Veglensi die 16. Ss. Decembris 1879 designatus. T heologiae D octor etc. Septembris 1878 a S. iusign.abacensis suprema Resolutione de die 6. Ss. Glavina. PRINCEPS-EPISCOPUS LABACENSIS RESIGNATARIUS IN CIVITATE KRAINBURGENSI. ac domum resignatione sponte oblata et a Summo Pontifice Pio IX. 1859 designatus. Goritiae die 23. Mart.mus et R . Aug. Sede confirma­ tus. Julii 1875. ejusdem mensis Sedis episcopalis Parentinac atque 24. a. 1872 acceptata. Sept.4 8 6 III. 1827. 19. Decembris 1816. . Sa­ cerdos ordinatus 29. Theologiae Doctor.m us D om inus Joannes Nep.U1U8 ct R. die 13.

Ronchis. liomansii.. Par. Valussi Eugenius Car.. puell. Ampletii « « « Kociančič Stepli. « « « Merciua Frauciscus. Coronae Fer. Director Cancellariae Archiepiscopalis. Cl.. Decanus Capituli . Ceis. popul. Collat. D. Ecclae.mus D. « « « Petcosig Franc. et Dee. Xav. « « « Kafol Stepli. Par. D.. jub. Poenitent. . Par. T. a Montecuculi. « Bensa Stephanus. et V ili. Director Seminarii centr. Dioece8eos Inspecter supr. Capell. c. P. F. Collatio­ nis liberae. aul. Praeses Judicii archiep. Prof.. Tirindelli Petrus. Commis.4 CAPITULUM THERESIANUM ECCLESIA E M E T R O PO LIT A N A E . B. tit. J. Doct. P.. de Fabnenfeld. Schol... R. Sac.. cap. etc. et Dee. Cap.. « Abram Joanues. in Conven­ tu Francise. Classis Gymnas. Juc. J. P. « « « Dottori Joannes.Caes. Ii. c. et Dee. Canonici honorarii. C. III. Capellauus Aulicus titul. Ss. « Zoru Aloysius. Theologiae Doct. Coni. « « « Castellani Dominicus. Theol. distr. Gorit. ad examina in Instituto domestico Theol.. liberae.. Par.. aul. V.. Theol. Metr. P. Cancellarius ardi. Ii. D. « « « Cumar Joannes. « « « « « « « « « Tuui Josephus. eques C. Patr. Caes. Ss. sool. e* pracp.. P. Doct. Can. Della Bona Joan. Dignitario P. r. Stud.. Codelli L. Ord. r.. Canonici effectivi et Protonotarii Apostolici ad instar participantium. Bibi. Theol. Catecheta G . J. Theol. Caes. Ss. T. Canonici. quoad matrimoniales et alias causas eccl. Castagnavizzae.. Doct-. Can. « « « Marušič Joseph. J u r. et Confes. Flumioelli.mus ac Rev. titul... Archiep. Praeposi­ tus mitratus. J. Princeps-Episcopus Tridentinus Ss. nec non VII. Cone.

et ju r. Caucell. r. aul. P. N.T.. Can. ut supra. Theol. eccl. Profess. Doct. ut supra JUDICIUM ECCLESIASTICUM. « « « T. « « « Zangerle Aloysius. arch.. D o c t. Cous. « « « Castellani Doni. Secreta rius. can. Schol.mus Arehiep. ut infra.. Praep. Praeses. Ju ris utriusque Doctor.T. Can. r. et iu teriia Instantia ad Del.mus. S.. « « « Marušič Jos.. Cl.. Poenit. « Zoru Aloys. Kafol Steph. Th. ut supra. ut supra. Theol. F.. « « « Cumar Joannes. ut supra. . Ap. Decan. Can. hou. Can. « « « Kociančič Stepb. In matrimonialibus et aliis causis ecclesiasticis provocatur in secunda Instantia ad Delegatum Apost. Consiliarii. « « « D. Ss. Can. « « « Abram Joannes. D. Cap. ut supra « Bensa Stephanus. Can. Kravanja Mathias. Ss. Schol. « « « Zorn Aloys. « « « Bensa Stephanus. T. Doct. et Princeps.. Archiepiecopum Viennensem. P. « « « Tuni Josephus.. stud. Episcopum Tndentinum. Consiliarii Consistorialcs effectivi. Exc. ut supra « « « Kafol Steph.. Ss.Can. Subst. Doct. et Revisor ration. Dioccesanum et Metropoliticum quoad matrimoniales ct alias causas ecclesiasticas. c. honor. Doct. rat.r Prof. Can. P.. Eques de Doliac Carolus. Valussi E ug . Canon. arch. Secr. ut infra. pueli. Defensor Matrimonii. Cap. Cels.. T. Praep. ecc. « « « Marschall Gottfried. ut supra.. Ss. Ss. c. Can. ut supra. Theol.D. et Revis. Castellani Dominicus. Ord. D. Canon. ut supra. Prof. ut supra. Doct. T. Cancell. honor. Theol. D. P. ut supra « Flapp Joan.5 CONSISTORIUM ARCHIEPISCOPALE.mus ac Rev. hist. P. D. P. Carol. PRAESES. Bibi. Ss. Tlieol. Catech. Vaiassi Eugenius Carolus. schol. erner. Cap. Theol. eccl. « « « Mercina Franciscus. D.

docet catech. Theol. Theol.. Prof. Doct. P. Prof.mus ac Rev. anim. Bensa Stephanus. Theol. Crucis in coera.. ut supra. T. Cancellar. Car. Catech.. Spiritus in arce. Immac. Cel. Parochus Decanus ut supr. Decanatis Garitiensis.. et praep. « Jordan Andreas. ut supra. I. C. « « « « It.. Ss. ut supra. Ss. Kociančič St.. et dogm. Cancell. cap.. P. Castellani Dora. Ss. Prof. D. Prof. stud. Direct. et LL. 7400).. Can. Doct. mor. eccl. P.. (Jur. R. Doct. D. D.. Theol. ut supra. « -r T. Castellani Domiu. . Pr. Prof. D.. D. D. fil. ut supra. « « Alpi Dominicus. Melrop.. Theol. Doct. Professores. D. Litorali- D irector studii Theologici. Prof. S. Antonii C. . « « Zorn Aloysius. Patr. Th. Doct. schol. « « Valussi Eug. 0 0 . N. Duo Cursores. Can. T. centr. « « Zangerle Aloysius. SS. etc. hon. Gaberjevčič Jos. HIL A RII ET TATIAM MM.. Pire Matthaeus. S. T. V. pueli. hon. C. Theol. Doct. M. « « Kociančič Steph. choralis et parochialis. Officialis. Hist.6 Cancellarla Officii Archiepiscopalis. Cameral. Ss. et S. cum. Bibi. R. fund. Ss. Gaberjevčič Jos. Cone. S. B. Can. Prof. Exam inatores Prosyuodales. « « Flapp Joan.. « « Gregorčič Aut. Cancellista etCap. D. Can. Theol. Vicar. Ss... et Jur. Ex. Kravanja Mathias. arch. P. Joannis de Deo in nosocomio civ.. P. ut supra.mus Archiep. eccl. « Flapp Joan.. Ord. STUDIUM THEOLOGICUM in Archiepiscopali Clericorum Seminario Centr. ut supra. Theol. « «Mahnič Antonius. Secret. F. studii Bibi. et Princeps. Marušič Jos. T. in Sem. T. et paedag. V. Theol. D. Zorn Aloysius. idem qui supra. R Fund. cum Eccl. Pr.mus. emer.. Arch. Can.F. Doct. Ss. Prof. P. Tice-D irector studii Theologici. « « « Kafol Steph. ut supra. pastoralis. D.. Parochia decanatis ad Eccl..

Coop. „ choralis et parochialis » » » „ „ „ » » » » » » Ad S. Cons. V //- In Suburbio Parochia PIAZZUTTA. Pojani Nicol. in C. Monial. « « « „ Kodermatz Franciscus. puell. puer. Coop.. in Sem. « Centazzo Angelus. (Jur. (cum anim. Benef. Coop. Confess. Joannis Bapt. - 2> I n Suburbio S. 80). cura anim. 1227) [Posla Goril. prov. Vicarius. cap.. civ. „ Sion Leonardus jun. S. Relig. cum anim. Parochus. cum Eccl. A n d r é a e [Sl. Vicariatus. Špirit.. Annae in Grafenberg. Sacerdos jubil. puer. Cubie.. mag. Leuardig Fridericus. Surdo-Mut. Protonotarius apost.) D Gaberščik Simon. 2370). Parochus. 6271). Sacerdotes INSTITUTIONI publicae addicti: P. „ Bolter Michael. V iti c Modesti Mm. cum sacello S. Grusovin Antonius. M. Semin. ad honores. SS. Consist. Kravanja Mathias.. T. (Jur. D. (Fil. Gymn. et Cap. Relig. Rencinger. Schol. Conven­ tus. Parochus. A d S. Crucis in palatio Archiep. A ndreas Ap. A d S.. Ecc. « « « Wolf Joannes. D. Ecclesia Monialium Ursulinarum. Tomsig Franc. Grusovin Josephus. schol. Patr. I l r s u l a e . P. Zoratti Franciscus.. D. Fund. R. Caer.. ad instar particip. Carol. S. et Catech. schol. Metrop. . fil. S. Prof. Ursulae et Dir. Fund. S. 0. Capell. Cap. Exalt. (Jur. Vičar. Antonii C. S. „ Baubela Carolus. IG N A T I I Parochia. cum anim. Patr. cum anim 3628). « Machatschek Francise. Zucchiatti Martinus. vacat Coop. Andreg). et Exhort. P. Eccl.D. Y. Milost Martinus. * Marušič Andreas. Fund. Ss. Relig. S. Relig. Patr. Cat. Roclli Curatia.

R. (cum anim 322). pens. schol.. 1451) (P. Košar Franc. Instit. ad hon. G. Philos. Sac.. pensionatus. quiescens. Vicariatus a Parocho Salcani dep en dentes. (P. R. Podsenicae. D. Rei. Sacerdotes deficientes G o riliae degentes.8 P. cum Eccl. A d S. etExh. Peršič Franc. S. Vicarius.n i Prolo-marltjr. Gymn. Surdo-Mutor. Sac. (cum anim. pueror. Sacerd. quiesc.. D. cruce aurea «pro meritis» insignitus. Costa Franciscus. Parochus. Sacerdos deficiens.. (Jur. fil. « Tomsig Aloysius. Rochi C.. in C. Patr. Dioec. Cap.» « Schober Joannes. Vie. pens. Fund. T. quiesc. Nicolai Ep. Stubelj Vincentius. ad tempus. quiesc. Salcan. Vic. Vicarius. Past. T. Nanutti Antoninus. Vie. extra Urbem. castr. fìl. et puer. Parochia S. extra Urbem et Consil. Oblokar Michael. Sulcan. in Gorišček. Prof. SS. Tušar Gregorius. emer Rubbia Vinceutius. Cat.) D. (cum anim. subs. Rei. P cum a. 898). Godnič Jos. cum Eccl. « Sessich Antonius. pens. Pachor Steph. M au ri. Goril. Podreka Franc. S Laurentii M. civ. Cap. Sac. . Gymn. Prof. Cub.) D. pens. cum. S. Goril. Theol. S. (P. Prof. et Catech. Diak Antonius. D. ad tempus SALCANUM (Solkan). anira. vacat Subsidiarius.. Sac.) D. Consist. pens. Dir. « Zavadlal Jos.. C. hon. « Vecchiet Joannes. Goril. Stepli:. P o d sab otinu m S. et Par. Pertout Laurentius. Sac.. Kragl Ant. Mag.. Manemiss. castr. Scholae realis sup. Sac. 1040). pens. schol. 320). Leban Andreas. Sacerd. Gargarum. emer.. et scholae subsid. pens. S.. Pauletič Andr.) D. (P. Labacensis. Conf. (P. Gymn. Mašera Jos. puel.S. Cat. der. Doct. Relig. cap. et scholae subsid. cap. jub. Prof. Jos. Martini Ep. Magister. Jerizh Jac. Cubie. (cum anim. ad hon. « „ « « « « « » « « « Albert Franciscus. Franc. et Coop. norm. «Eques Ord.) P. Prof. Silvestri Pp. C. D.

a Celano. Salcan. (cum anim. Joannis^ Bapt. M o n tis S a n c ti. cum anim. Salcan. Vicarius. in coem (Jur. M. Magd. (cum anim.821 IL Decaiatns S. S.) D. Goritia) D. Cerv Antonius. Deo. quiesc. Cath. D. P e tr i d e p e n d e n te s. Vicarius. 1021) (P. Margaritae V. Grča Blasius. a P a ro c h o s. V. 1430) (P.) D. D. (cum anim. Consist. Curatia S. Leban Franciscus. S. Čepov. Salcan. Joannis Bapt. Schol. Patr. S. V. Vicariatus. 30. in Loka. M. ac li mo Ordinario. S. Skočir Josephus. V. Vice Director et Conf. S. Kobal Petrus. (cum anim. Fuud. Joannis Bapt. Vicarius. PETRI prope Coritiam. Josephi et S. ad honor. Rutar Thomas. T rinitatis et sacello Com. Sac. cutn anim. Francisci Xav. V. Tribusa superior. (cum anim. pens. Crucis. M. Č e p o v a n u m . Sellatili Josephus. 1156) (P. Čepov. dep. Gorit. Kravanja Joannes. quiesc. M. Ss. Vicarius ti -1 Krouberg. B. (cum anim. Oonfess. ad temp. S. R a v n ic a . Sac. Božič Antonius. ad temp.) D. J u g Antonius. Bajc Josephus. 1070) (P. 666) (P. 686) (P. Vicarius. Anlonii C (Jur. M. Summa anim. Stud. Gorit. in K ronberg. Curatus provisorius. Patr. Exc. .) R utar Laurentius. Vertojba. Coop. T. S. 26) (I*. B . distr. Mar. (cum anim.B a t a (Bate). D.) D.) P. 829) (P. Cons. „ Jarec Josephus. et Cons. Petri Parochia ad S. }/-/ D. 1344) [P. cum Cap. « « « Lokva (Lokve). Vicarius. Fuud. Relig. Salcan. fil. Sanctuarium lì. Insp. Sac.) D. Salcan. Parochus Decanus. S.) Farfuglia Joaunes. a Coronini in arce Iuonberg. ad Nives in Podlaka. cum Eccl.

publ. Vicarius. B. pens. anim. in Peč. Parochus. Vicarius. J u sti M. M. Silvestri in Orehovlje. Paroch. Sušek Franc. S. « Pipan Jos. Vicariatus S. Fund. fil. cum anim. Coop. 1716) (P. Merna) D. S. dep. de Bosizio. Paroch. „ Kodrič Joannes. S. a Parocho Pervačinae. Par.10 B ilje . in Nekovo. S. 1883) (P. Curutus pens. Patr.. Coop. Parochus. Bar. in Monte Grado.. Laurentii M. 660) (T. Floreani L. cum Eccl. Viti M. Fond. Sac. Fiegel Joannes. B. D. (cum anim. Annae in coem. Gradiscutta (Gradišče). A ugustini Ep. S. Vacat. Ss. (Jur. Decanat. Porodi. cum anim. a Paroch... 476) (T. fil. Patr. Marci Ev. in Zalošče. Laurentii M. Dornberg). Famil. Paroch. C atharinae V. B . S Josephi in arce Oan. Parochus. Vacat Vicarius. (P. S. A ntonii C. Merzina Georgius. cum Cap. in Krestenica. Rochi et S. Tacco et S. cum Eccl. Mernae. „ Braida Casparus. Assumptae • cum Eccl. CANALIS (Kanal). cum anim. (Jur. in Verh. « Mosetizh Jos. jub. . Patr. 1603). (cum. Bukovica) D. in monte Grado.. S. Capell. Lib. Barbarae.969 III. a Tacco. 1455) (P. S. Eq. cum anim. dep. G orit) D. Cotn. et Fortunali Mm. S. C. Petri 10. fil. Parochia S. pens. S. Vicariai.. C. fil. Ducalis a Blacas. * PERVAČ1NA. M artini. M. M anatus Canalis. Andrene A p. Immac. « Faganelj Stepli. don. Vic. (cum anim. in Rupa et S. « Kranjec Antonius. Coop. Patr. Summa anim. S. Coop. Civek Augustinus. M. Bukovico) D. V. Antonii Ab. (Jur. Concepì. V. RANCIANUM (Renče). Patr. Georgii M. V. cum anim. Sovodnje. Parochia decanalis B . (Jur. S. Dornberg). Hermag. 2013). et Cap. R. « Vuga Michaél. Cameral. Kolavčič Joannes. Lukežič Joannes. cum Eccl. a Strassoldo. M E R N A (Miren). S. 762) (P. VOGERSKO. R. Bukovicae et S. Bukovica) D. Nicolai Ep. Cameral. (Jur. M.

Vicarius et schol. iu Goljevica et S. . Cencič Michael. strict. S. D. Mag. cum Eecl.. Georgii M. fil. S. S. S. fil. cum Eccl. in Prelesje. 1038) (P. et S. Ss. Zenonis Ep. M artini E p. cuin Eccl. 352. Dečan. Vičar. et scholae subsid. D. Delkin Franciscus. « Kragelj Joannes. ad Nives. V. 1062) (P. Čerin Thomas. Trinitatis. Schol. G o r e n j e p o l j c . Mag. Parocb. 756) (P. Mag. A v č e (Auza). D. S. S. D e sk le . Sac. T. S. Vicarius. Vidic Franc. Vičar. mag. fil. fil S. Joan. Maria Celje). Consist. 261) (P. (cum anirn. (cum anim. Andreae A/>. K anal).. Kanal). Mirk. cum Eccl. I d r i a C a n a lis (Lig. jub. K anal).11 (P. Vacat Coop. Inspect. (cum anim. P la v e . D. W olfgangi Ep. Vicarius et schol. Rožič Franciscus. M atthaei A p in Kamenca. pens. C. Kanal-Avle). M. D. S.. Vicarius. Bapt. Coop.) (P. (cum anim. (cum anim. Petri e t Pauli. Quirini Ep. ad honor. K anal).. Cantiani M. et Scholae subs. Vicarius pens. subsid. Achatii M. Tomažič Ferd. Kanal). D. K o n č in a (Ročinj). cum Eccl. (cum anim. S. in Paljevn. D. S. 1463) (T. Kanal). K anal). et Consil. Arch. « K um ar Ludovicus. D. Vičar. fil. M. cum Eccl. fil. Vicarius. o . Vuga Andr. M. P. « Pachor Andreas. 645) (P. B.. S r e d n j e . Di- V icariatu s a Parocho Canalis dependentes. Jacobi Ap. Coop. D. Strukl Gregorius. Ukm ar Ant. (cum anim.

Coop. cum Eccl. (cum anim. 521) . Spiritus. fil. fil. cum Eccl. Coop. S. Vicarius. in arce Ttilm. Kragelj Jos. Summa anim. « Penziu Carolus. Cepovan. Terpfn Ant. T U L 1 IIN U M iT o m in ). Bresausig Valentinus. Antonii Pat. et Consil. cum anim. Canalis 13. J u g Jonnnes. Schol. G ertrudis V. et Schol. Patr. S. Petri et Pauli Ap. Z a p o t o k . L aurentii M. S. Georgii M. Kamno (cum anim. S. Stephani Protomartyr. (Jur. Volariae.. Par.820 If. Arch. Kanal-Avče. Ss. Coem. P rim i et Feliciani Mm. (cum anim. Dečan. S. K a l .. 883) (P. ad honor. Inspect. ip.) D. T. (cum aniin. Vicarius prov. S. Vicarius. 1160) (P. MichaGlis Arch. Caporet) D. fil. Ss. in Coem. Skert Andreas. S. (cura anim. Slokar Joanues. S. B a n j ši ee. K anal. Vicarius. « Golja Jo n. Petri et Pauli. Relig. Gabriel. (cum anim. S. 4636) (P. pensionatila Vicariatus a P a r o c h o Tu im in i d epend entes L ib u s iiiu . 1436) (T. « Kadenaro Jos. subsid. subs. Vicarius et schol. cum Capell. V. (cum anim.. Tomšič Joseph. Tulm in. Vicarius et scholae subs. D. Z atm ini.) D. « V uga Jonnnes. Kanal-Avče.. Cousist. Dečan. Fnud. Lubini. Parodi. M.) D. Mag.) P. cum Eccl. Spiritus.) D. Kanal-Avče. Vicarius. S. 1127) (P. Ss. Assnmpt. Mag. P olubini. Coop. Brictii Ep. ih ran. K anal. district. Sac. Vicarius. Pipan Antonius. (cum anim. 335) ("P.. 1454) (P.12 L e v p a . Marci Ev. D e m a l i s T i l m i i i . in Vertača. Uldarici Ep. L o k o v e c . 1004) (P.) D. Tliomae Ap. Lom . S. lì. ot sacello S. Mag-. S. D.) D. Sm rekar Franciscus.

D. Curatus provis. cum anim. Pulmini. Patr. <' Feltrin Joannes. D. A d H. subs. Urbančič Andr. jun. Patr. Sae. Relig. AI) MONTEM S. in Selo et S.. Ponikve (Paniqua). S. 1661) (P. «um Eccl. Provisor et scholae subsid. B. in Goem. Danielis P. cum anim. Curatia S. (Jur. Parochia cum Eccl. subs.fil. Fund. cum Eccl. subsid. Tulm in. Tulmin. Relig. (J u r. cum anim. S. cum anim. P e rta jn e Mart. Mathiae in R avna. M. 1475) (P. Parochus „ Žnidarčič Andr. Vicarius et schol. Fund. Carli Aloysius. 414) (P. Coop. Coop.. S. 549) (P. Kuštrin Joannes. (cum anim. Parochia. Relig.. pens. Parochus. B . Fund.) D.) D. cum anim. praesent. 18G3) (P. 712) (P. Vicarius et schol. T ulm in. JTcrmagorar et Fortunali Mm. fil. (Jur. B. (Jur.13 DrežeiiCc«. Patr. Id r i a (B a č a e ) . Tulmin. Tulmin. Caporettuni). « Kum ar Joannes. in Modreja. P e č i n e (Pekina). Ju sti M. Mag. Georgii M. M. V in tempi. iu Mengora. Relig. Lužnik Franc. Volče. 796) (P.) LUCIAE (Na Mostu). Fund. Viti (Št. Patr. 1116) (P. S. Parochia. « Velikonja Joannes.. S. (cum anim. Tulmin. Patr. Patr. Ev. Mag. Curatia S. Relig. Fund. Curatia S.) D. Bapt. Golja Josephus sen. Hvalica Ant. V. Ss.) vacat Vjcarius t t schol. Trilmsa infer.. (Jur. R oče. (Jur.) D. cum anim. . Jaccibi maj. Fund. V. M. Viška gora). Curatus prov. 503) (P.. Leonardi C.. Mag. vacat Subs. Vicaria tus dependentes a Parocho S. Mag. Joan. Parochus. (cum anim. in Koseč. Joan. Annae in M agosl.. et scholae Mag.) D. S. Relig. Praesent. Ilovar Franc. Viti. Coop. til. VOLZANA (Volče). et scholae Mag.) D. Mariae Magd.

U ecaiatis Circliiae. V.-Grahovo). Schol. Vicarius. S. cum anim. 414) (P. S. Bnrt. Administrator.-Grahovo). — Grahovo). cum Eccl. « Pavletič Franciscus. 595) (P. Mag. Leonardi C. par. Andreae Ap in Zakriž. 1384) (P. (P.abino. S. Nicolai Ep. Coop. (Jur. Cerv Fianciscus. « Kos Simon.) P. D. eccl. Dečan . S. lil. (Jur. Par. Joannis Bapt. Coop. (Jur. « Bratina Antonius. Patr. Fuud. Relig. Patr. D. S. dccan. cum anim. Parochus. S.) D. cum anim. F und. Beuk Joanues. CIRCHINA (Ci rkno. S te rž iš č e . (cum anim. 719) D. et scholae subs. Dečan.075 f. I. C. Coop. Tulmiui 21. ad honor. Kirchheim). Pauli Ap. . Annae Vičar. Fon Jacobus. 700) (P. d ep. S.-Grah. in K neža. Ruthae theut. Consist. Coop. Spiritus in I. Epiphania Domini. Relig. T. Luciae in Logerska et S. in Straža. Insp. in Bača cum coemet. II. Tulm.-Grah. 1857) (P. Patr. (cum anim. dist. cum anim. B .14 PODMELEC.. Circh. Relig. Pirich Michael. Lamberti E p. Belak Joanues. et Consil. Tulm. M. S. Patr. in Loja. C. D. ftir. fil. Juvančič Laurentius. P etri Ap. D.) D. S. S. in Planina. Parochus Vicariatus dependentes a Par. Tulm. S. Relig. S. Paroch. in eoom. Tulmin. RUTHAE THEUTONICAE (nemške Rovte). Primšar Josephus. Vicarius. Georgii M. PODBERDO. Jodoci in Trebence. Vicarius. Tulm. (Deiit schgereuth). Par. Tulm. S. vet. Obloke. Summa anim. cum Eccl. Assumpt. 2770) (P.) D. Oswaldi Reg. S. M. Jeram Josephus. Annae cum Eccl. fil. Paroch. a Par. Fumi. (Jur. Grahovo. Fund. Podmelec (cum anim.

Georgii in Lazic. D. in Plužna. (Jur. M. Decanus.15 V ica riatu s a Parocho C irchinae dependentes. cum Eccl. -7 VI. Thomae A p. (Jur. B. Vicarius. S. S. C. Parochus. Patr. A ssum pt. Curatia S. B .^ "-/ Š E B R E L J E . S. Vv. 907) (P.S . r (p (Jur. 264) (P. Jereb Joachira. s. Bapt. Paroch. Can. P o ljic e . Sitar Franciscus. Uldarici Ep. Decan. cum anim. D. 3252. Circhinae 7. Paroch. S. Lazar Antonius. Paroch.. Cantiani in Reka. Circhina). Wcster Joanne«. Catharinae V. C. (Jur. C. cum Eccl. Relig. Par. Fund. D.Georgii M . O talež . Joaunis Bapt. Curnar Joan. Nicolai in Jazne.788 . Circhina). i “ // It a v n a . Circhina). (cum anim. S. S. (eum anim. 804) (P. cum Cap. Joan. S. Decanatiis Amgletii A M P L E T I U M (Bovec. Insp. T rin ita tis. Ubaldi E p. cum auim. Flitsch). in Kal. Circhina). fil.) (P. et Cons. Coop. Nicolai Ep. Curatus provisorius. V.. Ursulac et Soc.. Relig oum anim. 530 ) (P. Parochus. Circhina). Fund. T. Curatus provisorius. M. Ampi. cum anira.C. D. Summa anim. D. Kodrič Franciscus. 1070) (P. 7 . S. . Patr. L ^ N o v a k e . in a g r o . Harmel Adolphus. 816) (P. Vicarius. V. Selak Antonius. Relig. Circhina). Jageršče. D. Circhina). cum anim. Starman Steph. (cum auim. S. Relig. 298) (P. Curatia Ss. D. Fund. (Collationis liberae. Patr. Fund. hon. «v O r e h e k . vacat Vicarius B U K O V O . Leonardi. Mm. Vicarius. convicar. Vldarici E p. Scholar. Idria). cum Eccl. (cum anim. D. vacat Coop.) P. 269) (P. Ss. Cous. D. S. M. distr. Patr.

Fund. Kravanja Andreas. Vicariatus dep. in colle. K red. D i c u i t i s C a p r e t t i.. Andrene Ap. Michnèlis Areh. Magister. 804) (P. Josephi. Curatus provisorius. F iorim i M. Consist. Zarl Antonius. C. Gregorčič Simon. (cum auirn. Serpenica).) D. aurea cruce cum corona „pro meritis11 decoratus. S.) D. D. 990) (P. Thomae Ap. Kurinčič Joaun. D. Cap. cum auim 2261) (P. Ampi). Jarec Joannes.) D.) D . vacat Coop. Vicarius. Štrukelj Mich. Caporettim). Fuud. M. S. Lauret. Schol. Hilarii et Tatiani Mm. 1879) (/’. M. Ss. (Mittelbret). in Stermic Oberbrett' (cum anim. Dee. Relig. . Leonardi in Staraselo.16 Vicariatus a Parochia Ampletii dependentes. in Susid . Vicarius. Antonii Pat. Vic. Coop. lipiph. Cez-Soéa. m Svigna. cum Eccl. D. T. Soča. 427) (P. Vicarius. Par. (cum anim. Jekse Andreas. 658) (P. Patr. Summa anim. Relig. Lapagna Georgius. Vie. J. Assumpt. V. Protoni cum Ecel. Capor.) P. et Cous. Vicarius. in Staroselo. Àmpi. Antonii Ab. Karfreit). Patr. S. D. Ampi. lil. et scholae Magist. (cum anim 361) (P. 1199) (P. Ss. C. et scholae subsid. Ampi. Serpeuiea. D. « Manzini Antonius. Trinitatis. N. 8. cum Ecel.552 Vil. a Curatia Sočae. B. S. ad honores. S. Insp distr. (Jur. cum anim. Stephan. V. Baudel Blasius. lil. S. Parochus Decanus. Tornovo. (Jur. T re n ta . D. Serp. Log. (cum anim. Vicariatus a Parocho Caporetti dependentes. Nicolai Ep. CAPORETTUM (Kobarid. (Aitalia S. Ampi.. S. S. in colle ad Natisonem. (cum anim. B. in Idersko. S.

cum anim. Petri Ap. dcp.. (cum anim. 672) (P. et Cousil. Fund. Leskovec Mart. T. a Par. M V. (Jibič Antonius. cum Eccl. cum Eccl. Madon Blasius. S. Čigon Carolus. Vicarius. (/'. Silvestri Pp. 607) ("P. S. 01. M. Valentinčič Stephanus. Parochus. P rim i el Feliciani Mm. district. Jacobi in Oseljan. 9 3 5 ) (P. Patr. Cooperator. Sedula (Sedlo).) D. (Jur. Vic. BREGINJ ( Bert/opna). Viti M. S. 549) (P. M. Ss. et S. ÈERNICAE (Černiče). 01. 01. 954) (P. et Pauli iu Ravna. B.uciae in coem. Insp. Mm\u Uernicae. Černicae. 1063) (P. Vic. M. Parochia S. Dečan. cum Eccl. Cumar Carolus. Osek. Peternel Georgius. Relig. Martini Ep. (cum anim. Schol. Joan. cum Eccl. Vicariatus B . dependens cum Eccl. S.) D. Margaritse in Silva.. C'ern. Vicarius. C. et S. P etri. černicae). Coop. D. cum auim. Vales Marcus. Sclionpass. a Par. Par. Cracis. Caporetti 6. S. V.IT B o r j a n a . Cosmae et Damiani in Malovše. Cap. 01. (cum anim. Patr. Capor. Helenae in Podbela. Fund.. 1383).) D. S. B.) D. Justi Gojače (Jur. Vicariatus a nullo Par. C. ad hon. SCHÓNPASS (Šempas). 634) (P. Nicolai Ep. (cum anim.) Ternovo. Capor.) P. decanalis S. Michaelis.997. . (cum anim. Vitovlje. Capor.) D. Summa auim. cum auim D. Bergognae. Vicarius. Kokelj Georgius. cum Eccl. R. in Vitovlje.. D. Capor. Vicarius. ad Nives dcp. (cum anim. in colle Perat. Gam. Vic. Catharinae V. Jacobi A p. ad Nives in colle. Capor. C. Consist. Par. Dec. Parochus Logi (Lonch). S. C. Ss. Parochia S. Livek (Luico). Čem. Vicarius. « Poljšak Josepkus. V. et S. Patr. (Jur. D. L. 01. S. Salcun) D. Vicarius. Fund. Par. Cameral. pens. 1806) (P. Ss. „ Perdick Michael. Vlil. Marinič Franciseus. S.

D. Sovdat Josephus. Patr. Michaelis Arch. Patr. D Stepančič Franciscus. Parochus. B. cum anim. fil. Vic. A d S. ITIUCIS (Križ). Vicarius. 719) (P.) D Logar Jacobus. Stud. Sac. V icariatu s dep.) (P. Haidovium D. Curatus provis. 2065) (P. (Ajdovšina. (oum anim. fil. (cum anim. in Vovčigrad S.977 # i l Decanatns Komeii. (Jur. Parochia cum Eccl. Tomaž). Crucis. 924) D. Par. Haidovium). Par. Patr.18 B A T U J E . F loriani M. « Zorn . S. R. S. in Selo. (P. anim. cum Eccl. B. Rjavec Blasius. in Suta. fil. Famil. Patr.. (Jur. quiesc. Decau. (cura anim. T h o m a e (Št. L o k av e c. Cluratia Ss. KOMENUM (Komen). S. Haidcnschaft). Joan. (Jur. Gemica). S. M V. 1747) (P.) Dugulin Joannes. Haidovium). Kamnje. Vicarialus dep. Gemica).Hilarius. in Vertovino et S. Summa anim. Patr. Angelorum Custod. Vicarius. Joannis Ap. S. Lipovž. Vicarius A d S. (Jur. (Jur. Laurentii M. cum Eccl. Georgii M. F und. A m a e . Parochia decanalis S. Guratia S. S Michaiilis Arch. Coop. (Jur. Otlica. cum anim. pensionatus. Fund. KAMNJE. Ass. a Par. C. Bapt. Cerv Joannes. v Z a b ija M a j o r (Zabije). Parochus. 758) (P. a P arochia S. Orucis in Ivanigrad. Cam. Aegidii Ab. Fund. cum anim. Haidov. V. . Curatus. 1500) (P. « Pipan Aloysius. Haidovium). Haid. ■v D. Schmutz Joan. S. Patr. 444) (P. Komen). cum anim. « Okorn Fidelis. 934. D Kerkoč Stephanus. Donati in Skrila.). Communit. M. Parochus. Coop « Kočevar Josephus. cum Eccl. Ceruicae 13. Vippac. Haid. fil. in Oberšlen. cum anim 3196) (P. Parochia S. Relig. Petri in Dobravlje. D.

. Consist. (cum anim. k J y Vclikidol. Komen). 519) (P. S. dist Vicariatus a Parocho in K om en d ependentes. 669) (P. Ss. D. Decau. (cum anim. S. „ Pah or Antonius. D.. Cap. S. S. Vicarius. 310) (P. D. fil. D. Coop. Sluuder Joseph. Hrušovicae. 718) (P. 651) (P. Vicarius. ' 1). Thomae Ap. 1145) (P. pens. Mag. D. T. Danielis (Štanjel)» cum Eccl.D. Mag. Antonii Ab. 472) (P. (cum anim. et Scholae Mag-. Daniel). Komen). . et Cons. Vuk Leop. Komen). D. D. Matthaei Ap. cum anim. Jacobi Ap. « Klobovs Joannes.. Curatus prov.. Danici). Relig. Marzolla Jacobus. C{ > V ojèéica. Vicarius. cnstr. Vicarius. Patr. Vuga Petrus. (cum anim. D. Hebat Franciscus. K o b lja g la va. S. *' v (cum. Mozetič Stephanus. G o rja lisko. Kodre Joaunes. Mm. subs. Fuud. (cum anim. Vicarius et schol. Curalia S. Vicarius. Subsid. Parodi. D. „ Rogelja Andreas. 1134) (P. L ipa. (cum a n im. t Ad S. t / Gabrovica. S. 673) (P. Inspect. anim. Andrene Ap. Schol. Coop. Vic. Vicarius et scholae subs. Makuc Antonius.. Komen). Michael. Komen). „ Bunz Franc. Petri Ap. K k r r h i n a . Pelizou Valent. pens. Komen). S. (Jur. Vicarius. P. ad honor. Viti et Soc. A rdi. Doliak Jacobus. (cum anim. Pliskovica. S. S. Michaelis Arch. Komen). Ferfolja Andreas. Vicariatus //> a n u llo Parocho dependentes.

Cath a rin a e in P reserje. Par. Coronini Krouberg. et Cousil. 2904) (P.. Decan..). inf.059 I Iltcaiitis Dnini. cum auim. Princ. cum auim. S. Vičar. DORNBEKG. supr. T hom ae in S. S. C a th a riu ae V. Poljšak Alphonsus. Par. Consist ad kon. Fabiani Joaunes. Uldarici Ep. S. 1264) (P. Decanalis S. Coop. « Batagelj Antonius. Romeni 17. Consist. cum Eccl. L eonardi C. P. C. Parochus « Kodelja Josephus. Inspeet. Fund. Patr. (cum anirn. lil. DUINUM (Devin). (cum auim. mag. distret Consii. 640) (P. 1276). M. (Jur. 575) (P. 1215) D. S p iritu s in P e d ria .. M artini in B ria. T om až. S. T.) D. S. S. O antiani M. cum Eccl. Haidov. Patr. cum Eccl. D. ReifD. Martini Ep. D. V. (cum auim. vacat I.) Coop.) D. A nuae in Razgorjei S. Brezovščik Andreas. lil. S. (Collationis liberae. cum auim. B r a n ic a Slip. (Jur. ab Hohenlohe. Dornberg. Joannis liapt. Danielis Propli..) D. Nominis B . e t S. Com. et schol. Mag. e t C apellis S. (P. Kramer Philippus. . in R asa. S. cum anim. M. Coop. in T ab o r. 330) (P. 0. P a n c ra ti in arce Reif.. Schol. Parochus. ItE IF E N B E B G (Riheuberg). B. sen. Danici. Vic. Vicarius. jun. S. Dečan. Jacobi Ap. A ntonii P at. fll. S. M. in T ab o r. S. D. Sumraa anim. subs. S. S. T. R. Duini) P. (Jur. Spiritus Duini et S. in B ranica. et schol. cum Eccl. V. Paroch. lil. Brezovščik Andr. ad hon. Coop. M. in arce Reif. G a b ria (-je). Vicentini Jac. Camer. Patr. « Gregorčič Simon. Ceket Franciscus. Subsid. (P.20 Š tja k . Parochia Ss. subs. Caiharinae V. S. Filipič Joannes. Par. Annae in Arce. (sen. SAMAB1A (Šmarje). Haidovium. Dmiei). Par. S.

t Kostanjevica. Coop. (cum anim. Durjava Jos. 900) (P.D. D. Vicarius. Eccl. Auastasiae M. til. Comun. (cum auim. V. D. D. D. S. D. Mag. (cum anim. C. D. Ferfolja Joseph.. S. Vicarius. II. ad Hohenlohe) a Parocho-Decano administr. til. < Š\ v A d S. Primožič Matth. OJ g Jamlje. Doberdob. Antonii Pat. Nabrežina). V ičar ia tu s a Parocho Duini dependentes. Silvestri in Novavas. S.) vacat Vicarius. S.. Jur. Vicarius/ M avhinje'. Mesar Andr. D. in Brestovica s (cum anim s 885) (P. (cum auim. Nabrežina). Monfalcone). S. Kostanjevica). Doberdob). Opatjeselo. Princ. Tončič Josephus. 1425) (P. Selae et S. S. (cum aniin. Nabrežina). Nicolai Ep. pensiouatus. M ariao M agd. Vicarius. S livnae. M. Andreae Ap. . et schol. S. D.. (cum anim. cum Eccl. 533) (P. til. Kostanjevica).. Duinum. M artini Ep. Petri Ap. Josephi Sistianae.. C. vacat Subsid. 570) (T. J \ Temnica. S. Vičar. Kumar Joseph. Marušič Joau. . Vicarius.. Rochi C. 267) (P. D. Keber Antonius. Nabrežina. Golob Josephus. 808) (P. 685) (P. (cum anim. Sfiligoj Autouiijs. 1’atr. (Jur. Kostanjevica). Laurentii M. Vicarius. Vičar. Vicarius. cum Eccl. S. Beneficimi S. B. P elag ii (Sempolaj). (cum auim. Brestovica. cum Eccl. S.. 434) (P. M artini Ep. Patr.

Z anut. S. Inspect. (cum anim. Patr. Patr. S. Decan. S. Cousist. D. Ambrosii Ep. Gabriči (-je Meruae). Varo rìda S. Dečan. C. B. S. Par. distr. Prosele). (Jur. Turriacum. Rochi C. ad Sontium. 658) (P. vulgo M arcelliana. fil.. MONFALCONUM (Monfalcone). . Coop. fil. V icariatus a Paroelio S. Relig. S. Pussig Jacob. Fund. Gergolet Josephus. S. M. cum Eccl.) D. V icariatu s a nullo Parocho dependentes. Nicolai Fp. M ichaèlis Arch. Nicolai in A ris. Coop. (Jur. Uldarici in Samatorca. M a r ti n i Ep. in Cassegliauo. fil. emer. Ronchi). fil. Parochus. Paroch.22 ZGONIK. ad honor. 3660) (P. « Costantini Dominicus. T. Dficanatiis lontisfalconis. Michaèlis Ardi. Pečenko Andreas. (cum anim. D. Podreka Jos. Blasig Andreas. P E T IU Ap. Vicarius Summa anim. Coop. 1621) (P. Sac. 275) (P. ab Hohenlohe. V. Commun. C.144. Coop.. D. Parochia decanalis S. Polazzo et Redipuglia. Pati-. Mariae Rosarii. et Cap. Torre Aloys. ad hon. C. Consist. D. simpl. S. S. et Catecheta. (cum anim. Cassegl. « Utili Petrus. III. Magist. Vicarius. aurea cruce cum corona „pro meritis11 insignitus. Parochus « Ballaben Josephus. Parochia. Mighetti Carolus. cum Eccl. Cons. A d S. D. sohol. 1064).. (Jur. II. Duini. P. „ Cancva JacobUs. cum Eccl. D. et Dee. Murna). Sagrado. Vicarius. S. Schol. cum anim. 9. Sagrado). cum anim. P. et Consil. Monfalcone).. Coop. Tribusson Joan. I. Princ. D. Pelizon Josephus. in Verh. P etri dependentes. T. vacat II. loci cum anim. (P. fest. D. et Subsid. 1212) (P. cum Eccl. Antonii et Sacello Bistrignae..

Summa anim. fil B. P ro ti e t C hrysogoni Mm. Relig. /v- RONCHAE. in S taran zan o . Marcovig Aut. S ilvestri e t Fam iliae Blasig. 900) (P. Petri et Pauli Ap. Curata S. et Conf. V ic a ria tu s P aro ch iae S. 480) (P.. C antiani. Ronchi). D. I). Fund. (cum anim. Curatus. B. A d S. Relig.. « Amorotti Frane. Acdes Career uni criminalium Gradisene. V? UellinnuiH. Vicarius. Tam buriini Antonius. Coop. Patr.. Cullot Carolus. Parochia decanatis Ss. S acellis S. fil. de Posarelli Ferd. Parochus. cum Eccl. Capit. (Jur. Parochia S. Ronchi). fil. Vermegliani. (cum anim. D. Ronchi). L aurentii. Staranzani et schol. T. 800) (P. simpl. Cau. Trevisan Benedictus.. Crucis. Schol. Decan. S. cum anim. I. y cum Eccl. Catecheta Schol. S. Andrene Ap. Sagrado). M V. il/. e t Sacello S. Delmio. Decaiialus Gradisele. Ss. Patr. Consist.. Bapt. 13.. Pat. D. subs. vacat Coop. Assumptae. Dottori Joan. Selz. 1030) (P. Joannis B. S piritus. Soleschiano. V erm egliano. Relig. Fund. « Cutini Joan. M arine Magdalenae. vacat II. (Jur. » Concion Ant. D. et Dir. D. « Battaino Joan. Schol. eum Eccl. Ronchi). 378). G R A D ISC A .. Coop. P a u li. Grad. Inspect. (cum anim. 3985) (P. Bizjak Jacobus. Vicarius. Bressau Joanu. mag. et Consi!. D obbia. cum uuim 400) (P. distr. Parochus Dec. Montisf. S. V.058 III. P etri ad rincula.. Parochia. « Venturini Julius.. honor. CANTI ANI M. Couc. ad hon. T. Parochus. (cum anim. Sacerd. Vicarius. Sept. Mag. D. Dol et Sacello S. Cap.23 F o g lia m i» ). Anderlig Jacobus. Capell. V iti. Fund. S. et Benef. P. Cap. D. Pieris. .) P. (Jur. cum anim. D. S. D Nanut Joan. Coop.

C. V. « Comar Joannes. Par. Vicarius. Margaritae de Cort. Gradisca). S. Bruchiotti Michael. Benefie. (cum anim. S. Vic. B rinila. Cooper. Gradis. Spiritus. ad hon. Farrao (cum anim. V. B. et Benetic. 1637) (P. cum Cap. Vittori. Spangher et sc h o la e Magister. et S. F A R R A . « Mullon Bartholomaeus. Parochus. S. simpl.. Gampolongo). (P. Ss. Can. Vicarius. Laur.pr° meritis*1 insignitus. V. sac. Sac. B. Coop. D. Vicarius. M. C. Imni. Spangher. 332) (P. S. fet Ben. 610) (P. . Romans. Cousist. M. « Vendramini . Xav. (Collationis liberae. il/. 2018). Rovere Antonius. V. D. Assumpt. Ceriani Josephus. Bomansii).. Martini Ep..) D. et Consil. 1650) (P. M. Cocotti in Mariano 1 S ag ra ti un». Par. „ Vittori Laurentius. Vicarius. Concept. ROM AASIUM . S. Annuntiat. Patr. Coop. Sion Leonardus. 590) (P. cum capella Visit. 693) (P. V icariatu s a Parocho Romansii dependentes. Sagr. « Visintini Joannes. « Zenarolla Jos.T.I). S. Grusovin Joan. (cum anim. B. Valentini Presb. cum anim. (Jur. Capell. Coop. B. Bapt. Nicolai Ep. Petcosig Frane. M. Fund. aurea cruce cum corona . (cum anim. C. D.. M. B. M.Toan. S d ra u s s in a . V. Marizza Antonius. Vicariatus Par.. Petri et Pauli Villanovae et B. Par. cum Cap. fil. (cum anim. et Benef. Annae in Freifelil.V icariatus a Parodio Gradisene dependentes. cum anim. P. V e rs a . P. R. Camera].. T a p o le a n u n i. V.) D. cum Eccl.) D. Boschi Joan. Sagrado). Andrcar Ap. Mainizzae et sac. pens. D.

fil. Dečan. ali Attems. Boriti C. Lorenzo di Mossa). cum anim. et Consil. Vic. Patr.orit. Annae L. P. P. Furiani Andreas. L U C I M C U I . Cameral. « Grbec Joannes. J u s ti M. -/ P o d g o ra . (S. M. jub. quiesc. Floriani Sacello (Š t. C. (Jur. Georgii M. cum anim. 1226). . vacat Subsid. (cum anim. Vicariatus a Parocho L u ein ici dependentes.). in Campagna et Cap. Patr. (cum anim. C. Visintini Leopoldus. cum Sacello B. Sac.. quiesc.Caucig Joseph. (Jur. Dec. M. Vilrsse). S. Fuud. Parochia dec. ad temp. (P. S. Crucifixi in cocin. vacat Coop. Ss. et scholae Mag.Gregorčič Antonius. Sehol. D... G. Par. (P. S. 1012) (P.) P. V.. Fund. ad temp. S. Sac. Lucin. Summa anim. cum Sacello B. Yarochia S. Grad. V. Košuta Franc. ad honor. vacat Coop. 15G) (P. 2071).) vacat Vicarius. A d S. pens. 144S) (1*. S. B. Tacco. Vicarius. Consist. Vicarius. cum Eccl. Gorit. Stephani Vrotomart. Inspect. R. Bomans. Ad cum S. (curo anim. Com. F arm ). * ^Orzan Ant. Michaelis Arcli. (cum anim. L a u r e n t i i M. Sac. distr.4 25 Fratta. va -at Coop. 1314) (P. Ferjan). 10. Vicarius. Cam. B.) Marinič Stephanus.T. Coop. Bertin Joanncs.426 I l l i DBcanatus Umilici. Y IL E S S E . R. Parochus.

Cormons-Biljana). fil.Biljana). S.. . cum Sacello S. cum anim.. Mossac. V. D. cura Sacello S. cum Eccl. anim. D. « Goljevšček Franciscus. S. P ar. Par. Crucis in Tabor. Assumpt. cura Eccl. Antonii C. Michaelis Archang. Vicarius. S. « Kafol Franciscus. „ y M e d a n a . « Sfiligoj Ant. Tomaguin Vineeutius. Subsid. Fam. . Fiegei Andreas. 460) (P. B I L J A N A .. N icolai E . Cormons-Biljand). Sacerd. 861) (1*. M.M. Andrene A p. fil. Assumpt. Kojsko). cmn anim. V. Patr. cum auira. B. in Privale et Sacello in Vallicella L. B. Hicrongmi C. Bar. D. (P. Tatr. de Coltelli. (Collationis liberae. cum Eccl. V. C. D. Nicolai in Nebula Aust. in Barbana. Zorn Josephus. (Jonu. P. M. tl F ic a n a (Fojana) S. 1147) (P. (cum anim. Floriani M. Pavletič Josephus. Codelli. (cum. Vicarius. Lucinico). M. Bressan Stephanus. Leonardi C. snbjcct. (Jur. (cuin anim. S.26 M OSSA. V icariatu s a Paroclio H iljanae dependentes. / A GISC A (Kojsko). C. Vicarius.-Biljana) D. Z/. Parochus. / C e ro u (Cerovo). Vicarius. 515) (P. S. Aegidii Al>. (P. Fund. S. Canterai. Coop. £ y V i p u l z a u u m (Vipolže). Pahor Joseph. V. pena. B. Parochus. 868) (P. Corm. Kojsko). Corsig Michač-1. Vicarius. 0 '— K o z a n a . D. Kojsko). fil. Fabiani Aloysius. 1164). 857). in Cerovo inf. Vicarìatus S. Parochia S. L. D.) D. (cum anim. D. (cum anim. (P. « Pavletič Gotthardiis. fil. Parochus. Coop. Paroch. Josephi in Castelletto. 1183) (P. cum Eccl. Gerit. Spiritus. ^ . in Dobra (Jur. S.

Judri. sohol. 1). C ora. Curatus provis. Lovrenec). in Krasno et Ss. et Cons. Curatia S. liberae. M V. Frisacco in Lože. B. cum anim. vacat III. (Jur. Parochus.. Corm. « Savorgnani de Vinceutius. G r a d i n a (Gradno). Martin). V. 032) (P.. Kojsko)..310 l\l Decanatis Corioitii. M. Nativ. in Verhovlje. cum Eccl. Prinčič Stephanus. Margaritae in Hrušovlje. Lib. atque eccl. T. fil. Parochia Dccanalis S . « Samar Ant.) D. 5315) (P. Joannis Bapt. ad Eccl. Patr. Relig. « Blažutič Joan. Coop. Reviguas Joannes. B. Relig. Concept. distr. Subidae et Benef. et Benef. fil. (cum anim. Leopoldi. pens. C O R M O N T IU M (Cormons). Fabiani Ignatius. ad honor.Aclalhrrti cum Eccl. (Jur. fil. fil. M A R T I N I (Št. Capei. Scholar. Fund. R. cum anim. Dečan. Mariae Magd. M. I). 3 ./ j Vedrinianum (Vedrijan).. Antonii Pat. (cum anim. Coop. S. Ex Dominio. S. C. Ex-Doni. T iti d Soc. M. D. Capell. D. Insp. 1090) (P. S. J u r . r f/j K o ž b a n a . Fund.. fam. (Collat. S. S. Parochus. MichaClis Arch. Immacul. Consist. S. Summa anim. Benef. D. Patr. 61. Bar. Martinis. Kojsko).. 340) (P. I. Petri et Pauli in Nosno. publ. Mm. vacat II. Catech. V. V. Patr. Andreae in Verhovlje et S.) P. Kojsko). B. Parochus Decanus. Coop. Parochia cum Eccl. Quirini pr. Parochia cum Ecel. Mozetič Franciscus. _/ Ad S. Fuud. fest. Mariae nec non capei. cum anim. Crucifixi in Subida. camp. (Jur. S. D. Georgii M. Ss. B ilj. Kojsko). L A U R E N T I I Nebulae (Št. Mariae Magd. Ss. vulgo dei Soccorso. 790) (P. Sacello S. Cam. Vic. cum anim. Juch Audreas. S. B. % / Ad S.. C. Georgii M. Josephi in monte Brdica et S. pop. Ep. S. Vicarius. Žnidarčič Andr. vulgo del Soccorso. Lucinici 16. / cum Eccl. Conti in Verhovlje. Zernitz Antonius. Del Mestri. Jacobi Ap. Patr. 558) (P. vacat Vicarius. S. Dcspons. Cap.

. in pago. . M. Corm. Cameral. Vir. Sacerdos simpl. Corm. cum Ecrl. Fabris Petrus. D o le n ja (Dolegna). Patr. Ss. MEDEA. T. Relig. Mcls-Color. Vicariatus S. Sac. 556. Antonii Pat. R lit t a r s i u i n (Ruttars). a Parochia Brazzani cum Eccl. Georgii M. S. B RA ZZAA UM.. Fund. secr. S. M. (cum anim. Roelii Brazzani. (P.) D.) D. cum anim. D. 812. S. 385. B . V. sohol. Parochus. in Coem. « Traversa Joannes. fil. pop. Toros Antonius. Coop. Assumpt. Corni. Magister et Dir... Parodi. Corni.) D. Joseph C. Corm. (cum anim. S. S. Vicarius. Parochus. Eccl. Cameral. Patr. Vicarius pens. (P. Jassici et Sacello S.) D. S. et Beuef. (Jur. Visiutini Franc.D. Helenae cum Eccl. P. Vicarius. Cubicul. Par. Viti et Modesti Mm. (. jub.. Sac. A d S. Sao. Subsidiar. V. Laurentii M. cum Eccl. Foscae V.) (P. cum. M. M e r n icum (Meruik).Tur.. Ti. Mariae in Goloberdo et S. Fain Petru*.) D. Delconte Joannes. 593). Zej . Sororum Providentiae. Patr. et Cap. Grioni Petrus. Helenae in Venco. Jassici. Vicariata s S. juh. Fund. D. « « « Suppancig Jos. Perco Aut. et Conf. (cum anim. Vicarius. Juri Joan. (cum. « Macorig Claudius. anim. et Cap. pens. Corm. in colle. a Par. Paroch.) (P. Stephan. (Jur. S. « Zuttioni Sebast. R. Corm.Tosephus. Stello et Florio. 1351. Mariae Com. Rosarii Edoardi Macorig. R. fest. Cathanmi Sen. Leonardi in Skrilo. Coop. Fund. Utinensis. dep. Marega Antonius. Prot. Arch. Virar.) (P. Sororum Providentiae. B o r g n a n u in .) D. fil. cum Cap. Vicarius. C. Bodigoj Antonius. dep. C. cum Eccl. et Conf. S. 30). cum anim. til. Cap. Sac. 403). S. comparochiali S. anim.) (P. fil.

Camernl. 551) (P. Parochus <( Pasqualis Aloys. priv S. (cum anim. Trinitatis ad Coem. Subs. (cum auim. Zenonis.. Ziingerle Franciscus.29 C o ro n a.^ VISCUM . D.) P. S. Michaelis Arch. Trinitatis in pago. Joan. Andreae Ap. cum Eccl. Orat. Patr. Summa auim. quiescens ad temp.. C. cum Eccl. B. Venturini Angelus. Ss. Ss. Gradisca.) (P. Lauretanae tam. Nominis B. a P aroc hia Chiopris.) D. Vicariatus S. * Malizh Ant. N o g a r e d u m . Mariae Magd. S. 1020) (P. Decan. Descnibus et cap. Assumptae vulg. M . Corni.Frauzot Antonius. Benef. Visco) •7. in coemet. S. R. cum IEccl. S. C. Sac. Ss. Annae. Decan. Vicarius. distr. Parochus. Jur. Parodi. Fund. M A R IA N U M . Mariae major. cum anim. vacat Benef.) D.Nardin Franc. Parochus. cum Eccl. M. d ep. Schol. cum Cap. Paroch. Vicarius. loci. 275) (P. fil. Corni. V is c o n u n i. Coop. II. Zenonis.. S. Goriup Steph. Iuspect. M -/ C H IO P R IS . Patr. 270) (P. publ. Bapt.. Communit. Commun. Cormontii 13. » Serravalle Joannes. Eecaialns fisci. Vicarius et scholae Mag. V. (cum anim. Andrene Ap.605 If. (Jur. Fuud. Parodi. / f 6 - C A P R IY A . cum anim. Parochia S. 370) (P. 1120. Decotti. fil.. S. S. Carneral. Omnium Ss. Commun. in Russiz. B.. Medene.) D. V. M. Parochus. * Ziak Franciscus. loci. M O R A R U M . (Jur. Josephi in Spessa et Sacello priv. cum anim. Corm. Antonii Ab. loci. n Par. fil.. cum anim. V.) D. Patr. Patr. 7# . Falzari.. Parochia S. 584) (P. Patr. Vicariatu3 dep. di Strada. Corm.) D. R. Sacell. 740) (P.. Fain Dominicus.) Lusnik Franc.. S. Gradisca. Corm. ad coem. Gotliurdi Ep. . cum anim. (Jur. (Jur. Mondini Joan.

M. Sac. Delpiccolo Joan. quiescens STRASSOLDO. C. Visco). Yisco). Assumpt. vacat Capei 1.ccl. cum Eccl. Coronationis B. Campol. Jur. (Jur. (Collationis liberae. Visco). Parochus. cum Eccl. Cantiani M. C avenzano. 1626) (P. Čamp. Patr. B . Leonardi Conf. C. Cap. Vicarius... Fund. Par. vacat Coop. Coop.) D. B. (cum anim. fll. AJELLUM. fll. Georgii M. cum anim. a Strassoldo. Coop. noli. M.meritis“ insignitus. cum anim. fll. S. Viti. Nicolai Ep. vacat. L. Coop. Ep. ad honor. Capell. Agnetis V. Parodi. Colloredo. D. fll. S. Corauzzi Petrus. D. 670) (P. in coem.et Consil. C. Uldarid. 754) (P. in Vineis. V. Mariae Virg. Bar. Michielli. tiratigli«. et S. Coop. D. JOANMZ. V. Parochia S. Beneficium B. M. Parochus. D. Cam. Parochus. V. Parochus. Consist. D. Communit.črnin. Com. R. D. Patr. Marci Ev. Visco). (cum anim. Yisintin Michael. Aux. Vecchi Jon nues. Ciirist. cum anira. 805) (P. vacat II. V. aurea cruce cum co­ rona pro . Par. Chiasalotti Jacobus. S. « Toso Joseph us. Strassoldo (Jur. cum F.) D. Concept. I. Steffaneo Immac. fam. Parodiia S. M. cum Cnp. S. Grioni Antonius.. 0. M. Ciiristophori M. . cum anim. S. . M. festiv. cum Eccl. in arce coni. a Strassoldo CAMPO LONCO. Tilgner Albertus. S. (Jur. Agnetis V. . 700) (P. Vicarius. Rosarii. Com. (cuin anim.. 581) (P. Nicolai in coem. 42(J ) (P. Destefano Aloysius. S. S. Campolongo). loci. Patr. Patr. « Salimbeni Augustus. nec non Cap. Gap. Vicariatus Parochiae Ajelli. A d S.

Patr. Can. Aquil. Capell. B E L V E D E R E .) P. Patr. vacat Coop. Patr. S a c ile tto .. et Consil. cum anim. Communit. Patr. cum Eccl. Veliscig Antonius.31 P E R T E O L E . Benef. . pens.Pittoritti Franc. Sac. Pupi. et S. Tullio (Jur. (Jur. insula. Parochus. Aegidii Ab. A l t u r a . Sac. 8. T. Petri et Pauli A p..881 . Perl. Summa anim. fil. cum Eccl. Tliomae Aji. vacat. Juliani.. Consist. (Jur. Mare. vacat.. cum anim. et 8. Grado). (cum anim. Relig. « Battauz Joannes. M. ad honor. Archipresbyter. fi A Q U I L E J A . Paroch. Administrator.) D. Fund. Bapt. 3242) (P. 3006) (P. V. Fund. A n to n ii Ab. Visci 7. M . Coop. Ss. Ev.T. Fund. V ' cum Oratorio publ. Capell. Par. 250. Ss. Relig. Barbarae V.Rodaro Joan. M. Coop. ' F L V M IC E L L IIM .. « Denissa Valentinus. D.) P. Capell. hon. in Coemet. S. cum anim. fil. B. V. in Mortisins (Jur. 174) (P. 8. Coop. « Zurman Carolus. S. V. Administ. Coop.. B. Assumptae cum Capell. aurea cruce cum corona pro „meritis“ insignitus. Pert. fil. Campolongo). D. Campol.) P.. S. Par. M. (Jur.Toannes. Campolongo). Cam. Parochus. jub. D. et Fort. D.Quaglia Aloysius.. Michelutti Franciscus. S. Verzegnassi Joan. Antonii in arce Valentinis. Valentini et Oratorio publ. I). 2044) (P. Antonii Pat. Par. Tirindelli Petrus. Fiumic. Decanato!) F lm ic e lli. cum Eccl. B. Bapt. Aquil. et S. . ù cum Eccl. vacat Coop. Por. Joannis B. IVI. Relig. Schol. Sacerd. ty -j G R A D O . fil. Dee. loci. Parodi. Parochia S. cum anim. Decan. Mm.. 888) (P. (cum anim. Patr. fam. Blasii. Hertnag. cum anim. pens. Mantoessi . Fund.) (P. S. Inspector distr. D. Àndreae Ap. 508) (P. Parochia S.

„ Menegazzi Fridericus. Fund. Coop. quiescens.. Patr. et Benef. Bresciani. D. Cap. cum Cap. vacat. 1223) (P. juh. (Jur. cum.. Administratur a Parocho Cervin. (Jur. N icolai.. Zenonis Ep. I. cum anim. (Jur. 3Iichaelis Ardi. ad hon. vacat Benef. 660) (P. M. quiesc. „ Miani Jac. Parodi. . Hioronym i et Cap. M. M artini. MUSCULUM. Princip. Bacciocchi. TERTIUM (Terzo). M. Mai'ci Ecang. (cum anim. Patr. D. Consist. lil. Sac. Cerv. Patr. Fund. Patr. fam. Com. Camp. Coop. Cettul Petrus. B. Princ. Berini Leonardus. Braidot Josephus. cum anim. a Cassis.. Patr. Parochus. Coop. Subsidiarius par. Parochus et Consil. 871) (P. PRATICELLUM (Pradiciollo). Nob. „ Avian Michael.) vacat. Patr. 1449) (P. et Benef. Silvestri Jos. (Jur. cum anim 612) (P. Delzotto Lovisoni Jacobus. Nominis B . „ „ (Jur. 31. de Bollani. Benuatti Felix. Ad S. s.) D. ad tempus. Princ. „ Furlani Josephus. Coop. Parochia S. cum anim. Sac. Vellari. Veliscig Dominicus. Olivo Autonius. Coop. S. S. Cruc. (Jur. 1192) (P.) D. Cerv. a Par. Coop. Tertii. Gervignano). Parochia B . Sac. R. Bacciocchi RUDA. Sac. Parochus. V. (Jur. D.. jub. Parochus. Relig. Parochia S. S. Canussio (de) Antonius. Cam. C. 2333) (P. vacat II. quiescens ad tempus. Napol. M. a Cassis. Fiumicello). Patr. cum anim. D. cum anim. Vicarius. V IL LA VICENTINA. Parochia S. publ.) T. Parochus. 171) (P.32 D. in templo praesentatae. anim.) D. Blasii Ep. Cervin. Assum pt. fil. Vicariatus depend. Com. Braida Dominicus. Coop. UER VINE AJi UM (Cervignano). B resciani. Par. Parochia Ss. s. possident. V. B. SUODOYAUA. cum Eccl. Parochus. „ Deuissa Josephus. Feriat Joan. P. Famil. Sac. . Donda Antonius. V.. Cerv. Stephani Protoniartgris cum Eccl.) D. Cerv.

Trevisani Joaunes. In Archidioecesi Utinensi. D. sat.. D. dep. a Cel. Summa anim.567 Sacerdotes IN ALIIS DIOECESIBUS DEGENTES. subi. S. ad S. Sanctuarium lì. Augustinum. Fiumicello). D. Čermelj Josephus. Močnik Antonius. D. Grado). et R.mo E xc. defic. In Dioecesi Tergestino-Justinopolitana. Insula Mauricena. defic. D. Vicarius. V. In Dioecesi Sccovicensi. (cum anim.. pens. M arci Ev. Sac. j ub. In Dioecesi Labacensi.Insula Barbana. in Instit. Cur. M. pens. D. Leban Jos. Cantiani (cum anim.mo Ordinario. Stagni Leonardus. Sedej Franciscus. 498) (P. Vice-J)irector. . S. Dee. In Archidioecesi Viennensi. presb. Flumicelli 17. a P ar. Sac. 16) (P. D. Pilosio Ant. dep.

Praef. „ Pirih Iacobus. T. GrSkovié Matthaeus. R. R. Rector. Adam. Praef. D. „ „ „ I. A lum ni A rchi-Dioecesis Goritiensis Theol. Sac. D. Acol. Ss. Destradi Stephanus. „ Cargo Àngelus. „ „ „ Berlot.) Ascanius Summa Theol. Krajnc Franc. suppl. „ „ „ Kodermac Stephaniis Mauri Roman Pipan Anton. Acol. 111. „ „ I I. Acol. Josephus. Murovec Joan. Acol. D. suppl. Theol.. „ „ „ Bandeu Franciscus. Spir. P. „ D.. Acol. Zorn Aloysius. Doct. Gabrjevčič Jos. Studiosi. D. B. Dir. Marau Barbanus. . „ Kokošar Joannes. „ Kocijančič Nicolaus. stud. D. Acol. Theol. Acol. „ Božič Petrus. Reai. C u rsu s. Cominissarius Archiepiscopalis penes C. „ D. kV. D. et Centrale pro Dioecesibus Litoralibus. I II . schol. „ Pipan Franciscus. Vice-Dir. 1).. Antonius. Acol.34 Carolili uili sive Seminarium Archiep. C u rsu s. Alumni Dioecesis Tergestino-Justinopolitanae. Gymn.. „ Kociper Joannes. Can. „ „ „ Bavdaž Andreas Berlot Joannes Bratina Aloisius Fabijan Josephus D. IV . Doct. « Bolter Michael. „ „ n Kosovel Peteani Ponton Zanetti Josephus. et Oecon. Curs u s. Gorit. Zucco (L. C u rsu s. super. D. Volarič Anton. R. C u rsu s. Ss. nec non C. Carolus. Acol. C u rsu s. „ Faidutti Aloysius.. 20. „ D. Cleri Franciscus. D. Castelliz Franciscus.

8 Summa Theolog. Sac. Terg. C u r s u s . C u rsu s. D. ■V. C u rsu s. Požar Anton. Stud. stud. Mahulja Matthaeus.Polensis. 5. Mrakovčič Simon I. Acol. I I I . Petris Antonius. I. Sparožic Nicolaus. Kompare Joseph. A lu m n i Dioecesis Veglensis. Acol. D. Cotelj Joannes. 13. 52. Parent. D. D. „ D. Acol. II. Cozza Matthaeus D. Acol. stud. I I I . Praef. I. II. „ Oršic Matthaeus. C u rsu s. A lum ni Dioecesis Parentino . Stolz Martinus. D. Zarotti Laurentius Summa Theol. D Grškovič Anton. Dmiuié Jacobus Summa Theol. D. C u rsu s. Šculac Antonius „ Sila Franciscus . C u rsu s. Acol. Semelió Simeon Summa Theol. Veglens. D. . stud. Acol. D. D. D. Cursus. D. Acol..11. „ „ „ Bekar Fonda Pipan Prelac Josephus Franciscus Joannes Donatus D. Extern. C ursus. Pr. Kirao Lucas. C u rsu s.

ut supra pag. Ivančič Mathias * Marinič Caesar * Stacul Carolus ** Žigon Franciscus VI. Classis Gymnasii. Nota. Mahnič Antonius. ** * * s. Classis G ymnasii s. Budau Henricus * Camuffo Josephus Golja Joannes Kragelj Valentinus * Primos Isidorus III. duo asterisci collationem archiepiscopalem significant. Marušič Josephus. Classis Gymnasii. stipen­ dium aut duas partes stipendii solventes indicat. u t supra pag. Ss. .36 Andreanum sive Seminarium puerorum dioecesamim unitum cum Werdenbergico. Dr. s. Zamparo Alexander I V . D. Stubelj Leopoldus ** Tabaj Andreas * Golja Franciscus Kralj Ignatius * Uršič Antonius * Vidoz Antonius * Visintini Georgius s. Marušič Valentinus Micheliini Joannes Pavlica Andreas Pouton Josephus Rejec Jacobus Rojec Joannes Stua Gaudentins Vuga Aloysius Zorzini Petrus I I . * * * Classis Gymnasii Drius Augustus Grudina Joanues Klodič Adolphus Kostanjevec Maximilian. D. D ire cto r. ** Benedettig Joannes ** Jordan Eugenius ** Štrekelj Eduardus s. 6. Classis Gymnasii. 9. P. Brumat Jacobus Cleri Aloysius Kalin Josephus Kós Josephus Kuščar Joannes Lovisoni Vulmar Marchesan Joannes Nanut Joannes de Pregel Emilius Remec Joannes Sedej Joannes Ulian Hermenegildus V. Th. Praefectus studiorum: R. T. V III. s. ** * * s. s. Bobelka Franciscus Fon Josephus s. s. Asteriscus alumnos Werdenbergicos denotat . s. Classis Gymnasii VIJ. ** s. Classis Gymnasii. 4. * Mosettig Joannes Summa 48.

mag. sutor. « Eugenius Heglar. et organista « Marianus Širca.fi'. valetud. Lect.. stud. A nnuntiatam cum instituto domest. Exh.. « Fr. bibi. Paulus Požlep. Prov. Hist.. I I . et croat. Fr. N. P. Minorum S. F rancisci Serajth. « Bernardinus Pelicau. def. Franciscani anno 1811 successerunt. Lect. et' Liturg. sartor « Ernestus Gorkič. Philos. Lect ling. Carmelitis traditus est.. et VIII. Clerici Studentes: P. « Philippus Belli. et Lect. philos. Crucis Croato-Carniol. et Lect.. REFORMATORUM Provinciae S.. ling germ. ital.. F. laic. Custos actualis. quibus anno 1785 sublatis. et conf. et Guardian us. a Mathia Comite a Turri in proprio fundo unacum Ecclesia extractus ac dotatus. Secr. coquus « Guido Medveščik. Prov. theol. « Augustinus Marčinko Alphonsus F urlan Conradus Mesar. V. anno 1649 PP. sacrista « Jacobus Stebi. PP. arcui. Junior. univ. Ex-Min. Lect.. et propned. « Pacificus Fister. « Stanislaus Škrahec. Clemens Hudovernik Fr. Lect. ital. Vice-Dir. scientiae Bel. emeritus. « Bartholomaeus Vecerina. « Florianus G utm anu. Concionat. « Angelinus Melink. « Eustachius Osimk. Class. stud. Prov. Friderieus Hoenigmarin. Min. et Biblioth. « Alhiuus Bregar. « Alexander Roblek. graec. et Guard. Vicarius. Theologiae nec non VII. Gymn. Ex-Min. « Constantinus Luser. slov. bibi. Conventus C astagnavizzae p ro p e G oritiam ad IB. F. Theol. Prov. lat. . Cone. et Conf. P . sartor « Balthasar Melchior. Ambrosius Ivanc „ Theodosius Skuhala „ Otho Einspieler „ Henricus Hirsch Fratres laici: Fr..37 Clerus Regularis Ordinis F F .. Yice-Direct. Camillus Černuta. Lect. emer.

ital. Francisci Seraphici CAPUCINORUM l*roviuciac S tyrla u ae. Ordinis F F . Fratres laici : Fr. I’. « « « « Gregorius Jenič. deficiens. janitor. Mcdiol. 1837. « « Michael Tomasetizh. Guardianus et Inst. M inorum S. in co elu m A ssiim pt. 1825. « Nicolaus Tscheperuig. Mart. Justinus Slapar. ital. Fratres laici: Fr. Coniessarius. Marcus Cristofoletti. . Josepbus Josek. Janitor. 1838. Sept. 15. AI) S.. Conventus Goritiae ad II« ili. anno vero 1609 exo­ rienti Provinciae Styrianae resignata est.38 II. R. Crispiuus Volzacco. hortulanus. Mariae* Ecclesia cum Monasterio aedificata est sumptibus Comitis Friderici ab Attems anno 1637. Inquis. Vicarius. Ecclesia cum Monasterio ex eleemosinis diversorum Nobilium Goritiensium a Capucinis Venetis anno 1591 aedificata. « Eugelbertus Wiesinger. Hortulanus. slav. nat. 31. Sigismuudus Bohinec. GONVENT. Conf. Angelicus Neubauer. Conf. « Jeremias Erzetič. Constantius Frigcrio. Ex-Minister Prov. III. « « Josepbus Kos. et Conf. 29. Oct. Gelasius Kobal. « « « « « Raphaei Oblak. coquus. Hermenegild. collector. nat. « Fabianus Olič. Utin. Vicarius. Sacerdotes: P. Sacerdotes societatis Jesu. Alexander Mamitz. CRUCIS PROPE HAIDOVIUM ad IB. Sacerdotes : P. Cani. Guardianus. Coquus. Cur. Gervasius Colombo. V. Couc. Lebič. V. P. Laicor. Augustinus Scudelari. « Raimundus Puutschuch.

„ Rosalia Zelger. . Prov. Procurator. et or­ dinis coronae Boruss. mag. et Cellarius. « Facundus Lipansky. Chirurg. M O N IA L E S O rdinis S . „ Angela Menzingher. pan. Graecii 1863. curat. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Aloysia Seraphina Sušnik. praef. « Gerardus Koufil Infirm. F F . „ Joauna Sakenreiter. mag.. Subprior Conv. approb. « Fructuosus Mayer. Oecon. 1877. aìumn. Ord et Spir. et Protoc. « Juvenalis Pridal. praef. Monasterium Goritiae ad S. Ursulae fundatum anno 1672 subsidiis plurium benefactornm. et magist. et Insp. Inf. dom. Superiorissa Angela Francisca Pellizzoni. aurea cruce merit. U rsulae. Gor. valetud. Iufirm. « Bartholomaeus Sedlàóek. II.. vestisp. Inspector. „ Clara Ambrosi. Sac. lab. janitr. Apoth. Conv. Ord. Joannis de Deo iu N o soco m io civili G o ritia e. Inspector. mag. dipl. prom. „ Agnes Dorfel. « Adrianus Riegl.. Elisabeth Xaveria Forster. mag. sacrist. Misericordiae Ordinis S. publ. decoratus. Inf. I. „ Aloysia In g e rì. Maria Ursula Defeo. Maria Josepha de Finetti. nosocom. Iufirm. vestisp. mul. Prior. Conventus a Vito libero Barone Delmestri anno 1656 fundatus est. II. P. jubil. vestisp. „ Carolina Rupnik. „ Augustina Loy. M. aegr. valetud. „ Nepomuceua Baschutti. „ Scholastica Corgnolan. Joannes de Deo Sobel. „ Juliana Ferrari. Josepha Teresia de Codelli. schol. jau itr.39 IV .. „ Clementina Travisini. novit. « Chrisologus Ptafek.

„ „ Marta Lak. Hugolina Biber Redemta Stcffli. „ „ Anna Maria Klette. „ „ Veronica V ogrig. gran. mag. „ „ Rosa Celešnik. sarcin. Bartolomea Ferrai. mul. Maria Alphonsa Hoenig. Sorores Charitatis Congregationis S. „ „ Maria Jacobina Depanger.40 M. Iu O rphanotrophio puellarum Goritiae. „ „ Pia Klamma. novitia. Maria Jos. mul. assist. mag. Herminia Belotti Gamaliela Seiffert I'sidora Fuetsch Salvatora Fischer Lamberta Lieb Edelbertha Perathoner Vita Meraui Annacleta Ferjancig. peni. infirm. Alcant. „ „ Cordula Rejic. „ „ Monica Ermacora. saroin. assist. „ „ Baptista Zecchini. S. Nicostrato Lessala „ Theresia Pel tena ! „ Bonaventura Candioler „ Aquilina Walcher . Sup. Joanna Nep. I)ircctiix| S. mag. Piccinini. „ „ „ „ „ „ „ „ In ptochotrophio civili et nosocomio mulier. mag. uovitia. Ischy Evodia Sumadossi „ Cnjeiana Martinelli „ Ivolina Mersa Pudentiana Mondre Charetina Obl. „ „ Margarita Kraiuc. cant. S. lab. Vineentii a Paulo. M. Pfurtschellcr Sixta Pcdot. „ „ Theresia Mirsky. „ „ Philum ena Crossatto. Sorores laicae: S. 1.ittcr _ Officio infirmis assist. assist. „ „ Coelestina de Santi. mag. „ „ Mathildes Maganja. sutr. mag. „ „ Bernardina Tomasetič. assist. mul. „ „ Victoria Jam sik. coq. „ „ Othilia Paulin. „ „ Caecilia Bramo. mušic. et carne rei domesticae per turnum funguntur. cust. „ Dominica Delpin. mag. „ „ Salesiav Schrej. mag. novitia. sacrist. lab. coq. „ Angelica Cigoi. S. lab. 2. novitùi Bianca Frissanko Petr. mag. organoeda. tìoritiae. „ „ Magdalena Beckar.sa S. valetud.

Maria Aloys. S. „ „ Patientia Weinrichter III. Yisintainer Asyl. „ „ Matbildis Osso. uovitiu. Superiorissa. „ „ Helena Zuecoli. schol. „ „ Annunciata Felcher. Maria Augustina Wiethaup. Vicaria.41 Sorores schol. „ „ Josepha Doliac. „ „ Domitilla Wagnest. S. Maria Caecilia Piacentini. „ „ Pia Schintzer „ „ Baptistiiia Dossi.de laPiqueliere „ „ Hieronima Sixt „ „ Salesia Popp „ „ Romana Sottovia „ „ Baptista Giordani „ „ Ignatia Piringer „ „ Rintana Riedl „ „ Cunegundis Menne „ „ Basilissa Spittlbauer „ Caecilia Zengerling „ „ Tatiana Schwarz „ „ Berchmanna Mulier „ „ A m elia Meierle Fortunata Zampiero „ . Ioseplii Sorores Providentiae Cong1. Caj etani. „ „ „ Bonaventura Adanic „ „ „ Magdalena Silvestri „ . Surdomutorum Goritiensi-Istriano Goritiae: S. S. praef. Coqua. „ Francisca Colautti „ Ios. Sup. Engstler. „ „ „ Salome Dal-Pra. S. In Instituto educationis sublimioris puellarum. soror laica. anno 1866 Cormontii fundata. . In Institutoprov.. II. pauperes «lictae „«le Notre-Daine“ I. Emma Gsclrwendtner „ „ Annunziata Gerber |„ „ Berina Piringer. „ „ Virginia Zalateu. „ „ Margarita Trotter. Domus a Coma. S. Sup. Ernesta Strassoldo-Locatelli et aliis Benef. „ „ Urbana Wagner „ „ Petronia Grundler „ „ Joanna Oblak „ „ Stephana Seidl. „ „ Deomira Tlissi „ n „ Laetitia Fagotti. Maria Magd. Maria Bernardina Stiessberger Superior. S. „ „ Paola Martinelli „ „ „ Catharina Fonda.

2 2 8 33 30821 13 10969 16 13829 25 21075 10 7788 7 8552 10 6997 16 13977 23 17059 13 9144 16 13058 10426 16 21 16310 13605 23 12 7881 22 17567 276 219058 3 3 — Summa 242 282 Sacerdotes alia munia obeunt. et Eccl. 10.42 Conspectus generalis Sacerdotes in cura animar. Eccl. 15. Cleri sncc. S.rus animar. 4. „ extra „ simplices cum 1 externista „__________^ Summa totnlis Sacerdotum : 359 . 7. 13. g Beneftc. Archidioec. !© . Petri Canalis Tuimini Circhinae Ampletii Caporetti Černičae Komeni Duini Montisfalconis Gradiscae Lucinici Cormontii Visci Flumicelli Summa Ex his vacant . . 8. •5 © | « co S Goritiens. 5.. filial. cathol. hnj. 1 2 Conventus non curati • • • 1. . 6. in „ 46 „ „ „ „ N. 19 n » ii n n 1 „ pensione donati et quiese. « 'C « w > I . Benefico)ru m . roman. 1 2I Conventus curati . D ecanatus . Parochiae Cur. 9. 17 12 16 18 10 5 10 12 16 9 21 10 20 26 18 10 ©O C 04 4 2 10 6 13 5— 4 1 5 1— 13 — 3 7 3 8— 9 3 2 2 4— 1 1 4— 3 n— 2— 2 — 5 2 4 4 1 11 — 7 3 2 11. 3. 2. 11. loc. 16. 14. 12. . in Dioec.i50 ! 2S ‘J S . 1 — 4 11 — 4 1 7 6 1 10 1 7 7 7 3 10 C 2 1 10 11 2 3 12 72 13 1071 (> 108 1 6 5 28 Sanctuaria .

. Monialium et Congregationum. 5 .. Vicarius pens. „ „ „ „ „ „ „ „ Cargna. et Hebraei 269. pens. Samec Jbsmihus.. 5. 2 2 . D. . Pauper. Augusti 26.. relig.. Goritiae 6 4 25 „ St. Charit. Sac. pe» Batič Jos. Iaicae| Novitiae 1 Summa | Conventus Summa Sacerdotes! Clerici I Ordin. Par. Orzan Ant. Josephus pens. 24. Stepančič Aìldt^. .. Acathol... anuarii 1881 27. Vicarius pens. Ursulae Goritiae 31 9 1 41 4 10 Sor... Octobris Novembr. carc.Goritiae 21 PP. JESU Goritiae Universim 3 3 26 8 22 56 Sor. w SACERDOTES qui anno 1 SSjL in Domino obdormierunt et piis confratrum viventium suffragiis commendantor. Vicar. Miser.. Kodermatz Joannes. schol. 1. Provid. PP. sac. 1 FF.. Capuc.. pens. .Conspectus status personalis Religiosorum | Conventus Monialium Sor. 28.. Anglicani 10. Franc.N Pecorari Sebast. Goritiae 7 8 Goritiae 27 27 Soc. Cormontii 9 1 7 17 Universim 88 10 12 110 Degunt praeterea Goritiae : Graeci cath. Crucis 4 3 7 Sor. 16. Goritiae 12 8 8 28 S. | Sor.. sckism. 111 .. Ord. .. pens Vuk Josephus.. Cur... Rotar Josephus. Decembr. pens.. Vicarius pens. ...

-Wcrdenb.. . Nov.. 15. n „ pro Societate Leopoldina .. ab Offis dee.. past. anni mense praeced. ab adm. collat. 1. . .. „ . e fund.. „ Rationes ecclesiarum anni praec.. 24. Taxa pro Revisione rat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OBJECTUM Praeseutationis epocha Copiae matricol. dd. progr. Julii 1869.. ÌÌ Elemos. N. 10. parochial. Oct. r> „ pro Christianis in Oriente . I i... fid. ad mentem lit. eccl..... relig. contingens aliaque notanda pro compilatione schematismi Dioec. Relationes de Conv.. adhaerentium etc.. Decanis O rdinariatui exhibenda. in Africa centr. n Numerus animarum D istrictus us­ que ad 31...R elationes periodicae et oblata . 10.... „ Febr. Maji „ pro s. et Apostatis. super persol. Relatio super scholis. Missarum Congr. Januar. Sepulchro .. n „ Seminario Arch. ad prop.

e Villa Vicentina Bennati Felix. 818 Ordinatus !io presbyter ai 22 Sept. 872 16 31 Aug. 821 20. Gorit. 87 3 20 31 Febr. 8 5 9 24 2 ° 2i Sept. 818 19 Jul. Ven. 845 28 A ug. Cognomen et Locus N a tiv ita tis Abram Joan. 857 7 21 Sept. 868 23 31 Sept. 807 3 Mar. Oct. 845 2 Sept. 829 9 Oct. 867 28 21 Sept. Cantiani Braidot Joan. Mut. 861 9 1 Sept. Gor. e Mernico Ceket Franciscus Gor. o Kal Brezovščik Andr. e Cormons Bratina Ant. Gor. Gor. 83 6 23 26 Aug. 83 5 204L4 21 Sept. e St. 808 5 Jul. e Deskla Boschi Joannes. Gor. e Vernassino Bodigoi Ant. Aug. 866| 7 24 Sept. 876 14 22 Sept. e Ronchis Bertin Joan. e Tolmino Castellani Domin. 8 3 5 43 24 Sept. 810 11 Jun. Febr. Gor.835 11 Oct. Carn. 8 5 2 32 27.813 2 Apr. 876 31 21 Sept. Gor. e Podgora Bressani Joan. 814 4 Nov. e fan. 852 16 Maji 833 24 Jan. B.. Gor. Gor.. Thomae Bressan Stepli. e Schiinpass Ballabeu Jos. Gor. 8 7 0 13 22 Sept. Mauri Berini Leonard. Venet. 837 17 Sept. 840 14 23 Sept. Gor. e Ronchi Blazutič Joan. 841 22 2 Aug. Dioec. Gor. 868 12 3 Mar. Gor. 828 15 Jan. Maji 841 29 Oct. e Togliano Bensa Stephanus. 845 30. 8 7 0 22 23 Sept. 831 32 20 Dec. 82 8 10 25 Sept.. 861 26 24 Sept. 819 18 Apr. 846 20 Jul. 8 4 5 1 1 18 Oct. e G oritia Avian MichaSI. Gor. Gor. Gor. 803 4 Feb. 826 8 N ov. Ital. A nderlig Jae. 86 0 23 30 Nov. 841 31 21 Sept. 83 6 8 1 Maji 868 6 7 Mar. 8 4 2 23 19 Sept. 841 21 Mar. Gor. 84 4 32 27. 8 7 2 22 1 Sept. e S. Jan. e Viscone Canussio (de) Ant. e Skerbina Caneva Jacobus.. 846 43 12. e Cormons Božič A ntonius Gor. e Sehdnpass Baubela Carolus. 870 i2 0 14 Feb. 806 5 Apr. Maji 851 13 Maji 815 25 Jul. e fan. Gor. e Forlì Amorotti Franciscus. 838 4 Jan. Gor. 844 20 Dec. Gor. 83 9 4 20 Nov. e Zaverh Bruchiotti Mich. 851 4 21 Sept. 844 25 Oct. 820 30 Mar. 818 26 Maji 845 30 Mar. 868 27 15 Sept. 852 15 Nov. Natus H Maji 813 28 Maji 80G 13 Oet. e Crauglio Beuk Joan. Gor. 877 32 22 Sept. Gor. e G oritia Braida Domin. 8 4 2 32 22 Sept. 8 4 8 32 21 Sept. Gor. Gor. Petr.45 Index Personarum. Gor. e Gradisca Bunz Franc. 837 20 Apr. e R utars Bolter Michael. 8 3 5 19 24 Sept. 842 27 Aug. e Versa Bresausig V alentinus e Goritia Brezovščilc Andr. 834 10 Sept. 847 7 Mart. e Lucinico Carli Aloysius Gor. 8 6 4 25 24 Sept. Soni. Gor. 842124 . e Kreda Centazzo Angelus e Goritia Ceriani Jos. e Circhina Braida Casp. Aug. Ital. e Tupelče A lbert Frane. e Romans Batič Jos. 8 5 4 24 21 Sept. 819 1. Gor. 843 28 Aug. Gor. ex H onigstein Alpi Dominicus. ex Joanniz Caucig Jos. 844 9 Jun. S. Gor. 86 2 9 28 Sept. 3 3 9 4 17 Dec. 814 8 Jul. Ital. Gor. 823 1. 854 15 Nov. e Podgora Batagelj Antonius. 8 6 5 23 21 Sept. Gor. 876 7 21 Sept. e Cormontio Baiz Jos. e Circhina Bizjak Jac. e Tapogliano Cargnel Jos. 848 20 Jan . o Zabije Cencič Michael Gor. S. Gor.. 810 8 Febr. e Kamnje Battaino Joannes. Gor. e Bruma Bandel Blasius. 8 4 9 20 28 Aug. ex Azzida Battauz Joan. e Gabrija Blasig And.

86032 21 Sept. 846 27 Feb. 845 13 Jul. 847 30 21 Sept. 869 9 28 Febr. e F arra Furlan Andr. 836 26 27 Dec. 835 20 4 Feb. 842 8 21 Sept. 852 30 Mar. 874 17 26 Mar. 846 30 Mar. e Lucinico Denissa Valent. 854 22 21 Sept. 825 27 Oct. Gor. e Cormons Fon Jacobus. 829 18 Apr. Gor. e Goritia Delpicolo Joannes. 867 17 23 Sept. 814 12 Nov 845 1 Aug. 844 20 Jun. Gor. e Roncinn Fabiani Aloys. e Vertoiba C ostantini Dominicus Venetus ex Utino Cullot Carol. 829 17 Sept. 849 22 Jan. e Dol. e Tomischel Flap Joannes. Gor. e Vertojba Fam Petr. 808 20 Jan. e Lucinico Destet'ano Aloysius. e Podgora Della Bona Joannes Jacob. 828128 I A u g . e Moraro Dottori Joan. 840 31 22 Sept. Italus Čivek A ugustinus. e Lestizza Concion Ant. Gor. e Skerbina Duriava Jos. 877 14 15 Jul. Gor. St. Gor. 822 21 Maj. e S. Gor. Gor. 833 20 Jan. Gor. 844 2 Jun. e Cormons Fiegl And. 838 4 . 847 23 15 Sept. 860 29 21 Sept. 855 28 19 Sept. Gor. 840 18 Jul. S. 851 18 Apr. 878 13 31 Aug. e Grahovo' Cerv Francis. e Kobdil F abris Petrus. 865 24 18 Sept. Gor. 830 16 Feb. 846 32 21 Sept. 801 31 Jul. Gor. 836 33 24 Jan. 874 II 21 Sept. e Gojača Červ Antonius. e Brezzano Delkin Franc. e Samatorca Donda Antonius. e Salcano Costa Franciscus Gor. 869 18 18 Sept. Gor. Gor.. 848 15 Jan. 829 O rdinatus I tb Presbyter |(2 30 Aug. 867 20 27 Dec. 860 30 16 Jan. e Cormons Faganelj Stephanus. 844 10 15 Sept. 850 28 21 Sept. 842 20 Dec. Gor. Viti Cerv Joan. 873 19 1 Sept. Nep. 825 16 Oct. 818 1 Aug. e Monte S. 804 23 Nov. 834 21 24 Sept. 31 Aug. Viti Ferfolja Andreas. 824 4 Oct. e Quisca Cutini Joannes. e Lauzzana Diak Antonius. 809 1 Maj. 850 30 21 Sept. e Bruma Corsig Mich. 839 30 Jun. Bapt. Gor. 842 4 Jan. 8i7 20 Jan.839 4 Aug. 853 37 19 Sept. e Muzzana Denissa Josephus. Gor. Gor. Gor. 807 14 Mar.. 824 27 Jul. 845 13 Aug. Gor. 820 22 Maj SOS 16 Jan.46 Cognomen et lo c u s N a tiv ita tis Cerin Thomas. 840 26 22 Sept. Gor. 838 4 21 Sept. Gor. Gor.ve Ronchi Dugulin Joann. e Cormons Farfoglia Joan. 824 10. Danielis Cornar Joannes. e Monte S. Gor. Gor. Gor. 807 26 Aug. Gor. Gor. 836 31 Jul. 857 23 21 Sept. Gor. 814 11 Dec. e Visco Cibič Ant. Gor. 848 15 21. 825 9. e Cormons Faini Dominicus. 868 32 30 Nov. Gor. e Tapogliano Comuzzi Petrus. 836 30 21 Sept. 814 14 Sept. Gor. 872 21 22 Dec. e Gargaro Rister P. Ital. 830 25 Jun. 868 6 26 Aug. Pacificus Carn. Viti Cettul Petr. 832 31 Oct. 853 21 Sept. 854 32 21 Sept. Carn. e Peuma FilipiC Joan. Gor. e Peunm Fiegl Joan. Ruperti Fabiani Joan. 830 37 Jul. 858 17 19 Dec. e VolCe Franzot Ant. Čigon Carolus. 854125 . et S. 846 29 Nov. Ven. Gor. Dec. Mar. e Goritia Cu mar Car.. e Cervignano Chiasalotti Jac. 843 26 24 Sept. o Doberdob Ferfolja Jos. 827 22 Maji 855 9 Nov. e Circhina Čermel Jos. 845 25 Mar. 818 14 Maj. Petri ad Sontium Natus 21 Dec. e G oritia Cumar Joan. 875 14 12 Sept. e Bilia Delconte Joannes. 853 10 21 Sept. 873 44 d* 21 Sept. Gor. e Kobdil Fabiani Ignatius. 834 11 25 Jan. 867 23 28 Aug. 814 2 Maj. e Goritia Doliak Jac. c Mont. Gor. 870 27 21 Sept. 811 11 Mar. 868 ! 10 28 Sept. 832 25 Jan. 8511 9 10 Aug. e Vojščica F erlat Joan. Ital. Gor. e Goritia Feltrin Joannes. Gor. 841 4 3 ^ 15 Nov. 852'29 21 Sept. Mar..

Carn. 8631 6 31 Mar. e Deskla 3 Mar. 852 Gregorčič Simon Gor. Hr>3 18 31 A ng. e Smast Libušinae 11 Aug. Carn. Gor. 881 19 21 Sept. Gor. 856 Grioni Ant. e Renče 8 Jul. 870 9 24 Sept. Carn. 870 15 18 Sept. Gor. 841 16 22 Sept. 853 JV? 20 Aug. 868 15 19 Sept. Gor. Gor. 848 Golob Josephus. e Doberdob 31 Aug. e Moste pr. Gor. e Reifenberg 14. 819 8 6 Jun. 814 Jereb Joachim . 851 Golia Jos. e Solkan 9 Aug. 874 14 18 Sept.Toannes. 849 Kadonaro Jos.. 2 Jan. 839 Goljevčček Franc. 838 14 19 Sept. Gor. e Goritia 21 Feb. e Cepovan 26 Oct. Sept. 866 12 29 Aug. S. 849 28 21 Sept. 8741 7 6 Sept. e Dornberg 25 Feb. 850 Kodermntz Franc. e Goritia 12 Sept. 846 Gregorčič Ant. 849 Ordinatus Presbyter io a a. Frid. e S. 828 Godnič Josephus. 868 6 24 Sept. e Podmevec 19 Feb. 875126 31 Aug. 831 Grusovin Joan. e Tulmino I 24 Feb. 834 Jlovar Franc. 831 Kočevar Jos. Sept. 812 Juh Joan. Gor. 795 Jordan Andr. Gor. Carn. 853 22 21 Mar. e Verh Kanalis 15 Dec. Gor. 849 Goriup Stepli. | 10. Gor.. 857 9 7 Apr. Gor. Sept. Gor. Gor. e Lak 29 Dec. e S. 823 Hvalica Ant. e Roncina 23 Nov. 876 16 21 Sept. 846 Hoenigmann P.47 Cognomen et lo c u s N ativ ita tis Natus Furlani Jos. 824 Gregorčič Ant. 867 i 7 21 Sept. 829 Kodermatz Joan. Gor. 858 Kobal Petrus. Sept. e Kobdil 22 Jun. e Ponikve 27 Jun. Gor. Gor. Carn. 825 Grioni Petrus Gor. 841 Jerizh Jac. 861 13 1 Sept. 840 Kodelja Jos. 879 16 21 Sept. Carn. o Poče 24 Jan. 847 Kodrič Francise. e Gradisca 21 Oct. 851 Jarc Jos. 848 j29 30 Aug. 845 Ju g Antonius. 830 7 24 Sept. e Cigin 21 Nov. 873 20 21 Sept. 806 Harmel Adolphus. e Vipulzano 5 Aug. 851 Grča Blasius. Gor. Sept. 854 JT7 16 Mar. 873 19 18. e Libušina 13 Oct.. Gor. ex Idria 28 Apr. Gor. 842 27 21 Sept. 874 j 8 21 Sept. 846 37 22 Sept. e Vertoiba 16 Feb.. 853j13 15 Jul. 875 6 20 Oct. 874 17 . 828 Keber Ant. e lan. e Goritia 29 Nov. Gor. Maj. 876 24 19 Sept. Gor. 823 Grbec . e Gojače 24 Dec. Gor. 849 32 7 Apr. e Roifonberg 1.. 853 Kafol Franc. e Mittendorf. e Podmevec 30 Oct.. e Hoflein 27 Sept. 851 30 22 Sept. Gor. 873 21 23 Sept. 805 Kodre Joann. Gor. e Vrsno 15 Oct. 869 19 28 Dec. 816 Jeram Jos.. Gor. Lab. Gor. Jos. 847 Juh And. e Caporetto 25 Dee.. 867 20 20. 823 Jekše And. o Libuiina. 839 Klobovs Joan. Gor. 836 Gergolet Jos. 825 Kerhoč Stepli. Gor. 855 Kodrič Joannes. e Solkan 8 Jan. e Kern 17 Jan. 880 12 27 Aug. 4 Dec. 848 Jarec Joannes. 22 Sept. 832 Juvančič Laur. e Vrsno Lib. Gor. Carn. 858 12 30 Aug. 833 43 31 Aug. e St. e Tolmino 25 Dec. Gor. Rochi 27 Doc. e Kanal 11 Dec. Gor. 876 26 21 Sept. e Cepovan 26 Apr. 851 4 21 Sept. 829 Golja Jos. Gor. 28 Sept. 853 Kafol Stepli. Nov. 872 13 27 Aug. Gor. Crucis 28 Sept.. 7 Maj. Gor. e Komen I 14 Mar. Gor. 847 Hebat Franc. 855 Kokelj Georg. e Capriva 26 Oct. 871 9 22 Sept. 853 Grusovin Jos. 852 21 15 Sept. Daniel 2 Jan. 879 10 30 Aug. Gor. e Capriva 27 Mar. 867 18 3. Gor. e Cirkno 22 Aug. e Goritia 30 Maj. 849 25 10 Jan. 844 Gregorčič Simon. e Laze II Aug. 88o 15 20. 826| Gaberjevčič Jos. 851 9 21 Sept. e Prilesje 30 Jan 840 Gaberščik Simon. 823 Grusovin Ant. Gor. Viti Vip.. o Hrcginj 9 Apr.

e Verhpolje Kranjec Franc. 851 27 Aug. e Podlaka Mahnič Aut. 812 23 Sept. 873 16 24 Feb. e Codrolpo Merzina Georg. 817 24 Sept. 865 31 31 Dec. 856 6 19 Maji 853 27 Aug. e Volzana Kramer Philippus. Andreao Marzolla Jac. Gor. e fan. 850 8 Jun. ex Ampletio Kravanja Math. e Livek Menegazzi Fridericus. 842 10 3 Nov.. Carn. Kos Simón. 861 32 14 Apr. e fan. Gor. S. 847 6 Sept. e Lom Kragelj Jos. Aug. e Goče Natus Ordinatus Presbyter S£ en 18 Dec. e Vippaco Kragl Ant. 845 19 20 Mar. 824i 21 Sept. 824 22 Se >t. 815 24 Sept. Carn. 833 4 . 835 32 18 Maj. Carn. 815 21 Sept. Carn. o Kojsko Kurinčič Joan. 846 31 Aug. 874 36 22 Jan. Gor. 875 33 9 Maj. e Volče Machatschek Franc. e Sedula Kranjec Ant. e Schoupass Kumar Ludovicus. 841 24 Sept. Nov. 820 22 Sept. e Foliano Marega Aut. Gor. Carn. 850 7 27 Apr. 836 24 Sept. 809 20 Aug. e Gor. Gor. Gor. e Corvignano Lukežič Joaun. 837 24 Sept. 849 6 1 Maj. e Podbiela Mašera Jos. 15 Jul. 880 14 5 Oct. 853 28 17 Mart. 844 21 22 Oct. e Podmevec Lapagna Georg. 870 9 1 Feb. Gor. 846 29 27 Jan. e Goče Merzina Franc. S. Ital. 860 13 23 Apr. 829 21 Sept. 871 13 29 Jan. 841 17 14 Sep. Carn . 833 24 7 Dec. e Banjšica Kumar Joseph. 840 28 10 Sep. 875 7 25 Apr. 806 20 Aug. 823 21 Sept. Gor. Gor. Marcovig Ant. Gor. 841 23 Sept. 845 19 Sept. e Kronau Kravanja Andr. e Lokvica Marušič Jos. 845 29 1 Apr. 833: 22 Feb. 868 12 26 Aug. Logar Jac. Sept. Gor. 847 31 Aug. 827 21 Sept. 832 21 Sept. 815 21 Sept.. Gor. Carn. Gor. Daniel Makuc Aut. e S. 824 21 Sept. 816 21 Sept. e òeruiverh Krttonifoau. Gor. Gor. Gor. 836 23 Sept. Gor. 8081 25 Nov. Macorig Claud. e Deutsehruth Košar Franc. e Černiče Leban Jos. Carn e Vipacco Lužnik Frauciscus. Gor. e Preska Košuta Franc. Gor. 881 34 16 Maji 826 21 Sept. 866 16 29 Apr. 855 13. e Pulmino Leban Franc.. e Gradisca Marušič Andr.. Gor. 873 7 12 Sept. 850 9 11 Oct. Cani. 809 20 Aug. 837 18 17 Jan. Gor. 879 11 11 Nov. 824 21 Sept. Gor. S. Crucis Lovisoni Jac. e St. Gor. 853 8 8 Nov.. 841 12 Jan. Gor. 850 20 12 Apr. e Sella Volzanae Kragl Joan. e Verhovlje Marizza Ant. Gor. Gor. 842. Gor. 876 13 1 Jul. 850 30 Aug.840 19 26 Apr. Gor. 842 25 31 Jan. 816 8 19 Feb. e Bruma Marinič Franc. Kumar Joan. '845 7 Mar. Gor. Gor. e Brezzano Madou Blas. 819 22 Sept. e Caporetto K uštrin Joan. Cordovado Manzini Antonius.. Andreao Marušič Joan. 866 10 21 Oct. 844 23 16 Oct. 851 29 Aug. Gor. Gor. 845 22 Nov. ex Idria Malič Ant. 852 29 Aug. 833 21 Sept. Ital. 838 11 27 Feb. e Verhovlje Marinič Steph. 864 8 24 Jul. Gor. 833 16 19 Jul. e Haidovio Leskovec Mart. 807 21 Sept. 851 18 Sept. 872 16 27 Maj. 818! 26 Dec. 874 17 -8*4 -444-Soptr'Wr?' 48 11 Jul. 848 1 Sept. e Caporetto K ravagna Joan.. ex Amplet. Gor. 856 25 25 Dec. 876 10 1. e Sedula Leban Andr.. 821 j 21 Sept. 828 21 Sept. Carn. 850 21 15. 828 20 Dec. 820 21 Sept. ex Idriae Bačae Lenardig Fridericus. e Gabria Mautoessi Joannes. Jan.48 Cognoineu et Locus N a tiv ita tis Kolavčič Joan. Gor. 864 15 13 Oct. e Ponikve Lazar Aut. c lianziano Lusnik Franc. e fan. Gor. Ven. 823 22 Sept.. 850 20. Gor. 845 24 Sept. e Goritia Kociancič Steph. Gor.. Petri pr. 868 10 16 Sept. Gor. 851 7 14 Jun.

834 +3. e Podmevec Petcosig Franc. 818 8 Nov.. Carn. e St. e Skerbina Pirich Mich. 849 7 Sept. 824 28 Jan.. e Ruda Michelluti Franc.838 8 27 Aug. 826 8 Nov. e Pliskovica Miani Jac. 813 24 Sept. Gor. 857 8 Dec. 850 3 Mar. 830 2 Apr. 819 11 27 Aug. 835 24 19 Sept. 844 8 19 Sept. S. Gor. 822 25 Mar. e Šmarje Posarelli (de) Ferd. e St. 841 8 28 Jan. Leonardi Podreka Franc.. Gor. e Strada di Castions Mozetič Stephanus Gor. 822 21 Sept. 805 28 Jun. e Skerbina Pipan Ant. 847 10 Jun. Gor. e Gargaro Mondini Joan. Gor.848 31 22 Sept 849 22 21 Sept . Gor. Gor. Gor. 824 33 18 Sept. 816 20 Aug. Gor. 852 23 Aug. 806 24 Apr.. e Sovodnje Pelizon Valent. Viti Pirc Matth. Gor. Pelizon Jos.. Gor. 814 2 Oct. e Jamlje Pachor Jos. 837 26 22 Sept. •880 26 6 Sept. Gor. e Skerbina Pipan Jos. ex Opačjeselo Pasqualis Aloy. e Carniopoli Olivo Ant. 888 13 3 Jan. Pavletič Franc.44 19 Aug. 819 2 Sept. 847 8 18 Sept. Gor. e fan. 848 17 24 Sept 842 28 21 Sept. 844 19 Jan. Mossae Osimk P. Gor. e S. 826 43 24 Sept. 833 10 21 Sept. 806 12 Mar. e Goritia Peternel Georgius. Gor. 833 10 Mar. 848 14 Feb. 805 24 Jan.814 21 Jul.858 7 21 Sept . 802 28 Maj. e S.862 29 21 Sept . 874 22 24 Sept. e Merna Močnik Ant. 847 8 21 Sept. e Crauglio M ighetti Carol. 871 26 30 Aug. e Salcano Mosetizh Franc.847 8 20 Aug. 866.850 23 Sept . 857 9 Dec. Gor. e Podgora Peršič Franc. 801 27 Maj. 876 19 23 Sept. Viti Pachor And. e Goritia Milost M artin.854 19 24 Sept 842 27 13 Jan. 816 30 Jul. e Schtvarzenb. 846 22 22 S e p t. 840 10 Dec. P ittoriti Franc. 821 15 Dec. Gor. Gor. Gor. 848 31 19 Sept. 831 32 21 Sept. 824 18 Oct. 816 16 Jan. Gor. 822 24 Apr. Gor.879 // 21 Sept . 839 8 22 Sept 849 29 21 Sept. Pahor Ant. Carn. Gor. e Šmarje Poljšak Jos. e Sovodnje Penzin Carol. 842 12 23 Sept. 811 4 Apr. 824 10 Dec. Gor. e Sagrado Pipan Aloysius. Gor. Gor. 842 10 21 Sept. 842 17 Feb. Gor. 87620 29 Aug. e fan. 880 18 3 Feb. 815 5 Jul. 817 11 Nov. Carn. Gor. Andreae Pečenko Andr. 793 27 Jun. Andreae Pavletič Gotthardus. 842 22 21 Sept 850 19 24 Sept. Andre* e Pavletič Jos. 803 7 Sept. o Monte S. Laur. 813 11 Jun. e Dollia Tulra.. 802 19 Mar. 875 HM* 4 Mar. e Novake Pilosio Ant. e Vertoiba N anutti Antoninus e Goritia Nardin Franc. e Terno va Pertout Laur. e Salcano Okorn Fidel. Laur. Perko Ant. ex Opačjeselo Pachor Steph. e Moraro Orzan Ant. e Merna Mosetizh J os. Gor. 840 23 21 Sept. e Tulmino Perdich Mich. Gor. e Hudilog. 821 1 Oct. S.. And. Ven. 867 12 24 Sept. e Volzana Poljšak Alphonsus.*»-5J . e fan. e Visco Pauletič Aud. Gor. e Circhina Mullon Barth. 823 13 Sept. 843' Ordinatus presbyter 50 20 Sept . Gor. Ven. 848 1 Apr. Gor. 880 14 18 Sept. Gor. Gor. Gor. 856 5 Maj. 833 18 21 Sept. 874 24 21 Sept. Gor. 845 33 19 Dec. Gor. 811 23 Apr. 842 37 19 Sept. e St. 831 43 27 Jan. Gor. 840 29 21 Sept. 842 28 Dec.49 Cognomen et Locus Nativitatis Natus Mesar Andreas. e Chiopris Nanut Joan. 868 17 25 Jan.e Romans Oblokar Mich. e Goritia Podreka Jos. e Goritia Pervajne Martinus. 853 11 Oct. Eustach. 832 -8 t 23 Sept. Gor. e Reifenberg Pecorari Sebast. 811 2 Maj. 824 1 Mar. 821 10 Mar. S. Gor. e Monfalcone 5 Jan. Gor.

800 27 28 Jan. Gor. 852 31 1 Jun. Mieli. Rovere Ant. Gor. jun. 844 11 Ak 20 Sept. Gor. Carn. Gor. Gor. Gor. Gor. Gor. 843 19 Sept. e Goritia Scudelari P. e S. 831 21 Sept. It.. Floriani Tilgner Alb. e Goritia Tamburiini Ant. 847 14 5 Aug 853 27 Aug. Mich. e S. e Plauina Sellak Joan. Luciae Skočir Josephus. Gor. ex Ontauiano Rožič Francis. 874 12 4 Mar. e S. e Vippac. 845 18 Sept.loannes. Gor. Gor. 832 28 Aug. Gor. e Samaria Savorgnani de Vinc. Gor. e Temnica R otter Jos. 844 15 Sept. e Peuma Primšar Jos. e Unterfestniz Stepančič And. 887 30 3 Mar. Oct.loannes.. Schonpass Štrukelj Michael. 843 15 Jul. 819 4 Dec. e S. 841 20 Feb. e Biliana Schmutz Joannes. e Cormons Schauli Jos. 840 1 Sept. e Goritia Quaglia Aloysius Ab. 848 27 23 Jul. e fan. 808 15 7 Sept 845 0 Sept. 854 21 10 Oct. 808 21 Sept. Schonpass Rodaro . 834 18 22 Jul. Gor. 841 18 Sept. 859 18 1 Mar. 811 24 Sept. Suppancig Jos. 834 24 20 Oct. 809 7 7 Feb. 828 2 Feb. 871 9 4 Maj. Gor. e St. Gor. 812 21 Sept. Luciae Salimbeni de Augustus. 843 30 Aug. 830 43 19 Nov. 871 12 22 Jan. 809 V f i j Jan. c Moraro Sitar Franciscus Carn. 841 21 25 Jan. 853 20 Aug. Gor. 817 24 Sept. Gor. e Toplice Skert Andreas. e Medea •sušek Franc. 833 21 Sept. 847 9 9 Dec. 809 8 1~ Jan 809 21 Sept.. Lombard.. e S. e Kern Rutar Thomas. Caro. e Cividale Revignas Joan. 820 21 Sept. 808 21 Sept. 821 23 Sept. Gor. 805 22 23 Jan. 845 28 Oct. 820 21 Sept. Gor. 840 24 11 Jan. e Sodražica Prinčič Steph. 821 21 Sept. 878 11 4 Oct. 820 22 Sept. Gor. e Caporetto Schober Joan. Gor. 847 21 5. S. Gor. 858 18 19 Jun. 844 G Sept. 810 20 Nov. 804 9 20 Mar 843 15 Jul. Silvestri Jos. e Cormons Sion Leonatd. e fano S.. 841 23 Sept. 800 12 19 Mar. o Ronchi Starm an Steph. 842 8 13 Jun. 857 10 Jul. Carn. 820 22 Sept. Gor. 802 20 Sept. Gor e Nogaredo Rjavic Blasius Gor. 847 9-0 7 Jul. 841 15 Jul. Viti Samar Ant. 849 15 15 Aug. 800 27 3 Feb. 840 24 Jan. 842 20 15 Jun. o Medana Sflligoi Antomus. Gor. Daniel. 838 43 13 Jan. Martini Rubbia Vincentius e Goritia Ruter Laurent. 819 21 Sept. 829 4 .50 Cognomen et Locus N a tiv ita tis Primožič Matth. 870 30 11 Jan.. Gor. e Cervignano Natus uruiuuius Presbyter BE pCZt 21 Aug. 847 27 8 Mar. e Cerovo Pussig Jacobus. Gor. e Fleana Samiz Jos. 848 32 4 Aug 820 21 Sept. Gor. e Kamnje Slunder Joseph. 804 20 Maj. e Temnica Strukel Greg.. 809 20 Aug 833 23 t Jul. Gor. Gor. 824 2Ì" Sept. 830 28 5 Oct. e Placentia Tirindelli Pet. 855 10 Aug 878 31 25 Mar. 877 14 17 Dec. 810 24 Sept. Carn. 843 31 21 Dec. 820 22 Sept. 842 8 5 Aug. e Tulmino Sm rekar Franc. 872 43-15 8 Nov. 834 9 11 Jun. 834 43 13 Jul. Gor. 820 23 Sept. e Temnica Stepančič Franc. e Ronchi Terpiu Ant. Gor. 842 38 10. 854 20 Aug. Ital. 851 18 9 Mar. e Levpa Stubelj Vincentius. Gor. 855 19 „ 23 Sept. August. Barth. 872 12 ie ' Jun. 870 29 3 •Maj. Gor. e Moraro Sion Leonard. e Tergesto Sliligoi Ant. 803 21 Sept. 877 33 5 Jan. e Ronchis Rogelia Joan. e Žabče Stagni Leonard. Apr. 843 1 Sept. Petri Slokar . e Cirkno Selak Ant. Gor. e St. e Verh Serravalle Joannes. Ven. Aloy. e Viscone Sessich Ant. 852 22 Mart. 827 21 Sept. e S. c Salo Sedej Franc. e Ampletio Soudat Jos. 829 21 Sept. Goi-. Gor. 800 21 Sept. 819 10 Jun.

Gor. 839fe/. S. 842 M J S 10 Sept. 871 22 19 Apr. Gor. Carn. 820 23 Sept. 861 [45 / y 16 Apr. 820 10 Dec. 852 29 28 Feb. 871 1 Apr.. Kanale Vuga Joan. Gor. Gor. 805 19 Sept. 863 K / f 12 Sept. Laur.. 851124 . e Brazzano Visintiui Franc. e Medana Torre Aloys.. Gor. Gor. e Ronchi Tribusson Joannes. e Merna W ester Joannes. e fan. 835 5 28 Nov. 7 25 Maj. 839 24 Sept. Mossae V isintin Mieli.. e Monfalcoue Toso Jos. Gor. 860 26 . Petri Vidic Franc. e Moraro Vecerina P. S. e Idria Tuni Jos. 852 29 Aug. 849 1 Sept. 828 j95 I S 22 Jul. Gor. Gor. 843 3 . 843 18 Sept.. Eug. Luciae Veliscig Antonius. Carn. 816 5 Aug. e Dolegna Veliscig Dominicus. 846 6 Sept. 825 21 Sept. 869 30 8 Dec. 835 28 Aug. Gor. 848 6 Sept. e Solkan Valussi Car. 880 32 0 Nov. 816 15 Sept. 856 18 Sept. 800|?8 Z< / 14 Nov. 807 21 Sept. Mart. 836 15 Jul. Barth. S. ex Idria Mangerie Aloys. e Goritia Tomšič Jos. e l'au. 864 32 / S 26 Aug. e Strassoldo Verzegnassi Joan. 838 18 Sept. e Goritia Zenarolla Josephus. e Strassoldo Venturini Julius. e fano S. 838 18 Sept. 824 21 Sept. e Goritia Tomažič Ferd Gor. V isiutini Leop. Gor e Lucinico TuSar Gregorius. Rochi Vuk Leopoldus. 837 21 Sept. e Flumine Zuvadlal Jos.. 807 pi# JO 2 Jul. e Suburb. Bapt. Gor. 847 6 Sept. 815 22 Sept. 830 4 3 Maj. 854 31 26 Oct. Gor. e Gabria Vip. S. 822 21 Sept. Crosta Dragensis Velikonja Joan.. 822 21 Sept. 844 18 Sept. 834 23 Sept. e Tapoleano Trevisan Joannes. Gor. e Medea Trevisan Bened. 846 2829 Aug. Carn. e fan. Gor. 843129 3 Mar. Gor. 876 L% /C 27 Jun. 847 28 Nov. Ital. Ital. 861. Gor. 840 15 Sept. 837 12 Feb. e Veldes W olf Joan. Mart. Gor. 871 33 25 Mar. 845 6 Sept. 869 28 8 Feb. Gor. e Kanale Vuk Jos. Crucis Vuga Andreas Gor.. 869 11 15 Jun. 827 21 Sept. 813 23 Sept. 848 8 27 Jun. 840 28 Sept. e Goritia Toros Ant. Gor. 839 8 13 Aug. 859. Gor. Gor. 825. 4 Sept. e Gabria Toneig Joseph. 838 24 Sept. 840 23 Sept. 19 Apr. e Podberdo Zarl A n t. 875 10 20 Jun. 859 28 Apr. 829 21 Sept. 860 4 13 Sept. Gor. 846 23 25 Feb. 812 10 Sept. 864 30 3 Jan. 865 17 22 Dec. 850 22 6 Mar. e Perteole Traversa Joan. 831 37 16 Aug. 842 1-9 Sept. Vittori Laurent. e Faventia Vales Marcus.51 Cognomen et Locus N ativ itatis Toiuanin Vinc. Gor. o Morska Vuga Michaol.42*:» 21 Feb. e Flumine fungerle Franc. 844' 18 Sept. Gor. Ven. e Solkan Vuga P etrus Gor. 872 7 18 Mar. 842 28 Aug. Gor. e S. Gor.«M* 27 Nov. 813 25 Nov. e Vilesse Vechiet Joan. e Kviško Tomsig Aloysius e Goritia Tomsig Franc. e Labaco Visintin Jac. 802 24 Sept. e tun. 817 21 Sept. e Verhpolje Urbančič And. Carn. 838 22 14 Apr. Natus Ordinatus ob Presbyter |aJ 10 Jul. 837 22 Sept.28 26 Sept. e fan. 852 '?UP 16 Jan. Gor. 861 [4 2 / / 7 Maji 856 27 Aug. 84 U H V / f/ 27 Sept. S. Visintiui Joan. Gor. 872 12 10 Apr. Valentinčič Steph. Laur. 868 21 C» Jul. 868 13 23 Oct. 802 22 Sept. 871' 8 3 Nov. S. e Talmasons Vecchi Joan. e Moraro Ukmar Ant. Gor. 878:42/2 27 Sept 851 21 Sept. 842 19 Sept. Dolegna Venturini Angelus. e Caporetto Utili Petrus. 816 21 Sept. e Gorjansko Zei Josephus. Carn. 849 1 Sept. 871 17 10 Feb. 869 8 17 Apr. Gor. 833 11 27 Oct. Gor. 805 20 Aug.

e Renče Ordiuatus presbyter Natus 20 4 2 13 16 16 16 3 30 2 25 Aug. 842 26 Mar. Oct. Gor. Gor. Mar. Gor. 848 7 Jan. e Pervačina Zucchiati Mart. 857 4 Sept. Jul. 879 13 .. e Gradiškuta Žnidarčič Andr. 872 29 Sept. e Pervačina Zorn Hilarius. Gor. e Gor. Nov. Zuttioni Sebast. Sept Feb. e Medana Zurman Carolus. e Goritia Ziak Franciseus. 873 31 Sept. Gor. 849 27 Sept. Dec. e Medea Žnidarčič Andr. 852 7 Nov. 860 27 Sept. 837 28 Sept. Gor. e Goritia Zorn Aloys. Gor. Nov.52 Cognomen et Locus N ativitatis Zernitz Antonius. Mar. 872 18 Sept. Jan. e Goritia Zoratti Franciseus. 826 847 825 834 847 816 829 850 814 835 854 22 1 23 13 1 24 27 4 23 23 20 so CS eu Sept. e Pervačina Zorn Joseph.

Gabrovica Gabria -je S. Černiča (-če) Čez-Soča Danielis (S. 'fl 27 23 1342 1755 10 1334 31 14 1772 a) P a r o c h ia m C ir c h in a c q u a V ic a ­ r ia tim i m u ltu m a n te a . jO A n n o 1 8 5 1 a d P a r o c h i a m e le v a ta 0 E r e c t i o n i s e p o c lia e c e r tis d o c u m e n t.) Conv Cepovanum. . 1545 e xtit i s s e d o c u m e n t a p r o b a n t . Biljana Boreana Borgnanum. S) A d p a r o c h i a m e le v a ta . c o n ­ fir m a n t. Cervineunum Ànnus Erect. . Andreae . .) Folianum F ratta . f) e lib r is B a p tiz a to r in d i­ E x i s t e n t i a a b i m m e m o r a b i l i s in e d o c u m e n tis a s s e r itu r . d i e 24 Grahova Nomen Station. e) A n t i q u i t a s e r e c t. Bukovo Campolongo Canalis Kanal) . J a m q u a d iu e x is t.53 Nomen Station. B u l l a F ]). q u i n a n n u s d e te r m . I [1445 j i»! ! 'b) j1663 c) 1031 1496 (1771 i 585 1616 1726 d) 1836 1758 1784 e) 1763* 1480 f) 1785 1766 1870 1500 1750 1766 1S42 g. A n d r e a e d ic a tu m . Aquileja Avče Auza) Banjžica Barbana ‘Buta (Bate] . Dan. . rucis (S. s ic u t e x in s c r ip tio n e c r o n o g r a fic a e v in c itu r . Brestovica . Chiopris Circhina (Cirkno) Commenum (Komen) Cormontium Corona Crauglio Crucis (S.) Caporettum (Kobarid) Capriva Cavenzano . j Annus to : Erect Ieb. 1651 1428 1295 1782 11)05 h) 1771 (i) 1598 N o v e m b r i s 1 1 9 2 d e s u p e r d a t a et i n A r c h iv io C a p itu la r i C iv ita tis A u s t r i a e ( C iv id a le ) a s s e r v a ta . . I te m . Branica Brazzanum . . Curat. c) d) C e r tis e D o c u m e n t i s n o n e r u i t u r . n o n e r u itu r . e x is t e n tiu m h u j u s P a r o c h i a e e t a d n e ­ x a r u m C a p e lla n ia r u m p r a e m ittit c) •I) e) f) A b i m m e m o r a b i l i e x t i t i t S a c e l lu m S . Dolenja Dornberg Dreženca Duinum (Devin) Farra . q u o d vero d e in c e p s i n te m p l u m r e a e d ific a tu m f u it.) Gabria (-je Mernae) Gargarum Gorenjepolje Gorjansko Gradina (Graduo) Gradisca a) R e c e n t . Altura . b) J E ta s c a ta .) D eskla. n a m Grado . Gradiskuta (-dišče) b) A n t i q u i s s i m a e e r e c t i o n i s . Cantiani IS. Br u ma . Flumicellum Fleana Floriani (S. e r u i n o n p o te s t. Curat Ajello . Batuje . “m » " 29 1545 a) 14 18 1485 27 | 450 29 1642 30 1470 1785 18 38 1640 1550 9 1510 17 1770 16 1631 b) 19 1757 11 1764 21 1869 28 1574 20 1747 13 20 1188 24 1600 31 1346 26 (ci 1694 25 1711 23 1785 25 1811 19 20 Id) 22 e) 1754 8 1757 11 1757 19 . Ampletium . C e l e s tin i I I I . . Cerou (Cerovo) . . .) . Begliano Belvedere Bregiuj jBergogna) Bilje . . e le v. d o c u m . . c e r tis e d o c u m e n t. . Doberdob . A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta A n n o 1 8 6 3 a d P a r . e r e c t.

i g n o t a e e p o c . P a r o c h i a a u t i q u i s s . Anno e* as a.) Moss. Anno Anuns Erect. 12 Otalež . Cars. d ie 2 4 N o v e m b r i s 1 1 9 2 . 21 Mons S. is Mauri (S. . f) A n n o 1 8 4 8 a d P a r o c h i a m e le v. Log (M ittelbrett). . . . . Lucinicum . . .) . . Kronberg Laurentii (S. Kamnje Kobiljaglava Kostanjevica Kozana Kožbana Kreda . Laurentii (S. 13 Plava 25 Piazzutta 29 Pliskovica . 27 Podberda (-o) 22 Podgora 32 21 33 ------ e r e c ta . elee. 11 Merna (Miren) 7 Mernicum (Mernik) 15 Mons Sanct. . e r e c tio n s ta t. 19 Musculum . 17 Peuma 9 Pieris . B u l l a P p . 16 Pelagii (bempolaj) 17 Pérteole 13 Pervačina 18 Petri (S. 1754 ■(a) 1660 1552 1822 1540 (b) 1560 1557 c) 1550 1784 1810 1760 1762 1806 1643 1774 1876 1704 1765 d) 1789 1629 1342 1450 1425 1490 1756 1836 1871 1785 e) 1702 1739 f) 1768 li) A n n u s e r e c t. Idria (Bačae) Idria (Canalis) Ignatii (S. e le v. B ig lia n a m tr a n s la ta fu it. Viti 3(> Monsfalconum 12 Morarum 18 Mossa . Levpa . . Tertii Mavhinja (-e) Mauricena Ins.) Neb. 1832 1334 1786 1757 1785 1797 1871 1570 a) 1726 1400 b) 1790 1725 (c) 1789 1810 1872 1671 1796 1846 1747 (<1) 1797 1770 1800 1741 17. Livek (Luico) Lokva . Luciae (S. . n o n p r o s ta t. e r e c t. e r e c t. I n s t r u m . . 13 21 31 10 1 29 o 28 19 3 14 17 25 b) A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h ia m e le v a ta .) Gorit. . Curat. . 21 Nabrežina . q u a e in d e ah a n n o 1527.) ad Sont. . Gor. 19 Pečine (Pekina) . 27 Novake 16 Obloka 9 Opačjeselo . 1 8 5 9 a d P a r o c h ia m si Nomen Station. . Libušina Lipa . . c) A n n o 1 8 6 2 a d P a r o c h ia m e le v a ta ­ E s t n a r a e e r e c tio n is . . 1 8 6 3 a d P a r . in coli. v e t u s t a e e d o c u m e n t . . . . C u r a t i a v e t. 12 Otelca .'i6 1781 1787 1584 e) 1295 1626 f) 1784 g 1789 1525 1768 (l‘i A n . 12 Petri (S. 8 26 28 10 28 9 13 22 29 26 32 21 29 15 14 21 15 17 15 a) A n n u s e r e c t. Martini S. Jageràèe Jamlje Joanniz Kal (Kau) . . . . Logje (Loncb) Lokovec Lokavec Lom .) . . Marianum . C o e l e s tin i I I I . C5 Curat. . C iv ita tis -A u s tr ia e (C iv id a ­ le) a s s e r v a ta . . O. . . . 25 Orehek 27 Osek . . Martini S. e ducum . d e s u n t . . a) Ii) c) il) e) f) g) h) Ann us Erect.) pr. e x i s t e n t i a m h u j u s P a r o c h ia e e t a d n e x a r u m C a p p e lI o n ia r u m p r a e m ittit. . 1 8 6 2 a d P a r o c h ia m 18 A liq u a n d o e c c le s ia p a r o c h i a l i s .) Gorit. . Haidovium (Ajdovšina) Hilarii (S. . s e d d o c u m e n t. . non con' a) A n n o 1 8 4 7 a d P a r o c h i a m e le v . .54 Nomen Station. d e ­ s u p e r d a ta et in A r c h iv o C a p itu lu r . n o n e x t a t . 6 Medana 13 Me de a . 26 Nogaredum . Martini S.

^D . Capellam sub in­ s tit. p a t u l u m e st.a] l E t a s e lib r o b u p tiz . J a m q u a d i u e x i s t e n s e C h r o n ic a G o r i t . A n n o 1 8 6 7 . stat. Sept. p e r p . 28 Tulminum [Tornili] 1652 a] 12 S aciletto 31 Turriacnm . 1570 24 Sclionpass 17 Vertojba 1832 9 Scodovacca . 1600 32 Sd rau ssina . 1854 9 R uttarsium . 17 1703 R onchae 23 Tertmm 1788 32 R onzina (R očin) . Nascimbeni De canus habitantibus suburbii Gori. vacante die 19. [e] ta f u e r e . d] Sede Patr. 32 Villa-Vicentina . 30 Vogarska [-o] 1193 10 19 1757 a] D o c u m e n t a e r e c t. innotescat. P odm evec . 32 Tribuàa iuf. 1500. concedit. 1 8 6 0 . a d P a r o c h ia m evehe­ Altare majus mense Augusto anni b a tu r . p r i m a e e r e c t. Zabije . 1785 13 R u thae th eu t. c u m d o c u m e n t a IO . 26 Strassoldum 30 1760 R anzianum (R enče) 10 Sebrelja 15 1755 Ravna . 24 Vilesse 1184 c] 25 Sed ala [Sedlo] 17 Vipulzanum [-polže] 1807 26 16 Viscum S erp caica 1570 29 Sgonik 22 Visconum 29 [d] 1500 Viti [Foroj. tunc temporis sotto-Torre bj D o c u m e n t u m e r e c tio n is n o n e x i dicti. 1842. n o n p r o s t a n t . 114 Soča . 13 Trenta 1858 16 R uda . 15 Srednja . 7 Ternovo Amplet. ex documentis evictus huic Curiae Archiep. A u g . 1873 11 P onik ve 13 Steržišče 14 1772 P raticellu m . in c e n d i o a b s tim . Aquil. 14 Tribuàa sup. ut verus aut saltem probabilis annus (loc falsi) pier. e t 1 8 6 3 a d P a r . a n . 1683 22 Sagradum . Curat. i n d i c a t a . A u . 1769 12 "] A d P a r o c h i a m e r e c t. i n v ie . 24 Vedrignanum-drijau 27 S a lca n u m .Vojkčica 13 Volzana [Volče] . 15 Skerbina 1786 19 R avnica 9 Tapoleanum 24 157Q R cifcn b erg . u n .) . I V . I . Zapotok 18 1813 c] D o c u m e n t a e r e c t. (a) 1851 1863 1762 1784 1772 b] 1475 1786 1756 1580 c] (d) 1482 1579 1631 1787 1540 [e] 1700 ff] 1787 1192 1630 g] 1402 1575 1839 1785 1755 1618 b] P agi 55 Nomen Station. 24 Ternovo Schoup. tiensis. 2d Temnica 1747 21 R ochi (S. Tomaž’ 1782 R oča . 1497. 1 8 3 6 . 20 1550 Q uisca (K viško) .. cujus A n n o 1816. A q u il. 32 Stiak . Annus Ere et. 11 18 Tboiuae (S. eleo . Sebast. Optatur. 1 8 0 0 . com m em . e d o c u m e n t i s n o n ‘J 8] J a- e r u i t u r . n u l l u m prulano et Vicario Patriarchae Aa d est .Nomea Station. vocatione s. 16 1750 R om ansium .] . in c e n d i o a b s u m t u f u e r i n t . J o a n . Roclii extrucre. fa c iu n t h u ju s P a ­ r o c h ia e . P u tr. Erect. a n n i 1015. L it . [Solkan] 8 Velikidol 1758 19 Sam aria [Snm rije] 20 Versa . a d P a r o c h i a m eleo. 1788 16 Podsabotinum 8 Sovodnje 1756 10 P o lica . eJ A n n u s e r e c .. a d E x p o s itu r a m quilejensis consecratum fuit. d e n u o e v e c ta . a Petro Carolo Episcopo Cad] I n s t r u m e n t . Annus Curat.

