You are on page 1of 3

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”, BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
AN UNIVERSITAR 2014 – 2015
TEMA ALTERNATIVĂ DE PRACTICĂ
SIBIU – iulie 2015
Analiza arhitectural-volumetrică a fondului construit din Cartierul Parcul
Arinilor din Sibiu. Elemente de încadrare într-o zonă protejată

PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ
- 29 iunie 2015 - ora 10 - Lansarea temei de practică. Discuţii cu studenţii înscrişi;
stabilirea programului de practică.
- 30 iunie – 6 iulie, Bucureşti – studiul temei în biblioteci, arhive, întâlniri la şcoală.
Analiza materialului pus la dispoziţie de Primăria din Sibiu.
- 7 iulie – 10 iulie – studierea temei pe teren. Relevee foto. Studiul în arhivele
Primăriei din Sibiu, arhivele judeţene, biblioteci etc.
- 13 iulie, ora 10:00 – predarea materialelor studiului la facultate, notarea studenţilor.
- 14 - 18 iulie – completări ale studiului în vederea expoziţiei – lucru acasă + internet.
- septembrie-octombrie 2015 – expoziţie în holul USH.

Fondul construit din cartierul Cartierul Parcul Arinilor din Sibiu trebuie să aibă
statut de zonă construită protejată, având valoare culturală (vezi
http://www.sibiu.ro/ro2/pdf/2012/PUG2012/REGULAMENT_LOCAL_DE_URBANISM
.pdf).
Studenţii vor realiza relevee fotografice, schiţe de mână, analiza situaţiei
existente în ceea ce priveşte patrimoniul arhitectural, urbanistic, istoric şi peisagistic,
urmând ca materialele astfel obţinute să creeze baza pentru o expoziţie, prin care
vom încerca să atragem atenţia opiniei publice, în sensul respectării regulamentelor
de urbanism în cazul cartierelor cu statut de zone construite protejate.
Se vor urmări:
- încadrarea cartierului în oraş, legătura cu cartierele învecinate şi cu Parcul
Arinilor
- o analiză S.W.O.T. a cartierului
- scurtă analiză istorică a cartierului
- tipologia amplasării clădirilor pe teren
- analiza stilistică a clădirilor
- detalii specifice ale clădirilor
- analiza zonei din punct de vedere peisagistic
- relevee foto ale străzilor şi clădirilor; fotografii de detalii specifice de
arhitectură
- comentarea intervenţiilor recente – eventuale propuneri
- prelucrarea informaţiilor din arhive, biblioteci, planuri de urbanism, coroborate
cu studiul pe teren.
- realizarea afişelor expoziţiei
Documentaţia se va preda într-un exemplar tipărit şi un exemplar în format
electronic (CD).

