You are on page 1of 14

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1
RĂZVANI

CLASA a IV-a
Prof. Ioana Sofronie

capitala României Tipul de lecţie:Mixtă Obiective operaţionale La sfârșitul activitǎţii didactice.evaluare orală.evaluarea conduitei activităţii în grup. . să selecteze . 3. activitate individualǎ. anumite ora șe printre care și Bucure ști. . Forme şi tehnici de evaluare : . elevii vor fi capabili O1. harta conceptuală. să sorteze instituțiile politice .tema de lucru în clasă.Disciplina: Geografie Unitatea de învǎţare:. 2. învățarea prin descoperire.observaţia sistematică. 1. în perechi. din sursele geografice date. ce râuri îl străbat și cum este împăr țit.Marile unități geografice ale României” Subiectul lecţiei: București. cu ajutorul hărții. să localizeze . lucrul în grup.Resurse procedurale: exercițiul. completând fi șele primite. Modalitǎţi de organizare a activitǎţii cu elevii:activitate frontalǎ. Strategia didacticǎ: explicativ-reproductivǎ. O3. . circhinele. .. din sursa geografică. jurnalul cu dublă intrare. unde este a șezat municipiul Bucure ști. O2. lucrul cu harta . culturale și obiectivele turistice date . investigativǎ.

Resurse materiale: Manual.Pedagogie. 1.Reactualizarea cunostintelor 3. Despre ce am vorbit ora trecută la geografie? Se vor reactualiza cunoștințele elevilor despre unitățile administrativteritoriale Se realizează prin audierea legendei întemeierii orașului București(anexa 1) Elevii răspund întrebărilor adresate Conversația Explicația Lucrul cu harta Harta fizică a României Frontal Evaluare orală Ascultă legenda și discută pe marginea celor auzite Conversația Exercițiul Fișa cu textul lacunar Individual Obsrvația sistematică Conversația . .Moment organizatoric 2. calculator.Bibliografie: Cucoș Constantin.4.Captarea atenţiei O1 Conţinut instructiv-educativ Strategia didactică Resurse Resurse procedurale materiale Evaluare Forme de organizare Frontal Activitatea învăţătorului Pregătesc materialele și cadrul optim necesar lecției. Iași. Borbeli L. Activitatea elevilor Se pregătesc pentru lecţie. fișe de lucru hartă.. videoproiector.Strategii didactice interactive. Polirom 2006 Măndru E. Bucure ști 201 Momentele lecţiei Ob. op.Resurse umane: 20 elevi 7. 5.Resurse temporale:45 min 6.

(anexa 2) GHIZII. folosindu-se de diferite surse geografice și de harta României. populația și împărțirea administrativă a municipiului București.4. forma de relief. culturale și obiectivele turistice. folosindu-se de un text dat din care vor extrage instituțiile politice.vor avea ca sarcină să completeze un ciorchine .Pentru a descoperi municipiul.vor avea ca sarcină să completeze o hartă conceptuală .Anunţarea temei si a obiectivelor Se anunță titlui lecției . clasa va fi împărțită în 4 grupe . O1 5. se comunică obiectivele într-un mod accesibil lor. astfel: GEOGRAFII.(anexa 3) ISTORICII. referindu-se la istoricul municipiului(anexa 4) Recepționează mesajul transmis și notează titlul în caiete.vor avea ca sarcină să completeze un text lacunar cu informații desprinse din diferite surse geografice . referitoare la așezarea. Conversația Asculta cu atentie Lucrul cu harta Frontal Evaluare orală Harta conceptuală Fiecare grupa rezolva cerinta data.Dirijarea învățării O2 O2 Lecția se va desfășura pe echipe. fiecare echipă îndeplinind un rol. Imagini Lucru pe grupe Învățarea prin descoperire Evaluarea conduitei activității în grup Chestionare orală Harta României Ciorchinele Pe grupe Observația sistematică Jurnalul cu dublă Evaluarea . Se notează titlul la tablă.