.

.

.

G O R IT IA E 1882.STATUS Archi-Dioeceseos GORITIENSIS IN E U N T E A N N O 1883 . Typis Hilftrianis. .

.

Aquilejensis . N. . Graecus M arcellinus. • • • • • • 447 454* 485 • • • 515 S . V alerianus. Graecus Chrysogonus II. 3 4 5 6 314 7 8 3 47 . Salicus S Nicetas. Gallus S. B eneventanus Adelphus seu Delfinus. Chrom atius. 9 10 11 12 13 14 15 1(1 17 18 19 369* 389* 407* 434* • • • 444 451 454 485* 500* 521* 20 529 389* 407* . 2. C hrysogonus I. Altinas Maximus Jan u ariu s. A n n i asterisco * notati certe determinari nequeunt.SERIES ANTISTITUM A quilejensium et Goritiensium Series Antistitum Aquilejensium. Graecus Agapitus Theodorus Benedictus F ortunatiauus. 1. Romanus Stephanus. Afer . . Aquilejensis A ugustinus. E p isco p i. • . Ad anno annum 1 63* 2 . e Pola in Istria Secundus. A rc h ie p is c o p i. 90* S. H ilarius seu H elarus. Mediolanensis Macedonius . Graecus M arcellianus. H erm agoras. Germ anus S.

Italus T eutim arus. O r th o d o x i. Aquilejensis M arcianus. . 613 Cyprianus Polanus 628 Prim ogenius Aretin. Forojuliensis Venantius. qui et U rbanus Maxentius Andreas. S chism atici O rthodoxi Paulinus I. su b la to . R avennas 569 571 586 607 . . Valpertus Fridericus I. • • 698 711 717* 762* 776 • • • 811* • • • 847* 850* 871* 42 875* 43 901* 44 928 711 717 737* 776 802 811* • • • 847* 850* 871* 874* 901* . Polanus. Forojuliensis . Probinns. 648 Maximus Dalm ata 668 Stephanus P arentinus 673 Agatho. anno annum 21 557 22 569 23 571 24 586 25 26 607 3. Forojuliensis S. • • In in su la G rado 607 Candidian. Germ anus Lupo seu Lupus 1. A q u ileja e. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 • P etrus I. Polanus Serenus Calistus Sigvaldus. E lias. 685 Christoph.seu P aulus Rom. Forojuliensis Ursus I. Graecus Severus. 27 628 28 29 30 A quilejae Joannes I. Joannes III. Leo.IV Ad Ab N. Justinopolitan. Piranensis F o rtunatus Felix Joannes II. P a t r i a r c h a e . . Beneventanus. Arim inensis 612 Epiphanius e Castro Um ago in Istria. . S c h ism . P auliuus II.

v
N.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Ursus II.
Lupo seu Lupus II.
H engelfredus, Germ anus
Rodoaldus, G erm anus
Joan n es IV. Ravennas
Popo vel W olfgangus, Germ anus
E berardus, Germ anus
Goteboldus, Germ anus
R avengerus seu R avenger, G erm anus
S igeardus e Comitibus de Pleien, G erm anus
H enricus, G erm anus
F ridericus II. Slavus
Uldaricus I. e Ducibus Carintbiae qui et
Volricus, Voldaricus
G erardus, Forojuliensis
P eregrinus I. e Ducibus Carinthiai
Uldaricus II. e Comitibus de Treven
Gotefredus
P ereg rin u s II.
Volcherus de Laubrechtskirchen, G erm anas
Bertoldus ab Andechs
G regorius de Montelongo, Cam panus
«
«
Sedes vacabat
R aim undus T urrianus, Mediolanensis
P etru s II. Gera, F erentinas
Ottobonus de Razzis, P lacentinus
Gastonus T urrianus, Mediolanensis
P ag an n s T urrianus, M ediolanensis


Sedes vacabat
B.Bertraudus e Comitibus S.cti Genesii, Gallus
Nicolaus, Joannis R egis Bohemi® filius
Ludovicus T urrianus
M anquardus de Randeck, A ugustanus
Philippus de Alenconio, Gallus
Joannes V. e M archionibus Moravi®
Antonius I. Cajetanus, Romanus
Antonius II. de P o rto g ru aro = A n to n iu s III.
da Ponte, Venetus
Ludovicus II. Teckius, H ungarus

„ Sedes vacabat
Ludovicus III. Card. Scaram pus M ediarota,
Patavinus 1439. — Alexander, e ducibus
Massovi®, Polonus

VI
N.

Ad

Ab

anno annuni

1465
1471*
1491
1493
1498
1517
1546
1592
1616
1622
1628
1629
1656
93 1657
94 1699
95|1734

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

1471
1491
1493
1497
1517
1546
1592
1616
1622
1628
1629
1656
1657
1699
1734
1751


„ Sedes vacabat
Marcus I. Card. Barbus, V enetus
Herm olaus I. B arbarus, V enetus
Nicolaus II. D onatus, V enetus
Dominicus Card. G rim anus, V enetus
M arinus Card. Grim anus, Venetus
Joannes VI. G rim anus, V enetus
F ranciscus B arbarus, V enetus
Herm olaus II. B arbarus, Venetus
Antonius IV. G rim anus, Venetus
A ugustinus II. Gradonicus, Venetus
Marcus II. G radonicus, V enetus
H ieronymus Gradonicus, Venetus
Joannes M I. Card. Delfinus, V enetus
Diouysius Delfinus, Venetus
Daniel Card. Delfinus, Venetus

Series Antistitum (loritiensiiim.
I. Archiepiscopi S. R. I. Principes.
1 1752 1774 | Carolus Michael e Comit, ab Attems, Gorit.
2 1774 1784 | Rudolphus Joseph, e Comit. ab E d lin g , Gorit.

II. Episcopi Goritienses seu Gradiscani.
3 1788 1816 | Franciscu» Philipp, e Comit. ab Inzaghi, Styr.
4 1819 1830 | Josephus W allaud, Carniolus

III. Archiepiscopi.
M etropolitae in regno Illyrico.
1830 1834 | Josephus W alland, idem qui supra
5 1835 1854 | Franciscus Xav. Luschin, Princeps, Cariuth.
j Andreas Gollm ayr, Princeps, Carniolus.
6 1855

Ordinarius:
C elsissim us, E x c e lle n tissim u s et R everen d issim u s

D o m in u s D om in u s

Andreas Gollmayr,
Dei et Apostoliéae Sedis Gratia

Princeps-Archiepiscopus,
Solio Pontificio A ssistens,

Cies, A nstr. Ordinis Leopoldi M agni Cruce decoratus,
METROPOLITA,
8. 8. THEOLOGIJS DOCTOR ete.

N atus Radmantisdorfi in Carniolia die
28. Novembris 1797; Sacerdos ordinatus
Labaci die 23. Septembris 1821; x\ltissima Resolutione de die 18. Novembris 1854
Archiepiscopus Goritiensis designatus; a
Sancta Sede Apostolica die 23. Martii 1855
confirmatus; 3. Junii Labaci consecratus
et 4. ejusdem Pallio decoratus; 24. Junii
Sedis Arcliiepiscopalis solemnem posses­
sionem a d iit; 24. Junii 1880 Annos Epi­
scopatus 25 celebravit, Sacerdos jubilatus.

2

EPISCOPI

SUFFRAGANEI

HUJUS METROPOLEOS.

ECCLESIAE LABACENSIS
c u m a n im a b u s 5 5 8 .2 4 1
Cel.mus e t R-mus D om inus

Joannes Chrysostomus Pogačar,
C. R. O rdinis L eopoldini Commendator,
Ss. T heologiae D octor etc.
Natus in Verba Par. Breznic Carn. die 22. Januarii 1811; Sacerdos
ordinatus 27. Julii 1834 ; Prine. Episcopus Labacensis suprema Resolu­
tione de die 30. Maji 1875 designatus; die 10. Augusti 1875 a Sancta
Sede confirmatus; Labaci die 5. Septembris 1875 consecratus, eadem
die possessionem Sedis episcopalis adiit.

ECCLESIA TERGESTINA et JUSTINOPOLITANA
c u m a n im a b u s 3 1 2 .2 9 1
Ill.m us et R.m us D om inus

Joannes Nep. Glavina,
Ss. T heologiae D octor etc.
Natus in Borst in Istria die 13. Aprilis 1828; Sacerdos ordinatus
17. Augusti 1852; Episcopus Parentino-Poleusis suprema Resolutione dd.
19. Julii 1878 designatus ; die 13. Septembris 1878 a S. Sede confirma­
tus; Goritiae die 6. Octobris 1878 consecratus, 27. ejusdem mensis Sedis
episcopalis Parentinae atquo 24. Novembris Sedis episcopalis 1’olensis
possessionem solemuem adiit. Resolut. supr. de dic 29. Maji 1882 pro
Sede Ep. Terg. Just. designatus e t die 5. Julii 1882 a S. Sede confir­
matus, 6. Aug. 1882 Sedis episc. Terg. et 13. Aug. e. a. Just. sol. poss.
adiit.

3

ECCLESIAE VEGLENSIS
c u m a n im a b u s 4 9 .6 2 1

/

111.mu* et R.mut» D om inus

Franciscus Anianus Feretič,
Ss. Theologiae Doctor, Cruce aurea pro merit.
iusign. etc.
,i
. ,
. , ,,
Natus Verbenici in insula Veglensi die 16. Decembris 1816; Saeetdos ordinatus 29. Decembris 1889 ; Episcopus Veglensis suprema Re­
solutione dd. 5. Decembris 1879 designatus; die 27. Februarii 1880 a 8. Se­
de confirmatus ; Goritiae die 23. Maji e. a. consecratus, die 4. Junii Sedis
episcopalis solemnem possessionem adiit

ECCLESIAE PARENTINAE et POLENSIS
c u m a n im a b u s 8 7 .6 1 3

A l o y s i u s Ma t hi as Zorn,
c. r. Cap. au l. tit., Ss. Theologiae D octor etc.
Natus Pervačiuae in Coni. Goritieuxi die 13. Januarii 1834 ; Sacer­
dos ordinatus 13. Januarii 1857; Episcopus Parentino-Polensis suprema
Resolutione dd. 2s. Augusti 1882 designatus; die 25. Septembris ejusd.
an. a Sancta Sede confirmatus

Cei.mus ct R.m us Donifuus

Bartholomaeus

Widmer,

S. Theologiae D octor etc.
PUNCEP8-EP1SCOPÙ8 LABACENSIS RE8IGN AT ARIUS IN CIVITATE

KRA1NBURGENSI.
Natus Krainburgi die 11. Augusti 1802; Sacerdos ordinatus 12.
Aug 1827 ; Episcopus Labacensis suprema Resolutione de die 6. Nov.
185! designatus; die 23. Mart. a Sancta Sede confirmatus; Vindobonae
dic 7. Junii 1860 consecratus; 1. Julii 1860 solemnem possessionem
Sedi episcopalis adiit, ac demum resignationo sponte oblata et a Summo
Pontfice Pio IX. 30. Sept. 1872 acceptata, Episcopatu cessit 10. Julii
1875.

4

CAPITULUM THERESIANUM
ECCLESIAE METROPOLITANAE.

Canonici effectivi et Protonotarii Apostolici
ad instar participantium.
D ignitarii.
P. T. D. Yaluasi E ugenius Car., Ss. Theol. Doct., Praeposi­
tus m itratus, etc.; J . P. Codelli L. B. de Fahnenfsld.
« « « Mercina Franciscus, Decanus Capituli ; J. P. Com.
a M ontecuculi.
« « « Castellani Dominicus, Ss. Theol. Doct., Can. Theol.,
Par. Ecclae. Metr. et Dee. distr. Gorit., Praeses
Judicii archiep. quoad m atrim oniales et alias causas
eccl.; J n r. P atr. Caes.

Canonici.
«

«

«
«

«
«

« Tuni Josephus, Can. Poenitent., Sac. jub.; Collatio­
nis liberae.
« Abram Joannes, c. r. Cap. aul. tit.; Collat. liberae.
« Bensa Stephanus, Director Cancellariae Archiep'scopalis; J . P. Caes.
vacat Cati. J. P. Caes.

Canonici honorarii.
Cels.mus ac Kev.mus D. D. Della Bona Joau. Jac., Pri»ceps-Episcopus Tridentinus Ss. Theologiae Doc;.,
C. R. Capellantis Aulicus titul., eques C. R. 0 ’d.
Coronae Fer. III. Cl.
P. T. D. Tirindelli Petrus, Par. et Dee. Flumicelli.
« « « Dottori Joannes, Cotic. et Confes. Ronchis.
« « « Cum ar Joannes, Par. et Deo. Ampletii
« « « Kociančič Steph.. Prof. Stud. Bibi. V. F. Comnis.
Archiep. ad exam ina in Instituto domestico Thiol.,
nec nou VII. et VIII. Classis Gymnas, in Conven­
tu Francise. Castagnaviz/.ae.
« « « Kafol Steph., Cancellarius arch.
« « « Petcosig Frane. Xav., Par. Romansii.
« « « M arušič Joseph. Catecheta C. R. scol. cap. pudl. e t
praep.

5

CONSISTORIUM ARCHIEPISCOPALE.
PRAESES.
Cels.mus, Exc.m us ac Rev.mus Archiep. et Princeps.
C o n s ilia rii C o u s is to ria le s e ffe c tiv i.
P. T. D. Vaiassi E ugenius Carolus, Ss. Theol. Doct., P raep.
u t supra.
« « « Mercina Franciscus, Decan. Cap. ut supra.
« « « Castellani Dom., Ss. Theol. Doct. Can. Schol. ut supra.
« « « Tuni Josephus, Can. Poenit. ut supra.
« « « Abram Joannes, Can. ut supra.
« « « Bensa Stephanus, Can. ut supra.
« « « Kafol Steph., Cancell. arch. et Revisor ration. eccl.
« « « Z angerle Aloysius, Profess. stud. Bibi. N. F. etner.
« « « Kociančič Steph., Canon, honor., Prof. ut infra.
« « « Cumar Joannes, Can. honor, ut supra.
« « « M arscball Gottfried., c. r. Cap. aul., Ss. Theol. Doct.
« « « Marušič J ob., Catech. c. r. schol. Cap. pueli, ut supra

JUDICIUM ECCLESIASTICUM.
Dioecesanum et M dropoliticm i quoad matrimoniales et alias
causas ecclesiasticas.
P ra e s e s .
1*. T. D. Castellani Dominicus, Can. Schol. ut supra.

Consiliarii.
I1. T. D. Valussi E u g . Carol. Ss. Theol. Doct. Praep. ut su p ra
* « « Bensa Stephanus, Canon, ut supra.
« « « Flapp Jonn., S. Th. D.r Prof. hist. ecc. et ju r. can.
Cous. S u b st.
P.T.D. Kafol Steph., Can. hou., Cancell. arch. et Revis. rat. eccl.
D e fe n s o r M a triin o u ii.
Cl. D. Eques de Doliao Carolus, J u ris utriusque Doctor.
S e e r e ta riu s .
L. K ravanja Mathias, Secr. Ord.
In m atrim onialibus et aliis causis ecclesiasticis provooatur
in secunda Instantia ad D elegatum Apost. P. T. Archiepisoopum Viennensem, et in tertia In stantia ad Del. Ap. P.T.
Episcopum Trtdentinum.

6

Cancellarla Officii Archiepiscopalis.
P. T. D. Bensa Stephanus, Can., Officialis, Direct. Cancell.
« c « Kafol Steph., Cancellar, arch., Can. hon. etc. u t supra.
D. K ravanja Mathias, Secret. Ord.
«
Jordan Andreas, Cancellista etC ap. Arch.
Duo Cursores.

STUDIUM THEOLOGICUM
in Archiepiscopali Clericorum Seminario Centr. Litorali-

Director studii Theologici.
Cel.mus, Ex.m us ac Rev.tnus Archiep. et Princeps.

Vice-Director studii Theologici.
vacat.

Professores.
T. D. Kociančič St., Pr. studii Bibi. V.F. et LL. 0 0 . Can. hou.
D. Gaberjevčič Jos., Ss. Theol. D oct.,P r. Theol. pastoralis.
« Flapp Joan., Ss. Th. Doct., Prof. Hist eccl. et Ju r. eccl.
« Alpi Dominicus, Prof. Theol. mor.
« Gregorčič Ant., Ss. Theol. Doct., Prof. Theol. fund. et
dogm.
« « Mahnič Antonius, Ss. Theol. Doct., Prof. stud. Bibi. N. FP. T. D.
Marušič Jos., Catech. C. R. schol.cap pueli, et
praep. docet catech. et paedag. in Sem. centr.

P.
R.
«
«
t

Examinatores Prosynodales.
P.
«
«
«
R.
«

T. D.
Castellani Dom., Can. ut supra.
«
«
Z angerle Aloysius, Prof. emer. ut supra.
«
«
Kociančič Steph., Prof. ut supra.
« « Valussi Eug. Car., Doct. Ss. Theol. ut supra.
D. Gaberjevčič Jos., Prof. ut supra.
« Flapp Joan., Prof. ut supra.

1. DBcanatns lioritieisis.
Parochia decanatis ad Eccl. Metrop.

SS. H1LARII ET TATI ANI MM.
cum Eccl. fil. S. Spiritus in areo; S. Antonii C., Immac. Cone. B. M VS. Joannis de Deo in nosocomio civ. et S. Crucis in coem.

(Jur. P atr. C. R Fund. Cameral. cum. anim. 7400).
P. T. D. Castellani Domin., Can., Parochus Decanus ut suprD. Pire M atthaeus, Vicar. choralis et parochialis, Sac. jub.

7
D.
«
«
«
«

Kodermatz F ranciscus,
Vioar.
Grusovin A ntonius,

Bolter Michael,

Sion Leonardus ju n ., Caer.

Baubela Oarolus,

choralis et parochialia
»
»
»
»
»
»»
»
»

Ad S. A n d re n e [Št. Andrež), V icariatus.
(Fil. Eccl. Metrop. curn auim. 1257) [Posla Goril.)
D Gaberščik Simon, Vicarius»
A d S.Ursulae.

V. M.

Ecclesia Monialium Ursnlinarum.
(cum anim . 90).
P- T. D. Grusovin Josephus, Protonotarius apost. ad instar
particip., Cubie. SS., Cons. Consist. ad honores,
Confess. Monial. S. U rsulae et Dir. Špirit. Conven­
tus, Sacerdos jubil.
Cl. D. Sedej Franc. Ss. Theol. Doct., Capell. et Catech. achol.
pueli.
A d S. 1(1 A A T II Parochia.
cum Eccl. fll. S. Antonii C., S. Joannis Bapt., Ecc. Semin. S. Oarol.’
Cap. S. Audreae Ap. in Sein. puer, et Gap. Exalt. S. Grucis
in palatio Archiep.

(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim . 6271).
D.
*
*
*

W olf Joannes, Parochus.
Zoratti Franciscus, Coop.
Tomsig Franc., Coop.
K ravanja M athias, Benef. R encinger.
In Suburbio P I A Z Z I T T A .
Parochia

Ss. Viti e Modesti Mm.

cum sacello S. Annae in Grafenberg.

(Jur. P atr. Fund. Relig. cum anim 3628).
Milost M artinus, Parochus.
* Centazzo A ngelus, Coop.
I n Suburbio S. R o ch i Curatia.
(Jur. P atr. Fund. Relig. cum auim . 2383).
Z ucchiatti M artinus, Parochus,
vacat Coop.
Sacerdotes INSTITUTIONI publicae addioti:
^ Lenardig Fridericus, schol. m ag. Surdo-Mut.
» Machatsohek Francise., Cat. Schol. cap. civ. puer.
Marušič Andreas, Prof. Relig. et Exhort. in C. R. Gymn.

8
P. T. D. P auletič Andr., Cub. ad hon. S.S. extra Urbem, Dir.
et Catech. Inatit. Surdo-Mutor. «Equea Ord. Frane. Jos.»
„ Schober Joannea, Cat. suba. schol. norm. cap. pueror.
„ Sea8ich Antonius, Prof. Rei. C. R. Scholae realis aupcruce aurea «pro m eritis» insignitus.
„ Tomsig Aloysius, Cat. schol. cap. civ. puel. et puer. der.

Sacerdotes deficientes G oritiae degenes.
D.»

»Albert Franciscus, Sac. pensionatus.
Costa Franciscus, Sac. peng.
D'ak Antonius, Prof. Gymn. pens.
Goriup Stephanus, Parochus et Dee. emer. Cous. consist.
ad hon. „cruce aurea cuin corona pro meritis" insign.
Jerissh Jac. Prof. Theol. Past. emer. et Par. pens., Sac. jub.
Jug Joannes, sac. quiescens ad tempus
Košar F ranc., Cap. castr. pens.
K ragl Ant., Sacerdos deficiens.
Lampe Antonius vic. pens. Dioec. Labacensis.
Leban Jos. Sac. deficiens
Mighetti Oarolus, Vicarius pens.
N anutti Antoninus, Sac. pens.
Oblokar Michael, Vie. pens.
Peršič Frane., Cap. castr. pens.
P ertout L au rentius, Prof. Rei. et Exh. in C. R. Gymn. emer.
Rubbia V incentius, Sac. pens.
T ušar G regorius, Sacerd. Dioec. Labacensis, Doct. Philos.
Prof. Gymn. pens.
Vecchiet Joannes, Sacerd. quiesc. ad tempus.
Znvadlal Jos., Sac. quiesc. ad tem pus

SA LC A N U M (Solkan),

Parochia S. Slephant Proto-marlyr.,

cum Kecl. til. S. lìochi C. in GoriMek.

(Jur. P atr. Fuud. Relig. cum. anirn.
D. Kolavčič Ioannes, Parochus,
n Godnič Jos., Manemiss. et Coop.

1451) (P. Salcan.)

Vicariatus
a P arocho S a lc a n i d e p e n d e n te s.
Peli ni a. S. Silvestri Pp. Conf.
(cum anirn. 10(0). (P. Gorit.)
D. Pachor Steph., Vicarius.
A d S. M au ri.
(cum anitn 322). (P. Gorit.)
D. Mašera Jos., Vie. et scholae subsid. Magister.
P odsubotilM iui N. Nicolai Ep. C.
cum Kccl. HI. S. Laureutii M. Podseuicae.

(cum anirn. 321). (P. Gorit.)
D. Stubelj V incentius, Vie. et scholae subsid

Mag.

9
G a rg a ru m , S. M artini Ep. C.
(cum auim . 1152). (P. Salcan.)
D. Leban Andreas, Vicarius,
vacat Subsidiarius.
B a ta (Bate), S. Crucis.
cum Eccl. fll. B. M. V. ad Nives in Podlaka.

(cum auim . 1156) (P. Salcan.)
0. Božič A utonius, Vicarius.
Č ep o v a n o m , S. Joannis yBapt.
(cum auim. 1430) (P. Čepov.)
Grča Blasius, Vicarius.
T r i b u sa s u p e r io r , S. Francisci X av.
(cum auim. 6G6) (P. Čepov.)
B. Jarec Joannes, Vicarius.
R a v n ic a , S. Margaritae V. M.
(cum anim. 829) (P. Salcan.)
O. Leban Franciscus, V icarius
K ro n b e rg , B . M. V. Cons.
S. Cath. V. M. in K ronberg; S. Mar. Magd. in Loka; Sa. Trinitatis
et sacello Coni, a Coronini in arce Kronberg.

(cum auim . 1021} (P. Salcan.)
" . Bajc Josephus, Vicarius.
L o k v a (Lokve), C uratia S. A ntonii C
(Jur. P atr. Fund. Relig. cum anim. 686) (P. Salcan.)
0- Farfoglia Joauues, C uratus provisorius.
M o n tis S a n c ti, Sanctuarium II. M . V.

dep. a Cel.m o, E xc. ac li mo O rdinario.
(cum anim. 26) (P. Salcan.)
R utar L aurentius, Vice-Director
* Skočir Josephus, Contesa.
* K ravanja Joannes, Sac. quiesc.
* Cerv Antonius, Sac. quiesc. ad
Sum m a

et Conf.
ad temp.
temp.
anim. Dec. Gorit. 30,821

II. Decanatis S. Petri
Parochia ad S. P E T R I prope Goritiam,
cum Cap.

S. Joannis Bapt. in coem.

(Jur. P atr. Fund. Stud. cum auim . 1070) (P. Gori.)
T. D. Kobal Petrus, Parochus Decanus, Scbol. Insp. distr.
et Cons. Consist. ad honor.
• Schauli Josephus, Coop.

10
V ic a ria tu s
a P a ro c h o s. P e tr i d e p e n d e n te s.

V e rto jb n , S. Josephi et S. Joannis Bapt.
(cum anim. 1344) [P. Qoritia)
D. J u g Antonius, Vicarius.
„ Jarec Joseplius, Sac. peos.
B ilje , S. Antonii C.
cum Eccl. fil. S. Laurentii M. Bukovicae et S. A ugustini Ep. et CapS. Silvestri in Orehovle.

(cum anim. 1883) (P. Bukovico)
D. Fiegel Jo an n es, Vicarius.
« Kranjec Antonius, Coop.
R A N C IA N O I (Renòe), Parodi. Ss. Hermag. et Fortunati Mm(Jur. Patr. Coni. a Strassoldo, cum auim. 1003). (P. Bukovica)
I). Sušek F ranc., Parochus.
« Faganelj Steph., Coop.
V O G G R ŠK O , Parodi. S. Ju sti M.
cum Cap. publ. S. Kloreaui L. B. Tacco et S. Rochi et S. Barbarae,
Eq. de Bosizio.

(Jur. Patr. Lib. Bar. a Tacco, cum anim. 762) (P. B ukovica)
D. Civek A ugustinus, Paroch.
« Braida Casparus, Par. pens. Sac. jub.
F E R V A C I NA, Paroch. S. Andrene A p.
cum Eccl. Al. S. Laurentii M. in Zalošče.

(Jur. Patr. C. R. Fund. Cameral. cum anim. 1455)
(P. Dontberg).
vacat Parochus.
D. Poljšak Josephus, Coop. et Adulili, par.
G r a d is c u tta (Gradišče), Immac. Voncept. lì. M. V.
Vicariai, dej), a Parocho Pervačinae.
(cum. anim. 476) (P . Domherg).
D. Gregorčič Simon (sen.), Vicarius.
Iti ER NA (Miren), Parochia S. Georgii M.
cum Eccl. til. B. M. V. in Monte G rado; S. Marci Ev. in Rupa et
S. (Jatharinae V. M. in Peč.

(Jur. Patr. C. R. Fund. Cameral. cum anim. 1716) (P. Merna)
I). Lukežič Joannes, Parochus.
« Vuga Miohaél, Coop.
« Mosetizh Jos., C uratus pens. don.
« Pipan Aloysius, Sac. quiescens
Vacat. Capell. in m onte Grado.
S o v o d n je , Vicariatus S. M artini, dej), a Paroch. Mernae.
(cum auim. 660) (P. Gorit.J
D. Merzina G eorgius, Vicarius.
Sum m a anim. Decanat. 8. P etri 10,969

Ss. Kanal). S. (cum anim.) (P. S. Tomažič Ferd. Nicolai Ep. M . 771) (P. U km ar Ant. 8. T. Rožič Franciscus. 352. Srednje. Consist.. S Josephi in arce Can. Zenonis Ep. M atthaei Ap. Wolfgang! Ep. « Pachor Andreas. in Paljeva. Inspect. subsid. « « (Jur. 2611) (P. V icarius et schol.11 III. Annae in coem.. pens. et S. 8. CANALIS (Kaual). jub. B. Coop. cum Eccl. Vidic Franc. Quirini Ep. Vicariatus a P a ro c h o C an a lis d e p e n d e n te s. O. K anal). Ducalis a Blacas. Georgii M. D. Joan. Petri et Pauli. 2034). Patr. in Nekovo. V icarius pens. D.Toannes. (cum anim. 1036) (P. Arch. Dečan. Cencič Michael. Vičar et Scholae subs. cum Eccl. cum aniin. D.. S. in Prelesje.. fil. cum Eccl. Mag. K anal). S. (P. in Goljevica et 8. Parochia decanalis B . Assumptae. Delkin Franciscus. Sac. (cum anim. Vicarius et schol. Fam il. S. I d r ia C a n a lis (Lig. S. V. m ag. 111. Mich. fil. Andrene Ap. in K restenica. lil. Mag. M. et scholae subsid. S. V uga Andr. D.. D. Achatii M. G o re n je p o lje . Božič Petrus. R o n e in a (Ročinj).. cum Eccl. S trukl G regorius. Decanatos Canalis. K anal). Vicarius. O. S. Kanal). in Kamcnca. Vicarius. Kanal). cum Eccl. M. 1061) (P. S. (cum anim. Jacobi Ap. Paroch. Maria Celje). Gantiani M. Plave. Coop. Sohol. fil. P. K ragelj . D e sk le . District. (cum anim.. Vičar. Trinitatis. Viti M. Bapt. in Verh.. cum Eccl. ad honor. S. 2 . 1471) (P . Vacat Coop. S. Kanal). et Consil. fil S. Antonii Ah. (cum anim. Mag. Vičar.

Assumpt. lil. (cum anim. et sacello S. Paroch. li. Lubiui. V. S.) D. L e v p a . cum anim. Cousist.) D. cum Eccl. iu Vertača. Marci Ev. ad honor. K a l. Sac. Petri et Pauli Ap. D. Z a p o to k . Sirnima anim. Coop. (cum anim.12 A v če (Auza). Spiritus. S.. 651) (P. C. D. (cum anim. Ttdm iu. « Penziu Carolus. R utar Thomas. Dečan. Vicarius. M artini E p. Uldarici Ep. (cum anim. decan. S. M. S. S. S k ert Andreas. fil. Kanal-Avče. Čerin Thomas. subs. L u k o v ec . (c u m anim. P rim i et Feliciani Mm. Areh. Vicarius. cum Uapell. Antonii Pat. Petri et Pauli. S. peusionatus . L om . cum Eccl. 885) (P. T U L M IN L M (Tomiu). et Consil.) D. 1454) (P. Vicarius. Z atm ini. B. S. Vicarius et scholae subs. Thomae Ap. V icarius et sohol. S.. Stephani Protomartgr. 1438) (T. Vicarius. Coem. Ss. Patr. Fuud. G ertrudis V. Terpin Aut. D.. Pipan Antonius. Canalis 13. district. cum Eccl. Vicarius. Gabriel. K ragelj Jos. (cum anim. Decan. Georgii M. Relig. V. B resausig V alentinus.) D. Mag. (Ju r.. S. Slokar Joannes.) D. « Kade tiaro Jos. Par. Coop. Ss. in arce Tulim S. Mag. T.. Kanal-Avče. B aiijšiee . Kanal-Avie). 1127) (P. Schol. Volariae. Inspect. Cepovan. (cum anim.‘J07 I¥.) D. 4638) (T. Kanal. Ss. Kanal-Avče. 1014) (P. K anal. M. Brictii Ep. S. l m m u t i i s T u i m i n i . 335) (V. Polubini . ad Nives.) P. Michačlis Arch. Tomšič Joseph. til.

Relig. Golja Josephus sen.. Ul. (J u r. Joan. S. S. V icarius et sckol. « V uga Joannes. cum Eccl. Patr. subsid. 1475) (P. B. Relig. cum anim. in Coem.. S. Coop. Parochus » Žnidarčič Andr. S. Danielis P. Patr. S. cum anim. Fund. Patr. vacat Subs. S m rekar Franciscus.15 Vicariatus a P arocho T u im in i dep en d en tes Libusina. cum Eccl. Mariae Magd. in Modreja. Mathiae in Ravna.. Relig. Parochus. S. AI) MONTEM S. 1853) (P. cum auirn. V. 1178) (P. subsid. Lucia. et scholae Mag. Coop. (Jur.. praesent. M. Fund. V icarius prov.) D.) D. S. S. Annae in Magost. S. Jacobi maj. Lucia. Vicarius. Volče. Mag. Coop. Ilovar Franc.521) D re ž e n c a . 546) (V. iu Kamno (cum anim . Curatia S. . Parochia. Ju sti M. (Jur. « K um ar Joannes. Provisor et scholae subsid. Pervajne Mart. V. ( 'uratia S. (Jur. Mag. Relig. Ev. A d S. Tribuša infer. S. Leonardi C. Relig. Id rin (1! a č a c ). K uštrin Joannes. et Schul. (Jur. 785) (P. Parochus. cum Eccl. in Mengora .) LUCIAE (Na Mostu). Curatus prov. Viti (Št. Curatia S. S. Curatus provis.) D. (cum anim. Fuud. D. Lužnik F ranc. « Golja Jos. in tempi. cura anim.fll. 1116) (P.. Spiritus. Hvalica Aut. Joan. Luurentii M. jun. fll. VOLZANA (Volče). in Koseč. Parochia S. Carli Aloysius. Fund.) D..) D. Ito èe. Lucia. in Selo et S. cum anim. Relig. Parochia cum Eccl. Lucia. Mag. S. cum anim. Fund. Patr. Coop. « F eltrin Joannes. Patr. Lucia.. 1660) (P. Georgii M. fll. D. Patr. Fund. Caporct. B. (Jur. (cum anira. M. iu Coem.) D. Bapt. Viška gora).. Caporettum). et scholae Mag. 510) (P.

D. Ruttine theut. 1378) (P. P e č in e (Pekina). P atr. Mag. Vicarius. lì. O b lo k e.-Grahovo). in K neža. Patr. Grahovo. S. S.) D. Pirich Michael. 414) (P. Epiphania Domini. Coop. (Jur. Vicarius.-Grahovo). Nicolai E p. Paroch. 593) D. Fon Jacobus. Praesent. S.-Grah. S. Georgii M. « B ratina A ntonius. A dm inistrator. Vicarius et schol. Podmelec (cum anim. Lucìa. — Grahovó). subs. Fund. M. cum Eccl. Cerv Franciscus. P o n ik v e (Paniqua). C. subs. Hermagorae et Fortunati Mm. A nnae Vičar. a Par. S. lì. fil. P etri Ap. Selak Joannes. Leonardi G. Fund. Sum m a auim . (cum anim. Urbančič Andr. Lamberti E p. H teržišče. P O D M E L E U .) D. P O D B E R D O . Parochus (P.. S. Fuud. in Bača cum coemet. Relig. Parochus. P atr. Assum pt. Vicarius.-Grah. Relig. Tulm. S. Tulm. (cum anim. V. y (cum anim . 679) (P. Mag. Mag. C. Relig. Coop. 1847) (P.) D.) D. (Deutschgereuth).) Vicariatus d ependentes a Par.14 Vičar iatus d ep en d en tes a P arocho S. Tulm. S. Tulm iui 2095^ . Viti. 630) (P. Par. cum anim . et scholae subs. fil. D. Ss. D. 720) (P. Oswaldi Reg. cum auim. Decan. Beuk Joannes. Tulm. dep. Luciae in Logerska et S. R U T H A E T H E U T O M C A E (nem ške Rovte). in Loja. V. Lucia. 410) (P. Ju vančič L aurentius. « Kos Simon. (Ju r. P ar. M. V icarius et sohol. Batagelj Antonius. M . S. Tulmin. cum anim. (cum anim . cum Eccl. Tulm. (Jur.

Mm. Poljiee. (cum anim. D. P rim šar Josephus. cum Eccl. Circhina). S. 292) (P. C uratus provisorius. Bapt. Decan. S itar F ranciscus. Ravna. Pauli Ap. Ursulae et Soc. Otalež. ŠEBRELJE. cum anim. O re h e k . Circhinae 7. D. eccl. P atr. Vicarius. Cantiani in Reka. S. fil. Vicarius. P atr. « Pavletič Franciscus. D. Jeram Josephus. cura anim. Sehol. M. Andrene Ap in Zakriž. D. Coop. 808) (P. Catliarinac V. (cum auim. Idria). Harm el Adolphus. in coem. D. 2754) (P. 1044) (P. V. F u n d . Starm an Steph. D. Bart. IVovake. 267) (P. fil. et Cousil. Curatia Ss. (cum anim. Circhina). Parochus. (Jur. F und. Jodoci in Trebence . cum anim.664 . Par. C IR C H IN A (Cirkno. convicar. W ester Joannes.Georgii M. Lazar Antonius. (Collationis liberae. Fund. P atr.15 lDe c a n i t i s Circtiinae. D. S. Joannis Bapt. S. Insp. Coop. Curat ia S. Jereb Joachim . S. Circhina). P atr.) P. Paroch. Selak Antonius. 206) (P. S. cum anim. Joan. (Jur. 890) (P. Relig. vet. Kirchheim ). Relig. I. Vicariatus a Parocho C irchinae dependentes. Relig. II. in Straža. Vv. S. S. Circhina). Circhina). A rnae cum Eccl. Dečan. Thotnae Ap. in Planina. Circhina). M . Nicolai in Jazne. (Jur. cum Eccl. S. 805) (P. Jagcršče. Circhina). T. B. Parocb. diet. Summa anim . Spiritus in Labine. C. ad honor. D.. Georgii in Lazic. 5 3 8 ) (P. Leonardi C. S. Paroch.. ducati. C uratus provisorius. s. S. S. Uldarici E p. S. Relig. (Jur. Vicarius.. par. S. (oum anim. vacat Vicarius BUKOVO. C. Ubaldi E p. Parochus. cum Gap. cum anim . S. Fund. Consist. Circli.

cum auim. CAPORETTUM cum ( K o b a r id . fll.. D. V. Ampi). Sokol. in Staraselo. Inspdistr. Curatia S. Serp. c u m E ccl.) P.16 VI. M. M. Scholar. V ic a ria t u s a P aro ch ia A nipletii dependentes. D . T h o m a e A p. D e c a n a t u s A i y l e t i i . et Cons. N. VicariatUs dep. 1010) ( P Ampi. P atr. S . Laurei. (cum anim. Vie. Protom. cum auim 2268) (P. Coop. cu m E ccl. 3262. Paroch. Parochus D ecanus. (cum anim . 8. 1199) (P. C ez-Soèa. B. Eccl. L og ( M i t t e l b r e t ) . Ampi. in S u sid . in S te rm ic vO b e rb re tt' (cum auim . vacat Coop. Vicarius. Decanus. N icolai E p. Cumar Joau. Par. Gregorčič Simon (jun. S. Ampi. Fund. a. Patr.'>83 Vii. U ldarid Ep. T r i n i t a t i s .. A M P L E T 1U M (B o v ec. V. Vicarius. Zarl Antonius.) P.li. T. distr. Ampi. 807) (P. K urinčič Joanu.V. K ravanja Andreas. Josephi. À s s u m p t. J o a n n is B a p t. S. J . L e o n a rd i in S taro so lo . M.) D. K a rfre it). E piph. hon. Soèa. Par. S . in K a l. T. « Manzini Antonius. S. Stephan. ad honores. T r e n ta . II. Fund. in c o llo . Kranjec Franciscus. D.. in a g r o . S. vacat Coop. (Jur. Curatia Soéae. in P lu ž n a .. Curatus provisorius. D. Summa anim. Vicarius. Relig. Ampi. Insp. Cap. 1889) ( / ’. D e c a n a t u s ( l a v o r e t t i . Dee. (cum anim. Coop.) D. D. S. S. C. Can. oum anim . S e r p e » ita . Antonii Ab. M ichaèlis A rc h . A ndrene A p. S. Flitsch). Floriani M.. Cons. P atr. S s. Assumpt.). Š trukelj Mich. Capor. S. (Jur. A n to n ii P a t. C.) D. et Cons. . et scholae Magist. Murovec Jounnes. S. Consist. in S v ig n a .) (P. Jekše Andreas. in Id e rs k o .) D. 434) (P . Relig. (Jur. Relig.. D. Fund.

8. Schol. D. Cer ni cae. Vic. H l. Dec. dccanalis S. Ss.. ( / ’. C. et Consil. P e tr i A p.) D. aurea cruce cum corona „pro m eritis" decoratus. Kodre Joannes. S. S. 1072) (P. Marinič Franciscus. cum Eccl.) D. Čigon C arolus. 672) (P. Martini Ep. Capor. V. Vili. 1376). (cum anim . M. Leskovec Mart. „ Perdich Michael. R. V itovlje.B . dtp. J u s ti Grojaèe (Jur. a Par. C um ar Carolus. S. Ss.) D. dependens cum E cc l. T. Summ a aniiu. ČER NICAE (Černiče). P rim i et F clidani Mm. Ss. ad bon. C ap. Viti M. Capor. M. Serpertica). S. Čem. 607) (P . cum E ccl. Crucis. M agister. Parochus Logi (Lonch). 54'. Kokelj G eorgius. Par. Vicarius. Capar.. (cum anim . ad N iv es in c o lle . (Jur. Catharinae V. P atr. e t S. S. Nicolai E p. Peternel G eorgius. Pat. 954) (P. D. Fuud. cum Eccl. S. Borjana. L. H ila rii e t T a tia n i Mm. Caporettnm). pi us. Capor. Par.) D.)) (P. Capor. Vic. Nicolai Ep. cutn anim . Cam. c u m E ccl. C. Cernicae). Bcrgognaa (cum anim. (cum anim . fil. (cum anim 361) (P. in colle a d N a tiso n e m . S. Kred. (cum anim. Vicarius. (cum anim. M a rg a rita e in S ilv a. BREG INJ (II ergogna). in colle P e r a t. S e d u la (Sedlo). B. Vicarius. Relig. T e rn o v o . H e len a e in P o d b e la . Parochia S. cum anim. Jacdhi Ap„ Vieariatus a nullo Par.. 657) (P. cum E ccl. Bandel Blasiu8. S. Cibič Antouius. Vicarius. fil. M. C. O osm ae e t D a m ia n i in M alo v se. J o a n .135) (P. P e t r i. . et scholae subsid. Decan. district. Vic. Vio. Cooperator O sek. Fund. D. V. Trinitatis. V icarius. lì gii ii ii ii In s ČernicjG. Ss. Consist. fil. Vicarius.17 Vičar iatus a P a ro d io C aporetti dependentes. Insp.) P. e t P au li in R a v n a . Lapagna G eorgius. Livek (Luico). . Ss. C. e t S.) D. in V ito v lje . fil. D. Par.r. Caporetti 7003. L u c ia e in coeui.

S. M. Vic. 1806) (P. D. Vicarius A d S. outn anim . Cam. llaid. BATUJE. in Vertovino et S. Gemica). (Jur. Curatus. (cum anim. C uratus provis. C. Haidov. (Ju r. 1527) (P. cam anim. (Ju r. D. Madon Blasius. (Ju r. Fam il. Silvestri Pp. H a id o v iu m (Ajdovšiua. Sovdat Josephus.) D. Vicariatus «lep. Cerv Joannes. P atr. Parochia S. Lipovž. a Par. B. KAMNJE. 932. liapt. V alentinčič Stephanus. Coop. Vicariatus P>. O tlic a . C. P atr. D Kerkoč Stephanus.). cu tn E ccl. P atr. « Ferfolja Andreas. Dečan. (Ju r. cum Eccl. fil. Parochus. Vippac. Relig. Haidovium). pensiouatus. Černiča)D. P atr. V. F loriani M. Cern. Annue. « Kodrič Joannes. A d S. in Selo. Antjdorum Oustod. Coop « Kočevar Josephus. R. S. quiesc. Parochia cum E ccl. Ja c o b i in O se lja n . Parochns. Tomaž). Donati in Skrila. Communit. 2074) (P.012. Kamnje.) D.) (P. 922) D. Coop. c u m E ccl. (cum anim . (Jur. Rjavec Blasius. Vicarius. Schm utz Joan. cum anim. Fund. Schonpass(cum anim. (cum anim . ' ' " " 1 1V Sum m a anim. anim . S. a P a ro c h ia S. a Par. Par. Patr. fil. Haid. Šac. Patr. L ogar Jacobus. 759) (P. 719) (P. Teruovo. O. Michaelis Arch. D . ad Nives dep. 1747) (P. « Okorn Fidelis. Fund. cum anim. Par. 634) (P. M ichaelis A rch. M ichaelis. v v Z a b ija Major (Zabije). Uokavec. Cameral. P e tr i in D obravlje. cum anim . (P. Crucis. fil.) D. V. Vicarius. Haidovium). S. Parochus. et S.. Vicariatus dep. . URUCIS (Križ). Stepančič Franciscus. Haidovium). S. ili. Salcan. fil. Haidenschaft). 444) (P. S. « Mesar Andreas. Curatia S. Vicarius. Joan. Parochia S.18 SCHÓNPASS (Šempas). Curatia Ss. Parochus. Fund.) D ugulin Joannes. T h o m a e (Št. Laurentii M. Cernicae 14.

in Suta. P lis k o v ic a . Komen).Tacobus. Komen).. Aegidii Ab. S. Curatia S. Ih Vuk Leop. B. Ja co li Ap. Daniel). * Klobovs Joaunes. Thomae Ap. S. Golob Josephus. Ss. pens. anim. Viti et Soc. Coop. P Pelizon V alent. S. S. castr. Cap. Ass.. A d S. (cum anim. Consist. Hrušovicae. Antonii Ah. Inspect. Vicarius. (cum anim. V icarius et schol. 722) (P. 304) (P. Parochia decanalis S. (cum anim. S. C uratus prov. Michael. 476) D. in Vovčigrad S. Decanatns Korneni. V o lik id o l. P atr.. Decau. ad honor. (cum anim. 503) (P. Doliak . fll. Subsid. Komen). Komen). 1139) (P. 673) (P. D. Mag. Relig. L ip a. P. Vicariatus a Parocho in Komen dependentes. dist. Coop. Schol. Gabrovka. „ Poljšak Alphonsus. H ebat Frauciscus. Arch. (cum. Joannis Ap. Crucis in Ivanigrad . P. V icarius et scholae subs. et Cons. Mm. V. Vicarius. 657) (P. Matthaei Ap. Vicarius. S. Ih Mozetič Stephanus. et Scholae Mag. P. Vicarius. cum Eccl. Komen). fll. Petri Ap. (Ju r. cum anim 3184) (P. Patr. (Jur.. Paroch. Georgii M cum Eccl. Ih Marzolla Jacobus. Komen). in Oberšlen. KOMENUM (Komen). Mag. D.!9 H. cum anim . (cum anim.. 1149) (P. .Kotnen). P ahor Antonius. D a n ie lis (Štanjel). Vojščica. Stud. M. Andrene Ap. Ih V uga Petrus. S. S. subs. Fund. « Bunz Franc. T. S. (P. Sluuder Joseph. Komen). (cum anim. G o rja n s k o . Fund. Vicarius. Š k e rb in a .

. M. (Ju r. S. B. supr. Catharinae V. M artini Ep. Parochia Ss. cum anim. Coronini K ronberg. fil. Jacobi Ap. Pancrati in V. (P.. Catharinae V. M. 2914) (P. SAMARIA (Šmarje). cum Eccl. S. Fabiani Joaunes. R E I F E N H E R G (R ib e u b e rg ). Vicarius. Parochus. C. Vic. S. Uantiani M. mag. Vičar. jun. Haidovium. et S. Michaelis Areh.) D. P atr. Paroch. Sac. S. S. Com. Brezovščilc Andr. « Kafol Frauciscus. Spiritus in P edria. Carner. K.. Parochus. M. Coop. V. in Tabor. Nominis Ji. (cum anim. in Raša. Fund. (Ju r. Brezovščik Andreas. Martini in arce Reif. subs. M akuc Antonius. 1229) D. cum Eccl. Tomaž.Vicariatus a nullo P arocho dependentes. quiescens ad tempus. OaBria. (P. DORIN B ER G . D. Dečan. Mag.) D. fil.094 . 1263) (P. (Collatiouis liberae. D. in Tabor. Vicentini Jac. S. S. et Consil. 579) (P. Coop. (cum auirn. K o b lja g la v a . S. B ra n ic a sui). Iharinao in Preserje. Consist ad hon. Thomae in S. Daniel). cum anim. 678) (P. et Capellis S. inf. (cum anim . Vicarius. vacat Coop. S.) D. Leonardi C. M. cum Eccl. Daniel). S. P atr. Ceket Frauciscus. « Kuuiar Ludovicus. Eoioeni 17. et schol. C. S. cum auim. S. Antonii Pat. Summa anim. Dornberg. ReifD. (cum anim. P. S. Annae in Razgorjel S. Uldarici Ep. et schol. Danielis P roph. in Branica.). S. 61. Daniel. G a b ria (-je). S.. 8. « Kodelja Josephus. 1283). Š tja k . P ar. „ Vales M ircus. sen. Haidov. subs. Par. 341) (P. Kramer Philippus. in arce Reif. T. Coop.

885) (P. Par.21 I D i m i t m Dnini. til. Fatr. P atr. Vicarius. D. II. Kostanjevica. M r i Ap. S. Dečan. fil. D. (cum anim . cum Eccl. . Laurentii M. Vicarius. fil. Coop. vacat Subsid. S. Eccl. 808) (P. Beneficium S. 1425) (P. (curu anim . (cum anim. (cum anim. Kostanjevica). Joannis Bajd. Vicarius. Mariae Magd. M. Keber Antonius. M artini E p. cum EccI. S. V. 434) (P. 13. S. cum Eccl.. „cruce aurea pro meritis" in si­ gnitus. Primožič M atth. Kostanjevica). K um ar Joseph. (Jur. 640) (P. Kodrič Franc. 685) (P. Doberdob. Vičar iatus a P a r o c h o D u in i d e p e n d e n te s. vacat. vacat I. Far.) P. C. T. Nicolai Ep. Temnica. Decanalis S. D. 570) (T. Vičar. ad hon. Vicarius. D. Selae ct S. D. Ad S. M av h in j e . Filipič Joannes.. Patr. Ferfolja Joseph. (cum anim. Sfiligoj Antonius. Comm. Inspect. Monfcdcone). Princ. S.. S. in Brestovica sup. (cum anim . Kostanjevica). Nabrežina). distr. et schol. Dnin. S.. Andrene Ap. ab Hohenlohe. Mag. D. ad Hohenlohe) a Parocho-Decano adm inistr. 533) (P. DU1NUM (Devin).. Consist. et Cousil. Nabrežina). Anastasiae M. cum anim.. Spiritus Duini et S. Opatjeselo. til. Slivnae. Vicarius. (cum anim. Princ. Brestovica. Josephi Sistianae. Tončič Josephus. Scliol. S. D. D. S. Jur. (Jur. M artini E p. Annae ili Arce. Doberdob). P e la g li (Sempolaj). D. Vicarius. Silvestri in Novavas. C. Coop. cum Eccl.

distr. S.. G a b ria (-je Memae). A d S. . D. Duini. S. Parochus. Par. (Jur. III. V.) D. Princ. S. (cum anim. D. Monfalcone). M arušič Joan. Inspect.. Ambrosii Ep. Patr. Zanut. Pečenko Andreas. Prosek)' D. Pelizon Josephns. cum Eccl. ad honor. Jamlje. M a r tin i E p. cum anim.144. 1064). pensionatus. 1621) (P. et Dee. Consist. cum Eccl. Vicarius Summa anim. Duinum. T. Cons. Coop. Sagrado. Antonii et Sacello Bistrignac. Paroch. Parochus « Ballabeu Josephus. D.. Torre Aloys. Parochia S.. 658) (P. fil. Vicarius. Nabrežina). ad Sontium. fil.. Coop. C. Rochi C. Fund. (P. M O N FA LG O N U M (Monfalcone). S. ZGONIK. simpl. cum Eccl. Nicolai in Aris. Polazzo et Redipuglia. 900) (P. ad hon. fil. Nagrado). ab Hohenlohe. Michaelis Arch. I. Patr. cum anim. 267) (P. I). P. Uldarici in Samatorca. B. loci cum anim. I Decanatus Montisfalconis. cum Eccl. (Jur. Blasig Andreas.22 N a b re ž in a .los. S. G ergolet Josephus. Merna). Vicarius. emer. Durjava Jos. D. Coop. (cum anim .) vacat Vicarius. S. M. vacat II. fil. Sac. T. (cum anim. P. Dečan. 9. « Utili Petrus. Mariae Rosarii. vulgo Marcelliana. Vičar. S. Parochia. (cum anim. S. Coop. P E T R I A p. Vicariatus a n ullo P arocho dependentes. Nicolai Fp. aurea cruce cum corona „pro meritis" insignitus.. S. Tribusson Joan. Commun. Micliačlis Arch. D. in Verh. Podreka . Patr. P ussig Jacob. in Oassegliauo. Relig. 275) (P. Consist. Parochia decanalis S. A ntonii Pat. et Catecheta. D. C. D. 3660) (P.. C. et Consil. S. Schol. Decan. (Jur.

RO N C H A E. Sacerd. simpl. Andreae Ap. Relig. Dol et Sacello S. V erm egliani. lil. V. B. D. Grad. Moutisf. 800) (P. et Subsid. S. Deoau. Mag. Fund. Parochia S. cum Eccl. et Consil. Cau.058 II. . Joann is B.. « Caneva Jacobus. cum Eccl. 1212) (P. Tam buriini Antonius. Vicarius. D. Cap. C A N T I A N I M. P N anut Joan. P. (cum anim.. Cap. Rovelli). Relig. 13. Proti et Chrysogoni Mm. Parochus Dec. til. V. Maroovig Ant. Parochia. cum Eccl. (Jur. Consist. D.. F o g lia m n n . Coop. Parochus. Soleschiano. S. Vicarius. Pauli. S. Spiritus. DecaHliis Gradiscae. Ronchi). cum anim. S. et Sacello S. vacat II. Assumptae. (iR A I)IS C A . schol. D. 1’atr. s Amorotti F ranc. Ronchi). A nderlig Jacobus. Starauzani et schol. Pieris. honor.. Viti. 1. (cum anim. D.T. Bellianum. Inspect. Cullot Carolus.. Cantiani. Magist. Fuud. Vicarius. Sept. 3985) (P. « V en tu rin i Ju liu s. subs. Pat. Crucis. T. 1228) (P. P etri dependento«. distr. Ronchi). Furlani Andreas. T re visan Benedictus. Sr...23 Vicariatus a Parocho S. Ronchi). Dobbia. D. Selz. Sacellis S. Mariae M agdalm ae. Vermegliano. M. (cum anim. Coop. P. Silvestri et Familiae Blasig. cum anim 400) (P.) P. Vicariatus Parochiae S. « C utini Joan. Bapt. Parochus. et Conf. Sagrado). 480) (P. vacat Coop. Relig. (Jur. Bressan Joann.. Fuud. (cum anim. Parochia decanatis Ss. cum anim. Vicarius. B. Dottori Joan. M. ad bon. S. Schol. A d S. lil. Cone. S. Laurentii. in Staranzano. Sum m a anim . Petri et Pauli Ap. 900) (P. Patr. Turriacura. Ročki C. (Jur.

P. (cum anim. Romans. S. H. S. Ceriani Josephus. Gradis. Spangher.24 D. ROMA NSI UM. Vic. V. V. Coop. (cum anim. Spiritus. Cameral. (Ju r. B. ctim Eccl. Valentini Presi/. Capit. 1770). S. et S. Bizjak Jacobus. Benefic. B ruchiotti Michael. 340) (I*. Coop.. aurea oruoe cum corona „pr° m eritis11 insignitus. ad hooD. Laur. Patr. F arm e (cum anim.. Gradisca). Aedes C. FABRA.. cum capella Visit. Vicariatus Par. « Zeuarolla Jos. Vicariatus a P arod io Gradisca» dependentes. Dir. Consist. 1655) (P. B. M.. D. 720) (P. Vicarius. Par.T. M. m ag. Assumpt.arcmim criminali um Gradisene. V. « Visintini Joannes. Comar Joannes. Ve rs a . Capell. Annae in Freifeld. Cooper. Andrene Ap. « BattaiDO Joan. Rovere Antonius.. Petri et Pauli Villanovae et B. Sion Leonardus. M. M. Petcosig Frano. Xav. Sa</r. D. Mainizzae et sac. Capeli. V. M. D. . Schol.) D. etConsil. P etri ad vincula. 164G) (P. Grusovin Joan. Curata S. Annuntiat. til. Ss. Sar/rado). et Benefic. Curatus. K. (P. M. Coop.D. Can.) D. Vicariatus a P arod io ltoiiiansii dependentes. B. S a g ra tim i!. S. Parochus. S d ra u s s in a . Fund. S pangher et s c h o l a e M agister. Ji. Delmio. Vicarius. (cum anim. Nicolai E p. cum anim. Marizza Antonius. P ar. V. M. Concept. et « Concion Ant. (cum anim. et Benef. Romansit).. Catecheta Schol. 612) (P. Vittori. ciun Cnp.) D. et Benef. (Collationis liberae. Par. Vicarius. 378). C. C. V. cum anim. B ru m a . « Mullon Bartholom aeus. Inini.

1012) (P. . S. L a u r e n tii M. Patr.. F r a t t a . P. Cam.) P Marinič Stephanus. S. D e c a n a t i s L icitici. Vicarius. C. Vicariatus a Parocho L u cinici dependentes. Martini E p. Kochi C. vacat Coop. Michaiilis Arch. (ctirn anim . L U C IN K ’UM. ab Attems.) vacat Vicarius. P. Decan.331 Illi. Vicarius. Parochia dec. Campolongo).. fP. cum Sacello B. Boschi Joan. _ _ _____________ Sum m a anim . P. Bapt. S. cum Eccl. cum anim. R. Grbec Joanues. Lorenzo di Mossa). Dec. V. 1502) (P. et Cousil. (Jur. Y [LESSE. M.25 Tapoleanum. Cameral. Gorit. Sohol. Košuta F rane. Inspect. Fund. vacat Subsid. P. S. l'ori gora. C. Stephani Protomart. M. S. 1234). distr. til. P. Com. Georgii M. Komans. Parochus. cum Sacello B. R. 10. Coop. (cum anim.. in Campagna et Cap. 1). Crucifixi in coem. Farrà). (Jur. cum anim. vacat Coop. Visintini Leopoldus.T. 598) (P.Caucig Joseph. Justi M. V. « Vendram ini Joan. Vicarius. C. (P. 6 .). Vilcsse). ad honor.. Grad. Lucin.. Subsidiarius. Par. (cum anim. (cum anim . 15G) (P. 2095). Fund. A d S. Ss. Consist. Margaritae de Cort. (S. Parochia S. P atr. cum Cap.

521) (P. Vicarius. 460) (P. B. 875). Pahor Joseph. Tom agniu Vincentius. V. Parochus.. (cum anim. (P. Y aroch. P ar.. D. (P. C eroti (Cerovo). B. Gorit. F le a iia (Fojaua). L. Arnae L. Coop. in Barbana. fil. eunt Eccl. S. B. Pavletič Josephus. Parochia S. S. Vicarius. M.Biljana). Zoru Josephus. Vicarius. cum Sacello S. fil. (Jur. Gregorčič Antonius. 1148) (P. Corni. D.-Biljana) D.) D. Nicolai E . cum Sacello S. de Codelli. Gormons-Biljana). . Vicariatus S. QUISCA (Kojsko). . Ferjan). fil.26 A d S. Corsig Michael. Nicolai in Nebula Aust. M. Fabiani Aloysius. Vicarius. Fam. cum Sacello S. Gorit. vacat Goop. Patr. B. D. Sacerd. D. Kojsko). Antonii C. Tacco.) D. cum anim . M e d a n a . Fiegel Andreas. M. Vicarius. Parochus. Bar. (cum. Spiritus. Fund. B. V. Andr ate A p. Mic h a e lis A r c h a n g . (cum anim. Lncinico). (cum anim. V. suhjcct. Acgidii Ah. S. B . in Cerovo inf. V. fil. K o jsk o ). Leonardi C. et scholae Mag. (cum anim. C. C. « Goljevšček Franciscus. Vicariatus a Parocho Hiljanuc dependentes. kssnm pt. Parochus. 1314) (P. 1147) (P. Joseplii in Castelletto. S. pens. cum anim.am m i (Vipolže). 901) (P. Camera!. F loriani M. (Collationis liberae. S. cum anim. « Pavletič Gotthardus. D. F lo r ia n i (Št. cum Eccl. « Sfiligoj Ant. Mossae. Subsid. Crucis in Talior. 1160). Codelli. anim. (lormons-Biljana). M OSSA. Corni. S. S. « vacat Coop. B1LJA1VA. Assumpt. in Dobra (Jur. cum Eccl. in Privale et Sacello in Vallicella L. V ip u l/. (P. cum Eccl. M. P ar.. Patr.

fam. Coop. cum anim. fil. Leopoldi. Ep. Scholar. B. Curatia S. fil. Kojsko). fil. D. D. 559) (P. (cum anim. cum anim. Mariae Magd. Consist.. et Cons. Ju ch Andreas.) P. S. vulgo del Soccorso. K o ž b an n . Cap. Crucifixi in Subida. Lovrenec). Dečan. Ss. Corm. M V. Decanatus Comionlii. Summ a anim. 8 7) (P. B. Josephi in monte Brdica et S. Jacobi Ap. V. Fund. C. liberae. in Verhovlje. Cam. Ad S.. Mozetič Frauciscus. Margaritae in Hrušovlje. Michaelis Arch. R. 3 . G ra d in a (Gradno). T. Hieronymi C. Bressan Stephanus. B. (cum anim. B ilj. R evignas Joannes. Parochia cum Eccl. Georgii M.. Petri et Pauli in Nosno. 5390) (P. Vic. (cum anim. Despons. C O R M O N T IU M (Cormons). Kojsko). Patr. 790) (P. Fund. S. (Jur. Zeruitz Antonius. S. S. Andreae in Verhovlje et S. B. Parochus Pecanus. Corm. Vicarius. Sacello S. cum anim. M.. Coop. 336) (P. S. camp. (Jur. Nativ. Antonii Pat. ad honor. Vicarius. M A R T IN I (Št. S. Mm. (Jur.) P. 1090) (P. Parochia cum Eccl. Tedrinianum (Vedrijan). fil. M. Ss. P . M artin). C uratus provis. Kojsko). Parochus. V. Judri. Georgii M. et Bencf. Adalberti cum Eccl. S. Inspdistr. pens. V. cum Eccl. Relig. 1.. P. D. Viti d Soc. cum Eccl. « Sam ar Ant. Kojsko). Concept. fil. S. Conti in Verhovlje. Ad S. Immacul. atque eccl. Parochia Decanalis S. Patr. S. Patr. Quirini pr. publ. Mariae Magd.. P.K o z a n a .444 IIV. Relig. Prinčič Stephanus. S. Frisacco in Lože. cum anim. Joannis Bapt. vacat Vicarius. (Collat. in Krasno et Ss. Parochus. C. Ex-Dom. Žnidarčič Andr. F und. vacat II. Luoinici 16. Kojsko). P . P. Mariae nec non capei. S. 652) (P. L A U R E N T II Nebulae (Št. M. F abiani Ig n a tiu s.

. Prot. Cap. cum anim. P. Relig. C. Patr. a Parochia dirazzim i cum Eccl. S. Sac. et Gap. Leonardi in Skrilo. Corm. Jassici. Foscac V. dep. comparochiali S. Orioni P etrus. 818. S. Georgii M. Sac. Capell. D. secr.) D. cum Eccl. (Ju r. (cum anim. (cum. Pereo Aut. Ss. Lib. fil.. M. jub. Fain Petrus. (P. Stephan. Helenae in Veneo. Vicariatns S. Mariae in Goloberdo et S. D. fil. M arega Antonius. Rochi Brazzani. Sororum Providentiae. Jassici et Sacello S. Subsidiar. Fund. Vicarius. cum Eccl. « Toros Antonius. Vic. Corm. anim . in colle.. Joseph C. Zej Josephus. dep. V icarius.. Parodi. Eccl. M e n iic u in (Mernik). cum Cap. D. Benef. Patr. Capei. V icarius pens. Catech. Rosarii Eduardi Macorig.) (P. (P. S. Parochus.28 vacat III. Corm. S. ad Eccl. Patr. Corm.. BRAZZANUM. Bodigoj Antonius. Savorguani de V incentus. S. Arch. Sororum Providentiae. Coop. Helenae cum Eccl. Cubicul. Viti et Modesti Mw. Fund. U u tta r s iu m (R uttare). schol. cum anim . (cum anim. M.) D. « M acorig Claudius. Bar.. Camera). « Suppaucig Jos. 28). Vicarius.. Jur. V. a Par. Ex DomiDic. Coop. S. Vicar. Borgnanum.) D. . 405). (Jur. A d S. 385. fil. Del Mestri. Catliarinae Sen. M agister et Dir. « Blažutič Joau. vulgo del Soccorso. S. Utinensis. Corm. (cum anim. Subidae et Bene M artinis. pop. Sac.) (P. Vicariatns S. T.) (P. in Coem. et Couf. pop.) D. Par. K. Laurentii M. pens. schol. « J u ri Jo au . D o le n ja (Dolegna). 568. Stello et Florio.) D. et Beuef. Corm. 599). « Fabris Petrus. fe3t. Delconte Joannes. 11. Vicarius. in pago. fest.

. Sacerdos sirnpl. Orat. Ss. Patr. V. (cum anim . « Malizh Aut. Falzari. cum Eccl. Paroch. « Zuttioni Sebast. cum. M. S. Commun. Visintini F ranc.) (P. fil. (Jur. Assumptae vulg. Gothardi E p.) R. F u ad . S. P atr. U IIIO P R IS . M ichaèlis Arch. S. Sacell. V is c o n u m . Corm. Medeae. cum anim. Benef. MARIANUM. S. priv. jub. loci. Ss. quiescens ad temp. (cum anim. 1175. Gradisca. Zenonis.29 M E D E A .787 . Assumpt.) R. (Jur. C. Corm. Decau. Parochus. 370) (P. Parochia S. Parochus. S.) D.) D. V ica r ia tu s d ep . Mariae Com. Canterai.) R. P atr. Fain Dom inicus. II. cum Eccl. fil. F ranzot A ntonius. Ss. R. Vicarius. 275) (P. Mariae Magd. dep. P atr. 590) (P. Vicariatus S. loci. Parochus. S. a P ar. Trinitatis in pago. fil. C. (Jur._____________________ Summa anim . Corm. Mels-Color. R. Parochus. Communit. B. » Serravalle Joannes. V. cum anim. anim. ad coem. fil. MORARUM. Antonii Ab. Andrene Ap. loci. Sac. Nardin Franc. Fund. S. C o ro n a. S. C A P R IV A . cum anim. Zhngerle F ranciscus... Vicarius. Cecottj. Bapt. V icarius et scholae Mag. Corm. (Jur. di Strada. 270) (P. V. 1’atr. Sac. Subs. Antonii Pat.) (P. (Jur. Nogaredum. Cameral.. Paroch. Corm.. Andreae Ap. cum Eccl. 553) (P. 1355. vacat Benef. publ. V enturini Angelus. (cum anim. cum anim. Cormontii 13. cum Eccl.. cum Eccl. Coop. 1025) (P. M . a P a r o c h ia C h iop ris.) R. « Ziak Franciscus. Paroch. Mondini Joan. Corm. « Traversa Joannes.. Commun. Gradisca. et Conf. S.) D. M. et Cap. Coop. S. Trinitatis ad Coem. Nominis B . Zenonis. Joan. Parochus « Pasqualis Aloys. B . in Russiz.) Lusuik F ranc. Josephi in Spessa et Sacello priv..

61. in arce com. Omnium Ss. Visco)- Vicariatus Parochiae Ajelli. C. Dečan. Leonardi Conf. ad honor. Annae. I). Christophori M. B. Coop. Patr. M. quiescens. Schol.. Campi) . Cap. (cum anim. A d S. Patr. Mariae Virg. et Cousil. Fund. M. cum anim. M. 569) (I*.. cum anim. Uldarici E p. S. B. a Strassoldo CA JI I'OLONKO .. fll. T. Sac. cnm Eccl. « Salimbeni A ugustus. D. Destefano Aloysius. et S. Concept. loci. . (Jur. Coop. Ftind. 61. V. Patr. Ccrvin. S. S. in coemet.D O . Beneficium B. cum Cap. S. Marci Ev. Colloredo. S. Michielli. Visco). D. fam. Steffaneo lmmac. (Jur. Par. 793) (P. Bar. D. « Costantini Dominicus. Decanatis ? sc. Vicarius. a Strassoldo. Georgii M. V. in Vineis. distr. Parochia S. Vecchi Joannes. Christ. vacat Coop. Rosarii. de Posarelli Ferd. C. Cora. cnm Cap. S. Agnetis V. Coronationis B. Delpiccolo Joan. Lauretanae fam. S. cum anim. . Chiasalotti Jacobus. Parochus. 717) (P. cani Eccl. til. S. Parochus. I. nob. I n s p e c t . Visintin Michael. Parochus. Nicolai hip. C. J O A X M Z . Parochia S. Com. Cam. Paroch. Nicolai in coem. V iti. M. Visco) P. vacat li. Agnctis V. cnm Eccl. Grioni Antonius. D. vacat Coop. S.. Cantiani M. ('muglio. V. Ju r. cum anim. 792) (P. Desenibus et cap. R. Strassoldo (Ju r. M. M ariae major. Visco). Parochus. T ilgner Albertus. Communit.If. (Jur. 1626) (P. Vicarius. (Collationis liberae. D.. Patr. nec non Cap. 754) (P. in coem. Parochia S. Canterai. cum auim. S l'K A S S O I.) D. Paroch. cum Eccl. . L. 703) (P D. Visco). vacat Capell. C. VAux. Coop. M. Patr. A JE L L U M . (cnm anim. VISCUM. R. Consist.

Sac. Verzegnassi Joan. Cap. (cum anim. Ss. Coop. Campolongo). Can. Relig. 3070) (P. 2079 P. in M ortisi» (Jur. cum anim. vaoat. S. 870) (P. (cum anim. comparochiali S. Dečan. et Consil. A Q U IL E J A . Fund. Antonii cum anim. (Jur. V. Quaglia Aloysius. 9 9 1 — Compar. « Zurm an Carolus. B. S. A ltu r a .012 IVI. Archi presbyter. Benef. Fund. cum anim. Decanatis F l u i c e l l i . et annex. Laurentii M. M. Visci 8. S. in Coemet. Pert. T.. F L U M IC E L L U M . Parochus.. vacat Coop. D.31 Cavenzano.) P> T. Consist. et Oratorio publ. cum anim. Campolongo). Par. B . Comuzzi P etrus. ad honor. fil. Antonii in arce Valentinis. Parochia S. pens. Assumptae cum Capell. S. M. Aegidii Ab. . vacat. Coop. Campolongo). D. V. Patr. Tirindelli Petrus. S. Var. Campol. Administrator. Dečan. Barbarae V. V. Pert.) D. cum anim. Mantoessi Joannes. Inspector distrSchol. Parodi. Dec. Thoinac Ap. cum Eccl. cum Eccl.. et S. festiv. Pupi. D. Andreae Ap. Campi. Fiutnic. Fund. Laur. D. Capell. Coop. Bapt. fil. « Toso Josephus. Petri et Pauli Ap. jub. 588) (P. B lasii. lion.) Par. aurea cruce cum corona pro „m eritis“ insignitus.. Capell. cum Eccl. P E R T E O L E . Veliscig Antonius. Coop. Relig. S. S. Coop. 160) (P. Valentini M. Summa anim. M.. Saciletto. Cam. Paroch. S. et S. Assumpt. 440) (P. Par. Var. (Jur. « Denissa Valentinus. Patr. kquil. Antonii Pat. Capell. Patr. Valent. vacat Capell. M. (cum anim. 2104) (P. Sac. B.

32
B E L V E D E R E , Parochia S. A ntonii Ab.
cum Oratorio publ. S. Marc. Ev.

(Jur. Patr. Fund. Relig. cum anim. 250.) (P. kquil.)
D. P itto ritti Franc., Administ.
G RADO, insula, Par. Ss. Hermag. et Fort. Mm.
cum Eccl. fil. B. M. Y., S. Joannis B. et S. Juliani, fam. TuEio

(Jur. Patr. Communit, loci, cum anim. 3290) (P. Grado).
D. Rodaro Joan. Bapt., Parochus.
„ Veliscig Dominicus, 1. Coop.
vacat II. Coop.
„ F eriat Joan. B., Sac. quiesc. ad teinpus.
T E R T IU M (Terzo), Parodi. S. lila sii E p. M .
(Jur. Patr. Com. a Cassis, cum anim. 1225) (P. Cerv.)
D. Donda Antonius, Parochus.
„ Denissa Josephus, Coop.
Ad S. M a r tin i, Vicariatus depend. a Par. Tertii.
(cum anim. 705) (P. Cervignano).
D. Cettul Petrus, Vicarius.
C K R V IN E A A U >1 (Cervignano), Par. S. M idiaèlis A rdi.
cum Eccl. fil. S. Hieronymi et Cap. s. Cruc. fam. Bresciani.

P.
D.

(Jur. Patr. Com. a Cassis, cum anim. 2343) (P. Cerv.)
T. D. Braidot Josephus, Parochus et Consil. Consist. ad hon
Silvestri Jos., Coop. et Benef. Vellari.
Berilli Leonardus, Subsidiarius par. et Benef. Delzotto
Lovisoni Jacobus, Sac. quiescens,
vacat Benef. Bresciani.
P R A T IC E L L U M (Pradiciollo), Parodiia B . il/. V.
in tempio praesentatae.
(Jur. Patr. Fainil. de Bollani, cum anim. 177) (P. Cerv.)
vacat. Adm inistratur a Parocho Cervin.

M U SC U LU M , Parochia S. Zenonis Ep. M.
(Jur. P atr. Fund. Relig. cum anim 620) (P. Cervin.)
D. Canussio (de) Antonius, Parochus.
SCO DOVACA, Parodiia S. Marci Evang.
(Jur. Patr. Nob. possident., cum anim. 881) (P. Cerv.)
D. Menegazzi Fridericus, Parochus.
vacat, Coop.
„ Olivo Antonius, Par. emer., Sac. jub.
V IL L A V IC E N T IN A , Parodila Ss. Nominis B . M. V.
cum Cap. publ. B. M. V. Assumpt. Princ. Bacciocclii.

(Jur. Patr. Princ. Napol., cum anim. 1229) (P. Villa Vicent.)
D. Beunatti Felix, Parochus, Sac. jub.

33

D. Michelutti Franciscus, Coop.
„ Furlani Josephus, Cap. Princip. Bacciocchi
R U D A , Parochia S. Stephani Protomartyris .
cum Eccl. fil. s. Nicolai.

(Jur. Patr. C. R. Fund. Cam. cum anim. 1470) (P. Villa Vic.)
D. Braida Dominicus, Parochus.
„ Avian Michael, Coop.
„ Miani Jac., Sac. quiescens ad tempus.
Insula B a rb a n a , Sanctuarium B . M. V. dep. a Cel.mo
Exc. et R.mo Ordinario.
(cum anim. 16) (P. Grado).
D. Stagni Leonardus, Vice-Director.
Insula M a u r ic e n a , S. M arci Ev. dep. a P ar. S. Cuntiani
(cum anim. 474) (P. Fiumicello).
D. Trevisani Jo annes, Vicarius._____________ _______________
Summa anim. Dee. Flumicelli 17,854

Sacerdotes
IN ALIIS DIOECESIBUS DEGENTES.

In Archidioecesi YTieiineiisi.
D. Zorn Hilar., presb. in Instit. subi, ad S. Augustinum.

In Dioecesi Labacensi.
D. Močnik Antonius, Sac. defic.

Iu Dioecesi Tergestmo-Justinopolitanu.
D. Čermelj Josephus, Cur. peus.

In Archidioecesi Utinensi.
D. Pilosio Ant., Sac. j ub. pens.

34

C arollnum
sive Seminarium Archiep. et Centrale

pro Dioecesibus Litoralibus.
R. D. Gabrjevčič Jos., Doct. Ss. Theol., Dir. Spir. suppi., Comm issarius Archiepiscopalis penes C. R. Gymn. nec non
C. R. schol. Real. super.
« Mighetti Carolus, Vice-Dir. et Oecon. suppi.
A lum ni Archi-Dioecesis Goritiensis Theol. Studiosi.

IV . C u rsu s.
D.


Castelliz Franc., Acol. Praef. D. Pipan Franc., Acol. Praef.
Čargo Angelus,


Piricb Jacob., „ , „
Kokošar Joaunes, „

„ . Bandeu Franciscus,.

Maran Barbanus „

III.
D. Berlot Anton., Acol.
Cleri Franc.,

„ Faidutti Aloys., „
„ Kocijančič Nicol. „

C u rsu s.
D.


Kosovel
Peteani
Ponton
Zanetti

Josephus,
Josephus,
Carolus,
Adam,

Acol.


I I . C u rsu s.
D.Bavda^ Andreas, Acol.
Bratina Àloys.,

Fabijan Josephus, „
Kodermac Stephan. „
Marinig Franciscus.

D.


Mauri >Rmnanus.
Pavlica Josephus.
Pipan Joseph., Acol.
Zucco (L. B.) Ascanius Acol.

I . C u rsu s.
D.


n

Bonča Blaipus.
Jordan Eugenius.
Moškat Franciscus.
Premrl Franciscus.
Respet Franciscus.

D.


Stubelj Leopoldus.
Š tn k e lj Eduardus.
Tabaj Andreas.
Vidmar Joaunes.

\

Summ a Theol. stud. Gorit. 33.
A lum ni Dioecesis Tergestirlo-Justinopolitanae.

IV . C ursus.
D. Grškovic Matthaeus, Acol.

III.
D. Kompare Joseph., Ac 1.
„ Miklavčič Carolus, „

C ursus.
D. Mlakar Joannes, Acol.
„ Požar Anton., Acol.

35

11. C u r s u s .
D.


Bekar
Dardi
Fonda
Pipan

Joseph., Acol.
Felix.
Franc., Acol.
Anton., „

D. Ščulac Anton., Acol.
„ Sila Franciscus. „
„ Zarotti Laurent., „

1.
D.


C u rsu s.

Czurnich Aloysius.
Dolžan Georgius.
Gasperčič Alexander.
Grašič Josephus.

D. Ivanič Josephus.
„ Slavec Joannes.
„ Steržinar Josephus.
Sum m a Theol. Stud. Terg. 19.

A lum ni Dioecesis Paventino - Polensis.

IV . C u rsu s.
D. Cotelj Joaunes, Acol.

I I I . C ursus.
D. Kirac Lucas. Acol.

II. C ursus.
D. Cozza Matthaeus

D. Semelic Simon Acol.
Summ a Theol. stud. P arent. 4-

A lum ni Dioecesis

Veglensis.

IV . C u rsu s.
D. Mahulja M atthaeus, Acol.
» Oršič M atthaeus,

D. Petris Antonius, Acol.

I I I . C u rsu s.
D. Mrakovčič Simon

I I . C u rsu s.
D. Dminič Jacobus

I. C u rsu s.
D. Orlič Petrus.
Sum m a Theol. stud. Veglens. 6.
E x Ordine F . F . M inor s. F ranckci :

111. C ur. tlieo l. stu d :
F. Alphonsus Furlan
» Conrad Mesar

Fr. Ambrosius Ivanc
Sum m a Theolog. stud. 65.

36

Andreanum
sive Seminarium puerorum dioecesauum
uuitum cum Werdenbergico.
D irector.
P. T. D. Marušič Josephus, ut supra pag. 4.
Praefecti studiorum :
R. D. Mahnič Antonius, Ss. Tli. Dr. ut supra pag. 6.
„ Pavlica Josephus, Theol. stud.
V III. Classis Gymnasii.
** Marinig Caesar
** Stacul Cai olus
** Žigu n Franciscus
VI 1. Classis Gymnasii.
** Brunsat Jacobus
* Cleri Aloysius
* Kalin Josephus
s. Kós Josephus
** K uščar Joannes
** Marchesati Joannes
** Remec Joannes
Sedej Joannes
Ulian H erm enegildus
VI. Classis Gymnasii.
**
**
*
**
*
*
*
*
s.

Bobelka Franciscus
Fon Josephus
Coglia Franciscus
Kralj Ignatius
N anut Joannes
Uršič Antonius
Vidoz Antonius
Visintiui Georgius
Zamparo Alexander
V. Classis Gymnasii
* Camuffo Josephus
Kragelj Valentiuus
* Primos Isidorus

IV .
Classis Gymnasii
Drius A ugustus
Grudina Joannes
s. Klodič Adolphus
s. Kostanjevec Maximiliau.
s. Marušič Valentiuus
s. Michellini Joannes
Mozetič Aotonius
Pavlica Andreas
s. Ponton Josephus
* Rejec Jacobus
Rojec Joannes
* Stila Gaudentins
Valentinčič Ignatius
* Vuga Aloysius
Zorzini Petrus
I I I . Classis Gymnasii
* Forchiassin Eniilius
Galani Franciscus
Grilanc Joseph
* Mosettig Joannes
Pelka Maximilianus
I I . Classis Gymnasii.
Donda Achilles
Furlani Aloysius
Geat Antonius
Ju lig Joannes
Klinz Jacobus
Makarovič Joannes
Strekelj Ludovicus.

Nota. Asteriscus alum nos W erdeubergicos denotat ; duo
asterisci collationem archiepiscopalem significant, s. stipen­
dium au t duas partes stipendii solventes indicat.

37

i

Clerus Regularis

Ordinis F F . Minorum S. P. Francisci Seraph.
REFORMATORUM

Provinciae S. Crucis Croato-Carniol.
Conventus Castagnavizzae prope Goritiam

ad II. HI. V. A n iiu u liatain
cum instituto domest. Theologiae nee non VII. et VIII. Class. Gymn.
a Mathia Comite a Turri in proprio fundo unacum Ecclesia extructus
ac dotatus, anno 1649 PP. Carmelitis traditus est, quibus anno 1785
sublatis, PP. Franeiscani anno 1811 successerunt.

T. Fridericus H oeuigm ann, Lect. Philos. em eritus, Min. Prov.
« Eustachius Osimk, Ex-Min. Prov., Custos actualis, Lect. et
Guardianus.
« Pacificus Fister, Vice-Direct,., etLect. theol., Vicarius.
« Philippus Belli, Coucionat. ital.
« E ugeuius H eglar, Vice-Dir. et Lect. Hist. univ., ling. germ .
scientiae Iìel. et propaed. pliilos.
« Stauislaus Škrabec, Lect ling. lat., graec., slov. et croat.
« Albiuus B regar, Lect. stud. bibi. V. F., et Liturg.
« Alexander Itoblek, Secr. Prov. et eonf.
« C onstantinus Luser, Lect. stud. bibi. N. F. et organista.
« M arianus Širca, Exh. ff. eler. et laic. et Conf.
Clerici S tudentes:
P.Alphousus F urlan
«
Conradus Mesar.
Fr. AmhTOšIiis Ivanc
«
Theodosius Skuhala

Fr.


Henricus Hiisch
Angelus Mlejnik
Salvator Gogala
Isidorus Normali

F ratres laici:
Fr. Camillus Č ernuta, sutor.
« B althasar Melchior, valetud.
« Florianus G utm aun, coquus
« Jacobus Stebi, sartor
\

Fr. Paulus Požlep, sartor
« Augelinus Melink, def.
« Jacobonus Pečjak, sacrista
« Ernestus Gorkič, arcui.

38

11.

Ordinis F F . M inorum S. P. P sancisci Seraphici
CAPUCINORUM

P r o v iu c la e § (jr ia u a e .
Conventus Goritiae
ad 1C« M . V. iu c o d im i A ssiiin p t.
Ecclesia cum Monasterio ex eleemosinis diversorum Nobilium Goritiensium a Capucinis Veuetis anno 1591 aedificata; anno vero 1G09 exo­
rienti Provinciae Styrianae resignata est.

Sacerdotes:
P.
«
«
«
«
«

H erm enegild. Lebič, G uardianus.
Raphaei Oblak, Ex-Minister Prov., Definit, act., Yicarius,
A ugustinus Scudelari, Cone, et Conf. ital.
A ngelicus Neubauer, Cur. Inquis.
Marcus Cristofoletti, Conf. ital.
Raymundus Pellegrini, Cone, et Conf. ital.

F ratres laici:
F r. Gervasius Colombo, collector.
« E n g elb ertu s W iesiuger, janitor.
« Fabianus Ofič, hortulanus.
« Nicolaus Tschepernig, coquus.
« Philippus Ner. Stòger, juu. cui.

CONVENT. AI) S. CRUCIS PROPE HAIDOVIUM
ad l t . V. M ariae.
Ecclesia cum Monasterio aedificata est sumptibus Comitis Friderici
ali Attems anno 1637.

Sacerdotes :
P. Constantinus Škodnik, G uardianus et Inst. Laicor.
« Josepbus Josek, Confessarius.
« Justinus Slapar.
F ratres laici :
Fr. Crispinus Yolzacco, Janitor.
« R aiuiuudus P uutschuch, H ortulanus.
« Jerem ias Erzetič, Coquus.
III.

Sacerdotes societatis Je.su.

R. P. Constantius Frigorie, Mcdiol. nat. 15. Gct. 1838.
« « Josepbus Kos, Cani. nat. 31. Mart. 1825.
« « Michaél Tomasetizh, Utili. 29. Sept. 1837.

39

IV .

F F . Misericordiae Ordinis S. Joannis de Deo

lu N o socom io c iv ili G o ritia e.
Conventus a Vito libero Barone Delmestri anno 1656 fundatus est.

P. Joannes de I)eo Sobel, P rior Conv., C hirurg. et oculist.
dipl. approb. Graecii 1863. c. r. Ordinis Franc. Jos. Eques, aurea cruce merit. publ. et ordinis coronae Boruss.
decoratus.
« Facundus Lipansky, Sac. Ord et Spir. Inf., Ord. Gor.
1877, Procurator.
« F ructuosus Mayer, Subprior Conv., Oecon. et Cellarius.
« Burghardus Peterka, Pharmacop.
« Bartholom aeus Sedlfiček, Iufirm. II. et Protoc. Inf.
« G erardus Koufil Infirm. II. et Insp. nosocom.
« Chrisologus Ptaček, Inspector.
« Honoratus Bottegaro, Inspector

M ONIALES

O rd in is § . Ursulae»
Monasterium Goritiae ad S. Ursulae
fundatum anno 1672 subsidiis plurium benefactornm.
M.

Aloysia Serapbina Sušnik, Superiorissa
Angela Francisca Pellizzoni, praef. dom. et inagist. novit.
Josepha Teresia de Codelli, praef. schol.
M aria Josepha de F inetti, vestisp.
„ Jo an n a Sakenreiter, pan. prom.
Elisabeth Xaveria Forster, jubil.
Maria U rsula Defeo, jan itr.
„ Carolina Rupnik, mag. defic.
„ Aloysia In g erì, m ag. defic.
„ Clem entina Travisini, valetud.
„ Nepomuceua B aschutti, jan itr.
„ A ugustina Loy, aegr. curat.
„ Ju lian a F errari, sacrist.
„ Scholastica Corgnolan, m ag. achol. et alumn.
„ Clara Ambrosi, vestisp.
„ Rosalia Zelger, mag. lab. mul. et celiar.
„ Agnes Dorfel, mag.
„ Alphonsa Iloenig, cust. peni.
„ Salesia Schrej, assist.

40

v

M. Maria Rosa Celešnik, mag. rausie.

„ Philum ena Crossatto, mag. lab. m ul.

„ Theresia Mirsky, mag.

„ Pia Klamma, mag.

„ Veronica V ogrig, infirm.

Angelica Cigoi, mag.
S.
„ Coelestina de Santi, m ag. mušic.

„ Caecilia Bramo, mag. lab. mul.

„ Magdalena Beckar, mag. lab. mul.

„ Anna Maria Elette, novitia.

„ Maria Jacobina Depanger, novitia.

„ Angela Philippovich, novitia

„ Antonia E lette, novitia.
Sorores laicae:
S.
„ Dominica Delpin, valetud.

„ Baptista Zecchini, assist, infirm.

„ Cordula Rejic, coq.

„ Victoria Jam sik, assist, gran.

„ Marta Lak, p.ssist. sacrist.

„ M argarita Erainc, sarcin.

„ Monica Erm acora, coq.

„ Mathildes M aganja, sarcin.

„ Othilia Paulin, sutr.

n Bernardina Tomasetič, novitia.

Felice Zechini, novitia.

Sorores Charitatis
Congregationis S. Vineentii a Panlo.
1.

In ptochotrophio civili et nosocomio mulier. Goritiae.

M. Joanna Nep. Piccinini, Sup.sal S. H erm iuia Belotti
Gamaliela Seiffert
S. Isidora Fuetsch
Salvatore Fischer
„ Lam berta Liei)
„ Vita Merani
Edelbertlia Perathoner
Annacleta Ferjaucig.
„ Maria Jos. Pfurtscheller
Sixta P idot,
„ Hugolina Biber
„ Bianca Frissanko
Redemta Stel'fli, novit'a
Evodia Sumadossi „
„ Petr. Alcant. Iscliy
Cajeiana Martinelli „
„ Ivolina Mersa
Charetina Oblatter _
„ Pudentiana Moudre
Officio infirmis assist, et curae rei domesticae per turnura funguntur
2.

In Orphanotrophio puellarum Goritiae.

S. Bartolomea Ferrai, Directrix! S. Nicostrata Dissala
B onaventura Candioler
Theresia Pettena
Aquilina Walcher

41

Sorores schol. pauperes
dictae „de Notre-Dame“
I.

In Instituto educationis sublimioris puellarum.

S. Maria Aloys. Engstier, Sup.

„ Romana Sottovia

„ Ignatia Piringer

„ Caecilia Zengerling

„ Palmatia Hellrigl

„ Berchmanna Mulier

„ Emma Gschwendtner

„ Francisca Colautti

„ Adalberta Wienke

„ Magd. de la Piqueliere
II.

S. Maria Salesia Popp

„ Kostka Blancard

„ Ingonda Paulin

„ Fintana Riedl

„ Basilissa Spittlbauer

„ Tatiana Schvvarz
„*
„ Armella Meierle

„ Fortunata Zampiero

„ Josephina Visintainer.

In Instituto prov. Surdomutorum Goritiensi-Istriano Goritiae:
S. Maria Bernardina Stiessberger, Superior.

„ Urbana W agner

„ Petronia Grundler

„ Joanna Oblak

„ Stephana Seidl.

„ Patientia W einrichter
III.

Asyl. S. Iosephi,

S. Maria Augustina W iethaupt, Sup.

Vicinia Visintainer

Torretta Dobovišek.

Sorores Providentiae Cong\ S. Cajetani.
Domus a Coma. Ernesta Strassoldo-Locatelli et aliis
Benef. anno 1806 Cormontii fundata.

s.
»
»
«
»
«
»
ii
»
»
»
n

Maria Caecilia Piacentini, Superiorissa.
„ Josepha Uoliac, Vicaria.
„ Virginia Zalateu,
„ Domitilla Wagnest, praef. schol.
„ Helena Zuccoli,
„ Annunciata Felcher, Coqua,
„ Bonaventura Adami, novitia.
„ Tomasina Capraro

mag.
„ Agnes Caracristi


„ Clementina Zannzzi

„ Speranza Boschi


„ Catharina Fonda, soror laica.

42

Conspectus generalis

n
cS

>

u

sH
>
c. 0/3 C
l
c
V a *
K O3? oa
■JZ

1. Goritiens.

Sacerdotes in*
cura auimar.1

Bene Sci<)rum

Eccl. filial.

C3
CL,

Cur. loc.

D ecanatus

N
o
.5
"o
o•—

3

B e n e f i c C l e r i saec, et Eccl. huj. Archidioec.

R.rus
animar.
cathol.
roman.

4 2
17
32 30821
10 G 13
S. Petri
4 1
5 ------12 13 10969
5
Canalis
1G 16 13907
1
13 _
3
Tuimini
7 3
8 _
9 18 26 20953
Circhinae
7664
4—
2 10 10
3 2
o
Ampletii
8583
1 1
7
5
4—
J
7. Caporetti
7003
2 ------6 —
2 10 10
8. Ceruičae
14012
5 2
16
12
5—
4
9. Romeni
4 1 11
16 22 17094
7
10. Duini
9144
2
11 1
3
9 13
11. Montisfalconis
13058
16
4"
4_
11 21
12. Gradisene
10331
4 1
6—
7 10
16
13. Lucinici
10 1
7 20 20 16444
6 1
14. Cormontii
7 -7
10 26 24 13787
2 i
15. Visci
8012
6
10 18 10
1G. Flumicelli
11 _
2
12 10 23 17854
Summa |72|13| 107|1G 108| 230| 273 219636
Ex his vacant . . 2 - 1
30
5| 5
0
Sanctuaria . . .
1
3
2
Conventus curati
1
3
3
4
Conventus non c u rati. . .


9 —
Summa 242 281
Sacerdotes alia munia obeunt, in Dioec.
19
extra
»
n
v
>t
71
1
„ pension donati et quiesc. in 7)
45
extra »
3
»
r>
n
„ simplices cum 3 externista 77
7
Summa total is Sacerdotum:
356

2.
3.
4.
5.
6.

k

43

Conspectus status personalis

Religiosorum

PP. Franc. Goritiae
PP. Capuc. Goritiae
„ St. Crucis
FF. Miser. Goritiae

12

6

8

3

5
3

1

7

6

Soc. JESU
Goritiae

3

Universim

25

23

Monialium

26 S. Ursulae Goritiae 32
11 Sor. Char. Goritiae 2 1
6 Sor. schol. Pauper.
8
Goritiae 28
3

6

Conventus

Sor. Ord. 1
Sor. laicael
Novitiae
i

Conventus

Sacerdotes!
Clerici
Laici
Summa

Ordin. relig., Monialium et Congregationum.

54

Sor. Provid.
Cormontii

6

Universim 87

9

g

=

2 4.3
4 25
28

1

5 12

1 0 11

10?

Degunt praeterea Goritiae : Graeci cath. 5; schism. 5 ;
Acathol. 111 ; Anglicani 1 0 , et Hebraei 269.

SACERDOTES
qui anno 1882 in Domino obdormierunt et piis confratrum
viventium suffragiis commendantur.
D.


P.

Rogelja Joanues, Vicarius. p»ns. . . 25. Decein. 1881
Podreka Franciscus, Par. Salcani. .
3. Januar. 1882
Battauz Joannes, Sac. peus. . . .
6.

Vittori Laurentius, Sac. peus . . . .
28.

Pipan Josephu«, Vicar. peus. . . .
6 . Junii
Velikonja Joanues, Sac. peus. . . .
27. „
Bei tii» Joannes, Sac. quiesc. . . . 25. Augusti
Bartholoinaeus Večerina, Ex-Mm Prov.
2. Julii

Nov.. Numerus animarum Districtus us­ que ad 31. relig. Taxa pro Revisione rat. „8ubacript... ac «igillum resp.R elationes periodicae ohlata . past. contingens aliaque notanda pro compilatione schematismi Dioec. e fund.. . ac ulto.. sod subscriptio j Sacerd.. parochial.. N. dd. 1.. ad mentem lit..| rius non licet in liubr. 10. per extensum adponenda est.. Febr.j cerd. R .. Sa. 15. ad prop.. 10 . „ pro Societate Leopoldina . Julii 1809.. ab Offis dee. et Apostatis.*) Januar.. Maji „ pro s.. 24. Decanis O rdinariatui exhibenda.. Oct.-Werdenb. collat. „ Seminario Arch. Relatio super scholis..in Africa centr. *1 Apographa corroboranda sunt per susoript. Elemos. Sepulchro „ pro Christianis in Oriente . fid. anni mense praeced. . ab adm. rog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Praesenta- O B J E C T U M tio n ia epocha Copiae matricul.... adhaerentium etc.. Rationes ecclesiarum anni praec.“ signare „itemu. Par. super persol. eccl.. Relationes de Conv. Missarum Congr.

e Crauglio Beuk Joan. 844 24 Sept. 841 17 Due. B. 854 25 15 Ja n . e fan. e Ronchis Bertin Joan.32 3 M ar. 868 28 9 Ju n . 814 30 Nov. 868 23 30 Maji 841 29 Oct. Gor. Ital. M aji 851 27. 8 3 7 ! 22 Sept. 845 11 18 Apr. e Romana Baubela Carolus. 840 14 25 J u l. 852 12. 844| 2 Aug. Ital. Gor. Gor. Sept. 829 20 Dec. 818 24 Sept. Gor. ex Honigstein Alpi Dominicus. 841 32 20. Gor. 865 24 27 A u g .. e Gradisca Bunz Frane. Gor. 845 28 a u g . 339I 4 4 Nov. Gor. Ven. Dioec. Cognomen e t Locus N a tiv ita tis Abram Joan. 842 88 19 Ju l. e Togliano Bensa Stephanus. 847! 1 Sept. Sont. 846 ‘-4 Sept. o Tapogliano Carli Aloysius Gor. Gor. e Schònpass Ballaben Jos. e Tolmino Castellani Domin. ex Joanuiz Caucig Jos. 814 <22 Sept. 876 7 15 Nov. Gor. Gor. Gor. 848 31 Aug. e Kreda Centazzo Angelus e Goritia Cariani Jos. e Goritia Avian Michael. 845! 1 Maji 868! 6 7 Mar. Gor. Gor. 8431 15 Sept. ex Azzida Battauz Joau. 854 26 Aug. Mut. 821 22 Sept. 803 28 Sept.872 17 7 M art. e Oirchina Božič Petrus. 835 1« 5 Ju l. e Forlì Amorotti Franciscus. e Villa Vicentina Bennati Felix. 849 20 30 Mar. 813 21 Sept. 877 38 15 Nov. e Tupelče A lbert Frane. Gor. 835 » M 11 Ju n . e Mernico Ceket Franciscus Gor. Mauri Beriui Leonard.. e G oritia Braida Domin. e Cormons Božič Antonius Gor. S. 841 22 8 Jul. 836 28 8 F ehr. Gor. 837 23 Sept. Če 'iu Thomas. e Kal Brezovščik Andr. e Circhina Braida Casp. Thomae Bressan Steph. e Kamnje Battaino Joannes. Gorit.. Gor. Gor. e Bruma Baudel Blasius. Gor. e Cormons Bratina Ant. 844 18 Oct. 870 23 2 0 Dec. Oct. 808 21 Sept. e Viscone Canussio (de) Ant. Gor. 867 28 28 A u g 834 21 Sept. 86412» 21 M ar. e Rutars Bolter Michael. 842 31 Febr. 870 13 20 Jul. 874112 . Gor. Gor. 842 23 26 Maji 845. Gor.45 Index Persollarum.. Gor. 835 28 Aug. Aug. 831 32 5 A pr. Gor. 838 21 Sept. Gor. e lan. S.2 0 11 O ct. Cantiaui Braidot Joan. Gor. 806 21 Sept. Gor. 820 23 Sept. 859»4. 857 7 10 S ept. Venet.. 845 24 Sept. Anderlig Jac. 810 31 Sept. e Skerbina Caneva Jacobus. e Podgora Brossani Joan. 826 8 N ov. 862 9 2 Ju n . 856 24 Jun 882 11 4 Jan . e Deskla Boschi Joannes. 870 20 2 S e p t. 828 21 Sept. 860 24 20 A p r. Gor. 86«! 7 25 Oct. e Ronchi Blazutič Joan. e Vernassino Bodigoi Ant. Oaru. 868 12 3 Mar. e S. e Znverh Bruchiotti Mich.876 43 13 Maji 815 21 Sept. 873 14 20 Jnn. 861 9 17 Sept. e Versa Bresausig Valentinus e Goritia Brezovščik Andr. 846 30 Aug. Gor. Gor. 839! 4 28 M aji 806| 20 Nov. 19 Sept. 851 4 9 O ct. 818 24. e St.816 14 Feb. Gor. Gor. e Connonti» Baiz Jos. e Žablje Cencič Michael Gor. 876 14 16 Maji 833 22 Sept. Ital. e Gabrija Blasig And. 810 2 1 Sept. 852 27 Aug. 841 43 1 F ebr. 872 22 1 Sept . 842124 21 Dec. 823 21 Sept. Petr. Jan. e Circhina Natus Ordinatum presbyter tb qJ 17 Maji 813: 22 Sept. 828 10 4 F eb. e Podgora Batagelj Antonius. 818 25 Sept. 8361 8 13 O či. 852 32 1. e Circhina Bizjak Jac. 861 27 24 Ja n . 848.

852 30 Mar. 836 30 21 Sept. Petri ad Sontium Furlani Jos. Gor. Čigon Carolus. Gor. 818 14 Ma. Bapt. Gor. e Monte S. 846 32 21 Sept. Gor. Gor. e Bilia Delconte Joannes. e Gargaro Fister P. Gor.46 Ordinatus ec l Presbyter a. Gor. 841 19 15 Nov. 842 4 Jan. 87:. e Vertoiba C ostantini Dominicus Venetus ex Utino Cullot Carol. Carn. 865 24 18 Sept. Gor. e Skerbina Duriava Jos. Ital. 867 17 23 Sept. Viti Ferfolja Andreas. 869 9 28 Febr. Oct. 870 27 21 Sept. e Tapogliano Comuzzi Petrus. Gor. 829 17 Sept. 855 28 19 Sept. 873 18 1 Sept 872 21 22 Dec. Gor. 845 13 Jul. e Samatorca Donda Antonius. Jan. e Doberdob Ferfolja Jos. e Goritia Delpicolo Joannes. 852 29 21 Sept. e Cormons Faini Dominicus. Gor. 850 28 21 Sept. 868 10 28 Sept. 836 33 24 Jan. 829 25 Feb.. 853 37 19 Sept. e Doruberg Gaberjevčič Jos. Pacificus Carn. e Cormons Fiegl And. 825 27 Oct. Dec. e Cerviguano Chiasalotti Jsc. Gor. 851 9 10 Aug. Gor. e F arra Furland Andr. 845 25 Mar. Apr. 854 32 21 Sept. 808 846 851 844 820 808 832 848 840 822 21 Mai 832 25 Jan. 854 23 22 Sept. e Bruma Gorsig Micb. Gor. 847 1 21 Sept. 824 4 Oct. e Peuma Filipič Joan.. Gor. Mar. 868 32 30 Nov. 834 U 25 Jan. 842 8 21 Sept. 847 23 15 Sept. 867 21 27 Dec. 83 22 24 Sept. e Visco Cibič Ant. 845 1 Aug. 86 23 28 4 ug. e Peuma Fiegl Joan. e Kobdil F abris Petrus. e Ronchi Dugulin Joann. 825 16 Oct. Gor. Gor. 846 30 Mar. 849 33 7 Apr. e S. e Goritia Doliak Jac. Jul. Viti Cettul Petr. S. 828 18 1 Aug. e Lestizza Concion Ant. Jun. Gor. 838 4 21 Sept. Gor. 860 30 16 Jan. Nep. Italus Čivek A ugustinus. e Cormons Faganelj Stephanus.. 807 26 Aug. 844 10 15 Sept. 874 17 26 Mar. 866 29 21 Sept. 825 9. 835 20 4 Feb. 814 12 Nov. Gor. 863 6 . Gor. 857 24 21 Sept. Ital. Ven. Gor. Jan. e Goritia Cumar Car. Mar. e Lucinico Destefano Aloysius.827 22 Mai 855 9 Nov. Ruperti Fabiani Joan. e Lauzzana Diak Antonius. Gor. e Salcano Costa Franciscus Gor. Maj. 848 16 21. 801 31 Jul. Nov. e Roncina Fabiam Aloys. Jan. 853 8 21 Sept. 811 11 Mar. Gor. e Vojščica F'erlat Joan. e Moraro Dottori Joan. "Viti Cerv Joan. 830 37 Jul. e Lucinico Denissa Valent. 860 32 21 Sept. 829 18 Apr. Gor. et S. Gor. 844 2 Jun. Gor. Gor. 814 2 Maj.839 4 Aug. 878 18 31 Aug. e Prilesje 27 20 29 18 20 22 16 31 15 18 Feb. e Muzzana Denissa Josephus. Gor. e Tomischel Flap Joannes. 840 31 22 Sept. 836 26 27 Dec. 84: 26 24 Sept. 858 17 19 Dec.18 21 Sept. e Mont.. 849 22 Jan. e Dol.875 U 12 Sept. Gor. 868 6 26 Aug 877 14 15 Jul. 842 20 Dec 824 10. 838 4 31 Aug. 818 1 Aug.. e Brezzano Delkin Franc. 807 14 Mar. 814 11 Dec. 850 30 21 Sept. 8:7 20 Jan. e Vertojba Fain Petr. St. e Podgora Della Bona Joannes Jacob. Gor. 830 16 Feb. 840 26 22 Sept. 845 13 Aug. e Quisca Cutini Joannes. 839 30 Jun. 854 30 21 Sept. 830 25 Jun. Gor. e Gojača Červ Antonius. 809 1 Maj. Danielis Coniar Joannes. 826 30 Jan 840 21 Sept. 853 10 21 Sept. Gor. 804 23 Nov. Gor. 836 31 Jul. e Cormons Farfoglia Joan. e Grahovo Cerv Francis. e Volče Franzot Ant. Gor. 869 18 18 Sept. Gor. Gor. e Goritia Cumar Joan. Gor. 824 27 Jul. 814 14 Sept. e Goritia Feltrin Joannes. e Cormons Fon Jacobns. e Kobdii Fabiani Ignatius. Gor.ci Cognomen e t Locus N a tiv itatis Čermel Jos. 833 20 Jan. Gor. e Monte S.

Gor. e Cirkno 22 Aug. 880 14 Košar Franc. 8 Golia Jos. e S. Gor. Gor. e Goritia 19 Feb. e Deskla 3 Mar. 2 Jan. 823. 8481 29 Aug. e Breginj 9 Apr. e Renče 8 Jul. 847 31 Aug. e Podmevec 19 Feb. e Podmevec 30 Oct. Carn. e Mittendorf. 868 6 Jug Autonius. 832 21 Sept. 823 22 Sept. Gor. 853 16 Mar. e Tolmino 1 25 Dec. 851 4 Keber Ant. e Solkan 9 Aug. e Doberdob 31 Aug. 834 22 Sept. 874 . Gor. Maj. ex Idria 28 Apr. 849 30 Aug. 866 13 Goljevšček Franc. 873 17 Kodrič Francise. Carn. e Tulmino 24 Feb. e Vrsno Lib. Sept. 812 24 Sept. 816 21 Sept. Gor. Nov. Gor. e Ponikve 27 Jun. 823 28 Dec. 851 i 30 Aug. 881 19 Kobal Petrus. 818 26 Dec. 840 7 Apr. Gor. 856 20. e Vippaco 25 Dec. e Capriva 27 Mar.. 844 20 Oct. e S. Gor. Gor.. e Libušina 13 Oct. 851 27 Aug. e Goritia 29 Nov. o Reifenberg 1. e Smast Libušinae 11 Aug. Carn. e Oapriva 26 Oct. e Solkan 8 Jan. 825 21 Sept. Gor. 874 25 Grča Blasius. e Goritia 30 Maj. 828 21 Sept. 823 21 Sept. 18 Dec. Gor. 841 5 . 880 21 Kodrič Joannes. 841 16 Jeram Jos. e Gojače 24 Dec. 867 j 7 Gergolet Jos. Gor. e Goritia 21 Feb. 849 30 Aug. 849 26 Gregorčič Ant. 821 i 21 Sept. 6 Sept.Sept. 839 15 Jul. Gor.. Gor. Gor. Sept. Gor. 875 6 Gregorčič Simon Gor. Gor. 868 15 Jerizh Jac. e Moste pr. 851 18 Sept. e S. 10. 848 1 Sept. e Vrsno 15 Oct. Frid. e Kobdil 22 Jun. 873 19 Goriup Stepk. Carn. 873 20 Kodermatz Franc. Gor. 840 37 Hvalica Ant. 861 13 Jlovar Franc. 870 10 Juh And. e Gradisca 21 Oct. e Vipulzano 5 Aug.. Gor. i 28 Sept. e čepovan 26 Apr. Sept. 8t)3 18 Kodelja Jos. 851 10 Jekše And.. 831 21 Sept. Daniel 2 Jan. Gor. 847 24 Sept. e čepovan 26 Oct. Gor. 824| 22 Sept. e Hoflein 27 Sept. 836 31 Mar. 849 28 Grusovin Ant. 7 M aj. 825 21 Sept. 8 66 8 Kos Simon. Gor. 795 19 Sept. 839 15 Sept. 867 18 Klobovs Joan. 838 15 Jereb Joachim. e Laze H . 880 12 Kafol Franc. 4 Dec. Gor. e Kern 17 Jan. e Komen 14 Mar. Gor. e St. Gor. Gor. 814 22 Sept. 829 21 Sept. e Poče 24 Jan. e Goritia 12 Sept. 806 19 Sept. 819 8 Jordan Andr. Gor. 858 8 Juvančič Laur. 830 7 Harmel Adolphus. 846. 846 8 Košuta Franc. Gor. Gor. 833 22 Feb. e Ronciua 23 Nov. 853 -6 ? Kodre Joann. Carn. Carn. 869 19 Hoenigmann P. 874 17 Kolavčič Joan.. Gor. 845 6 Jun. e Lak 29 Dec. 871 9 Gregorčič Ant. Carn. 853 18 Sept. e Vertoiba 16 Feb. 842 15 Jul. 831 21 Sept. 876 24 Grusovin Jos. 841 19 Sept. Gor. 853 13 Golja Jos.. n Deutschruth 21 Oct. 875 26 Golob Josephus. 879 16 Grioni Ant. Lab. Aug. e Libušina. e Reifenberg 14. Gor. 849] 31 Aug. 879 18 Kokelj Georg. 851 21 Mar. 23 Sept. Gor. e Cigin 21 Nov. 848| 8 Grbec Joannes.. e Preska 5 Oct. 846 18 Sept. e Caporetto 25 Dec. 828 21 Sept. Gor. 853 22 Godnič Josephus. Carn. Gor. 874 14 Kadenaro Jos. 858 3. Sept. 852 10 Jan. 829 21 Sept. e Kanal 11 Dec. 850 31 Aug. Gor. 854 -6 t Grusovin Joan. Gor. Gor. 856 25 Koeiancič Steph. 867 10 Gregorčič Simon. Crucis 28 Sept.. Petri pr. e Verh Kanalis 15 Dec. 842 27 Juh Joan. 853 27 Aug. Carn. 847 24 Sept. 857 9 Kočevar Jos..47 Cognomen et Locus N ativitatis N atus Ordinatus | sb Presbyter |aj Gaberščik Simon. Jos. 876 9 Jarc Jos. 852 21 Kerkoč Steph. 876 20 Kafol Steph.. 870 15 Hebat Franc. 855 18. Viti Vip. 855 20. 872 13 Jarec Joannes. 851 30 Grioni Petrus Gor.

e fan. 8 Sept. 8 Nov. e Sedula 12 Apr. 852 29 Marinič Franc.. 851 7 Sept. 853 28 Aug.. 27 Apr. o Goče 3 Nov. Gor. e St. 829 21 Mašera Jos. 851 j 27 Kranjec Ant. 852 20 Mesar Audreas Gor. Gor.. 833 21 Milost Martin. 864 3 Sept. e Ttilmino 24 Jul. 845 22 Leskovec Mart. Gor. 841 24 Manzini Antonius. Cordovado 31 Dec. 820 21 Malič Ant. 850. ex Amptetio 11 Oct. e Gor. 856 6 Aug. 30 Mahnič Aut. 1816 Lampe Ant. 845. 823 22 Marušič Jos.. 873 I8 Sept. ex Idria 26 Apr. 824 23 Michelluti Franc. 846 29 Sept. Gor. e Goče 5 Ja n .. 828 21 Marega Ant. 824 21 Kragl Ant. 828. 832 21 Kravanja Math. Gor. Carn. Gor. e Podbiela 20 Mar. e Banjšica 10 Maji 853 27 1 Jul. e Strada di Castious 10 Mar. 861 32 Sept. Gor. 806 20 Lapagna Georg. 865. Gor. 815 24 Marinič Stepli. 838111 Mar. 842! 1° Aug. 847 31 Leuardig Fridericus. e Cervignano 18 Maj. 844 23 Sept. Gor. 864 13 Sept. e černiverh 11 Jul. 840 26 Sept. e Haidovio 12 Sept.33 Sept 848 33 Sept. 874 b Sept.. 846: 31 24 Feb. Crucis 17 Jan. e Černiče 1 Feb. Schonpass 15. e Gargaro Moudini Joan. Gor. e Bruma 17 Mart. 837 24 Lazar Ant. 870 6 Aug. 848 1 Kurinčič Joan. Gor. e Sedula 13 Oct. Gor. 847 6 Lužnik Franciseus. 6 Sept. 812 25 Aug. e Kojsko 11 Nov. e Ponikve 19 Jul.. ex idriae Bačae 0 Maj. Car. 871 13 Sept. 874 17 Sept. e Brezzano 10 Sep.850. 845 7 26 Ang. 8411 23 Mantoessi Joanne^. e fan. Kumar Joan. 850 7 Sept. 812j 23 Logar Jac. 849. 841 I8 Aug. 24 Leban Franc. e Goritiu 8 Nov. 850 20 Aug. Ven. S. 827 21 Kumar Joseph. 824 21 Kramer Philippus. ex Amplet. e Kronau Kravanja Andr. Gor. 876 13 Sept. 809 20 Merzina Franc. Gor. 824 21 Miani Jac. 836 23 Kuštrin Joan. 876.. 84519 Sept. e ltanziano 16 Sept. Oarn. 807j 21 Lovisoni Jac. e Lokvica 22 Oct.. e Gradisca 7 Dec. 872!16 Sept. 853' 8 Sept. Gor. e Sella Volzanae Kragl Joau. Jan. e Pliskovica 23 Aug.. 823 21 Lusnik Franc. Gor. e Verhovlje 31 Jan. 849. Gor. Gor. 851 29 Leban Jos. 824 21 Machatsciiek Franc. Daniel 22 Jan. Sept. e Codroipo 14 Apr. Gor. Gor. S. 824 22 Makuc Aut. Gor. Gor. 819 22 Marcovig Ant. Carn. 826 22 Mighetti Carol. Gor. Gor. 835 32 Sept. 845 Lì Lukežič Joann. e Verhpolje l. 875 8 Aug 873 7 Nov. Carn e Vipacco 27 Jan. « Cuporotio 16 Maji 826: 21 Kravagna Joan.zi Fridericus. 849 20 Sept. Gor. 815 21 Macorig Claud. 833 24 Dec. e Caporetto 27 Maj. Ven. Gor. e Livek 8 Nov. e Lom 8 Jun. 875 17 Sept. 833 21 Menega/. 847 6 Aug. 860 13 Aug. 881. Ital..31 Sept. 809i 20 Marizza Ant. Gor.10 Nov.48 Cognom en e t L ocus N a tiv ita tis Natus Ordinatus j g> Presbyter Ip^ 12 Jan. 840 21 Sep. e černi Verh 23 Apr. 855 lil Kranjec Franc. e Ruda 18 Oct. Gor. Gor. Carn. 20 Marušič Andr. Gor. e Verhovljo 25 Apr. 856: 20 Kumar Ludovicus. Carn. Gor. 879120 Sept. Audreae 1 Maj. Aug. 850 21 Sept. 29 Apr. Gor. S. 820 22 Marušič Joan. . 836 24 Leban Andr. 866 16 Sept. Andrene 14 Jun. e fan. 850 i 9 Aug. 850. Gor. 845)29 Se >t. 873 16 Sept. S68 1° Sept. 833 * Sept 879'I» Sept . e Gabria 1 Apr. Gor. 868 12 Sept. Gor. Carn. s33 I? Sept. Ital. 84122 Sept. 808 25 Kragelj Jos. e Foliano 16 Oct. e Pod laka 14 Sep. e Crauglio 28 Jan. e Volzana 27 Feb. e Podmevec 3 12 J a n . 817 24 Merzina Georg.16 Sept. Gor. Gor. Gor. 816! 21 Madon Blas. e Volče 29 Jan. 815 21 Marzolla Jac. Gor.

o Cividale . Gor. 833 1 8 12 Mar. e Sagrado * ipan Aloyaius. Eustacn. Pavletič Frauc. 824 33 27 Maj. 834 '13 "F» 7 Sept. 806 21 Sept. 847 8 1 Oct. 820 23 Sept. 816 21 Sept. c St. 852 32 1 Jun. 811 23 Sept. Carn.. e Podgora ersič k rane. 847 21 5. Caru. S. e S. Andrene ečenko Andr. 829Ì 21 Sept. 813| 22 S ep t. Gor. Gor. 844 19 Sept. e Dndmelec Nanut Joan. 874 24 12 Apr. 841 8 2 Oct. Goi-' e Roman s Oblokar Mich. e Sovoduje enzin Carol. e fan. 842 27 0 J u l . 832 6 28 Jun. Gor. Gor. Gor. And. e Podmevec reteoaig Franc. 857 18 Sept. 842 19 Sept. Gor. 821 21 Sept. Gor.. 850 19 25 Mar. e Carniopoli Olivo Ant. Gor. 835 24 23 Apr. e Sovodnje elizon Valent. e S.814 24 Sept 842 28 21 Jul. 821 21 Sept. Gor. e Dollia Tuli». 822 21 Sept. Viti Oachor And. e Volzaua oljkak Alphonsus. ex Opačjeselo 1 asqualis Aloy.. 842 43 20 Aug. e Šmarje oljkak Jos. 818 28 Jan. 854 19 2 Apr 815 24 Sept. Gor. 855 10 Aug. 853 27 Aug. 816 24 Sept. ex Opačjeselo Packor Stepk.^ 'S n a s Joan. 805 19 Aug. 880 26 8 Dec. 880 10 9 Dec. 849 30 Aug. e Tulmino Perdicb Mich. e Salcano Okorn Fidel. e Reifenberg * elizon Jos.Jun. 876 19 I 14 Feb. Gor. Gor.49 Cognomen et Locus Nativitatis Mozetič Stephanus Gor. 882 2 Feb. It. Gor. 822] 19 Sept. 842 22 16 Jau. Gor. 850 29 Aug. 81 22 Sept. 803 21 Sept. Gor. e Goritia Juuglin AIojhìus Ab. 876 19 11 Oct. e Vertoiba Nauutti Antoninus e Goritia Nardin F rane. o Skerbina iricli Midi. 802. e Novake »j! Gor.. e Goritia ervajne Martinus. 822 21 Sept. 844 8 8 Nov. 842 3 Feb. o Monte S. Caru.. 814 21 Sept. e Circhina Mullon Barth. Gor e Nogaredo javoc Blasius Gor. 833 1 0 28 Maj 8211 21 Sept. e Chiopris Murovec Joannes. 841 !43 . Gor. 847 8 15 Dec. 841 23 Sept. Gor. 880 15 5 Maj. n Ronchis ogolia Joan. Gor. 813 21 Sept. e S. e Cerovo Ussig Jacobus. 839 8 4 Apr. 8 7Gj3 1 25 Mar. Gor. e Merna Močnik Ant. Gor. o Goritia odreka Jos. Gor. e Monfalcone nmožič Matth. Gor. 824 22 Sept 849 29 10 Dec. 817 27 Jan. 848 27 Aug. 845 33 10 Mar. 866127 28 Jan. 857 :8 Sept. Ven. 793 19 Sept. 842 37 I 11 Nov. 868 i7 19 Jan.823 23 Sept. 819 24 Sept. Viti ire M atth.. Rahor Ant. Gor. e Temnica Natus Ordinatus presbyter 80 rt CU 10 Dec. 884 22 21 Sept. Gor. Gor. Gor. e Šmarje osarelli (de) Ferd. Leonardi r odreka Franc. 13 Jan. 853 26 Aug. Andrcae 1 avletič Gotthardns. e Sodražica rincič Stepli. 1882 16 1 Apr. Apr. 867 12 17 Feb. 847 8 24 Apr. 848 19 Dec. 847 6 Sept.. e Schtvarzenb. e Skerbina ipan Jos. 843 4 Mar. Midi. 837 26 2 Maj.883 43 11 . Gor. 886 30 21 Aug. Gor. Čaru. 819 11 27 Jun. Gor. 871 26 10 Jun. 848 32 1 Mar. e Peuma musar Jos. 840 >9 24 Sept. 85!11« 9 Mar. 887 1 0 3 Mar. *ternel Georgi u s . Gor. e Jarnlje Pachor Jos. 816 21 Sept. 874 22 19 Mar. Gor. 842 12 2 Sept. 848 17 13 Sept. 811 3 Jau. 865 22 23 Jan. 856 18 Sept. 877 15 17 Dec. 868 13 28 Dec. !» 'k o Ant. Gor. 830. 831 32 24 Jau. e Viseo * aufetič And. e Ternova Pertout Laur. 806 20 Aug. 859 24 Jun. e St. 8241 23 Sept. e Moraro Osimk P. e Merna Mosetizh Jos. e Hudilog. Schbnpass todaro Joannes. 820j 21 Sept. Gor. Gor. 8 4 8 27 23 Jul. Gor. e Salcano Mosetizh Franc. Gor. 840 23 30 Jul. e Goritia . it tor iti Franc. 21 Sept. 801 25 Jan. Androt-e Pavletič Jos. 811 24 Sept. 841 15 Jul. r St. Gor. o Skerbim ipan Ant.

Gor. e Moraro Sion Leonard. e Toplice S kert Andreas. Gor. 826 23 Sept. 872 12 15 Sept. e Monfalcone Toso Jos.. 854 5 Jan. 847 14 27 Aug. 841 26 Mar. 859 18 22 Sept. Gor. e K viško Tomsig Aloysius e Goritia Tomsig Franc. 844 18 Sept. 872 7 1 Sept. ex Ontaniano Rožič Francis. e S. 842 26 21 Sept. 848 32 21 Sept. 827 10 Oct. e Ronchi Starm an Steph. 803 11 Jun. 834 19 Apr. 843 3 Feb. Gor. Gor. e Cormons Sion Leonard. Gor. e fan. 20 Oct. e Caporetto Schober Joan. 846 7 Feb. Petri Slokar Joannes. Gor. 845 22 Jan. 809 5 Jul. 877 7 22 Sept. 855 19 21 Sept. e Medana Sfiligoi Antonius. 869 8 1 Sept. e Ronchi Terpin Ant. Gor. 820 5 A ug. 843 3 3 . e Tergesto Stihgoi Ant. 821 4 Aug. 834 24 22 Mart. 874 12 22 Sept. Silvestri Jos. 845 11 Jan. Gor. 842 38 26 Aug. e Goritia Tomažič Ferd Gor. e S. 813 14 Apr. Mich. e Temnica Strukel Greg. Gor. Gor. e Tapoleano Trevisan Joannes. 849 18 Mar. e Goritia Toros Ant.. 819 21 Dec. e Medea Tušek Franc. 838 22 18 Sept. e Medea Trevisan Bened. 843 19 Mar. e Cirkno Selak Ant. 846 28 25 Nov.suppaucig Jos. Lombard. 820 11 Jan. 868 15 6 Sept. 836 28 21 Sept. 854 21 21 Sept.. Gor. e Levpa Stubelj Vincentius. 867 30 20 Sept. 841 14 Jan. Gor. jun.. Luciae Salimbeni de Augustus. e St.853 3 Maj. 843 7 Sept. Gor. 871 12 28 Oct. Carn. Aloy. Gor. 866 28 21 Sept. Gor. 826 15 Aug. Gor. 846 24 24 Jan. Luciae Skočir Josephus. Gor. Oct. e Fleana Savorgnani de Vinc. 809 5 Oct. Gor. 849 15 21 Sept. Gor. 872 12 19 Sept. 822 25 Feb. 844 8 Feb. Schonpass Štrukelj Michačl. e S. August. Viti Samar Ant. 872 ■i‘i 28 Aug. 844 15 Jun. 847 17 Apr. Gor. . e Verh Serravalle Joannes. S. e Viscone Sessich Ant. 829 4 23 Sept. 842 8 24 Sept. Gor. 870 30 21 Sept. e Goritia Scudelari P. Floriani Tilgner Alb. 858 18 23 Sept. e S. 842 6 Jul. Gor. Carn. Gor. 843 8 Dec. 849 10 Apr. Gor. 857 10 20 Aug 833 23 1 Sept. e Vippac. 819 13 Jul. 869 19 Sept. 869 29 21 Sept. e Biliana Schmutz Joannes. Ven. 869 11 28 Nov. 824 7 Jul. Rovere Ant. e Cormons Schauli Jos. c Salò Sedej Franc. 816 29 Aug. 819 5 Aug. Gor. Gor. 869 31 18 Sept. e Žabče Stagni Leonard. 845 2 Jan. Gor. 832 1 Mar. e Placentia Tirindelli Pet. 847 9 6 Sept. Barth.50 Cognomen et lo cu s N ativitatis R otter Jos. 820 26 Sept. 808 22 Jul. 871 33 . Daniel. e Moraro Sitar Franciscus Carn. Gor. 868 21 21 Sept. Gor. 85 J 4 Oct. Gor.. 821 9 Dec. 804' 13 Jan. 816 15 Jun. 876 29 24 Sept. e Kamnje Slunder Joseph. e Kern R utar Thomas. 860 26 18 Sept. 834 9 30 Aug. e Goritia Tamburiini Ant. Martini Rubbia Vincentius e Goritia R uter Laurent. e Perteole Traversa Joan. Gor. 817 13 Juu. e Gabria Toncig Joseph. Gor. 843 4 Mar.. 844 3 Mar. Carn. 864 9 15 Jul. e Ampletio Soudat Jos.. 833 2 Jul. Gor. e Cervignano Tomaniu Vinc. 871 12 20 Feb. e Unterfestuiz Stepančič Franc. e St. 866 13 21 Sept. 831 19 Jun. 834 18 10 Jun. Gor. e fano S. Ital. e Tulmino Sm rekar Franc. 869 48 ^ 18 Sept. 869 6 « 21 Sept. 847 27 15 Jul. e S. 842 21 Sept. 846 23 6 Sept. e Medana Torre Aloys. 843 19 Nov. 847 ca ru 20 Maj. Gor. 847 u« 20 Nov. e Goritia Tomšič Jos. 844 4 Maj. e Planina Sellak Joan. Gor. 878 11 4 Dec. 802 10 Jul. 846 16 Jun. e Ronchi Ordinatus Presbyter Natus I 25 Jan. 810 10. 838 43 21 Sept.4 1 Sept. Gor.

Gor. 816 13 Aug. Gor. 861 19 18 Sept. V isintini Leop. 842 1 Apr.. 851 24 22 Sept. 827 16 Jan. Gor. Gor. e Pervačina Zorn Hilarius. e fan. 843 43 21 Sept. 835 25 Nov. e Verhpolje Urbančič And.. Zuttioni Sebast. 872 33 24 Sept. 873 31 23 Sept. Crucis Vuga Andreas Gor. Ital. S. Gor i Renče 25 Mar. e Goritia Zenarolla Josephus. 833 11 19 Sept. Carn. 839| 3 Jan. Gor. 864 15 28 Aug. 851 21 Sept . e fan. 826 4 Sept. 875 10 10 Sept. 839 43 21 Sept. 864 30 23 Sept. Gor. 859 7 29 Aug. 843 29 6 Sept. e Podberdo ža ri A n t. 831 43 23 Sept. e fan. Dolegna Venturini Angelus. 837 7 Maji 856 27 Sept 851 27 Jun. e Pervačina Zucchiati Mart. 802 22 Jul. 807i 16 Aug. Croata Dragensis Velikonja Joan. Gor.. Petri Vidic Franc. e Medea Žnidarčič Andr. 871 22 23 Sept. 822 20 Aug. 861 11 27 Aug. 850 22 5 Aug. 8481 7 13 Jan. e Pervačina Zorn Joseph. Carn. Gor. 848 8 21 Sept. 852 21 Sept. 847 2 Feb. S. S. 850j 9 Nov. Gor e Lucinico T ušar Gregorius. 850 30 Jul. 865 20 6 Sept. Vittori Laurent. 820 3 Mar. e Gabria Vip. 863 19 24 Sept. 848 19 Apr. 842 25 15 Sept. e Labaco Visiutin Jac. e Gor. e fan. Gor. 847 16 Oct. 812 28 Nov. Gor. 854 31 18 Sept. Laur. Gor. 836 28 Apr. Gor. e lan. Gor. 837 26 Sept. 838 16 Apr. Carn. e Caporetto Utili Petrus. 860 4 24 Sept. 824Ì 28 Feb. Valentinčič Steph. e Veldes W olf Joan. 838 26 Aug. 871 8 22 Sept. 820{ 27 Jun. Tribusson Joannes. Ital. S. e Strassoldo Venturini Julius. 871 18 12 Feb. Gor. Carn. 846 10 Feb. e Brazzano Visintini Franc. 840 2 Jul. 852j 7 4 Nov. e Kanale Vuk Leopoldus. 866 24 24 Sept. 867 30 22 Sept. e Strassoldo Verzegnassi Joan. Gor. e Gorjansko Zei Josephus.. Mart. Gor. 872 29 23 Sept. Barth. 837 29 23 Sept. Gor. 829 3 Nov. H79 13 . e Idria Tuni Jos. 852 23 21 Sept. 828 29 15 Sept. 842|26 27 Mar. 805 3 Maj.. 837 13 Sept. 838 21 Feb. 817 27 Sept. 859 20 28 Sept. Zernitz Autonius. Gor. Gor. 830 4 20 Aug. 815 27 Nov. e Dolegna Veliscig Dominicus. 842 23 Oct. 825 6 Mar. e Vilesse Vechiet Joan. Gor. e Medana Zurman Carolus. e Goritia Zorn Aloys. Gor. 845 3 Nov. e Goritia Zoratti Franciscus. Gor. Visintiui Joan. 81( 16 Mar. Carn. Kanale Vuga Joan. Gor.. 825 13 Jan. Gor. 861 28 21 Sept. e fano S. 880 32 21 Sept. e Talmasons Vecchi Joan. 814 2 Dec. 835 25 Maj. 860 27 20 Sept. Luciae Veliscig Antonius. r Gradiškuta Žnidarčič Andr. Gor. Eug. 834 16 Mar. Mart. e Merna W ester Joanues. S. e Flumine Zavadlal Jos. 8291 26 Oct. 871 1 15 Jul. 878 13 21 Sept. ex Idria Zangerle Aloys. 84! 31 28 Aug. 849 27 1 Sept.Cognomen et Locus N ativitatis j N atus I 0 rd ' “aJus | _______________________________ I____________ j presbyter (cl. e Solkan Vuga P etru s Gor. 835 5 10 Dec. 876 H) 18 Sept. Ven. 805 27 Oet. Mossae Visintin Mich. Gor. 839 8 19 Sept. Gor. Gor. e Moraro Vecerina P. 813 4 Sept. 840 22 Dec. e Flumine Zangerle Franc. 868 14 6 Sept. Gor. e Moraro Ukmar Ant. e Goritia Ziak Franciscus. 852 20 Jun. e Morska V uga Michael. e S. 857 3 1 Sept. e Faventia Vales Marcus. Laur. 816 10 Sept. 840 j 14 Nov. Bapt. e Solkan Valuasi Car.

