You are on page 1of 14

Clădiri pentru sănătate

PRINCIPII DE ORGANIZARE A RETELEI SANITARE
Asistenţa medicală contemporană este asigurată în teritoriu de o reţea sanitară care
este în general alcătuită din unităţi sanitare pe diverse niveluri de complexitate, subordonate
principiului piramidal.
Reţeaua regionaliă din uneie ţări vest-europene este aptă să "acopere omogen" un
teritoriu datorită capacităţii de adaptare la specificul diverselor zone din Europa occidentală.
Reţeaua regională din S.U.A. se prezintă ca o reţea clară, uşor adaptabilă la vestele
spaţii nord-americane, inegal populate. Aparent rigidă, ocupă bine teritoriul şi este eficientă.
Sistemul organizatoric teritorial din România cuprinde
ierarhizare,respectiv complexitate: dispensarul, policlinica, spitalul.

1. POLICLINICA

Dronning Ingrids Hospital

Arhitecti: CF Møller Architects

trei trepte de

Locatie:Nuuk,
Groenlanda

Suprafata: 1500.0 mp

Acesta policlinica
este o reconstructie a unei
policlinici vechi din anul
1980 la care s-au adaugat
niste corpuri in plus.
Totodata a fost regandita si
solutia functionala oferind
posibilitatea de a integra cele
mai noi echipamente in
domeniu.
In primul rand acesteia i s-a reconstruit departamentul de urgenta care este aproape de
cabinetele chirurgicale, unitatea de recuperare precum si alte sectii de terapie intensive si
diagnosticare si tratament, toate acestea avand intre ele o legatura foarte apropiata
Corpurile noi care au fost adaugate au fost ocupate de departamentul de psihiatrie, o
farmacie si 9 cabinete. Spatiul ramas a fost folosit pentru construirea unui nou corp de spitalizare
al pacientilor.
Disignul aceastei cladiri este inspirat din peisajul mediului natural inconjurator ea
semanand cu un bloc de gheata sau un varf de munte.
Aceasta policlinica are personal specializat şi dotarea necesară pentru punerea
diagnosticului şi efectuarea tratamentelor pentru toate specialităţile medicale.

Serviciile specifice policlinicii sunt:
- serviciul de consultaţii, organizat pe specialităţi - în cabinete medicale specializate;
- serviciul de control periodic ai populaţiei;
- serviciul de diagnostic şi tratament – laboratoare, explorări funcţionale, balneo- fiziokinetoterapie, farmacie;
-servicii auxiliare administrative – primire, informaţii, fişiere, birouri.
Serviciile de mai sus sunt grupate în două zone: serviciul de consultaţie şi serviciul de
diagnostic şi tratament.
Unitatea

specifică policlinicii este cabinetul de consultaţii. Zona destinată

consultaţiilor trebuie să cuprindă: cabinetele, spaţii de aşteptare, gr. sanitare. Distribuţia
cabinetelor poate fi: cu simplu tract, cu dublu tract, cu dublu tract şi alveole pentru spaţiile
de aşteptare.
Funcţiile cabinetului de consultaţii sunt: examinarea bolnavului, înregistrarea
datelor bolnavului, dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavului. Tipuri de organizare ale
cabinetelor:
- cabinet de consultaţii şi cabină de dezbrăcare între zona de aşteptare şi cabinet;
- cabinet de consultaţii servit de două încăperi dispuse de o parte şi alta, pentru asistente şi
cabinele de dezbrăcare.
Pentru o parte din specialităţile medicale tratamentul se poate face direct in cabinetul de
consultaţie, pentru altele (interne, ginecologie, chirurgie, etc.) sunt prevăzute cabinete
specializate pentru tratament.
Cabinetele pentru tratamente chirurgicale

destinate micilor intervenţii, separate

pe sexe, sunt însotite de un oficiu medical şi spatiu pentru odihna bolnavilor.

Un caz aparte îl reprezintă zona de imagistică (radiologice, tomografie, ş.a.) unde există
riscul de iradiere atât pentru pacient dar mai ales pentru personal. Cabinetele cu aparatura
pentru investigaţie sunt insoţite de camere de control şi comandă, Acest grup de spaţii sunt
prevăzute cu izolatii speciale pentru a o separa de restul clădirii şi a impiedica iradierea
accidentală a restului pacientilor si personalului medical. Rezultatele examinării (film
radiologic sau imagine digitală) sunt prelucrate

si inaintate medicukui specialist

pentru diagnosticare.

