You are on page 1of 49

ISA 560

Evenimente ulterioare
Conf.univ.dr. Dan Botez

CAFR Pregătire profesională continuă 2014

1

ISA 560
ISA 560 „Evenimente ulterioare” (Subsequent
Events):

Responsabilitatea
•Evenimente care au existat la data auditorului cu
situaţiilor financiare şi pentru care privire la
evenimente
au apărut probe;
ulterioare intr-o
misiune de audit
•Evenimente care apar după data
al situațiilor
situațiilor financiare si pentru
financiare.
care avem probe.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014

2

OBIECTIVELE ISA 560

• Obţinerea suficientelor probe adecvate de audit cu
privire la măsura în care evenimentele care au loc între
data situaţiilor financiare şi data raportului auditorului,
care prevăd ajustarea sau prezentarea în situaţiile
financiare;
• Furnizarea de răspunsuri adecvate la faptele de care
auditorul ia cunoştinţă după data raportului auditorului,
care, dacă ar fi fost cunoscute de auditor la acea dată,
l-ar fi putut determina pe auditor să modifice raportul.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014

3

DEFINIŢII ISA 560

1) Data situaţiilor financiare: data încheierii celei
mai recente perioade acoperite de situaţiile financiare
– 31 decembrie – Legea contabilității, Art. 27;
2) Data aprobării situaţiilor financiare: data la care
toate componentele situaţiilor financiare au fost
întocmite şi cei cu autoritatea recunoscută declară că
îşi asumă responsabilitatea pentru acestea – Legea
31/1990, Art. 114; 142.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014

4

DEFINIŢII ISA 560 Data raportului auditorului: data la care auditorul datează raportul (A3 – ISA 700). Data raportului auditorul a luat în tranzacţiilor de care avut loc până la acea auditorului informează utilizatorul că considerare efectul evenimentelor şi auditorul a luat cunoştinţă şi care au dată. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 5 . Legea contabilității 82/1991. Data publicării situaţiilor financiare: data la care situaţiile financiare şi raportul auditorului sunt puse la dispoziţia terţilor Data aceasta este ulterioară datei la care raportul a fost furnizat entităţii – Legea 31/1990. Art. 36. 185. Art.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014 6 . 185. republicată. situaţiile financiare anuale.DEFINIŢII ISA 560 Legea societăţilor comerciale: Art. după caz. în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică. 82/1991. raportul lor. având ataşată o semnătură electronică extinsă. respectiv directoratul. este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. - (1) În condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari. consiliul de administraţie.

Data situațiilor financiare 31.2013 Data aprobării situațiilor financiare 30.05.2014 OMFP 3055/2009 IAS 10 CAFR Pregătire profesională continuă 2014 7 .2014 Data publicarii situațiilor financiare 15.12.04.04.2014 Data raportului de audit 25.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014 8 . • Interogarea. consilierii juridici ai entităţii. obţinerii de suficiente probe de audit adecvate.CERINŢE ISA 560 Evenimente care au loc între data situaţiilor financiare şi data raportului auditorului Proceduri de identificare a evenimentelor ulterioare • Citirea celor mai recente bugete disponibile ale entităţii. sau extinderea cercetărilor verbale sau scrise efectuate anterior pe lângă. previziuni ale fluxurilor de trezorerie şi alte rapoarte aferente ale conducerii pentru perioadele ulterioare datei situaţiilor financiare. • Luarea în considerare a măsurii în care declaraţiile scrise cu privire la anumite evenimente ulterioare pot fi necesare în sprijinirea altor probe de audit şi. deci. pe probleme de litigii şi despăgubiri.