. a) P a r o c h i a m C ir e h in a e q u a V ic a r ia tu m m u ltu m a n te a. . . e le v . . 1445 (a) <b) 1663 c) 1031 1496 1771 585 1616 1726 d) 1836 1758 1784 e) 1763 1480 f) 1785 1766 1870 1500 1750 1766 1842 g) 1651 1428 1295 1782 1605 h) 1771 sb Nomen Station. Ampletium . 11 F ra tta . Bruma . e) f) J a m q u a d i u e x i s t. Banjšica Barbana Bata (Bate). c o n ­ fir m a n t. Bukovo Campolougo Canalis Kanal) Cantiani (S. . A n t i q u i t a s e r e c t. A dreae (S. i) E r e c t i o n i s e p o c h a e c e r tis d o c u m e n t.) 17 Des kl a. g) A d p a r o c h i a m e le v a ta . . 1545 extitis s e d o c u m e n ta p r o b a n t. Bregiuj Bergogna) Bilje .' d) C e r tis e D o c u m e n t i s n o n e r u i t u r . 16 Gabria (-je S. 10 Doberdob 26 Dolenja 17 Dornberg 28 Dreženca 20 Duinum (Devin) . e) A n n o 1 8 6 9 a d P a r . c e r t i s e d o c u m e n t n o n e r u itu r . Batuje . Curat. . Gradina (Gradno) Gradisca a) M e c c n t. Biljana Borena Borgnauum . . Brestovica . i) I t e m . 18 Černiča (-če. . B u l l a P p . e x is te n tia m h u ju s P a r o c h ia e et a d n ex a r u m C a p e lla n ia r u m p r a e m ittit- c) A b im m e m o r a b ili e x titit S a c e llu m S .) 29 Gabria (-je Mernae) 31 Gargarum . . Cerou (Cerovo) . Dan. 28 Farra . . . h) A n n o 1 8 5 4 a d P a r o c h i a m e le v a ta . Branica Brazzanum . in d i­ E x i s t e n t i a a b i m m e m o r a b i l i s in e d o c u m e n tis a s s e r itu r . q u o d v e r o .) 23 Čez-Soča 32 Danifilis (S. d o c u m . n a m Grado . d e in c e p s i n t e m p l u m r e a e d i f i c a tu m f u i t . d ie 2 4 Grahova N o v e m b r is 11 9 2 d e s u p e r d a tu et i n A r c h i v i o C a p i t u l a r i C iv ita ti.) ( aporettuin (Kobarid). . .) . 26 Gorenjepolje n) 598 32 Gorjansko . . Begliauo Belvedere . 21 Flumicellum 24 Fleana 15 Floriani (S. A n d r e a e d ic a tu m .j Conv.52 Nomen Station. 9 Cepovanum . Capriva Caveuzano . C e l e s tin i I I I . . q u i n a n n u s d e te r m . Aquileja Avče Auza) . e r e c t. Annus so Erect PsC3 29 1300 1545 a) 15 1845 19 450 27 29 1642 1470 30 1785 18 1640 38 1550 9 17 1510 1770 16 1631 b) 19 1757 11 1764 21 1869 28 1574 20 1747 13 1188 21 21 1600 1346 31 26 (c) 26 1694' 23 1711 25 1785 19 1811 20 (d) 22 (e) 9 1754 1757 11 19 1757 27 (f) 23 1342 10 1755 32 1334 14 1772 e lib r is B a p tiz a to r .Gradiskuta-dišče. s ic u t e x in s c r ip tio n e c r o n o g r a fic a e v in c itu r . e r u i p o n o n te s t. . b) x E ta s c a ta . Ajello . . dJ A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta . . Crvineanum Annus Erect.' A u s t r i a e ( C i v i d a l t ) a s s e r v a ta . . . . « Curat a* 30 Chiopris 31 Circhina (Cirkno) 16 Commenum (Komen) 7 Cormontium 31 Corona 12 Crauglio 12 Crucis (S. Altura .) 30 Folianum . 33 Crucis (S. . 23 Gabrovica . . c. . . b) A n t i q u i s s i m a e e r e c t i o n i s .

P ig lia n a m tr a n s la ta fu it. 13 Plava 23 Piazzutta 29 Pliskovica . q u a e in d e ah a n n o 1527. Marianum . Curat. n o n e x t a t. 25 Orehek 27 Osek . 19 Pečine (Pekina) . 27 Nogaredum . c) d) e) Anuns Erect. C i v i t a t i s . . 21 Nabrežina . s e d d o c u m e n t. . d e s u n t . Viti 3u Monsfalconum 12 Morarum 18 Mossa . . 1754 (a> 1660 1552 1822 1540 (b) 1560 1557 c) 1550 1784 1810 1760 1762 1806 1643 1774 1876 1704 1765 d) 1789 1629 1342 1450 1425 1490 1756 1836 1871 1785 e) 1702 1739 f) 1768 A n n u s e r e c t. Libušina Lipa . . Cars.A u s t r i a e ( C iv ic la le) a s s e r v a t a . e r e c t.53 Nomen Station. Levpa . 2 i Mons S. Tertii Mavhinja (-e) Mauricena Ins. A n n o 1 8 4 8 a d P a r o c h ia m e le v . P u l l a P p . 18 Mauri (S. Lucinicum . g) h) Anno 1862 a d P a r o c h ia m C u r a t i a v e t. e x i s t e n t i a m h u j u s P a r o c h ia e e t a d n e x a r u m C a p p e lla n ia r u m p r a e m ittit.) ad Sont. Kronberg Laurentii (S. 12 Otalež . Haidovium (Ajdovàina) Hilarii (S. d e ­ s u p e r d a ta et i n A r c h iv o C a p it u l a r . Martini S.) Gorit. I n s t r u m . Jageršče Jamlje Joanniz Kal (Kau) . . Livek (Luico) Lokva . c) d) A n n o 1 8 6 2 a d P a r o c h i a m e le v a ta . e le v. . . . 12 Petri (S. Gor. v e t u s t a e e d o c u m e n t. 1859 a d P a r o c h ia m ti CJ Nomen Station. Lokavec Lom . Anno tč « cu 8 a) A n n u s e r c c t.) Gorit. . . . . e) Anno 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta . e le v. Martini S. . Log (M ittelbrett). C o e l e s tin i I I I .) pr. Idria (Bačae) Idria (Canalis) Ignatii (S. Curat. 29 10 28 9 13 22 29 26 32 22 29 15 11 21 15 17 15 18 14 21 31 10 1 29 2 28 19 13 14 17 25 b) P a r o c h ia a n tiq u is s . 20 Musculum . 27 Podberda (-o) 22 Podgora 32 21 33 —-------------X e r e c ta . e r e c t. 1847 a d e docum . 6 Medana 13 Medea. . a) b) Annus Erect. 13 Otelca . Luciae (S. f) Anno 1 8 6 3 a d P a r . Laurentii (S. 11 Merna (Miren) 7 Mernicum (Mernik) 15 Mons Sanct. . . d ie 2 4 N o v e m b r is 1 1 9 2 . 1832 1334 1786 1757 1785 1797 1871 1570 a) 1726 1400 b) 1790 1725 (c) 1789 1810 1872 1671 1796 1846 1747 (d) 1797 1770 1800 1741 1756 1781 1787 1584 e) 1295 1626 f) 1784 g 1789 1525 1768 (h) A n . . . . . Logje (Loncli) Lokovec . . . 27 Novake 17 Obloka 9 Opačjeselo . Martini S. . .) Moss. . in coli. .) . 17 Peuma 9 Pieris . n o n con­ P a r o c h i a m e le v. 26 A liq u a n d o e c c le s ia p a r o c h i a l i s .) . 16 Pelagii (bempolaj) 17 Perteole 12 Pervačina 18 Petri (S. . . n o n p r o s ta t.) Neb. E s t n o v a e e r e c tio n is . i g n o t a e e p o c . . s ta t. . Kamnje Kobiljaglava Kostanjevica Kozana Kožbana Kreda . e r e c tio n .

. I V . a] L it . innotescat. a n n 1015. vacante die 19 Sept. a Petro Carolo Episcopo Ca­ d] I n s t r u m e n t .al J R ta s e lib r o b a p tiz . . tiensis. . p r i m a e e r e c t. . ut verus aut saltem probabilis annus (loc falsi) pier. 1755 15 * 15 Skerbina 1786 19 9 Tapoleanum 1570 25 2(t Temnica 1747 21 7 Ternovo Amplet. . Erect. . . ' e t 1 8 6 3 . i n v ie . . 30 10 Vogarska [-oj 1493 19 1757 D o c u m e n t a e r e c t. A q u il. Zapotok . Curat. fa c iu n t h u ju s P a ­ r o c h ia e . Annus I OS Curat. 18 1813 D o c u m e n t a e r e c t. Rochi extruere. .ia 12 A d P a r o c h i a m e r e c t. n o n p r o s t a n t . A n .] . Ponikve Praticellum . 1785 13 14 Tribuàa sup. p e r p . Ruda . Ranzianum (Renče) Ravna . . d e n u u e v e c ta . Rochi (S. Ruthae tlieut.54 60 60 Nomen Station. com m em . . J a m q u a d iu e x is te n s e C h r o m c a O o r i t .. . Thomae (S. 1842. 1500. a d E x p o s itu r a m quilejensis consecratum fuit. a d P a r o c h i a m e v e h e ­ Altare majus mense Augusto anni b a tu r . . . Sdraussina . 24 1570 1402 18 Vertojba 10 1832 1575 32 Villa-Vicentina . Ruttarsium . tunc temporis sotto-Torre b] D o c u m e n t u m e r e c tio n is n o n e x idicti. . Sgonik a] b] cj dj e] fj g| lij Annus Erect. .) . 1550 2q . 1 8 3 6 . Ronckae Ronzimi (Ročin) . in c e n d i o d i s u n i ­ Vojàfiica 13 Volzana [Volče] . Podsabotinum Polica . . Podmevec . Quisca (Kviàko) . . Nomen Station. Sebast. vocatione s. Zabije . e d o c u m e n tis n o n e r u i t u r . i n d i c a t a . 23 1683 & 24 Vedrignanum-drijan 27 M 1192 S Velikidol 19 1758 1630 g] 20 Versa . J o a n . ND. A u t j 1800. . Ia. H 14 Steržišče 1772 14 i 32 Stiak . Ravnica Reifenberg . a d P a r o c h i a m e le r . Viti [Foroj. Romansium .. 1 8 6 0 . a n . . Optatur. cujus c] ^luno 1 8 4 6 . ta fu e r c . concedit. 1497. stat ex documentis evictus huic Curiae Archiep. Nascimbeni De­ canus habitantibus suburbii Gori. e le v . . a n . Sedula [Sedlo] Serpenica . a d P a r . Aquil. P a tr. loOO . p a t u l u m e s t. . 10 8 Sovodnje . 1854 9 28 Tulminum [Tomin] 1652 a] 12 31 Turriacum . . . 1756 15 Srednja 1873 . A n t i o 1 8 6 7 . Saciletto Sagradum Salcanum _[Solkan] Samaria [Šmarij e] Schbnpass Scodovacca . Sede Patr. Roča . Tomaž) 18 1782 13 Trenta 1858 16 33 Tribuàa inf. la 16 1788 ! t Soča . 1600 * 32 1839 24 Vilesse 1184 c] 25 1785 17 Vipulzanum [-polže] 26 1807 1755 16 Viscum 30 1570 1618 h] 22 Visconum . (a) 1851 1863 1762 1784 1772 b] 1475 1786 1756 1580 c] (d) 1482 1579 1631 1787 1540 [ej v 1700 A n n u s erec. 1750 IT 24 Ternovo Schonp. . / 26 Strassoldum 1760 30 i 10 §ebrelja . in c e n d io a b s u m ta fu m m it. 1703 18 23 Tertium 1788 32 11 3. 29 [d] S. Capellam sub in­ s tit. . e u m d o c u m e n t a 10. n u l l u m priolano et Vicario Patriarchae Aa d e s t.

STATUS A rchi -D io e c e se o s G O R IT IE N SIS IN E U N T E ANNO GOIUTIAE 1883. Typis Hilarianis. .

.

e Pola in Istria Secundus. Altinas Maximus Jan u ariu s. 529 • • • S. • • • 444 4 47 451 454* 454 485 f . Aquilejensis A ugustinus. Germ anus S. . E p isco p i. 485* % 500* 515 521* • • . Gallus S. N. S. B eneventanus Adelphus seu Delfinus. A rc h ie p is c o p i. * 90* 3 4 5 6 7 8 • 314 • • 347 . • • . Graecus A gapitus Theodorus Benedictus F o rtunatianus. H ilarius seu H elarus. anno Ad annum 1 2 • 63* • . Mediolanensis Macedonius . H erm agoras. A n n i asterisco * notati certe determinari nequeunt. . Graecus Chrysogonus II. V alerianus. Salicus S Nicetas. Afer 2. 9 369* 389* 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 389* 407* 407* • • • 434* • • . 1. Rom anus Stephanus. Aquilejensis Chrysogonus I. Graecus M arcellianus.SERIES ANTISTITUM A quilejensium et Goritiensium Series Antistitum Aquilejensium. Chrom atius. Graecus M arcellinus.

613 C yprianus Polanus 628 Prim ogenius Aretin. Polanus Serenus Calistus Sigvaldus.. Joannes III. 25 607 26 27 628 28 29 30 O rthodoxi . Probinas. V alpertus F ridericus I. E lias. In in su la G rado 607 Candidian. qui et U rbanus M axentius Andreas. Piranensis F o rtu n atu s Felix Joannes II... R avennas 569 571 586 607 A quilejae Joannes I... Graecus Severus. Forojuliensis U rsus I.... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 698 711 717* 762* 776 • • • 811* • # • 847* 850* 871* 875* 901* |9 2 8 711 717 737* 776 802 811* • • • 847* 850* 871* 874« 901* • • • • • • P etrus I. Forojuliensis S. Justinopolitan.. sublato... Foroinliensi« .... S chism atici Paulinus I.... Forojuliensis V enantius.. Ad Ab anno annum 557 569 23 571 24 586 21 22 3. O rti ìodoxi. Gem m nus Lupo seu Lupus I. Schism .seu P aulus Rom..IV N.. Aquilejensis M arcianus. P aulinus II. P a tr i a r c h a e .. Italus T eutim arus. Polanus. Beneventanus. 648 M aximus Dalm ata 6 6 8 Stephanus P aren tin u s 673 A gatho. 685 Christoph. A rim inensis 612 Epipbanius e Castro Umago in Istria. Aqililejae. Leo..

— Alexander. G erm anus Joan n es IV. G erm anus Rodoaldus. Volcberus de L aubrechtskirchen. P lacentinus Gastonus T urrianus. e ducibus Massovi®.B ertrandus e Comitibus S. Gera. G erm anus R avengerus seu R avenger.V N. e Ducibus Carinthiae qui et V olricus. Rom anus I Antonius II. G allus Joannes V. M ediolanensis P etru s II. G erm anus S igeardus e Comitibus de Pleien. G erm anus H enricus. Slavus U ldaricus I. R avennas Popo vel W olfgangus. e M archionibus Moravi® i Antonius I. Cajetanus. e Ducibus Carinthiae Uldaricus II. Venetus Ludovicus II. Card. e Comitibus de Treveu G otefredus ! P ereg rin u s II. Cam panus « « Sedes vacabat 1 R aim undus T urrianus. Teckius. Gallus Nicolaus. da Ponte. 45i 461 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7° 7 l! 72 73! 74 75i 76 77 78 79 80 Ad annum 042 049 068 077 084 085 122* 128 161 182 195 204 218 251 269 273 299 301 315 318 332 334 350 358 365 381 387 394 402 408 435 439 465 U rsus II. Voldaricus j G erardus. Scaram pus M ediarota. Lupo seu Lupus II. Germ anus Bertoldus ab Andechs G regorius de M ontelongo. G erm anus F ridericus II. Forojuliensis P ereg rin us I.cti Genesii. M ediolanensis „ „ Sedes vacabat B . P atavinus 1439. Polonus . G erm anus E berardus. H engelfredus. G erm anus Goteboldus. H ungarus „ „ Sedes vacabat Ludovicus III. F erentinas j Ottobonus de Razzis. de P o rto g ru aro = A n to n iu s III. Joannis Regis Bohemi® filius Ludovicus T urrianus M anquardus de Randeck. A ugustanus Philippus de Alenconio. M ediolanensis P ag an u s T urrianus.

B arbarus. Archiepiscopi S. Andreas Gollm ayr. Princeps. V enetus Joan n es VI. Carniolus. Princeps. idem qui supra F ranciscus Xav. V enetus Hieronym us Gradonicus. V enetus Dom inicus Card. 2 1774 1784 j Rudolphus Joseph. Gorit. V enetus Daniel Card. G rim anus. V enetus M arinus Card. anno annum 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 1465 1471* 1491 1493 1498 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1471 1491 1493 1497 1517 1546 1592 „ „ Sedes vacabat M arcus I. 1 1752 1774 | Carolus Michael e Comit. . V enetus H erm olaus II. R. D onatus. Card. Principes. G rim anus. B arbarus. Goritiens. Archiepiscopi. 3 1788 1816 | Franciscus Philipp. Princeps. V enetus M arcus II. C a r i n t h . V enetus Nicolaus II. I. Styr’ 4 1819 1830 j Josephus W alland. ab Attems. Carniolus III. V enetus A ntonius IV. G rim anus. G radonicus. Aloysius Zorn. V enetus Joan n es M I. M etropolitae in regno Illyrico. 11830 51835 fi! 1855 7| 1883 1834 1854 1883 | | | j | Josephus W alland. II. V enetus A ugustinus II. Gorit. E piscopi Goritienses seu Gradiscani. ab Inzaghi. I. e Comit. e Comit. V enetus Dionysius Delfinus. Luschin. Card. ab E d lin g . Delfinus. V enetus H erm olaus I. Gradonicus. V enetus 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1751 Series Antistitum Goritieiisiiim. Barbus. G rim anus. V enetus F ranciscus B arbarus.VI Ab Ad N. Delfinus.

THEOLOGIAE DOCTOR. Sacerdos ordinatus 13. ETC. de die 22. tjoritiensis nominatus.mo Duo LEONE Pp. ejusdem lab.Justinop. Natus Pervaeinae die 13. atque 13. r. 24. Episcopus Parentinus et Polensis designatus . Dominica Pentec.. . Resolutione supr. Suprema Resolutione dd. Goritiensis solemnem possessionem adiit.ORDINARIUS CELSISSIMUS ILLUSTRISSIMUS ET REVERENDISSIMUS DOMINUS nimius »mus «ims. ETC. Januarii lab. S. Arch. ^lavina. Sede confirmatus. Episc. XIII confirmatus. die 9. METROPOLITA. Episc. Joanne N cp. PRINCEPS . a-> Sedis Episcopalis Polensis solemnem possessionem adiit. consecratus.mis D. Veglensi. die 25. Archi episcopo Andrea Gollmayr. ab Augustissimo Imperatore FRANCISCO JOSEPHO I. Cap. die Martii. sedis Episcopalis Paren tinae. Octobris 1883 Sedis Arch. et Francisco Aniano Feretich. ETC. Januarii 1 8 3 4 .ARCHIEPISCOPUS. Augusti 1883 a S. Dominica L aetare . Augusti 1882. 14. Maji. c. Junii 1883. Tergestino . Goritiae die 14. ussistentibus Illustrissim is ac R. aul. a Cel­ sissimo Dno Pr. Januarii 1857. Septembris ejusdem anni a Ss. tit. a. I).

designatus et die 5.2 EPISCOPI SUFFRAGANEI HUJUS METROPOLEOS.4 1 9 Cel. Breznic Cani.m us D om inus Joannes Chrysostomus Pogačar. Maji 1882 pr° Sede Ep. Augusti 1875 a S a n et» Sedo confirmatus. assistens P a tr itiu s rom antis Ss. Labaci die 5. T heologiae D octor etc. Resolut. 0. T heologiae D octor ete. e. Jnst. ejusdem mcnBis Sed® episcopalis Parcntinae at<|uo 24. R. Januarii 1811. Aug. Episcopus Parentiuo-Polensis suprema Resolutione dd19. Sacerdos ordinatu8 17. Aprilis 1828 . et 13. Episcopus Labaceusis suprema Resolu­ tione de die 30. Natus in Verba Par. Pos8adiit.2 9 1 111. S a c e rd o s ordinatus 27. Goritiac die 6. die 22. die 13. Just. Natus in Borst in Istria die 13. a. O rdinis L eopoldini Commendator. Sede confir©*' tus. Julii 1878 designatus. supr. Maji 1875 designatus. Aug. cad e® die possessionem Sedis episcopalis adiit. Novembris Sedis episcopalis Polon»111 possessionem solemnem adiit. Octobris 1878 consecratus. Glavina.mus et R . Terg. Septembris 1878 a S. 27. de die 29. . Julii 1834 . Sede confir­ matus. 1882 Sedis cpisc. sol.m us D om inus Joannes Nep. Priuc. ECCLESIA TERGESTINAE et JUSTINO POLITANAE c u m a n im a b u s 312. ECCLESIAE LABACENSIS c u m a n im a b u s 5 6 2 . Augusti 1852. F rancise! Joseph i I decoratus U. Septembris 1875 consecratus. Ss.m us e t R. Terg. die 10. Magna cru ce Or<l. Suae S a n ctita tis Solio ponti!’. Julii 1882 a S. P raelatus dom est.

d ie 4. G oritiae die 23. Ss. J u n ii Sedis ept8copalis solem nem possessionem ad iit. 5.m us D om inus Franciscus Anianus Feretič. D ecem bris 1839 .6 2 1 111.m us et R . E piscopus V eglensis su p re m a R e­ solutione dd. Theologiae Doctor. N atu s V erb en ici in in su la V eglensi die 16. S a­ cerdos o rd in atu s 29.6 6 9 vacat.3 ECCLESIAE VEGLENSIS cu m a n im a b u s 4 9 . . F e b ru a rii 1880 a S. Maji e. E c c l e s i a e p a r e n t i n a e et p o l e n s i s cu m a n im a b u s 8 9 . D ecem bris 1816. Se66 confirm atus . D ecem bris 1879 d esignatus. insign. Cruce aurea pro inerit. ctc. consecratus. dio 27. a.

« « « Dottori Joannes. D ecanus Capituli .. D.. Par. Ss. D. P.. Can. R. de Fahnenfeld. « Abram Joannes. et Dee. Doct. P ar. rat. Valussi E ugenius Car. et Dee.. J. cap. Caes.mus ac Rev. dom. Ronchis. J . P. Ampletii « « « P etcosig Frane. Dignitari]. Cl. Canonici honorarii. T. Coronae Fer. Ceis. J. Doct. P. T. Codelli L. Caes. Ecclae. ad examina in schol. « Bensa Stephanus.... Ss. « Kafol Steph. pueli. P. eccl. Castagnavizzae. B. et Deo. C. R. Cap. « « « Castellani Dominicus. Gorit. Rev. P. scoi. Collatio­ nis liberae. « « « Cum ar Joannes. « « « M arušič Joseph.. tit.mus D. Sac. Capellanus Aulicus titul. eques C. « « « « « « « « « Tuni Josephus. Praeses Judicii archiep. Praeposi­ tus m itratus. Director Cancellariae Archiepisoopalis. Flum icelli. III... J u r. Romansii. C atecheta C. aul.4 C A P IT U L U M T H E R E S IA N U M ECCLESIAE METROPOLITANAE. Par. Ardi. Della Bona Joan. Theol. . Can. Theologiae Doct. Conv. Canonici.. a M ontecuculi. « « « Mercina Franciscus. J. sac. c. Caes. etc.. jub. quoad m atrim oniales et alias causas eccl. Canonici effectivi et Protonotarii Apostolici ad instar participantium.. Theol. Franc.. etc. et Confes. P atr. distr. et praep. Metr. Coni. P ar. r. R. Cone. P rinceps-Episcopus Tridentiuus Ss. P. Xav. jub. Jnc. I). Ord. liberae. Theol. Collat. P oenitent.. Tirindelli Petrus. Comiss.

Cap.. T. ut supra » „ „ Bensa Stephanus. Rei. Poenit. « « « Marušič Andreas. Consiliarii Consistoriales effectivi. r. ! « « « Cum ar Joannes.. Theol. Can. P* T. c..T. Yalussi E ugenius Carolus. ut supra. Episcopum Trtdentinum.m us ac Rev. Theol. et Revis. Ss. Doct. Gymn. « « « Abram Joannes. Doct. Doct. et in tertia Instantia ad Del. can.. c. N. D. Cancell.C an. Praep. hist. EI. « « « Ziingerle Aloysius. Kafol Steph.. Doct. D. Can. Can. Ap. Castellani Dominicus. Ss. Can. stud. Decau. « « « Castellani Dom. » „ „ Flapp Joan. ^ % « « Flapp Joauues. Dioecesanum et Mdropoliticum quoad matrimoniales et alias causas ecclesiasticas. eccl. Can. P. Archiepisc°puui Viennensem. S u b st. Cancellarius arch. Ss. PRAESES.D.. Secretori ns. Doct. Doct. ut supra. « « « Mercina Franciscus. Prof. aul. ecc. Defensor Matrimonii. ut infra.mus Archiep. Theol. pueli. ut supra. T. Praep.. P. Can. Ss. honor. P-T. « « « M arschall Gottfried. Ib K ravanja M athias. archiep. Ceis. rat. et Princeps. ut supra. Th. ut supra. D. Valussi E u g . S. Theol. Carol. In niaatrim onialibus et aliis causis ecclesiasticis provocatur in secunda In stan tia ad Delegatum Apost. Ss. Theol. Can. « « « Kafol Steph. schol. ut supra. T. Catech.5 CONSISTORIUM ARCHIEPISCOPALE. u t supra. etE x h . Cap. . Consiliarii. D. ut supra. ut supra « « « Tuni Josephus.r Prof. C ons. Bibi. R. Canon. Exc. emer. Schol.. ut supra « « « Kravanja Matinas. D. r.. Schol. Cap.mus. « « « Marušič Jos. in C. Profess. Ss. E. E. u t supra. Ju ris utriusque Doctor. « « « Bensa Stephanus. * « « Gaberjcvčič Jos. Theol. JUDICIUM ECCLESIASTICUM. et ju r. Eques de Doliao Carolus. Praeses. F. ut infra.

D.. ecclR. Crucis in coem. Cameral. ut supra. „ „ T. schol. P atr. Cel. I. Melrop. Pr. Antonii C. Joannis de Deo in nosocomio civ. Prof. Theol. Cancell. et praep. pastoral. et Ju r. Theol. « « « Kafol Stephanus. stud. in Sem. R. (Jur. Castellani Doraiu. Bibl. Professores. D. Officialis. IIlLARll ET TATIANI MM. Prof. Bensa Stephanus. « « „ Flapp Joan.. cap. ut supra. P. Prof. ut supra. D. S. Prof. et S. Can. 0 0 P. Theol. Director studii Theologici.. « « « « « R. docet catech. Prof. Litorali. ut supra. Studii Bibl. D e c a n a t u s Goritimisis. Can. Spiritus in arce. fund. mor. ut supra. D.6 Cancellarla Officii Archiepiscopalis. etdogm . D. Alpi Dominicus.. Catech. Gaberjevčič Jos. D.. Can. D. Prof. „ Grbec Joannes. Parochus Decanus ut supr- . „ Mahnič Ant. Theol. V. SS.. et LL. Doct. cum Eccl.. P . F.. „ Gregorčič Ant... Prof. Doct. « « Mahnič Antonius. emer. Prof. Theol. Prof. Direct. E x. Revisor rat. Alpi Dominicus.m us ac Rev. C. VS. T.. T. ut supra. B... D. ut supra. R Fund. Can. Cancellista et Cap. T. ut supra. Ss. S. Theol. N.. « „ Gaberjevčič Jos. cum. suppl. Can. anim . Immac. ut supra. « « Zangerle Aloysius. Ss.. centr. „ „ „ K ravanja M athias. Ss. Marušič Jos. Doct. < « Sedej Franc. Secr. Th. Theol. Ss.. Cone. Ss.. Duo Cursores. Arch. Castellani Dom. Ord. T. « « Gregorčič Ant. P. et Princeps. Cancellarius arch. D. Doct. Prof. Ss. Hist. F. 7400). fil. M..mus. « « Valussi Eug. Prof. eccl. STUDIUM THEOLOGICUM in Archiepiscopali Clericorum Seminario Centr. Doct. 1’arocliia decanalis ad Eccl. ut supra. Doct.. P .mus Archiep. C. Theol. puell.. eccl. « „ Flapp Joan. Jo rd an Andreas. Car. « „ Kofol Stephanus. Vice-Director studii Theologici. Examinatores Prosynodoles. et paedag. P. T. Gaberjevčič Jos.

. 90). «um Eccl. Cons. « Goljevšček Franc. Parochus. Castelhz Franc. (cum anim . In Suburbio P IA Z Z U T T A . exerc. Gaberščik Simon. P rotonotarius apost. R encinger. Viti e Modesti Mm. schol. Caer. Annae in Grafenberg. Subd. Eccl..T. Surdo-Mut. A n d re n e [Št. A d S. fil. Špirit. P.. „ Sion Leonardus ju n . „ Bolter Michael.) D. Consist. 2422). „ vacat Ad choralis et parochialis » » » » » » » » » „ „ „ S. Prof. « Tomsig Franc. schol. Parochia Ss. 1258) (Pòsta Goril. S . Crucis in palatio Archiep. Coop. Cat. schol.. Rochi Curatia. mag. 6271). et Cap. P. Coop. R. Semin. Ecclesia M onialium Ursulinarum. cum anim 3628). E xalt. civ. » Leuardig Fridericus. (Jur. D. cum anim . et Cap. Milost M artinus. vacat Benef.. V icariatus. (Jur. vacat Coop. Cap. Relig. Sacerdos jubil. Marušič Andreas. D. Grusovin Josephus.. et Exhort. cum sacello S.. S. S. Relig. Coop. Carol. puell. Andrei). Joannis Bapt.. „ Baubela Carolus. IG N A T II Parochia. P. S. cum anim . S. P atr. D. Fund. Metrop. Antonii C. D. . M.7 D. S. « Zoratti Franciscus.Z ucchiatti M artinus. P arochus. D. Ecc. in C. « « « « Kodermatz F ranciscus. U rs u la e Y. T. (Fil. Yicar.. Monial. in Sem. W olf Joannes. puer.S. Cat. puer. Relig. Relig. I n Suburbio S. Conven­ tus. U rsulae et Dir. m ag. Sacerdotes INSTITUTIONI publicae addicti: D. ad honores. P atr. (Jur. P atr. ad instar particip. Confess. Parochus. Grusovin A ntonius. Cubie. Centazzo Angelus.. Ad S. Yicarius. S. cura anim. Fund. G ym n. Fund. Andreae Ap.

„ K rag l Ant. C. Sac. A d S. schol. D. cruce aurea «pro meritis» insignitus. pens. „ Oblokar Michael.S. Frane. pueror. Prof. Gymn. Doct. subs. Fund. n Vecchiet Joannes. Manemiss. schol.. A lii sacerdotes Goritiae degentes. civ. D.. extra Urbem. „ Diak Antonius... Prof.. Gymn. „ Lampe Antonius. „ Peršič Franc. Ročki C. Stubelj V incentius. P auletič Andr. P o d s a b o tin u u i A'... tit. pens. (cum anim. „ Godnič Jos..) D. Dioec. pens. Scholae realis sup. ad tem pus. S. Gorit. fll. Stephr. quiesc. C. T. 1598) (P. S. Nicolai E p. emer. civ. P atr. Conf. (Jur. Labacensis. consist. D. cap. S. Scholae realis sup. puel. R. c. in C.) D. cum.. Sac. Sac. Labac. pens. (P. „ M achatschek Francise. et Consil. Sacerd. emer. r de Salimbeni Augustus. Vicarius pens. in Gorišček.. pens.. deficiens. Sac. P. (cum anim 322). pens. cap. Instit. Gorit. C. 1010). Cat. (cum anim. «Eques Ord. Vic. Phil. „ T ušar Greg. Sac. „ R ubbia V incentius. Sanct. Sac. puer.) D. der. „ Leban Jos. „ Schober Joannes. Cap. „ Zavadlal Jos. vic. Cat. M a u ri. ad tem pus SA L C A N U M (Solkan). Rei. et puer. pens. Conf. r. castr. Sacerdos deficiens.. Rei. Salcan. R. ad hon. Cub. Cap. „ Zorn Hilarius. Cat. til.) Vicariatus a P arocho S alcani dependentes. (P. jì Mighetti Oarolus. Pachor Steph. cum Eccl. Prof. Surdo-Mutor. jub. Filip Dom. P e u m a . Cat. Mašera Jos. Podsenicae. Theol. Kolavčič Ioannes. M agister. aul. cap. R.» n Tomsig Aloysius. . Gymn. pens. norm. Dioec. anim. 332). „ Košar F ranc. Silvestri P/i. Jos. Past. Relig. S. „ Nicoli Jacobus.. et scholae subsid. Mag. pens. „ N anutti Antoninus. et Par. D. et Coop.ni Proto-mariyr. et Exh. Cap.8 P. emer. et scholae subsid. pens. Costa Franciscus. Gorit. Prof. Vicarius. Vie. pens.. castr. Parochus. Vie.. quiesc. D. def. „ Sessich Antonius. pens. cum Eccl. Schol.. Diret Catech... „ P erto u t L au rentius. Jerizh Jac.. (P. Cub. T. Parochia S. S. ad hon. Prof. Laurentii M. Sac.

B . (cum anim.) D. S. Gorit. S. Petri. M.143 II. Vicarius. distret Cons. Salcan. Čepov. B a ta (Bate). vacat Coop. C uratus provisorius. 1156) (P. Parochia ad S. Margaritae V. Gori. a Coronini in arce Kronberg. M. Schauli Josephus. M artini E p. M . S. (cum anim. don. Vice-Director et Conf. Kobal Petrus. Decanatus S. Dee. B. quiesc. cum anim. vacat Subsidiarius. 26) (P. Trinitatis et sacello Com. Vicarius. cum Eccl. cum anim . (Jur. 829) (P.) P. S. (cum anim.Božič A ntonius. 1021) (P. R a v n ic a S. quiesc. Tribuša s u p e r io r . Parochus Decanus. fll. M. V. .) D. V. vacat Coop. Sac. Vicarius. S. a Cel. Cnratia S. Cons. Salcan.) £>• F arfoglia Joannes. 1430) (P.) D. Salcan. (cum anim. D. Exc. in K ronberg. Joannis Bapt. Čepovanum.) II. Fund. K r o n b e rg . (cum anim. Patr. S. Insp. Francisci Xav. ad Nives in Podlaka. (cum anim . cum Cap. Joannis Bapt. 574) (P. sac. S. (P. « Vales Marcus. P E T B I prope Goritiam. Fund. Magd.T.Leban Franciscus. R utar L aurentius. (cum anim. 643) (P._____________________ Summa anim. Schol. 1155). dep. in coem. ad temp. Crucis. M.) D. Cath. Salcan. P atr. Sac.9 G a rg a ru m . C. Antonii C. Vicarius. Vicarius. 31. Salcan. K. Salcan. V. Grča Blasius. Bajc Josephus.mo. in Loka. 1070) (P. M o n tis S a n c ti Sanctuarium H.mo Ordinario. ®. Jarec Joannes. Leban Andreas. Ss. pens. ad honor. Vicarius. ac R.) D. « Cerv Antonius. Stud. Čepov.) D. (Jur. ad temp. Consist. L o k v a (Lokve). Relig. Mar.

« Faganelj Steph. V. a Strassoldo. et Cap. (cum. cum Eccl. cum Eccl. B. dep. et Fortunati Mm. R. R. M. a Parocho Pervačinae. Mernae. Sušek F ranc. M . cum anim . a Paroch. Lukežič Joannes. Paroch. (Ju r. A ntonii C. P atr. Alfr. in Monte Grado .. B ilje . Goritia) D. Rochi et S. 600) (P. de Bosizio. A ndr eae A p. Parochus. Ss. pens. Marci Ev. jub. D. Laurentii M. cum Eccl. Cameral. Bukovica) D. 1455) (P.. P atr. jun. P atr. Georgii M. V e rto jb a . C. fil. « Žnidarčič Andr. pens. Cameral. Joannis Bapl. Sum m a anim . Sac. S. A ugustini Ep. P atr.Tacobus. Gregorčič Simon (sen. S. Parochus. Immac. M enta) D. Civek A ugustinus. Gorit. S.969 . Fund. M.. Coop. Ju sti M. pubi. cum anim. in Rupa et S. S. par. S. anim. S. Parochia S.) D. Eq.. Paroch. fil. « Pipan Aloysius.10 Vicariatus a P a ro c h o s. Coronini et S. Vicariai. Coop. Silvestri in Orehovle. Com. V. J u g Antonius. „ Jarec Josephus. . Bukovica) D. (Ju r. Paroch. Par. cum Cap. P e tr i d e p e n d e n te s. Vicarius. Vicariatus S. in Peč. D. lì. Vicarius. YOGERSKO. 1603). G rn d is c u ttu (Gradišče). R A S C IA M JI (Renče). Fiegel Jo an n es. Capell. (cum anim. cum anim. 1716) (P. in Zalošče. Sac. cum anim. 1344) (P. Barbarae. Vicarius. « Pirih . quiescens Vacat. Dornberg). vacat Parochus. Josephi et S. Paroch. (Jur. in m onte Grado. Sac. Coop. P e tri 10. dep. 476) (P. S. PERVAČINA. S. Fund. S. M erzina G eorgius. (Jur. Coop. fil. 762) (P. Concept. Bukovicae et S. C. Laurentii M. Doruberg). Catharinae V. (cum anim . Hermag. Coronini-Cr. Decanat. « B raida Casparus. M artini. Floreani Com. Sovodllje. et Admin. Vicarius. S. (cum anim.). (P. 1883) (P. Com. MERNA (Miren). Poljšak Josephus. Bukovica) D.

M . Petri e t Pauli. cum Eccl. B. et Consil. I d r i a C a n a lis (Lig. S. Cencič Michael. R u n c in a (R očinj). Vicarius. Bapt.. fil. Bresausig Valent. (cum anim.. Vičar... Nicolai Ep. K anal). in Krestenica. 352. in Prelesje. (cum anim. vacat V icarius et schol. Vičar. K anal). Arch. cum Eccl. Maria Celje). mag. (cum anim. Fam il. S. . Coop. K anal). District. Delkin Franciscus. V icarius et schol. fil. Schol. Vicariatus a P arocho C analis dependentes. Annae in coem. S. Mag. (cum anim. S. Vicarius. S. fil. 1029) (P. Dečan. D. S Josephi in arce Can. D e sk le . D. in Verh. cum Eccl.. V.11 III. T. Zenonis Ep. Georgii cum Eccl. M . Antonii Ab. S. Gorenjepolje. 1068) (P.) (P. Mag. Ducalis a Blacas. B. et scholae subsid. in Nekovo. P atr. Coop. Jacobi Ap. D i c m t i s Canalis. Parochia decanalis B . fil.. S. ad honor.. M. « Pipan Franciscus. Kanal). (Jur. P la v e . V uga Andr. Paroch. W olfgangi Ep. K anal). jub. Mick. et Scholae subs. K anal). cum anitn. 780) (P. 2016). Andreae A p. S re d n je . cum Eccl. P. Ss. Assumptae.S trukl G regorius. B. Trinitatis. (cum anim. Vidic Franc. Mag. in Paljeva. et S. Consist. Coop.U km ar Ant. Quirini Ep. S. Kanal). Viti M. Joan. Inapect. subsid. M atthaei Ap. C A N A L IS (Kanal). « Božič Petrus. fil. in Goljevica et S. fil. 269) (P. S. (cum anim. 1471) ( P. P. (T. S. S. S. cum Eccl. S. Achatii M. D.. Cantiani M. S. in Kamenca. sac.

V icarius et scholae subs. subs. Kanal-Avče. Kadeuaro Jos.. Ul. D.) D. Paroch. V. Brictii Ep. Schol. Coop. Volariae. 1438) (P . D.) D. Georgii M. Thomae Ap. V. Decanaius Tuimini. S kert Andreas. (cum anim. K anal-Avče. in arco Tulm. ilccan. Slokar Joannes. cum Eccl. G ertrudis V. Polubini . Baujšice. Coem. cum.291 IT. Zapotok. Vicarius. fil. Ss. Gabriel. S. pens. Ss. pensionatila. Vicarius. Consist. Lokovec. et sacello S. Kanal-Avie).) P. S.. 1838) (P. B . S. Par. Lubini. Vicarius. ad Nives. Dečan. Dečan. 4610) (P. Sum m a anim . ad honor. fil. Uldarici Ep. Canalis 14. M. Arch. (cum anim. cum Eccl. P etri et Pauli Ap. TULMINUM (Tomin). Vic. Mag. T. Tomšič Joseph. 1143) (P. B. S. Inspect. Michaelis Arch. M artini E p. Capell. 1014) (P. K anal. S. Stephani Protomartyr. et Consil. D. Fuud.. 881) (P. Relig. R u tar Thomas. K anal. Ss. Spiritus. Pipan Antonius. Terpin Ant. K ragelj Jos. cum anim . S. P atr. S. P rim i ct Feliciani Mm. Cepovan. Vicarius. « Perdili Michačl. Antonii Pat. ..12 Avče (Auza). Vicarius. Čerin Thomas. 335) (P . (Ju r. Tulniin. Kal. C. district. Coop. (cum anim. Z atm ini. Levpa. A ssim pt. Lom. in V ertača. (cum anim. « Penzin Carolus. S. S. S. Petri et Pauli. S. (cum anim. S.) D. M. 657) (P. Marci Ev.) D..) D. « Čargo Angelus. cum Eecl. Mag. Sac. (cum anim.) D. V icarius et schol. (cum anim. Lucia.

B. M. Viti (Št. in Coem. 1600) (P. Coop. (Jur. Annae in M agost. Roče.Golja Josephus sen. S. in Modreja. Ilovar F ranc. C uratus provis. Coop. fil. (cum anim. 522) Dreženca. L ucia. 1181) (P. cum Eccl. cum anim. Fund. Relig. et scholae Mag. 1476) (P. subsid. S. cum anim . Caporettum). cum anim. Laurentii M. B. cum Eccl. S. « Golja Jos.13 Vicariatus a P arocho T u im in i dep en d en tes Libušina. AI) MONTEM S. Curatia S. Leonardi C. Relig. Pervajne M art.. in Coem. Relig.. S. Curatia S. fil. fil. Ju sti M. Mag. Fund. S. C uratus. Joan. 546) (P . vacat Subs. Lucia. Volče.. Jacohi maj. S. Parochia. Sm rekar Franciscus. Patr. Il. in tempi. VOLZAXA (Volče). Patr. Fund.) H. Mag. cum anim. D. Georgii M. P atr. * K um ar Joannes. Mariae Magd. Bapt. in M engora. Vicarius. cum anim . K uštrin Joannes. S. P atr. Relig. Provisor et scholae subsid. Parochia S. S. Lucia. (cum anim . Caporet. 1116) (P. Danielis P. P atr. P atr. . S. Vicarius. 510) (P. in Selo et S. Viška gora). Tributai infer. fil.) D. Hvalica Ant. Parochus vacat Coop.. et scholae Mag.. Parochus. Coop. V icarius prov. Carli Aloysius. Parochus. Lucia. M.) D. cum anim. V. Lužnik F ranc. Joan. C u ra tia 'S. Ad 1855) (P. S.) S.) D. (J u r. F und. et Schol. in Koseč. L u cia ) D. F und. Idria (Bacae). (Jur. in Kamno (cum anim . Mathiae in R avna. 785) (P. Ev. (Jur. cum Eccl.. praesent. Relig. V. S Spiritus. S. LUCIAE (Na Mostu). « V uga Joannes. (Jur. Fund. « F eltrin Joannes. (Jur. Relig. Parochia cum Eccl.) D.

Oswaldi Reg. Parochus (P. Paroch. B euk Joannes. « B ratina A ntonius. cum anim. Decan. Mag. P ar. Batagelj Antonius.-Grahovo). P etri Ap. Mag. 1870) (P. cum Eccl.-Grah. cum Eccl. D. (Jur. P atr.-G rah. P atr. Relig. (Ju r. S. Vicarius. Hermagorae et Fortunati Mm. S. Epiphania Domini. Steržišče. — Grahovo). M. A nnae Vičar. cum anim . Ponikve (Paniqua). S. subs. « Pirich Michael. 'fulm ini 20896 .) D. (cum anim . RUTIIAE TIIEUTONICAE (nem ške Rovte).) D. (cum anim. R u th ae theut. Grahovo. et scholae subs. Ss. Ju vančič L aurentius.-Grahovo). subs. cum anim . Praesent. 680) (P. 1382) (P. Vicarius. P atr. Parochus. Vicarius. ( Dcutschgcreuth). Relig. Tulm. C. Skočir Josephus. fil. S. 415) (P. Tulm. Lamberti E p . Parochus pens. 502) D. PODMELEC. Assumpt. S. M . Leonardi C. F und.cus. S. D. Cerv Francis. M . fil. C. Luciae in Logerska et S. Nicolai E p. S.) D. « Kos Simon. in Bat'a cum coemet. Urbančič Andr. Relig. Mag. V iti. Obloke. V. a Par. B . Pečine (Pekina). in Loja. Podmelec (cum anim .. Tulm. 681) (P._______________\ Summ a anim. (cum anim. Coop. Georgii M. v (cum anim . (Jur. 720) D. Tulm . Fon Jacobus. PODHERDO Par. Tulm. A dm inistrator. V. (P. Vicarius et schol. Coop. Lucia. S.) D. S. Fund. dep. Lucia. 410) (P. in K neža. Tulmin. V icarius et schol. B .) Vicariatus d ep en dentes a Par. Selak Joannes.Vicariatus d e p e n d e n te s a P a r o c h o S. Fund.

Nicolai in Jazne. (Jur. Leonardi C. Paroch. 813) (P. C irchina). Pauli Ap. cum Eccl. fll. vacat Vicarius B U K O V O . (Jur. Par. P atr. Schol. K irchheim ). B . Starm an Steph. R a v n a . Georgii M. Georgii in Lazič. Jereb Joachim . 205) (P. D.69^ . D. « Kokošar Joannes. 290) Circhina). S. 880) (P. Circhina). Sum ina anim . Curatia Ss. 814) (P. Relig. Parochus. Consist. Lazar Antonius. Jodoci in Trebence. Orehek. S. D . cum anim . O ta le ž . cum anim. et Consil. F und. Novake. S itar F ranciscus. (Jur. S. Selak A ntonius. Coop. C.. C uratus provisorius. Circhina). S. D. II. M. in Straža. S. cum anim . in Planina. ldria). Spiritus in L abine. Decan. Relig. Vicarius. M.. Circhinae 7. Decan . P aroch . S. S. Cantiani in Reka. W ester Joannes. P atr. 2765) (P. Relig. cum anim. Fund. (cum anim . (cum anim. C uratus provisorius. H arm el Adolphus. Vicarius. Circhina). Paroch. cum Cap. Relig. cum Eccl. Bapt. dist. s. ŠEBRELJE. D. P atr. S. Curatia S. (cum anim. D. S.) P . Vicariatus a Parocho C irchinae dependentes. Insp. Circhina). in coem. in Zakriž . D. I. ad honor. vet. convicar. V. D. Ursulae et Soc. 548 ) (P Circhina). Joan. eccl. 271) (P. Ubaldi E p. F u n d . decan. Annae cum Eccl. Mm. Jeram Josephus. S. (Collationis liberae. Fund.I D e c a n a t i s Circliaae. P atr. Thoniae A p. Joannis Bapt. C. S. 1048) (P. Polj ice. Vicarius. (cum anim. Catharinae V. fil. S. (Jur. Vv. CIRCHIjVA (Cirkno. par. S. Parochus. P rim šar Josephus. T. Andreae Ap. Circh. S. Coop. S. cum anim . Bart. Jageršče. D. Uldarici E p.

distr. 1214) (P. T. V. Uldarici E p. Ampi. Vicarius. in Stermic Oberbrett) (cum anim . Vicarius. 389) (P. Par. Zarl Antonius. Soča. vacat Coop. (cum anim. D. cum Eccl.555 TIL Decauatus Capretti. a Curatia Sočae. in Staroselo. S. F loriani M. Vicarius. P atr. € ez -S o ča. Can. M. Paroch. et Cons. S.TL Decanatus Anjlitii. Cons. 1887) (P.) P. vacat Coop. C A P O R E T T U M (Kobarid. Thomas Ap.) D. Fund. P atr.. Karfreit). in Idersko. Scholar. ad honores. Assum pt. Dec. Laurct. Antonii Ab.. D. 8. Vicariatus dcp.) D. Assum pt. J. in colle. Par. D. Andreae Ap. Gregorčič Simon (jun. C. V ic a ria tu s a P arochia A m p letii dependentes. B . Cap. Joannis Bapt. S e rp e n ic a .. Epiph. S. in Svigna. T rin ita tis. Relig. « Manzini A ntonius. (Jur. hon. S. L og (Mittelbret). T r e n ta . Coop. Curatia S.) P. Kranjec Franciscus. B . Serp. in Kal. Ampi. M.) D.) D. Antonii Pat. Decanus. F und. Relig. cum anim. K ravanja Andreas. (cum anim . Leonardi in Statoselo. Schol. R elig cum anim. in Plužna. cum anim 2273) (P. M. Ampi). Ampi. Cumar Joan. Nicolai Ep. S. 3274. V. A JIP L E T 1 U M (Bovec. Coop. (Jur.. N. et Cons. 808) (P. S. D. (cum anim . Protom . cum Eccl. B. Capor. Curatus provisorius. fil. S. S. S. Ampi. Josephi. Michaèlis Arch. K urinčič Joann. D. Insp.) (P. C. S. S. Stephan. Murovec Joannes. V. Ss. cum Eccl. in Susid . Fund. Š trukelj Mich. Ampi. Sum m a anim . Vic. Parochus Dečan us. Flitsch). distr. P atr. .. in ag ro .). Jekše Andreas. T. Insp. et scholae Magist. (Jur. 983) (P. Consist. D.

in colle ad Natisonem. Par. P atr. M. . Cernicae). P e tr i A p . 954) (P. Vicarius. Capor. R. a P ar. dependens cum E cc l. Trinitatis. 551) (P. Nicolai Ep. Luciae in coem. Decan. Ss. Joan. B. Bergognae (cum anim. Vicarius. fil. S. (P.) D. Ss.) P. V. ad Nives in colle. Par. B R E G 1N J ( Borgogna). district. H e le n a e in P o d b e la . Ss. F uu d. Jacobi A p. in colle P e ra t. Vitovlje. 756) (P. Vic. P rim i et Feliciani M m . C. Kred. et S. Sum m a anim . 1072) (P. 676) (P. c u m E ccl. Capor.) B. Peternel G eorgius. Curatus pens. 608) ('P. Capor.) Leskovec Mart. (cum anim. CERNICAE (Černiče). Vicarius. (cum anim 363) (P. Capor. Ss. S. cum Eccl. (cum an im . Yic. Marinič Franciscus. C. B. Viti M. Teruovo. Serpenica). Cosmae et Damiani in Malovàe. L apagna G eorgius. et scholae subsid. Kokelj G eorgius.) B. Decauatus lienicae. (cum anim . 665) (P. Par. jubil.. B. S. B. Vicarius. S. Cern. Vic. Justi Gojače y (Jur. • (cum anim. fil. Kodre Joannes. cum anim . decanalis S. B. Cap. Crucis. (cum anim. Hilarii et Tatiani Mm. Fund.. B.. M. C. cum anim. M artini E p. T. S. et S. Schol. ad hon. Logi (Lonch). (Jur. Vicarius. fil. S. V. fil. Dee. » Čermel Josephus. dep. Livek (Luico). M. N icolai E p.17 Vicariatus a Parocho C aporetti dependentes. Borjana. fil. Ss. et Pauli in Ravna. Parochia S. R e lig . Margaritae in Silva. B. Parochus. Cam. Cum ar Carolus. cum Eccl. S. Vicariatus a nullo P ar. C. in Vitovlje. cum Eccl. čig o n Carolus. S. Consist.) B. M agister. Cernicae. Caporettum). P etri. Sedlo (Sedula). Cibič Antouius. Catharinae V. Vicarius. P atr.. Capor. S. cum Eccl. VIII. 1356). Bandel Blasius. C aporetti 6846. et Consil. aurea cruce cum corona „pro m eritis“ decoratus. Osek. D. Insp. sac. Cooperator.

18 SCHONPASS (Šempas). cum anim . D. (Ju r. S. in Vertovino et S. Vičariatus P . Parochia S. P atr. Lipovž. Sum m a anim. Tomaž). P atr. (Ju r. Cameral. Haidovium). Haidov. A d S. fil. anim . Otlica. Vic. Parochus. a Par. Parochia S. « Mesar Andreas. če rv (cum anim. Angelorum Custod. 1525) (P. Curatia S. S. Michaèlis Arch. pensionatus. Cam. cum anim. Černiča)D. cum anim . fil. Michačlis Arch. V alentinčič Stephanus. « Kodrič Joannes. quiesc. Parochus. cum Eccl. P atr. Sovdat Josephus. Schonpass' (cum anim . Coop. P atr. (P. Petri in Dobravlje. (cum anim. S. v (P. « Ferfolja Andreas. Ternovo. Haidovium). S. Annae. 2092) (P. Silvesri Pp. Par. Donati in Skrila. D. B. Thoinae (Št. Haid. Jacobi in Oseljan. Vicarius. 761) (P. Vicarius. (cum anim . Černiča).) D. Joan. Stepančič F ranciscus. Crucis. C. 935. (Ju r. Coop « Kočevar Josephus. Vippac. fil..Schm utz Joan. (Ju r. Rjavec Blasius. C uratus provis. 634) (P. a P arochia S. a Par. Haid. Cern. C. S. Bapt. Communit. F und. Dečan. F loriani M.981 . Vicariatus dep. M. ad Nives dep. « Okorn Fidelis. Michaèlis. Vicarius. Kamnje.). Sac. Haidenschaft). sac. Laurentii M. Madon Blasius. 709) D. Zabija Major (Žablje). Relig. Curatia Ss. fil. D ugulin Joannes. S. D Kerkoč S tephanus. Joannes. Coop. C uratus. cum Eccl. R. Parochia cum Eccl. Vicariatus dep. (P. Fam il. Parochus. P atr. V. 434) (P.) (P. Haidovium). Par.) ___________ _______ D. V icarius Ad S. CRUCIS (Križ). (Jur. 900) D. M.) D L o g ar Jacobus.) (Ju r. 1743) (P. Lokavec. jub. in Selo. 1820) D. BATUJE. Salcan. Fund. P atr. cum anim . cum Ecel. Parochus. Fund. V. Cernicae 13. K A M N JE. Haidovium (Ajdovšina. cum anim . et S.

Slunder Joseph. fil. S. cum anim . . D a n ie lis (Štanjel). Vicarius. D. Consist. D. F und. (cum anim. Komen). Mozetič Stephanus. P lis k o v ic a . (cum anim. P atr. et Scholae Mag. Vicariatus a Parocho in K om en dependentes.. ad honor. S. Schol. Komen). S. (Ju r. Komen). Viti et Soc. G o rja n s k o .19 II. V uga P etrus. 664) (P. H rušovicae. (cum auim. A egidii A b. T. Paroeh. Georgii M . Marzolla Jacobus. » Bimz Franc. (cum. Curatia S. D. Komen). K o m e n ). M. Golob Josephus. Dečan. C rucis in Iv a n ig ra d . cum Eccl. D. Mag. P. V o jščica . P ah o r A ntonius. P . subs. Vicarius. 509) (P. 492) (P. pens. Doljak Jacobus. Mag. (cum anim. dist. S. 1131) (P. Arch. et Cons. in O beršlen. A ntonii Ah. Vicarius. S. fil. Inspect. (cum anim . 1050) (P. L ip a . S. castr. C uratus prov. Decanatis Komeli. P atr. D. V icarius et scholae subs. Gabrovica. D. Vicarius. Daniel). Ss. S. Michael. Vicarius. Relig. Y e lik id o l. Petri Ap. Komen). Subsid. Atulreae Ap. Komen). cum Eccl.. Parochia decanalis S. A d S. in Vovčigrad S. « Klobovs Joannes. 649) (P. S. in Suta.. Fund. Cap. Stud. Ass. Pelizon V alent. „ Poljšak Alphonsus. Škerbina. D. KOMENDI (Komen). P .. Jacohi Ap. cum auim 3207) (P. D. Coop. B. (Jur. 303) (P. S. Vuk Leop. H ebat Franciscus. Coop. Tliomae Ap. Komen). (cum anim . Jo a n n is Ap. anim. 713) (P. Mm. M atthaei A p. V icarius et schol.. V.

R eif. Com. L eonardi C. (cum anim. « Kafol Franciscus. S. M artini in B ria . S. S. Haidovium. M. Catharin&e V. S. S p iritu s in P e d ria . Coop. in B ranica. S. cum anim . (Collationis liberae. (cum anim . Daniel). et schol.. in T ab o r. B. 2920) (P. S. V icentini Jac. Haidov. A n tonii P a t. Parodi. M. T hom ae in S. Vicar. I*. 1282) (P. 579) (P. B r a n ic a su p .) D. fil. et schol. M V. S. Vicarius. Mag. « Kodelja Josephus. Decau. Daniel. Dornberg.. cum anim . S. subs._____________________________ __ Sumnni anim. in Rasa. in T ab o r. Brezovščik Andr. subs. Coronini K ronberg. S. S. « Kumar Ludovicus. 1227) D. ju n . (cum anim. S. SAMARIA (Šmarje). Kramer Philippus. Fund. S. in arce Reif.. S. Vie. Jacobi A p. Komeni 17. Danielis P roph.) D. Nominis D. Par. e t S. D. K o b lja g la v a . Ca­ th a rin a e in P reserje. M akuc A ntonius.) D. (Ju r. fil. P a n c ra ti in arce Reif. cu m E c d . (P. su p r. Minhaelis A rdi. inf. (P.20 Vicariatus a n u llo P aro d io dependentes. P atr. et Consil. P ar. et C apellis S. M artini Ep. Parochus.) D. Uldarici Ep. Parochus. Š tja k . P atr. 694) (P.). cum Eccl. DORNBERG. Coop. A nnae in R azgorje. ( Catharinae V. (cum anim. Parochia Ss. cum anim. O. G a b ria (—je). C antiani M. (Ju r. S. REIFENBERG (Rikenberg). 343) P. Daniel). C. F abiani Joannes. S. Tom až. vacat Coop. Brezovščik Andreas sen. cum Eccl. V.052 . Yicarius. S. D. T. S. m ag. Ceket Franciscus. Consist ad hon. 1291). Camer.. R. Coop. fil.

570) (P. Princ. Schol. Vicarius. Nabrežina).. C. DUINUM (Devin). Coop. (cum anim. Andreae A p. 685) (P. decanalis S. V ic a ria tu s a P arocho D uini dependentes. fil. C (cum anim. D uin. S. P e la g ii (Šempolaj).. Kostanjevica). 640) (P. Annae in Arce. S. Inspect. Decan. Par. Consist. S. B. Bressan Stepli. S. M a v h in je . Vicarius. D. Prim ožič M atth. T. O p a tje se lo . (Jur. 885) (P. Brestovica.. cum E ccl. M. Spiritus Duini et S. Par. B. cum Eccl. Vicarius. M artini Ep. Vicar. D.. Silvestri in Novavas. Kostanjevica). et Consil. S. Mag. Laurentii M. M artini E p. D e c a n a t i s Dnini. Eccl. P atr. (Jur. fil. Jug Joannes. Keber Antonius. fil. cum Eccl. K um ar Joseph. A d S. Monfalcone). (cum anim. (cum anim. S. Doberdob). (cum anim . Temnica. Filipič Joannes. Nicolai Ep. ab Hohenlohe. 808) (P. Comm. S. 434) (P. Beneficium S.21 I. vacat I. D. Vicarius. cum anim. V. fil. ad Hohenlohe) a Parocho-Decano adm inistr. 533) (P. D o b e rd o b . (cum anim. Princ. D. Kostanjevica. distr. Vicarius. D. D. Jur. et schol. Anastasiae M. P atr. (cum anim.. Mariae Magd. Kodrič Franc. D. Slivnae. vacat Subsid.) P. Nabrežina). S Petri Ap. II. Joannis B apt. . cum Eccl. Vicarius. Par. 1425) (P. Kostanjevica). Tončič Josephus. ad hon. Sfiligoj Antonius.. in Brestovica sup. Coop. S. Jcsephi Sistiam e. Selae et S. „cruce aurea pro meritis" insi­ gnitus. D.

. Polazzo et Redipuglia. cum Eccl. Ambrosii Ep. D. S. aurea cruce cum corona „pro meritis" insignitus. in Cassegliano. Blasig Andreas. simpl. ad Sontium.. Vicariatus a nullo Parocho dependentes. Tribusson Joan. D. D. D. D e c a n a tis l o i t i s T a l c o i i s . Dečan.. pensionatus. V. 267) (P. P atr. Ferfolja Josephus. MONFALCONUM (Monfalcone). (cum anim. S. Coop. Paroch.. vulgo Marcelliana. Jamlje. Parochia decanatis S. S. T. S. M arušič Joan. Duini. Consist. Patr.T n sp n h iia fln n n . P u ssig Jacob. Mariae Rosarii . Relig. T. et Dee. Nicolai Fp. Fund. Antonii et Sacello Bistrignae. III.) D. D. Torre Aloys. cum anim. S. Micliačlis Arch. fU. Sagrado. et Catecheta. 275) (P. Pelizon Josephus. distr. Martini Ep. (Jur.144- II. Consist. 900) (P. Schol. Vicarius. emer. C. P arochia S. Sac. loci cum anim. in Verh. ZGONIK. P rosele). cum Eccl. S. Gabria (-je Mernae).. Antonii Pat. D. G ergolet Josephus. S. « Utili P etrus. (P. et Consil.. B. 1621) (P. (cum anim. Vicarius Summa anim. PETRI Ap. S. P. Cons. Decan. Podreka Jos. Vičar. Coop. B uinum . Parochus. vacat II. fil. M er na). Commun. Durjava Jos. Parochus « H ftlla h en . Zanut. Monfalcone). Rochi C. D. C. Nagrado). S. ad honor. 658) (P.. Michaelis Arch. fil. (Jur. Par. Princ. C. Y1arochia. cum Eccl. S. Nabrežina). (Jur. Nicolai in Aris. cum anim. 1064). M. D. ab Hohenlohe.22 Nabrežina. ad hon.) vacat Vicarius. D. Coop. cum Eccl. I. A d S. Uldarici in Samatorca. (cum anim . 9. fil. Inspect. Vicarius. Patr. 3660) (P. (cum anim. P.

cum anim. Dottori Joan. D. Viti. Parochia cum Eccl. Vicarius. Cantiani.) T. P atr. honor. Mag. D. S. cum Eccl. Parochus Dec. « Am orotti F ranc. Relig. cum anim .. 31. vacat II. Relig. Petri et Pauli A p. T am buriini Antonius Sacerd. R O X C H A E. P atr. fil. (Jur. Parochus... V. S. D. (Jur. et Sacello S. Trevisan Benedictus. distr. Coop. r\ 4- P (IVI r. Coop. Sum m a anim . T. S. Cone. M. B. 3985) (P. (Ju r. Selz. Magist. (cum anim.. 13. Ronchi). B e llia m im . S. Pauli. Cap. 800) (P. Ranchi). Ss. Cullot Carolus.058 III. (cum anim. et Subsid. fil. (cum anim. Pat. D. S. Mariae Magdalenae. Sagrado). V. B. D. Vermegliano.i 1 ri/v w n lo t n /1 R . « C utini Joan. Joannis B. Dol. V erm egliani. Vicarius. D e c m t u s Graliscae. 1212) (P. et Conf. Silvestri et Familiae Blasig. A nderlig Jacobus. Fund. D.. Vicarius.23 Vicariatus a Parodio S. Decan. schol. Assumptae. Vicarius. simpl. Can. Laurentii. « Caneva Jacobus. fil. I. Inspect. Ronchi). Rochi C. gradisca. (cum anim. C A A T IA M M . subs. Grad. Ronchi). vacat Coop. Turriacum. Proti et Chrysogoni Mm. D.. Staranzani et schol. et Sacello S. « V enturini Ju liu s. S. Vicariatus Parochiae S. M arcovig Ant.. F o g lia n u m . 900) (P. Andreae Ap. cum anim 400) (P. Sept. Soleschiano. Furlani Andreas. Petri dependentes. F und. Montisf. Ib N an u t Joan. Relig. Sacellis S. Pieris. Ronchi). 480) (P. Parochus. I’. cum Eccl. 1219) (P. Parochia decanatis Ss. S. Dobbia. Schol. Cap. Fund. Bapt. B ressan Jo ann. D. Parochia S.. Crucis. Spiritus. in Staranzano.

Benefic. 16G5) (P. M. et Benef. (cum anim. « Zenarolla Jos. B. Gradisca). B . cum anim. (320) (P. et Benef. B ruchiotti Michael. Vicarius. Concion Ant. F A B R A . ad hon. Concept. B. Vittori.) D. P atr. Sae/rado).. D. « B attaino Joan. ROMANSIUM.) D. Par. V. (Collationis liberae. (cum anim. M. Schol. cum capella Visit. Vicariatus a Paroclio Gradiscae dependentes. (Ju r. P. S pangher et scholae M agister. vacat Coop. curata S. Laur. Curatus. R. Cooper. S. 384). Ss. Rovere Antonius. Can. V e rs a . C. 715) (P. 384) (P.. M. V. m ag. D. Grusovin Joan.D. Sion Leonardus. Vicarius. Fund. Coop. Catecheta Schol. D. etC onsil. B . Assum pt. (cum anim. D. Gradis. Sac. Sagr. et S. M. « V isintini Joannes. C eriani Josephus. S tira tissim i. S. Romans. B. Vicariatus P ar. jub. V. Vicarius. (cum anim. Delmio. S. Spiritus. Capeli. S. P etri ad vincala. Coop. M. 1615) (P. Valentini P resi. Vic. Xav. Vicariatus a Parocho R om ansii dependentes. V. Marizza Antonius. cum Cap.) D. Mainizzae e t sac. aurea cruce cum corona „pro m eritis11 insignitus. 1770).T. Sagradum. Petri et Pauli Villanovae et B. «. Coop. M. Nicolai E p. Parochus. Annuntiat.. cum anim. Imm. Petcosig F rane. Capit. cum Eccl. Annae in Freifeld. Comar Joannes. Spangher. A n d r eae A p. V. Farrae (cum anim. « M u llo n R a rth n ln m a e n s P an eli . et Benefic. Bizjak Jacobus. Consist. M. Romansii). et Dir... fil. Aedes carcerimi criminalium Gradiscae.24 D. Par. V. P ar. (P.. B ru m a . Cameral.

M artini E p. Cam. Boschi Joan. M. 582) (P. Gorit. cum Cap. in Campagna et Cap.) vacat Vicarius. Dec. Vilesse). J u sti M.). Caucig Joseph.. Subsidiarius. C. D. et Consil. (P. P atr.. P atr. (Jur. (P. Decan. Lorenzo di Mossa). Gampolongo). R. Coop. Farra).. A d S. Coop. Bomans. S. 1549) (P. (cum anim . S. Fund. Stephani Protomart. R. F avochia S. 10. Vicarius. S. S tephanus. D. 1250). 2116). C. LUČIN ICUM. Miehaelis Arch. Parochia dec. D. Fund. Vicariatus a Parocho L u cin ici d ependentes. P. « V endram ini Joan. cum Eccl. Fratta. Parochus. C. S. (cum anim. 1021) (P. Pavletič Franciscus. Sum m a anim. V. VILESSE. Visintini Leopoldus.. vacat Subsid. Inspect. Schol. Bapt. vacat Coop. M. Vicarius. Margaritae de Cort. cum anim . Marinič.. Grad. Košuta F ranc. . distr. (Jur. (S. S.25 Tapoleanum. Deceatis Licitici. P o d g o ra . vacat II. V. fil. Ss. ab Attems. 163) (P. ad honor. cum Sacello B. Par. Laurentii M. cum anim. Com. D. Vicarius. S. cum Sacello B. (cum anim . (cum anim. Crucifixi in coem. Consist. Cameral. T.367 XIII. Rochi C.) D. D. Georgii M. Lucin.

907) (P.. Codelli. Florjani (Št. cum Eccl. (cum. P ahor Joseph. Fiegei Andreas. Fund. cum Sacello S. Ferjan). Josephi in Castelletto.. Bar. . fil.26 A d S. Antonii C. Vicariatus S. (P. M . Vipulzanum (Vipolže). 886). Crucis in Tabor. kssum pt. Subsid. fil. Cerou (Cerovo). Vicariatus a Parocho B iljan ae dependentes. F loriani cum Eccl. cum anim . 8. _ ^ M e d a n a . (Jur. (cum anim . Cormons-Iiiljana). Tacco. Leonardi C. (cum anim. in Dobra (Jur. 470) (P. A egidii Ah. Annae L. Parodi. Gorit. « Sfiligoj Ant. M. Cormons-Biljana). « Bandeu Franciscus. Corm. F le a n a (Fojana). Mossac. cum Eccl. cum anim. Par. MOSSA. pens. S. . Nicolai E . V. Assumpt. Fam . P atr. Kojsko). 534) (P. Sacerd. fil. V. de Codelli. Parochus. fil. 1130) (P. Vicarius. Vicarius. Par. Parochia S. 1211) (P. Zorn Josephus. Vicarius. S. S. anim. B. subject. cum Sacello S. Corsig Michael. B. Nicolai in Nebula Aust. cum Sacello S.) D. C. B. D. V. Kojsko. Tom agnin V incentius. B I L J A S A . L. Gregorčič Antonius. V. (cum anim. 1314) (P. Cameral. Parochus. S. « Pavletič Gotthardus. Vicarius. in Privale et Sacello in Vallicella L. M. QUISt'A (Kojsko). D. « Vuga Michael. B. D. 1122). D. in Barbana.) D. Spiritus. (cum anim. Coop. F abiani Aloysius. Coop. S. (P. P avletič Josephus. et scholae Mag. B . vacat Coop. Lacinico). Andrcae A p cum Eccl. Michaelis Archang. (Collationis liberae. M. Parochus.Biljana). C. in Cerovo inf. Patr. Vicarius. S. Comi. Kojsko). (P.-Biljana) D. li. cum anim. D.

Žnidarčič Andr.Tomažič Ferdinandus. Ju ch Andreas. V. et Benef. liberae. Jacobi Ap. Ss. Viti et Soc. Leopoldi._ distr.. vacat Vicarius. Sacello S. D. M. D. in Krasno et Ss.. Joannis Bapt. L A U R E N T II Nebulae (Št. Relig.27 K o z a n a . 668) (P. Fund. Quirini pr. V e d rin ia m im (Vedrijan). « Sam ar Ant. Consist. Despons. fll. Mariae Magd. B ilj. cum Eccl. cum anim. Immacul. Summa anim. quiescens ad temp. fil. cum anim . Cap. S. et Cons. K o ž b u u n . Insp. Petri et Pauli in Nosno. S. Relig. (cum anim. Prinčič S tephanus. B. V. Parochia cum Eccl. B. S. M. Scholar. S. atque eccl. M A R T IN I (Št. 5430) (P . Kojsko).595 XIV. Coop. ’iacat II. Antonii Pat. (Collat. S. Ex-Dom. Parochia cum Eccl. R. vulgo del Soccorso. Ad S.. D. Oeorgii M.R evignas Joannes. Parochus Decanus. cum Eccl. 780) (P. camp. Vic. M V. .) F abiani Ig n a tiu s. Zernitz Antonius. I. S. P atr.Mozetič F ranciscus. Coop. fil. G ra d in a (Graduo). Cam. cum anim. S. C uratus provis. Frisacco in Lože. Lovrenec). ad honor. fil. S. B. Vicarius. P atr. Oeorgii M. Corm. Hieronimi C.. Mariae Magd. Martin). P atr. sac. 3 . (Jur. 343) (P. Parochus. M/m. V. Josephi in monte Brdica et S. Corm. pens. B. Lucinici 16. 663) (P. Nativ. F und. Andreae in Verhovlje et S. (Jur. 893) (P. D. U. Dečan. S. cum anim. Judri. D. C. Ad S.) P* T. Conti in Verhovlje. (cum anim. Margaritae in Hrušovlje. C. Curatia S. S. Mariae nec non capei. M. DBcanatns ConoitiL CORM ONT1UM (Cormons). fil. S. Adalberti cum Eccl. D(cum auim. Ss. publ. Parochia Decanalis S. fam. Fund. Vicarius. Ep. in Verhovlje. Crucifixi in Subida. Concept. Michaèlis Ardi. 1090) (P. Kojsko). Kojsko). * Rožič Franciscus. Kojsko) . Parochus.. (Jur. Kojsko).

Nicolai Ep. M. Qecanatfls fisci. (cum auim .T . nob. Concept. S. T ilg n er A lbertus. B. Com. M. 564) (P. Marci Ev. Vicarius. Christ. M. Delpiccolo Joan. Com. Parochus. cum Eccl. Ad S. Tatr. vacat Coop. A JE L L U M . Bar. ad honor. C. L. Parochus. M. (Ju r. in V neis. Parochia S. « Costantini Dominicus. vacat Coop. Colloredo. 692) (P. cum auim . S. Vecchi Joannes. P atr. Omuium Ss. ST R A SSO LD O . Parochus. .. Grioni Antonius. D. Fund. Agnetis V. M. Parochus. fil. Cap. Par. Visco). Michielli. V iti. R. fil. loci. y (Ju r. D. cum anim. Visintin Michael.. P atr. cum Eccl. Inspeat. in coem. Aux. Georgii M. V. Communit. C ra u g lio . Visco). Parochia S. cum Cap. in arce coni. S. de Posarelli Ferd. (cum anim . Mariae Virg. Paroch. et Consil. Consist. Cantiani M. Beneficium B. et S. cum E ccl. cum Eccl. a Strassoldo.. Coronationis B. vacat Capell. Desenibus et cap. Strassoldo (Ju r. Lauretanae fam. 735) (P. 804) D. P atr. cum anim. JO A K N 1Z . D. cum anim. . cum auim . a .XV.. C. vacat II. Paroch. D. Parochia S. P . V. VISCU M . B. Agnetis V. Mariae major. Uclalrici Ep. S. Ju r. Fund. S. M. fii. cum Cap. S. distv. fil. Strassoldo UAM POLO XGO. fam. Schol. Christopbori M. Rosarii. in coemet. Nicolai in coem. 1549) (P. Decan. Visco). Coop. 720) (P. S. 780) (P. C. D. Visco). S. (Ju r. R. Cameral. Annae. D. nec non Cap. C. P atr. (Collationis liberae. Vicariatus Parochiae Ajelli. Cam. V. Coop. S. Chiasalotti Jacobus. I. Steffaneo Immac. Vicarius.. 'vacat Coop. L eonardi Conf.

et annex. S. D. D. 2135) (P. et Consil. Campolongo). fil.. Valentini M. M. (Jur. Par. Pert. in Mortisins (Jur.. 4 Destefano Aloysius. Fund. Dec. Administrator. ad honor. S. Assumpt. 2180 T. 9 9 6 — Compar. Archipresbyter. vacat. Pupi. cum anim. cum anim. V. vacat Capell. Fiumic). A ltu r a . 881) (P. cum anim. *ar. hon. Bapt. Comuzzi P etrus. Laurentii M. aurea cruce cum ^ _ corona pro «meritis1* insignitus. Verzegnassi Joan. cum Capell. 596) (P. Hladi.) • 1. S. Coop. Relig. Capell. comparochiali S. A Q U IL E JA . Parochus. Antonii cum anim. Barbarae V. Fund.S. 8. 4 Toso Josephus. M. Patr. Can. cum Eccl. Summa anim. Laur. pens. 152) (P. Audreae Ap. Capell. Patr. B . rum Eccl. Saciletto. Parochia S. M. Sac. in Òoeinet.31 C a v e n z a n o . cum anim. Campi). Pert. D. Inspector distrSchol.. Dccan. Coop. 4 fu rm a n Carolus. » Muran Barbanus. Coop. Campol. M. Yeliscig Antonius. Capell. Aegidii Ab. Coop. 3176) (P. V. lil. Sac. Par. Coop.923 ITI Decantili Filmiceli! FLU M 1C ELLU M . Petri et Pauli Ap. 450) (P. Parodi. Antonii Pat. ju b . et Oratorio publ. (cum anim. P ar. Valent. Cam. • Quaglia Aloysius. Par. Campolongo). V. Thomae Ap. Benef. Paroch. Ss. Visci 7. Campolongo). P E R T E O L E . Cap.. B. Relig. Patr. Assumpt. et S. Consist... Tirindelli Petrus. Aquil. cum E c cl. Fund. IL Mantoessi Joannes. (cum anim. festiv. Antonii in arce Valentinis. (Jur. 4 Denissa Valentinus. S. S. B. S. p . Coop. et S. (cum anim. Dečan.

Famil. Vicariatus depend. Tu lio (Jur. Bacciocclii. Coop. Parochia S. Ev. loci. Cervin..32 BELVEDERE. „ Veliscig Dominicus. quiesc. s. M. I. S. Parochus. Tertii. Vellari. P itto ritti Franc. Par. a Cassis. cum anim. B. P atr. fam. Assumpt. Parochia S. Braidot Josephus.) vacat. Cerv. Joannis B. Miehaèlis Arch. Hermag. A ntonii Ab. 2387) (P. de Bollani. possident. a Par. cum Eccl. Sac. Mm. jub. Princ. „ Berilli Leonardus. Par. cum anim. pubi. N om inis lì. P atr. Par. Silvestri Jos. Coop. TERTIUM (Terzo). D. Patr. (Jur. (Jur.. (cum anim. CERVINEANUM (Cervignano). B lasii E p. M . (Jur. emer. Parochia P . Patr. Parochia S. Parochus et Consil. et Fort. cum Oap. vacat Benef. 261. et Benef. Relig. Hioronymi et Cap. in tempio praesentatac. Vicarius. 3356) (P.. cum anim. Parochus. (Jui\ P atr. Napol. et Benef.. 707) (P. Sac. (Jur. 185) (P. cum anim. fil. Parochus. Coop. Juliani. Cero. et S. D. Bresciani.Consist. cum anim 630) (P. Bresciani.. S. Ccrvignano).) D. cum Oratorio publ.) (P. Menegazzi Fridericus. y Denissa Josephus. VILLA VICENTINA. Coop. MUSCULUM. jub. M. Parochia Rs. Bennatti Felix. quiescens. Fund. V.) D. B. T. Coop. ad hon D. Subsidiarius par. P atr. Administ. Don da Antonius. Delzotto „ Lovisoni Jacobus. 3. 1237) (P. Parochus. Adm inistratur a Parocho Cervin. „ F eriat Joan. Cerv. G RA DO . cum anim.) D.) P. Marc. Rodaro Joan. Marci Evang. „ Olivo Antonius. cum anim. Com. 11.. V. Nob. Aquii.) D. S. Fund. M. P atr. vacat II. Communit. Grado).. (Jur. Villa Vicent. SCODOVACA.. Canussio (de) Antonius. Zenonis E p. 1240) (P. (Jur. D. fil. Sac. Martini. AI. cum anim. PRATICELLUM (Pradiciollo). a Cassis. cum Eccl. 8. Cettul Petrus. 896) (P. M. Com. Cruc. Cerv. insula. ad tempus. V. Patr.) D. V. . fam. Bapt. Prine. Ss. vacat. Sac. Ad S. Paroch. Relig. Parochus.

Vice-Director. Sac. In Dioecesi Tergestino-Justinop. In Arcliidioecesi Utinensi.33 » Michelutti Franciscns. Fiumiccllo). cuin aniin. vacat Vicarius. (cum anim. Grado). 1496) (P. Furlani Josephus. Insula Mauricena. Caf. Princip. dep. ______________ _________________ Summa anim.. j ub. fil. Pilosio Aut.mo E xc. a P ar. dep. Parochus. Stagni Leonardus. . » Miani Jac. Patr. s. Močnik Antonius. Dee. Nicolai. a Cel. S. Flumicelli 18. In Dioecesi Labaeensi. Villa Vic. et li. G. 461) (P.166 Sacerdotes IN ALIIS DIOECESIBUS DEGENTES. Sac. Coop. defic. V.. Kravanja Joannes. (Jur. Cantiani (cum anim. Coop. Insula Barbana. S. Sanctuarium B . R. I). pens. Cam. quiesc. M. Braida Dominicus. quiescens ad tempus. Bacciocchi RUDA. Sac.) D. Stephani Protomartyris cum Eccl. Sac. 16) (P. D. M arci Ec.mo Ordinario. Parochia S. Fund. » Avian Michael.

D. Stacul Carolus. „ Fabijan Josephus..34 Oarollnuxn sive Seminarium Archiep. Mlakar Joannes. Studiosi. D.. „ Vidmar Joaunes. Summ a Theol. Berlot Anton. „ „ „ Faidutti kloys. suppi. A lu m n i Dioecesis Tergestino-Jwtinopolitanae.. Jordan Andreas.. „ „ Kosovel Joseph.. Acci. Dir. D. nec non C. « « Mighetti Carolus. I I . D. D. Dir. „ Pavlica Josephus. B ratina Aloys. „ D.Praef. P. Ponton Carolus. R. Jordan Eugenius. schol. Štrekelj Eduardus. et Oecon. „ Moškat Franciscus. „ Respet Franciscus. C u rsu T/ s. A f i L. R. C u rsu s. R. „ Požar Anton. Seminarii. „ Stubelj Leopoldus. „ Pipan Ant. Gorit. Mauri Romanus.. Acol. Ss. Kompare Joseph. T. „ D. Žigon Franciscus. 23. „ „ „ Cleri Franc.. Kocijančič Nicol. suppi. C u rsu s. „ „ III. „ „ Kodermac Stephan. Vice-Praef. IV . „ Miklavčič Carolus. super. „ „ Peteani Josephus. D. / 1 At.. „ „ „ f .. Comm issarius Archiepiscopalis penes C. Acol. Doct. Theol. Acol. Gabrievčič Jos. spir. stud. Zanetti Adam. Acol. Gymn..Vice-Dir. Real. IV . C u rsu s. D. C u rsu s. D. „ Tabaj Andreas. „ . Acol. A lum ni A rchi-Dioecesi Goritiensi Theol. D. I. D. et Centrale pro Dioecesibus Litoralibus..

Ih Fugosič Matth.nsis. „ Sterminar Josephus. Ih Kirac Lucas. stu d : I.35 I I I . » Pipan Joan.Alphonsus Furlan. Gasperčič Alexander. stud. Terg. Ih Cozza M atth. » Ambrosius Ivanc. I I . D.. Kovač Joannes.Dminič Jacobus. A lum ni Dioecesis Parentino-Folensis. stud. P arent. Stud. Conrad. IV . A lum ni Dioecesis Vegle. „ Sila Franciscus. Sentelic Simon Acol. C u rsu s. I I I . I. C ur. 4. „ D. Veglens. Vice-Praef. 55. Acol. C u rsu s. C u rsu s. Grašič Josephus. Mesar. P.. Ih » » n Dolžan Georgius. M inor... „ 11. C u rsu s. Sum m a Theol. Summ a Theol. Ih Orlič Petrus. Acol. C u rsu s. Acol.. C u rsu s. Francisci : IV . I*. tlicu l. Sum m a Theol. C u rsu s. Ih Benkovič Joseph. » Gojtan Joseph. E x Ordine F. F . C u rsu s. » Fonda Frane. „ „ Zarotti Laurent. „ Tamaro Justus. Acol. . Ščulac Anton. » Brencé M atthaeus. „ Slavec Joannes. Lenassi Paulus. I .. Ih Bekar Joseph. 22 . D. Acol. stud. 3. s. II. D. C u rsu s. Acol. Ivanič Josephus. IV . Ih Mrakovčič Simon. Sum m a Theolog.

Ponton Josepbus * Rejec Jacobus Rojec Joannes I * Stua Gaudentins Valentinčič Ignatius * Vuga Aloysius Zorzini Petrus IV . Dr. T. Th. duo asterisci collationem archiepiscopalem significant. P. 50 Nota. Classis Gymnasii * Donda Aphilles Furlani Aloysius Geat Antonius Jurig Joannes Klinz Jacobus s. M arušič Josepbus. Mahnič Antonius. Praefecti studiorum : R. D. Classis Gymnasii. ut supra pag. Bobelka Franciscus Fon Josepbus Goglia Franciscus Kralj Ignatius N anut Joannes Uršič Antonius Visintini Georgius Zamparo Alexander VI. D. Zorn Josepbus. D ire cto r. „ Fabijan Josepbus. Classis Gymnasii * Forchiassin Emilius Galant Franciscus Grilanc Josephus * Moretti Dominicus * Mosettig Joannes I I I . * Cigoj Josephus Ciugerli Antonius * Klede Guglielmus Leban Antonius Pahor Joannes Petarin Aloysius Tušar Franciscus Veuiga Franciscus W inkler Augustus s. s. stud. . Makarovič Joannes Vergini Carolus I I . ut supra pag. Classis Gymnasii. Classis Gymnasii. Classis Gymnasii.36 Andreanum sive Seminarium puerorum dioecesanum unitum cum Werdenbergico. ** Marušič Valentinus Pavlica Andreas s. Ss. Asteriscus alum nos W erdenbergicos denotat . stipen­ dium a u t duas partes stipendii solventes indicat. ** ** * ** * * * s. 6. Theol. 4. V I I I . ** B rum at Jacobus * Kalin Josepbus ** Marchesau Joannes ** Remec Joannes ** Sedej Joannes Ulian H erm enegildus V il. Classis G ym nasii Dri us A ugustus Kostanjevec Maximilian. * Camuffo Josepbus K ragelj Valentinus * Prim os Isidorus V .

Theo!. fund. Clerici S tudentes: P* « Fr. Seer. et Dogtn. A ugelinus Melink. a prof. bibi. et VIII. F ratre s laici: Fr. Ex-Min. cmer. et Math.. « Alphonsus F u rlan C onradus Mesar. a Mathia Comite a Turri in proprio fundo unacum Ecclesia extructus ac dotatus.. Franciscani anno 1811 successerunt. bibl.. Ambrosius Ivanc Theodosius Skuhala Henricus Ilirsch Fr. Fr. jub. coquus « Jacobonus Pečjak. F. Lect. M inorum S. spir. ital. Provincialis. PP. N. Gymn. anno 1649 PP. P. Conventus Castagnavizzae prope Goritiam ad II. Lect. phil. Class.. Mag. « Philippus Be Ili. « Constantinus Luser.. et Exhort. Carmelitis traditus est. Hist. stud. « E u g eu iu s H eglar. Clini itatis. Guardianus. et FF. sarto r « Eruestus Gorkič. V . Miss. Lect. Vice-Direot. et croat. V. sacrista « Jacobus Stebi. P. Lect. graec. univ... et propaed. lat. liug. Prov. stud. Crucis Croato-Carniol. Misere. slov. A. Vicarius. Lect. arcui. theol. M .. F rancisci Serapli. Lect. stud. Phys. F. Prov. Min. « Theopilus Respet.. liug. laicoiutn. germ . Prov. def. « Alexander Roblek. theol.. sutor. et Soror. quibus anno 1785 sublatis. D<*f. Vice-Dir. REFORMATORUM Provinciae S. Camillus Č ernuta. « E ustachius Osimk. « Albinus B regar. Ss. « Stanislaus Škrabec. FF. « Pacificus Fister. R. III.37 Clerus R egularis Ordinis F F . et organista. Dir. einer. PP.. stud. scieutiae Rei. * Florianus G utm anu. Ord. Theologiae nec non VII. P.. apost... philos. Cler. biblioth. Bonaventura Seli. Lect. A n nuntiatam cum instituto domest. Pat. „ „ „ „ Angelus Mlejnik Salvator Gogala Isidorus Normali Julianus Adamič Odoricus Kleiner. Couc. Min. FF. P o llin a P n'llon «orini» .

. Confessarius. V .38 II. « Philippus Ner. P. F ratres laici: Fr. « « Michael Tom asetizh. « « «c Constantinus Škodnik. « Jerem ias E rzetič. 31. nrd. G uardianus.15. Oct 1R14. « Nicoiaus Tschepernig. Sacerdotes : P. Carn. Ecclesia cum Monasterio aedificata est sumptibus Comitis Erideric1 ab Attems anno 1637. Inquis. jun. Ecclesia cum Monasterio ex eleemosinis diversorum Nobilium Goriiensium a Capucinis Venetis anno 1591 aedificata. Ladislaus Čuček. Guard. nat. M . P . CONVENT. Definit. III. Utin. 1825. Constantius Frigerio. 1838. Justinus Slapar. act. « « Josephus Kos. 17. M arcus Cristofoletti. Vicarius. et Conf. Janitor. Stoger. Conf. Oct. Raymundus Pellegrini. ital. Francisci Seraphici CAPUCINORUM P r o v in c ia e § (y r ia n a e . « E n g elb ertu s W iesinger. Josepbus Josek. Cone. F ratres laici : Fr. Conf. nat. 29. Ordinis F F . 1837- . A ngelicus Neubauer. M inorum S. R. AD S.. slov. Couc.Mariae. Banchich nat. et Conf. janitor. in co el mn A ssu m p t. anno vero 1609 exo . Sah Rit. ital. « « « « « R aphaei Oblak. H ortulanus. Cur.. Ex-Minister Prov. Mart. collector. Mediol. coquus. „ Sabbas Rutar. « Fabianus Ofič. Sacerdotes: P. Ant. G ervasius Colombo. . A ugustinus Scudelari. \ . CRUCIS PROPE IIAIDOVIUM ad II. Coquus. ital. Sept. Valentinus Beč. ienti Provinciae Styrianae resignata est. cui. 1837. Ambrosius Mandelc. Sacerdotes societatis Jesu. hortulanus. Conventus Goritiae ad II.

Iuflrm. U rsu iae. « G erardus Kouril Infirm. „ Aloysia In g e rì. „ Carolina Rupnik. Eques. et Spir.39 IV . mag.. et oculist. „ Ju lian a F errari. „ C lem entina Travisini. Inf. » » n » » „ » » » n ti n » » ti » n Aloysia S eraphina Sušnik. P rio r Conv. F F . valetud. peni. Salesia Sebrei. Jos. Oecon. Inf. Gor.nosocom. . praef. et ordinis coronae Boruss. C hirurg. M aria Josepha de F inetti. Subprior Conv. aurea cruce m erit. « Honoratus Bottegaro. Ursulae fundatum anno 1672 subsidiis plurium benefactornm. Graecii 1863. jan itr. approb. c. alumn. schol. Ord. « F ructuosus Mayer. E lisabeth X averia Forster. aegr. jubil. mag. prom. dipi. Josepha Teresia de Codelli. Ord. „ Scholastica C orgnolan. II. mag. « Burghardus Peterka. P. et Protoc. Sac. cust. Ordinis Franc.. assist. r. et Cellarius. „ Nepomucena B aschutti. „ A ugustina Loy. „ Jo an n a S akenreiter. II. « F acundus Lipansky. praef. curat. dom. mul. Joannes de Deo Sobel. 1877. Conventus a Vito libero Barone Delmestri anno 1656 fundatus est. et Insp. „ Clara Ambrosi. Monasterium Goritiae ad S. « C hrisologus Ptaček. Superiorissa Angela Francisca Pellizzoni. jan itr. Procurator. publ. M aria U rsula Defeo.. praef. vestisp. Joannis de Deo in N o so co m io c iv ili G o r itla e . lab. „ Rosalia Zelger. decoratus. „ Agnes Dòrfel. vestisp. „ Alphonsa H oenig. defic. « B artholom aeus Sedlàcek. Pharmacop. mag. Inspector MON1ALES O rd in is S . saerist. Misericordiae S. pan. M. Inspector.

„ „ Theresia M irsky. „ „ P ia K lam m a. „ „ Archaugela Depangher. DirectrixJ S. alumn. sutr. gran . S. S. In O rphanotrophio puellarum Goritiae. vestisp. et curae rei domesticae per turnum funguntur. „ „ Antonia E lette. „ „ M agdalena Beckar. „ „ M arta Lak. mag. lab. „ „ Maria Jacobina Depanger. musie. Sup. Pfurtscheller Annacleta F erjancig. Maria Rosa Celešnik. mušic. novitia. H erm inia Belotti Isidora Fuetsch Gamaliela SeifFert Lam berta Lieb Salvatora Fischer Vita Merani Edelbertha Perathoner M aria Jos. novitia. „ „ Baptista Zecchini. sacrist. „ „ Othilia P aulin. coq. Bartolomea Ferrai. culin. „ „ Philum ena Crossatto. „ B onaventura Candioler „ Aquilina W alcher . Goritiae. assist. „ Dominica Delpin. m ag. „ „ Anna Maria E lette. Joanna Nep. Sorores laicae: S. novitia Petr. „ „ Angelica Cigoi.saj S. 2. Piccinini. assist sacrist. M. mul. In ptochotrophio civili et nosocomio mulier. „ „ Monica Erm acora. mag. Alcant. sarcin. m ag. assist. lab. m ag. „ „ Bernardina Tomasetič. „ „ Angela Philippovich. assist. Sorores Charitatis Congregationis S. „ „ Caecilia Bramo. coq. Nicostrata Dessala „ Theresia Pettena . „ „ V ictoria Jam sik. „ „ Mathildes M aganja. valetud. „ „ M argarita E rainc. mag. infirm. assist. novitia.40 M. Vincentii a Paulo. „ Coelestina de Santi. novitia. „ „ Cordula Rejic. mul. m ul. Ischy Evodia Sumadossi „ Ivolina Mersa Cajelana Martinelli „ Pudentiana Mondre Charetina Oblatter _ Officio infirmis assist. 1. Sixta Pedot. m ag. Hugolina Biber Bianca Frissanko Redem ta Steffli. „ „ Veronica V ogrig. lab. mag.

41 Sorores schol. Superiorissa. „ a Antonia Pegoretti Nov. S. Maria U rbana Wagner. anno 1866 Cormontii fundata. S. uovitia. S. » a Bernard. Domus a Coma. Vicaria. » „ Bonaventura Adami. S. praef. II. » „ Agnes Caracristi „ „ » „ Clementina Zanuzzi „ „ d „ Speranza Boschi „ „ n „ Catharina Fonda. » „ Virginia Zalateu. Sup. Cajetani. Sorores Providentiae Cong. Surdomutormi Goritiensi-Istriano Goriliae: S. Sup. Romana Sottovia » „ Ignatia Tiringer » „ Cacilia Zengerling » „ Palmatia Hellrigl » „ Emma Gschwendtner » a Adalberta Winke » „ Salesia Popp » . In Istituto educationis suilim ioris irnellarum. » „ Francisca Colautti » a Vicinia Visintainer » a Toretta Dobovišek. Maria Aloys. A syl. « „ Annunciata Fclcher. » „ Domitilla W agnest. a Patientia W einrichter. Sup. S. soror laica. Maria Augustina W iethaupt. Engstler. Ernesta Strassoldo-Locatelli et aliis Benef. III. Maria Ingonda Paulin „ „ Fintana Riedl „ „ Basilissa Spittlbauer „ „ Tatiana Scliwarz „ „ Armella Meierle „ „ Fortunata Zampiero „ „ Josephina Visintainer „ „ Bogomila Paulin „ „ Geltrude Lugnani Nov. » „ Petronia Griindler » „ Berchmana Mulier * „ Joanna Oblak d « Stephana Seidl i. Josephi. » „ Tomasina Capraro „ mag. « „ Ilelena Zuccoli. Coqua. In Instituto prov. Kostka Blaucard S. Maria Caecilia Piacentini. scliol. Stiessberger » „ Bruno Thoma » . s „ Josepha Doliac. . pauperes d ic ta c „ d e N o tre -D a m c 44 I.

et Eccl. 15. 14.rus aaimar. 10. 1 3 — — Conventus non curati. 1 Conventus curati . 2. -S 3 O O rJ l O Goritiens. y. Summa Sacerdotes alia munia obeunt. 5rum Eccl. Archidioec.. . 17 32 31143 12 13 10969 16 16 14291 18 24 20896 7694 10 10 8555 5 7 10 10 6846 12 16 13981 16 22 17052 9144 9 14 21 16 13058 10 16 10367 16595 20 21 26 22 13814 7923 18 11 10 24 18183 230| 274 220511 o 3 3 4 9 — 244 281 19 0 44 3 7 354 : .5 u — c« o Ù O ra 3 ftn O a| Benefìc. 5. n n extra n » n i) „ simplices cum 3 externista » Summa totalis Sacerdotum j Sacerdotes in cura animar. P etii 4 1 5— 5 Canalis 1— 13 — 3 Tuimini 7 3 8 — 9 3 2 Circhinae 4— 2 V 1 1 Ampletii 4— •J 0 — Caporetti 2— • 6 Ceruičae 5 2 4 5— Komeni 4 1 11 — 7 Duini 2— 11 1 3 Montisfalconis 4— 11 4— 7 Gradiscae 4 1 6— 7 G 1 10 1 Lucinici 7— Cormontii 7 3 10 6— 2 1 10 Visci Flumicelli 2 3 12 111 Summa 72|13| 107|1G| 108 Ex his vacant . 16. 3. Cleri saec. n n v > extra D „ pensione donati et quiesc. Benefic. 12. cathol. ri sJ 0) CO Q. 7. in Dioec. . 2| — 1 61 4| 30 2 Sanctuaria . 6.Conspectus generalis 1. huj. 4. 13. filial. 4 2 10 6 13 S. . . 8. roman. 9. Dccanatus Num Bene a> CS Ó ■*-> o . 11.

» Serravalle Joannes. hon.Pahor Andreas. Cormontii 6 1 5 12 Universim 84 11 13 108 Degunt praeterea Goritiae : Graeci cath. 31.. ........... Medeae . Prof... Sac.... 1 7 8 FF.. D. ...... Golliuayr Arcli... Vie. D. Cur. relig.uius Exe. Monialium et Congregationum... *■ Fridericus Hoenigman.... St. ' -G o r it. chor.. Franc. Mozetizh Josephus. Pauper.. Franc.. Bibi.......... • » Kragelj Joannes. P... S. „ 4 . .. „ 20.. Vic. D.. Ser. .. 2.. Octobr. Decem....... •D. pens. Par.. 17....... Prov.. . 131 . schol. » Visintini Franc. D.... pens... Par..... Ex-Min..... pens. Goritiae Goritiae 28 28 Soc. et Dee. 3..... ... 1. Goritiae 6 „ St.. Capuc. Albert Franciscu«..... 1883 19.. Sac. pens. 4 .. Goritiae 11 6 8 25 S...... N ^ell..... Kocjančič Steph... Anglicani 50.... V. pens.. F. Vie. Miser.... . .. .. Vičar.T..24..... Char..... et Hebraei 238. .... schism. quiesc... Or.. n Goriup Stepli....m ue Rev... „ „ „ „ „ „ „ „ Nov. » Suppancig Jos..... .. „ Sept. . 5... .. Maji 23. 1882 Febr.Pečenko Andr....... 9. » Pire Matthaeus.. Gabriae .. . 14. JESU Goritiae Universim 3 3 25 6 23 54 Sor.. SACERDOTES lu ì anno 1883 in Domino obdormierunt et piis confratruin viventium mffra/jiis commendantur. et par. Goritiae 21 PP. Can.... Crucis 4 3 7 Sor. Sac.. Ursulae Goritiae 29 10 4 43 4 25 5 11 Sor.. Andr... Acathol.. Provid. _ 17... . pens..... ... PP...........43 Conspectus status personalis | oJ> ci •d 5— CJ o O Ù o o "> o 02 02 Conventus Monialium Summa Religiosorum Laici Summa Conventus cn a> o •r-H < — ov O C3 02 O i Ordin......... „ „ Martii Aprilis „ „ Aprilis 20......

. ad mentem lit... Maji Elemos.“ signaro „item“.. ad prop. Oct. adhaerentium etc. ab adm. Sepulchro r> „ pro Christianis in Oriente . „ pro s... collat. V Numerus animarum D istrictus us­ que ad 31. Julii 1869. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 O B J E C T U M Praesentationis epocha mense Copiae matricul. contingens aliaque notanda pro compilatione schematismi Dioec... Taxa pro Revisione rat. super persol. „ *] Apographa corroboranda sunt por suscript. R . 10. Nov. sed subscriptio Sacerd. ab Offis dee. „ „ Febr...*) Relationes de Conv. .. 1 0 .. progr. praeced. N. Rationes ecclesiarum anni praec.44 R elationes periodicae et oblata . Recanis Ordinariatui exhibenda.. et Apostatis.. Sacerd.in Africa centr. relig. » 1. 15. Relatio super scholis.. n „ pro Societate Leopoldina . Missarum Congr.. ac sigillum resp.. Par.... e fund.. dd. „Subsoript. 3) „ Seminario Arch. past..-Werdenb.. ac ulto­ rius non licot in Rubr. fid. per extensum adponenda est. eccl. . parochial. 2 4 . anni Januar.

juncti) in A u s tr ia ... ad tirocinium . Aununtianda est mors secuta: Omnium pensionatorum... Jan. legalizzar!. minor. Annunt. Extract..... Off. .. Gap...tui... e Reguo Bavariae..o . cameral. a praes.45 H Pilotk: et ornih: anim. Italico. 23 an.. (finanzwache) cust. anno vicennium compì.. W ùrtemburgico.)..... seq. Consens... (itera et illeg. ad revacc.o testim. Tirolcnses et Voralbergeus. (juv.. politicae Pubi. pubi. B a v a r .. obligati. Statini. pens..... usq... Mense Nov. onin..... M en se Maj. milites: act.. Offic. Com... ad matr. curs. Data num. Hungarico. et Caroiolenses. Testimonia pro aut ex Regnis exteris debent ab Ord. 30... ante 11 an.. 23 au. tirati: exhibenda et observanda : Sìng... copulationis causa evidentiae militiae. mutat. .... (postales). redit. parocho loci nativ.. infantium a 1.. .. disciplinae (Gensdarmerie). .. Dee.Gap. ad vaccin. infra aet. et Medico.. et matrm.. m i­ litis vagi.. Statini. . (et ex Helvetia mort. e t militis limitanei (Landwelir) Com.... PPt.. adulescentulorum a 1.. poi. mens... masc. Nati et def.. Apr.... Extract. nat. Offic. Salisburgenses. Maj. ... a elapsi D istrict. . incolarum ex Regno : Belgico. ineund.. a n n u n t. def.... Hiingari.. indigent: Bavari.. 31.ti Statini...i militibus limitaneis exhibeatur ex Off.. mil... pol.Judicio Omni trim. Extract. pop. V Tabellar. et Offic. usq. natorum) . vigil. nat.. Itali. pro temp.tui......... mors juvenis mil.

861 21 24 J a n . Gor. 8 72 22 1 Sept. Gor. e Vernassino »Bodigoi Ant. A nderlig Jac. e S. 8 6 4 26 2 4 S ep t. 841 22 2 Aug. Gor. 810 F eb r. Gor. 870 23 2 0 Dec. Gor. A p r.858 A ug. e Cormons »Bratina Ant.46 Index Personarum. Gor. e Gabrija Blasig And. Mut. e Circhina 17 28 13 30 29 8 15 17 7 17 28 20 1 15 5 9 13 25 20 8 9 28 10 15 2 4 4 19 M aji 813 M aji 80G O ct. e fan.. e Canale »Carli Aloysius Gor.. 862Ì N ov. S. Natus Cognomen e t Locus N a tiv ita tis »Abram JoaD. 867 28 2 l Sept. 873 14 31 Febr. e Cormontio *Baiz Jos. 803 31. 8 4 2 33 Jul. e Ronchis Beuk Joan.8 1 6 A p r. Gor. Gor. 85 2 32 21 Sept. 814. e Sehonpass ♦Ballaben Jos. e Villa Vicentina Bennati Felix. ex Azzida »Baubela Carolus. Čerin Thomas. e Circliina Braida Casp. 84 2 23 26 M aji 845. e Kamnje B attaino Joannes. Gor. 872 17 9. Sept. 838 Ju n .. e Goritia Braida Domin. Gor. e Tapogliano Čargo Angelus. e Versa Bresausig Valentinus e Goritia Brezovščik Andr. 837 Sept. Gor. Ital. e Cormons Božič A ntonius Gor. 854 25 21 Sept. 828 Ja n . Mar. e fan. e Deskla Boschi Joannes. ex H onigstein »Alpi Dominicus. 19 Sept. 851 4 21 Sept. e Viscone Oauussio (dej Ant. e Zaverh Bruchiotti Mich. 849 20 8 N ov. ex Joanniz Castelliz Franeiscus e Goritia »Caucig Jos. 837. 806 A p r. e K reJa »Centazzo Angelus e G oritia Ceriani Jos. Venet. 818 Dec. 877 33 2 2 Sept. e Tupelče A lbert Franc. e Skerbina »Caneva Jacobus. e Oirchina »Božič Petrus. Gor. e Gradisca Bunz Franc. 841 . Oct. 870 13 20 Ju l. Ital. 831 32 20 Dec. Sont. 835 24 11 J u n . Gor. Petr. 844 24 Sept. Ven. 860. 823 Maji 815 J u l. 8 4 5 11 18 Oct. 883 12 3 M ar. 821 22 S ep t. 868 11 30 M ar. Gor. Jul. 845 S e p t. e G oritia »Ayian Michael. e Zabije Cencič Michael Gor. 845) S e p t. 839? 4 Nov. 4 21 2 18 25 21 J a n . 848 32 1 Sept. 808 21 Sept. e Forlì Amorotti Franeiscus. 339 4 7 17 Dec. e Fogliano »Bensa Stephanus. Cam. Ital. Gor. 857 7 21 Sept. 854 Nov. 874 1- . 835 19 5 Ju l. 848 J u n . 843 A u g 834 S ept. Gor. 828 10 Feb. Gor. e Tolmino »Castellani" Domin. Gor. e Podgora Bandeu Franeiscus e Goritia Batagelj Antonius. Jan. e St. 818 25 Sept. Gor. 847 M art. Gor. 876 7 21 Sept. Gor. 840 14 2 3 Sept. e Cirehiua »Bizjak Jac. 84 2 '-4 30 A utr. Gor. 818' 24 Sept. Sept. Gor. 836 23 Aug. Gor. 814 2 2 Sept. 846 Ordinatus : gi presbyter o< 22 20 1 7 31 26 Sept. 836143 Maji 868| 6 Mar. 868 28 15 Sept. 8 6 6 1 ] 24.8 7 0 j2 0 14 Feb. Dioec. 844 32 20. 840j 24 Sept. Gor. 856 Ja n . 852 N ov. Gor. e Kal »Brezovščik Andr. 835 2 8 Aug. 8 2 6 1 3 Mar. e Podgora Bressani Joan. e R utars »Bolter Michaiil. Cantiani Braidot Joan. 862 9 24 Jun. 845 M aji 841 O ct. Gor. 844 Oct. 865 24 12. 861 1 Sept. Mauri Berini Leonard. 876 14 16 M aji 833 22 Sept. Gor. 842 F e b r. * Asterisco signati confratres sunt sodalitii a mutuis sacerdotum subsidiis (Pio Sovvegno). 882)11 2 8 Sept. e Mernico »Ceket Frauciscus Gor. 868j23 S e p t . 810 2j Sept. Gor. e ltonchi Blazutič Joan. Thomae Bressan Stepli. 859 20 11 O ct. 860 24 3 0 Nov. 844j Ju n . 829 O ct. 883 26 31 Aug. 852 27 Aug. 9 Sept. e Bruma »Bandel Blasius. Gorit. Gor. Gor. S.. 820: 2 3 Sept.

Gor. e Quisca Cutini Joannes. 860 32 21 Sept. e Moraro Dottori Joan. Gor. Gor. 842 8 21 Sept. 853 8 21 Sept. 843 26 24 Sept. e Farra F'urlani Andr. 824 27 Jul. 868 32 30 Nov. 829 18 Apr. Gor. Gor. 834 11 25 Jan. Gor. 808 20 Jan. 853 37 19 Sept. e Peunia Fiegl Joan. 826 "Furlani Jos. Pacificus Carn. 845 25 Mar. 868 6 26 Aug 877 14 15 Jul. 845 13 Jul. 846 29 Nov. e Goritia Feltrili Joannes. 836 17 24 Jan. e Volče 30 Mar. e Muzzana "Denissa Josephus. Gor. e Ronchi "Dugulin Joann. Gor. e Grahovo "Qerv Francis. 844 10 15 Sept. Gor. Gor. Danielis Cornar Joannes. 860 31 16 Jan. 848 16 21. e Cormons Faganelj Steph8nus. 842 "F ranzot Ant. 851 18 Apr.47 Cognomen et Locus N a tiv itatis Natus 27 Feb. 838 4 21 Sept. Gor. e Monte S. Gor. Gor. 850 28 21 Sept. Gor.. e Tapogliano Comuzzi Petrus. 869 18 18 Sept. e Goritia Delpicolo Joannes. Dec. e Kobdii Fabris Petrus. 822 21 Map 832 25 Jan. 807 26 Aug 829 17 Sept 839 30 Jun. Ital. 858 17 19 Dec. Gor. 841 19 15 Nov. Gor. et S. 875 14 12 Sept. Gor. e Cervignauo Chiasalotti JiC. 818 1 Aug 846 30 Mar. 836 30 21 Sept. 829 25 Feb. e Mont. e Brezzano Delkin Franc.. e Piave Čermel Jos.839 4 Aug 830 25 Jun. 852 F o n Jacobus. 814 11 Dec. Ital. 840 18 Jul. Gor. 849 33 7 Apr. e Lucinico Denissa Valent. 844 2 Jun. 878 13 31 Aug. e Dornberg 30 Jan 840 * ' »herievčič Jos. 854 32 21 Sept. Viti Cettul Petr. Viti "Cerv Joan. Gor. 847 23 15 Sept.. 825 16 Oct. 811 11 Mar. Gor. e Goritia 'Doliak Jac. e Bruma "Oorsig Mieli. 840 26 22 Sept. 809 9 28 Febr. e Cormons Faini Dominicus. Gor. 801 31 Jul. e Lauzzana Diak Antonius. Gor. Cigon Carolus. 828 28 1 Aug. Gor. Ruperti Fabiani Joan. e Cormons "Fiegl And. 808 16 Jan. Nep. Italus "Čivek A ugustinus. e Salcano *Costa Franciscus Gor. esbyter si rt 21 Sept. e Podgora "Della Bona Joannes Jacob. 845 1 Aug 814 2 Map 849 22 Jan. 804 23 Nov. e Gargaro Fister P. 851 9 10 Aug.. e Goritia Cumar Car. e Vojščica "Feriat Joan. 847 31 21 Sept. 830 16 Feb. 850 30 21 Sept. 867 21 27 Dec. 836 31 Jul. e Goritia "Cumar Joan. 873 18 21 Sept. Gor. 824 10 Mar . 820 22 Maj. e Monte S. Gor. 8Ì7 30 Jan. 873 18 1 Sept 872 22 22 Dec. Gor. 825 27 Oct. 836 26 27 Dec. 844 20 Jun. Carn. Gor. 835 20 4 Feb. 838 4 31 Aug. Mar 827 22 Mai 855 9 Nov. Gor. 865 24 18 Sept. 842 20 Dec. 818 14 Ma. 863 6 . e Lestizza Ooncion Ant. 868 10 28 Sept. e Lucinico Destefano Aloysius. Gor. 870 27 21 Sept. 814 12 Nov. Gor. Viti Ferfolja Andreas. 867 17 23 Sept. Gor. e Vertojba F ain Petr. e Dol. e Cormons Farfoglia Joan. 840 31 22 Sept. 874 17 26 Mar. Gor. e Roncina Fabiani Aloys. 854 30 21 Sept. e Visco Cibič Ant. 853 10 21 Sept. 809 1 Maj. 854 23 22 Sept. e Cormons O ■dinatus P. e Kobdii "Fabiani Ignatius. Petri ad Sontium. 857 24 21 Sept. e Škerbina Duriava Jos. Ven. 852 29 21 Sept. 825 9. e Peuma Filipič Jonu. Gor. 830 37 Jul. 867 23 28 Aug. Gor. Gor. 846 32 21 Sept. e Gojača Cerv Antonius. e Vertoiba Goistautini Dominicus Venetus ex Utino "Cullot Carol. e Bilia Delconte Joannes. Gor. e Samatorca "Donda Antonius. 855 28 19 Sept. e Tomischel "Flapp Joannes. e S. 845 13 Aug. 832 31 Oct. Gor.83i 22 24 Sept. 4 Jan. e Doberdob Ferfolja Jos. Gor. St. Gor. 866 29 21 Sept. 807 14 Mar. Bapt. S. 833 20 Jan. 814 14 Sept 824 4 Oct. Gor. 848 15 Jan.

Frid. e Libušina. 836! 31 Mar. Gor. Carn. 847i 24 Sept. 841 16 Jekše And. S ept. Mart. 852 10 Jan. e Reifenberg 1. Gor. 873} 17 ♦Kodre Joann. 85 l} 27 A ug. 879 16 ♦Gregorčič Simon. 874 6 ♦Grbec Joannes. 812 24 Sept. Gor. e Goritia . 873i 19 *Golob Josephus. e Smast Libušinae 11 Aug. e Capriva 30 Maj. e S. 876Ì24 ♦Grusovin Joan. e Verh Kanalis 2 Jan.867} 18 Kerkoč Steph. 824 22 Sept. 853 13 Golia Jos. 858}2l Juvančič Laur. 870! 15 ♦Harmel Adolphus. 852}2l Keber Ant.48 Cognomen et Locus Nativitatis Natus Ordinatus | sb Presbyter i£ 13 Oct. Gor. 84lì 19 Sept. e Goritia 21 Feb. Gor. Gor. e Vertoiba 30 Oct. 872jl3 Ilovar Franc. Maj. Petri pr. e Capriva 26 Oct. 823 22 Sept. 874 8 ♦Godnič Josephus. 880'12 ♦Kadeuaro Jos. 18 Dec. e Solkan 21 Nov. 876i 9 ♦Jarec Joannes. e Deskla 21 Oct. 842} 15 Jul. C'arn. 855 18. 832| 21 Sept. e Cigin Juh Joan. Gor. 881 j 19 Klobovs Joan. 850 31 A ug. e Obloka ♦Kolavčič Joan. e Renče Hoenigmaun P. 795 19 Sept. 814 22 Sept. 25 Dec. Gor. 31 A ug. Crucis 8 Mar. 8481 1 Sept. 8481 29 Aug. e Kobdilj 27 Sept... 806 19 Sept.. Gor. 848 43 Gori up Stepk. e Caporetto 25 Dec.. 825 21 Sept. Gor. 851 18 Sept. e Iloflein 17 Jan. e Komen 24 Feb. e Kobdil ♦Jordan Andr. 821 21 Sept. Gor. Gor. Gor. 847 24 Sept. 861 j 13 Hvalica Ant. 8671 7 Gaberščik Simon. 875| 7 ♦Goljevšček Franc. Gor.17 Kokelj Georg. 856 20. 840 7 Apr. 846 6 Sept. 849. 823| 21 Sept. Carn. 839 15 Jul. 847 31 Aug. 876120 Kafol Franc. e S. 873j20 ♦Kodelja Jos. Carn. Gor. 844 20 O ct. Gor. Nov.845j 30 Aug. 849 26 Gregorčič Ant. e Reifenberg 24. e Vipulzano 24 Dec. 854 7 ♦Grusovin Ant. 87 t 14 9 Apr. 871 9 ♦Grča Blasius. Gor. e Libušina 31 Aug. e Gojače 29 Dec. 7 Maj. e Moste pr. 14. 15 Oct.. 869119 H ebat Franc. e Mittendorf. 853 16 Mar. e Poče 24 Jan. Gor. e Čepovan 5 Aug. 816 21 Sept. 845j 6 Ju n . e Goritia ! 29 Nov.. 828i 21 Sept. 849! 30 Aug.. e Čepovan 26 Apr. Sept. Carn. 875 6 ♦Gregorčič Ant. e Ponikve 28 Sept. Gor. Gor. 842 27 ♦Juh And. 27 Mar. Gor. Gor. 839 15 S e p t. 829 21 Sept. 851 4 ♦Kafol Steph. e Deutschruth 5 Oct. e Lak 27 Jun. e Vrsno 10. 879} 18 Kodrič Joannes. Sept. Gor. e Podmevee 11 Dec. e Tolmino 16 Feb. e Laze 18 Apr. e Goritia 28 Apr. 857: 'J Kobal Petrus.. Gor. Gor. 823 28 Dec. 853 22 ♦Gergolet Jos.< J?»h B Sft» 10 o v h ♦Košuta Franc. Carn. Gor. 84643 23 Nov. 880 21 ♦Kodrič Francise. e Cirkno 22 Jun. e Tulmino 19 Feb. 851 [ 21 Mar. Gor. 858 3. e S. Lab. 874. 823 23 Sept. Sept. 853Ì 27 Aug. o Breginj 26 Oct.. 846j 8 Košar Franc.. 86SÌ 6 8 Jan. 870 10 ♦Jug Antonius. e Roncina 28 Sept. e Preska 9. e Kanal 9 Aug. Gor. 880:14 Kos Simon. Sept. Gor. 855 20. 883jl5 Kokošar Joannes. Gor. e Gradisca 4 Dec. 846 18 Sept. Gor. ex Idria 8 Jul. 865} 8 21 Oct. 866 18 Golja Jos. 828! 21 Sept. Carn. 867 10 Gregorčič Simon Gor. 825 21 Sept. e Goritia 12 Sept. Viti Vip. 831 21 Sept. Gor. 853j 7 ♦Kodermatz Franc. 85L10 Jarc Jos. 853} 18 Sept. e Kern 2 Jan.. e Solkan 15 Dec. Gor. 819 S ♦Jerizh Jac. 851 30 A ug. Carn. Gor. Gor. 83815 22 Aug. e Vrsno Lib. Gor. Gor. Gor. 831 21 Sept. 830' 7 ♦Grusovin Jos. 86ol 9 Sept. e Podmevee Jeram Jos. Jos. 829' 21 Sept. Gor. 834j 22 Sept. 803jl8 ♦Kočevar Jos. 28 Grioni Petrus Gor. 868! 15 Jereb Joachim. e Doberdob 14 Mar. 851 30 Grioni Ant. Gor. 849.

844:22 22 Oct. Gor. e Livek Menegazzi Fridericus. ex Amplet. Gor.. Gor. 851 29 Aug. Aug. 812 23 Sept.49 Cognomen et lo e u s N ativitatis Kocianeič Steph. e Sedula Kranjec Franc. 850 8 8 Jun. 86531 31 Dec. e Sedula Leban Andr. 8 9 Maj. Gor. 8 8 Nov. 85*3 20 Sept. e Vippaco Kragl Ant. 840 28 10 Sep. 8 8 Nov. Gor. e Gargaro Natus Ordinatus . Gor.. Gor. 820 22 Sept. Gor. 815 24 Sept. e Kojsko 'K urinčič Joan. 833 4 5 Jan. 815: 21 Sept. 845 22 Nov. Gor.13 12 Jan.. 820. 1816 3 Aug. e Barbana Marcovig Ant. 850 21 15. Gor. Gor. e Sella Volzanae Kragl . 864 15 13 Oct. e Banjšica 'K um ar Joseph. 849 20 26 Apr. e fari. e Cerai Verh Lapagna Georg. Cur.. 874 17 11 Jul. 847. e Haidovio Leskovec Mart. e Gabria Mantoessi Joannes.18 17 Jan. 87613 1 Jul. e Goče Merzina Franc. 855 18 Nov. 808 25 Nov. 853 28 17 Mart. Gor. Andreae Marušič Joan. e Foliano -Marega Ant. Gor. 833 17 19 Jul. Gor.33 28 Jan. 850 20 1. 868 12 26 Ang. 844|23 16 Oct. e Cervignauo 'Lukežič Joann. Gor. 833 21 Sept. 852. e Brazzano 'Madon Blas. 824 21 S. 29 Aug. 841 23 Se it. 823 21 Sept. Gor. 860. e Kobdilj Makuc Aut. Gor. e Ponikve Lazar Ant. 824 22 Sept. 845:19 20 Mar. ex Idria Malič Ant.. 845 7 Mar. 809 20 Aug.. Gor. Gor. 9 24 Jul. e Volzana 'K ram er Philippus. e Ranziano 'L u sn ik Franc. Gor. Carn. 868 10 16 Sept. S. S. 837 24 Sept. e Černiče Leban Jos.loan. 86o 9 Sept 883. Gor. 845 24 Sept. 836 23 Sept. Schonpass Kumar Ludovicus. Gor.. e Goče Mesar Andreas Gor. e Caporetto Kuštrin Joan. 866 16 14 Oct. Gor. Gor. e Verhovlje 'M arinič Steph. 824 23 Sept. 841 24 Sept.17 25 Apr. 845 19 Sept.879. 8 27 Apr. 874. 872 16 27 Maj. 842|25 12 Jan. Gor. Gor. e Ruda Micheli uti Franc. e Kronau Kravanja Andr. 827i 21 Sept. 816 21 Sept.850 33 18 Oct. Gor. 841 18 14 Sep. ev Podmevec Lampe Aut. Gor. 836 24 Sept. 817 24 Sept. 807 21 Sept. 833 2 I Sept. 815 21 Sept. 8561 5 19 Maji 853 27 Aug. 864. Carn. Ital. Andreae Marzolla Jac. Ven. 8731 7 12 Sept. 806 20 Aug. Jan. Gor. ex Idriae Bačae 'L enardig Fridericus.824 21 Sept. 853. e Podlaka 'M ahnič Ant. 871 13 29 Jan.. 846 31 Aug. 823! 22 Sept. Ital. e Verhovlje Marizza Ant. Gor. Gor. e Cnporetto Kravagna Joan. 841 ‘13 12 Jan. Cordovado Manzini Antonius. e Quadruvio Merzina Georg. 847 6 Sept. 818 26 Dec. 6 22 Jan. Gor.. 861 32 14 Apr. e Crauglio Mighetti Carol. 875. 845 29 1 Apr. 'K um ar Joan. 828 21 Sept.31 29 Apr. Carn. 829 21 Sept. o Pliskovica Miani Jac. 824 21 Sept. 875. 850 33 11 Oct. Gor. 838 43 27 Feb. e Gradisca ‘Marušič Andr. 870 9 1 Feb. Gor. 21 Sept.. e Goritia 'M ilost Martin. e Gor. 832: 21 Sept. 819 2 2 Sept. e Bruma 'M arinič Franc. Maran Barbanus. 833:24 7 Dec. e fan. 846 29 27 Jan. 850 30 Aug.18 23 Aug.849. 824 21 Sept. 852 20 Sept . Gor. 8411 8 23 Apr.. e Lom 'K ragelj Jos. 881 16 16 Maji 826 21 Sept. 842 10 3 Nov. 809 20 Aug. Gor. 848 1 Sept. Gor. Carn. Gor. 849! 6 1 Maj. e Podbiela Mašera Jos. 879 20 11 Nov. S. 848. sb Presbyter ]£ 25 Dec. ex Ampletio 'K ravanja Malh. Carn. 850. e Černiverh ‘Logar Jac. 873 16 24 Feb. e fan.pt. e Tulmino 'Leban Frane.. Gor. 828 20 Dec. e Volče ■'Machatschek Franc. 835 32 18 Maj. Crucis Lovisoni Jac. 826 22 Sept . Gor. Carn e Vipacco 'L užnik Franciscus. Macorig Claud. 851 7 14 Jun. Carn. 837. 858' 7 . e Lokvica ‘Marušič Jos. 31 Aug.

842:25 840 15 Sept. Ital. Bapt. e Goritia »Ziak Franciscus. 807 30 837 21 Sept. Dolegna Vendramini Joaunes. e fano S. Sep. 859! 7 852j 29 Aug. e lan. Caru. 23 Sept. Oruiuatus I ti presbyter ja. Gor e Lucinico Tušar Gregorju». Gor. 3 Maj. Gor. e Veldes *W olf Joan. Feb. 843 29 845 0 Sept. 4 805 20 Aug. e Pervačina Zorn Joseph.13 837 . Oct. 848‘ 8 829 21 Sept. 825! 21 Sept. Gor. 878 13 851 21 Sept. 870:20 838. Nov.. g Strassoldo »Verzegnassi Joan. 848 7 834 13 Jan. e Gabria Vip. Gor. Ven. 13 Aug. e Vilesse Vechiet Joan. 860 4 839' 24 Sept. 801 19 838 18 Sept. e fan. Laur. 850 22 810. e Goritia Zenarolla Josephus. 833 11 842 19 Sept. 8651 9 840 . e Brazzano Visintini Franc. Nov. Feb. 861j 23 822 21 Sept. e Talmasons Vecchi Jean. e Faventia »Vales Marcus. 879. Sept. Jun. e Idria »Tuni Jos. 838 14 848 0 Sept. \is iu tin i Joan. 6 Sept. 871122 840 23 Sept. Gor. 18 Sept. 13 Sept. e Medea Žnidarčič Andr. Maji Sept. e Verhpolje Urbančič And. e Venturini Angelus. 27 Oct. 8391 8 805 19 Sept. e Strassoldo Venturini Julius. 3 Jan.Cognomen et Locus Nativitatis *Tribusson Joannes. e 1‘e rv a č in a Zorn Hilarius. Gor. ex Idria »Ziingerle Aloys. S. e Moraro *Veliscig Antonius. Nov. 10 Feb. Mart. 880 32 25 824 21 Sept.. Jan. Gor. 10 Sept. e Kanale Vuk Leopoldus. 12 Feb. Carn. e Solkan »Vuga P etrus Gor. Jul. e Caporetto »Utili Petrus. Gor. 842 20 829 27 Mar. Gor. 854 31 856 18 Sept. e Podberdo »Zarl A n t .. Gor. Gor. Mossae Visintin Midi. e S. Aug. Mar. Gor. Nov. Nov. Jul. e Labaco »Visintin Jac. 859 20 840 28 Sept. Kanale Vuga Joan. Gor. Ital. e Flumine Zavadlal Jos. Petri ’\id ic Franc. e Morska »Vuga Michael. Cam. 830. e Goritia »Zoratti Franciscus. Valentinčič Stepli. Mar. Vuga Andreas Gor. Eug. Gor. Gor r Bonče Natus 25 Mar. Mar. 852 23 817 21 Sept.10 . Maj. 871! » 837 22 Sept. Apr. Daur. 83729 835 23 Sept. e Gradiškuta »Žnidarčič Andr. Gor. Carn. e Medana »Zurman Carolus. Juu. 22 Dec. Feb. Gor. Sep. 82843 810 15 Sept. Visintini Leop. e Solkan *Valussi Car. Gor. Jan. e Pervačina Zuccidati Mart. 872j 8 810 24 Sept. Gor. 804115 835 28 Aug. Gor. Sept. Gor. e Flumine /Lingerie Franc. 863 19 8381 24 Sept.. 875|16 812. 861 U 850 27 Aug. 819 27 84 1 Sept. Gor. Gor. 5 Aug. 871 11 830 15 Jul. 872 29 825 23 Sept. e Gor. e Merua W ester Joaunes. 873:31 814 23 Sept. 871. Apr. 801:30 820. 852 29 827 21 Sept. Gor. Gor. 851 24 820 22 Sept. Gor. e Dolegna Veliscig Dominicus. Dec. 800 24 802 24 Sept. 841 31 842 28 Aug. 800 27 85ll 20 8opt. Gor. 4 Sept. Apr. 852 7 850 4 Nov. 26 Oct. e Moraro ukniar Aut. 9 28 16 27 1 28 14 22 10 27 7 27 27 21 10 20 25 20 28 3 3 20 20 4 2 13 16 10 16 3 30 2 25 Nov.. 19 Apr. S. »Zernitz Antonius. e Gorjansko Zei Joseplius.. 835Ì 5 820 10 Dec. 6 Mar. Ital. Aug. 23 Oct. Gor. e fan. Zuttioui Sebast. 8571 1 847 1 Sept. Mart. e Goritia »Zorn A loys. S. Nov. Caru.