2. SPITALUL

Circle Reading Hospital

Arhitecti: Brydenwood

Locație: Reading, Reading, Reading, Marea Britanie

Suprafata: 10100.0 mp

Acest spital are aproximativ 10,100 m², acesta este specializat in special pe interventii
chirurgicale.Inca de la inceputul construirii acestuia s-a pus accent pe o arhitectura si un design
interior care sa placa pacientului. S-a pus accent pe designul interior acesta ajungand sa para la
prima vedere cu un regim hotelier si nu cu unul de spitalizare

Spitalul este impartit in doua corpuri distincte. Cel de la est are doua etaje si este construit din
caramida si cuprinde zonele de servicii si salile de operartie cu ferestre spre privelistea din jurul
constructiei.
Mai mult, partea cladirii din vestul sitului este destinata unei ramure cormerciale orientate
catre sud si vest.
Doua etaje din pereti Cortina au deasupra etajele pentru spitalizare.Cu un exterior
predominat de sticla fatadele creeaza un accent la prima vedere, un joc de contraste de lumina si
intuneric in care se reflecta cerul si mediul inconjurator
Toate camerele au o deschidere spre o curte interioară, care dispune de un acoperis verde,
oferind privitorilor o atmosfera placuta si grabeste recuperarea pacientului.
Această curte interioara este inundata de lumina care ajunge si in atrium de sus pana jos prin
ferestrele lucarna si luminatoare.

Dublul atrium ca circulatie principal pentru spital, creând o zona în jurul căruia se afla
camere

consultare, tratament, recuperare a pacientului, departamentul de imagistica, zona de
administratie și restaurantul.
Legatura dintre etaje se face printr-o scara, intrarea principală în clădire fiind prin partea
de sud a atriumului.
a. spitalul general (unificat), organizat pe secţii specializate, trebuie să aibă:
- dotare completă şi personalul necesar pentru toate specialităţile medicale ;
Conditii speciale de organizare a fluxurilor – circulaţiilor în cadrul spitalelor:
1. fluxuril tehnologice :
- material medical: - material de unică folosintă: primire depozitare, distribuţie, utilizare,
evacuare deşeuri, incinerare, neutralizare
- instrumentar: utilizare, sterilizare, reutilizare;
- medicamente,
- alimentele: primire, depozitare, preparare, portionare, servirea bolnavilor;
- echipament textile – spălătării: primire materiale murdare, înmuiere, prespălare,
spălare, uscare, călcare, predare material curate;
- in instalaţii : - fluide (apă cală, apă rece, abur, gaz, oxigen,etc);
- energie electrică;
2. fluxuri de circulatie:
- circulaţia bolnavilor:
- în cadrul spaţiilor de spitalizare:
- înregistrare, control medical,dezbrăcare, internare , igienizare,
schimbare

haine, spitalizare, externare;

- salon, sala de mese, ş.a.;
- între spaţiile de spitalizare şi cabinetele de investigaţie din policlinică;
- circulaţia personalului medical;
- circulaţia vizitatorilor;
- circulaţia personalului administrative;
- circulaţia personalului de intretinere, etc.
Cele două tipuri de fluxuri sunt organizate: - la nivelul fiecarui serviciu
- intre servicii functionale diverse
SPITALIZAREA BOLNAVILOR
1. Zona bolnavilor cuprinde: saloanele, grupurile sanitare, sala de mese, eventual camera

de zi ( pentru bolnavii care se pot deplasa)
Numărul de bolnavi într-un salon: 1(reserve),2 – 4 persoane ( în spitalele vechi şi mai
multe).
Staţionarul trebuie să aibă grupuri sanitare necesare igienei bolnavilor. Acestea pot fi
amplasate astfel: - în vecinătatea intrării în salon, adiacent coridorului, ventilate artificial;
- între camera;
- spre exterior, luminate şi ventilate natural.
2. Zona personalului medical cuprinde:
- dispecerat , cabinet medical , camera asistente, cabinet tratamente, camera infirmiere;
- oficiul de nivel( în funcţie de forma de organizare a servirii mesei)
- spatii specializate pentru depozitare – pe tipuri de material: medicale, igienă, etc.
Fiecare tip de spital specializat are scheme de funcţionare adaptate specializării .
Exemplu: secţia de chirurgie dintr-un spital specializat (urgenţe, neurochirurgie, etc.)
Bloc operator are acces controlat, circulaţii si fluxuri obligatorii:
- circuitul bolnavilor: spaţiul de pregatire a bolnavului (eventual preanestezie), sala de
chirurgie, sala de trezire post operatorie şi odihnă, evacuat spre: terapie intensivă sau
camera de spitalizare;
- circuitul medicilor: îmbrăcare, spălare, anestezie – intervenţie, spălare, odihnă;
- fluxul instrumentarului: păstrat în zona sterilă, utilizat în cadrul intervenţiei chirurgicale,
evacuate pe circuitul murdar spre sterilizare, sterilizare şi retur prin zona sterilă;
- fluxul deşeurilor: materii organice rezultate di intervenţie, materiale şi instrumentar de
unică folosinţă, colectate separate şi evacuate prin zona circuitelo murdare spre
incinerare.
Serviciul de terapie intensiva:
Aici sunt grupati toti bolnavii in stare grava din intreg spitalul, toti cei care pun problema
unei ingrijiri permanente, ce trebuie realizata de un personal foarte calificat, cu ajutorul unei
aparaturi modern.
Serviciul de urgenta:
Este cel care asigura primirea si acordarea primului ajutor blonavilor ce sosesc la spital fara
planificare, ca urmare a unor accidente sau faze acute de imblonavire. Amplasarea acestui
serviciu se face la parer pentru a permite o transportare rapida a bolnavilor din ambulante.