comentariile sau părerile personale referindu-se la câteva imagini sau fragmente cu poluarea din municipiul București.Încheierea activității Se fac aprecieri varbale asupra participării elevilor la activitate și a calității răspunsurilor.vor avea ca sarcinăsă înregistreze într-un jurnal cu dublă intrare.ECOLOGIȘTII. Vizionează prezentarea.(anexa 5) 5. videoproiec tor Fișa de lucru Frontal.Obtinerea performantei 03 6. a unor fișe de lucru(anexa6) intrare Completează în caiete schema lecției .Asigurarea feedback-ului După rezolvarea sarcinilor de lucru. individual Individual Observarea sistematică a comportamentului elevilor Verificarea fișelor de lucru 7. Elevii vor rezolva exercițiile de pe fișa de lucru. se va trece la lecturarea rezolvărilor . timp în care se va scrie schița lecției la tablă. Frontal Își notează tema Conversația . individuală . Caietele elevilor Calculator. Se va face prin rezolvarea . Explicația Conversaţia Exercițiul sumativă a activităţii desfăşurate pe grupe. Va fi vizionat un materialîn care vor fi prezentate clădiri și locuri din București.

75 .Tema pentru acasă: de învățat lecția și de rezolvat.. Descoperă” pag.

au galopat să o găsească pe fată.. care avea turmă mare de oi. ca pe un pod. care veneau cu gând să fure. într-o zi.. vieţuia un cioban pe nume Bucur. I-au ajuns pe tătari din urmă la apa Nistrului. care era îngheţată. Tătarii au crezut că gheaţa e destul de groasă pentru a trece pe ea. Dar fiind viteaz. Aşa şi Bucureştiul. să dea foc. fiind iarnă. pe malul Dâmboviţei şi prin pădurile care azi nu mai sunt. făcut caşul şi multe alte treburi.. să ia robi. i-au luat rob un cioban şi. El nu trăia singur. care se fac la o stână.. Erau multe primejdii de înfruntat în acea vreme. precum tătarii. Însă Anca a fost salvată de tatăl ei şi de ciobani şi s-a putut întoarce acasă. Ciobanul Bucur a trecut prin toate acestea: de mai multe ori tătarii i-au dat foc la stână. au prins-o şi au luat-o cu ei. să omoare. . fata lui. ci mai mulţi ciobani îl ajutau să ţină rânduiala pentru tuns oile. Pe vremea când năvăleau popoare migratoare în ţara noastră. şi cai. Unii dintre ei s-au înecat. Dar mai răi decât fiarele erau unii oameni.Anexa 1 Se spune că toate începuturile au o poveste. numai că gheaţa a cedat şi ei s-au trezit cufundându-se în apă. chiar pe frumoasa Anca.. printre care şi animalele sălbatice. Bucur a luat alţi doi ciobani cu el şi. din zona Bucureştiului de azi. cu câini şi măgari. călare.

Apoi. s-a format o mică aşezare. în timp. când şi fata lui s-a căsătorit. după numele ciobanului curajos. Şi în jurul acestei aşezări. căreia i-au ridicat şi biserică: Biserica Bucur. . cu gard înalt. s-a format Bucureştiul. Bucur a ridicat o casă mare. şi apoi.

Copilul si îngeraşul .ANEXA 1.

stătea mai departe de grupul de copii.. ANEXA 2 DREPTURILE COPILULUI  Dreptul la un nume și la naționalitate.... fără deosebire de rasă...... într-o bună zi....  Dreptul la dragoste.......cu Dumnezeu să-l lase şi pe el să fie copil măcar pentru o zi..... declaraţie... de origine sau de sex....... Copiii unei şcoli apropiate organizează o expoziţie cu desene reprezentând diferite ........ linistit. Părinţii naturali îl.. a făcut o .. exploataseră..îngeraşul însărcinat cu drepturile copiilor pe pământ. la o familie și laîingrijire medicală......... ........  Dreptul la o alimentație sănătoasă....... A aflat că era ... iar acum recupera din greu... punându-l să cerşească. adoptat...... Îngeraşul s-a apropiat şi a început să-l chestioneze.......... Puneţi în locul punctelor cuvintele următoare: abuzuri... . convenţie.. s-a grăbit spre un parc din care se auzea mare larmă... de religie. De cum a ajuns pe Pământ... Îngeraşul l-a încurajat spunându-i că totul o să fie bine............în faţa lui Dumnezeu că se va întoarce......... Un băieţel ..  Dreptul la egalitate....Se spune că.Tare mult i-ar fi plăcut! A semnat o ........ la înțelegere și la protecție. Nu fusese la şcoala până la 8 ani..