. C e l e s t i n i I I I . 9 Cepovanum. 24 Fleana 1766 B u k ovo '1842 g) 15Floriani (S. c o n ­ e) A n t i q u i t a s e r e c t. <b) 1663 c) 7 Cormontium A d r e a e (S) . B an tia n i (S.) 1295 23Gabrovica . J n m q u a d iu e x is t. 1 3 5 6 S . ■lam a n n o 1 3 0 0 m e n tio f i t l i u j u f) I t e m . n o n e r u itu r . e x i s t e n t i a m h u j u s P a r o c h i a e e t a d n e a) P a r o c h i a m C i r c h i n a e q u a V i c a ­ x a r u m C a p e llu n ia r u m p r a e m ittitr ia tim i m u ltu m a n te a. 28 Farra . c) d) ®) ' 8) 0 . . 1428 B an alis K an al) . 1496 12Crauglio 1771 B an jšica 12 Crucis (S. 28 Dreženca . 31 Circhina (Cirkno) (a) 16 Commenum (Komen) A m p ie tiu m . 1726 d) 18 Černiča (-če) 1836 23 Čez-Soča B e g lia n o 32 Danielis (S. e r o n o q r a fic a e v in c itu r .b) j F t a s e l i b r i s B a p t i z a t o r i n d i ­ tu m f u i t . A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta .) . e le e . Grado . B regin j (B e r g o g n a ) . V a r o c h ia e . .. B d je . 26 Gorenjepolje I (1) | 598 B ervin ean u m 32 Gorjansko Gradina (Gradno) a) B e c e n t . 31 Gargarum . q u o d vero .J Conv. 21 Flumicellum B r u ma .) B apriva !1605 29 Gabria (-je Mor n a e) '1771 B aven za n o . B ranica 1870 20 Duinum (Devin) . Curat. . c e r t i s e d o c u m e n t fir m a n t. 11 F ratta . lì Annus j tb Erect |. 1545 e xA b i m m e m o r a b i l i e x t i t i t S a c e l lu m ti t i s s e d o c u m e n t a p r o b a n t a. . 1750 B r e sto v ic a . . Curat Erect. 1616 B a tu je . Berou (C erovo) . e r e c t.53 Annus Nomen Station. d) E x i s t e n t i a a b i m m e m o r a b i l i s in e A n n o 1 8 5 3 a d P a r . . 1763 10 Doberdob B iljan a 1480 26 Dolenja B orjana 1785 17 Dornberg 1766 B o rgn a n u m . 16Gabria (-je S. . J l u l l a P p . d o c u rn . A n d r e a e d ic a tu m . C e r tis e D o c u m e n t i s n o n e r u i t u r . n a m Gradiskuta-dišče. Dan. 1782 B ap orettu m (K obarid ). A. q u i n a n n u s d e t e r m . 1 E r e c t i o n i s e p o c h a e c e r tis d o c u m e n t. A d p a r o c h i a m e le v a ta .jeli o. s ic u t e x in s c r ip tio n e c a ta . B ata (B a te ). Gradisca b) A n t i q u i s s i m a e e r e c t i o n i s . .) 1758 B elv ed ere . ’ . B arbana 585 33 Crucis (S. d ie 2 4 Grahova N o v e m b r i s 1 1 0 2 d e s u p e r d a t a et Nomen Station. d o c u m e n tis a s s e r itu r . . 1500 B razzan u m . p r i m u m m e n tio J it h u ju s p a r .) !1651 B a m p o lo n g o 30Folianum . e r u i n o n p o te s t. 1784 e) 17 D eskla. 1031 31 Corona A vče A u z a ) . m nu a d P a r o c h i a m e le v a ta . d e in c e p s i n te m p l u m r e a e d ific a . A q u ileja .2 i1300 129 1545 a) 15 11845 19 I 450 27 D642 29 1470 30 1785 18 1640 '38 1550 i9 1510 17 1770 i16 1631 b) 19 1757 11 1764 21 1869 28 1574 20 1747 13 1188 21 1424 24 31 1346 26 (c) 26 1694 1711 23 1785 25 1811 19 20 (d) (e) 1754 1757 1757 (f) 1342 1755 1334 1772 22 9 11 19 27 23 10 32 14 m A r c h iv io C a p itu la r i C iv ita tis A u s t r i a e ( C iv id a le ) a s s e r v a ta . " ' T 1445 30 Chiopris A ltura .

. . i g n o t a e e p o c . Kronberg Laurentii (S. v e t u s ta e e d o c u m e n t n o n p r o s ta t. .54 Nome» Station. ( 'c e le s tin i I I I . .) . n o n e x t a t . 19 Pečine (Pekina) . . . n o n s ta t. B ig lia n a n i tr a n s la ta fu it. d ie 2 4 N o v e m b r i s 1 1 9 2 . C i v i t a t i s . E s t n o v a e e r e c tio n is . c) d) A n n o 1 8 6 2 a d P a r o c h ia m 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta . 27 Novake 17 Obloka 9 Opačjeselo . 25 Orehek . . . Log (M ittelbrett). Libušina Lipa . e r e c t. c) (1) e) Anuns Erect. 11342 1450 1425 1490 1750 1836 1871 1785 e) 1702 1739 f) 1768 e le v a ta A n n u e e r e c t. Luciae (S. . . Lucinicum . e r e c t. Martini S. . g) h) Anno 1862 a d e le e C u r a t i a i'e t. Martini S. I n s t r u m . . .) Neb.) ad Sont.) Gorit. i) Anno 1 S 4 S a d P a r o c h ia m elee. e le e . . 17 Pfrteole IV Pervačina 18 Petri (S. Laurentii (S. 1 t Medana .lageriče Jamlje Joanniz Kal (Kau) . Haidovium (Ajdovàina) Hilarii (S. . . Idria (Baéae) Idria (Canalis) Ignatii (S.A u s t r i a e ( C iv id u le) o s s e r v a ta . Levpa . . . P a r o c h ia m 18 26 |29 10 A liq u a n d o e c c le s ia p a r o c h i a h s q u u e in d e ab a n n o 1527. 118 Mauri (S. 1832 1334 1780 1757 ■1785 1797 1871 1570 a) 1720 1400 b) 1790 1725 (c) 1789 1810 1872 1071 1790 1840 1747 (d) 1797 1770 1800 1741 1756 1781 1787 1584 e) 1295 1020 f) 1784 g 1789 1525 1768 (h) A h . . 2 L Mons S. 27 Osek . 12 Otalež . d e s u n t . con­ e) Anno 1 8 4 7 a d P a r o c h ia m eleo. I13 Me de a . e x i s t e n t i a m h u j u e P a r o c h ia e e t a d n e x a r u m C a p u c ll u n in r u m p r a e m i t t i t . Curat. 20 Musculum . Cars. 1859 a d P a r c c h ia m bc Nornen Station. e d u c u m . . L.) Moss. . 17 Peuma . Plava V . Logje (Loncli) Lokovec Lokavec Lem . 9 Pieris . Viti 3C Monsfaleonum 12 Morarum 18 Mossa . Livek (Luico) Lokva . a) b) Annus Erect. . 1552 1822 1540 b) 1500 1557 c) 1550 1784 1810 1760 1702 1806 1643 1774 1870 1704 1765 d) 1789 . d e ­ s u p e r d a t a e t i n A r c h i v o C a p i­ t o l a r . 27 Nogaredum . . in coli. . B u l l a P p .) pr. Tertii Mavhinja (-e) Mauricena Ins. . f) Anno 1 8 6 3 a d P a r .) . 12 Petri (S. !1754 i (a) 166t. Marianum . s e d d o c u m e n t. . Podberda (-o) 2 2 Podgora 12 21 33 4— -—------03 e r e c ta . Martini S.) Gorit. . Curat. 11 Merna (Miren) 7 Mernicum (Mernik) 15 Mons Sanct. I s Otelca .1629 . 28 9 13 22 29 20 52 22 29 15 14 2i i5 17 15 18 14 21 31 10 9 22 8 23 11 7 19 14 25 b) P a r o c h i a a n t i q m s s . Gor. Kamnje Kobiljaglava Kostanjevica Kozana Kožbana Kreda . ' Piazzutta n Pliskovica . . . Anno to CZ a) A n n u s e r e c t. e r e c t i o n . 10 Pelagii (tsempolaj) . 21 Nabrežina . . .

e le v . a n . Capellam sub in­ vocatione s. Panzianum (Renče) 30 '1475 1760 Strassoldum 15 1786 Kavna • 1755 Sebrelja Ravnica 19 1756 1786 Skerbina P eifen b erg . 1500. 13 1785 Tribuša inf. p a t u l u m e st. a d E x p o s itu r a m d e n u o e v e c ta . [Solkan] 1192 Vedrignanum-drijan [b] 19 bamaria [Sm arije] 1630 g] 1758 Velikidol 24 bchonpass 1402 Versa . 1800. P a tr. A n n o 1 8 6 7 . n o n p r o s t a n t . 1 8 6 0 . . Curat. 1497. 1700 1854 Tribuša sup. a n .. Ponchae 18 1579 1703 Ternovo Schònp. A q u il. 11784 Steržišče 1772. Zapotok 18 1813 J Sede Patr. vacante die 19 Žablje . Annus . p r i m a e e r e c t. dicti. J o a n . 21 1747 Temnica [d] Pomansium . e d o c u m e n t i s n o n b a tu r . Rochi extruere. Erect. 20 1772 b] 1550 Stiak . com m em . stat. 25 1580 c] 1570 Tapoleanum Kochi (S. Nomen Station. a d P a r o c h i a m e v e h e ­ 1 -Annus e re c . fi . Optatur. Polica . I V . Saciletto 1652 a] 12 Tulminum [Tomin] [f] Sagradum . a d P a r . ut verus aut saltem probabilis annus (loc falsi) pier. ex documentis evictus uuic Curiae Archiep. a Petro Carolo Episcopo Ca­ b] D o c u m e n t u m e r e c tio n is n o n e x ipriolano et Vicario Patriarchae As tit. fa c iu n t liu ju s P a ­ r o c h ia e . Tomaž Ruda 16 1540 1858 Trenta P uth ae tlieu t. j a m e x t itis s e Vogarska [-0 ] 19 i 1757 Vojščica d o c u m e n ta p r o b a n t. in c e n d i o a b s u m . Ponzina (Ročin) . p e r p . a d P a r o c h i a m e le v .Visconum [d] 30 1500 *a f u e r e . 7T6T8lIfT22 P odm evec Sgonilc ! (a) 16 Podsabotinum 1851 117! Soča . 'j -A'J P a r o c h i a m e r e c t. 1785 1184 c] 25 Vilesse berpenica . a n n 1015. innotescat. “• 1 8 5 6 p r i m u m m e n tio o c c u r r it ‘1 ' l u s p a r o c h ia e . 1 S 3 6 . 1631 32 1788 Tertium Pota . jlO 1863 11756 Sovodnje Ponikve 1762 lil 1873 Srednja . 27 k alcan u m . e. 17 1482 1750 Ternovo Amplet. A u g . 1839 Villa-Vicentina . i n d i c a t a . n u l l u m a d est .114 Quisca (Kviško) . Aquil. P a r o c h i a m h a n c s u b f i ­ S. i n v ic . Viti [Foroj. duilejensis consecratum fuit.. 1755 26 1807 Vipulzanum [-polže] 30 1570 Viscum 29 '] D o c u m e n t a e r e c t. 1570 ^todovacca . J a m q u a d i u e x i s t e n s e C h r o n ic a C o r i t . 1812. 18 1787 1782 S. e] L it. J a m Altare majus mense Augusto anni a . Annus Erect. 10 1575 Vertojba 1832 32 ^uraussina . tunc temporis sotto-Torre h] A n .] . [e] 9 P uttarsium . 13 Volzana [Volče] . c] A n n o 1 8 1 6 . 1 2 9 7 m e n t i o f i t h u j u s p a r o c h ia e . 10 1493 l e n i s a e c u li X F . * n < itu r . e t 1 8 6 3 . in c e n d io a b s u m ta f u e r i n t . Thomae (S. cujus a] A l t a s e lib r o b a p tiz . d] I n s t r u m e n t .Sebast. concedit.) . c u m d o c u m e n ta 1 0 .55 Nomen Station. sb Curat. Praticellum . Nascimbeni De­ canus habitantibus suburbii Goritiensis. 1600 ^e'P>la [Sedlo] . 23 1787 1683 Turriacum . Sept. [«] 12 (1769 J d o c u m e n t a e r e c t.

.

STATUS PERSONALIS ET LOCALIS A rchi .D io e ce seo s I ®1 ! T ! 11 1 1 1 IN E U N T E A N N O GO RITTA E 1884 Typis Hilarianis .

.

E p isc o p i.. . A n n i asterisco * notati certe determinari nequeant. Graecus M arcellianus. Graecus M arcellinus. S. Graecus Chrysogonus II. . . • . Germ anus S. H ilarius seu H elarus. . . Mediolanensis Macedonius . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 369* 389* 407* 434* 389* 407* 444 451 454 485* 500* 521* 529 447 454* 485 •• . . Chrom atius. • . . Afer 2.. . Romanus Stephanus. Graecus A gapitus Theodorus Benedictus F ortu n atianus. A rc h ie p is c o p i. H erm agoras. . . 4 5 6 7 8 90* • . Ad Ab anno annum 1 63* 2 • «. . . 515 •• • • • • S. Aquilejensis A ugustinus. V alerianus. 314 347 1. N. Gallus S. Altinas Maximus Jan u ariu s. Aquilejensis Chrysogonus I. e Pola in Istria Secundus. .SERIES ANTISTITUM Aquilejensium et Goritiensium Series Antistitum Aquilejensium. Salicus S Nicetas. • •• . • • . . . Beneventanus Adelphus seu Delfinus.

. Aquilejensis M arcianus. 847* 850* 871* 875* 901" 928 711 717 737* 776 802 811* ... Leo. B eneventanus. Piranensis F o rtunatus Felix Joannes 11. Schism . Ad Ab anno annum . Arim inensis 612 Epiphanius e Castro Um ago in Istria. Graecus 586 Severus. Polanus. Forojuliensis S.. Joannes III. . P a t r i a r c h a e . . qui et U rbanus M axentius Andreas. » 847* 850* 871* 874* 901* P etrus I. Italus T eutim arus.seu P aulus Rom.. 21 22 23 24 557 569 571 586 3. . V alpertus F n d ericu s I.IV N.... P aulinus II. .... Forojuliensis .... Forojuliensis Ursus I. Germ anus Lupo seu Lupus I... In in su la G rado 607 Candidian. 648 Maximus Dalm ata 668 Stephanus P arentinus 673 A gatho. Justinopolitan. O rti ìodoxi. 811* . O rthodoxi . S chism atici P aulinus I... . 25 607 26 27 628 28 29 30 .. Forojuliensis V enantius. A quilejae. 569 571 j Probinus. 613 C yprianus Polanus 628 Prim ogenius Aretin. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 698 711 717* 762* 776 ... 685 Christoph.. sublato. Elias. R avennas 607 A quilejae Joannes I. . Polanus Serenus Calistus Sigvaldus...

H u n g aru s „ „ Sedes vacabat Ludovicus III. Card. Rom anus Antonius II. G erm anus F ridericus II. M ediolanensis „ r Sedes vacabat B . Slavus U ldaricus I. Teckius. de P o rto g ru a ro = A n to n iu s III. Scaram pus M ediarota. Gallus Joanues V. G erm anus Rodoaldus. Germ anus R aveugerus seu R avenger.1350 72 1350 j 1358 '3 1 3 5 8 1365 '4 1 3 6 5 1381 75 i1381 1387 76|1387 (1394 77 l3 9 5 1402 78. C am panus « « Sedes vacabat R aim undus T urrianus.1332 1332 1334 1334 . 1299 .B ertrandus e Comitibus S. A ugustanus Philippus de Alenconio. G erm anus Jo an u es IV. M ediolanensis P etru s II. 54 1068 55 1077 56 1084 57 1085 ! 1042 1049 I1068 . e Ducibus Carinthiae Uldaricus II. G erm anus E berardus. Cajetanus. Gallu* Nicolaus. F erentinas Ottobonus de Razzis. P atavinus 1439. — Alexander. e ducibu» M assovi*.cti Geuesii. Polonus .1302 1315 69:1316 1318 'y9|1319 . .v anno iannum 45| 931 46' 471 . da Ponte. G erm anus S igeardus e Comitibus de Pleien. P lacentinus G astonus T urrianus. Germ anu* H enricus. Gera. Mediolanensis P ag an u s T urrianus. 48 963 49 984 501019 511042 52 1049 631 . Lupo seu Lupus II. H engelfredus. Voldaricus G erardus. e Ducibus C arinthiae qui et V olricus. G erm anus Goteboldus. R avennas Popo vel W olfgangus. Germ ana* Bertoldus ab Andechs G regorius de M ontelongo. Joannis Regis B ohem i* filius Ludovicus T urrianus M anquardus de Randeck. .1402 1408 ^911408 11435 1435 1439 50] 1439 1465 Ursus II.1301 68. Volcherus de L aubrechtskirchen. e M archionibus M oravi* Antonius I. e Comitibus de Treven Gotefredus P ere g rin u s II.1077 1084 1085 1122 * 58 1122 1128 59 1132 1161 601161 1182 5 1 i 1182 ■1195 62 1195 1204 63 1204 1218 64 1218 1251 654251 1269 !1269 1273 601273 1299 67. Venetus Ludovicus II. Forojuliensis P ereg rin us I.

V enetus M arinus Card. C arniolus III. B arbarus. 3 1788 1816 | F ranciscus Philipp. Archiepiscopi. G radonicus. Archiepiscopi S. D onatus. Gradonicus. V enetus S e r ie s Antistitum (joritiensiiim . . anno annum 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 1465 1471* 1491 1493 1498 1517 1546 159 2 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1471 1491 1493 1497 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1751 „ „ Sedes vacabat Marcus I. Andreas Gollm ayr. B arbarus. V enetus Hieronym us Gradonicus. Delfinus. Goritiens. Card. Princeps. 4 1819 1830 j Josephus W allaud. 1 1752 1774 | Carolus Michael e Comit. Aloysius Zorn. Venetus Joannes VI. Delfinus. Styr. G rim anus. R. Venetus A ugustinus II. V enetus Nicolaus II. Card. Principes. Carniolus. e Comit. V enetus A ntonius IV. ab Attems. V enetus Dominicus Card. Grim anus. Gorit. V enetus Joannes II. Princeps. 21774 1784 j R udolphus Joseph. Episcopi Goritienses seu Gradiscani. Princeps. (1830 1834 | 5 1835 1854 | 6 1855 1883 j 7 1883 | | Josephus W alland. ab E dling. Gorit. II. G rim anus. idem qui supra Franciscus Xav. Barbus. Luschiu. I. V enetus F'ranciscus B arbarus. e Comit. Venetus Daniel Card. Metropolitae in regno Illyrico. I. ab Inzaghi. V enetus Dionysius Delfinus. V enetus M arcus II. Carintb. Venetus H erm olaus I. G rim anus. Venetus H erm olaus II.VI Ad Ab N.

XIII confirmatus. METROPOLITA. Octobris 1 8 8 3 Sedis Arch. die 2 5 . Dom inica Pentec. Dom inica L aetare . atque 13. Cap. r.Justiuop. Septembris ejusdem anni a Ss. Resolutione supr. ejusdem an“i Sedis E piscopalis Polensis solemnem possessionem adiit. de die 2 2 . Sacerdos ordinatus 13.m is D. aul. ETC. ab Augustissim o Imperatore FRANCISCO JOSEPH O I. PRINCEPS . Joanne Nep.mo Duo L EO N E Pp. Episcopus Parentinus et Polensis designatus . Augusti 1 8 8 2 . ETC. . S. sedis E piscopalis Parenlinae. consecratus. ^oritien sis nominatus. ETC. Natus Pervačinae die 13. Suprema Resolutione dd.. Arch. V eglensi. G oritiae die 14. die 9. Martii. D. Januarii 1 8 8 3 a C el­ sissimo Dno Pr.ARCHIEPISCOPUS. E pisc. E pisc. Flavina. Januarii 1 8 3 4 .ORDINARIUS CELSISSIMUS ILLUSTRISSIMUS ET REVERENDISSIMUS DOMINUS AL0YSIHS MATIUS ZORN. Sede confirmatus. 2 4 . assistentibus Illustrissim is ac R. A ugusti 1 8 8 3 a S. c. G oritiensis solemnem possessionem adiit. die IV. Junii 1 8 8 3 . T ergestino . Januarii 1 8 5 7 . 14. Archiepiscopo Andrea GoIIinayr. tit. e t Francisco Aniano Fereticli. THEOLOGIAE DOCTOR. Maji.

Februarii 1880 a 8. Theologiae Doctor etc. Suae Sanctitatis Solio pontif. Glavina. dio 4. Maji e. Aprilis 1828. Augusti 18E2. Resolut. Julii 1878 designatus. Junii Sedis episcopalis solemnem possessionem adiit. Terg. . Just. a. 5. Goritiae die 23. Natus Verbenici in insula Veglensi die 16. a. 1882 Sedis episc. Ss. Theologiae Doctor.621 IU. Cruce aurea pro meritis insignitus etc. Novembris Sedis episcopalis Polensis possessionem solemnem adiit. Praelatus doniest. assistens Patritius ronianus Ss. Aug. e. Aug. Just. Decembris 1839 . Terg. consecratus.TROPOIEOS.mus et R. Septembris 1878 tus. sol. Julii 1882 a S. Maji 1882 pro Sede Ep. E C C L E S IA E Y E G L E N S IS cum anim abus 49. die 27. supr. Octobris 1878 consecratus. 6. 19. Sacerdos ordinatus 17. 27. S0' de confirmatus . Decembris 1816. _________________ «diit. Goritiae die 6.mus Dominus Joannes Nep. cerdos ordinatus 29. Episcopus Veglensis suprema R0' solutione dd. die 13. de die 29. ejusdem mensis Sedis episcopalis Parentinae atque 24.mus Romilius Franciscus Ananias Feretič. et 13. ECCLESIA TERGESTINAE et JUSTINOP OLITANE cum anim abus 312. Episcopus Parentino-Polensis suprema Resolutione dd.mus et R. Sede confir­ matus. Decembris 1879 designatus.291 Ill.2 E P I S C O P I S U F F R A G A N E I HUJUS MF. designatus et die 5. Natus in Borst in Istria die 13. poss.

Flapp. Natus Cormontii in Arch. c u m a n im a b u s 5 6 2 . Juni 1884 designatus. Natus ad S. T heologiae D octor etc.mus et R . Episcopus Labacensis su­ prema Resolutione de die 12.3 ECCLESIAE LABACENSIS. et p o l e n s i s e c c l e s ia e p a r e n t in a e c u m a n im a b u s 8 9 .m us D om inus J o a n n e s Bapt. Sacerdos ordinatus die 30. Sanet. Crucis prope Luttenberg in Styria die 30. Maii 1863. Junii 1838. Septembris 1868. Novembris a S. Octobris 1884 designatus.m us D om inus Jacobus M i s s i a. die 10. Sede confirmatus. S. Aprilis 1845. Goritiensi die 18. 28.6 6 9 III.4 1 9 Cel. Ss. Sede confirmatus . ejusdem solemnem possesionem Sedis episcopalis adiit. Prine. Graecii die 7. die 13. Sacer­ dos ordinatus 19. Novembris 1884 a S. bon. . Episcopus Parentino-Polensis supre111 Resolutione dd. Ss. T heologiae D octor etc. Decembris 1884 consecratus et die 14.. Cub.mus et R ev.

Franc. Can. III. Comiss. « « « Castellani Dom inicus. Ss. Praeses Judicii archiep. J. Cone. Caes. schol. P.. Collat. Coronae Fer. Par.. et Exh. « « « Dottori Joannes. Caes. Doct. D. B. R. P. « « Kafol Steph. Ju r.r. Cap. « « Bensa Stephanus. Caes. c. aul. T. Poenitent. eccl. eques C. Sac. Canonici honorarii. Ss. D. Castagnavizzae. tit. Codelli L. Rei. c. P. Capellanus Aulicus titul. Com. P. Arch. Prof.. Ronchis. « « « M arušič Joseph.Insp. a M ontecuculi. sac. Metr..mus D. Conv. J . P ar. Jac. r. Valussi E u genius Car. etc. Xav. Ampletii « « « Petcosig Frane. J . supr. Doct. T. Gorit. « « « « « « Tuni Josephus.. P. et Dee. « « « Cum ar Joannes. Dignitarii. Theologiae Doct.. et Dee. Can. . Cels. D ecanus Capituli . dom. et Dee. Dioeces. rat. Instituti magistralis fem. exercitationis. Collatio­ nis liberae.. Cauouici effectivi et Protonotarii Apostolici ad instar participantium. et Catecheta c.. Canonici. P atr. de Fahnenfeld. r. R. « « Abram Joannes. C.. Tirindelli Petrus. Theol. Della Bona Jo au . liberae. jub.. Praeposi­ tu s m itratus. D irector Cancellariae Archiepiseopalis. Ord. Theol. ad examina in schol. Rev. D... Magister primar.mus ac Rev. Ecclae. P ar. Par. « « « M ercina F ranciscus. eique adnexae c. etc. r. „ „ „ Marušič Andreas. Romansii. P. scho­ lae fem. Theol... jub. Cl.4 CAPITULUM THERESIANUM ECCLESIAE METROPOLITANAE. et Confes. J. Flum icelli. Gymu. pop. distr.. quoad m atrim oniales et alias causas eccl. Princeps-Episcopus T ridentinus Ss.

ut supra « « Bensa Stephanus. stud. c. Doct. Decan.5 CONSISTORIUM ARCHIEPISCOPALE.mus Archiep. u t supra. Catech.. Gymn. Theol. Can.Can. Praeses. Archiepiscopmn Viennensem. E. subst. Poenit. u t supra. Cels. Can. * « « Gaberjevčič Jos..T. * « « Kafol Steph. Doct. Consiliarii. archiep. eccl. magistral. Eques de Doliac Carolus. P. emer. ad hon. Consiliarii Consistoriales effectivi. Doct. Cous.D. * « « Bensa Stephanus. Caliceli.^ut supra * « « Kravanja M athias.. etc. D. . P. ^•T.m us ac Rev. Ap. Ss. Ss. Iusp. u t supra. Carol.T. aul. * « « Abram Joannes. Dioeces. T. * « « Z angerle Aloysius. Prof. Cap. P. Can. F.. Can. Theol. P-T. Canon. r. Ss. Schol. ut supra.. JUDICIUM ECCLESIASTICUM. * « « Marušič Andreas. Valussi E ugenius Carolus. r. In m atrim onialibus et aliis causis ecclesiasticis provoca­ tur in secunda In stan tia ad Delegatum Apost. Castellani Dom inicus. Valussi E u g . pop. Ss. Sanet. Inst. Cancellarius arch. etc. Bibi. PRAESES. u t infra. honor. ut supra. Can. supr. * « « M arschall Gottfried. Ju ris utriusque Doctor. et Exh.. r. et in tertia Instantia ad Del. Ill. Defensor Matrimonii. Episcopum Tridentinum. ut supra... Profess.D.. Kafol S te p h . Cub. D. toioecesanuin et Metropoliticum quoad matrimoniales et alias causas ecclesiasticas. N. Doct. c. et Revis. Theol. Praep.T. Ss. rat. Rei. Doct. Theol. Cap.mus. Theol. Secretarius.. * « « Cumar Joannes. schol.. Can. K ravanja Mat . S. ut supra * « « Tuni Josephus. Can. ut supra. Praep. Schol. ut snpra. et Princeps. * T. ut supra. * « « Marušič Jos. D. * « « Castellani Dom. D. u t supra. * « « Mercina Franciscus. in c.

0 0 P. fll. suppl. R F und. ut supra. Il ILA RII ET TATIANl MM cum Eccl. emer. N. Theol. Prof. Professores. Theol Doct*. Gecanatus f i n i t i m i ) . Can. Castellani Domin. cum. P. Theol. T. Doct. Arch.. P. P. D. T. « « Jordau Andreas. * Grbec Joannes. Doct. D. F.. Gaberjevčič Jos.. Parochus Decanus ut supr- . R.. Theol.. « Z&ngerle Aloysius. mor. hist.Cancellarla Officii Archiepiscopalis. can. ut supra. Gaberjevčič Jos.m us.. ut supra. Immac. B. S.. V. M. « Gaberjevčič Jos. Cel.. Crucis in coem. Prof. ad. et Jur.. T. Parochia decanalis ad Eccl. « « « « D. et 8. Prof. D. Ss. Prof. Can. ut supra. Prof. « « Sedej Frane.. Cancell. « Valussi Eug. P. Bibi. et Princeps. 7400). D. ut supra. arch. S. S. Bibi. Secr. Prof. Cone. et LL. Can. suppl. „ „ „ K ravanja M athias.. Pr. Spiritus in arce . eccl. « « Mahnič Antonius. Hist. C ancellista et Cap. D.. Theol. et Prof. eccl. M arušič Jos.. Examinatores prosynodales. Cameral. Sedej Franciscus. Bensa Stephanus. P . S. (Jur. ut supra. et paedag. Ord. V' S. Duo Cursores.mus Archiep. Castellani Dom. suppi. in Sem. P atr. Doct. fund.. ecclcae. Vice-Director studii Theologici.. „ „ „ D. « « « « R. Mahnič Ant. ut supra. Director studii Theologici. Catech.et dogm. Officialis. Prof. Ss. Metrop. T. Stud. „ „ „ T. centr. supra docet catech... Litorali. D. ut. Theol.. Antonii C. Prof. Annae in Rosonthal. Tb. Cancell. S. Theol. « « « Kafol Stephanus. I. Ss. Theol. « Kofol Stephanus. Doct. SS. Ss.. Alpi Dominicus. Revisor rat. Joannis de Deo in nosocomio civ. Jo rd an Andreas. « « Gregorčič Ant. C..mus ac Rev. Prof. Can. pastoral. ut supra. Ss. Prof. 111. Gregorčič Aut. hon. Direct. Car. T. Ss. STUDIUM THEOLOGICUM in Archiepiscopali Clericorum Seminario Centr. Cub. ut supra. F. Prof. Cau ut supra. Alpi Dominicus. D.. stud. anim . Doct.

cum anim . Andreae Ap. Antonii C. (Jur. Ecc. Exalt. Cons. Milost M artinus. vacat Benef. cum anim 3628). F und. Cat. „ Baubela Carolus. „ 8ion Leonardua ju n . P. masc. schol. P atr. Cubie. «Um Eccl. Gymn. puer. et Cap. R encinger. Annae in Grat'enberg. dom.) I* Gaberščik Simon.. In Suburbio S. Relig. Viti e Modesti Mm.T. W olf Joannes. Carol. Caer. Relig. qui sopra. K ochi Curatia. r. A n d re n e (St. » Lenardig F ridericus. Parochus. Coop. D. Surdo-Mut. D. S. Ad S. * Zoratti Franciscus. Sacerdotes INSTITUTIONI publicae addicti: D. Prof. cuna sacello S. (Jur. Castelliz Frane.. P atr. scholae pop. Coop. Semin. urbanae. P rotonotarius apoat. scholae puellar. cuin anim. » Centazzo Angelus. deficientium.. Coop. Fund. et Catech. Crucis in palatio Archiep. *• T. Cap.. Eccl. Grusovin Josephus. Zucchiatti M artinus. cum anim . cousiat. Capei. ad instar particip. (Jur. » Faidutti Aloysius. Ecclesia M onialium Ursulinarum. S. S. Sacerd. Cons. P atr. Marušič Andreas. Fund. Spirit.. 1258) (Posta Qorit.. D. * Goljevšček Franc. „ Bolter Michael. fil. S. eie. Grusovin Antonius. IGNATII Parochia. A d S. c.Uastelliz Franc. Confess. „ èeriu Thomas „ choralis » „ » „ » et » „ » „ » 7 parochialis » „ „ „ » A d S. m ag.S. Parochus. Metrop.. (cum anim . ad honores. et Cap.. Vicarius. In Suburbio P IA Z Z U T T A . simulq. Relig. 6271). Parochia Ss. S. Vičar. et Exhort. Sacerdos jubil. in Sem. masc. M. idem. Coop. (Fil. A ndrei). Monial. Relig. Joannis Bapt. r. * Tomsig Frane. Parochus. S. convent. S..* « * * » Koderm atz F ranciscus. U rs u la e V. Conventus. 2411). 90). in c. Consist. U rsulae et Dir. Vicariatus. exercitationis. .

Cub.) a Parocho Saleani dependentes. (P. fi!. cap. mas.. em.. et puer. S. Parochia S.8 P. „ Sessich Antonius. Curatus pens. deiel. Vicarius pens. et scholae Mag. subs. Gorit. Sac. subsid . ut supra. Phil. D. anim. P o d s u b o tim im .. urb. Goril.. Cat. Secr. subsid. tit. Salcan.. et Par. Stcphani Protomartyr. r.. T. (P. . „ Vecchiet Joannes. Ord. in c . . Penina. puer.. Parochus. cum Eccl.. foed. «Eques Ord. „ K ra g l Ant. F ranc. Fuud. Scholae realis sup. Novodvor. Prof. ad hon. Goril. Labac. 1010). Eques. „ R ubbia V incentius. M a u r i. ei Catech. et scholae M agister. S. Dir. civ. Prof. 332). Past. c. Catech.. Dioec.) D. quiesc. Sem. ad hon. „ Valenta Antonius.. L au re n tii M. Vicarius. Stubelj V incentius. ca str. C. schol. Franc.. Prof. r. c. Marušič Jos. „ Peršič Franc. Mighetti Carolus. Sac.. (cum anim. pens. Kolavčič Ioannes. „ de Salimbeni Augustus. S. C. „ Diak Antonius. Conf. ad tem pus S A L I'AN UDI (Solkan). Sac. S. schol. (Jur. Par. Silvestri Pp. Dir. Cap. Gymn.. „ P erto u t L auren tiu s. pens. (cum anim. Čermel Josephus. Conf. pens. (P. pens. Sac. A lii sacerdotes Goritiae degentes. (cum anim 322). Gymn. P achor Stepli. Vic. r. ju b ... S. c. pop. exercitat. in Grorišček. Cub. Jo s» „ Tomsig Aloysius. Filip Dom. pens. „ N anutti Antoninus. „ „ „ P auletič Andr. „ Oblokar Michael. Cat. D . V ic a ria tu s 1G09) (P.. „ Schober Joannes.. S. „ Zavadlal Jos. Scholae realis sup. et Exh. cum Eccl. R ochi O. Sacerd. consist. . Theol. Cat.S.. Nicolai E p. extra Urbem . quiesc. Mauemiss. r. Schol. deficiens.S. fil. Vic. P. M achatschek Francise. Rei. cruce aurea «pro m eritis» insignitus. et Coop. emer. Prof. D. Jerizh Jac. pens. ad tem pus. et Consil.) D . D. Sac.Rel. A d S. cum. c. Mašera Jos. Relig. Jos. T.. Godnič Jos.. Gymn. Doct. „ Tušar G reg.) D. Sac. r. Vic. emer. P atr.. pueilar. D. pens. emer. aul. „ Nicoli Jacobus. P odsenicae. def.. „ Leban Jos. Cap. R. Sacerdos deficiens. „ Zorn Hilarius.. Prof. pens. Instit. etc. Cat. pens. Surdo-M utor.

Čepov) B. Salcan. Insp. S. P E T R I prope Goritiam. Cath. distr. K ro n b e r g . ad tenip. . Francisci X av. B. in coem (Jur. Čepov. R a v n ic a . Margaritae V. Vicarius. B. Parochus Decanus. quiescens ad tempus. S. M. ad temp. cum anim. Joannis Bapt. Vicarius. cum anim . 1156) (P. jub. (cum anim. Petri. Dec. Curatia S. M. ac R. pens. D. C. dep. vacat Coop. cum Cap. et Cons. Antonii C. Vicarius. a Celano. Sac. (cum anim . 829) (P. Vicarius. V. E xe. Ss. L o k v a (Lokve). Parochia ad S. C uratus provisorius. 1097) (P.) T. B . (Jur. vacat Subsidiarius. Fund. Jereb Joacbim. Cerv Antonius. Jarec Joannes. Salcan. Fund. a Coronini in arce Kronberg. * * » M o n tis S a n c ti Santuarium B . 31. S.) B. M. Sac. 26) (P. fii. Vales Marcus. T r ib u š a s u p e r io r . Cons. (cum anim . B. S. 645) (P.9 Gargarum. Trinitatis et sacello Coni. S. V. ad honor. B. 8. V. S. Gorit. (oum anim.) B. M artini Ep. sac. B a ta (Bate).143 IL D e c a n a t i s S. in K ronberg. 1021) (P. don. 1170). Bajc Josephus. R utar L aurentius. Vicarius. Stud. B. quiesc. M. Kobal P etrus. Leban Andreas. in Loka. Magd. Schauli Josephus. 574) (P. Salcan). Crucis. Schol. ad Nivea in Podlaka. Grča Blasius.) B.tno Ordinario. Salcan). (cum anim . cum Eccl. 1430) (P. quiesc. Joannisi Bapt. Salcan). Summa anim. sac. (P. Relig. Salcan). Vicarius. D. Bošič A ntonins. Gorit. Č ep o v a m u n . S. (cum anim . Consist. (cum anim. K. P atr. F arfoglia Joannes. Leban F*anciscus. M. P atr. Vice-Director et Conf. Mar.

. A u g u stin i Ep. L au ren tii M. Antonii C. Vicarius. 660) (P. Sum m a anim . Sac. Eq. cum Eccl. 762) (P. P atr. (Jur. B . Vicarius. Par.10 Vicariatus a Parocho s. quiescens Vacat. P atr. publ. Civek A ugustinus. V. Merzina G eorgius. 1394) [I1. 1645). 1925) (P. in R u p a et S. Com. (Jur. (cum. fil. D. Crucis. Parodi. VOGERSKO. de Bosizio. Parochus. S. C. Fiegel Jo an n es. fil. Vertojba. M. in Zaloàòe et Cap. Josephi et Joannis Bapt. Marci Ev. J u g Antonius. R. P E R V A Č IN A . Parochus. Merita) D. « Pirih Jacobus. cum anim. vacat Coop. in m onte Grado. cum E ccl.. Fund. M artini. Renče. Coronini e t S. Andrene Ap. G radiscutta (Gradišče). M. cum Cap. B ukovicae e t S. Gregorčič Simon (sen. L aurentii M.). in M onte G rado . Iienče) D. M ERNA (Mi ren). cum anim . R. « Vuga Joannes. a Paroch. Fund. pens. et Fortunati M m . P etri 11. (Jur. C. lmmac. Ss. (Ju r. Vicariat. Sovodnje. S. Poljšak Josephus. S. B arbarae. P atr. (P Renče. jub.) D.183 . Capell. (cum anim. Coronini-Cr. Parodi. e t Cap. cum Eccl. Lukežič Joauues. cum anim. P atr. Cameral. a Parocho Pcrvačinae. S. Gorit. Justi M. Dornhcrg). S. V. » Braida Casparus. 476) (1 \ Dornhenj). Alfr. Paroch. S. fil. Petri dependentes.) D. cum anim. 1716) (P. S. S. D ecanat. (cum anim. (cum anim . Coop. « Faganelj Steph. anim. Cameral. D. Com. Sac. Hermag. Coop. Goritia) D. Concept. Ročki e t S. in Peč. et S.) D. Sušek F ranc. S.. Nep. S. Vicarius. Coop. S. Vicariatus S. dep. I arodcia S . C ath arin ae V. Floriani Com. S ilv estri in O rehovle. 1502) (P. « Pipan Aloysius. RANCIANUM (Renče). M. Vicarius. B. a Strassoldo. Joan. Paroch. B ilje. Mernae. dep. Georgii M . Parochus.

. Mag. Wolfgangi Ep.. Vicarius.K anal). in Prelesje. in Kreatenica. D. Vidic Franc. S. Kanal). .. fil. Mich. subsid. in Kamenca. cum Eccl. et Consil. Schol. S. D. Vuga Andr. (P. in Goljevica et S. S. P. Kanal)... K anal). Vicarius. G o re n je p o ljc . vacat Coop. cum Eccl. S. S. S.. (cum anim. Ss. Cantiani M. Inspect. Assumptae. S Josephi in arce Can. M.T. Mag. district. et S. Bapt. in Verh. Antonii Ab. jub. 2017). in Paljeva. D* Kos Simon. 791) (P. S trukl G regorius. M . Zenonis Ep. 350) (P. fil. S. (cum anim . fil. Ducalis a Blacas. S. M. S. jub. (oum anim . fil. Delkin Franciscus.. Maria Celje). Joan. S. U. cum Eccl. V icarius et schol. Nicolai Ep. fil. Jacobi Ap. 1065) (P. Paroch. cum Eccl. Arch. Vicariatus a P aro ch o C analis dep en d en tes. S. P la v e . Vičar et Scholae subs.. K anal). ad houor. 1051) (T. (cum anim . Annae in coem. cum anim . D. Vičar. V icarius et schol. Parochia decaualis B . Mag. Consist. (cum anim. S. 1703) f P . vacat Coop. Fam il. Matthaei Ap. in Nekovo. Coop. cum Eccl. CA N A LIS (K a n a l). V. Bresausig Valent. P atr. sac. et scholae subsid. Kanal). D e sk le . Trinitatis. S. sac. R o n d ila (R očinj). Achatii M. fil. D m i a t n s Gaualis. Viti M. S. Quirini Ep. Androne Ap. K anal). (cum anim. (Jur. Georgii cum Eccl. mag. I d r i a C a n a lis (L ig . Cencič M ichael. S r e d n je .U km ar Ant.11 III. Decan. Petri et Pauli. 272) ("P.

M. Spiritus. . Relig. V. Coem. Stephani Protomartyr. P etri et Pauli. L o k o v ec . Terpin Ant. Marci Ev. Gabriel. (cum anim. (cum anim. Tulm in. Vic. 1456) (P. til. Ss. Coop. B a n jš ic e . L om . cum Eccl. G ertrudis V.) D. Vicarius. Tomšič Joseph. 4618) ("P. T U L M IM J 1 I (Tmnin). K ragelj Jos. Assum pt. Par. S. Z a p o to k . cum anim . B. cum Eecl. (cum anim . S kert Andreas. ad Nives. Slokar Joannes. S. Lubini. Consist. (cum anim . S. V. Z atm ini. subs. S. Schol. Mag. cum Capell. Inspect. £11. D.) D. Brictii Ep. 1103) (P. Canalis 14. Uldarici Ep. Vicarius. P atr.) D. K anal. K a l. et sacello S. K anal. Sac. distriot. pensionatus. 1014) (P. Thomae Ap. 883) (P. S. S. Vicarius. Polubini . V icarius et schol. Sum m a anim. T. Kanal-Avče). B. Vicarius. S. et Consil. « Penzin Carolus. S. S..) P. Pipan Antonius. Lucia. Kanal-Avče.) D. Dečan. V icarius et scholae subs. (reorgii M. Cepovan. Mag. Volariae.. (cum anim. pens. vacat Coop. Jug Joannes. (cum anim.) ____ D. P etri et Pauli Ap.167 IV.) D. Michaidis Arch. Fuud. « Perdili Michael. Paroch. Ss. Kanal-Avče. decan. 657) (P. S. M. in V ertača. (cum anim . Becanalis T il ii n i . 1470) (P.. in arce Tulm. S..12 A v če (Auza). fìl. C. M artini E p. cum Eccl. P rim i et Feliciani Mm. L e v p a . (Ju r. R utar Thomas. Ss. ad honor. D. Arch. Vicarius. S. D Čargo Angelus. Decan. 335) ('P. Antonii Pat.

AI) MONTEM S. Parochus vacat Coop. fil.) ti.Ilovar F ranc. S. in tempi. Vicarius. 1188) (P. Fund. S. fil. in Coem. et scholae Mag. Lucia. S.) S. Viti (Št.) Kadenaro Jos. S. (cum anim. Relig. Caporcttum).. cum anim . Fund.13 Vicariatus a P aro ch o T u im in i d ep en d en tes L ib u š in a . Golja Josephus sen. fil. Mag. Lucia. S. Patr. Curatia S. P atr. 1487) (P. Curatia S. cum anim... Spiritus. et scholae Mag. V icarius prov. (J u r. M. S m rekar Franciscus. 1659) (P. M. 777) (P. S. Relig. V. Parochia. subsid. Joan. Fund. Provisor et scholae subsid. (Jur. 510) (P. Viška gora). vacat Subs. in Kamno (cum anim . F und. in Selo et S. Relig.Carli Aloysius. Mag. praesent.. H. ti. S. Hvalica Ant. P atr. cum Eccl. Parochus. S. (Jur. Coop. Georgii M.. S. (Jur. Lucia. Annae in Magost. Laurentii M. 551) ("P. Relig. (cum anim . B. in Modreja. et Schol. in Koseč. S. Ju sti M.) Lužnik F ranc. L ucia. (Ju r. . L u cia ) tl. C uratus. Volče. VOLZANA (Volče). Relig. fil. cum anim . Joan Ev. Vicarius. Jacohi maj. B. C uratus provis. Parochia S. Danielis P. in Mengora. Fund.) t>. cum Eccl. vacat Coop. (Jur.. in Coem. * F eltrin Joannes. cum anim. T rib u n a in f e r . cum Eccl. Bapt. Idria (Bacae). Leonardi C. 1098) (P. 521) D re ž e n c a . P atr. « Golja Jos. S. Caporet. P atr.. Parochus. LUCTAE (Na Mostu). Curatia S. Parochia cum Eccl. Mariae Magd. cum anim . Relig. * K um ar Joannes. P atr. Ad 1862) (P. Mathiae in R avna. Coop. K oèe. S. Fund.) Pervajne Mart. cum anim. V..

Paroch. V. Leonardi C. M. Mag. B . Parochus vacat Coop. « Pirich Michael. Annue Vicar. (P. F und. Nicolai E p.. Ss. Tulm. cum anim . cum Eccl. Vicarius. 420) (P. Sac. Fund. 634) (P. Zarl Antonius.-Orahovo). B . Par. Fund.-Grahovo). Parochus pons. S. Tulm. subs. RUTHAE THEUTONItAE (nemške Rovte). Ponikve (Paniqua). Vicarius et schol. a Par. paroch. 676) (P. Hermagorae et Fortunati Mm. dcp. 1884) (P. D. in K neža.) D. (Jur. (Ju r. PODMELEC. PODBERDO Par. R u th ae th e u t Steržiščc.) D. Deoan. Assumpt. Batagelj Antonius. M. (Jur. Fon Jacobus. (cum anim. Coop. Peèine (Pekina). C. Epiphania Domini. (cum anim. in Bača cum coemet. Lucia. S. Tnlm. Cerv F ranciscus. jub. D. P atr. P atr. Adm. Relig. Parochus.-Grah. S. P etri Ap. Relig. Georgii M. S. S. C. (Deutsclujereuth).) D. Lucia. S. S. „ Selak Joannes. Lamberti Ep. Tulm ini 20774 . P atr. cum anim.sac. 502) D. quiescens ad jenqn_________________ . in Loja. Skočir Josephus. 1354) (P. V icarius et schol. Vicarius. Relig. Podmelec (cum anim . fll. Obloke. Mag. cum anim . Tulm. Vicarius. et scholae subs.-Grah. Grahovo. — Grahovo).. V iti. Kravanja Andr. 410) (P. M V. (cum anim . Praesent. cum Eccl. « Berlot A ntonius.) Vicariatus d ep en dentes a Par. (cum anim. Oswaldi Reg. Urbančič Andr. 8. S. Mag. (P. B euk Joannes.. Tulm. 723) D. subs. Tulmin.14 Vicariatus d e p e n d e n te s a P a ro c h o S. fll.) D. Sum m a anim . Luciae in Logerska et S.

D. Circhina) D. Novake. Vicarius.) P. cum anim. D. 274) (P. (Collationis liberae. cum anim. S. fil. C.. (Jur. V. in Straža. J E Paroch. 8. P atr. Spiritus in Labine. Starm an Steph. decan. M. Curalia T. (cum anim . Georgii in Lazič. M. in Zakriž. vet. F und. Selak A ntonius. Circhina). Circhina). AEBREI. (Jur. Joau.) D. Jodoci in Trebence .W ester Joannes. 1048) D. Vicarius. cum Eccl. Par. Harm el Adolphus. 268) (P. Paroch. S. C uratus provisorius. ____ S tim m a anim .la g e rš č e . Puljiče. cum Eccl. S. vacat Vicarius BUKOVO. S. (cum anim. 888).15 l Dm nalus M i n i CIRCHINA (Cirkno. Circhina. D. Parochus. (Jur. Vicariatus a Parocho C irchinae dependentes. S.. 2780) (P. Consist. Annae cum Eccl. Vicarius. in coem. (cum anim. Leonardi C. Orehek. Joannis Bapt. Jeram Josephus. B. I. F und. P atr. (Jur. S. eccl. P atr. Kokošar Joannes. Cantiani in Reka. P atr. S. (cum anim. Idria). Coop. Prim šar Josephus. Coop. S. C irchinae 7. 823) (P. fil. cum anim. Relig. in Planina. Kirchheim ). Ursulae et Soc. D. cum Cap. Nicolai in Jazne. Cnratia S.757 . II. Paroch. Bapt. Uldarici Ep. S. cum anim . Parochus. S. S. convicar. cum anim . Pauli Ap. S. S. 825) (P. s. Schol. (P. .Andreae Ap. Min. Ravna. dist. Circhina) D. Vv. Calharinae V. Thomae Ap. S itar Franciscus. ad honor. Georgii M.T. Fund. (P. Decan. Otalež. Lazar A ntonius. Decau. Bart. C uratus provisorius. et Consil. * Kocijančič Nicolaus. Relig. Relig. 556 ) (P Circhina). UbaUi E p. Circh. par. Insp. 295) Circhina). Fund. C. S. Relig..

Sum m a anim . in Susid . Decanus. Vicariatus a P aroehia A m p letii dependentes. D. distr. Relig. A ntonii Ab. hou.16 fi. T rin ita tis.372 VIL Dficaiatos Caporetti. (cum anim. Cau. 1104) (P. 389) (P . (cum anim . (Jur. Michaèlis Arch. cum anim 2273) (P. Insp. cum Eccl.) D. M. Fund. L og (M ittelbret). Čez-Soča. V. Kranjec Franciseus. Vicarius. Cumar Joau. C.) D. S. Pipati Frauciscus. Relig cum anim . Murovec Joannes. V. Joannis Bapt. S. D. in colle. 1897) (P. Vicarius. cum Eccl.) (P. Cousist. in Sterm ic Oberbrett) (cum anim . vacat Coop.. in ag ro . Relig. Ampi. Flitsch). Stephan. D. S. AMPLETIUM (Bovec. Coop. Serp. D. Vicariatus dep. Antonii Pat. P atr.. Trenta. Fund. Soča. Nicolai Ep. Y. P atr. Ampi. Floriani M. Uldarici Ep. cum anim. 1001) (P. M. T. S. Karfreit). (Jur. (Jur.) D. Cap. Andreae Ap. Assumpt. T. distr. Epiph. Coop. 767) (P. vacat Coop. Cons. Ampi. S. S. in Idersko. m Svigna. Protoni. Vic. Schol. A ssum pt. 3214. Dec. Scholar.) D. Curatus provisorius. P. C.. Jekše Andreas. Ss. in Staroselo. P atr. 8.) D ecanus.. « Manzini A ntonius. Lauret. N. Insp. S. et Cons. Decaitatns i i p l i t i i . K urinčič Jo an n . Capor. ad honores. B. D. Ampi). Ampi. Gregorčič Simon (jun. Serpenica. Josephi. S. Leonardi in Staroselo. et scholae Magist. Božič Petrus. M. Paroch. Thomae Ap.). cum Eccl. S. (cum anim. in Kal. B . CAPORETTU3I (Kobarid. Parochus . a Curatia Sočae. Š trukelj Mich. Par. S. Curatia S. Fund. in Plužna.) P. et Cons. Am pi. D. Vicarius.. fil. Par. S. J. B .

608) (P . B. Bandel Blasius. cum anim . S. et scholae subsid. Vicarius. 665) (P. Cern. Capor. (P.. C. Fund. Joan. P rim i et Feliciani Mm. et Pauli in Ravna.Kodrič Franciscus. . P atr. S. decanalis S. Scbol. S. Osek. fi. Vicarius. cum E ccl. Vicariatus a nullo Par. ad bon. Peternel G eorgius. S. Par. 756) (P. Vitovlje. 954) (P. dep. M. Martini Ep. H ila rii e t T a tia n i M m. Cosmae et Damiani in Malovàe. S. Parochia S. Cooperator. T e rn o v o . Vicarius. Bergognae (cum anim. P atr. V. Jacobi Ap. Fund. I)ec. Decan. T rinitatis. S. Vicarius. in Vitovlje. (cum anim . Justi Gojače (Jur. Ss. D. Leskovec Mart. S.) fi. Luciae in coem. Vicarius. Sum m a anim . V. a Var. K re d . Nicolai Ep. Vic. Marinič Franciscus.T. S. cum anim. C aporetti 6846v ČERNIČ AE (Č< rn iče). Cernicac). S. Par. Catharinae V. 551) (P. (Jur. M. S ed lo (Sedula). et S. M.17 Vičar iatus a P arocho C aporetti dependentes. fil.Kodre Joaunes. (cum anim 363) (P. L apagna G eorgius. Capor. C. V icarius. Cam. Par. Ss. Parochus.. Vic. fil. Ul. B o rja n a . 1344). cum E ccl. Serpenica). in colle P e r a t. . Cibič Antonius. c u m E ccl.) fi.) ___________________ fi. B. D. Černiča e. 1072) (P. Capor.. Crucis. (cum anim . (cum unim. fil. cum Eccl. Cap. district. a d N ives in c o lle . Capor. cum Eccl. D. Ss. aurea cruce cum corona „pro m eritis" decoratus. Capor. dependens c u m E cc l. Cousist.) fi. M a rg a rita e in Silva. Ss. P etri.. R.) fi. et Cousil. Kokelj G eorgius. C. P e tr i A p. fil. sac. 676) (P. C. et S. Viti M. (cum anim. l o g i (Lonch).) fi. fi. Cumar Carolus. Ss. B R E G IN J ( B o r g o g n a ) . M agister. Vic. Caporettum). Nicolai E p . in colle a d N a tis o n e m . H e le n a e in P o d b e ia . Insp. l i v e k (Luico). (cum anim . jubil. Relig.

(cum anim. Černicae 13. P atr. 1748) (P. a Par. Ad S. S. 935. cum anim. Rjavec Blasius. D Kerkoč S tephanus. « Kodrič Joannes. V. V icarius. Parochus. Parochns. lia id o v iu m (Ajdovšina. C. Crucis.) D. Relig. Vic. fil. jub. Floriani M. P e tr i in D obravlje. Schm utz Joan. Madon Blasius.) T e rn o v o . e t S.18 SCHÒNPASS (Šempas). (P. V icarius Ad S. S. Cern. Haidovium). Coop. Sovdat Josephus. Haidov. 709) (P. V . sac. D ugulin Joannes. BATUJE. (Ju r. CRUCIS (Križ). Tomaž). M ichaélis A rd i. . O tlic a . cum anim . llaid. 2092) (P. Parochus. Joan. 1549) (P. Cameral. S. in Selo. 434) (P. Parochia S. Vicarius. F und. a P arochia S. a Par. Stepančič Franoiscus. Sac. (Ju r. cum anim .975 Haidovii de". & 8 Lut. (Ju r. Kamnje. Michaélis Arch. D. D. jub.) D L ogar Jacobus. Lipovž. Jiapt. (Ju r. Vicariattis dep. Z a b ija M a jo r (Zabije). C uratus provis. 3 Jud. Angelorum Vustod. D. 761) (P. Par. Coop « Kočevar Josephus. 1804) D. D. Salcan.) (P. Schònpass (cum anim. Thomae (Št. Černiča). P atr. Laurentii M. anim . D . cu m E ccl. M. cum anim . fil.) O. (Ju r. Curatia Ss. Vìcariatus B. Vicariatus dep. (Ju r. V alentinčič Stephanus.. Haidenschaft). S. Haidovium).). cu m E ccl. Annue. P atr. fil. sac. Vicarius. C. Silvestri P p. M ichaélis. fil. F uud. F und. P atr. 893) (P. S. Fam il. Commuuit. ad Nives dep. Decau. cam anim. K A M A J E . « Mesar Andreas. (cum anim . D o n a ti in S k rila . quiesc. Coop. Haid. 634) (P. in V e d o v in o e t S. P ar. Cam. R. Parochus. Haidovium). P atr. (cum anim . B. C uratus. Sum m a anim. « Okorn Fidelis. M. Parochia c um E ccl. Černiča). pensionatus. Poljšak Aìphoiisus. Ja c o b i in O z eljan . Vippac. « Ferfolja Andreas. Parochia S. P atr. c um E ccl. Curatia S. S. L o k a v e c .

cum auim 3226) (P. Komen). B. Georgii M. 655) (P. Hrušovicae et S. Mm. „ Bratina Antonius. P atr. S. anim . 514) (P. D. Daniel). Joannis Ap. Thomae Ap. (cum anim. Mozetič Stephanus. Coop. 496) (P. Doljak Jacobus. D a n ie lis (Stanjei). fil. Komen). Vicarius Vojščica. Arch. B. V uk Leop. Pelizon V alent. (cum anim. Vicarius. Komen). Vicarius. Antonii Ab.. cum Eccl. Š k e r b in a . S. Subsid. D. S. Marzolla Jacobus. Pliskovica. B. Šlunder Joseph. D. Komen). cum Eccl. Decau. S.. dist. et Coos. « Klobovs Joannes. V. Crucis in Ivanigrad. Komen). D. (cum auim. Aegidii Ab. C uratus prov. A d S. Gregorii „pred gozdom11. M atthaei Ap. Viti <t Soc. Vicarius. (cum anim . G o rja n s k o . Jacohi Ap. (Jur. et Scholae Mag. P ahor A ntonius. L ip a . P atr. Vicarius. T. P. Golob Josepbus. 669) (P. subs. (cum anim. M. Komen). B. Paroeh. V icarius et scholae subs. fll. S. Petri Ap. (cum. ad honor. Consist. 301) (P. (cum anim. in Suta. F u n d . S. cum anim . Ss. Komen). V icarius et schol. Parochia decanalis S. Andrene Ap. Schol. Relig. Mag. 1172) (P. B. S. Curatia S. 1058) (P. Coop. . in Oberšlen. V uga P etrus. Mag. in Vovčigrad S. Stud. Vicariatus a P a ro c h o in K om en d e p e n d e n te s. H ebat Franciscus. D. S. Inspect. (Jur. Gabrovica.. Komen). D. 719) (P.II D em a tis K O M E N U M (Komen). Michael.. Ass. V e lik id o l. F und. S.

Daniel). Annae in R azgorj S. Brezovščik Andreas sen. et Consil. Daniel).. Vicarius. D. S. (cum anim. (cum anim . M. (cum anim . Paroch. S.Antonii Pat. Parochia Ss. Brezovščik Andr. Coronini K ronberg. (P. Com. S. Pancrati in arce Reif. S. 699) (P.20 Vicariatus a n u llo P a ro c h o d e p e n d e n te s. S.2 0 8 . cum auim . Coop. Catharinae V. R. S. S. V. Fund. V. cum Eccl. V icentini Jac. di. S.) D. G a b ria (-je). subs. supr. Danielis Proph. Dornbery. B. 579) (P. in arce Reif. Mag. cum Eccl.). et schol. Coop. (P S. til. M. (cum anim. Sumina anim. Par. Catharinae V. Daniel. S. Consist ad hon. Vicar. P. Ga­ tharinae in Preserie. in Branica. (Ju r. Tomaž. (Ju r. cum Eccl. subs. cum anim . Nominis B . DORNBERG. Parochus. Haidov. 347) P. S.) D. Spiritus in Pedria. 1302) (P. vacat Coop. « Kumar Ludovicus. 1299). D. M. Martini in Bria. K o b lja g la v a . Thomae in S. Haidovium.. in Tabor. € Kodelja Josepbus. REIFENBERG (Rihenberg). C. SAMARIA (Šmarje).. et Gapellis S. 2939) (P. Jacohi Ap. fil. Michael is Arch. Kram er Philippus. C. in Tabor. T. Dečan. ju n ..) D. et schol. P atr. rnag. S. S. S. F abiani Joannes. Uldarici Ep. 1233) D. Coop. Bi'a n ie a s u p . Komeni 1 7 . Parochus. « Kafol Franciscus. Makuc Antonius. Ceket Franciscus. Camer. Par. Leonardi C. S. Cantiani M. inf. (Collationis liberae.) D. S. in Raša. Š tja k . Vicarius. Reif. P atr. M artini Ep. cum anim. Vie. et S.

Slivnae. P atr. Coop. S. Vicarius. D o b e rd o b . Joannis Bajat. (cum anim . Duin. Spiritus Duini et S. fil. Brestovica. Princ. V. T. 434) (P. D. (cum anim.. fil. vacat I. Kostanjevica). 808) (P. (cum anim . S. 570) (T. (cum anim. 685) (P. et schol. Keber Antonius. O p a tje se lo . D. Jur.K um ar Joseph. Sfiligoj Antonius. clecanalis S.21 I D B c a n a t B s Dnini. Annae in Arce. et Consil. cum Eccl. cum anim. S. Mavhiuje. (Jur.. Vicariatus a P a ro c h o D u in i d e p e n d e n te s. DUINUM (Devin). 1425) (P. S. Eccl. Kostanjevica). P. Vicarius. Selae et S. II. . C. Vicarius.. Par. T e m n ic a . Martini Ep. Monfalcone). B. S. P. Consist. Decan. D. Vicarius.čigou Carolu>. Princ. M artini Ep. distr. Patr. 885) (P. Vicarius. M. S. cum Eccl. 533) (P. Kosovel Josephus. 640) (P. ad hon. (cum anim.. Vicarius. ad Hohenlohe) a Parocho-Decano adm inistr. Tončič Josephus. Nicolai Ep. S. Par. Comun. Beneficium S. Mag. D. Prim ožič M atth. P e la g ii (Šempolaj). Mariae Magd. Laurentii M. Filipič Joanne-s Par. Petri Ap. fil. S. Kostanjevica). „cruce aurea pro m eritis" insi­ gnitus. Anastasiae M. D. Coop. (cum anim. vacat Sub8id. Doberdob). ab Hohenlohe. cum Eccl. K o s ta n je v ic a . HI. in Brestovica sup. S. (cum anim.. Andrene Ap. Inspect. Nabrežina). A d S. Vicar. Silvestri in Novavas. (Ju r. Schol. Nabrežina). C. Josephi Sistianae. cum Eccl. Bressan Steph.) P.

Nabrežina). D. Coop. G a b ria (-je Mernae). cum anim. S. Duinun). vacat II. 1621) (P. Patr. ab Hohenlohe. C. Polazzo et Kedipuglia. et Dee. Tribusson Joan. 1064). et Consil. D. cum Eccl. Nicolai E p. Pelizon Josephus. P . II.. G ergolet Josephus. S.) D. Vicarius. (Jur. Commuti. Princ. A d S. P E T K I A p.. vacat Vicarius. et Catecheta. Coop. Parochia S. D e c a n a t i s M o u t i s f a l c o D i s . J a m i je. Antonii et Sacello Bistrignae. 658) (P. Mariae Rosarii . cum Eccl. Vicarius. Decan. (Jur. (cum anim. A ntonii Pat. Dečan. simpl. Michaelis Arch. Parochia.. « Bandeu Franc. (Jur. cum anim. ad Sontium. 3800) (P. Ferfoija Josephus. Vičar. Jarec Jos. Z G O N IK . Patr. Parochia decanalis S. Vicariatus a n u llo P a ro c h o d e p e n d e n te s . V. liochi C. Par. Consist. Parochus « Ballabeu Josephus.144.. S. Inspect. D. in Verh.22 N a b re ž in a . fil.. S.. M artini E p. Schol. Sagrado). D. S. Consist. Parodi. C. distr. D. M. cum Eccl. T. S. (cum ani m. 267) (P. emer. I. loci cum anim. Monfalcone). S. 900) (P. ad honor. Zanut. (cum anim. Sagrado. aurea cruce cum corona „pro meritis" insignitusD. Uldarici in Samatorca. Duini. T. cum Eccl. Nicolai in Aris. ad hon. D. Prosek)D. Fuud. C.. Michaelis Arch. fil. P ussig Jacob. S. Vicarius Summa anim. Mcrna). Blasig Andreas. in Cassegliauo. B. pensionatus. S. Torre Aloys. Coop. MONFALCONUM (Monfalcone).. . P. M arušič Joan. Coop. fil. D. (P. 275) (P. Sac. fil. Patr. Podreka Jos. Ambrosii Ep. III. (cum anim. S. Parochus. 9. vulgo Marcelliana. Relig. Cons.

llecauatus lirailscae. L aurentii.. Pat. Ronchi).. Petri et Pauli Ap. Sacellis S. Vermegliano. Bressan Jo ann. D. 1212) (P. honor. Vicarius. . Relig. cum anim 482) (P. Assumptae. Sacerd. Crucis. cum anim. D. F o g lia n u n i. M V. Sept. Selz. S. Mag.. S. V. Can. M arcovig Ant. « Caneva Jacobus. subs. fil. distr. simpl. Cap.. F und. D. Coop. Furlani Andreas. Relig. Ronchi). 900) (P. B. Ronchi). Andreae Ap. Sagrado). 1223) (P. Staranzani et schol. S. Silvestri et Familiae Blasig. schol. Fund. I. B e lliiin u m . S. R O N C H A E . Relig. Trevisan B enedictus. (cum anim. Dottori Joan. Parochus. Parochia cum Eccl. Parochia S. Viti. Joannis B. *• T. (cum anim. cum Eccl. et Conf. Parochus. fil. Patr. T u r r ia cum . Ronchi). vacat Coop. P ie ris . S. Dobbia. cum anim. Vicarius. Spiritus. et Subsid. Dol et Sacello S. A nderlig Jacobus. Bapt. Schol. 800) (P. vacat II. V erm egliaui. D.. Coop. th Tam buriini Antonius. in Staranzano. 480) (P. Soleschiano. Vicariatus Parochiae S. fil. 3985) (P. Pauli. Vicarius. Mariae Maydalenae..23 Vicariatus a Parocho S. Montisf. G R A D ISC A . (cum anim. cum Eccl.Utili P etrus. Magist. M. Parochia decanatis Ss. Cone. Decan. Cullot Carolus. D. Parochus Dee. Fund. P etri d ep en dentes. * Cutini Joan. C A M T IA N l M. 13. Rochi C. S. P atr. B. ad hon. S. Ss. Vicarius. Inspeot. (Jur. Sum m a anim . Cap. Proti et Chrysogoni Mm. D. (Ju r. Grad). et Sacello S. Ronchi).. T. * Amorotti F ranc. D. Consist. (cum anim. * V enturini Ju liu s. Cnntiani.058 III. et Consil. (Ju r.

Consist. Grusovin Joan. 1662) (P. til. 340) (P. Romansii). (cum anim. cum anim. M . (Collationis liberae. Curatus. D. m ag. i'ar. Vicarius. Nicolai Ep. et Benef. S pangher et sohola® puer. M agister. V. « Mullon Bartholom aeus. D. Vicarius. Vittori. (cum anim . Coop.24 D. 1770). (P. B. Gradis. P atr. M. Coop. et Benef. et Dir. Annuntiat. Par. cnm Eccl. C eriani Josephus. S d r a u s s im a . V. ad hoDD. Coop. 365). Parochus..T. Gradisca). Spiritus. « B attaino Joan. Vicariatus a Parocho Gradiscae d ependentes. V. V e rsa .. vacat Coop. Fund. Benefic. Comar Joannes. B. Assumpt.. R O M A N S IU M . M. B ruchiotti Michael. Aedes carcerum criminalium Gradiscae. Capell. Annae in Freifeld. jub. pop. M. Sagradum. et S. S.. Marizza Antonius. Rovere Antonius. Vicariatus a Parocho R om ansii dependentes. aurea cruce cum corona „pr0 m eritis1* insignitus.D.) D. B ru m a . V. Farro‘t (cum anim . Catecheta Scholae pop. Par. (cum anim. 5. Cameral. Andreae Ap. Xav. et Benefic. B. « V isintini Joannes. M. Concept.. Sngr. Imm. (Jur. S. Petri ad vincula. cum capella Visit. pueror. Can. M. 1665) (P . Cooper.) D.) D. D. S. (cum auim. Petri et Pauli Villanovae et B. Sion Leonardus. V. Bizjak Jacobus. « Concion Ant. R. Vic. F A R F A . pueror.. Spangher. Vicariatus Par. 711) (P. Capell. B. V. . Delmio. Vicarius. Valentini Presi. B. cum Cap. M. Romans. Schol. Qagrado). curata S. P. Mainizzae et sac. cum anim. etC onsil. 618) (P. Ss. P etcosigF ranc. C. Lanr. « Zenarolla Jos. Sac.

1564) (P. S. Vicarius. Caucig Joseph. Parochia S. in Campagna et Cap. M. » Košar Franciscus. (P. S. ab Attems. I’o d g o ra . Par. P atr.. (P.. Ss. C. Cameral. (cum anim . Michaelis Arch. D.. (Jur. cum Sacello B. distr. 3 acath. L ucin. Consist. et Consil. 156) (P. C. C. Lorenzo di Mossa). (cum anim . Inspeot..) Marinič S tephanus. Crucifixi in coem.. Bapt. D. S. M. Gorit. M artini E p. L a u r e n t i i M. D. Parochus. cum Eccl. pens. Com. Margaritae de Cort. J u sti M. Coop. V isintini Leopoldus. Stephani Protomart. (Jur. vacat Vicarius. D. Schol. Rochi C.. Fund. 1043) (P. F r a t t a . S.25 T a p o le a n iim . vacat Subsid. cum anim. a Žnidarčič Andreas jun. Cam. Romans). fil. (S. Grad.) P.. Cap. cum Sacello B. et 7 schism. Patr. (cum anim . cum Cap. R. Košuta F ranc. . ad honor. Subsidiariug. Georgii M. Vicarius. Vicariatus a Parocho B ucinici dependentes. D. A d S. vacat II. 1250). castr. Boschi Joan. Coop^__________________________ Sum m a anim. Decan. 40 Hebr. 2158). « V endram ini Joan. Farro). R. Vilesse).444. Campolongo). 584) (P. Parochia aec. Vicarius. Fund. S. Degunt insuper in Dee. (cum anim. XlIL Decanatis Luclnici.. 10. Pavletič Franciscus. LU CIN1CUM . S. VILESSE. Coop. Dec. V. V. cum anim . T.

Cameral. Vicariatus a P a ro c h o Itiljanae d ependentes. Vicarius. F ab ian i Aloysius. Kojsko). B. cum Sacello S. P atr.. in Cerovo inf. P avletič Josephus.) D . F ic a n a (Fojana). 1291) (P. Tacco. (cum anim . Corsig Michael. Nicolai E. B. cum Sacello S. (Collationis liberae. D. S. B . 542) (P. (cum anim. fil. Vicarius. (cum anim. Tom agnin V incentius. Vicariatus S. Par. in Barbana. Sacerd. in Privale et Sacello in Vallicella L. Kojsko. Vicarius. Q U ISC A (Kojsko). Assumpt. Bar. . fil. cum Eccl. Ceroti (Cerovo). Leonardi C. Michaelis Archang. C. Spiritus. 918) (P. subjeci. 1175). Ferjan). C o rm -Biljana) D. (P. M. Coop. 1151) (P. pens. « Vuga Michael. et scholae Mag. D. Fam. (P. Mossae. Parochus. (Ju r. S. « Sfiligoj Ant. V. in Dobra (Ju r. F l o r i a n i (Št. V. Kloriani cum Eccl. V. Parochus. Nicolai in Nebula Aust. Vioarius. cum Eccl. (cum anim . P atr. L. Parodi S. Cormons-Biljana). Fiegei Andreas. Antonii C. S. de Codelli. « Pavletič Gotthardus. Aegidii Ab. Crucis in Tabor. B. Josephi in Castelletto. Gregorčič Antonius. S. Vicarius. fil.) D.. cum anim. Kojsko). • M O SSA . A n d r eae Ap. Subsid. M. . fil. cum Sacello S. M. Par. V. (P. « Peteani Josephus. Y ip iilz a m m i (Vipolže). anim. cum Eccl. D. C. Fund. D. M e d a n a . M. BILJANA. P ahor Joseph. cum anim . 1216) (P. Parochia S. 8. Cormons-Biljana). D.B iljana). cum anim . 476) (P.26 A d S. vacat Coop. Koisko. Annae L. (cum. B. Corm. S. Parochus. 896). Coop. Codelli. B. Assumpt. Lucinico). Zorn Josephus.

(Jur. (cum anim . Ad S. Crucifixi in Subida. Vedrinianum (Vedrijan). 893) (P. V. 1095) (P. P atr. Quirini pr. S. C. Mariae nec non capei.. vulgo del Soccorso. Despons. R evlgnas Joannes. Dečan. Vicarius. Parochia cum Eccl. cum anim. Gradina (Gr ad n o). P atr. (Jur. Ex-Dom.Kuštrin Joannes. ■D. (Jur. P atr. Žnidarčič Andr. I. Vicarius. MARTINI (Št. Conti in Verhovlje. D.. Parochia Decanalis S. ad honor. atque eccl. Concept. cum anim .) •D. Kojsko). 798) (P. C uratus provis. Martin). fil. Relig.27 Kozana. (cum anim. Margaritae in Hrušovlje. Fund. Nativ. Coop. et Cons. (Collat.Juvančič Laurentius. S. V. et Benef. Joannis Bapt. Vic. fil.. S. fam. S. M. V. 351) (P. Kojsko). Antonii Pat. Curatia S. D. Mariae Magd. Georgii M . Consist. Parochus. Fund. B ilj. B. Judri. M. Zernitz Antonius. liberae. Parochus. vacat Vicarius. Josephi in monte Brdica et S. Petri et Pauli in Nosno. Fund. Ss. cum anim. S.Adalberti rum Eccl. Frisacco in Lože. Ad S. Andreae in Verhovlje et S. Mm. cum anim. H ieronim i C. B. 567) (P. fil. Lovreuec). Mariae Magd. R. 'tacat II. publ. Kojsko). S. Corm. Parochia cum Eccl. CORMONTIUM (Cormons). S. rum Eccl. in Verhovlje. Lucinici 16. Cam.. Viti et Soc. Jacobi Ap. cum Eccl. C. Georgii M. Insp distr. B. S. in Krasno et Ss. Relig. Ep. fil. Scholar. 5463) (P. M. pens. B.794 IIV. camp.) P* T. D. Kojsko). 3 . Cap. Kojsko). LAURENTII Nebulae (št. Parochus Decanus. S. Coop. D* P rinčič Stephanus. Corm. D. Sacello S.Tomažič F erdinandus. S. Sum m a anim. « červ Joan. fil. D e c m a t u s bormontii. Iinmacul. K o ž b a n a . D. 667) (P. S. Michačlis Arch. (cnm anim . Ss. M V. G. Mozetič Franciscus.. Leopoldi.

Primosig Joannes. Jassici et sacello S. Sororum Providentiae. schol. Pereo Aut. Coop. Corm. vulgo del Soccorso. et Modesti Mm. (cum anim . et. Jur. C. P atr. Conf. Zej Josephus. Corm. B o rg u a n u u i. Corm. Utinensis. 28). Lib. M. Bar. Relig. 611). Vicariatus S. fil. Parodi. Ju r. Eccl. S. a Par. Fuud. Laurentii M. Vicariatus S. D. Trevisani Joannes. Georgii M. D. in pago. Orioni P etrus. (Ju r. Corni. Vie.. Cubicul. cum Eccl. „ M acorig Claudius. Ex Dominio. BRAZZiNUM. Benef. Foscae V. V icarius. .. et Benef. 400). D. pens. Capell. (cum anim. fest. Vicarius. dep. secr. Joseph C. S. Corm. (cum. cuin Cap. R. fil. Religionis cum anim . pop. in colle. Patr. Mariae in Goloberdo et S.. Delconte Joannes. Helenae cum Eccl. S. Helenae in Vencò.) (P. Sac.) D.) D.. Coop. « J u ri Jo an . utriusq. fil. Leonardi in Skrilo. A d S. Prot. Del Mestri. V icarius pens. (P. a Parochia B ra zza n i cum Eccl. Cap.28 vacat III. Fund. Stephan. schol. cum anim. Catharinae Se>i. Ss. Merilicum (Mernik). Sac. Marega Antonius. S. Prov. Subidae et Benef Martinis. Catech. Vicar. Vicarius. V. Savorgnani de Y incentius.) (P. « Blažutič Joan. sex. « Toros Antonius. « F abris P etrus. Ruttarsium (Ruttar*). cum Eccl. B M. 360. Parochus.) (P. Sor.) D. Arch. Viti. Corm) D. Vicarius. comparochiali S. S. M agister et Dir. P. P atr. Stello et Florio. ad Eccl. S. T. dep. pop. Capei. 575. (cum anim. D o ie n ja (Dolegna).) D. Roclii Brazzani. S. Rosarii Eduardi Macorig. 925. (P. anim . in Coem.

fil..) D. 260) (P. fil. Ss. V icariatm S. Corm ontii 13. 391) (P.) D. (Jur. II. P atr.. Commun. publ. di Strada. Cameral. Communit. Malizh Ant.) D. V icarius et scholae Mag. Coop. loci.. Parochus. P atr. Subs. R. et Conf. P arodi. (Jur. MARIANUM. * Z uttioni Sebast.____________ _________________________ Summa anim . Beuef. cum anim. loci. CAPRIVA. P atr. Zenonis. cum Eccl. 282) (P... Medeae.) (P. sacell. R. Corm. Assumptae vulg. C. Michaelis Arch. V. 1153. fil. P atr. V. cum Eccl. Josephi in Spessa et sacello priv. cum anim . Cum Eccl.) Z&ngerle F ranciscus. C. Falzari. Cecotti. (cum anim . S. 1200. Commun. CHIOPRIS. Mels-Color. Ss. cum anim. anim . V ic a r ia tu s d ep . (Jur.. loci. Vistoli um. Trinitatis in pago. B. Bapt. Corm. S.. V enturini A ngelus. Paroch. Fund. M . Corm. (cum anim . priv. Fain Dom inicus. S. MORARUM. Mondini Joan. Cameral. cum anim .29 MEDEA. P arochus. (cum anim . (Ju r. cum. vacat Benef. Assumpt. Ss.) D. M. Parochia S. Mariae Com. Parochus * Pasqualis Aloys. S. Corolla. S. a Par. a P a r o c h ia C h iop ris. Vicarius. vacat Coop. M. (Jur. cum Eccl. 600) (P. S. cum Eccl. 580) (P.935 . Parochus. Zenonis. Antonii Fat. in Russiz. Gradisca. dep. P atr. F ranzot A ntonius. S. Vicarius. < Ziak Franciscus. Andreae Ap. Gradisca.) D. Nogaredum. S. Gothardi Ep. B . 1035) (P. Corm. Nardin F ranc. Visco. ad coem. fil. N om inis B . Andreae Ap. Mariae Magd.) D* Lusnik F ranc. Joan. V. Trinitatis ad coem. Sacerdos simpl. S.) D. Corm. Decan. Antonii Ab. et Cap. Orat. Parochus.) (P. S. Paroch. F und. Traversa Joannes.

in coem. Coronationis B. Michielli. 5 . Viscó). Cap. Ju r. M. Decauatus Fisci. Chiasalotti Jacobus. Nicolai Ep. (Ju r. cum anim. Cam. et Consil. S. B. Omnium Ss. Par. Zunnann Carolm. Agnetis V. S. R. Paroch. Desenibus et cap. cum Cap. Fund. Colloredo. 692) (P. V ISC U M . Decan. Patr. Christ. Udalrici Ep. S. D. B. Annae. cum Cap. 710) (P. vacat Coop. Consist. I. cum anim . A JE L L U M . S. P atr. Cl>ristopliori M. in coemet. Grioni Antonius. cum anim . M. vacat Coop. V. T ilgner Albertus.0 ) (P.30 IF. (cum auim. Com. Mariae Virg. Paroch. P atr. Steffaneo Immac. vacat Coop. P. U ra u g lio . Strassoldo (Ju r. 750) (P. Marci Ev. S. cum Eccl. nob. Parochus. Schol. de Posarelli Ferd. Vicarius. Inspect. Com.. Beneficium B. T. Cameral. ad honor. Delpiccolo Joau. D.. D. P atr. Nicolai in coem. Coop. nec non Cap. Parochia S. fll. P atr. fil. D. C. Coop. Coucept. (Ju r. fam. (Collationis liberae. vacat Capei 1. in arce coni. V. a . S. cum auim. S.. Leonardi Conf. Fuud. C. M. Parochia S. R. M. Parochus. cum Eccl. S. « Costantini Dominicus. D. 1634) (P. vacat II. a Strassoldo. distr. C. M. S. Communit. Ajello). in V ineis. STB ASSOLDO. Lauretanae fam. Aux. S. J O A X M Z . M. Ad S. et S. D. Visco). fil. Parochia Decan. 781) D. Rosarii. V. Parochus. Strassoldo CAMPO LOJVGO. Ccum Eccl. Cnnùiani M. (cum anim . Bar. Vecchi Joanues. Visco). Vicariatus Parochiae Ajelli. Agnetis V. 770) (P. L. cum auim . loci. (Jur. Georgii M. Parochus. V. fll.. Vicarius.. cum Eccl. Mariae major. V iti.

(cum anim . (cum anim. A Q U IL E JA . Tirindelli Petrus. Prrt. cura Eccl. B . ad tempus. Benef. comparochiali S.Quaglia Aloysius. Pcrt. Campolongo). Fund. M. I). D. Valent.T. V. Paroclna S. Petri et Pauli A p . Ss. (Jur. 8. Verzegnassi Joan. cum anim. B . M. Campol. Visci 7. Cani. Summa anim. cum Eccl. Fium ic). 2246 P' T. Laur. Mantoessi Joannes. Capell. Coop. et 8. Dečan. D. et 8. Inspector distr. Cap. S. fil. 598) (P. festiv. 2107) (P.31 Cavenzano. Par. cum anim. S. B. P E R T E O L E . Valentini M. D. et Oratorio publ. Patr. Laurentii M. cum aniin. Pupi. Coop. Fumi. Aquil. D e m a t u s Flumicalli. 150) (P. Sac. Antonii Pat. ad lionor.. M. .. 8. Bapt. Capell. Andrene Ap.985 IVI. Scliol. Par. Patr. Fund. Can. S. Assumpt. Patr. 3256) (P. V. » Maran Barbanus. Assumpt. S. D. Barbarae V. in coemet. Campi). V. 440) (P.. D. vacat Capell. Veliscig Antonius. Parochus vacat Coop. * Zanetti Adam. Antonii in arce Valentinis. Antonii cum anim. (cum anim. Dec. Dečan. 890) (P. cura Capell. et Oonsil. Alture.. 1010 .. Coop. in Mortisins (Jur. Coop. quiesc. et annex.) P. vacat. Com uzziPetrus. aurea cruce cum corona pro „m eritis“ insignitus. ju b . fil. S. Saciletto. (Jur. Relig. « Toso Josephus. Aegidii Ab. Blasii Capell. F L U M IC E L L U M . cura Eccl. Par. Sac. Campolongo). Archipreebyter. Coop. M. cum anim. Campolongo). Parochus. Paroch. Consist. Relig. Thomae Ap. * Destefano Alnysms.Compar. Par. S. Par. Paroch. hou.

Patr. (Jur. Paroch. fam. V. 1262) (P. Min. Cerv. Relig. cum Oratorio publ. Par. D.. Juliani. s.) D.) D. GRADO.) D. publ. M. 193) (P. Coop. P atr. Patr. Martini. Sac. cum anim. S. Parochus. Sac. Braidot Josephus. TERTIUM (Terzo). P. Cervignano). Bennatti Felix. CERVIN EA XIIM (Cervignauo). jub. Ev. Grado). Prine. pens. Berini Leonardus. Sac.. jub. MUSCULUM. Fund. (Jur. M. Cettul Petrus. A quii. Parochia S. et Benef. cum Eccl. vacat. (Jur. Don da Antonius. M . D. . Vellari. Parochus. Nob. cum anim. (cum anim. SCODOVACA. orner. M. Nominis B . Blasii E p. P itto ritti Franc. cum Eccl. Silvestri Jos. Patr.) vacat. 898) (P. B. Com. 2442) (P. Hermag. Cervin. S. S. loci. Bodigoj Antonius. A ntonii Ah. S. cum anim. cum anim 644) (P.. B. V.. cum anim. „ „ (Jur. de Bollani. a P ar. Princ. vacat II.. D. Coop. Vicariatus depend. (Jur. Napol.32 BELVEDERE. Relig. Michaiilis Arch. (Jur. Parochus.) D. Patr. A dm inistratur a Parocho Cervin. fam. D. Parochus. Ss. possident. Bapt. Bacciocchi. VILLA VICENTINA. Assumpt. Cerv. 289) (P. „ . Parochia Ss. Bresciani. a Cassis. Communit. fil. Administ. Parochus. Delzotto Lovisoni Jacobus. Bresciani. Ad S.. Marc.. Rodaro Joan. Coop. Parochia S.. et Fort.) T. Cruc. Villa Vicent. Denissa Josephus. „ F eriat Joan. a Cassis. P atr. et Benef.Cleri Franc. Parochia B . Famil. Subsidiarius par. Sac. I.) D. Cerv. Par. 1241) (P. V. Com.. Hieronymi et Cap. Parochia S. Par. et 8. cum anim. fil. quiescens. Fund. vacat Benef. Tertii. cum anim. Zenonis Ep. „ Olivo Antonius. in templo praesentatae. Consist. 718) (P. Parochus et Consil. PRATICELLUM (Pradiciollo). ad hon. S. P atr. Vicarius. Tullio (Jur. Patr. M. cum Cap. . Joannis B. V. B. Coop. Menegazzi Fridericus. 3432) (P. M. Coop. Cerv. insula. cum anim. (Jur. Marci Evang.

mo Ordinario. II. .) D. Summa anim. a P ar.mo Exc. C. In Arcliidioecesi Utinensi. Patr. quiescens ad tempus. Coop. Stephani Protomartyris cum Eccl.. Cam. pens. s. dep. Fund. Cantiani (cum anim. V. II. II. C af. Coop. Insula M a u ricen a . M arci Ec.. Vice-Director. S. Sanctuarium B M. (cum anim. dep. Fiumiccllo). jub. Nicolai. Grado). (Jur. H. Bacciocchi R U D A . _________________________ II. 468) (P. In Dioecesi Labaeensi.33 d Michelutti Franciscus. Parochus.477 Sacerdotes IN ALIIS DIOECESIBUS DEGENTES. et B. Sac.Stagni Leonardus. a Cel. In Dioecesi Tergestino-Justinop. Vicarius. Princip. cuin anim. S. Dee. Insula B arb aua. Sac. fil. 1511) (P. Furlani Josephus. Parochia S.Avian Michael. Villa Vic.Močnik Antonius.Pilosio Ant. quiesc. 16) (P. Sac.Kravanja Joannes. » Veliscig Dominicus. Flumicelli 18. defic. Braida Dominicus. R. Sac. » Miani Jac.

Doct. D.. et Centrale pro Dioecesibus Litoralibus. R. P. 2^* A lum ni Dioecesis Tergestino-Justinopolitanae. Acol. Gym n. „ Moškat Franciscus. IV . „ „ Ivanié Joseph.. D. „ „ Vidmar Joauues. Dir. C u r s u s . D.S. Bekar Joseph. Slokar Antonius. Ss. „ „ C u rsu s. „ D. Pavlica Jos. „ „ „ „ Brumat Jacobus.34 O ii i'o li n u m sive Seminarium Archiep. G abrievčič Jos.. Sac. 1. „ D. B ratina Àloys. D. nec non C. Ulian Hermenegildus.. „ Fonda Franc.. schol. D. C u rsu s. „ „ „ Kodermac Stephan.. Cleri Aloysius. Acol. et Oecon.. Sed< j Joannes. „ Fabijan Josephus. „ I I . „ Tabaj Andreas. suppl. D. super. C u rsu s. T. Seminarii. spir.. Kalin Josephus. « « Mighetti Carolus. „ D. Vice-Dir. Jordan Eugenius. D. Acol „ Sila Franciscus. S.. „ Stubelj Leopoldus. IV . „ „ Razpet Franciscus. Šriiluc Anton. Sum m a Theol. Com missarius Archiepiscopalis penes CR. suppl. „ „ „ Remec Joannes. Acol. R .. * .. stud. Real. Acol. Gorit. Žigon-Franciscus. Acol. Štrekelj Eduardus. „ „ Zarotti Laurent. D. ad hon. C u rsu s. Vidoz Joannes. Acol. „ „ Pipan Joan. Cubie. Pr. 111. „ Pipan Ant. Jordan Andreas. D. Stacul Carolus. Dir.. Theol. Kosec Josephus. Marchesa» Joannes. A lum ni Archi-Dioecesis Oortiensis. Praef. Acol.

Benkovič Joseph. stud. 2. D. D.. Sac. Cai>ucinorum : I. D. P aren t. C u rsu s. A lum ni Dioecesis Parentino Polensis. C u rsu s. C u rsu s. stud. Orlič Petrus. Sum m a Theol. „ Sušnik Joannes. Stud. Praef. Sum m a Theol. » Kratzig B runo. Semelič Simon Acol.35 I I I . Tamaro Justus. IV . C u rsu s. C u rsu s. Bervar Eduardus F r. Terg. E x Ordine F . Veglens. Francisci : III. Kudler Steph anus E x Ordine F . Gini Angelus. Minor. s. Dminič Jacobus. Pr. Kovač Joannes. Cozza M atth. 24. C ur. A lum ni Dioecesis Veglensis. M inor. F. . 2. Albertini Franciscus. n Gojtan Joseph. D. „ » Grašič Josephus. D. D. 56. „ „ Sterminar Josephus.. Bonifacio Dominicus. Acci. stud. Acol. » Gasperčič Alexander. IV . tlieo l. Misericordiae : I I. Acol. C u rsu s. stu d : Pr. Stefanutti Franciscus. Mflselberger Albertus Sum m a Theolog. Dolžan Georgius. I I I . v „ Slavec Joannes. ^r. C u rsu s. D. Cursus* D. Normali Isidorus E x Ordine F F..D. „ Stemberger Antonius. „ I I. I. Acol. Praef. Acol. F. Sum m a Theol. D. „ Vascon Petrus.

Ss. K ragelj Valentinus * Prim os Isidorus Visintini Georgius I * M oretti Dominicus * Mosettig Joannes I V . 6. V I I I . ** s. 4. Classis G ym nasii. Classis Gymnasii * Donda Achilles s. Classis G ym nasii Forchiassin Em ilius G alant Frauciscus Grilanc Josephus Kafol Josephus * Caissutti Alfredus * Cigoj Josephus Cingerli Antonius * Faganelj Josephus * Klede Guglielmus * Koršič Joanuus Leban Antonius Paher Joannes P etarin Aloysius Tušar Frauciscus Veniga Franciscus W inkler Augustus ** * * ** I I . stipen­ dium a u t duas p artes stipendii solventes indicat. * * * * ** Camuffo Josephus D rius A ugustus Kostanjevec Maximilian. M arušič Josephus. P raefecti studiorum : R. Asterisous alum nos W erdenbergicos d en o tat . P. Classis Gymnasii. Classis Gymnasii VI. duo asterisci collationem archiepiscopalem significant. Classis G ym nasii. D. stud. M arušič V alentinus Pavlica Andreas Ponton Josephus Rejec Jacobus Rojec Joannes Stua G audentins Valentinčič Ignatius Vuga Aloysius Zorzini P etru s V. s. Classis Gym nasii. ut su p ra pag. . D. Dr. T. Bobelka Francise us Fon Josephus Goglia Frauciscus Kralj Ignatius Zamparo Alexander V il. u t supra pag. D ir e c to r . Furlani Aloysius Geat Antonius Jurig Joannes Klinz Jacobus ** Kobal Josephus s. Theol. ** ** * ** s. Th. „ Stacul Carolus.36 Andreanum sive Seminarium puerorum dioecesanum unitum cum Werdenbergieo. Makarovič Joannes Vergila Carolus I U . Bugatto Josephus Eisenzapf Adolphus» Silvestri Joannes Terlao Joannes 50 N ota. M ahnič A ntonius.

Ord. Miu. III. Sigismundus Zega „ lgnatius Kastigar v Vitus Blažekovič „ Benno Starešinič F ratre s laici: Pr.. Cler. def. q u i b u s a n n o 1 7 8 5 s u b l a t i s . apost. sutor. Lector Clerici S tudentes: Pr.. a n n o 1 6 4 9 PP. F r a n c i s c a n i ann o 1811 successerunt. n Stanislaus Skrabec. in istituto domestico. Confessarius et bibliothecarius » Ephraemus Turk. Vice-Dir. a M a th ia C o m ite a T u r r i in p ro p rio fu n d o u n a c u m E c clesia e x tru ctu s ac d otatu s. arcui. su p e rio r is G y m u . Provincialis. FF. emer. et Vicarius » Philippus Belli. Lector. Lect. Miss. A n n u n t i a t a m c u m in stitu to d o m e s t. » Otbmarus Vidic. laic. » Otho Einspieler. Min.. F rancisci Seraph. arcular. Lector Praeses et Visit. Lect. sartor * A ngelinus Melink. et Exhort. Guardianus. Isidorus Normali » Odoricus Kreiner » Donatus Kraševec n Aioysius Biljan » Aurelius Knafelj Fr. 9 . M inorum S. jub. Fr. P. organista » Nicolaus Traven. Prov. REFORMATORUM Provinciae S.. Theol. et Lect. « Jacobus Stebi. P P . Cone. Mag. C a r m e l i t i s t r a d i t u s e s t . Jacobonus Pečjak. Crucis Croato-Carniol. » E u g en iu s H eglar. Camillus Č ernuta. ital. Conventus C astagnavizzae p ro p e G oritiam a«l I I . FF. V . « Magnus Fortunat. coquus « Ernestus Gorkič. Ss. emer. Secr. a prof.. » Theopilus Respet. .37 Clerus R egularis Ordinis F F . Bonaventura Seli. sartor « Gregorins Kovačič. sacrista * Florianus G utm anu. P . A I.

a Cruce Bernhard. Conf. 29. Regiens. ling. Mart. « Quirinus Harha. Mar. Confessarius. lat. Coquus. M ariae. G ervasius Colombo. 1837. collector. V . Jos. et Conf. . Valentinus Beč. ital. philos. janitor. ital. P . Constantinus Škodnik. et graec. M . nat. Guard. coquus. et Conf. Sacerdotes: R aphaei Oblak. C R U C IS P R O P E IIA ID O V IU M ad I t . H ortulanus. jun. C O N V EN T. Ottocarus Cejan. AI) S. « « « « « « F ratre s laici Fr. « Wenceslaus StermRka. Cone. C o n v e n tu s G o ritia e ad It. M arcus Cristofoletti. P. F ratres laici: F r. Vicarius. 11. Pastorini. cul. Oct. A ugu stin u s Scudelari. a n n o v e r o 1 6 0 9 e x o ­ rien ti P r o v in c ia e S ty r ia n a e r esig n a ta est. sartor « Fabianus Ofič. 1837. 1814 ord. Sept. Janitor. hortulanus. M ansuetus Zohrer Fr. E c clesia c u m M o n a ster io a ed iiica ta e st su m p tib u s C o m itis F rid eric ab A ttem s ann o 1637. V . « Josepbus Josek. I I I . „ Ant. « Angelicus Neubauer. Ex-M inister Prov. E cclesia c u m M o n a sterio ex eleem osin is d iversoru m N o b iliu m G ori • t i e n s i u m a C a p u c i n i s V e n e t i s a n n o 1591 a e d i i i c a t a .. Ambrosius Mandelc. ‘2. « Ioann. « E n g elb ertu s W iesiuger. Subsidiarius. Frannisci Serapliici C A PU C IN O R U M P r o v in c ia e S tjr la n a e . Cono. in c o e lu m A s s u m p t. Definit. Banchich nat. Inquis. Eduardus Bervar „ Albertus Moselberger „ Alph. G uardianus. R. Sacerdotes societatis J esu.. Iosephus a Leonissa. Clerici Studentes: Fr. Utiu. act. « Jerem ias Erzetič. « Quirinus Karba. ital. Cur. Leet. Sacerdotes : P. M inorum S. Wakselj P. Maji 1837. Vicarius. Raymundus Pellegrini. 17.. Lect. « « Michael Tom asetizh. « Stephanus Schober. Ordinis F F .3« II.

Ord et Spir. „ Carolina Rupnik. sacrist. „ Clara Ambrosi. Oecon. prom. „ Rosalia Zelger. Misericordici* S. Pharmacop. ja n itr. maniae. infirm. Ord. a F acundus L ipansky. a Rudolphus Lakoiny. r. assist. „ Ju lian a F errari. Subprior Conv. Monasterium Goritiae ad S. Joannis de Deo in N o s o c o m io c iv ili G o r itia e . P. vestisp. Superiorissa A ngela F rancisca Pellizzoni. Ordinis Franc. Josepha Teresia de Codelli. decoratus. Fr. « F ructuosus Mayer. „ C lem entina Travisini. pan. schol. i n t i r m . M O N IA LES O rd in is S . » Damianus Egner. laic. mag. TJrsuIa Defeo. praef. dipi. a » » » » » » » a a s s a a a » a Maria Aloysia In g e ri.. et celiar. et Cellarius. „ Salesia Schrej.. Sac. et oculist. Theolog. » C hrisologus Ptaček. Antoninus Šlapuk. infirm. „ A ugustina Loy.. Graecii 1803. approb. Aloysia Seraphina Sušnik. praef. c. m ag.39 IV F F . et ordinis coronae Boruss. aegr. Insp. publ. 1877. Insp. P rocurator. » Paulus Krulich. jan itr. » Carolus Rambousek. C o n v e n tu s a V ito lib er o B a r o n e D elm e stri a n n o 1 6 5 6 fu n d a tu s est. a Pompejus Niebauer. M aria Josepha de F inetti. Insp. M. maniae. mul. curat. Insp. valetud. lab. Inf. Theolog. dom. „ Jo an n a S akenreiter. Maria Scholastica C orguolau. Eques. Stud. cust. m ag. „ Agnes Dorfel. C hirurg. U rsu lae. „ Nepom ucena B aschutti. . Gor. „ Alphonsa H oenig. Protocol. procurat. sor. Insp. vestisp. Joannes de Deo Sobel. Stud. peni. mag. aurea cruce m erit. P rior Conv. a Honoratus Bottegaro. » Stephanus Kudler. Jos. Ursulae fu n d a tu m a n n o 1 6 7 2 su b sid iis p lu r iu m b e n e fa cto rn m .

„ „ M argarita K rainc. „ „ Anna Maria Klette. vestisp. novitia Hugolina Biber „ Evodia Sumadossi „ „ Cajolana Martinelli „ Bianca Frissanko Petr. „ „ Victoria . m ag. et curae rei domesticae per turnum funguntur 2. Piccinini. „ Coelestina de Santi.40 v M. Alcant. „ „ Bernardina Tomasetič. lab. Sorores laicae: S. sarcin. „ „ Caecilia Bramo. mag. „ „ M athildes M agauja. S. coq. „ „ Angela Philippovieb. novitia. S. „ „ A ngelica Cigoi. novitia. gran . assist. „ „ P hilum ena Crossatto. Goritiae. A nnacleta F erjancig. „ „ Baptista Zecchini. sutr. assist. Joanna Nep.sa S. Lam herta Lieb Vita Merani „ Redem ta Steffli. Sixta Pedot. mag. B onaventura Candioler Novitia: Cunigunda Vonklausner Theresia Pettena „ Aquilina W alcher 3. „ „ Jacoba Depangher. musie. sacrist. mušic. M. Maria Rosa Celešnik. Vincentu a Paulo. „ „ Cordula Rejic. In ptochotrophio civili et nosocomio mulier. 1. m ul. Sorores Charitatis Congregationis S. S. „ „ Antonia K lette. praef. „ „ M arta Lak. mag. lab. „ „ Veronica V ogrig. „ „ Monica Erm acora. „ „ M agdalena Beckar. Potam iena Vantsch In Kudolphino | S. Ischy „ Charetina Oblatter „ „ Agrippina Valentin Ivolina Morsa H erm inia Belotti Novitia : Cupertina Corazza Gamaliola Soiffert „ Colonata Wolf Officio infirmis assist. assist sacrist. alumu. alumn. m ag. m ag. Pudentiana Mondre . mul. valetud. coq. „ „ Archangela Depangher. In Orphanotrophio puellarum Goritiae. mul.Tamsik. lab. mag. Bartholomea Ferrai. „ „ Tkeresia M irsky. „ „ Othilia P aulin. D irectrix S. Sup. S. „ „ Pia K lam m a. „ Dominica Delpin. assist. novitia. infirm. assist. culin. mag.

» „ Bonaventura Adami. Cajetani. S. Nov.41 Sorores schol. S. novitia. Vicaria. soror laica. S. » „ Domitilla W agnest. Domus a Coma. » „ Virginia Zalateu. pauperes dictae „de Notre-Dame“ I.Nov. . Joanna Oblak „ Bogomila Paulin Salesia Popp „ Geltrude Lugnani. Maria Caecilia Piacentini. Sup. » „ Annunciata Felcher. anno 1866 Cormontii fundata. Maria Vicinia Visintainer „ Iugonda Paulin Bruno Thouia Emanuela Gessler „ Fintana Riedl Romana Sottovia „ Basilissa Spittlbauer Ignatia Piringer „ Tatiana Schwarz C&cilia Zengerling „ Armella Meierle Palmatia Hellrigl „ Fortunata Zampiero Petronia Griindler „ Josephina Visintainer Emma Gschwendtner „ Toretta Dobovišek. praef.Maria Augustina W iethaupt. » „ Agnes Caracristi „ „ » „ Clementina Zanuzzi „ „ » „ Sperauza Boschi „ „ » „ Cathariua Fonda. Kostka Blancard „ Antonia P egoretti. Engstler. Superioiissa. Ernesta Strassoldo-Locatelli et aliis Benef. » „ Helena Zuccoli. schol. S. In Istituto educationis sublimioris puellarum. II. » „ Urbana W agner » „ Francisca Colautti » „ Stephana Seidl Sorores Providentiae Cong*. Asyl. # „ Tomasina Capraro „ mag. » „ Josepha Doliac. Sup. Josephi. Maria Aloys. S. Coqua.

cathel. . 11. 13. . .rus animar. et Eccl. N. i fici(>rura Vicariat.©» a. 8. 9 — Summa 244 278 Sacerdotes alia munia obeunt. D ecan atu s Nimi. . 18 extra 0 » » n v V 41 „ pensione donati et quiesc. 15. 1 ------Sanctuaria . 5. huj. 2. 16. 14. 7. S -£ o 13 u 5Q c» S w Sacerdotes in cura animar. 3. Goritiens. roman. 4 2 10 6 13 17 33 31143 S. o cj Ó 2 O © «J 5 * g <t> B e n e f i c C l e r i saec. Archidioec. 4. 6. 0 2 2 2 Conventus curati 3 1 3 4 — — Conventus non c u ra ti.42 Conspectus generalis -S o te •. 13 „ simplices cum 3 externista i) Summa totalis Sacerdotum: 353 1. in n 3 extra n n n v . . 12. 10. Petri 4 1 5— 5 12 13 11183 Canalis 1— 13 — 15 14167 3 16 Tuimini 7 3 8 — 18 22 20774 9 7757 3 2 2 10 Circhinae 4— 10 0 8372 1 1 Ampletii 4— U 5 7 6846 2 Caporetti 6— 10 2 10 12 5 2 Čeriiicae 4 16 13975 5— 7 4 1 16 22 17208 Romeni 11 — 9144 2 11 1 3 Duini 9 13 11 21 4_ 4— Montisfalconis 16 13058 17 10444 4 1 Gradiscae 6— 10 8 16794 (i 1 10 1 7 20 21 Lucinici 7— 7 3 10 26 23 13935 Cormontii 2 1 10 18 7985 6 Visci 10 11 _ 2 3 12 10 24 18477 Flumicelli Summa 72|13| 107 16| 109| 230| 272 221269 4 5 35 Ex his vacant . 9. in Dioec.

Sac.. pens. Cantiau Božič Frauciscus. Par in MunCoW Bunc Ftanciscus. JESU Goritiae 4 4 Universim 20 9 24 53 Sor. Aprilis 20. in Verhovlje Costa Frauciscus. Neb. Feb. Capuc. » 7.43 Conspectus status personalis Ordin. 18. Denissa Valentiuus. Benef. Vie. Noveni. 1 7 8 31 Goritiae 31 Soc. Goritiae 6 9 8 23 S. 29. 0 . Goritiae 18 8 26 3 4 7 Sor. Sac. Juch Audi eas. Goritiae PP. Lab 11. prov. 1883 13. Cur. PP. pens. pens. Visintiui Michael. Aug. Provid. 1884 16. Vicarius pens. Jan. Crucis FF. Sainar Antonius. Vicar. Cormontii 6 1 5 12 Universim 84 11 46 111 SACERDOTES qui anno 1884 in Domino obdormierunt et p iis confratrum viventium suffragiis oommemlantur. Ajolli Canussio de Ant. „ 31. ad S. 19. Par. scliol. ad St. Par. Junii 9. „ n 1. Par. Kožbanae Faiu Petrus. Franc. Nanut Joanues. Fabiani Iguatius. Laur. Miser. quiescens Lampe Autonius. 12. „ 25. Goritiae o co Conventus Monialium ~ò O <U c3 d cS . Ghar. relig.. cast. Parochus pensiouatus Duriava Josephus. Dioc. Ursulae Goritiae 29 10 3 42 6 5 11 Sor. pens. Momalium et Congregationum. Cap. Pauper. Decem. . 3 Sh V S-I O o co COo 55 iraumg Religiosorum O ' '-J u 0) Clerici Laici Summi c/1 <D Conventus „ St.

Decanis O rdinariatui exhibenda. ad mentem lit. progr. 7. ab adm... b u . dd.. Par.. „ pro s... in Africa centr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Praesentationis epocha O B J E C T U M mense Copiae matricul. anni praeced.) Numerus animarum Districtus us­ que ad 31. Sacerd.. e fund. Nov. ab Offis dee. Oct.. et Apostatis. Relatio super scholis... n „ pro Societate Leopoldina .*) Januar. 7) „ Seminario Arch. fid. Relationes de Conv. 1 0 . Taxa pro Revisione rat.44 R elationes periodicae et oblata ... collat.. sed subscriptio Sacerd. contingens aliaque notanda pro compilatione schematismi Dioec. past. 7 „ pro Christianis in Oriente . . per extensum adponenda est. super persol.... . Rationes ecclesiarum anni praec. 1 1 . adhaerentium etc. 2 4 .. ad prop. 1 5 ... ac ulto­ rius non licet in Kubr. Julii 1 8 6 9 . ac sigillum resp. relig. R . Missarum Congr.... parochial. Maji Elemos.-Werdenb. N. Sepulcliro .“ signare „itcm“. „ ) ) *] Apographa corroboranda sunt per 'cript. 10. „ „ Febr.. eccl. „Subscript. .

..). (juv........... junct.. indigent: Bavari.. Data num.. m i­ litis vagi. nat. Hungarico... et raort...) in A u s t r i a ....... ad t i r o c i n i u m ... an.. debent ab Ord.. usq. (postales).ti S tatin i. mens.... (item et illeg..... M ense Nov... milites act.. a n n u n t. Apr. ... pol... pop. et nat. Offic.... et Oftic. def.. pro temp pens.. Off. infra aet. cura.. Extract.. Nati et def. Huirgari.. Testimonia pro aut ex Regnis exteris Ppt. nat.. 30... Judicio Omni trim... ad vaccin.. pol...... omni trim. D istrict. Extract......... copulationis causa evidentiae militiae. . et Carniidenses.. (finauzwache). disciplinae (Gensdarmerie). B a v a r i c o ...... ante 11 an.) Wiirtemburgico. praes.. S ta tim .tui.45 i Parochis si o i i k ania. a elapsi usq..... natorum) . politicae pubi... infantium a 1. Oftic. 31.. ineund... cust.. Jau.. Medico. (Italico...i Militibus limitaneis exhibeatur ex Otf. parocho loci nativ.. ad matr. Com.. curatis exhibenda et observanda : Sing.. cameral.. Gap.... Aunuutianda est mors secuta: Omnium pensionatorum..... pubi. omn.... mutat......(et ex Helvetia mort... S tatin i.. adolescentulorum a 1.. anno vicennium compì...... mil.. m inor..Cap.. et militis limitanei (Landwehr) Com. Mense Maj... seq. masc. ad revacc.. V Tabellar. Annunt.. Consens. incolarum ex Regno: Belgico. r«dit. 23 an. 23 an. Tirolenses et Voralbergens. et matrm... obligati.o testim.tu i.. Dee. Extract.. Itali.. cop.... e Regno Bavariae.. mors juvenis inii. legalizzari.... Maj... vigil.

823. 857 7 Boschi Joannes. 860 2 Nov. 826 3 M ar. Gor. Gor. Gor. 21 S ep t. Gor. Gor. 852 2 7 A u g . 2i S ept. e Oirchina 15 Ja n . Ital. e Circhina 2 Jun. e Schdnpass 15 Nov. 870 20 ♦Ceket Franciscus Gor. 842 31 F e b r. 872 22 *Bandel Blasius. 814 30 Nov. Gor. S. Gor.32 ♦Bolter Michael. Gor. e Canale 9 Sept. e Rutars ' 9 Jun. e Kamnje 28 A u g . e Cormons 10 Sept. 17 Aug.. Cantiani 4 Feb. Gor. 852 32 ♦Berlot A n t . S ept. 883 22 Batagelj Antonius. 24 S ep t. e Ronchi . 841(22 Blazutič Joan. O ct. e Canale 12 Jan. 814! 22 S ept. 868. e Skerbina 11 Jun. Gor. e Tapogliano 20 Dec. Gor. Petr. e Bruma I 17 Sept. 867. Gor. Gor. Mauri 5 A pr. Gor. Gor. 877 (33 ♦Bai?. 856 i 24 Jun 882. 864 25 21 Mar. er Ustija 3 Oct. Sont. Gor. 839 4 *Alpi Dominicus. Gor. 818 24 S ept. 873 L« Battaino Joannes. ex Joanniz 20 Jul.46 Index Personarum. 865. 844. e Vernassino 8 Jul. Thomae 20. 835 24 Bunz Franc. e Žablje 2 Sept. e Mernico 4 Nov. Gor. 845 Bandeu F r a n c i s c u » e G o r i t i a 17 Sept.Dioec. e Togliano 15 Nov. J a n . 884 7 ♦Castelliz Franciscus o Goritia 31. 876 7 Bennati Felix.. 838 21 S ept. e St. 20 A pr. e Tolmino 3 Mar.. i 4 Beuk Joan. 842 24 Ceriani Jos. e Cormons 19 Jul. 861 21 Bressani Joan. 844 32 Bratina Aloysius. «17 23 S e p t. 884 34 ♦Bratina Ant. 854 26 Aug. 803 28 S ept. 8 4 5 U Cencič Michael Gor. Carn. S. Anderlig Jac. 848 31 Aug. e Cormontio 8 Febr. 849 20 ♦Breaovšžik Andr. 8 7 6 19 Bressan Steph. 846 24 S ept. 859 20 Bruchiotti Midi. 831132 *Bensa Stephanus. Gor. 842 33 Braidot Joan. Gor. e V i l l a V i c e n t i n a 1 Febr. 80« 7 ♦Centazzo Angelus e Goritia 25 Oct. 845 1 Maji 868 6 30 Maji 841 7 M ar. e Podgora 1 S ep t. Gor. 828 10 Braida Domin. 81 sl 24. 847 1 Sept. e Goritia 4 Jan. Gor. 883 12 1 Sept. 810 31 S ept. 835 43 ♦Caneva Jacobus. 868 23 Amorotti Franciscus. 8-1»'i 14 ♦Bizjak Jac. Venet.. e fan. 835 28 A u g . 806 21 Sept. 339 4 7 Jun. e Viscone 5 Ju l. e Forlì ' 13 Oct. e Goritia 29 Oct. Gor. e Gradisca 11 Oct. 8 6 8 128 ♦Bodigoi Ant. . 843 15 S ept. 810| 14 F eb. Cognomen et Locus N a tiv ita tis Natus Ordinatus presbyter m ♦Abram Joan. Ital. 854 25 Božič Antonius Gor. . 862 ♦Caucig Jos.858 9. 842 23 Bresausig Valentinus e Goritia 26 Maji 845 19 S ep t. Gor. 844j 2 Aug. e Circhina 13 Maji 815 21 S ep t. 852 12. 818 25 S ept.' a mutuis sacerdotum subsidiis (Pio Sovwgun). e S. * Arteris'-o signati confratres sunt sodalit. 884. .24 *Baubela Carolus. e Gabrija 25 Ju l. Gor. 851! 4 Berini Leonard. 870 23 Qanussio (de) Ant.11 Brezovščik Andr. 861 9 ♦Ballaben Jos. ex Azziua 20 J u n . Gor. Ven.8 6 0 '2 4 Blasig And. Mut. Gorit. 872 17 7 M art. Sept. Ital. 848 43 Cargo Angelus. 8«0. 820 23 S ep t. Gor. Jos. 810. 836 23 *Avia n MicbaSl. Gor. Gor. e Kal 30 Mar. e Podgora 16 Maji 833 22 S ept. e Zaverh 8 N ov. e Tupelče 18 Maji 813 22 S ept. Jan. 841 1 17 Dec. 870(l3 ♦Castellani Domin. Gor. 821 22 S ept. 829 20 Dec. e Ronchis 9 Oct. 860 ♦Carli Aloysius Gor. Gor. 808 21 Sept. e fan. 844 18 O ct. 8281 21 S ep t. 837 22 S ept.16 Braida Gasp. e D e s k l a 28 A ug 8341 21 S ep t. e Kreda 18 Apr. e Versn 24 Ja n . 845 24 S ep t. 862 9 ♦Božič Fetrus.

1 A ug 2 Mai. e K obdii b*»bris P e tru s . G or. G or. Ita l. e Ja n in a p!"PÌò Jo a n . 840 22 S ept. e C irc h in a ^erm el Jo s. S. e C o rm o n s baini Doni iu icu s. G or. 838 31 A ug. 28 Apr. G or. G or.Jan. 14 M ar. 2 Jan. 1egl A nd. e V isco Vfbič A n t. 25 M ar. G or. G or. e M onte S. e R o n c in a fa b ia n i A loys. e R onchi D ugulin Jo a n n .. G or.7 830 824 842 824 839 830 825 804 814 824 825 807 833 830 814 845 814 849 809 818 860 H40 807 829 839 8(11 801 825 827 855 845 845 836 814 818 827 844 829 845 O rd in a tu s P re s b y te r bi C3 a. 857 21 S ept. Gor. 12 Nov. e L au z za n a Giak A n to n iu s . 27 Ju l. G or. e S a m a to rc a D nnda A n to n iu s. 869 18 S ep t. e V ojàcica %b e rla t Jo a n . B a p t. 31 O ct. e B ru m a %C orsig M ich. G or. Gor. 31 Ju l. V en. lo S ep t. 853 S ep t. V iti C ettul P e tr. 23 Nov. 22 Jan. 18 A pr. e G o ritia C um ar J o a n . e Q u isca C utini Jo a n n e s. 2«) . R u p e rti babiani Jo a n .47 Cognomen et Locus N ativitatis «Cerio T h o m a s. 26 A u g 17 S ept 7 Apr. 884 24 Sept. N ep. G or. 20 J a n . 846 21 S ep t. $69 28 F ebr. e M uzzana D eniasa Jo se p h u s . 24 S e p t. e C e rv ig n a n o C hiasalotti Jac. 15 Jan. e G o ritia alti in Joannes. ir. P a c ificu s C a n i.. 878 A u g . 852 S ep t. 867 23 S ept. 884 26 M ar. 2 Ju n . e T o m isc h e l ■*app J o a n n e s . 850 21 S ep t. 22 Maj. 14 M aj. 868 . 886 21 Sept. e G o ritia m m ar C ar. e B rezzano Cfilkin F ra n c . G or. 828 A ug. G or. 27 O ct. C arri. 9 Min•i »> Mai 9 Nov. e Š k e rb in a f u r ia v a Jo s . G or. e S d u tto bain P e tr. 868 “T Jun. G or. It. V iti '•‘Golja A n d re as. 30 A ug. 1 A ug 30 M ar. e t S. G or. 844 Juli 851 S ep t. e R ifenberg 'kssffl fa b ia n i I g n a tiu s . 867 28 A ug. e V e rto jb a aulì. e B ilia *Jelconte Jo a n n e s. 867 Dec. 855 19 S e p t. e G a rg aro «pì’bcr P. e K ob d ii ^binili ■Ator s rri’». 842 21 S ept. V iti Cerv Joan. 18 A pr. 846 808 846 851 844 820 808 832 848 8G2 840 822 832 811 8 . e L estiz za Concion A n t. G o r. 8 3 . 870 21 S ep t. 847 15 S ep t. 13 Ju l. e C orm ons p . 16 Ja n . 843 2 Nov. 854 21 S e p t. 838 21 S ep t. D anielis Cleri F ran ciseu s. G or. 10 M ar 4 A ug 25 Ju n . 874 17 Aug. 840 S e p t. 874 21 S ep t. 20 Ja n . e M oraro ^O ttori Jo a n . 37 Ju l. 11 Dec. 1 Maj. e G ra h o v o Cerv F ra n c is . e S. Gor. 860 S ep t. G or. 848 21. 854 21 S ep t. o M ont. e M onte S. e L ucinico D estefano Aloysiu». e Dol. e G oritia Coniar Jo a n n e s. 835 4 F eb.). G o r. G or. Gor. 14 S ept 4 O ct. e P o d g o ra Della B ona Jo a n n e s Ja c o b . Gor. 851 A ug. 858 19 Dec. 884 7 8 9 14 27 3'2 30 17 21 32 24 31 24 26 43 30 23 17 16 23 10 28 11 4 30 32 43 31 8 19 32 4 18 43 26 34 13 20 28 10 7 43 29 9 18 18 22 32 26 10 8 21 37 3 28 1 21 10 31 1 22 21 22 25 15 27 19 S ept. G or. 860 16 J a n . 30 Jun. Dec. 836 27 D ec. 16 O ct. Gor. G or. G or. e G ojača Cerv A n to n iu s. 836 24 J a n . 27 F eb. Gor. e C o rm o n s N a tu s 21 Dee. 875 12 S ept. Gor. G or. Feb.'ij Aloys.. e C o rm o n s 'a rto g h a Jo a n . e P e u m a Jo a n . 11 M ar. 868 30 N ov. Ita l. 841 15 N ov. e C orm ons bagHiielj S te p h a n u s . e P e u m a p1. *34 25 J a n . e G o ritia Delpicolo J o a n n e s . e T a p o g lia n o Coinuzzi P e tr u s . e V e rto ib a C o sta n tin i D o m in ic u s V e n e tu s ex U tin o C ullot C arol.!' Dom inicus Bob. C'gon C a ro lu s. 853 21 S ept. G or. 18 J u l. e D oberdob . 865 18 Sept. G or. 20 Dee.pbfolja J o s . e L u cin ico D eniasa V a len t. 873 S e p t 872 Dec. 21 M ap 3 5 Jan . 20 J u n . e S alcano C osta F ra n c is c u s G or.. 847 21 Sept. 29 Nov. 850 21 S ep t. G or. 873 21 S ep t. 31 J u l. G or. 858 21 S ept. e G o ritia D oliak Ja c . I ta lu s Civek A u g u s tin u s .

839 15 S ept.48 Cognomen et Loeus Nativitatis Natus Oruinatus Presbyter 13 A ng. 86u 18 Dec. Gor. e G ojače 3. M art. 873120 21 Ort. Gor. p. 841 24 J a n . e D esk la 3 M ar. ♦K afol S tepli. Gor. e V rsno 10.. P e tri ad S o n tiu m 25 F e b . 849 31 A u g . Gor. e K e rn 2 Ja n .13 G olia . 856 20. 831 21 S ept. e S m ast L ilm šinae 11 A u g . G or. 806 19 Sept. 874 8 ♦G odnič Jo s e p h u s . V iti Vip. . 844 2 0 O ct. 870 K afol F ra n c . C a rn . 879 16 ♦ G regorčič Sim on. e R eifenberg K o d rič Jo a n n e s. 851 27 A u g . 849 28 O rioni P e tr u s Gor. so3 ♦ K o čev ar Jo s. 841 19 S ept. 829 21 S ep t. e G o ritia 12 Sept. 845 6 J u n . e C a p riv a 26 O ct. e S. 858 J u v a n č ič L a u r. 819 29 N ov. C a rn . e G o ritia ♦ G rusovin Jo s. e S o lk a n 2 J a n . e L ib u šin a 31 A ug. Gor. e L ib u šin a . o R eifen b erg 1. 858 K lobovs Jo a n . 881 19 29 Dec. e K om en 24 F e b . Gor. L ab. e K o b d il 22 J u n . 856} 20.. 825 21 Sept. 27 M ar. 880 ♦ K adeuaro Jos. Gor. C uru. Gor. e H oflein 17 J a n . 85 2 2 6 A ug 877114 Fon Ja c o b u s. 855 18. 838 J e ra m Jo s .. 8532Ž * G e rg o let Jo s. e C igin J u h Jo an . e Luk K o b a l P e tr u s . 870 ♦ H arm e l A d o lp h u s . 851 J e k š e A n d . Gor. e P o n ik v e 27 Ju n . 883 ♦ K okošar Jo a n n e s.. e T o lm in o J a r c Jos. Jo s. 816 21 Sept. Gor. 852 10 Jan . 830 28 A p r. 829 21 S ep t. e Plave 13 O ct. 4 Dec. 6 30 J a n 840 ♦ G ab e rjev č ič Jo s ... S ept. Gor. Č e p o v a n 20 A pr. 849 26 G re g o rč ič A n t. 853. e C a p riv a 30 Maj. Gor. G or. 851 21 M ar. e L aze 9 Sept. Nov. Gor. Maj. 873} 19 ♦ G olob J o s e p h u s . Sept. e G o ritia ♦ J u g A n to n iu s. e P o d m e v ec 11 D ec. G or. 800 ♦ K olavčič Jo a n . C arn. G or. 808 J e re b J o a c h im . 15 O ct. 826 2 2 S ept. 850 31 A u g . 839 15 Jul. 812 24 Sept. G or. Gor. 82 21 S ep t. 806 29 ♦ F ra n z o t A n t. Gor. e K a n al 9 A u g . e G o ritia 21 F e b . C arn . e F a r r a 4 J a n . 852 21 K e b e r A ut. 857 9 28 S e p t.los. Gor. Gor. 853 2 7 A ug. 874 K o k e lj G eo rg . Gor. e D o rn b e rg 7 A pr. 853j 7 ♦ K o d erm a tz F ra n c . o B reginj 20 O ct. 853 16 M ar. 849 33 * F u rla n i Jo s . 847 31 A ug. 869 H e b a t F ra n c . 801 1 Sept. Gor. 385 ♦ K odrič F ra n c ise. 867 19 G re g o rčič S im on Gor. e G ra d isc a ♦ K o d re Jo a u n . 854 ♦ G ru so v in A n t. Gor. Gor.845} 30 A ug. e C a p o retto 25 I)ec. 870 ♦ G ru so v in Jo an . Gor. 849 3 0 A ug. e K obdilj 27 S ept. e P oče 22 A u g . e R en če H v a lic a A nt. C rucis ♦ K odelja Jo s. e Volče 30 M ar. s79 24. 831 21 S ept.23 F 'u rla n i A n d r. 832 21 S ept. 846 18 S ep t. Gor. St. 870 ♦ Jare c Jo a n n e s. e V rsn o L ib .. 85. 824 2 2 S ep t. S ep t. 814 2 2 Sept. e Č epovan 5 A ug. 860 13 G olja Jo s. e V e rto ib a 16 F eb. G or. P e tr ip r. 823 21 S ept. 851 3 0 A u g . 872 28 S ep t. e R o n c in a 23 N ov. G or. Gor. Gor. ex Id ria 8 J u l. e S. 874 6 ♦G rbec J o a n n e s . Sept. 851)30 G rioni A n t. Gor. 848 I lo v a r F r a n c . e C irk n o ♦ Je riz h Jac. Gor. Sept. 874 9 Apr. Gor. 875j 6 ♦ G reg o rč ič A n t. Gor. 875' 1 ♦ G o ljev šček F ra n c . 867 7 G a b erščik Sim on. 842 15 Ju l. Gor. 828 21 S ept. s73 14. C a rn . Gor. 847 2 4 Sept. e S o lk a n 8 J a n .. 842 ♦ Ju h A nd. e M oste p r. 840 7 Apr. e V ip u lza n o 24 Dec. 807 Ig K e rk o č S te p h . Gor. e T u lm in o 19 F e b . e S. o O bloka Lì A pr. 823 2 2 Sept. Gor. 842 15 Jul.. 847 24 S ep t. Gor. 863. 854. 87L 9 ♦ G rča B la siu s. e P o d m ev ec 30 O ct. 25 Dec.. 829 21 S ept. 853 18 S e p t. Gor. 846 6 Sept. 848 29 A ug. e D ob erd o b 14 M ar. 836 31 M ar. 828 21 S ept. 870 21 N ov. 834 2 2 S ept. Gor.. 795 19 Sept. . 868 ♦ Jo rd a n A n d r.

874 j 6 22 S ept.. 8 F eb. 823 1 Maj. 809 7 Dec. G or. C arn. e P re sk a K ošuta F ra n c . a rzo lla Jac. e P odm evec Kampe A nt. 845 11 Ju l. 860 27 Ang. N ebulae K^agl A nt. 824 SP o. e F o lian o . V en. 835132 19 Sept. e B a rb a n a m are o v ig A n t. 842. 853 28 29 A ug. 85( i 2 i S ept. Gor. o . e R u d a O rd in a tu s P re s b y te r Natus 21 23 5 19 27 12 27 26 O ct.10 20 Aug. «50 33 18 7 21 25 17 21 7 21 13 21 31 21 27 21 20 1 23 3 20 24 24 24 .. Gor. e Gor. 828! 17 M art. G or. e P o d b ie la a še ra Jos. Jan. Nov. 16 M aji' 826 11 O ct. C arn. h u m a r J o a n . e S e d u la K ranjec F ra n c . 873 7 22 Nov. e P o n ik v e K azar A nt. 872Ì16 S e p t. e Č erniče K®ban Jos. 807 18 M aj. e x A m plet. A ug. e C erniverh K ogar Ja c . 806 19 Ju l. 845|29 23 Se >t. e S ella V olzanae K ragelj Jo s. 852 23 A ug. Ja n .16 S ept. e C a p o re tto K uštrin Jo a n . e 'P ulm ino Keban F ra n c . e K anziano K usnik F ra n c . e L okvica *M . 851 9 M aj. 833 24 20 Dec. e fan. e Goče M erzina F ra n c . 821 833 860 824 845 824 1. e Q uadruvio orzina G eorg.e Ka K ut. Gor. e B a n jšic a K um ar Jo s e p h . 866116 9 S ep t. u u r . 836. ua.. 815 20 M ar. 852 25 A pr. 812 25 20 A ug. e B ru m a M arinič F ru n c .. e x Id ria Jalič A nt. e fan. Gor. 851 858. 856 11 N ov. Gor. 8501 8 21 S ept. Gor. Gor. e P lisk o v ica Mi.. e D eu tsch ru th Kosovel Jos. e x A m pletio K ravanja M ath. 841143 A ug. G or. e G ab ria jantoessi Jo a n n e s. Gor. 875! 8 31 Aug. Gor. 868 12 Sept. 846 24 F e b . “ ran lla rb a n u s . e L iv e k enegazzi F rid e ric u s . C arn. 849 6 21 Sept. Gor. Gor. 8 7 6 1 3 Sept. G or. S. e V e rh o v lje zza K>or. A n d reae Mi a ru šič Jo a n . e V e rh o v lje ». 879 18 21 S e p t. C ordovado Janziui A n to n iu s. C ru c is Kovisoni Ja c . 840 28 21 Sept. 883 31 22 S ept. 832 19 M aji 853 1 Ju l. 841 18 30 A ug. 849)20 21 S ept. 879 20 Sept. 12 J a n . e G ra d isca M arušič A ndr. 845:19 21 Sept. 824. Gor. 851 7 22 Sept. 829 8 Nov. a rin ič S tep li. 23 A pr. Feb. ani Jac. Gor. Oct. 861 32 24 Sept.. 845. Gor. Gor. Gor. e V olzana K ram er P h ilip p u s . 817 3 Nov. 848 27 M aj.. 8 5 6 2 5 A ug. 836 24 Ju l. L au r. 815 10 Sep. 1 F e b . O ct. 868 10 21 S ept.. 850 33 A ug. Gor. S.ru« šič * a « v / oJos. 837 13 O ct.. Gor. e H a id o v io Leskovec M art. 847 29 Ja n . A n d reae Gor. 846. 880 11 J u n i 884 21 Sept. 850 8 M ar. 14 Sep. 844 23 21 S ept. e K obdilj Jakuc A nt. 850 20 Nov. 841 31 Dec. Gor. Feb. Ital.17 23 Sept. e C erv ig n a n o Kukežič Jo a n n . Gor. e K ro n a u K ravanja A ndr. S c h o n p a ss Ku. Gor. 865 31 24 S ept. Gor. 847 12 Sept. e G o ritia K ociancič N icolaus e S. C arn. ex Id riae B ačae K enardig F rid e ric u s . 827 15.29 6 S ept.m ar L udovicus. e C aporetto K ra v ag n a J o a n . 871. C arn . 819 16 O ct. 884il5 Sept. i t i u . 815 12 Ja n . Sept. 820 22 O ct. 881. 844 22 22 Sept. 812 17 Ja n . 828 14 Ju n . S. Car. Gor. e Č erni V erh K apagna G eorg. e K ojsko K urinčič Jo a n . e Č erniča K ošar F ra n c .13 21 S ep t. C arn e V ipacco Kužnjk F ra n c is c u s . 1816. 823 27 Ja n . 824 27 A pr. Maic o rig C laud. 875 17 24 Sept. Gor. 26 A pr. e S ed u la L eban A ndr. A ug. Gor. e Goče Me®sar A ndreas G or. 837 18 21 Sept. G or. 833 17 Sept 86445 S e p t 864 9 S e p t 870 9 29 Aug. G or. e P o d la k a M ahnič A u t. 860 29 A pr. 8501 22 Ja n . Gor.49 Cognomen et Loeus Nativitatis Kos Simon. ce fan. e B ra zz an o . 833 4 20 S ep t. 874.. 841 14 Oct. 8 4 6 . 809 5 Ja n . Ital. Gor. Gor. 833 14 A pr.. 853 8 21 Sept. Gor. 855. Madon B las. Gor. C arn. 856! 5 A ug. 816. Gor. 845 16 S ep t. e Volče M ach atsch ek F ra n c . 873! 14 S ep t. 820 1 A pr.

