You are on page 1of 5

RASPORED NASTAVE ZA LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2015/16 GODINE

III GODINA - Nastava počinje 01.02.2016
16.20-17.05

16.20-17.50

Osnovi
naučnoistraživačkog
rada

Infektivne bolesti

16.20-17.05

17.15-19.30

Stomatološka
farmakologija

Hirurgija

Petak

Četvrtak

Sreda

Utorak

Ponedeljak

Teorijska nastava

16.20-17.05

17.15-18.00

Bolesti zuba
pretklinika

Stomatološka
protetika - pretklinika

18.00-18.45
Oralna hirurgija sa
osnovama
stomatološke anestezije

III GODINA – Praktična nastava

Petak

Četvrtak

Sreda

Utorak

Ponedeljak

Praktična nastava
8.00-10.15

10.25-12.50

8.45-10.15

10.25-11.55

8.00-10.15

Stomatološka
protetika pretklinika
7

Stomatološka
protetika pretklinika
8

Stomatološka
farmakologija
8

Stomatološka
farmakologija
7

Hirurgija
5,6

10

5

3

1

9

6

4

2

9

6

4

2

10

Hirurgija
7,8

5

Hirurgija
3,4

3

Hirurgija
1,2

1

Hirurgija
9,10

III GODINA – Praktična nastava
Praktična nastava

9.,10.
11.15-12.45

Infektivne bolesti
3.,4.
9,40-11,10
Osnovi
naučnoistraživačkog rada

Četvrtak

7.,8.

Petak

11,20-12,50

Osnovi
Osnovi
naučnoistraživačkog rada naučnoistraživačkog rada

Sreda

Utorak

Ponedeljak

9,40-11,10

11.15-12.45

Infektivne bolesti
1.,2.
11.15-12.45

Infektivne bolesti
5.,

6

III GODINA –PRAKTIČNA NASTAVA
Praktična nastava

Petak

Četvrtak

Sreda

Utorak

Ponedeljak

Praktična nastava
11.20-12.50

Bolesti zuba
pretklinika
12

13.00-14.30

Bolesti zuba
pretklinika
1

14.40-16.10

13.00-14.30

14.40-16.10

Bolesti zuba
pretklinika
2

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
2.

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
1.

11.20-12.50

13.00-14.30

14.40-16.10

13.00-14.30

14.40-16.10

/

Bolesti zuba
pretklinika
3

Bolesti zuba
pretklinika
4

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
4.

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
3.

11.20-12.50

13.00-14.30

14.40-16.10

13.00-14.30

14.40-16.10

Bolesti zuba
pretklinika
9

Bolesti zuba
pretklinika
10

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
10.

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
9.

11.20-12.50

13.00-14.30

14.40-16.10

13.00-14.30

14.40-16.10

Bolesti zuba
pretklinika
13

Bolesti zuba
pretklinika
7

Bolesti zuba
pretklinika
8

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
8.

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
7.

11.20-12.50

13.00-14.30

14.40-16.10

13.00-14.30

14.40-16.10

Bolesti zuba
pretklinika
6

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
6.

Oralna hirurgija sa
osnovama stomatološke
anestezije
5.

Bolesti zuba
pretklinika
11

Bolesti zuba
pretklinika
5

RASPORED NASTAVE ZA LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2015/16 GODINE
III GODINA - Nastava počinje 01.02.2016

Teorijska nastava se održava u Amfiteatru I osim iz nastave iz nastavnih predmeta Osnovi naučnoistraživačkog
rada koja se održava u Amfiteatar II- Rankeova 4. i Infektivne bolesti u Amfiteatru Klinike za infektivne bolesti- Bulevar
oslobođenje 16.
Praktična nastava iz nastavnih predmeta:
 Opšta hirurgija izvodi se u nastavnoj bazi KBC Zvezdara
 Stomatološka protetika pretklinika se izvodi na Klinici za stomatološku protetiku – Rankeova 4
 Bolesti zuba pretklinika izvodi se na Klinici za bolesti zuba – Rankeova 4
 Praktična nastava na predmetu Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije izvodi se Klinici za oralnu
hirurgiju - Dr Subotića 4
 Praktična nastava iz predmeta Infektivne bolesti izvodi se na Insitututu za infektivne bolesti, svake druge
nedelje, grupe 1.,2., i 3. počinu od 1.2.2016, a ostale od 8.2.2016. godine.
 Praktična nastava iz predmeta Stomatološka farmakologija izvodi se na Institutu Patologije , vežbaonica
Biohemije–dr Subotića 1/IV, svake druge nedelje počev od 1.2.2016. godine.
 Praktična nastava iz predmeta Osnovi naučnoistraživačkog rada izvodi se svake druge nedelje počev od
08.02.2016. godine u elektronskoj učionic- dr Subotića 1/IV.