• Creşteri de capital sau emiteri de instrumente de datorie.CERINŢE ISA 560 Evenimente care au loc între data situaţiilor financiare şi data raportului auditorului Intervievarea referitoare la: • Noi angajamente. precum emiterea de noi acţiuni sau obligaţiuni sau dacă s-a încheiat sau este planificat vreun acord de fuziune sau lichidare. de exemplu prin CAFR Pregătire profesională continuă 2014 incendiu sau 9 . noi împrumuturi sau noi garanţii. • Vânzări sau achiziţii de active. • Active distruse. inundaţie.

astfel de evenimente implică validitatea ipotezei de continuitate a activităţii. • Evenimente care sunt relevante pentru recuperabilitatea activelor. cum ar fi cazul dacă.CERINŢE ISA 560 Evenimente care au loc între data situaţiilor financiare şi data raportului auditorului Intervievarea referitoare la: • Ajustări contabile neobişnuite. spre exemplu. • Evenimente care vor pune sub semnul întrebării adecvarea politicilor contabile utilizate în situaţiile financiare. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 10 . • Evenimente relevante pentru evaluarea estimărilor sau previziunilor făcute în situaţiile financiare.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014 11 . dar nu ulterioară acesteia. care au avut loc după data situaţiilor financiare. • Citirea celor mai recente situaţii financiare interimare. conducerii şi persoanelor însărcinate cu guvernanţa. Data declarației scrise trebuie să fie pe cât de apropiată posibil de data raportului auditorului asupra situațiilor financiare.CERINŢE ISA 560 PROCEDURI DE AUDIT • Citirea minutelor ale întâlnirilor proprietarilor. Declarația scrisă trebuie să facă referire la toate situațiile financiare și la perioada(ele) la care se face referire în Raportul auditorului. • Declarația scrisă conform ISA 580. sau interogarea cu privire la acestea când nu există minute.

CERINŢE ISA 560 Auditorul nu are obligaţii cu privire la situaţiile financiare după data raportului. ISA 210.” CAFR Pregătire profesională continuă 2014 12 . totuși există o responsabilitate a conducerii prevăzută în contract. pe care auditorul ar putea să le descopere pe perioada începând cu data raportului auditorului şi până la data la care situaţiile financiare sunt publicate. A23: „Acordul conducerii de a informa auditorul cu privire la fapte care ar putea afecta situaţiile financiare.

• Discută cu conducerea referitor modificare a situaţiilor financiare.CERINŢE ISA 560 Totuși. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 la intenția de 13 . • Determină măsura în care situaţiile financiare trebuie modificate. dacă are cunoștință de un fapt care ar fi condus la modificarea raportului: • Discută aspectul cu conducerea şi cu persoanele însărcinate cu guvernanţa.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014 14 . audit necesare în • Dacă nu se aplică restricţii. să extindă procedurile de audit până la data noului raport şi să furnizeze un raport nou cu privire la situaţiile financiare modificate care nu trebuie să fie modificat înainte de data situaţiilor financiare modificate.CERINŢE ISA 560 Dacă se modifică situaţiile financiare: • Desfăşoară procedurile de circumstanţele modificării.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014 15 .CERINŢE ISA 560 Dacă se modifică situaţiile financiare doar cu privire la evenimentele ulterioare atunci auditorul poate proceda astfel: 1) Fie modifică raportul prin includerea unei date suplimentare restricţionată la modificarea respectivă (datarea dublă).

” CAFR Pregătire profesională continuă 2014 16 . Cu toate acestea.CERINŢE ISA 560 Datarea dublă A12. deoarece această dată informează cititorul despre momentul la care a fost finalizată activitatea de audit asupra acelor situaţii financiare. Atunci când auditorul modifică raportul auditorului pentru a include o dată suplimentară restricţionată la acea modificare. data raportului auditorului cu privire la situaţiile financiare anterioară modificării ulterior aduse de conducere rămâne neschimbată. o dată suplimentară este inclusă în raportul auditorului pentru a informa utilizatorii că procedurile auditorului ulterioare acelei date au fost restricţionate la modificarea ulterioară adusă situaţiilor financiare. cu excepţia Notei Y. care datează la (data încheierii procedurilor de audit restricţionate la modificarea descrisă în Nota Y). Mai jos este o ilustraţie a unei astfel de date suplimentare: „(Data raportului auditorului).

CERINŢE ISA 560 2) Fie furnizează un raport nou sau modificat în care include o declaraţie într-un Paragraf de observaţii sau într-un Paragraf explicativ menţionând că procedurile sale sunt restricţionate doar la modificarea situaţiilor financiare. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 17 .