877 1® 17 Dec. 824 23 Sept. L eo n ard i • P o ljš a k A lp h o n su s.. Gor. Jan. Gor. e x O pačjeselo • P a c h o r S te p li. 861 17 Aug. 824 10 Dec. 820 23 Sept 8 4 8 Ž7 23 Ju l. 857 1 18 Sept. 880 26 8 Dec. 8221 21 S ept 850 19 25 M ar. *84 26 i7 23 A p r.. V en e S tra d a d i C a stio n s M ozetič S te p lia n u s Gor. o M onte S. 814 21 Sept. 815 28 M aj. Gor. Gor. G or e N o g ared o • R ja v e c B lasiu s Gor. Gor. 1882 16 21 Sept. 841 23 Sept. 851 1» 28 Ja n . 811 4 A pr. 860 9 Sept. 8 1 6 ! 24 Sept. 857 20 A ug. e G oritia P o d re k a Jos. e G oritia • • P e te r n e l G e o rg iu s. 8 7 6 4 “ 11 O ct. Gor. e x O pačjeselo P a s q u a lis Aloy. 859 i 1 A pr. G or. Gor. e G o ritia •Q u ag lia Aloysiu« Ab. U o r. 814 24 Sept 842 28 3 21 Jul. 840 29 2 l Dec. 883 16 4 M aj. 842 27 21 Sept. Gor. e Podm elec N a n u t Joan. 837 26 22 Sept. 847 3 21 Sept. e S k e rb iu a P ip a n F ra n c iic u s Gor. 875 1" 4 M ar. Jan. 845 33 19 Dec. e D ollia T ulm . 12 A pr. e V isco • P a u le tič A nd. Gor. Gor. e M oraro • P a h o r A nt. 840 10 Dec. 848 14 F eb. 848 12 13 S e p t. 847 8 20 Aug. 24 A pr. C arn. e P e u m a P rim šn r Jos. Gor. e Š m a rje P o s a re lli (de) F e rd . 842 12 2 S e p t. Gor. e S t.34 3 M ar. 828 9 M ar. 854 19 24 Sept. e M o n te S. 822. 862 29 21 Sept. c S k e rb iu a P ip a n A nt. A n d re ae •P e liz o n Jos. 867 12 9 Dec. e S. P a v letič F ra n c . And. Ven. e S a lc a n o •M o se tiz h F ra n e . Gor. 866. Gor. 818 28 8 Nov. Gor. 821 Jan. Gor. 846 2 ' 11 Ju n . e S. 834 14 28 Ju n . 821 10 M ar. Gor. 833 6 21 Sept. Gor. 8s0 3 Feb. A ndreae | • P a v le tič Jo s. V iti P iric li M ich. 840 4S 21 Sept. 848. Gor. 842 22 16 J a n . P e rk o A nt. 842 9 Sept. 844 19 Sept. Gor.. 841 15 Ju l. e S ovodnje P elizo n V a le n t. e S a g ra d o •P ip a n A lo jsiu s. o Cividale • R e v ig n n s Jo an . e S a lca n o •O k o rn F id e l. 829 21 Sept. e G oritia P e rv a jn e M a rtin u s . 833 18 21 Sept. e V e rto ib a N a u u tti A n to n in u s e G o ritia » N a rd in F ra n c .50 C o g n o m en e t L o c u s N a t i v i t a t i s M ic h ellu ti F ra n c . Gor. Gor. 806 12 M ar. Gor.. e C hiopris M urovec Joannes. 822 19 Sept. e C erovo • P u s s ig Ja c o b u s. 8 4 7 1 6 Sept. e Sovodnje P e n z in C arol. e R o n c h is N a tu s O rd in a tu s p re s b y te r te CS 23 Sept. 855 10 Aug. 81 ij 24 S e p t. e St. Gor. Gor. 819 24 Sept. 821 ' ló Dec. 874 24 24 Ju n . e P o d g o ra P e rš ič F ran c. e S k e rb in a • P ir ih Ja c o b u s. e S. M ich. e C irch in a M ullou B a rtk . e T u l m ino P e rd ic h M ich. 816' 30 J u l. 831 32 27 Aug. 883 10 23 A pr. 847 1 O ct. 824 28 Ja n . Gor. C arn . 866 27 2 Feb. It. 839 8 22 S ept 849 29 21 Sept. 856 18 Sept. 880 25 5 M aj. Gor. e G uinpegine O b lo k a r M ich. 853 26 Ang. e N ovake P ilo sio A nt. 868 13 835 24 28 Dec. 858 7 21 Sept. 848132 1 M ar. V iti P i t to r i t i F ra n c . 863 2 * 23 Ja n . 803 21 Sept. Gor. 813 17 M art. Gor. It.. 848 33 22 Sept. 8261 8 Nov. Gor. 801 j 25 10 27 N laj. 843 21 A ug. e Š m a rje • P o ljš a k J o s . Gor. 876 l9 23 Sept. e C arniopoli O liv o A nt. e G a rg a ro M ondini Jo an . S c h o n p a ss R o d a ro Jo tu in es. 871 2« 19 M ar.e R o m an s N icoli Ja c o b u s. e P o d m e v ec P e tc o s ig F ra n c . Gor. 823 23 Sept. 811 2 Maj. e T ern o v n • P e r t o u t L a u r. . A n d reae •P a v le tič G o tth a rd u i. 841 844 8 2 O ct. e M erna M očnik A nt. 8111 3 2 Aug. 850 29 Aug. Gor. 853 27 Aug. 868 824 33 19 Ja n . 849 8 21 Sept. 878 8* 25 M ar. Gor. 842 19 Sept. e G oritia •M ilo s t M a rtin . e C ra u g lio M ig h e tti Carol. 830 2 A pr. 852 32 18 O ct. c S o d ražica P rin č ič S te p h . 833 10 M ar. 806 27 Ju n . e St. 817 i\ 5. A pr. e M onfalcone • P rim o ž ič M a tih . Gor. 820 21 Sept. e G o ritia P e tea n i Jo scp h u s. e Ja m lje P a e h o r Jos. 857 18 Sept.

Gor. C arn. 803 21 S ep t. 845 28 O ct. 8 4 9 il5 15 A ug. 846 1 Sept. 843 15 Ju l. 846 28 29 A ug. 849 J Sept. 8 5 Oct. Gor. 870) S 11 Ja n . e G o ritia 'o m až ič F e rd Gor. C arn. K oncili S ta rm a n S te p h . S ilv e s tri Jo s. Gor. e K ern R u ta r T h o m a s. Gor. e T u lm in o ‘ S m re k a r F ra n c . 868 21 6 Ju l. 826 22 S ept. 820 22 S e p t 844'11 26 S ept. C o rm o n s Schauli Jos. 869 8 17 Apr. 854 26 A ug. 847 28 Nov. Gor. e T ap o lean o T re v isa n Jo a n n e s. 871! 12 22 Jan . Gor. 834. e P la c e n tia %T brindelli P e t... 820 21 Sept. 18 S ept. 844 18 Sept. 847 43 13 Jul.U U 5 A ug. Gor. e M onfalcone “■Toso Jos. A ugu9t. Gor. 825 21 Sept. ju n . -C1 23 S ep t. Gor. 839 8 13 A ug. Gor. L uciae S k o č ir Jo se p h u s. Gor. 810 20 Nov. C arn. 843 1 S ept. e M edana ‘ Sfiligoi A n to n iu s. e R onchi T erp in A nt. 864 14 26 M ar. V iti S a m a r A nt. 843 15 Ju l. e M oraro e e e Natus Ordinatus sb Presbyter ja. 824 21 S ep t. 850 22 6 M ar. e V ippac. 877 1 6 5 Jan . 8 6 6 2 8 3 Feb. 846 24 Jan . 845 6 S ep t. 4 10 Jul. 872115 19 Nov. 867 30 3 M ar. 830 4 . e St. 8 7 1 112 4 Maj. e K viško T o m s ig A loysius e G o ritia T o m s ig F ra n c . 841 20 F eb. 869 16 2 Jan . Ita l. 857 10 2 Jul. 838 22 14 Apr. 874(12 4 M ar. e T oplice ‘ S k e rt A n d re as. e A m p letio S o u d a t Jos. 842 19 S e p t. Gor. 800 26 19 Apr. Gor. 813 25 Nov. 8 7 Jul. V en. Gor. 843.14 3 M aj. e C a p o retto ‘ S eb o b er Jo a n . Gor. e M oraro S ita r F ra n c is c u s C arn. 878 43 4 Oct. 844 6 S eut. 869. e S. e G abria T o n c ig Joseph. 816 O. 808 21 S e p t. 852 22 M art. Gor. Gor. 866 13 19 M ar. e M edana T o rre Aloys. e Ž ab če S ta g n i L eo n a rd . e M edea ’re v is a n B ened. 844 i 18 S ept. 843| 33 21 Dec. Gor. 809 20 A ug. 822) 21 S ept. 847. 858(18 19 Ju n . 872 7 18 M ar. e L evpa S tu b e lj V in c e n tiu s. G or. 847. e S. e x O n ta n ia n o ‘ R ožič F rancise. Gor e L ucinico T u š a r G re g o riu s. Gor. M artini ‘ R u b b ia V in c e n tiu s e G o ritia ‘ R u te r L a u re n t. e C erv ig n a n o T o m a n in V inc. O 821.15 7 Sept. H 72'l2 16 Ju n . e St.. 8161 24 S ept. P e tri S lo k a r Jo a n n e s. e P la n in a S e lla k Jo an .. 816)21 Sept. e G oritia S c u d e la ri P . e G oritia T om šič Jo s. Gor. Gor. 843 19 Sept. 848 32 4 A ug. e P e rte o le T ra v e rs a Jo a n . Gor. 846 23 25 F eb. 834 1 9 11 Ju n . D aniel. Š ušek F ra n c . 8421 8 13 Ju n . 8691 7 7 F eb. 829. 869 31 8 Dec. 826 22 Sept. e T e m n ic a S tru k e l G reg. L o m b a rd . 868. e B ilia n a S c h m u tz Jo a n n e s. 832 28 A ug. Gor. Gor. 827! 21 Sept. 872 12 10 A pr. e T e rg e s to Sfiligoi A nt. e G o ritia T a m b u riin i A nt. e M oraro ‘ Sion L eonard. 854121 10 Oct. Gor. 83:1 21 S ept. Gor. e C orm ons Sion L eo n ard . Oct. 21 Sept. M ich. e U n te rfe stn iz ‘ S te p an č ič F ra n c . Gor. e V e rh * S essich A nt.Cognomen et lo cu s Nativitatis R overe A nt.18 22 Jul. c Salo *Sedej F ra n c . 833 '23 5 Jul. 819 10 J u n . 8 4 7 1 9 9 Dec. 821 21 S ep t. e F le a n a ‘ S a v o rg n a n i de V inc. Gor. 845 18 Sept. Gor. Al o r . 859 18 1 M ar. e K am n je S lu n d e r Jo sep h . 13 Jan . Gor.. 819 4 Dec. 805119 S ept. 869 27 15 Ju n . e fano S. 8 0 2 j 20 Sept. 869 29 8 F eb. Gor. (Jirkno Selak A nt. e S. 844 15 S ept. 808! 21 S ep t. Gor. 834 24 20 Oct. S ch o n p a ss ‘ Š tru k e lj M ichael. 855 19 23 Sept. Gor. e R onchi T rib u s so n Jo a n n e s. e Id ria ‘ T u n i Jos. 847 6 S ep t. 843 30 A ug. 841 18 S ep t. F lo rian i T ilg n e r Alb. G or. 842|38 10. 842j 8 5 A ug. e S.. 871 28 25 M ar. 842126 15 Ju n . e G oritia T o ro s A nt. 8 4 6 2 4 11 Jan . e S. 831. 819 21 S ept. Gor. L u ciae S alim beni de A u g u s tu s . 820 21 Sept. Gor. 817 1 24 Sept. 834 23 Sept. 849 1 Sept..

Gor. 881 31 20 Ju n . Gor. 849 25 9 Nov. S. 847 2 F eb. B apt. 840 28 S ept. I ta l. 8 6 1 1 1 7 M aji 856 27 A ug. e C a p o re tto ♦ U tili P e tr u s . D olegna V e n d ram in i Jo a n n e s. 861 28 20 S ept. C arn. 842 25 10 S ep t. 880 83 15 Ju n . 854 31 26 O ct. ♦ Z e rn it/ A n to n iu s.. Gor. 861 19 16 Apr. e S tra sso ld o V e n tu rin i J u liu s . e G o ritia ♦ Z o ra tti F ra u c is c u s . G o r. Gor. e G oritia Z e n a ro lla Jo sep h u s.Cognomen et lo cu s Nativitatis iJ k m a r ADt. 837 21 Sept. 873 30 3 Nov. 821 24 M art. Gor. 834 13 Ja n . 842 19 S ept. e S. M art. e F lu n iin e Z iin g e rle F ra n c . e S o lk an ♦ V alu ssi Car. Gor. 860 27 25 Nov. 838 24 Sept. presbyter 3 M aj. e F lu m in e Z a v a d la l Jos. 850 30 Ju l. 871 11 1 Apr. 816 15 S ept. 848 6 S ep t. 857] 1 1 S ept. C arn. e M oraro ♦ V elisc ig A n to n iu s. e G ab ria Vip. Z u ttio n i Seba^f. Gor. 820i 23 S e p t. Gor. e P o d b e rd o ♦ Z arl A n t . Ital. 865 9 22 Dec. 876 26 27 Ju n . 837 12 F eb. M art. 824 i 21 S ep t. E u g . e S o lk an * V u g a P e tr u s Gor. 817. 812 10 S ept. K an ale V u g a Jo an . C a rn . r G ra d išk u ta •Z n id u rčič A ndr. Gor. e F a v e n tia V a len ta Ant. 848 ’ 8 4 S ept. 856 18 S ept. 822 21 Sept. 835 23 Sept. G or ^ R enče Natus i Ordinatus . 866 24 22 Ju l. Gor. S. 878110 27 S ep t. 843 29 3 M ar 845 6 Sept. Gor. 849 27 1 Sept. e V ilesse V e c h ie t Jo a n . e P e rv a č in a Z o rn Joseph. 840 15 S ept. 852 29 A ug. e V erh p o lje U rb a n č ič A nd. L au r. 8|26 22 Sept. 864 30 3 Ja n . Gor. Gor. e x Id ria Z a n e tti A dam . 875 14 14 O ct. 805 20 A ug. Gor. 825 23 Sept. 816 24 Sept. 8 7 1 2 3 13 Ju n .. Gor. 852 23 16 Ja n . Gor. C a rn . V is in tiu i Jo an . Gor. 846 6 S ep t. 842 28 A ug. 859 7 2 5 M aj. 872i 8 10 M ar.. I ta l. e D olegna V eliscig D om inicus. 872 29 4 Sep. 841 25 Jul. 879 25 . e fan. e M edana ♦ Z u rm a n C aro lu s. 854 20 S 'pt. Gor. 851 21 S ep t. e M ariano ♦ Z iin g erle A loys. 8391 24 S ept. e G o rjansko Zei Jo sep h u s. e B razzan o V is in tin i L eo p .. 867 43 27 N ov. Gor. M ossae V is in tin Micia. 829 27 Mar. 871 8 3 Nov 837 22 S ept. V a le n tin č ič S te p h . 837 29 2 Dec.. 840 23 S ep t. 829. 804 15 26 A ug. Gor. 838 18 S ept. e M orska * V u g a M ichael. e P e r v a č i n a Z orn H ila riu s. Gor. P e tr i ♦ V idic F ra n c . 8 19 A pr. 859 17 Aug. e M ern a W e s te r Jo a n n e s. e T a lm a s o n s V e cc h i Jo a n . e S tra sso ld o * V e rze g n a ssi J o a n . G or. e Gor. 836 28 Aug. 842 26 16 M ar. e fan. 851 24 20 A ug. 833 11 27 O ct. 852 29 28 F e b . Gor. 8 2 7 1 21 S ep t. e L ab a co * V isin tin Jac. Gor. e G o ritia ♦ Z o r n A lo y s .. 847 16 O ct. 859 20 28 Apr. Boh. e G oritia ♦ Z iak F ra n c iscu » . e Novodvor ♦ V ales M a rcu s. e V eldes ♦ W o lf Jo a n . 848j 7 13 Jan . 841 31 27 Sep. 863 19 21 F eb. 835 5 28 Nov 820 10 Dec. 21 S ep t. 21 S e p t. 838 18 S ept.. 871 18 10 F eb. V en. 868 14 23 O ct. 814 2:t Sept. e M edea Ž n id a rčič A ndr. 835 28 A ug. 852 7 4 Nov. e fano S. e K a n ale V u k L e o p o ld u s. 868. Gor. 860 4 13 S ep t. V u g a A n d re as Gor. e P e rv a č in a Z u c c h ia ti M art. e C erneglons V e n tu rin i A n g e lu s.

d) Kxistentia ab immemorabili sine ' A »imo 1863 ad Par. 1496 12 C rau g lio 1771 B anjsica 12 C ru c is (S.) ^apriva 1605 i) . 1763 10 D oberdob Biljana 1480 f) (26 D olenja Borjana 17 D o rn b e rg 1785 28 D reženca B orgnau u m . docum. quin annus determ G rad isca i Antiquissimae erectionis. documentis asseritur. elev. 1771 l26 G o re n jep o lje “ er°u (C erovo) . 1616 9 C epovanum . D an.vi­ dentium hujus Parochiae et udne a) Parochiam Circhinae qua VicaXarum Capellaniarum praemittitriatum multum ante a. . 1663 c) 7 C o rm o n tiu m A quileja . 1750 21 F lu m ic e llu m B r u ma . . erect. 31 C orona 1031 Avèe Auza) . k a n tia n i (S. quod vero.30 Foli a n um C am p olon go 1651 J a n a lis K an al) . 1726 d) 18 Č e rn ič a (-če) B eg lia n o 1836 23 Čez-Soča 32 D anielis (S . £ C u ra t T 11445 30 C hiopris 31 C irch in a (C irkno) 1») 16 C o m m en u m (K om en) ib) Atnpietium • Ad reae (S) .) . Andrene dicatum. Curat. certis e document firmant.38 1550 1510 1770 !16 1631 h) 19 1757 11 1764 21 1869 28 1574 20 1747 13 1188 21 1424 1346 (c) 1694 1711 1785 1811 (d) (e) 1754 1757 1757 (f) 1342 1755 407 1772 24 31 26 26 23 25 19 20 22 9 11 19 27 23 10 32 14 Novembris 1102 desuper data et in Archivio Capitulari Civitatis Austriae (Cividale) asservata. Italia Pp. ! E rec t. vronoyrafica evincitur. erui non potest. A ieilo . j A nnus E re c t 1300 29 1545 i 15 1845 19 450 27 1642 29 1470 30 1785 18 1640 . . . 1766 20 D uinum (Devin) Brauica 1870 1-28 F a rra . 31 G a rg a ru m . 1 Jam anno 1306 mentio fit hujus fi Item. con­ e) Antiquitas erect. 1356 N. die 24 G rado . parochiae.b) ji'tas e libris Baptizator indi­ tum fuit. 1428 |1) F r a t ta . T ~~ ■Altura . Anno 1854 ad Parochiam elevata 1 directionis epocha e certis docu »lent. jjl Anno 1857 ad Parochiam elevata.53 j A n n u s | e® N om en S ta tio n .29 G ab ria (-je M ernae) A aven zan o . . d) 132 G orjansko . a. deinceps in templum reaedifica. 1784 e) 17 D e s k la . . e. non eruitur..) '23 G abrovica . nam G ra d isk u ta -d išč e . . . .j Conv 585 »ata ( B a t e ) . c Certis e Documentis non eruitur. 1545 exc) At> immemorabili extitit Sacellum titisse documenta probant.) b elv ed ere 1758 g fa g in j (B erg o g n a) . . 1782 b i j 1( G abria (-je S. erv in ea n u m 1598 G ra d in a (G radno) ®) Becent. Celestini III. primum mentio Jit hujus par.) . B atuje . sicut ex inscriptione cata. I ' Ad parochiam elevata. 1295 ^ap orettu m (K obarid ). G rah o v a N om en S ta tio n . . t Ium qua diu exist. 1766 24 F le a n a Bukovo 1842 g) i*S F lo rian i (S. Barbana 33 C rucis (S. Brazzanum 1500 B restov ica .

1790 . 10 1552 2« 1822 9 1540 13 1*1 22 1560 1557 c) 29 1550 26 it 1784 ■Ji 1810 ‘21 1760 K' 1762 14 1806 2l 1643 15 1774 17 1876 15 1704 1765 d) 16 itf 1789 1629 |ai 31 1342 10 |1450 9 1425 ti 1490 8 1756 183(5 !» 1871 i* 1785 e) 1 " 1702 1739 f) 1768 Aliquando ecclesia „par ochiaM quae inde ab anno 1527. M artini S. K ro n b e rg L au re n tii (S. non prostat. 1869 ad Parochiam meta. 1797 2 M ons S. L a u re n tii (S. Parochiae et adnexaruin Cap). in coli.) p r. | A nuns “ I E rect. Bulla Pp. erect. e) Anno 1802 ad Parochiam elevili g) Anno 1802 ad Parochiam elee. d) Annus erect. . super data et in Archivo t’. 1784 g 27 P o d b e rd a (-o) 22 P o d g o ra 1789 32 1525 21 1768 33 (h) I A nnus I E rec t.e e) Anno 1857 ad Parochiam elevata laniaram praemittit. Est nocue erectionis. vetustae e document III. 1787 1584 e) 13 P lava 1295 25 P ia z z u tta 1626 f) 29 P lisk o v ica . . K am nje K o b iljaglava K ostanjevica K ozana K ožbana K re d a . M artini S. Nom en Station. C urat. 1*32 . . . e docum. .54 Nomen Station. non extat. . H aidovium (Ajdovšina) H ilarii (S. (c) 27 N ovake 1789 17 O bloka 1810 9 O pačjeselo . 1754 26 (a) 29 166(. Parochia antiquus.itjt*" tular. 1334 1 6 M edana 13 M e d e a . L ogje (Loncli) L okovec L okavec Lom . L u ciae (S.) . 1796 12 O talež . L evpa . desant. . . 1786 M erna (M iren) 1757 ernicum (M ernik) 1785 !“ M . stat. L ibušina L ipa . e) Anno 1817 ad Parochiam f) Anno 1848 ad Parochiam cU*>a) . le) asservata.j .) Gorit. il8 M auri (S. 21 N ab režin a 1725 27 N ogaredum . Id ria (Bačae) Id ria (Canalis) Ignatii (S. 1747 19 P e č in e (P ekina) . la. {) Anno 18(13 ad Pur. 1756 17 P eum a 1781 9 P ie ris . T e rtii M avhinja (-e) M au ricen a Ins.) Gorit. sed docume>d\ al An. 1846 13 O telca . 1741 12 P e tri (S. 1872 25 O rehek 1671 27 O sek . die 21 Novembris 11!)2. (d) 16 P e lag ii (bem polaj) 1797 17 P é rte o le 1770 12 P e rv a čin a 1800 18 P e tri (S.) ad Sont. . Coelestt** b | Annua erect. ignotae epuc. BigM' nani translata fuit.) Moss. L ivek (Luico) L okva . . . . . Cars.15 M ons Sauct. existentiam hujtd d. . V iti 1871 3o M onsfalconum 1570' 12 M orarum 1726 I1400 b) 18 M ossa . M artini S.) Neb. . 20 M usculum . Gor. Civitatis-Austriae (CictdO" c) Instrum. elee. erection. . L og ( M itte lb re tt). uon eoif h) Curatia vet. Ja g e ršče Ja iu lje Joanniz lval (Kau) . . L ucinicum M arianum . C urat. erect.

faciunt hujus Pa­ rochiae. 1836. P uth ae tlie u t. d] a.. Parochiam hanc sub Ji' S. 20 1550 1772 b] 26 S tiak . Tomaž) 1787 P oča 1858 16 33 T re n ta Puda . 32 24 V illa-V icentina . et 1863. 1579 Ronchae 32 1788 11 T e rtiu m 1631 P onzina (R očin) . T hom ae (S. S£ eruitur. 13 M J Ad Parochiam erect. 1 :: docum entis evictus huic C uriae A rchiep. Lit. ad Exposituram denuo evecta.o. 1184 c] 25 1785 17 V ilesse Pedala [S ed lo ] . non prostant. 1747 21 7 T em nica Pochi (S. vacante die 19. primae erect. jam extitisse V ogarska [-oj 1757 19 Vojščica documenta probant.b] Documentum erectionis non exiPm luno e t V icario P a tria rc h a e A stit. 1482 Romausium . qua diu existens e Chronica Gorit. C urat. Kochi e x tru e re . 1600 1839 Pdraussina . N om en S tation . [ej 1854 9 28 T rib u sa sup.. ad Parochiam evehe­ 1 Annus erec. Instrument. Aguil. Pogradu m . A quil. 26 1807 1755 16 V ipulzanum [-polže] Perpenica . 18 1782 13 S. V iti [Foroj. (d) 17 1750 24 T ernovo A m p le t.55 Annus si Nomen S tation. Patr. 1307 mentio fit hujus parochiae. stat. Ž ablje . ad Par. Sept. c4 E rect. IV. 27 8 V edrignanum -drijan 1192 P alcanu m . 1 *1 A nnus I E rect. j. S rb a st. 1700 P uttarsium . 1540 13 1785 14 T rib u š a inf. 1570 1402 Pchònpass ("S. dicti. ] Anno 1846. perp. O ptatur. Jam vocatione s. ad Parochiam elee. P a ssu s) 10 1832 1575 32 V erto jb a Poodovacca . 14 S red n ja 1762 Ponikve 14 1772 32 S teržišče 1784 P raticellum . N ascim beni Decauus Jiabitantibus su b u rb ii Goriticnsis. elev. [Solk an ] Tb] 19 1758 1630 g] 20 V elikidol Pamaria [Šm arije] 24 18 V ersa . Anno 1867.] . patulam est. 1618 h] 22 14 Sgonik P odm evec . innotescat. incendio absum Visconum 30 loOO ta fuere. . ann1015.) . 10 1493 neia saeculi XV. cum documenta 10. Capellam sub in­ Mtas e libro baptiz. 1769 12 e] Documenta erect. (a) 16 1788 8 Soča 1851 P odsabotinum 10 1756 15 Sovodnje 1863 P olica . 1497. 30 1760 10 Strassoldtim Panzianum (Renče) 1475 15 1755 15 S e b re lja 1786 Ravna . A ltare m aju s m ense A ugusto anni 15()o. 1652 a] 12 31 T ulm inum [Tom in] Paciletto ra 23 1683 1787 24 T u rria cu m . indicata. tunc tem poris so tto -T o rre P] A ». Aug l8i. 19 1786 9 S kerbina 1756 Ravnica 25 1570 1580 c] 20 T apoleanum R eifeuberg . 1860. C urat. an. u t verus a u t saltem probabilis annus (loc falsi) pier. Quisca iK vièko) . in vic. incendio absumta fuerint. 30 1570 Viscum 29 [d] a] documenta erect. cujus a. 1843. e documentis non batur. a P e tro Carolo E piscopo Ca. ■ 4 'iilejensis consecratum fuit. concedit. «o. an. V olzana [Volče] . Z apotok 18 1813 ®] Sede P a tr. 1356 primum mentio occurrit hujus parochiae. commem. 18 1703 23 T ernovo S c h o n p . nullum adest. 11 1873 . Joan.

.

. T y p i « H i 1 h r i a n i s.A rc h i-I> io e c e s e o s (& § H I T I f ® S 1 1 IN E U N T E A N N O Q O R IT IA E 1885.

.

A n n i asterisco * notati certe determinari nequeunt. V a le r ia n u s. Graecus M aroellinus. Afer 2. . S. G a llu s S. 1. Graecus C h r y s o g o n u s II. . R o m a n u s S te p h a n u s . A qu ilejensia C h r y s o g o n u s I. . H ila riu s s e u H e la ru s. e P o la in Istria S e c u n d u s . S a lic u s S N iceta s. . N. . M e diolanensis M aced onius .SERIES ANTISTITUM A quilejensium et G oritiensium Series A ntistitum A quilejensium . Ad Ab anno annum 1 63* 2 • • • 3 4 5 6 314 7 8 347 90* . . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 369* 389* 407 * 434* • • • 444 451 454 485* 500* 521* 529 389* 4 07* • • • • • • ■ • • 447 454* 485 • • • 515 • • • . Graecus A g a p itu s T h eo d o ru s B e n e d ic tu s F o r t u n a t ia n u s . H e r m a g o r a s . A q u ile je n s is A u g u s t i n u s . E p isco p i. G e rm a n u s S. Archiepiscopi. Graecus M arcellian u s. A ltin as M axim u s J a n u a r iu s . B e n e v e n ta n u s A d e lp h u s seu D elfin u s. S. C h rom atiu s.

.. Piranensis Fortunatus Felix Joannes II. Joannes III.. A q u ile ja e . 847* 850* 871* 874* 901* .. Valpertus Fridericus I. 557 569 571 586 569 571 586 607 Paulinus I. Polanus Serenus Calistus Sigvaldus. 612 Epiphanius e Castro Urnago in Istria.. Pauliuus II.. 685 Christoph. Beneventanus..... Probinus. Elias.. Patriarchae. A q u ile ja e . Ariminensis......... 21 22 23 24 Ab anno Ad annum 3... Forojuliensis S.. qui et Urbanus Maxentius Andreas. Joannes I. 847* 850* 871* 875* 901* 928 • • • ...... Petrus I... 648 Maximus Dalmata 6 6 8 Stephanus Parentinus 673 Agatho. Justinopolitan. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 698 711 717* 762* 776 .. 25 607 26 • • • 27 628 28 29 30 O rth odoxi .. O r t h o d o x i .. Forojuliensis Venantius... s u b la t o ...... • • 711 717 737* 776 802 811* 811* • • • .. .. . Leo.. 613 Cyprianus Polanus 628 Primogenius Aretiu..... Ravennas S ch ism a tic i.. Graecus Severus. In in su la Grado 607 Candidian. S c h i s m . . Forojuliensis .IV N. Aquilejensis Marcianus... Forojuliensis Ursus I. Italus Teutimarus.. Polanus... Germanus Lupo seu Lupus I.seu Paulus Rom....

M e d io la n e n sis „ „ S e d e s v a ca b a t B . G e r m a n u s E b er a rd u s. H e n g e lf r e d u s . e D u c ib u s C arinthi® U ld aric u s II. e D u c ib u s C arin thiae q u i et V o lr ic u s . G e rm a n u s R a v e n g e r u s se u R a v e n g e r . J o a n n is R e g is B o h e m i® filiu s L u d o v i c u s T u rr ia n u s M an q uardu s de R a n d ec k . S la v u s U ld a r ic u s I. R o m a u u s A n t o n iu s II. A u g u s t a n u s P h i lip p u s de A le n c o n io . — A lex a n d er. F e r e n tin a s O tto b on u s de R a zz is. G e r m a n u s G o te b o ld u s. e d u c ib u s M assovi® . H u n g a r u s „ „ S ed es v a c a b a t L u d o v ic u s III. G a llu s N ic o la u s. G a llu s J o a n n e s V . G e r m a n u s J o a u u e s IV. G e r m a n u s S ig e a r d u s e C om itibus de P le ie n . C a m p a n u s « « Sedes vacabat R a im u n d u s T u rr ia n u s. S c a r a m p u s M ediarota. Gera. V old aricu s G erard u s.cti G e n e sii. G e r m a n u s R o d oa ld u s. T e c k iu s . R a v e n n a s P o p o vel W o l f g a n g u s . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 69 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7o 7l 72 73 74 75 76 71 7? 75 8( U r su s II. G e r m a n u s H e n r ic u s . de P o r t o g r u a r o = A u t o n i u s III.B e rtra n d u s e C om itib u s S. L u po se u L u p u s II. P la c e n t in u s G a s t o n u s T u rrian u s. P o lo u u s . e M arch ion ibu s Moravi® A n t o n iu s I. Card. C ajetan u s. G e r m a n u s F r id e r ic u s II. e C om itib u s de T r ev e n G o tefre d u s P e r e g r i n u s II. da P o n t e . M e d io la n e n s is P e t r u s II. F o ro ju lien sis P e r e g r in u s I.V N. P a t a v i n u s 1 439. G e r m a n u s B e r to ld u s ab A n d ec h s G r e g o r iu s de M o n t e lo n g o . V e n e tu s L u d o v i c u s II. M ed io la n e n sis P a g a n u s T u rr ia n u s. V o lc h e r u s de L a u b r e c h tsk ir c h e n .

G orit R u d o lp h u s J o s e p h . G r a d o n ic u s. B arbarus. Principes. V e n e t u s M arcu s II. e Comit. 1752 1 7 7 4 | C arolus M ich ael e Comit. E piscop i G aritienses seu Gradiscani. V e n e t u s M arinus Card. V e n e t u s H e r m o la u s I. C arn iolu s III. G r im a n u s. idem qui supra 185 4 | F ru uciacus X a v . A rchiepiscopi. 188 3 | A n d reas G o llm a y r . G r im a n u s. V e n e t u s D io n y s iu s D e lfin u s. V e n e t u s D a n iel Card. il 83 0 5 |l8 3 5 6 1855 7 1883 1 8 3 4 | J o s e p h u s W a lla n d . V e n e t u s F r a n c i s c u s B arb aru s. A rchiepiscopi S. B arbarus. ab E d l i n g . Goritiens. B arbus. G o r it 1774 1784 j II. D o n a t u s . 3 1788 '1816 | F r a n c i s c u s P h ilip p . Styr* 4| 1819 !1830 | J o s e p h u s W a lla n d . G r a d o n icu s. . Carniolu s. D e lf in u s . M etropolitae in regno Illyrico. L u sc h iu . Ab anno 14 6 5 1471* 1491 1493 1498 1517 86 1 5 4 6 87 1 5 9 2 88 1 6 1 6 8 9 1622 90 1 6 2 8 91 1 6 2 9 92 16 5 6 93 1 6 5 7 94 16 9 9 95 1734 81 82 83 84 85 Ad annum „ „ S ed es v a ca b a t M arcus I. P rin c ep s. I. V e n e t u s N ic o l a u s II. Carinth. Card. V e n e t u s Joannes II. V e n e t u s D o m i n ic u s Card. V e n e t u s 1471 1491 1493 1497 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1751 Series Antistitum (ìoritiensium. ab I u z a g h i. R. e Comit. I. P rin c ep s. D elfin u s . ab A ttem s. V e n e t u s A n t o n i u s IV.VI N. V e n e t u s H e r m o la u s II. | Aloysius Zorn. V e n e t u s A u g u s t i n u s II. G r im a n u s. G r im a n u s. Card. V e n e t u s H ie r o n y m u s G r ad on icu s. Princeps. V e n e t u s Jo a n D e s V I.

assistentibus Illu strissim is ac R . ab A ugustissim o Im peratore FRAN CISCO JO SE PH O I. A rchiepiscopo A n d r e a G o llm a y r . ep isco p u s Parentinus et P olen sis designatus . ETC. c. Arch. E pisc. de die 2 2 . C ap. ejusdem an111 Sedis E p isco p a lis P olen sis solem uem p ossessionem R esolu tion e supr. Junii 1 8 8 3 . die 2 5 . XIII confirm atus. die V .ORDINARIUS CELSISSIMUS ILLUSTRISSIMUS ET REVERENDISSIMUS D OM INU S PRINCEPS . 1 4 . sed is E p iscop alis P aren ­ d a e .ARCHIERISCOPUS. THEOLOGIAE DOCTOR. G oritiae die 1 4 . D . O ctobris 1 8 8 3 Sedis A rch. .M artii. Januarii 1 8 5 7 . S. Suprema R esolu tion e dd. E p isc. A ugusti 1 8 8 2 .uiis I). a u l. Januarii 1 8 3 4 . . tit. Sacerdos °rdinatus 1 3 .Ju stinop .m o Dno L E O N E Pp. e t F r a n c is c o A n ia n o F e r e t iè . N atus P ervačin ae dio 1 3 . Sede c°nfirm atus. consecratus . V eglen si. . Septembris ejusdem anni a Ss. 2 4 . D om inica L a e ta re . T ergestino . D om inica P entec. E T C .. ^ la v in a . die 9 . METROPOLITA. atque 1 3 . E T C . G oritien sis s°lemnem possessionem adiit. A ugusti 1 8 8 3 a S. M aji.0 ritiensis nom inatus. I n u l i n e N e p . r. Januarii 1 8 8 3 a C el­ assim o Dno Pr.

EC C LESIAE V EG L EN SIS c u m a n im a b u s 5 0 . E p is c o p u s P a re n tin o -P o le n s is su p re m a R e so lu tio n e dd19. Ju s t. Theologiae Doctor.m us D o m in u s Franciscus Ananias Feretič. Ju lii 1878 d e sig n atu s . 8®' de c o n firm a tu s. D ocom bris 1816. A ug. S acerd o s ordinatu® 17. P raelatus domest. M aji e. e ju sd em m ensis Sedi® e p isco p a lis P a re n tin a e a tq u e 24. e t 13. a. 27. G o ritia e d ie 23.6 3 7 Ill. die 4. J u n ii Sedi® e p is c o p a lis solem nem p o ssessio n em a d iit. S e p te m b ris 1878 a S. po®9' ____________________ a d iit.m us D om in u s Joannes Nep. M aji 1882 pf® S e d e E p. E p isco p u s V e g len sis su p re m a R®' so lu tio n e dd. T e rg . S ede confit' m atu s. Theologiae D octor etc. 8*' c erd o s o rd in a tu s 29. d ie 27.0 3 3 Ill. de d ie 29. R e so lu t. D ecem bris 1839 . A u g u s ti 1852. Ju s t.m u s et R .2 EPISC O PI S U F F R A G A N E I HUJUS METROPOLEOS. Ss. e. EC C LESIA TER GESTIN iE et JU STIN OP O L IT A N E cu m a n im a b u s 3 2 6 . Ju lii 1882 a S. a. D oceinbris 1879 d e sig n a tu s. N a tu s V o rb e n ic i in in su la V eglcnsi dio 18. A ug. 5. O c to b ris 1878 c o n se c ra tu s. c o n se c ra tu s. T e rg . d e sig n a tu s e t die 5. A p rilis 1828 . N a tu s in B o rst in Is tria d ie 13. N o v e m b ris S e d is e p is c o p a lis Polensi® po ssessio n em solem nem a d iit. Solio pontif. G o ritia e die 6. su p r. sol. Cruce au rea pro m er itis in sig n itu s etc. Glavina. assistens. . d ie 13. S u ae S anctitatis. P a t r i t i u s rom anus Ss. 6.in us et R . F e b ru a rii 1880 a S. Sede confirm »' tus. 1882 S ed is episc.

M aji P o le n sis so ­ b n e m p o ssessio n em a d iit. E p isco p u s P a re n tin o -P o le n sis s u p r e ­ ma R eso lu tio n e dd. Sanet. M aii 186 3 .m us D om in u s Jacobus M i s s i a. N ovem bris a S. O ctobris 1884 d e sig n a tu s.nms et R . d ie 13. E c c l e s i a e p a r e n t i n a e et p o l e n s i s cu m an im a b u s 9 0 .m us et R ev. J u n i 1884 d e sig n atu s.9 7 7 111. G raecii d ie 7. cu m an im ab u s 5 6 3 . T h eologiae D octor etc. Fl app. C rucis p ro p e L u tte n b e rg in S ty r ia die 30. A p rilis 1 8 4 5 . S. Ss. d ie M artii e. S e d is E p isc o p a lis P a r e n tin a e e t 14. . 28. S ede c o n firm atu s.. E p is c o p u s L a b a c e n sis s u ­ prem a R e so lu tio n e de d ie 14.8 9 2 Cel. N a tu s a d S. D ecem bris 1884 c o n se c ra tu s e t ^>e 14. G o ritie n si die 18. N a tu s C orm ontii in A rc h . Cub. e ju sd em solem nem po ssesio n em S e d is e p isco p a lis ad iit. N ovem bris 1884 4 S. J a n u a r i i 1885 c o n s e c ra tu s . S ed e confirm atus . bon. S e p te m b ris 186 8 . a. Theologiae D octor etc.3 EC C LE SIA E LABACENS1S. d ie 10. G o ritia o d ie 4. S acer^°s o rd in a tu s 19. Ju n ii 1838 Sacerdos o rd in a tu s d ie 30. Ss. P rin e .m u s D om in u s J o a n n e s Bapt.

eique ad nexae c. J « « « C a stellan i D o m i n ic u s . It. Caes. « « « « « « « « « T u n i J o s e p h u s . Theol. „ „ Marušič Andreas. et Confes. A m p letii « « P e t c o s i g Frane. . J u r .. B. Dignitari]. D. Rev. T h eo l. P. Can. distr. Metr. et E xh. Magister primar. « « « « „ T. Praeposi' tu s m itr a tu s.. Theol' Par. C odelli L. ad exam ina in schol.. Cone. S ac. V a lu ssi E u g e n i u s Car. jub. c.. jub... D e c a n u s C apituli . t it . « « M arušič Jo seph . etc... P atr Caes. « Kafol S te p h ... r. r.8P' supi1. P. et C a te ch eta c. Prof. J. P. T irin delli P e tr u s. Canonici effectivi et Proto notarii Apostolici ad instar participantium. Coffl1 a M o u te c u c u li. . J. F lu m ic e lli. pop. de FahnenfeldComiss. C ollat. Ss. P o e n it e n t. Par. D irector C a n c ella ria e A rc h ie p is' co p a lis .. « « D ottori J o a n n e s . Itom ansii. schol. Canonici honorarii. eccl. P. FranCt Castagnavizzae. D. R o n c h is. T. Docj. Gorit. r. Ss. Par. J. D oct. et Dee. D ioeces. exercitationis. Collatio* n is lib erae. c. liberae« B e n s a S te p h a n u s . Caes. Couv. Canonici. Arch. P. Par. P.. E c c la e . sac. et D e c . « A bram J o a n n e s . Rei. etc. tìym u. Cau. « « « M ercina F r a n c is c u s . « « C um ar J o a n n e s . Cap. r’ Instituti m agistralis fem. seb®' lue fem.4 C A PITU LU M T H ER ESIA N U M E C C L E SIA E M E T R O P O L IT A N A E . aul. rat. et D ee . J. doui. X a v .

Can. « « Abram J o a n n e s . eccl. V a lu ssi E u g e n i u s Carolus. Secr.. b • "• D. e m e r . stu d . « « B e n s a S te p h a n u s . T. honor. Duo Cursores. D e c a n . ad hon- In m atrim onialibus et aliis causis ecclesiasticis Provocatur in secunda In stan tia ad Delegatum Apost. I » „ K rav anja Mathias.m u s A rchiep.. u t supra. P. Doct. P rofess. c. r..5 CONSISTORIUM ARCHIEPISCOPALE... etc. Can. N. r. ut infra. Consiliarii Cousistoriales effectivi. hon. archiep.. Cub. Direct. D oct. K r avan ja Mat. S ch ol. T h eol. Officialis. ut su pra. Cancellarla Officii Archiepiscopali«.m u s ac R e v . Can. • Jo rd a n Andreas. Praep. Cap. ut supra * « « Kravanja Mathias. ut supra. Ss. Theol. * . u t su p r a . * « « Maiuàie Andreas. et P r in c e p s. « « C astellani D om . Sanet. D o c t . Ss. ut supra. « « Z a n g e r le A lo y s iu s . * * * * * * * * * * T. Cancell. Cancellista et Cap. T h eol. Doct.. « « Kafol S te p b . Rei. ut supra. « « C um ar J o a n n e s . magistral. « « M arschall Gottfried. Cancellarius arch. Ss.. ^•T. etc. « « Kafol Stephinus. Cub. Can. Cap. S. PRAESES C eis. * « « Gaberjevčič Jos. ArAp. B ibi. etc. Catech. « « M ercina F r a n c is c u s . arch. Can. S. D. « « T u n i J o s e p h u s . Can. Episcopum Trtdentinum. ut supra. Revisor rat. u t supra.m u s. Prof. Inst. u t supra. Can. Ord. * Grbec Joannes. Ss. Bensa Stephanus. T h eo l. P o e n it. S. I ll. Arch.. Sjbopiscopum Viennensem. ad. • T. Cancell. « « M arušič J o s. F..D.. c. Cancell. au l. ut infra. Cau. et in tertia Instantia ad Del..

Doct.. Prof. Ss. Alpi Dominicus. Gaberjevčič Jos. Doct. Mahnič Ant. Car. R F u n d . HILAHII ET TATIANI MM. ecch P r o f e s s o r e s . Gaberjevčič Jos.m us ac Rev.. ut supra docet catech. « Gregorčič Ant.. ut supra. M . P a r o c h u s D e c a n u s ut supr’ . Prof. Prof. Patr. a n im . C a stella n i D o m in . ut supr. „ Sedej Franciscus. S . ut supra.Doct. centr. T. Im m a c . J o a n n is d e D oo in n o so c o m io civ. « « « « « Kafol Stephaniis. T. et Princeps. F. Doct.. in Sem. Ss. (Jur. R. Litorali Director studii Theologici.. B. T. Prof. D.fund. u t supra. Th. Ss.. Can. ut supra. Bibi. mor. D. R. « Z àngerle Aloysius. Exaniiuatores prosynodales. Doct.. P . Can. ut supra. Stud. u t supra. A n to n ii C. c u m . S p ir itu s in a r c e . S . Ill. can. 00« čerin Thomas. Doct. u t supra. C am eral. Theol. ut supra. F« Sedej Franc. emer. S . Prof. Theol. Ss. e t S. D.. P . et Jur.mus. Theol. « « « « P. Valussi Eug. Prof. Bibi. T. „ „ „ „ Gregorčič Ant. D. C ru c is in c o em . Vice-Director studii Theologici. Ss... c u m E c c l.. « « « Gaberjevčič Jos. Theol. S. V. C. stud.mus Archiep. C ono. Theol. et LL.et dogffl’ « Mahnič Antonius. „ L Decanalus Goritiensis. Catech. 7400). D. Prof. SS. Theol. Prof.. Prof.. Cel. D. Marušič Jos.. Parochia decanalis a d Eccl. Theologiae pastoral. Theol. Prof. T. P . Ss. M etrop. Prof. fll. Prof.. et paedag. N.. Alpi Dominicus. A n n ae in R o se n th a l.6 STUDIUM THEOLOGICUM in A rchiepiscopali Clericorum Sem inario Centr. Hist. D. P.

R e li g . A n n a e in G r a f e n b e r g . Andreac (Št. (cum a n im . qui supra. p u e r. C onsist. F u n d . Cape). G rusovin A n t o n iu s . C a ro l. „ B olte r M ich ael. scholae puellar. Andrei) . In Suburbio PIAZZUTTA. S . E cc..S. ad in star particip. W o l f J o a n n e s . urbanae. in S e m . Surdo-M ut.. masc. R e li g . E c c l. Ecclesia M onialium Ursulinarum. Ursulae V. Coop. C o n v e n tus. Castelliz Frane. Patr.7 D. e t C a p . Cons. r. Tom sig Frane. J o a n n i s B a p t. ad h o n o r e s . D. V ic a r iu s . S . IGNATII Parochia. (Jur. Coop. liofili Curatia. c u m a n im . fll. ut supra. scholae pop. B. F u n d . deficientium . P. V ičar . R e n c in g e r . Caer.) B. D . E x a l t . Cat. P a r o c h u s.. S a c erd . Coop. e t Cap. convent. F u n d . vacat III. c u m a n im . Vicariatus. » Pavlica Josephus. T. P r o to n o ta r iu s ap ost. » Centazzo Angelus. * Goljevšček Franc. et E x h o r t. „ S ion L e o n a r d u s j u n . A d S. 2428). (Jur. m a g . C a p . vacat ch o r a lis e t „ „ p a r o c h ia lis n » » n n n n n n » » » » n » A d S. 6271). cum s a c e llo S.. 90). C onfess. S . Sacerdos jubil. B-T. schol. Prof. A n d r e a e A p . Patr. B. simulq. « « « K o d erm atz F r a n c i s c u s . Monial. mase. R e lig . Coop. c u m a n im . (Fil.. c. G r u so v in J o s e p h u s . S. B. C ru c is in p a la tio A rc h ie p .. G aberščik S im o n . » L e n a r d ig F rid e ric u s. S . Coop.. D. C ubie.. « f Zoratti F r a n c is c u s . S . c u m a n im 3628). Z u c c h ia tti M artinus. cu m E c c l. A d S.. Metrop. U r s u la e et Dir. I n Suburbio S. M ilost M artin u s. M. idem.. et Catech. P a ro c h u s. et B en ef. S e m in . Patr. S . (Jur. exercitationis. „ « Baubela Carolus. P a r o c h u s . Marušič A nd reas. Špirit. P arochia Ss. Castelliz Franc. R e li g . Viti e M odesti M m . . dom . A n to n ii C . S a c e r d o te s IN ST IT U T IO N I p u b lic a e a d d icti: B. 1413) ( Posta Oorit.

ad hou. „ D. (Jur. e t puer. „ P e r to u t L a u r e n t iu s . c iv .. C. foed. Peuma. S. cap . ad te m p u s. ut supra. V ica r iu s.S. ad te m p u s SALCANUM. G oril. extr a U rb em . S ch o l. Sac. „ Z a v a d la l J o s.) D . Ad S. „ M ighetti Carolus. In stit.. S.. „ M ac h atsc h e k F r a n c ise . P a ro c h u s. R ei.. „ „ P a u le t ič Andr.. pens. F r a n e . S tu belj V in c e n t iu s . Gymn. em. consist. Cub. castr... Couf. Stephani Protomartijr. „ S e s s ic h A n to n iu s. R e lig . pens. Cat. Par. q u ie sc. em e r. Sac. Sem . c. p u e r . Rochi C. P a st. Prof. Cat.) D . E ques. G o ril. (P. puellar. pens.. G y m n . C. Prof. Dir. 1 6 3 3 ) (P. S urdo -Mutor. sc h o l. M an em iss. S. c u m . et Catech. Podseuicae. Cap. r. Frane. Filip Dom. cum licci. „ Oblokar M ich ael. V ie. Vie. T.. S. ad hon. c. r. „ N a n u t t i A n to n in u s. Kolavčič Ioannes. Labac.8 P. em er. Vicarius pens. et Coop. V ie. (cu m a n im . (P. Cap.. „ G o d n ič J o s. tit. Conf. S. in Gorišček. fll. P . poop. fll. pen s „ V alenta A utouius. Zorn H ilarius.. P a c h o r S te p h . su b s. Nicolai Ep. Prof. S a c. S. elc. Cat. mas. J e r iz h J a c v Prof. 1010). D. r. in c. Sac. (cum a n im 322). deficiens. S a lc a n .. pens. Ord. R ei. „ T. S c h o la e realis sup. Novodvor.. Cat. Catecb.. D. et E x h . 332).. „ T u ša r G r e g . M ašera Jo s. D. Silvestri Pp. Mauri. „ S c h o b e r J o a u n e s . T h eol. „ Leban Jos. Doct. « E q u e s Ord.. q u ie sc . Patr. jub . su b sid .. r. e t sc h o la e M ag. et Par. Sac. Marušič Jos. Secr. „ de Salim beni A ugu stus. r. cum Eccl. exercitat. pena. „ V e c c h ie t J o a n n e s . (oum a n im . schol. p en s. Sacerd. G y m n . R. aul. castr. c. et Consil. Vicariatus a P a r o c h o S a lc a n i d e p e n d e n t e s . p e n s. c. c r u c e a u rea «pro m eritis» in s i g n i t u s . P h il.. D. Alii sacerdotes Qoritiae degentes. et s c h o la e M agiste r. „ N icoli Jacobus.) D .» T o m sig Alysius. su bsid. D iak A ntonius. D io ec .. Pod sa hoti nu ili. derel. „ R u b b ia V in c e n t iu s . Jo s. Jos. Cap. Prof. def. „ P e r šič Franc. S cholae realis sup. „ K ošar Frauciscus. Cub. F u n d . urb. Sac. emer.) D . S Laurentii M. G o rit. (P. Dir. a n im . p en s.. Parochia S.. pens. (Solkan).

distr. V icariu s. (cu m anim . V ica r iu s.) Tri busa superior. V. M. C a th . F u n d . cura anim . (cum an im . c u m (Jap. F u n d . L eban F r a n c is c u s . J o a n n is B ap t. pens. q u ie sc. S. B . D. fil. M. 5 7 4 ) (P. quiescens ad tempus. Parochia ad S. ad Nives in Podlaka.T. S ch ol. D. D. (Jur. S ac. in K r o n b e r g .) P. jub. dep. Joannis Bapt. M a r g a r ita e V . Gorit.mo. G o rit. Cons. Grča B la s iu s . (cum an im . ( c u m a n im . S. V icariu s. M .________________ S u m m a an im . V. D. 1430) (P. V. ad temp. (cum anim . a C oronini in a rc e K ro n b e rg . V icariu s. Montis Sancti Santuarium B. 3 1 . Ill. Čepov. C uratus provisoriu s. P a r o c h u s D e c a n u s . . in coem . Martini Ep. C. T r in i t a t i s e t sa c e llo Coni. V ic e -D ir e c to r et Conf.9 Gargarum. V ica r iu s. in coem et. B u t a r L a u r e n t iu s . C ap. S.) D. D. D ec . e t Cons. M agd. Ravnica. Patr. K ob al P etru s.Božič A n to n iu s. quiesc. 1021) (P. Patr. V icariu s. S. ad h onor. In sp . 1097) (P. Peiri. * V ales Marcus. S. cum Eccl. * Cerv A n to n iu s. S c h a u li J o s e p h u s . vacat Coop. (cum anim . V .) Lokva (Lokve). C onsist. Č epov. S. Crucis. sac.mo ac R. (Jur.) D. M . » Jereb Joachini. v a c a t S u b sid iariu s. S. B. PETRI prope Goritiam. 1156) (P. S s . Curatia S. (P. don. Leban A nd reas. S. Frnncisci Xav. 658) (P. c u m an im . (cum an im . D. 26) (P. Salcan. Salcan). D. Stud. D. Antonii C. Bata (Bate). 1170). Sac. F a r f o g lia J o a n n e s . R e lig . Salcan). M ar. Salcan). a 6’el. in L o k a. 829) (P. Kronberg. sac. Salcan). ad tem p.3 8 9 IL II e c a n a t u s S. Salcan. Čcpovanuni. Jarec Joannes.mo Ordinario. M. B ajc J o s e p h u s .

in Z alo šče e t C ap. Coop. F lo ria n i Com . B u k o v ic a e e t S . L u k e žič J o a n n e s . H e r m a g . Coop. (cum a n im . Patr. R e n č e . « Faganelj Stepli. M. a S trassold o.. V ic a r ia tu s S . c u m E cc l. C ivek A u g u s t in u s . in M o n te G r a d o . (cum a n im . M e r n a e . fil. Com Coronini-Cr. Bilje. c u m a n im . (Jur. (P. N ep. V. J u s t i M. an im . S . D o r n b e r g ) . e t F o r t u n a t i M m . B a rb a ra e . S ilv e s tr i in O re h o v le . in R u p a e t S. P oljšak Josephus. S . Patr. A n d r e a e A p . u m E c c l. P a ro c h u s. R.10 Vicariatus a P a r o c h o s. R. A u g u s tin i E p . Vic.. p en s. D. e t S. Patr. M erzina G e o r g iu s . P a ro c h u s. M a r t i n i . S u m m a a n im . S s . L a u r e n tii M. F u n d . R e n č e . P e t r i d e p e n d e n te s . D.) D. c um C ap. V icariu s. B. J u g A n to n iu s. fil. Com. S.) P a r o d i. (Jur. S . c u m a n im . P a r o c h . G o r itia ) D. Vertojba. in Peč. C. B . e t CapS . Coop.. S. 1645). S. F u n d . Jo an . E q. Vicarius. iu m o n t e Grado. D e c a n a t. C oronini e t S. C o n cep i. S o v o d n j e . fil. Gregorčič Simon (sen. 1502) D. M . A n t o n i i C. YOGERSKO. V ica r iu s. a P a r o c h o P c r v a č in a e . C. Gradiscutta (Gradišče). MERNA (Miren).183 . (cum. (cum a n im . « Pirih Ja cob u s. P e tr i 1 1.. Par. jun. 4 76) ( P . V . d e p . V ic a r ia t. Cameral. R e n č e ) D. G o r it. « Mozetič Fran ciscu s.). C apell. G e o r g ii M . ju b . Alfr. S .) D. RANCI ANUM (Renče). P a ro c h u s. S . 762) (P. S a c. 1716) (P. PER VAGINA. 1925) (P. R o ch i e t S. Crucis- (Jur. Coop. p u b l. M arci E v . V icariu s. L a u r e n tii M. C a th a r in a e V . (Jur. 1 3 9 4 ) [P. „ Žnidarčič Andr. P a ro c h ia S . 660) (P . Patr. « Vuga Joannes. c u m E cc l. d e B osizio. d e p . F i e g e l J o a n n e s . M e r n d ) D. a P a r o c h . c u m a n im . P a r o d i. J o s e p h i et J o a n n i s B a p t. Š u še k F ra n c. Cameral. M. p en sio n a tu s. c u m an im . P aroch. I m m a c . S. S . V aoat. » Braid a Casparus.

Cum E c c l. (cu m a n im .. (c u m a u im . 3 5 0 ) D. J a c o b i A p. G orenjepolje. T. 10G1) (P . c u m E cc l. S . K a n a l ) . A s s u m p t a e . 2 0 2 7 ) . V ica r iu s. 2 8 1 ) (P . V u g a Andr. c u m E ccl. T r i n i t a t i s . D. D. S tr u k l G r e g o r iu s . m a g . D. 1 6 9 3 ) ( T .. J o a n . S. K a n a l ) . N icola S. in V e rh .. sac. V ičar. in K r e s te n ic a . jub. Mag.11 III. In sp e ct. in P re le s je . V iti M. Idria Canalis ( L is. M. D* C e n c ič M ich ael. CANALIS (Kanal). U k m a r Ant. B. V ic a r iu s et sc h o l. fil. P. K a n a l ) . M. Hecanatus Ganalis. C onsist. D eskle. fil.. S. Matthaei A p. K a n a l ) . sac. A n to n ii A b . \ M ic k . fil S . Z e n o n i s E p. et sc h o la e su b sid . in N e k o v o . n Fabijan Josephus. P e tr i e t P a u li. Patr. . D e c a n . Mag.. (P. Coop. (Jur. S . D u c a lis a B la c a s. ad honor. fil. » Kodermac Stephanus. A r c h . et C onsil... aurea ciuco cum corona „pro meriti. in P a lje v a . P lave. P aroch. Maria Celje). (c u m a n im . S. Srednje. V . 1 0 7 0 ) (P. Q u irin i E p. S . fil. V ic a r iu s et sc h o l. (c u m an im . Cum E cc l. su bsid. G eorgii. D. P a r o c h i a d e c a n a l i s B . >Ss. ( c u m a n im . (P. et S c h o la e su bs. M ag.-“ decoratus. strict. W o lf g a u g i E p. A n n a e in c o em . 8 0 1 ) (P. Kos Simon. c u m E c c l. V ica r iu s. C a n tia n i M. d i- Vicariatus a P a r o c h o C a n a lis d e p e n d e n te s . A n dren e A p . in K am enca. Bresau sig Valent. S . M . K a n a l ) . in G o lje v ic a e t S. V id ic Franc. Končina ( R o č in j) . ( c u m a n im . V ičar. c u m E cc l. S . e t S . S. E p . F a m il. A c h a tii M. D« D e lk in F r a n c i s c u s . Coop. S . Coop. S . fil. S ch o l. c u m an im . K a n a l ) . jub.. B a p t . S J o s e p h i in a rc e C a n . K a n a l ) .

Vic. D e č a n . D. S te p h a n i P r o tn m a r tg r . M ag. S . L o k o v e c . C ana lis 14 . S . 1 4 7 0 ) (P . K a l . V. (Jur.) D. S .12 A v č e (Auzn). R utar T h om as.A v č e ) . M ich& Slis A rc h . ( c u m a n im . 101 4) (P . ) D. TULM 1NUM ( J[ W i n ) . U ld a ric i E p . et Consil. S lo k a r J o a n n e s . K a n a l . Levpa.) D . S ac.2 1 7 IV. ) P. V ica r iu s. I le lig . lil. T o m šič J o se p h . D ecan . « P e n z in C arolus. M a r t i n i E p . L o m . 4 6 2 4 ) ( V . T h o m a e A p . vacat Coop. c u m E cc l. H a lij ši e e S . T. G e o r g ii M . S . c u m E c c l. B . C. A n to n ii P a t. M . (c u m a n im . in a r c e T u lim S. (c u m a n im .. Pipan A n t o n iu s . A s s u m p t . a d N iv e s. 3 3 6 ) ( P . V ic a r iu s. V ic a r iu s et s c h o la e su b s. Č e p o v a n . (c u m a n im . ad honor. P o lu b in i . A r c h . Patr. ) D. T erpin A nt. c u m E c c l. S s . fil. K a n a l . S . su b s. (c u m a n im . P e t r i et P a u li. K a n a l. P a r o c h . M a rc i E v . S . S . C oem . 1 4 5 6 ) (T . ) D. (c u m a n im . K a n a l . B .A v č e . G a b rie l. 8. S p ir it u s . P a r . G e r t r u d i s V . 8 8 8 ) (P. K r a gelj Jos. Decaiiatus Tilmim. in V e r ta č a . distriot. K a n a l . in s p e c t . 1 1 0 4 ) (P . S ch ol. J u g Joannes. F u n d . V ica r iu s. S . d e c a n . p e n sio n a t u s. e t s a c e llo S.. Z a p o t o k .. V ica riu s. V icariu s. B r ic tii E p . V o la ria e . S k e r t A n d re a s. V ic a r iu s et sc h o l. D Čargo A ngelus. M . cum C a p e ll.________________ S u m m a a n im . fil. S s. M ag. ) D. . Coop. ( c u m a n im . V . P e t r i e t P a u li A p .. S s . P r i m i et F e l i c i a n i M m . T n l m i n . C onsist. S. c u m a n im .A v č e . L u c i a . pens. (P . 6 6 6 ) D . Z a t m i n i . « Perdili Michačl. L u b in i.

(Jur. Relig. S. in Coem. cum Eccl. et scholae Mag.. Relig. S. praesent. F und. B. L u c ia . vacat Coop. S.) Kudcnaro Jos. fil. Coop. L aurentii M. Parochus. Tribušae infer. (cum anim.Vicaria tus a P a ro c h o T u im in i d e p e n d e n te s Libušiua. Parochus vacat Coop. Cnratia S. (Jur. Patr. F und. S. S. l d r i a (Bacae). Lucia. cum Eccl. V O L Z A N A (Volče). Mariae M agd.. (cum anim.. Relig. Parochia cum Eccl. . S . fil. M athiae in R avna. A nnae in Magost. * Feltrin Jo anu es. Georyii M.) A d S. Patr. cum anim. et Schol. Joan. cum anim. fil. Ju sti M. cum Eccl. Caporettum). C uratus. cum anim. 523) D r e ž e n c a . (Jur. (Jur. M. V. F und. in tem pi.... V iti (Št. Vicarius prov. 556) (T.) D. Jacohi maj. cum anim . Spiritus. S. in Selo et S. Relig. F und. A D M O N T E M S. 510) (P. Relig. C uratus provis. Patr. * K um ar J oan ne s. M.) **• Pervajne Mart. 1106) (P. ( J u r . * Golja Jos.) S m re k a r Franciscus. vacat Subs. Mag. Joan. cum anim. Vicarius.) Lužnik F ranc. 1188) (P. Parochia. L u cia . S. in Modreja. Provisor et scholae subsid. R o če. ^ Golja Josephus sen. B apt. Vicarius. S. F und. Curatia S. 1488) (P. et scholae Mag. m Coem. Caporet.. S. subsid. D. Leonardi C. C nratia S. S. Mag.Hvalica Ant. E r. 1870) (P. Parochia S. 785) (P. Parochus.. B. F und. Relig. Patr. Patr. Coop. Lucia.) Carli Aloysius. Viška gora). in M engora. LU C TA E (Na Mostu). S. Volče. (Jur. 1679) (P. cum anim .Ilovar F ranc. V. in Kam no (cum anim . L ucia. fil. Patr. D anielis P. in Koseč.

in Bača cum coemet. cum anim. Vicarius et schol. Vicarius. _________ _ Sum m a anim. Tulm. subs. C.-Grah) D. M . 1867) D. Relig. Coop. (cum anim. L am berti E p. 634) (P. (Jur. Mag. Ponikve (Paniqua).) G rahovo. Vicarius. Fon Jacobus. Batagelj Antonius. (P.. Tulm. B . B euk Joan n e s. (Deutschgereuth) . in K neža. F und. Luciae in L ogerska et S. Tulm . T ulm ini 20921 . D. V icariatus d ep en d e n tes a P ar. Obloke. Pečine (Pekina).sac. PODBERDO Par. S . Coop.) D. S. V. (J u r. Parochus. Tulm in. S. Assum pt. N icolai Ep.) D. (cum anim. V. G eorgii M. D. quiescens ad temp.-Grahovo). « Pirich Michael. P etri Ap. „ Selak J oann e s. Oswaldi Reg.14 Vicariatus dep en dentes a Parocho S. Tulm. cum auim. R U T I I A E THEUTONICAE (nemške Rovte). et scholae subs. S. Relig. Dečan. € Berlot Antonius. Ss. a Par. S. C. cum anim. F und. subs. S .-Grahovo). 723) D. F und. cum Eccl. M . (Jur. P atr. Viti. (P. Patr. 420) (P. Annae Vičar. fil. M. Paroch. Skočir Josephtts. 410) (P. P aro ch us pens. Lucia. Praesent. 502) (P. v (cum anim . — Grahovo). S. Leonardi C. fil. Podmelec (cum anim . 682) (P. cum Eccl. Lucia. paroch. P atr.. Relig. Zarl Antonius.. Par.-Grah. Hermagorae et F ortunati M m . Kravanja Andr. 1354) (P. S. jub. Vicarius. Urbančič Andr. Mag. B . Sac. Parochus „ Bratina Aloysius. (cum anim. in Loja. E piphania D om ini. dep. PODMELEC. S . Mag.) D. Adm. Vicarius et schol. R u tlia e th e u t Steržisče. Tulm. Cerv F ranciscus.

S. Circh. Relig. 278) (P. Schol. D. (Jur. Circhina. S. Otalcž. C. S. S. Parochus. Vicarius. et Consil. D. G eorgii in Lazič. P a tr. F un d. (cum anim. cum Eccl. 2791) (P. Mm. S. (cum anim. S. Circhina). Relig. Dečan . 829) (P. (cum anim . II. « Kocijančič Nicolaus. Vv. Lazar Antonius. Cantiani in Reka. S. (cum anim. Joannis Bapt. V. Insp. 892) (P. vet. D. (Jur. Dečan. Coop. I. Novake. Circhinae 7. Je ra m Josephus. W ester Joannes. decau. cum Eccl. Jodoci in T rebence. Par. 832) (P. in Straža. Polj ice. S. in P lan in a. convicar. Idria). D. cum anim. Catharinae V. F und. S. S. Ubaldi E p. M. P a tr. ad honor. Relig.: eccl.15 l Decanatns Girctiinae. S. U ldarici E p . in Zakriž . S tarm an Stepli. Jagersèe. dist. cum anim. T. 277) (P.) D. cum anim. D. Vicarius. Sum m a auiin. Kavna. fil. s. Paroch. Coop. Bart. D. C uratus provisorius. Patr. Patr. (Jur. C. Thomae A p. S. Pauli Ap. Bapt. cum anim. Sitar Franciscus. M. vacat Vicarius BUKOVO. par. (Jur. Nicolai in Ja zn e . (Collationis liberae.) P. Curatia S Uršul tic et Soc. Cnratia S. F und. Annae cum Eccl. Kokošar Joanues. Vicariatus a P aroch o C irchinae d ep en d en tes. S. Vicarius. Orehek. F u n d . fil. Harrnel Adolphus. Circhina). Relig.. Paroch. Joan. S piritus in L abine. Andreae Ap. C I R C H I N A (Ciikno Kirehbeim).Oeorgii M. 296) Circhina). 1068) (P. Paroch. in coeni. Prim šar Josephus. D. S. cum Cap. Leonardi C. S. Circhina) D. P arochus. Circhina). Selak Antonius. Consist. cum anim. C uratus provisorius.814 . Ji. Š E B R E L J E . 551 ) (P Circhina).

Scholar. hon. Vicarius. Jo a n n is B a p t. T. in P lu ž n a .) D.426 VII. Vicariatus a P a ro c h ia A m p le tii d ep en d en tes. et Cons. a Curatia Sočae. Laurei. A n d reae A p. Assum pt. M ichaélis A rch. M. Pipan Anton. F lo ria n i M . Protom . Y. CAPORETTUM ( K o b a r i d . Vie. cu m E ccl. F und. « Manzini Autouius.. S. F und.) D. Relig.. S. U dalrici E'p. Pipan Franciscus. cum Eccl. D. T. et Cons. A n to n ii P a t. S.) P. Coop. Patr. Par. vacat Coop. Vicarius. S. S. F und. distr. C uratus provisorius. Dee. in c o lle. Stephan. S. Schol.). in K al.. Insp. Parochus D ecanus. (Jur. (Jur. Šum m a anim . K urinčič Jo aun .) (P. È ez -S oca. A m pi. A ssu m p t.16 Vi. in a g r o . T r in i ta t is . Consist. A m pi. Paroch. C. D . S.. et scholae Magist. Gregorčič Simon (jun. Ampi). S. L eo n a rd i in S ta to se lo . Cap. Decanus. 1120) (P. Relig cum anim . Ss. B . D e c a n a tu s A n i l o t i L AMPLETILM (Bovec. distr. ad honores. Kranjec Franciscus. Josephi. Serpenicn. N. S oèa. jun. D. Scrp. Š tru kelj Mich. V. K a i f r e i t ) . D. B. 8. J. (cum auim. Ampi. Vicarius. (Jur. Insp. Coop. fil. B . Trenta. vacat Coop. Božič Petrus. (cum anim . S. Relig.) P. P atr. in S v ig n a . S. D. cum auim 2291) (P. (cum anim. A m pi. C um ar Joan. in S u sid . cum E ccl. 403) (P. D. Par. . Capor. 1899) (P.) D. Cons.. Can. P atr. Jekàe Andreas. C uratia S. S. in S te rm ic O b erb rett) (cum anim. C. M. M. in Id e rsk o . T hom ae A p.) D. 3233. V. N icolai E p. L o g (Mittelbrei). A n to n ii Ab. in Staroselo. 769) (P. Vicariatus dep. cum anim.. Flitsch). 1002) (P. Kpiph. D e c m t u s f o r e t t i . Am pi.

6ern. cum anim. C. (cum anim . Kodrič Fraucistus. Crucis. Sedlo (Sedula!. Vicarius. Capor. Parochus. P atr. Consist. T rinitatis. B. Ss. Peternel Georgius. S..) D. 666) (P. Cibič Antonius. a Par. decanalis S. Ufi cilii alus Bernicae. V. Serpenica).. cum anim. au rea cruce cum corona „pro meritis" decoratus. Vicariatus a nullo Par. L u ciae in coem .) D. P rim i et F elicioni M m . P e tri Ap. N icolai Ep. Nicolai Ep. . fil.17 Vicariatus a P aro ch o C a p o re tti d ep en d en tes. T e r n o v o . H ila rii e t T a tia n i Mm. I)ec. Schol. M artini Ep. Osek. S. e t P a u li in R a v n a . Parochia S. P e tr i. lil. dependens cum E ccl. Černicae). (Jur. Leskovec Mart. C. J o a n . fil. B. S u m m a anim. et scholae subsid. Bergognae (cum anim. cum Eccl. et Consil. e t S. cum E ccl. ad N ives in co lle. M a rg a rita e in Silva. Cam. C um ar Carolus. Vie. Borjana. S. in colle P e ra t. Ss. V itovlje. Černicae. e t S. jubil. B. dep. Vir. D. Vili. Ss. Marinič Franciscu?. in colle ad Natisonem. Jacoibi A p. (cum anim.) D. L i v e k (Luico). 111. Vicarius. S. F und. Ss. Magister. R. T. H elenae in P o d b ela e t s C ru cis in c o e m e t. {V. (cum anim. 1072) (P. D. K red . Vicarius. L ap a g n a Georgius. M.) D. C.) D. (cum anim. Murovec Joauues. L o gi (Lonch). Capor. Par. F und. Insp. (cum anim 367) (P. Vicarius. fil. Vic. cum Eccl. Vicarius. district. C osm ae et D am iani in M alovàe. ČERNIČA (Černiče). Kodre Joannes. C. S. S. Decan. Relig.. Capor. Cooperator.. (cum anim. Caporcttum). Capor. V. Par. Caporetti 6892. D. Cap..) P. Par. J u s ti G ojnče (Jur. in co em et. 958) (P. M. 1334). S. P atr. sac. V iti M. Ss. cum Eccl. fil. S. 557) (P. Vicarius. M. 679) (P. in V ito v lje. Cap. B. 609) fP . 765) (P. ad hon. Catharinae V. S. cu m Eccl. B R E G I N J (Borgogna). Capor. Kokelj Georgius.

V . fil.18 SCHOJVPASS (Šempas).) D. C uratus provis. fil. (Ju r.) D. Fam il. cum E cc l. Communit. cum auim . P arochus. Vippac. « Okorn Fidelis. Sovdat Josephus. 449) (P. D. (Jur. c u m E c c l . (cum auim. cam anim. H aid.) D. et S . 3 Jud. Vicariatus B . M . « Kodrič Joannes. fil. a Par. L a u ren tii M. jub. 888) (P. P atr. F lo ria n i M. Haidovium ). sac. (cum anim . P arochus. U rb a n i. D ug ulin Jo ann es. Valentinčič Stephanus. Madon Blasius. S chm utz Joan. Vicarius A d S CRUCIS (Križ). S M i c h a e l i s A r c h . 749) (P. _____ S um m a anim. B . S. V. Annue. « Ferfolja Andreas. Patr. S . Lokavec. P atr. (Jur. cum anim. 1810) (P. Vic. (Jur. Vicariatus dep. D. K A M N JE . (cum anim. M. Černicae 14. Zabija M ajor (Zabije). H aidenschaft). D. C. Curutia Ss.016 Haidovii deg. D o n a t i i n S k r i l a . S . Černiča). Vicarius.) (P. a P a ro c h ia S. Vicarius. quiesc. A d S. Thom ae ( Š t . (Ju r. D . e t 1 schisili. F u nd . H a i d o v i u m (Ajdovšina). Relig. i n S e l o . Coop. . Joan. Parochus. K am nje. 1748) (P. Černiča). Schdnpass (cum anim. cum anim. C rucis. sac. Vicariatus dep. Salcan. 1549) (P. B apt. F und. Angelorum Custod. Poljšak Alphonsus. 5 Lut. « Mesar Andreas. jub. Cameral. B A T U JE . S . Parochus. Stepančič Franciscus. pensionatus. 709) (P. Rjavec Blasius. Cam. C uratus. P atr. Cern. Vicarius. 954. O tlica. a P ar. Par. Haidovium). cum anim. 634) (P. Tomaž). fil. D. y (Jur. F und.) D L o g a r Jacobus. Coop. P atr. Parochia S. S. M ichaelis Arch. S. Parochia c u m E c c l . Lipovž. ad Nives dep. H aidovium ). P e t r i i n D o b r a v l j e . H a id ). Haidov. M i c h a e l i s . c u m E c c l . 2120) (P. D Kerkoč Stephanus. Patr. C. f i l . J a c o b i i n O z e l j a n . Coop « Kočevar Josephus. Curatia S. R. P ar. Silvestri P p. i n V e r t o v i n o e t S . T e r n o v o . Sac. Dečan.. c u m E c c l . Parochia S. anim.

S. et Cons. Komen).Komen). et S . S. cum E c c l . 674) (P. A eg id ii A b . cum E c c l . Mm. Schol. Jacobi A p. Georgii M. ad honor. V . H r u š o v i c a e „ p r e d g o z d o m 11 G abrovica. P lisk o v ica . Vicarius. Subsid. Mozetič S tephanus. Patr. Coop.. Patr.. (cum. D. Michael. f l l . F und. dist. D. V iti et Soc. M a t t h a e i A p . i n O b e r š l e n . cum auim 3231) (P. « Klobovs Joannes. S . Y ojséiea. G orjansko. Parooh. V uk Leop. d (Jur. S k crb in a . Inspect. Vicarius. S. . n Bratina Antonius. A r eh. D. Y e lik id o l.19 I I B e c a n a tn s Komeli. K O M E N U M (Komen). D. L ipa. (cum anim. P. 300) (P. (Jur. in S u ta . Mag. Relig. M . Stud. Vicariatus a P arocho in K om en d ep en d en tes. fll. Šlunder Joseph. Komen). 519) D. Coop. Komen). Komen). 1160) (P. Thomae Ap. Dečan. (cum anim. 723) (P. auim. C uratus prov. Mag. Parochia decanalis S. (cum anim. T. A s s . Vicarius. V u g a P etrus. Vicarius et scholae subs. D. cum anim. F und. 499) (P. C ru cis in Iv a n ig r a d . subs. D aniel). Ss. 1067) (P. H ebat Frauciscus. (cum anim. D. (cum anim. i n V o v č i g r a S . A ntonii Ab. S. Komen). Vicarius. Komen). Doljak Jacobus. Komen). Andreae A p. A d S. J o a n n i s A p . B . D. G r e g o r i i (cum anim. Consist. S. S . S. D a iiie lis (Štanjel). et Scholae Mag.. Pelizon Valent. D. Vicarius. D. S. Marzolla Jacobus. P ah o r Antonius. Curatia S. 559) (P.. (P. Vicarius et schol. Petri A p. Gergolet Josephus.

Catharinae V. D. Kafol Franciscus. D. B r a n i c a s u p S. subs. 1306) (P. c u m E c c l . M. Daniel. Haidov. 2945) (P. Consist. Consist. P ar. fll. C..) D.. V . vacat Coop. Coop. D anielis Proph. in a r c e R e if. in Raša. S. Vicarius. i n T a b o r . R eif. ju n . (cum anim. D. Coop. etC a p e llis S .). Ceket F ranciscus. Vic. P a n c r a ti in a r c e R e if. M. K o b l j a g l a v a . M artini Ep. Mag. Š t j a k . Patr. s u p r . et sokol. A n t o n i i P a t . Daniel). Com. T. Coroniui Kronberg. Michaelis Arch. O a th a r in a e in P re se rje. S. S. D O R N B E R G . in T abor. C atharinae V. D. Parodi. Makuc Antonius. 583) (P. Brezovščik Andr. Paroch. S . Patr. et S. R. 349) P. (cum anim. (cum anim. B M . 672) (P. R E I F E N B E R G (Rihenberg). (cum anim. M a rtin i in B r ia . S. V. L e o n a r d i C . Koineni 17.20 Vicariatus a n u llo P arocho d ep en d en tes. et schol. mag. D. 1244) (P. Vicentini Jac. S.. S A M A R L A (Šmarje). F abiani Joannes. Daniel). Fund. S . S. ad hou. G a b r i a (-je) S. Dečan. P. T. cum anim.. S. 1304).______________________________ Summa anim. Tomaž. Vicarius. c u m E c c l . S. subs. Kramer Philippus. Brezovščik Andreas sen. N om inis B . S. et Consil. Cum Eccl. Jacobi A p.) D. U ldarici Ep. Thomae in S. (Jur. Vioar. et Cons. S p i r i t u s in P e d r i a . 1‘arochia Ss. Annae in Razgorj S. (Collationis liberae. Camer. S . in f. ad hon.) P. Coop. Par. H aidovium . fll.235 . O antiani M. S . Parochus « Kodelja Josepbus. C. S. til. cum anim. (Ju r. D. € Kumar Ludovicus. in B ra n ica . cum anim.

Vicarius. fil. Patr. 685) (P. B. . D. 640) (P.. Laurentii M. M a rtin i E p. Andruae Ap. Mag. Vicarius. Coop. S. (cum anim. M a rtin i E p E c c l . et schol. de ca naliv S. (cum anim. ■P. Slivnae. (Jur. Brestovica. t>. Joannis B apt cum Eccl. Vičar. Mavhinje. Vicarius. D« čigon Carolus. in Brestovica sup. S. K o s t a n j e v i c a . Mariae Magd. cum Eccl. D ITIN O I (D^vin). Monfalcone). P ar. Coop. A d S. ad Hohenlohe) a Parocho-Decano administr. cum Eccl. S. (cum anim.. Vicarius. (Jur. 407) (P. ab Hohenlohe. M. Schol. D. C. ad hon. K ostanjevica). fil.Primožič Matth. Vicarius. 570) (T. S. (cum anim. D. et Consil. P ar. Comun.) Par. S. 1425) (P. fil. vacat Subsid.K um ar Joseph. Jur. D uin. Nicolai E p. distr. Sfiligoj Antonius. Kostanjevica). Il. Doberdob). O p a tj e s e l o . fil. C. Keber Antonius. D o b e r d o b . Princ. D. Princ. I). Annae in Arce. A nastasiae M. 808) (P. II. 885) (P. „criice aurea pro m eritis“ in si­ gnitus. Josephi Sistianac. vacat I. D. S. Tončič Josephus. cum Eccl. cum anim. T. Petri A p. Selae et S. (cum anim.. (cum anim . S. Bressau Steph. Spiritus Dnini et S. Kostanjevica). S. Inspect. P e l a g i i (Šempolaj). Vicarius. Nabrežina). Kosovel Josephus. Dečan.. Silvestri in Novavas. Vicariatus a P a r o c h o D u in i d e p e n d e n te s . Beneficium S. Nabrežina). Consist. V. Temnica. 564) (P. (cum anim. S.21 I D s c a n a t u s Duili. Patr. Filipič Joannes.

(cum anim.. Cassegliani. D. S. II. P u ssig Jacob. S. 1621) (P. Gabria (-je Meniae). (Jur. D. Relig. Coop. Ferfolja Josephus. Antonii et Sacello Bistrignae. vacat Vicarius_________________________________________ Summa anim.. S. Coop. cum Eccl. R othi C. S P E T I U A p. aurea cruce cum corona „pro m eritis“ insignitus. Coop. C. 3820) (P. S. Nicolai in Aris. Vičar. Merna). Sac. fil. Marušič Joan. in Cassegliano. M a r t i n i E p .) D. Decan. D. Blasig Andreas. Bagrado. emer. S. Parochus « Ballaben Josephus. 275) (P. P. cum Eccl. « Bandeu Franc. . Vicarius. Princ. A ntonii Pat. Nicolai E p. Jarec Jos. D uinun). fil. D. Podreka Jos. Polazzo et Redipuglia. (Jur. D. Par.. S. 900) (P.. vacat Capellanus fest. Consist. S. (cum anim. Paroch. cum Eccl. Parochia S. cum anim. simpl. vacat Vicarius. P. Fund. Z G O N IK . Patr. Uldarici in Samatorca. T. distr • et Consil. S. M O N F A L C O N U M (Monfaleone). vacat II. vulgo Marcelliana. J a Ulije. D e c a n a t i s M outislalconis. Monfalcone). cum anim. D. V. C. Inspect. Nabrežina). i. Am brosii E p. 9. pensionatus. (cum anim. fil.. D. D. III. Parochia decanalis S. Torre Aloys. (cum aniin. A d S. Tribusson Joan. M. Patr. Coop. Michaelis Arch. 1064). Mariae Rosarii. Pelizon Josephus. Zanut. cum Eccl. Consist.. ad honor. S. Parochia.22 Nabrežinae. (P. Patr. et Dee.. Schol. Michaelis Arch. B. Cons. ab Hohenlohe. fil. (Jur. Commun. ad Sontium . 267) (P.. 658) (P. ad hon. e t Catecheta.144. in Verh. Vicariatus a n u llo P a r o c h o d e p e n d e n t e s . Parochus. T. Prosek). Dečan. loci cum anim. Duini. Vicarius. C. Sagrado).

C A N T I A N I M . B e l l i a n u m . Vicarius. Cullot Carolus. Cum Bccl. Silvestri et Familiae Blasig. Vermegliaui. Relig. 1212) (P. Montisf. Parochus. P e tr i d ep en d en tes. B. Sept. subs. F und. et Sacello S. M ariae Maydalenae (cum anim. Sagrado). Cantiani. (cum anim. Dol et Sacello S. * Amorotti Franc. Dottori Joan.124 III. Ronchi).Utili Petrus. F und. Parochia decanalis Ss. Vicariatus Parochiae S. vacat II. cum Eccl. Fund. Pieris. 13. Relig. Parochus Dee.23 Vicariatus a P aroch o S. Bressan Jo an n . Parochus. fil. S. Coop. Mag. Decan. . Cau. Dobbia. (Jur. Inspect. Ronchi). in Staranzano. Sacerd. fil. S u m m a anim. simpl. Viti. Cap. Joannis B. Parochia S. M. Ronchi). et Subsid.. Marcovig Ant. V. U. Parochia cum Eccl. Sacellis S. ^ (Jur. 900) (P. U. Anderlig Jacobus.. R O N C H A E. Turriacuiii. Cone. Vicarius. P etri et lJauli A p. Assumptae. S. S. 800) (P. * Cutini Joan... I. • T. diatr. et Conf. Rochi C. Patr. Trevisan Benedictus. Vicarius. et Consil. cum anim. Tam buriini Antonius. Spiritus. 3985) (P. Ronchi). cum anim 497) (P. Decauatus liraiiscae. S. Bapt. S. Pat. Proti et Chrysogoni Mm. S. vacat Coop. Grad). * V enturini Ju liu s... D. Crucis. B M. V. schol. 511) (P.. Pauli. Consist. 1220) (P. Selz. * Caneva Jacobus. cum anim.Furlani Andreas. Magist. (cum anim. Patr. Ronchi). Verraegliano. Andreae Ap. honor. Vicarius. Schol. L aurentii. ad hon. ~ (cum anim. Relig. Soleschiano. g r a d i s c a . S. Coop. D. Staranzani et schol. T. fil. U. Foglianuiii. (Jur. D. Cap. Ss.

Coop. P a r. Curatus. vacat Coop S a g r a t i u m . Catecheta Scholae pop. Vicariatus Par. cum Eccl. M . Spiritus. et Consil. Sayr. cum capella Visit. Concept. « Zenarolla Jos. Annae in Freifeld. R. Rovere Antonius.) D. M. fil. S pangher. B. R O M A N S I U M .. Bruma. et Benefic. S p an g h er et schol»6 puer. 1787) (P. V. Vic. et Admiuistr. Imm. Bruchiotti Michael. (cum anim. V. Nicolai E p. Romans. S. Assumpt. Coop. V. Coop. M. (cum anim . Laur. 1770).) D. V.. sac. M. Ss. A nnuntiat. cum Cap. B . V. S. Vicarius. V.. Rom ansii). Cameral. B . P ar. C. jubil. 1650) (P. B. V icarius. curata S. Sac. jub. Ceriani Josephus. M. Patr. Visintini Jo annes. Versa.. D. (Ju r. Capell. D.24 D.T. Sac. (cum anim. Xav. M. Benefic. Vicarius. 340) (P. M. Aedes carcerimi crim inalium Gradiscae. Par. F und. (Collationis liberae..) D. vacat Parochus. cum anim. 780) (P. Comar Joannes. D. B. Vicariatus a Pai*oeho G radiscae d ep en d en tes. Mainizzae e t sac. P. Sayrado). Marizza Antonius. Consist. Vittori. cum anim. Delmio. au rea cruce cum corona m e ritis11 insignitus. 590) (P. et S. « Battaino Joan. Grusovin Joan. Can. . G radis. S d r a u s s i n a . * ConcioD Ant. et Benef. (cum anim. Cooper. ad hoB' D. Magister. Vicariatus a P aroch o R om an sii d ep en d en tes. « Mullon Bartholomaeus. FABRA. Andrene Ap. Petri ad vincula. 5. Bizjak Jacobus. Capell. Valentini rresb.. Petcosig F rane.D. C. simpl. et Benef. Petri et Pauli Villanovae et B. 376). Farro1 (cum anim . pueror.

* V endram ini Joan. Parochus. cum Cap. Georgii M. Vicarius. Cameral. (S. M. Com. 150) (P. 40 Hebr. Vicariatus a P aroch o L u cin ic i d ep en d en tes. Parochia S. Schol. cum anim. M. » Pipan Aloysins.. Caucig Joseph. S . P o d g o r a . (cum anim. Parochia dec..) • Golob Josephus. cum Sacello B. (cum anim. Inspect. Patr. j. ab Attems. D. F und.Visintini Leopoldus. Coop. Cam. Justi M. R. V I L E S S E . distr. (P. Ad S. L a u re n tii. vacat Vicarius. Patr. Decan.. S.25 T a p o l e a n u u i . (cum anim. Ss. IIIL Oecanatus Lacinici. Košuta F ranc. Bapt. Sum m a anim. fil. F r a t t a . Crucifixi in coem. Vicarius.) T.482. vacat Subsid. V. Coop. Vilesse). F und. Pavletič Franciscus. Michačlis Arch. 572) (P. C. St eppatii Protomart. S. Margaritae de Cort. Lorenzo di Mossa). R. . cum Sacello B. _ vacat Coop. degunt insuper in Dec. Subsidiarius. (cum anim . (P. Par. D« Boschi Joan. S. iu Campagna et Cap. Consist. Campolongo). M. ad honor. (Jur. C. 1575 et 6 acath. Dec. M a rtin i E p. 2164). quiescens. Sac.. 1247). et Consil. D. Vicarius. 10. Rochi C. C. Rom ans). vacat II. S. F arra). L ucin. Gorit. LUCINICUM (Ločnik).) (P. (Jur. 1043) (P. cum Eccl... 3 acath.. Grad. et 7 schism. cum anim. V. S.

D. 488) (P. . de Codelli. Cor m .) D.B iljana). V. in Dobra (Jur. A egidii Ah. B .. Bandel Blasius. Gregorčič Antonius. . Mossae. P atr. (cum anim. F l o r i a n i (Št. B. V. Fleana (Fojana). S. cum Eccl. « Peteani Josephus. S. Spiritus. 912). Coop. fil. Parochus. Vicarius. (cum anim . M.. Patr. Kojsko). QUISCA (Kojsko).-B iljana) D. Vicarius. Parochus. D. Vicarius. V. B. « Pavletič Gotthardus. in Barbana. S. Josephi in Castelletto. C e r o u (Cerovo). Tacco. et scholae Mag. Lacinico). Nicolai in Nebula Aust. Corsig Michael. Bar. fil. in Cerovo inf. Michaelis A rchang. 1166) (P. « Sfiligoj Ant. (cum. S. 1291) (P. Par. fil. Vicariatus a P aroch o B ilja n a e d ep en d en tes. (P. cum Sacello S. Vicarius. fil. F loriani cum Eccl. Parochia S. Vicarius. Andrene A p . Cameral. cum anim. « Vuga Michael. Nicolai E. pens. P ah o r Joseph. B I L J A N A . Assumpt. Crucis in Tabor. S. B . Antonii C. Codelli. in Privale et Sacello in Vallicella L. L. 1186). vacat Coop. F iegei Andreas. F und. B. Sacerd. subjcct. Vicariatus S. Tom agniu Vincentius. Assum pt. D. Medana. cum Eccl. M.26 Ad S. K ojsko. Cormons-Biljana). MOSSA. (Collationis liberae. cum Sacello S. K oisko. V. S. (P. 542) (P. (Jur. Leonardi C. Kojsko). 936) (P. S. (P. cum Eccl. B. Cor m ons-B ilj ana). anim. D. Corm. Paroch. Fam . D. cum anim. Subsid. M. (cum anim. Coop. Vipulzanum (Vipolže). Par. (cum anim . Fabiani Aloysius.) D. Pavletič Josephus. M. Parochus. Ferjan). C. cum anim. Annae L. cum Sacello S. 1232) (P. S.

S. cum anim. fam. (cum anim. In sp ^ distr. M. atque eccl. MichaBlis Arch. 5488) (P. S. (P. V. Immacul. scholae pop. 908) (P. M V. Georgii M . n (Collat. S. in Senik. Červ Joan.) • T. Ad S. Leopoldi. Vicarius. R. M m . K ojsko). F und. liberae. S. Ad S. M. Lovrenec). Lucinici 16. Martin). Jacobi Ap. Vedrinianum (Vedrijan). S. I. Relig. fil. Andreae in Verhovlje et S. Corm. cum anim. Coop. Georgii M. fil. 356) D.) ^ Juvančič Laurentius. S. (cum anim. in Krasno et Ss. cum Eccl. Antonii Pat. S. C. Ss. Sacello S. v acat Cap. Parochus. Cam. Nativ. 1100) (P. Cormons-Dolenja. F und. LAURENTII Nebulae (š t.. Joannis Bapt.) Kuštrin Joannes. M. S. K ojsko). D e c a n a t i s C o m o n t i L CORMONTIUM (Cormons). B. B.27 Kozana. cum anim.. Scholar. D. fil. Margaritae in Hrušovlje. V. Vicarius. Zernitz Antonius. fil. Kojsko). D. (cum anim. Viti et Soc. V. 2 . B. publ. 801) (P. P etri et Pauli in Nosno.. B. • Savorguani dc Vincentius. Tomažič F erdinandus. Paro chu s Decanus. in Verhovlje. Ex-Dom. Despons. Relig. P atr. Parochia Decanalis S. Conti in Verhovlje. Concept. 678) (P. Parochia cum Eccl.930 IIV. C uratus provis. S. Quirini pr. MARTINI (Št. Patr. Mariae nec non capei. Ep. Parochia cum Eccl. Coop. Curatia S. vulgo del Soccorso. H ieronim i C. Ss. B ilj. utriusquo sex.. Vicarius. fil.____________________ _____ Sum m a anim. Mariae Magd. et Benef. Crucifixi in Subida. Prinčič S tephanus. Consist. cum anim. ad honor. (Jur. Corni. Žnidarčič Andr. Patr. K o ž b a n a . ^ o a t II. Parochus. Josephi in monte Brdica et S. cum Eccl. (Jur. C. D. Mariae Magd. et Catech. S. et Cons. Judri. G r a d i n a (Graduo).. Kojsko). Adalberti cum Eccl. 550) (P. F und. S. camp. Frisacco in Lože. Dečan.

in colle. Vicarius. Eccl. Ss. Coop. Viti et Modesti Mm. R. (P.. J u ri Jo an . Stello et Florio. P. . (cum anim. fest. V. Sor. fil. F ab ris P etrus. Sororum Providentiae. Relig. Patr. Jur. M agister et Dir. (cum. S. vulgo del Soccorso. S. anim . Rocki Brazzani. 945. schol. Vicariatus S. fil. C. in pago. Pereo Aut. Jassici et sacello S. Lib. Subidae et Benef Martinis. pop. Corm. BRAZZ A. Laurentii M. Del Mestri.. S. (cum anim. a Par. Toros Antonius. vacat Capei. et Benef.28 « « « « vacat III. Corm.) (P. Coop.. cum Ecd. Capell. 619). S. in Coem. fest. Vicar. Vicarius pens. (cum anim. 28). Vicarius.) D. fil. Orioni P etrus. J u r . M. E x Dominio. S. D. Borguanuin. P atr. Corm. B M. P atr. Helenae in Vencò. Georgii M. Joseph C. 585. Foscae V. Ad S. dep. Cubicul. T. Cap. Trevisani Joaunes. Prov. Corm. dep.) D. vacat. cu m anim. Parodi. Prot. S. S. 360. M e r n i c u m (Mernik). comparochiali S.XU3I. Sac. Vicariatus S. Bar. Corm. Catharinae Sen. ad Eccl. Marega Antonius. Vicarius. Corm.) (P.) D. Benef. Vicarius. pens. D.) (P. Helenae cum Eccl. Leonardi in Skrilo. Sac. Arch. Jassici. a Parochia Brazzani cum Eccl. F und. (Jur. Mariae in Ooloberdo et S.. Ruttarsium (Ruttars). (P. „ Macorig Claudius.) D. et l acath. Parochus. Stephan. Delconte Jo ann es. Religionis cum anim . et Conf. secr. Primosig Joanues. Blažutič Joan. Utinensis. cum Eccl. F und. Degunt insuper hic 8 Isr. Cap. D o l e u j a (Dolegua). 412).) D. Vie. Rosarii Eduardi Macorig. Zej Josephus. cum Cap.

cum anim. Patr. S. Zenonis. 585) (P. vacat Cooperator. anim.) D L usnik F ranc. Trinitatis in pago. Cecotti. vacat Coop. 1032) (P. V enturini Angelus. (Ju r. (cum anim. Visco. Corm. cum anim. Traversa Joan nes. F ain Dominicus. (cum anim. Mels-Color. Corni. Paroch. Gothardi E p. in Russiz. Vicarius et scholae Mag. Nardin F ranc. Cecotti et Benef.. S. Cormontii 13. Trinitatis ad coem. V. Parochus. cum Eccl. R. et 1 Huss. et Cap. S. Parodi. Mondini Joan . P a rodi. ad coem. cum anim. Nogaredum. Vicarius.. S. V.29 MEDEA. S. Bapt. Andreae A p. N om inis B . MARIANUM. Gradisca. Cameral. S. cum anim. 1136. Ss.) D.962 . a Par. Viscouum. Benef.. M. P arochus Aloys. Vicariatus S.. MORARUM. Patr. Medeae. Mariae Magd. cum Eccl. Antonii Pat. P atr. Commun. et Conf.______________________________________ S um m a anim . S. (Jur. Joan. cum Eccl. C o r o n a . Antonii Ab. fil. fil. cum Eccl. Communit. Sacerdos simpl. P atr. S. « Malizh Ant. Commun. vacat Coop. Josephi in Spessa et sacello priv. Cameral. di Strada. loci. « Ziak F ranciscus. Vicarius.) (P. Benef. « Zuttioni Sebast. CHIOPRIS. Assum pt. M . II. fil. S. priv. (Jur. Deoan. S. D. Ss.) D.) (P. 392) (P.) D. (Jur.. Ss. Zenonis. Midiaelis Arch. 295) (P. cum Eccl. Corm.. Coop. (Jur. fil. Parochu s. (cum anim.) D. C APRIVA. 1226. 624) (P. a P a r o c h ia C h io p ris . sacell. Parochus. cum.. F und. publ. Andreae A p. B . loci. Parochia S. F ran z o t Antonius.) F ranciscu s.) D. C. loci. C. Zhngerle « Pasqualis vacat I. V ic a r ia tu s d e p . D egunt insuper hicce loci 46 acath. Assumptae vulg. P atr. Orat. Corm. B.) D. 263) (P. Parochus. Mariae Com. R. V. Gradisca. M. Falzari. Cortn. dep. Subs. F u n d .

M. (cum anim. distr. M. Crauglio. cum Cap. D e c a n a t i s fisci. a Strassoldo. V . Patr. Consist. Communit. D. J u r. C. Zurtnaun Carolus. AJELLUM. (cum anim. Com. e t S. Visco). Patr. M. Steffaneo Immac. de Posarelli Ferd. S. Georgii M . Com. Schol. C. Visco). . Leonardi ConL (Jur. Parochia S.30 IY. R evignas Joannes. Vicarius. 751) D. nec non Cap. Bar. Vicarius. D. Cameral. I. . 688) (P. Colloredo. V iti. L. Parochus. fam. D. B. 700) (P. C. STFASSOLDO. Strassoldo (Ju r. Mariae Virg. Grioni Antonius. Cap. V . Parochia Decan. D esen ib u s et cap. S. M ariae major. a . B. Omnium Ss. cum Eccl. M . Admimstr. cum anim. R. vacat Capell. Inspect. Coronationis B. D. vacat II. et Consil. C hristophori M. Aux. vacat Coop. V. V icariatu s P a ro ch ia e A jelli. S. (Ju r. N icolai in coem . cum E ccl. C antiani M. 571) (P. S. Christ.. fil. fil. F und. A gn etis V . vacat Coop. S. (Jur. in coem . 1643) (P. T. Y . vacat Coop. P. M. A jello). Ad S. « Costantini Dominicus. S. N icolai Ep. Delpiccolo Joau. Cam. Parochia S. F und.. in arce com. cum Eccl. Beneficium B. Par. Patr. Patr. cum auim. Marci Ev. Udalrici E p. Vecchi Joannes. 753) (P. D. Patr. S. S. fil. loci. R. cum anim.. (Collationis liberae. C. fil. Paroch. cum Eccl. Concept. M ichielli. A nnae. Visco). S. Strassoldo CAMPOLONGO.. 780) (P. Coop. T ilg n er Albertus. M.. in V in e is . ra ro ch u s. ad honor. cum anim. S. cum Cap. D. Lauretanae fam. Paroch. JOANNIZ. Parochus. Rosarii. in coem et. VISCUM. Coop. nob. Decan. Agnetis V. cum auim.

Par. V. A ndreae Ap.Verzegnassi Joan. Futid. Consist. Parochia S. 1890) (P. (Jur. hon. e t Oratorio publ.) P. D. ad honor. quiesc. B. Par. P atr. Coop. vacat Capell. Mantoessi Joannes. fil. Valent. cum anim.846 XYL Decanatns F i l m i c e l i ! FLUMICELLUM. Relig. 455) (P. Capell. com parochiali S. A lture. cum anim. Parochus. fil. 2227 P. Bapt. V alentini M. (cum anim. 580) (P. S.31 C'avenzano.. Par. M. Fund. Sac. S.. festiv. in M ortisins (Jur. Assum pt. 3148) (P.. PERTEOLE. Archipresbyter. aurea cruce cum corona pro „meritis“ insignitus. Ss. S. Sac. Summa anim. vacat. Campolongo). Thomae A p. Campol. D. ad tempus. Coop. Tirindelli Petrus. F ium ic). Comuzzi P etrus. Campi). D. * Zanetti Adam. B . Mm. Campolongo). Patr..T.T. Can.. Benef. cum anim. M. Schol. Dečan. B lasii Capell. 870) (P. Saciletto. et S. (cum anim.. (cum anim. D. Pert. Relig. M. in coem et. S. Cap. ju b. Veliscig Antonius. Coop. Paroch. Dec. cum E ccl. Capell. Parodi. cum E ccl. A ntonii P at. Coop. Pupi. L aurentii M. 4 V v. AQUILEJA. S. 151) (P. Cam. V. B . A e g id ii A b. Par. . S. P etri et Pauli A p . 921 — Compar. Visci 7. S. et annex. Assumpt. (Jur. B arbarae V . Inspector distr. A quil. cum anim. Quaglia Aloysius. Antonii cum anim. cum Eocl. Fund. Campolongo). S. A ntonii in arce V alentinis. et Consil. Coop. * Destefano Aloysius. D. Patr. « Toso Josephus. V. Pert. et S. Parochus vacat Coop. Laur. D. Dečan. cum Capell. M . Par. » Maran Barbanus. A q uil.

Ss. Serm ag. 837) (P. Adm inistratur a Parocho Cervin.) D. Sac. CERVINE ANUM (Cervignano). „ Denissa Josephus. Bapt. Marci Evang. Vellari. M ichaèlis Arch. Fund. Coop. Braidot Josephus.. Com. Assum pt. Ev. MUSCULUM. M m . Parochia B . M . Cerv. Patr. Vicariatus depend. Coni. (Jur. S. Par. Subsidiarius par. a Cassis. S. (Jur. Delzotto „ Lovisoni Jacobus.. V. fil. Parochus. Coop. Patr. S. P rine. S. Patr. Coop. vacat.) D. Y. I. cum E ccl. Paroch. „ Beriui Leonardus. a Cassis. 624) (P. 253) (P. Coop. B. D. Zenonis E p. VILLA VICENTINA. cum anim. Parochus.32 BELVEDERE. cum anim 659) (P. Famil. Parochus. Cruo. Cervignano).) D. „ Cleri Franc. M. B lasii E p. et S. Nob. Par. M. cum anim. Patr. B. Tertii. Parochus. Bennatti Felix. „ Olivo Antonius.. (cum anim. Martini. ad hon.) D. 1140) (P... (Jur. 1270) (P. s. Sac. Sac. pens. Administ. Marc.. D. Rodaro Joan. et Benef. TERTIUM (Terzo). Bresciani. Bodigoj Antonius. vacat II. Patr. Parochia S. „ Feriat Joan.. Relig. Fund. cum E ccl. Communit. M. Patr. cum Oratorio publ. fam. T u llio (Jur. Cettul Petrus.. (Jur. Cerv. S. Villa Vicent. H ieronym i et Cap. T. 191) (P. Parochia S. B. cum anim. M . de Bollani. Parochus. jub. quiescens. Par. . Parochia S. insula . (Jur.) vacat. cum anim. Silvestri Jos.) P. Relig. Parochus et Consil. fil. SCODOVACA. enier. Napol. A quii. Patr. Grado). B acciocohi. loci. Donda Antonius. vacat Benef. fam. Nominis B . A n to n ii Ab. 2454) (P. D. (Jur. Ad S. P ittoritti Franc.. B rescian i. cum anim. Consist. Sac.) D. 3481) (P. Parochia Ss. Joann is B. cum Cap. (Jur. Cerv. a Par. possident. Coop. et F ort. GRADO. V. D. V. PRATICELLUM (Pradiciollo). cum anim. Ju lian i. Menegazzi Fridericus. pubi. Princ. in tempio praesentatae. Vicarius. Cervin. M. Cerv. cum anim. et Benef. jub. Patr.

R U D A . Vice-Director. Dee. Patr. Augustin. Avian Michael. D. Flumicelli 17. Parochus. P resbyt. In D ioecesi Labacensi. a Cel..868 S a c e r d o te s IN ALIIS DIOECESIBUS DEGENTES. „ „ Veliscig Dominicus. Villa Vic. et R. Fiumicello). Braida Dominicus. D. dep. ad S.D ioecesi V iennensi. j ub. Faidutti Aloysius. Grado). Coop.) D. (Jur. „ Furlani Josephus. R. Alumnus Instituti sublim. cum anim. educ. defic. Cam. Cantiani (cum anim. Pilosio Ant. dep. s. Močnik Antonius. (cum anim. Marci Ev. Sac. Parochia S. pens. V.mo Exc. Viennae. D. . Miani Jac. quiescens ad tempus. C. 16) (P. Sac. Coop. Stephani Protomartyris cum Eccl. Sac. a Par. D. S. Insula B a r b a n a . fil.. Fund. D.mo Ordinario. pens. Sac. 1415) (P. Stagni Leonardus. In A rchi . S. Nicolai. 491) (P. Insula M a u r i c e n a . Vicarius.33 „ Michelutti Franciscus. In A rcliidioecesi U tinensi. Summa anim. Sanctuarium B M.

Stacul Carolus. D.. Praef. D. Seminarii. Gabrievčič Jos. C u r su s. R. Gasperčič Alexander. et Oecon. Vice-Dir. Dir. Doet. Bobelka Frauciscus.. Gymn. Žigon Franc. Tamaro Justus. S. „ Marchesan Joannes. Sum m a Theol. Kovač Joannes. Leop. Jordan Andreas.Aloysms. 24. „ Kos Josephus. Commissarius Arcbiepiscopalis penes C. Praef. R. Acol. T. « « Mighetti Carolus. Acol. nec non C. Acol. . Acol. Gorit. I. Extern. super. C u r su s. D. D. A lu m n i A rch i-Dioecesis Ooritiensis. Praef. suppl. D.. spir. D. „ Praef. SedrpJo'àfiTiés. Theol. SV. suppl. „ Kosec Josephus. Acol. D. „ Slubelj. Benkovič Joseph. „ „ „ jj Brumat Jacobus. D. B Strekelj Eduardus. D. et Centrale pro Dioecesibus Litoralibus. n Grašič Josephus. Kralj Ignatius. „ Perinčič Carolus. Alumni Dioecesis Tergestino-Jmtinopolitanae. C u r su s. R. Cleri. C u r su s. „ Zamparo Alexander. „ Slokar Antonius. scbol. „ „ Razpet Franciscus. D. IV .. „ „ „ „ Remec Joannes. „ Goglia Franciscusv.. stud. Dir. Ss.. D. C u r su s. B Gojtan Joseph. „ l i l . „ Fain Antonius. Acol. Tabaj Andreas. Cubie. „ „ „ Vidmar Joannes. II. „ Uliao Hermenegildus. Acol.S. C u r su s. Real. Moškat Pranciscus. Acol. D. D. ad hon. „ „ Steržinar Josephus.34 O a r o l i ii u m sive Seminarium Archiep. Acol. Acol. P. „ Kalin Josephus. D. „ „ 111.

„ „ „ Bonetta Michael. „ „ „ Albertini Franciscus. Slokovič Liberatus. C u r su s. E r. Misericordiae : I I . Filiplič Justus. Marchio Joannes. F. . Capucinorum: I I I . I I . S um m a Theol. IV . D. Lambertus Lanzuner. „ Ulcigrai Antonius. Stud. Acol. E x Ordine F. Acol. I . Petris Antonius. C u r su s. D. D. „ Vascotto Antonins. Soldatic Blasius. Bonifacio Dominicus. IV . C u rsu s. I. C u r su s. Extern. C u r su s. D. Eduardus Bervar Fr. Gini Angelus. Knavs Josephus. Albertus Moselberger Ex Ordine FF. „ Vascon Petrus. I I . 59. Orlič P etrus. Cyrillus Krušnik Fr. Zabija Petrus. I. D. Acol. C u r su s. Terg. 23. D. „ Stemberger Antonius. C u r su s. C ursus. stud. S u m m a Theol. Scršič Joannes. S um m a Theolog. Marek Gulielmus. D. 5. Fr. D. Franciscus Jirdnek. Fr. C u r su s. Sum m a Theol. Acol. Fr. Rudolphus Lakomy. D. Acol. V eglens.35 II. Alumni Dioecesis Paventino Polen sis. Mišurec Antonius. „ Počivalnik Ignatius. D. Minor. Alumni Dioecesis Veglensis. C u r su s. stud. 1. Acoi. Kratzig Bruno. stud. P are nt. „ Stefanutti Franciscus.

J urip Joannes e Medana. Classis G ym nasii. Parmeggiaui Jos. s. Cumar Antonius e Goritia. Pelicon Joan. W inkler August. * Mosettig . e Cormontio. Galant Franc. Grilanc Josephus e Sales. Classis Gymnasii. e Gradisca. e Jadera. Cervineas. ** Kobal Joseph. e Pervačina. Classis Gymnasii. e Cormontio. ** Pavlica Andr. e Reifenberg. e Ilaidovio. Andreae. V I I I . stud. D. Dr. e Cormontio. e S. Director. Veniga Franc.36 A ndreanum sive Seminarium puerorum dioecesanum uni tum cum Werdenbergico. D. 4. 49 VI. Marušič Josephus. Vergna Carolus e Farra. e Tergesto. Laurentii. ex Idria Bačae. * Stua Gaud. e Montefalc. Visintini Georg. e Cormontio. 6. Theol. e S. Cingerli Ant. IV . Leban Ant. * Munih Mich. e Ampletio. stipen­ diu m a u t duas partes stipendii solventes indicat. ** Marušič Val. Praefecti stu dio rum : R. e Sovodnje. T. Asteriscus alum no s W e rd enb erg icos den otat . „ Stacul Carolus. e Morsko. Ss. e Cormontio. * Rojec Jàcobus e Šebrcljo. e Lokva.| ** Žigon Anton. V. Zorzini Petrus e Visco. * Eisenzapf Ad. ut su p ra p ag. e Flumicello. Camuffo Josephus e Grado. Tušar Franc. III. Classis G ym nasii ** Bugatto Joseph. e Luciuico. e Cormontio. • Valentinčič Iguat. Nota. * Moretti Dom. e Ponikve. Audreae. * Koršič Joannes e Salcano.Toan. * Calligaris Joseph. * Primos Isid. duo asterisci collationem archiepiscopalem significant. Geat Antonius c Bruma. Classis Gymnasii I I . Classis Gymnasii. * Forchiassin E m . e Montefalcone. e Pervačina. ** Mcizlik Joannes e Goritia. e Cormontio. e St. Petarin Al. Th. Drius August. * Vuga Aloysius e Morsko. 1 10 . V II. eBrazzano. Makarovič Joan. Dean Ludov. Paher Joan. * Tarlao Joannes e Grado. Primožič Josephus e Pevma. Rojec Joannes e Tergesto. * Ki ede Gugl. Mahnič Antonius. ut su p ra pag. . Klinz Jacobus e Goritia. ** Blason Josephus e Farra. e Terzo. ** Silvestr Joan. P. * Faganelj Jos. Classis G ymnasii * Caissutti Alfr. * Cigoj Josephus e Malovše. e Cormontio. e Bodrež.

organista. REFORMATORUM Provinciae S. theol. Cler. Carmelitis traditus est. gymn. Professor theol. Camillus Černuta * Fridoliu. emer. Lect. Stockl Fr.. Ernestus Gorkič . gymn. Eduard Raustehar n Leo Žugelj „ Joachim Svetič Pius Šojat Fratres laici: Fr. Guardianus. Crucis Croato-Carniol. anno 1649 PP. Lector gymn.37 Clerus R eg u la ris Ordinis FF. Lect. Conventus Castagnavizzae prope G oritiam ad H . FF. Othmarus Vidic. Nicolaus Traven. quibus anno 1785 sublatis. „ „ „ n „ » n Eugenius Heglar. dom. PP. A n n u n tia ta m cum instituto domest. act. Theopilus Respet. Donatus Kraševec » n » n Sigismundus Zega Vitus Blažekovih Benno Starešinič Mauritius Gornik Fr. Conv. Augelinus Melinik * Gregorius Kovačič Fr.. gyinu. emer. V . P. Studentes: Fr. Otho Einspieler. Lect. Vicarius. et Exhort. Definitor Prov. Clerici gymn.. P. Francisci Seraph. laic. Stanislaus Skrabec. et bibliothecarius Ephraein Turk. Vice-Dir. Pacificus Fister. Lector. Praeses et Visit.. FF. subsid. III. gymn. et Lect. rubricist. Ord. Franciscani anno 1811 successerunt. Florianus Gutmann « Jacobus Stebi Tertiarii : Fr. Mag.. M . a Mathia Comite a T urri in proprio fundo unacum Ecclesia extructus ac dotatus. superioris Gymn. Minorum S.

Cur. hortulanus. ital. anno vero 1609 exo­ rienti Provinciae Styrianae resignata est. Guardianus. cul. et Conf. Conf. collector. Valentinu» Beò. 17. Utin. Sacerdotes : P. I I I . M a r ia e . Pastarini. janitor. jun. Regiens. Ecclesia cum Monasterio aedificata est sumptibus Comitis Frideric ab Attems anno 1637. Cone. « Hermenegildus Lebič. 1837. P. R.. Inst. Inquis. „ „ Ant. « « Jerem ia s Erzetič. jub. R aphaei Oblak. Minister Prov. « Ambrosius Mandelc. F ratre s laici : Fr. Coquus. V . act. G ervasius Colombo. 2. G uardianus. et Conf. ital. 29. HI. Mart. in c o e lu m A ssum pti. « Raymundus Pellegrini. « Angelicus Neubauer. CRUCIS PROPE HAIDOVIUM ad IB. « E n g e lb e rtu s W iesinger. Cyrillus Krušuik Fr. A . P. 1837. Cone. Confessarius. coquus. Jos. Definit. Minorum S. nat. Vicarius. LL. « Joseph us Jo sek. ital. Stephanus Schobcr. « Pacificus Breščak. Clerici Studentes : Fr. « Crispinus Cokan. Banchich nat.38 II. Oct.. . Francisci Seraphici CAPUCINORUM P r o v in c ia e S tyrian ae« Conventus Goritiae ad IS. « Gelasius Kobal. « « Michael Tomasetizh. cul. Sacerdotes societatis Jesu. Constantinus Škodnik. Maji 1837. 1814 ord. Albertus Moselberger „ Lambertus Lanzuner „ Eduardus Bervar F ra tre s laici : F r. Sacerdotes: P. Sept. Sac. CONVENT. « Fabianus Ofič.. Ordinis FF. . Janitor. Al) S. « M arcus Cristofoletti. Hortulanus. « A u g u stin u s Scudelari. jun. « Quirinus Karba. Ecclesia cum Monasterio ex eleemosinis diversorum Nobilium Gori tiensium a Capucinis Venetis anno 1591 aedificata. 11.

P rocurator. valetud. Assist. Fr. sacrist. Ord. Protocollista. . approb. praef. c. „ Rosalia Zelger. Theol. „ Carolina R upnik. prom. Oecon. intirm. „ Carolus Rambousek.. U r sn la e . Gor. „ Honoratus Bottegaro. C hirurg. Maria Scholastica C orgnolan. mag. II. jan itr. 1877. Misericordiae S. MOMALES O r d in is § . vestisp. Pharmacop. „ Emeramus Abne. pan. Jos.39 IV. „ TJrsula Defeo. Antoninus Slapak. „ Largus Jiranék. » „ „ „ » . infirm. „ A u g u s tin a Loy. Alphousa Hoenig. Sac. Theol. r.. i »firm. schol. „ Rudolphus Lakoiny. FF. anni I. . Joannes de Deo Sobel. vestisp. celiar. Inf. „ F r u c t u o s u s M a y e r . mag. » » n n n » n Maria Aloysia In g e ri.. „ F a c u n d u s Lipansky. Ursnlae fundatum anno 1672 subsidiis plurium benefactornm. „ N epom ucena Baschutti. Assist. publ. Ord et Spir. Superiorissa A ngela F rancisca Pellizzoni. et Cellarius. Monasterium Goritiae ad S. M. Subprior Conv. aurea cruce merit. laic. Joannis de Beo in N o so c o m io c iv ili G o r itla e . anni II. P. » » n „ „ „ A gnes Dorfel. dom. et oculist. Salesia Schrej. „ Clara Ambrosi. „ J u lia n a F errari. Conventus a Vito libero Barone Delmestri anno 1656 fundatus est. praef. „ J o a u n a Sakenreiter. ja n itr. M aria Jo seph a de F inetti. procurat. Eques. et ordinis coronae Boruss. decoratus. Ordinis Franc. n Pompejus Niebauer. assist.. Jo sepha Teresia de Codelli. dipi. „ C lem entina Travisini. Aloysia Seraphina Sušnik.. mag. aegr. mag. curat. Graecii 1863. P rior Conv.

vestisp. novitia. „ „ Caecilia Bramo. „ „ „ Jacoba Depangher. mag. „ Evodia Sumadossi „ Cajelana Martinelli „ Agrippina Valentin „ Kereberta Major „ Josepha Cupertina Corazza Novitia : Culonata Wolf „ Alberica Gruber Protasia Malin Officio infirm is assist. „ Magdalena Beckar.40 M. „ „ Angelica Cigoi. „ „ „ Anna Maria Klette. alumn. „ „ Veronica V o g rig . S. cul. mag. m ag. mušic. coq. Baptista Zecchini. mag. sacrist. Othilia Paulin. et curae rei dom esticae per tu rn u m fu n g u n tu r 2. Ischy „ Ivolina Mersa „ Herminia Belotti B Annacleta Ferjancig. mul. Sorores C haritatis Congregationis S. Directrix S. M argarita Krainc. S. Viucentii a Paulo. g ran. Monica E rm acora. novitia. 1. sarcin. „ r Archangela Depangher. novit. „ „ Theresia Mirsky. In ptochotrophio civili et nosocomio m ulier. „ Angela Philippovich. S. Gertrudes Kafol. Bartbolomea Ferrai.sa S. alumn. assist. „ „ Antonia Klette. Isidora Fuetsch „ Vita Merani „ Hugoliua Biber „ Bianca Frissanko „ Petr. assist. novitia.. Mathildes M agauja. S. Bernardina Tomasetič. „ „ „ „ „ „ . Alexia Dasser Theresia Pettena Cunigunda Vonklausner Bonaventura Oandioler . m ag. In O rphanotrophio puellarum G oritiae. valetud. assist. Redemta Steffli. M. lab. Maria P h ilu m en a Crossatto. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ B „ „ „ Sorores laicae: Dominica Delpin. mag. „ Sixta Pedot. Cordula Rejic. assist. culin. coq. lab. Alcant. G oritiae. Sup. „ „ Pia K lam m a. m ul. sutr. Marta Lak. Lamberta Lieb. assist. assist sacrist. praef. „ Coelestina de Santi. Victoria J am sik . infirm.

GeltrudeLugnani. Maria Vicinia Visintainer „ „ Fintana Riedl Bruno Thoma Emanuela Gessler „ „ Basilissa Spittlbauer Palmatia Hellrigl „ Tatiana Schwarz Petronia Griindler „ Armella Meierle Emma Gschwendtner „ F ortunata Zampiero Adelinde Seitz „ Josephina Visintainer „ Bogomila Paulin Ignatia Piriuger C&cilia Zengerling „ Toretta Dobovišek. S. Engstler. Charetina Oblatter Sorores schol. « „ Virginia Znlateu.41 3. Aquilina Walcher Gamaliela Seiffert In Rudolpliino | S. praef. Bonaventura Adami. S. Aspi. anno 1866 Cormontii fundata. Coqua. Tomasina Capraro „ mag.. » » * n » » » » n „ Domitilla Wagnest. Salesia Popp „ Antonia Pegoretti. S. * Maria Caecilia Piacentini. E rnesta Strassoldo-Locatelli et aliis Benef. Josephi. soror laica. „ „ „ „ „ „ „ Annunciata Felcher. Kostka Blancard II. S. Maria Augustina Wiethaupt. Vicaria. Sup. Cajetani. „ Josepha Doliac. schol. Joanna Oblak . Superiorissa. . Maria „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ - Aloys. Sup. B „ Urbana Wagner » „ Francisca Colanlti a „ Ingonda Paulin Stephana Seidl Sorores P rovid en tiae Cong\ S. S. „ Helena Zuccoli. Agnes Caracristi „ „ Clementina Zanuzzi „ „ Speranza Boschi „ „ Catharina Fonda. pauperes dictae „de Notre-Dame“ I. Domus a Coma. In Istituto educationis sublimioris puellarum. novitia.

2. in » 40 extra » 2 » n n « „ simplices cum 5 externista V 9 Summa totalis Sacerdotum : 346 k . ® Vicariat. . 16. cathol.2 -s o o « Ib i Benefic. roman. 6. » Benefic. 3. D e c a n a tu s N o> . filial. in Dioec. Archidioec. 7. 15. .CD 42 C onspectus gen eralis 1. 4 2 10 6 17 32 31389 13 S. __________ Cur. 15 13124 4— Gradiscae 4 1 8 10 15 10482 fi — nt 16930 1 Lucinici 10 1 6 20 21 7— Cormontii 13962 3 26 21 7 H Visci 6 — 7846 18! 10 2 1 10 11 — Flumicelli 12 11 24 17869 2 3 Summa 72|13j 107] 1G| 110] 232] 269 221450 Ex his vacant . 10. o oS Sacerdotes in cura animar. . 8. 4. SC/2 ■e C^/2 i Q . . 11. — — 9 — Summa 246 274 Sacerdotes alia munia obeunt. N. 2 — | 31 7I 37 Sanctuaria .. Goritiens. )rum Eccl. 2 0 2 2 Conventus curati 3 3 3 0 Conventus non c u r a ti. 12. . 5. 20 extra 1 » » D n n „ pensione donati et quiesc. 9. 14. et Eccl. huj. loc. Cleri saec. 13.rus animar. Petri 4 1 5— 121 13 11183 5 Canalis 1 13 — 17 14217 3 16 Tuimini 7 3 8 — 18 23 20921 9 7814 Circhinae 3 2 4— 2 10 10 O Ampletii 1 1 4— J 8426 5i 7 6892 Caporetti 2 -------2 6— 10 10 5 2 Ceruicae 4 5— 13 16 14016 17235 Romeni 4 1 7 11 — 16 22 Duini 9144 2— 11 1 3 9j 13 Montisfalconis 4— 11 21.

10. FF. Vicar. quiesc. . Conventus Religiosorum Conventus ! 13 u ia . » » * » » » Kragl Antonius. Septemb. relig. Octobris „ .43 Conspectus status personalis Ordin. Sac. Monialium et Congregationum. Franc. Maji „ 18. sac. Pauper. . Goritiae ! 1 2 7 10 Goritiae 28 Soc.. Aprilis 1885 27« 9. Curatus pens. Vipulzani . Corinontii Universim 22(15 24 61 42 27 28 6 1 5 12 Universi»! 86. Marinič Stepli. Capuc. Provici. . JESU Goritiae Sor. Miser. Cennel Josephus. schol.11 12 SA C ER D O TES qui anno 1885 in Domino obdormierunt et p iis confratrum viventium suffragiis commendantur. . Sion Leonardus. Vicarius Podgorae Zorn Josephus. in Joanniz Kravanja Joaunes. Goritiae 8 9 8|25 S. Par.. Goritiae PP. Crucis 41 31 7 Sor. Goritiae 24 „ St. g i-H ® '3 C3 35 CO - O U co d ct s ® I a Monialium ►S CO 3 PP. . „ 31. Julii „ 6. def.. Ursulae Goritiae 28 10 61 4 6 16 Sor. Char. Parochus Farrae Chiasalotti Jac. 17.

et ‘A postatis. R . . ac ulte­ rius uon licet in Rubr. ad prop. D ecanis O rdinariatui exhibenda. relig. . „ „ F ebr. parochial.. 1 0 . sed subscriptio Sacerd. ad mentem „ lit.. M issarum Congr. contingens aliaque notanda pro compilatione schematismi Dioec.. „ pro s.... adhaerentium etc. past. ab Offis dee. Nov.*) Relationes de Conv. Rationes ecclesiarum anni praec.. progr.. *] Apographa corroboranda eunt per su. ac sigillum resp. eccl.. V „ pro Societate Leopoldina . n 1. e fund. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 O B J E C T U M Praesentationis epocha mense Copiae m atricul. „Subscript. r> „ Seminario Arch. anni Januar.... Relatio super scholis. per extensum adponenda est.in Africa centr....“ signare „item “. Sacerd... 10. Taxa pro Revisione rat. N.44 R elation es periodicae et oblata . » Numerus animarum D istrictus us­ que ad 31. . . dd. collat. fid. Par. 15. super persol. 2 4 . .. Ju lii 1869. Sepulchro . Oct. 7) „ pro C hristianis in Oriente .-W erdenb... praeced...cript. Maji Elemos.. ab adm.

....... ceratis exhibenda et ob serva n d a : mens... Medico... D istrict.. masc. .... Offic....45 A Parochis et ossibus aiin. adulescentulorum a 1. Extract. usq. incolarum ex Regno: Belgico.. et nat. Maj. cura. seq. nat. omni trim. politicae pubi.. Extract. Hungarico. et mort.......... cop.. ante 11 an. Offic. infantium a 1. Aununtianda est mors secuta: Omuium pensionatorum...... Dee. (juv.. mors juvenis mil... Statini. Mense Maj. Data num.. et militis limitanei (Laudwehr) Com.. junct. nat... ad t i r o c i n i u m . (et ex Helvetia mort.... pol...... pop..legalizza».. mil.)...) in A u s t r i a .. 31.. (Italico.... (finauzwache).. ad vaccin.o testim. def.. natorum) ..i Militibus limitaneis exhibeatur ex Off.. a elapsi usq. Extract. et Offic. et matrm... praes. vigil.Off.. Cap... pol. parocho loci nativ. Com....tui. ....... mutat. Annunt. Testimonia pro Pi11.. milites act........ an... pro temp. ad revacc. infra aet. et Carniolenses . mi* litis vagi........ an...... omn. Itali... aut ex Regnis exteris debent ab Ord... Jan. V Tabellar. cust. minor... obligati. 23 an.. Statim...... copulationis causa evidentiae m ilitiae........... ineund.. B a v a r i c o . Cap. J u g a r i ...... annunt. pubi. indigent: Bavari. Apr..... disciplinae (Densdarmerie).. anno vicennium compì..tui. Judicio Omni trim. e Regno Bavariae.. Tirolenses et Voralbergens... Consens.... j^dit. cameral... pens.. Mense N ov... (postales).) Wurtemburgico.ti Statini.. (item et illeg. ad matr. 30. Nati et def..

870 20 14 Feb. 84233 19 Jul.8 5 4 26 Aug. S o n t. P e t r . e V e rn a s s in o ♦ B o d ig o i A n t. 4 21 2 18 25 21 27 Mar. 8 4 6 Jul.) 0 Sept. G o r. e C irc h in a B r a id a C a sp . 837 22 Sept. «SOH2 24 Sept. 816 A pr. 8400 2 5 Ju l. C arn. 852 27 Aug. G o r.46 Index Personarum. 826 N o v . 9 Jun. G o r. 4 7 7 Jun. 862 2 Jun. e C irc h in a ♦ B iz ja k J a c . G o r.. M u t. 867 32 2 8 A u g 834 21 Sept. 870 23 9 Sept. G or. 823 21 Sept. e C o rm o n s B ra tin a A loysius. G or. G o r. e S. ex U stija ♦ B r a tin a A n t. e P o d g o ra B re s s a n i J o a n . e G a b r ija B la s ig A n d . 845 9. 84433 2 Nov. G o r. G o r. 839 1 Maji 13 O ct. e S c h o n p a s s ♦ B a lla b e n J o s . e V e rs a B r e s a u s ig V a le n tin u s e G o r itia B re z o v š č ik A n d r.2« 2 1 Sept. e K a m n je B a tt a in o J o a n n e s . e V isc o n e ♦ C arg o A n g elu s.. e F o r lì A m o r o tti F r a n c is c u s . 810 31 Sept. 854 15 Jan. e C irc h in a Č e rm e l J o s . Y e n . e G r a d is c a ♦ C a n e v a J a c o b u s . T h o m a e B r e s s a n S te p li. Oct. 884|1« 3 O ct. e Ž a b lje C e n c ič M ich ačl G o r. Cognomen et Locus Nativitatis ♦ A b ra m J o a n . 828. 847 1 Sept. Sept. 845 7 Mar. 8 3 7 23 Sept. G o r. 828 21 Sept.. e T u p e lc e ♦ A lp i D o m in ic u s. G o r. 8612' 24 Jan . 8 4 4 2 Aug. e G o ja č a Natus p r e s b y te r > 18 Maji 813 22 Sept. e C anale B e u k J o a n . 876|1« 16 Maji 833 . e C o rm o n s B o žič A n to n iu s G o r. 860 17 Aug. 876Ì \ 15 N ov. 24 Sept. 8451*1 18 Oct.2« 7 M art. e x A z z id a * B a u b e la C a ro lu s . 841 Mar. G o r. 844 O ct. S. 849Ì20 28 Aug. e S t. 874! 21 Sept 874 43 . Sept. G o r. 852. V e n e t. 859. e G o r itia ♦A vian M ichael. e fan . * Asterisco signati confratres sunt sodalitii a mutuis sacerdotum subsidiis (Pio Sovvegno). e x J o a n n iz ♦C astolliz F ra n c is e u s e G o ritia ♦ C a u c ig J o s . 846 F eb. M a u ri B e r in i L e o n a rd . 83524 24 Sept. 842 31 Febr. 836. I t a l . 8731j 20 J n n . e M e rn ico ♦ C e k e t F r a n c is c u s G o r. 810 Jul. 856 24 Jun 882 1“ 4 Jan. Gor. 870113 22 Sept. G o r. 852 12. 862 N ov. 866. G o r. 884j 864 2» 17 Dec. 8611 1 Sept. G o rit. 339. 845 S ep t. 8 1 4 30 N ov. e R o n c h i B la z u tič J o a n . 87733 15 N ov. G or.32 12 Jan. 829 20 Dec. 860 20. 844 S e p t. 818 24 Sept. 82 1 22 Sept. 8 1 8 25 Sept.. 8681' 30 8 11 5 1 3 20 31. I t a l . 8SJ!2( 17 S e p t. 851 4 9 O ct. e T o lm in o ♦ C a s te lla n i D o m in . e P o d g o r a ♦ B an d e u F ra n c is e u s e G o ritia B a ta g e lj A n to n iu s . Jan. 860 Mar. e Z a v e rh B r u c h io tti M ich. 84122 8 Jul.1« 4 F eb . 872 22 17 Sept. G o r. G o r. C a n tia n i B r a id o t J o a n . 24. e C ir c h in a ♦B ožič P e tru s . A n d e r l ig J a c . 8 4 3 15 Sept. 835 O ct. e B r u m a ♦ B a n d e l B la s iu s . 842123 26 Maji 845 19 Sept. e fa n . e C a n ale ♦ C a rli A lo y s iu s G o r. 818 D ec. 842124 30 Aug. G o r. 858 28 A u g.. 806 21 Sept. G o r. e V illa V ic en tin a B e n n a ti F e lix . G o r. e K re d a ♦ C e n ta z z o A n g e lu s e G o r itia C e r ia n i Jo s. 860'2« 20 A pr. G o r.23 8 F eb r. G o r. 872. e D e s k la B o sc h i J o a n n e s . 808 3 Mar. e T o g lia n o ♦ B e n sa S t e p h a n u s . ♦ Č e rin T h o m a s . 86823 30 Maji 841 29 Oct. G o r. 857 10 Sept. 83132 5 A pr. 814 J a n . 8652 1 Febr. 8 0 3 28 Sept. 838 21 Sept. G o r. e R o n c h is ♦ B erlo t A nt. G o r. G o r. e G o r itia B ra id a D o m in . G o r. e K a l ♦ B rez o v šč ik A n d r. G or. I t a l . D io e c. M 1} 13 Maji 815 21 Sept. 848 31 Aug.. e R u t a r s ♦ B o lte r M ic h a e l. e C orm ontio ♦ B aiz J o s . G o r. S.