sud-est: . Ioan Bucur (S. care străbate şi Cartierul Iosefin. Avrig . Cartierul studiat este alcătuit din teritoriul învecinat la vest Parcului Sub Arini.str. Sibiu). Hochmeister . Structura iniţială este constituită din nucleul central al cartierului. atât în interiorul parcelelor. Amplasarea clădirilor pe lot Imobilele din zonă au fost construite ca locuinţa tip vila. Galeş . semnificativ mai redusă decât cea posterioară şi cu retrageri laterale relativ egale.str. au apărut îndesiri în zona posterioară a parcelelor. poligonale. Amplasare: Cartierul este situat la nord-vest de nucleul istoric.G. I. 1 Material preluat din „P. fiind foarte important ca spaţiile verzi înglobate în zona de locuit a acestui cartier să fie menţinute. zone istorice. Codru Drăguşanu . element definitoriu pentru dezvoltarea puternică în direcţie vestică a oraşului extra-muros. aparţinând unei singure familii.5 .str. Dezvoltarea interbelică spre vest (str.6 m. Victoriei . . O parcelare mai elastică se poate observa pe latura vestică a străzii Galeş şi mai ales pe strada Moldovei.str. Sălişte. constituit din fostele terenuri Drotleff. de care este legat prin artera sa principală.SCURT ISTORIC1 Cartierul Parcul Arinilor – Şcoala militară – Bulevardul Victoriei. Gheorghe Şoima La est cartierul este delimitat de Parcul Sub Arini (Arinilor). După naţionalizarea începută în 1948 a clădirilor şi a terenurilor aferente. Clădirile sunt amplasate în interiorul parcelei. Copernic.Studiu de fundamentare – Zone construite protejate. Bucur Proiect SNC.str. la nord de incinta industrială a fostului Arsenal.str. întocmit de arh. Parcelele rezultate sunt foarte regulate şi au forme dreptunghiulare. Descrierea cartierului Acest cartier s-a dezvoltat prin parcelarea unui teren agricol. G-ral Dragalina şi G-ral Praporgescu) este caracterizată de crearea unor suprafeţe poligonale între străzi care au generat loturi inegale. 5-8 m. Argeşului . Delimitare:.nord-vest: . 2006. . cu o retragere spre stradă de aprox. Bulevardul Victoriei. Acest cartier constituie o extindere a Parcului Arinilor prin plantaţiile pe care le deţine încă.Sibiu. cât şi ca plantaţii de aliniament de-a lungul străzilor.U. Jina . în continuarea căruia se află Spitalul Militar. apărând în schimb pe planul din 1914. Fostele terenuri Drotleff Datare: pe planul oraşului din 1904 acest cartier nu este figurat. aprox.str.Bd. iar la vest de şcoala militară (fosta şcoală de cadeţi de infanterie) amplasată pe un amplu teren situat între Calea Poplacii şi strada Avrig.C. 4. zone peisagere şi zone de risc natural” . ambele fiind amplasate la marginea zonei denivelate ce separă cele două platforme ale luncii Cibinului.

505 . dr. transformată în 1859 în spital militar de garnizoană. arh. 1860 – se construieşte podul care duce spre restaurantul “Bolta Rece”. dr. 502 Amihăesei Cristian .gr. 505 Secăreş Bogdan . compartimentarea acestora şi îndesirea parcelelor. arh. Prof. 505 Caloianu Dana-Nicoleta . 505 Petrescu Vlad . arh.gr.S. Sidonia Teodorescu Lect. Marilena Doina Ciocănea Asist. se recomandă instituirea statului de zonă construită protejată pentru Cartierul Parcul Arinilor (Parcelarea Drotleff). Constantin Rusu Întocmit. arh. Lect. După 1948 – naţionalizarea majorităţii clădirilor. Avrig). 1872 – lângă spitalul militar se construiesc două depozite mari pentru armată (Arsenalul.Principalele construcţii ale cartierului 1875 – se construieşte noua clădire a şcolii militare. dr. 505 Lascu Sonia – gr. Emil Creangă Director departament. 1909 – În 24 octombrie se inaugurează noua şcoală de cadeţi de infanterie din Calea Poplacii (actualmente str. Sidonia Teodorescu Cadre didactice participante: Lect. arh.gr.gr. construit între 1863-1865. După 1920 – cartierul se extinde spre vest. arh. 1865 – se înfiinţează cimitirul militar. Prin prevederile PUG Sibiu/ Regulamentul local de urbanism (2012). 501 Tudor Mircea . arh. 505 Voinea Nicusor Laurenţiu . apoi uzina IPAS). Ion Teodorescu Reprezentanţi ai Primăriei Sibiu participanţi: Dr. arh. 505 Alecsandru-Emanuel Ionuţ . 502 Trif A. drd.gr. dr. dr.gr. dr. Conf.gr. Gabriela Petrescu Lect. în partea de vest a străzii Cristianului. Decan. Ionuţ Mihai. Ioana Urdea Studenţi participanţi: Andrei Victor-Bogdan .gr. 1882 – se începe reamenajarea Parcului Sub Arini de catre Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului. gr 501 Petrişor Alexandru – gr.