Dacă situaţiile financiare sunt publicate. • Dacă raportul a fost furnizat notifică conducerea să nu publice situaţiile financiare înainte să efectueze modificări. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 18 . auditorul trebuie să ia măsuri să prevină acordarea de credibilitate raportului său. să modifice opinia.CERINŢE ISA 560 Dacă nu se modifică situaţiile financiare: • Dacă raportul nu a fost încă furnizat.

• Interoghează modul în care conducerea intenţionează să modifice situaţiile financiare. • Determină măsura în care situaţiile financiare trebuie modificate.CERINŢE ISA 560 Dacă auditorul ia cunoştinţă de un fapt care ar fi produs modificarea raportului: • Discută aspectele cu conducerea şi cu persoanele însărcinate cu guvernanţa. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 19 .

CERINŢE ISA 560 Dacă se modifică situaţiile financiare : • Desfăşoară procedurile de circumstanţele modificării. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 20 . să extindă procedurile de audit până la data noului raport şi să furnizeze un raport nou cu privire la situaţiile financiare modificate. audit necesare în • Dacă nu se aplică restricţii.

CERINŢE ISA 560 Fapte de care auditorul ia cunoştinţă după publicarea situaţiilor financiare Auditorul trebuie să includă în raportul nou sau modificat un paragraf de evidenţiere sau un paragraf explicativ cu referire la nota la situaţiile financiare care tratează motivele modificării. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 21 .

Consecință: Entitatea ajustează. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 22 . • Falimentul unui client. • Descoperirea de fraude sau erori ce arată că situaţiile financiare anuale sunt incorecte. entitatea nu prezintă o datorie contingentă. Ca urmare. sau recunoaşte un nou provizion.OMFP 3055 • Soluţionarea ulterioară datei bilanţului a unui litigiu care confirmă că o entitate are o obligaţie prezentă la data bilanţului. legat de acest litigiu. confirmă de obicei că la data bilanţului exista o pierdere aferentă unei creanţe comerciale. Consecinţă: entitatea trebuie să ajusteze valoarea contabilă a creanţei comerciale. Consecintă: Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior. apărut ulterior datei bilanţului.EXEMPLE DE EVENIMENTE ULTERIOARE CARE CONDUC LA AJUSTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE .

a unui litigiu care. Consecință: impune întreprinderii sa ajusteze un provizion deja recunoscut sau sa recunoasca un provizion în schimbul unei simple prezentari de informatii referitoare la o obligatie contingenta.EXEMPLE DE EVENIMENTE ULTERIOARE CARE CONDUC LA AJUSTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE .IAS 10 (a) rezolutia/decizia ulterioara datei bilantului. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 23 . deoarece confirma ca o întreprindere are deja o obligatie prezenta la data bilantului.

IAS 10 (b) receptionarea de informatii ulterioare datei bilantului ce indica faptul ca un activ a fost depreciat la data bilantului sau ca valoarea unei pierderi din depreciere anterior recunoscuta. confirma. si • vânzarea stocurilor ulterior datei bilantului poate fi o proba a valorii lor realizabile nete de Ia data bilantului. de obicei. De exemplu:  • falimentul unui client. Consecintă: trebuie ajustata. ca la data bilantului exista deja o pierdere aferenta unui cont de creante comerciale si ca întreprinderea trebuie sa ajusteze valoarea contabila a contului de creante comerciale. aparut ulterior datei bilantului.EVENIMENTE ULTERIOARE CARE CONDUC LA AJUSTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE . aferenta respectivului activ.  CAFR Pregătire profesională continuă 2014 24 .

  (d) determinarea. Beneficiile angajatilor). sau a încasarilor rezultate din activele vândute înainte de data bilantului. ulterioara datei bilantului. ulterior datei bilantului. a costului activelor achizitionate.IAS 10 (c) determinarea. daca întreprinderea are o obligatie prezenta legala sau implicita la data bilantului de a efectua astfel de plati. a valorii rezultate din repartizarea profitului sau din plata primelor. si  (e) descoperirea de fraude sau erori ce arata ca situatiile financiare au fost incorecte.EVENIMENTE ULTERIOARE CARE CONDUC LA AJUSTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE . CAFR Pregătire profesională continuă 2014 25 . ca rezultat al evenimentelor ce au avut loc înainte de acea data (a se vedea IAS 19.

Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale sunt semnificative.EVENIMENTE ULTERIOARE CARE NU CONDUC LA AJUSTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE .OMFP 3055 Exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului care nu conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare. neprezentarea lor ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor. în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 26 .

  (b) anuntarea unui plan de întrerupere a unei activitati. sau exproprierea de catre guvern a unor active importante.  (d) distrugerea. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 27 . (e) anuntarea sau începerea implementarii unei restructurari majore (a se vedea IAS 37. datorii si active contingente).EVENIMENTE ULTERIOARE CARE NU CONDUC LA AJUSTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE . Provizioane. cere prezentari specifice de informatii în astfel de cazuri) sau cedarea unei filiale importante.  (c) achizitionari sau cedari majore de active. cedarea de active sau decontarea de datorii aferente unei activitati în curs de întrerupere sau participarea la acorduri pentru vânzarea de astfel de active sau decontarea unor astfel de datorii (a se vedea IAS 35. Activitati în curs de întrerupere). Combinari de întreprinderi. survenita în urma unul incendiu. a unei importante uzine de productie ulterior datei bilantului.IAS 10 (a) o combinare de întreprinderi majora ce se produce ulterior datei bilantului (IAS 22.

  (h) modificari ale ratelor de impozitare sau ale reglementarilor privind impozitele adoptate sau anuntate ulterior datei bilantului. ulterioare datei bilantului (IAS 33.EVENIMENTE ULTERIOARE CARE NU CONDUC LA AJUSTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE . în preturile activelor sau în cursurile de schimb valutar.  (g) modificari neobisnuit de mari. (i) implicarea în angajamente sau datorii contingente semnificative. survenite ulterior datei bilantului. Rezultatul pe actiune. încurajeaza o întreprindere sa prezinte o descriere a unor astfel de tranzactii. de exemplu.  (j) începerea unui litigiu major generat în exclusivitate de evenimentele ulterioare datei bilantului CAFR Pregătire profesională continuă 2014 28 . prin emiterea de garantii semnificative. care au un efect semnificativ asupra creantelor sau datoriilor privind impozitul amânat sau pe cel curent (a se vedea IAS 12. altele decât divizarea actiunilor si elementele de capitalizare). Impozitul pe profit).IAS 10 (f) tranzactii importante cu actiuni comune si tranzactii potentiale cu actiuni comune.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014 29 .Evenimente ulterioare bilanţului Obiectiv Să ofere asigurarea că toate ajustările şi neajustările semnificative aferente evenimentelor ulterioare bilanţului sunt identificate şi tratate corect în cadrul conturilor sau sunt raportate membrilor.GHIDUL PRIVIND UN AUDIT DE CALITATE Sectiunea A12 .

şi (vii) orice alte surse. (vi) contracte importante. Revizuiţi următoarele pentru a vă asigura că de la sfârşitul anului. (iv) corespondenţa. Asiguraţi-vă că aria de acoperire a consideraţiilor voastre şi orice aspecte care decurg din acestea. să fie înregistrate în mod clar în dosar.GHIDUL PRIVIND UN AUDIT DE CALITATE Sectiunea A12 .Evenimente ulterioare bilanţului Proceduri – trebuie finalizate pana la data raportului (sau la o data apropiată) • • • • • • • 1. ISA560 CAFR Pregătire profesională continuă 2014 30 . nu a apărut nimic care să necesite a fi prezentat sau furnizat pentru: (i) conturile de gestiune. situaţiile bancare şi facturi. (ii) registrul de casă. (iii) fluxul de trezorerie. (v) minutele şedinţelor.