860 32 21 Sept. e Peuma ^"rgl Joan. e S am atorca Qonda A ntonius. e D ornberg „ ^berjevčič Jos. 814 12 Nov. 869 9 28 Febr. Gor. e t S. 884 32 26 Mar.47 Cognomen et Locus Nativitatis N atus C?rv Antonius.839 4 A ug 830 25 Jun. 836 31 AUg 828 O rdinatus P resbyter tč D- 24 Jan. 848 16 21. Gor. St. 353 8 21 Sept. 852 29 21 Sept. 846 29 Kov. 840 26 22 Sept. e G oritia tJoliak Jac.Toannes. Gor. e G oritia Cornar Car. Gor. 865 24 18 Sept. Gor. 850 30 21 Sept. 854 30 21 Sept. 868 10 1 Jun. Gor. Gor. Gor. 867 7 21 Sept. 852 30 Mar. e Podgora “ Olpicolo Joannes. S. 866 29 21 Sept. 853 10 21 Sept. e Plave ®ber&čik Simon. 863 6 31 Mar. Gor. Mar 827 22 Mai 855 9 Nov. 852 19 . 843 26 2 Nov. 855 28 19 Sept. e Kobdil Jf*nbiani Josephus. e Lauzzana A ntonius. e Doberdob srfolja . e Mont. e Ronchi jCugulin . Gor. 838 4 31 Aug. 845 13 Jul. Gor.°rfolja Andreas. 872 22 22 Dec. Gor. 851 9 10 Aug.!*1piò Joan. 860 31 16 Jan. 848 2 Jan. e Salcano Costantini Dominicus V enetus ex Utino Cullot Carol. e Gargaro ister P. Bapt. 836 31 Jul. Gor. Gor. e Visco Vjbič Ant. Danielis Cleri Franciscus. Gor. 874 21 17 Aug. e Volče . Boli. VeD. pacificus Carn. 825 9. 818 lil Sept 827 14 Maj. 834 11 21 Sept. Italus Civek A ugustinus. 844 2 Juu. 867 21 27 Dec. 860 30 Mar.. e Janina c. 858 17 19 Dec. 854 32 22 Sept. 846 32 21 Sept 836 43 21 Sept. 867 23 28 Aug. Gor. e Goritia Cornar Joannes. e Moraro ottori Joan. e Monte S. e Lucinico yostefano Aloysius. 844 10 25 Juli 851 8 15 Sept. e Cormons *2" Jacobus. e Peum a j. e Cormons g. 811 20 Jan. 830 16 Feb. 808 16 Jan. Gor. Viti Cerv Joan. e Brezzano Celkin Franc. 845 1 A ug 814 2 Map 849 1 Maj. Gor. 878 13 31 Aug. Gor. 825 16 Oct. 854 22 Sept. 867 17 23 Sept. Gor. 844 20 Jun. 804 14 Sept 824 4 Oct. e Tapogliano Comuzzi P etru s. 868 32 30 Nov. 845 25 Mar. Dec. 873 18 24 Sept. Gor.. Gor. 829 25 Feb 826 30 Jan 840 13 Oct. 861 31 Jul. It. e Dol. 857 24 21 Sept. e Doberdob 20 Jan. Gor. e G oritia giurili Joannes. Gor. 873 18 1 Sept. Ital. 829 18 Apr. 841 19 15 Nov. Gor. e Kobdil abris Petrus. Gor. Gor. 849 33 7 Apr. 868 3 26 Aug 877 14 15 Jul. 842 20 Dec.. e V ertojba aidutti Aloys. Gor. e Grahovo Cerv Francis.. e Lestizza Concion A nt. Gor. Gor. 847 31 21 Sept. 820 22 Maj. 853 37 19 Sept. e Libušina ergolet Jos. 836 26 21 Sept.abiaui Joan. 850 28 21 Sept. Nep. 824 10 Mar . 840 18 Jul.legl And. 835 20 4 Feb. c Reifenberg j. 814 11 Dec.l“P Doniiuicus. 869 27 18 Sep. 862 15 Jan. e Skerbina abiani Aloys. e Muzzana Deuissa Josephus.Urlani Jos. Gor. ' anzot A nt. Gor. e Vojščica ^ e r la t Joan. e F a rra *F'r A ndr. Gor. e Tomischel p’Ctpp Joannes. 88-^ 11 21 Sept. 807 26 Aug 829 17 Sept 839 7 Apr. Ital. e Scrutto p8lni Dominicus. Gor. 851 18 Apr. Gor. 830 7 Jul. 825 14 Mar. Cigon Carolus. 845 13 Aug. 824 27 Jul.. e Bilia l/elconte Joannes. Gor. Gor. 818 28 Apr. 847 23 15 Sept. e Cormons ftrfoglia Joan. 875 14 12 Sep. 833 20 Jan. 832 31 Oct. 842 4 Jan. Gor. Gor. e Cormons J'Ogsnelj Stephanus. e Monte S. e Cervignano Cfiasalotti Jac. e G oritia Cumar Joan.los. e Quisca Cotini . e Brum a 'Corsig Mich. Y iti ^ettul Petr. P etri ad Sontiun *.. 884 33 1 Aug. 822 21 Map 832 25 Jan. Viti .. Gor.Joann.

Gor. Gor. Laur. 8541 12 Sept. 821 21 Sept. 848 29 Aug. Gor.880 1.. 847 31 Aug. 819 29 Nov.845. Gor. Carn. 832. 860 17 Aug. 848.. 851 $ 26 Oct. e S. “K odre Joann. Carn. Gregorčič Simon Gor. Grioni A nt. Gor. Gor. 856 20. 823. e Reifeuberg K okelj Georg. 858 7 Juni 884 » 5 Oct. “Jarec Joannes. e Podmevec Jeram Jos. 868 22 Jun. Sept. 851 5 Aug. Gor. Carn. 824 21 Sept. Carn. e Sella Volzanae “Kragelj Jos. Gor. 833 25 Feb. e Moste pr. Gor. e G radisca Kodermac Steph. Gor. e Goritia “Kociancič Nicolaus e S. Gor. e V ertoiba Jekše And. Gor. 847’ 24 Sept. e Sm ast Libušinae “Kadenaro Jos. 853’ 16 Mar. e Peuma. 1 Sept. e Solkan “Grbec Joannes. e S. e Cirkno “Jerizh Jac. e Goritia * Jug A ntonius. e Solkan Ju h Joan. 874 8 24 Feb. Viti Vip. 814 22 Sept. 869 23 Nov. 870 25 Dec. 839' 15 Sept. 866 13 11 Dec. Gor. e Podmevec “Goljevšček Franc. e Caporetto Juvančič L aur.. Gor. 883 18 Dec. Gor. e Vipulzano Kerkoč Steph. 845 6 Ju n . 841 24 Jan. 853 13 19 Feb. 851 18 Sept. 849 30 Aug. 795 19 Sept. “Kodrič Francise. P etripr. 881 is 12 Jan. e Renče H valica A nt. Gor. 851 30 Oct. Gor. 857 28 Sept. 875 5 15 Oct. 870! 9 16 Feb. Carn. 21 Sept. Gor. Sept. e Obloka “Kolavčič Joan. Jos. e Vrsno Lib. e Vrsno “Gregorčič Simon. M art. 28 Sept. 855| 18. e Ponikve “Kočevar Jos. e Libušina. 831 21 Sept. 828j 21 Sept. e Gojače Klobovs Joan. e D eskla “K oderm atz Franc. 22 Sept. 875 1 9 Aug. e Selo. 885 4 Dec. 858 11 A ug. . Gor.... e Volzaua N atus Ordinatus . Gor. 21 Sept. 851 30 Aug. »76 26 Apr. Maj. Gor. 874 9 Apr.. e Goritia “H arm el A dolphus. Gor. 838 22 Aug. 824.. 845 7 Mar. Sept. Gor.849 31 Aug. 874 27 Sept. e Preska “K ošuta Franc. Nebulae K ragl Ant. 874 J8 Apr. 20 Oct. 873 14.. 847' 24 Sept. 23 Nov. e Deutschruth “Kosovel Jos. e Capriva “Grusovin A nt.. ex Idria H eb at F ranc. 842 15 Jul. 841 19 Sept. Gor. Gor.. 870 8 Jul.. 839 15 Jul. e Breginj Kafol Franc. e Roncina Ilo v ar F ranc. Gor. Carn. Gor. 849. e čepovan “Kafol Steph. 851 21 Mar. Gor.2 30 Maj. 849 25 2 Jan. 867 29 Dec. 816 21 Sept. Gor. e Poče Jereb Joachim . e Hoflein G regorčič Ant. 872O? 25 Dec. 834 22 Sept. e Lak Kobal P etrus. Gor. Gor. 867115 10. 850 f» 27 Feb. K ošar Franc. 21 Sept. e K ern “Gregorčič Ant. 831 21 Sept. Carn. e Kobdil “Jo rd an Andr. 881 27 Jun. 19 Feb. e Kanal “Golob Josephus. 829 21 Sept.j P re sb y te r &j 14 Mar. 853 27 Aug. 852’ 10 Jan.. Sept. Gor. e S. 879:16 27 Mar. 876 21 Feb. 846 6 Sept. 846 18 Sept. e Reifeuberg Kodrič Joannes. 880 26 Oct. Gor.48 Cognomen et Locus Nativitatis “Godnič Josephus. e Laze ♦Kokošur Joannes. 30 Aug. e Tulmino Golja Jos. 852 24 Dec. 829 21 Sept. e Tolmino Ja rc Jos. Gor. 879 24. Gor. Kos Simon. Lab. Nov. 825. e Čepovan K eber Ant. 873 21 Oct. 853] 18 Sept. e Komen Golia Jos. 840 7 Apr. 830 28 Apr. 851 j 27 Aug. e Goritia “Grusovin Jos. 850 31 A ug. Crucis “Kodelja Jos. 803 3 Mar. 853 30 Mart. Gor. 873 25 2 Jan . 8 * C 21 Oct. Sept. Gor. 856 20. e Capriva Grioni P etru s Gor. e Ivobdilj “Grča Blasius. 858 3. 806 19 Sept. 825 21 Sept. 823 22 Sept. 844. 861 26 Maj. 85« J 27 O ct. 860 9 Sept. 868 8 Jan. 871! 9 17 Jan. e Goritia “G rusovin Joan. Gor. Gor. Gor.

e Gargaro . Ven. 873 7 12 Sept. 815| 24 Sept. 819 22 Sept. 810' 21 Sept. 820l 22 Sept. 8231 21 Sept. 832. Gor. Ital. 82L 21 Sept. Kumar Joan. 847j 6 Sept. e Podbiela . Crucis Luvisoni Jac. 879 20 11 Nov. 864 15 13 Oct. 845 29 1 Apr. 849 8 8 Nov. 837 24 Sept. Andreae Marzolla Jac. Carn. Mi ran Barbanus. 850120 1.. Gor. Gor. 845' 22 Nov. 861 32 14 Apr. 824'' 22 Sept. 842 10 3 Nov. 809 20 Aug.. 856 5 19 Maji 853' 27 Aug. Carn e Vipacco .. e Gabria rjuntoessi Joannes. 812 43 12 J a n . Gor. 852 29 Aug. e Volče ilachatschek Franc. 871 13 29 Jan. 853 8 8 Nov. e Caporetto Kuštrin Joan. 809! 20 Aug. 866 16 14 Oct. 815 21 Sept. Jaetizh brane. e Brezzano Madon Blas. 881 16 16 Maji 826[ 21 Sept. 837 18 17 Jan. e Salcano ». Gor. Gor. 849 6 1 Maj. 85328 17 Mart. 860 27 23 Apr. Gor. 855[ 13 Nov. Gor. Gor. Gor. Gor. 836 23 Sept. Gor. 24 Sept. Gor. e Ponikve j ar Ant. 875 8 9 Maj. e Pliskovica . 827. e Tulmino Leban Franc. Gor. Gor. e fan. e Sedula Kranjec Frane. 874 6 22 Jan. Aug. Gor. e Cervignano Lukežič Joann. 824 23 Sept. e Kobdilj Jakuc Ant. ex Idriae Bačae Lenardig F ridericus. 8 6 0 1 9 Sept. Andreae . 862 29 1 0 Dec. e Podlaka Mahnič Ant. 854 19 2 Apr. Gor. Cordovado Ma Uzini Antonius. 846 29 27 Jan. Gor. 876 13 1 Jul. 833 21 Sept.. 850 21 15. Cara. 830 21 Sept. 864 9 24 Jul. 824 21 Sept. »33 17 19 Jul. Gor... Gor. 807. 850. 829] 21 Sept. 842 10 28 Maj.a i e ra Jos. 833: 21 Sept. Ital. Gor. Gor. e Sedula Keban Andr. e Chiopris O rdinatus N atus Presbyter i 26 Aug.Lužnik Franciscus. 21 Sept. e Goče ‘ Usar Andreas Gor. 836 24 Sept..43 11 Oct. Carn. 850 8 27 Apr. e fan. ex Amplet. 8481 1 Sept. Ven. 883 31 29 Apr. 823! 22 Sept. 'ani Jac. e Haidovio Leskovec Mart. Gor. Gor. Jan. 87ó! 17 25 Apr. 879 18 23 Aug. e Foliano Marega Ant. 870 9 1 Feb. 845. 858 7 10 Mar. ex Idria Ant. 868 10 16 Sept. Gor. e Goritia jMilost Martin. e Qundruvio jKrzina Georg. e Caporetto Kravagna Joan. e Lokvica Marušič Jos. 845 19 20 Mar. 844 22 22 Oct. 8461 31 Aug. e Ma rcovig Ant. ‘arušič Joan. S. 849 20 26 Apr. 21 Sept. Carn. Schonpass Kumar Ludovicus. Gor.49 Cognomen et Locus Nativitatis 'Kramer Philippus. Gor. 856 j 20 Sept. e Crauglio g h e t t i Carol. 847j 31 Aug. 874 17 11 Jul. 815 21 Sept. 833 24 7 Dec. Gor. 8151 24 Sept. 824 21 Sept. Carn. 841 24 Sept. e Circhina uilon B arth. Gor. 817 24 Sept. 833 4 5 Jan. Gor. 844 j23 16 Oct. 835 32 18 Maj. 840 28 10 Sep. Gor.c o d in i Joan. J*acorig Claud. e Podmevec Kapagna Georg. 841 23 Se. 21 Sept. Gor. 851 7 14 Jun. 812 23 Sept. e Kronau Kravanja Andr. Gor. e čeraiverh Logar Jac. e Kojsko Kurinčič Joan. e Černiče Luban Jos. e fan. 848 33 28 Jan.)t.. S. 824! 21 Sept. 851 j 29 Aug. 850 33 18 Oct. 828 21 Sept. 841 18 14 Sep. e Gor. 874 24 . 848 19 Dec. e Ranziano Lusnik Franc. e Banjšica Kumar Joseph. e Livek ». 850! 30 Aug. 845 19 Sept. aegazzi Fridericus. Gor. 872 16 27 Maj. o Merna Mn k Gor. Gor.. e Goče ff urzina Franc. Gor. Gor. ex Ampletio Kravanja Malh. 840 21 Sept. e Brum a »iJJar>nič Franc. S. 865 31 31 Dec. 852 20 Sept. 873 14 24 Feb. e Gradisca «Marušič Andr. e Ruda Lehelluti F ranc. e Verhovlje urinič Stepli. 828j 20 Dec. Gor. 826 22 Sept. 845 33 10 Mar. e Verhovlje *x?r'zza Ant. 806 20 Aug. e S trada di Castions C e t i č Stephanus Gor. Gor. 820| 21 Sept.

828 2 9 Mar. e Visco “P auletič And. e Goritia Peteani Josephus. S e p t. Gor. Carn. e S. 843 4 21 Aug 820 21 5. e Skerbina •P ipan Ant. e Sodražica P rinčič Steph. 816 24 16 Jan. Gor. Gor. 842 3 10 Jul. 847! ^ A ug. 819 4 5 Aug. 8 7 # S e p t.822: 21 24 Apr. Jul.2 Jan. 823 23 13 S e p t. 862 25 4 Maj. e Salcano “Okorn Fidei. e S. e Peum a Prim šar Jos. P etri Natus O rdinatus | -jf uiuiuntui n x n itK irta l' presbytei 12 Apr. 188211J S e p t. e Cormons Schauli Jos. I)e c : S e p t. ex Opačjeselo *Pachor Stepli. e Dollia Tulm. 857 18 8 Dec. Gor. e Goritia Pervajne M artinus. e Šm arje Posarelli (de) Ferd. e Moraro *Pahor Ant. e Sovodnje Pelizon Valent. Aug. e Goritia ♦Peternel Georgius. e Monte S. 861 17 23 Apr. 84* j Jan . 8471’ 840. 848!. 821' 21 15 Dec.. e Goritia Podreka Jos. Gor.-^ 833 847 Aug. 845 13 Jul. 842 19 28 Dec. Aug. Gor. Gor. e Campegine Oblokar Mich. Gor e Nogaredo ♦Rjavec Blasius Gor. 821 21 1 Oct. Gor. S e p t. e Skerbina ♦Pirih Jacobus. 850*’ S e p t. Gor. 868 . H j .8 8 0 F S e p t. Gor. sb»> ‘ * S e p t. Gor. 822 11 Jun. 811 22 4 Apr. e Šmarje •P o ljšak Jos. Andreae Pavlica Jos. 844^ S e p t. 8 7 ‘ g 9 . Viti P irich Mich. 833. Perko Ant. 822 21 25 Mar. 857 9 20 Aug. e Skerbina P ipan Ant. 860 » 23 Apr. Gor. e Škerbina P ipan Franciscus Gor. G or e Homans Nicoli Jaeobus.. e Kern R u tar Thom as. . e Podmevec P etcosig Franc. l0 M ar. e Tulm ino Perdich Mich. 8 5 'j ^ R S e p t . 8 4 ' . 843 3 Feb. 806! 20 12 Mar. e Cerovo ♦Pussig Jacobus. Gor. Gor. Gor. 844 19 19 Jan. e Podmelec N au u tti A ntoninus e G oritia ♦Nardin Franc. Mich. Jan. Gor. 801 25 27 Maj. 853 2 6 17 Dec 820 23 Jul. 859 24 30 Jul. 839. Gor. Gor.« Dec.^ S ep t. e Goritia •Quaglia Aloysius Ab. S e p t. Gor. Gor. 848 ' S e p t 842». e Sagrado ♦Pipan Aloysius. Viti P itto riti Franc. Apr.8 4 < .803. e Reifenberg ♦Pelizon Jos.50 _____ Coguoiiieu et lo c u s Nativitatis Murovec Joannes. e St. 83o i(. 88J . Carn. e S. c St. 884 Sept. e Monte S. 850 29 3 Mar. 808 21 4 Oct.. 829 21 13 Jan. e St.814 24 21 Jul. And. Gor. Gor. ♦Pavletič Franc. 818 28 8 Nov. ex Opačjeselo P asqualis Aloy. 853 27 11 Oct. 8311 t. It. 824’ 22 10 Dec. Sept 8 4 # S e p t. Andreae ♦Pavletič Jos. 837 * S e p t. Ven.. 834[ j S e p t. D ec.j S e p t . Gor. e S. 803 2 ! 28 Jun. Gor. e Monfalcone •Prim ožič M atth. Aug. Andreae ♦Pavletič Gotthardus. 811 23 2 Maj. It. e Carniopoli Olivo Ant. e S. 811 21 24 Sept. Schonpass Rodaro Joannes. 806 21 27 Jun. Gor. 8 '. 855 25 Mar. Gor. e Podgora P eršič Franc. 813.. 885J' S e p t. Aug. Viti ♦Savorgnani de Vinc. o Cividale ♦Revignas Joan. 841 28 Jan. 856j 18 5 Maj. Gor. e ltonchis Rovere Ant.8 8 0 K S e p t . Gor. Ven. Leonardi ♦Poljšak Alphonsus. 85 K S e p t. Gor. 21 17 Mart. 867jj. 821 9 Dec. 844 216 4 Maj. Gor. e Novake Pilosio Ant. e fano S. S e p t. 847' 6 12 Dec. F eb. 824 23 1 Mar. Gor. S e p t. Gor. 824|j* S e p t... S e p t. 819 24 2 Sept. 811 3 2 Aug. e Sovodnje Penzin Carol. Gor. ex Ontaniano •R ubbia Vincentius e Goritia ♦Ruter Laurent.. e Jam lje Pachor Jos. 848 27 14 Feb. e Ternova ♦ P erto u t L aur. Gor. S e p t. Gor.8 7 l k M a j. Luciae Salimbeni de A ugustus. 803 Jun. 857 18 9 Dec. 84. 814 21 2 Oct. 861] 26 19 Mar. 841 23 Jan. 884 j S e p t. Gor. 8 8 d ^ fl F e b .. 87 1 SSgk. Gor. jun.

809 20 Aug. e Goritia »i°uikič Jos. 842 8 13 Jun. e Moraro Natus i O rdinatus ] à . •V rtin č i« Steph. Floriani . 819 10 Jun. Lombard. 846 23 25 Feb.. brindelli Pet. Gor. 857 10 2 Jul. 8771 6 5 Jan.. e Moraro . Schonpass s. e Cirkno “e|ak Ant.Joau. 866 13 19 Mar. Gor. 831. e S. 850 22 6 Mar. Gor. e Biliana cnmutz Joannes. Gor. 825] 21 Sept. e Vilesse diet Joan. e Tergesto . e Ronchi Tio. Aloy. Gor. Mich. Gor. Gor. Gor.'tur Franciscus Carn. e Novodvor Vai . e Ampletio °udat Jos. 5 Aug. 847! 6 Sept. 845 6 Sept. e Žabče <. e Faventia 'juta Ant. 872 12 16 Jun. 846 1 Sept. Gor. e U nterfestniz ^•epancič Franc. e Goritia °ros Ant. 871 18 10 Feb. 842 19 Sept.^°ao. Gor. 834 IH 22 Jul. 869 29 8 Feb. 859 18 1 Mar. 8201 23 Sept. 844 18 Sept. e P lanina Joan. 15 7 Feb. 846 6 Sept. 824! 21 Sept. Gor. Gor. 826[ 22 Sept. raversa Joau. 844 15 Sept. 847 28 Nov. 843j 18 Sept. e Cervignano • ontani n Vinc. e Perteole -j. 864 14 26 Mar. 869 31 8 Dec. 841 18 Sept. 820 22 Sept. e Kviàko *i. ‘°n Leonard. 858 18 19 Jun. 843 15 Jul. 869 16 2 Jan. 843 30 Aug. August. e Ronchi «tfPin Ant. 867 30 3 Mar. e Idria lik 4° S. 7 Sept. 869 8 17 Apr. jun. e Tapoleano . 830 4 3 Maj. 11 Jun. e Tulmino s“nirekar Franc. Boh. 813 25 Nov. 843 1 Sept. 816. 872 12 10 Apr. 846 28 29 Aug. 865 9 22 Dec.. 872 15 19 Nov.. 843s 19 Sept.. 869 27 15 Jun. 847| 8 7 Jul. e Caporetto Val PetrU8> ^ l ./« v ie a n Joannes. 841 j 25 Jul. 820 j 21 Sept. 816j 24 Sept. Usek Franc. Gor. Gor.uligoi Ant. Ven. 848i 6 Sept. 821 23 Sept. Oct. 802 20 Sept. Gor. e Vippac. e Goritia *autburlini Ant. 817! 24 Sept. 860 4 13 Sept. Gor. e Levpa Ubelj Vincentius. e Goritia ouiažič Ferd Gor. 822: 21 Sept. e Medana *^rre Aloys. 843 33 21 Dec. 84238 10. Luciae kočir Josephus. 839 8 13 Aug. 844 1 1 26 Sept. 863 8 19 Apr.. Carn. e Moraro Ant. 832 28 Aug. e Medea »s. 833 23 5 Jul. Gor. e Goritia ^udelari P. 855! 19 23 Sept. dgner Alb. 848 32 4 Aug.. 844 18 Sept. Gor. e Gabria *s. 838 22 14 Apr. Gor. e S. wukelj Michael. Gor. 874:12 4 Mar. Carn. 871 23 13 Jun. Marcus.0nu*g Joseph. Gor. 872 7 18 Mar. e Medana Sfiligoi Antonius.. 820' 21 Sept. 837. e Moraro bion Leonard. 869 8 5 Oct. 849 15 15 Aug. e Monfalcone »T0so Jos. Gor. 24 Sept. e Placentia . 808 21 Sept. e Verh Sessich Ant. e Kamnje “•Under s n n li. 871 28 25 Mar. “Chober . e S. 827j 21 Sept. Gor. c Salo Sedej Franc. Ital. 871 12 22 Jan. e Cormons . 849 1 Sept. Gor. 839.°uisig Aloysius e Goritia »i°ffisig Franc.. 842! 19 Sept. Gor. Gor.51 Cognomen et lo c u s Nativitatis Ijokar Joannes. e Verhpolje *[jy!očič And. Gor. 846 24 Jan. 868 21 6 Jul. Gor.. Gor.s™“ s?0n J ° annes> Gor °e Lucinico Tu'-1 ' 1' Sar Gregorius. e St. 868 14 23 Oct. Carn. 864 30 3 Jan. 829 4 10 Jul. 826 22 Sept. 833 11 27 Oct. 805 19 Sept. Gor. 805) 20 Aug. Daniel. 834 23 Sept. 854 21 10 Oct. 846 4 7 11 Jan. e Talm asons Ve»k. 21 Sept. 810 20 Nov. 849 1 Sept. e Tem nica J^ukel Greg. Gor.Gor. e Caporetto under Jn Joseph. e Toplice „“kert Andreas. 848 8 . 12 Feb. Gor. Carn. 847 14 3 Maj. 854 26 Aug. Gor.. 841 20 Feb. 816 21 Sept. e Ronchi Jarrnan Steph. e Solkan Ven i®8' Gar. ‘ dvestri Jos.P resb y ter . e Gabria Vip. 842 26 15 Jun.!af?ni Leonard.evisaii Bened. Gor. 860 26 19 Apr. 845 18 Sept..a. Eug. 840 23 Sept. 833 21 Sept.

e Goritia * Z o rn A loys. 863 S e p t. e Solkan *Vuga P etru s Gor. S e p t. e Goritia Zenarolla Josephus. e Pervačina Z ucchiati Mart. 861. e Mariano ♦Ziingerle Aloys.. 8432» 6 S e p t. 13 J a n . e Strassoldo *Verzegnassi Joan. 849 S e p t . 857 8 7 -. 22 Jul. 20 Jun. Gor. 1 S e p t. 864 F A u g . 871 A ug. 3 Mar. 16 Mar. 28 Nov. 28 Apr. 1 Apr. e Flum ine Z àngerle Franc. 860 *0 20 S e p t. 7 Mnji 27 Sept 27 Jun. Z uttioni Sebast. Mossa e V uga Andreas Gor. Gor. V isintini Joan. 30 Jul. 83o . e Pervačina Zorn Joseph. e Veldes *W olf Joan. S. Gor. G or. 16 Jan. e Kanale Vuk Leopoldus. 849 »g 1 S e p t 848i oiR'i1. 87J 22 S e p t. e Goritia *Zoratti Franciscus. e Cerneglons V enturini A ngelus. 16 Apr. 852 4 Nov. Ital. 851 22 S e p t. 16 Mar.Cognomen et Locus Nativitatis *Veliscig Antonius. *Zernitz Antonius. 837 Jj 23 S e p t. S. Gor. e Medana *Zurm an Carolus. e Flum ine Zavadlal Jos. e Strassoldo V enturini Julius. e Podberdo *Zarl A nt. Gor. 866 S e p t .. Gor. 28 Feb. 873 ? 23 S e p t. Carn. 861 A u g . e Brazzano V isintini Leop. e fano S. 879 * . Gor. 859 S e p t . 854 3* S e p t . e Labaco *Visintin Jac. Laur. 859 29 Aug. 841 A u g . 852 S e p t . Dolegna Vendram ini Joannes. 829 856 821 824 827 817 842 836 840 816 837 856 851 838 838 838 835 852 859 812 820 845 837 822 826 847 825 834 847 816 829 850 814 835 854 Ordinatus presbyter 21 18 24 21 21 21 28 28 28 15 21 27 21 18 24 18 28 S e p t . 86 . Gor. 25 Nov. Ital. Gor. 878 S e p t. Kanale Vuga Joan. 880 * Mart. Bapt. e fan. 27 Nov. Gor. 13 Jan. e Dolegna Veliscig Dominicus.. 88» 10 Sept. Gor. Gor. 9 Nov. Mart. j 842». 23 S e p t. Gor. 842 S e p t . Gor. 25 Maj. e Merna W e ste r Joannes. 875 17 A ug. 10 Dec.. P etri *Vidic Franc. 3 Nov. Gor. 2 Feb. 876 S e p t. 3 Nov. 21 Feb.24 21 S e p t. 24 S e p t. 27 Mar. 4 Sep. Carn. 26 Oct. Carn. 27 Sep. Gor. Gor ■) Renče Natus 4 Sept. Gor. ex Idria *Za netti Adam. e Morska *Vuga Michael. 852 S e p t . e Gradiškuta ♦Žnidarčič Andr. 2 Dec.. 26 Aug. 14 Oct. 26 Sept 20 Aug. e Gorjansko Zei Josephus. e P e r v a č in a Zorn H ilarius. e Medea Žnidarčič Andr. Gor. e Goritia *Ziak Franciscus. 16 Oct. e fan. e Gor. 15 Jun. Gor.

j Conv. . 21 Flumicellum 24 Fleana 15 Floriani (S.) . 1445 1») <b) 1663 c) 1031 1496 1771 585 1616 1726 d) 1836 1758 1784 e) 1763 1480 f) 1785 1766 1870 1500 1750 1766 1842 g) 1651 1428 1295 1782 h) 1605 i) 1771 (1) 1598 SC Nomen Station. 16 Gabria (-je S. . fì!'e. 'ta m a n n o 1 3 0 6 m e n tio f i t h u j u s i) j. pavenzano . c o n e) . q u o d vero . fir m a n t.) 30 Folianum . «atuje . 33 Crucis (S. s ic u t e x in s c r ip tio n e f o n o g r a f i c a e v in c itu r . .Gradisca ' Antiquissimae erectionis. Gradina (Gradno) J Recent. d o c u m . . Srum a .ginj (Bergogna) . c e r tis e d o c u m e n t n o n e r u itu r . .) 29 Gabria (-je Mernae) 31 Gargarum 26 Gorenjepolje 32 Gorjansko . _ Curat. P a r o c( h ia e 1. nam Gradiskuta -dišče. erect. 23 Gabrovica . d) J A n n o 1 8 6 3 a d P a r . S&PHva . e x i ­ g e n tia m h u ju s P a r o c h ia e et a d n e x a r u m C a p e lla n ia r u m p r a e m ittit- a) I A b im m e m o r a b ili e x t itit S a c e llu m A n d r e a e d ic a tu m . 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta . Adreae (S. . . Aquileja Avče À uza).53 Nomen Station. . Pigliano belvedere .) . giestovica . . . ^ D tian i (S. 1 5 4 5 extitis s e d o c u m e n ta p r o b a n t . e r u i n o n p o te s t. 17 Deskla . Ite m . . Dan. 28 F arra . A — Ajell0 . pan ica Eraz«anum . . e ie v . . in d i­ C e r tis e D o c u m e n t i s n o n e r u i t u r . U)n q u a d i u e x i s t .• a. 10 Doberdob 26 Dolenja 17 Dornberg 28 Dreženca 20 Duinum (Devin) . A \{ i nnn o 1 8 5 4 a d P a r o c h i a m e le v a ta . Mulla P p . 9 C epovanum . .č e ) 23 Čez-Soča 32 Danielis (S. P a r o c h ia m C ir c h in a e q u a V ic a ­ r ia tim i m u ltu m a n te a. b) jE ta s c a ta . 18 Černiča ( . U p a r o c h i a m e le v a t a . ervineanum Annus ! Erect.) aporettum (Kobarid). . die 2 4 Grado . Altura . Celestini I I I . 1J F ra tta . . quin annus deterrà. d e in c e p s i n t e m p l u m r e a e d i f i c a tu m fu it. . . e lib r is B a p tiz a to r . ?anjšica ^a>'bana £ata (Bate). E x i s t e n t i a a b im m e m o r a b ili s in e d o c u m e n tis a s s e r itu r . Aaipletium . l e c t i o n i s e p o c h a e c e r tis d o c u ^ H i e n t . • • • • “djana 5°rjana {?0rgnanum . A n t i q u i t a s e r e c t. Curat 30 Chiopris 31 Circhina (Cirkno) 16 Commenum (Komen) 7 Cormontium 31 Corona 12 Crauglio 12 Crucis (S. 1 3 5 6 p r im u m m e n tio J it h u ju s p a r . Anno . Grahova Novembris 1 1 9 2 desuper data et in A r c h i v i o C a p i t u l a r i C i v i t a t i s a Annus SX) Erect Prth 1300 29 1545 a) 15 1845 19 450 27 1642 29 1470 30 1785 18 1640 38 1550 9 1510 17 1770 16 1631 b) 19 1757 11 1764 21 1869 28 1574 20 1747 13 1188 21 1424 24 1346 31 (d 26 1694 26 1711 23 1785 25 1811 19 (d) 20 22 (e) 1754 9 1757 11 1757 19 27 (f) 1342 23 1755 10 407 32 1772 14 A u s tr ia e (C iv id a le ) a s s e r v a ta . r er°u (Cerovo) . “Ukovo panipolongo p nalis Kanal) .

C u r a tia v e t. n o n e x t a t .) . P *9’ n a n i tr a n s la ta fu it. Novake Obloka Opačjeselo . A n n u s e r e c t.) pr. Lucinicum . 1754 (a) 166G 1552 1822 1540 ! b) 1560 1557 c) 1550 1784 1810 1760 1762 1806 1643 1774 1876 1704 1765 d) 1789 1629 1342 1450 1425 1490 1756 1836 1871 1785 e) 1702 1739 f) 1768 e r e c ta . C oelest**' I I I . Martini S. P a r o c h ia m e le v . Otalež . Musculum . Pečine (Pekina) . Jageršče Jamlje Joanniz Kal (Kau) . Podberda (-o) Podgora la. g) h) Anno 1862 a d P a r o c h ia m Anuns Erect. Orehek Osek . e le v . Curat. Marianum .) ad Sont. e r e c tio n .) . v e t u s t a e e d o c u m e n t . Idria (Bacae) Idria (Canalis) Ignatii (S.54 Nomen Station. e r e c t. Laurentii (S. Logje (Lonch) Lokovec Lokavec Lom Livek (Luico) Lokva . Otelca . Medana M edea. 11832 11334 1786 Ì1757 1785 1797 |1871 1570 1726 1400 1790 1725 (c) 1789 1810 1872 1671 1796 1846 1747 (d) 1797 1770 1800 1741 1756 1781 1787 1584 1295 1626 1784 1789 1525 1768 Nomen Station.) Gorit. Gor. Peuma Pieris . lì . Kronberg Laurentii (S. e) f) Anno Anno 1 8 6 3 a d P a r . Plava Piazzutta Pliskovica . d ie 2 4 N o v e m b r is 1 1 9 2 ^ * s u p e r d a ta e t in A r c h in o y<>S tu la r . Viti Monsfalconum Morarum Mossa .) Gorit. . d e s u n t . io P a r o c h i a a n t i q u i s s . Mons S.) Neb. A liq u a n d o e c c le s ia p a r o c h i a j * q u a e in d e ah a n n o 1527. Martini S. T ertii Mavbinja (-e) Mauricena Ins.26 29 '10 29 9 13 22 29 26 32 22 29 15 \i 21 15 11 15 18 H 21 31 10 (h) a) a) b) A n . P u l l a P p . Libušina Lipa Log (M ittelbrett). Merna (Miren) Mernicum (Mernik) Mons Sanet. Cars. s e d d o c u i n ei^\ ’ e r e c t. e le i* 11 e r e c t. n o n p r o s ta t. ig n o ta e ep o c. Nogaredum . Pelagii (Isempoiaj) Perteole Pervačina Petri (S. Kamnje Kobiljaglava Kostanjevica Kozana Kožbana K reda . Curat. c) d) A n n o 1 8 6 2 a d P a r o c h ia m Annue s to t. 1859 a d c) d) I n s t r u m . E s t n o v a e e r e c tio n is . non 0) A n n o 1847 a d P a r o c h ia m ti 1848 a d P a r o c h i a m elee- Anno c0lt e le t­ . Haidovium (Ajdovšina) Hilarii (S.) Moss. Nabrežina . Levpa . Mauri (S. e x i s t e n t i a m ( h a ) P a r o c h ia e e t a d n e x a r u m G apP la n ia r u m p r a e m ittit. Luciae (S. P etri (S. C iv ita tis -A u s tr ia e le ) o s s e r v a t a . e docum . in coli. 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta . . Martini S. Annus Erect.

1652 a] 12 31 Tulminum [Tomin] 23 1683 24 Turriacum . com m em . . (a) 1851 1863 1762 1784 1772 b] 1475 1786 1756 1580 c] (d) 1482 1579 1631 1787 1540 A *1 A n n u s erec. Zapotok 18 1813 1 «ede Patr. pOdmevec odsabotinum iglica . Žablje . 9 1854 28 Tribuša sup. 24 1570 18 Versa . concedit. Tomaž' 1782 | uda . £°nikve raticellum . in c e n d io a b s u m ta f u e r i n t . I V . 30 ta f u e r e . 18 13 S. i n d i c a t a . innotescat. A n n o 1 8 6 7 . 12 1769 J d o c u m e n t a e r e c t. 17 Vilesse 1785 16 Vipulzanum [-polže] 26 1807 1755 erPenica . Curat. 1 8 6 0 . lo 1493 le n i s a e c u li X V . 1497. 17 24 Ternovo A m plet. file tto . Thomae (S. e le v . a n n 1015. c u m d o c u m e n t a 1 0 . tuuc temporis sotto-Torre h] A n .55 Nomen Station. 18 23 Ternovo Schonp. Optatur. 1700 ^ttarsiu m . . 5®Dzianum (Renče) Annus Erect. a d P a r o c h ia m eveh e­ Nomen Station. Nascimbeni De­ canus habitantibus suburbii Goriocnsis. stat. fa c iu n t h u ju s P a r o c h ia e . J a m a . e t 1 8 6 3 . 32 1600 1839 24 Villa-Vicentina .1>J D o c u m e n t u m e r e c t i o n i s n o n e x i Ptulano et Vicario Patriarchae As tit. [Solkan] w 19 1758 . Viti [Foroj. e] L it. 1184 c] 25 Sedula [Sedlo] . Sebast. 1 3 9 7 m e n t i o f i t h u j u s p a r o c h i a '» Altare majus mense Augusto anni *°00. vacante die 19. i n v i c . P a tr. p a t u l u m e s t. an. ?• 1 3 5 6 p r i m u m m e n t i o o c c u r r i t j U1us p a r o c h ia e . p r i m a e e r e c t. a d P a r o c h i a m e le v . A q u il. cx documentis evictus huic Curiae Archiep. 1703 ?°nchae 32 1788 11 Tertium ^»nzina (Ročin) . n u l l u m a d e s t. . . A n n o 1 846. a n . J fin q u a d i u e x i s t e n s e C h r o n i c a or?f. Volzana [Volče] . b a tu r . a d P a r . Aquil. Vulejensis consecratum fuit. 1550 30 10 Strassoldum 1760 15 1755 . 2 u>sca (Kviško) . J o a n . ^el>t. 27 8 Vedrignanum-drij an 1192 t^ ta n u m . . a Petro Carolo Episcopo Ca. cujus a] M t a s e li b r o b a p t i z .] . 1750 i"0lnansium . e d o c u m e n tis n o n (j u i t u r . Rochi extruere. P a r o c h i a m h a n c s u b f i ­ S. Jdrausgina . i n c e n d i o a b s u m . d] I n s t r u m e n t . A u g 1800. d o c u m e n ta p r o b a n t .. 1787 g rad u m . 14 !32 Steržišče 1772 20 26 Stiak . 15 Sebrelja 19 1786 9 Skerbina ?avnica 25 1570 20 Tapoleanum ^ifenberg . 1 8 3 6 . p e r p . amaria [Šmarij e] 1630 g] 20 Velikidol .) .. n uthae theut. . n o n p r o s t a n t . 21 1747 7 Temnica £°chi (S. u t verus aut saltem probabilis annus (loc falsi) pier. Capellam sub in­ vocatione s. 1402 ^•hjnpass (S. 14 Sgonik 1618 h] 22 16 8 Soča 1788 10 15 Sovodnje 1756 11 14 Srednja 1873 . 13 [e] J y d Parochiam e r e c t. a d E x p o s itu r a m d e n u o e v e c ta . 16 1858 33 T renta 13 1785 14 Tribuša inf. 1842.Visconum . 30 1570 Viscum 29 J D o c u m e n t a e r e c t. Erect. dicti. Passus) 10 1832 1575 32 Vertojba S lo v a c c a . ja m e x t i t i s s e Vogarska [-o] 19 1757 Vojščica j. Annus dp Curat.

*' : ■ l .

GORITIAE 1 8 8 6.STATUS A rchi-D ioeceseos GiORITIENSIS INEUNTE ANNO 1887 . Typis H iU rianis. .

.

A n n i asterisco * notati certe determinari nequeunt. H erm ago ras. . S. . • S. . Graecus Marcellianus. Valerianus. Ab Ad anno annum 1 63* 2 . . . Hilarius seu Helarus. 1. Graecus A gapitus Theodorus Benedictus F o rtuuatianu8. B eneventanus Adelphus seu Delfinus. . G erm anus S. . 5 . Altinas Maximus J a n u a riu s . 6 314 7 . Chrom atius. Romanus Stephanus. N. E p i s c o p i . . . • . Aquilejensis A ugustinus. . . 3 4 . Afer 2. . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 369* 389* 389* 407* 407* . Mediolanensis Macedonius . Gallus S. Graecus Chrysogonus II.SHRIKS VCTISTITUM A quilejensium et G oritiensium S e r ie s A n t is t it u m A q u il e j e n s i u m . . . 8 347 90* . e Pola in Istria Secundus. . . A r c h i e p i s c o p i . Salicus S Nicetas. • • 444 451 454 485* 500* 521* 529 447 454* 485 • • • 515 • • . Aquilejensis Chrysogonus I. Graecus Marcellinus. . 434* • • • • • . .

Forojuliensis S. Vaipertus Fridericus I. Aquilejensis Marcianus. . . Eliajs. Joannes III. . Patriarchae. 648 Maximus Dalmata 6 6 8 Stephanus Parentinus 673 Agatho. Orti ìo d o x i. sublato. . Paulinus II. Probimis. .seu Paulus Hom. 27 628 28 29 30 . Forojuliensis Ursus I. Petrus I. Piranensis Fortunatus Felix Joannes II. Ab Ad anno annum 21 557 22 569 23 571 24 586 5f-9 571 586 607 3. Aqvrilejae. . 31 698 32 711 711 717 33 717* 737* 34 762* 776 35 776 802 36 811* 37 811* . P a ulinus I. . . Polanus Serenus Calistus Sigvaldus. Germanus Lupo seu Lupus I. Forojuliensis . A riminensis. 607 Candidino. 612 Epipbamus e Castro Umago in Istria. Italus Teutiuiarus. Ravennas In in s u la G rado Aquilejae. Leo. Forojuliensis Veuantius. 685 Christoph. Graecus Severus. 25 607 26 . O rth o d o x i S chism atici.IV N. qui et Urbanus Maxentius Andreas. S chism . Joannes I. 613 Cyprianus Polanus 628 Primogenius Aretiu. Polanus. 38 847* 39 847* 850* 40 850* 871* 41 871* 874* 42 875* 901* 43 901* • • • 44 928 . Beneventanus. Justinopolitan.

G erm anus Bertoldus ab Audechs G regorius de Montelongo. H u u g a ru s n „ Sedes v acabat Ludovicus III. e Dueibus Carinthiae Uldaricus II. G erm anus E berardus. S caram p u s M ediarota. A u g u s ta n u s P hilippus de Alencouio. Mediolanensis P a g a u u s T u rria u u s. Voldaricus Gerardus. Gera.v N. P atavinus 1 439 . Gallus Nicolaus. .— Alexander. Venetus Ludovicus II. da Ponte. F eren tin as Ottobonus de Razzis. G erm anus R av eug eru s seu R av eng er. G erm anus Rodoaldus. G erm anus Goteboldus. Teckius.cti Genesii. Forojuliensis P ere g rin u s I. G erm an us J o a n n e s IV. . 1068 1068 1077 1077 1084 1084 1085 1085 1122* 1122 1132 1161 1182 1195 1204 1218 1251 1269 60 1273 67 1299 68 1302 69 1316 70 1319 1332 71 1334 72 1350 73 1358 74 1365 75 1381 76 1387 77 1395 78 1402 1128 1161 1182 1195 1204 1218" 1251 1269 1273 1299 1301 1315 1318 1332 1334 1350 1358 1365 1381 1387 1394 1402 1408 79 1408 11435 . Polonus . e Ducibus Carintbiae qui et Volricus.1435 1439 80 1439 1465 Ursus II.Bertrandus e Comitibus S. G erm anu s Fridericus II. H eugelfredus. e Marcbionibus Moravise Antonius I. Gallus J o a u u e s V. . Lupo seu L upus II. e Comitibus de Treven Gotefredus P e re g rin u s II. G e rm an u s Henricus. Card. Mediolanensis P e tru s II. Cajetanus. Volcherus de Laubrechtskirchen. Ab Ad anno annum 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 931 58 59 60 61 62 63 64 65 • • « 963 . 984 1019 1042 1042 1049 1049 . Mediolanensis „ „ Sedes vacabat B . . G erm anus S igeardus e Comitibus de Pleien. C am pan us « « Sedes vacabat R aiinundus T u rria u u s. P la cen tinus G astonus T u rriau us. Slavus Uldaricus I. R om auus Antonius II. e d u cib u s Massoviae. R avennas Popo vel W olfgangus. Jo a u u is Regis Bohemiae filius Ludovicus T u rria u u s M anquardus de Randeck. de P o r t o g r u a r o = A n t o n i a s III.

Veuetus Joannes II. 1774 1784 | R udolphus Joseph. Goritiens. Donatus. Venetus Herm olaus I. B arbarus. V enetus Marcus II. Venetus Dominicus Card. e Comit. Gradonicus. G rim anus. V enetus Fran ciscus B arbarus. | anno A1’ | annum 1465 811471* 82 1491 83 1493 84 1498 85 1517 86 1546 87 1592 88 1616 8911622 901628 91 1629 92 1656 93 1657 94 1699 95 1734 1471 1491 1493 1497 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1751 „ „ Sedes vacabat Marcus I. Venetus Nicolaus II. Barbus. G rim anus. A rchiepiscopi S.VI Ad N. Card. G radouicus. Delfinus. ab lu z a g h i. 1830 '1834 | Josep hu s W allaud. G rim anus. Venetus Antonius IV. 1855 1883 | Audreas Gollmayr. Delfinus. Carniolus III. V enetus Marinus Card. Grim anus. V enetus Series Antistitum (ìoritiensiiim I. ab K dling. 4 ì1 8 19 1830 | Jo sep hus W allaud. V enetus Dionysius Delfinus. Cariuth. Principes. Princeps. R. ab Attems. Venetus Daniel Card. II. 1752 1774 | Carolus Michael e Coinit. Styr. E piscop i G oritienses seu Gradiscani. I. Caruiolus. Card. Venetus Jo an n e s VI. Princeps. 3 1788 1816 | Franciscu« Philipp. Barbarus. V enetus H erm o lau s II. e Comit. idem qui supra 1835 1854 | Franciscu« Xav. 1883 . Princeps. Venetus A ugu stin us II. Luschin. A rchiepiscopi M etropolitae in regno Illyrico. Gorit. | Aloysius Zorn. Gorit. V enetus Hieronymus Gradonicus.

Dominica L a eta re . Joanne Nep. Ju n ii 1883.mis 1). Octobris 1883 Sedis Arch. consecratus . die IV. XIII confirm atus. Sede confirmatus. ETC. Augusti 1882. Natus Pervaeinae die 13. ejusdem an­ ni Sedis Episcopalis Polensis solemnem possessionem adiit. Cap. Sacerdos ordinatus 13. die 1). ab Augustissimo Im peratore FRANCISCO JO SEPIIO I. Resolutione supr.. ETC. Jan u arii 1 8 3 4 . D. Tergestino .ARCHIEPISCOPUS. Suprema Resolutione dd. Jan u arii 1857. Jan u arii 1883 a Cel­ sissimo Duo Pr. . CELSISSIMUS. Augusti 1883 a S. die 25.ORDINARIUS. THEOLOGIAE DOCTOR. aul. tit. atque 13. Veglensi. sedis Episcopalis P aren tinae. assistentibus Illustrissim is ac R. c. Episcopus P arentinus et Polensis designatus . de die 22. Septembris ejusdem anni a Ss.mo Dno LEO N E Pp. 24. 14. r. Episc. Goritiensis nominatus. Episc. Archiepiscopo Andrea G ollm ayr. ILLUSTRISSIMUS ET REVERENDISSIMUS DOMINUS PRINCEPS . ETC. Arch. G oritiensis solemnem possessionem adiit. Maji.Justinop. Dom inica Pcntec. M artii. METROPOLITA. G oritiae die 14. Glavina. et Francisco Aniano Ferretič. S.

poss. Julii 1878 designatus. Decembris 1839 . Comes romauus Ss. a. Novembris Sedis episcopalis Polensie possessionem solemnem adiit.205 111. Cruce aurea pro meritis insignitus ete. EpiscopiiB Voglensis suprema R8' solutione dd. 5. Episcopus Parentino-Polensis suprem a Resolutione dd. Sacerdos ordinatus 17. Abbas S. 27. L uciae de Besca. ECCLESIA TERGESTINAE et JUSTINOPOLITANAE cum anim abus 3 2 8. 19. Glavina. Decembris 1816. Februarii 1880 a S. dio 27. Sede confir­ matus. e. Goritiae die 6.430 IU. Natus Vorbenici in insula Veglonsi dio 16. assistens.mus et R. et 15. Octobris 1878 consecratus. Aug. Aug. Ss. Sa­ cerdos ordinatus 29. Terg. sol. a. ejusdem mensis Sedis episcopalis Parentinae atque 24.2 EPISCOPI S U F F R A G A N E I HUJUS METROPOLEOS. . designatus et die 5. consecratus. Julii 1882 a S. Just. de die 29. Sede confirma­ tus. Junii Sedie episcopalis solemnem possessionem adiit. Augusti 1852. Deoombris 1879 designatus.uius Duniiuus Joannes Nep. Terg. Just. adiit. Goritiao dio 23.mus Domiuus Franciscus Anianus Ferretič. supr. Maji 1882 pro Sede Ep. Theologiae Doctor. 6. die 13. EC C LESIA E V EG L EN SIS cum anim abus 51. Resolut. Septembris 1878 a S. Suae Sanctitatis. Solio pontif.mus et R. dio 4. Theologiae Doctor ete. 1882 Sedis episc. Praelatus domest. Natus in Borst in Istria die 13. Aprilis 1828 . Maji e. Se­ de confirmatus.

Sede confirmatus. cum anim abus 5 6 3. Theologiae Doctor etc. Episcopus Labacensis su­ prema Resolutione de die 14. Septembris 1868. Ss. Decembris 1884 consecratus et die 14. Parentinao et 24. Sacerdos ordinatus die 30.. Natus ad S. die 13. Junii 1838. Januarii 1885 consecratus . Aprilis 1845. Fl app. Theologiae Doctor etc. 28. die 15.mus et Rev. Prineeps-E piseopus. Octobris 1884 designatus. Prine. Ss. Crucis prope Luttenberg in Styria die 30.mus Dominus J o a n n e s Bapt.892 Cel. Novembris 1884 a S. Sedis Episcopalis. Sede confirmatus. Graecii die 7. S. Juni 1884 designatus. E c c l e s i a e p a r e n t i n a e et p o l e n s i s cum anim abus 90. ejusdem solemnem possesionem Sedis episcopalis adiit. Sacer­ dos ordinatus 19.977 111.mus et R. Episcopus Parentino-Polensis supre­ ma Resolutione dd. Goritiao die 4. die 10. Novembris a S.3 EC C LESIAE LABACENS1S. Martii o. bon.mus Dominus Jacobus M i s s i a. Cub. a. Goritiensi die 18. Maji Polensis soEmnern possessionom adiit. Natus Cormontii in Arch. Sanet. Maii 1863. .

r. de Fahnenfeld.4 C A PITULUM TH ER ESIA N UM ECCLESIAE METROPOLITANAE. « « « « « « « « « Tuni Josephus. B. schol. et Dec. Can. P. Par. Patr. etc.» Par. Romansii. Gorit.. « Abram Joaunes. J. tit. scho­ lae fem. Caes. dimis. exercitationis. „ Marušič Andreas.. et C atecheta c. Praepositus m itratu s. Collat.. Canonici. Decanus Capituli . Jordan Andreas. et Dee. T. « Bensa S tephanus... Poenitent. Par. eique adnexae c. Director C a n c e lla rn e Archiepiscopalis. P. Metr.. Canonici effectivi et Protonotarii Apostolici ad instar participantium. « Marušič Joseph. c. Rei. P.. Par. Collatio­ nis liberae. jub. Ronchis. Theol. aul. c. Dignità rii. Tiriudelli Petrus. Cap. Magister pi i mar. liberae. jub. « « « « „ „ D. Doct. « « « « T. *'• Instituti magistralis fem. J . Sac. P.. P. . « C um ar Joan n e s. et Exh. D. Can. Conc. rat. Gymn. Xav. Caes. Ampletii « P etcosig Frane. J. distr. etc. Iuspsupr. liev. « Dottori Joau nes.. Ecclae. Dioeces. r. « Kafol Stepb. sac. Ss. J .. P. et Dee. « « « Mercina F ranciscus. Codelli L. et Confes. r. Coma Montecuculi. « « « Castellani Dominicus. eccl. Tbeol. Prof. Caes. Canonici honorarii. Jur. pop. Flumicelli.

aul. Concellaria Of ficii Arch i episcopalis. ut supra. Can.. « « Z ang erle Aloysius. D. c. u t supra. « « Marušič Andreas. r. etc. T. 111.mus ac Rev. u t supra. et Cap. Cap. einer. Cancellista Duo Cursores. « « B ensa S tephanus. Bibi.. D. « « Gaberjevčič Jos. Profess.. Cap. Can. P. r. Consiliarii Consistoriales effectivi. Secr.mus. Can. Arch. u t supra. ut supra. stud.. « « C um ar Joannes. Cancell. Ss.5 CONSISTORIUM ARCHIEPISCOPALE. ad. Cancellarius arch. Can. Poenit. Grbec Joannes. Doct. S. Bensa Stephanus. » Rossi Julius. etc. Ciiepiscopum Viennensem. « « Marušič Jos. « « Mercina Franciscus.. T.. ArAp. * * * * * * * * * * * * * T. « « Abram Joaunes. Ord. Can.. Catech. honor. » „ K ravan ja Mathias. PRAESES. Can. ut infra. Ss. Revisor rat. « « Tuni Josephus. S. c. arch. Doct. Rei. N. Theol. Cancell. etc.. Cub. et in tertia Instantia ad Del. « « Kafol Steph. ut supra. Decan. magistral. Episcopum Trtdenlinum. « « Marscball Gottfried. eccl. In m atrim onialibus et aliis causis ecclesiasticis Provocatur in secunda In stan tia ad Delegatum Apost. Can. Ss. * » . hou. ut supra.mus Arcbiep. Ceis. etc. Jo rd a n Andreas. Doct. Theol. Direct. Theol. « « Kafol Stephanus. ut supra. et Princeps. Officialis. Schol.. u t supra « « Kravanja Mathias. Iust. Praep. T. ut infra. Prof. « « Castellani Dom. ut supra.F. Can.

cum. Parodila decanali s ad Eccl. etc. Cameral.. Can. Castellani Domin. Prof. B. D. in Sem. sac . Doct. Theol.. lil. ut supra. ut supra. ut supra. Cei. 34. Bibi. A ntonii C. et pa6' dag. « « D. emer. Examinatores prosy nodale». Pr-»f. Theol. OO« Čerin Thomas. HILAHII ET T A T IA N I MM. Stud. et Princeps.. anim. Z àngerle Aloysius. Doct. Hist. fund. Theol. Cone. Immac. ut iufra Pag. Theol. Piof. P.. „ „ „ T. Can. cum Eccl. (Jur. Ss. Mahnič Ant.. Crucis in coem. et LL. Th. Prof. P . mor.mus Archiep.. 7400). Ss. P. Bibi. D.. T. Joanuis de Deo in nosocomio civ. Patr. Doct. ut supra docet catech.... D. Prof. R F und. Alpi Dominicus. Alpi Dominicus. ut supr. ut supra. S.. Vice-Director studii Theologici. V. ut supra. Prof. MS. R.. Parochus Decanus ut supr ' .-. Theol. Decanatus lioriliensis. Prof.et doga1« Mahnič Antonius. Prof. SS. « « « « P. « Gaberjevčič Jos. Ss. Theol Doct. D’-ct..mus. u t supra« Kafol Stephaniis. P. Ss. D. Ss. ut supra. stud.. Mctrop. „ „ „ D. Prof. C. caii. et Jur. Gregorčič Ant. T. ceutr. Annae ni Rosonthal. F. « Gregorčič Aut. N. Catech.6 STUDIUM THEOLOGICUM in Archiepiscopali Clericorum Seminario Centr.. I. S piritus in arce . Marušič Jos. S. Gaberjevčič Jo. F« Sedej Frane. Sedej Franciscus.ju b . S. Prof. ot S. Theologiae pastoral. T.. « « R. Prof. Litorali- Director studii Theologici. 111. D.m us ac Rev. eccl- Professo res. Prof. Gaberjevčič Jos. T.

. Crucis in palatio A rchiep. Coop. et Gap. ‘JO). Cubie. Vieariatus. Coop.. earum^ deni. F und. idem. Relig. 2684). Jn Suburbio PIAZZUTTA. A i l d r e a e (Št. cdtn sacello S. E x alt. cum anim . et Cap. Monial. Confess. Cap. (Jur. Ecclesia Monicdium Ursulinarum. cum anim . ad honores. W olf . Milost M artiuus.f Sion L eon ard us. 1436) (Posta Oorit. Coop. Sacerdos jubil. P atr.1oannes. In Suburbio S. Vicarius. m ag. Surdo-Mutor. Grusovin Josephus. qui supra. . Ad S.) Gaberščik Simon. Parochia Ss. et Beuef. S. Sacerdotes INSTITUTIONI publicae addicti: • Baie Jos. S. (cum anim . Špirit. hnn. P arochus.. Eccl. convent. Joaunis Bapt. deficientium (Jur. S. S. Andrei). • Zucchiatti Martinus. ^ (Jur. et Catech. Zoratti Franciscus. Instit. M. Coop. cum auim . i.. Capei. Parochus. Bolter Michael. P atr. P ro ton otarius apost. A d S. * Bre sausig Valentinus. cum anim 3628). Coop. Parochus. * Centazzo Angelus. schol. Fund. Baubela Carnlus.. 6271). A ndreae Ap. I G X A T I I Parochia. Cous.. Relig. Dir. „ _v „ „ „ choralis et parochialis » „ » „n rt v „ „ „ „ » . dom. Eccl. ad in star particip. 11 L euardig Fridericus. Semin. Ursulae et Dir. simulq. Cat. * 1’abai Andreas. K o c h i Curatia.. ” Castelliz Frane. Grusovin Antonius. exercitationis. P atr. Ecc. (Fil. D. SS. mase. S. S. Ursulae V. vacat III. in Setn.7 D* * * « ^ Kodermatz F ranciscus. Sacerd.. Viti e M odesti M m . A nnae in (irafenberg. Relig. A ntonii C. puer. F und. n Ad S.. T. Consist. masc. scholae pop. Caer. Metrop. Castelliz Frane. R encinger. urbanae. scholae puellar. fll. C arol. Surdo-Mut. et Catech. VaC8t Vičar. 11 Goljevšček Franc.

eastr. pens* „ Vecchiet Joannes. Mašera Jos. Jos. „ de Salimbeni Augustus. Goril.. (cum anim. Catech.. Par. „ Peršič Frane. Rei. schol. Club. „ Schober Joan n e s. pens. P ach o r Stepli. et Exh. P e u i n a . Mich«91. SA LCA \ U M (Solkan). „ Oblokar Michael. pens. Sacerd. A l ii sacerdotes Goritiae degentes. (P.. puellar.. cum. Labac. derelZorn Hilarius. cum ecclii til.. Schol. mas. Fund.. pens.. Cat. Filip Dom.) Vicariatus a Parocho Salcani d ependentes.. in c. efflD. pens. 1633) (P. „ Sušek Franciscus. 6. „ T ušar G reg. subs. cap. Gynin. ani. et Dii'. „ Lebau Jos. pens. pens. in (iorisček. „ P e rto u t L au re n tiu s . c. r. pop. Košar Franciscus.) D. (Jur. p u er. c. D. emeri cruce au rea «pro meritis» insignitus. „ Sessich Antonius. Prof. Phil. Parochus. Frane. tit. Vie. (P. Relig. P atr. quiesc. „ „ Marušič Jos. T. Doct. Diak Antonius. Rei. ad tempus. Vicarius.) D. Sac. r. ad hon. pens. et puer. 332). r.8 P. et Consil. c. Cap. D. Prof. Kolavčič Ioaunes. Conf. P o d s a b o t i n u m . Stephani Protomartyrcum Eccl. Stubelj Viuoentius. Scholae realis sup. et scholae Mag. subsid . „ Zavadlal Jos.. Prof.. P ochi C. Podseuioae. S. A d S M a u ri. schol. Mag. con* sist.. „ Mighetti Carolus. Sac. exercitat. def. „ Fabris P etrus. civ. Sac. Goril. subsid. „ T. ut supra. emer„ Primožič Joannes. Vie. Torasig Aloysius. r.) D. Cat. Dioec. etc. anim . (cum auim 322). S L aurentii M.. et scholae Magister. (P. emeritus P. Relig. schol. donatus. Silvestri Pp. in Oslavjo (cum anim . „ D. S. Parochia S. Cap. Sac.. Capellanus in ptochotrophio „ R u bbia Vincentius. Ord. Gym n. def. pop. Mauemiss. Prof. fll. et Coop. S.. „ Machatschek Francise.Marušič Andreas. „ Godnič Jos. Scholae realis sup... deficiens. et Exhort. R. C. urb. 1010). Cap. „ N an utti A ntoninus. r. pens. til. N icolai E p. Cat. S. ut supra. D. D. castr. Dir. Sem. Prof. c. Eques. cum licci. Gym n. Cat. S. Vie. S. Gorit. Sac. Vicarius pens. Salcan.

T rin itatis et sacello Coni. a Coronini in arce Kronberg. V. in K ronberg. Ravnica. ad Nives in Podlaka. Ii. M. M o n t i s S a n c t i Santuarium B . Vicarius. Ccpov) D.R u ta r L au ren tiu s. cum anim. (Jur. in Loka. P atr. et Cons. Petri. S u m m a anim. Dscanatus S. (cum anim. Ii.9 (» a r g a n i m . Gorit. (cum auim. (cum anim. » Jereb Joachim. M. Čepovanuin. D. quiescens ad tempus. Joannis Bapt. V. 829) (P. 1021) (P. D. Vicarius. Crucis. Tri busa superior. sac. S. Mar. vacat Coop. Stud. sac. Vice-Director et Conf. D. III. (cum anim. Salcan).mo ac R. A n to n ii C. Vicarius. Salcan. Bata (Bate).mo. (cum anim. cum anim. vacat Subsidiarius.) D. Kobal P etrus. cum Eccl. Curalia S. 1197). Lokva (Lokve).Božič Antonius. V. F und.) H. S. Cath. Joannis Bapt. (P. Salcan). Parochia ad S. S. 658) (P. S.) vacat Vicarius.Leban Franciscus. Feltrili Joannes. Salcan). jub. Gorit.Grča Blasius. in coem (Jur. 1107) (P. Francisci X av. in coemet. Relig. Consist. Salcan). distr.F arfoglia Jo an n e s.Leban Andreas. . 1430) (P. Ccpov. Margaritae V. (cum anim. M. M a rtin i E p. (cum auim. Ss. ad honor. S. F und.m o O rdinario. fll. * Vales Marcus. 26) (P. b. Insp. Patr. M . cum Cap. B. M . S. V. ad temp. 31. pens. Dee. don. a Cel. Salcan. cum Cap. Cons.) T. Paroch us Decanus. S. Sac.Schauli Joseph us. dep. 637) (P. S. B . P E T R I prope G oritiam . quiesc. Magd. Vicarius.770 II. Schol. Vicarius. C. 1156) (P. Krouberg. C uratus provisorius.

Vicarius. Coronini-Cr. et F ortunati Min. dep. Civek A u gustin us. Patr. (cum anim. D. (P. Barbarae Eq. Parochus. L aurentii M. Coop. Joan. Bukovicae. cum anim. Joannis B apt. cum Eccl.) vacat Parochus. Sum m a anim . Concepi. a Paroch. 476) (P . Ss.. fil.) D. Lukežič Jo ann es. Floriani Com. 1502) P.) D. D. cum Eccl. P etri l i . A ugustini Ep. B . Vicarius. Renče. „ Žnidarčič Andr.10 Vicariatus a Parocho s. Gorit. V. M. Dornberg). Merna) D. cum anim . Fund. et S. Paroch. jun. B i lj e . Vicariat. G r a d i s c u t t n (Gradišče). publ. Renče) D. Nep. 1645). Josephi et S . in Kupa et S. li. Decanat. cum Cap. (Ju r. (Jur. M. Parochus. « Faganelj Steph. lminac. A ntonii C. Rochi et S. fil. C. Rente. M. Parodi. Hermag. Coronini et S. P atr. a Parocho PervaČinae. in m onte Grado. 660) (P. Coop. Dorb. (cum anim. Merziua Georgius. VOGERSKO. Patr. Gregorčič Simon (sen. S. Crucis* (Jur. (Ju r. 1716) (P. « Vuga Joannes. et Admin. PER VAGINA. (cum. Vic. Petri dependentes. S ilvestri in Orehovle. R. cum anim . Capell. Goritia) D. S. in Založče et Cap. Com. V e r t o j b a . « Pirih Jaeohus. V. S. 762) (P. cum Eccl. 1386) [P. Cameral. S. Vicariatus S. Coop. Vicarius. dep. cum anim. in Peč.). Cameral. M artini. et Gap. J u g Antonius. RANCIANUM (Renče). (cum anim. Com. Poljšak Josephus. P atr. Vicarius. de Bosizio. pensionatus. a Strassoldo. B. 183 . C. Marci Ev. S. « Mozetič Franciscus. fil. Alfr. C atharinae V.. S o v o d n je . Andrene A p. S. L aurentii M. Justi M. anim. Paroch. S . 1965) (P. S. Georgii M . F ieg el Jo a n n e s . Paroch. F und. in Monte G rado. S. S. Vaeat. Coop. Mernae. S.. MERIVA (Miren). S . Parochia S.

C antiani M. Paroch. lil. district. subsid. K anal). (P .. cum Eccl. T. 1075) (P.). Mag.Ili. Dečan. Schol. Vidic Franc. K a n a l ) . S. Kos Simon. cum anirn. Vicarius. D.. 351) (P. Mag. fil. Gorenjepolje. aurea cruce cum corona „pro ineritis“ decoratus. M . Bapt. S. D. S. (cum anim. Vicarius et schol. S. mag. in (ioljevica et S. Kafol Franc. D e c a n a t is d i a l i s . K anal). » Razpet Frauciscus. Cencič Michaél. S. Parochia clecanalis B . cum Eccl. M atthaei Ap. Coop. P. cum Eccl. sac.. M. Nicola Ep.). til. „ (cum anim. et scholae subsid. S.. in Kamenca. S s . Joan. Vicarius. 282) (P. S tru k l G regorius. jub. K anal-R oč. S. T r i n i t a t i s . (cum anim. jub. in Paljeva. Deskle. A ntonii Ab. M i d i .. D. Vicarius et schol. Consist. G e o r g ii. et Consil. S. M . K anal-Jtoč. Vicariatus a Parocho Canalis dependentes.. Fabijan Josephus. Patr. D. S. Maria Celje). (cum anim. D. Jacobi Ap. 1707) (T . Srednje. 1055) (P. A r d i . S. ad honor. S. 111. in Prelesje. 811) (P. S Josephi in arce Can. U k m ar Ant. S'. K anal). (Jur. cum Eccl. Ducalia a Blacas. D. S. Viti M. Delkin F ranciscus. 2029). t). W ollgaugi Ep. Achatii M. Famil. 2 . (cum anim. in Nekovo. Idriii Canalis (Li?. cum Eccl dl. in Verh. V. A n d r e n e A p . Annae in coem. Quirini Ep. Vičar. Coop. Z e n o n i s E p . K anal). Assum ptae. Plave. CANALIS (Kanal). in K restenica. (cum anim. cum Eccl. V u g a Andr. et S. R ond ila (Ročinj).. fil. Vičar et Scholae subs. Inspect. D. Coop. S. Mag. sac.. Petri et Pauli.

Terpiu Aut. 336) (P. Lucia. S . Coem. Vicarius et schol. Volariae. T. cum anim. M. D čargo Angelus. V.) D. S. Fuud.. cum Oapell. Polubiui . Z a p o t o k . S. Thomae Ap. Tomšič Joseph. P rim i et F eliciani M m .. district. B. Čepovan. 1474) fP.) D. S.. S.269 IV.) D. (cum anim. 4625) (P. (cum anipi. Ss.) D. Brictii Ep. Spiritus. fll. Ss. L o m . R utar Thomas. S. K a n a l. et sacello S. Pipan Antonius sen. Vicarius. Michaeli» A rch. Vicarius. rlcan. S. G ertrudis V. K anal. Assum pt. Mag. Par. Dečan. Paroch. Canalis 14. P etri et Pauli Ap. Vie. (cuoi anim. Cousist. Patr.) D. Georgii M. D. Marci Ev. Jug Joannes. « Peuziu Carolus. . in V ertača. B a n j š i c e . S k ert Andreas. K anal-A vče. K anal-Arče). S. cum Eccl. 1105) (P. T ulm in. (Jur. cum Ec-cl. K a l .) P. Uldarici Ep. (cum anim. S m mn a anim. D e t a u a t u s T o l n i i L TLLMLNUM (Temin). (cum auirn. ad Nives.. et Consil.) D. Kragelj Jos. C. 1020) ('P. fll. Ss. (cum anim. Vicarius. subs. « Perdili Michafil. V. 902) (P. pens. pensionatila.. Lubint. Stephani Proto martyr. D. Schol. Vicarius et scholae subs. Antonii P at. S. (cum anim. Iuepect. 1456) (P. M. 666) (P. in arce T u l m . M u rtin i E p. Mag. P etri et Pauli. Gabriel. Dečan. S. S.12 A v č e (Auza). til. Relig. B . cum Eccl. Arch. Sac. Z atm im . Vicarius. S. L e v p a . Coop. Vicarius. vacat Coop. L u k o v e c . ad honor. K anal-A vče. S lokar Joannes.

LUCIAE (Na Mostu). 793) (P. Curatia S. Vicarius prov. S. in tem pi. D. D. F und.. Joan. Coop. Lucia. 1114) (P. « K u m ar Joann es. S. Parochus. ( J u r . Relig. Lucia.13 Vičar iatus a Parocho T uim ini dependentes Libušina. « Kodermac Stephanu?. Patr. D anielis P. quiescens ad temp. S. VOLZANA (Volče). L aurentii M.. Ju sti M. Fund. Patr. S. M athiae in R avna. Spiritus. J o a n . Vicarius. C uratus provis. 1497) (P. cum Eccl. V. et scholae Mag. P ervajne Mart. S. Volče. Coop. Mag. (Jur. 510) (P.. (cum anim. et Schol. Caporettum). 5G7) (P. in Modreja.) D. P atr. S. Curatia S. S. S*»c. Mag.) D. „ Leskovec Martinus.. . 1198) (P. F und. vacat Coop. Parochia S. L ucia. et scholae Mag. S. cum anim . Jacobi maj. L u cia . Parochia cum Eccl. in Koseč. Tribušac infer. fll. Lucia.. cum anim . Relig. Relig.) D. S. Georgii M. cum anim. cum anim.) A d S. cum Eccl. Patr. fil. Idria (Bačae). praesent. V. E v . F und. D. (cum anim.. Golja Josephus sen. (Jur. S.) AI) MONTEM S. M. in M engora. Curatus. Fund. Carli Aloysius. (Jur. B. Hvalica Ant.) D. M. 1693) (P.) D. Kadenaro Jos. Coop. B apt. Relig. fll. Relig. in Kamno (cum anim . B. Provisor et scholae subsid. Parochia.. in Coem. S. vacat Subs. in Selo 1881) (P. C u r a t i a S . cum anim. « Golja Jos. cum Eccl. fil. F und. A nnae in M agost. cum anim. Lužnik Franc. P atr. Jarec J oa u n es. subaid. Magd. V iti (Št. S. Hoče. Relig. Ilovar F ranc. Caporet. (Jur. Parochus n Pipan Franciscus. \n Coem. Viška gora). 524) Drežeuca. jun. Parochus. (Jur. Leonardi C. Vicarius. Mariae et S. Patr..

S. F und. fil. B euk Jo ann es. Batagelj Antonius. Tulmiui 20911 . cum auim. P atr. Mag. Dečan. Vičar. 425) ( P Tulm. Lucia. Skočir Josephus. V. Leonardi C. Parochus v Bratina Aloysius Coop. C. a Par. Kravanja Andr. S. subs.sac. P e č i n e (Pekina). « Berlot Antonius.. Vicarius. til. Fund. Mag-. N icolai Ep.Praesent. Patr. Tulm. (Jur. L uciae in L o g e rs k a et S. Vicarius et schol. 1354) (P. parodi. P O D B E R D O Par. (cum anim. subs.) Grahovo. G eorgii M.-G rah. Vicarius. c u m Eccl. M. Podmelec (cum anim . S. dep. D. (P. Relig. jub. B . Relig. V. Relig. S. P o n i k v e (Paniqua). Tolm in. S. P e tr i Ap. 723) (P. cum auim. Fund. (cum anim. et scholae subs. Annae. Patr. ( Deutschgercuth). P O D 3 IE L E C .) D.Grahovo).-Grahovo). Vicariatus d e p e n d e n te s a P a r. S. Tulm . < Pirich Michael. Ss. in Loja. Lucia. C. Fon Jacobus. Parodi. M. cum anim.. (cum anim .-G rah. (cum auim. Š um m a anim. Vicarius. Viti. Hermagorae et F ortunati M m . Tulm . 502) (P. Ašsum pt. Coop. Selak Jo ann es. S. Tulm.) Urbančič Andr. . D. O b lo k e . S.-Grahovo). U U T H A E T H E U T O M C A E (nemške Rovte). D. D.. M ag. P aio chu s pens.) D. in Baču cum coemet. Lam berti E p.) D. 410) (P. S. R u tk a e th e u t / S t e r ž i š č e . 686) (P. in K n e ž a . Zarl Antonius.Vicariatuš dependentes a Parocho S. Oswaldi Reg. Ael m. M (Jur. (Ju r. Par. 1871) D. E piphania D om ini. Vicarius et schol. B . 638) (P. cum licci. Parochus.

D. S. Vv. „ Selak Antonius. S. ' (cum anim. Pauli Ap. Circhinae 7. (Jur. P atr. « Kocijančič Nicolaus. U ldarici Ep. P atr. Harmel Adotyhus. fil. Orehek. G eo rg ii in Lazič. Par.icat. Je ra m Josephus.810 . convieni-. C. 555 ) (P Circhina). Otalež. J a gerisce. (Collationis liberae. Paratia S Ursula*' et Soc. Stimma au im . Consist. Paroch. cum anim. Fund. 8 . CtdharinU' V. I. T. dist. Parodi. Ravua. et Consil. D. S. Sitar F ranciscus. Fumi. s. Nicolai in J a z n e . v. S. Relig. Patr. S. Decan . P atr. M. B apt. Insp. S p ir itu s in L a b in e . Wester Jea n n e^ Vicarius. 898) (P. (Jur. ad honor. Coop.. Bart. C an tian i in R eka.) P. Parochus. cum anim. Lazar Antonius. D. V. Vicarius. t u m anim. D. Vicarius BUKOVO. D. Gir china.) D.ua). S. Primènr Josephus. U. c u m Eccl. 2804) (P. U ria ).15 l Decanatus Circliinae. fil. eccl. F u n d . (Jur. Kokošar Joarutes. Circhina) D. C uratus provisorius. 297) (1*. C u ratu s provisorius. Min. Jodoci in Trebenfce. Pol|jiee. Thotftae A p . cum anim. Parochus. CIRCHINA (Cirkno Kirchheim). (cum anim. 826) (P. cum Eccl. ŠEBRELJE. Cerv Franciscus. 1028) (P. Relig. Ubakli E p . S. Ca rafia S. A ndreae Ap. vacat (cum auim. in Zakriž . Circhina). S. Joannis Bapt. Circhi. Paroch. 280) (P. Decan. Annae cu m Eccl. Vicarius. ciim anim . II. in P la n i n a . vet. Vicariatus a P aro ch o C ircliinae d ep en d en tes. 846) (P. M. S. Circh. Leonardi C. Circhina). 276) (P. S. (:. M. decan. S. (Jur. in Straža. S cum Cap. Schol. F und. par. Circhina) D. in coem. S. Relig. V e. pcn-ionatns. Relig. (cum anim. J o a n Georgii. S. Novake. Coop.

Krtrfr it). in Susid . Vicariatus a Parochia A m p le tii d e p e n d e r t e s . C um ar Joau. Čez-Soča. Par. Decanus. Kranjec Franeiseus. Curotia S. Can. in S vigna.-J o*. Josephi. (Jur. Moškat Franciscus. kou. Cap. Vicarius. K urinčič Jo ann . Ampi). Am pi. Ampi. Š trukelj Mick. S. 1140) (P. F und. (Jur. Cons.. C uratus provisorius. Michaelis Arch. Coop. A n to n ii Ab. Lauret. Patr. Soča. F. F loriani M. Paro chu s Decanus. a Curotia Sočae. cuui Eccl. Coop. ad honores. Franc. in Sterm ec O berbrett' (cum anim . Thomae Ap. Epiph. F und.) P. N. Leonardi in Staroselo. V. Relig cum aniin. l>. S. Udalrlci E p. S. C. M. D. ò'. cum anim 2302) (P. D. Serp. “ D. T. Gregorčič Simon (jun. Jekše Andreas. T rin ita tis . M. Fiutoni. Schol. I l o ) (P. S. Vicarius.) D.. V..) (P. et Cons. D l C m t l J AlllBtiL A M P L E T 1 U 3 I (Bovec.1(3 fi. cum Eccl. V. vacat Coop. S. Nicolai Ep.. 3246. M. Dec. (cum anim. S... Pipan Anton. 8. S. A m pi.473 CAPORETTEM (Kobarid. Capor. 1012) (P. S. Serpenicii. 403) (P. Relig. cum Eccl. Patr. Vicariatus dep. D. J. Log (Mutelbie. T. in Staroselo.). A ssum pt. et Cons. D. Patr. C. Flitsch). Antonii P at. Am pi. Ss. in colle. 1807) (/'. Božič Petrus.) D. fil. Iusp. « Manzini Antonius. distr. in a g ro . et scholae Magist. Relig. S. D. distr. (Jur. T r e n t a . Andreae Ap. S. cum auiin. Vicarius. Iusp.). . Scholar. Stepli u n .) D. Vic. Cousist.. in P lužna. Ampi. B. F und. jun. Par. S um m a anim . Assumpt. (cum anim. in Idersko. „Eques Ord. (cum anim . Joannis Bapt.) D. Paroch.) P. in Kal. vacat Coop.

vacat Vicarius. Vitovlje. Sedl<» (Sedula!. . Joan. B o r j a u a . č e m . T rin ita tis. 61. in coem et. Qicanatis Gemimi. R. 610) (V. et scholae subsid. 6 8 ‘2) (P .) D. Capor. K . Par. Capar. S. Kokelj Georgius. district. 558) (P. Gap. 1072) (P. Ci bič Antonius. ad Nives in colle. D. cum Eccl. Decan. Capor. C um ar Carolus. Kodre Joaunes. Orneis.. F und. e t S. c u m a n im . Parochus. Vicarius. 666) (P. dependens cum Eccl. Ss. B.17 Vicariatus a P arocho C aporetti d ep en d e n tes. Vicarius. L. Capor. ilrič Franciscus. S. C. Ss. Ss. P a tr . „ (cum anim. Capor. cum Eccl. L o g i (Loncb). Luciae in coem.) D. M argaritae in Silva. Cernicae. Vicariatus a nullo Far. O s e k . C.. cum Eccl. Vie. Insp. 958) (P. P etri.) D. cum Eccl. (cum anim. Patr. cum anim . et Pauli in lta v n a.) D. Starman Stepha: us. Nicolai Ep. I 'ir. Cooperator. C. Par. e t Consil.) D. in colle P erat. 61. Bergognae (cum anim. Helenae in Podbela et s Crucis in eocmet. (P. N icolai Ep cum C. Vicarius. F u u d . V. Magister.) P . (cum anim . Ju sti Grojače (Jur. 61. B. Cap. H ilarii et Tatiaui Mm. Cosrnae et D am iani in M alovàe. R R E G I N J (B rgogna). Parochia S. Eccl. Murovec Joannes. decam lis S. D. L i v e k (L u ic o ). til. Jacohi A p. P etri Ap. S.. Ss. S. et S. Cam. M. fil. Caporcttwm). (cum anim 369) (P. P rim i ct Feli ciani M m. S. V. ad hon. Consist. Peternel Georgius. Vicarius. K e lig . a Par. T. S. M. Par. 760) (P. Caporetti 6905 Vili. Ss. M. Valharinae V. dep. L. Š em pas). ( J u r . Serpenica). V iti M. Vicarius. K r e d . 1320). in colle ad N atisonem . S u m m a anim. Marinič Franciscus. in V itovlje. S. Dec. T e r n o v o . (cum auim. Schol. S. Vie. fil. Č E R N IČ A (Černiče). M artini E p. (cum anim. S.

cum anim. Žabi. Commuuit. Čeruicae 14. D. a P ar. R. 61.) L og ar Jacobus. P atr. 1584) (P. Michaelis. B. Madon Biasius. Schonp. Patr. sac. (cum anim. Parochia cum Eccl. M. cum anim. cum Eccl. « Klobovs Joanues. H a id o viim ). T l i o m a e (St. Valentinčič Stephaniis. K A M N J E . S. Černiča). ( J u r. Dečan. 1805) (P. 1748) (P. e t 1 schisili.. Silvestri P p. Stepančič Franciscus. Coop. Par. Fund. cum Eccl. F uud. ad Nives dep. Parcelna S. 3 Jud. Vicariatus dep. O. Famil. Rjavec Blasius. jub. 2149) (P. D ugulin Jo au n e s. 893) (P. M. Par. Vicarius A d S C R U C IS (Križ). C. Càmeral.). a Par. (cum anim. P atr. S. (Jur. S chm utz Joan. D. jub. Joan. Vicariata» dep. M ichaelis Arch. (cum anim.) D. V. Patr. Donati in Skrila. Relig. V. D Kerkoč S tephanus. Tomaž). Sovdat Josephus. S. Parochus. . cum anim . L o k a v e r. cum anim . Sac. S. D . H aid. quiesc. C uratus provis. Lipovž. L a u ren tii M. sac. pensiouatus. (cum anim . 749) (P. S uiuiua auim. S. H aid. Cam. a P arochia S. (Jur. D « « (Jur. « Okorn Fidelis.) (P. Haidovium ). A d S. Mesar Andreas. F lo ria n i M. « Ferfolja Andreas. O tlic a . T e r n o v o . Crucis. et S. cum Eccl. Dapt. Fumi. lil. Curatia S. Vicarius. Angelorum Custod.18 SCHÒJS'PASS (Šempas). S. Schonpass. Vicarius. Vicarius. P arochus. Vic. C u m tia Ss. B A T U J E . cam auim. Poljšak Alplmnsus. lil. Parochus. Parochia S. Vippac. Vicariatus B . auim. 634) (P. D. Patr. Coop. Michaelis Arch. H aidenschaft). 709) (P.) D. 954. 452) (P. (Jur. C. Parochus. Patr. in V ertovino et S. H a i d o v i u m (Ajdovščina. cum Eccl.ja M a j o r (Zabije). Černiča). Jacobi in Ozeljan. 5 Lut. K am nje. Haidov. Urbani. Coop Kočevar Josephus.069 Haidovii deg. S.) __ _ O. Haidovium). Annue. (Jur. C uratus. P etri in Dobravlje. lil. fil. Salean. in Selo.

Komen). Vicariatus a Parocho in Komen dependentes. « Vidmar Joaunes. P a ra tia S. V u g a P etru s. Slunder Joseph. D. M. 505) (P. in Suta.. et Cons. (cum anim. ad honor. Cum Eccl. Pelizon Valent. 307) (P. D. Ss V iti d Soc. D aniel). M*g. Vicarius. Marzolla Jacobus. F und. Kom en). P. 079) (P. Vicarius. Mozetič S tepkanus. Parm-h. Ass. 729) (P. D. 523) (P. S. (Jur. Joannis Ap. in Vovcigrad S. Geigolet Josephus. S. S.. Thom ne A p. anim. Mm. Kelig. 505) (P. Mag. G o r j a n s k o . Stud. D. D. Schol. Doljak Jacobus.. Vicarius. Vuk Leop. P l i s k o v i c a S. subs. 1170) (P. D a n i e l i » (Štanjel). fil. (cum anim. L ip a . Coop. in O beršlen. Vicarius. B. S. K O M E N U M (Komen). D. S. Kodrič Joaiuies. Petri A p. S. Parochia decanalis S. Arch. A d S. (cum anim. A n to n ii Ah. D. G a b r o v ic a . dist. S. Andrene Ap. (cum anim. Komen). cum anim . S k e r b i n a . Patr. Michael. (cum. Inspect. V o js è ic a . S. cum Eccl. Y e li k i d o l . D. Komen). Coop. „ Strekelj Eduaruus. Komen). Decan. (cum anim. et Scholae Mag. Crucis in Iv an ig rad . Fund. Subsid. . Komen). P atr. 1070) (P. H rušovicae et S. Komen). C u ratu s prov. Georgii M. Vicarius. D.19 11 D u c a m u s Komeli. Gregorii „pred gozdom1' (cum anim. Komen). cum anim 3243) (P. Cousist. T. Jacoln A p. D. Vicarius et scholae subs. (Jur. V. Vicarius et schol. M atthaei Ap.. Aegidii Ab. H ebat Frauciscus. fll.

S. Vicentini Jac. subs. N om inis D. P. C. Leonardi C. Michavlis A r eh. 8. A nnae in Razgorj S .). M. 1166) D. Daniel. (Jur. U ldarici E p. S. 5 8 9 ) (P. P an crati in arce Reif. V. Fabiani Joannes. S. S.20 Vicariatus » a n u llo P aroch o d ep en d en tes. S . Antonii P at. 2958) (P. (Collationis liberae. D. S. cum anim. D. Ceket Franciscus. (cum anim ..) D. in Raša. et Capellis S. Par. V. Coronàri K rouberg. C atharinae V. et Consil. Jacobi A p. Com. in T abor. S. 677) (P. M artini Ep.. Consist. in arce Reif. vacat Coop. 1331) (P. Parochia Ss. D. B M. Camer. Vicarius. 61. G a b r i a (-je) S. Š t j a k . ju n . cum Eccl. Tomaž. (Jur. F und. T. S piritus in P edria. SAMARIA (Šmarje). R eif. et S . R E I F E N B L U G (Riheuberg). C. Mag. in T abor. Haidov. et scbol. Coop. lil. S. Daniel). (cum anim . Patr. cum Eccl. mag. T. (P S. cum Eccl. S. 1314). in Branica. Kramer Philippus. Brezovščik Andreas sen. DORA K L K G . Catharinae V. et schol. subs. et Cons. cum auim. Makuc Antonius. Vičar.. Paroch. S . Brezovščik Andr.) P. Daniel). Thomae in S . Pahor Antonius. Coop. Parochus « Kodelja Josepbus. Cantiani M. C a­ th arin ae in Preserie. Summa anim. inf. 5. S. Komeni 17.296 . ad hon. (cum anim. (cum auim. « Kumar Ludovicus. H aidovium . Vic..) D. ad hon. Consist. P atr. cum auim . D. Dečan. 364) (P. D anielis Proph. Par. 61. M artini in B ria. D. S. B r a n i c a s u p . supr. * K o b l j a g l a v a . R. Paroch. Coop. M . Vicarius.

Anastasiae M. vacat I. Primožič M >11 h. distr. (cuin a nn. Annae in Arce. Monfalcone) D. Vicarius.ae (cum unim 685 4 (P. Kostanjevica) D. Patr. 808) (P. P.Kostanjevica).21 I. . Keber Antonius. D. C. Prine. Kumar Joseph. (Jur. T. Selae et S. Cornuti. L aurentii M. O p a tj e s e l o . Vicanus. <>b Hoheniohe. Par. P e l a g i i (Sempoluj). Par. J l a v h i n j e . Andreae A p. D o b e r d o b . cum Rccl. ad hmi. S. K o s t a n j e v i c a . Prine. Silvestri in Novavas. et Cousil. (cum umni. fil. fil. (cunt ati m. pum Eccl. S. B. /S. S. in Breztovica sup. (cin n a n im. Beneficium S. B r e s t o v i c a . Vicariatus a Parocho D uini dependentes. Filipič Joannes. S. S. S. A d S. D. M. Coop. Patr. Decanatus Mini. Vi car u>. Vičar. D. 564) P. P etri Ap. M artini E p. Tončič Josephus. Stil igoj Antonina. Consist. M a rtin i E p. B. C.. D. fil. 640) (P. Kostanjevica). D.. Kosovel Josephus. Nabrežina). D. Patr. Čigon Carolua. Eccl. lnspect. decurialis S. T e m n i c a . Marna. C op. vacat Subsid. N abreiina). cum aniin. D. cum Eccl. et schol. Muriae Mairil Slivi. Vicanus. Mag. Bratina Antonius. Decan. N icolai Ep. (Jur. II. Joannis Bapt. Vicarius. fil. Jur. D U I N U M (D evin). „crac aurea pro ineritis" insi­ gnitus.. (cum no mi. Vicarius. Schol. 1425) (P. D nin). ad Hobeiilohe) a Parnch'-Decaiìu admimstr. cum Eccl. (tuiii a ni m. 885) (P. S. Monfalcone). 407) (P. 587) (P.. Spiritus Duini et S. Josephi Sistianae. V.

P u s s ig Jacob. .) D. ad Sontium . T. Consist. (Jur. Mantoessi Joamtes. Blasig Andreas. (cum auim . Nicolai in Aris. Vicarius Summa anim. (P. S. D. J a m l j e . Par.. Coop. cum Eccl. 900) (P. (Jur. A n to n ii Pat. Nicolai E p. Cons. M ariae R osarii. S. C. aurea cruce cum corona „pro m eritis11 insignitus. Duini. S. C. emer. Jarec Jos.. Patr.. P. D. cum Eccl. Torre/Aloys. M a r t i n i E p . P. distr. I. Decanatus loitisfa lcoiis. vacat Vicarius. S. et Catecheta. Prosek). T. S P E T R I Al». M. cum Eccl. Casseglianj. et Consil. Consist. Parochus. (Jur. Decan. loci cum anim.. Inspect. (cum auim. vulgo Marcelliana. Schol. til. Sac. S. M O N F A L C O N U M (Monfalcoue). til. G a b r i a (-je Mernae). Parochus varat Coop. D uinum ). S. Commun. G58) (P. (cum anim. vacat II. til. Nabrežina). 1730) (P. Mer na). III. V. Uldarici in Samatorca. D. Fund. Z anut. S.161 II. et Dec.. S. ab Ilohenlohe. D. 275) (P. Patr. Marušič Joan. Parochia. cum Eccl. 3820) (P. Iielig. til. Parodi. D. Tribussou Joan. « Bandeu Franc. Vicarius. D. Micliaelis Arch. Parochia S. Monfalcone). Micliaelis Arch. Z G O N IK . Polazao et Redipuglia. B.. G. cum anim. Sap rado). Patr. Princ. in Casseglinno. Sagrado. Am brosii E p . vacat Capellanus fesi. Vicarius. pensionatus. Coop. A d S.22 N a b r e ž i n a e . ad honor. Rochi C. Ferfolja Josephus. Parochia decanalis S. Vicariatus a nullo Parocho dependentes. in Verh. D. D. Pelizon Josephus. 1064). Vičar. S. cum auim. (cum auim. Dečan. ad hon. simpl.. Antonii et Sacello B istrignae. 9.. 267) (P. Visintini Joannes. Coop. D.

Pochi C. P. Bressau Joann. Ronchi). Vicarius. Proti et Chrysogoni Mm.. schol. Vicarius. (cum anim. Fund. « Cutini Joan. « Amorotti Franeiscus.905 111. S. Coop. D. Parochia S. Sacerd. M aroovig Aut. S. Pauli. L a u ren tii.. D. DecaiiaiHs d r a m m e . Relig. S . Cousist. Paro chu s quiesc. Vicariatus P a ro c h ia e S. vacat Cap. Cone. Montisf. A nderlig Jacobus. D. Sacellis S.. D. S. distr. Sagrado). F o g li a m i ! » . Ronchi). Cuilot Carolus. D. cum anim 505) (P. F und. Parochus. 4200) (P. I. et Conf. Viti. (Jur. et Sacello S. G R A D IS C A . P.. honor. U c l l i a i m m . 1289) (P. (Jur. Vicarius. Selz. T. Vermegliano. D. Coop. S. Bapt. C an tian i. Ponchi). Inspect. Joannis B. lil. D. S. Patr. M. in Staranzano.. Dottori Joan.. B. Relig. vacat II. 900) (P. Dobbia. cum Eccl. 1000) (P. Petri et 1'auli A p. C A N T I A N I M . 13. Ss. et Consil.23 Vicariatus a Parocho S. Decan. Mariae Magdalenae (cum anim. V. et Subsid. 521) (P. Silvestri et Familiae Blasig. Patr. Trevisan Benedictus. Parochus Dee. Utili P etrus. Staranzani et schol. R O N C H A E . P i e r i s . B M. til. cum anim. Schol. (cum anim. Assumptae. Spiritus. P etri dependentes. Grad). Cau. D. fil. D. cum anim. T am burliui Antonius. Sum m a auim. Parochia decanalis Ss. Parochia cum Eccl. T u r r i a cu in. Magist. Pieris). ad hou. Ponchi). cum Eccl. Andrcae A p. (Jur. simpl. Vicarius. Sept. Mag. V. Vermegliaui. Dol e t Sacello S. Furlani Andreas. vacat Coop. (cum anim. 1226) (P. Pat. Cap. Subsid. Relig. « Michelutti Franeiscus. S. ad tempus. F und. Soleschiano. . Crucis. « V en tu rin i Ju liu s. T. subs..

au rea cruce cum corona „pro m e ritis11 insignitus. Vic. curata S. B . Marega Antonius. S. R.) D. M. V. 1707) (P. 326).. Spiritus. cum auiin. F A R R A . S. V . Can. S pangher. Aedes carceravi crim inalium Gradiscae. (cum anim. Coop. et Benefic. Magister. (cum anim. R O M A N S II J M . V ersa. Fund. fil. Ss. Petri et Pauli Villanovae et B. Coop.24 D. « Rovere Antonius. Imm. (cum anim. S. V. (cum anim. V. (cum anim.) D. jubil. Bom ansii). M. Ceriani Josephus. N i c o la i E p . S d rau ssin a. Par. Marizza Antonius. Concept. Valentini Vresi. vacat Coop. Parochus.T. Cooper. C. Gradis. Par. Vicariatus a P a ro c h o K om ansii d ep en d en tes. C atecheta Scholae pop. 795) (P. sac. Petri ad vincula. cum Cap. Mullon Battimi. M. jub.. M. B.D.. Comar Joannes. Bizjak Jacobus. . cum capella Visit. Vittori. V. sac. A n n u n tia t. llom ans. M. Vicarius. ad hon. D. M . Consist. Curatus. (Collationis liberae. 5. S apr. ad temp. P a r . (Jur. Vicariatus a P aro ch o G radiscae d e p e n d e n te s B rum a. vacat Coop. A s s u m p t. D. M. V icarius pens. et Benef. P atr. V. Sac/rado). Sagradum . D. Andreae A p.) D. cum Eccl. Mainizzae e t sac. Sac. 320) (P. Laur. et Benef. Petcosig Franc. et S. cum anim. Vicarius.. Xav. Delmio. P.quiesc. B. Capell. Benefic. S p a n g h e r et scholae puer. D. « Zeuarolla Jos.. Grusovin Joannes. Canterai. pueror.. B. etCousil. Bruchiotti Michael. « Ballaben Josephus. B . vacat Capell. Vicarius. 1775). « Concion Ant. Aunae in Freifeld. 595) (P. 1790) (P.

25 T a p o l e a n u i i i . M a rtin i Ep. (P. F r a t t a .. « V endram ini Joan. Golob JoBephus. Coop. V icariatus a P arocho L u c in ic i d ep en d en tes. I ll i. Justi. (cum anim. Georgii M. L U C I N I C U M (L e č n ik ). S. Inspect. Vicarius. v ac at II. Schol. Ijucin. Sac.) (P. Dečan. V. Sum m a anim. cum anim. Cam. 164) (P. 11 acath. S. 1056) (P. C. 1250). Romans). L a u r e n t i i . Vicarius. Bapt.) D. D. Boschi Jo an. Vicarius. C. (J u r. Coop. F und. Par. Ss.5 5 0 . D. 592) (P.. cum Sacello B. (Jur. Villesse). cum Sacello B. R. . D e c a n a t i s L i c i i i c i . distr. Campolongo). fil. Pavletič Franciscus. S. Gorit. Grad. Degunt insuper in Deo. Consist. 44 Hebr. Caucig Joseph. R. (P. VILLESSE. Parochia dec. 1619 et 6 acath. ____________ vacat Coop. „ Pipan Aloysius. cum anim . in Campagna et Cap. 2186). S . cum Cap. M. Michaelis Arch. Patr. M. Stephanl Protmart. vacat Subaid. D. Košuta F ranc. Margaritae de Cort.) P. F arra).. V. D. Crucifixi in coem. C.. (S. et Consil. Lorenzo di Mossa).. Parochus. T.. S. al) Attems. quiescens. vacat V icarius. S. P atr. A d S. Com. I)e c. 1 0 . (oum anim. Subsidiarius. M. . Cameral. Rochi C. ad honor. M. Visiutini Leopoldus. F und. Parochia S. (cum anim . P o d p o r a . (cum anim . D. cum Eccl.

A ssum pt. Spiritus. M. Mossae. Vicarius pois. Par. fil.) D. « P a h o r Joseph. Nicolai E. S. et. Vicarius. K ojsko. Cameral. fil. Crucis in Tabor. cum anim. (Collationis liberae. cum Eccl. B I L J A N A . (cum anim . D. F uud.) D. (Jur. cum Sacello S. fil. S. Coop. vacat. Vicariatm S. F loriam cum Eccl.a in im (Vipolže). anim. Bande) Blasius. S. B. Kojsko). V ica riatu s a P aroch o B ilja n a e d ep en d e n tes. V. Vicarius. ( P . K ojsko. F l o r i a n i (Št. Parochus. Michaelis Archang. Sacerd. (P.. cum Sacello S. 544) (P. Antonii C.. . B . Tom agnin Viucentius. M. 0 C IS C A (Kojsko). Corni on s. 1291) (P. pens. cum anim. Coop. M. B. cum Eccl. 1173) (P. (cum. D. fil. M O S SA . Vicarius. Bar. Patr. et scholae Mag. « Pavletič Gottbardus. S. č*. Leonardi C. Codelli. 926). Y ip u P /. C e r o u (Cerovo). Joseplii in Castelletto. L. C. V. in Privale et Sacello in Valhcella L. « Sfiligoj Aut. (cum anim . Kojsko). F i c a lin (Fojana). cum Eccl. Peteani Josephus. Fabiani Aloysius. S. subject. D. D. cum Sacello S. (P. Corsig Michael. D. Sm rekar Franc.. Administr. in Barbana. C onnons-B iljana). cum anim. A egidii Ab. (cum anim. Par. M. in Dobra (Jur. B. Tacco. B. Subsid. 1197). de Codelli. Fam .Ii iljana). Nicolai in Nebula Aust. Ferjan). Lucinico). Corm. A ndrene A p. C orni.. Patr. Annae L. Assum pt. Vicarius.26 A d S. 1232) (P. Gregorčič Antonius sen. Parochus.B ilja n a ). 495) (P. V. B . Pavletič Josephus. Parodi. vacat Coop. (cum anim . 957) (P. Vicarius. in Cerovo inf. . S. V.-B iljana) D. C. Medana. vacat Parochus. Parochia S.

in Verhovlje. 362) D. Zernitz Antonius. G r a d i n a (Gtadno). . Mariae Magd. S.. Fund. Vicarius. Georgii M. Concept.132 I I I Decauatus Hormoni ii. Coop. S. Crucifixi in Subida. Juvančič Laurentius. fam. Žnidarčič Andr. B. Ad S. Prinčič Stephauus. Corm. Patr. Frisacco in Lože. Parochu s Decanus. V. Červ Joan. Sacello S. Cam. (cum auim. Michufllis A rdi. D. Yedrinianum (Vedrijan). (Collat.27 Kozana. (Jur.. atque eccl. (cum auim. cum anim. 813) (P. Leopoldi. D. (Jur. Kuštrin Joaunes. Jacobi Ap. S. M V. S um m a anim. Martin). Patr. 5490) (P . S. til. Insp distr. M A R T I N I (Št.) D. Vicarius. (Ju r. vacat II. Kožbana. ad honor. cum Eccl. Andreae in Verhovlje et S. D. et Benef. (cum anim. B. Viti et Soc. Guratia S. Margaritae in Hruàovlje.Adalberti cum Eccl. in Senik. 1110) (P. Tomažič F erdin and us. Ex-Dom. Immacul. S. cum Eccl. C. S. M. et Cons. Parochus. C O R M O N T IU M (Curmons). Parochia cum Eccl. 700) (P. fil.) P. et Catech. cum anim. vulgo del Soccorso. M. 923) (P. fil. Decan. Ep. cum anim. cum anim. Ad S. fil. 548) (P. S. Lovrence). S. Relig. Corni. I. in Krasno et Ss. sen. Judri. Coop. H ieronim i C. Josephi in monte Brdice et S. Consist. Mariae Magd. Mariae nec non capei. C u ratu s provis. Nativ. Patr. Corrnons-Dolenj a. B. / vacat Cap.. M. Kojsko). F und. R. Ss. Scholar. Quirini pr. Lucinici 17. scholae pop. Kojsko). Relig. T. Kojsko). publ. Kojsko). Conti in Verhovlje. M m. S. V. S. utriusque sex. Parochus. Parochia Dccanalis S. Despons. Antonii Pat. D. V.) D. V icarius. (P.. D. fil. Georgii 31. F und. camp. LAURENTII Nebulae (St. S s. B. Joannis Bapt. Petri et Pauli in Nosno. Savorgnani de Vincentius.. S. B ilj. Parochia cum Eccl. liberae. D. C.

Eccl. Helenae in Vencò. R a t t a r s i l i m (Rutta rs). » U A . S.) D.s S.. anim . P. Georgii M.28 vacat III. Catharinae Se». Sac.. « J u ri Jo an . A d S. Trevisani Joannes. cum Cap. Vicarius. 412). Bar. Sororum Providentiae. Helenae cum Eccl. Vicariata. C. (cum. Foscae V. Rochi Brazzani. Patr. Sor. vacat Cap. 30). dep.. D o l e n j a (Dologna).. a Parochia B ra zza n i cum Eccl. Relig. V icarius pens. Vicariatila S. Prot. S. S. F u nd. fil.) (P. Religionis cum anim . Vie. Del Mestri. (P. fest. J u r. Jassici et sacello S. (cum anim. Stephan. cum Eccl. . 947.) vacat. B o r g n a i i u m . Vicarius. Sac. E x Dominio. Coop. Lib. secr. Joseph C. C o m . Rosarii Eduardi Macorig. Perini Joanues Bapt.Z Z A . in Goem. dep. M e r n i c u i n (Mernik). (P. (cum anim . Vicarius. J. Parodi. Subidae et Benef Martinis. Coop. ad Eccl. Utinensis.N U M . Zej Josephu s. « Toros Antonius. Laurentii M. Viti et M odesti M m . Bressau Stephauus. cum anim. „ Macorig Claudius. Prov. S. fil.) D. Cap. a P ar. vacat Capei. T. C orm ) D.. V. Patr. fest. Vicarius. Delconte Joannes. S. Mariae in Goloberdo et S. et Conf. Vicar.) (P. D. 585. Capell. Cubicul. et Benef.iss. Arch. S. R. 620). pens. Par> cmer. P atr.. vulgo del Soccorso..) (P. « Blažutič Joan. J u r .ci. Corm. cum Eccl. S. Degunt insuper hic 8 Isr. M. Stello et Florio. Ss. Corm. Corm. Perco Aut. iu pago. (Jur. Benef. Cor»». Parochus. 362. D. (cum anim. Leonardi in Skrilo. B M. Fund. comparochiali S. fil.) D. in colle.

C A P R I V A . Patr. Vicariatus S.) (P. Antonii P at. Vicarius. D. vacat Coop. Corni. fil. R. Caneva Jucobus. Parodi. Assum pt. Parochus Aloys. Corni. M.. Vicarius. publ.) D' V enturini Angelus. priv. R. cum anim. Parocnia S. cum anim.) D. quiesc. (cuin anim. Dečan. Ss. loci. Parochus. a Par. Ss. C. Zenonis. S. et Conf. CI1IOPRLS. cum auiin. Subs. „ Z uttioni Sebast. Visco. (Ju r. fil. „ Ziak Frauciscus.. Mels-Color... Andrcae Ap. Patr. ^ „ Grioui P etrus. et Cap. Assumptae vulg. Patr. Communit. cum Eccl.. F ain Dominicus. F u n d . C o r o n a . Coop. fi]. Josephi in Spessa et sacello priv. M. B . Sac.) D Lusnik Franc. B. Cameral. V. 1010) (P. Nardin Franc. M A R I A N U M . V i s c o m i m . cum Eccl. « Malizh Ant. Mariae Coni.. Degunt insuper hiece loci 48 acath. 623) (P. 1138. Michaelis Arch. V. Commun. Benef. Bapt. Ammonii Ab. N o g a r e t l u m .______________________________________ Sumtna anim. P arochus. N om inis B . Vicariatus dep. P atr. S. (Jur. 265) (P. Cominuu.29 M E D E A . sacell. M. Cerotti et Benef.) D. Mondini Joan. Corni. Parodi. Ztingerle « Pasqualis vacat I. Zenoniv. Cecotti. Cannerai.) D.. cum Eccl. loci. Orat. Trinitatis ad coeni. Gradisca. dep. Gradisca. Joan. S. anim . M O R A R U M . cum Eccl. Medeae. fil. Falzari. 302) (P. vacat Cooperator. S. P atr. Parochus.954 N . / ( c u m anim . Ss. Corm.) (P.) F ranciscus. Parochus. cum anim. S. V.) D. Trinitatis in pago. Gothardi Ep. ad coem. (cum anim. Fund.) D. S. vacat Coop. (Jur. 559) (P. Corni. Sacerdos simpl. F rau z o t Antonius. II. cum Eccl. di Strada. Mariae Magd. cum. Cormontii 13. 1248. 392) (P. C. S. Benef. S. loci. Paroch. in Russiz. a Parochia Chiopris. (Jur. S. Vicarius et scholae Mag. Andrcae Ap. S. ad temp. (Jur.

D. Communit. I. 755) (P. » . Mariae Virg. . R. V. et S. L. Cameral. A J E L L U M . nob. Vicarius. S. C. Delpiocolo Joan. V. C. vacat Coop. M. Agnetis V. S. C. Desenibus et cap. Zurmann Carolu». Grioni Antonius. cum Cap. cum anim . in V ineis. D e c a n a t i Visci. Paroch. 712) ^P. (Jur. Cap. ad honor. P. V. Parochus. in coemet. oum anim. V IS C U M . vacat II. Paroch. Nicolai in coem. Leonardi Conf. Parochus. 1650) (P. 558) (P. M . Vecchi Joannes. M ariae major. (Collationis liberae. J O A X X I Z . cum anim. et COnsil. Vicariatus Parochiae Ajelli. Par. Admimstr. vacat Coop. Cam. D. cum Eccl. N icolai Ep. Com. M. vacat Coop. 710) (P. D.. 800) (P. cum anim . Patr. S. fil. fil. in coem.30 IT. a Strassoldo. Coop. Omnium Ss. fam. loci. Steffaneo Immac. M. Colloredo. Concept. T ilgn er Albertus. Ju r. S. Vicarius. T. F und.. S. Georgii M. (Jur. cum Cap. (Jur. F und. Visco). (cum anim . Bar. Aux. Patr. D. Strassoldo C AM POLONCiO. Christ. M. Revigmas Joanues. Coronationis B. Lauretanae fam. Beneficium B. « Costantini Dominicus. cum auim. Schol. S T H A S S O L D O . TJdalrici Ep. Com. (. B. S. R. Parochia S. Marci Ev. Strassoldo (Ju r. nec non Cap. Patr. C ontinui M. D. distr. Rosarii. Consist. de Posarelli Ferd. C. B.'m u g lio . Patr. Patr. fil. Parochus. Michielli. cum Eccl. Parochia Dečan. Parochia S. Cbristophori M.. S. Decan. in arce com. 752) D. Visco). (cum auim. Ajello). S. M. Annae. fil. cum Eccl. V. cum Eccl. vacat Capell. Visco). V iti. D... . Agnetis V. Ad S. S. Coop. Inspect. S.

945 . Alture. S. cum Capell. Assw npt. Inspector distrSchol. Par. V. (Jur. 4 Vv. cum anim. quiesc. Antonii in arce Valentinis. Coop. Fund. Paroch. « Toso Josephus. Par. Pert. cum Eccl. Benef. TirindelliPetruB. M . B lasii Capell. Laur. Coop. Consist. ilni. Campolongo). et S. Relig. Pert. » Maran Baibanus. Aquil. ad tempus. M. Parochus. Coop. 2275 P. 150) (P.. Campolongo).31 Cavenzano. P etri et Pauli A p . S. Patr. « De Stefano Aloysius. (cum anim. B . vacat Parochus D. comparochiali 8. II. cum Eccl. Assum pt. et annex. D. A quil. Bapt. vacat. Ss.978 IVI. Fund. et Administr. AQUILEJA. L aurentii M. T. (cum anim. Antonii cum anim. cum anim. Decan. PERTEOLE. Decan. Quaglia Aloysius. S. Valent. Fund. S. cum anim. Archipresbyter. il. Battaino Joannes. V. fil. Fiumic). S. Patr. Cam.hon. Antonii Pat. ad honor. Campi). vacat Capell. Coo)>. Capell. 8. Barbarae V. fil. Thomae A p. Andrene Ap. Sac. (cum anim. i9 60) (P. Campai. D... Valentini M. Par. Pupi. Visci 7. et Oratorio publ. Capell. 470) (P. in coemet. Coop. Coop.) P. Dee. 8. cum anim. Relig. festiv. B . < Zanetti Ailam. aurea cruce cum corona prò „meritis“ insignitus. Dgcanatus F l n i i c o l l L FLUMICELLUM. Summa anim. 498) (P. Patr. Saciletto. VerzegnasSi Joan. M. jub .. V. Cum Ecol.. 3220) (P. Par. Campolongo).. in Mortisins (Jur. ot 8. Sac. B. Comuzzi P etrus. Parochia S. et Consil. D. T. S. Par. . Cap. 923) (P. Aegidii Ab. Can. Paroch. Veliscig Antonius.Compar. H. (Jur.

Micha'élis A rdi. (Jur. D. Cervin. Patr. Cettul Petrus. (Jur. Juliani. D. peus. Martini. (cum anim. quiescens. S.. Coop. et S. Bresciani. Par. PRATICELLUM (Pradiciollo). Patr. Relig. de Bollani. Ss. Subsidiarius par. Patr. fil. Cervignano). cum Eccl. Zenonis E p.. a Cassis.. cum anim. HI. Joannis B. Patr. funi. Sac.. Bodigoj Antonius. et Benef. vacat Benef. Fund. D. Delzotto Lovisoni Jacobus. „ Olivo Antonius. cum anim. . 3500) (P. Marc.) T. ad hoi Silvestri Jos. Vicariatus depend. loci. Menegazzi Fridericus.. A n to n ii Ah.) D. Brardot Josephus. P. Noli. Vicarius. Coop. TERTIUM (Terzo). Sac. cum anim. Coni. Parochia S M a r c i Evang. Cerv. Ev. M. 912) (P. Rodaro Joan. CERVIXEAKUM (Cervi guano). Crue. cum anim. Parochus.32 BELVEDERE. S. Grado). Parochia S. „ F eriat Joan. B. S. Parochus. Hieronymi et Cap. (Jur.) vacat. in tempio praesentatae. insula. MUSCULUM. a Cassis. Cerv. Deuissa Josephus. Cerv. Parochus. Parodi. cum anim. D.. 2477) (P. emer. cum Oratorio publ. Consist.) D. Coop. V. Patr. SCODOVACA.) D. Famil. Vellari. G R A D O . 255) (P. . Parochia B . Ad S. et F ort.. Parochus. Patr. Parochus et Consil.. B. (Jur. Sac. Tertii. Coop. M m . Administratur a Parocho Cervin. Bresciani.) D. S. Coin. Communit. cum anim 656) (P. M . 192) (P. Parochia S. S. Fund. Cerv. Coop. varat. a Par. jub. cum Eccl. Berini Leonardus. Hcrmag. fam. M. 635) (P. Don da Antonius. (Jur. „ „ (Jur. Bapt. Blasii E p. Par. Administ. Aquii. vacat II. possident. Tullio (Jur. M. Relig. 1170) (P. „ Cleri Franc. s. Pittoritti Franc. P atr. I. cum anim. V. Par. et Benef.

Sac. Fund. D. (Isola Morosini) S. Vice-Director.203 S a c e r d o te s IN ALIIS DIOECESIBUS DEGENTES. Coop. Dee. publ. a Cel. C..mo Ordinario. Faidutti Aloysius. Romac L. Prine. Sac. B. V. pens. cum anim. 1432) (P. 492) (P. D. membr. educ. V. fil. Villa Vicent). Parochus. M.. D. Patr. M. Stephani Protom artyris cum Eccl. n F u rian i Josephus. Princ. h. Braida Dominicus. Fiutnicello).33 V I L L A V IC E N T I N A . „ Veliscig Dominicus. R U D A . Villa Vie. quiescens ad tempus. (cum anim. S. Parochus. N om inis B . Canti ani (cum anim. R. Alumnus Instituti sublini. Parochia S . Assumpt. cum anim. M arci Eo. Summa anim. D. „ Miani Jae. Pilosio Ant. (Jur. Tomsig Fianciscus. Parochia Ss. Vicarius. Grado). j ub. Sanctuarium B M . 3. . In Archi . a Par. V. (Jur.mo Exc. 16) (P. ad 8. Napol.D ioecesi V iennensi. pens. Insula B a r b a n a . In Dioecesi Patavina. Pavlica Josephus. Insula M a u r i e e n a . Cam.. dep. 1286) (P. Augustin. cum Cap. Nicolai. Bacciocchi. Stagni Leonardus. Patr. Presbyt.) D. Collegii Teutonici „A11’ Anima14. Sac. Avian Michaèl. dep. Viennae. et B. Flumicelli 18.

Praef. Com m issarius Archiepiscopalis penes CR. S. D. R.. I V . P. G abrievčič Jos. D. D. et O e co n . „ D. « « Mighetui. . sohol. suppl. „ „ „ Žigon F rancv. Stolba Vincehtius Uršič Antonius Vidmar Josephus VjHintin Geoigius Vrba Franciscus.es.Aln. „ Marchesa» Joannes-. Carolus. „ „ „ Remec Joannes.. Šcliejba! Josephus S traccar Josephus 1. spir. e t C entrale l>ro D i o e c e s i b u s L i t o r a l i b u s . Vice-Dir. T. Acol. „ „ „ „ Brumai Jacobus.mHfu. Acol. S. „ U Ha-tt-ttrrmeu eg 114u s. Reai. Ss. Aloysius „ S um m a Theol. Pr Cleri. Jordan Eugen .uiiu. 38. Acol. Extern. C u r s u s. Acol Gogtia Feamùscus „ Ualik Wcnceslaus „ Kos Josephus „ „ Kralj Ignatins „ „ „ D. Doct. „ „ „ P-mrtéif'Carolus. Extern. Pr. „ I I . Gorit. D.34 O iii'o l i n u n i sive Seminarium Archiep. stud. Ac. Cubic\ ad hou. Acol. C u r su s. „ Stacul Carolus. Dir. „ „ 111. Acol. D. Primožič Josephus. „ Kalin Josephus. Dir.. Seminarii. R. Sfrdr‘j~J. » Ib nat. Cerv Antonius. „ „ n „ „ n _ Andric Hugo Bisiach Joseplms Grgolet Andreas Handi Albmus Kragelj Valentinus Leban Ignutius Nanut Joannes Piiraos Isidor I). Theol. Zampare Alexander. A lu m n i A rch i-Dioecesis Ooritiensis. Stubelj Leop. C u r su s.. Praef. 1. u e c non C.s-. Bobelka Franciscus. Acol. C u r su s. tons. super. Gyinn. D. „ /Tatu AjaLiuiu». D. „ Kosec Josephus. Slokar Antonius.

Extern. Vraujac Joannes. Schiffrer Aloysius. „ Ulcigrai Antonius. Extern. Stud. D. Tamaro Justus. Acol. Extern. Alumn. B Buček Josephus „ Ryàlavi Francise.. Benkovič Jos. Terg. Acol. 11.. D. Acol.. Praef.. Stefanutti Franciscus. D. „ Ellner Antonius. „ Slokovič Liberatus. I . Extern. Acol. D. „ Gojtan Joseph. „ Kratzig Bruno. „ Krušuik Franc. Halama Francise. Kynòil Joannes „ Zvaček Ltidovicus. Aco). „ Krsek Emanuel. Durych Ant. „ Stemberger Antonius. Vodička Josephus. D. n Simčič Francise.. Gini Angelus. D. „ „ „ Cvejn Franc. C u r s u s. „ Vascotto Antonius. A lu m n i Dioecesis Parenti n o-Po lensis.. Alumu. Zupan Josephus. B Knavs Josephus. .. Alumn. Extern.. Acol. „ Folta Venceslaus.. „ Revelante Antonius. Acol.35 A lu m n i Dioecesis Tergestino-Justinopolitanae. „ „ „ Albertini Franciscus. Extern. Acol. Marchio Joannes. „ Logar Raymundus. Acol. Ptašiusky Joseph.. D. Rosenberg Franc. Mišurec Antonius. S u m m a Theol. Alumu. IV . IV .. Acol. Velharticky Joseph. Počivalnik Ignatius. Fidler Francise.. 27. Extern. C u rsu s. Filiplic Justus. Extern. „ „ 111* C u r s u s . „ Brejha Francise. Alumn.. „ Furlan Autonius „ Vinšek Antonius „ Grzetič Eduardus „ Haček Francise. D. Alumn. P r. „ Vascou Petrus. D. C u r su s. Bisek Francise. Extern. D Petrak Josephus. C u r s u s . „ Jurizza Josephus „ Zidarič Antonius.

Seršič Joamies.. Acol D. Bartoli Petru* Pauli - C u r su s. D. Acol. Minor. D. Zabija Petrus. Žic Petrus Sum m a Theol. I I . D. 7 A lu m n i Dioecesis Vetjlensis.36 III. Acol. Cursus. C u r su s. D. 7 E x Ordine F . stud. Petris Antonius. P. III. 83. I. Rudolphus Lakonp' II. Sum m a Theol. C u r su s. Cupucinorum : 111. V eg le n s. D. Acol. C u r su s Er. . Eduardus Bervar P. D. I I . Cursus. Marok Jos. D. F . stnd. Acol. I. Antončič Antonius „ Volarič Franciscu* C u r su s. C u r s u s. Misericordiae : 111. D. Vrbka Jos. Extern. Franciscus Jirànek Sum m a Tbeolog. D. stud. Albi-rtus MOselberger E x O rdim FF. C u r s u s .. Soldntič Rla*ius. Fr. Vocàsek Josephns. P a re n t.

Classis G ym nasii. . i * Koršič Joannes e Salcano. C lassis G ym nasii Dean Ludov. e Haidovio. Marušič Josephus. ** Pavlica Andr. Petarin Al. Rojec Joan nes e Tergesto. D ir e c to r . Paher Joan. e Cormontio. e Gradisca. * Moretti Dom. Tlieol. Jurig Joannes e Medana. * Fagauelj Jos. stip en ­ dium a u t duas partes stipendii solventes indicat. e Fluinicello. e Cervin. * Plesničer Ant.37 Andreanum sive Seminarium puerorum dioecesauum uuitum cum Werdeubergico. ut su p ra pag. stud. V II. I I I . e Lokva. e Sovodnje. s. * Tarlao Joannes e Grado. e Ponikve. * Calligaris Joseph. D. * Stua Gaud. Classis Gym nasii. ** Blason Josephus e Farra. Mahnič Antonius. e S. e Cormontio. ! Pregelj Stef. Andreae. c Montefalc. Cormontio. Geat Antonius e Bruma. 4. Kranjec Joau. Pelicon Joan. e Cepovan. 6. . Grftanc Josephus e Saks. e Cormontio. ** Kobal Joseph. I Fuigelj Eianc. e Jadera.j * Rejec Jacobus e Šebrelje. V I. Asterisous alum no s W erdeubergicos den o tat . e Gradisca. s. Parmeggiani Jos. Zumi n Edmund. e Cormontio. e Ampletio. e Tergesto. e Cormontio. T. C lassis Gym nasii. Veniga Franc. Tušar Franc. * Mosettig Joan. e St. Andreae. Ss. * K lede Gugl. ** Žigon Anton. e Gradisca. e Cormontio. s. e Lom. i * Caissutti Alfr. e Montefalcone. e Morsko. s. W iukler August. e Cormontio. Makarovič Joan. Classis G ym nasii * Vuga Aloysius e Morsko. ** Silvestri Joau. * Eisenzapf Ad. V l i l . e Libušina. ** Meizlik Joannes e Goritia. Laurentii. e C^motitio. P. Galant Franc. e Terzo. e S. Th.ex Idria BaČae. C lassis Gym nasii. ** Marušič Val. I I . ut su p ra pag. duo asterisci collationem archiepiscopalem significant. Munih Mich. V. Dr. Leban Ant. 49 Nota. D. ** Bugatto Joseph. Picech Jus. Zorzini P etrus e Visco. Valentinčič Ignat. e Bodrež. * Zernettig And.I * Cigoj Josephus e Malovše. e Pervnčina. Praefecti stu dio rum : R. e Pervačina. „ Kralj Ignatiuh. Classis G ym nasii Batič Anton e Haidovio. Cingerli Ant. IV . Drius August. e Reifeuberg.