mamă! De două luni de zile nu m-am dus la şcoală.  Dreptul la îngrijire în caz de invaliditate. Dreptul la educație gratuită. - Cum să învaţ? .  Dreptul la protecție împotriva exploatării. - N – auzi că nu mă lasă? zise băiatul necăjit.  Dreptul la protecție și educație.  Dreptul la ocrotire socială pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă. învaţă! zise femeia. - Păi. ANEXA 3 “ – Eu nu mă mai duc cu oile. a comportamentelor necorespunzatoare. a neglijenței. Au să mă lase repetent.  Dreptul la securitate. la odihnă și la recreere. - Parcă dacă te duci nu te lasă! răspunse femeia.

mamă.  să respecte cadrele didactice și întregul personal din școală și din afara ei. Dacă m-ar lăsa să mă duc la şcoală … “ (Marin Preda – Moromeţii)  De ce nu era copilul la scoala?  De ce nu ducea el o viata decenta?  Ce drept al copilului a fost incalcat? ANEXA 4 OLIGATIILE COPILULUI  Să frecventeze cu regularitate cursurile școlii . care carte? Nici citire n-a vrut tata să-mi cumpere. .  să aibă o ținută vestimentară decentă în școală și în afara ei.  să cunoască și să respecte regulamentul școlar .- Ia şi tu o carte când pleci cu oile şi învaţă! - Ce carte.

Regulamentul elevilor” elaborat de Ministerul Educa ției ANEXA 5 SUNT COPIL ȘI AM DREPTUL DE A FI PROTEJAT TE ROG NU UITA CA : 1. din. de bunurile din școală. vă rog frumos nu faceți paăși mari. să nu le rupă. de aceea nu vă așteptați la perfecțiune când fac patul. să poarte asupra lor carnetul de elev. să nu consume băuturi alcoolice sau droguri . să nu le zgârie. să aibă grijă de mobilierul școlii. când pictez un tablou sau când arunc mingea. .. 2. ca să pot ține și eu pasul cu voi. să nu fumeze. Mânuțele mele sunt încă mici. să nu poarte asupra lor obiecte contondente cu care s-ar putea răni. să nu le strice . Picioarele mele sunt încă mici. ecusonul . să nu le taie.

explica ți-mi ce ști ți despre lumea aceasta frumoasă și faceți lucrul acesta bucuroși și plini de dragoste. vă rog. trata ți-mă cum a ți dori sa fi ți trata ți. vă rog.3. Gândi ți-vă: pute ți să-mi critica ți faptele. așa că . vă rog. Ochii mei nu au văzut lumea așa cum ați vazut-o voi. timp și pentru mine. Sentimentele mele sunt încă foarte gingașe. 4. de aceea face ți-vă. fiți . vă rog. vă rog să vă abține ți de la critică. nu mă cicali ți toată ziua. dându-mi îndrumări clare. 5. De lucru va fi întotdeauna suficient. pedepsi ți-ma cu dragoste. iar dacă este necesar. îngrijiți-mă foarte bine. fără să mă critica ți ca persoană! . 7. 6. sensibili la nevoile mele. eu nu voi fi pentru multă vreme copil. Eu sunt un dar deosebit din partea lui Dumnezeu. lasați-mă să aflu totul. trageți-mă la răspundere pentru ceea ce fac. Pentru a creste am nevoie de înucurajarea voastră. conform cărora să pot trăi. fără să mă pedepsi ți pentru curiozitatea mea și nu mă limitați inutil.