Evenimente ulterioare bilanţului 2. ISA560 CAFR Pregătire profesională continuă 2014 31 . Înregistraţi discuţiile purtate cu membrii conducerii şi întrebările formulate acestora.GHIDUL PRIVIND UN AUDIT DE CALITATE Sectiunea A12 .

GHIDUL PRIVIND UN AUDIT DE CALITATE Sectiunea A12 . În cazurile în care există o întârziere între încheiererea muncii de teren şi semnarea raportului de audit. ISA560 CAFR Pregătire profesională continuă 2014 32 .Evenimente ulterioare bilanţului 3. completaţi coloanele revizuirii finale alăturate.

Luaţi în considerare şi documentaţi toate punctele de vedere care trebuie incluse în Scrisoarea de Reprezentare.Evenimente ulterioare bilanţului 4. ISA560 CAFR Pregătire profesională continuă 2014 33 .GHIDUL PRIVIND UN AUDIT DE CALITATE Sectiunea A12 .

care să poată conduce la schimbarea imaginii oferite de situaţii? ISA560 CAFR Pregătire profesională continuă 2014 34 .Evenimente ulterioare bilanţului La data semnării raportului 5.GHIDUL PRIVIND UN AUDIT DE CALITATE Sectiunea A12 . Avem cunoştinţă despre orice alte evenimente ulterioare bilanţului sau cunoaştem alţi factori suplimentari care au legătură cu evenimentele cunoscute.

Asiguraţi-vă ca întinderea activităţilor suplimentare efectuate să fie documentată.GHIDUL PRIVIND UN AUDIT DE CALITATE Sectiunea A12 .Evenimente ulterioare bilanţului La data semnării raportului 6. ISA560 CAFR Pregătire profesională continuă 2014 35 .

Evenimente ulterioare bilanţului După data semnării raportului de audit 7.GHIDUL PRIVIND UN AUDIT DE CALITATE Sectiunea A12 . către membrii adunării generale. a tuturor evenimentelor neraportate de către conducere şi pe care le-am cunoscut după semnarea raportului dar înaintea întrunirii adunării generale. Luaţi în considerare raportarea. ISA560 CAFR Pregătire profesională continuă 2014 36 .

au fost iniţiate proceduri juridice împotriva sa şi i-au fost reţinute toate drepturile salariale. Se aşteaptă ca Adunarea Generală să aibă loc în data de 28 februarie 2014.EXEMPLU ISA 560 Societatea ABC încheie exerciţiul financiar la 31 decembrie 2013.02. Pe 14 ianuarie 2014.2014 Ne aflăm în data de 22 februarie şi avem următoarele constatări: 1. Angajatul a fost demis imediat. a fost identificată o fraudă semnificativă. înfiinţate de către un salariat. Data Data Data Data situaţiilor raportului aprobării publicării financiare situaţiilor situaţiilor financiare financiare 31. în ultimele şase luni. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 37 .2013 28.12. Datorii consemnate în registre au fost plătite şi deviate în conturi bancare fictive pentru furnizori.

un client a încetat activitatea din cauza dificultăţilor financiare.500 lei. Pe 29 ianuarie 2014. Pe 29 decembrie 2013. că această sumă este irelevant pentru situaţiile financiare. Pe data de 20 decembrie 2013. Auditorii au confirmat. El datorază companiei 2. un client a iniţiat procedurile judiciare împotriva companiei în raport cu o încălcare a contractului. prin urmare nu au fost afectate situaţiile financiare. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 38 . Consiliul de administraţie a considerat că valoarea nu este relevantă şi a stabilit că nu este necesară ajustarea.EXEMPLU ISA 560 2. Pe 19 februarie 2014. 3. instanţa a găsit compania responsabilă pentru vicii tehnice şi a stabilit plata unei despăgubiri cu valoare semnificativă. juriştii companiei au anunţat directorii că este puţin probabil ca aceasta să fie găsită responsabilă. dar situaţia a fost prezentată în notele explicative. de asemenea.