P . PP. REFORMATORUM Provinciae S. Clerici gynm. et. „ Beruitrdinus Pcltcan. F ra n cisci Seraph. theol. Lector gynm.. Vicarius. A l.et Vi­ sit. ital et biblioth. „ Nicolaus Traven. a r c u l a r i o 8 „ F lorianus G utm an u . „ Pacificus Fister. Franciscani anno 1811 successerunt. gymn. P. „ E u g e n iu s H eglar. gymn. et Exliort. quibus anno 1785 sublatis. Crucis Croato-Carniol. . S tudentes: Fr. III 0 . Basilms Dolinar. Lect. A ngelinus Melinik defic. „ Theopilus Respet. et FFCler. Lect. PP. emer. a Mathia Comite a T urri in proprio tundo unacura Ecclesia extructus ac dotatus. StOekl. sartor „ Ernestus Gorkič. et Lector gyinn. „ Stanislaus S krabec. Mag. Camillus Černuta. Conventus C astagnavizzae prope G oritiam ad 11. laic. coquus „ Julianus Vodopivec. FF. D ti. Leet. gynm. „ „ „ „ „ „ „ Fulgentius Trafela Aemilius Dovgan Adalbertus Fiorò Anamas Vrnòko Gaudiosus Zega Hieronrmus Knoblehar Gaudentius Gorše Severius Fabiani F ratre s laici: Fr. Vice-Dn. Praese-.. . Professor theol. superioris Gymn. Ltcr. Carit. Carmelitis traditus est.. M inorum S. A u u u u tia ta m cura instituto doinest. et Couf. Jac o b u s Stebi „ Fridolin. anno 1049 PP. Guardianus. s a r t o r Tertiarii : Fr. sutor Fr. cone. Sor. hab. „ Bernardos Vovk. stttd. emer.38 Clerus R egu laris O rdinis F F . V . Lect gynm. „ Otho Einspieler. Vite-Dir. Sigistnundus Zega „ Vitus Blažekovič „ Eduard R austehar „ Joachiin Svetič „ Leo Žugelj „ Pius Sojat „ Sftlesius Vodoàek „ Amatus Korošak Mauritius Gornik Fr. Lector gymn.

collector. Janitor.39 I I . Miuister Prov. hortobmus. Sacerdotes : P. anno vero 1609 exo­ rienti Provinciae Styriauae resignata est. cul. iu c o e lu n i A ssu m p t. Ambrosius Mandelc. jun. 17. F ratre s laici: Fr. « « « * « « Sacerdotes: Raphaei Oblak. coquus. Cur. M inorum S. « Angelicus Neubauer. Francisci Seraphici CAPUCINORUM ■■roviueiac S ty r ia u a c . 1814 ord. Cono. 11. Ecclesia cum Monasterio aedificata est sumptibus Comitis Frideric ab Attems anno 1037. collector. Gelasius Kobal.. janitor. Ecclesia cum Monasterio ex eleemosinis diversorum Nobilium Gori tiensium a Capucinis Venetis anno 1591 aedificata. Seraphinus Robba. Marcus Cristofoletti. Conf. III. Gervasius Colombo. „ „ Ant. oub. Ordinis F F . 29. Pustarini. Regiens. Conventus Goritiae ad II« n i. Oct. Raymundus Pellegrini. « Quirinus Karba.. Sept. M a r ia e . Definit. « E n g elb e rtu s W iesinger. „ Hilarius Fojkar. CRUCIS PROPE HAIDOVIUM ad II. Iust. Eduardus Bervar F ratre s laici Fr. aet. Conf. P. jun. LL. et Conf. Coufessarius. ital. Jos. R. . Couc. itai. Inquis. cul. et Conf. jun. V .. « Hermeuegildus Lebič. Cleric Fr. Utiu. „ Steplmnus Schobei. Banchich nat. D scret. Mart. « Cnspinus Cokan. A ug u stin u s Scudelari. Maji 1837. COXVENT AD S. « Valetitinus Boč. 1837. r « Michael Tomasetizk. P. hortulanus. Vicarius. Albertus Mdselberger Studentes: Fr. itaT. G uardianus. Constantinus Škodnik. « Paci ti c us Breščak. V .. Discn t. P . Sacerdotes societatis Jesu.. Guanlianus. ital. Prosper Forni. « Fabianus Otič. 1837. nat ‘2.

appvob. dom. „ Largus Jiranék. Maria Scholastica C orguolan. Ord et Spir. mag. Aloysia Serapkina Sušnik. M aria Josepha de Finetti. publ. r. vestisp. sacrist. procurat. n Honoratus Bottegaio. „ Pompejus Niebauer. Josepha Teresia de Codelli. assist. Subprior Conv. Protocollista. Gor. „ Agnes Dòrfel. cons. P. „ Carolina R upnik. Theol. decoratus. II. F F . 1877. Jos. iufirm. c. Joannes de Deo Sobel. Joannis de Deo in N o s o c o m io c iv ili G o ritlae* Conventus a Vito libero Barone Delmestri anno 1656 fundatus est. reg. prom. Antoninus Slapuk. Ordinis Franc. schol. c. aurea cruce merit. Pharmacop. Graecii 1863.. celiar. „ F ru ctu o sb s Mayer. Superiorissa A ngela F rancisca Pellizzoni. mag. „ Carolus Rambousek. infinn. anni II. Ursulae fundatum anno 1672 subsidiis plurium benefactornm. vestisp. „ TJrsula Defeo. dipi.. Ord. „ F a c u n d u s Lipansky. Assist. „ Nepom ucena B aschutti. laic. „ Emeremus Alme. Misericordiae S. P rocurator. Eques. Prior Conv. Inf. praef. U r su la e . Oecon. praef. aegr. Monasteri udì Geritine ad S. et oculist. valetud. Fr.. et Cellarius. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ v „ „ Maria Aloysia In g e rì. mag. Sac. „ A u g u stin a Loy.40 IV . „ Clara Ambrosi. „ Rosalia Zelger. C hirurg. curat. „ J u lia n a F errari. infirm. Assist. anni I. Tbeol. „ J o a u n a S akenreiter. „ C lem entina Travisini. M. cust. ja n itr. UOMALES O r d in is § . pan. v Rudolphus Lakomy. r. peni n Salesia Schrej. janitr. et ordinis coronae Boruss. . „ Alphonsa Hoenig.

m ul. uovit. Vincentii a Paulo. assist. b „ Bernardina Tomasetič. 1. „ b b Sa ve ri a Giugovaz. „ . b „ Matbildes M agauja. alumu. assist. b b Angela Philippovich. j S. sutr. mag. b „ Cordula Rejic.41 M. mag. mag. valetud. praef. "t. Bartholomea Ferrai. alumn. b „ Coelestina De Santi. b „ Veronica V ogrig . Alexia Dasser Novitia : Generosa Dametz . b „ Magdaleua Beckar. assist. sacrist. lab. Alcant. m ag. In O rphanotrophio puellarum G oritiae. Redem ta Stoffli. sarcin. 8» » » » » » » » » Lamberta Lieb. mag. b „ Angelica Cigoi. mušic. b „ Pia Klam m a. b b Josephina Giugovaz. S. culin. novitia. » . „ Sorores laicae: S.sa Isidora Fuetsch Vita Meram > Hugolina Biber Bianca Frissanko Petr. b „ Othilia Paulin. „ Dominica Delpin. b b Jacoba Depangher. b „ Monica Erm acora. lab. b „ Martha Lak. coq. assist. „ Caecilia Bramo. vestisp. Goritiae. b „ Theresia Mirsky. b „ Baptista Zecchini. mul. b Anna Maria Klette. mag b „ Gabriela Quarantotto. cul. g ra n . Ischy Ivolina Mersa H erm in ia Belotti Annacleta F erjancig. Directrix Theresia Pettena B o n av entura Oandioler S. „ . Sup. Sixta Pedot.. mag. assist. b „ M argarita Krainc. assist. coq. infirm. Gertrudes Kafol. mag.. » b Victoria Jam sik . Iu ptochotrophio civili et nosocomio mulier.. b b Archangela Depangher. assist sacrist. et curae rei dom esticae per turnum fu n guntur 2. Sorores C liaritatis Congregationis S. j „ Cajetaua Martinelli Agrippina Valentin Heriberta Major Josepha Cupertina Corazza Colonata Wolf Amenda Matt Novitiae : Alberica Gruber Protasia Malin Hiacista Fritz Cesarea Anselm Officio inllrm is assist. Maria P hilu m en a Crossatto.

schol. Superiorissa. Josephi.Sup. „ „ Domitilla Waguest. Aquilina Walcher „ Gamaliela Seiffert | S. Sup. Maria Augustina Wiethaupt. „ „ Virginia Zalateu. praef. E r n e s t a S tr a s s o ld o -L o c a te lli e t aliis B en ef. S. In R u d o lp h in o S. Maria Emanuela Gessler.|S. Aspi. S. a n n o 1866 C o rm o n tii fu n d ata. pauperes dictae „de Jfotre-Dame“ S. „ „ Costanza Hizzoli „ „ Letizia Fagotti „ „ Salome Dalprà „ „ Barth. „ Kostka Blancard II. „ Anna Obersnel „ Uruno m oina „ Palmatia Hellrigl „ Fintana Riedl „ Basilìssa Spittibauer „ Emma Gschwendtner „ Adelinde Seitz „ Tatiana Schwarz „ Armella Meierle „ Ignatia Piriuger „ F ortunata Zampiero „ Càcilia Zengerling „ Josephina Visintainer „ Salesia Popp „ Antonia Pegoretti. Vicaria. CajetaniD o m u s a C o m a . Maria Caecilia Piacentini. „ „ Urbana Wagner „ „ Francisca Colautti „ „ Vicinia Visintainer „ „ Stephana Seidl Sorores P rovid en tiae Cong. I n Istituto educationis sublimioris puellarum. „ „ „ „ „ „ „ „ I. „ „ Helena Zuccoli.42 3. „ „ Josepha Doliac. Maria Geltrude Lugaani. Cunigunda Vonklausner Sorores scho'1. S. Degiampietro „ „ Petronilla Sicheri „ „ Tomasina Capraro „ „ Bernardina Poletti „ „ Ida Calligaris „ „ Annuntiata Felcher „ „ Clara Bertoldi „ „ Antonia Gadenz „ „ Juliana Brezzel cum 13 Novitiis . S.

in n 41 » n n 1 » extra »1 „ simplices cum 5 externista n 9 Summa totalis Sacerdotum: 338 2. Archidioec. I D e c a n a tu s M zi -c o a o b JL| C 5 Vicariat. 10 7978 Flumicelli 12 11 — 2 3 11 24 18203 Summa |72| 13| 107| 16| 110j 233) 263 223612 Ex his vacaut . 3 . Goritiens. 11. 14. Petri 4 1 12 11183 5— 5 12 Canalis 17 14269 1— 13 — 16 3 Tuimini 8 — 7 3 9 18 24 20911 Circhinae 4— 3 2 2 10 9 7810 0 Am pleti i 1 1 4— yj 5 7 8473 Caporetti 2— 2 6905 10 9 6 Černicae 5 2 4 13 16. 16. 8. 0 2 2 2 Conventus curati 3 3 0 2 Conventus non c u r a ti. j Nnm. Cleri saec. 13. rom an.rus animar. 1 . in Dioec. . — — 9 — Summa 247 267 Sacerdotes alia munia obeunt. et Eccl. 4 2 10 6 13 18 32 31770 S. 5. 14069 ó— 4 1 Korneni 7 16 21 17296 H — Dnini 2 3 9 14 9144 11 1 Montisfalcunis 4 — 4— 11 21 14 13965 Gradiscae 4 1 8 10 14 10550 6— Luci ilici 7 20 6 1 10 1 20 17132 Cormontii 7— 7 3 26 13954 20 H Visci 2 1 10 6 — 18. 19 extra 2 » » r> n „ pensione donati et quiesc.43 C onspectus gen eralis lici 5rum m 1 Ò '-Jp -3 w' —Ki D CL -o ‘r •3 o 3 5 m CO o W i | Sacerdotes ini cura animar. 4. 15. huj. 12. 6. 7. 10. cathel. 3. ® Benefio. . 9. . X. *1 6 7 38 Sanctuaria . ..

. . Par. 20. Prof.. .. Goritiae 25 3 5 8 Sor. Par... 3. 28. relig. et Par. ....44 Conspectus status personalis [ Conventus Monialium Sor. Sacerd. Maji Jerič Jacobus. Villae Vicentinae . Miser. Capuc. Coop. . Char...... D. Pavletič Andr. Ord.. 30 Januarii 1886 Bennati Felix. in Biljana . 30. inut. Dioec.. Augusti Lapagna Georgius. 11.. Par. Brunnen.. Martii Podrecea Jos. „ „ „ P. . Sac. JE S U Goritiae 3 Universim 3 Sor.. laicaej Novitiae Summa i Religiosorum — ‘3 j Summa Conventus Sacerdotes| Clerici j Ordin.. defic.. sckol. PP. Franc. D... . Monialium et Congregationum. . 29.. Vanek Joan. Fiegl Andreas. Octobris Nicoli Jacobus. def. e Dee. Nov...... I Sor.. Cormontii 6 1 5 12 22 21 25 68 Universim 88 12 13 113 SACERDO TES qui anno 1886 in Domino obdormierunt et p iis confratrum viventium suffragiis commendantur... 6... Provid. D. Vuga Michael. Goritiae 9 17 7 33 S. Crucis FF. 25.. enier.. dof. Goritiae PP. Par.. Moutisfalconis 12. Junii T........ Sac.... y> Valenta Ant.. Ursulae Goritiae 29 11 4 44 4 29 6 o 6 14 Sor. r „ „ „ „ „ Močnik Antonius. 2. Surd. Novodvoronsis pena. Braida Casparus.... Vicarius Kredae . . Goritiae „ St.22. pens. Parochus Mossae . 28 1 2 Goritiae 28 7 10 Soc.. Pauper. Dir...

R. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 B J E (' T U M Praesentationis epoeba Co])iae matricul.o 1891 in margine n u m e r a n d i sunt.. ac ulto­ rius non licet in Hubr... 2s. Aug... relig. eccl. arch. Oct. nec non super mor..... Taxa pro Revisione rat. contingens aliaque notanda pro compilatione schematismi Dioec. Relatio circa \isitationes canon. ab adm. Relatio super scholis. fid. past. 15. per extensum adponenda est.. Maji „ pro s. Cleri. 1. progr. cur. . . dd. adhaerentium etc. 10. I88tl N.-VVerdenb.“ signare „item“. ad mentem lit. et Apostatis.. Decanis O rdinariatui exhibendx. decanales.. r> Elemos.. n *1 Apographa corroboranda sunt por sucript.. e fund. rt N... parocliial. Par. sed subscriptio Saeerd. anni mense praeced. n „ pro Societate Leopoldina . Rationes ecclesiarum anni praec. ab Offis dee. ad prop. ac sigillum resp... Item in postorum actus matriculares ad praoscr. » „ Seminario Arch.. „Subseript.in Africa centr.. Relationes de Conv. „ Febr. Sacerd. Sepulcliro n „ pro Christianis in Oriente . n Numerus animarum Districtus us­ que ad 31. Missarum Congr.45 R elation es periodicae oblata. Julii 1 8 6 9 .. dd. et qualif. collat.. super persol. 24. Nov..*) Januar.

incolarum ex Regno: Belgico..... cura tai) (aut... rei..... Annunt. 23 au. infra aet.. 31. cust.. usq.. ad matr. Judicio Omni trim .).. e Regno Bavariae...... Mense Nov....tui..... et matrm..... Jan... Annuntianda est mors secuta: Omnium pensionato. (Italico. Hungari.. oinu... Data num.. mena.. ineund. 01'fic. Extract. Item Bapf. matr. D istrict.... Maj. V Tabellar............. 23 an... indigent: Bavari. Cop. Api... et nat.. exteris debent ab Ord. masc.. Nati et def.....i M ilitibus limitaneis exhibeatur ex Off. ì ì a v a r i c o ..) in A u s t r i a . et Mort......... annunt... def. Extract. ante 11 an.. a parocho non ppr.....o testim. anno vicennium compì.. et militis limitanei (Landwehr) Com. a l vacc a.. Medico.... (postules).. Satini...... praes.. m i­ litis vagi...ti Statini... caraeral. .... Consens.. neg. Oftic...Off. nat.Parocho ppr. obligati...... mutat...... omnì trim... (itein et illeg. poi... pop. pro temp pens. copulationis causa evidentiae militiae... Statim . adolescentuloi uni a 1.... Hungarico........ natorum) .. mors juvenis mil..... infantium a 1.... m inor. eiimis ex h ib e n d a et o b s e r v a n d a : Sing. Dee. a elnpsi usq. etm ort.... C ap... junct. politicae pubi. Mense Maj. rail... ad revacc... nat.... Tiroleii8es et Voralbergens. et Carniolenses... 30....) per subseq.. Itali.. pubi..... vigil. (juv.. . (finauzwache)..) Wiirtemburgico.... Com. legalizzali. et Offic.(et ex Helvetia mort.... pol. an. milites act. Testimonia pro aut ex Regnis ppr. redit... disciplinae (Gensdarmerie).. cop. Cap...... legitim.... seq......... parocho loci nativ. Extract... cura.. ad t i r o c i n i u m .tui... Stotim ..46 A Parochis et omnibus aaim.... um...

Sont. 841 j 17 Dec. 818 ‘24 Sept 842 23 26 Maji 8451 19 Sept . Gor. e Schònpass ♦Ballaben Jos. Go-it. 804 14 21 Sept. Gor. 84233 22 Sept. e Circhina Braida Casp. 803. e Zaverh B ruchiotti Mich. e Vernassiuo *Bodigoi Ant. Gor. 867 37 •2l Sept. 828 43 25 Sept. 883122 31 Aug 873 14 31 Febr. *38' 2 J u n . 862! 9 •24 Jun 882! 16 28 Sept. IS. Gor.868 7 30 Mar. 8451 24 Sept. Gor. Gor. Gor. 22 Sept. 14 20. 846. Jan. e fan.. 810. A nderlig Jac. e Tolmino ♦Castellani Domin. 2. e Brum a ♦Bandel Blasius.858 28 \ ug. e Circbina ♦Bizjak Jac. Gor. Jan. Gor. 844! 24 Sept . e G radisca ♦Ganeva Jacobus. Thomae Bressan Steph. Gor. Gor. e Cormontio ♦Baiz Jos. 874 6 . 845 11 18 Apr. e Versa B resausig V aleutinus e G oritia Brezovàèik Andr. e Kamnje B attaino Joannes.. Sept. e Forli Am orotti Frauciscus. 4 Feb. «06 7 '25 Oct. 884! 7 4 Nov. 868 23 31 Sept. e Podgora B ressaui Joan. 840 14 23 Sept. e Togliano 'B ensa Stephauus. e Circhina ‘ Božič Peti us. 856 4 Jan. 845 17 Sept. 845 30 Maji 841 29 Oct. Oct. e G oritia Braida Domin. 861-1*? 1 Sept. Gor. 842 1 Febr. r Canale Beuk Joan. 854 25 21 Sept. Cognomen et Locus Nativitatis ♦Abram Joan. *Ceiin Thomas. 30 A u lt. Gor. 87222 1 Sept. 814. Gor. 841 22 2 Aug. e Cattale ♦Carli Aloysius Gor. ex Azzida ♦Baubela Carolus. 21. 829. e Gabrija Blasig And. ' 1 O c t . Ital. 848 20 Ju n . 839 4 1 Maji 868 6 7 Mar. 22 S e p t 839 4 31. e Žablje Cencič Michael Gor. s u o ] '2 Nov.816 14 Feb. e Ronchis ♦Berlot Ant. e Podgora ♦Bandou Franciscus e Goritia Batagelj A ntonius. 837 20 A pr 814 8 Jul. e Circhina N atus 18 Maji 813 13 Oct. 9 Oct. 823 12 Jan. Mauri Beriui Léonard. 844! 18 Oct. 864 25 21 Mar. Venet. jun. e Villa Vicentina Bennati Felix. Gor. Gor. Gor. e Tupelée ♦Alpi Domioicus. Gor. * Asterisco signat? confratres sunt sodalitii a mutuis sacerdotum subsidiis (Pio Sovvogno). 851 4 21 Sept. 870(20 2 S ep t. 852 15 Nov. 841 32 . 843: 28 Ang 834 10 Sept 828 15 Jan. Petr. Sept. 876 7 21 Sept. Gor. 806 5 Apr.. Gor. o Ustija ♦Bratina Ant. Ven. 844.47 Index Personarum. 852 ‘27 Aug 876(21 16 Maji 833 22 Sept 861 28 24 Jan. 860 24 30 Nov. e Viscone ♦Cargo Angelus. 81 S. 835 28 Aug 859 20 U Oct. e R utnrs ♦Bolter Michael.. e G oritia *Avian Michael. Gor. 865 31 12. Gor. Hfi:> 7 Jun. Ital. e Cormons Božič A ntonius Gor. Gor. e S. Curn. 834. 842|24 21 Dec. e Ronchi Blazutič Joau. 9 Jun. 818! 19 Jul. Gor.. Ital. e Deskla Boschi Juannes. Cantiuni Braidol Joan. 836)23 26 Ang. Gor. 86828 15 Sept. Gor. 846 "4 S e p t 870'18 20 Jul. SiiOi 13 Maji 815 25 Jul. ex Joanniz "Ca olliz Franeiseua e Goritia *Caueig Jos. 826] 3 Mar 849120 8 Nov. 810 8 Febr. Mut. e tun. S. e K reda ♦Centnzzo A ngelus e G oritia Ceriani Jos. 8211 O rd in atu s presbyter io d a. Gor. 870 29 1 Sept. Dioec. 854 15 Nov. srn. 8571 7 21 Sept. Sept 835(24 5 Jul. 837 17 Sept. Gor. 847 7 Mart. 852 32 17 Aug. Gor. 8(10 9 Sopi 883 12 3 Mar. e Mernico ♦Ceket F ranciscus Gor. Gor. 877j33 22 Sept. 831 43 20 Dec. e Kal ♦BrezovSfik Andr. e Cormons Bratina Aloysiur. e St. 872 26 9.

Gor. e G oritia Feltrili Joanres. soj 25 Juli 861 8 14 Maj. e Brezzano Delkin Franc. 21 Sept. e Vertojba ♦Faidutti Alovs. 851 28 Febr. 840 43 11 Dec. s t. Gor. 862 17 Aug. 841 19 12 Nov. Gor. e Bruma ♦Corsig Mich. e F urra Furlani Andr. Gor. Gor. 836 31 Mar. 850 28 16 Oct. e Salcano C ostantini D om inicus V enetus ex. c Janina Filipič Joan. e Libu&ina ♦Gergolet Jos. Gor. Gor. Italus ♦Čivek A ugustinus. Gor. Gor. 818! 22 Sept. Dec. 851 21 Mar. 865 24 18 . 869ÌJ4 29 Nov. Gor. 848 16 10. 874 21 2 Jan. 830 16 Jan. 868 10 7 Apr.. e Ronchi ♦Dugulin Joann. e Quisca Cutini Joannes. e D ornberg ♦Gaberjevčič Jos. Gor. e Goritia Coniar Joannes. Gor. 828 21 Sept 853 19 14 Mar. Gor. Gor. 819 33 30 Jan 840 7 Apr. Boh. 845 J Sept. 809-27 20 Jun. e Kobdil “Fabian Josephus. 827 21 Sept. 854 23 25 Feb. 878 9 9 Nov. 845 15 Nov. S. Gor. 872 22 25 Mar. Gor. e Lestizza Cone ion A nt. Gor. 829 4 Feb. 860 31 20 J a ii. Gor. Viti Ferfolja Andreas. 835 20 26 Aug. Gor.. e Lauzzana D iak A ntonius. 829 21 Sept . 860 32 31 Jul. 807 7 31 Aug. 353 8 7 Jul. Gor. It. 822 18 Sept. e Cormons Faganelj Stephanus. 833 22 Sept. 844 12 Sep. 845 31 Aug. e Tulmiuo Golja Jos. 824 23 Sept. 832 21 Sept. 863 « 13 Oct. e Dol.48 Cognom en et L ocus N a tiv ita tis Červ A ntonius. 851 32 24 Mar. Gor. Gor. e Mont. 824 21 Sept. Gor. 847 31 21 Map 832 21 Sept. Cigon Carolus. e Kobdil F ab ris Petrus. 830 21 Sept. e G oritia Oumar Car. 811 j 21 Sept. 868 32 1 A ug. 848 19 Dec.Tul. 867 23 4 Aug. e t S. e Sam atorca ♦Donda A ntonius. e Gargare “Flapp Joannes. 850 30 4 Oct. 858 17 31 Oct. 836 22 Dec. c Sfrutto Faini Dominicus. Gor. Ven. Gor. P etri ad Sontium ♦Furlani Jos. e Monte S. 820 18 Sep. 847 23 27 Jul. e Škerbina Fabiani Aloys. Gor. 840 26 Mar. stili 7 Jun. e Grahovo *červ Francis. Gor. 829 21 Sept 853 13 19 Feb. Gor. 842| 15 Jul. e Cormons Farfoglia Joan. 15 Sept. 846 24 Jan. 830. Gor. 814 21 Sept. 866 U . Gor. 88 i II 30 Mar. Gor. 804 21 Sept. e Volče ♦Frnnzot Ant.loan. 875115 18 Apr. e Cormons ♦Fiegl And. e Podgora Dclpicolo Joannes. e Vojàèiea ♦Feriat Joan. 855 8 17 Sept. Gor. 884 3. e G oritia “Doliak Jac. Gor. e Plave G abersrik Simon. 873 18 1 Maj. e Peuma FiegT Joan. 836 26 20 Jan. 842 15 Sept. Gor. 854 30 16 Feb. e Tapogliano Comuzzi P etrus. 843 26 28 4 pr. 838 4 2 Map 849 31 Aug. e Reifenberg Fabiani Joan. 853 10 25 Jun. 845. 867 17 20 Dec. 28 Aug. Gor. Gor. Gor. e Peuma Filip Dominicus. 834 11 14 Sept. 857 24 25 Jan. Viti C ettul Petr. Gor. Mar. e Bilia Delconte Joannes.1 1 Aug. e Kometi Golia Jos. Gor.839! 21. Danielis ♦Cleri Franciscus. e Monte S. 839 19 Sept. 873 18 13 Jul. 86« 29 4 Jan. 807. Gor. e Doberdob ♦Godnič Josephus. Ital. 852 26 Aug 877 14 30 Mar. Nep. 826! 22 Sept . Gor. e Cervignano Cibi«' Ant.867 21 18 Apr. 384 32 15 Jan. 825 21 Sept. 814 21 Sept. 800 Ì 2 Nov. e Lucinico De Stefano Alovsiu«. 871 8 24 Feb. 8I8i 24 Sept. Utino ♦Cullot Carol. 852 29 31 Jul. e Podmevec N atus Ordinatus Presbyter th 20 Jan. 846 32 16 Jan. e Doberdob Furlolja Jos. 839 15 Jul. 825 9. e G oritia ♦Cumar Joan. 825 21 Sept. 844. e Muzzana ♦Denissa Josephus. 851 9 22 Mai 855 10 Aug. 824 21 Sept. e Cormons Fon Jacohus. 19 Sept 8 6 8 1 3 13 Aug. Gor. 844 10 10 Sept. Viti ♦Cerv . Mar. 814 30 Nov.. Bapt. Ital. e Moraro D ottori Joan.

P etri pr. 851:22 30 Oct. e Kern ‘ G regorčič A nt. Gor. e S. Sept. 846 Aug. Gregorčič Simon sen. 851 30 Aug. ex Amplet. e Goritia ‘Grusovin Jos. e Poče Jereb Joackim . e Peuma. Carn. 854: 7 12 Sept. e Volzana •K ram er Philippus. 838 15 22 Aug. Gor. e Goritia •J u g A ntonius. 821 1 21 Sept. Jan. e Solkan ‘Grbec JoanDes. 871 9 17 Jan. 884 27 Feb 845: 7 Mar. e Ponikve •K očevar Jos. e Capriva Grioni P etru s Gor. Crucis •K odelja Jos. e Lak K obal Petrus. e Vipulzano Kerkoč Steph. e Caporetto K ravanja Andr. 870 15 8 Jul. Gor. Gor. 870 10 25 Dec. Gor. sen Gor. e Solo. Carn. 87<J|16 27 Mar. Carn. 846 19 Feb 833: 25 Feb. 883 j 15 18 Dec. 850 31 A ug. Gor. 831 21 Sept.. Gor. Gor. e Goritia •Kociancič Nicolaus e S. 875 7 9 Aug. 867 18 29 Dec. e Deskla •K oderm atz Franc. Gor. e Kobdil ‘Jordan Andr. 823: 22 Sept.. e Breginj Kafol Franc. 824 22 Sept. Gor. o Deutachrutli •Kosovel Jos. Gor. e Tolmino Ja rc Jos. 824 21 Sept. Gor. e Gojače Klobovs Joan. e Goritia •H arm el A dolphus. e Smast Libušinae ‘ Kadenaro Jos. 853 16 Mar. e Podmevec Jeram Jos. Gor. 851 27 Aug. e Kobdilj •G rča Blasius. 861 13 28 Sept. 860 17 Aug. 867 110 10. Carn. 855 20. N atus Ó rdinatus Presbyter sa 3J cu 11 Dec. 806 19 Sept. ex Idria H ebat Franc. 8561 2 0 . 855 11 Oct. Jos. Gor. 872113 25 Dec. 849 29 30 Maj. 814 22 Sept. Gor. Gor. 819j43 29 Nov. e V ertoiba Jekše And. 85518. 874 !17 ! [3 Apr. Gor. e Obloka •K olavčič Joan. 840 7 Apr. 847 31 Aug.849 3 1 Aug. 8 6 0 9 Sept. e Kanal •Golob Josephus.845 30 Aug.. e Preska •K ošuta Franc.. 879 |l9 24. 831 21 Sept. e Sedula •K ranjec Franc. e Solkan J u h Joan. 848 29 Aug. ‘Jarec Joannes. 876 24 21 Feb. 832 Sept.. 825! 21 Sept. 873 20 j 21 Oct. 875 6 15 Oct. 851 30 26 Oct. 861 26 Maj. 829 21 Sept. e Cepovan •Kafol Steph. 842 15 Jul. S e p t . Carn. e Roifenberg Kokelj Georg. Kodrič Francise. Sept. Gor. 847| 24 Sept. 856 . 863 18 3 Mar.13 16 Feb. 880 13 26 Oct.. 834 22 Sept. Nov. 885 13 j 4 Dec. e Libušina. Gor. Gor. 88118 27 Jun. 816 21 Sept. Gor. e Laze •Kokošur Joannes. 848! 1 Sept. 850 Nov. Gor.849 30 Aug. Gor. Laur. Carn. e S. Gor.... 873:44 1 24 Feb. Gor. 858 3. 853! 18 Sept. Gor. 880 11 23 Nov. 857 'J 28 Sept. 830! 7 28 Apr. 85221 24 Dec. 873 25 2 Jan.. e S. Nebulae •K ragelj Jos. 808 26 Aug. e Hoflein G regorc id Ant. e Renče Hvalica Ant. 846 18 Sept. 881. 873 17 14.. 869 19 23 Nov. 1. 795 19 Sept. 871 & 9 Apr. 832 21 Sept. 852 10 Jan. 844 20 Oct. Gor. 870 1 L 26 Apr. 846 6 Sept. 841116 24 Jan. Gor. Gor. Sept.. Carn. e Vrsno Lib. 828. 851J 4 5 Aug.. e Roifenberg •Kodrič Joannes. 853 7 j 30 Mart. 825 21 Sept. Košar Franc. •K odre Joann. Grioni A nt. Gor. 880 17 1. Gor. 847 24 Sept. 858 12 11 A ug. e Moste pr. 866 21 Oct. 868 4 8 Jan. 845' 6 Jun. 823 21 Sept. e Capriva ♦Grusovin Ant. 853' 27 Aug. 849 26 2 Jan. 876. Gor. 858| 7 J a n i 884 21 5 Oct. 874 6 27 Sept. 851 18 Sept. e Čepovan Keber Ant. ex Ampletio •K ravanja Malh. Gor. 21 Sept. e Vrsno ‘ Gregorčič Simon. Gor. Viti Vip. e Gradisca •Kodermac Steph. Lab. 839 15 Sept. 841 19 Sept. jun Gor. Maj. e Cirkno •Jerizh Jac. e Caporetto Juvančič Laur. Gor. Sept. Gor. e Roncina Ilovar F ran c. 856 27 Oct. Kos Simon.. jun. Gor.. 8681 9 22 Jun. Mart. e Goritia ‘ G rusovin Joan. Gor. Gor.49 Cogiiomeu et Locus Nativitatis •Goljevšček Franc.

823 27 Jan. Andreae Marušič Joan. Ven e S trada di Castions Mozetič Stephanus Gor. 873 7 22 Nov. e Gor. It.. e Quadruvio Merziua Georg. e Crauglio M ighetti Carol. e Gabria Mantoessi Joanues.. e Novake Mullon B arth. 830 23 Apr. 841 31 Dec. e Cirehina Muškat Franc. e Brum a ♦Marinič Franc. 871 13 21 Sept. 841 j22 22 Sept. 28 Maj. S.21 20 Sept. 845. 841 14 Oct. 849 20 21 Sept. 845 29 23 Se >t. 875 17 20 Aug. 841 18 30 Aug. e Cervignano ♦Lukežič Joann. 824 27 Apr. 850 33 23 Sept. e Podmevec L apagna Georg. 848 27 Maj. 842 10 21 Sept. Gor. 845 1 Feb. 886 10 19 Dec. 858 7 21 Sept. 828 14 Jun. e Kojsko ♦Kurinčič Juan. 823 1 Maj. Gor. Carn. 10 Dec. e Salcauo Mosetizh Franc.. 840.V22 24 Sept. Gor. 837 18 21 Sept. 850 8 21 Sept. 847 29 Jau. 813 811 27 Aug. Gor. Gor. 819Ì 16 Oct. e Sedula Leban Andr. 827 15. Gor.849 8 21 Sept. Gor. ex Idriae Bačae ♦Lenardig F ridericus. 845 19 21 Sept. e Oampegiue j O rdinatus j ti.883)31 22 Sept. 861 32 24 Sept.. e Volče ♦M achatschek Franc. Andreae Marzolla Jac. 855 8 21 Sept. 874 ti 22 Sept. 879 18 21 Sept.. 833 43 . 830 815 821 8 >9 848 850! 821.. 840 29 6 Sept. 817 3 Nov. 860|l6 9 Sept. Gor. 840. j P resbyter !<£ N atus 19 Maji 853. e Caporetto K u štrin Joan. Gor. 815 20 Mar. Gor. e Haidovio Leskovec Mart. 829 8 Nov. 824! 26 Apr. 22 Jau. 845 11 Jul. 820 : 1 Apr. 3u Jul. z 4 Mar. 851 7 22 Sept.. 815 10 Sep. Gor. 2 Apr. Gor. 864 9 24 Sept. 872 16 23 Sept. e Verhovlje M anzza Aut. e G radisca ♦Marušič Andr. 833 4 20 Sept. Gor. Gor. e Barbana M arcovig Aut. Gor. c Huda M icheiluti Franc. 847 8 21 Sept. Gor. 8601 29 Apr. 10 Mar. Cani. e lan. e Chiopris Murovec Joannes. Gor. Gor. 848 28 22 S ep t. Gor. 852 23 Aug. 875 8 31 Aug. e Podbiela M ašera Jos. 17 Mart. e Pod laka ♦Mahnič Ant. 840 28 21 Sept. e Lokvica ♦Marušič Jos. Ital. 1882 17 21 Sept. Gor. 836 24 Jul. e Brnzzano ♦Madon Blas.. Carn. 879 2 0 1 Sept. ex Idria Malič Ant. 837' 13 Oct.50 Cogliente!! et Loeus N a tiv ita tis ♦Kumar Joan. Ven. e Gargaro Mondini Joan. Gor. 854 19 24 Sept. Gor. 845 43 29 Aug. 820j 8 Nov. 833 24 20 Dec. 833 43 24 Sept. 864 15 24 Sept. 840 29 21 Doc. 820 22 Oct. Gor. 835 32 19 Sept. e Banjšica ♦Kumar Joseph. Moran Barbanti«. 85*5 11 Nov. 809 7 Dec. 8«. Gor. e Livek Menegazzi Fridericus. 809 5 Jan. Gor. s68 10 21 Sept. 0 21 Sept. Gor. 847 12 Sept. 12 Apr. Gor. e Ranziano ♦Lusnik Franc. 874 24 24 Juti. e fan. 833 10 Mar. 850. 87693 21 Sept.e Rom ans Nicoli Jacobus. Schonpass Kumar Ludovicus. 860 27 20 Aug. 806 19 Jul. Gor. 850. 870 9 29 Aug. 15 Dec. 853 24 29 Aug. Gor. e Kobdilj M akuc Aut. e Černiverh ♦Logar Jac. 10 Sept. Gor. Gor. o Pliskovica Miani Jac. Gor. Gor. Crucis Lovisoni Jac. Gor. 812 17 Jun. 8241 18 Oct. Gor. Carn e Vipacco ♦Lužnik Franciscus. 1 Jul. Gor. e Podmnlec N au u tti A ntoninus e G oritia ♦Nardin Franc. e Goče Mesar Viidroas Gor. Gor. 851: 9 Maj. 842 10 20 Ang. e Goti ti a ♦Milost M artiu. 816 14 Sep. S. e 'Pulmino ♦Leban Franc. 84123 21 Sept. e Černiče Leban Jos. e Ponikve L azar Ant. Cordovado Manzini Antonius. 828 17 Mart 852 lz Jan. e fan. S. e Merita Močnik Ant. e Foliano ♦M arega Ant. Itai. 807 18 Maj. e Goče *Merziua Franc. Carn. Macorig Claud. 874 13 23 Sept. 862 29 21 Sept. Gor. Aug. 824j 28 Jan. 833 14 Apr.

855 19 . 27 Jun. 23 Apr... Andreae 'P a v letič Jos. 824 33 Sept. 8s6 11 Aug. 14 Feb. 23 Jul. 880 26 Sept. e Skerbiua 'P ir ih Jacobii». e Goritia 'P e te rn e l Georgitis. e St. Mich. e Ronchis Rossi Julius. Gor. e Skerbiua Pipan Ant. 5. Gor. 21 Aug. 4 Apr. e Monfalcone 'P rim o ž ič M atth. e Kern R utar Thom as. 11 Jun. 12 Mar. Gor. Andreae 'P av lic« Jos. Gor. e Goritia Podreka Jos. e Goritia Pervajue M artinus. ex Opačjeselo Pasquali» Alov. e Visco 'P a u le tič And. ex Opačjeselo 'P a c h o r Stepli. e Sovodnje Penzin Carol. 10 Dec.. Gor. Gor. e Šnmrje Posarelli (dei Ferd. Gor. e Sodražica Prinčič Steph. Gor. 876 18 Aug. Apr. e Škerbin« Pipan FrancLcus Gor. 835 24 Aug. 19 Mar. 834 24 Dec. 2 Maj. 9 Mar. e Sovodnje Pelizon Valent. 847 g Sept. 840 13 Aug. e S. 1 Oct. 9 Dec. e S. Viti 'S a v o rg u a u i de Vinc. Gor. 868 17 Jan. 2 Sept 13 Sept 21 Jul. 847 8 Aug. 883 13 Sep! 8»3 10 Sept. 865 22 Aug. 4 Mar. Gor. 3 Mar. e Sagrado 'P ip a n Aloysius. e Graetio Rovere Ant. Gor. 25 Mar.. 877 15 Sept 848 27 Sept. It.. 1 Mar. 28 Jun. Viti P itto riti Franc. e Jam lje Pachor Jos. Gor. And. Gor. 8 Dec. 866 27 Sept. 5 Aug. 852 32 Aug. 25 Mar. 884 26 Sept. 23 Jan. jun. Gor. 13 Jul. Gor. 871 26 Maj. e Šmarje ‘ Poljšak Jos. 28 Dec. Gor. 23 Apr. sen Gor. 878 81 Jul. e Kamnje Slunder Joseph. e Monte S. 822 806 806 848 811 811 824 821 856 857 847 861 816 822 819 823 814 814 818 842 811 861 844 801 &>7 842 862 860 857 803 824 822 853 850 843 820 853 820 841 Sol 855 841 828 829 863 808 819 821 844 845 843 803 843 826 21 20 21 27 23 22 22 21 18 18 6 26 24 21 24 23 24 21 28 19 3 17 19 25 18 3 25 9 9 21 23 19 27 29 4 21 26 23 23 29 10 15 2 21 2s 21 4 21 6 28 15 21 30 22 80 aS Sept. 831 32 Aug. Gor. 27 Maj. 24 Jsn.. Gor. V'eu. 10 Jul. 11 Oct. 866 30 Sept. e Reifenberg 'P elizo n Jos. Gor. 850 19 Sept. Carn. Gor. 871 12 Sept. e St. 880 25 Feb. e Cerovo 'P u s s ig Jacobus. 871 12 Oct. 868 13 Jan. e tano S. Gor. 4 Maj. 9 Dec. 860 30 Feb. Gor. Gor e Nogaredo 'R ja v e c Blasiua Gor. e Skerbiua ‘ Pipan Ant. 28 Jan. Gor. 842 22 Sept. 844 8 Sept. 2 Oct. Carn. 13 Jan. Andreae 'P avletič Gotthardus. 867 12 Jul. Petri Slokar Joanues. 839 8 Sept 849 29 Sept. 19 Jan. Gor. 8 Nov. 834 14 Sept. 842 12 Sept. Gor. Gor. e Cormons Schauli Jos. e Podmevec P etcosig Franc. e St. 20 Aug. Gor. Viti Pirich Mich. 875 10 Mar. 841 6 Jan. 834 9 Aug. e Tulmino Perdich Mich. Gor. 880 25 Sept. Gor. Gor. 2 Aug. 5 Maj. 17 Dec. Gor.. Luciae Salitnbeui de A ugustus. e Cirčhinn 'Q uaglia Aloysius Ab. e S. 8 '5 16 Sept. 10 Jan. e Ternova 'P e r to u t L aur. 4 Maj. Schonpass Rodaro Jonnnes. 9 Oct. 837 26 Sept. Gor. 886 5 Sept. e Moraro 'P a h o r Ant. ex O ntam ano 'R u b b ia Vincentius e Goritia 'R u te r L aurent. 848 32 Sept. Gor. 11 Jun. Leonardi 'P o ljšak Alphonsus. 847 43 Sept. e Monte S.. e Goritia Peteani Josephtts. 847 21 Aug. Gor. e Novake Pilosio Ant. 4 Oct. 865 33 Sept. Ven. e S. e Caporetto Ordinatus presbyter N atus 24 Sept 24 Apr. 833 18 Sept. e Cividale 'R ev ig n as Joan. e Peuma Prim šar Jos. 'P av letič Franc.. e Podgora P eršič Franc. e Goritia Raspet Franc. e S. Gor. Styr. 851 18 Sept. e Salcano 'O korn Fidei. 876 20 Sept. Gor. Gor. Perko Ant. e Dollia Tulm. 848 12 Sept 842 28 Sept. e Carniopoli Olivo Ant. 3 Feb. 12 Dec. 870 8 Jul. 842 8 Sept. Gor.51 C ognom en e t L oeus N a tiv ita tis Oblokar Mich.

. 869 31 8 Dec. 849115 15 Aug. 820 22 Sept. 850 22 6 Mar. e Gabria Vip.. e Placentia ♦Tirindeili Pet.. Gor. 844 18 Sept. 867 3 Mar. 805' 19 Sept. e Biliana Schm utz Joannes. Gor. e Ronchi Terpin Ant. e Bologna Veiincig Dominicus. 843 15 Jul. Schonpass ♦Štrukelj Michael. e Levpa Stubelj V iucentius. 820 23 Sept. 836 18 Sept. e Moraro ♦Veliscig A utouius. 869 5 Oct. S ilvestri Jos. 843 1 Sept. 824.. 844 26 Sept. e Gorjansko Strukel Greg. 817 24 Sept. 865 9 22 Dec. e Goritia ♦Tabaj Andreas. 87128 25 Mar. e Ronchi ♦Tribusson Joannes. Gor. 872 12 18 Mar. Floriani T ilgner Alb. Gor. Gor. 842 26 15 Jun. e Tem nica Strekelj Eduardus. Ital. 848 8 4 Sept. 802 20 Sept. August. e Vilesse Vechiet Joan. e S. 813 25 Nov. 832 28 Aug. 860'26 19 Apr. 825 21 Sept. 871 18 13 Sept. Gor. 848| 6 Sept. Carn. Šušek Franc._ 23 Sept. Gor. Gor. Gor. 816 24 Sept. Oct. 8221 21 Sept. 805’ 20 Aug. 829 21 Sept. 833 11 27 Oct. 833 5 Jul.. e Goritia Scudelari P. e Medana ♦Sliligoi Antonius. Gor. 844 15 Sept. 880 2 Jul. 833 21 Sept. 868 14 23 Oct. e Gabria ♦Toneig Joseph. e Idria ♦T uni Jos. e Ronchi S tarm an Steph. 872 16 Jun. Carn. 854121 10 Oct. 21 Sept. 821 23 Sept. Gor. Bologna Natus Ordinatus P resbyter !q. Andreae Tam burlini Ant. 834118 22 Jul. 841 25 Jul. e Cirkno Selak Ant. e Medana T o n e Aloy s. e Cormons *Sion Leouard. 877 6 5 Jan. e Goritia Tomažič Ferd Gor. e Verh ♦Sessich Ant. 869 2 Jan. 809 20 Aug. 845 6 Sept. 842 19 Sept . Gor. e Vippac. Gor. 868 21 6 Jul. e K viško ♦Tomsig Aloysius e Goritia ♦Tomsig Franc. 846 24 Jan. 862 29 Aug. Gor. 869 8 17 Apr. 843 19 Sept.. e U nterfestniz ♦Stepančič Franc. 841 18 Sept. Gor. e Goritia ♦Tomàie Jos. Lom bard. Gor e Lucinico T ušar Gregorius. e Medea T revisan Beued. 869 7 s 7 Feb. 844 18 Sept. Gor. 847 6 Sept. e Ttilmino ♦Sm rekar Franc. Gor. e Perteole ♦T raversa Joan. 858 18 19 Jun. 808 21 Sept. 845 18 Sept. 8431 18 Sept. Gor. Gor. e St. 871 12 22 Jan. Gor. Gor.. Gor. Luciae Skočir Josephus. 846 1 Sept. 8421 19 Sept. 8 8 0 33 . 872 T3 “ 19 Nov. e Solkan Vecchi Joan. 839 8 13 Aug. 826 22 Sept. 859 13 Mart. Gor. e S. e St. 802 29 Aug. 842 8 13 Jun. Gor. 864 14 26 Mar. 854 31 26 Oct. Boh. 869 2» 8 Feb. 827 21 Sept. e Planina Sellak Joan. 857 16 Nov. e Toplice *S kert Andreas. Gor. e Cervignano “Tom anin Vinc. 816: 5 Aug. 848132 11 Jan. 8101 20 Nov. Gor. Daniel. 829 10 Jul. 868 15 7 Sept. 830 4 3 Maj. 846 6 Sept. Gor. 841 20 Feb. e Moraro S itar Franciscus Carn. 843133 21 Dec. e T ergesto Sflligoi Ant. 880 1 Mar.. 854: 26 Aug. 820 21 Sept. Gor. e Novodvor ♦Vales Marcus. Alov. Valentiučič Steph. 864 30 3 Jan. 849 1 Sept. 847 1 Jul. e Faventia Valenta Aut. e Verhpolje U rbančič And. Ital. Gor. 817' 14 3 Maj. e S. 816' 21 Sept.. Gor. Gor. 834 23 Sept. 842>38 10.. 819 10 Jun. 871 23 13 Juu. Gor. 846 23 25 Feb. Gor. e Caporetto ♦Utili P etrus. Carn. 849 10 Apr. 808 48 19 Apr. e Tapoleano ♦Trevisan Joannes. 831 21 Sept. 866 20 19 Mar. e Moraro L k m ar Ant. Gor. Gor. 87233 1 Sept. 839 24 Sept. 838 22 14 Apr. 84628 29 Aug. Carn. 840 23 Sept. e Monfalcone ♦Toso Jos. e Žabče S tagni Leonard.52 Cognomen et Loeus Nativitatis ♦Schober Joan. 847 28 Nov. 8G9|27 15 Jun. Gor. c Sal<5 ♦Sedej Franc. e Goritia ♦Toros Ant. Mich. e Ampletio S oudat Jos.

e fan.03 Cognomen et lo c u s Nativitatis Vendram ini Joannes. 821 824 827 817 Hfil 842 836 840 816 837 856 851 838 838 838 835 852 859 812 820 845 837 822 826 847 825 834 847 829 850! 814. Gor. e P e r v a č in a Zorn H ilarius. 841 31 29 Aug. Jun. Nov. 852 7 4 Nov. Apr. Gor. Laur. Jun. Oct. Ital. Kanale Vuga Joan. 'Z ern itz Antonius. e Strassoldo V enturini Julius. Mar. e Solkan *Vuga P e tru s Gor.. 849 27 1 Sept. e Merna W ester Joannes. Gor. Jan. 863 19 24 Sept. Gor. Carn. Gor. 872 29 23 Sept. Mar. 876 26 18 Sept. e Cerneglons V enturini Angelus. 864 15 28 Aug. 848 7 13 Jan. Carn. e Veldes *_Wolf Joan. e Labaco *Visintin Jac. G or. Gor. 886 19 28 Aug. e Pervačina Zucchiati Mart. e Goritia 'Z o r n A lo y s. 866 22 15 Sept. 860 27 20 Sept. Mart. 875 14 17 Aug. Jul. 835 854! 24 Mart. Sept. 861 11 27 Aug. Nov. e Medea Žnidarčič Andr. ex Idria 'Z a n etti Adam. Aug. Gor. 843 29 6 Sept. Mar. 349. Zuttioni Sebast. e Goritia *Ziak Franciscus. Gor. e G radiškuta 'Ž nidarčič Andr. Feb. Maj. 835 5 10 Dec. 859 20 28 Sept. P etri Vidmar Joannes. S 8 1 31 10 Sept. Mossae V uga Andreas Gor. 851 24 22 Sept. 872 8 27 Mar. e Podberdo *Zarl A n t . Nov. Nov. e Goritia 'Z o ra tti Franciscus. Dec. Gor i Kenčo O rdinatus | té presbyter 2 N atus 15 9 28 16 13 27 1 28 22 27 7 27 27 21 16 26 25 14 20 28 3 3 26 20 4 2 13 16 16 3 30 2 25 Jun. Apr. 842 25 21 Sept. ex Otlica 'V id ic Franc. e Gorjansko Zei Josephus. Gor. S. 837 29 23 Sept. Apr. e Goritia Zeaarolla Josephus. 871 8 22 Sept. 871 11 28 Aug. Jul. e Morska *Vuga Michael. Nov. Gor. Nov. Jan. 873 30 2:i Sept. Gor. e fano S. Gor. jun. Sep. Gor. Ital. Maji Sept. e fan. e Brazzano Visintini Leop. e Medana 'Z u rm a n Carolus. Gor. e Flumine Ziingerle Franc. e Flum ine Zavadlal Jos. 859 7 29 Aug. Gor.. Maj Sep. sen. 852 23 21 Sept. 861 19 18 Sept. Carn. Aug. 857 1 1 Sept. 878 to 21 Sept. Feb.25 21 Sept. Bapt. e K anale Vuk Leopoldus. Gor. 861 ■28 21 Sept. 879 10 . S. e Mariano 'Z iingerle Aloys. Feb. e Gor. Gor. 852!29 21 Sept. e Strassoldo *Verzeguassi Joan. Visintiui Joan.

. C e l e s t i n i I I I . Gradina (Gradno) n| P c c e u l . f . Banjsica Barbana B ata (B ate). . T u i' minum. 1( E r e c t i o n i s e p o c h a e c e r t i s d o c u ­ m e n /. e x is tc n t ia m h u j u s P a r o c h ia e et u d n e « a r u m C a p e lla n ia r u m p r a e m ittit c) d) r) A b im m e m o r a b ili e x f itit S a c e llu m S . E . 21 Flumicellum 24 Fleaun 15 Floriani (S. b) A n t i q u i s s i m a e e r e c t i o n i s . Bukovo Campolougo Canalis Kanal) C antiaui (S.54 Som eu Stalion. Curat. . A dreae ( S ) . e r u i n o n p o te s t . . c o n ­ fir m a n t.) Con v. t) J u n i q u a d i u e x i s t . Petri ad 8ont. . d o c u m . Duinum. Bilje .au il H A Nomen Station. . d i e '34 N o v e m b r is 1 1 9 3 d e s u p e r d a ta et in A r c h i n o C a p i t u l a r i C iv ita ti: A u s tr ia e (d iv id a le ) a s s e r v a ta . e lib r is lla p liz u to r in d i­ : d) C e r tis e D o c u m e n tis n o n e r u itu r - ) A n t i q u i t a s e r e c t. B atuje . . h) J a m u n n o 1 3 0 6 m e n tio f i t h u j u s p a r o c h ia e . is Černiča (-če) 23 Cez-Soča 32 Danielis (S.) 29 Gabria (-je Mernae) 31 G argaruni 26 Gorenjepolje 32 Gorjansko . • Grahova a) • Annus r to Erect PSih 29 1300 1545 a) 15 19 1485 450 27 29 1642 30 1470 18 1785 38 1640 9 1550 17 1510 16 1770 1631 b) 19 1757 11 21 1764 28 1869 20 1574 13 1747 1188 21 24 1424 1346 31 26 (cl 26 1694 23 1711 25 1785 19 1811 20 (d) 22 te) 9 1754 11 1757 19 1757 2" (f) 23 1342 10 1755 32 4u7 14 1772 P a r o c h ia m C ir c h in a e q u a V ic a ­ r ia tim i m u ltu m a n te a . Ampletium . . n a m (G.c is te n tia a b im m e m o r a b ili s in e d o c u m e n tis a s s e r itu r . 16 Gabria (-je S. Ite m . 17 Deskla . . . 1 3 5 6 p r im u m m e n tio J it h u j u s p a r . Ajello ■ A ltura • . e le e . Br u ma . e r e c t. q u o d rero d e in c e p s i n te m p lu m r e a e d ific a tu m f u i t . A n d r e n e d ic a tu m . 23 Gabrovica . Volzana jam saec. Cerou (Cerovo) . A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta A n n o 1 8 6 3 n d P a r . . Capriva Cavenzano . . cir­ ca Hi!) sub Patr.. no. Branica Brazzanum . . IX.) . In Doberdob 26 Dolenja 17 Dornberg 28 Drežeuca 20 Duinum (Devin) . Begliano Belvedere . Cervineunum Annus ! Erect. .u ta-d išče. E i a s c u la . c e r t i s e d o c u m e n t n o n e r u itu r . q u i n a u n i r : d e te r i» . 0 Par. 1445 t«) (b) 1663 c) 1031 1496 1771 585 1616 1726 d) 1836 1758 1784 e) 1763 1480 tj 1785 1766 1870 1500 1750 1766 1842 e ) 1651 1428 1295 1782 h) 1605 i) 1771 (1) 1598 ti P P u l l a P p . Salc.Granisca s. ’ >1 « U D . Aquileja Avče A uza). Breginj (Bergogna) .) . . 28 F arra .' Canale. i) . .) Caporettum (Kobarid). 9 Č epovanum . g) A d p a r o c h i a m e l e v a t a . 1543 extitis s e d o c u m e n ta p r o b a n t a .) 30 Foliunuin l : F ra tta . . Brestovica . Dan. ■St. C urat 3» Chiopris 31 Circhina (Cirkno) 16 Commenum (Komen) Cormontium 31 Corona 12 Crauglio 12 Crucis (S. 33 Crucis (S . s ic u t e x in s c r ip tio n e c r o n o g r a fic a e v i n c itu r . Valperto enti:er. Biljana Borjana Borgnanum . .: Ampletium. i) A n n o 18 3 4 a d P a r o c h i a m e l e v a t a .

. 12 Otalež . . . e r e c t.) pr.onch) Lokovec Lokavec Lom . Luciae (S. 1 6 Pelagii (bempolaj) 17 Perteole 12 Pervačina 1 8 Pcfri (S. . 2 1 Nabrežina 27 Nogaredum . 2 0 Musculum .) ad Sont. Curat. . d) *0 C u r a t i a v e t . ®) A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta 0 A n n o 1 8 6 3 a d P a r . e r e c t i o n P a r o c h ia a n tiq u is s . a) k) A n . Levpa . Annus Erect. Gor. . . A n n o 1 8 6 2 a d P a r o c h ia m A n n u s e r e c t. c) 8) A n n o 1 8 6 2 a d P a r o c h i a m e le v . . 1 3 Plava 25 Piazzutta 29 Pliskovica .) Neb. Kamnje Kobiljaglava Kostanjevica Kozana Kožbann Kreda . Jageršče Jamljo Joanniz Kal (Kau) .) Gorit. e x i s t e n t i a m l i u j u s P a r o c h ia e e t a d n e x a r u m C a p p e lla n ia r u m p r a e m ittit.) . . Tertii Mavhinja (-e) Mauricena Ins. e le v . C o e l e s tin i I I I . b) A n n u s e r e c t. non con­ e) A n n o 1847 a d P a r o c h ia m e le v . n o n e x t a t . 11 Merna (Miren) 7 Mernicum (Mernik) 15 Mons Sanct.55 Nomen Station. . 18 Mauri (S. 8 26 29 10 28 9 1 3 22 29 2 6 32 22 29 15 H 21 15 17 15 18 14 21 31 10 9 22 « 23 11 7 19 14 25 p a r o c h ia lis q u a c in d e a b a n n o 1 5 2 7 . Martini S. Log (M ittelbrett).) . 13 Otelca . . . . Martini S. 1754 (a) 1660 1552 1822 1540 b) 1560 1557 c) 1550 1784 1810 1760 1762 1806 1643 1774 1876 1704 1765 d) 1789 1629 1342 1450 1425 1490 1756 1836 1871 !1785 e) 1702 1739 f) 1768 80 C3 O. . in coli. d es u p e r d a ta et in A r c h iv o C a p ib u la r . . . 18 Mossa .A u s t r i n e ( C i v i d a le ) a s s e r v a t a . s ta t. B u l l a P p . 17 Peuma . . {) A n n o 1848 a d P a r o c h ia m e le v . 6 Medana 13 Me d e a . . Cars. .) Gorit. . . 13 P etri (S. 27 Osek . d ie 2 1 N o v e m b r is 1 1 9 2 . . Libušina Lipa . . 1832 1334 1786 1757 1785 1797 1871 1570 a) 1726 1400 b) 1790 1725 (c) 1789 1810 1872 1671 1796 1846 1747 (d) 1786 1770 1800 1741 1756 1781 1787 1584 e) 1295 1626 f) 1784 g 1789 1525 1768 (h) Nomen Station. c) I n s t r u m . 2 2 Mons S. . 25 Orehek . Kronberg Laurentii (S.) Moss. 27 Novake 17 Obloka 9 Opačjeselo . v e t u s t a e c d o c u m e n t n o n p r o s ta t. . 27 Podberda (-o) 22 Podgora 32 21 33 a) A l i q u a n d o e c c le s ia ti Oj Anuns Erect. Lticinicum . Curat. 13 Pečine (Pekina) . Laurentii (S. . Idria (Bača e) Idria (Canalis) Ignatii (S. . . e le v a ta e docum . Viti 3o Monsfalconum 1 2 Morarum . d e s u n t . . e r e c t. Marianum . C i v i t a t i s . P ig lia n a m tr a n s la ta fu it. . Haidovium (Ajdovàina) Hilarii (S. Logje (I. i g n o t a e c p o c . 1859 a d P a r o c h ia m e r e c ta . 0) U s t n o m e e r e c t i o n i s . Livek (Luico) Lokva . se d d o c u m e n t. 9 Pieris . Martini S.

e t 1863a d P a r . p e r p . 14 Sgonik TTeTs h] M 8 Soča '1788 '16 10 15 Sovoduje 1756 14 Srednja 11 1873 . concedit. e le v . . . Aquil. Erect. a d P a r o c h i a m e le e . c u m d o c u m e n ta 10. P a r o c h i a m h a n c s u b f i ­ S. . . 14 32 Steržišče 1772 20 26 Stiak . innotescat. 13 Volzana [Volče] . Ruthae theut. 1 015.. 10 11493 n e m s a e c u li X V . [Solkan] Samaria [Smarije] Schonpass [S. & 27 1182 « Vedrignanum-drijan 19 1630 gj 2o Velikidol 24 1402 1570 18 Versa . e d o c u m e n tis n o n e r u itu r .. P a tr. Roclii extruere. 1 8 0 0 . tunc temporis sotto-Torro li] A n . Sdraussina . i n c e n d i o a b s u m 30 | loOO t a l u e r e . a d P a r o c h ia m evehe­ S5 A n t i u s ercc.) . Ruttarsium . Nascimbeni De­ caniis habitantibus suburbii Goritionsis. A d P a r o c h ia m e r e c t.] . n u l l a W a d e s t. J a m q u a d iu e x is te n s e C h r o n ic a G o r i t . Curat. a n . 1703 32 1788 11 Tertium 18 13 S. Ravnica Reifenberg . Rochi (S. 1 3 5 6 p r im u m m e n tio o c c u r r it h u i u s p a r o c h ia e . . . Ranzianum (Renče) Ravna .5G Nomen Station. Sedula [Sedlo] Serpenica aj bj c] d] ej f] g] Annus Erect. c o m m e m -fa c iu n t h u j u s P a ­ r o c h ia e . quilejensis consecratum fuit. Podmevec Podsabotinum Polica . . Ronchae Ronzina (Ročin) . p a t u l u m e s t. vacante die 19. Ponikve Praticellnm . 1 Annus . 18 1813 Sedo Patr. a d E x p o s itu r a » 1 d e n u o e v e c ta . 1750 18 23 Ternovo Schbnp. in c e n d io a b s u m ta fu e r i n t : a . i n d i c a t a J a ”1 a . a u . (a) 1851 1863 1762 1784 1772 b] 1475 1786 1756 1580 c] (d) 1482 1579 1631 1787 1540 [e] 1700 Nomen Station. 1497. Capellam sub in­ vocatione s. A u g . Optatur. I1769 Ie J 12 Zapotok D o c u m e n t a e r e c t. Žablje . :1782 10 . Salcan um . 1652 a] 12 31 Tulminum [Tomin] 23 1683 24 Turriacum . . ut verus aut saltem probabilis annus (loc falsi) pier. cujus J E t a s e l i b r o b a p t i z . Roča .. I n s t r u m e n t . iS b a tu r . n o n p r o s t a n t . 10 1832 1575 32 Vertojba 32 1839 i 1600 24 Villa-Vicentina . 1 8 3 6 . ja m e x t i t i s s e Vogarska [-o] 19 11757 Vojščica d o c u m e iita p r o b a n t. A n n o 1 8 6 7 . Ruda . a Petro Carolo Episcopo Caprulauo et Vicario Patriarchae As tit. J o a n . . e] L it. 9 11854 28 Tribuša sup. Quisca (Kvièko) . p r i m a e e r e c t. A n n o 1846. Passus) Scodovacca . Tliomae (S. Sept. A q u il. . Romansium . Altare majus mense Augusto anni D o c u m e n t u m e r e c t i o n i s n o n ex*' 1500. Sebast. 1843. 1 3 3 7 m e n tio fit h u ju s p a r o c h ia e . 1184 c] 25 1785 17 Vilesse 26 1807 16 Vipulzanum [-polže] 1755 80 1570 Viscuin 29 Visconum Pl D o c u m e n t a e r e c t. i n v ic . 1860. sta»ex documentis evictus huic Curiae Archiep.1858 33 Trenta 13 1785 14 Tribuèa inf. Saciletto Sagradum . K B. I V . Viti [Foroj. tu Curat. Tomaž. 11550 30 10 Strassoldum 1760 15 15 Sebrelja 1755 19 9 Skerbina 1786 25 1570 20 Tapoleanum 21 1747 7 Temnica 17 24 Ternovo A m plet. dicti.

.

.

\ GORITIAE 1887 » Y I ’IH I U I . A R I A N I » E1>IT .D ioeceseos INEUNTE ANNO 1888.A rchi .

.

Romanus Stephanus. Hilarius seu H elarus. Grsecus A gapitus Theodorus Benedictus F o rtu n a tia n u s . . Salicus S Nicetas. . . A r c h i e p i s c o p i . 515 ' ** . A n n i asterisco. Afer 2. Series A ntistitum A qu ileien siu m . Grmcus Marcellinus. . Gallus S. 8 347 90* . Aquilejensis A ug ustinu s. .. H erm ag o ra s. . 3 4 5 6 314 7 . E p i s c o p i . Grsecus Marcellianus. Chrom atius. Altinas M aximas J a n u a riu s . S. . 1. Mediolanensis | Macedonius . . .. * notati certe determ inari nequeunt. Valerianus. G erm anus S. S.SERIES ANTISTITUM A quilejensium et G oritiensium . e Pola in Istria Secundus. . 444 451 454 486* 600* 521* 529 447 454* 485 •. Ab Ad" anno annum 1 63* 2 . . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 369* 389* 389* 407* 407* 434* . Grsecus C hrysogonus II. •. B eneventanus A delphus seu Delfinus. . . Aquilejensis C hrysogonus I. N.

S chism atici. Paulinus I. Forojuliensis . 685 Christoph. . Forojuliensis S. . Germanus Lupo seu Lupus I. • 928 . Polauus Serenus Calistus Sigvaldus. 847* t 847* 850* 850* 871* 871* 874* 875* 901* 901* . Forojuliensis Ursus I. Valpertus Fridericus I. Paulinus II. • 711 717 737* 776 802 811* 811* . Forojuliensis Venantius. . qui et Urbanus Maxentius Andreas. Polanus. Leo. Patriarchae. Graecus Severus. Italus Teutimarus. sublato. 612 Epiphamus e Castro Umago in Istria.seu Paulus Rom.IV N. . 613 Cyprianus Polanus 628 Primogenius Aretin. Ab Ad anno annum 21 557 22 569 23 571 24 586 569 571 586 607 3. Schism . Petrus I. Beneventanus. . • • . Joannes III. Ariminensis. Orti ìo d o x i. Aqc lilejae. 648 Maximus Dalmata 6 6 8 Stephanus Parentinus 673 Agatho. Justinopolilan. Elias. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 698 711 717* 762* 776 . Piranensis Fortunatus Felix Joannes II. Probinus. Ravennas Aquilejae. Aquilejensis Marcianus. I n in s u la G ra d o 607 Candidian. 25 607 26 • • • 27 628 • • • 28 29 30 O rth o d o x i Joannes I.

Venetus Ludovicus II. Polouus . Jo a n n is Regis Bohemi® filius Ludovicus T u rria n u s M auquardus de Randeck.. Volcherus de L aubrechtskirchen. G erm anus ! Goteboldus. Mediolanensis . ! J 45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 60 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Ad annum 1042 1049 . P lacentinus j G astonus Tu rrianus. G erm anas ! Bertoldus ab Andechs G regorius de Montelongo.V N. e Comitibus de Treven Gotefredus : P e re g rin u s II. da Ponte. G erm anus Henricus. G erm anus J o a n n e s IV. Teckius.B ertraudus e Comitibus S. Gallus Nicolaus. S caram p us Mediarota. e ducibus I Massovi®. Card. 1068 1077 1084 1085 1122* 1128 1161 1182 1195 1204 1218 1251 1269 1273 1299 1301 1315 1318 1332 1334 1350 1358 1365 1381 1387 1394 1402 1408 1435 1439 1465 U rsus II. Mediolanensis „ „ Sedes vacabat B. Voldaricus Gerardus. R avennas Popo vel W olfgangus. P e tru s II. de P o r to g r u a r o = A n to n in s III. G erm anus R av eu g e ru s seu R av en g e r. G erm anus Sigeard us e Comitibus de Pleien. Cajetanus. P atav in u s 1439. A u g u stan u s Philippus de Alenconio. H u n g a ru s ! „ „ Sedes vacabat ! Ludovicus III. H engelfredus. . Gera. G erm anus „ Rodoaldus. Mediolanensis P a g a n u s T u rria n u s. Slavus Uldaricus I. e M archionibus Moravi® Antonius I. C am panus ' « « Sedes vacabat R aim undus T urria u u s. Lupo seu L upus II. — Alexander. e Ducibus Carinthiae | Uldaricus II. Romanus l Antonius II. G erm anus Eb erardus. Forojuliensis i P ere g rin u s I.cti Genesii. Ferentinas Ottobonus de Razzis. Gallus J o a n n e s V. e D ucibus Carinthiae qui et Yolricus. G erm an us Fridericus II.

ab lu z a g h i. Archiepiscopi Metropolitae in regno Illyrico. 7 1883 . Princeps. e Comit. 1 . ab E d lin g . Barbarus. Principes. Venetus Series Antistitum (ìoritiensiuni. e Comit. Donatus. | Aloysius Zorn. V enetus M arinus Card. Archiepiscopi S. 1 1752 1774 | Carolus Michael e Comit. Episcopi Goritienses seu Gradiscani. Venetus A u g u stin u s II. tCarniolus 4 1819 11830 111. Gorit. Gorit. Barbus. Delfinus. G rim anus.VI Ad Ab N. I. anno annum 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 1465 1471* 1491 1493 1498 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1471 1491 1493 1497 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1751 n „ Sedes vacabat Marcus I. idem qui sup ra 5 1835 1854 I Franciscus Xav. Styr. V enetus J o a u u e s VI. 6 1855 1883 | Andreas Gollmayr. Princeps. Delfinus. Card. II. Carinth. Venetus J o a n n e s N II. Gradonicus. Venetus H erm olaus II. V enetus F ranciscus B arbarus. Venetus Dionysius Delfinus. O *t A — « m 1. Card. ab Attems. G rim anus. 2 1774 1784 | R udolphus Joseph. G radonicus. Venetus A ntonius IV. Carniolus. 3 1788 1816 | F ranciscu s Philipp. Luschin. G rim anus. B arbarus. Venetus H erm olaus I. Goritiens. . R.Al / « 11 ' . V enetus Hieronymus Gradonicus.i m « i r\ I «^ n jI JT osep hus W alland. G rim anus. I. 1830 1834 | J o sep hu s W allaud. Venetus Dom inicus Card. Venetus Nicolaus II. V enetus M arcus II. Venetus Daniel Card. Princeps.

tit. DOMINUS PRINCEPS . sedis Episcopalis P arentinae. APOST. Arch. Sacerdos ordinatus 13. Januarii 1 8 3 4 . . Januarii 1857. THEOLOGIAE DOCTOR.. Episcopus Parentinus et Polensis designatus .Justinop. et Francisco A niano Ferretic. CELSISSIMUS. Cap. CAES. Januarii 1883 a Cel­ sissimo Dno Pr.ARCHIEPISCOPUS. dic 9. Septembris ejusdem anni a Ss. Natus Pervaeinae die 13. die IV. REG. Veglensi. Episc. atque 13. (»lavina. SS. 14. Episc. ab Augustissimo Imperatore FRANCISCO JOSEPH O I. ETC. XIII confirmatus. Sede confirmatus. Goritiensis solemnem possessionem adiit. assistentibus Illustrissimis ac Il. r. consecratus . Tergestino . EXCELLENTISSIMUS E T REVERENDISS. Augusti 1883 a S.ORDINARIUS. Suprema Resolutione dd. Octobris 1883 Sedis Arch. die 25.mo Dno LEON E Pp.mis I). ETC. Resolutione supr. D om inica Pentec. MAJESTATIS CONSILIARIUS INTIMUS. Dominica L a eta re . METROPOLITA. Goritiae die 14. Augusti 1882. aul. D. ETC. Joannc Nep. Maji. 24. S. Goritiensis nominatus. Archiepiscopo Andrea G ollm ayr. c. Junii 1883. ejusdem an­ ni Sedis Episcopalis Polensis solemnem possessionem adiit. de die 22. Martii.

Terg. . Novembris Sedis episcopalis Polensis possessionem solemnem adiit. Ss. 1882 Sedis episc. a. T h eologiae D octor etc. Octobris 1878 consecratus. Just. Decembris 1879 designatus. sol. Glavina. Episcopus Veglensis suprema Re­ solutione dd. Septembris 1878 a S. Sede confir­ matus. a ssiste n s. Terg. dic 27. die 13. Decembris 1839. adiit. Just. A b b a s S. poss. Natus Verbenici in insula Voglensi dio 16. Natus in Borst in Istria die 13.9 4 7 111. T h eologiae D octor. Junii Sedis episcopalis solemnem possessionem adiit. et 15. Aug. Sa­ cerdos ordinatus 29. 5. C ruce aurea pro m e r itis in s ig n itu s etc.2 E P ISC O P I SU F F R A G A N E I H U JU S METROPOLEOS. die 4. Goritiae die 23. Julii 1882 a S.2 0 8 111. 6. de die 29. designatus et die 5. 27. Aprilis 1828 . S u ae S a n c tita tis. Aug. L u c ia e d e B e sc a . Februarii 1880 a S. P r a e la tu s dom est. 19. a. Comes rom an us Ss. Sacerdos ordinatus 17. ECCLESIAE TERGESTINAE e t JUSTINOPOLITANAE e u m a n im a b u s 3 2 8 . ejusdem mensis Sedis episcopalis Parentinae atque 24.m us et R . Augusti 18E2. Episcopus Parentino-Polensis suprem a Resolutione dd. e. E C C LE SIA E V E G L E N SIS c u m a n im a b u s 5 1 . S olio p o n tif. Se­ de confirmatus. Goritiae die 6. Julii 1878 designatus.m u s e t R in us D om in u s Joannes Nep. Maji 1882 pro Sede Ep. Decombris 1816. consecratus. Sede confirma­ tus. Resolut. supr. Maji e.m us D om iniis Franciscus Anianus Ferretic.

u iu s D o m in u s • V J o a n n e s Bapt.m us et li m us D o m in u s Jacobus M i s s i a. a. Natus Cormontii in Arch. Ss. .8 1 3 C el. die 15. die 13. Decembris 1884 consecratus et die 14. Sede confirmatus. liou. Natus ad S. Septembris 1868. Juni 1884 designatus. Sedis Episcopalis Parontinao et 24. Junii 1838 Sacerdos ordinatus die 30. Goritiao die 4. Maji Polensis so­ lemnem possessionem adiit. P r in e e p s -E p is e o p u s . Sede confirmatus. Novembris a S. Prine. 28. Fl a pp .3 EC C LESIAE LABACENS1S. Sacer­ dos ordinatus 19. Goritiensi die 18. Martii e. Episcopus Labacensis su­ prema Resolutione de die 14. Octobris 1884 designatus. S. T h eologiae D oetor ete. Graecii die 7. die 10. Cub..m us e t Itev. Novembris 1884 a S. c u m a n lm a b u s 5 6 9 . T h eo lo g ia e D oetor ete. S anet. Januarii 1885 consecratus.7 9 0 111. Episcopus Parentino-Polensis supre­ ma Resolutione dd. EC C LE SIA E PA R E N T1N A E et POLENS1S c u m a n im a b u s 9 4 . Aprilis 1845. Maii 1863. ejusdem solemnem possesionem Sedis episcopalis adiit. Ss. Crucis prope Luttenberg in Styria die 30.

jub. D ignitarii. distr. D ecanus Capituli . P. et Confes.. Metr. Gymn. pop. P.. Theolog. Canonici effectivi et Protonotarii A postolici ad in star participantium . Ampletii « « P etcosig Frane. P ar.. Caes. D. supr. Romansii. et Dee.. « « Dottori Joan n e s. c. Iusp. Caes. Dioeces. schol. . sac. Iur. Com. Can. eique adnexae c. P. Director C a n c e lla rn e Archiepiscopalis. Instituti magistralis fem. « « Kafol Steph. J . etc. Cone. P ar. Collationis liberae. Caes. Gorit. et Exh. Cap.. Flumicelli. Praepositus m itratu s. Sac. aul. « Mercina Franciscus. B. r. T.. Ecclae. Ronchis. c. et Dee. « « c « « « Abram Joannes. r. Magister primar. Tirindelli P etru s. jub. de Fahnenfeld. Prof. tit. r. Jordan Andreas. « « C u m ar Jo an n e s. Rei. J u r . Poenitent. Xav. r. a Montecuculi. exercitationis. P. J. Collat. D. et Dee. Par. Par. liberae. J . Canonici. « « Vacat Canon. P. Patr. P atr. „ „ „ Marušič Andreas. « « M arušič Joseph. et C atccheta c.. scho­ lae fem. « « « « T. Co« « « « delli L.4 C A PITU LU M THERES1ANUM ECCLESIAE METROPOLITANAE. Canonici honorarii.. « T uni Josephus. « Bensa S tephanus.

Kravanja Mathias. N. . Cels. ut supra. V ice -P rae se s. « « Marušič Andreas. stud.5 C O N S IS T O R IU M A R C H IE P IS C O P A L E . Cancellarius arch. Mor. Canon. Secv. Cap. u t supra « « Kravanja Mathias. Theol. Prof. Grbec Joannes. D.r.. « « Mercina F ranciscus. Inst. ut infra. Schol. D e fe n so r M a trim o n ii. aul. Ilist. P. et in tertia Instantia ad Del. erner. D. Theol. honor. Prof. Prof.etc. „ Dr. Cap. P. St. Praep. Cancell..mus Archiep. Jo rd a n Andreas. Can. « « Gaberjevčič Jos. ut supra.. « « C um ar Joannes. Iu c lic iu m E c c le s ia s tic u m Dioecesanum et Metropohticum quoad matrimoniales et alias causas ecclesiasticas. Rei. Gabrijevčič Jos. ut infra. ut supra. « « T uni Josephus. Dr. Catech. „ Čerin Thomas. « « Marschall Gottfried. „ „ « Sedej Franc. etc. P ast. V.. « « Marušič Jos. Prof. Gregorčič Ant. St. III. CI. Poenit. Ss. Foed. Profess. Doct. S eeretariu s. P.mus ac Rev. Can. c. P. Archiepiscopum Viennensem. « « Abram Joannes. Dogm. ut supra. Theol. Decan. etc. Bibi. u t su pra. magistral..mus. Fest. r. Eccl. P raeses. „ * „ Mahnič A nt. P ltA E S E S . « « « « « « « « « « « « C o n s il i a r ii C o n S is to ria le s effec tiv i. P. F. c . Ss.. Episcopum Tndentinum. R. « « Z angerle Aloysius. « « Kafol Steph. Ord. N. et Princeps. « « Bensa S tephanus.. Prof. etc. In matrimonialibus et aliis causis ecclesiasticis provo­ catur in secunda In stan tia ad Delegatum Apost. Th. R. ut supra. D. Alpi Domin. Bibi. etc. et Jur. P. T. Can. Bibl. T. Prof. T. u t infra. ut supra. Praep. Prof. Ap. D.D oct. D. T.. Can.. Can.. C o n silia rii. „ „ „ Bensa Stephanus. I). u t supra. Theol. T. ut supra. Jordan Andreas. T.

Officialis. Cel. Catech. ut supra. S. Prof. F. Prof.. eccl. Catech. T. ut supra docet catech. Alpi Dominicus. D. mor. V. etc. T. Cancell. P . Doct. Can. Theol. Bensa S tephauus.. u t supra. Prof. ut supra. « Kafol Stephanus. S. „ „ „ T. Ord. Hist. D irector stu d ii T heologici. N. Grbec Joannes. M arušič Jos. Bibl. Prof.. Ss. ut supra. Th. „ D. ut supr. Prof... Ss. in Sem. v Čerin Thomas.. u t supra. Cancell. Doct. ut supra. D. fund.. Sedej Franciscus. STUDIUM THEOLOGICUM in Archiepiscopali Clericorum Seminario C entr. et Ju r. Direct. Špirit. Jordan Andreas.. Marušič Jos. ut supra. V ice-D irector studii T heologici. in Sem. arch. hon. Theologiae pastoral. Arch. Prof. ut supra. Th. F. eccl. „ „ „ P. et paedag.. Dcict. Gaberjevčič Jos. P ro fe ss o res . Prof. Prof. et P rinceps. ut supra. 34... T. et LL. ad. E xam inatores prosynodales. Ss. Cub. P. Lito rali. Prof. centr. Theol. R. Tabaj Andreas. Doct. Secr. P. P.. Can. Prof. R.. « « D. can. Theol. Ss. „ Červ Ant. « Gregorčič Ant. D. Ill. Prof. « Gaberjevčič Jos. Alpi Dominicus..et dogm . Prof. „ „K ravanja Mathias. D. Stud. et Cap. D. Doct. Bibl.mus Archiep. . D. Prof. Centr.mus ac R ev. Cap. Ss. et Revisor rat. « Čerin Thomas.. Praep. c « « « P. 1’ast.6 Cancellarla Officii Archiepiscopalis. Theol. Cancellista Duo Cursores. « « R.mus. ut infra Pag. Theol. « Sedej Franc. T. stud. Gregorčič Ant. Gaberjevčič Jos. Mahnič Ant.. „ T. 0 0 . „ D. « Mahnič Antonius. Theol.

A n d re a e A p. A n n ae in G ra fe n b e rg . „ » n » Baubela Eques de Carolus. 6271). ICiNATII Parochia. deficientium (Jur. U rsulae et Dir. S. In Suburbio PIA ZZU TTA . e t C ap. e t S. cu m E ccl. « « « « Ad S. P. et Catech. earumdem. G rusovin Josephu s. D. „ „ „ „ Sion L eo n a rd u s. Caer..7 I. vacat Coop. Coop. Monial. cum anim . S. et Benef.. Vicarius. R encinger. « (Jur. Ursnlae V. P ro to notarius apost. cum anim 3628). Coop. C ru cis in coem . I1 IL A R II E T T A L IA N I MM. (Jur. ad honores. T. p u er. C ru cis in p a la tio A rc h ie p . Sacerdos jubil. F und. Ad S. vacat Capei. S p iritu s in arce . C one. Vicariatus. S. Jo a n n is d e D eo in nosocom io civ. Ecc. Relig.. vacat III. A ndrene (Š t. 1470) (Posta Oorit. M.. Ecclesia Monialium Umdinarum. „ „ „ „ Vacat n » n n Guerini Job.. Sacerd. Metrop. Špirit. « Zoratti Franciscus. Cubie. P. choralis et parochialis Grusovin A ntonius. « Bresausig Valentinus. SS. Im m ac. W o lf Joau n e s. scholae puellar. Kafol Steph. Relig. Viti e Modesti Mm. R. J o a n n is B a p t. hon. anim. „ » » » Bolter Michael. Parochia decanalis ad Eccl. 7400). A nnae in R osenthal. Cum sacello S. D. F und.. F u nd. P arochu s D ecanus ut supra. Cons. Can. P arochus. P atr. P aro ch us. A n to n ii C. D. Consist. S. cum anim . Patr. 90). et Cap. C aro l. S. S. T. Koderm atz F ran ciscus. Metrop. S .. Eccl. cum E ccl. . Coop. dom. S. D ec anatus Goritiensis.) Gaberščik Simon. Milost M artinus. P atr. fil. S em in . fil. Cameral. S. V S. Vičar. B. convent. SS. Parochia Ss. A d S. (cum anim . C. A n to n ii C. M. Sacrista D (Fil. D. Andrež). C ap. cum. ad in star particip. E x a lt.. in Sem . D. Confess.

et E x hort. vacat Coop. etc. Scholae realis sup. Sac. c. M ii sacerdotes Goritiae clegentes. c. Dir.. pens. Membrum plur. def. schol. def. schol. masc. Rei.mus et R. schol. r. „ Vecchiet Joan ues. a de Salimbeni Augustus. Ap.. P iot.. castr. D. r. Jos. Consiliarius locumtenentialis .. Gym n. quiesc. aul. Prof. Catech.. Relig. „ Schober Joan u e s. Gymn. „ Šušek Fra uciseus. Marušič Andreas. . e t E x h . Surdo-Mutor. derel. Cap. Rei. Gymn. Parochus. Scholae realis sup. Par. et Consil. Sac. D. Tomsig Aloysius. pens. emer. Can..8 I n Suburbio S. m ag . Zucchiatti M artinus. Cat. Cat.mus D. Vicarius pens. „ Mighetti Carolus.. Coronae Ferreae III. Vic. schol. in c. Inst. r. r. eie. pens. pens. Prof. Dioec. Labac. Franc. Dioec. „ Oblokar Michael. Baie Jos. cruce au re a «pro meritis» insignitus. Protonot. Dioec. (Jur. Blasig Andreas.. etc. Utin. „ Sessich Antonius. „ „ „ Marušič Jos. „ T ušar G reg. Skop. et Dir.. mas. urb. D. ad iust. „ Zorn Hilarius. masc. Ord. pens. P atr. pens. ad tem pus. Phil... exercitationis. Prof.. puer. T. M akarskae. part. ut supra. consist.. R. Concath. emer. pop. emer. r. Cap. 2486). Doctor Sacrorum Canonum. schol.. simpl. ad hon. puellar. cum anim . P e rto u t L a u re n tiu s . P. Capellanus in ptochotrophio „ R ubbia Vincentius. S. Cat. Košar Franciscus. Cat.. 111. et Prael. def. exercitat. Suae Sanet. Surdo-Mut. D. tit. Sac. In ­ spector prov. Sacerdotes INSTITUTIONI publicae addicti: D. cl. Filip Dom. Dir. Cap.. Instit.. ut supra. „ Zavadlal Jos. c. Sac. „ Centazzo Angelus. Cat. urb. Eques de Pavisič Aloysius Caesar. Cub. dom. F und. Eques. Societ. r. C.. R o c h i Curatici. „ Tomadini Joanues. Doct. „ „ P. et Catech. donatus. c. Sacerd. Diak Antonius. c. Sac. D. Prof. T. „ L e n a rd ig Fridericus. Sem. Relig. r. hon. „ Castelliz Frauc. Iuri Ioannes. D. Prof. „ Primožič Joannes. ad in s ta r particip. litter. Apost. em. subs. r. pop. D. S. Ord. Eques c. c. Sac.

fil. 1430) (P. V. (cum anim. S. V. (cum anim . Vicarius. (P. Stubelj Viucentius. Magd. cum eccla fil. Francisci X ao. Joannis B apt. Bata (Bate). vacat Subsidiarius. M.) D. D. Tribuša superior.. Podsabotinum. 1010). 1217). cum Cap. cu m E ccl. S . L a u re n tii M. 918) (P. Relig. u C oronini in arce K ronberg.) D. D. (cum anim .) D. a d N ives in P o d la k a . R avn ica. Salcan). subsid. (P. (cum anim. Čepov.) D. cum. P o d se n ic a e . V. anim . Manemiss. S. 1694) (P.SALCANUM (Solkan). Leban Andreas. Crucis. Vicarius. et scholae Mag.) D. 332). in coemet. Silvestri P p.) Vicariatus a P a r o c h o S a le a n i d e p e n d e n t e s . S. in Loka. Leban F ra n c is c u s . Vicarius. D. (P. M a rtin i E p. T rin ita tis e t sacello Com. in G o rišč e k . et scholae M agister. in K ro n b e rg . 1021) (P.) D. B. cum Eccl. (Jur. Vicarius. Salcan. c u m E ccl. ) D. Gorit. Vic. „ T u g a Joaunes. Čepovanum. S. Božič Antonius. A d S. Michael. (cum anim. Čepov. fil. G o r i t . (cum anim. S. Gargaruin. in Oglavje (cum anim. Vicarius. S. Parochus. M argaritae V. Stephani P rotom artyr. N icolai E p. F und. (P. B . .. Vicarius. M. S s. R ochi C. S. C a th . Vic. Mar. M. fil. Kronbcrg. C. Vicarius. P atr. Gorit. Godnič Josephus. Conf. S. Salcan. (cum anim 322). C. M. Salcan. (cum anim. 658) (P. 829) (P. Salcan). S. Feltrin Joannes. Mauri. G rča Blasius. Cons. Mašera Jos. subsid. Peuma. Parochia S. Kolavčič Ioannes. P a c h o r Steph. S. et Coop. S.

Paroch. cum E ccl. Hermag. Curatici S. cum anim . Salcan). Vicariatus a P a r o c h o s. S. publ. Dec. D. 1422) (St. llente. L a u re n tii M. P aro c h u s Decanus. (cum anim . dep. P atr. sac. D e c a n a t i s S. B u k o v icae. B arb arae Eq. quiesc. V.687 II. (Jur. sac.mo ac B. A ntonii C. e t Cap. 111. V O G E R S K O . ________ _ S u m m a anim. Parochia ad S.10 Lokva (Lokve). Com. cum Cap. Ss. P atr. a (Jel. Renče. (cum anim. Faganelj Stephanus. d istr. vacat Coop. Josephi et S. Farfog lia J o an n e s. Schol.) « Pavletič Josephus. S . S. F loriuni Com.) D. Stud. vacat Coop. in coem. vacat Coop. D . quiescens ad tem p u s . S. « Vales Marcus. S. P atr. 762) (P. B i lj e . Joanriis Bapt. 31. cum auim . (cum auim. In sp . Vice-Director et Conf. S ilv e s tri in O reh o v le. 1965) (P. Vicarius. (Jur. cum anim. Petri). T. J u g Antonius. F und. M. et F ortunati Mm. DIontis Saucti Santuarium B. C uratus provisorius. cum auim. P e tr i d e p e n d e n t e s . A u g u s tin i E p . C oronini e t S. 637) (P. 26) (P. A n to n ii C. S.. Kobal P etru s. R u ta r L au ren tiu s. S. (Jur. Patr. P E T R I prope Goritiam. R A N E I A N I I DI (lieuče). P aroch. „ Jereb Joachim. ad honor. Civek A u g u stin u s.mo Ordinario. Petri. (P. P . Coronini-Cr. et Cons. cum Cap. 1674). (Jur. S. Justi M. Vertojba. D. Merna) D . ad temp. Gorit. Com. Parochus. ( . Parodi. Kochi a t S. Ill. Salcan). Vicarius. Alfr. Consist. a Strassoldo. Petri) D. Joannis Bapt. F und. Relig. 1113) (St.mo. de B osizio.

M e r n a e . et Consil. vacat Coop. Coop. Lukežič Joan nes. ad honor. Vidic Franc. P. Dečan.11 PER VAC'INA. 1716) (P. V . simpk MERIVA (Miren). Nep. 600) (P. Vicarius. C. S. S. Parochus. cum anim. S. et S. S. (cum anim.. P atr.. D. M . in Monte G rado. D. fil. S. in N ekovo. Žnidarčič Andr. ČAKAL IS (Kanal). M e r n a ) D. V . (Jur. cum Eccl. d e p . Sovodnje. Nicola Ep. I m m a c . S . P a r o d i . ConsiBt. S. in m onte Grado. Cameral. S Josephi in arce Can. A ntonii Ab.. P a r o c h i a d e c a n a l i s B . Vic. Vicarius. P etri 11. D o r b . Joan. L aurentii M. Sac. 596) C P . G rad iscutta (Gradišče). striet. Paroch. A s s u m p t a e . 1502) P.) D. in Rupa et S. (cum.. R. in Peč. F und. (P. jun. Poljšak Josephus. Ducalis a Blacas. fil. cum Eccl. S. M . f « Mozetič Franciscus. T. Marci Ev. „ Gregorčič Simon (sen. B . in K restenica. cum anim. Schol. „ Razpet Franciscus. D. Merzina G eorgius. anim. cum anim. a P a r o c h o P e r v a c in a e . A n d r e a e A p . S. Patr. Crucis(Jur. B. Cameral. A n n ae in coem... P a r o c h i a S . Capell. d e p . M a r t i n i . pensionatus. S u m m a anim. Parochus. G o r i t . fil. P atr. C o n c e p ì.. in Verh. Coop. C atharinae V. V ic a r ia t. Decanatis Canalis. R.di . Vacat. G e o r g i i M . V. Famil. (Jur. « Pirih Jacobus. D. 2062). Kafol Franc. in Zalošče et Cap. cum Eccl. M. V iti M. Inspect.410 III. Decanat.). V i c a r i a t u s S . a P a r o c h . K a n a l ) . M. Fund. Coop. C. R a n z i a n i ) .

Mag. Vicarius et schol. et scholae subsid. (cum anim. M. subsid. A chatii M. 1021) (P. fil. C antiani M. Deskle. Mag..) D. Mag. K a n a l ) . 352) (P. fil. 1722) ( ? . V icarius et scholae subs. (cum anim. J o a n . Maria Celje). 667) D.R o č . K a n a l-A vče.R o č . S. cum Eccl. S . Coop. cum Eccl. Plave. V u g a Andr. K a n a l ) . A n d r e a e A p .. M a r t i n i E p . Kos Simon. Jacobi Ap. S . Cencič Michaél. 1085) (P. S. 817) (P. (cum anim. Vicar et Scholae subs. 280) (P. D. K a n a l ) . S. T r i n i t a t i s . cum Eccl. Idria Canalis (Lig. m ag. S.. Delkin F ran c isc u s. jub. A vče (Auza). Vicarius. G e o r g ii. C . Vicarius. cum Eccl. S. fil. V icarius et schol. Vicar. fil. S. D. Tomšič Joseph. sac. D. sac. (cum anim. P etri e t Pauli. jlvČe). Vicarius. Z e n o n i s E p . M. D. (cum anim. cum Eccl. W olfgangi Ep.12 Vicariatus a P a r o c h o C a n a lis d e p e n d e n t e s . ) . (cum anim. ) . in Paljeva. A r c h . in Goljevica et S.. Srednje. Mag. Gorenjepolje. fil. V. aurea cruce cum corona „pro meritis" decoratus. Q uirini Ep. Levpa. K anal). S. cum Eccl. „ Stubelj Leopoldus. Roncina (Ročinj). B a p t . K a n a l . K a n a l . 1068) (P. S tru kl G regorius. et S. S t e p h a n i P r o t o m a r t g r . D. jub. (cum anim . S . fil. . U km ar Ant. M ic h . (P. Ju g Joannes. S . 11. M. D. S s . (cum anim. S . in Prelesje. ad Nives. M atthaei Ap. in K am enca.

4628) (T. S p i r i t u s . Kragelj Jos. « Golja Jos. in V ertača. district et Consil. S. S. Vicarius. Assumpt. (cum anim. cum anim. K a n a l . Sac.13 Baiijšice. S lokar Joannes. Capell. et Schol. T. fil. 917) (P. (cum anim. P e t r i e t P a u l i. K a n a l .. P etri et Pauli Ap. Z atm in i. Thomae Ap. Inspect. ) D. A ntonii P at. Uldarici Ep. (cum anim. Coop. cum Eccl. in arce Tulm. Vic. ) P. in Kam no (cum anim. Jarec Joannes. Dečan. Brictii Ep. Zapotok. S . cum. P atr. . cum Eccl. Mag. G e o r g i i M .) D. L aurentii M. Kal. T u l m i n . S . Becanatus Tuliini. Canalis 14. Dečan. 337) ( V . subsid. C e p o v a n . ) D. D Čargo Angelus.. « « vacat Coop. et sacello S. Michaeli» A rch. M. L u c i a . Fuud. S k ert Andreas. pens. S s .. Lokovec.. vacat Coop. Relig. Ss. Pipan Antonius sen. Schol. TULM INUM (Tomin). Cousist. S . S. Coem. 1133) (P. 1474) (P. jun.A v č e . K a n a l . Vicarius et sekol. D. S p i r i t u s . Vicarius. G ertrudis V.. (cum auim. hi. (cum anim. ad honor. S . Paroch. in Coem. P olu b in i. Lubini. Vicarius. (Jur.) D. Sum m a anim. S s . P r i m i e t F e l i c i a n i M m . Vicariatus a P a r o c h o T u im in i d e p e n d e n t e s Libiiàinn. B. Terpin Ant. fil. S. M arci Ev. S. Vicarius. A r c h . Volariae. fe. G a b r ie l. S. Vicarius prov. cum Eccl. Loili. pensionatus. 1206) (P. ) D.302 I?. R u tar Thomas. Penzin Carolus. C a p o r c t . 1297) (P. 523). dcan. Pur. Perdili Michabl. V. subs. Vicarius. (cum anim. S . Mag.) D.

Hvalica Ant. Caporettmn). Viška gora). praesent.14 D r e ž e u e a . in M engora. E v . D. 410) (P. cum anim.. fil.. Coop. S. subs. in Koseč. fil.) A d S. cum anim . (Ju r. 798) (P S. Vicarius et schol. ) „ Ilovar F ranc. m Coem. Provisor et scholae subsid. ) D. cum Eccl. M. in Selo et S. P a r o c h i a . L u c ì a . F und. D. Carli Aioysius. P a r o c h i a S . et scholae Mag. R oče. Parochus. B a p t . Parochus „ Pipan Franci8cus. L e o n a r d i G . Parochus. Ss. L u c i a . Vicarius. S . Tribušae infer. P ervajne Mart. V. ) D. F und. « Kodermac Stephanus. S. « Fabijan Jos. B. C u r a t i a S . Relig. Vicariatus d e p e n d e n te s a P a ro c h o S . cum anim. cum anim .) D. P atr. ) D. S. (Jur. Volče. Patr. L u c i a . Mag. Patr. cum anim . 1111) (P.(Jur. et scholae Mag. fil. 1497) (P. C uratus provis. vacat Subs. VO LZANA (Volče). (Jur. Idria (B ača e). /S. J u sti M. Relig. F u nd . F u n d. . L u c i a . Fund. Urbančič Andr.. 561) (T. H e r m a g o r a e e t F o r t u n a t i M m . ) D.. cum Eccl. AI) MONTEM S. P atr. LUCIAE (Na Mostu). Patr. Curatia S. S. L u c i a . Kadenaro Jos. Georgii M. Relig. S. P a r o c h i a cum Eccl. M athiae in R avna. Relig. D anielis P. Patr. Coop. F und. S. D . Relig. cum anim . Coop. M. Relig. Golja Josephus sen. Viti (Št. 510) (P... Jacohi maj. in tem pi. (cum anim . Viti.... B. ( J u r . C u r a t i a S . S. Mariae M agd. L užn ik F ran c . A nnae in M agost. 1893) (P. Mag. (cum anim. L u c i a . in Modreja. 1716) (P. J o a n . J o a n . S. Pečine (Pekina). (Ju r. C uratus. V.

15

Ponikve (Paniqua), B . M . V. Praesent.
(cum anim. 689) (P. S. L ucia.)
D. Batagelj Antonius, Vicarius et schol. subs. Mag.
P O D M E L E C , Par. B . M. V.Assum pt.
cum Eccl- fil. S. Georgii M. in K neža; S. Luciae in Logeraka
ct S. P etri A.p. in Loja.

(Jur. P atr. Fund. Relig. cum anim. 1884)

(P. Tulmin.)

D- Skočir Josephus, Parochus.
* Berlot Antonius, Coop.
* Pirich Michael, Paro ch us pens.,sac. jub.
G r a h o v o , S. Annae, Vičar. dep. a P ar. Podmelec
(cum anim . 724) (P. Grahovo).
D. B euk J o an n e s, Vicarius.
R U T H A E T H E U T O N I C A E (nemške Rovte),
( Deutschgereuth).
Paroch. S. L am berti E p . M.
(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim. 502)
D. Lazar Antonius, Adm. paroch.

(P. Tulm.-Grah.)

Vicariatus
d e p e n d e n t e s a Par. R u t h a e t h e u t .

S tc r ž i š č e , S. Oswaldi Reg. C.
(cum anim. 640) (P. Tulm.-Grahovo).
vacat Vicarius.
O b lo k e , E piphania Domini.
(cum anim . 428) (P. Tu/m. - Grahovo).
b. Selak Joan nes, Vicarius.

PODBERDO Par. S. N icolai Ep. C.
cum Eccl. fil. S. Leonardi C. in Bai'a cum coemet.

(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim. 1354) (P. Tulm .-G rah.)
L. Zarl Antonius, Parochus
« Bratina Aloysius, Coop. et scholae subs. Mag.
Sum m a anim. Decan. Tuim ini 21074

16

l Decanatis Circlinae.
C I R C H I N A (Ciikno Kirchheim), Par. decan. S. Anncte
cum Eccl. par. vet. S. Bart. in coem.; eecl. fil. S . Joannis Bapt.
in P lan in a; S. S piritus in L abine; S . Jodoci in Trebenòe ; S. Andre»6
Ap. in Zakriž; S. Pauli Ap. in Straža.

(Jur. P atr. F u n d . Relig. cum anim . 2830) (P. Circli.)
P. T. D. J e r a m Josephus, Paroch. Decan , Schol. Insp. dist. e*
Consil. Consist. ad honor.
D. Kokošar Joannes, I. Coop.
« Kocijančič Nicolaus, II. Coop.
„ Selak Antonius, Vic. pensiouatus.

Vicaria tus
a Parocho Cirehinae dependentes.
O t a l e ž , S. Catharinae V. M.
cum Eccl. HI. S. Nicolai in Ja zn e ; S. Georgii in Lazic.

(cum anim . 1030) (P. Idria).
D. Wester Joannes, Vicarius.
N o v a k e , S. Thotnae Ap.
(cum anim . 850) (P. Circhina.)
D. Cerv F ranciscus, Vicarius.
O r e h e k , S. Ubaldi E p. C.
(cum anim. 556 ) (P Circhina).
D. Kravanja Andreas, Vicarius.
P o l j i e e , lì. M. V
cum Eccl. convicar. S. C antiani in Reka.

(cum anim. 284) (I*. Circhina).
vacat Vicarius
B U K O V O , Paroch. S. Leonardi C.
(Collationis liberae, cum anim. 830) (I*. Circhina).
D. Sitar Franciscus, P arochus.
B a v i i a , Curatia S. U ldarici E p. C.
(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim. 276) (P. Circhina)
vacat, C uratus.
Š E B l t E L J K , Paroch. S. Ocoryii M.
cum Uap. s. Joan Bapt.

(Jur. P atr. F u nd. Relig. cum anim. 901) (P. Circhina)
D. H a rm el Adolphus, Parochus.
J a g e r S è e . Curalia S. Ursulae et Soc. J'v. Mai.
(Jur. P a tr. F u nd. Relig. cum anim. 300) (P. Circhina).
D. Prim šar Josephus, Curatus.
S u m m a anim . Decan. Cirehinae 7,857'

VI. Decanatis Aipletii.
A M PLE TIU M (Bovec, Flitsch), Par. S. Udalrici E p . C.
cum Eccl. Ss. T rin ita tis ; A ssum pt. B. M. V. in a g ro ; S. Nicolai Ep.
in P lu žn a; S. Joannis Bapt. in K al.

(Jur. P a tr. F und. Relig cum anim . 3282.) (P. A m pi.)
**• T. D. C um ar Joan., Can. hon., Paroch. Decanus, Scholar.
Insp. distr. et Cons. Cons.
D- Moškat Franciscus, Coop.
v acat Coop.

V icariatus
a P a r o c h ia A m p le tii d e p e n d e n t e s .

L o g (Mittelbret), S. Stephan., Protom .,
cum Eccl. S. Michaèlis Arck. in Sterm ec O berbrettl

(cum anim . 786) (P. Mittelbret.)
"• Gregorčič Simon (jun.), Vicarius.
^

Čez-Soča, S . A n to n ii Ab.
v
(cum anim. 1024) (P. A m pi.)
Š tru k elj Mich., Vicarius.
S erp en ica, S. F loriani M.
(cum anim. 1899) (P. Serp.)
K urinčič Joann., Vicarius,
vacat Coop.
Soèa, Curatici S. Josephi.
(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim. 1155) (P. Soča).
Kranjec Franciscus, Curatus provisorius.

T re n ta , B . M . V. Lauret.
Vicariatus dep. a Curatia Sočae.
(cum auim. 406) (P. Am pi.)
D* Božič Petrus, Vic. et scholae Magist.____________________
S um m a anim . Dec. Ampi. 8.552

VII. Decanatus Capretti.
( APOKETTUM (Kobarid, Karfreit), Par. B . M. V. Assum pt.
Cum Eccl. fll. S. Antonii P at. in colle; S. Thomae Ap. in Idersko;
S. A ndreae Ap. in S vigna; Kpiph. D. N. J. C. in Susid ;
S. Leonardi in Staraselo.

(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim 2307) (P. Capor.)
**• T. D. Jekše Andreas, P arochus D ecanus, Schol. Insp.
distr. et Cons. Consist. ad honores, „Eques Ord.
Frauc.-Jos.“
D- Pipan Anton, jun., Coop.
* Manzini Antonius, Cap. in Staroselo.

18

Vicariatus
a P arocho C aporetti d ep en d en tes.

T ernovo, Ss. Trinitatis.
(cum anim 370) (P. Serpenica).
D. Kokelj Georgius, Vie. et scholae subsid. Magister.

K red, S. N icolai Ep. C.
cum

Eccl. fil. Ss. H ilarii et T atiani Mm. in colle ad Natisoneim

(cum anim. 668) (P. Caporettam).
D. Fon Jacobus, Vicarius.
Borjana, S. Catharinae V. M.
Cap.

fil. in co em et.

(cum anim. 561) (P. Gapor.)
D. C um ar Carolus, Vicarius.

Sedlo, (Sedula), S. Crucis.
cum Eccl. S. Helenae in Podbela et s. Crucis in coemet..

(cum anim . 959) (P. Ber gogna)
D. Murovec Joannes, Vicarius.

BREGINJ, (Borgogna), Parochia S. Nicolai Ep. C.
cum Eccl. fil. B. M. V. ad Nives in colle; S. Margaritae in Silva.
(Jur. P atr. Fund'. Relig. cum anim. 685) (P. B e r g o g n a )
D. Peternel Georgius, Parochus.
L ogi, (Lonch), Ss. P rim i et Feliciani M m . Vic. Par. Bergogn^
(cum anim. 611)
D. Kumar Joannes, Vicarius.

(P. Capor.)

L iv ek (Luico), S. Jacobi A p., Vicariatus a nullo Par.

d epen den s-

cum Eccl. fil. S. P etri Ap. in colle P erat.

(cum anim. 767) (P. Capor.)
D. Marinič Franciscus, Vicarius.
______
Sum m a anim. Dečan. Caporetti 6928-

Vlil. Docanatns (iernicae.
ČERNIČA (Černiče), Par. decanalis S. V iti M.
cum Eccl. fil. Ss. Joan.
et Pauli in R avna; Ss. Cosmae et
D amiani in Malovàe; et S. Ju sti Gojače

(Jur. Patr. C. R. Fund.
Cam. cum anim. 1332).
(P. Cern.)
P. T. D. Cibič Antonius,
Par. Dec., Schol. Insp. district. e4
Consil. Consist. ad hon.
D. Kodrič Franciscus, Cooperator.

O sek, Vic. S. M artini E p. C. dep. a Par. Černicae.
cum Eccl. fil. B. M. V. in V itovlje; Cap. S. P etri; et S. Luciae in
coem. Vitovlje. „

(cum anim. 1072) (P. Šempas).
D. Kodre Joannes, Vicarius.

19

SCHÓNPASS (Šempas), Parochia S. Silvestri P p. C.
cum Eccl. fil. S. Jacobi in Ozeljan, et S. Michaèlis.

(Jur. Patr. Fund. Cameral. cum anim. 1805) (P. Schonp.)
t>. Madon Blasius, Parochus.
« Klobovs Joannes, Coop.
Teruovo, Vicariatus B . M. V. ad Nives dep. a Par. Schdnpass'
(cum anim. 634) (P. Salcan.)
th Valentinčič S tephanus, Vicarius.
BA T U JE , Par. S. Annae.
cum Eccl. fil. S. Michaèlis Arch. in Selo.

(Jur. P atr. Fam il. Lipovž, cum anim. 925) (P. Černiča).
0. Goljevšček Franciscus, Parochus-pra^ent.
K A M N JE , Parochia S. M ichaèlis Arch.
cum Eccl. fil. B. M. V. in V ertovino et S. D onati in Skrila.

(Jur. Patr. C. R. F und. Cam. cum anim . 1766) (P. Černiča).
t>. Sovdat Josephus, P arochus, sac. jub.
« Ferfolja Andreas, Coop.
Ad S. T hom ae (Št. Tomaž), Vicariatus dep. a Par. K am nje.
(cum anim. 459) (P. Haidovium).
t>. Poljšak Alphonsus, Vicarius
A d S. CRUCIS (Križ), Parochia
cum Eccl. fil. S. P etri in Dobravlje.

(Jur. P atr. Par. Vippac. cum anim . 2149) (P. H aid.)
D L ogar Jacobus, Parochus, sac. jubil.
* Mesar Andreas, Coop
« Kočevar Josephus, Sac. quiesc.

Vicariatus

t>.

dep. a Parochia S. tru c is .
Z a b i j a M a j o r (Žablje), S. F loriani M .
(cum anim. 709) (P. Haidovium ).
S chm utz Joan., Vicarius.
Lokavee, S. L a u ren tii M.
cum Eccl. fil. S. Urbani.

(cum anim. 955.) (P. H aidovium ).
t* Kerkoč S tephanus, Vicarius.
« Okorn Fidelis, Vic. pensionatus, sac. jub.
O tlic a , Curatia Ss. Angelorum Custod.
(Jur. P atr. Fund. Relig. cum anim. 1584) (P. H aid.).
t). Stepančič Franciscus, C uratus provis.

H aidovium (Ajdovščina, Haidenschaft), Curatia
S. Joan. Bapt.
(Jur. Patr. Communit, anim. 749) (P. llaidov.)
P . D u gu lin Joan nes, Curatus._______________ ______________
S um m a anim. Dečan. Ceruieae 14,139
tlaidovii deg. 3 Jud. 5 Lut. e t 1 schisili.

II Becanatus Komeli.
KOM ENUM (Komen), Parochia decanalis S. Georgii M.
cum Eccl. fil. B. M. V. Ass. in O b e ršle n ; S. Joan n is Ap. in Vovčigrad
S. Crucis in Iv an ig rad ; S. Aegidii Ab. in Suta.

(Ju r. P atr. F und. Stud. cum anim 3243) (P. Komen).
P. T. D. Doljak Jac o b u s, Paroch. Dečan., Inspect. Schol. dist.
et Cous. Consist. ad honor.
D. Kodrič Joannes, Coop.
„ Strekelj Eduardus, Coop.

V ic a r ia tu s
a P a r o d io in K om en d ep en d e n tes.

A d S. D a n i e l i s (Štanjel),
cum Eccl. fil. S. M atthaei Ap. H rušovicae et S. Gregorii ,,pred gozdoD>
(cum anim. 1170) (P. S. D aniel).
D. Gergolet Josephus, Vicarius.
« Vidmar Jo ann es, Subsid. et Scholae Mag.
( ì a b r o v i c a , S . P etri A p .
(cum. anim . 505) (P. K omen).
D. Slunder Joseph., Vicarius et scholae subs. Mag.
P l i s k o v i c a . S. Thom ae A p.
(cum anim . 729) (P. Komen).
D. Pelizon Valent., Vicarius.
V c l i k i d o l , S. Jacohi A p .
(cum anim. 679) (P. Komen).
D. Marzolla J ac o bus, Vicarius.
G o r j a n s k o , S. Andreae A p.
(cum anim . 1076) (P. Komen).
D. Mozetič S tephanus, Vicarius.
V o jšČ ica, Ss. V iti et Soc. Mm.
(cum anim. 523) (P. Komen).
D. H ebat F ranciscus, Vicarius.
L ip a , S. Michael. Arch.
(cum anim . 307) (P. Komen).
D. V uk Leop., Vicarius et schol. subs. Mag.
S k c r b i n a , Curatia S. A n to n ii Ah.
(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim . 565) (P. Komen).
D V u g a P etru s, C uratus prov.

21

Vicariatus
a n u llo P arocho d ep en d en tes.

K o b l j a g l a v a , S. Michaelis Arch.
(cum anim. 677) (P. S. Daniel).
V Makuc Antonius, Vicarius.
Š t j a k , S. Jacoln A p.
Eccl. til. S. C atharinae V. M- in T abor; S. A nnae in Razgorj
S. Thomae in S. Tomaž; et S. Cantiani M. in Raša.

(cum anim. 1166)
^ Ceket Franciscus, Vicarius,
vacat Coop.

(P. S. Daniel).

B r a n i c a s u p . S. Catharinae V.
(cum anim. 364) (P. S. D aniel.)
^ Fabiani Jo a n n e s , Vic. et schol. subs. m ag.
(»a b r i a (-je) S. M artini Ep.
(cum anim . 589) (P. Sam aria.)
Vicentini Jac., Vičar, et schol. subs. Mag.

SAMARIA (Šmarje), Parochia Ss. N om inis lì. M. V.
cum Eccl. fll. S. Leonardi C. in Branica.

(Collationis liberae, cum anim. 1331) (P. Sam aria).
'T- D. Brezovščik Andr. jun ., Par. et Consil. Consist. ad hon.
vacat Coop.

ftElFENBFRG (Rihenberg), Parodi. S. Ulclarici E p. C.
^ Eccl. fil. S. S piritus in P edria; S. Antonii Pat. in T abor; S. Ca**>arinae in P reserje; S. Martini in B ria; et Capellis S. P an crati in
arce Reif. supr., B. M. V. in arce Reif. inf.

j^r. Patr. C. R. Fund. Camer. cum anim. 2958) (P. R e if.)
• T. D. Brezovščik Andreas sen., Paroch. et Cons. Consist.
V
ad hon.
■Pahor Antonius, Coop.

DOUNBEUG, Par. S. Danieli s Proph.
(Jur. Patr. Com. Coronini K ronberg, cum anim. 1314).
' Kramer Philippus, Parochus.
(P. Dornberg)
Kodelja Josepbus, Coop.
Šumma anim. Dečan. Romeni 17,296

22

I Decanatus Dnini.
DUINUM (Devin). Par. decanalis S. Joannis B apt.
cum Eccl. fil. S. Spiritus Duini et S. Annae in Arce.

(Jur. Patr. Princ, ab Hohenlohe, cum ani . 640) (P. Duin)P. T. D. Filipič Joannes, Par. Decan., Inspect. Schol distr.
et Consil. Consist. ad hon.
vacat I. Coop.
D. Kosovel Josephus, II. Coop. et schol. Mag.
B eneficiium S. Joseph Sistianae.
(Jur. Patr. Princ, ad Hohenlohe)
a Parocho-Decano administr.

V icariatus
a P aroch o D u in i d ep en d en tes.

Doberdob, S. M a rtin i E p ., Eccl. Jur. P atr. Coniun.
(cum anim. 587) (P. M onfalcone)
D. Bratina Antonius, Vičar.

Opatjesclo, S. Andreae A v .
cum Eccl. fil. S. Silvestri in Novavas.

(cum anim. 1425) (P. M ernu-Kostanjevica).
D. Tončič Josephus, Vicarius,
vacat Subsid.

Kostanjevica, S. M artini E p . C.
(cum auim. 8Ò8) (P. Kostanjevica).
D. Sfiligoj Antonius, Vicarius.

Temnica, S. P etri Ap.
(cum anim. 407) (P. Kostanjevica)
D. Čigon Carolus, Vicarius.
N
Brestovica, S. L aurentii M.
cum Eccl. fil. B. M. V. Selae et S. Anastasiae M. in Breztovica sup

(cum anim. 885) (P. Monfalcone).
D. Kumar Joseph., Vicarius, „cruce aurea pro meritis" in®1'
gnitus.
Mavliinje, S. N icolai Ep. C.
(cum anim. 564) P. Nabrežina).
D. Keber Antonius, Vicarius.
A d S. P e l a g i i (Sempolaj).
cum Eccl. fil. S. Mariae Magd. Slivnao.

(cum anim 685) (P. Nabrežina).
D. Primožič Matth, Vicarius.

23

Nabrežinae, S . R o c h i C .

D-

(cum anim . 900) (P. N a b r e ž i n a ) .
M arušič Joan., Vicarius.

Ja m lje, S. A n to n ii P a t.
(cum anim. 267) (P. D u i n u m ) .
vacat Vicarius.
D. Jarec Jos., Vičar, pensionatus.

ZGOjVIK, P a r o c h i a S . M i c h a e li s A r c h .
cum Eccl. fil. S. Uldarici in Samatorca.

(Jur. Patr. Princ, ab Hohenlohe, cum anim. 1064). (P. P r o s e k ) .
I). Pelizon Josephus, Parochus.

Vicariatus
a n u llo P a r o c h o d e p e n d e n t e s .

Gabria (-je Mernae), S . N i c o l a i E p . C .
cum Eccl. fil. S. Michaèlis Arch. in Verli.

D.
D.

(cum anim. 658) (P. M erna).
Ferfolja Josephus, Vicarius.

A d S. Martini E p . C.
(cum anim. 275) (P. S a g r a d o ) .
Visintini Joannes, Vicarius
Summa anim. Dečan. Duini. 9,161

II. Dniiates BoiMalconis.
MONFALCONUM (Monfalcone), P a r o c h i a d e c a n a li s
S . A m b r o s i i E p . C.
cum Eccl. fil. B. M. V. vulgo Marcelliana ; S. Nicolai in Aris ;
S. Mariae Rosarii; S. Antonii et Sacello Bistrignae.

(Jur. Patr. Commun. loci cum anim. 4010) (P. M o n fa lc o n e ) .
P. T. D. Mantoessi Joaunes, Parodi. Decan., Schol. Inspect.
distr. et Consil. Consist. ad honor.,
D. De Stefano Aloysius I. Coop.
vacat II. Coop.
« Bandeu Franc., III. Coop. et Catecheta.
P. T. D. Torre Aloys., Par. et Dee. emer. Cons. Consist. ad
hou. aurea cruce cum corona „pro meritis" insignitus.
S. P E T U I A p. ad Sontium , Parochia,
cum Eccl. fil. in Cassegliano, S. Zanut; Polazzo et Redipuglia.

(Jur. Patr. Fund. Relig. cum anim. 1750) (P. S a g r a d o .)
D. P u ssig Jacob., Parochus
vacat Coop.
vacat Capellanu8 fest. Cassegliaui.

24

V icariatus
a P a r o d io S. P e tr i d ep en d en tes.

T tirriaeu u i, S . R o c h i C .
(cum anim. 1317) (P. P i e r i s ) .
D. Furlani Andreas, Vicarius.
« Amorotti Franciscus, Magist. schol. et Subsid.
F o g l i u u u m . B . M. V . A s s u m p t a e .
(cum anim . 1000) (P. S a g r a d o ) .
D. Bressan Jo a n n ., Vicarius.

RONCll A E , P a r o c h i a S . L a u r e n t i i ,
cum Eccl. fil. in Staranzano, Vermegliano, Solescliiano, Dobbia, Selz,
S. Pauli, Sacellis S. Viti, S. Crucis, S. Silvestri et Familiae Blasig.

(Jur. Patr. F und. Relig. cum anim. 4080) (P. R o n c h i ) .
D. A n d e rlig Jacobus, Parochus.
« V e n tu rin i J u liu s, I. Coop.
v ac at II. Coop.
« Cutini Joan., Cap. Staranzani et schol. subs. Mag.
vacat Cap. Verm egliani.
P. T. D. Dottori Joan. Bapt., Can. bonor., Cone. et Conf.
D. T am b u riin i Antonius, Sacerd. simpl.

S. CA NTIANI M . P a r o c h i a
cum Eccl. fil. Ss. Proti et Chrysogoni Mm. et Sacello S. Spiritus.

(Jur. Pat. F und. Relig. cum anim 505) (P. R o n c h i ) .
D. Michelutti Franciscus., Admiuistr.
vacat Coop.

V icariatus
Parochiae S. Cantiani.

Pieris, S . A n d r e n e A p .
(cum anim. 921) (P. P i e r i s ) .
D. Trevisan Benedictus, Vicarius.

B cllinm ini, S . M a r i a e M a tjd a le n a e
(cum anim. 533) (P. R o n c h i ) .
D. Marcovig- Ant., Vicarius.
S u m m a anim. Dečan. Montisf. 14,11®

III. Decaualus Gradiscali
GRADISCA, P a r o c h i a d e c a n a ti s S s . P e t r i e t P a u l i A p .
cum Eccl. fil. B. M. V. Sept. Dol. et Sacello S. Joannis B.

(Jur. Patr. Fund. Relig. cum anim. 1221) (P. O r a d ) .
P. T. D. Cullot Carolus, Parochus Dee., Schol. Inspect. dUtt'
et Consil. Consist. ad hon.

25
Comar Joannes, Coop. et Benef. Delmio.
Concion Ant., C atecheta Scholae pop. pueror.
Lukaskevié Julianus, missarius.
Rovere Antonius, Vicarius peus., au re a cru ce cum corona
„pro m eritis" insignitus, sac. jubil.
Aedes carcerimi crim inalium Gradiscae.
Gap eli. curata S. P etri ad vincula.
(cum anim . 268).
D. Bizjak Jacobus, Curatus.
D.
*
«
«

Vicariatus
a P arocho G radiscae d ep en d en tes-

Bi•unia, S. S p iritu s,
cum capella Visit. B. M. V. et S. Annae in Freifeld.

(cum anim. 1806) (P. G radis.)
D. Marizza Antonius, Vicarius, Sac. jub.
* Ballaben Josephus, Coop.
S a g r a d u n i , S. Nicolai E p .
(cum anim . 822) (P. Sagrado).
I). Bruchiotti Michael, Vic. et Benef. Vittori, sac. jub.
S d r a u s s i n a , S. V alentini l ’resb. M.
(cum anim. 320) (P. Sagr.)
Ceriani Josephus, Vicarius.
F A I I R A , P ar. B . M . V. Assumpt.
cum Eccl. fil. Ss. P etri et Pauli Villanovae et B. M. V. Mainizzae
e t sac. Imm. Concept. B. M. V.

(Ju r. P atr. C. R. F und. Cameral. cu m anim. 1909).
Grusovin Joan nes, Parochus.
(P. F arra).
» Maran Barbanus, Coop.
R O M A N S IU M , Par. B . M . V. A n n u n tia t.
(Collationis liberae, cum anim. 1706) (P. Rom ansii).
T. D. Petcosig Frane. Xav., Par. Can. et Consil. Consist.
ad hon., Sac. jubil.
D- Mullon Barthol., Coop. et Benefic. Spang her.
< Zenarolla Jos.. Cooper., Benefic. S p a u g h e r et scholae
puer. Magister.

Vicariatus
a P a ro d io R om an sii d ep en d en tes.

Versa, S. A n d r eae A p.
cuin Cap. B. M. V. Laur.

(cum anim. 622) (P. Romans.)
Marega Antonius, Vicarius,
vacat Capell.

26

T a p o l e n n u n i . S. M a rtin i E p. C.
cum Cap. S. Margaritae de Cort.

(cum anim. 598) (P. Campolongo).
D. Boschi Joan. Bapt., Vicarius.
« V endram ini Joan., Subsidiarius.
F r a t t a , -S. Stephani Protmart.
(cum anim . 174) (P. Roman s).
vacat Vicarius.
V I L L E S S E . Parochia S. Roclii C.
cum Eccl. til. S. Michačlis Arch.

(Jur. Patr. C. R. F und. Cameral. cum anim. 1266).
(P. Villesse).
D. Visintini Leopoldus, Parochus,
vacat Coop.
Sum m a anim. Dec. Grad. 10,732.
Degunt insuper in Dec. 44 Hebr., 11 acath.

1111 Decanatus Lucinici.
L U C IN IC U M (Ločnik), Parochia dec. S. Georgii M.
cum Sacello B. M. V. in Campagna et Cap. Ss. Crucifixi in coem.

(Ju r. P atr. C. R. F und. Cam. cum anim. 2210). (P. L u cin ■)
P. T. D. Košuta F ranc., Par. Decan., Schol. Inspect. distr.
et Consil. Consist. ad honor.
D. Pavletič Franciscus, Coop.
v ac at II. Coop.
„ Pipan Aloysius, Sac. quiescens.

Vicariatus
a P aroch o L u cin ic i d ep en d en tes.

A d S. L a u r e n t i i , M. (S. Lorenzo di Mossa).
(cum anim. 1078) (P. Farra).
D. Caucig Joseph., Vicarius,
vacat Subsid.
P o d g o r a , S . Ju sti M.
cum Sacello B. M. V. Coni, al) Attems.

(cum anim. 1646 et 6 acath.) (P. Gorit.)
D. Golob Josephus, Vicarius.

S. « Sfiligoj Ant. (Collationis liberae. Cameral. A ndreae A p . S. P atr. vacat Vicarius. L. de Baguer. Medana. Coop. V. a n u m (Vipolže). cum anim. . C orm . 1269) (P. V. B iljana). in Cerovo inf. Aegidii Ab. (cum anim . (P. « Pavletič Gotthardus. subject. cum Eccl. Bandel Blasius. Cormons-Biljana). Parochus. Lucinico). Corsig Michael. in Barbana. Tacco. V. cum Sacello S. A ssum pt. Ferjan). Kojsko). vacat Coop. Michaèlis A rchang. 970) (P. cum Eccl. L. Kojsko). (Ju r. M O S S A . 3 . Subsid. B . Josephi in Castelletto. Annae L. Parochus. S. Antonii C. 939). (cum. S. in Privale. Leonardi C. (cum anim. Bar. S. cum anim . Caroli in Blanchis Com. F abiani Aloysius. Fam. et scholae Mag. cum Sacello S. Par. Vicariatus S. Crucis in Tabor.. in Dobra (Ju r. Corm. cum anim. (P. D. (cum anim.A d S. 543) (P. (cum anim. V i p u l / .. Vicariatus a P aroch o B ilja n a e d ep en d e n tes. Sacello in Vallicella L. Nicolai E . Q U IS C A (Kojsko). 1190) (P. pens. Tom agn in Vincentius. Patr. (P.) D. C.-Biljana) D. Vicarius. Parochia S. fil. fil. Nicolai in Nebula Aust. Spiritus. B. S. M. vacat Coop. V. K ojsko. cum Eccl. Vicarius.) D. S. Fund. B . B. Gregorčič Antonius sen. 1216). « Kumar Ludovicus. B. Assumpt. Ziak Franciscus. D. de Codelli ac Sacello St.. M. Vicarius. B. anim. F io r im i cum Eccl. Fleana (Fojana). Parodi. M. fil. Parochus. Par. 1338) (P. C. B I L J A N A . Mossae. 496) (P. Codelli. C e r o u (Cerovo). Florjani (Št. cum Sacello S. Sacerd. S m rek ar Franc. M. fil. K ojsko.B iljana). D. Vicarius.

« Bressan Steph. Quirini pr. CORMONTIUM (Cormons). Kuštrin Joannes. Patr. Gradina (Grad n o). Leopoldi. D. Cap. S. (cum anim. M. Vicarius. cum anim. B ilj. cum Eccl. Coop. fil. Parochia cum Eccl. D ecanati Cormontii. Kojsko). M. Crucifixi in Subida. Josephi in monte Brdice et S. I. Adalberti cum Eccl. ad honor. Fund. S. Sacello S. S.. B. D. S. Antonii Pat. 819) (P.. S. Conti in Verhovlje. Margaritae in Hrušovlje. P etri et Pauli in Nosno. Savorgnani de Vincentius.. (Jur. MARTINI (Št.. S. fam. liberae. . Andreae in Verhovlje et S.. publ. in Senik. B. Frisacc'o in Lože. (Collat. T. Inspdistr. M V. fil. F und. V. cum Eccl. Žnidarčič Andr. F und. Dečan. Despons. Mariae Magd. Judri. M. C. Patr. Mariae Magd. Relig. et Catcch. Ad S. Michaelis Arch. Georgii M. (cum anim. Vedrinianum (Vedrijan). C. Zernitz Antonius. Coop. Min. Martin). S. Červ Joan. Kojsko). Kojsko). Ep. Mariae nec non capei. Lovrenec). Viti et Soc.) P. D. 711) (P. LAURENTII Nebulae (St. camp. Parochia Dccanalis S. Georgii M . D. fil.28 Kozana. S. 930) (P. cum anim . Vicarius. fil. atque eccl. Ss. S. in Verhovlje. Parochia cum Eccl. Relig. Jacobi Ap. Ss. Vicarius. fil. Immacul. C uratus provis.362 XIV. 369) D. Tomažič F erdinandus. K ojsko). et Benef. Consist. scholae pop. Concept. K o ž b n n a . Corni. Parochus. S.) D. et Cons. Parochus. Juvančič Laurentius. cum anim. Curatia S. 5500) (P. Sum m a anim. 1130) (P. (P. V. Nativ. vacat II. D. Ad S. Luoinici 17. (Jur. 508) (P. V. Patr. in Krasno et Ss. Connons-Dolenja. S. Cam. Paro ch us Decanus. (Jur. vulgo del Soccorso.) I). Prinčič S tephan us. (cum anim.. Ex-Dom. cum anim. B. B. R. sen. utriusque sex. Scholar. Joannis Bapt. D. H ieronim i C. Corm.

Helenae in Vencò. Subidae et Benef Martinis. Stephan. S. S. Coop. a Parochia B ra zza n i cum Eccl. Joseph C. V. J u r . in pago. Corm. (P. Georgii M. fest. (P. Prot. Del Mestri. Patr. C. Parochus. fil. Blažutič Joan. 30). Capell. Rochi Brazzani. emer. 374. D. Vicariatus S. Vicariatus S. Patr. „ M acorig Claudius. « Toros Antonius. R. Paroch.. . Bar. Benef. fil. Rosarii A lexandri Macorig. T. vacat Cap. Corm. (cum anim . S. P. Leonardi in Skrilo. Corm.. secr. vacat Capei.. Ruttarsium (Ruttars). Prov. 622). Ilelenae cum Eccl. Borgnanum. Vicarius pens. E x Dominio. Cubicul. in colle. Par. Sororum Providentiae. (cum. fil. Coop. B M. Mariae in Goloberdo et S. vulgo del Soccorso. Perini Joannes Bapt. Foscae V. F und. Degunt insuper hic 8 Isr.) D. D. Vicarius. 954.. et Conf. cum anim. Religionis cum anim . Jassici et sacello S. (cum anim.) (P. Corm. Delcoute Joannes. Catharinae Sen.) vacat Vicarius. Vicarius.) (P. Laurentii M.) D. Vicarius. Stello et Florio. 414). Relig. Eccl. S.. Viti et M odesti M m. ad Eccl. Lib.29 vacat III.) (P. Jassici. comparochiali S. in Coem. a P ar. Vie. cum Eccl. 580. Pereo Ant. (cum anim. A d S. M e r n i c u m (Mernik). F und. pens. l'est. Patr. dep. anim. Sor. cum Eccl. (Ju r. Ss. Dolenja (Dolegna). Trevisani Joannes. S. dep. BRAZZANUUI. D. M. S. Dolenja. cum Cap. S. et Benef. J u r. Veliscig Dominicus. Cap.) D. Zej Josephus. Corm. Vicar.) D. Sac.

R. Cecotti. Benef. MORARUM. Visco. T rinitatis ad coem. Andreae A p. Vicariatus S. C orona. Mariae Magd. S. Summ a anim . Caneva Jacobus. a Par. Communit. II. Patr. (Jur. V.. Paroch.) D. publ. fil. 265) (P. Parochus.. F ain Dom inicus. cum Eccl. Corni. Viscouuin. MARIANUM. Noga redimi. cum Eccl. S. (cum anim.) D' V enturini Angelus. F u n d . S. cum Eccl. Trinitatis in pago. Mariae Com. Sacerdos simpl. Antonii Ab. D. Commun. P arochus « Pasqualis Aloys. Assumptae vulg. (Ju r. loci. ili. Patr. vacat Coop. Subs. B. Vicarius et scholae Mag.) D. N om inis B .. 1250. M ariano. cum anim. M . dep. Paroch. S. fil. D egunt insuper hicce loci 51 acath. Medea1. Commun. Antonii Pat.) (P. N ardin Franc. et Conf. CHIOPR1S. Gradisca. 400) (P. S. Parochus. Gothardi E p . in Russiz. M. Falzari. 302) (P. Coop. L usnik F ranc. « Malizh Ant. F ran z o t Antonius. cum anim. „ Zuttioni Sebast. V. P atr. V ic a r ia t u s d e p . Parochia S. (Jur. Ss. Corni. Decan. anim. F und. Mondini Joan. 642) (P. S. Michaelis A rch. Paroch. et Cap. S. Mels-Color.. V. cum Eccl. Ss. Ziingerle F ranciscus. CAPRLVA. loci. (Jur. Zenonis. di Strada. 560) (P. Andreae Ap. fil. Cecotti et Benef. Corni.. a P a r o c h ia C h io p r is. Corni.) D. 1020) (P. vacat I. Cameral. Orat. Parochus. P atr. Joan. Bapt. C. R.) D.30 MEDEA. Assum pt. cum..035 .. Cameral. Josephi in Spessa et sacello priv.) D. cum Eccl.) (P. S. ad coem. Benef. S. sacell. S. cum anim . priv. P arochus. (cum anim . vacat Coop. „ Orioni P etrus. Cormontii 14.) D. C. (cum anim . B . Zenonis. Medeae. Yicarius. P atr. M. Ss. loci. 1150. (Ju r. cum anim. Vicarius.

Christophori M. Patr. ^ R evignas Joannes. Paroch. F und. Decan. Patr. Cantiani M. Vicarius. Parochus. Vicariatus Parochiae Ajelli.Toan. cum anim. Concept. Zurmann Carolus. 776) (P. Georgii M . cum Cap. JOANNIZ. in V ineis. vacat Capell. T ilgn er Albertus.. STRASSOLDO. 558) (P. I. Aux. (cum anim . V. S. Parochus. Schol. fil.. V. Marci Ev.31 n . R. Consist. Beneficium B. S. cum anim. Michielli. vacat Coop. C. (Jur. loci. D. ad honor. V. L. v (Jvir. Cam. Patr. cum Eccl. nob. Bar. Cameral. cum Cap. Grioni Antonius. Crauglio. 754) (P. (Jur. Stcffaneo Immac. . S. S. Parochus. Visco).. vacat Coop. Paroch. a Strassoldo. M. nec non Cap. a Strassoldo CAMPOLOKGO. Parochia S. 812) (P. Parochia Decan. . Fund. S. vacat II. et S. Udalrici E p. 1667) (P. (cum auim. M. Communit. S. vacat Coop. J u r. Par. et Consil. fil.) Vecchi Joannes. S. Nicolai in coem. M ariae major. Lauretanae fam. fil. Viti. 720) (P. ^ Delpiccolo . Visco) ^•T. Parochia S. fil. S. Strassoldo (Jur. Annae. AJELLUM. in coem. Ad S. Mariae Virg. cum anim. Com. C. Com. cum auim.. Cervign. Cap. C. Ajello). M. Inspect. in coemet. V i Eccl. S . M . B. cum anim. C. V. (Collationis liberae. Agnetis V. Agnetis V. 725) (P. * Costantini Dominicus. R. Patr. Parochus. Omnium Ss. . de Posarelli Ferd. Coronationis B. B. Decanatis fisci. Rosarii. Leonardi Conf. Vicarius. M. cum Eccl. Visco).. distr. N icolai E p. Coop. M. Desenibus et cap. VISCUM. Patr. Christ. S. Visco). cum Eccl. in arce com. Coop.

S. (cum anim. Campolongo). 8. Inspector dis^' Schol. Sac. S. Pcrt. Relig. cum anim. « Toso Josephus. Capell. S. 465) (P. Campol. Quaglia Aloysius. Antonii Pat. « Stacul Carolus. S. T.. 975 — Compar. A l t u r e . B arbarae V. D. Visci 8. Fund. Capell. « Zanetti Adam. Dec.et 8. Antonii in arce Valentinis. Cam. Aquil. 948) (P. Pert. Paroch. ot Oratorio publ. Comuzzi P etru s. (Jur.) 1*. festiv. . Fund. D. M. Coop. Mm. 2362 P. 3277) (P. Campi). 4 Vv. et Consil. Campolongo). Archiprcsbyter. Valentini M. ct auu^' S. vacat. Consist. Battaino Joannes. Fiumic). B . (cum anim. Verzegnassi Joan. P etri et P auli A p . Patr. Dečan. D. M . fil. Can. A quil. Coop. Valent. cum anim. S. Bapt. Dečan. in Mortisi®* (Jur. Fund. Benef. » Jordan Eugenius. vacat Parochus D. cum anim. 512) (P. 156) (P. M. Par. cum Eccl. cura Eccl. V. A Q U I L E J A P ar. Tirindelli Petrus. B . Aogidii Aq. B lasii Capell. Veliscig Antonius. Sac. Parocliia S. comparochiali 8. quiesc. Par. B.. Cap. Ss. fil. Decanatns F l u i c i U L F L U M I C E L L U M Par. Coop.. ad tempus. P E R T E O L E . cum anim. Par. Parochus. ad honor.32 U a v e n z a n o . V (Jur. Coop. L aurentii M. cum Capell. Relig. S a c i l e t t o . ju b . Coop. 2024) (P. aurea c ru c e eu# corona pro „ineritis“ insignitus.2^ IVI. Pupi. Antonii cum anim. V. (cum anim. Patr. S. et Administr. Coop. Laur. Assum pt. Summa anim. D. D. T. M. Paroch.. vacat Capell. Capell. Patr. Campolongo).. in coemet.. et S. Andreae Ap. hon. cura Eccl. Thomae A p. Assum pt.

Marc. (Cervignano). Subsidiarius par. 653) (P. S. cum Eccl. Patr. et S. Relig. Administratur a Parocho Cervin. Joannis B. Bapt. a Cassis. Patr. M m . Juliani.. Sac. 194) (P. cum anim. Fund. 263) (P. Tertii.Pittoritti Franc. (Jur. Coni.) Bodigoj Antonius. Coop.) vacat. cum anim. T E R T I U M (Terzo). P R A T K ’E L L U M . Ss. B. Cerv. Relig. Cervin. Consist. M. C E R V I N E A N U M . de Bollani. > Denissa Josephus. Coop. Patr. A n to n ii Ah. M. Braidot Josephus. Hieronymi et Cap. vacat Benef. peus. Parochia S. Parochus. Patr. cum anim 657) (P. P a tr. Hermag. fil. fam. Par. Cerv. Vicarius.) D.. I). (cum anim. » Berini Leonardus. a Cassis. Zenonis Ep. Ev. quiescens. Parochus. (Jur. Noli. M a r t i n i .) Don da Antonius. Cruc. Parochus. Silvestri Jos. A quii.. * Feriat Joan. cum Eccl.33 B E L V E D E R E . Sac. Grado).. (Jur. Parochus et Consil. Parochus. Vicariatus depend. » Cleri Franc. Bresciani. Tullio (Jur. insula. ^ M U S C U L U M . (Jur.Rodaro Joan. B. Patr. Coop. Par. Cerv. a P ar. Coni. cum anim. B lasii E p . Coop. Micha'èlis A rdi. 3524) (P. Communit. Ad S. (Jur. 1206) (P. in tempio praesentatae. 7 'avochili S Marci Evang. Cervignano). ad hon. Ccrv. 2517) (P. Patr. M. S. Parochia S. (Pradiciollo). cum Oratorio publ. V. et Benef. . (Jur. Paroch. cum anim. et Benef. cum anim. Vellari. Cettul Petrus. et F ort. loci. Bresciani. Administ. cum anim. fam. S. I.. G R A D O ...Menega zzi Fridericus. D.) T. possident. M . s.) P. . S C O R D A ACA. Fami!. vacat II. vacat Coop. Fund. Delzotto » Lovisoni Jacobus. V. S. fil. 912) (P. Parochia B. S.

Patr. RUDA. 1458) (P. Dee. publ. educ. D. Villa Vicent)• D. et R. Napol. Vicarius. sac. pens. „ Miani Jac. C. Sae. M. Fund. Cam. Nicolai. Prine. B. M. Alumnus Instituti sublim. . Nanutti Antonius. R. M arci E o. def. (cum anim. 1300) (P.____________________ Summa anim. Braida Dominicus. j ub.. s. Flumicelli 18. Patr. Augustin.D ioecesi V ien n en si. Fium icello). Collegii Teutonici „A11’ Anima1*' In Archi . N om inis B . Villa Vio D. Presbyt' ad S. Parochus. D. Sac. pens.34 VILLA.mo Ordinario. Sanctuarium B M . (Jur.mo Exc. Grado). 16) (P. In D ioecesi Patavina. Avian Michael. ^ D. D. „ P eteani Josephus. a " P ar. „ Furiani Josephus. Coop. Pavlica Josephus. S. Cantiani (cum anim.. Vice-Director. fil. Faidutti Aloysius. Parochia S. a Cel. (Jur. Assumpt. D.. 503) (P.504 Sacerdotes IN ALIIS DIOECESIBUS DEGENTES. quiescens ad tempus.. In D ioecesi T erg. Tomsig Franciscus. VICENTINA. Stephani Protom artyris cum Eccl. ad tempus. Princ. Parochia Ss. Rossi Julius.lu stin op . dep. dep. Sac. D. Viennae. Pilosio Ant. V. R om a e D. Insula Manriccna. V. quiesc. (Isola Morosini) S. V. Bacciocchi. cum anim. cum Cap. membr. cum anim. vacat Coop. In D ioecesi Secovicusi. Parochus. Stagni Leonardus. Insula Barbana.

Doct. Primos Isidor. schol. „ Kos Josephus. » Ivančič Math. Nanut Joannes. „ Valentinčič Ign. pop. Bevk Blasins. „ Primožič Josephus. „ Vuga Aloysius * Pavlica Andreas „ „ Zorzin Petrus Rejec Jacob. Acol.. Acol. S. C ursus. Camuffo Joseph. D. » Kodermnz Joann. „ Sedej Joannes. . Acol. C u rsus. „ Kragelj Valentinus. „ „ „ „ „ Pinat Aloysius. „ II. C u rsus. Gabrievčič Jos. „ „ „ Schejba! Josephus. R . Ext. „ „ Slokar Antonius. puer. P r. „ „ Remec Joannes. „ III. . Acol. Bisiach Joannes. Cerv Antonius.sem. et Oecon.. R. I. Cubie. „ „ Ulian Hermenegildus. Gorit. nec non C. Dir. „ Fain Antonius... D. IV . super. D. Marchesan Joannes. pr . * « Fabris Carolus. Grgolet Andreas. D» » » Goglia Franciscus. S em inarii. D. Dir. Com missarius Archiepiscopalis penes C.S. Ilalik Wenceslaus. „ Leban Ignatius.ac. „ Kalin Josephus. P. » » » » » C ursus. . „ Ext. „ Pr. Ss. Vice-Dir. „ Stua Gaudent. ad hon.. Kralj Iguat. Rojec Joannes n Drius August. D. D* » » » » Brumat Jacobus. Real. 41. Theol. D. ' „ Ext. „ Uršič Andreas. Cleri Aloysius.35 Carolinum sive Seminarium Archiep. e t Centrale pro Dioecesibus Litoralibus.. Dir. „ Vidmar Josephus. spir. Straccar Josephus. „ Kosec Josephus. em.T. „ Zamparo Alexander. A lu m n i A rch i-Dioecesis Ooritiensis. stud. Gymn. Sum m a Theol. Acol. Ac. tons. Pr. schol. „ Perinčič Carolus. „ Visiutin Georgius.

D. C u r su s. Acol. Albertini Franciscus. „ Počivalnik Ignatius. Iannosovich Ioan. Filiplic Justus. Acol. C u r s u s.. „ Kratzig Bruno. D. Schiffrer Aloysius. C u r su s. Bapt.. Ferd. „ „ „ v „ „ „ „ „ Petrak’ Josephus. I I I . S um m a Theol. Vodička Josephus. a Cr. Acol. Zidarič Antonius. D.. „ Kemr Franc. „ Mecchia Carol. „ Furlan Autonius „ Grzetič Eduardus Haček Francise. „ Halama Francise. „ Klofanda Yencesl. Durych Ant. C u r s u s. I V . Stefanutti Franciscus. Stemberger Antonius. „ Folta Yenceslaus. „ Nahlovsky Franc. Sebesta Auton Velharticky Joseph. C ursus* D. Zvaček Ludovicus. Gini Angelus. „ Tomšič Joseph.36 A lu m n i Dioecesis Tergestitio-Justinopolitanae. „ Jurza Josephus „ Kynòil Joannes „ „ Logar Raymundus. ■V. I I . . Vascon Petrus.. „ D Sloko vie Liberatus. D. Acol. Nedved Antonius „ D. Acol„ „ „ „ „ » I . Acol. Ulcigrai Antonius.. Ellner Anton. Marok Jos. „ Požek Nicolaus „ „ Sašelj Aemilius „ Ext. Acol. D. Acol. D Mioni Hugo. Revelante Raimundus Ryšlavi Francise. Acol. Kukar Joannes „ Maraspin Georg. „ „ Tonfar Franc. „ Karlovsek Ioseph. Acol. D. Ac. 50- A lu m n i Dioecesis Parcntino-Polcnsis. „ „ „ „ Cvejn Franc. Vranjac Joannes. Terg. Brejha Francise. Stud. „ Marchio Joann. „ Pr. P erutha Theod. P' Knavs Josephus. „ „ „ „ „ „ Golob Raim. Vanik Josephus Vascotto Antonius. Rud. D.

37 I I . Acol. B. I I I . 11. Zahija Petrus. Acol. Acol. stud. „ « Honsik Mathias C ursus* D. Zie Petrus I. C u rsu s. » Stavčlik Franciscus I. II. Acol. Vrbka Jos. Acol. C u r su s. Veglens. Volarič Franciscus D. B. C u r su s. B. B eD ussi Joseph. Acol. stud. D. D. B. IV . P are n t. Soldatié Blasius. SerSié Joannes. B. C u r su s. A l u m n i D io e c e s is V e g le n s is . C u r su s. Bartoli Petrus Paul. . » Franca Thomas. Loj Josephus „ Sommer Josephus Sum m a Theol. Grškovic Bartolm. 7. B. D. Petris Antonius. S um m a Theol.

* Ju g Andr. ex Idria Bačae. Classis G ym nasii. C la s s is G y m n a s ii Bugatto Joseph. e Grado * Vittori Franc. Makarovič Joan. e CervinPelicon Joan. Parmeggiani Jos. C la s s is G y m n a s ii Martelanec Franc. T. s . Zumin Edmund. ut su p ra p ag. Eisenzapf Ad. P. Tarlao Joaunes e Grado. e Jadera. e Ruda Tognon Sebast. e Kobiljaglava_ 48 Nota. e Terzo. e Dobravlje* Chiaruttini Ant. Gerbec Ant. stud. I I . Mermolja Joan. Faigelj Eranc. Geat Antonius e Bruma. e Goritia. ** Kobal Joseph. e Tergesto. 4. * Plesničer Ant. e Salcano s . Vito* Cumiu Joan. duo asterisci collationem archiepiscopalem significant. e S. s. n Kralj Ignatius. u t su p ra pag. Winkler August. * Moretti Dom. e Avče Kranjec Joan. e CormontioPaher Joan. Mahnič Antonius. ** * * ** G y m n a s ii.38 ANDREANUM sive Sem inarium puerorum dioecesanum unitum cum W erdenbergico. s. e Lokva. Praefecti studiorum : R. e Flumicello** Meizlik Joannes e GoritiaGrilanc Josephus e Sales. I I I . e Lucinico Budin Alois. Matelič Alois. Iustulin Mesrop. e R eifen b . Ss. ** Černigoj Henr. Viola Jos. Dr. stipendium a u t duas partes stipendii solventes indicat. Dean Ludov. * Coss Ant. * Calligaris Joseph. e Ampletio. V l i l . Kovačič Joaun. e Komen Zega Ant. e Selo. e Villesse * Munih Mich. Jurig Joannes e Medana. e Livko * Cigoj Josephus e Malovše. e Bodrež. e Ajello Morzut Alois. e ČepovaD. 6. e Osek. Th. e Haidovio. e Gradisca. Baubela Joannes e Sebranitz ** Blason Josephus e Farra. Laurentii. Marušič Josephus. Classis G ym nasii. * Koršič Joaunes e Salcano. * Zernettig And. Žigon Anton. Theol. e Sovodnje. D ir e c to r. . V I L C la s s is G y m n a s ii. Batič Anton e Haidovio. e GradiscaPetarin Al. e Ponikve. D. D. e s. C la s s is V. Asteriscus alum nos W e rdeub erg icos den otat . e LibušinaV I . e MarianoFurlani Ilenr. C la s s is G y m n a s ii s . e Svino * Glesčič Ant. IV . e Cormontio.

Sacrista Ernestus Gorkič. „ Nicolaus Traven. M inorum 8. laicorum. tert. Basilius Dolinar. Adalbertus Flerè. F ra n cisci Seraph. r. Franciscani anno 1811 successerunt. HI« V . Ord. Fridolin. „ Matthilus Vidmar. Cler. „ Gaudentius Gorše. III. Lect gymn. . Vice-Dir. sartor. Aemilius Dovgan. anno 1649 PP. arcularius. „ Benignus Snoj. emer. Gymn. „ Severinus Fabiani.. gymn. Pius Sojat. Conv. Vicarius. „ Bernardus Vovk. Lect.. et Lector stud. superioris Gymn. „ Ilieronimus Kuoblehar. coquus „ Urbanus Žele. Director et Prof. „ Alphonsus Furlan. et Exhort. F ratre s: Fr. habit. c.. Lector gymn.. „ Theopilus Respet. Salesius Vodosek. FF. « Fr. PP.. sartor „ Julianus Vodopivec. Fr. past. et Visit. P . Clerici S tudentes. Joachim Svetič. „ Otho Einspieler.. sutor Fr. et jauit. Stbckl. Carmelitis traditus est. Amatus Korošak. Guardian. Podgoršek. emer..39 Clerus R eg u la ris Ordinis F F . theol. F lorianus G u tm ann . def. Lector gymn. Gaudiosus Zega. quibus anno 1785 sublatis. „ Generosus Suchy. Auanias Vračko. „ „ „ n n „ „ „ Leo Žugelj. dom. Ex Custos et Guard. AngeliuuaM elinik tert. Prof. a Matliia Comite a T urri in proprio fundo unacum Ecclesia extructus ac dotatus. A n n u n tia ta m cum instituto domest. et discret. FF. iterato Defin. et biblioth. „ „ „ Camillus Černuta. P. emer. REFORMATORUM Conventus C astagnavizsae p rope G oritiam ad B . Fulgentius Trafela. „ Gotthard. Mag. Praes. Lect. „ Stanislaus Skrabec.

III. M in o r u m S . Conf. Ambrosius a Krainburg. L. a Trautmannsdorf. « Fabianus ab Unterkappel. Sigisfridus a Graecio. . P. Cruce p. M* V . Mag. „ Angelicus a St. P. O r d in is F F . Aegydio. CRUCIS PROPE HAIDOV1UM ad II. Gervasius a Chiopris. Ecclesia cum Monasterio ex eleemosinis diversorum Nobilium Goritiensium a Capucinis Venetis anno 1591 aedificata. A. Raphael a Locopoli. Cur. Minister Provincialis. Seo Laic. Vito. Rudolfswert. P. Cajetanus a St. „ „ „ Prosper a Stcphanus Seraphinus Hilarius a F ratre s laici : Wolzana. „ „ Donatus a St. Ilort. Jun. « Nicolaus a St. Sacerdotes : R. anni. V. Mercin p. Seraphinus a Muggia. L. Radkersburg II. IV. Y. Discret. Def. A u g u stin u s a Salò. F r a n n is c i S e r a p h ic i CAPUCINORUM P r o v in c ia e S ty r ia n a e . Fr. ital. Gelasius ab Oberfeld. Clerici theol. LL. Cono. A. Ju n . anno vero 1609 exo­ rienti Provinciae Styrianae resignata est.. M arcus a Goritia. Polland. F ratre s laici: F r.40 II. cui. P . a Sachsenberg. „ Hilarius a Doebernik. IV. „ Albertus a Tauplitz „ „ Eduardus a Rudolfswerth „ Fr. Constantinus a Morska. P. Michael p. V . Inst. Coq. P. Conf. W alburga. Guard. in c o e lu m A ssu m p t. Couveutus Goritiae ad B . I. anni. hortulanus. Petro p. Ecclesia cuni Monasterio aedificata est sumptibus Comitis Friderici ab Attems anno 1637. Conf. anni. Discret. « David a Luttenberg. Ian. Sartor.. Vie. Angelus a St. Janitor. Luttenberg. Studentes : P. « Quirinus a St. cui. . ital. Cherubin ab Hatzendorf. Sacerdotes : R. Erlachstein. cui. Inst. « Crispiuus ab Ilochenegg. M a r ia e . « « « CONVENT AD S. Ioquis. Guardianus. R. anni. „ „ Coelestinus a St.

„ Clara Ambrosi. Protocollista. Graecii 1863. Pharmacop. U r s u la e fundatura anno 1672 subsidiis plurium benefactorum. 1823 — Ordinat. MONI ALES O r d in is § . septembris 1851 — Ordin. die 29 augusti a. „ „ U rsula Defeo.. gen. „ „ J o a n n a S akenreiter. c. publ. C hirurg. Consil. „ F ructuo su s Mayer. jub. nat d. d. 2 augusti 1874.P r. 8. d. „ Antoninus Šlapak. nov.. sacrist. Fr. „ Maria Scholastica Corgnolan. 1837. „ Josepha Teresia de Codelli. pan. Julius Buffoli — Isien. Sacerdotes societatis Jesu. 13. decoratus. 17 oetob. 1837. et Sp. „ F a c u n d u s Lipansky. Oeconomus. „ „ Carolina R upnik. „ Innocentius Dohnalek. F F . Conventus a Vito libero Barone Delmestri anno 1656 fundatus est. ja n itr. „ Privatus Sussmann. „ Largus Jiranék. M o n a s te r iu m G o r it i a e a d S. d. Presb. U r s u la e . „ Emericus Eder. „ Honoratus Bottegaro. d. dipl. laic. et mag. praef. et ordinis coronae Boruss. Ord. et Definitor Prov. septemb. aurea cruce merit. Presb. jub„ Josephus Roncaglia Mutin. approb. Joannis de Deo iu N o so c o m io c iv ili G o r itla e . Cellarius. P. d. actualis. „ Maria Josepha de Finetti. vestisp. Fomjnl. r. 1805 — Ordin. praef. dom. „ „ Nepom ucena Baschutti. „ „ Ju lia n a F errari. 23. Assistens intirm. dec. Eques. Stud Theol. sac. imperiai. 18. Subprior Conventus. „ Gordianus Tuzar. prom. 1814. j! Aloysia Seraphina Sušnik. vestisp. curat. j a n itr. Assistons intirm. P. Ordinis Franc. m ag. sac. M. Assistens iufirm. Joannes de Deo Sobel. „ Longinus Pridal. . Sac. Ord. Laetus Bernatek. mag. „ Michael Tomasetich — nat. anni III. septembris a 1857 — Super. » „ A ugu stin a Loy. et oculist.l8 7 7 . „ Antonius Banchich — natus d. Insp. procurat. Presb. Maria Aloysia In g e ri. Inf. Jos. G o r. „ Laurentius Vuga.41 I I I . Superiorissa „ A ngela Francisca Pellizzoni. schol. sept. Misericordiae S. intirm. nat.. aegr. Prior Conv. — nat. I V . Vocalis I pro Cap. 29. .

„ „ Mathildes M aganja. „ „ Martha Lak. novit. mag. coq. S. „ „ Victoria J am sik .sa Isidora Fuetsch Vita Merani Hugolina Biber Bianca Frissanko Petr. mul. assist. Lamberta Lieb. „ „ Alphonsa H oenig. coq. Maria Rosalia Zelger. „ „ P h ilu m en a Crossatto. cul. „ „ Josephina Giugovaz. „ „ Coelestina De Santi. Sup. assist. lab. mag. V i n c e n t i i a P a u l o In ptochotrophio civili et nosocomio mulier. alumo. culin. „ „ Caecilia Bramo. lab. Cajelana Martinelli „ Heriberta Major „ Cupertina Corazza „ Coiouata Wolf „ Amauda Matt „ Alberica Gruber „ Protasia Malin Novitiae : Cesarea Anseimi „ Hiacista Fritz u Consolata) Valentin „ Evodia Vidig. Ischy Ivolina Mersa Herminia Belotti Annacleta Ferjancig. „ „ A ngelica Cigoi. „ „ Jacoba Depangher. lab. alumn. Goritiae. m ag. assist. „ „ Cordula Rejic. sacrist. assist. sutr. Redemta Steffli. „ „ Gabriela Quarantotto. „ „ Monica E rm acora. mušic. M. mag. assist sacrist. assist. SORORES CHARITATIS 1. „ „ „ „ „ „ „ „ * C o n g r e g a t i o n i s S. „ Sorores laicae: S. „ „ M argarita K rainc. „ „ A gnes Dorfel. peni. „ Magdalena Beckar. infirm. „ „ Veronica V o g rig . m u l. g ra n . „ „ „ Saveria Giugovaz. „ Dominica Delpin. assist. . „ „ Theresia Mirsky. valetud. celiar.42 M. mag. Alcant. „ „ Salesia Schrej. „ „ Gertrudes Kafol. „ „ Bernardina Tomasetič. „ „ Baptista Zecchini. vestisp. cust. mag. Sixta Pedot. mul. „ Anna Maria Klette. „ „ Angela Philippovich. mag. „ „ Archaugela Depangher. m ag. „ „ P ia K lam m a. mag. „ „ Othilia Paulin. S. assist. mag. m a g . sarcin.

S. et curae rei domesticae per turnum funguntu 2. Marij Augustina Wiethaupt. Asyl. I. „ „ Josepha Doliac. Superiorissa. Aquilina Walcher „ Siranda Staffanatscher | S. In Orphanotrophio puellarum Goritiae. Domus a Coma. „ „ Pomitilla Wagnest. pauperes dictae de „Notre-Dame“. S. „ „ Virginia Zalateu. Cunigunda Vonklausner | Sorores schol. S. Maria Bernardina Poletti Costanza Rizzoli „ „ Ida Calligaris Letizia Fagotti B „ Annuntiata Felcher Salome Dalprà Barth. Maria Caecilia Piacentini. „ „ C&cilia Zengerling „ „ Pia Deininger „ „ „ Salesia Popp „ „ Ioachima Marchi „ „ „ Sales Seither „ „ Alexia Scartezzini „ n „ Geltrude Lugnani. Josephi. Vicaria. „ „ Urbana Wagner „ „ Francesca Cola ulti „ „ Vicinia Visintainer „ „ Stephana Seidl Sorores P ro v id en tia e Cong. Degiampietro „ „ Clara Bertoldi b „ Antonia Gadenz Petronilla Sicheri Tomasina Capraro „ „ Juliana Brezzel . Bartholomea Ferrai.Sup. Directrixj S. Maria Emanuela Gessler.43 Officio infirmis assist. Generosa Dam etz Theresia Pettana Bernarda Kiinz Bonaventura Oandioler 3. S. I n Istituto educationis sublimioris puellarum. S. „ „ Elisabeth Eccel „ „ „ Anna Obersnel „ „ Ioh. anno 1866 Cormontii fundata. Bapt. S. Dellai „ „ „ Fintana Riedl „ „ Basilissa Spittlbauer II. schol. S. Sup. „ „ Helena Zuccoli. praef. „ „ Adelinde Seitz „ n Michaela Goriup. Maria Tatiana Schwarz „ „ A m elia Meierle „ „ Bruno Thoma „ „ Fortunata Zampiero „ v Palmatia Hellrigl „ Josephina Visintainer „ „ Emma Gschwendtner „ „ „ Antonia Pegoretti. Nov. In Rudolphino S. E rnesta Strassoldo-Locatelli et aliis Benef. Cajetani. S.

6 rum Eccl. . . Petri 3 1— 13 — Canalis 9 7 3 Tuimini 8 — 2 3 Circhinae 2 4— okJ — 1 1 Ampletii 4 2 6— 2 Caporetti 4 5 2 5 — černicae 7 4 1 11 — Komeni 3 11 1 2— Duini 11 4— 4— Montisfalconis 8 4 1 6— Gradiscae 7 10 1 6 1 Lucinici 7— 7 3 11 Cormnntii 2 1 10 6 — Visci 12 11 — 2 3 Flumicelli 7 2 113 107 16 110| Summa 45 Ex his vacaut . 11.1 Benefic. . 15. cathol. D e c a n a tu s Benefic.44 C onspectus gen eralis 1 Sacerdotes in cura animar. 0 Conventus curati . 9. n d n n » extra „ pensione donati et quiesc. in Dioec.S ci u 2. huj. 8. 6. . . et Eccl. 5 4 1 5 — S. 3 8 7 2 0 Sanctuaria . in n . filial. 16. . 3. N um. 7. i I ci (X. . | S £ a. 10. 13 10 6 4 2 Goritiens. 13. 3 — Conventus non c u r a t i . 4.rus animar. Cleri saec. 12. 2. . 3 O CO o N. extra n n n j) „ simplices n Summa totalis Sacerdotum 1. B ene a> . 14. 5.. Archidioec. . roman. 31678 18 2 8 10 11410 12 17 1 4 2 6 9 16 18 24 21074 7857 9 10 8552 7 5 6928 10 10 16 14139 13 17296 21 16 9144 13 9 13 14115 21 10732 16 10 17362 20 20 14035 20 26 8207 10 18 18504 23 11 233| 257 228678 2 2 2 3 9 — 247 261 19 3 34 2 6 325 : . Summa Sacerdotes alia munia obeunt.

. . Vic. G oritiae 26 4 30 4 7 Sor. Coop. . Novem. . Crucis FF. Capuc. r e li g . 3 1 1 10 12 Goritiae 22 8 28 Soc. „ P ah or Iosephus. Biljae . sac. .Conspectus status personalis Religiosorum Sor. . Goritiae PP. Par. Provid. Maji n „ Augusti Septem. „ Peršič Franciscus. 30. . 19. 21. 23. Montisfalc. Conventus Monialium c3 s s co 3 PP. „ Leban Iosephus. . n . Char. . Martii 1887 » . par.. Pauper. 28. . ad St. pens. Goritiae 7 17 7 31 S. „ Machatschek Franc. Par. „ Scbauli Iosephus. Vicarius quiesc. Cantiani . Vičar. schol. D. Schol. . laicael Novitiae | Conventus Sacerdotes! Clerici Laici 1 Summa O r d in . „ Tribusson Ioannes. „ Olivo Antonius. P. . 23. T. pens. Vicarius pens. castr. pens. 18. Utili Petrus. Castellani Domin. Miser. Cap. I 59. Cormontii 75 Universim 27 17 17 94 11 13 118 SA C ERD O TES q u i a n n o 1 8 8 7 i n D o m i n o o b d o r m ie r u n t e t p i i s c o n fr a tr u m v iv e n tiu m s u f fr a g iis c o m m e n d a n tu r . pens. . in Sedlo „ Leskovec Mart.. „ Starmann Steph. Sac. „ „ „ „ » . Mctr. „ Rijavec Blusius. 1 Sor. Par. .. Eccl. Batuje . Goritiae „ St. . . 22. 3. Ord. Ursulae Goritiae 29 11 3 43 6 8 6 20 Sor. don. JE S U G oritiae 5 Universim 22 26 5 Sor. Franc. „ Fiegl loau. n » „ n „ April. defic. D . M o n ia li u m e t C o n g r e g a t io n u m . Sac.. 28.

R .. M aji n 7Ì » 7) 1 0 . ad p rop . 2 4 . Sac e rd . l88tì N. N ov. .. „ „ F eb r. fid. Aug.. „ pro S ocietate L eop old in a ..o 1891 in m argine numerandi sunt. dd.. i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O B J E C T U M Copiae m atricul. R ationes ecclesiarum anni praec... ad m entem lit. arch . 7) . 15. sed subscriptio S acerd. adhaerentium etc. in A frica centr. R elatio super sch olis. e t qualif.. *] A pogrupha co rro b o ran d a su n t por suoript.. contingens aliaque notanda pro com pilatione schem atism i D io e c .. parochial. ab a d m . Cleri.. N um erus animarum D istrictu s us­ que ad 3 1 .. „ pro s... ac sigillum rosp.-W erdenb. „ Sem inario A rch..46 R elation es periodicae e t o b la ta .. N. progr.. Item in posterum actus m atriculares ad praescr. cur. ab Offis dee. 28. Ju lii 18G 9.. T axa pro R evision e rat.. dd. super p ersol. nec non super mor. anni praeced. E lem os. Oct.. ac u lto ­ rius non licet in Itubr..*) R elation es de Conv.. P a r.. 5} 1. „8 u b so rip t. P ra e s e n ta tio n is epocha m ense Januar. relig. Sepulcliro „ pro C hristianis in O riente . D e c a n is O r d i n a r i a t u i e x h ib e n d x . collat.. eccl. decan ales. R elatio circa v isita tio n es canon. e fund. p er extensum adponenda est..“ signare „item “. past. e t A p ostatis. M issarum Congr..

. Mense N ov...................... (Italico. incolarum ex Regno: Belgico. ad matr.. oinn. Testimonia pro aut ex Regnis exteris debent ab Ord.. adolescentulorum a 1...... parocho loci nativ... 31. an.. milites act.. Tirolcnses et Voralbergens.. usq.......... Satini..... Hungari. mors juvenis mil......... Statim .. 23 an....... nat. indigent: Bavari...../ Off....tui. ad t i r o c i n i u m .... def.. mil.. Judicio Omni trim ..) per subseq... pop. annunt... cum tab (aut neg. et Oftic.... e Regno Bavariae.. et Mort. Hungarico..).. Item Bapt. 23 an. ad vaccin... politicae pubi.. 30.. Annunt..... Data nuni. rei. infantium a 1.......... Maj.... redit. masc. (postales)...... et D istrict. et matrm..47 A Parochi: si omnibus a É .... cura... ppi.. Jan. camera!...... et mort.. matr..... pro temp... pubi. ante 11 an.... Parocho ppr. (juv. copulationis causa evidentiae militiae... Dee... anno vicennium compì. iueund. poi. Extract.......... praes. mens. vigil.... B a v a r i c o .. . m in or.i M ilitibus limitaneis exhibeatur ex Off. nat. Aununtianda est mors secuta: Omnium pensionatomi«... e t militis limitanei (Laudwehr) Com.. mutat.. cop. V Tabellar. ad revacc. seq....tui... Oom... curali! exhibenda et o b serva n d a : Siivj.ti Statim ... a parocho non pp r. (finanzwache)...... Cop.. m i­ Statim .. a elapsi usq.. Consens.. disciplinae (Gensdarmerie).. et Carniolenses.) Wùrtemburgico. Cap. obligati...... (et ex Helvetia mort...... natorum) ... (item et illeg.. Itali.. Cap... M edico. cust.. Oftic.. Extract.... Nati et def... junct...... legitim.... Mense Maj..... orani trim. Apr...... nat. 01'fic.. pol. infra aet. pens.) in A u s t r i a .o testim. legalizzati. litis vagi... Extract.

816 18 Apr. Gor. Gor. 845 17 Sept. e fan. Gor. e S. 833 23 31 Aug. sil 8 2 15 21 21 21 24 25 22 2 27 22 24 19 3 28 2| H 9 24 22 7 Aug. e Deskla Boschi Joannes. e Tolmino ♦Castellani Domin. 852 5 Apr. P etr. Dioec. 843 28 A ug 834 10 Sept. e G oritia ♦Avian Michael. 884| 15 Aug. 857 7 Sept. 828 15 Jan. 861 28 Sept. Ital. Gor. Mut. 87. e K reda ♦Centazzo A ngelus e G oritia C eriani Jos. Sept. Gor. e Canale B euk Joan. Gor. 840 15 23 Sept. Carn. 814 31. Gor. Gor. 867 33 Sept. 864 26 Sept. A n d erlig Jac. e K am nje B attain o Joannes.. &39 4 I Maji 868 6 Mar.14 Sept. 85233 17 A ug. e Circhina ♦Božič Petrus. Gor. 888 18 Sept. 858 4 Feb. Ital. e Circhina ♦Bizjak Jac. Cognomen et Locus N ativitatis ♦Abram Joan. 872 27 9. Jan. 35 28 Febr. 849 21 Aug. 826 8 Nov. 859 21 Sept. 818 19 Jul. 865 32 12. Sept. 813 21 Dec. 837 20 A pr. C antiani B raidot Joan. 818 26 Maji 845 30 Mar. 874' « 24 Jan. Yen. 846 20 Jul. Oct. 845 30 Maji 841 29 Oct. 829 9 Oct. Gor. Gor.45 Jun. G or. Thomae B ressan Stepli. Gor. Gor. Gor. e Canale ♦Carli Aloysius Gor. 884 15 21 Sept.. Sont. e G abrija Blasig And. e Vernassino ♦Bodigoi Ant. ex Joanniz ♦Cnstelliz Franciscus e G oritia ♦Caucig Jos. 844 j33 Nov. 842 34 Sept. Gor. e G radisca ♦Caneva Jacobus. 870 30 Sopt. e St. 844 1 Sopt. e R utars ♦Bolter Michaél. e Kal ♦Brezovžčik Andr. 876122 Sept. 868 24 Sept. 851 ( 4 21 Sept. 880 3 Mar. 842 1 Febr. Gor. V iti N atus 18 Maji 813 13 Oct. 873 15 31 Febr. 845 2 S ep t. e V ersa B resausig V alentinus e G oritia Brezovžčik A ndr. 846 20 Jan. Gor. e Cormons Božič A ntonius Gor. e fan. 836 24 A ug. 851 O rdinatus presbyter ab £ 22 Sept. Gor. 838 2 Jun. 823 12 Jan. 842 25 30 Aug. 8150 13 Maji 815 25 Jul. sen. 852 16 Maji 833 24 Jan . S. e Tupelče ■*Alpi Dominicus.. 882|17 Sept. 837 17 Sept. 847 7 Mart. 835 11 Oct. 841 21 Mar. e Cormons ♦Bratina Aloysius.. Gor. 870.858 28 a ug. e Forlì A m orotti Franciscus. 810 8 Febr. ♦Qerin Thomas. 848 20 Ju n . 876! 7 20 Dec. 854 15 N ov. e M entilo ♦Ceket Franciscus Gor. Gor. e Schonpass ♦Ballaben Jos. 884 3 l)ec. e Viscone ♦Cargo Angelus. 880 8 24. jun.. Mauri B erini Leonard. Gor. 839. 842 24 Sept.r)! 1(> . e Ronchis ♦Berlot Ant. 846 29 Nov. e Brum a ♦Bandel Blasius. Gor. 844 9 Jun. S. 814 8 Jul. Gor. Gor. e Podgora *Bandeu Franciscus e Goritia B atagelj A ntonius. Gor. e Zaverh B ruchiotti Mich. 8(52 4 Nov. 800 20 Jan. 869. e Cormontio ♦Baiz Jos. e Podgora B ressani Joan. 83525 Sept. e Circhina ♦ C erv A ntonius. ex Ustija ♦B ratina A nt. 861 8 Sept. e Grahovo ♦ Cerv F rancis. Gor. 870 21 Feb.48 Index Persollarum. Gor.. ex Azzida *Baubela Carolus. 860 25 7 31 26 22 1 30 Nov. e Circhina Braida Domin. * Asterisco signati confratres sunt sodalitii a mutuis sacerdotum subsidiis (Pio Sowcgno). Ital. 844 25 Oct. 877 34 Sept. Gor. e Zabije Cencič Michačl Gor. 810 5 Jul. Gor. e Ronchi Blazutič Joan. Gor. 862 o Jun. e Villa Vicentina ♦Bensa Stephanus. 868 7 Mar. 815 12 17 24 14 18 Oct. 868 29 Sept. 872 25 1 Sept. G orit. e Monte S. Gor. 821 3 Oct. 854 26 Sept.

829 25 Feb. 844 20 Jun. 841 20 15 Nov. 814 2 Map 849 1 Maj. 820 16 Jan. 860 23 16 Jan. Gor. 862 15 Jan. 884 34 1 Aug. 807 26 Aug. e Mont. 824 27 Jul. V iti C ettul P etr. Gor. e Scrutto Faini Dominicus. 855 35 19 Sept. Gor. 857 25 21 Sept. Gor. 830 16 Feb. e F a rra F u rlan i A ndr. 829 19 Feb. 851 10 10 Aug. 849 34 7 Apr. Gor. 825 16 Oct. 868 3 26 Aug 877 18 15 Jul. Gor. Gor. 836 31 Aug. e Monte S. Gor. 818 28 Apr. e Muzzana ♦Denissa Josephus.. 828 14 Mar. e Lucinico De Stefano Aloysius. Gor. 844 18 Apr. e Podmevec ♦Goljevšček Franc. Gor. e Quisca C utini Joannes. Gor. Gor. e Goritia Feltrin Joannes. Viti Ferfolja Andreas. 884 33 26 Mar. 845 13 Jul. Gor. 867 7 21 Sept. Gor. Gor. et S. P etri ad Sontium ♦Furlani Jos. e Lauzzana D iak A ntonius. 863 6 31 Mar. 826 30 Ja n 840 13 Oct. 848 9 Aug. 842 20 Dec. 873 19 1 S ept 872 23 22 Dec. Gor. 860 33 22 Sept. 868 10 7 Jun. 848 2 Jan. e Tapogliano Comuzzi P etrus. 838 4 31 Aug. e Dol. Gor.. 850 25 21 Sept. Bapt. 827 14 Maj. Cigon Carolus. 853 14 15 Jul. e G oritia ♦Doliak Jac. 829 17 Sept. 869 28 18 Sep. e Reifenberg Fabiani Joan. e Cormons Fon Jacobus. e Cer vignano Cibif A nt. Ven. e Cprmons F aganelj S tephanus. e P odgora Delpicolo Joannes. 847 32 21 Sept. Gor. 854 33 22 Sept. 845 13 Aug. 851 ó rd in atu s P resbyter tč rt a. e Kobdil F'abris P etrus. e Bilia Delconte Joannes. 824 10 Mar. 811 20 Jan. e Libučina ♦Gergolet Jos. Ital. 846 33 21 Sept. Gor. 832 31 Oct. 867 22 19 Sept. 873 19 24 Sept. 874 6 . 873 96 30 Aug. e Jamna Filipič Joan. Gor. 822 21 Map 832 25 Jan. e Kobdil ♦Fabian Josephus. e G oritia ♦Cumar . Gor. e Solkan ♦Grbec Joannes. e Kanal ♦Golob Josephus. e Pulmino Golja Jos. Gor. Gor. 825 24 Mar. e Komen Golia Jos. 860 30 21 Sept. Gor. e Moraro D ottori Joan. 853 20 21 Mar. e Goritia Comar Joannes. 852 30 21 Sept. 843 27 2 Nov. Gor. Mar. e Lestizza Concion A nt. 835 21 4 Feb. 844 45 25 Juli 851 8 15 Sept. It. Gor. 827 22 Mai 855 9 Nov. 853 10 21 Sept. Italus *Čivek A ugustinus. Gor. 868 33 30 Nov. 824 4 Oct. e Cormons Fiegl Joan. 854 24 22 Sept. e Ronchi ♦Dugulin Joann. 852 30 Mar. Danielis ♦Cleri Fraceiscud. e Doberdob ♦Godnič Josephus. Gor.839 4 Aug. Boh. 839 7 Apr. 860 30 Mar. e Škerbina F abiani Aloys. 825 9. Gor. 836 11 Dec. 865 25 18 Sept. Gor. 850 31 21 Sept. e D ornberg ♦Gaberjevčič Jos. e Vojščica ♦Feriat Joan. St. 875 19 31 Aug. Gor. 854 31 21 Sept. e Doberdob Ferfolja Jos. Gor. e Gargaro ♦Flapp Joannes. e Kobdilj N atus 18 Apr. 804 14 Sept. 12 Sep. 842 4 Jan. 833 20 Jan. e Volče ♦Franzot A nt. 866 13 29 Aug. 848 17 21 Dec.49 Cognomen et Locus Nativitatis *Červ Joan. 878 *»• 31 A ug. 88-» 14 21 Sept. e Peuma Filip Dominicus. 818 10 Sept. e Plave . 840 18 Jul. 858 18 19 Dec. 834 12 21 Sept. S. e Brazzano Delkin Franc. Gor. 861 31 Jul. Gor. e Salcano C ostantini Dominicus V enetus ex Utino ♦Cullot Carol. Gor. 814 12 Nov. 874 22 17 Aug. 849 2 Jan. Gor. Gor.. Gor. 874 9 21 Sept. 353 8 21 Sept. Gor. e Brum a *Corsig Mich. e Sam atorca ♦Donda A ntonius. Gor. 845 1 Aug. e G oritia Cum ar Car. 867 24 28 Aug. e Cormons Farfoglia Joan. Gor. Nep. Gaberòéik Simon. Gor. 845 25 Mar. 830 7 Jul. 836 27 21 Sept. Ital. 867 18 23 Sept.Joan. e V ertojba ♦Faidutti Aloys. 830 25 Jun. 847 24 15 Sept. 851 24 Feb. 839 11 Dec.

Laur. 824 22 Sept. e Capriva ♦Grusovin A nt. 874 !28 9 Apr. 830 7 23 Mart. Gor. 841 19 Sept. 851131 26 Oct. Sept. ex Idria H eb at F ranc. e Obloka ♦Kolavčič Joan.. e Renče H valica Ant. 846! 31 Aug... Cam . 6 Ju n . e Ronchis Latis ♦Harmel A dolphus. Jun. 867 19 29 Dec. Lab. 869J 20 23 Nov. Maj. Gor. o Banjšica ♦Kumar Joseph. 8311 21 Sept. 863 19 3 Mar. 825 21 Sept..e Smast Libušinae •Kadenaro Jos. Carn. Gor. Gregorčič Simon sen. Gor. 861 26 Maj. e S. Gor. e Libušina. sen. e Caporetto K ravanja Andr. 849 27 2 Jan.50 Cognomen e t Locus N a tiv ita tis ♦Grča Blasius. e Ponikve •K očevar Jos. e Deskla •K oderm atz Franc. U 25 Dec. 857 10 28 Sept. 853 18 Sept. e Goritia Guerini Job. Gor. Gor. 806. Gor. 858 12 11 Aug. 867 11 10. 829| 21 Sept. 800 8 Sept. 868 10 29 Nov. e Čep ovan K eber Ant. 8311 21 Sept. Nov. 875 6 15 Oct. e Vipulzano Kerkoč Steph.. 850l 20. 879 1’ 27 Mar. Gor. Gor. 839.. Kos Simon. e S.. e Goritia ♦Kociancič Nicolaus e S. 856 5 19 Maji 853 27 Aug. 832. 868 7 Ju n i 884 22 5 Oct. 8681 4 3. 847! 24 Sept. 15 Sept.. 21 Sept. Gor. Gor. 855 18. 842 15 Jul. 850 22 .. e Selo.32 8 Jan. 814 22 Sept. 827l 21 Sept. 850 21 1. Ital. e Laze ♦Kokošar Joannes. 851 4 5 Aug. 854 7 12 Sept. e Reifenberg Kokelj Georg. Sept. 876) 13 16 Feb. Gor. 845. 823 21 Sept.849. 855 18 Nov. 849' 30 Aug. 885 l4 4 Dec. 866 9 21 Oct. Gor. Gor. 872. Gor. 21 Sept. Carn. ex Ampletio ♦Kravanja Malh. 851 23 30 Oct. e Caporetto Juvančič L aur. Carn. 853 7 30 Mart. 823 22 Sept. Sept..30 30 Maj. e Podmevec Jeram Jos. e K ern ♦Gregorčič A nt. 853 27 Aug. 844 20 Oct. Gor. e čepovan •Kafol Steph. Crucis •Kodelja Jos. e G oritia •G rusovin Joan. e Poče Jereb Joachim . e Vrsno Lib. e Volzana ♦Kramer Philippus. Carn. e Capriva Grioni P etrus Gor. V iti Vip. Kodrič Francise. Gor. P etri pr. Schbnpass N atus O rdinatus ha P resbyter [<£ 27 Sept. 868 13 26 Aug. Sept. Gor.. Gor. ex Amplet. Gor. 876i25 21 Feb. 873 16 24 Feb. 860 17 Aug. 804 7 28 Apr. e V ertoiba Jekše And. 874. 870 16 8 Jul. e Tolmino Ja rc Jos. Gor. e Gojače Klobovs Joan. 873 18 14. 846 6 Sept. 847! 31 Aug. e Goritia •Grusovin Jos. 856 26 27 Oct. 852 10 Jan. jun. Gor.. 825. 876 jU 26 Apr. Gor. 828| 21 Sept. Gor. 880 14 26 Oct. e Hòflein G regorčič A nt. e Preska ♦Košuta Franc. 832 21 Sept. Gor. Gor. 845' 7 Mar. e Breginj Kafol Franc. Gor. 850 31 A ug. e Lak Kobal P etrus. Gor e Capriva •J u g A ntonius. Gor. 16 18 Dec. 838! 16 22 Aug. Jos. Grioni A nt. Mart. Gor. e Solkan Ju h Joan. 846 18 Sept. e Dcutschruth ♦Kosovel Jos. Jan. 873121 21 Oct. Gor. 853] 16 Mar. e Gradisca ♦Kodermac Stepli. 881 19 27 Jun. 852 ?22 24 Dec. 840 7 Apr. Gor.. 841117 24 Jan. e S. Carn.840 24 Sept. Gor. e Roncina Ilovar F ran c. 884 16 27 Feb. 846j 8 19 Feb. 871 9 17 Jan. 816. Sept. 833J 25 Feb. 8 8 0 iI 2 23 Nov. 21 Sept. e Moste pr. e Reifenberg Kodrič Joannes. K ošar Franc. 834 22 Sept. 879:20 24.S56 20. 88018 1. Gor. •K um ar Joan. •Jarec Joannes. 18 [3 Apr. e Goritia Jordan Eugeuius. 8211 21 Sept.845l 30 Aug.. 870 10 25 Dec. Gor.1 Sept. Gor. 86114 28 Sept. •K odre Joann.. 13 Febr. Gor. Gor. 824. 8511 18 Sept. jun. 847| 24 Sept. Carn. 864. e Peuma. 8871. e Cirkno •Jordan Andr. 883. 876 18 1 Jul. 21 Sept. 858j 3. e Sedula ♦Kranjec Franc. Nobulae ♦Kragelj Jos. 848. 19 Sept. 8511 27 Aug. Gor. e Vrsno ‘Gregorčič Simon. 881 17 11 Oct.

858 7 21 Sept. e Barbana 29 Apr. 874 25 24 Jun. 813 ♦N ardin Franc. 848 Muli on B arth. 842 11 20 Aug. 859 ♦Moškat Franc. 836 Leban Andr. e fan. e Podlaka 14 Sep. 848 ♦Pahor Ant. 865 23 24 Sept. 820 Marušič Joan. 833 18 21 Sept. S. Gor. e Pliskovica 23 Aug. Ital. Gor. Aug. 851 8 22 Sept. 849 20 21 Sept. 824 Miani Jac. 841 19 30 Aug. 815 Macorig Claud.. e Goritia 8 Nov.. 845 20 21 Sept. 840 29 21 Sept. 879 19 21 Sept. Gor. e Goče 3 Nov. Gor. 841 Mantoessi Joannes. 841 Manzini A ntonius. 840 10 Dec. Sept.. e Crauglio 28 Jan. e Gradisca 7 Dec. 816 ♦Madon Blas. Gor e Ckiopris 12 Apr. 1882 18 21 Sept. Gor.51 Cognomen et Locus Nativitatis N atus 15. e Volče 29 Jan. 806 Olivo Ant. e Salcano 2 Apr. Carn. Gor. e Kojsko 11 Nov. G or e Uomaus 24 Sept. 851 Leban Jos. Gor.848 24 22 Sept. Gor. Sept. Gor. 820 Malič Ant. 845 ♦Leban Franc. 826 M ighetti Carol. 846 30 6 Sept. 883 25 22 Sept. e Ranziano 16 Sept. 849 6 21 Sept. 817 Merzina Georg. e Jam lje Ordiuatus ! tb Presbyter |p2 20 1 23 24 24 24 29 31 22 23 21 Sept. 809 Marizza Ant. e Gabria 1 Apr. Nov. 829 Mašera Jos. Sept. Carn e Vipacco 27 Jan. e Carniopoli 12 Mar. a Cervignano Lukaskevič Julianus. 812 ♦Logar Jac. 833 ♦Milost M artin. Gor. Gor. 809 ♦Merzina Franc. 848 ♦Kurinčič Joan. 806 ♦Okorn Fidel. 861 33 24 Sept. 862 30 21 Sept. 859 Murovec Joannes. Gor. e S tra d a di Castions 10 Mar. e Podmevec 19 Jul. 847 8 20 Aug. 853 9 21 Sept. Gor. Gor. 845 30 23 Seot. e Caporetto 27 Maj. Gor. ex Idria 26 Apr. Gor. Andreae 14 Jun. Aug. 842 11 29 Aug. Carn. 849 8 21 Sept.. e černiverh 11 Jul. Andreae 1 Maj. S. e Haidovio 12 Sept. Gor. 807 Lovisoni Jac. 837 L azar Ant. e Goče 5 Jan. 879' BS 872.. 847 34 21 Sept. Crucis 17 Jan. 821 N au u tti A ntoninus e G oritia 15 Dec. S. Gor. Gor. 847 ♦Lužnik Franciscus. 833 4 20 Sept. Carn. 854 •20 24 Sept. 840 30 21 Sept. 831 45 27 Aug. Gor. e Novake 10 Mar. 866 17 9 Sept. Carn. 830 Mozetič Stephanus Gor. e Ruda 18 Oct. 868 11 21 Sept. Gor. e Merna z4 Mar. e Podmolec 30 Jul. Ven. 876 21 . 844 23 22 Sept. 14 Oct. 824 ♦M achatschek Franc. 852 ♦Marinič Franc. e Gargaro Mondini Joan. e fan. 886 17 19 Dec. 823 ♦Lusnik Franc. Gor. e Kobdilj 22 Jan. e fan. Gor.15 864 9 870 9 875 45 873 8 874 45 837 19 835 33 25 19 Sept. e Gor. e Brum a 17 Mart. Gor. Gor. e Foliano 16 Oct. e Moraro 27 Jun. 836 K uštrin Joan. e Verhovlje 12 Jan. 819 Marcovig Ant. Sept. 824 Makuc Ant. Carn. Gor. Aug. Gor. 833 25 20 Dec. 815 M arzolla Jac. 871 14 21 Sept. Gor. e Černiče 1 Feb.. Sept. e Podbiela 20 Mar. Gor. Gor. 828 ♦M arega Ant. Gor. 824 M ichelluti F ranc. 852 ♦Mosur Andreas Gor. 847 ♦Leuardig F ridericus. e Tulmino 24 Jul. e Livek 8 Nov. 27 Apr. Ven. Gor. 853 25 29 Aug. Ital. Gor. 845 ♦Lukežič Joann. Polonns 18 Maj. e Salcano 24 Apr. Cordovado 31 Dec. e Quadruvio 14 Apr. 845 Leskovec Mart. 828 ♦Marušič Andr. e Lokvica 22 Oct. 823 ♦Marušič Jos. 850 34 23 S e p t. 17 860: 28 864 . Gor. 822 Oblokar Mich. 844 24 21 Sept. 815 ♦Mosetizh brane. Sept. e Brazzano 10 Sep. Gor. 833 Menegazzi Fridericus. 875 18 20 Aug. 850 45 21 Sept. 860 Maran Barbanus.. 856 Kumar Ludovicus. e Sedula 13 Oct. 874 6 22 Sept. Sept. 850 ♦Mahnič Ant.. ex Idriae Bačae 9 Maj.

8 5 17 4 Maj. e S. Gor. 826 22 Sept. Viti Pirich Mieli. Gor e Nogo redo •Rjavec Rlasius Gor.. 867 13 10 Jul. Gor. 803 2 1 Sept. 853 26 Aug. Gor.los. P etri Slokar Joannes. 881 17 Ang. e St. 881 29 Aug. Gor. 8 j 6 8 Oct.. c Verh Natus 14 2 4 21 1 5 8 12 19 16 25 2 13 O rdinatus i ib presbyter |£ Feb. Oct. 863 . jun. 820 21 Sept. Gor.. Gor. e Kamnje Slunder Joseph. Viti •S avorgnani de Vinc. Apr. e Skerbina Pipan Ant. 848 13 Sept . 820 23 Sept 848 28 23 Jul. 818 28 Jan. 886 11 23 Jan. 870 19 11 Oct. 841 15 Jul. 865 23 9 Oct. 868 18 19 Jan... 847 22 5. Gor. 847 8 7 Jul. 810 20 Nov. 877 0 5 Jan. 878 32 25 Mar. Gor. e S. 842 8 5 Aug. 857 9 Sept.'9 Aug. e Goritia Pervajne M artinus. 842 13 Sept 823 23 Sept. c Salò •Sedej Franc. 884 33 > 23 Apr. e l'ano S. e Visco Pavisic. Mich. 883 1 4 23 Apr. a) Graetio Rovere Ant. 847 10 9 Dec. Carn. Gor. 848 33 11 Jul 853 27 Aug. 8til 28 Maj. ex O ntaniano •R ubbia Vincentius e Goritia •R u ter Laurent. e Roitenberg •Pelizon Jos. Gor. 871 10 Doc. 819 24 Sept. 857 18 Sept. Gor.. Gor. ex Opačjeselo P asqualis Aloy. 821 21 Sept. 834 15 28 Jun. e Goritia •P eternel Georgius. Luciae Salimbeni de A ugustus. 829 21 Sept. Gor. eques de Caesar. 880 27 Dec. Gor. e Skerbina Pipan Frnnciscus Gor. 845 28 Oct. e Goritia •Poljšak Alphonsus. 834 45 1 1 Jun. Gor. 844 8 8 Nov 842 19 Sept. Viti P itto riti Franc. Lombard. 808 21 Sept. e Goritia •R aspet Franc. Gor.. 880 26 Maj. 837 44 Maj. 843 15 Jul. e Sovodnje Pelizon Valent. e Circhina •Quaglia Aloysius Ab. Gor. e Makarska •Pavletič Franc. 849 10 1 5 Aug. e Dollia Tulm. 842 3 Feb. August. 820 21 Sept.. e Cerovo •P u ssig Jacobus. 850 29 Aug. Gor. e Goritia Peteani Josephus. 86o 9 Sept. Gor.. e Sodražica Prinčič Stepb.. sen Gor. Gor. Gor. 812 38 10. 826 22 Sept. e Ternova •P e rto u t Laur. 822 21 Sept. Gor.814 24 Sept 842 29 2 1 Jul. 801 25 Jan. Andreae *Pavlica Jos. 886 34 13 Jan. Schimpass Rodaro Joaunes. 847 6 Sept. e Šmarje •Poljšak Jos. Gor. 860 31 28 Jan. 842 23 Jan. 850 20 Mar. 811 3 Jan. 824 23 Sept. 811 22 Sept. e Peum a Prim šar Jos. 888 14 28 Dec. Gor. e Cividale •R evignas Joan. 857 1 8 Sept. 866 28 3 Feb. 839 9 Apr. 855 10 Aug. 871 13 4 Maj. e Goritia Scudelari P. It. 851 45 9 Mar. 824 ' 22 Sept 849 30 J un. 823 21 Nov. 811 I 23 Sept. e Ronchis Rossi Julius. e Šm arje Posarelli (de) Ferd. e S. 875 11 3 Mar. e Skerbina •P irih Jacobus. Gor. e Monte S. 844 19 Sept. Gor. 874 1 3 4 Mar. e Cirkno Selak Ant. 828 2 Feb. 841 23 Sept. Andrese •Pavletič Jos. 8561 18 Sept. Gor. 854 26 Aug. e Sovodnje Penzin Carol. e Novake Pilosio Ant. Ven. e Podmevec Petcosig Franc. 816 24 Sept. Gor. e Monfalcone •Prim ožič M atth. 852 33 24 Jan. Gor. e Caporetto •Schober Joan. 877 16 17 Doc. 835 25 o Ang. e Planina Sellak Joan. 814 2 1 Sept.52 C ognom en et L oeus N a tiv ita tis Pachor . e Cormons Schauli Jos. e Skerbina •P ipan Ant. Perko Ant. 847 1 5 . 855 20 23 Sept 824 21 Sept. e Kern R u tar Thomas. e Sagrado •P ip an Alovsius. 843 30 Aug. Gor. Gor. 844 6 Sept. 824 34 27 Maj. Gor. 870 8 13 Jul. Gor. 885 34 Mar. 834 25 4 Oct. Styr. e St. Andreae •Pavletič Gotthardus. 819 4 Dec. Gor. e Podgora Peršič Franc. 841 45 2 Oct. 866 31 21 Aug. 880 26 9 Dec. e Tui mino P erdich Mich. 862 25 Ju l. 833 11 20 Aug 803 21 Sept. e Monte S. Gor. Gor. ex Opačjeselo *Pachor Steph. Gor. e S. 843 4 Mar.

859 19 ‘ Strekelj Eduardus.. 842 27 ‘ Sfiligoi A ntonius. Gor. 821 23 Sept. 829 21 Sept. 869 S itar Franciscus Carn. 802 20 Sept. Gor. Gor. e Vippac. 872 45 ‘ Stepančič Franc. e Monfalcone I 29 Aug. 871 29 ‘ T ribusson Joannes. 846 24 Jan. 808 21 Sept. 864 31 Vechiet Joan. 10 Oct.53 Cognomen et Locus Nativitatis N atus O rdinatus P resbyter ! w> ^ ‘ Sessich Ant. Gor. 866 27 S oudat Jos. e Gabria Vip. 846 29 Torre Alovs. 817 24 Sept. 849 26 V enturini Angelus. 869 9 Sušek Franc. 820 23 Sept. 841 18 Sept. 2 Jan. Gor. 839 24 Sept. Gor. Ital. Aloy.. Gor. S. e Žabče 19 Mar. e Moraro 11 Jan. Gor. 871 19 Vecchi Joan. Gor. e Cormons 19 Jun. 843 15 Jul. 869 32 T revisan Bened. Gor. 846 1 Sept. Gor. Gor. 857 8 ‘ Tabaj Andreas. 872 13 T ilgner Alb. e Goritia I 17 Apr. Gor. 848 6 Sept. 844 12 ‘ Štrukelj Michael." Daniel. 843 18 Sept. 852 30 V enturini Julius. e Goritia 10 Apr. 822 21 Sept. 865 10 Valentinčič Stepli. 824 21 Sept. Carn. Carn. 869 8 ‘ T om sig Franc. 834 19 *Stacul Carolua. e Ampletto 26 Mar. 805 20 Aug. Gor. 843 1 Sept. 825 2 1 Sept. Gor. 849 1 Sept. e Dolegna 4 Sept. 869128 ‘ Tom sig Aloysius e Goritia 15 Jun. 816 21 Sept. 852 24 ‘ Verzegnassi Joan. 856 18 Sept. 872 34 ‘ Tomšič Jos. e Cividale 7 D ec. 847 28 Nov. 842 19 S e p t. Gor. 843 19 Sept. 805 19 Sept. 832 28 Aug. e Faveutia 23 Oct. e Gorjansko 13 Mart. 868 14 ‘ Utili P etru s. 887 31 S tagni Leonard. Gor. Gor. 816 w 8 j 13 Aug. 833 24 Terpin Ant. Petri 16 Jan. 868 16 ‘ S kert Andreas. 817 21 Sept. 861 8 Mart. Carn. Gor. e Goritia 5 Oct. Gor. 819 10 Jun. e St. 841 20 Feb. 844 15 Sept. 854 22 Sclim utz Joannes. Gor. 858 19 S ilvestri Jos. 862 31 Jul. Gor. e Levpa 26 Sept. Ital. 846 24 ‘ Trevisan Joannes. 842 8 Sfiligoi Ant. e S. Gor. 827 21 Sept. 845 6 Sept. 864 15 ‘ Sm rekar Franc. e Tulm ino 22 Jan. Gor. Gor. 842 19 Sept. Gor. e S. 871 45 ‘ Vales Marcus. 845 18 Sept.85oUó T ušar Gregorius. e Perteole 14 Apr. Gor. e Biliana 15 Jun. 813 25 Nov. Ital. e Moraro U km ar Ant. Gor. e Idria I 6 Mar. e Medana 13 Jun. 816 24 Sept. 841 32 . 886 20 Strukel Greg. 871 13 Skočir Josephus. e S. Gor. 809 20 Aug. e Tapoleano | 8 Feb. Gor e Lucinico 25 Mar. 820 22 Sept. e Verhpolje 3 Maj. 867 31 ‘ T irindelli Pet. e Strassoldo 28 Feb. Gor. 862 29 Aug. Gor. 833 12 U rbančič And. 862 29 Aug. 834 23 Sept. 872 12 ‘ Toncig Joseph. Gor. 829 4 Tornatimi J a c . 869 17 Stubelj Leopoldus. Andreae 16 Nov. e Cerneglons 15 Jun.. e T ergesto 3 Maj. e Strassoldo 9 Nov. Ital. 848 33 *Sion Leonard. Floriani 5 Jul. 854 32 Veliscig Dominicus. e Ronchi 25 F'eb. 827 21 Sept. Gor. e Solkan 22 Dec. e Goritia 10 Jul. 887 12 Stubelj V incentius. e fan. 843 34 S tarm an Stepli. 844 18 Sept. 848 8 ‘ Veliscig Antonius. e Cervignano 3 Mar. Schónpass 1 Mar. 833 21 Sept. e Toplice 7 Feb. e Ronchi 2 Jul. e M edea 16 J a n . 886 7 Tam buriini Ant. Dolegna 26 Oct. 831 21 Sept. Mich. 821 24 Mart. 19 Apr. Gor. e Vilesse 13 Sept.. e Moraro 3 Jan. 8 6 0 29 Vendramini Joannes. 846 6 Sept. 838 23 ‘ Toso Jos. Luciae 7 Sept.868 22 ‘ Toros Ant. e Gabria 18 Mar. e Placentia 16 Jun. Gor. 886 9 “Tom anin Vinc.. e U nterfestniz 21 Dec. e Medana 6 Jul. 830 4 ‘ Tuni Jos. e Kviško 19 Apr. e St. Gor. e Reifenberg 14 Nov. 860 127 Tomažič Ferd Gor.. 849 1 Sept. e Caporetto 27 Oct. Carn. 864 31 Jul. e Tem nica 19 Nov. e Ronchi 22 Jul. Gor. 840 23 Sept. 847 6 Sept.

822 21 20 Aug. 826 22 •Z ernitz Antonius. 838 18 Vuk Leopoldus. G or. 864 16 Aug. 26 Sept. 837 22 Zenarolla Josephus. Gor. 843 80 Sept. Carn. Kanale 27 Nov. 851 25 Sept. e fan. 871 11 Aug. 852 8 Nov. Gor. e Goritia 2 Feb. ex Otlica . sen. e Gradiškuta 2 I)ec. Mossae 22 Jul. 854 20 sb cj Aug. 837 80 Jul. e Goritia 4 Sep. e P e r v a c iu a Zorn Hilarius. Carn. 838 24 W ester Joannes. Gor. Gor. e Goritia 13 Jan. 834 13 * Z o rn A lo y s. 812 10 Zangerle Franc. Gor. Bapt. e fano S. Mart.Cognomen et Locus Nativitatis N atus Ordinatus presbyter Vidmar Joannes. Gor. e Merna 21 Feb. e Gorjansko 3 Mar. 848 7 Jan. Gor. 838 18 26 Aug. 859 21 Sept. e Medea Žigon Franciseus Gor. Gor. 879 11 . e Haidovio 12 Nov. S84 32 Sept. 850 4 30 Jul. Gor. ex Idria 25 Maj. e Mariano 14 Oct. 861 12 Aug.3 Maj 861 29 *Vidic Franc. 861 29 Sept.. 849 28 Sept. Carn. 859 7 Aug. 814 23 Zuttioni Sebast. 860 28 Sopt.. 886 20 Aug. e Morska 7 Maji 856 27 *Vuga P etru s Gor. e Flum ine 28 Nov. Gor. 857 1 Sept. 816 15 V uga Andreas Gor. e Gor. e Labaco 27 Sep. 840 28 V isintini Leop. 875 15 Aug. e K anale 27 Jun. 835 28 *W olf Joan. 861 20 Sept. e Medana 16 Mar. 842 26 Sept. 878 9 Sept.. 871 8 Sept. 859 17 •Z angerle Aloys. 847 1 Zucchiati Mart. S. 852 29 •Z anetti Adam. e Flum ine 20 Jun. 845 6 Zei Josephus. 825 23 *Zoratti Franciseus. e Pervačina 16 Mar. 820 10 Zavadlal Jos. 872 8 Mar. e Brazzano 28 Apr. Gor. Laur. 863 20 Sept. e Goritia 3 Nov. Gor i Renče 25 Nov. e Podberdo *Zarl A nt. 863 31 Žnidarčič Andr. jun. Ital. 1 Apr. 836 28 V isintiui Joan. 835 5 Dec. 872 27 Sept. 3 Nov. 837 21 Vuga Joan. Gor. 887 4 Sept. Gor. 847 1 *Ziak Franciseus. 835 23 •Žnidarčič Andr. e Veldes 16 Apr. 842 28 *Visintin Jac. 866 23 Sept. 829 27 *Zurman Carolus. 873 31 Sept.

5 J a m q u a d iu e x is t. ) A n n o 1 8 5 7 a d P a r o c h i a m e le v a ta . Corona 1031 A quileja Crauglio 1496 A vče A u z a ). .) .) Conv. d ie 2 4 Grahova Nomen Station. . Canale. p a r o c h i a m e l e v a t a . Duinum (Devin) . Petri ad Sont. Fleana 1766 B r u ma . N o v e m b r is 1 1 9 2 d e s u p e r d a ta et in A r c h iv io C a p itu la r i C iv ita tis A u s t r i a e (C iv id a le ) a s s e r v a ta .. Tulminum. d o c u m . 1763 Dolenja 1480 f) B iljana Dornberg 1785 Borjana Dreženca 1766 B orgnanum . e x ist e n tiu m h u j u s P a r o c h ia e e t a d n ex a r u m C a p e llu n ia r u m p r a e m itt it c) A b im m e m o r a b ili e x t i t i t S a c e llu m S . Cez-Soča 1836 B eg lia n o Danielis (S. b) /E ta s c a ta . St. cir­ 1) d i r e c t i o n i s e p o c l ia e c e r t i s d o c u ca 879 sub Pntr. A nnus j sio . Gorenjepolje Cerou (Cerovo) .55 Nomen Station.č e ) 1726 d) Ba t uj e . 1784 e) Breginj (B ergogn a) . . . in d i­ c' C e r tis e D o c u m e n t i s n o n e r u i t u r . Cormontium 1663 c) A d reae (S) . IX. c o n e). 1500 Brazzanum .: Ampletium. Volzana jam sacc. C e le s tin i I H . p a r o c h ia e . Valperto extiter. £ Chiopris 1445 A jello . e le v . s ic u t e x in s c r ip tio n e c r o n o g r a fic a e v in c itu r .. Duinum. Floriani (S. r e a e d i f i c a tu m f u it. c e r t i s e d o c u m e n t fir m a n t. Circhina (Cirkno) A ltura . e r u i n o n p o t e s t . Dan. q u o d vero . . A n t i q u i t a s e r e c t. d o c u m e n tis a s s e r itu r .C urat Erect.) 1758 B elvedere . Annus Erect 1300 1545 a) 1485 450 1642 1470 1785 1640 1550 1510 1770 1631 h) 1757 1764 1869 1574 1747 1188 1424 1346 (C) 1694 1711 1785 1811 (d) (e) 1754 1757 1757 (f) 1342 1755 407 1772 io d Ph 29 15 19 27 29 30 18 38 9 17 10 19 11 21 28 20 13 21 24 31 26 26 23 25 19 20 22 9 11 19 27 23 10 32 14 a) P a r o c h ia m C ir c h in a e q u a V ic a r ia tu m m u ltu m a n te a . e lib r is B a p tiz a to r . . Flumicellum 1750 B restovica . Curat. A n d r e a e d ic a tu m . . 1598 Cervineanum Gradina (Gradno) Gradisca a) I l e c e n t . Gabria (-je Mernae) 776 i) Capriva Gargarum . d) E x i s t e n t i a a b i m m e m o r a b i l i s i n e fi) A n n o 1 8 6 3 a d P a r . n a m Grado . Salcano. . . a.) Gabria (-je S. 1616 Bata (B a te ). d e i n c e p s i n te m p lu m . 1 5 4 5 e xt i t i s s e d o c u m e n t a p r o b a n t . n o n e r u itu r .) 1842 g) B ukovo Folianum 1651 C am polongo F ra tta . Černiča ( . •>) J a m a n n o 1 3 0 6 m e n tio f i t h u j u s f) I t e m . . (a' Commenum (Komen) ib) A m p letium . . Crucis (S. Doberdob Bilje . . Par. 1 3 5 6 p r im u m m e n tio J it h u ju s p a r .) 1782 h) Caporettum (K obarid). . *) A n n o 1 8 5 4 a d P a r o c h i a m e le v a ta .. b) A n t i q u i s s i m a e e r e c t i o n i s . 1870 Branica F arra . e r e c t. 1771 C avenzano . ■ment. 585 Barbana Jepovanum . q u i n a n n u s d e t e r m G radiskuta -dišče. Deskla . 1771 Banj šica rucis (S. g) A d . (D Gorjansko . . B u l l a P p . 1428 Canalis Kanal) Gabrovica 1295 C antiani (S.

27 Novake 17 Obloka 9 Opaòjeselo . .) Moss. Viti 30 Monsfalconum 12 Morarum 18 Mossa . Luciae (S. . Anno to a 08 26 29 10 a) A n n u s e r e c t. Jageršče Jamlje Joanniz Kal (Kau) . . 19 Pečine (Pekina) . . 25 Orehek 27 Osek . T ertii Mavliinja (-e) Mauricena Ins. Log (M ittelbrett). Martini S. . 1754 (a) 1660 1552 1822 1540 b) 1560 1557 c) 1550 1784 1810 1760 1762 1806 1643 1774 1876 1704 1765 d) 1789 1629 1342 1450 1425 1490 1756 1836 1871 1785 e) 1702 1739 f) 1768 A n n u s e r e c t.) pr. Livek (Luico) Lokva . Idria (Bačae) Idria (Canalis) Ignatii (S. 15 Mons Sanct. e le v a ta e docum . 1862 ad 9 13 22 29 b) e x ta t. . 21 Nabrežina .) . C iv ita tis . 12 P etri (S.) Gorit. . . . Gor. Cars.) ad Sont. . 13 Otelca . v e t u s t a e e d o c u m e n t n o n p r o s ta t. C o e le s ti ** I I I . Martini S. P a r o c h ia m eleo . Kamnje Kobiljaglava Kostanjevica Kozana Kožbana K reda . non eo*' e) Anno 1847 a d P a r o c h i a m e le o . 18 M auri (S. . Marianum . . . Anno Anuns Erect. Lucinicum . . Libušina Lipa . n o n Nomen Station. Anno 28 A liq u a n d o e c c le s ia p a r o c h ia l iS q u a e in d e a b a n n o 1 5 2 7 . Logje (Loneh) Lokovec Lokavec Lom . e r e c tio n 26 32 22 29 15 14 21 15 17 15 18 14 21 31 10 9 22 8 23 11 7 19 14 25 P a r o c h i a a n tiq u is s . d e s u n t . . . . Curat. Curat. in coli. 13 Plava 25 Piazzutta 29 Pliskovica . Annus Erect. 20 Musculum . . i) Anno 1848 a d P a r o c h i a m e le e . 12 Otalež . Laurentii (S. ig n o ta e e p o c . 17 Peuma 9 Pieris . 22 Mons S. s e d d o c u m e n te r e c t. Levpa . . c) d) A n n o 1 8 6 2 a d P a r o c h ia m 1 8 5 7 a d P a r o c h ia m e le v a ta .56 Nomen Station. 11 M erna (Miren) 7 Mernicum (Mernik) ' . . 6 Medana 13 M edea. B u l l a P p . . E s t n o v a e e r e c tio n is . 1 8 6 3 a d P a r . s ta t. e r e c t. . Haidovium (Ajdovšina) H ilarii (S. M artini S. . e x i s t e n t i a m h u j u s P a r o c h ia e e t a d n e x a r u m C a p p e lla n ia r u m p r a e m ittit. 1 8 5 9 a d P a r o c h ia m c) d) e) f) g) h) I n s t r u m . d e ­ s u p e r d a ta et in A r c h iv o C a p i' tu la r . llig l* a ' n a m tr a n s la ta fu it. d ie 2 4 N o v e m b r is 1 1 9 2 . . . 16 Pelagii (bempolaj) 17 Pérteole 12 Pervačina 18 P etri (S. 1832 1334 1786 1757 1785 1797 1871 1570 a) 1726 1400 b) 1790 1725 (c) 1789 1810 1872 1671 1796 1846 1747 (6) 1786 1770 1800 1741 1756 1781 1787 1584 e) 1295 1626 f) 1784 g 1789 1525 1768 (h) a) b) A n . 27 Podberda (-o) 22 Podgora 32 21 33 tn cž e r e c ta .) .) Neb.) Gorit. 27 Nogaredum . Kronberg Laurentii (S.A u s tr ia e (C iv id a ‘ le ) a s s e r v a t a . . .’ C u r a ti a v e t. . e ie v . . . .

n u l l u m a d e st . co m m em . Zapotok 18 11813 d] Sede Patr. 18 1782 13 S. 1600 32 Sdraussina . a Petro Carolo Episcopo Ca. e t 1 8 6 3 . Altare majus mense Augusto anni 1500. quilejensis consecratum fuit. n o n p r o s t a n t . J o a n . L it. 1 3 5 6 p r i m u m m e n tio o c c u r r it k u p i š p a r o c h ia e . Curat. 21 11747 7 Temnica R ochi (S. Roncbae 32 1788 11 Tertium R onzina (Ročin) . p a t u l u m e s t. tunc temporis sotto-Torre h] A n . a d P a r . a n n 1015. ut verus aut saltem probabilis annus (loc falsi) pier. ja m e x t i t i s s e Vogarska [-oj 19 j1757 Vojščica d o c u m e n ta p r o b a n t. Capellam sub in­ M t a s e li b r o b a p t i z . . M 9 1854 1700 28 Tribuša sup. p r i m a e e r e c t. c u m d o c u m e n ta 10. 11493 10 n e m s a e c u li X V . Sept. innotescat. Aquil. e le v . 16 33 Trenta 1858 Ruda . 13 14 Tribuša inf. A u g . I V .57 Nomen Station. 13 I [e] Volzana [Volče] . A n n o 1 8 6 7 .b] D o c u m e n t u m e r e c t i o n i s n o n e x i prulano et Vicario Patriarchae As tit. 24 1402 1570 Schtinpass (S.Visconum 30 11500 t a f u e r e . 1497. 1 800. a . Quisca (Kviško) . Sgonik ] ! ! T6T8 hj 22 P odm evec . 30 1760 Strassoldum Ranzianum (Renče) 15 1755 Sebrelja Ravna . 16 1788 Soča Podsabotinum Sovodnje 10 1756 P olica . Ruttarsium . a d P a r o c h i a m c le v . cujus a . 1184 c] 25 17 Vilesse j1785 Sedula [Sedlo] 1755 1807 26 16 Vipulzanum [-polže] Serpenica 1570 30 Viscum 29 [d] a] D o c u m e n t a e r e c t. Annus sc c3 Erect. c] A n n o 1 8 4 6 . J a m vocatione s. . 1 8 3 6 . P a tr. 20 1550 Stiak . i n d i c a t a . dj I n s t r u m e n t . 11 1873 Srednja . i n c e n d i o a b s u m . Nascimbeni De­ canus habitantibus suburbii Goritiensis. . 19 1786 Skerbina Ravnica 25 1570 20 Tapoleanum R eifenberg . A q u il. P a r o c h i a m l i a n e s u b J i S. 1785 R uthae theut. (a) 1851 1863 1762 1784 1772 b] 1475 1786 1756 1580 c] (d) 1482 1579 1631 1787 1540 e r u i t u r . Thomae (S. 1] g] Annus Erect. Tomaž R oča . a d E x p o s itu r a m d e n u o e v e c ta . a d P a r o c h i a m e v e h e ­ e] A n n u s e r e c . . 1839 24 Villa-Vicentina . Sebast. Viti [Foroj. Optatur.] . 1 3 0 7 m e n tio fit h u ju s p a r o c h ia e . 1VIS. 1 8 6 0 . [Solkan] 19 1630 g] 20 Velikidol Sam aria [Šm arije] 18 Versa . Roclii extruere. a n . 1842. bj A d P a r o c h i a m e r e c t. 12 4769 cj D o c u m e n t a e r e c t. ex documentis evictus huic Curiae Archiep..) . Nomen Station. a n . Romansium . vacante die 19 Žablje . 17 1750 24 Ternovo A m plet. e d o c u m e n t i s n o n b a tu r .. J a m q u a d iu e x is te n s e C h r o n ic a G o r it. p e r p . 1652 a] 12 31 Tulminum [Torniti] Saciletto 23 24 Turriacum . P assus) 1832 10 1575 32 Vertojba Scodovacca . P onikve 14 Steržišče 1772 P raticellum . . Curat. i n v ic . concedit. fa c iu n t h u ju s P a ­ r o c h ia e . dicti. 18 1703 23 Ternovo Schonp. 1683 Sagradum x% 27 8 V edrignanum-drij an 1192 Salcan u m . in c e n d io a b s u m ta fu e r i n t . stat.

.

GORIZIA 1888 TYPIS HILAKIANI8 ED1T. .Archi-Dioeceseos IN E U N T E A N N O 1889 .

.

Series A ntistitum A quilejensium . Gallus S. Ab N. . Graecus 485* • • • Marcellianus. C hrysogonus II. S. • • Maximus 444 447 J a n u a riu s . . Macedonius . H ilarius seu Helarus. Chromatius. A r c h i e p i s c o p i . Altinas • • . Mediolanensis 529 • . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 369* 389* 389* 407* 407* 434* • • • S.SERIES ANTISTITUM A quilejensium et G oritiensium . A n n i asterisco * notati certe determ inari nequeunt. Aquilejensis C hrysogonus I. anno 1 63* 2 • • • 3 4 5 6 314 7 • • • 8 347 Ad annum 90* . Aquilejensis A ugu stinus. 1. E p is c o p i. G erm anus S. Stephanus. . H erm agorae. Afer 2. e Pola in Istria 451 454* Secundus. R om anus 521* • • . . Graecus 500* 515 Marcelliuus. . Graecus A gapitus Theodorus Benedictus F o rtu n atian u s. Valerianus. . Salicus 454 485 S Nicetas. B eneventanus Adelphus seu Delfinus. . Graecus.

IV N. . 901* Valpertus • • • Fridericus I. 685 Christoph. . * Leo. Piranensis Fortunatus Felix Joannes II. 37 811* 38 39 847* 40 850* 41 871* 42 875* 43 901* 44 928 711 717 737* 776 802 811* Petrus I. Paulinus I. . Forojuliensis 850* Venantius. Polanus. qui et Urbanus • • • Maxentius 847* Andreas. Ariminensis. 25 607 26 . Forojuliensis Ursus I. Beneventanus. 27 628 28 29 30 607 Candidian. . 613 Cyprianus Polanus 628 Primogenius Aretin. Italus 871* Teutiinarus. . sublato. . . Ravennas . Patriarchae. Germanus 874* Lupo seti Lupus I. Ad Ab anno annum 21 557 22 569 23 571 24 586 569 571 586 607 3. . Elias. Orti aodoxi. 612 Epiphanius e Castro Umago in Istria. Forojuliensis . Aquilejensis Marcianus. O rth o d o x i Schism atici. . Probinus. Paulinus II. 648 Maximus Dalmata 6 6 8 Stephanu8 Parentinus 673 Agatho. Forojuliensis S. I n in s u l a G ra d o Aquilejae.seu Paulas Rom. Graecus Severus. Ju stinopolitan. . Joannes I. Schism . Joannes III. Polanus Serenus Calistus Sigvaldus. Aqt lilejae698 711 717* 762* 35 776 31 32 33 34 36 .

cti Genesii. Germanus Henricus. G erm anus Eberard us. Teckius. H engelfredus. A u g u sta n u s Philippus de Alencouio. G erm anu s Sig eardus e Comitibus de Pleien. e ducibus Massovi*. — Alexander. Mediolanensis P a g an u s T urria n u s. Ferentinas Ottobonus de Razzis. H u n g a ru s „ „ Sedes vacabat Ludovicus III. 74. Gallus Nicolaus. 73. G erm anu s Goteboldus. e Marcbionibus M oravi* Antonius I. G erm anus Rodoaldus. Romanus Antonius II. Gallus Jo an n e s V. Slavus Uldaricus I. Forojuliensis P ere g rin u s I. Mediolanensis „ „ Sedes vacabat B . Polonus .v N. Mediolanensis P e tru s II. e Ducibus C a rin th i* Uldaricus II. Venetus Ludovicus II. Volcherus de Laubrechtskirchen. Jo a u u is Regis Bohemiae filius Ludovicus T u rria n u s M anquardus de Randeck. G erm anus Bertoldus ab Andechs G regorius de M ontelongo. de P o r t o g r u a r o = A u t o n i u s III. Lupo seu L upus II. C am panus « « Sedes v acabat R aim undus T u rrian us. P la centin us G astonus Tu rrianus. da Ponte. Gera. P atav in us 1439.Bertrandus e Comitibus S. e Ducibus Carinthiae qui et Volricus. e Comitibus de Treven Gotefredus P e re g rin u s II. 75 76 77 78 79 sol Ursus II. G erm anus Fridericus II. Voldaricus Gerardus. R avennas Popo vel W olfgangu s. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 60 67 68 69 70 71 72. Cajetauus. Card. G erm anus Jo an n e s IV. Scarainpus Mediarota. G erm anus R av en g e ru s seu R av en g e r.

II. Delfinus. V enetus Antonius IV. Carniolus 111. D onatus. Carniolus. e Coinit. Cariutb. G rim anus. Archiepiscopi S. 1 Ab j anno annum 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 1465 1471* 1491 1493 1498 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1471 1491 1493 1497 1517 1546 1592 1616 1622 1628 1629 1656 1657 1699 1734 1751 „ „ Sedes v acabat Marcus I. R. Princeps. Archiepiscopi Metropolitae in regno Illyrico. G rim anus. Venetus Dom inicus Card. V enetus Marcus II. Styr. Venetus Daniel Card. ab In z a g h i. . 3Ì1788 1816 | F ranciscus Philipp. ab Attems. idem qui eupra 1835 1854 | F ranciscu s Xav. B arbarus. V enetus Dionysius Delfinus. V enetus Hieronym us Gradonicus. Pricinpes. Episcopi Goritienses seu Gradiscani. G rim anus. V enetus F ranciscus B arbarus. V enetus A u g u stin u s II. Gorit» 2]1774 1784 j Rudolphus Joseph. Princeps. G rim anus. B arbus. V enetus J o a n n e s VII. V enetus Nicolaus II. ab E d lin g . e Comit. Card. Delfinus. I. V enetus J o a n n e s VI. Venetus H erm olaus I. Luschin. 1830 1834 | Josep h u s W allan d. Goritiens. G radouicus. Gradonicus. V enetus H erm olaus II. Gorit. 1883 j Aloysius Zorn. V enetus M arinus Card. I. Card. 4 1819 1830 j Josephu s W allan d. 1855 1883 | Andreas Gollmayr.VI Ad N. B arbarus. Princeps. 111752 1774 | Carolus Michael e Comit. V enetus Series Antistitum (loritieiisiuui.

APOST. A ugusti 1 8 8 3 a S. 1 4 . E p isco p u s P arentinus et P olen sis d esignatus . ejusdem an­ ni S ed is E p isco p a lis P olen sis solem nem p ossession em adiit. CELSISSIMUS. assisten tib u s Illu strissim is ac R . Suprem a R esolu tion e dd. REG.. die IV . e t Francisco Aniano F erretiè. Sep tem bris ejusdem anni a Ss. Januarii 1 8 5 7 . O ctobris 1 8 8 3 S ed is Arch. atque 1 3 . M artii. ETC. con secratu s .Ju stinop . D. EXCELLENTISSIMUS ET REVERENDISS. die 9. S. Ju nii 1 8 8 3 .m o Dno L E O N E Pp. E p isc. Maji. R esolu tion e supr. Januarii 1 8 8 3 a C el­ sissim o D no Pr. DOMINUS PRINCEPS .ARCHIEPISCOPUS. Joanne Nep. THEOLOGIAE DOCTOR. 2 4 . METROPOLITA. Sacerdos ordinatus 1 3 . de die 2 2 . G oritiae die 1 4 . die 2 5 . c. N atu s P ervačin ae die 1 3 . tit. r. A rchiepiscopo Andrea G ollm ayr. . ab A u gu stissim o Im peratore FRAN C ISC O JO SE PH O I. C a p . X III confirm atus. G oritien sis solem nem possessionem adiit. ETC. Arch. D om inica L aetare. Sede confirm atus.ORDINARIUS. A u gu sti 1 8 8 2 . T ergestin o . MAJESTATIS CONSILIARIUS INTIMUS. Glavina.m is D. Januarii 1 8 3 4 . V eglen si. sed is E p iscop alis P a ren tin ae. E p isc. ETC. 88. G oritien sis nom inatus. CAES. aul. D om inica Pentec.

1 4 6 111. e. Just. Decembris 1839 . T h eologiae D oetor etc. 27. __ adiit. sol. supr.2 EPISCOPI SU F F R A G A N E I H U JU S METROPOLEOS ECCLESIAE TERGESTINAE et JU STINOPOLITANAE c u m a n im a b u s 3 2 8 . consecratus. Natus in Borst in Istria die 13. die 4. de die 29. 5. Resolut. Augusti 1852. Sede confir­ matus. Maji 1882 pro Sede Ep.m us e t R . a. 6. Julii 1878 designatus. Se­ de confirmatus. P ra e la tu s dom est. Septembris 1878 a S.5 7 7 111. C ruce a u rea pro m er itis in s ig n itu s etc. Natus Verbenici in insula Veglensi dio 16.m us D om in u s Franciscus Anianus Ferretič. Ss. Glavina. Goritiae dio 28. Decembris 1879 designatus. Terg. Octobris 1878 consecratus. A b b a s S . T h eologiae D oetor. 1882 Sedis episc. et 15. Episcopus Parentino-Polensis suprem a Resolutione dd. Aprilis 1828 . EC CLESIAE VEG LENS1S c u m a n im a b u s 5 2 . Aug. Junii Sedis episcopalis solemnem possessionem adiit. Julii 1882 a S. Decembris 1816. poss. designatus et die 5. Aug. ejusdem mensis Sedis episcopalis Parentinae atque 24. Sede confirma­ tus.m us D o m in u s Joannes Nep. Just. Comes rom an us Ss. S uae S a u e tita tis. Goritiae die 6. Terg. Novembris Sedis episcopalis Polensis possessionem solemnem adiit.m us et R . a. . Sa­ cerdos ordinatus 29. S o lio p on tif. a ssiste n s. die 13. L u c ia e d e B e s c a . Sacerdos ordinatus 17. 19. Februarii 1880 a 8. Maji e. Episcopus Veglensis suprema Re­ solutione dd. die 27.

Ss. Graecii die 7. Maii 1863. S.mus et R. Septembris 18Ò8. S. Novembris a S.mns Dominus J o a n n e s Bapt. Sacerdos ordinatus die 30. die 13. ECCLESIAE PA R E N T1N A E et POLENS1S cum anim abus 9 5 . Octobris 1884 designatus. a. Natus Cormontii in Arch. 28. Novembris 1884 a. Sede confirmatus .3 ECCLESIAE LABACENS1S cum anim abus 5 7 2 . Natus ad S. Episcopus Labacensis su­ prema Resolutione de die 14.mus Dominus Jacobus M i s s i a. Prine. Junii 1838. lion. * Cub. Martii e. ejusdem solemnem possesionem Sedis episcopalis adiit. Episcopus Parentino-Polensis supre­ ma Resolutione dd. Sanet.mus et Rev. die 15. Sacer­ dos ordinatus 19. Goritiensi die 18. Ss. Maji Polensis so­ lemnem possessionem adiit. F l a p p . Decembris 1884 consecratus et die 14. Sede confirmatus. P r in e e p s -E p is c o p u s .3 8 9 Cel. Theologiae Doctor etc. die 10. Crucis prope Luttenberg in Styria die 30. Januarii 1885 consecratus. Juni 1884 designatus.. Goritiae die 4.9 0 9 111. Theologiae Doetor etc. . Sedis Episcopalis Parentinae et 24. Aprilis 1845.

T. J . Cap. Canonici honorarii. lur. schol. Ecclae.. D ignitarii. Praepositus m itratus. et Confes. # P.. exercitationis. et Dee. Iusp. Rei. J . et Exh. Canonici.. Sac. « Košuta Franciscus Augustinus. a Montecuculi. Caes. B. « « « « „ T. Director Cancellariae Archiepisoopalis. c. P a r. „ „ Marušič Andreas. Decanus Capituli . de Fahnenfeld. Com. Collat. P. Dioeces. P. aul. r. Patr. et C atecheta c.... Par. et Dee. Romansii. Canonici effectivi et Protonotarii A postolicii ad instar participantium . Ampletii « « Petcosig Frane. c. Poenitent. Can.. P.4 CAPITULUM TH ERESIANUM ECCLESIAE METROPOLITANAE. « Kafol Stephanus. « Bensa S tephauus. « « C um ar Jo aun es. « « « Mercina F ranciscus. Metr. pop. Patr. Collationis liberae. J. « « Dottori Joan nes.. r. Par. P. eique adnexae c. Ronchis. et Dee. Gorit. . Scholast. « « « T uni Josephus. Tirindelli P etrus. jub. ju b.. r. Codelli L. Prof. liberae. etc. tit. Xav. « « « « « « « « « Abram Jo ann es. Instituti magistralis fem. Gyinn. Cone. distr. Caes. Par. Cau. r. Jordan Andreas. « « Marušič Joseph. Caes. Theolog. supr. Flumicelli. D. D. sac. Magister primar. scho­ lae fem. J u r .

etc. C onsiliarii C ousistoriales effectivi. u t supra « « Kravanja Mathias.mus ac Rev. Can. T. „ Mahnič Ant. Doct. T. „ „ „ Bensa Stephanus. u t supra. ut infra. „ « Gaberjevčič Jos. St. « « Marušič Jos. C onsiliarii. Profess. Ss. Prof. Jo rd a n Andreas. Bibi. Prof. Grbec Joannes. Secr. N. Gabrijevčič Jos. Foed. Jordan Andreas. Prof. c. Čerin Thomas. V. Schol.. c. Can. „y Sedej Franc. etc. D. et in tertia Instantia ad Del.. D. Mor. « « Kafol Steph. Cap. u t supra. « « Marschall Gottfried. ut supra. « « Zangerle Aloysius. « « Tuni Josephus. Can. Ap. Prof.. ut infra. Prof. Praep. Theol. Cancellarius arch. F. T. P. ut supra. Iudicium E cclesiasticum Dioecesanum et Metropoliticum quoad matrimoniales et alias causas ecclesiasticas. « « B ensa S tephanus. V iee-Praeses. St. ut supra. • * n » R. u t supra.mus. N. Ord. et Jur.. « « « « « « « « « « « « „ T. EccI. Poenit. etc. P. . et. Prof.5 CONSISTORIUM ARCHIEPISCOPALE. Can. Cancell.. T.. Praeses. u t supra. Inst.. P. Can. « « Abram Jo ann es. P . Decan. Cap. Gregorčič Aut. Praep. D efensor M atrim onii. Dogm. Cels. Episcopum Tridentinum. « « Košuta Franciscus Aug. Theol. Ribi. Canon. PR A ESES. etc. „ n Kravanja Mathias. 111. Archiepiscopum Viennensem. Princeps. „ Alpi Domin. D. ut supra. Dr. Th. P. Secretarius. Fest. Theol. honor. Catech. Doct. In matrimonialibus et aliis causis ecclesiasticis provo­ catur in secunda In stan tia ad Delegatum Apost.. « « Mercina F ranciscus. Rei. r. emer. magistral. » n „ „ Cl. etc. Hist.. ut supra. Can.. stud.. « « Marušič Andreas. D. r.mus Archiep. Theol. Ss. Prof. u t supra. Dr. D. « « Cum ar Joannes. Bibi. P ast. aul. ut infra.

Arch. D. mor. Marušič Jos. Cl. ut supra. R. « R. Theol.. Marušič Jos. centr. Past. Grbec Joannes. ad. « Čerin Thomas. Theol. ut supra. Doct. „ Alpi Dominicus. D. « Mahnič Antonius. Catech. u t supra. etc. STUDIUM THEOLOGICUM in Archiepiscopali Clericorum Seminario Centr. Sedej Franciscus. Prof.6 Cancellarla Officii A rchiepiscopalis.. et Jur. . T. F. et Cap. « « « P. Doct. Theol. « „ Alpi Dominicus. S. Officialis. et paedag. Cub. eccl. Cel. Cancellista Duo Cursores. ut supra... ut supra.. Bensa S tephanus. Contr. Prof. et Princeps.. eccl. „ T. Th. ut supr. Hist. T. ad hon.. V ice-D irector studii T heologici.. Doct. Čerin Thomas. „ „ T. Cubie. Ord. P r o f e s s o r e s . Mahnič Ant. Bibl. T. « Sedej Franc. Stud.. Cancell. ut supra docet catech.. Theol. Prof. Arch. Prof. E xam inatores prosynodales. „ „ D. Ss. D ireetor studii T heologici. P. Cap. Theol. Prof. S. N. D. ut infra Pag. Jordan Andreas. Prof. « « „ R. fund. Ss. D.. P . S. et Revisor rat. Cap. Cerv Ant. „ B P. T. stud. Faidutti Aioysius. « Gaberjevčič Jos. D. Direct. Catech. in Sem. Can. 111.. Gregorčič Ant. Prof.mus Archiep. Secr. Theologiae pastoral. D. Špirit. arch. Prof. Prof. 34.. « Kafol Stephanus. Gaberjevčič Jos. Theol. F . D. Doctor.. u t supra. Prof.. P.mu8. Bibl. D. Doct. Can. „ „ „ K ravan ja Mathias. Gaberjevčič Jos. 0 0 . Ss. „ Tabaj Andreas. Ss. ut supra. ut supra.m us ac Rev. V. Praep. et LL. Prof. Cancell. S. ut supra. in Sem. Doct. Ss.. Gregorčič Ant. Th.et dogm . Prof. Ss. Prof. Theol.. can. « « „ D. L ito ra li. hon. P.

C ru cis in p a la tio A r c h ie p . Vicarius. P a tr. W o lf J o a n n e s . 90). oum anim 3600). Consist. Cons. Ad S. Confess. IGNATII Parochia. S . U rsulae et Dir. 1475) ( Posta Oorit. Im m ac.t P a ro c h u s . G rusovin Joseph us. B . K oderm atz F ran c isc u s. ad honores. hon. S . F und.. S . P a tr. |)r t » Žigon Franciscus. A n to n ii C. Špirit. Y S .) D. E x a lt. Ecclesia Monialiuni Ursulinarum. U rsu la e V. . c u m sa c e llo S . C arol. A n d ren e A p . Sacrista „ n „ v „ n „ n Ad S. Monial. S p ir itu s ia arce . vacat III.. Coop. S . Viti e Modesti Mm. anim . Coop. D. A n d ren e (Št. E c c . c u m E c c l. P. choralis et parochialis « G rusovin A ntonius. Vicar. „ „ „ » « » » » » » « » « Baubela Eques de Garolus.. D c c a n a tn s G o r itic n sis. P ro to n o ta riu s apost. Aug. « Bresausig Valentinus.I. Metrop. p u er. Milost M artinu s. convent. Caer.. A nnae in R osenthal. M . P aro c h u s. fil. deficien tium . J o a n n is B a p t. in S e m . dom. P. Cubie. D.. Sacerd. et Cap.. Parochia Ss. In Suburbio PIAZZUTTA. Relig. S . C rucis in coem . (cum anim . vacat Capei. P atr. D. Coop. M. R en cinge r. T. u t supra. 6271). Vicariatus. F u n d . (Jur. e t C ap. S . Eccl. S e m in . T. «c B olter Michael. Gaberščik Sim on. A d S. P aro c h u s Dec. cum. earumdem. cum anim . A n to n ii C. « Sion L eo n a rd u s. Can. Parochia decanatis ad Eccl. cum E c c l. R. D. SS. A n n a e in G ral'enberg. e t S . fil. Andrež). Cameral. Relig. et Benef. Coop.. Košuta Franc. 7950). Sacerdos jubil. scholae puellar. F u n d . C ap. (Fil. S . et Catecli. (Jur. Metrop. C. (Jur. ad in s ta r particip. D. J o a n n is d e D e o in n o so co m io civ. vacat « Guerini Job. cum anim . I I I L A R I I ET T A T I A M M M. S. C on e. SS. S . « Z o ratti F ranciscu s.

Prof. Cap. Eques. Dir. r. derel. cum anim. P atr. Phil. Sacerdotes INSTITUTIONI publicae ad d icti: D. . Zucchiatti Martinus. Košar Franciscus. Prael.. et Consil. suppi. castr. u t supra. Zorn Hilarius. Surdo-Mut. emer. Ord. Rei. Jos. m ag. S. Sac. Suae Sanet. Parochus.. Gymn. Kosec Jos. Inst.. etc. et Dir. pop. Eques de Pavisič Aloysius Caesar. Castelliz Frane. emer. Sac. „ Mighetti Carolus. Sac. et Catech. In ­ spector prov.. simpl. Cat. pens. tit. schol. Cat. Prof. puellar. r. „ Iuri loannes. Sem. „ Primožič Joaunes. P e rto u t L au re n tiu s .8 I n Suburbio S. subs. in c. ad inst. P. Skop. Sac. C. vacat Coop. r. schol. Cat. schol. c. ad tempus. „ de Salimbeni Augustus. R ubbia Vincentius.. Franc. c.. Doct. schol. Dir. c. urb. R. Filip Dom. litter. „ Šušek i' ranciseus.. pens. Coronae Ferreae III. aul. Sac. Prof. dom. L e n a rd ig F ridericus. pens. Capellanus in ptochotrophio . Ap... Utin. Cap. Catech. (Jur. r. Vicarius pens. Prof. Gymn. Cap. „ Baie Jos. ut supra. pens. ad in star particip. Valentinčič Steph. . Cat. etc. Vicar. D. Blasig Andreas. Vecchiet Joan nes. S. „ Schober J o an n e s. Can. IU. „ Lukaskievvičs Julianus. quiesc. Ord. r.. „ Sessich Antonius. D. e t E x h . Instit. D. Sac. . et E xhort.. „ D. „ D iak Antonius. schol. c. cl. D. r. Protonot. etc. Membrum plur. Scholae realis sup. Scholae realis sup. ad hon. pens. raasc. cruce au re a «pro meritis» insiguitus.. Societ. emer. A lii sacerdotes Goritiaer degentep. Surdo-Mutor. c. P . r. Apost.. dom. T. D. T u šar Greg. r. Rei. .. consist. Labac. mas. Doctor Sacrorum Canonum. Praei. Dioec. Relig-.. Dioec. hon. R o c h i Curatici. „ „ „ P.ir. Tomsig Aloysius. pop. Dioec. donatus. Fund.. def. Gymn. c.. Sacerd. em. puer. ad tempus. M akarskae.. . Dioec. et.inus et R mus D. quiesc. part. urb. Relig. exercitat.. Tomadini Joaunes. Eques c. Prof. masc. quiesc. exercitat. ad temp. Marušič Andreas. Prot. Leop. „ „ Marušič Jos. Consiliarius locumtenentialis . 2526). def. D. Concath. T. Cat.

L aurentii M. Kolavčič Ioannes. fil. Salcan. ad Nives in Podlaka. B apt. Vicarius. S. P e u m a . Čepov. . Gorit.) vacat Vic. V. Francisci X av. S.. Vicarius. Božič Antonius. Magd. V. M artini Ep. fil. 658) (P.) Vicariatus a P a ro c h o Salcani dependentes. Č epovanum . T rin itatis et sacello Com. (cum anim. (cum anim. S. Godnič Josepkus. D. Parochus. Gorit. 1729) (P. V. B . v ac at Subsidiarius. Salcan. (P. cum Eccl. (P. S. Vicarius. subsid. 1225). M auri.9 S A L C A N U M (Solkan). 1021) (P. S. cum Cap. Vic. fil. 1129).) D. in Oslavje (cum anim. P a c h o r Steph. Čepov. Silvestri E p. M. 332). Grča Blasius. Cath. Crucis. Ss. 944) (P. M. in K ronberg. (cum anim. Cons. Stephani Protomartyr. D. Vicarius. C. Parochia S. D. Ad S. in Gorišček. et Coop. Leban F ranciscus. Salcan). Relig. (cum anim. Fund. C. subsid G argarum . anim. (cum anim 322). (P. S.) D.) D.) D. Manemiss.. S. Vicarius. B. M. et scholae Mag. B ata (B ate). S. in coemet. Feltrin Joannes. Joannis. K ro n b erg . Mašera Jos. S. C. S. M argaritae V. Vicarius. Vicarius. (Jur. Leban Andreas. Gor it. M. 817) (P. cum Eccl. 1430) (P. . Mar. Vuga Joannes. Salcan. in Loka. (cum anim. P o d sab o tin u m . cum eccla fil. N icolai E p. et scholae Magister. T ribuna su p e rio r.) D. (cum anim. cum Eccl. P atr. (cum anim . Salcan). (P.J D. S. M ic h ae l. Rochi C. S. cum. R avnica. Podsenioae. a Coronini in arce Kronberg.

B i lj e . quiescens ad tempus. P e tr i.m o ac R. S. Coop. 1690). Barbarae Eq. RANCI ANUM. VOGERSKO. cum Eccl.) « Pavletič Josephus. (P. P. 26) (P. (Jur. Ilermag.208 II. cum anim. Dec. Ill. (Jur. a Strassoldo. Petri) D. S ilvestri in Orehovle. Petri). D. de Bosizio. Vicarius. S. dep. Paroch. Floriani Com. cum Cap. cum Cap. S. D. Vicarius. Josephi et S. P atr.. Ss. „ Vidmar Joaunos. M ontis S an cti Santuarium B. D. 1126) (St. 1965) (P. (cum anim. Schol. S . cum anim. Paroch. Šujnma anim. „ Jereb Joachim. . P e tri d ependentes. Patr. 32. S. Gorit. Klobovs Joan nes. distr. 762) (P. Relig. in coem. Curatus. P aro chu s Decanus. V. et Fortunati Mm. M. F und. Rochi et S. Joannis Bapt. et Cons. Consist. F und.IO L okva (LoJcve). vacat Coop. Hvalica Ant. publ. Alfr. Com. vacat Coop. Renče. Curatici S. Renče. Coronini-Cr. Justi M. Parochus. Patr. Antonii Ah. V e r t o j b a . A ugustini Ep. 1424) (St. (cum anim. Vice-Director et Conf. T. R u ta r L au ren tius. Merna) D. S. P atr. Vicentini Jacobus. et Cap.mo Ordinario. D c c a n a tu s S. sac. ad honor. Admiu. Coronini et S. (Jur. S. Salcan). L aurentii M. Com.. S. Parochia ad S. Insp.) D. P E T R I prope Goritiam. A n to n ii C.mo. (cum anim. Faganelj Stephanus. (J u r. cum anim. J u g Antonius. Joannis Bapt. fil. a Cel. Salcan). cum auim. 660) (P. Bukovicae. (Renče). Vicariatus a P a ro c h o s. Stud.

» Gregorčič Simon (sen. V. Vicarius. Vidic Franc. Inspect. 1520 P. 8. cum Eccl. Vicarius. 590) (V. (Kanal). P arochus. Sac.di . in R upa et S.. P e tri 11. vacat Coop.) D. M ER N A (Miren). l'arochia S. M erna) D. Cameral. S. B . D c c a n a tu s C a n a lis. vacat Coop. Parochia S. fil. D. D. « Mozetič Franciscus. C atharinae V. Vacat. cum Eccl. ad honor. T. Nicolai Ep. S. Crucis in eoem. cu m anim . D. Parochus. (cum. M erzina G eorgius. S u m m a anim . M artini. A ntonii Ab. pensionatus. V iti M.. M. Capell. Andreae Ap. S. R.. Parochia decanalis B . (Jur. P atr. L ukežič J o an n e s. 660) (P. A nnae in coem. Fam il. V. simpl. cum anim . B. (Jur. V. Coop. Poljšak Josephus. jun. cum Eccl. Vic. dep. (cum anim. striet. L aur. S avod n je. Joan. F un d. S.. Ducalis a Blacas. CA NA LIS. Coop. Concepì. P a tr. 2048). C. M. F und.) D. Žnidarčič Andr. in K restenica. Paroch. in Zalošče Cap. K anal). M. P atr. Dornb. Dečan. M. S. et Consil.11 PE R V A Č IN A . S. R. P. Marci Ev. in V erh. G orit. anim. fil.). Nep. Vicariatus S. Georgii M.. « Kalin Jo sep h u s. S. C. Mernae. Cameral. G rad iscu tta (Gradišče).453 III. (Ju r... in N ekovo. Kafol Franc. R an zian i). (P. Assumptae. fil. Consist. in Monte G rado. a Paroch. Decanat. S. 1716) (P. Immac. M. cum anim .Josephi in arce C an. Schol. in m onte Grado. in Peč. et S.

12

Vicariata s
a P a r o c h o C a n a lis d e p e n d e n t e s .

R on cin a (Ročinj), S. Atulreae A p.
cum Eccl. fil. S. P etri e t Pauli.

(cum anim. 1726) (V . K anal-R oč.).

D. V u g a Andr., Vicarius.

Stubelj Leopoldus, Coop.

Sred n je, Ss. Trinitatis.
(cum anim. 353) (P. K an al-R ot.).
D. Kos Simon, Vicarius et schol. m ag.
Id ria C analis (Lig, Maria Celje), S. Zenonis Ep. M.
cum Eccl. fil. S. C antiani M. et S. Jacobi Ap.

(cum anim . 1080) (P. K anal).
D. U k m ar Ant., Vicarius et schol. subsid. Mag., sac. jub.
aurea cruce cum corona „pro meritis" decoratus.

G orenjepolje, S. Mich. Arch.
cum Eccl. fil. S. W olfgangi Ep. in Goljevica et S. M atthaei Ap. in
K am enca.

(cum anim . 833) (P. K anal).
D. S tru k l Gregorius, Vicar et Scholae subs. Mag,

P la v e, S. Joan. Iiapt.
cum Eccl. fil. S. A chatii M. in Prelesje.

(cum anim . 282) (P. K an al).
vacat Vicar.

D esk le, S. Georgii.
cum Eccl. fil. S. Q uirini Ep. M. in Paljeva.

(cum anim. 1091) (P. Kanal).

D. Cencič Michael, Vicar. et scholae subsid. Mag.
A v č e (Auza), S. M artini E p. C.
cum Eccl. fil. B. M. V. ad Nives.

(cum anim . 671) fP. Kanal-Avče).
D. Ju g Joannes, Vicarius.

L evp a, S. Stephani Protomartgr.
(cum anim . 1022) (P. K anal-A vče.)

D. Tomšič Joseph., Vicarius et scholae subs. Mag.

13

B a n jšice, S. Spiritus.
(cum anim . 919) (P. K a n a l.)
D . S lok ar J oann e s, Vicarius.
K al, S. Georgii M.
cum . Capell. Coem. S. Thom ae Ap.

(cum anim . 1474) (P. K a n a l-A v č e )
D. S k e rt Andreas, Vicarius.

Lom , Ss. P rim i et F eliciani M m.
(cum anim . 1141) (P. S. Lucia.)
D. Pipan Antonius sen., Vicarius.

L ok ovec, Ss. P etri e tvPauli.
(cum anim . 1412) ("P. Cepovan.)
D. R u ta r Thomas, Vicarius.
Z apotok, S. Gabriel. Arch.
cum Eccl. fil. S. G ertru d is V. in V ertača.

(cum anim. 338) (P . K an al.)
____
D. T erpin Ant., V icarius et schol. s u bs. Mag\
S u m m a anim . Dečan. Canalia 14,390

IV. D e c a n a tu s T u im in i.
TU L M IN L M (Tomin), Par. dcan. B . M . V. A ssum pt.
cum Eccl. fil. S. U ldarici Ep. et sacello S. A ntonii P at. in arce Tulm
S. Marci Ev. P o lu b in i; S. M ichaelis A rcb. Lubini, Ss. Petri et Paul
Ap. Z atm in i; S. B rictii Ep. Volariae.

( J u r . P a tr. F un d. Relig. cu m anim . 4630) (P . T u lm in .)
P . T. D. K ragelj Jos., Paroch. Dečan., Schol. Inspect. d istrict
et Consil. Consist. ad honor.
D Sedej Joan. Nep., Coop.
vacat Coop.
« P e n zin Carolus, Sac. pensionatus.
» Perdili Michael, Vic. pens.

Vičariatus
a P a r o c h o T u im in i d e p e n d e n t e s

L ib u šin a, S. S p iritu s.
cum Eccl. fil. S. L au ren tii M. in Coem.

(cum anim . 1218) (P. Caporct.)
D. Jare c Joannes, Vicarius.
vacat Coop. et Schol. subsid. Mag.
« Golja Jos. jun., V icarius prov. in K am no (cum anim . 523).

14

Drežcnca, S. Georgii M .
cum Eccl. fil. S. M athiae in R avna; S. A nnae in Magost*
S. J u sti M. in Koseč.

(cum anim. 1112) (P. Caporettum).
D. Tončič Josephus, Vicarius.

VOLZANA (Volče). Parochia S. Leonardi C.
cum Eccl. fil. B. M. V. in M engora; S. Mariae M agd. in Selo
et S. D anielis P. in Coem.

( J u r . P atr. F und. Relig. cum anim .
D. Golja Josephus sen., Parochus.
« Kodermac Stephanus, Coop.
v acat Subs. et scholae Mag.

1912)

(P. Volče.)

A d S. LUCIAE (Na Mostu), Parochia
cum Eccl. fil. B. M. V. in tem pi, praesent. in Modreja.

(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim . 1716) (P. S. Lucia.)
D. Carli Aloysius, Parochus.
« Fabijan Jos., Coop. et scholae Mag.

Idria (Baèae), Curatia S. Joan. Bapt.
(Jur. Patr. F und. Relig. cum anim. 510) (P. S. L u cia .)
D. P ervajne Mart., Provisor et scholae subsid. Mag.
Iloèe, Curatia S. Joan. Ev.
(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim. 569) (T. S. Lucia.)
D. Lužnik F ran c ., C uratus.

Tribusae infer., Ouratia S. Jacohi m aj.
(Jur. Patr. Fund. Relig. cum anim . 798) (P. S. L ucia.)
D. Kadenaro Jos., Curatus.

AD MONTEM S. Viti (Št. Viška gora), Parochia.
D.(Jur. Patr. F und. Relig. cum anim. 1492) (P. S. L u c ia .)
„ Ilovar F ran c., Parochus
„ Pipan Franciscus, Coop.

V icariatus
d ep en dentes a Parocho S- V iti.

Pečine (Pekina), Ss. Hermagorae et F ortunati M m .
(cum anim. 410) (P. S. Lucia.)
D. Urbančič Andr., Vicarius et schol. subs. Mag.

15

Ponikve (Paniqua), B . M . V. Praesent.
(cum anim . 689) (P. S. Lucia.)
D. Kravanja Andr., V icarius et schol. subs. Mag1.

PODMELEC, P ar. B . M . V. A ssum pt.
cum Eccl. fll. S. G eorgii M. in K neža; S. L uciae in L og ersk a
et S. P e tri Ap. in Loja.

(P. Tulm in.)

(Jur. P a tr. F u n d. Relig. cum anim . 1885)
D. Skočir Josephus, Parochus.
« Berlot A ntonius, Coop.
« P irich Michael, P a ro c h u s pcns.,sac. jub.

Grahovo, S. A n n u e, Vičar. dep. a Par. Podtnelec.
(cum anim . 729) (P. Grahovo).
vacat Vicarius.

RUTHAE THEUTONICAE (nemške Rovte),
( Deutschgereuth).
Paroch. S. L am berti E p . M .
(Jur. P a tr. F u n d . Relig. cum anim . 500)
B. Lazar Antonius, Adm. paroch.

(P. Tulm .-G rah.)

V icariatus
d ep en d en tes a Par. R u th ae th eu t.

Steržisče, S. O sw aldi Reg. C.
(cum anim . 670)
B. Čargo Angelus, Vicarius.

(P. Tulm.-Grahovo).

Obloke, E p ip h a n ia D om ini.
(cum anim . 424) (P. Tulm . - Grahovo).
B. S elak Jo a n n e a , Vicarius.

PODBERDO, Par. S. N icolai E p. C.
cum Eccl. fll. S. L eonardi C. in Bača cum coem et.

(J u r. P a tr. F u n d . Relig. cum anim . 1354)

(P. T u lm .-G ra h .)

B. Zarl Antonius, Parochus
r>
Remec Joannes, Coop. et scholae subs. Mag.
S u m m a anim . Dečan. T u lm in i 21144

16

V. D e c a n a tu s C irch in a e.
CIRCHINA (Civkno Kirchheim), Far. decan. S. Annae
cum Eccl. par. vet. S. Bart. in coem.; eccl. fil. S. Joannis Bapt.
in P lan in a; S. S piritus in L abine; S. Jodoci in T re b en te; S. Andrea«
Ap. in Zakriž; S . Pauli Ap. in Straža.

(Jur. Patr. F u u d . Relig. cum anim. 2838) (P. Circh.)

P. T. D. Je ra m Josephus, Paroch. Decan., Schol. Insp. dist. et
Consil. Consist. ad honor.,Sac. jub., Cub. SS. ad hon«
D. Kocijančič Nicolaus, I. Coop.
« R azpet Franciscus, II. Coop.
« Selak Antonius, Vic. pensionatus.

Vicariatus
a P a r o c h o C irc h in a e d e p e n d e n te s .

Otalež, S. Catharinac V. M.
cum Eccl. fil. S. Nicolai in Ja zn e ; S. Georgii in Lazič.

(cum anim . 1030) (P. ld ria ).

D. W ester Joannes, Vicarius.
Novake, S. Thotnae Ap.
(cum auim. 910) (P. Circhina.)

D. Cerv Franciscus, Vicarius.
Orehek, S. Ubaldi E p. C.
(cum anim. 551 ) (P Circhina).
vacat Vicarius.
Pol j ice, lì. M. V.
cum Eccl. convicar. S. C antiani in Reka.

(cum auim. 286) (P. Circhina).
vacat Vicarius

BUKOVO, Paroeh. S, Leonardi C.
(Collationis liberae, cum anim. 838) (P. Circhina).
D. Sitar F ran ciscus, P arochus.
Kavno, Curatia S. U ldarici Ep. C.
(Jur. P a tr. F und. Relig. cum anim. 279) (P. Circhina)D. Božič P etrus, C uratus.
ŠEBRELJE, Paroch, S. Georgii M.
cum Cap. s. Joan. Bapt.

(Ju r. P atr. F un d. Relig. cum anim. 909) (P. Circhina).
D. Kokošar Joannes, Adminisir.

Jagersče, Curatia S. Ursulae ct Soc. Vv. Mm.
(Jur. P atr. F u u d. Relig. cum anim. 301) (P. Circhina)•
D. Prim šur Josephus, Curatus.
Sum m a anim. Decan. Circhinae 7,942

17

VI. D e c a n a tu s A m p lctii.
AMPLETIUM (Bovec, Flitsch), Par. S. Udalrici E p . C.
«Um Eccl. Ss. T rin ita tis; A ssum pt. B. M. Y. in a g ro ; S. Nicolai Ep.
in P lužna; S. Joannis Bapt. in Kal.

(Jur. Patr. F und. Relig cum anim. 3298.) (P. A m pi.)
T. D. C um ar Joan., Can. hon., Paroch. Decanus, Scholar.
Insp. distr. et Cons. Cons.
D. Moškat Franciscus, Coop.
vacat Coop.

V icariatus
a Parochia A m pletii dependentes.
L o g (M itte lb i e t), S. Stephan., Protom.,
cum Eccl. S. M ichaelis Arch. in Sterm ec O berbrett)
(cum anim . 781) (P. M ittelbret.)
D. Gregorčič Simon (jun.), Vicarius.
È ez -S oca, S. A n to n ii Ab.
(cum anim. 1029) (P. A m pi.)
D. Štrukelj Mich., Vicarius.
S e r p e n i ca, S. F lo r inni M.
(cum anim. 1902) (P. Scrp.)
Ji. K urinčič Joan n., Vicarius,
vacat Coop.
Soča, Curatia S. Josephi.
(Jur. P atr. Fund. Relig. cum anim. 1175) (P. Soča).
D. Kranjec Franciscus, Curatus provisorius.

Trenta, B . M. V. Lauret.
Vicariatus dep. a Curatia Sočae.
(cum anim. 406) (P. Am pi.)
vacat Vic. et scholae Magist.
____________ _
Sumina anim . Dec. Ampi. 8.591

VII. D e c a n a tu s C a p o rctti.
CAPORETTUM (Kobarid, Karfreit), Par. B . M. V. Assum pt.
cum Eccl. fil. S. Antonii Pat. in colle; S. Thomae Ap. in Idersko;
S. A ndreae Ap. in S vigna; Epiph. D. N. J . C. in Susid ;
S. Leonardi in Staroselo.

(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim 2311) (P. Capor.)
P- T. D. Jekše Andreas, P arochus D ecanus, Schol. Insp.
distr. et Cons. Consist. ad honores, „Eques Ord.
Franc.-J o s .“
li. Pipan Anton, jun., Coop.
« Manzini Antonius, Cap. in Staroselo.

18
V ica riatu s
a Parocho Caporetti dependentes.
T e r u o v o , Ss. T rinitatis.
(cum anim. 367) (P. Serpenica).
D. Kokelj Georgius, Yic. et scholae subsid. Magister.
K r e d , S. N icolai E p . C.
cum

Eccl. fil. Ss. H ilarii et T atiani Mm. in colle ad Natisonem .
(cum a u im . 668) (P. Caporettmn).

D. Fon Jacobus, Vicarius.
B o r j a n a , S. Catharinae V. M .
Cap. fil. in coemet.

(cum anim. 562) (P. Capor.)
D. C u m ar Carolus, Vicarius.
S ed lo, (Sedala), S. Crucis.
cum Eccl. S. Helenae in Podbela et s. Crucis in coemet..

(cum anim . 967) (P. B er gogna)
D. Murovec Joannes, Vicarius.
B R E G I N J , , (Borgogna), Parochia S. Nicolai Ep. C.
cum Eccl. fil. B. M. V. ad Nives in colle; S. M argaritae in Silva.

(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim. 688) (P.Bergogna)
D. P eternel G eorgius, Parocbus.
L ogi, (Lonch), Ss. P rim i et Feliciani M m . Vic. Par. Bergogna6
(cum anim. 612) fP. Capor.)
D. Kum ar Joannes, Vicarius.
L i v e k (Luico), S. Ja co b iA p ., Vicariatus a nullo Par. dependenscum Eccl. fil. S. P etri Ap. in colle P erat.

(cum anim . 767) (P. Capor.)
_______
D. Marinič Franeiscus, Vicarius.
Stim m a anim . Dečan. Caporetti 6842.
V

VIII. D e c a n a tu s C e r n ic a e .
Č E R N IČ A (Černiče), P ar. decanalis S. V iti M .
cum Eccl. 111. Ss. Joan. et Pauli in R avna; Ss. Cosmae et
Dam iani in M alovše; et S. Ju sti Gojače

(Jur. P atr. C. R. F und. Carn. cum anim. 1330). (P. Čern.)
P. T. D. Cibič Antonius, Par. Dec., Scbol. Insp. district. e*
Consil. Consist. ad bon.
D. Kodrič Franeiscus, Cooperator.
O s e k , Vic. S. M artini Ep. C. dep. a Par. Cernicae.
cum Eccl. fil. B. M. V. in V itovlje; Cap. S. P etri; e t S. Luciae in
coem. Vitovlje. „

(cum anim. 1045) (P. Šempas).
D. Kodre Joannes, Vicarius.

19

S O I Ò N P A SS (Šempas), Parochia S. Silvestri P p. C.
cum Eccl. fil. S. Jacobi in Ozeljan, e t S. Michaelis.

(Jur. Patr. F und. Cameral. cum anim. 1820) (P. Schonp.)
D. Madon Blasius, P arochus.
« Slokar Antonius, Coop.
T e r n o v o , Vicariatiti P . M. V. ad Nives dep. a P ar. Schonpass.
(cum anim. 639) (P. Salcan.)
vacat Vicarius.
B A T U J E , Par. S. Annae.
cum Eccl. fil. S Michaelis Arch. in Selo.

(Jur. P atr. Fam il. Lipovž, cum anim. 838) (P. Černiča).
D. Goljevšček Franciscus, Parochus-prasent.
K A M N J E , Parochia S. Micliačlis Arch.
cum Eccl. fil. B. M. V. in V ertovino et S. D onati in Skrila.

(Jur. P atr. C. R. F und. Cam. cum anim. 1792) (P. Černiča).
vacat Parochus.
D. Ferfolja Andreas, Coop. et Administr. paroch.
« Sovdat Jos., Par. emer. sac. jub.
A d S. T h o m a e (Št. Tomaž), Vicariata» dep. a P a r. K am nje.
(cum anim. 459) (P. Haidovium ).
D. Poljšak Alphonsus, Vicarius
A d S. t R U C I S (Križ), Parochia
cum Eccl. fil. S. P e tri in Dobravlje.

(Jur. P atr. Par. Vippac. cum anim . 2178) (P. H aid.)
D L o g a r Jacobus, P arochus, sac. jubil.
« Mesar Andreas, Coop
« Kočevar Josephus, Sac. quiesc.
V ic a ria tu s
Z a b ija M ajor (Zabije), S. F lo ria n i M.
(cum anim . 709) (P. H aidovium ).
D - S chm utz Joan., Vicarius.
L o k a v er, S. L a u r m tii M.
rum Ecel. fil. S. Urbani.

(cum anim. 945.) (P. H aidovium ).
I) Kerkoč S tephanus, Vicarius.
« Okorn Fidelis, Vic. pensiunatus, sac. jub.
Oti ira, Curatia Ss Angelorum Custod.
(Jur. P atr. F und. Relig. cum anim. 1605) (P. H aid.).
D. Stepančič Franciscus, C uratus provis.
H aid o v iiiu i (Ajdovščina, Haidenschaft), Curatia
S. Joan. B apt.
(J u r. Patr. Communit, anim. 752) (P. llaidov.)
D. D ug ulin Jo an n e s, Curatus.
Sum m a anim. Dečan. Černicae 14,112
Haidovii deg. 4 Jud. 5 Lut.

80

IX . D c c a n a tu s K ouicni.
K O M E N U M (Komen), Parochia decanalis S. Georgii M.
cum Eccl. fil. B. M. V. Ass. in O beràlen; S. Joannis Ap. in Yovcigr*^
S. Crucis in Iv an ig rad ; S. Aegidii Ab. in Suta.

(J u r. P atr. F und. Stud. cum auim 3219) (P. Komen).
P. T. D. Harmel A dolphus, Paroch. Decan., Inspect. Scholdist. et Cons. Consist. ad honor.
D. Kodrič Joannes, Coop.

Strekelj Eduardus, Coop.
V ica riatu s
a Parocho in Komen dependentes.

A d S. D a n ie li » (Štanjel),
cum Eccl. fil. S. M atthaei Ap. Hrušovicae et S. Gregorii „pred gozdom*
(cum anim. 1179) (P. S. D aniel).
D. Gergolet Josephus, Vicarius.
« Bratina Aloysius, Subsid. et Scholae Mag.
G a b r o v i c a , S. Petri A p.
(cum. anim. 495) (P. Kotnen).
D. Slunder Joseph., Vicarius et scholae subs. Mag.
P l i s k o v i c a , S. Thomae A p.
(cum anim. 740) (P. Komen).
D. Pelizon Valent., Vicarius.
V e l i k i d o l , S. Jacobi A p.
(cum anim . 682) (P. Komen).
v acat Vicarius.
G o r j a n s k o , S. Andreae A p.
(cum anim . 1077) (P. Komen).
D. Mozetič Stephauus, Vicarius.
V o js é ic a . Ss. V iti et Soc M m .
(cum anim. 518) (P. Komen).
D. H ebat F ranciscus, Vicarius.
L ip a , S. Michael A r eh.
(cum anim . 308) (P. Komen).
D. V u k Leop., Vicarius et schol. subs. Mag.
š k e r l i i n a , Curatia S. A ntonii Ah.
(Jur. Patr. Fund. Kelig. cum anim. 670) (P. Komen).
D V u g a P etrus, C uratus.

21

Vicariatus
a nullo Parocho dependentes.
K o b lj a g la v a , S. Michaelis Arch.
(cum anim. 698) (P. S . D aniel).
Makuc Antonius, Vicarius.
Š t j a k , S. Jacobi A p.
cum Eccl. fil. S. C atharinae V. M. in T abor; S. A nnae in Razgorj
S. Thom ae in S. Tomaž; et S. C antiani M. in Rasa.

(cum anim. 1179)
Ceket Franciscus, Vicarius,
vacat Coop.

(P. S. Daniel).

U r a n i c a su p . S. Catharinae V.
(cum anim. 362) (P. S. D aniel.)
Vales M arcus, Vie. et schol. subs. m ag.
G abria (-je) S. M artini Ep.
(cum anim. 603) (P. Sam aria.)
Stubelj Vincentius, Vicar. et schol. subs. Mag.

SAMARIA (Šmarje), Parochia Ss. N om inis B . M. V.
cum Eccl. fil. S. Leonardi C. in Branica.

(Collationis liberae, cum anim. 1345) (P. Samaria).
^•T. D. Brezovščik Andr. juu., Par. et Consil. Consist. ad hon.
vacat Coop.

REIFENBERG (Ribenberg), Parodi. S. U ldarici E p. C.
cum Eccl. fil. S. S piritus in P edria; S. Antonii Pat. in T abor; S. Ca­
tharinae in P reserje; S. Martini in B ria; et Capellis S. P an crati in
arce Reif. supr., B. M. V. in arce Reif. inf.

(Jur. Patr. C. R. Fund. Carner. cum auiin. 2970) (P. R eif.)
**• T. D. Brezovščik Andreas sen., Paroch. et Cons. Consist.
ad hon.
D. Pahor Antonius, Coop.

DORNBERG, P ar. S. Danielis Proph.
(Jur. P atr. Com. Coronini K ronberg, cum anim. 1330).
*

Kramer Philippus, Parochus
(P. Dornberg)
Kodelja Josepbus, Coop.
Summa anim. Decan. Komeni 17,375

22

X. D e c a n a tu s D uini.
DITINUM (Devin). Par. decanalis S. Joannis B apt.
cum Eccl. fil. 8. Spiritus Duini et S. Annae in Arce.

(Jur. Patr. Princ, ab Hohenlohe, cum ani n. 640) (P. Duirì).
vacat Par. Decan., Inspect. Schol distr. et Consil. Consist.
ad hon.
vacat I. Coop.
D. Kosovel Josephus, II. Coop. et schol. Mag., Admin.
B enficium S. Joseph. Sistianae.
(Jur. Patr. Princ, ad Hohenlohe)
a Parocho-Decano administr.

Vicariatus
a P aroch o D u in i d ep en d en tes.

D oberdob, S . M artini E p. Eccl. Jur. Patr. Comun.
(cum anim. 589) (P. Monfalcone)
D. Bratina Antonius, Vičar.

O patjesclo, S. Andreae A p.
cum Eccl. fil. S. Silvestri in Novavas.

(cum anim. 1425) (P. M erna-Kostanjevica).
D. Batagelj Antonius, Vicarius,
vacat Subsid.

K ostan jevica, S. M a rtin i Ep. C.
(cum auim. 808) (P. Kostanjevica).

D. Sfiligoj Antonius, Vicarius.
T e m n i c a , S. Petri A p.
(cum anim. 407) (P. Kostanjevica)
D. Čigon Carolus, Vicarius.
B resto v ica,

S. L aurentii M.

cum Eccl. fil. B. M. V. Selae et S. Anastasiae M. in Breztovica sup.

(cum anim. 885) (P. Monfalcone).
D. Kuuiar Joseph., Vicarius, „cruce aurea pro meritis* insi
gnitus.
M avbinjc, S. Nicolai Ep. C.
(cum anim. 564) P. Nabrežina).
D. Keber Antonius, Vicarius.
A d S. P e l a g i i (Šempolaj).
cum Eccl. fil. S. Mariae Ma^d Slivnae

(cum anim 685) (P. Nabrežina).
D. Primožič Matth, Vicarius.

23

N abrežiuae, S. Pochi C.
(cum anim. 900) (P. Nabrežina).
D ’ M arušič Joan., Yicarius.
J a m l j e , S. A n to n ii P at.
(cum anim. 267) (P. M onfalcon.).
vacat Vicarius.
D. Jarec Jos., Vičar, pensionatus.

ZGONIK, Parochia S. Michaelis Arch.
cum Eccl. fil. S. Uldarici in Samatorca.

(Jur. Patr. Princ, ab Hohenlohe, cum anim. 1064). (P. Prosek).
D. Pelizon Josephus, Parochus.

Vicariatus
a n u llo P a r o c h o d e p e n d e n t e s .

Gabria (-je Mernae), S. Nicolai E p. C.
cum Eccl. fil. S. Michaèlis Arch. in Verh.

(cum anim. 658) (P. Merna).
D. Ferfolja Josephus, Vicarius.
A d S. M artini E p . C.
(cum anim. 275) (P. Sagrado).
D. Ferfoglia Joannes, Vicarius.______________________________
Summa anim. Dečan. Duini. 9,163

XI. D c c a n a tu s M o n tisfa lco n is.
MONFALCON UM (Monfalcone), Parochia decanalis
S. Am brosii E p. C.
cum Eccl. fil. B. M. V .vulgo Marcelliana; S. Nicolai in Aris; S. Mariae
Rosarii; S. Antonii, Sac. Bistrignae et Ss. Trinitatis fam. Zanolla.

(Jur. Patr. Commun. loci cum anim. 4C59) (P. Monfalcone).
P. T. D. Mantoessi Joannes, Paroch. Decan., Schol. Inspect.
distr et Consil. Consist. ad honor.,
D. De Stefano Aloysius I. Coop.
vacat II. Coop.
-« Bandeu Franc., III. Coop. e t Catecheta.
P . T. D. Torre Aloys., Par. et Dee. emer. Cons. Consist. ad
hon. aurea cruce cum corona „pro m eritis“ insignitus.
S. P E T K I A p . ad Sontium , Parochia,
cum Eccl. fil. in Cassegliano, S. Zanut; Polazzo et Redipuglia
et Cap. s. Anton. Abb.

(Jur. Patr. Fund. Relig. cum anim. 1750) (P. Sag