datorii contingente şi active contingente”. situaţiile financiare ar necesita modificări în funcție de activitate frauduloasă până la sfârşitul anului.EXEMPLU ISA 560 Compania a luat următoarele măsuri:   1. IAS 10 solicită ca aceste condiţii să fie luate în considerare pentru a determina dacă trebuie sau nu recunoscută o datorie IAS 37 „Provizioane. erorile și a alte nereguli care apar înainte de data de sfârşit de an – dar care sunt descoperite numai după sfârşitul anului presupun ajustarea elementelor şi. Procedura judiciară a fost iniţiată pe 20 decembrie 2013 (cu 10 zile înainte de sfârşitul anului). Erau. prin urmare. instanţa a constatat societatea răspunzătoare pentru încălcarea contractului. situaţiile financiare necesită ajustarea pentru că au fost îndeplinite criteriile de recunoaştere pentru un provizion pentru litigii. deci. Cu toate acestea. Fraudele. În acest caz. compania a făcut menţiunea în note despre datoria pe care au considerat-o contingentă.Frauda a fost comisă de către salariat în timpul exerciţiului financiar şi după terminarea acestuia. după sfârşitul exerciţiului financiar. 2. dovezi despre condiţiile existente la sfârşitul exerciţiului.La sfârşitul anului. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 39 .

CAFR Pregătire profesională continuă 2014 40 . un eveniment ulterior. A constatat. prin urmare. valoarea fiind considerată nerelevantă. Ca urmare. trebuie înregistrată o ajustare pentru deprecierea creanţelor.Încetarea activităţii unui client la o dată atât de recentă faţă de data de închidere a exerciţiului indică o mare probabilitate de neîncasare şi reprezintă. că în cazul clientului incert nu au fost efectuate ajustări. Auditorul constată că identificarea fraudei a produs ajustări ale situaţiilor financiare la sfârşitul exerciţiului. de asemenea.EXEMPLU ISA 560 Compania a luat următoarele măsuri:   3.

• discuţii cu managementul cu privire la modul în care o astfel o fraudă a avut loc şi de ce a durat şase luni pentru a descoperi frauda (controalele ar trebui să poată preveni. auditorul trebuie să constate dacă există suficiente probe că cerinţele ISA 10 au fost îndeplinite. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 41 . Cum procedează? Cu privire la fraudă. Procedurile de audit care trebuie să fie efectuate pentru a asigura faptul că frauda a fost corect identificată şi contabilizată în situațiile financiare pot include: • recalcularea sumelor implicate. detecta şi corecta denaturările semnificative în timp scurt) . Faptul că frauda a avut loc în cadrul entităţii creşte riscul de denaturare semnificativă datorată fraudei.EXEMPLU ISA 560 Cu privire la evenimentele ulterioare. factorii de risc de fraudă sunt prevăzuţi în ISA 240 „Responsabilitatea auditorului privind frauda într-un audit al situaţiilor financiare”.

• efectuarea unor proceduri de fond privind operaţiunile din apropierea închiderii intrările de jurnal (în special cele apropiate. în special în raport cu legislaţia ocuparea forţei de muncă şi reţinerea de fonduri. conformitatea cu legile şi reglementările.EXEMPLU ISA 560 • stabilirea circumstanţelor în care contabilul a descoperit frauda şi ce proceduri de lucru şi de control (dacă există) conţin punctele slabe care au permis angajatului să comită fraude. sau la sfârşit de an). • revizuirea facturilor de cumpărare şi creşterea scepticismului profesional şi investigarea cu privire la autenticitatea lor. • revizuirea dosarelor de resurse umane pentru a constata dovezi privind proceduri disciplinare luate împotriva angajatului. Acest lucru va confirma. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 42 . de asemenea. • confirmarea direct cu furnizorii a soldurilor şi tranzacţiilor pentru perioada acoperită de audit.

• discuţii cu avocaţii entităţii cu privire la posibilitatea de recuperare fondurilor deturnate.EXEMPLU ISA 560 • testarea altor controale pentru a identifica alte puncte slabe care pot indica angajaţii sau managementul fraudei . • obţinerea declaraţiilor scrise de la management privind frauda . CAFR Pregătire profesională continuă 2014 43 . Cu privire la procedurile judiciare. procedurile auditorului pot include: • obţinerea unei copii după hotărâre judecătorească şi altă corespondenţă care confirmă faptul că entitatea a fost găsită vinovată şi trebuie să plătească despăgubiri clientului său.

EXEMPLU ISA 560 • verificarea confirmării plăţii către client. • să se asigure că un provizion a fost deja recunoscut faţă de decizia iniţială a Companiei. • constată că suma în discuţie este nesemnificativă pentru situaţiile financiare şi. să exprime o opinie nemodificată. • obţinerea unei declaraţii scrise de la management prin care să confirme tratamentul provizionului. Cu privire la clientul incert: • discută cu managementul motivul pentru care ajustarea nu a fost înregistrată. • să se asigure că valoarea provizionului este rezonabilă în raport cu hotărârea Judecătorească. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 44 . în condiţiile în care această sumă rămâne nesemnificativă şi în stadiul de finalizare.

03. am centralizat cele mai importante varia ții ob ținute între soldurile și rulajele conturilor din balan ța la 31. Am discutat cu reprezentanții societății despre evenimentele ulterioare care pot să afecteze situațiile financiare la data de 31.2013 și rulajele conturilor de venituri și cheltuieli de la 31. soldurile din balan ța de verificare la 31.12.2014. Analiza efectuată: Am obtinut balanța de verificare aferentă lunii martie 2014 și am stabilit varia țiile absolute și procentuale dintre soldurile/rulajele acesteia și soldurile de la 31.12.03.2013. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 45 .03.12.EXEMPLE DE DOCUMENTARE EVENIMENTE ULTERIOARE Procedura de audit: Verificarea celor mai recente situații financiare Obiectiv: Verificati evenimentele ulterioare care pot afecta poziția financiară a societății la finalul anului 2013.2013 și rulajele conturilor de venituri și cheltuieli de la 31.2013. Rezultat: În cadrul tabelului de mai jos.2013.

CAFR Pregătire profesională continuă 2014 46 .EXEMPLE DE DOCUMENTARE EVENIMENTE ULTERIOARE -VERIFICARI EFECTUATE- Variațiile cele mai semnificative fac referire la repartizarea profitului. anularea estimărilor precum și creșterea datoriei către salariați. acest eveniment neavând impact în situatia prezentată la 31.2013.12. Variațiile absolute stabilite între cele 3 balante de verificare nu depă șesc valoarea tolerabilă ajustabilă impusă de grup. În cursul anului 2014 se dorește deschiderea unui nou punct de lucru.

nu au existat evenimente ulterioare de natură să afecteze pozitia financiara a societatii la 31.EXEMPLE DE DOCUMENTARE EVENIMENTE ULTERIOARE -VERIFICĂRI EFECTUATE- De asemenea. Din experiența noastră legată de societate. CAFR Pregătire profesională continuă 2014 47 .12. toate tranzac țiile și evenimentele sunt recunoscute și înregistrate în eviden țele contabile și raportate în situa țiile financiare anuale ale perioadei aferente. conform mențiunilor reprezentan ților societă ții.2013. în cursul anului 2014. Concluzie: Ca urmare a verificărilor efectuate. nu am identificat evenimente ulterioare care să afecteze pozi ția financiară a societății la finalul anului 2013. afirmațiile conducerii sunt sus ținute de Scrisoarea de reprezentare pusă la dispozitie de către aceștia la data emiterii raportului de audit. De asemenea. Societatea î și desfășoară activitatea în baza principiului independen ței exerci țiului conform căruia. nu au existat cazuri precedente cu privire la evenimente ulterioare. Nu exista hotarari AGA sau ajustari ulterioare de natură să modifice situa țiile financiare revizuite.

EXEMPLE DE DOCUMENTARE EVENIMENTE ULTERIOARE -LISTA VERIFICARI LEGATE DE EVENIMENTE ULTERIOARE- CAFR Pregătire profesională continuă 2014 48 .

Vă mulțumesc pentru atenția acordată! Prezintă: ANA DINCĂ Prim-vice președinte CAFR CAFR Pregătire profesională continuă 2014 49 .